STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN"

Transkript

1 STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN DER BLIVER HELT STILLE I KLASSEN BILLEDER OG REFERAT FRA OKTOBERMØDET

2 STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: - at udbrede kendskabet til stammere og stammeres vilkår, - at udøve en oplysende og rådgivende virksomhed med hensyn til stammens årsager, forebyggelse og behandling, - at støtte forskning med hensyn til stammen og stammebehandling, - Varetage stammeres interesser på enhver måde. Stammebladet udkommer 6 gange om året og næste nummer har deadline den 15. Januar Dette nummer er trykt i 350 eksemplarer hos: Pan Tryk, Skive Redaktion: Lene Hansen Breve og indlæg sendes til: Foreningen for Stammere i Danmark c/o DSI Landskronagade København Ø Indlæg skal være læselige, og de må meget gerne være skrevet på maskine eller på diskette. issn:

3 INDHOLD Nyt fra formanden side 4 Dansk Videnscenter for Stammen side 5 Der bliver helt stille i klassen side 7 Foredraget i Køge side 10 Tak til formanden side 11 Tidsfordriv til juledagene side 12 Referat fra Oktobermødet d. 30/10 side 14 Billeder fra Oktobermødet side 17 Referat af bestyrelsesmøde d. 29/10 side 20 FRA REDAKTIONEN. Det har været et spændende år som redaktør og jeg håber læserne synes bladet har været interessant at læse. Forhåbentlig vil mange flere (både de nye og gamle medlemmer) tage udfordringen op og komme med indlæg til Stammebladet i det nye år. Jeg vil ønske jer alle en dejlig hvid jul og et godt nytår. Lene Hansen. 3

4 NYT FRA FORMANDEN. Kære medlem! Foreningen er inde i en positiv periode, vi får flere og flere nye medlemmer, og dem vil jeg gerne byde velkommen i foreningen. Jeg håber, at I vil få et godt udbytte af medlemskabet, samt at foreningen vil forstå at gøre brug af jeres viden og evner. Netop nu har vi brug for din viden og evner inden for områderne PRarbejde, handicappolitik, aktiviteter/kurser og bladarbejde m.m. (Se iøvrigt referat fra oktobermødet i dette nummer af Stammebladet). Når du ved hvilken arbejdsgruppe, du gerne vil være med i så kontakt foreningens sekretær Lene Hansen eller én fra bestyrelsen. Jeg undrer mig over, at næsten hver gang jeg læser en bog, så er en af personerne i denne stammer. Samtidig bliver stammen brugt til at beskrive personen på en negativ måde. Dette er med til, at give læserne et generelt dårligt indtryk af folk, der stammer. Hvis du har en forklaring på dette eller selv har oplevet det eller i andre situationer, så send svaret til bladet eller kontakt mig. Med venlig hilsen og ønsket om en glædelig jul og et godt nytår Henrik N. Jensen formand 4

5 Hermann Christmann har sendt følgende indlæg. Dansk Videnscenter for Stammen har fået penge. Dansk Videnscenter for Stammen (DaVS) blev oprettet i Den første ide til et videnscenter for stammen opstod i forbindelse med gennemførelsen af Børnestammeprojektet, som afslørede, at der i udlandet fandtes viden og stammebehandlingsmetoder, som man stort set ikke havde kendskab til i Danmark. Børnestammeprojektet gjorde denne viden kendt i Danmark, og skabte derved lidt af en revolution i opfattelsen af, hvad man kunne gøre, når man som talepædagog, børnehavepædagog eller forældre står overfor et lille barn, der stammer. Behov for et videnscenter Denne erfaring viste, at der i Danmark er et behov for en central instans, der løbende kan følge med i udviklingen indenfor stammeområdet, og formidle den derved indsamlede viden. Stammeforeningen var på pletten Stammeforeningen har været med i centeret lige fra den første spæde begyndelse, da Center for Stammeforskning, som det hed dengang, blev oprettet i efteråret Navneskiftet fandt sted to år senere for med det nye navn at tilkendegive, at centeret ikke kun vil beskæftige sig med forskning, men også med udvikling, indsamling, bearbejdning og formidling af viden om stammen. Hårdt arbejde og ingen penge Lige fra begyndelsen har centeret fristet en kummerlig tilværelse på vågeblus og uden penge. Alligevel er der blevet lavet meget. Der er planlagt projekter, der er udgivet et nyhedsbrev, i samarbejde med Undervisningsministeriet er der arrangeret et kursus med en amerikansk stammeforsker og -behandler. Desuden blev der i efteråret 1992 afholdt en nordisk konference om "holdning og udvikling i stammebehandling i Norden" med økonomisk støtte fra Stammeforeningen, Audiologopædisk Forening og Børnestammeprojektet. Penge For et par år siden blev centeret opmærksom på, at der var tanker fremme om en forsøgsordning 5

6 for videnscentre indenfor handicapområdet, og centeret lagde billet ind på at blive et af de videnscentre, der kunne få penge. I november 1993 blev det så besluttet, at Dansk Videnscenter for Stammen kommer med i forsøgsordningen, der varer i to år. Fremtiden Nu skal centeret etableres ( i Københavnsområdet). Der skal ansættes personale: centerleder, centermedarbejder og kontormedhjælp ansættes i december 1993 og januar Og så skal centeret gøre opmærksom på dets eksistens overfor personer og institutioner i ind- og udland. I begyndelsen vil centeret prioritere følgende indsatsområder: - tidlig indsats overfor små børn, der stammer. - styrket indsats overfor skolebørn, der stammer. - opbygning af et netværk, der kan yde konsulentbistand til behandlere, som ønsker det. - information til arbejdsmarkedet om stammen. Centeret vil også igangsætte projekter, men kan dog af den løbende bevilling kun finansiere en begrænset projektaktivitet. Som hovedregel skal projekter søges finansieret særskilt. Ideer og forslag er særdeles velkomne. Hvis du har forslag til projekter og/eller hvad centeret i øvrigt kan beskæftige sig med, så kan du henvende til undertegnede, som er Stammenforeningens repræsentant i DaVS s bestyrelse: Hermann Christmann Bregnevej Hjørring Tlf eller til centerets adresse indtil videre: Dansk Videnscenter for Stammen c/o Logopædisk Afdeling Ryesgade København Ø Tlf Fax På længere sigt skal centeret dække alle problemstillinger inden for stammeområdet. 6

7 Følgende indlæg har været bragt i Dagbladet (på Sjælland). DER BLIVER HELT STILLE I KLASSEN Forældregruppe vil skabe større åbenhed om børn, der stammer. - Der blev helt stille i klassen, når jeg skulle læse, fortæller Andreas, og det er helt tydeligt, at det var en ubehagelig oplevelse, som han deler med andre børn, der stammer. Men så indkaldte hans mor, Maja Knudsen, til et møde for forældre til stammere i Roskilde Amt. For at hjælpe deres barn havde Maja Knudsen og hendes mand meldt sig ind i Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), en forening der i øvrigt ikke lægger fingrene imellem, men blandt andet har udgivet pjecen "Stastammer du?". Her blev de overrasket over, at langt de fleste medlemmer var voksne stammere, og at der ikke fandtes en særlig gruppe for forældre til stammende børn. Gennem det offentlige følte de ikke, der var den store hjælp at hente, og efter samråd med Andreas talepædagog fik Maja indkaldt til det før omtalte møde. Her fik hun blandt andre kontakt med Jytte Andersen fra Køge, der selv stammer og er mor til tre børn, hvoraf den ene stammer. Lidt pinligt Sammen med forældre til seks andre børn stiftede de Forældregruppen under FSD. Gruppens formål er at forbedre behandlingstilbuddene, men ikke mindst at få forældre til at forstå, at de selv må tage hånd om problemet. - Hvad enten det er arveligt eller miljøbetinget føler man som forældre en art skyld over, at barnet stammer. Når en god periode uden stammen afløses af en dårlig, spørger man sig selv: Hvad har du nu gjort forkert? - Det er på en måde lidt pinligt, og man har lyst til at lade som ingenting, og det er fristende at lade sig slå til tåls med den besked, man som oftest får af behandlerne: Tag det nu med ro og se tiden an, for det går som regel over af sig selv, forklarer de to mødre. - Men det må man endelig ikke, understreger Maja. 7

8 - Mange små børn stammer, og det går over. Hos andre bliver det ved, men jo tidligere, man tager hånd om problemet, desto mindre er risikoen for, at der opstår en ond cirkel, hvor nervøsitet og drilleri gør det hele sværere for barnet. Maja og Jytte lægger stor vægt på, at man som forældre erkender problemet og derefter i høj grad selv tager hånd om det. Få stammere Både læger og talepædagoger får kun ringe kendskab til det via deres uddannelse og er derfor ude af stand til at yde den stor hjælp. Det skyldes, at der kun findes ganske få stammere. 4 pct. af alle mennesker stammer på et eller andet tidspunkt i deres liv. Oftest i barneårene. Blandt voksne er der kun 0,7 pct. stammere, hovedparten mænd. Det vil sige ca i Danmark. Men hvad skal man gøre som forældre? Maja og hendes mand flyttede for det første Andreas til en anden skole med færre elever i klassen. Det hjalp. For det andet fik han en aftale med lærerne om, at han selv skulle fortælle, når han havde dårlige perioder. Så ville han ikke blive spurgt så tit. Det hjalp endnu mere. For det tredje er der i samme klasse en elev med et andet taleproblem, så "det er blevet helt almindeligt" siger Andreas - og kammeraterne driller ikke. I følge Maja og Jytte er det vigtigt, at der er åbenhed om problemet, først og fremmest mellem forældrene og barnet. For ved at tale åbent om det, letter man trykket på barnets skuldre. - Som forældre skal man ligeledes gennem åbenheden give lærere og pædagoger de samme redskaber til at hjælpe barnet, siger Jytte, om hvem det i øvrigt er svært at tro, at hun er stammer. - Det vil du kunne høre, når jeg er stresset eller nervøs. Så er det pludselig talen, der bestemmer over mig og ikke omvendt. Værst til eksamen Apropos nervøsitet og stress. Maja s "hjertebarn" er, at børn og unge, der skal til mundtlig eksamen, for det første får friere adgang til udvidet eksaminationstid og/eller en beroligende bisidder. 8

9 I dag skal man ansøge undervisningsministeriet næsten et år i forvejen, og i følge Maja er det en meget kringlet affære. Et endnu mere presserende ønske er, at den eventuelle eksamensstøtte ikke bliver noteret i eksamenspapirerne. - For hvad kan man bruge dén oplysning til, spørger hun og agter at tage alvorligt fat i nakken af undervisningsministeriet for at få forholdet ændret. opefter får tilbudt kurser på egen hånd. Forældregruppen vil arbejde for, at der bliver etableret et tilsvarende tilbud i det sjællandske. For at nå ud til så mange berørte forældre som muligt, har gruppen udgivet en folder, der blandt andet er sendt til kommunernes pædagogisk-psykologisk rådgivninger, som hjælper forældre til børn, der har problemer af den ene eller anden art. I folderen er der en liste over de nuværende medlemmer af gruppen og en opfordring om at ringe til dem, hvis man også har brug for en snak med nogle ikke-professionelle, der i øvrigt efterhånden er eksperter i at finde rundt i systemet. I Århus tilbydes som det eneste sted i landet et ugelangt stammekursus for både forældre og 6-9- årige børn. Børn på 9 år og 9

10 Foredraget den 10. november i Køge: OM BØRN DER STAMMER. Det var en brugbar aften. Stik imod mine værste anelser var der et flot fremmøde, for 40 deltagere til et et så afgrænset emne er meget tilfredsstillende. Det var især glædeligt, at så mange forældre havde fundet vejen forbi, idet ca. 3/4 var forældre mens resten var behandlere. Dorte Hansen fra Århus Taleinstitut kom den lange vej til Køge og fortalte om sine erfaringer gennem mange år med børn, der stammer. Hun gav os forældre nogle gode redskaber med hjem til at ændre vores adfærd overfor vores børn, således at de får en positiv oplevelse af deres stammen. Lurdes Alberti fortalte om sine oplevelser fra et stammekursus i Århus, hvor hun havde deltaget sammen med sit barn. At noget af det sværeste i grunden er at ændre sit taletempo i hverdagen til at være meget langtsomt. Psykolog Per F. Knudsen orienterede om sit projekt vedr. etablering af et Videnscenter for Stammen, som blev behandlet på finansloven den 23. november Efter min personlige vurdering er et sådant center et vigtigt fremskridt for danske stammere, både med hensyn til terapi men også til en forbedring af støtte og behandlingstilbud generelt. Tak for en god aften til foredragsholderne. Jytte Søborg Andersen Forældregruppen 10

11 TAK TIL FORMANDEN I vores åbne stammegruppe for voksne har vi med mellemrum haft besøg af repræsentanter for foreningen, der har orienteret om foreningen og dens aktiviteter. I den anledning henvendte vi os i november til Lene Hansen og lagde en invitation til hende og Anders på deres telefonsvarer. Lene og Anders bor imidlertid ikke mere på Fyn, så de kunne ikke komme, men den efterfølgende dag var der tilsagn fra formanden om at komme ugen efter - han var på gennemrejse fra Vodskov til København og kunne gøre ophold i Odense. Det blev en fin aften med nyttige informationer og mange gode ideer og forslag. Tak for besøget Henrik! Henrik Daniel Sørensen & Ivan Køhler Fyns Amts Tale- og Høreinstitut VEDRØRENDE ADRESSE: Der er nogle som glemmer at skrive Foreningen for Stammere i Danmark (FSD) og så tro DSI at brevet er til dem og bruger tid på at åbne det. SÅ HUSK AT SKRIVE HELE ADRESSEN. Foreningens adresse skrives således: Foreningen for Stammere Danmark c/o DSI Landskronagade København 11

12 Tidsfordriv til juledagene. KRYPTISKE STORBYER OG HOVEDSTÆDER. Ordene i nedenstående to søjler skal parres, dvs. at man f.eks. finder et andet ord for vi og et andet for grinede: Vi grinede: Oslo Bogcelle: Bukarest Vi grinede: Bogcelle: Vask 1000 kilo: Tilbud: Køb en pige: Dig ikke se: Fjern klister: Sløvt gevær: Ko vent: Hurtig klokke: Kold fisk: Skaf en anløbshavn: Eksplosiv gourmet: Rabat Tel Aviv Bangkok København Sct. Petersborg/Johannesborg Beograd Tunis Kuwait Beirut Bagdad Dublin Bukarest Oslo 12

13 Put far i ovnen: Guddommelig sygdom: Syng en grøntsag: Vanvittig galop: Fortæl konen det: Lej en regning: Ikke stille insekt: Apostels slot: Måleenhed for stære: Washington Lima Belfast Saigon Nairobi Madrid Singapore Lissabon Budapest 13

14 Referat fra Oktobermødet den 30. oktober Der var i alt 15 deltagere og Carl Erik blev valgt til ordstyrer. Henrik Vestergård fra Falsterskolen kom for at lave nogle prøver med personer som stammer, han ville undersøge om der var bestemte ord som er stammeord. Deltagerne blev optaget på video så det kunne studeres grundigt, han vil senere fortælle hvad der kom ud af det. PRINCIP OG ARBEJDSPROGRAM Bestyrelsens oplæg til princip- og arbejdsprogram blev diskuteret et par timer og derefter blev der holdt en tiltrængt pause, hvor man kunne forsyne sig med kaffe/te og tærte. Efter kaffepausen kunne folk skrive sig på de emner som de havde lyst til at diskutere/arbejde med denne dag. Desværre var der ikke nok deltagere til at dække det hele i oplægget (se stammeblad nr. 4). Følgende grupper blev dannet: Lokalrepræsentanter: Carl Erik og Johnnie. PR/Indsamling: Henrik, Anders og Lurdes. Handicap-politik: Jytte, Maja, Hermann, Peder, Per, Lene. Interne kurser: Gorm, Preben, Mona-Lisa og Egon. Således kom princip- og arbejdsprogrammet til at se ud efter oktobermødet: Forældrearbejde: Forældrearbejdsgruppen er allerede godt i gang med at etablere sig og er vigtig for foreningens fortsatte udvikling. Aktion: Sikre forældregruppen rammer som ikke hindrer gruppens udvikling. 14

15 Ansvarlige: Bestyrelsen og Forældregruppen. Lokalrepræsentanter: Foreningen støtter lokale initiativer, som opfylder foreningens formål. Bestyrelsen støtter aktivt lokalrepræsentantens arbejde ved oprettelsen af lokalgruppe. Endvidere er det nødvendigt at hjælpe lokalrepræsentanten med at skaffe relevant strategisk lokalinformation, bl.a. for at kunne bringe os i position til valget af repræsentanter til taleinstitutterne. En styrkelse af det lokale arbejde vil også kunne udvide rekrutteringsgrundlaget når foreningen søger deltagere i arbejdsgrupper. Aktion: Der udarbejdes en lokalrepræsentanthåndbog som vejledning for lokalrepræsentanter. Ansvarlige: Johnnie. Fondsansøgninger: Der var ingen der var interesseret i at deltage i denne gruppe så der bliver ikke satses på dette. PR/Indsamling: Foreningen bør være mere kendt. En landsdækkende indsamling vil bringe FSD s navn ud til alle husstande i Danmark, og kan med lidt held være omkostningneutral, eller i bedste fald indtægtsgivende. Desuden er en landsindsamling et af kravene ved bl.a. Superchancen. Aktion 1: Aktion 2: Aktion 3: Undersøge mulighederne for professionel fundraising inden 1. februar Undersøge hvad kravene er for at have afholdt en landsindsamling inden 1. februar Opsamle midler til udarbejdelse af et kvalitets PR-produkt f.eks. plakat i løbet af de næste 3 år. 15

16 Aktion 4: Aktion 5: Kontakte universiteter kunstskoler m.v. for at undersøge mulighederne for at få lavet materiale vedr. PR. Følge op på allerede udsendt PR-materiale. Ansvarlige: PR-udvalg og bestyrelsen. Handicap-politik: Handicappolitisk vil FSD i det kommende år arbejde på at fremme flg. delmål: 1. Alle stammere og deres omgivelser (f.eks. forældre og søskende) får den optimale behandling på det tidspunkt, hvor der er behov herfor. 2. Bedre forståelse for/om hvad stammen er, i samarbejde med andre foreninger/organisationer og behandlingsinstitutioner. 3. Arbejde for styrkelse af Dansk Videnscenter for Stammen og Center for Ligebehandling af Handicappede. Aktion: A. Opbygge viden om hvor man henvender sig og hvilke regler der administreres efter. Bruge denne viden til at vejlede og hjælpe foreningens medlemmer samt forsøge at få indflydelse på nugældende regler, forbedring af stammendes vilkår. B. Styrke lokal/amtsrepræsentantfunktionen ved råd, vejledning og opbakning omkring lokale initiativer. C. Bruge alle tilgængelige kanaler, for at videre give viden om stammen. Indlæg fra gruppen, gerne i hvert nummer af STAMMEBLADET, men ikke blot for "et syns skyld". Ansvarlige: Peder, Hermann, Lene, Per, Jytte og Maja. 16

17 Interne kurser: Foreningen afholder mindst 1 kursus inden den 15. november Gorm Rokkjær vil arrangere et kursus der handler om selvtillid, nærhed og flirt. BUDGET FOR 1994: Efter gruppearbejdet blev budgettet for 1994 gennemgået og diskuteret. Klokken ca var mødet færdig og så skulle der rydes op. Efter mødet var der middag og socialt samvær, det var hyggeligt. Der var også nogen som fik rørt træbenene til lækker musik senere på aftenen. Om søndagen holdt foreældregruppen møde. Referent Lene Hansen. BILLEDER FRA OKTOBERMØDET 17

18 18

19 19

20 Referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober Revideret dagsorden: 1. Godkendelse af dagorden, valg af referent og ordstyrer. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 28/ i Korsør. 3. Medlemsmødet. 3a. Vardemødet, evaluering dages konference v/undervisningsmin. Bilag fra Maja. 5. Teknisk udstyr bl.a. telefax. Maja + Anders. 6. Nordisk Stammeseminar Forsikring af maskiner og pjecer. Anders. 8. Stammebladet - udgivelses tidspunkter. 9. Standardkontrakt i f.m. brug af undervisere. 10. Ansættelsesprocedure. Bilag fra Henrik. 11. DSI og TBR. 12. Eventuelt. Deltagere: Jytte, Maja, Gorm, Henrik, Anders, Johnnie og Carl Erik (referent). 1. Vedr. sekretærens deltagelse i bestyrelsesmøder: sekretæren deltager kun når det udtrykkeligt er ønsket af bestyrelsen. Sekretæren renskriver referatet. Sekretæren modtager dette senest 8 dage efter bestyrelsesmødet. Dagsorden godkendt. Ordstyrer Henrik. Referent Lene H. 2. Taget til efterretning og underskrevet. 3. Praktisk orientering. 3a. Carl Erik udarbejder "manual" over Vardemødet, som forelægges senere til endelig beslutning. 4. Majas bilag tiltrædes. 5. Der indkøbes 7 stk. telefax á max kr. 3000,- incl. moms senest 1. marts Anders er ansvarlig. 6. Orientering givet af Henrik. 20

21 7. Sekretæren undersøger vilkårene vedr. evt. forsikring af henholdsvis maskiner og pjcer. 8. Punktet faldet bort. 9. Jytte undersøger talepædagogers/psykoklogers takster ved medvirken som konsulent eller foredragsholder. Der ydes statens højeste takst for kørsel. 10. Ved stillingsopslag fastlægger bestyrelsen ansættelsesproceduren. 11. Johnnie gav orientering fra sidste møde i TBR. Henrik orienterede om møde i DSI. 12. Generalforsamling lørdag den 23. april Næste bestyrelsesmøde den 6. februar Henrik kontakter Jette Gårde. 21

22 22

23 23

24 FORÆLDRE-REPRÆSENTANTER ÅRHUS AMT Lurdes Alberti Ballenvej Samsø RIBE AMT Carl Erik Peters-Lehm (se bestyrelsen) ROSKILDE AMT Jytte Søborg Andersen (se bestyrelsen) Maja Knudsen (se bestyrelsen) KØBENHAVNS AMT Susanne Pedersen Taastrup Flemming og Susanne Frederiksen Albertslundvej 85, 1. mf Vallensbæk Anette og Carl Petersen Dragør Malene Thomsen Roskilde

25 LOKAL-REPRÆSENTANTER NORDJYLLANDS AMT Henrik N. Jensen Tusborgvej Vodskkov VIBORG AMT Elisabeth Sørensen Ringparken 9 B, 2 tv 7800 Skive VEJLE AMT Johnnie H. Nielsen Havepladsvej Fredericia RIBE AMT Frank Helmuth Grønningen 17, 1. tv Grindsted STORSTRØMS AMT Michael Kirkeby Søndervej 25, Fodby 4700 Næstved ROSKILDE AMT Maja Knudsen Birkevang Hedehusene FREDERIKSBORG AMT Allan Kretz Ahornparken Hørsholm KØBENHAVNS AMT Per F. Knudsen Fyrrehusene Glostrup FYNS AMT Jørgen Olsen Ellekærshaven Odense SV

26 FSD KALENDER GENERALFORSAMLING: Den 23. april Et sted i Danmark. NORDISK STAMME- SEMINAR 1994: På Island den august, EFTERÅRSMØDE -»OKTOBER«: Den 29. og 30. oktober Oktobermødet er en årligt tilbagevendende begivenhed den sidste weekend i oktober. NÆSTE BESTYRELSES- MØDE: Den 6. februar Abonnement på Plus FSD tilbyder sine medlemmer et gratis abonnement på den Svenske stammeforenings blad PLUS. Det er dog en betingelse at man hvert år tilkendegiver sin interesse til sekretariatet. Dvs. hvis du vil modtage PLUS eller fortsætte dit gratis abonnement skal du inden 20. januar give sekretariatet besked. Med venlig hilsen Bestyrelsen 26

27 FSD s BESTYRELSE Formand: Henrik N. Jensen Tusborgvej Vodskov Næstformand: Johnnie H. Nielsen Havepladsvej Fredericia Kasserer: Anders Johansen (post sendes til FSD s adresse) Bestyrelsesmedlemmer: Jytte Søborg Andersen Strandvejen Køge Carl Erik Peters-Lehm Vestparken Oksbøl Maja Knudsen Birkevang Hedehusene Gorm Rokkjær Kingosvej 21 2 th Tåstrup

28 Foreningen for Stammere i Danmark c/o DSI Landskronagade København Ø Telefax: , kl. 9:00-16:00. Telefon: Ring og få en snak med vores sekretær Lene eller læg en besked på telefonsvareren Du er altid velkommen til at kontakte foreningen med spørgsmål, oplysninger eller lignende. Medlemskab af FSD koster kr. 60 i Foreningen sælger følgende pjecer, nu med mængderabat: Ved køb af følgende antal: 1 stk stk. 50 -? stk. er prisen pr. stk: Stammer du? 25,00 20,00 12,50 Stammer dit barn? 25,00 20,00 12,50 Stammer din elev? 25,00 20,00 12,50 Når det lille barn stammer 25,00 25,00 20,00 (priserne er excl. moms og forsendelse) Plakat med stammende berømtheder kan købes for kr. 50 inkl. forsendelse. T-shirt med vinderbanneret fra verdens-stammekongressen i San Francisco (motiv efter idé af Hanne Mohr) kan købes for kr. 100 excl. forsendelse. Video-biblioteket omfatter følgende bånd med ekspeditionsgebyr på kr. 50 og lånetid én uge: Sounds of Stutteres. Vesttyskland 1989 Vi stammer og hvá så. FSD/Båndværkstedet DR Talelyst og stammeangst. v. bl.a. Per F. Knudsen

LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND

LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 1 FEBRUAR 1994 19. ÅRGANG. TEMANUMMER OM LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND 19/8-21/8 1994 STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1994 19. ÅRGANG. ERFARINGER MED STAMMEN INDTRYK FRA STAMME-VEEKENDLEJREN

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1994 19. ÅRGANG. ERFARINGER MED STAMMEN INDTRYK FRA STAMME-VEEKENDLEJREN STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1994 19. ÅRGANG. ERFARINGER MED STAMMEN INDTRYK FRA STAMME-VEEKENDLEJREN TO BUD PÅ STAMMETERAPI STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1996 21. ÅRGANG.

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1996 21. ÅRGANG. STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1996 21. ÅRGANG. STAMMEBLADET udkommer 6 gange om året som medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD). Hvem er FSD? FSD er en landsforening

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken.

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 16 skoleår 13/14 den 6. februar 2014 Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Karsten Olsen KO,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Status på Forretningsudvalget

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 10. oktober 2010 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær årlig generalforsamling iht. foreningens vedtægter: Tidspunkt: Mandag den 25.

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Til Århus afdelingens beretning

Til Århus afdelingens beretning Til Århus afdelingens beretning Vi er 280 medlemmer. Det er for nedadgående. Det betyder, at vi ikke har så mange kongrespladser som tidligere. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har haft et travlt og lidt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 4. november 2013 Referat Den 31. oktober 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 74 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Indkaldelse til regionrådsmøde i IDA Region Sjælland

Indkaldelse til regionrådsmøde i IDA Region Sjælland Indkaldelse til regionrådsmøde i IDA Region Sjælland Deltagere: Andreas Kirkegaard Christina Cohr Connie Christensen Ernst Theill Finn Belstrøm Finn Thomsen Oskar Kragegaard Lisbeth Dahl Jørgensen Nicolai

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 2. oktober 2012 Nørre Alslev skole Skolebestyrelsen Nr. Alslev skole Referat for mødet Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 18.30 21.00 Blad nr. 129 Formandens initialer:

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere