Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej"

Transkript

1 TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: Fax: EAN-nr.: Kendelse Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej Kendelsen fastsætter regler for, hvordan vejens vejberettigede skal vedligeholde den private fællesvej Søndermarken 8 med flere ejendomme, 6670 Holsted. Vejen er angivet med gult på luftfotokortet af 2. december En vejberettiget er en grundejer, der har ret til at benytte den private fællesvej, som adgang til sin ejendom. Kendelsen træder i kraft den 1. april Kendelsen omhandler den gule privat fællesvej. Det vil sige strækningen fra kommunevejen Søndermarken, matrikel nr. 8cl Sdr., og frem til overkørslen til ejendommen Søndermarken 12, 6670 Holsted, matrikel nr. 8db Sdr. En strækning på ca. 420 meter. Kendelsen omfatter følgende vejberettigede: Ole Rasmussen, Søndermarken 8, 6670 Holsted, som ejer af matrikel nr. 8a Sdr. Martin Doctor Jørgensen, Foldingbrovej 10, 6670 Holsted, som ejer af matrikel nr. 11b Sdr. Grete Wise, Søndermarken 10, 6670 Holsted, som ejer af matrikel nr. 8d Sdr. Aksel og Marianne Bjerrisgaard, Søndermarken 12, 6670 Holsted, matrikel nr. 8db Sdr. 1 af 12

2 Nævnte grundejere er grundejere pr. 1. august Skifter en ejendom, omfattet af denne kendelse ejer, skal den nye ejer følge kendelsen. Den til enhver tid værende ejer af en ejendom omfattet af denne kendelse, skal følge denne kendelses regler. Drift og vedligehold af vej Vejberettigede Følgende vejberettigede skal drive og vedligeholde den gule privat fællesvej: Ole Rasmussen, Søndermarken 8, 6670 Holsted, som ejer af matrikel nr. 8a Sdr. Martin Doctor Jørgensen, Foldingbrovej 10, 6670 Holsted, som ejer af matrikel nr. 11b Sdr. Grete Wise, Søndermarken 10, 6670 Holsted, som ejer af matrikel nr. 8d Sdr. Aksel og Marianne Bjerrisgaard, Søndermarken 12, 6670 Holsted, matrikel nr. 8db Sdr. Udgiftsfordeling Udgiften til drift og vedligeholdelse af vejen fordeles blandt de vejberettigede, som angivet i skemaet. Ejendom (Matrikel nr.) Sdr. 8a 11b Grundejer (Ejer pr ) Ole Rasmussen, Søndermarken 8, 6670 Holsted Martin Doctor Jørgensen, Foldingbrovej 10, 6670 Holsted 8d Grete Wise, Søndermarken 10, 6670 Holsted 8db Aksel og Marianne Bjerrisgaard, Søndermarken 12, 6670 Holsted Andel af drifts- og vedligeholdelsesudgift 32 % 15 % 25 % 28 % I alt 100 % Udgiften omfatter samtlige udgifter for drift og vedligeholdelse af vejen. Det vil sige udgift til: Materialer, så som vejgrus, knust beton, vejbrønde, drænrør med mere Maskinstationer, entreprenører, vognmænd med flere Entreprenørmaskiner, traktorer, vejhøvl med mere Mandskabstimer med mere Arbejdets omfang Den løbende drift og vedligeholdelse af vejen består i, at de vejberettigede skal holde vejen i den stand, som kørsel med almindelig personbil kræver. 2 af 12

3 Det vil sige, de vejberettigede skal: holde vejens kørebane jævn opretholde vejbanens tagprofil med sidefald til begge sider opfylde huller i vejen med vejgrus eller et lignende egnet materiale sørge for, at regnvand ledes væk fra vejbanen tilføre vejen vejgrus, ren grus eller lignende egnede materialer i nødvendigt omfang, så vejen kan vedligeholdes med vejhøvl beskære buske, læhegn og træer langs vejen fjerne ukrudt og selvsåede planter, buske, træer med mere i kørebane og i vejrabat Opbygning og vedligehold af vejen skal følge kravene angivet på figur 1. Figur 1 Opbygning af privat fællesvej Den fremtidige vedligeholdelse udfører de vejberettigede efter behov. Minimum to gange om året skal vejen dog vedligeholdes med vejhøvl. Det vil sige senest den 1. maj, og igen senest den 1. november. Vejen skal opbygges med profil og vejrabatter, som angivet på figur 1, og vejens overflade skal bestå af 50 mm vejgrus, så vejen kan vedligeholdes med vejhøvl. Opbygningen af vejens vejkasse er ukendt. Figur 1 s angivelse af tykkelsen på stabilt gruslaget og bundsikringslaget er derfor kun vejledende, og alene et udtryk for opbygning af vejkassen i en ideel grusvej. 3 af 12

4 Buske, læhegn og træer langs vejen skal skæres ind, så bilister, cyklister, fodgængere med flere har mulighed for at køre sikkert på vejen, og har mulighed for at trække ud i vejrabatten, møder de eksempelvis et bredt modkørende køretøj. Buske, læhegn og træer langs vejen skal beskæres, som angivet på figur 2. Figur 2 Beskæring af beplantning langs privat fællesvej Er vejen en selvstændig vejmatrikel, skal beplantningen skæres ind til vejskel. Er vejen udlagt i matriklen, skal beplantningen skæres ind, så kørebanen og vejrabatten holdes fri for beplantning. Over kørebanen og over vejrabatten skal der være en frihøjde på minimum 4 meter. Vejadministration Drift og vedligeholdelse af den private fællesvej administreres på skift af vejens vejberettigede. Det står de vejberettigede frit for at vælge en vejformand, og frit for at vælge administrationsperiode med mere. Er de vejberettigede ikke enige i valg af vejformand, periode med mere. Skal de vejberettigede på skift være vejformand, som angivet i dette skema. 4 af 12

5 Periode (År) Vejformand (Grundejer pr ) 2015 Ole Rasmussen, Søndermarken 8, 6670 Holsted 2016 Martin Doctor Jørgensen, Foldingbrovej 10, 6670 Holsted 2017 Grete Wise, Søndermarken 10, 6670 Holsted 2018 Aksel og Marianne Bjerrisgaard, Søndermarken 12, 6670 Holsted Perioden gentages ved udløb af perioden i 2018, og derefter fremdeles. Vejformandens opgaver Periodens vejformand har det daglige ansvar for drift og vedligeholdelse af vejen. Vejformanden har bemyndigelse til at foretage mindre uopsættelige drifts- og vedligeholdelsesarbejder af vejen, uden at skulle indhente accept hos vejens øvrige vejberettigede. Det vil eksempelvis sige opfyldning af pludseligt opståede dybe slaghuller, afhjælpning af ufremkommelig oversvømmet vej, fjernelse af væltede træer, og lignende uopsættelige arbejder, der er nødvendige for at kunne færdes på vejen. Vejformanden indkalder vejens vejberettigede til to årlige møde. Det vil sige til et møde i foråret og til et møde i efteråret. Til møderne har vejformanden udarbejdet: Forslag og økonomisk overslag for periodens vedligeholdelsesarbejder Forslag til eventuelle andre påkrævede arbejder Forslag til valg af entreprenør eller vejberettiget til at udføre arbejdet med mere Er der på møderne uenighed om nødvendige arbejder, afgøres uenighederne ved almindelig afstemning. Den enkelte vejberettigedes stemmevægt svarer til den pågældendes andel af vedligeholdelsesudgiften. Mindretallet af de vejberettigede har dog altid mulighed for, at bede Vejen Kommune om at vurdere vejen, finder de selv, at de foreslåede arbejder er utilstrækkelige til at opretholde vejen i en tilfredsstillende stand. Vejformanden har ansvaret for, at de besluttede arbejder bliver udført. Vejformanden indgår aftaler med entreprenører, maskinstationer, vognmænd eller en eller flere af vejens vejberettigede om udførelse af arbejdet. 5 af 12

6 Vejformanden administrerer udgiften for arbejdet, og fordeler udgiften blandt vejens vejberettigede efter arbejdets udførelse. Snerydning af vejen med mere Vejberettigede Følgende vejberettigede skal rydde vejen for sne, og gruse eller salte den sne- eller isglatte vej: Ole Rasmussen, Søndermarken 8, 6670 Holsted, som ejer af matrikel nr. 8a Sdr. Grete Wise, Søndermarken 10, 6670 Holsted, som ejer af matrikel nr. 8d Sdr. Aksel og Marianne Bjerrisgaard, Søndermarken 12, 6670 Holsted, matrikel nr. 8db Sdr. Udgiftsfordeling Udgiften til rydning af vejen for sne med flere arbejder skal fordeles blandt de vejberettigede, som angivet i skemaet. Ejendom (Matrikel nr.) Sdr. 8a 8d 8db Grundejer (Ejer pr ) Ole Rasmussen, Søndermarken 8, 6670 Holsted Grete Wise, Søndermarken 10, 6670 Holsted Aksel og Marianne Bjerrisgaard, Søndermarken 12, 6670 Holsted Andel af udgift for grusning, saltning og snerydning 32 % 33 % 35 % I alt 100 % Udgiften omfatter samtlige udgifter for snerydning, grusning med mere. Det vil sige udgift til: grus, salt eller lignende et middel maskinstationer, entreprenører, vognmænd med flere. entreprenørmaskiner, traktorer, gummiged, rendegraver med mere mandskabstimer med mere Arbejdets omfang Rydningen af vejen for sne med flere arbejder består i, at de vejberettigede skal holde vejen farbar, så vejen kan benyttes af almindelige personbiler om vinteren. 6 af 12

7 De vejberettigede skal gruse eller salte den is- eller sneglatte vej, og rydde vejen for sne, så vejen er farbar for almindelige personbiler. 7 af 12

8 Vejadministration Den private fællesvejs snerydnings- og grusningsarbejder administreres på skift af vejens vejberettigede. Det står de vejberettigede frit for at vælge en vintervejformand, og frit for at vælge administrationsperiode med mere. Er de vejberettigede ikke enige i valg af vintervejformand, periode med mere. Skal de vejberettigede på skift være vintervejformand, som angivet i dette skema. Periode (År) Vintervejformand (Grundejer pr ) 2015 Ole Rasmussen, Søndermarken 8, 6670 Holsted 2016 Grete Wise, Søndermarken 10, 6670 Holsted 2017 Aksel og Marianne Bjerrisgaard, Søndermarken 12, 6670 Holsted Perioden gentages ved udløb af perioden i 2017 og derefter fremdeles. Vintervejformandens opgaver Periodens vintervejformand har det daglige ansvar for rydning af vejen for sne, og grusning eller saltning af vejen. Vintervejformanden har bemyndigelse til at rydde vejen for ufremkommeligt sne, og til at gruse eller salte vejen ved ufremkommelig is- eller sneglat vej, uden at skulle indhente accept hos vejens øvrige vejberettigede. Vintervejformanden indgår aftaler med entreprenører, maskinstationer, vognmænd eller en eller flere af vejens vejberettigede om udførelse af arbejdet. Vintervejformanden administrerer udgiften for snerydning med mere, og fordeler udgiften blandt vejens vejberettigede efter arbejdets udførelse. Renholdelse af vejen Vejberettigede omfattet af denne kendelse har pligt til at holde vejen farbar uden større gener for færdslen i de perioder, hvor de eksempelvis benytter vejen i forbindelse med markarbejde, transport af afgrøder og varer, byggeri med mere. Vejberettigede, der benytter vejen i forbindelse med nævnte arbejder, har pligt til løbende at renholde vejen, og skal i øvrigt rengøre vejen fuldstændigt ved arbejdstids ophør. Ved kontinuerligt arbejde over flere døgn, skal de som minimum rengøre vejen fuldstændigt en gang i døgnet. 8 af 12

9 Den enkelte vejberettigede skal renholde hele vejstrækningen, som vedkommende har benyttet. Besigtigelse og møde om vejen Aksel og Marianne Bjerrisgaard, Søndermarken 12, 6670 Holsted søgte i mail af 24. november 2013 om, at Vejen Kommune fastsætter reger for drift og vedligehold af den private fællesvej. Vejen Kommunes udvalg for teknik og miljø behandlede Aksel og Marianne Bjerrisgaards ansøgning på deres møde den 16. december 2013, og udvalget holdt møde med Aksel og Marianne Bjerrisgaard og øvrige berørte parter på vejen den 10. februar Følgende var inviteret til mødet: Ole Rasmussen, Søndermarken 8, 6670 Holsted, som ejer af matrikel nr. 8a Sdr. Martin Doctor Jørgensen, Foldingbrovej 10, 6670 Holsted, som ejer af matrikel nr. 11b Sdr. Grete Wise, Søndermarken 10, 6670 Holsted, som ejer af matrikel nr. 8d Sdr. Aksel og Marianne Bjerrisgaard, Søndermarken 12, 6670 Holsted, matrikel nr. 8db Sdr. Schrøder Ejendomme ApS, Storegade 20a, 6670 Holsted Følgende mødte: Ole Rasmussen, Søndermarken 8, 6670 Holsted Grete Wise, Søndermarken 10, 6670 Holsted Aksel Bjerrisgaard, Søndermarken 12, 6670 Holsted Jørgen Gram, Schrøder Ejendomme ApS, Storegade 20a, 6670 Holsted Jørgen Bruun, Vejen Kommune, formand for udvalget for teknik og miljø Tommy Rachlitz Nielsen, Vejen Kommune, næstformand for udvalget for teknik og miljø Carsten Wagner Sørensen, Vejen Kommunes, ingeniør i Teknik & Miljø Vejberettigede grundejere: De mødte var enige i, at følgende grundejere er vejberettigede til den gule privat fællesvej, og at det er dem, der skal drive og vedligeholde vejen: Ole Rasmussen, Søndermarken 8, 6670 Holsted, som ejer af matrikel nr. 8a Sdr. Martin Doctor Jørgensen, Foldingbrovej 10, 6670 Holsted, som ejer af matrikel nr. 11b Sdr. Grete Wise, Søndermarken 10, 6670 Holsted, som ejer af matrikel nr. 8d Sdr. 9 af 12

10 Aksel og Marianne Bjerrisgaard, Søndermarken 12, 6670 Holsted, matrikel nr. 8db Sdr. 10 af 12

11 Generelle bemærkninger fra Vejen Kommune: Jørgen Bruun bød velkommen til mødet, og redegjorde for baggrunden for mødet. Carsten Wagner Sørensen orienterede om lovgrundlaget for mødet og kommunens fastsættelse af regler for drift og vedligeholdelse af vejen. Kommunens stillingtagen til vejens stand, og fastsættelse af regler for drift og vedligehold af vejen er med baggrund i Privatvejslovens kapitel 6 - Lovbekendtgørelse nr af 21. december Jørgen Bruun bad de fremmødte om at fremføre deres synspunkter. Bemærkninger fra Jørgen Gram Jørgen Gram oplyste, at Schrøder Ejendomme ApS ikke benytter den private fællesvej, som adgang til deres ejendom matrikel nr. 8gl Sdr.. Og, at de derfor ikke skal deltage i drift og vedligehold af vejen. De øvrige brugere af vejen var enige. Bemærkninger fra Aksel Bjerrisgaard Aksel Bjerrisgaard oplyste, at han benytter vejen til sin boligejendom Søndermarken 12, 6670 Holsted. Aksel benytter vejen i personbil. Bemærkninger fra Ole Rasmussen Ole Rasmussen oplyste, at han benytter vejen til sin bolig- og hobbylandbrugsejendom Søndermarken 8, 6670 Holsted. Ejendommens arealer er tilsået med græs og tilplantet med skov. Ole benytter primært vejen i personbil, men benytter også vejen til landbrugsmaskiner og andre tunge køretøjer. Bemærkninger fra Grete Wise Grete Wise oplyste, at hun benytter vejen til sin boligejendom Søndermarken 10, 6670 Holsted. Grete Wise benytter vejen i personbil. Grete Wise oplyste, at hun for tiden har to overkørsler til sin ejendom. Hun har planer om at lukke ejendommens oprindelige overkørsel, og fremover udelukkende benytte en nyere overkørsel beliggende ved vandløbet. Carsten Wagner Sørensen oplyste, at så længe hun har to overkørsler, vil Vejen Kommune tage udgangspunkt i ejendommens oprindelige overkørsel ved fastlæggelse af hendes andel til drift og vedligehold af vejen. Grete Wise oplyste videre, at vejen over tid har flyttet sig, og nu ligger helt eller delvist på hendes ejendom. Hun vil derfor have vejen flyttet tilbage til dens oprindelige placering. 11 af 12

12 Carsten Wagner Sørensen oplyste, at Vejen Kommune ikke har myndighed til at tage stilling til vejens beliggenhed. Det er et rent privatretligt anliggende mellem ejeren af vejen og Grete Wise. Vejen Kommune har senere ved brev af 3. april 2014 bedt Grete Wise afklare vejens beliggenhed senest den 1. juli Grete Wise har ikke per 1. august 2014 afklaret vejens beliggenhed, eller taget skridt til at afklare vejens beliggenhed. Vejen Kommune genoptager derfor sagen, og tager udgangspunkt i vejens nuværende beliggenhed. Carsten Wagner Sørensen Ingeniør 12 af 12

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug www.engelsborg.dk Formanden for Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug Sten Poss

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 1 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 2 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere