STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN"

Transkript

1 STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN DER BLIVER HELT STILLE I KLASSEN BILLEDER OG REFERAT FRA OKTOBERMØDET

2 STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: - at udbrede kendskabet til stammere og stammeres vilkår, - at udøve en oplysende og rådgivende virksomhed med hensyn til stammens årsager, forebyggelse og behandling, - at støtte forskning med hensyn til stammen og stammebehandling, - Varetage stammeres interesser på enhver måde. Stammebladet udkommer 6 gange om året og næste nummer har deadline den 15. Januar Dette nummer er trykt i 350 eksemplarer hos: Pan Tryk, Skive Redaktion: Lene Hansen Breve og indlæg sendes til: Foreningen for Stammere i Danmark c/o DSI Landskronagade København Ø Indlæg skal være læselige, og de må meget gerne være skrevet på maskine eller på diskette. issn:

3 INDHOLD Nyt fra formanden side 4 Dansk Videnscenter for Stammen side 5 Der bliver helt stille i klassen side 7 Foredraget i Køge side 10 Tak til formanden side 11 Tidsfordriv til juledagene side 12 Referat fra Oktobermødet d. 30/10 side 14 Billeder fra Oktobermødet side 17 Referat af bestyrelsesmøde d. 29/10 side 20 FRA REDAKTIONEN. Det har været et spændende år som redaktør og jeg håber læserne synes bladet har været interessant at læse. Forhåbentlig vil mange flere (både de nye og gamle medlemmer) tage udfordringen op og komme med indlæg til Stammebladet i det nye år. Jeg vil ønske jer alle en dejlig hvid jul og et godt nytår. Lene Hansen. 3

4 NYT FRA FORMANDEN. Kære medlem! Foreningen er inde i en positiv periode, vi får flere og flere nye medlemmer, og dem vil jeg gerne byde velkommen i foreningen. Jeg håber, at I vil få et godt udbytte af medlemskabet, samt at foreningen vil forstå at gøre brug af jeres viden og evner. Netop nu har vi brug for din viden og evner inden for områderne PRarbejde, handicappolitik, aktiviteter/kurser og bladarbejde m.m. (Se iøvrigt referat fra oktobermødet i dette nummer af Stammebladet). Når du ved hvilken arbejdsgruppe, du gerne vil være med i så kontakt foreningens sekretær Lene Hansen eller én fra bestyrelsen. Jeg undrer mig over, at næsten hver gang jeg læser en bog, så er en af personerne i denne stammer. Samtidig bliver stammen brugt til at beskrive personen på en negativ måde. Dette er med til, at give læserne et generelt dårligt indtryk af folk, der stammer. Hvis du har en forklaring på dette eller selv har oplevet det eller i andre situationer, så send svaret til bladet eller kontakt mig. Med venlig hilsen og ønsket om en glædelig jul og et godt nytår Henrik N. Jensen formand 4

5 Hermann Christmann har sendt følgende indlæg. Dansk Videnscenter for Stammen har fået penge. Dansk Videnscenter for Stammen (DaVS) blev oprettet i Den første ide til et videnscenter for stammen opstod i forbindelse med gennemførelsen af Børnestammeprojektet, som afslørede, at der i udlandet fandtes viden og stammebehandlingsmetoder, som man stort set ikke havde kendskab til i Danmark. Børnestammeprojektet gjorde denne viden kendt i Danmark, og skabte derved lidt af en revolution i opfattelsen af, hvad man kunne gøre, når man som talepædagog, børnehavepædagog eller forældre står overfor et lille barn, der stammer. Behov for et videnscenter Denne erfaring viste, at der i Danmark er et behov for en central instans, der løbende kan følge med i udviklingen indenfor stammeområdet, og formidle den derved indsamlede viden. Stammeforeningen var på pletten Stammeforeningen har været med i centeret lige fra den første spæde begyndelse, da Center for Stammeforskning, som det hed dengang, blev oprettet i efteråret Navneskiftet fandt sted to år senere for med det nye navn at tilkendegive, at centeret ikke kun vil beskæftige sig med forskning, men også med udvikling, indsamling, bearbejdning og formidling af viden om stammen. Hårdt arbejde og ingen penge Lige fra begyndelsen har centeret fristet en kummerlig tilværelse på vågeblus og uden penge. Alligevel er der blevet lavet meget. Der er planlagt projekter, der er udgivet et nyhedsbrev, i samarbejde med Undervisningsministeriet er der arrangeret et kursus med en amerikansk stammeforsker og -behandler. Desuden blev der i efteråret 1992 afholdt en nordisk konference om "holdning og udvikling i stammebehandling i Norden" med økonomisk støtte fra Stammeforeningen, Audiologopædisk Forening og Børnestammeprojektet. Penge For et par år siden blev centeret opmærksom på, at der var tanker fremme om en forsøgsordning 5

6 for videnscentre indenfor handicapområdet, og centeret lagde billet ind på at blive et af de videnscentre, der kunne få penge. I november 1993 blev det så besluttet, at Dansk Videnscenter for Stammen kommer med i forsøgsordningen, der varer i to år. Fremtiden Nu skal centeret etableres ( i Københavnsområdet). Der skal ansættes personale: centerleder, centermedarbejder og kontormedhjælp ansættes i december 1993 og januar Og så skal centeret gøre opmærksom på dets eksistens overfor personer og institutioner i ind- og udland. I begyndelsen vil centeret prioritere følgende indsatsområder: - tidlig indsats overfor små børn, der stammer. - styrket indsats overfor skolebørn, der stammer. - opbygning af et netværk, der kan yde konsulentbistand til behandlere, som ønsker det. - information til arbejdsmarkedet om stammen. Centeret vil også igangsætte projekter, men kan dog af den løbende bevilling kun finansiere en begrænset projektaktivitet. Som hovedregel skal projekter søges finansieret særskilt. Ideer og forslag er særdeles velkomne. Hvis du har forslag til projekter og/eller hvad centeret i øvrigt kan beskæftige sig med, så kan du henvende til undertegnede, som er Stammenforeningens repræsentant i DaVS s bestyrelse: Hermann Christmann Bregnevej Hjørring Tlf eller til centerets adresse indtil videre: Dansk Videnscenter for Stammen c/o Logopædisk Afdeling Ryesgade København Ø Tlf Fax På længere sigt skal centeret dække alle problemstillinger inden for stammeområdet. 6

7 Følgende indlæg har været bragt i Dagbladet (på Sjælland). DER BLIVER HELT STILLE I KLASSEN Forældregruppe vil skabe større åbenhed om børn, der stammer. - Der blev helt stille i klassen, når jeg skulle læse, fortæller Andreas, og det er helt tydeligt, at det var en ubehagelig oplevelse, som han deler med andre børn, der stammer. Men så indkaldte hans mor, Maja Knudsen, til et møde for forældre til stammere i Roskilde Amt. For at hjælpe deres barn havde Maja Knudsen og hendes mand meldt sig ind i Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), en forening der i øvrigt ikke lægger fingrene imellem, men blandt andet har udgivet pjecen "Stastammer du?". Her blev de overrasket over, at langt de fleste medlemmer var voksne stammere, og at der ikke fandtes en særlig gruppe for forældre til stammende børn. Gennem det offentlige følte de ikke, der var den store hjælp at hente, og efter samråd med Andreas talepædagog fik Maja indkaldt til det før omtalte møde. Her fik hun blandt andre kontakt med Jytte Andersen fra Køge, der selv stammer og er mor til tre børn, hvoraf den ene stammer. Lidt pinligt Sammen med forældre til seks andre børn stiftede de Forældregruppen under FSD. Gruppens formål er at forbedre behandlingstilbuddene, men ikke mindst at få forældre til at forstå, at de selv må tage hånd om problemet. - Hvad enten det er arveligt eller miljøbetinget føler man som forældre en art skyld over, at barnet stammer. Når en god periode uden stammen afløses af en dårlig, spørger man sig selv: Hvad har du nu gjort forkert? - Det er på en måde lidt pinligt, og man har lyst til at lade som ingenting, og det er fristende at lade sig slå til tåls med den besked, man som oftest får af behandlerne: Tag det nu med ro og se tiden an, for det går som regel over af sig selv, forklarer de to mødre. - Men det må man endelig ikke, understreger Maja. 7

8 - Mange små børn stammer, og det går over. Hos andre bliver det ved, men jo tidligere, man tager hånd om problemet, desto mindre er risikoen for, at der opstår en ond cirkel, hvor nervøsitet og drilleri gør det hele sværere for barnet. Maja og Jytte lægger stor vægt på, at man som forældre erkender problemet og derefter i høj grad selv tager hånd om det. Få stammere Både læger og talepædagoger får kun ringe kendskab til det via deres uddannelse og er derfor ude af stand til at yde den stor hjælp. Det skyldes, at der kun findes ganske få stammere. 4 pct. af alle mennesker stammer på et eller andet tidspunkt i deres liv. Oftest i barneårene. Blandt voksne er der kun 0,7 pct. stammere, hovedparten mænd. Det vil sige ca i Danmark. Men hvad skal man gøre som forældre? Maja og hendes mand flyttede for det første Andreas til en anden skole med færre elever i klassen. Det hjalp. For det andet fik han en aftale med lærerne om, at han selv skulle fortælle, når han havde dårlige perioder. Så ville han ikke blive spurgt så tit. Det hjalp endnu mere. For det tredje er der i samme klasse en elev med et andet taleproblem, så "det er blevet helt almindeligt" siger Andreas - og kammeraterne driller ikke. I følge Maja og Jytte er det vigtigt, at der er åbenhed om problemet, først og fremmest mellem forældrene og barnet. For ved at tale åbent om det, letter man trykket på barnets skuldre. - Som forældre skal man ligeledes gennem åbenheden give lærere og pædagoger de samme redskaber til at hjælpe barnet, siger Jytte, om hvem det i øvrigt er svært at tro, at hun er stammer. - Det vil du kunne høre, når jeg er stresset eller nervøs. Så er det pludselig talen, der bestemmer over mig og ikke omvendt. Værst til eksamen Apropos nervøsitet og stress. Maja s "hjertebarn" er, at børn og unge, der skal til mundtlig eksamen, for det første får friere adgang til udvidet eksaminationstid og/eller en beroligende bisidder. 8

9 I dag skal man ansøge undervisningsministeriet næsten et år i forvejen, og i følge Maja er det en meget kringlet affære. Et endnu mere presserende ønske er, at den eventuelle eksamensstøtte ikke bliver noteret i eksamenspapirerne. - For hvad kan man bruge dén oplysning til, spørger hun og agter at tage alvorligt fat i nakken af undervisningsministeriet for at få forholdet ændret. opefter får tilbudt kurser på egen hånd. Forældregruppen vil arbejde for, at der bliver etableret et tilsvarende tilbud i det sjællandske. For at nå ud til så mange berørte forældre som muligt, har gruppen udgivet en folder, der blandt andet er sendt til kommunernes pædagogisk-psykologisk rådgivninger, som hjælper forældre til børn, der har problemer af den ene eller anden art. I folderen er der en liste over de nuværende medlemmer af gruppen og en opfordring om at ringe til dem, hvis man også har brug for en snak med nogle ikke-professionelle, der i øvrigt efterhånden er eksperter i at finde rundt i systemet. I Århus tilbydes som det eneste sted i landet et ugelangt stammekursus for både forældre og 6-9- årige børn. Børn på 9 år og 9

10 Foredraget den 10. november i Køge: OM BØRN DER STAMMER. Det var en brugbar aften. Stik imod mine værste anelser var der et flot fremmøde, for 40 deltagere til et et så afgrænset emne er meget tilfredsstillende. Det var især glædeligt, at så mange forældre havde fundet vejen forbi, idet ca. 3/4 var forældre mens resten var behandlere. Dorte Hansen fra Århus Taleinstitut kom den lange vej til Køge og fortalte om sine erfaringer gennem mange år med børn, der stammer. Hun gav os forældre nogle gode redskaber med hjem til at ændre vores adfærd overfor vores børn, således at de får en positiv oplevelse af deres stammen. Lurdes Alberti fortalte om sine oplevelser fra et stammekursus i Århus, hvor hun havde deltaget sammen med sit barn. At noget af det sværeste i grunden er at ændre sit taletempo i hverdagen til at være meget langtsomt. Psykolog Per F. Knudsen orienterede om sit projekt vedr. etablering af et Videnscenter for Stammen, som blev behandlet på finansloven den 23. november Efter min personlige vurdering er et sådant center et vigtigt fremskridt for danske stammere, både med hensyn til terapi men også til en forbedring af støtte og behandlingstilbud generelt. Tak for en god aften til foredragsholderne. Jytte Søborg Andersen Forældregruppen 10

11 TAK TIL FORMANDEN I vores åbne stammegruppe for voksne har vi med mellemrum haft besøg af repræsentanter for foreningen, der har orienteret om foreningen og dens aktiviteter. I den anledning henvendte vi os i november til Lene Hansen og lagde en invitation til hende og Anders på deres telefonsvarer. Lene og Anders bor imidlertid ikke mere på Fyn, så de kunne ikke komme, men den efterfølgende dag var der tilsagn fra formanden om at komme ugen efter - han var på gennemrejse fra Vodskov til København og kunne gøre ophold i Odense. Det blev en fin aften med nyttige informationer og mange gode ideer og forslag. Tak for besøget Henrik! Henrik Daniel Sørensen & Ivan Køhler Fyns Amts Tale- og Høreinstitut VEDRØRENDE ADRESSE: Der er nogle som glemmer at skrive Foreningen for Stammere i Danmark (FSD) og så tro DSI at brevet er til dem og bruger tid på at åbne det. SÅ HUSK AT SKRIVE HELE ADRESSEN. Foreningens adresse skrives således: Foreningen for Stammere Danmark c/o DSI Landskronagade København 11

12 Tidsfordriv til juledagene. KRYPTISKE STORBYER OG HOVEDSTÆDER. Ordene i nedenstående to søjler skal parres, dvs. at man f.eks. finder et andet ord for vi og et andet for grinede: Vi grinede: Oslo Bogcelle: Bukarest Vi grinede: Bogcelle: Vask 1000 kilo: Tilbud: Køb en pige: Dig ikke se: Fjern klister: Sløvt gevær: Ko vent: Hurtig klokke: Kold fisk: Skaf en anløbshavn: Eksplosiv gourmet: Rabat Tel Aviv Bangkok København Sct. Petersborg/Johannesborg Beograd Tunis Kuwait Beirut Bagdad Dublin Bukarest Oslo 12

13 Put far i ovnen: Guddommelig sygdom: Syng en grøntsag: Vanvittig galop: Fortæl konen det: Lej en regning: Ikke stille insekt: Apostels slot: Måleenhed for stære: Washington Lima Belfast Saigon Nairobi Madrid Singapore Lissabon Budapest 13

14 Referat fra Oktobermødet den 30. oktober Der var i alt 15 deltagere og Carl Erik blev valgt til ordstyrer. Henrik Vestergård fra Falsterskolen kom for at lave nogle prøver med personer som stammer, han ville undersøge om der var bestemte ord som er stammeord. Deltagerne blev optaget på video så det kunne studeres grundigt, han vil senere fortælle hvad der kom ud af det. PRINCIP OG ARBEJDSPROGRAM Bestyrelsens oplæg til princip- og arbejdsprogram blev diskuteret et par timer og derefter blev der holdt en tiltrængt pause, hvor man kunne forsyne sig med kaffe/te og tærte. Efter kaffepausen kunne folk skrive sig på de emner som de havde lyst til at diskutere/arbejde med denne dag. Desværre var der ikke nok deltagere til at dække det hele i oplægget (se stammeblad nr. 4). Følgende grupper blev dannet: Lokalrepræsentanter: Carl Erik og Johnnie. PR/Indsamling: Henrik, Anders og Lurdes. Handicap-politik: Jytte, Maja, Hermann, Peder, Per, Lene. Interne kurser: Gorm, Preben, Mona-Lisa og Egon. Således kom princip- og arbejdsprogrammet til at se ud efter oktobermødet: Forældrearbejde: Forældrearbejdsgruppen er allerede godt i gang med at etablere sig og er vigtig for foreningens fortsatte udvikling. Aktion: Sikre forældregruppen rammer som ikke hindrer gruppens udvikling. 14

15 Ansvarlige: Bestyrelsen og Forældregruppen. Lokalrepræsentanter: Foreningen støtter lokale initiativer, som opfylder foreningens formål. Bestyrelsen støtter aktivt lokalrepræsentantens arbejde ved oprettelsen af lokalgruppe. Endvidere er det nødvendigt at hjælpe lokalrepræsentanten med at skaffe relevant strategisk lokalinformation, bl.a. for at kunne bringe os i position til valget af repræsentanter til taleinstitutterne. En styrkelse af det lokale arbejde vil også kunne udvide rekrutteringsgrundlaget når foreningen søger deltagere i arbejdsgrupper. Aktion: Der udarbejdes en lokalrepræsentanthåndbog som vejledning for lokalrepræsentanter. Ansvarlige: Johnnie. Fondsansøgninger: Der var ingen der var interesseret i at deltage i denne gruppe så der bliver ikke satses på dette. PR/Indsamling: Foreningen bør være mere kendt. En landsdækkende indsamling vil bringe FSD s navn ud til alle husstande i Danmark, og kan med lidt held være omkostningneutral, eller i bedste fald indtægtsgivende. Desuden er en landsindsamling et af kravene ved bl.a. Superchancen. Aktion 1: Aktion 2: Aktion 3: Undersøge mulighederne for professionel fundraising inden 1. februar Undersøge hvad kravene er for at have afholdt en landsindsamling inden 1. februar Opsamle midler til udarbejdelse af et kvalitets PR-produkt f.eks. plakat i løbet af de næste 3 år. 15

16 Aktion 4: Aktion 5: Kontakte universiteter kunstskoler m.v. for at undersøge mulighederne for at få lavet materiale vedr. PR. Følge op på allerede udsendt PR-materiale. Ansvarlige: PR-udvalg og bestyrelsen. Handicap-politik: Handicappolitisk vil FSD i det kommende år arbejde på at fremme flg. delmål: 1. Alle stammere og deres omgivelser (f.eks. forældre og søskende) får den optimale behandling på det tidspunkt, hvor der er behov herfor. 2. Bedre forståelse for/om hvad stammen er, i samarbejde med andre foreninger/organisationer og behandlingsinstitutioner. 3. Arbejde for styrkelse af Dansk Videnscenter for Stammen og Center for Ligebehandling af Handicappede. Aktion: A. Opbygge viden om hvor man henvender sig og hvilke regler der administreres efter. Bruge denne viden til at vejlede og hjælpe foreningens medlemmer samt forsøge at få indflydelse på nugældende regler, forbedring af stammendes vilkår. B. Styrke lokal/amtsrepræsentantfunktionen ved råd, vejledning og opbakning omkring lokale initiativer. C. Bruge alle tilgængelige kanaler, for at videre give viden om stammen. Indlæg fra gruppen, gerne i hvert nummer af STAMMEBLADET, men ikke blot for "et syns skyld". Ansvarlige: Peder, Hermann, Lene, Per, Jytte og Maja. 16

17 Interne kurser: Foreningen afholder mindst 1 kursus inden den 15. november Gorm Rokkjær vil arrangere et kursus der handler om selvtillid, nærhed og flirt. BUDGET FOR 1994: Efter gruppearbejdet blev budgettet for 1994 gennemgået og diskuteret. Klokken ca var mødet færdig og så skulle der rydes op. Efter mødet var der middag og socialt samvær, det var hyggeligt. Der var også nogen som fik rørt træbenene til lækker musik senere på aftenen. Om søndagen holdt foreældregruppen møde. Referent Lene Hansen. BILLEDER FRA OKTOBERMØDET 17

18 18

19 19

20 Referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober Revideret dagsorden: 1. Godkendelse af dagorden, valg af referent og ordstyrer. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 28/ i Korsør. 3. Medlemsmødet. 3a. Vardemødet, evaluering dages konference v/undervisningsmin. Bilag fra Maja. 5. Teknisk udstyr bl.a. telefax. Maja + Anders. 6. Nordisk Stammeseminar Forsikring af maskiner og pjecer. Anders. 8. Stammebladet - udgivelses tidspunkter. 9. Standardkontrakt i f.m. brug af undervisere. 10. Ansættelsesprocedure. Bilag fra Henrik. 11. DSI og TBR. 12. Eventuelt. Deltagere: Jytte, Maja, Gorm, Henrik, Anders, Johnnie og Carl Erik (referent). 1. Vedr. sekretærens deltagelse i bestyrelsesmøder: sekretæren deltager kun når det udtrykkeligt er ønsket af bestyrelsen. Sekretæren renskriver referatet. Sekretæren modtager dette senest 8 dage efter bestyrelsesmødet. Dagsorden godkendt. Ordstyrer Henrik. Referent Lene H. 2. Taget til efterretning og underskrevet. 3. Praktisk orientering. 3a. Carl Erik udarbejder "manual" over Vardemødet, som forelægges senere til endelig beslutning. 4. Majas bilag tiltrædes. 5. Der indkøbes 7 stk. telefax á max kr. 3000,- incl. moms senest 1. marts Anders er ansvarlig. 6. Orientering givet af Henrik. 20

21 7. Sekretæren undersøger vilkårene vedr. evt. forsikring af henholdsvis maskiner og pjcer. 8. Punktet faldet bort. 9. Jytte undersøger talepædagogers/psykoklogers takster ved medvirken som konsulent eller foredragsholder. Der ydes statens højeste takst for kørsel. 10. Ved stillingsopslag fastlægger bestyrelsen ansættelsesproceduren. 11. Johnnie gav orientering fra sidste møde i TBR. Henrik orienterede om møde i DSI. 12. Generalforsamling lørdag den 23. april Næste bestyrelsesmøde den 6. februar Henrik kontakter Jette Gårde. 21

22 22

23 23

24 FORÆLDRE-REPRÆSENTANTER ÅRHUS AMT Lurdes Alberti Ballenvej Samsø RIBE AMT Carl Erik Peters-Lehm (se bestyrelsen) ROSKILDE AMT Jytte Søborg Andersen (se bestyrelsen) Maja Knudsen (se bestyrelsen) KØBENHAVNS AMT Susanne Pedersen Taastrup Flemming og Susanne Frederiksen Albertslundvej 85, 1. mf Vallensbæk Anette og Carl Petersen Dragør Malene Thomsen Roskilde

25 LOKAL-REPRÆSENTANTER NORDJYLLANDS AMT Henrik N. Jensen Tusborgvej Vodskkov VIBORG AMT Elisabeth Sørensen Ringparken 9 B, 2 tv 7800 Skive VEJLE AMT Johnnie H. Nielsen Havepladsvej Fredericia RIBE AMT Frank Helmuth Grønningen 17, 1. tv Grindsted STORSTRØMS AMT Michael Kirkeby Søndervej 25, Fodby 4700 Næstved ROSKILDE AMT Maja Knudsen Birkevang Hedehusene FREDERIKSBORG AMT Allan Kretz Ahornparken Hørsholm KØBENHAVNS AMT Per F. Knudsen Fyrrehusene Glostrup FYNS AMT Jørgen Olsen Ellekærshaven Odense SV

26 FSD KALENDER GENERALFORSAMLING: Den 23. april Et sted i Danmark. NORDISK STAMME- SEMINAR 1994: På Island den august, EFTERÅRSMØDE -»OKTOBER«: Den 29. og 30. oktober Oktobermødet er en årligt tilbagevendende begivenhed den sidste weekend i oktober. NÆSTE BESTYRELSES- MØDE: Den 6. februar Abonnement på Plus FSD tilbyder sine medlemmer et gratis abonnement på den Svenske stammeforenings blad PLUS. Det er dog en betingelse at man hvert år tilkendegiver sin interesse til sekretariatet. Dvs. hvis du vil modtage PLUS eller fortsætte dit gratis abonnement skal du inden 20. januar give sekretariatet besked. Med venlig hilsen Bestyrelsen 26

27 FSD s BESTYRELSE Formand: Henrik N. Jensen Tusborgvej Vodskov Næstformand: Johnnie H. Nielsen Havepladsvej Fredericia Kasserer: Anders Johansen (post sendes til FSD s adresse) Bestyrelsesmedlemmer: Jytte Søborg Andersen Strandvejen Køge Carl Erik Peters-Lehm Vestparken Oksbøl Maja Knudsen Birkevang Hedehusene Gorm Rokkjær Kingosvej 21 2 th Tåstrup

28 Foreningen for Stammere i Danmark c/o DSI Landskronagade København Ø Telefax: , kl. 9:00-16:00. Telefon: Ring og få en snak med vores sekretær Lene eller læg en besked på telefonsvareren Du er altid velkommen til at kontakte foreningen med spørgsmål, oplysninger eller lignende. Medlemskab af FSD koster kr. 60 i Foreningen sælger følgende pjecer, nu med mængderabat: Ved køb af følgende antal: 1 stk stk. 50 -? stk. er prisen pr. stk: Stammer du? 25,00 20,00 12,50 Stammer dit barn? 25,00 20,00 12,50 Stammer din elev? 25,00 20,00 12,50 Når det lille barn stammer 25,00 25,00 20,00 (priserne er excl. moms og forsendelse) Plakat med stammende berømtheder kan købes for kr. 50 inkl. forsendelse. T-shirt med vinderbanneret fra verdens-stammekongressen i San Francisco (motiv efter idé af Hanne Mohr) kan købes for kr. 100 excl. forsendelse. Video-biblioteket omfatter følgende bånd med ekspeditionsgebyr på kr. 50 og lånetid én uge: Sounds of Stutteres. Vesttyskland 1989 Vi stammer og hvá så. FSD/Båndværkstedet DR Talelyst og stammeangst. v. bl.a. Per F. Knudsen

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1993 18. ÅRGANG. NY FOLDER FRA FORÆLDREGRUPPEN VI SES PÅ OKTOBERMØDET

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1993 18. ÅRGANG. NY FOLDER FRA FORÆLDREGRUPPEN VI SES PÅ OKTOBERMØDET STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1993 18. ÅRGANG. NY FOLDER FRA FORÆLDREGRUPPEN VI SES PÅ OKTOBERMØDET TAVSHED SOM BESKYTTER STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for

Læs mere

LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND

LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 1 FEBRUAR 1994 19. ÅRGANG. TEMANUMMER OM LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND 19/8-21/8 1994 STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde.

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde. DVL Aarhus afdeling Referat fra bestyrelsesmøde den 27. august 2014 TID: den 27. august 2014 kl. 19 22 STED: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C TIL STEDE: Niels Bo Rasmussen, Tommy Pedersen, Lisbet Hallum,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2005 Idrættens Hus i Brøndby Tirsdag, den 10. maj 2005 11. maj 2005/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår.

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår. FRA Først vil vi ønske alle vores medlemmer et rigtig godt nytår, hvor vi vil håbe at der sker yderligere fremskridt i udforskningen af sclerose gåden. Det er måske ikke et så ringe ønske, slet ikke efter

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1995 20. ÅRGANG.

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1995 20. ÅRGANG. STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1995 20. ÅRGANG. STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: - at udbrede kendskabet

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e Referat Møde nr. 7-2013 Bestyrelsesmøde mandag 6. maj 2013 kl. 19.00 22.00 Indkaldt: forældrebestyrelsen, skolelederen, lærerrepræsentanten. Tilstede: Martin, Peter, Louise, Susanne, Jonas, Neel, Jesper

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat D. 23. februar 2012 kl. 17.00 Ortenvej 180, 6800 Varde Fraværende: Birthe 1. Godkendelse referat fra sidste møde Godkendt 2. Pårørendenetværk. Drøftelse af pjece samt indhold i øvrigt.

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Status på Forretningsudvalget

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1994 19. ÅRGANG. ERFARINGER MED STAMMEN INDTRYK FRA STAMME-VEEKENDLEJREN

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1994 19. ÅRGANG. ERFARINGER MED STAMMEN INDTRYK FRA STAMME-VEEKENDLEJREN STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1994 19. ÅRGANG. ERFARINGER MED STAMMEN INDTRYK FRA STAMME-VEEKENDLEJREN TO BUD PÅ STAMMETERAPI STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt.

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt. Referat af Bestyrelsesmøde IBK Dato: Mandag d. 17. august Tid: 18.30 Sted: Hos Anne Marie, Slotsherrensvej 74, Vanløse Deltagere: Anne Marie Christian Claus Hanne Jørgen Mette Ole Torben Dagsorden: 1.

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016 Syddjurs Friskole Ugebrev 40 7. oktober 2016 Ugebrevet udkommer normalt hver fredag. Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com Kontornyt uge 40 Kalender: 10-11/10:

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia a. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse. b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Nr. 6 - november 2011. Indhold. Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune

Nr. 6 - november 2011. Indhold. Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune Nr. 6 - november 2011 Indhold Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune Risiko for at miste status som social hjælpeorganisation hos SKAT Børn, Unge & Sorg modtager 60.000

Læs mere

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 Partiforeningens mail: SF-Gladsaxe@live.dk Bestyrelsen: Formand: Poul Reher Jensen Høje Gladsaxe 25, 9. th. 2860 Søborg Poul.R.Jensen@gmail.com Tlf. 20 15 57 97 Kasserer:

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Mit barnebarn stammer

Mit barnebarn stammer Mit barnebarn stammer 2 Mit barnebarn stammer Denne pjece henvender sig specielt til bedsteforældre til børn der stammer. Sammen med barnets forældre, og andre nære voksne i barnet hverdag, er I nogle

Læs mere

GENERALFORSAMLING I VIBORG GOD STAMMEN - DÅRLIG STAMMEN

GENERALFORSAMLING I VIBORG GOD STAMMEN - DÅRLIG STAMMEN STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 2. MARTS 1993 18. ÅRGANG. FORÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING I VIBORG GOD STAMMEN - DÅRLIG STAMMEN STAMMEBLADET Er medlemsblad for FORENINGEN FOR STAMMERE

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken.

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 16 skoleår 13/14 den 6. februar 2014 Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Karsten Olsen KO,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Slow, Slow, Quick, Quick, Slow

Slow, Slow, Quick, Quick, Slow Slow, Slow, Quick, Quick, Slow Indledning Opgaverne i energilegen er bygget op omkring de syv former for intelligens, man mener, mennesket besidder: Musisk/kreativ intelligens, sproglig intelligens, kropslig

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009. Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009. Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009 Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Født for tidligt? Vi tilbyder støtte, rådgivning og medlemsaktiviteter

Født for tidligt? Vi tilbyder støtte, rådgivning og medlemsaktiviteter Født for tidligt? Vi tilbyder støtte, rådgivning og medlemsaktiviteter For tidligt fødte børn I Danmark fødes ca. 7,5 % af en børneårgang for tidligt. Det svarer til omkring 4.500 børn om året eller ca.

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere