FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september Den Nationale Flagdag Forplejning til personer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer"

Transkript

1 FRIVILLIG september frivillige til døgnøvelse Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til personer

2 FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet vil søge at bevare den lokale tilknytning så vidt muligt Rundt omkring i landet arbejdes der med muligheden for at slå kommunale beredskaber sammen til større fælleskommunale enheder. Det har fået flere kredse til at drøfte fremtid med deres region hvad skal der ske med kredsene, hvis de kommunale beredskaber slås sammen? Svaret er, at vi må se tiden an, samtidig med, at vi forbereder os for der er mange aspekter i de eventuelle sammenlægninger, som vi ikke for nuværende kan få svar på. Men der skal ikke herske tvivl om, at Beredskabsforbundet som udgangspunkt ønsker at bevare den lokale tilknytning en af vores styrker er netop at være til stede med kredse landet over; kredse, der lokalt kan informere, hverve og også uddanne frivillige til at støtte og supplere beredskabet, men også til at være en vigtig del af forebyggelsesopgaven. Sammenlægninger af beredskaber overvejes ud fra beredskabsfaglige vurderinger, men økonomien spiller også en væsentlig rolle i arbejdet. En sammenlægning kan formentlig betyde besparelser og det kan også få betydning for de frivilliges situation. Hvis der i dag er fx 250 frivillige i en række kommuner, der beredskabsmæssigt sammenlægges til ét fælleskommunalt beredskab, vil der så også være budget til 250 frivillige i det nye set-up? Hvad skal der ske med de frivillige, der måske ikke er budget eller opgaver til? Hvis der bliver en fælleskommunal Beredskabskommission, hvilken af kredsene skal så have plads? Der rejser sig mange spørgsmål. Vi vil naturligvis arbejde for, at der bliver mulighed for at være frivillig i alle kommuner, og at der er opgaver og plads til alle men vi frivillige er ikke gratis, selvom frivillige er billige, og realistisk set må vi forberede os på, at der kan komme situationer, hvor flere kredse i et nyt fælleskommunalt set-up bliver udfordret på den ene eller den anden måde. Den situation skal vi forberede os på, så vi har en løsning. Landsledelsen arbejder allerede med sådanne scenarier og vil i forlængelse af det kommende efterårsseminar for Landsledelsen i slutningen af oktober arbejde frem mod konkrete forslag til at sikre, at vi så vidt muligt kan fastholde princippet om en kreds af frivillige i hver kommune. Per Junker Thiesgaard Landschef Stor døgnøvelse i Næstved Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til personer 2

3 Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, Beredskabsforbundets Protektor, deltager i mindehøjtideligheden for omkomne brand- og redningsfolk fredag den 4. oktober Den Danske Redningsberedskabspris og Mindehøjtideligheden for omkomne brand- og redningsfolk afholdes traditionelt den første fredag i oktober. I år bliver der dog ingen prisuddeling, idet man ikke har modtaget indstillinger, der har givet anledning til en prisoverrækkelse. Selvom prisen ikke uddeles i år, mødes vi stadig til den årlige mindehøjtidelighed for brand- og redningsfolk, som har mistet livet under tjeneste. I den anledning inviteres du til mindehøjtidelighed i Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, 1060 København K., med efterfølgende kranselægning: Fredag 4. oktober 2013 kl Mødetid er kl Alle tilmeldte deltagere skal være på plads i kirken kl Uniformeret personel bedes møde i uniform. Der anlægges store ordener. Arrangementet afsluttes med en stående buffet og forventes at være færdigt ca. kl Tilmelding er nødvendig og bedes givet til Line Nielsen på senest mandag den 30. september kl. 12 (eller hurtigst muligt derefter). Med venlig hilsen Den Danske Redningsberedskabspris Bjarne Laustsen, Formand Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Niels Mørup, Formand Falck Danmark A/S Frederik Madsen, Kulturchef Den Danske Redningsberedskabspris Sekretariat: Beredskabsforbundet Hedelykken 10 DK-2640 Hedehusene Telefon

4 200 frivillige deltog i døgnøvelse i Næstved Foto: Bjørn Nielsen, Greve Brandvæsen og Line Nielsen Katastroferne væltede ned over Næstved-området i weekenden den september. Omkring 200 frivillige deltog i den omfattende øvelse, hvor beredskaber fra Region Sjælland fik prøvet deres kompetencer af. Beredskabsinspektør Morten Sommerstedt Christensen fortæller om øvelsen: Vi har over de sidste 2 år selv afviklet døgnøvelse for eget mandskab som en slags afprøvning, inden vi ville søsætte det store slag. Mine tanker bag denne øvelse var at prøve at skabe et koncept, hvor der er beredskabsstævne den anden weekend i september i de lige år, og en kæmpe øvelse for mange beredskaber samtidig, ligeledes den anden weekend i september i de ulige år. I år havde vi inviteret de frivillige beredskaber i Region Sjælland, hvor der var deltagelse fra ikke mindre end syv beredskaber, hvor tjenestegrenene brand, redning, indkvartering/forplejning, kommunikation og redningshunde kom i spil. Redningsfolkene kom fra Næstved, Stevns, Faxe, Kalundborg, Greve, Guldborgsund, Slagelse og Beredskabsstyrelsen samt Flådestation Korsør. Der var store momenter, hvor alle skulle deltage samtidig, og mindre momenter som de blev alarmeret til enkeltvis i de forskellige enheder. Fra Karrebæk Skole, hvor de var indkvarteret og havde brandstation hele weekenden, blev de alarmeret på forskellige tidspunkter, uden at kende hændelserne på forhånd. Formålet med øvelsen var samarbejde internt/ eksternt, videndeling med andre beredskaber, masser af socialt samvær og hygge, og ikke mindst at motivere andre beredskaber til både at deltage og medvirke til at udvide konceptet med store øvelser for frivillige jævnligt. Virkelighedstro øvelser med brande og højtråbende figuranter Øvelsen, der startede fredag aften, bestod af flere momenter. Der var blandt andet slukning af ild i en container og bilbrand i det fri med tilskadekomne nær Ladby. Pludselig var der også en automatisk brandalarm (ABA) i Sct. Jørgens Skole i Næstved, der gik i gang på grund af rødudvikling. Fredag kl. 22 kom der en alarm om, at et fly var styrtet ned i Mogenstrup grusgrav. Der var flere mindre brand omkring 4

5 flyet, og der befandt sig en masse passagerer inde i flyet. Mange redningshold kæmpede for at få passagererne ud, og redningsarbejdet var først afsluttet omkring kl. 2. Men lørdag måtte redningsfolkene på den igen, da der var endnu en ABA-alarm fra Sct. Jørgens Skole, og en time efter var der en større naturbrand i Ladby. Et andet redningshold måtte tage til en brand, der var opstået i et skib, der lå ved kaj i Næstved Havn. Lørdag eftermiddag blev der meldt om storbrand på Mogenstrup Kro, hvor kroens gæster var ved at indebrænde. Alt disponibelt mandskab fra de forskellige beredskaber blev alarmeret til branden. Gæster blev reddet ud af kroen både gennem døre og vinduer, og redningsmandskabet kæmpede med at holde styr på gæster, som blev ved med at løbe ind i bygningen for at redde kammerater ud. Til sidst kom branden dog under kontrol, og mandskabet kunne forlade stedet. Herefter fortsatte øvelsen med flere brande i biler, skib og natur, og søndag blev der afholdt en stor katastrofemedicinsk øvelse, hvor ti personer skulle frigøres fra en minibus, efter at den var kørt sammen med en lastbil. En af figuranterne havde selv været involveret i en bilulykke for 12 år siden, hvor han havde mistet begge ben. Øvelsen var derfor meget virkelighedstro med kunstige ben, som var i klemme under bilen. Øvelsen foregik hos Beredskabsstyrelsen Sjælland, og redningshundene kom ligeledes på arbejde med at finde personer i ruinerne af sammenstyrtede bygninger. Øvelsen sluttede søndag formiddag med en evaluering, og øvelsesleder Morten Sommerstedt Christensen var en tilfreds om end lidt træt mand. 5

6 Den Nationale Flagdag 2013 Den nationale flagdag er en anerkendelse af den indsats, som Danmarks udsendte i international tjeneste yder og har ydet rundt om i verden. Af Mads Jakobsen Foto: Mads Jakobsen og Line Nielsen Torsdag den 5. september blev den årlige nationale flagdag afholdt. På denne dag bliver Danmarks udsendte hvert år hædret og mindet for den indsats, de har ydet i det forgangne år rundt omkring i verdens brændpunkter heriblandt frivillige fra redningsberedskabet. Ved monumentet på Kastellet lagde D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie en krans, hvilket blev efterfulgt af en fælles kransenedlægning anført af udenrigsminister Villy Søvndal. Efterfølgende markerede det officielle Danmark flagdagen med en mindegudstjeneste for de faldne i Holmens Kirke og en parade for årets udsendte på Christiansborg Slotsplads, hvor statsminister Helle Thorning-Schmidt, forsvarschef general Peter Bartram og rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg talte til paraden. Mange hundrede publikummer var mødt for at hylde soldaterne. Folketinget sluttede det officielle program med en reception for årets udsendte. Flagdagen blev desuden højtideligholdt ved en lang række lokale arrangementer landet over. Preben Vrøj Sørensen og Ole Krogh Jørgensen, som begge er rutinerede fanebærere fra Frederiksberg-kredsen, bar Beredskabsstyrelsens fane. Monument på Kastellet Monumentet er tegnet af kunstner Finn Reinbothe og består blandt andet af tre rum: Et rum til større ceremonier med den overordnede inskription En tid Et sted Et menneske. Et rum til aktuelt udsendte med vågeild i form af en tændt fakkel og inskriptioner med navne på konflikt- og katastrofeområder samt et rum til minde og refleksion for efterladte med navneinskriptioner på de omkomne. 6

7 På Kastellet i København blev flagdagen markeret og indledt af det officielle Danmark med deltagelse af Prins Joachim og Prinsesse Marie, Folketinget, forsvaret, beredskabet, politiet med flere. Vicelandschef Lennart Stauersbøl Olsson (t.v.) ses her sammen med økonomiog indenrigsminister Margrethe Vestager, præsident Bjarne Laustsen, landschef Per Junker Thiesgaard og vicelandschef Else Højsager. Vicelandscheferne lagde på Beredskabsforbundets vegne en krans ved monumentet på Kastellet. Forsvarsminister Nicolai Wammen var glad og stolt over, at de udsendte blev fejret over hele landet, og han så det som et tegn på, at der er stor opbakning til den indsats, som de udsendte har ydet for Danmark. Statsminister Helle Thorning-Schmidt holdt tale for soldater, udsendte, veteraner og pårørende til paraden ved Christiansborg Slotsplads. Fanekommandoen bestod af fanebærere fra Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvevåbnets Taktiske Kommando, hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen samt politiet. 7

8 Frivillige bespiste knap mennesker Af Jeanette Dea Nørregaard, presse- og kommunikationsmedarbejder i Beredskabsforbundet Foto: Næstved Gymnasium og HF Der var godt nok knald på. Sådan lyder det fra Michael Elvig, der var koordinator ved Næstved Brand og Rednings store forplejningsopgave fornylig. Den 5. september fejrede Næstved Gymnasium og HF 70 års jubilæum, og den slags arrangementer kræver bespisning af mange mennesker indenfor et kort tidsrum. Næstved Brand og Redning stod for netop denne opgave, og fra kl var 14 frivillige i fuld gang ved kødgryderne. På bare to timer fik knap gæster serveret: 350 liter suppe, pølser og brød samt portioner pasta- og kartoffelsalat med skinke. Menuen blev fordelt fra tre forskellige udleveringssteder, hvor de mange frivillige arme styrede det mobile køkken Køkkencontaineren og grillen. Også brændekomfuret, den såkaldte Gullaschkanon, var kørt i stilling, så de mange spisende kunne få suppe til tiden. Der var meget travlt undervejs, men ifølge Michael Elvig forløb forplejningsopgaven tilfredsstillende, og 8

9 der var efterfølgende ros fra både skolen og beredskabschefen. Samtidig gav den store opgave en vigtig læring, som de frivillige kan tage med sig: Vi er blevet mere opmærksomme på, hvordan vi kan lette arbejdet for os selv i forbindelse med forberedelserne. Sådan noget som at sørge for, at skinken er skåret op, inden det går løs med de mange sultne gæster i køen. Men det er heldigvis i småtingsafdelingen, lyder det fra Michael Elvig, der i det civile liv er uddannet kok. Det giver god træning, for den slags opgaver hører til sjældenhederne, selvom vi hos Næstved Brand og Redning har haft flere større indsatser både i 2012 og i år. Som frivillig trænes man også løbende, så uddannelsen vedligeholdes og det gælder både teori og mere praktiske øvelser, fx hvordan man indretter en kogeplads bedst muligt, fortæller den tilfredse koordinator, der desuden er kredsleder i Næstvedkredsen. Han er glad for, at det frivillige beredskab fik lov til at prøve kræfter med den store forplejningsopgave: På bare to timer fik knap gæster serveret: 350 liter suppe, pølser og brød samt portioner pasta- og kartoffelsalat med skinke. 9

10 Assistance til brand i Hundested med sprængfarligt stof Af Peter Agerholm, kredsleder Frederikssund Den 7. september blev vi alarmeret kl. 14:32 af ISL til brand i villa i Hundested med autosprøjte og vandtankvogn. Da vi denne dag er på Højager til undervisning, afgår fra autosprøjten allerede efter bare 3 minutter (Kørsel 1) med 1+5, og blot 15 minutter efter afgår vores krogtrækker med den nye 10m3 vandtankcontainer og to mand. Køreafstanden er 33 km, og autosprøjten ankommer efter ca. 40 minutter, dog kun 3 min før tankvognen, da vi var så uheldige at ramme tog til tiden ved begge jernbaneoverskæringer på vej mod Hundested. Branden er opstået i et privat værksted, hvor ejeren af huset har været i gang med at svejse, og en gnist har fået antændt garagen. Ved ankomsten får vi straks oplyst, at vi har med acetylenflasker at gøre. Garagen, bilen og øvrigt udstyr brænder, herunder f- gas-flasker, som ryger i luften. Der var fire flasker acetylen, hvoraf de tre flasker kom i sikkerhed. Vi overtager sikringen af den sidste acetylen-flaske med et c-rør fra Hundesteds sprøjte. Kemisk beredskab samt AGA bliver konsulteret af ISL, og de bliver enige om fortsat køling af acetylen-flasken i yderligere 24 timer, før denne flyttes. Det Supplerende Frivillige Beredskab leverer brandvagt på stedet indtil kl. 14:30 næste dag, hvor borttransport af acetylen-flasken kan forgå. Det sker også ved Det Supplerende Frivillige Beredskabs foranstaltning. Vi sender containertankvognen fra Højager med tre mand dagen efter kl. 12:50, og acetylen-flasken bliver lagt i vandtankcontaineren og kørt til havnen i Hundested, hvor den bliver sænket i vandet for at ligge der i yderligere tre dage, før AGA henter den. Samlet set varede vores indsats 30 timer. Samlet antal frivillige: 13 Samlet antal frivilligtimer: 93 10

11 Skybrud sendte frivillige i kælderen Den 18. september kom der et skydbrud over dele af Københavnsområdet, som bevirkede, at Nordregårdsskolen i Tårnby på Amager fik oversvømmelse i deres 200 kvadratmeter store kælder. Da man havde mange andre opgaver pga. vejret, måtte Skadeservice Danmark tilkalde Greve Brandvæsen Frivillig Beredskab og Det Supplerende Frivillige Beredskab Frederikssund. Kredsleder Peter Agerholm fra Frederikssund fortæller her om indsatsen. Af Peter Agerholm, kredsleder Frederikssund Foto: Bjørn Nielsen, Greve Brandvæsen Ved Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 var temaet Ekstremt vejr, og det er ikke uden grund, at de frivillige beredskaber rundt om i landet har disse opgaver inde på nethinden. Onsdag den 18. september til middag bliver Det Supplerende Frivillige Beredskab kontaktet af Skadeservice Danmark, som beder om hjælp til en stor vandskade i en kælder på Nordregårdsskolen i Tårnby på Amager, hvor formiddagens skybrud har oversvømmet kælder og kloarker. Da vores assistance ikke er akut, bliver vi enige med skadeservice om at sende en SMS ud for at høre, om der er nogle, som kan komme her midt på en arbejdsdag. To frivillige melder sig straks og sendes derfor til Amager. Et par stykker meddeler, at de kan komme efter arbejdstid, hvis der stadig er behov, og da opgaven er stor, takker skadeservice ja tak til dette tilbud, og vi sender yderligere en SMS ud med tilkald til kl. 17:30. Der møder 13 mand ind kl. 17:30, og vi kører til Amager og er der til ca. 22:00, hvor vi bl.a. har fået vasket gulve, suget vand, desinficeret i store dele af kælderen. Opgaven var ikke slut, da vi kørte, Skadeservice Danmark skulle nu til at opstille affugtere, men vi var med til at få klaret den primære opgave, at skolen kunne bruge kælderen igen næste morgen også uden den helt store sundhedsrisiko. 11

12 Frivillige fortalte om forebyggelse til Frivilligdagen i Middelfart Af Ib Skov Pedersen, vicekredsleder Middelfart Søndag den 8. september var der Naturens Dag i Middelfart Kommune med ca. 40 arrangementer, som blev afholdt i alle hjørner af kommunen. Derved tegnede Middelfart sig for omkring en sjettedel af samtlige Naturens Dag-arrangementer i hele landet. Det hele blev sat i gang på Efterskolen Billeshave ved Strib, hvor tv-kendissen Sebastian Klein var hyret til at underholde, det havde samlet rigtig mange besøgene, og det fortsatte dagen igennem. Søndagen var ikke kun Naturens Dag, men også udråbt til Frivilligdagen, og der var mange frivillige foreninger på Billeshave, hvor frivilligcentret var tovholder. Vi er medlem i frivilligcentret og befandt os også på Efterskolen Billeshave med vores stand. Vi orienterede om forebyggelseskurset samt bød på en tår kaffe og en snak. Vi var tre frivillige, der deltog. Vi orienterede om forebyggelseskurset samt bød på en tår kaffe og en snak. Kredsleder Viga Sundahl, vicekredsleder Ib Skov Pedersen og frivillig Solvejg Bjerregaard bemandede standen og fortalte om forebyggelseskurset. 12

13 EN FANTASTISK DEJLIG DAG Af Viga Sundahl, kredsleder Middelfart Så har det igen været den tredje søndag i september og åbent landbrug. Igen har jeg været på Troelsmose, en stor gård ved Vissenbjerg på Fyn. Jeg laver kaffe, som udskænkes til de besøgende og kakao til børnene. Det er en stor dag for landbruget, hvor de viser gårdens dyr frem, og man kan se, hvordan der bliver malket, og børnene kan se, hvorfra mælken kommer. Det er femte gang, jeg har været på samme gård, og jeg glæder mig hvert år til denne dag. Det er gennem Landboforeningen, jeg bliver bedt om at lave kaffe, og de sponsorerer, hvad der skal bruges. Der er mange små lokale foreninger, som udstiller denne dag og har salgsboder på gården. Jeg har hjælp af to personer fra Odense, og de to mennesker reserverer dagen lang tid forud, fordi de så gerne vil være med. Det er jeg glad for. Vi har en travl dag, men det betyder ikke noget, for vi har en fantastisk dag med mange sjove oplevelser ganske gratis, og vi møder en masse dejlige mennesker. På gården har de 450 sortbrogede malkekøer og 575 kvier og kalve, så der er noget at se til. En ko havde lige kælvet om morgenen, og den nyfødte kalv lå i boksen ved sin mor. Da den første gang stod på sine stive ben, var der mange børn, som fik en sjov oplevelse. Gården leverer liter mælk om dagen til Arla-mejeri. Arla er også med til at udstille sådan en dag, de uddeler smagsprøver på forskellige produkter, det er populært. Gyllen fra de mange dyr bliver til varme og strøm ved Fangel Biogas, så der er mange ting, der går op i en højere enhed på denne gård og på mange andre gårde. Det er over hele landet, at der er Åbent Landbrug, så husk tredje søndag i september næste år. GLÆD JER TIL EN FANTASTISK DEJLIG DAG. 13

14 Mød landssekretariatets nye ansigter I efteråret har Beredskabsforbundet fået to praktikanter fra Professionshøjskolen Metropol. De to praktikanter skal arbejde med forebyggelsesuddannelsen. Samtidig har kommunikationsafdelingen fået en medarbejder i løntilskud, som bl.a. skal hjælpe med pressearbejdet i kredsene. Her kan du møde de nye ansigter. Navn: Søren Nordtorp Christensen Alder: 29 år Baggrund: I gang med en Professionsbachelor i Katastrofe og Risiko Management, PH Metropol. Beredskabstekniker, PH Metropol. Markedsføringsøkonom med speciale i sportsmarketing og management, Svendborg Erhvervsakademi. Brandmandsuddannelse hos Beredskabsstyrelsen Sydjylland. Hvorfor ville du gerne i praktik hos Beredskabsforbundet? Vi fik et katalog ud med forskellige steder og opgaver, og selve opgaven hos Beredskabsforbundet lød meget spændende og som en udfordring. Mit kendskab til forbundet var inden lidt begrænset på trods af, at jeg er frivillig hos Frederiksberg Brandvæsen under Beredskabsforbundet. Det er jo primært vores egen kreds, vi hører om, når vi er til møder eller lignende. Hvad er dit fokus/hvad skal du arbejde med under praktikopholdet? Vi har til opgave at kigge på Hjemmets Beredskabsplan. Da jeg er i Frederiksberg-kredsen i forvejen har jeg fået den kreds at skulle undersøge det foreløbige arbejde med det. Dernæst skal jeg forsøge at komme med idéer og forslag til evt. kampagneændringer, eller hvad vi kommer frem til gennem arbejdet. Hvad håber du at få ud af praktikopholdet? Jeg regner med at blive udfordret på de nye egenskaber, vi er i gang med at få på modulet p.t. omkring netop kampagneplanlægning og kommunikation. Samtidig håber jeg at kunne bidrage til, at det bliver en stor succes fremadrettet. Mikkel Fabricius Østerby (t.v.) og Søren Nordtorp Christensen 14

15 Navn: Mikkel Fabricius Østerby Alder: 24 år Baggrund: STX, uddannet Beredskabstekniker på PH Metropol, Sikkerhedskoordinator Distortion 2013, Sikkerhedschef Distortion Hvorfor ville du gerne i praktisk hos Beredskabsforbundet? Vi har modtaget en del forskellige praktiktilbud i forbindelse med uddannelse, og beskrivelsen og indholdet i Beredskabsforbundets oplæg var det som tiltalte mig mest. Jeg anser Beredskabsforbundet for værende en spændende organisation, med mulighed for medindflydelse og medbestemmelse. Hvad er dit fokus/hvad skal du arbejde med under praktikopholdet? Det er endnu ikke lykkes mig at stable et møde op med min kommune. Så flg. tager udgangspunkt i egne overvejelser. Mit fokus ligger først og fremmest i at sørge for, at min tildelte kommune får opfyldt og opsat nogle mål og delmål. Derudover vil fokus også være på at udvikle egne kompetencer indenfor kommunikation og formidling. Det handler i høj grad for mig om at formidle de budskaber, som Beredskabsforbundet ønsker fokus på. Målet er dog at formidle budskaberne med et personligt touch. Hvad håber du at få ud af praktikopholdet? Praktikopholdet skulle meget gerne styrke mig på formidlings- og kommunikationsområdet. Derudover håber jeg også, at praktikopholdet vil kunne hjælpe Beredskabsforbundet og kommunen i en sådan grad, at mit ophold har været en gevinst for begge parter. Navn: Jeanette Dea Nørregaard Alder: 44 år Baggrund/Uddannelse: Jeg har næsten 20 års erfaring fra mediebranchen, hvor jeg har været ansat som journalist og radiovært blandt andet på DR P4. De senere år har jeg taget efteruddannelse indenfor blandt andet strategisk kommunikation og online-journalistik og har senest arbejdet med PR og kommunikation på et teater. Jeg har mere end ti års erfaring med bestyrelsesarbejde indenfor børne- og ungeområdet i Høje-Taastrup Kommune. Hvorfor ville du gerne starte i løntilskud hos Beredskabsforbundet? Jeg vil gerne være en del af en arbejdsplads, hvor jeg kan være med til at gøre en forskel og fx skabe mere opmærksomhed omkring de mange vigtige og spændende opgaver, som de frivillige er involveret i. Jeg har stor respekt for folk, der engagerer sig i frivilligt arbejde, og som træder til, når det virkelig gælder. Hvad er dit fokus/hvad skal du arbejde med? Jeg skal være en ekstra ressource i kommunikationsafdelingen og blandt andet hjælpe forbundets mange kredse med at synliggøre deres aktiviteter endnu mere. Jeg vil også fra tid til anden bidrage med artikler til BEREDSKAB og FRIVILLIG. Hvad håber du at få ud af din tid hos forbundet? Jeg forventer at få en meget større viden om, hvordan beredskabsverdenen fungerer og få styrket mine faglige kompetencer. 15

16 Fanebærerkursus i Region Sjælland Af Erling Møller Jensen, viceregionsleder Region Sjælland Region Sjælland har afholdt et Fanebærerkursus den 28. september i Slagelse-kredsens nye frivillighus. Der var 20 deltagere fra 6 kredse med 8 faner. Kurset blev ledet af Preben Vrøj Sørensen, der er kredsleder på Frederiksberg. Alle kommandoer blev gennemgået og deltagerne havde på skift fanekommandoen, og der blev marcheret i takt (i starten ikke lige i takt, men det blev rigtigt godt). 16

17 Beredt til cyberangreb Som frivillig kan du yde førstehjælp og begrænse skader på bygninger og materiel. Men hvad gør du for at udrede skaderne, hvis din identitet bliver stjålet? GF Forsikring giver nu akut hjælp. I FRIVILLIG-nummeret med fokus på forebyggelse kunne du læse, at cyberangreb er på listen over risici i samfundet, som Beredskabsstyrelsen vurderer, at der bør rettes størst opmærksomhed mod. Og ifølge myndighederne er identitetstyveri et stigende problem, fortæller Jan Piet Larsen fra GF Brand, Redning og Vagt. En rundspørge som analysefirmaet Opeepl/Yougov har foretaget for GF bekræfter, at der er et stort behov for hjælp. Undersøgelsen viser, at 75 pct. af danskerne er usikre på, hvad de skal gøre, hvis de får deres personlige oplysninger opsnappet på nettet. Og 47 pct. er i stigende grad bekymrede for id-tyveri. Et stort arbejde at redde trådene ud Med GF s nye dækning id-sikring kan kunden overlade håndteringen til GF, som ordner det praktiske. Det eneste kunden skal gøre er at anmelde det til politiet. Herefter tager GF over og sørger for alt fra lukning af bankkonti til afvisning af uretmæssige pengekrav PAS PÅ DIN IDENTITET: Du ved, hvad du skal gøre, hvis indbrudstyven har været på spil. Men hvad gør du, hvis dit cpr-nummer bliver opsnappet og misbrugt - fx til at oprette forbrugslån i dit navn? Erfaringer viser, at der ofte går lang tid, før et identitetstyveri opdages, og ofte går der op til flere år, før der er ryddet op i sagerne. De fleste opfatter det som et omfattende arbejde, hvis den praktiske håndtering er overladt til en selv. Og det er dyrebar tid, der går fra ens arbejde som frivillig, slutter Jan Piet Larsen. Du kan finde gode råd om forebyggelse af id-tyveri på Vil du vide mere om GF s indboforsikring inkl. gratis id-sikring, så kan du kontakte GF s forsikringsklub: GF Brand, Redning og Vagt på telefon Husk at nævne, at du har tilknytning til Beredskabsforbundet. 17

18 REGION SJÆLLAND Indbyder til en UDDANNELSESDAG PÅ TVÆRS LØRDAG DEN 16. NOVEMBER STED: NÆSTVED BRAND & REDNING MANØVEJ NÆSTVED Beredskabsforbundet regionale uddannelses dag 18

19 Kommentar til sidste måneds Leder En frivilligs kommentar til Lederen i august-nummeret af FRIVILLIG, som omhandlede de nye regionale samlingspunkter. Af Hugo Rasmussen, fri og villig, koldkrigs- (O-ch) og leder C-uddannet Det er altid glædeligt, når der etableres løsninger, der åbner mulighed for at udnytte lokale evner og forskelligheder til gavn for borgernes evne til at hjælpe sig selv, også når uheldet er ude. Specielt for kredsene, som gennem flere år har måttet klare sig med selvfundne løsninger, er det glædeligt at se sig integreret i en større sammenhæng. Mange har enorme ressourcer at bidrage med. Det er meget spændende, hvorledes ændringerne gennemføres. Specielt heldige med centrale eller regionale ændringer har Vestjylland jo ikke været (sygehus, atomaffaldslager osv.). Valget af metode til at få tyren, undskyld, elefanten gennem porcelænsbutikken bliver spændende at følge. Tanken faldt naturligt på en tyr i en glasbutik, men tyren giver forestilling om lidt virilitet, som ikke er det, der bedst kendetegner Beredskabsforbundet. Vælger landsforbundet en idégivende tilgang, som anført i afsnit (side 1), og i respekt for det lokale selvstyre at få elefanten gennem butikken, er det nemt at få accept af eller tilgivelse for de skader, der følger med elefanten. Hvor der handles, der spildes!. Vælger landsforbundet en tilgang, som antydet med begrebet skalopgaver, at sende elefanten gennem butikken uden hensyntagen til det lokale selvstyre (som beskrevet i afsnit side 2), vil goodwill-kontoen kunne opleves som negativ i lang tid. Hvad bringer tvivlen i spil, når man læser det positive indlæg? En kedelig ting, som erfaring har indflydelse, begrebet Best Practice (mindste fællesnævner), skal-opgaver og landsforbundets klare beskrivelse af sit eget vægelsind på hjemmesiden, er alle befordrende for tvivlen. På hjemmesiden er vægelsindet tydeligt: I venstre side opfatter landsforbundet sig som idégivende, i respekt for det lokale selvstyre. I højre side, som en topstyret landsdækkende organisation, der ikke respekterer lokalt selvstyre. Begge dele endda på samme webside. At troværdigheden også lider, er svært at se bort fra. Det skal blive interessant at følge de lovende ord omsat til det virkelige liv i kredsene og til gavn for de borgere, vi alle ønsker at hjælpe, også med de ting borgerne helst ikke vil tænke på. Denne tekst er skrevet efter 1. september 2013, og oplysningerne fra Organisationshåndbogen må forventes at være korrekte, da den angive opdateringsdato er passeret. Teksten er offentliggjort fordi organisationen siger at den er under ændring og det er tæt på sidste chance for at fremhæve det frivillige forbundsarbejde mange ulønnede udfører. Myndighedsopgaver tales der meget om og løses mange af. Forbundsopgaverne hører man sjældent om, selv om de lokalt har stor betydning. Hvad sker f.eks. med Projekt Østbørn i de 50 uger mellem to lejre? Hvor meget skal egentligt gøres for at kunne afholde et årsmøde? Måtte vort virke i Beredskabsforbundet til stadighed være til gavn for borgernes beredskab. Fakta om Hugo Rasmussen Hugo Rasmussen blev frivillig i 1973 i Struer. I 1986 blev han næstformand (i dag kaldet vicekredsleder). I 1990 blev han kredsleder for Struer- Thyholm-kredsen. Fra 1997 til 2003 var han regionsleder i Region Midtjylland. Efterfølgende har han fungeret som infoassistent for kredsen i Holstebro. 19

20 Køb den nye DKB kogebog og støt DKB-fonden med 50 kroner Kr. 150,00 DKB-fonden er en humanitær fond, der uddeler midler hvert år den 7. marts på DKBs stiftelsesdag til fortrinsvis handicappede børn og unge, krisehjem o.lign. Ideen til denne kogebog er opstået i forbindelse med de mange gode samvær i DKB regi i både lokal- og landsforeningen, hvor vi ud over andre interessante ting også udveksler madopskrifter på kryds og tværs. Med en kogebog kunne man lade endnu flere få glæde af den megen kreativitet, der er hos DKB erne, og ved at sælge kogebogen kunne DKB-fonden få glæde af det overskud, vi håber vil komme ud af projektet. Kogebogen kan købes i Frøslevlejren H1, eller rekvireres hos Ragnhild Munk på tlf eller på mail: 20

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på FRIVILLIG Foto: Johnny Wichmann Juni 2014 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede 80 års jubilæumsmarkeringerne på Bornholm og i Them Familiedag for frivillige på Flyvestation

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side 18-19 Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

magasinet Tema: Det nære hjemmeværn Kronprinsessen i hjemmeværnet Portræt af landsrådet Inger, Lady og 30 alle gutterne Flyverne får fat i de unge

magasinet Tema: Det nære hjemmeværn Kronprinsessen i hjemmeværnet Portræt af landsrådet Inger, Lady og 30 alle gutterne Flyverne får fat i de unge magasinet nr. 1 /Februar 2008 26 Portræt af landsrådet Inger, Lady og 30 alle gutterne 36 Flyverne får fat i de unge Tema: Det nære hjemmeværn 40 Politikere om dansk forsvar Kronprinsessen i hjemmeværnet

Læs mere

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 7 September 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 2 engelske brandmænd omkom fanget af nedfaldne kabler Side 14-20 BRANDVÆSEN NR. 7 September 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

BRANDVÆSEN. Risici ved elbiler. Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer.

BRANDVÆSEN. Risici ved elbiler. Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer. NR. 9 november 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Risici ved elbiler Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer.

Læs mere

Tema: Brand, side 4-11

Tema: Brand, side 4-11 nummer 2 marts 2010 Tema: Brand, side 4-11 sforlig, side 13-19 Udsendt til Haiti, side 24 Leder Ny minister, nyt forlig Indhold Brandteknikeren arbejder baglæns...4 Nyt ungdomsbrandvæsen...6 et har fået

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013 NR. 1 Februar 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flyvebåd med blåt blink Side 17-19 BRANDVÆSEN NR. 1 Februar 2013 11. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver Foreningen af Kommunale

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

Folkehjælp. Juni 2011 nr. 96 Udgives af Dansk Folkehjælp. Helt frivilligt

Folkehjælp. Juni 2011 nr. 96 Udgives af Dansk Folkehjælp. Helt frivilligt Folkehjælp Juni 2011 nr. 96 Udgives af Helt frivilligt leder Indhold: Foto: Jan Kjær 6 4 10 Leder: Skal frivillige sikre velfærden? 3 på Facebook 4-5 Helt frivilligt 6-9 Rene hænder i Tanzania 10-13 Kampagne

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang

Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2007 Nr. 4-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Flere nedslidte i 2006 15 Superfængsel uden dørhåndtag 16 I dobbeltbelæg på Vestre 18 Arbejdsmiljø på

Læs mere