Meddelelse fra Helen Caldicott:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse fra Helen Caldicott:"

Transkript

1 Meddelelse fra Helen Caldicott: Helen Caldicott er australsk børnelæge og regnes normalt for at være verdens førende atomkraft- og atomvåbenmodstander. Udover Gandhis Fredspris er hun indehaver af 19 æresdoktorater og har været indstillet til Nobels Fredspris. Hun er tillige tidligere præsident for Physicians for Social Responsibility (PSR). I 1985 var PSR med til at vinde Nobels Fredspris og har nu alene i USA 23,000 medlemmer fordelt på 33 lokalafdelinger, der kæmper mod atomspredning og for atomar nedrustning. Tilbage i halvfjerdserne, mens hun stadigt arbejdede som almindelig hospitalslæge, blev hun drivkraften i en kampagne, der førte til at de australske og new zealandske regeringer anlagde sag mod Frankrig for den Internationale Domstol for at få standset atomprøvesprængningerne i Stillehavet. Resultatet blev, at de blev indstillet. Senere medvirkede hun til, at den australske regering indførte et femårigt moratorium for uranudvinding. Sidste år holdt hun foredrag om uranminedrift ved internationale konferencer i Nuuk og København, organiseret af Avataq, NOAH, Det Økologiske Råd, og VedvarendeEnergi. Det vil være en fuldstændig tragedie, hvis uranminedrift realiseres i Grønland. Grønland er et uberørt land med en vidunderlig historie og sin helt egen kultur. Hvis der gives grønt lys for Kuannersuit/Kvanefjeld-projektet, er jeg bange for, at Grønland aldrig bliver det samme igen. Affaldet fra uranminedriften forbliver giftigt og kræftfremkaldende i uendelig lang tid og forurener vandet med radium og luften med radon, polonium og andre radioaktive elementer. Der er aldrig blevet fuldstændigt ryddet op efter nogen uranmine. Det typiske er, at efter ejerne har udvundet uranen og indkasseret deres økonomiske overskud, fortsætter de videre og lader den lokale befolkning tilbage med de medicinske konsekvenser af deres uansvarlige adfærd. De folk, der udvinder uran og sjældne jordarter inklusive dem, der ligesom jeg selv kommer fra Australien vil være døde lang tid før de forfærdelige sundhedsmæssige følger af deres handlinger viser sig. Der er ikke nogen som helst tvivl om, at den lokale befolkning vil opleve en stærkt forøget hyppighed af kræft, leukæmi, fødselsdeformiteter og de efterfølgende generationer en tilvækst af genetiske sygdomme. Ligeledes vil dyrene i området. Disse sygdomme er vel dokumenterede hos de indfødte befolkningsgrupper, der lever tæt på eller i relativ nærhed af uranminer i USA, Canada, Afrika, Australien og andre steder. Fårehold vil også blive påvirker, såvel som andet landbrug, og hele området vil få ry for at være radioaktivt forurenet. Side 1 af 7

2 Herudover er der tale om, at importere mange kinesiske arbejdere til at assistere med minedriften, hvad der kan få stor betydning for den vidunderlige kultur, man har udviklet i Grønland. Meddelelse fra WWF Verdensnaturfondens generalsekretær i Danmark, Gitte Seeberg: WWF Verdensnaturfonden er en international miljøorganisation med mere end fem mio. medlemmer på fem kontinenter, mere end 100 kontorer og over 4000 ansatte. WWF Verdensnaturfondens præsident i Danmark er Prins Henrik. Grønland har ret til og også brug for udvikling. Men jeg håber og tror, at de fleste grønlændere vil være med til at sikre, at den udvikling bliver bæredygtig og ikke gør unødig skade på den vidunderlige natur, som der findes i Grønland og som grønlænderne har levet af i århundreder. Det er der mest fremtid i. Det vil være et voldsomt skridt at kaste sig ud i minedrift efter uran. Det kan blive en miljømæssig katastrofe, og Greenland Minerals and Energy og Grønlands Selvstyre skylder at offentliggøre al viden om, hvilke konsekvenser uranminedrift vil have for miljø og folkesundhed. Der er brug for åbenhed og gennemsigtighed i hele processen. Det har vi desværre ikke set meget af indtil videre. Grønland er godt på vej til at blive et foregangsland på området for vedvarende energi og får eksempelvis 70 procent af sin elektricitet fra vandkraft. Uranminedrift vil være et skridt i den forkerte retning, som kan skade Grønlands omdømme. Det håber jeg ikke sker. Meddelelse fra Bo Normander, direktør for Worldwatch Institute's europæiske kontor: Worldwatch Institute Europe, der er baseret i København og er en del af det verdensomspændende Worldwatch Institute, arbejder for bæredygtig udvikling og et miljømæssigt bæredygtigt samfund. Tak for det gode initiativ til demonstrationen mod uranudvinding - Urani Naamik! Udvinding af uran er ikke en bæredygtig løsning for Grønland, hverken økonomisk, socialt eller miljømæssigt. En fremtidig uranmine ved Kuannersuit vil føre til spredning af mange millioner tons giftigt affald, herunder radioaktivt støv til stor skade for den sårbare arktiske natur i området. En uranmine vil være til gavn for udenlandske selskaber, mens lokale fårefarmere, turismeerhvervet og grønlandske borgere i almindelighed vil få alle ulemperne. Jeg håber at politikerne i Naalakkersuisut vil tage Side 2 af 7

3 problemerne ved uranudvinding alvorligt og tilgodese borgernes ønsker og naturen frem for mineselskabernes interesser. Meddelelse fra Hans Pedersen, redaktør af VedvarendeEnergi s blad RÅSTOF: VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder i og udenfor Danmark for at bremse klimaforandringerne og udbrede vedvarende energi. En hilsen fra VedvarendeEnergi til demonstrationen i København. Bæredygtighed er ledestjernen Atomkraft er en solnedgangsindustri. Derfor skal der ikke udvindes uran fra Kuannersuit/Kvanefjeld. Akraft er på ingen måde bæredygtigt og vil ikke fremme ligheden i det grønlandske samfund. Intet sted i verden er spørgsmålet om en forsvarlig håndtering af affaldet fra brydning af uran og slutdeponering af atomaffald blevet løst. I Narsaq og alle andre steder i verden skal vi sikre, at det fælles miljø forvaltes demokratisk. Meddelelse fra Jan Willem Storm van Leeuwen: Jan Willem Storm van Leeuwen er konsulent i kemi- og energisystemer og ekspert i livscyklusanalyser af energisystemer med særlig vægt på bæredygtigheds-aspekter. Sidste år holdt han foredrag om uranminedrift ved internationale konferencer i Nuuk og København, organiseret af Avataq, NOAH, Det Økologiske Råd, og VedvarendeEnergi. Han offentliggjorde også en rapport om Kuannersuit/Kvanefjeldprojektets miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser. Rapporten kan downloades fra NOAHs hjemmeside. Budskab til befolkningen i Grønland: Efter min mening er planerne for minen i Kuannersuit særdeles risikable: En stor mine på toppen af et bjerg og en tailings-sø (Taseq) anbragt på en bjergskråning. Begge ligger op ad bakke i forhold til beboede områder, herunder byen Narsaq. Giftigt og radioaktivt støv fra minen kan spredes over meget store afstande. Katastrofale dæmningsbrud kan heller ikke udelukkes. Tailings-opbevaringsbasinet i Taseq-søen til at indeholde en kompleks blanding af radioaktive elementer (uran og thorium plus deres radioaktive nedbrydningsprodukter), sjældne jordarter og adskillige kemikalier, der anvendes i separationsprocesserne. De fleste af disse giftige elementer er kemisk mobile, så de kan sive ud i grundvandet, vandløb og i havet. På denne måde kan de trænge ind i fødekæderne og drikkevandet. Side 3 af 7

4 Deres indvirkning på folkesundheden er skadelig, men ikke grundigt undersøgt. Særligt er de samlede sundhedseffekter af alle disse giftige radioaktive og ikke-radioaktive stoffer helt ukendte. Normalt arbejder et mineselskab med en kort tidshorisont. Historien har vist, efter en mine er blevet udtømt, lukker og slukker mineselskabet og forsvinder ud af billedet. Dets erstatningsansvar for negative miljø- og sundhedskonsekvenser fordufter. Hvem skal så betale for oprydningen og genopretningen af mineområdet? I kan jo selv gætte. For det skal den grønlandske befolkning. Ophævelse af udvindingslicensen når det først er tildelt mineselskabet kan være politisk og juridisk vanskelig, men bemærk: Den er ikke uddelt endnu. Når den først er uddelt, kan det ikke udelukkes, at selskabet vil sagsøge den grønlandske regering for et økonomisk tab, hvis uranminedrift forbydes, men dette kan undgås, hvis blot der handles rettidigt. Den grønlandske regering bør lave en cost-benefit analyse. Den bør veje den indkomst, som kommer det grønlandske samfund til gode fra Kuannersuit-projektet, op mod dets langsigtede skadevirkninger: Økonomiske omkostninger, men også sundhedsskader og undergravning af samfundet. Disse omkostninger skal både betales under selve minedriften, men også i århundrederne derefter. Radioaktivitet og kemisk giftighed varer stort set for altid. Meddelelse fra Mariane Paviassen, formand for foreningen URANI NAAMIK/NEJ TIL URAN i Narsaq: Foreningen URANI NAAMIK/NEJ TIL URAN er en forening, der arbejder for at genindføre uranforbuddet i Grønland og bremse Kuannersuit/Kvanefjeld uranmineprojektet. Velkommen alle sammen vi er glade for at I ved at komme her viser jeres modstand imod mulig uranudvinding i Grønland. Vi fra Narsaq støtter jer fuldtud og er taknemmelige over at nogen har givet sig tid til at arrangere denne demonstration. Prøv at forestille dig at bo i en meget smuk by. Der ligger i omgivelser, hvor årets gang medfører ændrede naturoplevelser med skiftende farvesammensætning. Et sted hvor du er glad for at bo, værner om og har regnet med at kunne bo der til dine dage er omme. Du ved, at omgivelserne kan give dig noget at leve for afhængig af årstid og at udviklingsmulighederne, hvad det angår, langtfra er udtømte. Selvfølgelig er nogle af disse kun drømme for fremtiden, for netop i denne tid er den Grønlandske regering ved at overveje, at man med beslutningen om afskaffelsen af nul-tolerancen, som ved et spinkelt flertal er besluttet, skal resultere i uranudvinding og at dette sker hen over hovedet på befolkningen, der ikke har fået mulighed for at give deres mening til kende. Denne ellers dejlige by, som kunne udvikle sig til et godt turistmål med mange omkringliggende lamme og kvægfarme, ønsker vores nuværende regering at ødelægge. De vil ødelægge omgivelserne med en meget forurenende og altødelæggende uranmine. Mange Side 4 af 7

5 mennesker her i Narsaq står måbende og bovlamme tilbage, som om de allerede har mistet deres elskede by og området omkring dem. Den dag i dag ved vi endnu ikke, om de er købt eller solgt. - Bør Grønlands Landsstyre ødelægge en stor del af landets landbrugs- og husdyrsområde og kan vi tillade at de gør det? - Bør man tillade, at uran der forurener alle de steder, den kommer i nærheden af her i verden og som er med til at forpeste den luft, vi mennesker indånder i, udvindes uden at spørge befolkningen om lov her i Grønland? - Kan vi tillade, at det ellers meget naturskønne og rene Grønland er ved at sælge ud af sine rigdomme, blot fordi landet styres forkert og fattes penge? - Kan det tillades, at for at enkelte individer, som primært bor i udlandet, kan tjene penge, at befolkningen i Narsaq, fåreholderne, kvægfarmerne, rensdyrfarmerne m.v. lades i stikken? - Kan det tillades, at lokalbefolkningens mulighed for at gøre brug af et lille jordstykke begrænses, blot fordi nogle australiere gives tilladelse til at ødelægge og forurene omgivelserne? - Er Grønland og uranudvinding en god match? - Kan I tillade at der overfor borgerne i Grønland bruges argumenter, som at hvis du ryger, vil køre bil, også bliver nødt til at acceptere uranudvinding? Hvis I ikke kan acceptere ovenævnte vilkår, så vil vi opfordre jer til at bakke op omkring vores forening URANI NAAMIK/NEJ TIL URAN. Bestyrelsen bor her i Narsaq. Den grønlandske regering har hidtil ikke villet høre på os, men måske ændrer det sig, hvis mange flere viser deres opbakning og viser solidaritet med os. Vi vil ikke undvære et rent og naturskønt Grønland og vil derudover ikke være med til at sprede farlige giftstoffer til rundt omkring i verden! Vi ved at Grønland har mange andre rigdomme som man hellere skulle gøre brug af for at udvikle landet. Vore politikere må lære at bruge vore penge på en ordentlig måde og fordele midlerne til fortsat udvikling af landet. De sidst siddende regeringer siden 2013 er allerede ved at formøble landets økonomiske ressourcer. Det kan og vil vi ikke acceptere. Indtil videre har de oplysningskampagner, der har fundet sted blandt andet med offentlige midler i ryggen, været til gavn for mineindustriens interesser. Aktørerne har været fokuserende på mulige økonomiske gevinster, og skøjtet let hen over farligheden og forureningen ved uranudvinding. De påstår nemlig, at da uranen ikke er så omfattende som de mineraler, man derudover gerne vil udvinde, vil dette ikke være så skadeligt for omgivelserne. Det tror vi selvfølgelig ikke på. Vi vil fortsat gerne have et rent land at leve i, et land som vore efterkommende trygt vil kunne leve og ånde i. Uranudvinding vil være dræbende for omgivelserne på alle måder. Vi vil også benytte lejligheden til jer der bor i Danmark og i udlandet til at støtte op omkring vores forening Uran Naamik i Narsaq. Vi er en forening af frivillige, der arbejder fra hus og hjem, en forening der har brug for økonomisk håndsrækning fra andre. Side 5 af 7

6 I har som os mulighed for at øve indflydelse over beslutningstagerne her i Danmark, at det ikke er via uranudvinding at landets økonomi bør forsøges rettet op på. Uranudvinding er den allerfarligste vej at gå, som ingen bør tillade. Grønlands og befolkningens ve og vel vil ikke blive reddet af en mulig uranudvinding. Det er dette vi gerne vil signalere til jer. Tak for ordet og tak fordi I lyttede! Grønlandsk version: Tikilluaritsi tamassi nuannaarutigaarput maani Kalaallit nunaanni uranisiornianut akerliunersi takutinniarlugu takkussimagassi. Narsamiit tapersersorujussuarpassi assullu aaqqissuussisimasut qutsavigaagut. Takorlooruk illoqarfik kusanarluinnartoq. Immikkuullarissoq. Ukioq kaajallallugu qalipaatinik assigiinngitsorpassuarnik nunap nammineq qalipaasersugaannik alutornarluinnartumik pissuseqartoq. Najorlugu nuannarisat erligisat naatsorsuutigisimasat inuunivit sinnera najussallugu, nalunagulu illoqarfiup taassumap eqqaata ukioq kaajallallugu nerisassanik tuniorarlutit pilersortaraatit allanillu ineriartorfissanik periarfissanik ulikkaartoq. Takorluukkalli taakku takorluugaannaapput, massakkorpiarmi Kalaallit Nunaata Naalakkersuisuisa pimoorullugu innuttaasullu qulaatiinnarlugit aalajangiusseriarlutik uranimut naaggaarluinnarneq peeriarlugu illoqarfigisat nuannersoq kusanartoq siunissami takornariarfissaqqissoq, savanik nersutinik eqqaamiulik pilersaarusiorfigaat aserortissallugu mingummik ajorluinnartumik uranimik aningaasarsiuteqalerniarlutik pilersaarusiorlutik ingerlalernikuupput massakkoqqissaaq narsarmiorpassuit toqqammavitsik peerneqarsimasutut ilillugu inuuffigaat. Naluarpummi siunissami uranisiortoqalissanersoq. - Naalakkersuisut aningaasaminikasik kisiat pillugu Kalaallit Nunaata nerisassaqartitsiviata ilarujussua suujunnaarsissallugu akuersinngujoorput - tamannali akuerineqarsinnaava?? - Akuerineqarsinnaava aatsitassaq urani sumulluunniit nunarsuatsinnut pigaluaruni mingummik piiaarneqarsinnaanngitsumik akulik innuttaasut qulaatiinnarlugit piiarneqarnissaa akuerineqassappat? - Akuerineqarsinnaava Kalaallit Nunaata minguissusaa aningaasanik aqutsisinnaannginneq piinnarlugu akiginiarneqarmat? - Akuerineqarsinnaava inuit ataasiakkaannguit annermillu nunami allaneersut aningaasaatininnissaat piinnarlugu Narsami najugallit, savaatillit, nersutaatillit tuttuutillillu ulorianartorsiortinneqalernissaat? - Akuerineqarsinnaava nunaqavissut nunaminertanik atuisinnaannerannik killilersorlugit australiamiunut atuisinnaaneq tunniutereersimammassuk? - Kalaallit Nunaat uranilu imminnut tulluariippat? - Akueraasigit cigaritsit, biilit uranilu imminnut assersuunneqarlutik Kalaallit Nunaata innutai Side 6 af 7

7 paasisitsiniaavigineqartut? Tamakku tamaasa akuerinngikkussigit suleqatiginiartigut peqatigiiffiuvugut aallarteqqammisoq taaguuteqartorlu URANI NAAMIK. Narsami siulersuisi najugaqarpugut, massakkumut naalakkersuisuusunit tusaajumaneqanngilagut. Imaasinnaavorli amerlanerulerutta naalakkersuisut tusaajumalissasut. Kalaallit Nunaatami minguitsuunera annaarusunngilarput, mingunnartumillu nunarsuarmioqatitsinnut tunniusserusunngilagut! Isumaqarpugut nunarput allarpassuarnik pisuussutinik peqartoq taakkulu atorluarneqaqqaartariaqartoq politikkerertattalu ilikkaannartariaqaraat aningaasinik eqqortumik ingerlatsineq massakkumi tamanna naalakkersuisooqatigiittartut kingullit ajornartorsiutigaat aali 2013-mi nunatta karsia sinneqartoorluni ingerlasoq tigugamikku sussaajunaarpaat-aasiit, tamannali akuerisinnaanngilarput. Massakkumut paasisitsiniaaneq pisortanik aningaasaliivigineqarluni ingerlanneqarnikuusoq assorujussuaq aatsitassarsiornianut iluaqutaasutut nalilerneqartariaqarpoq taakkumi paasisitsiniaanermini ilisimasaat tassaapput aningaasanik isaatitsinissaq minguk qarsupiinnartumik paasititsiniutigaat uranigooq annikimmat Kuannersuit aatsitassarsiorfigineqaleraluaruni ajoqutaanaviannginnerarlugu. Tamanna soorunalimi uagut upperinngilarput Nunatta minguissusaa erligaarput, siunissami kinguaasatsinnut kingornutassanngortitsisinnaanngilagut minguk ima ajortigisumik allaat uumassusermut sumulluunniit qanillineqaruni uumassuseerutitsinnaasumik qimatsivigerusunngilagut. Ilanngullugu danmarkimi nunanilu allani najugaqartusi kajumissaarumavassi, Narsami Urani Naameerlugu suliniaqatigiit sunngiffitsik atorlugu namminneq angerlarsimaffinnguatik atorlugit akerliuniarlutik suliniuteqartut, suliniuteqarnerannut aningaasatigut tapersersoqqullugit. Ilissi uagutsitulli periarfissaqarpusi nunatsinni danmarkimilumi oqartussat sunnerniassallugit, aqqutissaanngitsoq atorlugu nunatta aningaasakilliornerani annaasiniassalluni. Tassami uranimik piiaaneq tamanit, tamanit ajornerpaavoq. Siunissami kalaallit toqqissillutik ineriartornissaat uranisiornikkut anguneqarnavianngilaq. Tamanna tunngavigalugu Narsami uranimik piiasoqarsinnaaneranik akerliusut sinnerlugit oqaaseqarpugut. Qujanaq tusarnaarassi! Side 7 af 7

Miljø ved uran-minedrift. Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde

Miljø ved uran-minedrift. Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde Miljø ved uran-minedrift Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde Hvordan er minedrift efter uran forskellig fra andre miner? I princippet er metoder og problemstillinger (også miljømæssigt) de samme

Læs mere

Høringssvar til forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet

Høringssvar til forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet WWF Verdensnaturfonden Svanevej 12 2400 København NV Tlf. 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Grønlands Selvstyre Råstofstyrelsen Departementet for Erhverv og Råstoffer 3900 Nuuk Grønland mlsa@nanoq.gl København,

Læs mere

Uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde:

Uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Forsamlingshuset i Nanortalik den 2. juni. 2015 1. Spørgsmål: Er der andre skadelige stoffer end uran? Per Kalvig: Det er undersøgt om

Læs mere

Aap kisianni uraniunngitsoq Ja, men ej uran

Aap kisianni uraniunngitsoq Ja, men ej uran Aap kisianni uraniunngitsoq Ilisaritinneq / Præsentation Kinaavunga / Hvem er jeg Ilaquttat / Familie Ilinniagaq / Uddannelse Suliffik / Beskæftigelse Soqutigisat / Interesser Sooq maaniippunga / Hvorfor

Læs mere

Resumé af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Narsaq den 30. maj 2015

Resumé af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Narsaq den 30. maj 2015 Resumé af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Narsaq den 30. maj 2015 1. Spørgsmål: Bliver der behov for mere uran i fremtiden? Kristine Thrane: Ja, men der er også nogle atomkraftværker,

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

26. november 2008 EM 2008/80 Josef Motzfeldt

26. november 2008 EM 2008/80 Josef Motzfeldt INUIT ATAQATIGIIT KATTUFFIAT POSTBOKS 321 3900 NUUK 26. november 2008 EM 2008/80 Josef Motzfeldt Redegørelse om de samfundsmæssige aspekter af efterforskning og brydning af uran i Grønland (Landsstyremedlemmet

Læs mere

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive Inuussutlssarsiomermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig Svar på spørgsmål

Læs mere

Fyldigt uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Skolen (Caféen) i Qassiarsuk den 3. juni 2015

Fyldigt uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Skolen (Caféen) i Qassiarsuk den 3. juni 2015 Fyldigt uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Skolen (Caféen) i Qassiarsuk den 3. juni 2015 1. Spørgsmål: Når minedriften starter kan vores husdyrhold og fåreavl være i en

Læs mere

Fyldigt uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Hotel Qaqortoq den 31. maj

Fyldigt uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Hotel Qaqortoq den 31. maj Fyldigt uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Hotel Qaqortoq den 31. maj 1. Spørgsmål: Har man erfaringer fra andre steder med at deponere taillingen i den form som man planlægger?

Læs mere

Miljø ved uran-minedrift

Miljø ved uran-minedrift AARHUS UNIVERSITET DCE ORIENTERING OM URAN MAJ 2015 12. MAJ 2015 Miljø ved uran-minedrift GERT ASMUND ROSKILDE Lidt om mit tidligere arbejde 1968 Arbejdede på Risø med Kvanefjeld 1973 Var med til at påvise

Læs mere

Fasthold nej til uran-udvinding i Rigsfællesskabet Mikkel Myrup, Avataq Christian Ege, Det Økologiske Råd

Fasthold nej til uran-udvinding i Rigsfællesskabet Mikkel Myrup, Avataq Christian Ege, Det Økologiske Råd Fasthold nej til uran-udvinding i Rigsfællesskabet af Mikkel Myrup, Avataq Christian Ege, Det Økologiske Råd og Palle Bendsen, NOAH Friends of the Earth Denmark Der er i den senere tid blevet sået tvivl

Læs mere

Vi kræver en folkeafstemning om udvinding af uran i Grønland

Vi kræver en folkeafstemning om udvinding af uran i Grønland Vi kræver en folkeafstemning om udvinding af uran i Grønland Der er en alvorlig risiko for, at mineprojektet i Grønlands Kvanefjeld kan blive det mest forurenende industriprojekt i rigsfællesskabets historie.

Læs mere

Kom/IT Oplysning Theis Nederby 1.1

Kom/IT Oplysning Theis Nederby 1.1 Kom/It - Oplysning Problemstilling Rundt om på danske og udenlandske marker, frugtmarker og plantager bliver der brugt tonsvis af giftige sprøjtemidler, de såkaldte pesticider. Sprøjtemidler, til at forhindre

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for børn Se denne historie som film: www.ina.gl/boern Udgivet af Bureau for Inatsisartut Januar 2015 Tegninger: Christian Rex, Deluxus Studio

Læs mere

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND MILJØSTYRELSE FOR RÅSTOFFER Myndighed for råstofområdet er Råstofstyrelsen one-door myndighed i forhold til industrien. Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen). Skal

Læs mere

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år.

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale 2003 Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Lad os takke for det år, der nu er gået. Jeg sender en tanke

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Grønland: Uranmine og Miljø

Grønland: Uranmine og Miljø Mere Næste blog» Opret blog Log ind Netavis om radioaktivt affald i Danmark fredag den 6. december 2013 Grønland: Uranmine og Miljø Den grønlandske råstofminister sagde i Sermitsiaq uge 44: Vores erfaringer

Læs mere

Klima i tal og grafik

Klima i tal og grafik Klima i tal og grafik Atomkraftværker - Radioaktivt affald S. 1/13 Indholdsfortegnelse Indledning... S.3 Klimaproblematikken...... S.3 Konsekvenser... S.5 Forsøg til at løse problemerne... S.6 Udvikling

Læs mere

kujataamlu Q-offset Qujanaq silarput eqqarsaatigigakku! Naqiterisoq / Udgives af:

kujataamlu Q-offset Qujanaq silarput eqqarsaatigigakku! Naqiterisoq / Udgives af: Earth Hour nunarsuarmi silaannaap allanngoriartornera pillugu paasisitsiniaanerit annersaraat. Ukiumut ataasiartumik nal. akunnerani nunarsuarmi tamarmi inuit milliuunilikkaat suliffeqarfiillu tuusinntilikkaat

Læs mere

Doris Jakobsen stiller nye spørgsmål til Camp Century

Doris Jakobsen stiller nye spørgsmål til Camp Century TUSAGASSIUTINUT NALUNAARUT PRESSEMEDDELELSE 14. januar 2014 Doris Jakobsen stiller nye spørgsmål til Camp Century Som en reaktion på det intetsigende svar, som Udenrigsministeren i sidste uge fremsendte

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Anbefaling til Frederikshavn Kommune vedrørende efterforskningsboring Vendsyssel 1 skifergas ved Dybvad VVM-redegørelse og miljørapport.

Anbefaling til Frederikshavn Kommune vedrørende efterforskningsboring Vendsyssel 1 skifergas ved Dybvad VVM-redegørelse og miljørapport. Anbefaling til Frederikshavn Kommune vedrørende efterforskningsboring Vendsyssel 1 skifergas ved Dybvad VVM-redegørelse og miljørapport. Vendsyssel Energi- og Miljøforening vil med denne anbefaling gøre

Læs mere

HØRINGSSVAR FRA REN ENERGIOPLYSNING, REO. vedrørende

HØRINGSSVAR FRA REN ENERGIOPLYSNING, REO. vedrørende HØRINGSSVAR FRA REN ENERGIOPLYSNING, REO vedrørende Offentlig høring om miljøvurdering af forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald. REO er en forening med følgende

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Spørgsmål og svar fra borgermøder i Nuuk, Kangerlussuaq, Sisimiut og Ilulissat vedr. Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zinkog blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 Borgermøde i

Læs mere

Nuuk den 12. november 2012

Nuuk den 12. november 2012 Nuuk den 12. november 2012 Nye ska(eregler er et alvorligt benspænd for lokale virksomheder Europas højeste selskabsskat suppleres i nyt lovforslag af forringede afskrivningsregler, der risikerer at bremse

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 2004

Landsstyreformandens nytårstale 2004 Landsstyreformandens nytårstale 2004 På Landsstyrets vegne ønsker jeg alle borgere i vort vidtstrakte land et godt og lykkebringende nytår, og takker jer alle for jeres indsats for samfundet i det forgangne

Læs mere

Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30. Vær en del af verdens største klimakampagne

Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30. Vær en del af verdens største klimakampagne Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30 Vær en del af verdens største klimakampagne Sluk lyset Foto: Kim Vadskær Earth Hour er verdens største klimakampagne, hvor mennesker over hele kloden står sammen, viser deres

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

Nutaarsiassaaleqiffik qaangiuppoq (IB) Aasaanera nutaarsiassaaleqiffiusartuuvoq. Inuit sulinngiffeqartarput, sorpassuit uninngasarput aamma naalakkersuinermik suliallit akornanni. Taamaammat nutaarsiassani

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7.december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter

Læs mere

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika..

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. ..fordi vi må starte et sted.. I Afrika vokser mange børn op i hytter som disse - lavet af ko-lort eller diverse affald. Fattige mennesker har ingen pension,

Læs mere

Sælfangst i Grønland, set fra et fangersynspunkt:

Sælfangst i Grønland, set fra et fangersynspunkt: Grønlandsudvalget 2013-14 (Omtryk - 20-03-2014 - Yderligere præsentationer tilføjet) GRU Alm.del Bilag 46 Offentligt Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat The Association of Fishers & Hunters

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2.

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. 2015/1 LSV 155 (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2015-38533 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2016 Forslag til

Læs mere

En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning

En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning Jesper Lassen Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi Københavns Universitet jlas[a]foi.ku.dk

Læs mere

Isumasioqatigiinneq Nuummi pisussaq novembarip 23-ani 24-anilu 2009

Isumasioqatigiinneq Nuummi pisussaq novembarip 23-ani 24-anilu 2009 Najoqqutassaagallartoq Tentativt program Isumasioqatigiinneq Nuummi pisussaq novembarip 23-ani 24-anilu 2009 Kalaallit Nunaanni Inuttut pisinnaatitaaffiit Nunallu inoqqaavisa pisinnaatitaaffii Seminar

Læs mere

HVAD ER RADIOAKTIV STRÅLING

HVAD ER RADIOAKTIV STRÅLING 16. Radioaktiv stråling kaldes i videnskabelige kredse Joniserende stråling Stråling som påvirker alt stof ved at danne joner, som er elektrisk ladede atomer eller molekyler. Joniserende stråling skader

Læs mere

Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet

Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet Pressemøde 21. maj 2013 Naalakkersuisoq for erhverv, råstoffer og arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet Temaer til dagens pressemøde 1. Bekæmpelse af arbejdsløsheden,

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Vil udvinding af skifergas i Danmark påvirke klima og nærmiljø? Hvilke lokale effekter vurderer man, at skifergasudvinding har på mennesker og miljø

Vil udvinding af skifergas i Danmark påvirke klima og nærmiljø? Hvilke lokale effekter vurderer man, at skifergasudvinding har på mennesker og miljø Vil udvinding af skifergas i Danmark påvirke klima og nærmiljø? Hvilke lokale effekter vurderer man, at skifergasudvinding har på mennesker og miljø Torsdag 4. dec. 2014 Oplæg af Sine Beuse Fauerby. Energi

Læs mere

Meeqqat pisinnaatitaaffii Vi vil styrke børns piginnaatitaaffiilu vilkår og rettigheder piorsaaviginiarpagut

Meeqqat pisinnaatitaaffii Vi vil styrke børns piginnaatitaaffiilu vilkår og rettigheder piorsaaviginiarpagut UNICEF-ip Naalakkersuisullu suleqatigiissutaat Et samarbejdsprojekt mellem Naalakkersuisut og UNICEF DaNmark Meeqqat pisinnaatitaaffii Vi vil styrke børns piginnaatitaaffiilu vilkår og rettigheder piorsaaviginiarpagut

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet

Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet Greenland Minerals and Energy A/S: Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet Denne samling spørgsmål og svar er et praktisk værktøj til at hjælpe interesserede med at finde information om sjældne

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Borgermøde i Kangaamiut

Borgermøde i Kangaamiut Borgermøde i Kangaamiut den 8. maj 2015, kl. 12.30 15.30 Ca. 50 mødte op Spørgsmål fra salen Noah Filemonsen: Vi har fået at vide at Hudson Resources har haft diamantefterforskning. Der er ingen der ved,

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

Ny arktisk ambassadør: tættere samarbejde med Kina

Ny arktisk ambassadør: tættere samarbejde med Kina 29. januar, 2012 Ny arktisk ambassadør: tættere samarbejde med Kina?Der er en indbygget konflikt i de enorme økonomiske muligheder i Arktis. Enhver ressourceudvinding er kombineret med høj risiko?, siger

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Observationer i el-markedet set med grønne øjne

Observationer i el-markedet set med grønne øjne Observationer i el-markedet set med grønne øjne Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Vilje til at betale mere... Forbrugeren står med en ekstra 10-øre i hånden, når hun køber el. Hvordan skaber hun størst

Læs mere

Cheminova-indslag. 21-Søndag. 26. april 2015

Cheminova-indslag. 21-Søndag. 26. april 2015 5 10 Cheminova-indslag 21-Søndag 26. april 2015 Primært medvirkende: Studievært: Kim Bildsøe Lassen (KBL) Journalist/ (primær vokal fortæller): Martin Torpe (MT) Medarbejder og aktionær: Gunnar Krarup

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

26. mødedag, torsdag den 27. november, 2008.

26. mødedag, torsdag den 27. november, 2008. 26. mødedag, torsdag den 27. november, 2008. Dagsordenens punkt 80 Redegørelse om de samfundsmæssige aspekter af efterforskning og brydning af uran i Grønland. (Landsstyremedlem for infrastruktur, Miljø

Læs mere

Miljøorganisationen GREENPEACE. www.visdomsnettet.dk

Miljøorganisationen GREENPEACE. www.visdomsnettet.dk 1 Miljøorganisationen GREENPEACE www.visdomsnettet.dk 2 Miljøorganisationen Greenpeace Grundlæggende værdier Parat til handling: Handling siger mere end ord. Politikere og forretningsledere taler alt for

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer En visionær dansk energipolitik at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende

Læs mere

Høringssvar over VVM- undersøgelse vedrørende skifergasudvinding i Dybvad, Frederikshavn

Høringssvar over VVM- undersøgelse vedrørende skifergasudvinding i Dybvad, Frederikshavn Frederikshavn Kommunalbestyrelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 DK- 9900 Frederikshavn Høringssvar over VVM- undersøgelse vedrørende skifergasudvinding i Dybvad, Frederikshavn Kære Byråd i Frederikshavn

Læs mere

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1029 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27.

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark.

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark. 1 DORIS JAKOBSEN SIUMUT INDLÆG VED FOLKETINGETS AFSLUTNINGSDEBAT ONSDAG D. 29 MAJ, 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Lad mig starte med at rose regeringen for den tydelige interesse for grønlandske forhold, den har udvist.

Lad mig starte med at rose regeringen for den tydelige interesse for grønlandske forhold, den har udvist. 1 SIUMUT/FOLKETINGET ÅBNINGSDEBAT 2012 Doris Jakobsen ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lad mig starte med at rose regeringen for den

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del Bilag 24 Offentligt. Grønnedals Fremtid

Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del Bilag 24 Offentligt. Grønnedals Fremtid Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del Bilag 24 Offentligt Grønnedals Fremtid Foto: Præsentation: Jan Bøgsted Kjeld Wessel Wetlesen Kjeld Wetlesen Født 1944 i København Pensionist, der bor i Chiang Mai

Læs mere

Indkomst, sociale forhold, boligforhold, sociale relationer, arbejdsløshed og arbejdsmiljø beskrives i relation til sundhed.

Indkomst, sociale forhold, boligforhold, sociale relationer, arbejdsløshed og arbejdsmiljø beskrives i relation til sundhed. Resumé Formålet med bogen Folkesundhed i Grønland er at give en samlet fremstilling af sundhedstilstanden i Grønland. Begrebet folkesundhed refererer til sundhedstilstanden i hele befolkningen i modsætning

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

Grønland, Canada og USA: det arktiske potentiale

Grønland, Canada og USA: det arktiske potentiale Grønland, Canada og USA: det arktiske potentiale Tale holdt af Grønlands Minister for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq The Arctic Circle Quebec Forum, Quebec

Læs mere

AEU-2 Matematik - problemregningsdel.

AEU-2 Matematik - problemregningsdel. NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT/GRØNLANDS SELVSTYRE/GREENLAND HOME RULE AEU-2 Matematik - problemregningsdel. Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 11.30 Ulloq misilitsiffik/dato: Sisamanngorneq/Onsdag den

Læs mere

Holdninger og ønsker til Danmarks natur - resultater af en spørgeskemaunders

Holdninger og ønsker til Danmarks natur - resultater af en spørgeskemaunders Christiansborg 2. April, 2003 Holdninger og ønsker til Danmarks natur - resultater af en spørgeskemaunders rgeskemaundersøgelsegelse Berit C. Kaae & Lene Møller M Madsen Skov & Landskab (FSL) bck@fsl fsl.dk

Læs mere

Klimaforandringer 2009

Klimaforandringer 2009 Børnerapport 4 November 2009 Klimaforandringer 2009 Det handler jo om, hvor lang tid menneskene bliver ved med at leve eller ej En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære tidligere medlemmer

Læs mere

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder Universitetet, Nuuk, d. 28. august 2012, kl. 19:00 22:00. Mødeledere ved høringsmødet:

Læs mere

Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten

Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten WWF Denmark Svanevej 12 2400 Copenhagen NV Denmark Tel. +45 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten

Læs mere

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER Hvad mener du? Energiakademiet vil sammen med dig skabe fremtiden for Samsø. Derfor spørger vi dig: 1. Hvad synes du er det bedste ved Samsø? 2. Hvilke forandringer synes du, der er sket på Samsø i de

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

STOP SPILD AF S T O P SPILD AF

STOP SPILD AF S T O P SPILD AF STOP Madspild Ifølge Landbrug & Fødevarer, smider hver dansker hvert år i gennemsnit 63 kilo mad i skraldespanden i stedet for at spise det. Hvert år dør på verdensplan ca. 6 millioner børn af sult. Vi

Læs mere

POPULATION HEALTH MANAGEMENT

POPULATION HEALTH MANAGEMENT POPULATION HEALTH MANAGEMENT DELING AF PATIENTDATA KMD Analyse Briefing August 2017 ANALYSE: LÆGER MANGLER DATA OM DERES PATIENTER (s.2) ANALYSE: LÆGER OG BORGERE KLAR TIL AT DELE SUNDHEDSDATA (s.4) FIGURER

Læs mere

Vi har kun en jord! Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand, er én ting sikkert: vi har kun én jord.

Vi har kun en jord! Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand, er én ting sikkert: vi har kun én jord. Vi har kun en jord! De miljøproblemer, vi hører om i medierne, er ofte usynlige for det blotte øje. Vi kan ikke se hullet i ozonlaget, lugte de hormonforstyrrende stoffer i legetøjet, smage resterne af

Læs mere

GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes.

GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes. GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes. Forfatter: Mikkel Steen Illustrationer: Mikkel Steen Forside fotografi: Purestock Grafisk tilrettelæggelse: Mikkel Steen ISBN: 978-87-997440-5-3

Læs mere

Nytårstale Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen. (Det talte ord gælder) Kære medborgere.

Nytårstale Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen. (Det talte ord gælder) Kære medborgere. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut Nytårstale 2017 Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (Det talte ord gælder) Kære medborgere. Endnu et år er gået og et nyt år har taget sin

Læs mere

Gallup om Grønland, økonomiske reformer og dagpenge. Gallup om Grønland, TNS Dato: 30. januar 2013 Projekt: 59102

Gallup om Grønland, økonomiske reformer og dagpenge. Gallup om Grønland, TNS Dato: 30. januar 2013 Projekt: 59102 økonomiske reformer og dagpenge økonomiske reformer og dagenge Feltperiode: Den 29-30. januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

RYGELOVEN OG PASSIV RØG

RYGELOVEN OG PASSIV RØG 26 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 3: RYGELOVEN OG PASSIV RØG for og imod regler for rygning www.op-i-røg.dk 27 Kapitel 3: Hvad siger rygeloven Flere og flere steder bliver det

Læs mere

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde?

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Brian Buus Pedersen Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, 16. april 2013 Billede: Storfanger Paulus Nikolajsen fra Uummannaq Færøske

Læs mere

Sønderslev Klimaudfordring

Sønderslev Klimaudfordring Sønderslev Klimaudfordring Antal spillere: Ca. 10 Alder: Fra 12 år Varighed: 1-2 timer. Aftales inden spillets start. Indhold Spilleregler Bykort (spilleplade) 10 stk. boligkort 10 stk. personkort Liste

Læs mere

Kviksølv, guld og sushi

Kviksølv, guld og sushi Kviksølv, guld og sushi - en historie om, hvordan kviksølvforurening fra guldgravere i Filippinerne ender i din tunfisk og vil give dine børn hjerneskader, og et projekt om hvordan Operation Dagsværk kan

Læs mere

Oqaluuserisassat / Dagsorden:

Oqaluuserisassat / Dagsorden: Oqaluuserisassat / Dagsorden: Ataatsimiinnerup ammarneqarnera (IMM. / DOP 1) Mødets åbning Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat (IMM. / DOP 2) Redegørelse for dagsordenen Eqimattak / Gruppe 1: (IMM. /

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Introduktion til WWF - og vores arbejde i Arktis

Introduktion til WWF - og vores arbejde i Arktis Michel Roggo / WWF-Canon Introduktion til WWF - og vores arbejde i Arktis Mette Frost WWF Verdensnaturfonden Iqaluit workshoppen 3. Juni 2013 Kate Holt / WWF-UK Intro 1 Hvem er WWF? 3. Juni 2013 Presentation

Læs mere