DVD VCD CD MP3 JPG. Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DVD VCD CD MP3 JPG. Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768"

Transkript

1 DVD VCD CD MP3 JPG Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768

2 Indhold: SIKKERHEDSOPLYSNINGER...01 FORHOLDSREGLER VED ANVENDELSE AF AFSPILLEREN...03 KONTROLLÉR TILBEHØRET...05 SPECIFIKATIONER...06 DISKTYPER, DER ER KOMPATIBLE MED DENNE AFSPILLER...06 SPECIFIKATIONER...06 KNAPPER OG KONTROLLER...07 OVERSIGT OVER AFSPILLERENS FRONTPANEL...07 OVERSIGT OVER AFSPILLERENS VENSTRE SIDE OVERSIGT OVER AFSPILLERENS TOP...07 BETJENINGSKNAPPER PÅ AFSPILLERENS FRONTPANEL...08 OVERSIGT OVER AFSPILLERENS BAGPANEL...09 OVERSIGT OVER AFSPILLERENS BUND...09 BATTERIETS DELE...10 FJERNBETJENINGEN...11 SÅDAN ANVENDER DU FJERNBETJENINGEN...13 FORHOLDSREGLER FØR DU TAGER FJERNBETJENINGEN I BRUG...13 FJERNBETJENINGENS RÆKKEVIDDE...13 SÅDAN LÆGGER DU BATTERIER I FJERNBETJENINGEN...14 ANVENDELSE AF BATTERIET...15 FORHOLDSREGLER FØR DU TAGER BATTERIET I BRUG...15 OPBEVARING AF BATTERIET...15 BATTERIETS LEVETID...15 SÅDAN ANVENDER DU BATTERIET...15 SÅDAN MONTERER DU BATTERIET...16 SÅDAN FJERNER DU BATTERIET...16 SÅDAN GENOPLADER DU BATTERIET MED AC-DC ADAPTEREN FORHOLDSREGLER VED OPLADNING AF BATTERIET...17 TILSLUTNING AF AFSPILLEREN TIL ANDRE KOMPONENTER...18 TILSLUTNING TIL AC-DC ADAPTEREN...18 TILSLUTNING AF ØRETELEFONER...18 TILSLUTNING AF EN USB LAGERENHED TILSLUTNING TIL ET MEMORY CARD (SD/MMC/MS)...19 TILSLUTNING TIL ET TV...20 TILSLUTNING TIL EN FORSTÆRKER UDEN DIGITAL AUDIO DEKODER (DOLBY/DTS/MPEG)...21 TILSLUTNING TIL EN FORSTÆRKER MED DIGITAL AUDIO DEKODER (DOLBY/DTS/MPEG)...22 TILSLUTNING TIL ET AKTIVT HØJTTALERSYSTEM...23 TILSLUTNING TIL ET AUDIO/VIDEO ANLÆG DAN-1

3 Indhold: GRUNDLÆGGENDE BETJENING SÅDAN TÆNDER OG SLUKKER DU AFSPILLEREN...25 SÅDAN AFSPILLER DU EN DISK...26 SÅDAN TAGER DU DISKEN UD...26 INDSTILLINGER (LYSSTYRKE / KONTRAST / FARVE / TFT DISPLAY / TFT MODSAT VISNING / AV UD/IND / VOLUMEN)...27 SÅDAN AFBRYDER DU AFSPILNINGEN...28 SÅDAN HOLDER DU PAUSE I AFSPILNINGEN...28 SÅDAN SØGER DU FREM OG TILBAGE...28 SLOW MOTION AFSPILNING...28 GENTAGEFUNKTIONER...29 SÅDAN SØGER DU EFTER ET PUNKT PÅ DISKEN...29 ZOOM...29 AFSPILNING AF PROGRAM...30 SÅDAN ANVENDER DU OSD'ET...31 SÅDAN VÆLGER DU UNDERTEKSTER...31 SÅDAN VÆLGER DU LYDSPOR...31 SÅDAN VÆLGER DU VINKEL...31 AFSPILNING AF MP3 OG JPEG DISKE...32 LECTURE DES FICHIERS SUR UN AFSPILNING AF FILER GEMT PÅ EN USB LAGERENHED...33 AFSPILNING AF FILER GEMT PÅ ET MEMORY CARD...33 OPSÆTNING AF AFSPILLEREN...34 VALG AF TV SYSTEM...34 INDSTILLING FOR SCREEN SAVER...34 INDSTILLING AF ASPEKTRATE...35 INDSTILLING AF DIGITAL AUDIO UDGANG...35 INDSTILLING AF BØRNESIKRINGEN...36 INDSTILLING AF SIKKERHEDSNIVEAU FOR BØRNESIKRINGEN...36 STANDARDINDSTILLINGER...36 VALG AF SPROG TIL OSD'ET...37 VALG AF SPROG TIL LYDSPOR...37 VALG AF SPROG TIL UNDERTEKSTER...37 VALG AF SPROG TIL MENUERNE...37 FEJLFINDING...38 DAN-2

4 Sikkerhedsoplysninger Tak fordi du valgte at købe denne bærbare DVD afspiller. Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, før du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. Vejledningen kan vise sig nyttig, hvis der skulle opstå problemer senere. ADVARSEL: NEDSÆT RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DENNE AFSPILLER FOR REGN, FUGT ELLER STÆNK. PLACÉR ALDRIG BEHOLDERE INDEHOLDENDE VÆSKE (SOM F.EKS. VASER) OVEN PÅ DENNE AFSPILLER. APPARATET INDEHOLDER STÆRKT STRØMFØRENDE DELE. UNDLAD AT FJERNE DÆKSLER (ELLER BAGSTYKKE). OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE. OBS: UNDGÅ ELEKTRISK STØD VED ALTID AT SÆTTE STIKPROPPEN HELT FAST I STIKKONTAKTEN. LASER : Denne digitale video afspiller anvender et lasersystem. Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt og sæt dig ind i den rette betjening af afspilleren. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. Skulle afspilleren få behov for reparation eller service, bør du altid sende den til et autoriseret serviceværksted. Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, eller hvis brugeren forsøger selv at ændre eller reparere på det, kan det resultere i stråling med farligt laserlys. Undlad kontakt med laserstrålen ved aldrig at åbne kabinettet. Synlig og usynlig laserstråling, når apparatet er åbent, eller hvis låsemekanismen sættes ud af kraft. UNDLAD AT STIRRE IND I LASERSTRÅLEN. LASER Type Halvlederlaser GaAIAs Bølgelængde 650 nm/780nm Udgangseffekt 5 mw Divergens 60 grader APPAREIL LASER CLASSE 1 DAN-3

5 Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte denne afspiller for regn eller fugt. FORSIGTIG: Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, eller hvis brugeren forsøger selv at ændre eller reparere på det, kan det resultere i stråling med farligt laserlys. FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES Undlad at fjerne dæksler (eller bagstykke) af hensyn til faren for elektrisk stød. Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød. Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet. FORSIGTIG: USYNLIG STRÅLING NÅR APPARATET ER ÅBENT, ELLER HVIS LÅSEMEKANISMEN SÆTTES UD AF KRAFT. UNDGÅ DIREKTE KONTAKT MED LASERSTRÅLEN. DAN-4

6 Forholdsregler ved anvendelse af afspilleren Flyt aldrig afspilleren under afspilning Under afspilning roter disken med høj hastighed, så undlad at løfte eller flytte afspilleren imens. Hvis du gør det, kan det beskadige disken. Sådan transporterer du afspilleren Tag altid disken ud af afspilleren, sluk for strømmen og tag stikket ud af stikkontakten, inden du flytter afspilleren. Placering Placér afspilleren på et stabilt underlag i nærheden af det TV eller stereoanlæg, du vil forbinde afspilleren med. Placér ikke afspilleren oven på et TV eller en skærm. Placér afspilleren på passende afstand af kassettebåndoptagere og andre enheder, der nemt påvirkes af magnetiske kræfter. Særlige oplysninger vedr. anvendelse af afspilleren i et motorkøretøj Vi anbefaler kraftigt, at du ikke betjener afspilleren samtidig med, at du fører et motorkøretøj. I de fleste lande og stater er der gennemført lovgivning, der forbyder eller stærkt indskrænker brugen af en afspiller af denne type, mens brugeren fører et motorkøretøj. Opbevar ikke afspilleren eller batteripakken på steder, hvor de udsættes for ekstremt lave temperaturer (ca. - 10o eller lavere) eller ekstremt høje temperaturer (ca. 60 o eller højere), som f.eks. i bilen eller bilens bagagerum på en varm sommerdag. Hvis du gør det, kan det medføre, at afspillerens kabinet ændrer facon, eller at batteripakkens ydeevne eller levetid nedsættes. Når du medbringer afspilleren i et fly Følg flyselskabets retningslinjer. Placér aldrig genstande oven på afspilleren Placér aldrig genstande oven på afspilleren. Sluk for strømmen, når du ikke skal bruge afspilleren Hvis afspilleren er forbundet til dit TV, men ikke er i brug, bør du slukke for strømmen, da afspilleren kan forårsage interferens i TV-billedet. Problemer med støj kan også forekomme, hvis du placerer afspilleren i nærheden af en radio. Når du medbringer afspilleren på et hospital Følg hospitalets retningslinjer. DAN-5

7 Forholdsregler ved anvendelse af afspilleren Sådan anvender du afspilleren i en bil med tilslutning til 12V stikket Tænd bilens motor og forbind afspilleren til 12V stikket (cigarettænderen) ved hjælp af strømkablet. Rengøring af afspilleren Almindeligvis er det tilstrækkeligt at rengøre afspilleren med en tør, blød klud. Hvis afspilleren er blevet meget snavset, kan det dog være nødvendigt at rengøre den med en hårdt opvredet klud dyppet i en mild sæbeopløsning bestående af 1 del neutralt sæbemiddel til 5-6 dele vand. Tør afspilleren med en blød, tør klud. Bemærk, at alkohol, rensebenzin, fortynder, insektmidler o.s.v. kan føre til, at afspillerens finish smuldrer eller at skriften på afspilleren forsvinder. Undgå også at lade gummi- eller plastikprodukter være i længerevarende kontakt med afspilleren, da disse kan beskadige kabinettet. Hvis du anvender en kemisk behandlet klud, skal du altid læse brugsvejledningen til denne grundigt inden brugen. Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden du rengør afspilleren. Afspillerens LCD display rengøres med en tør, blød klud (ligesom dem, der f.eks. anvendes til at pudse briller med). Bemærk, at vand, der er stænket på displayet, kan efterlade pletter eller misfarvninger, hvis de får lov at sidde. Hvis snavset ikke kan fjernes med en blød klud, bør du anvende et rengøringsmiddel specielt beregnet til rengøring af et LCD display. Copyright Vær opmærksom på, at det er ulovligt at kopiere, rundsende eller udleje diske. DAN-6

8 Kontrollér tilbehøret Kontrollér venligst ved udpakningen, at alle nedenfor nævnte dele er med i pakken. AC/DC adapter AV kabel Øretelefoner Strømkabel til bilen Batteripakke Holder til fastgøring på nakkestøtten Lille, flad fjernbetjening Betjeningsvejledning (denne manual) DAN-7

9 Specifikationer Disktyper, der er kompatible med denne afspiller Specifikationer DVD 12cm Disktyper DVD video video CD CD-DA MP3 JPEG Video CD 12cm Audio CD 12cm MP3 CD 12cm Audio udgange Video udgang LINE OUT (20Hz-20kHz) Stik til øretelefoner Optisk digital audio udgang Video udgang Video udgang: 1.0Vpp/75ohm JPG JPG CD 12cm LCD panel 7" TFT Pixel: 1440 x 234 Anvend aldrig diske, der har synlige ridser. 8 cm diske kan ikke afspilles i denne afspiller. Strømforsyning Ydre mål Vægt (inkl. batteri) AC-DC adapter 12V/1,5A Batteri 7,4V/3100mAh 192mmX148mmX26mm 850 gr. Driftstemperatur 5º C 45º C DAN-8

10 Knapper og kontroller Oversigt over afspillerens frontpanel Oversigt over afspillerens venstre side LCD display 2. Højttalere 3. Infrarød modtager til fjernbetjeningen 4. Knappanel 5. LED Power indikator LED lyser: (1) Når afspilleren kører på strøm fra enten AC-DC adapter eller batteri. (2) Når afspilleren står på standby Stik til øretelefoner Tilslutning for øretelefonerne 2. USB (1.1) indgang Tilslutning for USB lagerenhed 3. Video udgang / indgang Tilslutning for ind- eller udgående video signaler 4. Audio udgang / indgang, optisk digital audio udgang Tilslutning for ind- eller udgående audio signaler, optisk digital audio udgang 5. 12V DC indgang Tilslutning for AC-DC adapter Oversigt over afspillerens top LED blinker: Når der afspilles en CD/MP3 audio disk og LCD displayet er slået fra. LED slukket: Når afspilleren tænder. 1. Indstik til memory card DAN-9

11 Knapper og kontroller Betjeningsknapper på afspillerens frontpanel ON OFF MODE VOLUME EJECTER Knappen > /On (afspil / pause / tænd) Tryk på knappen for at afspille disken. Når du trykker på knappen under afspilning, holdes der pause i afspilningen. Tryk på knappen igen for at fortsætte afspilningen. Tryk på knappen og hold den inde i 1,5 sekunder for at tænde afspilleren. Knappen /Off (stop / sluk) Tryk på knappen for at afbryde afspilningen. Tryk på knappen og hold den inde i 1,5 sekunder for at slukke afspilleren. (til standby) Knapperne << / >> (forrige / næste) Tryk på disse knapper, hvis du vil springe hurtigt frem eller tilbage på disken med en skæring eller et kapitel ad gangen. Tryk på en af knapperne og hold den inde i 1,5 sekunder, hvis du vil søge hurtigt fremad eller tilbage på disken. (hastighederne x2, x4, x8, x20) Knappen Mode (funktion) samt + og - Tryk på knappen Mode for at skifte mellem funktionerne for LCD displayet: Brightness (lysstyrke), Color (farve), Contrast (kontrast), LCD display mode (skærmformat), Reverse (modsat visning), AV output/input mode (AV ud / ind) og Volume (lydstyrke), og foretag den ønskede indstilling ved hjælp af knapperne +/-. DAN-10 Brightness: Niveau Color: Niveau Contrast: Niveau LCD display mode: Skifter mellem skærmformaterne 16:9 og 4:3. Reverse: Skifter mellem normal visning og modsat visning. Normal visning Modsat visning AV output/input mode: Tryk på knappen +/- for at vælge mellem AV ud og AV ind. Volume: Niveau Knapperne +/- Tryk på disse knapper, hvis du vil skrue op eller ned for lydstyrken under afspilning. Tryk på disse knapper, hvis du vil justere LCD displayet, når LCD mode er valgt. 6. Knappen Eject (udløser til diskrum) Tryk på denne knap, når du vil tage en disk ud af afspilleren.

12 Knapper og kontroller Oversigt over afspillerens bagpanel 1. Fod Træk foden ud i en passende vinkel, således at afspilleren kan stå oprejst. 2. Batteri-kontakt Når batteriet har kontakt, er der strøm på afspilleren. Undlad at kortslutte kontakten. 3. Batteri-fatning 4. Batter-lås Oversigt over afspillerens bund 1. Fixer-hul DAN-11

13 Knapper og kontroller Batteriets dele 1. Batteriets fod Træk foden ud i en passende vinkel, således at afspilleren kan stå oprejst med batteriet monteret. 2. Udløser til batteriet Tryk udløseren ind, når du vil tage batteriet af afspilleren. 3. Batteriets LED indikator <1> Sæt batteriet på afspilleren og forbind afspilleren til AC-DC adapteren. <2> LED indikatoren lyser rødt, mens batteriet oplader; LED indikatoren slukker, når batteriet er fuldt opladet. <3> LED indikatoren er slukket, når afspilleren kører på batteri, og når batteriet er taget ud. 4. Batteri-kontakt Når batteriet har kontakt, er der strøm på afspilleren. Undlad at kortslutte kontakten. 5. Batteri-fatning 6. Batteri-lås DAN-12

14 Knapper og kontroller Fjernbetjeningen 1. Eject Udløser disken i afspilleren. 2. SUBTITLE Valg af undertekster. 3. AUDIO DVD: Valg af lydspor. VCD eller CD: Valg af lydkanal. 4. POWER Tænder og slukker afspilleren. 5. OSD Tryk på denne knap, hvis du vil kalde LCD displayet med oplysninger om disken og afspilningen frem på skærmen. 6. ANGLE Tryk på knappen, hvis du vil skifte vinkel under afspilning af DVD. 7. Flytter cursor opad. 8. SETUP Går til menuen opsætning, når afspilleren er indstillet til afspilning. 9. GOTO Vælg en Titel / et Kapitel / eller et Tidspunkt til afspilning. 10. Flytter cursor mod højre. DAN-13

15 Knapper og kontroller Fjernbetjeningen 11. Enter - bekræfter en indstilling. 12. Flytter cursor mod venstre. 13. STOP Afbryder afspilningen af disken. 14. NEXT Springer til næste skæring / kapitel. 15. Flytter cursor nedad. 16. PREV Springer til foregående skæring / kapitel. 17. STEP/SLOW Tryk på knappen under afspilning, hvis du vil spille disken i slow motion. Tryk på knappen under pause, hvis du vil afspille disken med ét billede ad gangen. 18. FWD Tryk på knappen, hvis du vil søge hurtigt fremad på disken under afspilning. 19. PLAY/PAUSE Tryk på knappen for at starte afspilning eller holde pause. 20. REV 28. REPEAT Tryk på knappen, hvis du vil søge DVD: Gentager en titel, et hurtigt tilbage på disken under kapitel. afspilning. VCD, CD: Gentager en 21. CLEAR skæring, hele disken. Slette et ciffer, du lige har 29. VOL+ indtastet. Skruer op for lyden. 22. TITLE 30. VOL- Går til DVD titelmenuen. Skruer ned for lyden MUTE Går tilbage til menuen. Slår lyden til højttalerne eller 24. MENU øretelefonerne fra. Afspilning fra en menu. 32. SHIFT 25. NUMERISKE KNAPPER Skifter ciffer eller skifter 26. ZOOM funktion for en knap med Zoomer ind på billedet. multifunktion. 33. PROGRAM 27. A-B Opretter et program til Tryk på knappen for at indsætte afspilning. punkt A. Tryk på knappen igen for at indsætte punkt B, hvorefter afspilleren automatisk gentager udsnittet mellem punkterne A og B. Tryk på knappen for tredie gang, når du vil afbryde funktionen. DAN-14

16 Sådan anvender du fjernbetjeningen Forholdsregler før du tager fjernbetjeningen i brug Tag plastik-slippen ud, inden du tager fjernbetjeningen i brug første gang. Tab ikke fjernbetjeningen og træd ikke på den. Udsæt den ikke for stød eller slag. Vær opmærksom på, at fjernbetjeningen ikke kan kontrollere afspilleren, hvis der befinder sig genstande mellem afspillerens sensor og fjernbetjeningen. Udsæt ikke den infrarøde sensor for stærkt lys. Anvend altid fjernbetjeningen inden for den angivne betjeningsrækkevidde. Fjernbetjeningens rækkevidde <1> Vandret: 30 <2> Lodret: 30 <3> Afstand: 5m De fleste af afspillerens funktioner kan udføres med fjernbetjeningen. Der er dog enkelte funktioner, der kun kan udføres på selve afspilleren. DAN-15

17 Sådan anvender du fjernbetjeningen Sådan lægger du batterier i fjernbetjeningen Hold med neglene som vist med A og B på tegningen, og skub A i pilens retning. Træk batteriskuffen ud. Skub batteriskuffen ind på plads. Tag det gamle batteri ud og læg det nye i batteriskuffen med siden markeret "+" vendende opad. Undgå, at lithium batteriet lækker. Tag altid batteriet ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge den i længere tid (en måned eller længere). Hvis batteriet lækker, skal du tørre væsken i batterirummet op og dernæst udskifte batteriet med et nyt af samme type. Lithium batteri (Cr2025) DAN-16

18 Anvendelse af batteriet Forholdsregler før du tager batteriet i brug Sørg for at lade batteriet helt op, inden du tager det i brug første gang. Hvis batteriet oplades på et sted, hvor der er meget varmt, vil det måske ikke blive fuldt opladet. Batteriet bliver varmt under opladningen, dette er ikke en fejl. Opbevaring af batteriet Opbevar batteriet i passende omgivelser (15oC - 25 oc). Undlad at opbevare batteriet for koldt eller for varmt. Sørg for at genoplade batteriet mindst en gang om året, selv hvis afspilleren ikke er i brug regelmæssigt. Batteriets levetid Batteripakken kan oplades og anvendes omkring 300 gange, men antallet af genopladninger afhænger af forholdene på det sted, hvor batteriet anvendes. Sådan anvender du batteriet Afspilleren kan spille over 3 timer på et fuldt opladet batteri. Billedet kan blive uroligt, hvis batteriet er ved at løbe tør for strøm. Lad batteriet oplade på et tidspunkt, hvor afspilleren ikke er i brug. Ellers vil det tage ca. 8 til 9 timer at oplade batteriet. Tryk på knappen OSD under afspilning, hvis du vil kontrollere batteriets status på OSD displayet. Betyder, at batteriet er opladet, betyder, at batteriet er ved at være tomt. Fjern batteripakken fra afspilleren, hvis du ikke skal bruge afspilleren i længere tid. DAN-17

19 Anvendelse af batteriet Sådan monterer du batteriet Montér batteripakken på afspilleren på følgende måde: 1. Sæt batteripakken på afspilleren. 2. Skub batteriet op, indtil batteriet sidder fast på afspilleren. 3. LED power indikatoren begynder at lyse. Sådan fjerner du batteriet Fjern batteripakken fra afspilleren på følgende måde: 1. Sluk afspilleren. 2. Tryk udløseren til batteriet ind og træk batteripakken af. DAN-18

20 Anvendelse af batteriet Sådan genoplader du batteriet med AC-DC adapteren Batteripakken genoplades som beskrevet herunder: 1. Montér batteriet på afspilleren. 2. Sæt stikket til AC-DC adapteren i terminalen mærket DC på afspilleren og forbind den til en stikkontakt. LED indikatoren lyser rødt; Betyder, at batteriet er i færd med at oplade; LED indikatoren er slukket; Betyder, at batteriet er færdigt med at oplade. Placér batteriet på en plan, jævn overflade under opladningen. Sørg for aldrig at kortslutte batteri-kontakten. Forholdsregler ved opladning af batteriet Omgivelsernes temperatur har indflydelse på, hvor effektivt opladningen af batteriet forløber. Opladningen foregår mest effektivt ved temperaturer fra 10 C til 30 C. Undlad at oplade batteriet, når det allerede er blevet opladet. Det slider unødigt på batteriet, hvis du konsekvent overoplader det. Når batteripakken er varm, kan det tage længere end sædvanligt at genoplade den, eller det kan endda være umuligt at gennemføre opladningen. Vent, indtil batteriet er kølet af, inden du forsøger at oplade det. DAN-19

21 Tilslutning af afspilleren til andre komponenter Tilslutning til AC-DC adapteren 1. Forbind AC-DC adapteren til en stikkontakt. 2. Sæt adapterens DC stik i terminalen mærket DC på afspilleren. AC-DC adapterens specifikationer er: 12V/1,5A. Du bør udelukkende lade afspilleren fra den medfølgende adapter, der er tilpasset afspillerens strømkrav. Tilslutning af øretelefoner Sæt stikket til øretelefonerne sikkert fast i terminalen på afspilleren. Under lytningen kan du indstille lydstyrken til et passende niveau ved at trykke på knapperne +/-. Forsøg aldrig at afspille DTS diske i afspilleren. Afspilleren udsender en højlydt støj, hvis du forsøger at afspille en DTS disk i den. Afspilleren Venstre side Terminal til øretelefoner Øretelefoner Sæt stikket til øretelefonerne sikkert fast i terminalen. Der kommer ingen lyd igennem, med mindre stikket er skubbet helt ind. DAN-20

22 Tilslutning af afspilleren til andre komponenter Tilslutning af en USB lagerenhed Forbind USB lagerenheden til USB terminalen på afspilleren. Afspilleren begynder automatisk at læse indholdet på USB lagerenheden. Afspillerens USB terminal understøtter udelukkende USB 1.1. Afspilleren kan læse indholdet på en USB lagerenhed, når der ingen disk er i afspilleren. Afspilleren Venstre side USB lagerenhed Tilslutning til et memory card (SD/MMC/MS) Sæt hukommelseskortet i afspillerens indstik til hukommelseskort. Afspilleren begynder automatisk at læse indholdet på det isatte memory card. Sørg for, at hukommelseskortet vender rigtigt, når du sætter det i. Afspilleren kan læse indholdet på et memory card, når der ingen disk er i afspilleren. Memory Card DAN-21

23 Tilslutning af afspilleren til andre komponenter Før du tilslutter Sluk for strømmen til afspilleren samt til det eksterne udstyr, du vil tilslutte. Tilslutning til et TV Yellow Black Yellow Red White Indstil afspilleren til AV output. Audio input Video input R L TV DAN-22

24 Tilslutning af afspilleren til andre komponenter Tilslutning til en forstærker uden digital audio dekoder (Dolby/DTS/MPEG) Video output/input Audio output/input Med denne form for tilslutning sendes digitale signaler fra afspillerens digitale udgang til en digital forstærker, der ikke er Dolby / DTS / MPEG kompatibel. Kontrollér afspillerens indstillinger for digital udgang, inden du tilslutter afspilleren til en forstærker, der ikke er Dolby Digital / DTS / MPEG kompatibel. Main unit left side Yellow Black Optical digital cable (not included) To digital audio input jack Video input Yellow Red White Sørg for, at afspillerens audio indstillinger er korrekte, inden du afspiller DVD'er. Hvis du har indstillet forkert, kan der opstå stærk støj, der kan beskadige dine højttalere. Audio input Left right TV : Signal flow DAN-23

25 Tilslutning af afspilleren til andre komponenter Tilslutning til en forstærker med digital audio dekoder (Dolby/DTS/MPEG) Med denne afspiller kan du nyde den kraftfulde lyd fra Dolby Digital, DTS eller MPEG. Afspilleren sender digitale signaler fra den digitale udgang til den digitale indgang på en dekoder eller forstærker med indbygget digital dekoder. Video output/input Audio output/input Main unit left side See the details of connections to TV Optical digital cable (not included) Tip: Når du tilslutter en kompatibel dekoder eller forstærker, kræves der 5 højttalere (højre + venstre fronthøjttaler, centerhøjttaler og højre + venstre surroundhøjttaler) samt en subwoofer, for at du kan nyde den fulde Dolby Digital / DTS 5.1-kanalers surround sound. Front speaker (left) Surround speaker (left) DIGITAL IN Center speaker Front speaker (right) Surround speaker (right) Subwoofer Signal flow DAN-24

26 Tilslutning af afspilleren til andre komponenter Tilslutning til et aktivt højttalersystem Video output/input Audio output/input Main unit left side Video/audio cable (included) : Signal flow Indstil afspilleren til AV output. VIDEO IN To video input jack To audip input jacks TV Active speaker systems DAN-25

27 Tilslutning af afspilleren til andre komponenter Tilslutning til et audio/video anlæg Video output/input Audio output/input Main unit left side Yellow Black Video/audio cable (included) : Signal flow Indstil afspilleren til AV input. OUT Connect to AV system video output Yellow Red To Audio Output jacks White AV system AUDIO OUT L R DAN-26

28 Grundlæggende betjening Sådan tænder og slukker du afspilleren Sådan tænder du afspilleren Når du tænder for strømmen til afspilleren, går den først på standby. Tryk på knappen POWER (på fjernbetjeningen) eller ON (på selve afspilleren) og hold den inde i 1,5 sekunder for at tænde afspilleren. Power indikatoren slukker. Sådan slukker du afspilleren Tryk på knappen POWER (på fjernbetjeningen) eller OFF (på selve afspilleren) og hold den inde i 1,5 sekunder for at slukke afspilleren. Power indikatoren lyser rødt. Funktionen Auto-sluk Afspilleren slukker automatisk og går på standby, når den har stået tændt i 5 minutter uden, at der er en disk i afspilleren, eller hvis ingen aktivitet finder sted. ON OFF MODE VOLUME EJECT POWER DAN-27

29 Grundlæggende betjening Sådan afspiller du en disk 1. Tag altid disken ud af afspilleren, når ingen afspilning finder sted. 2. Læg en disk i afspilleren. 3. Afspilleren læser disken. LCD Displayet viser DVD eller VCD eller CD. Med de fleste diske starter afspilningen automatisk. Ellers skal du trykke på knappen PLAY for at begynde afspilningen. Sæt disken korrekt i afspilleren. Undlad at anvende diske, der har alvorlige ridser. Sådan tager du disken ud 1. Tryk på knappen STOP for at afbryde afspilningen. 2. Tryk på knappen EJECT for at skyde disken ud. 3. Tag disken ud af afspilleren. DAN-28

30 Grundlæggende betjening Indstillinger (lysstyrke / kontrast / farve / TFT display / TFT modsat visning / AV ud/ind / volumen) Tryk på knappen MODE (på selve afspilleren) under afspilning, hvis du vil foretage indstillinger for et af ovennævnte punkter. 1. Tryk på knappen MODE; Indstilling af lysstyrke 2. Tryk på knappen MODE; Indstilling af farve 3. Tryk på knappen MODE; Indstilling af kontrast 4. Tryk på knappen MODE; Skærmformat for LCD display 5. Tryk på knappen MODE; Modsat visning til eller fra 6. Tryk på knappen MODE; Omstilling mellem AV ud eller AV ind Indgående video/audio signaler fra andet AV system Video/audio kabel (medfølger) Afspilleren afbryder afspilningen, hvis du vælger indstillingen AV ind. Undlad at forbinde en ekstern kilde til signalindgangen, når afspilleren er indstillet til AV ud. Indstillingen for AV er som standard sat til AV ud. Tryk på knappen MODE og hold den inde i 1,5 sekunder, hvis du vil stille afspilleren tilbage til AV ud. 7. Tryk på knappen MODE; Indstilling af lydstyrke Tip: Som standard er mode indstillet til volumen. Du kan altså når som helst indstille lydstyrken ved at trykke på knappen +/-. DAN-29

31 Grundlæggende betjening Sådan afbryder du afspilningen Tryk på knappen STOP for at holde pause i afspilningen. Afspilleren husker det sted på disken, hvor du erkommet til. Tryk på knappen PLAY, hvis du vil fortsætte afspilningen fra samme sted. 3. Tryk på knappen STOP igen, hvis du vil afbryde afspilningen helt. Visse diske tillader ikke, at afspilleren husker det sted på disken, hvor du er kommet til. Sådan holder du pause i afspilningen Tryk på knappen PLAY/PAUSE for at holde pause i afspilningen. Tryk på knappen PLAY/PAUSE igen, når du vil fortsætte afspilningen. STOP PLAY PLAY Sådan søger du frem og tilbage 1. Tryk på en af knapperne REV PREV/NEXT (på selve afspilleren) og hold den inde i 1,5 sekunder, hvis du vil søge frem eller tilbage på disken ved forhøjet hastighed. 2. For hver gang, du trykker på knappen PREV/NEXT og holder den inde i 1,5 sekunder, ændres afspilningshastigheden som følger: x2, x4, x8, x20 og normal hastighed. Tip: Knapperne REV/FWD på fjernbetjeningen udfører samme funktion. Slow motion afspilning 1. Tryk på knappen STEP/SLOW på fjernbetjeningen, hvis du vil afspille disken ved nedsat hastighed. For hvergang, du trykker på knappen STEP/SLOW, nedsættes hastigheden som følger: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 og 1/7. FWD STEP/ SLOW 2. Tryk på knappen STEP/SLOW under afspilningspause, hvis du vil gå frem på disken med et billede ad gangen. Lyden er slået fra, når afspilleren spiller ved forhøjet eller nedsat hastighed, undtagen ved afspilning af diske af typerne CD og MP3. Tryk på knappen PLAY, når du vil vende tilbage til normal afspilning. DAN-30

32 Grundlæggende betjening Gentagefunktioner Sådan søger du efter et punkt på disken Gentag A-B Tryk på knappen A-B, hvorefter LCD displayet viser Repeat A. Tryk på knappen A-B igen. Afspilleren gentager udsnittet mellem punkterne A og B. Tryk på knappen A-B for tredie gang, når du vil vende tilbage til normal afspilning. Gentag en titel, et kapitel eller en skæring Tryk på knappen REPEAT under afspilning, hvis du vil vælge en titel eller et kapitel, som du vil gentage. DVD: titel, kapitel; VCD eller CD: skæring. repeat A-B Shift Tryk på knappen SEARCH Brug pileknapperne og knappen ENTER til at vælge det ønskede punkt på disken. Indtast enten et tidspunkt på disken eller nummeret på en titel, et kapitel eller en skæring. Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg. Tryk på knappen SEARCH for at vende tilbage til afspilning. zoom Search Tryk først på knappen SHIFT for at indstille fjernbetjeningen til FUNKTION. Tryk gentagne gange på knappen ZOOM. For hver gang, du trykker på knappen, ændres zoom-faktoren som følger: 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x og normal billedstørrelse. ZOOM DAN-31

33 Grundlæggende betjening Afspilning af program Afspilleren spiller enhederne på programlisten i den rækkefølge, du vælger at indsætte dem i skemaet: 1. Tryk på knappen PROGRAM, hvorefter menuen vises på LCD displayet. Tip: T står for Titel og C for Kapitel på en DVD disk. T står for Skæring på en CD eller VCD. Nogle diske er ikke opdelt i titler, kapitler eller skæringer. 3. Flyt ved hjælp af pileknapperne cursor til ikonet PLAY og tryk dernæst på knappen ENTER for at starte afspilningen af programmet på listen. 4. Flyt ved hjælp af pileknapperne cursor til ikonet CLEAR og tryk på knappen ENTER, hvis du vil slette programlisten. ENTER Program 5. Tryk på knappen PLAY/PAUSE eller markér ikonet EXIT og tryk på knappen ENTER, når du vil lukke programmenuen. 2. Brug de numeriske knapper og pileknapperne til at indsætte de ønskede punkter i listen. Se tegningen. Programlisten slettes automatisk, når du slukker afspilleren eller tager disken ud af den. Visse diske tillader ikke oprettelse af programmer. Afspilleren kan ikke afspille programmet, hvis du har tilføjet punkter, der rent faktisk ikke findes på disken i afspilleren. DAN-32

34 Grundlæggende betjening Sådan anvender du OSD'et Tryk på knappen OSD, hvis du vil kalde oplysninger om disken i afspilleren og afspilningen af den frem på LCD displayet under afspilning. Tryk på knappen OSD igen, når du vil lukke displayet. Sådan vælger du lydspor Tryk på knappen AUDIO under afspilning af en DVD disk, hvis du vil vælge et andet sprog til lydsporet. Tryk på knappen AUDIO under afspilning af en VCD eller CD, hvis du vil skifte lydkanal. OSD AUDIO Sådan vælger du undertekster Tryk på knappen SUBTITLE under afspilning, hvis du vil vælge et andet sprog til underteksterne. Sådan vælger du vinkel Tryk på knappen ANGLE under afspilning af en DVD disk, hvis du vil vælge en anden vinkel. Knappen har ingen funktion ved afspilning af andre disktyper. SUBTITLE Angle DAN-33

35 Grundlæggende betjening Afspilning af MP3 og JPEG diske [MP3_1] 1001.MP MP3_ Mappe Fil I MP3 ikon JPEG ikon Flyt ved hjælp af pileknapperne cursor til ikonet for det ønskede filformat, MP3 eller JPEG. Vælg ikonet for MP3 og tryk på knappen ENTER, hvis du vil afspille MP3, vælg ikonet for JPEG og tryk på knappen ENTER, hvis du vil afspille JPEG. Vælg en fil og tryk på knappen ENTER for at afspille filen. Tryk på knappen PLAY/PAUSE, hvis du vil afspille alle filer i rækkefølge. Tryk på knappen A-B, hvis du vil gentage et udsnit med A-B gentagefunktion. LCD displayet slår fra, hvis der ingen betjening af afspilleren finder sted i 3 minutter eller mere under afspilning af CD eller MP3. Samtidig begynder Power LED indikatoren at blinke. LCD displayet slår automatisk til igen, når du begynder at betjene afspilleren. DAN-34

36 Grundlæggende betjening Afspilning af filer gemt på en USB lagerenhed Tilslut USB lagerenheden til USB stikket på afspilleren, hvorefter afspilleren automatisk læser fra lagerenheden Tænd afspilleren og tilslut USB lagerenheden til USB stikket. (ingen disk i afspilleren). Meddelelsen "READ USB" vises på LCD displayet, og listen med filer vises på displayet, når afspilleren har læst USB enheden. Afspilning af filer gemt på et memory card Sæt hukommelseskortet (SD, MMC eller MS) i indstikket på afspilleren. Afspilningen begynder automatisk. 1. Tænd afspilleren og sæt hukommelseskortet i indstikket på afspilleren. (ingen disk i afspilleren). 2. Meddelelsen "READ CARD" vises på LCD displayet, og listen med filer vises på displayet, når afspilleren har læst kortet. l'écran LCD. [MP3_1] 1001.MP3 01.MP3_ [MP3_1] 1001.MP3 01.MP3_ Betjeningen er den samme som ved afspilning af MP3 eller JPEG 4. Tag USB lagerenheden ud af afspilleren, når du er færdig med at afspille fra den. Denne afspiller kan afspille MP3, JPEG og MPEG4 filer Denne afspiller understøtter USB 1.1. Afspilning fra en USB lagerenhed kan kun finde sted, når der ingen disk er i afspilleren. Denne afspiller kan læse kort af typerne SD, MMC og MS Afspilning fra et memory card kan kun finde sted, når der ingen disk er i afspilleren. DAN-35

37 OPÉRATIONS BASIQUES Utilisation de l émetteur FM (en option) Un émetteur FM est intégré dans l appareil. Vous avez le choix entre 4 points de référence pour la fréquence FM. Vous pouvez seulement utiliser un système de radio FM à la fois sur l appareil Réglez le volume de l appareil au niveau désiré. Appuyez sur la touche REGLAGE pour ouvrir le menu de réglage. Les options de sortie FM peuvent être modifiées. Vous pouvez choisir entre les 5 fréquences de référence(88.1mhz/88.3mhz/88.5mh z/88.7mhz/off) Ajustez la fréquence de la radio FM jusqu à ce que le son soit clair. Réglez à nouveau le volume. Distance maximum de l émetteur FM : 5M Remarques : Si vous avez des interférences radio, essayez une autre fréquence. S il n y a aucun son, vérifiez le volume MHZ S DAN-36

38 Opsætning af afspilleren Tryk på knappen SETUP mens afsfpilleren er indstillet til afspilning. Menuen opsætning vises på LCD displayet. Valg af TV system Vælg det samme TV system som TV'et, hvis din afspiller skal forbindes til et TV. NTSC: Vælg denne indstilling, hvis din afspiller skal forbindes til et TV med systemet NTSC PAL: Vælg denne indstilling, hvis din afspiller skal forbindes til et TV med systemet PAL. Standardindstilling: NTSC. Indstilling for screen saver Denne funktion beskytter TFT skærmen mod, at billedet brænder fast. Screen saveren går i gang, når afspilningen har været afbrudt i 1 minut. ON: Screen saver er slået til. OFF: Screen saver er slået fra. Standardindstilling: ON Hvis du vælger det forkerte system, vil billedet vises i gråtoner. DAN-37

39 Opsætning af afspilleren Indstilling af aspektrate 16:9 : Vælg denne indstilling, hvis afspilleren er forbundet til et TV i bredformat 16:9. 4:3LB : Du kan vælge denne indstilling, hvis afspilleren er forbundet til et normalt TV. 4:3PS : Du kan vælge denne indstilling, hvis afspilleren er forbundet til et normalt TV. Indstilling af digital audio udgang Indstil digital audio output til ON, hvis du anvender afspillerens digitale audio udgang. ON: Det digitale signal sendes gennem den optiske udgang. OFF: Den digitale udgang er slået fra. Standardindstilling: OFF. Billedets aspektrate afhænger af den aktuelle disk. DAN-38

40 Opsætning af afspilleren Indstilling af børnesikringen Oprindelig kode: Hvis du låser afspilleren op, kan du ændre koden til en ny efter eget valg og indsætte et niveau for børnesikringen. Indstilling af sikkerhedsniveau for børnesikringen Med denne indstilling kan du begrænse afspilningsmulighederne for DVD diske. Du kan vælge mellem to niveauer: Normal og Børn. Hvis du vælger indstillingen Normal, er afspilleren ikke låst. Standardindstilling: Normal. Standardindstilling: Du kan ikke ændre niveauet for børnesikringen, hvis afspilleren er låst. Standardindstillinger Hvis du vil gendanne afspillerens standardindstillinger, skal du vælge dette punkt og trykke på knappen ENTER. ON : L émetteur FM est allumé. OFF : L émetteur FM est éteint. Réglage par défaut : OFF Remarque : Pour aller à la dernière page, choisissez l élément de la dernière page et appuyez sur ENTRER. Réglages défaut Permet de restaurer tous les paramètres sur les valeurs d origine ; choisissez cette option et appuyez sur ENTRER. Remarque : Pour aller à la dernière page, choisissez l élément de la dernière page et appuyez sur ENTRER. DAN-39

41 Opsætning af afspilleren Valg af sprog til OSD'et Gå ind i menuen language setup og vælg punktet OSD language. Vælg det ønskede sprog til OSD'et ved hjælp af pileknapperne og tryk på knappen ENTER for at bekræfte. Valg af sprog til undertekster Gå ind i menuen language setup og vælg punktet subtitle lang. Vælg det ønskede sprog til undertekster ved hjælp af pileknapperne og tryk på knappen ENTER for at bekræfte. Valg af sprog til menuerne Valg af sprog til lydspor Gå ind i menuen language setup og vælg punktet audio lang. Vælg det ønskede sprog til lydsporet ved hjælp af pileknapperne og tryk på knappen ENTER for at bekræfte. Gå ind i menuen language setup og vælg punktet menu lang. Vælg det ønskede sprog til menuerne ved hjælp af pileknapperne og tryk på knappen ENTER for at bekræfte. Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt på disken, vises menuerne i stedet på det sprog, der er standard for disken. Som standard er sproget: Engelsk DAN-40

42 Fejlfinding Fejlfinding Kig først i listen herunder, hvis du skulle opleve problemer med afspilleren. Ofte kan en mindre justering eller ændring løse problemet. Hvis problemet vedbliver, skal du kontakte din forhandler eller en autoriseret reparatør. PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING Disken kan ikke spilles Intet billede på TV-skærmen Ingen lyd fra højttalerne Ingen lyd fra TV eller forstærker Udsving i lydstyrken fra én DVD/CD til en anden 8 cm disk kan ikke afspilles Disken vender forkert. Disken er snavset eller ridset. Forkert regionskode. Kablet sidder løst. Forkert indstilling. Øretelefoner er tilsluttet afspilleren. Kablet sidder løst. Kablet ikke forbundet korrekt. Diske optages ved forskellige lydstyrker. Denne afspiller er ikke designet til at afspille 8 cm diske. Vend disken korrekt i afspilleren. Prøv med en anden disk. Anvend en disk med korrekt regionskode. Sæt kablet ordentligt fast. Kontrollér afspillerens og TV'ets indstillinger. Tag stikket til øretelefonerne ud af afspilleren. Sæt kablet ordentligt fast. Forbind kablet korrekt. Justér lydstyrken. Tag disken ud af afspilleren. DAN-41

43 Fejlfinding Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) DENVER ELECTRONICS Dette symbol på produktet eller emballagen angiver. At produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information og genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. DAN-42

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3 Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Knapper og kontroller - Slave afspiller... 5 Knapper og kontroller

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DVH-1020 Betjeningsvejledning

DVH-1020 Betjeningsvejledning DVH-1020 Betjeningsvejledning VIGTIGT Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager DVD AFSPILLEREN i brug. Gem betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere. Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-746 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-778 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

DVD AFSPILLER TIL BILEN

DVD AFSPILLER TIL BILEN DVD AFSPILLER TIL BILEN BETJENINGSVEJLEDNING Før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-21(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer 2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

Danish DENVER DSS-300

Danish DENVER DSS-300 Danish DENVER DSS-300 5.1 kanalers surround højttalersystem 6-vejs højttalermoduler og subwoofer Betjeningsvejledning DSS-300 DSS-300 Læs omhyggeligt denne vejledning før brugen 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB ADVARSEL NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING.  BETJENINGSVEJLEDNING BTS-650 2.1-KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MED 7" LCD MONITOR MODEL NR.: MTW-727 TWIN LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT OG SÆT DIG IND I BETJENINGEN, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. Gem denne vejledning, så du om

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 )

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) PDVD-16907 MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-752C Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere