Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiberegning på VM plast udadgående Energi"

Transkript

1 Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre

2 Energimærkningsordningen for vinduer er etableret af vinduesindustrien i samarbejde med energistyrelsen, og viser på en skala fra A til F, hvor energirigtigt et vinduessystem er. Ifølge Bygningsreglementet BR10 er der kommet nye beregninger på Vinduer og Døre fra Det betyder at hver enkelt virksomhed skal kunne dokumentere at deres vinduer overholder en standard. I BR10 bygningsreglementet skal du vælge mellem enten C,B,A-mærkede vinduer. Energiklasse C svare til minimumskravet for vinduer i BR10 (2010) Energiklasse B svare til minimumskravet for vinduer i BR15 (2015) Energiklasse A svare til det forventede minimumskravet for vinduer i BR20 (2020) Energimærkningsordningen tager udgangspunkt i vindues energibalance Eref. Eref-værdien er et udtryk i kwh/m 2 /pr år, og jo bedre Eref desto bedre er vindues energiydeevne. Ved yderdøre svinger kravene alt efter byggeriet. Se skema. De vigtigste værdier Her er et lille overblik over de mest relevante værdier som kan have indflydelse ved valg af vinduer. U-værdi (Isoleringsevne) Ug - Glassets U-værdi midt på ruden i W/m2 K Uf - Ramme og karms samlede U-værdi i W/m2 K Uw - Hele vindues U-værdi (W/m2 K) G-Værdi (Solfactor evnen til at lukke solvarme ind) Gg - Rudens G-Værdi Gw - Hele vinduets G-værdi -Psi - rudens afstandsprofil samt indbygning i rammen i W/m K LT - Rudens lys transmitans (Lys indtrængning i % igennem ruden) Karm og Ramme konstruktion Ag/Aw ff(ar/ag) - Synlig glasandel I hele vindueskonstruktionen E-værdi (Vinduets energitilskud i fyringssæsonen) E-ref - Reference vindue(1480 mm x 1230 mm) energitilskud Ew - Det aktuelle vindues energitilskud Læs en mere detaljeret beskrivelse af de forskellige værdier på side 10, 11 og 12 eller på

3 Disse tabeller viser hvilke U-værdi og E-værdier der er tilladt at sætte i de forskellige byggerityper.

4 VM plast udadgående Energi C Se vores certifikat på Oversigt over typer af vinduer der er energimærket Topstyret vindue Sidehængt vindue Sidevende vindue Topvende vindue

5

6 VM plast udadgående Energi B Se vores certifikat på Oversigt over typer af vinduer der er energimærket Topstyret vindue Sidehængt vindue Sidevende vindue Topvende vindue

7

8 VM plast udadgående Energi A Se vores certifikat på Oversigt over typer af vinduer der er energimærket Topstyret vindue Sidehængt vindue Sidevende vindue Topvende vindue

9

10 01. Lidt om skalaen A-F Inddelingen efter skalaen A-F er foretaget på basis af vinduets E ref -værdi for et 1-fløjet oplukkeligt vindue i den europæiske standardstørrelse 1,23 x 1,48 m. Inddelingen i energiklasser er fastsat af Energistyrelsen. Der hersker en energimæssig rangorden mellem de energimærkede vinduessystemer (1-fløjet oplukkeligt vindue i standardstørrelsen 1,23 x 1,48 m til vinduer i de aktuelle udformninger og størrelser). Dvs. at referencevinduet kan bruges ved udvælgelsen af de mest energieffektive vinduessystemer. Det er vinduesproducentens opgave at oplyse om de aktuelle vinduers energidata i de forskellige udformninger og størrelser ved tilbud eller ordrebekræftelse. Fra 2010 stiller det danske bygningsreglement BR-10 krav om, at alle nye vinduer skal opfylde kravet svarende til Energiklasse C. Fra 2015 er det forventelige krav svarende til Energiklasse B. Ved valg af vinduer i Energiklasse A er vinduet at betragte som energineutralt i henhold til de fastsatte beregningsregler. Det lukker altså lige så meget varme ind, som det lukker ud. 02. Standardsprosse For det energimærkede produktsystem har vinduesproducenten specificeret en tilhørende standardsprosse, som er defineret som den mest solgte sprosse. Som udgangspunkt må der ikke til et energimærket produktsystem anvendes en gennemgående sprosse, medmindre det er som en nødvendig adskillelse mellem 2 forskellige rudetyper, eller at sprossen er nødvendig for rammens bæreevne. Dette finder normalt kun sted ved meget store vinduesrammer. På certifikatet findes der yderligere 2 kategorier af sprosser Energisprosse og Lavenergisprosse. Energisprosse er defineret som en sprosse med et linietab >0,010 W/mK. Energisprosse benævnes ofte wienersprosse eller snydesprosse. En Energisprosse er defineret som en sprosse der er påsat ruden, og hvor ruden er uopdelt. Afstandsprofilerne i ruden må ikke have en direkte kontakt til glasset. Lavenergisprosser bliver defineret som en sprosse med et linietab 0,010 W/mK. En sprosse der typisk kan kategoriseres som en Lavenergisprosse er f.eks. en sprosse i vinduer med koblede rammer, herunder forsatsvinduer. Påsatte sprosser, hvor afstandsskinnen i ruden helt er udeladt, eller f.eks. ved 3-lags ruder hvor den kun er udeladt i det yderste glasmellemrum eller afstandsskinner i helt nye materialer som f.eks. TGI. For vinduer med mange meter sprosse som f.eks. i palævinduer er det vigtigt at vælge en energimæssig god sprosse (dvs. tynde sprosser med et så lille linietab som muligt). 03. E w - værdi E w er et udtryk for vinduets energibalance i fyringssæsonen (solindfald minus varmetab) for vinduer i den faktiske udformning og størrelse. En positiv E w -værdi betyder, at der lukkes mere varme ind end ud, dvs. vinduet giver et energitilskud til boligens opvarmning. Energimærkede producenter skal oplyse om E w ved tilbud til kunder og på ordrebekræftelser.

11 04. E ref - værdi E ref er et udtryk for produktsystemets energibalance i fyringssæsonen (solindfald minus varmetab) for et 1-fløjet vindue i den europæiske standardstørrelse 1,23 x 1,48 m, og forsynet med producentens standardrude. En positiv E ref -værdi betyder, at der lukkes mere varme ind end ud, dvs. vinduet giver et energitilskud til boligens opvarmning. Beregningen af energitilskuddet baseres på et moderat isoleret hus med en vinduesorientering på 41% mod syd, 33% mod øst/vest og 26% mod nord (BR-10, bilag 6). Ved godt isolerede huse eller i nye lavenergihuse, der medfører en kortere fyringssæson, kan vægtningen af solindfald kontra varmetab i formlen være anderledes. I de kommende mange år vil vinduesudskiftninger dog typisk finde sted i bygninger, der repræsenteres af referencehuset som angivet i BR-10. I facader mod nord skal man som udgangspunkt have fokus på vinduets varmetab (lav U-værdi, se nedenfor), og sydvendte på udnyttelsen af det gratis energibidrag fra solen i fyringssæsonen (høj g-værdi, se nedenfor). Energimærkede producenter skal oplyse om E ref ved tilbud til kunder og på ordrebekræftelser. 05. U w - værdi Vinduets samlede U-værdi (U w ) er et mål for, hvor godt vinduet isolerer. Måleenheden er W/m2 K. Jo lavere U-værdi, des bedre. U-værdien varierer afhængig af vinduets størrelse og udformning. Energimærkede vinduesproducenter skal oplyse om de aktuelle vinduers U-værdi ved tilbud eller ordrebekræftelse. 06. g w - solenergitransmitans G-værdien er den andel af solens varme, der trænger igennem ruden/vinduet. Hvis mængden af solvarme udenfor er 1 (= 100 %), og rudens g-værdi (g g ) er 0,63 (= 63 %), betyder det, at 63 % af solens varme trænger gennem ruden. Jo højere g-værdi, jo mere varme. Vinduets g-værdi betegnes g w og er altid lavere end rudens g- værdi (g g ), da der ikke trænger varme gennem ramme og karm. Derfor er størrelsen af glasandelen af vinduet (A g / A w ) også en vigtig faktor for udregning af vinduets g-værdi (g w ).

12 07. A g /A w - Glasandel Glasandelen er arealet af ruden (det areal man kan kigge igennem) divideret med hele vinduets areal, inklusiv ramme og karm (dog ekslusiv fuge). Glasandelen angives på certifikatet som en faktor med 2 decimaler. En høj faktor giver et bedre lys samlede energitilskud. og solvarmeindfald igennem vinduet og medvirker således positivt til vinduets 08. Standardruden Vinduessystemerne er energimærkede i energiklasserne A-F ud fra produktsystemets standardrude. Standardruden er defineret som den mest solgte rude for produktsystemet. Er den benyttede standardrude ikke længere den mest solgte rude for produktsystemet, skal producenten foretage en ny energimærkning med de tilhørende beregningsrapporter fra et uvildigt organ. Vælger man en rude med en anden glasopbygning eller gasfyldning, en rude med sikkerheds-, støjdæmpende eller solafskærmende egenskaber, skal man være opmærknom på, at man samtidig ændrer på hele vinduets energibalance. Vælges andre ruder for det energimærkede produktsystem, skal det altid ske i henhold til aftale med kunden. 09. U g - center U-værdi Rudens center U-værdi er et udtryk for rudens isoleringsevne U g, målt på midten af ruden. U g er beregnet efter den pågældende standard for ruder (DS/EN 673). 10. g g - solenergitransmittans g g -værdien er den andel af solens varme, der trænger igennem ruden. Hvis mængden af solvarme udenfor er 1 (= 100 %), og rudens g-værdi (g g ) er 0,63 (= 63 %), betyder det, at 63 % af solens varme trænger gennem ruden. Jo højere g-værdi, des mere varme. 11. LT - Lystransmitans LT-værdien er den andel af solens lys, der trænger igennem ruden/vinduet. Hvis mængden af sollys udenfor er 1 (= 100 %), rudens LT-værdi er 0,81 (= 81 %), betyder det, at 81 % af solens lys trænger gennem ruden. Jo højere LTværdi, jo mere dagslys. Vinduets LT-værdi er altid lavere end rudens, da der ikke trænger lys gennem ramme og karm. 12. L - ækv. varmeledningsevne spacer Spaceren er det stykke afstandsprofil, som i ruder adskiller glasskiverne. Den ækvivalente varmeledningsevne indgår i beregningen af vinduets U-værdi, U w, og dermed i vinduets samlede energitilskud E ref Den er populært kaldet for rudens varme kant, hvis afstandsprofilen i stedet for aluminium f.eks. er af rustfrit stål eller af et materiale med en endnu bedre isoleringsevne. Samme effekt kan imidlertid opnås ved at indbygge ruden med en lidt større dybde i nye vinduesrammer. Alle informationerne er hentet fra energivinduer.dk

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning Ombygning / udskiftning Vinduer Yderdøre, porte, lemme, ovenlyskupler og forsatsvinduer Bygninger opvarmet til mere end 5 o C Ovenlysvinduer (Skrå tage) E ref min. 33 U w max. 1,65 E ref min. 10 Bygningsreglement

Læs mere

Krav og konsekvenser. BR10 CE-mærkning. Bygningsreglement. Energi-mærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06

Krav og konsekvenser. BR10 CE-mærkning. Bygningsreglement. Energi-mærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06 Bygningsreglement BR10 CE-mærkning Energi-mærkning Trykkeri: Søe-Knudsens Printerservice, Stoholm Layout: Carl Hammer Forfattere: Carl Hammer / VinduesIndustrien Hjemmeside: www.vinduesindustrien.dk Krav

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Vægge, gulve og lofter 03 Linjetab

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG 03 Energimærkning

Læs mere

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Marts 2011 Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, AAU Afdelingen for Energi og Miljø Energimærkning og BR10 Formål med energimærkningen

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes.

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. 28. juni 2010 87 stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen.

Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen. Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen. Jacob Franch Christensen Januar 2010 Titel: Forfatter: Kursus: Point: Forsidebillede: Uddannelsessted: Vejledere: Kommunale

Læs mere

Forbedring af 70 er huse

Forbedring af 70 er huse Energirenovering Forbedring af 70 er huse Skrevet af, Peter Smidt Pløk Andersen 18-11-2013 TITELBLAD RAPPORT TITEL: Energirenovering VEJLEDER: Jacob Strunge FORFATTER: Peter Smidt Pløk Andersen DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger.

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Slutrapport for ELFORSK-projekt 337-094 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport DTU Byg R-187 2008 ISBN 9788778772626 1

Læs mere