Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget."

Transkript

1 Kvik-manual Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. 3. Kalibrere ph-måler hver 4. uge jf.manualen. Version 1.1 redigeret af Claus B.O. Pedersen d

2 Sådan virker det! Dagligt sluses gyllen automatisk ud til procestanken. 2 3 I procestanken tilføres svovlsyre og luft under omrøring for at sænke ph og dermed reducere ammoniakfordampningen og holde på kvælstoffet i gyllen. Størstedelen af den behandlede gylle pumpes tilbage i stalden. 4 Den overskydende del af den forsurrede gylle pumpes til lagertanken. For detaljeret drift se manual! Infarm:

3 Det ser du på skærmen! Om Chat Status Rapport Vigtigt. Alarmer Opsætning Sluk aldrig PC en da det ellers ikke vil være muligt at logge data om drift. Montørene kan heller ikke udføre service eller lave opdateringer på anlæget og Infarm kan ikke foretage on-line service og hjælp. På PC ens skærm, som Infarm har leveret sammen med dit forsuringsanlæg, findes seks forskellige faneblade øverst i skærmbilledet. De seks overskrifter du ser herover vil blive gennemgået i de næste afsnit. PC, PLC, syretank, procestank og lagertank er i forbindelse med hinanden som vist herunder, og kontakten imellem dem må ikke afbrydes. Status Forrum med PC Styreskab med PLC Syretank Procestank Lagertank 3

4 På dette faneblad kan du følge med i, hvad der sker lige nu på hele dit anlæg. Her får du en oversigt over de vigtigste funktioner ½ Motor-/pumpe-/ventil-symbolerne er grønne, når de er i drift. De er røde, når de ikke fungerer, som de skal. De er grå, når de ikke er i drift. Ventilerne er gule, når de er mellem åben og lukket: Sikkerheds-/niveau-følerne lyser hhv. rødt og grønt, når de er aktiveret. De har hhv. en rød og en grøn kant, når de er deaktiveret. Infarm:

5 1 2 Faneblade, hvor du kan skifte mellem følgende skærmbilleder: Status, Alarmer, Rapport, Chat, Opsætning, og Om Samlingen af stalde viser dig en oversigt over de stalde, der er oprettet. Den stald, der behandles i øjeblikket, markeres med en grøn ramme. Du kan, via oveskriften i boksen se, om stalden er i drift eller ej. Indholdet i boksen fortæller, hvornår der sidst er indpumpet eller udsluset gylle fra denne stald, samt den tilhørende målte ph. Stalden er udstyret med 3 følere: bund-, top- og sikkerhedsføler Kompressoren markeres med grøn, når den er i drift. Luftrør til styring af ventiler og til rensning af ph-elektroden markeres med blå, når der er flow og er grå uden flow. Syretanken viser dig det aktuelle syreniveau. Syreslanger markeres orange, når der er flow og er grå uden flow. Motor- og pumpe- symboler er grønne, når de er i drift. De markeres røde, når der er fejlfunktion. De er grå, når de ikke er i drift. På procestanken vises den ønskede ph og aktuelt ph. På anlæg med trykmåler (ekstraudstyr) vises mængden af gylle i procestanken. Omrører-symbolet roterer, når der omrøres. Bundføleren lyser grønt, når den er aktiveret, og sikkerhedsføleren lyser rødt, når den er aktiveret. 7 Login-status viser hvem, der er logget ind, samt aktuelle tid og dato. 8 Start/pause/login-knapper bruges til hhv. at starte anlægget sætte anlægget i pause, at logge på anlægget., at 5

6 Statistik viser dig, hvor meget syre der er blevet brugt inden for den seneste uge og måned.forbruget angives i liter (1liter = 1,85 kg). Derudover får du et hurtigt overblik over, hvornår der skal bestilles syre næste gang, samt hvornår syretanken forventes tom. Teknikbrønden, der er markeret med en stiplet linie, indeholder teknik og ventiler til at styre gyllen udslusning og indpumpning. På skærmen er ventilerne grønne, når de er åbne; gule, når de er mellem åben og lukket; grå, når de er lukket; og røde, når der er fejlfunktion. Gyllerørene er markeret grønne, når der er flow og grå uden flow. Sekvenstrin-boksen fremkommer ved at dobbeltklikke med musen på knappen sekvenstrin nederst i højre hjørne på skærmen. Den viser, hvor langt anlægget er i forsuringsprocessen. Det aktuelle sekvenstrin markeres grønt. Øverst ses PLC ens aktuelle sekvenstrin samt resttid/mængde Som ekstraudstyr kan lagertanken være udstyret med en niveaumåler, som først giver en blød alarm for næsten fuld tank og dernæst en hård alarm for fuld tank som stopper overpumpningen. Videre drift kan kun opnås ved at sænke niveauet i lagertanken. Drift/alarm-boksen viser dig, om anlægget er i drift, eller om der er fejlfunktion (hård) (blød). Du kan også se, om anlægget er sat i pause. Når anlægget er sat i pause, har du manuelt mulighed for ved klik på skærmen på ventiler, pumper og motorer at starte og stoppe disse. NB! Husk manuelt at starte kompressoren, når anlægget er i pause. Infarm:

7 Alarmer Anlægget giver alarm ved fejlfunktion samt varsler en række ting, du fysisk skal gøre noget ved. Det er derfor meget vigtigt, at du dagligt kigger på PC ens skærm og tager hånd om eventuelle alarmer. Er der alarm på anlægget, ses disse på skærmen nederst i højre hjørne. Ved almindelig drift er baggrunden grøn: Systemet arbejder med to typer af alarmer: hårde alarmer og bløde alarmer. Ved en hård alarm er baggrunden rød: Hårde alarmer kræver handling fra dig som bruger, før anlægget kan fungere igen. Ved en blød alarm er baggrunden gul: Bløde alarmer informerer dig om handlinger, der ikke har kon-sekvens for den daglige drift af anlægget. Er anlægget sat i pause, er baggrunden hvid: 7

8 For at se den eller de alarmer, der er aktive, klikker du med musen på fanebladet Alarmer øverst i skærmens venstre hjørne. Alarm-billedet er delt i to halvdele. Den øverste halvdel (Aktive alarmer) viser den eller de alarmer, der er aktive lige nu. Den nederste halvdel (Annullerede alarmer) viser de alarmer, der er afhjulpet og dermed deaktiveret. Ved at dobbeltklikke på en aktiv alarm fremkommer der et nyt pop-up billede (Alarminformation), der giver dig information om mulige årsager til den på-gældende alarm. Du kan vælge en årsag på listen ved klikke en enkelt gang, så fremkommer der et løsningsforslag til, hvordan fejlen kan af-hjælpes. For at kvittere for en eller flere aktive alarmer, markerer du disse under Aktive alarmer og højreklikker med musen, hvorefter du kan klikke på Kvitter markerede. De alarmer, der flyttes ned under Annulle-rede alarmer i nederste halvdel, er nu registreret og afsluttet. De alarmer, der bliver stående under Aktive alarmer, kræver måske en fysisk handling fra dig som bruger. Efter fejlen fysisk er afhjulpet/fjernet, flyttes alarmlinjen ned under Annullerede alarmer nederst på PC skærmen. Ved gentagne alarmer kontakt da Infarm for yderligere assistance! Efter driftsstop kan der være flere alarmer. Det kan være nødvendigt at køre en opstartscyklus, hvis anlægget har stået stille i længere tid. Infarm:

9 Opsætning Dette faneblad indstiller Infarm-medarbejderne for dig, så anlægget bliver skræddersyet til din bedrift. Hvis din Infarm-PC er tændt og koblet på Internettet, kan vi også efterfølgende tilrette programmet. Rapport Under fanebladet Rapport øverst i venstre hjørne af skærmen kan du lave forskellige rapporter til eget brug eller som dokumentation over for myndighederne. Der er mulighed for at lave følgende rapporter: Cyklusrapport Alarmrapport Statistikrapport Handlingsrapport Som standard er alle stalde valgt til at komme med i rapporten. Ønsker du at en eller flere stalde skal fjernes fra rapporten, skal du fjerne fluebenet ud for den/de respektive stalde ved at klikke med musen på fluebenet. Du kan udskrive rapporten på papir, eller du kan gemme en elektronisk kopi af rapporten ved at klikke på hhv. printer-ikonet eller disketteikonet. Begge findes øverst i venstre hjørne lige oven over rapporten. På alle typer af rapporter kan du se hvilken periode rapporten er lavet for (Fra og Til) og hvilken dato rapporten er lavet (Genereringsdato). Derudover vil der være forskellige parametre for de forskellige rapporter. 9

10 Cyklusrapport Denne rapport bruges til at overvåge cyklus. Rapporten indeholder eksakte data fra alle forsuringsprocesser i den valgte periode. Du kan se: Hvilke stalde rapporten omfatter, tidspunktet for forsuringsprocessens start og slut, ph før og efter forsuring, syreforbrug, rundskylstid, overpumpningstid til lagertank og behandlingstid. samt syremængden i tank før og efter i kg. Statistikrapport Denne rapport bruges som dokumentation over for myndighederne. Rapporten indeholder gennemsnitsdata for alle forsuringsprocesserne i den valgte periode. Du kan se: De samme data som i cyklus-rapporten blot som gennemsnitstal for hele perioden. Alarmrapport Denne rapport bruges til at vurdere driftsproblemer. Rapporten indeholder en liste over alle alarmer for de valgte stalde i perioden. Du kan se: Hvilke stalde der har været alarm på, hvilke alarmer der er med i rapporten, tidspunkt for alarmerne, alarmtype hård eller blød, beskrivelse af alarmerne og hvem der har kvitteret for alarmerne. Infarm:

11 Handlingsrapport Denne rapport bruges til historik. Rapporten indeholder en liste over de handlinger/ændringer, der er lavet i perioden. Du kan se: Handlinger der er foretaget, ændret fra og til, ændret af hvem og hvornår. Chat. Chat funktionen giver mulighed for at man nu kan skrive en besked når man foretager eller har foretaget en handling på anlægget. Der kan også chattes direkte med en Infarm medarbejder. Man skal dog være logget ind for at kunne bruge denne funktion. Om Her finder du oplysninger om Infarm A/S, herunder telefonnummer og adresse. Derudover kan man se, hvilken version af programmet, der er installeret på pc en. Denne kvik-manual Alle anlæg er specialdesignet til den enkelte bedrift, derfor vil der være både flere og færre komponenter, end der beskrives i kvik-manualen og er lavet til version nr Når du henvender dig Husk ALTID at have dit projektnummer klar, da Infarm-personale har brug for det til at yde dig den bedste service! Projektnummeret finder du på maskinskiltet på syretanken eller nederst i midten på skærmbilledet Status. 11

12 Version Ændring 203,01 Nu er vises termofejl på lugtfilter i programmet 203,02 Der pumpes til lagertank hver 4 gang der behandles. (ændret fra hver 10 gange) 203,03 Efter rengøring med gennemskylning af rør fyldes stalden nu, hvis bundføleren ikke er aktiveret. Efterfølgende tømmes stalden til bundføleren er deaktiveret plus en tid, dette sikre at niveauet i en tømt stald altid er det samme. Der afventes nu nivelleringstiden inden blød alarm ikke nok gylle til at fylde stald gives, aktiveres topføleren i stalden indenfor tiden gives der ikke blød alarm. Efter rengøring ved indpumpning til stald stoppede anlægget kun når bundføler blev aktiveret, svigtede denne pumpedes der evigt eller til sikkerhedsføleren blev ramt. Derfor stoppes nu på bundføler i procestank. Ved forsuring uden tilbagepumpning, FUT, bliver der altid pumpet til lager, uafhængigt af overpumpningsinterval. 2Ved opstart af program genereres der ikke fejlalarmer 0 3, 0 5 Visning af kg på syretank kunne være svær at læse, det så ud som om der var skåret noget væk af teksten i top og bund, teksten er nu rettet. Sekvens trin ruden har fået tilføjet " Aktuel sekvens trin" således at man kan se hvad der laves under de forskellige trin. Resttid vises ved step hvor tid er aktuel (Omrøring, hvile). Infarm:

13 Restmængde vises ved step hvor mængde er aktuel. (Syre dosering) Visning af syremængde vises i ton med 1 decimal. Når Windows prøvede at opdatere PC en kom der sort skærm ved pauseskærm, det sker ikke mere. 2. tekst kolonne nederst på skærm er rykket ned så det er tydeligere at den høre under overskriften statistik. Visning af syremængde skal vises i TON med 1 decimal. Når man vælger kvitter markerede, kvitteres kun markeret. Der kan nu justeres hyppighed for overpumpning til lagertank i brugerfladen. Er som standard 1, det anbefales ikke at sætte den op for hurtigt uden at vide om der er plads i procestanken 2 0 3, 0 6 Teksten i alarmrapporten viser nu både hårde og bløde alarmer. Alarmrapporten viser nu også øvrige alarmer Der genereres nu kun alarmrapport for valgte stalde eller øvrige alarmer Det er nu muligt at se niveau i procestank. Grafisk visning i en bar samt volumen i m³. Det er nu også muligt at se niveau i Lagertank. Grafisk visning i en bar. 13

14 I brugerfladen under lagertank kan man nu indstille niveau for hård- og blød alarm for overfyldning af lagertank. 2Styring tager højde for langsom opstart af omrører, understøtte alarmer uden forsinkelse. 0 3, 0 9, 0 1 Hver stald har fået sin egen tidsindstilling af overpumpning til lager Forbedret styring af Spring til næste med ny popopboks. Negative nummer i sekvenstrin er fjernet Ingen forbindelse til PLC bliver netværksikon med rødt kryds over PC program NH4+ kan være slukket i mindst 10 dage uden at kritisk information som cykluslogninger forsvinder. Logning er udvidet til at omfatte den beregnede producerede gylle og kan ses i cylklus-log under rapporter. Sikkerhed at for begge syreventiler ikke er åbne samtidig tilpasset ny HW. Ved anlæg i pause springes ikke til næste trin Login ved pause og drift er nu påkrævet. Man skal være logget ind for kunne ændre anlæggets tilstand. Infarm:

15 Sikkerhed for beluftningsventil er åben/lukket Vi overvåger ventil for beluftning på nye/valgte anlæg (lus sættes hvor ventil ikke findes) Et simpelt chatsystem til at meddele brugere af systemet at der foretages ændringer eller arbejdes på anlægget. Chat data eksisterer kun så længe programmet kører, ved afslutning fjernes chat data. Åbning og lukning af chat boks registreres i hændelseslog. Der er implementeret et oversættelsessystem således at brugerfladen på sigt kan vises i forskellige sprog Separat styring af ph rengøring ventiler 15

16 Formålet med denne Kvik-manual er at give dig en hurtig gennemgang af, hvad dit forsuringsanlæg fra Infarm kan. For detaljeret gennemgang henviser vi til manualen. Har du læst denne kvik-manual igennem, og er du stadig i tvivl om noget med dit forsuringsanlæg, er du meget velkommen til at kontakte Infarm for opklaring af spørgsmål. Når din PC er på internettet, kan vi i mange tilfælde yde service og finde fejl uden fysisk at besøge dig! Infarm A/S Systemvej Aalborg SV Telefon:

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

EBI Brukermanual Honeywell / HL

EBI Brukermanual Honeywell / HL EBI Brukermanual Honeywell / HL REV15-05-2006 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Start af stationprogrammet og tilmelding. 1. Programmet startes fra computerens Start menu. Start Programmer

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg KOM IGANG Her er manualen, der vil guide dig igennem opsætning af dit nye Point Of Sale system. Derudover vil du der finde svar på alle dine spørgsmål omkring din daglige brug af OneStore POS. 0 VELKOMMEN

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere