Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement."

Transkript

1

2 Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning 03 Kapitel 04 Mesterskabsklasserne, Sportyper, Sporenes opbygning. 04 Kapitel 05 Championatklassen, Sportyper, Sporenes opbygning Kapitel 06 Blod, klove og skind.. 06 Kapitel 07 Adgangskrav.. 06 Kapitel 08 Bedømmelse af kvalifikationsprøver Kapitel 09 Bedømmelse af mesterskabs- og championats klassen.. 08 Kapitel 10 Tildeling af titler.. 09 Kapitel 11 Regler for vinderplaceringer 10 Kapitel 12 Udtagelse af landsholdet 10 Kapitel 13 Regler for opnåelse af championater 10 Kapitel 14 Adgangsbetingelser 12 Kapitel 15 Prøveafvikling og ansvarsforhold 12 Kapitel 16 Tilmeldinger og gebyr.. 13 Kapitel 17 Administrative bestemmelser 14 Kapitel 18 Klager og protester. 14 Kapitel 19 Generel opførsel Kapitel 20 Skema over DRK s vildtspor prøveprogram Dansk Retriever Klub, herefter forkortet DRK, i vildtspor prøvereglement. Dette reglement er udarbejdet af Dansk Retriever Klub og godkendt i Dansk Kennel Klub december 2005 til ikrafttræden fra sæson udgave udgivet januar Udgave Godkendt i Dansk Kennel Klub Udgivet januar

3 Kapitel 1. Sporprøvernes formål. Vildtsporprøvernes formål. 1. Sporprøvernes formål. Stk. 1. At fremme interessen for retrievernes sporarbejde. Stk. 2. At medvirke til en højnelse af standarden indenfor retrievernes sporarbejde. Stk. 3. At sikre den fortsatte udvikling af retrievernes sporarbejde. Stk. 4. Sporprøverne er kvalitets- og konkurrenceprøver. Kapitel 2. Prøveform og klasseinddeling. Prøveform og klasseinddeling i kvalifikationsprøver, mesterskabs- og i championatsklasserne. 2. Prøveform. Stk. 1. DRKs kvalifikationsprøver og vildtsporprøver gennemføres som koldsporsprøver, det vil sige på kunstigt udlagt fært. 3. Klasseinddeling. Stk. 1. Kvalifikationsprøver. Kvalifikationsprøverne er for nationale retrievere, som ønsker at kvalificere sig til deltagelse på DM i vildtspor. Der afholdes to kvalifikationsprøver om året i marts/april, hvor det tilstræbes at der afholdes en øst og en vest for Storebælt. For at kunne deltage skal hunden have opnået titlen dansk vildtsporchampion DKSCH(V). Herudover skal man inden for de sidste 2 år have opnået mindst en 1. pr. på DRKs DM eller 1. pr. på DRKs Championatspor eller 1. pr. på DKKs 1000m/20timer schweissprøve eller 1. pr. på DKKs 1000m/40timer schweissprøve Alle ekvipager som er kvalificeret SENEST 31. december det foregående år, kan deltage på kvalifikationsprøver. På kvalifikationsprøver gives der point i forhold til løsningen af sporet. Point fra årets to prøver lægges sammen og de 14 ekvipager med flest point, kvalificeres til dette års DM i vildtspor. Stk. 2. Mesterskabsklassen. Denne klasse består af to mesterskaber. Danmarksmesterskabet DM er for hunde over 24 måneder. Unghundemesterskabet - UHM er for hunde i alderen 12 til 24 måneder. DM for vildtsporhunde. Dette mesterskab er for nationale retrievere som har opnået titlen dansk vildtsporchampion DKSCH(V). Herudover skal man inden for de sidste 2 år have opnået mindst en 1. pr. på DRKs DM eller 1. pr. på DRKs Championatspor eller 1. pr. på DKKs 1000m/20timer schweissprøve eller 1. pr. på DKKs 1000m/40timer schweissprøve. 2

4 Man skal kvalificere sig via dette års kvalifikationsprøver. Sidste års Danmarksmester forsvarer sin titel, uden deltagelse i kvalifikationsprøverne. Der kan max deltage 15 ekvipager til DM, inkl. den forsvarende Danmarksmester. Der afholdes ét Danmarksmesterskab om året, i april/maj måned UHM for vildtsporhunde. Dette mesterskab er for unghunde, som har opnået minimum en 1. præmie på 400m/3timer DKK schweissprøve. Alderskrav: Pr. 31.juli i prøveåret skal hunden være fyldt 1 år og må ikke være ældre end 2 år. (fødselsdag fra og med 1.08 til og med 31.7.) En hund kan kun deltage en gang på UHM Der afholdes ét UHM om året, i august måned. Stk. 3. Championatsklassen. Denne klasse er for hunde, som har opnået minimum en 1. pr. på en DKK 400m/20 timers schweissprøve eller en 1. pr. på DRKs UHM. I denne klasse lægges kun variable spor. Championatsklassen er en 1.000m/20timer vildtsporprøve. Kapitel 3. Kvalifikationsprøver sportype og opbygning af sporerne 4. Sportyper ved kvalifikationsprøver Stk. 1. Kvalifikations spor udlægges med færtsko (Klovsko) Til færtsko spor anvendes klove fra hjortevildt samt schweiss fra samme vildtart, der anvendes 1/10 liter schweiss pr. spor. 5. Kvalifikationssporene. Stk. 1. Kvalifikationsspor er fra 400m 1.000m/20timer. Stk. 2. På kvalifikationsprøver anvendes kun variable spor. Ved variable spor menes, at sporene opbygges forskelligt fra kvalifikationsprøve til kvalifikationsprøve. Stk. 3. På samme kvalifikationsprøve skal sporene være ca. lige lange, og indeholde de samme momenter, dog ikke nødvendigvis i samme rækkefølge. Stk. 4. På kvalifikationsprøver markeres anskudsstedet ikke, men der anvises et startområde (kasse). Stk. 5. For at sikre en relevant sværhedsgrad på kvalifikationsprøven, forsøges prøven afholdt i varierende terræn og kan ligges på alle biotoper, som f.eks. skov, eng, lysninger, græs- eller stubmark. Stk. 6. Hver dommer dømmer max. 5000m spor pr. dag. Stk. 7. Der beregnes max. 45 min. pr. ekvipage. Stk. 8. Sporudvalget beslutter hvilke sporelementer, der tages i anvendelse på kvalifikationsprøven. Det er sporudvalgets ansvar, at det ved udvælgelsen af sporelementerne sikres at prøvesporene over en 5-årig periode er forskellige. Stk. 9 Sporudvalget beslutter i samarbejde med prøvelederen længden på sporet. Stk. 10 Sporelementerne samt pointsystemet er beskrevet i, bilag til vildtspor prøvereglementet, for Dansk Retriever Klub. Bilaget findes på DRKs hjemmeside, under sporudvalgets sider. Stk. 11 Nye sporelementer offentliggøres i bilaget, senest 6. måneder, før de kan tages i brug. 3

5 Stk. 12. Hvis der er max. 14 tilmeldinger (ud over den forsvarende Danmarksmester der går direkte til DM) til årets kvalifikationsprøver, bortfalder disse og alle deltager direkte i dette års DM i vildtspor. Kapitel 4. Mesterskabsklassen. sportyper og opbygning af sporerne 6. Sportyper ved DM. Stk. 1. DM spor udlægges med færtsko (Klovsko) Til færtsko spor anvendes klove fra hjortevildt samt schweiss fra samme vildtart, der anvendes 1/10 liter schweiss pr. spor. 7. DM sporene. Stk. 1. På DM er sporene fra 1.000m 2.000m/20timer. Stk. 2. På DM anvendes kun variable spor. Ved variable spor menes, at sporene opbygges forskelligt fra DM til DM. Stk. 3. på DM er sporforløbet ukendt for hundeføreren ved start. Stk. 4. På samme DM skal sporene være ca. lige lange, og indeholde de samme momenter, dog ikke nødvendigvis i samme rækkefølge. Stk. 5. På DM markeres anskudsstedet ikke, men der anvises et startområde (Kasse). Stk. 6. For at sikre en relevant sværhedsgrad på DM, forsøges prøven afholdt i skove, der er kendt for at huse mindst to af vores klovbærende vildt arter. Stk. 7. Hver dommer dømmer max. 3 ekvipager pr. dag. Stk. 8. Der beregnes max. 2 timer pr. ekvipage. Stk. 9. Sporudvalget beslutter hvilke sporelementer, der tages i anvendelse på DM. Det er sporudvalgets ansvar, at det ved udvælgelsen af sporelementerne sikres at prøvesporene over en 5-årig periode er forskellige. Stk. 10. Sporudvalget beslutter i samarbejde med prøvelederen længden på sporet. Stk. 11. Sporelementerne samt pointsystem er beskrevet i, bilag til vildtspor prøvereglemenet, for Dansk Retriever Klub. Bilaget findes på DRKs hjemmeside, under sporudvalgets sider. Stk. 12. Nye sporelementer offentliggøres i bilaget, senest 6. måneder, før de kan tages i brug. 8. Sportyper på UHM. Stk. 1. UHM spor udlægges med færtsko (Klovsko) Til færtsko spor anvendes klove fra hjortevildt samt schweiss fra samme vildtart, der anvendes 1/10 liter schweiss pr. spor. 9. UHM sporene. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. På UHM er sporene ca. 600m/20timer. På UHM anvendes kun variable spor. Ved variable spor menes, at sporene opbygges forskelligt fra spor til spor. På samme UHM skal sporene være ca. lige lange, og indeholde de samme momenter, dog ikke nødvendigvis i samme rækkefølge. Sporet udlægges i varierende terræn og kan ligges på alle biotoper, som f.eks. skov, eng, lysninger, græs- eller stubmark, og på kortere strækninger eventuelt gennem tættere bevoksning, dog således, at dommeren hele tiden har overblik. På UHM markeres anskudsstedet ikke, men der anvises et startområde (kasse). 4

6 Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Sporet udlægges med 3 vinkelrette knæk. Første knæk kan først komme efter mindst 100 m og der skal være mindst 100 m mellem hvert knæk. To steder og ved sporets afslutning markeres sårlejer ved til trædning af stedet og afsætning af rigeligt blod. I forbindelse med et af knækkene, hvor det er naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang (Wiedergang), i forbindelse med tilbagegangen fortsætter stifinderen lige ud og slutter sig først til sporet igen efter en S - formet tur på mindst m. Blodudlæggeren går tilbage og lægger sporet i den planlagte retning og mødes med stifinderen ude ad sporet. Hver dommer dømmer max. 5 ekvipager pr. dag. Der beregnes max. 1 ¼ time (5 kvarter) pr. ekvipage Sporelementerne er beskrevet i, bilag til vildtspor prøvereglementet, for Dansk Retriever Klub. Bilaget findes på DRKs hjemmeside, under sporudvalgets sider. Nye elementer offentliggøres i bilaget, senest 6. måneder, før de kan tages i brug Kapitel 5. Championatsklassen. Sportyper, sporenes opbygning i Championatsklassen. 10. Sportyper i championatsklassen. Stk. 1. Championat spor udlægges med færtsko (Klovsko) Til færtsko spor anvendes klove fra hjortevildt samt schweiss fra samme vildtart, der anvendes 1/10 liter schweiss pr. spor. 11. Championat sporene. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. I championatsklassen er sporene ca.1000m/20timer. I championatsklassen anvendes kun variable spor. Ved variable spor menes, at sporene opbygges forskelligt fra spor til spor. I championatsklassen er sporforløbet ukendt for hundeføreren ved start. Variable sporelementer. Der vil på hvert af championatsporene være indlagt 3 sporelementer, (se stk. 10) og der skal være mindst 100 m mellem hvert moment. På championat sporerne markeres anskudsstedet ikke, men der anvises et startområde (kasse). Sporet udlægges i varierende terræn og kan ligges på alle biotoper, som f.eks. skov, eng, lysninger, græs- eller stubmark, og på kortere strækninger eventuelt gennem tættere bevoksning, dog således, at dommeren hele tiden har overblik. Det skal tilstræbes at sporets opbygning udnytter terrænet bedst muligt, således at hundens evner til at fastholde sporet afprøves. På samme prøve skal sporene være ca. lige lange, og indeholde de samme momenter, dog ikke nødvendigvis i samme rækkefølge. Hver dommer dømmer max. 5 ekvipager pr. dag. Der beregnes max. 1½ timer pr. ekvipage. Sporudvalget beslutter sammen med prøvelederen hvilke sporelementer, der tages i anvendelse på prøven Sporelementerne er beskrevet i, bilag til vildtspor prøvereglemenet, for Dansk Retriever Klub. Bilaget findes på DRKs hjemmeside, under sporudvalgets sider. Nye sporelementer offentliggøres i bilaget, senest 6. måneder, før de kan tages i brug. 5

7 Kapitel 6. Blod, klove og skind. Blod, klove og skinds anvendelse på kvalifikationsprøver, i mesterskabsklasserne og i championatsklassen. 12. Blod og klove. Stk. 1. Der må kun anvendes blod og klove fra hjortevildt. Stk. 2. Der må på samme prøve kun anvendes blod og klove fra samme vildtart. 13. Udlægning af spor med Færtsko. Stk. 1. Der skal anvendes 1/10 liter blod og udlægning skal ske med færtsko, i sporets retning (flugtretningen). Dette gælder også ved sporstart. Stk. 2. Blodet sprøjtes ud med sprøjteflaske dels på sporet og dels på klovene - fordeling ca. halvdelen til hver. Stk. 3. Der skal anvendes klove fra hjortevildt og blod fra samme vildtart. Stk. 4. Et sæt klove til kvalifikationsprøver må bruges til maksimalt 5000m spor. Stk. 5. Et sæt klove til championatspor må bruges til maksimalt 5000m spor. Stk. 6. Et sæt klove til UHM må bruges til maksimalt 5000m spor. Stk. 7. Et sæt klove til DM må bruges til maksimalt 3 spor Stk. 8. Færtsko tages på ved anskudsstedet. 14. Skind. Stk. 1. For enden af sporet placeres et fersk eller tørret dyreskind. Stk. 2. Skindet skal placeres synligt, direkte og i umiddelbar forlængelse af sporet ved afslutning. Stk. 3. Der må ikke anvendes materialer - blod, klove, skind eller dyr medbragt af prøvedeltagerne. Kapitel 7. Adgangskrav. Adgangskrav til, mesterskabsklasserne og championatsklassen. 15. Adgangskrav mesterskabsklasserne. Stk. 1. Til DM er adgangskravet, at hunden har en DKK stambog og har opnået titlen dansk vildtsporchampionat DKSCH(V). Herudover skal man inden for de sidste 2 år have opnået mindst en 1. pr. på DRKs DM eller 1. pr. på DRKs Championatspor eller 1. pr. på DKKs 1000m/20timer schweissprøve eller 1. pr. på DKKs 1000m/40timer schweissprøve. og som har kvalificeret sig via dette års kvalifikationsprøver. Sidste års Danmarksmester i vildtspor er sikret plads for at forsvare sin titel, uden deltagelse i kvalifikationsprøverne. Hunden skal være fyldt 24 mdr. på prøvedagen. Stk. 2. Til UHM er adgangskravet, at hunden har en DKK stambog og at den har opnået minimum en 1. pr. på 400m/3timer DKK schweissprøve. Pr. 31.juli i prøveåret skal hunden være fyldt 1 år og må ikke være ældre end 2 år. (fødselsdag fra og med 1.august til og med 31. juli) En hund kan kun deltage en gang på UHM. Stk. 3. Dokumentation for at adgangskravet, i stk. 1 og stk. 2 er opfyldt, skal medbringes på prøvedagen og fremvises til prøvelederen. Hvis adgangskrav ikke er opfyldt, kan man ikke få starttilladelse og prøvegebyr tilbagebetales ikke. Stk. 4. Da mesterskabsklasserne kun består af nationale mesterskaber, skal hunden være registreret i DKK og ejeren skal have dansk folkeregisteradresse. 6

8 16. Adgangskrav championatsklassen. Stk. 1. Adgangskravet til championatsklassen er, at hunden har en DKK stambog og en 1. præmie på en DKK 400m/20 timers schweissprøve eller en 1. præmie på DRKs UHM. Stk. 2. For udenlandsk registrerede retrievere er adgangskravet til denne klasse, at hunden har en stambog fra en FCI anerkendt organisation, er vildtspor champion i mindst et af de nordiske lande eller at hunden har opnået en 1. præmie på en 400m/20 timers DKK schweissprøve. Stk. 3. Dokumentation for at adgangskravet, i stk. 1 og stk.2 er opfyldt, skal medbringes på prøvedagen og fremvises til prøvelederen. Hvis adgangskrav ikke er opfyldt, kan man ikke få starttilladelse og prøvegebyr tilbagebetales ikke. Kapitel 8. Bedømmelse af kvalifikationsprøver Bedømmelse herunder point i kvalifikationsprøver 17. Bedømmelse Stk. 1. I tilfælde af at der er nødvendigt at afholde kvalifikationsprøver til en mesterskabsprøve, skal der afholdes 2 kvalifikationsprøver, hvor det tilstræbes at der afholdes en øst og en vest for Storebælt. Stk. 2. DRKs kvalifikationsprøver dømmes kun af DKK autoriserede schweissprøve dommere. Stk. 3. Dommeren giver en detaljeret mundtlig kritik af hunden og førerens præstation straks efter, at ekvipagens afprøvning er afsluttet. Idet opnået antal point dog først gives under afslutning og vinderplaceringer for dagen. Stk. 4. Ved bedømmelsen skal der først og fremmest lægges vægt på hundens sporvilje, sporevne og sporlyst, herunder koncentration, selvstændighed og ro. Stk. 5. Overfor hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt, standses af dommeren. Stk. 6. Ekvipagen skal selvstændigt udrede sporet til dyret og skal derfor, såfremt hunden går af sporet, selv finde det igen. Dommeren må kun gøre opmærksom på, at hunden er gået af sporet (f.eks. ved ordene du har tab ), og først når hunden er meter fra sporet. Dommeren skal først gribe ind, når det er åbenlyst, at hunden er på afledningsfært eller på anden måde er gået af sporet, og det ikke mere kan forventes, at hunden selv søger tilbage. Stk. 7. Dommer indgriben må kun ske to gange, tredje gang standses afprøvningen. Stk. 8. På kvalifikationsprøverne er det dommeren der afgør hvor mange tilskuere der kan følge afprøvningen. Det er dommerens vurdering af, hvor meget terrænet kan bære, der skal ligge til grund for denne afgørelse. Stk. 9. Deltagerne på kvalifikationsprøverne, kan ikke følge andres afprøvning på dagen. 18. point. Stk. 1. På kvalifikationsprøverne gives der point. Stk. 2. Pointene fra de to prøver lægges sammen, og det er de ekvipager der sammenlagt har flest point der bliver udtaget til deltagelse på mesterskabsprøven. Stk. 3. Point skema er beskrevet i, Bilag til vildtspor prøvereglementet, for Dansk Retriever Klub. Bilaget findes på DRKs hjemmeside, under sporudvalgets sider. 7

9 Kapitel 9. Bedømmelse af mesterskabsklasserne og championatsklassen. Bedømmelse og herunder præmiering i mesterskabsklasserne og championatsklassen. 19. Bedømmelse. Stk. 1. DRKs vildtsporprøver dømmes kun af DKK autoriserede schweissprøve dommere. Stk. 2. I begge klasser giver dommeren i overværelse af hundeføreren en detaljeret mundtlig kritik af hunden og førerens hele præstation straks efter, at ekvipagens afprøvning er afsluttet. Idet præmieringsgraden dog først gives under afslutning og præmieuddeling. Ved prøvens afslutning gives kun kritik af almen interesse. Stk. 3. Ved bedømmelsen skal der først og fremmest lægges vægt på hundens sporvilje, sporevne og sporlyst, herunder koncentration, selvstændighed og ro. Tempoet må ikke være hurtigere, end at dommeren kan følge med uden at løbe. Stk. 4. Overfor hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt, standses af dommeren. Stk. 5. I begge klasser skal ekvipagen selvstændigt udrede sporet til dyret og skal derfor, såfremt hunden går af sporet, selv finde det igen. Dommeren må kun gøre opmærksom på, at hunden er gået af sporet (f.eks. ved ordene du har tab ), og først når hunden er meter fra sporet. Dommeren skal først gribe ind, når det er åbenlyst, at hunden er på afledningsfært eller på anden måde er gået af sporet, og det ikke mere kan forventes, at hunden selv søger tilbage. Stk. 6. Dommer indgriben må kun ske to gange, hunden trækkes hver gang en præmiegrad. Tredje gang standses afprøvningen. Stk. 7. Såfremt hunden retter sig selv, regnes det som en fordel ved bedømmelsen, medens dommeren skønner, hvorledes førerens indgriben skal bedømmes, dog regnes overdreven fører indgriben som tegn på usikkerhed hos hunden, hvilket kan medføre, at hunden trækkes en præmiegrad. Stk. 8. Søger hunden på tværs af sporet efter at være gået af, eller krydser hunden over sporet uden at tage det op eller markere det, kan hunden, hvis dette sker flere gange, trækkes en præmiegrad. Stk. 9. Følger hunden sporet i dets læside over en længere strækning, skal dommeren være opmærksom på, om hunden har kontakt med sporet. Det samme gælder, hvis hunden skærer et knæk. Stk. 10. Såfremt hunden udreder tilbagegangen regnes det for en fordel, men der trækkes ikke en præmieringsgrad, hvis tilbagegangen springes over. Stk. 11. Tilskuere kan med dommerens anvisninger, følge prøven, dog således, at bedømmelsen på intet tidspunkt påvirkes. Stk. 12. På UHM og i championatsklassen kan de første 5 tilskuere (men ikke deltager på prøven) følge afprøvningen, uden det kræver hundeførerens accept. Ønsker et større antal tilskuere at følge afprøvningen kræver dette hundeførerens accept. Stk. 13. På DM er det dommerne der afgør hvor mange tilskuere der kan følge afprøvningen. Det er dommerens vurdering af, hvor meget terrænet kan bære, der skal ligge til grund for denne afgørelse, sammenholdt med 19 stk. 11. Stk. 14. Deltagere på DM, UHM og championatprøver, kan ikke følge andres afprøvning på dagen. 8

10 20. Præmiering. Stk. 1. I mesterskabsklassen kvalitetsbedømmes hundene med præmiering. Der gradueres i 1.-, 2.-, 3.- præmie og 0. præmie. Der gives diplom ved 1., 2. og 3. præmie. Stk. 2. I championatsklassen kvalitetsbedømmes hundene med præmiering. Der gradueres i 1.-, 2.-, 3.- og 0. præmie. Der gives diplom ved 1., 2. og 3. præmie. Kapitel 10. Tildeling af titler. Tildeling af titler i mesterskabsklasserne og championatsklassen. 21. Tildeling af titler ved mesterskaberne. Stk. 1. Ved DM kan der tildeles fire titler. Dommeren udtager de fire vinderplacerede hunde, der skal tildeles titler. Dette sker efter reglerne i 23. Ekvipagen med dagens bedste præstation tildeles titlen: Danmarksmester i vildtspor 20åå. 1. DM(V)20åå Herefter tildeles titlerne: 2. vinder ved DM i vildtspor 2. DM(V)20åå 3. vinder ved DM i vildtspor 3. DM(V)20åå 4. vinder ved DM i vildtspor 4. DM(V)20åå Stk. 2. Ved UHM, kan der tildeles fire titler. Dommeren udtager de fire vinderplacerede hunde, der skal tildeles titler. Dette sker efter reglerne i 23. Ekvipagen med dagens bedste præstation tildeles titlen: Unghundemester i vildtspor 20åå. 1. UHM(V)20åå Herefter tildeles titlerne: 2. vildtspor unghundemester..2. UHM(V)20åå 3. vildtspor unghundemester..3. UHM(V)20åå 4. vildtspor unghundemester..4. UHM(V)20åå 22. Tildeling af titel ved championatsklassen. Stk. 1. I championatsklassen kan prøvens bedste hund udvælges. Dommeren skal udvælge prøvens bedste hund efter reglerne i 23. 9

11 Kapitel 11. Vinderplaceringer. Regler for vinderplaceringer i mesterskabsklasserne og championatsklassen. 23. Regler for vinderplaceringer Stk. 1. Vinderplaceringerne udvælges efter nedenstående kriterier i prioriteret rækkefølge: Stk Stk Stk Stk Stk Kandidaterne til disse titler kan kun findes blandt de hunde, der på dagen har opnået 1. præmie. Titlen tildeles den retriever, der har vist det sikreste sporarbejde på dagen. Titlen tildeles den ekvipage, der har udvist det bedste samarbejde. Titlen tildeles den ekvipage, der tydeligt har anvist et eller flere elementer. Det vil sige føreren henleder dommerens opmærksomhed, på elementerne. Står to ekvipagers præstationer lige, efter ovenstående tre kriterier, gives titlen til den ekvipage, der har gennemført sporarbejdet på kortest tid, dog kun hvor arbejdstempo er bedømt passende i kritik beskrivelsen. Jvf. 19 stk. 3. Kapitel 12. Udtagelse af landsholdet Regler for udtagelse af landsholdet 24. Regler for udtagelse af landsholdet. Stk. 1. Kun point opnået på DM, tæller til udtagelsen af landsholdet. Stk. 2. De bedst placerede hunde på DM, repræsenterer DRK på sporlandsholdet ved NVM, og andre internationale mesterskaber indtil næste DM. Stk. 3. Antal deltagere på landsholdet varierer i forhold til de enkelte invitationer Stk. 4. Ekvipagerne på landsholdet skal opfylde de krav som de inviterende lande stiller, som krav for start i det respektive land. Hvis ekvipagen ikke opfylder dette, går pladsen til den næste på resultatlisten fra DM. Kapitel 13. Opnåelse af championater. Regler for opnåelse af Dansk og Nordisk vildtspor championat. 25. Regler for opnåelse af championater. Stk. 1. Der kan opnås to nationale spor championater for retrievere, nemlig: Dansk Spor Championat DKSCH(S) Dansk Vildtspor Championat DKSCH(V) Stk. 2. Dansk Spor Championat - DKSCH(S) tildeles retrievere under DRK, der har opnået 1 x 1. pr. på DKK 1000meter/20timer schweissprøve, samt 1 x 1. pr. på DKK 1000meter/40timer schweissprøve, samt 1 x 1. pr. på DRK championats prøve. Opnået 1. pr i championatsklassen afholdt i Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever klub tæller til championatet, såfremt sporet er af samme længde, alder og sværhedsgrad i forhold til antal mulige elementer, der kan indgå på sporet som i DRKs championatsklasse. 10

12 Stk pr. på DRK championats prøve skal være opnået efter Stk Stk Stk Stk Stk Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst to forskellige dommere. De tre præmieringer skal opnås i mindst to forskellige kalenderår De tre præmieringer skal opnås på mindst to forskellige prøvesteder. Desuden gælder følgende eksteriørkrav: Golden og Labrador: Efter 24 månder bestået kvalifikationsprøve eller min. good præmie på DKK anderkendt udstilling. Flatcoated: Hunden skal have opnået mindst bedømmelsen Very Good, efter den er fyldt 24 månder, på en DKK anderkendt udstilling. Chesapeake Bay og Curly Coated: Hunden skal have opnået mindst bedømmelsen good, efter den er fyldt 24 månder, på en DKK anderkendt udstilling Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan blive Dansk spor Champion DKSCH(S) ved at opnå 1 x 1. pr. på DKK 400meter/3timer schweissprøve, samt 1 x 1. pr. på DKK 400meter/20timer schweissprøve, samt 1 x 1. pr. på DKK 1000meter/20timer schweissprøve, samt 1 x 1. pr. på DKK 1000meter/40timer schweissprøve, samt 1 x 1. pr. på DRK championats prøve. Stk. 3. Dansk Vildtspor championat DKSCH(V) tildeles retrievere under DRK, der har opnået 3 x 1. præmier erhvervet i championatsklassen. Opnået 1. pr i championatsklassen afholdt i Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever klub tæller til championatet, såfremt sporet er af samme længde, alder og sværhedsgrad i forhold til antal mulige elementer, der kan indgå på sporet som i DRKs championatsklasse. Stk Stk Stk Stk Stk Op til 2 x 1. pr. af den gamle type, championatspor opnået inden og indenfor de foregående to kalenderår, kan indgå i championatet Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst to forskellige dommere. De tre præmieringer skal opnås i mindst to forskellige kalenderår De tre præmieringer skal opnås på mindst to forskellige prøvesteder. Desuden gælder følgende eksteriørkrav: Golden og Labrador: Efter 24 månder bestået kvalifikationsprøve eller min. good præmie på DKK anderkendt udstilling. Flatcoated: Hunden skal have opnået mindst bedømmelsen Very Good, efter den er fyldt 24 månder, på en DKK anderkendt udstilling. Chesapeake Bay og Curly Coated: Hunden skal have opnået mindst bedømmelsen good, efter den er fyldt 24 månder, på en DKK anderkendt udstilling Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan blive Dansk Vildtspor Champion DKSCH(V) ved at opnå 1 x 1. præmie på DRKs championats spor i Danmark, hvis hunden har opnået nationalt vildtsporchampionat i ét af de nævnte lande. Der kan opnås et nordisk sporchampionat, nemlig: Nordisk Vildtspor Championat NORDSCH(V) Nordisk vildtsporchampionat tildeles retrievere, der har opnået nationalt Championat i tre af de nordiske lande. 11

13 Kapitel 14. Adgangsbetingelser. Adgangsbetingelser til DRKs vildtsporprøver. 26. Adgangsbetingelser. Stk. 1. Vildtsporprøverne er for alle retriever racerne (Chesapeake Bay Retriever, Curly Coated Retriever, Flatcoated Retriever, Golden Retriever, Labrador Retriever og Novia Scotia Duck Tolling Retriever) Stk. 2. Hundens ejer og fører skal være medlem af DRK, udenlandsk deltager kan også være medlem af en udenlandsk klub, der er anderkendt af DKK. Ejer eller fører må ikke være medlem af kynologiske foreninger, der ikke er anerkendt af DKK. Stk. 3. Danskejede hunde skal være stambogsført i DKK. Importerede hunde, der er under registrering i DKK, kan af DKK dersom deres udenlandske stambog er godkendt af DKK få tilsendt en standardkvittering som dokumentation for, at hunden er under registrering. Stk. 4. Udenlandske hunde skal være registrerede/stambogsførte i hjemlandets klub/organisation anerkendt af FCI (Federation Cynologique Internationale). Stk. 5. For at deltage på en prøve skal hunden være vaccineret ifølge gældende regler fra DKK. Stk. 6. Dokumentation for vaccination skal medbringes på prøvedagen. Udenlandske hunde skal være vaccinerede i overensstemmelse med lovgivningen for indrejse i Danmark. Stk. 7. Det er forbudt at behandle hunden med stoffer, der neddæmper eller opildner temperamentet eller ydeevnen. DKKs regler herfor er gældende. Stk. 8. Kryptocide hunde kan afprøves og præmieres, såfremt der foreligger dyrlægesattesteret kryptociderklæring, og dokumentation for at kryptocidstatus er registeret på DKK s hundeweb, herunder at der er anført avlsforbud på hunden. Endvidere kan hanhunde som er kastreret deltage, såfremt der på prøvedagen fremlægges en dyrlægeattest på, at hunden efter 6-månedersalderen, men før operationen, har haft normalt udviklede testikler på normal plads. Steriliserede tæver må gerne deltage. Stk. 9. Løbske tæver kan deltage efter prøvelederens anvisning, men skal under ventetid og afprøvning være isoleret fra de øvrige deltagende hunde og førere. Dette gælder også den løbske tæves fører. Stk. 10. Hunde, der viser tegn på sygdom, halthed eller anden fysisk defekt, skal afvises. Stk. 11. Tæver med hvalpe under 8 uger samt synligt drægtige tæver må ikke deltage. Stk. 12. Prøvelederen er øverste myndighed på denne prøve. Det anbefales at prøvelederen ikke er stifinder, dommer eller fører hund på denne prøve. Stk. 13. På mesterskabsprøverne (DM og UHM) samt championatprøverne kan prøveleder, dommer, stifinder eller hjælpere ikke deltage. Kapitel 15. Prøveafvikling. Prøveafvikling og ansvarsforhold af kvalifikationsprøver og vildtsporprøver under DRK. 27. Prøveafvikling. Stk. 1. Prøvelederen er sporudvalgets repræsentant på stedet og er ansvarlig for prøvens afvikling, samt for at der på terrænet er mulighed for, i overensstemmelse med sporprøvereglementet og den supplerende vejledning, at lægge et antal spor svarende til det antal tilmeldte ekvipager. Stk. 2. Bedømmelse, point og præmiering på det enkelte dommerhold sker på dommerens ansvar overfor sporudvalget og DKK. 12

14 Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. Dommeren er øverste myndighed på det enkelte dommerhold. En dommers afgørelse er endelig og kan ikke appelleres. Alle øvrige forhold vedrørende arrangementets gennemførelse er prøvelederens ansvar og kompetenceområde. Hvis en eller flere deltagere modsætter sig en dommer eller prøveleders henstillinger eller opfører sig groft uansvarligt, kan dommeren subsidiært prøvelederen bortvise de(n) pågældende. I så fald skal dommeren henholdsvis prøvelederen altid indsende beretning til DRK s bestyrelse, som afgør sagens videre forløb. Ved DRKs behandling af indberetning fra en dommer eller prøveleder, skal den indberettede have lejlighed til skriftligt at udtale sig inden endelig afgørelse træffes i sagen. En hund der på prøver af mindst 2 autoriserede dommere, ved 2 indberetninger, er anmeldt for bidskhed enten i bedømmelse eller udenfor bedømmelse kan ikke længere deltage i DRKs prøver. Dommeren skal meddele indberetningen til deltageren hurtigst muligt efter episoden. Dommeren skal indberette til klubbens sporudvalg på klubbens adresse. Kopi af indberetningen sendes til deltageren af klubbens administration. Lodtrækning om dommerhold og spornummer, trækkes på prøvedagen. Hver enkelt deltager trækker et lod som angiver hold og spor. Der skal tages hensyn til reglerne om forskellige dommere i forbindelse med championats tildeling, ligesom alle deltagere på prøven skal indplaceres så 27 stk. 13 er overholdt. Deltagere, der ikke er til stede på det tidspunkt, hvor den pågældende hunds spornummer bliver kaldt op, kan ikke forvente at komme til bedømmelse og kan heller ikke forvente at få indbetalt gebyr godtgjort. Under afprøvningen skal hunden bære et bredt typisk schweisshalsbånd eller sporsele. Afstraffelse af hunden må ikke finde sted på prøveområdet, ligesom føreren ikke må være i besiddelse af disciplineringsmidler. Hunde, som ikke er til bedømmelse, skal være koblet. 28. Ansvarsforhold. Stk. 1. For skader forvoldt af hunden har hundeføreren ansvar i henhold til den almindelige lovgivning. Stk. 2. For skader påført hunden og/eller ejeren/føreren har skadevolderen ansvar i henhold til den almindelige lovgivning. Kapitel 16. Tilmelding og gebyr. Tilmelding og gebyr til kvalifikationsprøver og vildtsporprøver under DRK. 29. Tilmelding. Stk. 1. Tilmeldingsfristen for DRKs kvalifikationsprøver og vildtsporprøver fastsættes af sporudvalget i samråd med DRKs bestyrelse. Dispensation herfra kan gives af sporudvalget under DRK. Stk. 2. Anmeldelse til prøver foretages på DRKs onlinesystem. Dokumentation for opfyldelse af adgangskravene er opfyldt, medbringes på prøvedagen og forlægges prøvelederen Stk. 3. Anmeldelses gebyr fratrækkes først tilmelderens konto, når man er med på prøven, efter en eventuel lodtrækning. Stk. 4. En hund kan kun tilmeldes den klasse, hvor den er kvalificeret til på anmeldelsesdagen. 13

15 Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Hvis antallet af tilmeldte hunde er for stort til en prøve, foregår den endelige udvælgelse ved lodtrækning blandt de rettidigt anmeldte hunde. Lodtrækningen fortages af prøvelederen, i samarbejde med en repræsentant i DRKs sporudvalg. Sporudvalget kan annullere en prøve hvis der til en prøve kun er tilmeldt et halvt dommerhold. Antallet af hunde på dommerholdene; På kvalifikationsprøver dømmes max. 7 hunde pr. dommerhold på en prøvedag På DM dømmes max. 3 hunde pr. dommerhold på en prøvedag. På UHM dømmes max. 5 hunde pr. dommerhold på en prøvedag. I championatsklassen dømmes max. 5 hunde pr. dommerhold på en prøvedag. 30. Gebyr. Stk. 1. Anmeldelsesgebyret tilbagebetales, dersom prøven/klassen aflyses. Stk. 2. Ved bekræftet sygdom hos hund eller fører kan anmeldelsesgebyret tilbagebetales efter anmodning. Dokumentation i form af dyrlæge- eller lægeattest skal fremsendes til klubbens kontor før tilbagebetaling kan finde sted. De aktuelle betingelser for tilbagebetaling er tilgængelige for medlemmerne i klubbens blad eller på DRKs hjemmeside. Kapitel 17. Administrative bestemmelser. Administrative bestemmelse af kvalifikationsprøver og vildtsporprøver under DRK. 31. Administrative bestemmelser. Stk. 1. Antallet af officielle prøver - fælles for DRK fastsættes og administreres hvert år af DRKs sporudvalg efter aftale med DRKs bestyrelse. Stk. 2. Antallet af officielle prøver for de enkelte racer fastsættes og administreres af de pågældende retrievere raceledelser efter forudgående koordination med sporudvalget og DRK s bestyrelse. Stk. 3. DRK administrerer og fortolker det af DKK godkendte sporprøvereglement for retrievere. Stk. 4. DRK udarbejder, og varetager de i tilslutning til sporprøvereglementet nødvendige, tilhørende bilag og vejledninger for tilrettelæggelse og afvikling af prøvernes enkelte klasser samt vejledning i disses bedømmelser. Stk. 5. Prøvernes administration og økonomi varetages af sporudvalget efter fælles procedurer og regler fastsat af DRKs bestyrelse. Stk. 6. Ved afholdelse af officielle schweiss og vildtsporprøver, afholdt af de enkelte racer, varetager raceledelserne selv alt vedrørende prøven. Raceledelsen skal benytte de officielle schweiss og vildtspor diplomer, som er udarbejdet i DRKs sporudvalg. Raceledelserne kan altid søge oplysninger i DRKs Sporudvalg. Kapitel 18. klager og protester. Klager og protester ved afholdelse af kvalifikationsprøver og vildtsporprøver under DRK. 32. Klager og protester. Stk. 1. Klager eller protester vedrørende prøvearrangementet eller dommerafgørelser skal rettes til prøveledere subsidiært den pågældende dommer på prøvedagen. Stk. 2. Dersom forholdet ikke på stedet kan afklares i mindelighed mellem parterne, Skal klageren inden for 8 dage indsende en skriftlig klage, sammen med et gebyr på 500,- kr. Stk. 3. Klagen med gebyr indsendes til DRKs bestyrelse på klubbens adresse. 14

16 Stk. 4. Stk. 5. Ved behandling af en klagesag skal den indklagede have lejlighed til skriftligt at udtale sig, inden endelig afgørelse træffes. Hvis klageren får medhold i sin klagesag tilbagebetales gebyr, hvis klager ikke får medhold, tilbagebetales gebyr ikke. Kapitel 19. Generel opførsel. Generel opførsel ved afholdelse af kvalifikationsprøver og vildtsporprøver. 33. Generel opførelse. stk. 1. Fjernelse af en tilmeldt hund eller udeblivelse, mens prøven er åben, al utilbørlig kritik af en bedømmelse, nedsættende ytringer om en fungerende dommer såvel som usømmelig omgangstone eller anden overtrædelse af dette reglement kan medføre fortabelse af retten til tildelt præmiering samt eventuelt bortvisning fra prøven. Stk. 2. Afgørelser herom træffes på dagen af prøveledelse og dommer(e), der kan indberette hændelsen til DRK's bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKK's bestyrelse, som kan sende sagen videre til DKK's disciplinærnævn. Stk. 3. Det er endvidere ikke tilladt f.eks. på offentligt tilgængelige websider på internettet, på sociale medier, m.v., at udtale sig krænkende om en dommer, prøveleder, stifinder eller andre hjælpere, eller åbenlyst kritisere dommerens bedømmelse. 15

17 Kapitel 20. Skema over DRK Vildtspor program. Grafiks forklaring for opnåelse af titler og mesterskaber 16

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub Gældende fra 1. januar 2009 1 VILDTSPOR PRØVEREGLEMENT Indhold: side Kapitel 1 Sporprøvernes formål....3 Kapitel 2 Prøveform og klasseinddeling....3 Kapitel

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler DKK s Schweisshundeudvalg Schweissprøveregler Godkendt af DKK december 2007 1 1 Schweissprøvernes formål Side - stk. 1 3 - stk. 2 3 - stk. 3 3 - stk. 4 3 2 Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015. Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.2 Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har

Læs mere

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013)

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) for afholdelse af sporprøve - kaninslæb Reglementet gælder for følgende samarbejdende specialklubber: Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2013 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser... side 4 5. Bedømmelse... side 4 6. Praktiske

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2018 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i vildtsporarbejde for gravhunde. At udbygge

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2017 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg

DKK s Schweisshundeudvalg DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse tilog autorisation som schweissdommer Gældende fra 1.januar 2017 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 hunde til 1

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab 2017 Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK Gældende fra 20.01.2017 Indhold Formål... 3 Almene bestemmelser... 3 Adgangskrav

Læs mere

RJK s markprøvereglement

RJK s markprøvereglement RJK s markprøvereglement Pr. marts 2009 (revideret august 2012). Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde ved afholdelse af konkurrencer

Læs mere

Unghundemesterskabet 2012

Unghundemesterskabet 2012 Unghundemesterskabet 2012 Traditionen tro afholder RJK Unghundemesterskab den anden søndag i august. Søndag d. 12. august byder RJK velkommen til Unghundemesterskab 2012, som afholdes ved det skønne Skanderborg

Læs mere

Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement

Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement 1 RJK s workingtest reglement Pr. april 2016 Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En workingtest er en hundeprøve, der har til formål at bedømme de jagtlige

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 6. december 2016 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2017 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 tallene henviser til udstillingsreglementet 2016 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2018 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2018 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019

DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019 DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019 1. Kvalifikationskonkurrencer 1.1 Konkurrencerne afholdes efter gældende ISDS-regler. 1.2 Reglerne gælder for kvalifikationskonkurrencer, der

Læs mere

DGKs Almene Brugsprøveregler

DGKs Almene Brugsprøveregler 2011 DGKs Almene Brugsprøveregler DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK 01-01-2011 Gældende fra 01.01.2011 1 Indhold Indhold... 2 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Almene

Læs mere

Kriterier og pointskema for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly

Kriterier og pointskema for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly Kriterier og pointskema for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly Gældende fra: 01.01.2018 Vinderne udråbes og tildeles racens ærespræmie, for hhv. Årets Curly, Årets Brugs-Curly og

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Gældende fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. Sporprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere 3 2.4 Hjælpere 4

Læs mere

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB 1. FORORD Denne manual er udarbejdet til brug for prøveledere, der arrangerer kaninslæb efter DTKs kaninslæbsreglement eller schweissprøver efter Dansk Kennel Klubs

Læs mere

Dansk Schweisshundeforening

Dansk Schweisshundeforening Dansk Schweisshundeforening Danske Bank kontonummer 4426 6841104. CVR. 30638530 Randers, d. 02.01.2015 Naturstyrelsen har bedt Dansk Schweisshundeforening komme med et bud på en revision af optagelsesproceduren

Læs mere

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Revideret udgave gældende for SPIDSHUNDEKLUBBEN Ændringer i forhold til DKK s sporprøveregler, er skrevet i Centuri, kursiv og rødt. Godkendt af DKK 31/01-2019 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering 3 3.1 Prøveleder

Læs mere

REGLEMENT. pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb. Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL:

REGLEMENT. pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb. Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL: REGLEMENT pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL: Formålet med sporprøven er: at bedømme racens evne til selvstændigt at kunne

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Klubbernes prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB

REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB 1 Indholdsfortegnelse 2 Formål... 3 3 Adgang til prøverne... 3 3.1 Særlige bestemmelser for dommere, prøveleder og hjælpere.... 3 3.2 Dommere... 3 3.3 Hjælpere...

Læs mere

Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012

Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012 Af Brian Seitzberg Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012 Som privat person besluttede min kone Lene Marie Seitzberg og jeg den 15. Juni 2012 at tage til Norge for at afprøve to ud af vores tre beagler på

Læs mere

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IGP2 eller IPO2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009 01-12-08 JN/DKKregl/rettelser09.doc 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009 Sidetallene henviser til den version af DKK s reglement for udstillinger og skuer 2008, der ligger på DKK

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

REGLER For lydighedsprøver

REGLER For lydighedsprøver REGLER For lydighedsprøver A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling i.h.t. reglerne

Læs mere

Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement

Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement 1 RJK s markprøvereglement Pr. september 2016 Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde

Læs mere

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes Tollerjagtprøvereglement Gældende reglement Nyt reglement Kommentarer 2 Organisation og godkendelse Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes efter regler vedtaget af DNSDTRK s bestyrelse og godkendt

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer?

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer? Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.2018 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Beagle Klubbens Schweiss- og sporudvalg. Fredag 12/9 2014 hos Kristian i Farum

Referat af udvalgsmøde i Beagle Klubbens Schweiss- og sporudvalg. Fredag 12/9 2014 hos Kristian i Farum Dagsorden: Referat af udvalgsmøde i Beagle Klubbens Schweiss- og sporudvalg 1. Siden sidst 2. Forretningsorden 3. Prøveregler Fredag 12/9 2014 hos Kristian i Farum 4. Møde med bestyrelsesrepræsentanten

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK. Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2019. Udgivet

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement BLÅ skrift = om formulering, ingen ændringer. RØD skrift = ændring/ tilføjelse. Tekst med streg over slettes. Gældende fra 01.01.2019 1. Formål Formålet med at afvikle

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Prøveledermanual for schweissprøver

Dansk Kennel Klub. Prøveledermanual for schweissprøver Dansk Kennel Klub Prøveledermanual for schweissprøver Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Forord 3 2. Klubbens schweissprøveprogram 3 3. Hundeweb 3 4. Prøvelederens ansvar og

Læs mere

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år:

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år: Hermed svar fra Dansk Irsksetter Setter Klub ( DISK) svarene er skrevet med rødt efter hvert spørgsmål. Høringen har været behandlet i forbindelse med mail korrespondance blandt DISK Bestyrelses medlemmer

Læs mere

Mødet med racer og bestyrelsen onsdag den 21.september 2011.

Mødet med racer og bestyrelsen onsdag den 21.september 2011. Mødet med racer og bestyrelsen onsdag den 21.september 2011. Deltagere: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Bodil Jensen, Kirsten Lilholm, Birger Knudsen, Marlene Birkebæk, Charlotte Lia, Henrik

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Maj 2013 1 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015 11. december 2014 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2015 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015 tallene henviser til udstillingsreglementet 2014 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne.

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne. Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 1 Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til DKKs love og

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium.

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Nærværende samarbejdsaftale er baseret på vedtægterne for Dansk Retriever Klub samt en revidering af dokumenterne Samarbejdsaftale

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels

Klubben for F.T. Spaniels Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement revideret i oktober 2011 Markprøvereglement brochure.indd 1 13/10/11 9:16:06 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret august 2011) 1 Formål

Læs mere

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne.

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne. Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

LP-regler 2008 1. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

LP-regler 2008 1. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. LP-regler 2008 1 REGLER for lydighedsprøver 2008 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling

Læs mere