STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN"

Transkript

1 STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN DER BLIVER HELT STILLE I KLASSEN BILLEDER OG REFERAT FRA OKTOBERMØDET

2 STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: - at udbrede kendskabet til stammere og stammeres vilkår, - at udøve en oplysende og rådgivende virksomhed med hensyn til stammens årsager, forebyggelse og behandling, - at støtte forskning med hensyn til stammen og stammebehandling, - Varetage stammeres interesser på enhver måde. Stammebladet udkommer 6 gange om året og næste nummer har deadline den 15. Januar Dette nummer er trykt i 350 eksemplarer hos: Pan Tryk, Skive Redaktion: Lene Hansen Breve og indlæg sendes til: Foreningen for Stammere i Danmark c/o DSI Landskronagade København Ø Indlæg skal være læselige, og de må meget gerne være skrevet på maskine eller på diskette. issn:

3 INDHOLD Nyt fra formanden side 4 Dansk Videnscenter for Stammen side 5 Der bliver helt stille i klassen side 7 Foredraget i Køge side 10 Tak til formanden side 11 Tidsfordriv til juledagene side 12 Referat fra Oktobermødet d. 30/10 side 14 Billeder fra Oktobermødet side 17 Referat af bestyrelsesmøde d. 29/10 side 20 FRA REDAKTIONEN. Det har været et spændende år som redaktør og jeg håber læserne synes bladet har været interessant at læse. Forhåbentlig vil mange flere (både de nye og gamle medlemmer) tage udfordringen op og komme med indlæg til Stammebladet i det nye år. Jeg vil ønske jer alle en dejlig hvid jul og et godt nytår. Lene Hansen. 3

4 NYT FRA FORMANDEN. Kære medlem! Foreningen er inde i en positiv periode, vi får flere og flere nye medlemmer, og dem vil jeg gerne byde velkommen i foreningen. Jeg håber, at I vil få et godt udbytte af medlemskabet, samt at foreningen vil forstå at gøre brug af jeres viden og evner. Netop nu har vi brug for din viden og evner inden for områderne PRarbejde, handicappolitik, aktiviteter/kurser og bladarbejde m.m. (Se iøvrigt referat fra oktobermødet i dette nummer af Stammebladet). Når du ved hvilken arbejdsgruppe, du gerne vil være med i så kontakt foreningens sekretær Lene Hansen eller én fra bestyrelsen. Jeg undrer mig over, at næsten hver gang jeg læser en bog, så er en af personerne i denne stammer. Samtidig bliver stammen brugt til at beskrive personen på en negativ måde. Dette er med til, at give læserne et generelt dårligt indtryk af folk, der stammer. Hvis du har en forklaring på dette eller selv har oplevet det eller i andre situationer, så send svaret til bladet eller kontakt mig. Med venlig hilsen og ønsket om en glædelig jul og et godt nytår Henrik N. Jensen formand 4

5 Hermann Christmann har sendt følgende indlæg. Dansk Videnscenter for Stammen har fået penge. Dansk Videnscenter for Stammen (DaVS) blev oprettet i Den første ide til et videnscenter for stammen opstod i forbindelse med gennemførelsen af Børnestammeprojektet, som afslørede, at der i udlandet fandtes viden og stammebehandlingsmetoder, som man stort set ikke havde kendskab til i Danmark. Børnestammeprojektet gjorde denne viden kendt i Danmark, og skabte derved lidt af en revolution i opfattelsen af, hvad man kunne gøre, når man som talepædagog, børnehavepædagog eller forældre står overfor et lille barn, der stammer. Behov for et videnscenter Denne erfaring viste, at der i Danmark er et behov for en central instans, der løbende kan følge med i udviklingen indenfor stammeområdet, og formidle den derved indsamlede viden. Stammeforeningen var på pletten Stammeforeningen har været med i centeret lige fra den første spæde begyndelse, da Center for Stammeforskning, som det hed dengang, blev oprettet i efteråret Navneskiftet fandt sted to år senere for med det nye navn at tilkendegive, at centeret ikke kun vil beskæftige sig med forskning, men også med udvikling, indsamling, bearbejdning og formidling af viden om stammen. Hårdt arbejde og ingen penge Lige fra begyndelsen har centeret fristet en kummerlig tilværelse på vågeblus og uden penge. Alligevel er der blevet lavet meget. Der er planlagt projekter, der er udgivet et nyhedsbrev, i samarbejde med Undervisningsministeriet er der arrangeret et kursus med en amerikansk stammeforsker og -behandler. Desuden blev der i efteråret 1992 afholdt en nordisk konference om "holdning og udvikling i stammebehandling i Norden" med økonomisk støtte fra Stammeforeningen, Audiologopædisk Forening og Børnestammeprojektet. Penge For et par år siden blev centeret opmærksom på, at der var tanker fremme om en forsøgsordning 5

6 for videnscentre indenfor handicapområdet, og centeret lagde billet ind på at blive et af de videnscentre, der kunne få penge. I november 1993 blev det så besluttet, at Dansk Videnscenter for Stammen kommer med i forsøgsordningen, der varer i to år. Fremtiden Nu skal centeret etableres ( i Københavnsområdet). Der skal ansættes personale: centerleder, centermedarbejder og kontormedhjælp ansættes i december 1993 og januar Og så skal centeret gøre opmærksom på dets eksistens overfor personer og institutioner i ind- og udland. I begyndelsen vil centeret prioritere følgende indsatsområder: - tidlig indsats overfor små børn, der stammer. - styrket indsats overfor skolebørn, der stammer. - opbygning af et netværk, der kan yde konsulentbistand til behandlere, som ønsker det. - information til arbejdsmarkedet om stammen. Centeret vil også igangsætte projekter, men kan dog af den løbende bevilling kun finansiere en begrænset projektaktivitet. Som hovedregel skal projekter søges finansieret særskilt. Ideer og forslag er særdeles velkomne. Hvis du har forslag til projekter og/eller hvad centeret i øvrigt kan beskæftige sig med, så kan du henvende til undertegnede, som er Stammenforeningens repræsentant i DaVS s bestyrelse: Hermann Christmann Bregnevej Hjørring Tlf eller til centerets adresse indtil videre: Dansk Videnscenter for Stammen c/o Logopædisk Afdeling Ryesgade København Ø Tlf Fax På længere sigt skal centeret dække alle problemstillinger inden for stammeområdet. 6

7 Følgende indlæg har været bragt i Dagbladet (på Sjælland). DER BLIVER HELT STILLE I KLASSEN Forældregruppe vil skabe større åbenhed om børn, der stammer. - Der blev helt stille i klassen, når jeg skulle læse, fortæller Andreas, og det er helt tydeligt, at det var en ubehagelig oplevelse, som han deler med andre børn, der stammer. Men så indkaldte hans mor, Maja Knudsen, til et møde for forældre til stammere i Roskilde Amt. For at hjælpe deres barn havde Maja Knudsen og hendes mand meldt sig ind i Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), en forening der i øvrigt ikke lægger fingrene imellem, men blandt andet har udgivet pjecen "Stastammer du?". Her blev de overrasket over, at langt de fleste medlemmer var voksne stammere, og at der ikke fandtes en særlig gruppe for forældre til stammende børn. Gennem det offentlige følte de ikke, der var den store hjælp at hente, og efter samråd med Andreas talepædagog fik Maja indkaldt til det før omtalte møde. Her fik hun blandt andre kontakt med Jytte Andersen fra Køge, der selv stammer og er mor til tre børn, hvoraf den ene stammer. Lidt pinligt Sammen med forældre til seks andre børn stiftede de Forældregruppen under FSD. Gruppens formål er at forbedre behandlingstilbuddene, men ikke mindst at få forældre til at forstå, at de selv må tage hånd om problemet. - Hvad enten det er arveligt eller miljøbetinget føler man som forældre en art skyld over, at barnet stammer. Når en god periode uden stammen afløses af en dårlig, spørger man sig selv: Hvad har du nu gjort forkert? - Det er på en måde lidt pinligt, og man har lyst til at lade som ingenting, og det er fristende at lade sig slå til tåls med den besked, man som oftest får af behandlerne: Tag det nu med ro og se tiden an, for det går som regel over af sig selv, forklarer de to mødre. - Men det må man endelig ikke, understreger Maja. 7

8 - Mange små børn stammer, og det går over. Hos andre bliver det ved, men jo tidligere, man tager hånd om problemet, desto mindre er risikoen for, at der opstår en ond cirkel, hvor nervøsitet og drilleri gør det hele sværere for barnet. Maja og Jytte lægger stor vægt på, at man som forældre erkender problemet og derefter i høj grad selv tager hånd om det. Få stammere Både læger og talepædagoger får kun ringe kendskab til det via deres uddannelse og er derfor ude af stand til at yde den stor hjælp. Det skyldes, at der kun findes ganske få stammere. 4 pct. af alle mennesker stammer på et eller andet tidspunkt i deres liv. Oftest i barneårene. Blandt voksne er der kun 0,7 pct. stammere, hovedparten mænd. Det vil sige ca i Danmark. Men hvad skal man gøre som forældre? Maja og hendes mand flyttede for det første Andreas til en anden skole med færre elever i klassen. Det hjalp. For det andet fik han en aftale med lærerne om, at han selv skulle fortælle, når han havde dårlige perioder. Så ville han ikke blive spurgt så tit. Det hjalp endnu mere. For det tredje er der i samme klasse en elev med et andet taleproblem, så "det er blevet helt almindeligt" siger Andreas - og kammeraterne driller ikke. I følge Maja og Jytte er det vigtigt, at der er åbenhed om problemet, først og fremmest mellem forældrene og barnet. For ved at tale åbent om det, letter man trykket på barnets skuldre. - Som forældre skal man ligeledes gennem åbenheden give lærere og pædagoger de samme redskaber til at hjælpe barnet, siger Jytte, om hvem det i øvrigt er svært at tro, at hun er stammer. - Det vil du kunne høre, når jeg er stresset eller nervøs. Så er det pludselig talen, der bestemmer over mig og ikke omvendt. Værst til eksamen Apropos nervøsitet og stress. Maja s "hjertebarn" er, at børn og unge, der skal til mundtlig eksamen, for det første får friere adgang til udvidet eksaminationstid og/eller en beroligende bisidder. 8

9 I dag skal man ansøge undervisningsministeriet næsten et år i forvejen, og i følge Maja er det en meget kringlet affære. Et endnu mere presserende ønske er, at den eventuelle eksamensstøtte ikke bliver noteret i eksamenspapirerne. - For hvad kan man bruge dén oplysning til, spørger hun og agter at tage alvorligt fat i nakken af undervisningsministeriet for at få forholdet ændret. opefter får tilbudt kurser på egen hånd. Forældregruppen vil arbejde for, at der bliver etableret et tilsvarende tilbud i det sjællandske. For at nå ud til så mange berørte forældre som muligt, har gruppen udgivet en folder, der blandt andet er sendt til kommunernes pædagogisk-psykologisk rådgivninger, som hjælper forældre til børn, der har problemer af den ene eller anden art. I folderen er der en liste over de nuværende medlemmer af gruppen og en opfordring om at ringe til dem, hvis man også har brug for en snak med nogle ikke-professionelle, der i øvrigt efterhånden er eksperter i at finde rundt i systemet. I Århus tilbydes som det eneste sted i landet et ugelangt stammekursus for både forældre og 6-9- årige børn. Børn på 9 år og 9

10 Foredraget den 10. november i Køge: OM BØRN DER STAMMER. Det var en brugbar aften. Stik imod mine værste anelser var der et flot fremmøde, for 40 deltagere til et et så afgrænset emne er meget tilfredsstillende. Det var især glædeligt, at så mange forældre havde fundet vejen forbi, idet ca. 3/4 var forældre mens resten var behandlere. Dorte Hansen fra Århus Taleinstitut kom den lange vej til Køge og fortalte om sine erfaringer gennem mange år med børn, der stammer. Hun gav os forældre nogle gode redskaber med hjem til at ændre vores adfærd overfor vores børn, således at de får en positiv oplevelse af deres stammen. Lurdes Alberti fortalte om sine oplevelser fra et stammekursus i Århus, hvor hun havde deltaget sammen med sit barn. At noget af det sværeste i grunden er at ændre sit taletempo i hverdagen til at være meget langtsomt. Psykolog Per F. Knudsen orienterede om sit projekt vedr. etablering af et Videnscenter for Stammen, som blev behandlet på finansloven den 23. november Efter min personlige vurdering er et sådant center et vigtigt fremskridt for danske stammere, både med hensyn til terapi men også til en forbedring af støtte og behandlingstilbud generelt. Tak for en god aften til foredragsholderne. Jytte Søborg Andersen Forældregruppen 10

11 TAK TIL FORMANDEN I vores åbne stammegruppe for voksne har vi med mellemrum haft besøg af repræsentanter for foreningen, der har orienteret om foreningen og dens aktiviteter. I den anledning henvendte vi os i november til Lene Hansen og lagde en invitation til hende og Anders på deres telefonsvarer. Lene og Anders bor imidlertid ikke mere på Fyn, så de kunne ikke komme, men den efterfølgende dag var der tilsagn fra formanden om at komme ugen efter - han var på gennemrejse fra Vodskov til København og kunne gøre ophold i Odense. Det blev en fin aften med nyttige informationer og mange gode ideer og forslag. Tak for besøget Henrik! Henrik Daniel Sørensen & Ivan Køhler Fyns Amts Tale- og Høreinstitut VEDRØRENDE ADRESSE: Der er nogle som glemmer at skrive Foreningen for Stammere i Danmark (FSD) og så tro DSI at brevet er til dem og bruger tid på at åbne det. SÅ HUSK AT SKRIVE HELE ADRESSEN. Foreningens adresse skrives således: Foreningen for Stammere Danmark c/o DSI Landskronagade København 11

12 Tidsfordriv til juledagene. KRYPTISKE STORBYER OG HOVEDSTÆDER. Ordene i nedenstående to søjler skal parres, dvs. at man f.eks. finder et andet ord for vi og et andet for grinede: Vi grinede: Oslo Bogcelle: Bukarest Vi grinede: Bogcelle: Vask 1000 kilo: Tilbud: Køb en pige: Dig ikke se: Fjern klister: Sløvt gevær: Ko vent: Hurtig klokke: Kold fisk: Skaf en anløbshavn: Eksplosiv gourmet: Rabat Tel Aviv Bangkok København Sct. Petersborg/Johannesborg Beograd Tunis Kuwait Beirut Bagdad Dublin Bukarest Oslo 12

13 Put far i ovnen: Guddommelig sygdom: Syng en grøntsag: Vanvittig galop: Fortæl konen det: Lej en regning: Ikke stille insekt: Apostels slot: Måleenhed for stære: Washington Lima Belfast Saigon Nairobi Madrid Singapore Lissabon Budapest 13

14 Referat fra Oktobermødet den 30. oktober Der var i alt 15 deltagere og Carl Erik blev valgt til ordstyrer. Henrik Vestergård fra Falsterskolen kom for at lave nogle prøver med personer som stammer, han ville undersøge om der var bestemte ord som er stammeord. Deltagerne blev optaget på video så det kunne studeres grundigt, han vil senere fortælle hvad der kom ud af det. PRINCIP OG ARBEJDSPROGRAM Bestyrelsens oplæg til princip- og arbejdsprogram blev diskuteret et par timer og derefter blev der holdt en tiltrængt pause, hvor man kunne forsyne sig med kaffe/te og tærte. Efter kaffepausen kunne folk skrive sig på de emner som de havde lyst til at diskutere/arbejde med denne dag. Desværre var der ikke nok deltagere til at dække det hele i oplægget (se stammeblad nr. 4). Følgende grupper blev dannet: Lokalrepræsentanter: Carl Erik og Johnnie. PR/Indsamling: Henrik, Anders og Lurdes. Handicap-politik: Jytte, Maja, Hermann, Peder, Per, Lene. Interne kurser: Gorm, Preben, Mona-Lisa og Egon. Således kom princip- og arbejdsprogrammet til at se ud efter oktobermødet: Forældrearbejde: Forældrearbejdsgruppen er allerede godt i gang med at etablere sig og er vigtig for foreningens fortsatte udvikling. Aktion: Sikre forældregruppen rammer som ikke hindrer gruppens udvikling. 14

15 Ansvarlige: Bestyrelsen og Forældregruppen. Lokalrepræsentanter: Foreningen støtter lokale initiativer, som opfylder foreningens formål. Bestyrelsen støtter aktivt lokalrepræsentantens arbejde ved oprettelsen af lokalgruppe. Endvidere er det nødvendigt at hjælpe lokalrepræsentanten med at skaffe relevant strategisk lokalinformation, bl.a. for at kunne bringe os i position til valget af repræsentanter til taleinstitutterne. En styrkelse af det lokale arbejde vil også kunne udvide rekrutteringsgrundlaget når foreningen søger deltagere i arbejdsgrupper. Aktion: Der udarbejdes en lokalrepræsentanthåndbog som vejledning for lokalrepræsentanter. Ansvarlige: Johnnie. Fondsansøgninger: Der var ingen der var interesseret i at deltage i denne gruppe så der bliver ikke satses på dette. PR/Indsamling: Foreningen bør være mere kendt. En landsdækkende indsamling vil bringe FSD s navn ud til alle husstande i Danmark, og kan med lidt held være omkostningneutral, eller i bedste fald indtægtsgivende. Desuden er en landsindsamling et af kravene ved bl.a. Superchancen. Aktion 1: Aktion 2: Aktion 3: Undersøge mulighederne for professionel fundraising inden 1. februar Undersøge hvad kravene er for at have afholdt en landsindsamling inden 1. februar Opsamle midler til udarbejdelse af et kvalitets PR-produkt f.eks. plakat i løbet af de næste 3 år. 15

16 Aktion 4: Aktion 5: Kontakte universiteter kunstskoler m.v. for at undersøge mulighederne for at få lavet materiale vedr. PR. Følge op på allerede udsendt PR-materiale. Ansvarlige: PR-udvalg og bestyrelsen. Handicap-politik: Handicappolitisk vil FSD i det kommende år arbejde på at fremme flg. delmål: 1. Alle stammere og deres omgivelser (f.eks. forældre og søskende) får den optimale behandling på det tidspunkt, hvor der er behov herfor. 2. Bedre forståelse for/om hvad stammen er, i samarbejde med andre foreninger/organisationer og behandlingsinstitutioner. 3. Arbejde for styrkelse af Dansk Videnscenter for Stammen og Center for Ligebehandling af Handicappede. Aktion: A. Opbygge viden om hvor man henvender sig og hvilke regler der administreres efter. Bruge denne viden til at vejlede og hjælpe foreningens medlemmer samt forsøge at få indflydelse på nugældende regler, forbedring af stammendes vilkår. B. Styrke lokal/amtsrepræsentantfunktionen ved råd, vejledning og opbakning omkring lokale initiativer. C. Bruge alle tilgængelige kanaler, for at videre give viden om stammen. Indlæg fra gruppen, gerne i hvert nummer af STAMMEBLADET, men ikke blot for "et syns skyld". Ansvarlige: Peder, Hermann, Lene, Per, Jytte og Maja. 16

17 Interne kurser: Foreningen afholder mindst 1 kursus inden den 15. november Gorm Rokkjær vil arrangere et kursus der handler om selvtillid, nærhed og flirt. BUDGET FOR 1994: Efter gruppearbejdet blev budgettet for 1994 gennemgået og diskuteret. Klokken ca var mødet færdig og så skulle der rydes op. Efter mødet var der middag og socialt samvær, det var hyggeligt. Der var også nogen som fik rørt træbenene til lækker musik senere på aftenen. Om søndagen holdt foreældregruppen møde. Referent Lene Hansen. BILLEDER FRA OKTOBERMØDET 17

18 18

19 19

20 Referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober Revideret dagsorden: 1. Godkendelse af dagorden, valg af referent og ordstyrer. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 28/ i Korsør. 3. Medlemsmødet. 3a. Vardemødet, evaluering dages konference v/undervisningsmin. Bilag fra Maja. 5. Teknisk udstyr bl.a. telefax. Maja + Anders. 6. Nordisk Stammeseminar Forsikring af maskiner og pjecer. Anders. 8. Stammebladet - udgivelses tidspunkter. 9. Standardkontrakt i f.m. brug af undervisere. 10. Ansættelsesprocedure. Bilag fra Henrik. 11. DSI og TBR. 12. Eventuelt. Deltagere: Jytte, Maja, Gorm, Henrik, Anders, Johnnie og Carl Erik (referent). 1. Vedr. sekretærens deltagelse i bestyrelsesmøder: sekretæren deltager kun når det udtrykkeligt er ønsket af bestyrelsen. Sekretæren renskriver referatet. Sekretæren modtager dette senest 8 dage efter bestyrelsesmødet. Dagsorden godkendt. Ordstyrer Henrik. Referent Lene H. 2. Taget til efterretning og underskrevet. 3. Praktisk orientering. 3a. Carl Erik udarbejder "manual" over Vardemødet, som forelægges senere til endelig beslutning. 4. Majas bilag tiltrædes. 5. Der indkøbes 7 stk. telefax á max kr. 3000,- incl. moms senest 1. marts Anders er ansvarlig. 6. Orientering givet af Henrik. 20

21 7. Sekretæren undersøger vilkårene vedr. evt. forsikring af henholdsvis maskiner og pjcer. 8. Punktet faldet bort. 9. Jytte undersøger talepædagogers/psykoklogers takster ved medvirken som konsulent eller foredragsholder. Der ydes statens højeste takst for kørsel. 10. Ved stillingsopslag fastlægger bestyrelsen ansættelsesproceduren. 11. Johnnie gav orientering fra sidste møde i TBR. Henrik orienterede om møde i DSI. 12. Generalforsamling lørdag den 23. april Næste bestyrelsesmøde den 6. februar Henrik kontakter Jette Gårde. 21

22 22

23 23

24 FORÆLDRE-REPRÆSENTANTER ÅRHUS AMT Lurdes Alberti Ballenvej Samsø RIBE AMT Carl Erik Peters-Lehm (se bestyrelsen) ROSKILDE AMT Jytte Søborg Andersen (se bestyrelsen) Maja Knudsen (se bestyrelsen) KØBENHAVNS AMT Susanne Pedersen Taastrup Flemming og Susanne Frederiksen Albertslundvej 85, 1. mf Vallensbæk Anette og Carl Petersen Dragør Malene Thomsen Roskilde

25 LOKAL-REPRÆSENTANTER NORDJYLLANDS AMT Henrik N. Jensen Tusborgvej Vodskkov VIBORG AMT Elisabeth Sørensen Ringparken 9 B, 2 tv 7800 Skive VEJLE AMT Johnnie H. Nielsen Havepladsvej Fredericia RIBE AMT Frank Helmuth Grønningen 17, 1. tv Grindsted STORSTRØMS AMT Michael Kirkeby Søndervej 25, Fodby 4700 Næstved ROSKILDE AMT Maja Knudsen Birkevang Hedehusene FREDERIKSBORG AMT Allan Kretz Ahornparken Hørsholm KØBENHAVNS AMT Per F. Knudsen Fyrrehusene Glostrup FYNS AMT Jørgen Olsen Ellekærshaven Odense SV

26 FSD KALENDER GENERALFORSAMLING: Den 23. april Et sted i Danmark. NORDISK STAMME- SEMINAR 1994: På Island den august, EFTERÅRSMØDE -»OKTOBER«: Den 29. og 30. oktober Oktobermødet er en årligt tilbagevendende begivenhed den sidste weekend i oktober. NÆSTE BESTYRELSES- MØDE: Den 6. februar Abonnement på Plus FSD tilbyder sine medlemmer et gratis abonnement på den Svenske stammeforenings blad PLUS. Det er dog en betingelse at man hvert år tilkendegiver sin interesse til sekretariatet. Dvs. hvis du vil modtage PLUS eller fortsætte dit gratis abonnement skal du inden 20. januar give sekretariatet besked. Med venlig hilsen Bestyrelsen 26

27 FSD s BESTYRELSE Formand: Henrik N. Jensen Tusborgvej Vodskov Næstformand: Johnnie H. Nielsen Havepladsvej Fredericia Kasserer: Anders Johansen (post sendes til FSD s adresse) Bestyrelsesmedlemmer: Jytte Søborg Andersen Strandvejen Køge Carl Erik Peters-Lehm Vestparken Oksbøl Maja Knudsen Birkevang Hedehusene Gorm Rokkjær Kingosvej 21 2 th Tåstrup

28 Foreningen for Stammere i Danmark c/o DSI Landskronagade København Ø Telefax: , kl. 9:00-16:00. Telefon: Ring og få en snak med vores sekretær Lene eller læg en besked på telefonsvareren Du er altid velkommen til at kontakte foreningen med spørgsmål, oplysninger eller lignende. Medlemskab af FSD koster kr. 60 i Foreningen sælger følgende pjecer, nu med mængderabat: Ved køb af følgende antal: 1 stk stk. 50 -? stk. er prisen pr. stk: Stammer du? 25,00 20,00 12,50 Stammer dit barn? 25,00 20,00 12,50 Stammer din elev? 25,00 20,00 12,50 Når det lille barn stammer 25,00 25,00 20,00 (priserne er excl. moms og forsendelse) Plakat med stammende berømtheder kan købes for kr. 50 inkl. forsendelse. T-shirt med vinderbanneret fra verdens-stammekongressen i San Francisco (motiv efter idé af Hanne Mohr) kan købes for kr. 100 excl. forsendelse. Video-biblioteket omfatter følgende bånd med ekspeditionsgebyr på kr. 50 og lånetid én uge: Sounds of Stutteres. Vesttyskland 1989 Vi stammer og hvá så. FSD/Båndværkstedet DR Talelyst og stammeangst. v. bl.a. Per F. Knudsen

SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ

SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 3 MAJ 1995 20. ÅRGANG. SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: -

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69 B L A D E T Skriverprisen Læs side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T Hans kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

Ordblinde B L A D E T

Ordblinde B L A D E T N R. 14 MD AE C R. T S2 02 0 80 0. Å R G A N G 65 5 7 Ordblinde B L A D E T FOTO: ANDERS LYSHOLM Ordblinde elever med matematikvanskeligheder i folkeskolen må indstille sig på at sidde med fingeren i vejret

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Nr. 1. Farvel til vennerne

Nr. 1. Farvel til vennerne Nr. 1 februar 2005 54. årgang Farvel til vennerne Om - fritidstilbud igen Næstved spares Kommune! væk Nedskæringer Side 6-7 underkendt Side 9-13 Uden viden intet job Misbrugsinfo i øjenhøjde Kurser i LEV

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Nr. 74 Februar 2011. Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme

Nr. 74 Februar 2011. Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme Nyhedsbrev Nr. 74 Februar 2011 Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit!

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit! MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 7 September 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Det var så den (meget våde) sommer... 2 n Højt til loftet i Helsingør... 4 n Den Nationale Autismekonference

Læs mere

40 ÅR NR 5 DECEMBER 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 5 DECEMBER 2003 41. ÅRGANG 40 ÅR NR 5 DECEMBER 2003 41. ÅRGANG ny stemme Nr. 5 2003 41. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL, i samarbejde med en lokalredaktion

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1 nr. 1+2 2012 Indhold Om Isaac-Danmark... 2 Sissel Summer... 3 Redaktørens hjørne... 3 Bestyrelsesarbejdet... 4 UPS... 5 Referat af generalforsamling... 6 Bestyrelsens beretning for 2011... 7 ISAAC konferencen

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

DOWN&UP. Læs i dette nummer om: 7. Årgang Nr. 1 Februar 2007 LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM. Generalforsamling. Landskursus 2007. Støttet beskæftigelse

DOWN&UP. Læs i dette nummer om: 7. Årgang Nr. 1 Februar 2007 LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM. Generalforsamling. Landskursus 2007. Støttet beskæftigelse DOWN&UP LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM 7. Årgang Nr. 1 Februar 2007 Læs i dette nummer om: Generalforsamling Landskursus 2007 Støttet beskæftigelse Integrationstema til debat Aktivitetsweekend DOWN &UP

Læs mere

Ordblinde. Birgit Dilling Jandorf fra DVO holder oplæg på it-konference se side 15. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K.

Ordblinde. Birgit Dilling Jandorf fra DVO holder oplæg på it-konference se side 15. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K. NR. NR. 1 2 MARTS JUNI 2006 2000. ÅRGANG 6357 Ordblinde B L A D E T FOTO: ERIK K. RASMUSSEN Birgit Dilling Jandorf fra DVO holder oplæg på it-konference se side 15 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere