FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september Den Nationale Flagdag Forplejning til personer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer"

Transkript

1 FRIVILLIG september frivillige til døgnøvelse Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til personer

2 FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet vil søge at bevare den lokale tilknytning så vidt muligt Rundt omkring i landet arbejdes der med muligheden for at slå kommunale beredskaber sammen til større fælleskommunale enheder. Det har fået flere kredse til at drøfte fremtid med deres region hvad skal der ske med kredsene, hvis de kommunale beredskaber slås sammen? Svaret er, at vi må se tiden an, samtidig med, at vi forbereder os for der er mange aspekter i de eventuelle sammenlægninger, som vi ikke for nuværende kan få svar på. Men der skal ikke herske tvivl om, at Beredskabsforbundet som udgangspunkt ønsker at bevare den lokale tilknytning en af vores styrker er netop at være til stede med kredse landet over; kredse, der lokalt kan informere, hverve og også uddanne frivillige til at støtte og supplere beredskabet, men også til at være en vigtig del af forebyggelsesopgaven. Sammenlægninger af beredskaber overvejes ud fra beredskabsfaglige vurderinger, men økonomien spiller også en væsentlig rolle i arbejdet. En sammenlægning kan formentlig betyde besparelser og det kan også få betydning for de frivilliges situation. Hvis der i dag er fx 250 frivillige i en række kommuner, der beredskabsmæssigt sammenlægges til ét fælleskommunalt beredskab, vil der så også være budget til 250 frivillige i det nye set-up? Hvad skal der ske med de frivillige, der måske ikke er budget eller opgaver til? Hvis der bliver en fælleskommunal Beredskabskommission, hvilken af kredsene skal så have plads? Der rejser sig mange spørgsmål. Vi vil naturligvis arbejde for, at der bliver mulighed for at være frivillig i alle kommuner, og at der er opgaver og plads til alle men vi frivillige er ikke gratis, selvom frivillige er billige, og realistisk set må vi forberede os på, at der kan komme situationer, hvor flere kredse i et nyt fælleskommunalt set-up bliver udfordret på den ene eller den anden måde. Den situation skal vi forberede os på, så vi har en løsning. Landsledelsen arbejder allerede med sådanne scenarier og vil i forlængelse af det kommende efterårsseminar for Landsledelsen i slutningen af oktober arbejde frem mod konkrete forslag til at sikre, at vi så vidt muligt kan fastholde princippet om en kreds af frivillige i hver kommune. Per Junker Thiesgaard Landschef Stor døgnøvelse i Næstved Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til personer 2

3 Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, Beredskabsforbundets Protektor, deltager i mindehøjtideligheden for omkomne brand- og redningsfolk fredag den 4. oktober Den Danske Redningsberedskabspris og Mindehøjtideligheden for omkomne brand- og redningsfolk afholdes traditionelt den første fredag i oktober. I år bliver der dog ingen prisuddeling, idet man ikke har modtaget indstillinger, der har givet anledning til en prisoverrækkelse. Selvom prisen ikke uddeles i år, mødes vi stadig til den årlige mindehøjtidelighed for brand- og redningsfolk, som har mistet livet under tjeneste. I den anledning inviteres du til mindehøjtidelighed i Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, 1060 København K., med efterfølgende kranselægning: Fredag 4. oktober 2013 kl Mødetid er kl Alle tilmeldte deltagere skal være på plads i kirken kl Uniformeret personel bedes møde i uniform. Der anlægges store ordener. Arrangementet afsluttes med en stående buffet og forventes at være færdigt ca. kl Tilmelding er nødvendig og bedes givet til Line Nielsen på senest mandag den 30. september kl. 12 (eller hurtigst muligt derefter). Med venlig hilsen Den Danske Redningsberedskabspris Bjarne Laustsen, Formand Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Niels Mørup, Formand Falck Danmark A/S Frederik Madsen, Kulturchef Den Danske Redningsberedskabspris Sekretariat: Beredskabsforbundet Hedelykken 10 DK-2640 Hedehusene Telefon

4 200 frivillige deltog i døgnøvelse i Næstved Foto: Bjørn Nielsen, Greve Brandvæsen og Line Nielsen Katastroferne væltede ned over Næstved-området i weekenden den september. Omkring 200 frivillige deltog i den omfattende øvelse, hvor beredskaber fra Region Sjælland fik prøvet deres kompetencer af. Beredskabsinspektør Morten Sommerstedt Christensen fortæller om øvelsen: Vi har over de sidste 2 år selv afviklet døgnøvelse for eget mandskab som en slags afprøvning, inden vi ville søsætte det store slag. Mine tanker bag denne øvelse var at prøve at skabe et koncept, hvor der er beredskabsstævne den anden weekend i september i de lige år, og en kæmpe øvelse for mange beredskaber samtidig, ligeledes den anden weekend i september i de ulige år. I år havde vi inviteret de frivillige beredskaber i Region Sjælland, hvor der var deltagelse fra ikke mindre end syv beredskaber, hvor tjenestegrenene brand, redning, indkvartering/forplejning, kommunikation og redningshunde kom i spil. Redningsfolkene kom fra Næstved, Stevns, Faxe, Kalundborg, Greve, Guldborgsund, Slagelse og Beredskabsstyrelsen samt Flådestation Korsør. Der var store momenter, hvor alle skulle deltage samtidig, og mindre momenter som de blev alarmeret til enkeltvis i de forskellige enheder. Fra Karrebæk Skole, hvor de var indkvarteret og havde brandstation hele weekenden, blev de alarmeret på forskellige tidspunkter, uden at kende hændelserne på forhånd. Formålet med øvelsen var samarbejde internt/ eksternt, videndeling med andre beredskaber, masser af socialt samvær og hygge, og ikke mindst at motivere andre beredskaber til både at deltage og medvirke til at udvide konceptet med store øvelser for frivillige jævnligt. Virkelighedstro øvelser med brande og højtråbende figuranter Øvelsen, der startede fredag aften, bestod af flere momenter. Der var blandt andet slukning af ild i en container og bilbrand i det fri med tilskadekomne nær Ladby. Pludselig var der også en automatisk brandalarm (ABA) i Sct. Jørgens Skole i Næstved, der gik i gang på grund af rødudvikling. Fredag kl. 22 kom der en alarm om, at et fly var styrtet ned i Mogenstrup grusgrav. Der var flere mindre brand omkring 4

5 flyet, og der befandt sig en masse passagerer inde i flyet. Mange redningshold kæmpede for at få passagererne ud, og redningsarbejdet var først afsluttet omkring kl. 2. Men lørdag måtte redningsfolkene på den igen, da der var endnu en ABA-alarm fra Sct. Jørgens Skole, og en time efter var der en større naturbrand i Ladby. Et andet redningshold måtte tage til en brand, der var opstået i et skib, der lå ved kaj i Næstved Havn. Lørdag eftermiddag blev der meldt om storbrand på Mogenstrup Kro, hvor kroens gæster var ved at indebrænde. Alt disponibelt mandskab fra de forskellige beredskaber blev alarmeret til branden. Gæster blev reddet ud af kroen både gennem døre og vinduer, og redningsmandskabet kæmpede med at holde styr på gæster, som blev ved med at løbe ind i bygningen for at redde kammerater ud. Til sidst kom branden dog under kontrol, og mandskabet kunne forlade stedet. Herefter fortsatte øvelsen med flere brande i biler, skib og natur, og søndag blev der afholdt en stor katastrofemedicinsk øvelse, hvor ti personer skulle frigøres fra en minibus, efter at den var kørt sammen med en lastbil. En af figuranterne havde selv været involveret i en bilulykke for 12 år siden, hvor han havde mistet begge ben. Øvelsen var derfor meget virkelighedstro med kunstige ben, som var i klemme under bilen. Øvelsen foregik hos Beredskabsstyrelsen Sjælland, og redningshundene kom ligeledes på arbejde med at finde personer i ruinerne af sammenstyrtede bygninger. Øvelsen sluttede søndag formiddag med en evaluering, og øvelsesleder Morten Sommerstedt Christensen var en tilfreds om end lidt træt mand. 5

6 Den Nationale Flagdag 2013 Den nationale flagdag er en anerkendelse af den indsats, som Danmarks udsendte i international tjeneste yder og har ydet rundt om i verden. Af Mads Jakobsen Foto: Mads Jakobsen og Line Nielsen Torsdag den 5. september blev den årlige nationale flagdag afholdt. På denne dag bliver Danmarks udsendte hvert år hædret og mindet for den indsats, de har ydet i det forgangne år rundt omkring i verdens brændpunkter heriblandt frivillige fra redningsberedskabet. Ved monumentet på Kastellet lagde D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie en krans, hvilket blev efterfulgt af en fælles kransenedlægning anført af udenrigsminister Villy Søvndal. Efterfølgende markerede det officielle Danmark flagdagen med en mindegudstjeneste for de faldne i Holmens Kirke og en parade for årets udsendte på Christiansborg Slotsplads, hvor statsminister Helle Thorning-Schmidt, forsvarschef general Peter Bartram og rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg talte til paraden. Mange hundrede publikummer var mødt for at hylde soldaterne. Folketinget sluttede det officielle program med en reception for årets udsendte. Flagdagen blev desuden højtideligholdt ved en lang række lokale arrangementer landet over. Preben Vrøj Sørensen og Ole Krogh Jørgensen, som begge er rutinerede fanebærere fra Frederiksberg-kredsen, bar Beredskabsstyrelsens fane. Monument på Kastellet Monumentet er tegnet af kunstner Finn Reinbothe og består blandt andet af tre rum: Et rum til større ceremonier med den overordnede inskription En tid Et sted Et menneske. Et rum til aktuelt udsendte med vågeild i form af en tændt fakkel og inskriptioner med navne på konflikt- og katastrofeområder samt et rum til minde og refleksion for efterladte med navneinskriptioner på de omkomne. 6

7 På Kastellet i København blev flagdagen markeret og indledt af det officielle Danmark med deltagelse af Prins Joachim og Prinsesse Marie, Folketinget, forsvaret, beredskabet, politiet med flere. Vicelandschef Lennart Stauersbøl Olsson (t.v.) ses her sammen med økonomiog indenrigsminister Margrethe Vestager, præsident Bjarne Laustsen, landschef Per Junker Thiesgaard og vicelandschef Else Højsager. Vicelandscheferne lagde på Beredskabsforbundets vegne en krans ved monumentet på Kastellet. Forsvarsminister Nicolai Wammen var glad og stolt over, at de udsendte blev fejret over hele landet, og han så det som et tegn på, at der er stor opbakning til den indsats, som de udsendte har ydet for Danmark. Statsminister Helle Thorning-Schmidt holdt tale for soldater, udsendte, veteraner og pårørende til paraden ved Christiansborg Slotsplads. Fanekommandoen bestod af fanebærere fra Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvevåbnets Taktiske Kommando, hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen samt politiet. 7

8 Frivillige bespiste knap mennesker Af Jeanette Dea Nørregaard, presse- og kommunikationsmedarbejder i Beredskabsforbundet Foto: Næstved Gymnasium og HF Der var godt nok knald på. Sådan lyder det fra Michael Elvig, der var koordinator ved Næstved Brand og Rednings store forplejningsopgave fornylig. Den 5. september fejrede Næstved Gymnasium og HF 70 års jubilæum, og den slags arrangementer kræver bespisning af mange mennesker indenfor et kort tidsrum. Næstved Brand og Redning stod for netop denne opgave, og fra kl var 14 frivillige i fuld gang ved kødgryderne. På bare to timer fik knap gæster serveret: 350 liter suppe, pølser og brød samt portioner pasta- og kartoffelsalat med skinke. Menuen blev fordelt fra tre forskellige udleveringssteder, hvor de mange frivillige arme styrede det mobile køkken Køkkencontaineren og grillen. Også brændekomfuret, den såkaldte Gullaschkanon, var kørt i stilling, så de mange spisende kunne få suppe til tiden. Der var meget travlt undervejs, men ifølge Michael Elvig forløb forplejningsopgaven tilfredsstillende, og 8

9 der var efterfølgende ros fra både skolen og beredskabschefen. Samtidig gav den store opgave en vigtig læring, som de frivillige kan tage med sig: Vi er blevet mere opmærksomme på, hvordan vi kan lette arbejdet for os selv i forbindelse med forberedelserne. Sådan noget som at sørge for, at skinken er skåret op, inden det går løs med de mange sultne gæster i køen. Men det er heldigvis i småtingsafdelingen, lyder det fra Michael Elvig, der i det civile liv er uddannet kok. Det giver god træning, for den slags opgaver hører til sjældenhederne, selvom vi hos Næstved Brand og Redning har haft flere større indsatser både i 2012 og i år. Som frivillig trænes man også løbende, så uddannelsen vedligeholdes og det gælder både teori og mere praktiske øvelser, fx hvordan man indretter en kogeplads bedst muligt, fortæller den tilfredse koordinator, der desuden er kredsleder i Næstvedkredsen. Han er glad for, at det frivillige beredskab fik lov til at prøve kræfter med den store forplejningsopgave: På bare to timer fik knap gæster serveret: 350 liter suppe, pølser og brød samt portioner pasta- og kartoffelsalat med skinke. 9

10 Assistance til brand i Hundested med sprængfarligt stof Af Peter Agerholm, kredsleder Frederikssund Den 7. september blev vi alarmeret kl. 14:32 af ISL til brand i villa i Hundested med autosprøjte og vandtankvogn. Da vi denne dag er på Højager til undervisning, afgår fra autosprøjten allerede efter bare 3 minutter (Kørsel 1) med 1+5, og blot 15 minutter efter afgår vores krogtrækker med den nye 10m3 vandtankcontainer og to mand. Køreafstanden er 33 km, og autosprøjten ankommer efter ca. 40 minutter, dog kun 3 min før tankvognen, da vi var så uheldige at ramme tog til tiden ved begge jernbaneoverskæringer på vej mod Hundested. Branden er opstået i et privat værksted, hvor ejeren af huset har været i gang med at svejse, og en gnist har fået antændt garagen. Ved ankomsten får vi straks oplyst, at vi har med acetylenflasker at gøre. Garagen, bilen og øvrigt udstyr brænder, herunder f- gas-flasker, som ryger i luften. Der var fire flasker acetylen, hvoraf de tre flasker kom i sikkerhed. Vi overtager sikringen af den sidste acetylen-flaske med et c-rør fra Hundesteds sprøjte. Kemisk beredskab samt AGA bliver konsulteret af ISL, og de bliver enige om fortsat køling af acetylen-flasken i yderligere 24 timer, før denne flyttes. Det Supplerende Frivillige Beredskab leverer brandvagt på stedet indtil kl. 14:30 næste dag, hvor borttransport af acetylen-flasken kan forgå. Det sker også ved Det Supplerende Frivillige Beredskabs foranstaltning. Vi sender containertankvognen fra Højager med tre mand dagen efter kl. 12:50, og acetylen-flasken bliver lagt i vandtankcontaineren og kørt til havnen i Hundested, hvor den bliver sænket i vandet for at ligge der i yderligere tre dage, før AGA henter den. Samlet set varede vores indsats 30 timer. Samlet antal frivillige: 13 Samlet antal frivilligtimer: 93 10

11 Skybrud sendte frivillige i kælderen Den 18. september kom der et skydbrud over dele af Københavnsområdet, som bevirkede, at Nordregårdsskolen i Tårnby på Amager fik oversvømmelse i deres 200 kvadratmeter store kælder. Da man havde mange andre opgaver pga. vejret, måtte Skadeservice Danmark tilkalde Greve Brandvæsen Frivillig Beredskab og Det Supplerende Frivillige Beredskab Frederikssund. Kredsleder Peter Agerholm fra Frederikssund fortæller her om indsatsen. Af Peter Agerholm, kredsleder Frederikssund Foto: Bjørn Nielsen, Greve Brandvæsen Ved Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 var temaet Ekstremt vejr, og det er ikke uden grund, at de frivillige beredskaber rundt om i landet har disse opgaver inde på nethinden. Onsdag den 18. september til middag bliver Det Supplerende Frivillige Beredskab kontaktet af Skadeservice Danmark, som beder om hjælp til en stor vandskade i en kælder på Nordregårdsskolen i Tårnby på Amager, hvor formiddagens skybrud har oversvømmet kælder og kloarker. Da vores assistance ikke er akut, bliver vi enige med skadeservice om at sende en SMS ud for at høre, om der er nogle, som kan komme her midt på en arbejdsdag. To frivillige melder sig straks og sendes derfor til Amager. Et par stykker meddeler, at de kan komme efter arbejdstid, hvis der stadig er behov, og da opgaven er stor, takker skadeservice ja tak til dette tilbud, og vi sender yderligere en SMS ud med tilkald til kl. 17:30. Der møder 13 mand ind kl. 17:30, og vi kører til Amager og er der til ca. 22:00, hvor vi bl.a. har fået vasket gulve, suget vand, desinficeret i store dele af kælderen. Opgaven var ikke slut, da vi kørte, Skadeservice Danmark skulle nu til at opstille affugtere, men vi var med til at få klaret den primære opgave, at skolen kunne bruge kælderen igen næste morgen også uden den helt store sundhedsrisiko. 11

12 Frivillige fortalte om forebyggelse til Frivilligdagen i Middelfart Af Ib Skov Pedersen, vicekredsleder Middelfart Søndag den 8. september var der Naturens Dag i Middelfart Kommune med ca. 40 arrangementer, som blev afholdt i alle hjørner af kommunen. Derved tegnede Middelfart sig for omkring en sjettedel af samtlige Naturens Dag-arrangementer i hele landet. Det hele blev sat i gang på Efterskolen Billeshave ved Strib, hvor tv-kendissen Sebastian Klein var hyret til at underholde, det havde samlet rigtig mange besøgene, og det fortsatte dagen igennem. Søndagen var ikke kun Naturens Dag, men også udråbt til Frivilligdagen, og der var mange frivillige foreninger på Billeshave, hvor frivilligcentret var tovholder. Vi er medlem i frivilligcentret og befandt os også på Efterskolen Billeshave med vores stand. Vi orienterede om forebyggelseskurset samt bød på en tår kaffe og en snak. Vi var tre frivillige, der deltog. Vi orienterede om forebyggelseskurset samt bød på en tår kaffe og en snak. Kredsleder Viga Sundahl, vicekredsleder Ib Skov Pedersen og frivillig Solvejg Bjerregaard bemandede standen og fortalte om forebyggelseskurset. 12

13 EN FANTASTISK DEJLIG DAG Af Viga Sundahl, kredsleder Middelfart Så har det igen været den tredje søndag i september og åbent landbrug. Igen har jeg været på Troelsmose, en stor gård ved Vissenbjerg på Fyn. Jeg laver kaffe, som udskænkes til de besøgende og kakao til børnene. Det er en stor dag for landbruget, hvor de viser gårdens dyr frem, og man kan se, hvordan der bliver malket, og børnene kan se, hvorfra mælken kommer. Det er femte gang, jeg har været på samme gård, og jeg glæder mig hvert år til denne dag. Det er gennem Landboforeningen, jeg bliver bedt om at lave kaffe, og de sponsorerer, hvad der skal bruges. Der er mange små lokale foreninger, som udstiller denne dag og har salgsboder på gården. Jeg har hjælp af to personer fra Odense, og de to mennesker reserverer dagen lang tid forud, fordi de så gerne vil være med. Det er jeg glad for. Vi har en travl dag, men det betyder ikke noget, for vi har en fantastisk dag med mange sjove oplevelser ganske gratis, og vi møder en masse dejlige mennesker. På gården har de 450 sortbrogede malkekøer og 575 kvier og kalve, så der er noget at se til. En ko havde lige kælvet om morgenen, og den nyfødte kalv lå i boksen ved sin mor. Da den første gang stod på sine stive ben, var der mange børn, som fik en sjov oplevelse. Gården leverer liter mælk om dagen til Arla-mejeri. Arla er også med til at udstille sådan en dag, de uddeler smagsprøver på forskellige produkter, det er populært. Gyllen fra de mange dyr bliver til varme og strøm ved Fangel Biogas, så der er mange ting, der går op i en højere enhed på denne gård og på mange andre gårde. Det er over hele landet, at der er Åbent Landbrug, så husk tredje søndag i september næste år. GLÆD JER TIL EN FANTASTISK DEJLIG DAG. 13

14 Mød landssekretariatets nye ansigter I efteråret har Beredskabsforbundet fået to praktikanter fra Professionshøjskolen Metropol. De to praktikanter skal arbejde med forebyggelsesuddannelsen. Samtidig har kommunikationsafdelingen fået en medarbejder i løntilskud, som bl.a. skal hjælpe med pressearbejdet i kredsene. Her kan du møde de nye ansigter. Navn: Søren Nordtorp Christensen Alder: 29 år Baggrund: I gang med en Professionsbachelor i Katastrofe og Risiko Management, PH Metropol. Beredskabstekniker, PH Metropol. Markedsføringsøkonom med speciale i sportsmarketing og management, Svendborg Erhvervsakademi. Brandmandsuddannelse hos Beredskabsstyrelsen Sydjylland. Hvorfor ville du gerne i praktik hos Beredskabsforbundet? Vi fik et katalog ud med forskellige steder og opgaver, og selve opgaven hos Beredskabsforbundet lød meget spændende og som en udfordring. Mit kendskab til forbundet var inden lidt begrænset på trods af, at jeg er frivillig hos Frederiksberg Brandvæsen under Beredskabsforbundet. Det er jo primært vores egen kreds, vi hører om, når vi er til møder eller lignende. Hvad er dit fokus/hvad skal du arbejde med under praktikopholdet? Vi har til opgave at kigge på Hjemmets Beredskabsplan. Da jeg er i Frederiksberg-kredsen i forvejen har jeg fået den kreds at skulle undersøge det foreløbige arbejde med det. Dernæst skal jeg forsøge at komme med idéer og forslag til evt. kampagneændringer, eller hvad vi kommer frem til gennem arbejdet. Hvad håber du at få ud af praktikopholdet? Jeg regner med at blive udfordret på de nye egenskaber, vi er i gang med at få på modulet p.t. omkring netop kampagneplanlægning og kommunikation. Samtidig håber jeg at kunne bidrage til, at det bliver en stor succes fremadrettet. Mikkel Fabricius Østerby (t.v.) og Søren Nordtorp Christensen 14

15 Navn: Mikkel Fabricius Østerby Alder: 24 år Baggrund: STX, uddannet Beredskabstekniker på PH Metropol, Sikkerhedskoordinator Distortion 2013, Sikkerhedschef Distortion Hvorfor ville du gerne i praktisk hos Beredskabsforbundet? Vi har modtaget en del forskellige praktiktilbud i forbindelse med uddannelse, og beskrivelsen og indholdet i Beredskabsforbundets oplæg var det som tiltalte mig mest. Jeg anser Beredskabsforbundet for værende en spændende organisation, med mulighed for medindflydelse og medbestemmelse. Hvad er dit fokus/hvad skal du arbejde med under praktikopholdet? Det er endnu ikke lykkes mig at stable et møde op med min kommune. Så flg. tager udgangspunkt i egne overvejelser. Mit fokus ligger først og fremmest i at sørge for, at min tildelte kommune får opfyldt og opsat nogle mål og delmål. Derudover vil fokus også være på at udvikle egne kompetencer indenfor kommunikation og formidling. Det handler i høj grad for mig om at formidle de budskaber, som Beredskabsforbundet ønsker fokus på. Målet er dog at formidle budskaberne med et personligt touch. Hvad håber du at få ud af praktikopholdet? Praktikopholdet skulle meget gerne styrke mig på formidlings- og kommunikationsområdet. Derudover håber jeg også, at praktikopholdet vil kunne hjælpe Beredskabsforbundet og kommunen i en sådan grad, at mit ophold har været en gevinst for begge parter. Navn: Jeanette Dea Nørregaard Alder: 44 år Baggrund/Uddannelse: Jeg har næsten 20 års erfaring fra mediebranchen, hvor jeg har været ansat som journalist og radiovært blandt andet på DR P4. De senere år har jeg taget efteruddannelse indenfor blandt andet strategisk kommunikation og online-journalistik og har senest arbejdet med PR og kommunikation på et teater. Jeg har mere end ti års erfaring med bestyrelsesarbejde indenfor børne- og ungeområdet i Høje-Taastrup Kommune. Hvorfor ville du gerne starte i løntilskud hos Beredskabsforbundet? Jeg vil gerne være en del af en arbejdsplads, hvor jeg kan være med til at gøre en forskel og fx skabe mere opmærksomhed omkring de mange vigtige og spændende opgaver, som de frivillige er involveret i. Jeg har stor respekt for folk, der engagerer sig i frivilligt arbejde, og som træder til, når det virkelig gælder. Hvad er dit fokus/hvad skal du arbejde med? Jeg skal være en ekstra ressource i kommunikationsafdelingen og blandt andet hjælpe forbundets mange kredse med at synliggøre deres aktiviteter endnu mere. Jeg vil også fra tid til anden bidrage med artikler til BEREDSKAB og FRIVILLIG. Hvad håber du at få ud af din tid hos forbundet? Jeg forventer at få en meget større viden om, hvordan beredskabsverdenen fungerer og få styrket mine faglige kompetencer. 15

16 Fanebærerkursus i Region Sjælland Af Erling Møller Jensen, viceregionsleder Region Sjælland Region Sjælland har afholdt et Fanebærerkursus den 28. september i Slagelse-kredsens nye frivillighus. Der var 20 deltagere fra 6 kredse med 8 faner. Kurset blev ledet af Preben Vrøj Sørensen, der er kredsleder på Frederiksberg. Alle kommandoer blev gennemgået og deltagerne havde på skift fanekommandoen, og der blev marcheret i takt (i starten ikke lige i takt, men det blev rigtigt godt). 16

17 Beredt til cyberangreb Som frivillig kan du yde førstehjælp og begrænse skader på bygninger og materiel. Men hvad gør du for at udrede skaderne, hvis din identitet bliver stjålet? GF Forsikring giver nu akut hjælp. I FRIVILLIG-nummeret med fokus på forebyggelse kunne du læse, at cyberangreb er på listen over risici i samfundet, som Beredskabsstyrelsen vurderer, at der bør rettes størst opmærksomhed mod. Og ifølge myndighederne er identitetstyveri et stigende problem, fortæller Jan Piet Larsen fra GF Brand, Redning og Vagt. En rundspørge som analysefirmaet Opeepl/Yougov har foretaget for GF bekræfter, at der er et stort behov for hjælp. Undersøgelsen viser, at 75 pct. af danskerne er usikre på, hvad de skal gøre, hvis de får deres personlige oplysninger opsnappet på nettet. Og 47 pct. er i stigende grad bekymrede for id-tyveri. Et stort arbejde at redde trådene ud Med GF s nye dækning id-sikring kan kunden overlade håndteringen til GF, som ordner det praktiske. Det eneste kunden skal gøre er at anmelde det til politiet. Herefter tager GF over og sørger for alt fra lukning af bankkonti til afvisning af uretmæssige pengekrav PAS PÅ DIN IDENTITET: Du ved, hvad du skal gøre, hvis indbrudstyven har været på spil. Men hvad gør du, hvis dit cpr-nummer bliver opsnappet og misbrugt - fx til at oprette forbrugslån i dit navn? Erfaringer viser, at der ofte går lang tid, før et identitetstyveri opdages, og ofte går der op til flere år, før der er ryddet op i sagerne. De fleste opfatter det som et omfattende arbejde, hvis den praktiske håndtering er overladt til en selv. Og det er dyrebar tid, der går fra ens arbejde som frivillig, slutter Jan Piet Larsen. Du kan finde gode råd om forebyggelse af id-tyveri på Vil du vide mere om GF s indboforsikring inkl. gratis id-sikring, så kan du kontakte GF s forsikringsklub: GF Brand, Redning og Vagt på telefon Husk at nævne, at du har tilknytning til Beredskabsforbundet. 17

18 REGION SJÆLLAND Indbyder til en UDDANNELSESDAG PÅ TVÆRS LØRDAG DEN 16. NOVEMBER STED: NÆSTVED BRAND & REDNING MANØVEJ NÆSTVED Beredskabsforbundet regionale uddannelses dag 18

19 Kommentar til sidste måneds Leder En frivilligs kommentar til Lederen i august-nummeret af FRIVILLIG, som omhandlede de nye regionale samlingspunkter. Af Hugo Rasmussen, fri og villig, koldkrigs- (O-ch) og leder C-uddannet Det er altid glædeligt, når der etableres løsninger, der åbner mulighed for at udnytte lokale evner og forskelligheder til gavn for borgernes evne til at hjælpe sig selv, også når uheldet er ude. Specielt for kredsene, som gennem flere år har måttet klare sig med selvfundne løsninger, er det glædeligt at se sig integreret i en større sammenhæng. Mange har enorme ressourcer at bidrage med. Det er meget spændende, hvorledes ændringerne gennemføres. Specielt heldige med centrale eller regionale ændringer har Vestjylland jo ikke været (sygehus, atomaffaldslager osv.). Valget af metode til at få tyren, undskyld, elefanten gennem porcelænsbutikken bliver spændende at følge. Tanken faldt naturligt på en tyr i en glasbutik, men tyren giver forestilling om lidt virilitet, som ikke er det, der bedst kendetegner Beredskabsforbundet. Vælger landsforbundet en idégivende tilgang, som anført i afsnit (side 1), og i respekt for det lokale selvstyre at få elefanten gennem butikken, er det nemt at få accept af eller tilgivelse for de skader, der følger med elefanten. Hvor der handles, der spildes!. Vælger landsforbundet en tilgang, som antydet med begrebet skalopgaver, at sende elefanten gennem butikken uden hensyntagen til det lokale selvstyre (som beskrevet i afsnit side 2), vil goodwill-kontoen kunne opleves som negativ i lang tid. Hvad bringer tvivlen i spil, når man læser det positive indlæg? En kedelig ting, som erfaring har indflydelse, begrebet Best Practice (mindste fællesnævner), skal-opgaver og landsforbundets klare beskrivelse af sit eget vægelsind på hjemmesiden, er alle befordrende for tvivlen. På hjemmesiden er vægelsindet tydeligt: I venstre side opfatter landsforbundet sig som idégivende, i respekt for det lokale selvstyre. I højre side, som en topstyret landsdækkende organisation, der ikke respekterer lokalt selvstyre. Begge dele endda på samme webside. At troværdigheden også lider, er svært at se bort fra. Det skal blive interessant at følge de lovende ord omsat til det virkelige liv i kredsene og til gavn for de borgere, vi alle ønsker at hjælpe, også med de ting borgerne helst ikke vil tænke på. Denne tekst er skrevet efter 1. september 2013, og oplysningerne fra Organisationshåndbogen må forventes at være korrekte, da den angive opdateringsdato er passeret. Teksten er offentliggjort fordi organisationen siger at den er under ændring og det er tæt på sidste chance for at fremhæve det frivillige forbundsarbejde mange ulønnede udfører. Myndighedsopgaver tales der meget om og løses mange af. Forbundsopgaverne hører man sjældent om, selv om de lokalt har stor betydning. Hvad sker f.eks. med Projekt Østbørn i de 50 uger mellem to lejre? Hvor meget skal egentligt gøres for at kunne afholde et årsmøde? Måtte vort virke i Beredskabsforbundet til stadighed være til gavn for borgernes beredskab. Fakta om Hugo Rasmussen Hugo Rasmussen blev frivillig i 1973 i Struer. I 1986 blev han næstformand (i dag kaldet vicekredsleder). I 1990 blev han kredsleder for Struer- Thyholm-kredsen. Fra 1997 til 2003 var han regionsleder i Region Midtjylland. Efterfølgende har han fungeret som infoassistent for kredsen i Holstebro. 19

20 Køb den nye DKB kogebog og støt DKB-fonden med 50 kroner Kr. 150,00 DKB-fonden er en humanitær fond, der uddeler midler hvert år den 7. marts på DKBs stiftelsesdag til fortrinsvis handicappede børn og unge, krisehjem o.lign. Ideen til denne kogebog er opstået i forbindelse med de mange gode samvær i DKB regi i både lokal- og landsforeningen, hvor vi ud over andre interessante ting også udveksler madopskrifter på kryds og tværs. Med en kogebog kunne man lade endnu flere få glæde af den megen kreativitet, der er hos DKB erne, og ved at sælge kogebogen kunne DKB-fonden få glæde af det overskud, vi håber vil komme ud af projektet. Kogebogen kan købes i Frøslevlejren H1, eller rekvireres hos Ragnhild Munk på tlf eller på mail: 20

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

FRIVILLIG. Ny kreds i København. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet

FRIVILLIG. Ny kreds i København. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet FRIVILLIG januar/februar 2013 Ny kreds i København Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet Albertslund lavede flest forebyggelseskurser FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden FRIVILLIG august 2013 Totalforsvarets Dag 2013 FKB Årsmøde 2013 Blå blink på Priden FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Regionale Samlingspunkter åbnes i år Beredskabsforbundet

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne Späth Andersen,

Læs mere

FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE FRIVILLIGE I BEREDSKABSFORBUNDET

FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE FRIVILLIGE I BEREDSKABSFORBUNDET FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE FRIVILLIGE I BEREDSKABSFORBUNDET Vi ses til Nytårsgudstjenesten! Sæt datoen i kalenderen, og kom og vær med: Region Hovedstadens højtidelige Nytårsgudstjeneste

Læs mere

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011 2012 Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Indholdsfortegnelse Indledning 2 På lands- og regionsplan 2 På kredsplan 4

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen,

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

FRIVILLIG 2012. September

FRIVILLIG 2012. September FRIVILLIG 2012 September RANDERS BRYGGER 6.500 KOPPER KAFFE 2.500 kaffetørstige pensionister fik morgenkaffen serveret i Randers - 7 frivillige stod ved gryderne. De Sønderjyske Frivillige Brandværn mødes

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25 FRIVILLIG 2012 Oktober Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 En stor succes med over 500 deltagere i konkurrencerne og som arrangører - en frivillig indsats, der var med til at øge synligheden af det frivillige

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

FRIVILLIG VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER. Tema om forebyggelse. DRB e. = DRS a. + DRB o. Bevidst sikkerhedskultur. Lokal forebyggelseskoordinator

FRIVILLIG VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER. Tema om forebyggelse. DRB e. = DRS a. + DRB o. Bevidst sikkerhedskultur. Lokal forebyggelseskoordinator FRIVILLIG Tema om forebyggelse DRB e + DRB o = DRS a Bevidst sikkerhedskultur i Kolding VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER Lokal forebyggelseskoordinator i Roskilde FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Mads

Læs mere

FRIVILLIG. H.M. Dronningen deltog i mindehøjtidelighed. oktober 2013. Frivillige skaffede nyt tøj til brandfolk. Event for ungdomsbrandkorps

FRIVILLIG. H.M. Dronningen deltog i mindehøjtidelighed. oktober 2013. Frivillige skaffede nyt tøj til brandfolk. Event for ungdomsbrandkorps FRIVILLIG oktober 2013 Frivillige skaffede nyt tøj til brandfolk Event for ungdomsbrandkorps H.M. Dronningen deltog i mindehøjtidelighed FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Sæson for skorstensbrande Den kolde tid nærmer sig. Det samme gør fyringssæsonen i brændeovne.

Sæson for skorstensbrande Den kolde tid nærmer sig. Det samme gør fyringssæsonen i brændeovne. Flagdag 2013 i hæderens tegn Den nationale flagdag er en anerkendelse af den indsats, som Danmarks udsendte i international tjeneste yder Sæson for skorstensbrande Den kolde tid nærmer sig. Det samme gør

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 69 November 2011

Beredskabets Venner. Nummer 69 November 2011 Beredskabets Venner Nummer 69 November 2011 Side 2 Beredskabets Venner Bladet Beredskabets Venner udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på

Læs mere

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Juni 2013 Landsrådsmøde 2013 Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Februar

FRIVILLIG 2012. Februar FRIVILLIG 2012 Februar Et nyt hold frivillige på Frederiksberg skal støtte og supplere redningsberedskabet i henholdsvis Operationsog Støttelinierne læs mere... BEREDSKABSSTYRELSENS NYTÅRSHILSEN TEMADAG

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

FRIVILLIG AUGUST 2014. Totalforsvarets Dag på Nordre Toldbod i København. Juniorbrandkorps omspændt af flammer - i lære som værnepligtige

FRIVILLIG AUGUST 2014. Totalforsvarets Dag på Nordre Toldbod i København. Juniorbrandkorps omspændt af flammer - i lære som værnepligtige FRIVILLIG AUGUST 2014 Aarhus kredsen styrker førstehjælpsgruppen Juniorbrandkorps omspændt af flammer - i lære som værnepligtige Totalforsvarets Dag på Nordre Toldbod i København FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Mødelokalet v. kantinen på Beredskabsstyrelsen Midtjylland H P Hansens Vej 100, 7400 Herning Indkaldte Indbudte Kim Jensen, Lise Maj Rasmussen,

Læs mere

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel Frivillige har udstyret Farmor med røgalarm Budskabet i BrandBevægelsens årlige røgalarmskampagne var Red Farmor og andre ældre ved at sætte en gratis røgalarm op i deres hjem. Ringkøbing-Skjern klar til

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 FRA ORD TIL HANDLING KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- HÅNDTERING POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER NY ARBEJDSMILJØLOVS IND- VIRKNING PÅ

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere