Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips"

Transkript

1 Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på Spørgsmål? Kontakt Philips D450 D455 Udvidet brugerdokumentation

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 3 2 Din telefon 4 Pakkens indhold 4 Oversigt over telefonen 5 Oversigt over basestationen 6 3 Kom godt i gang 7 Tilslutning af basestationen 7 Isæt de medfølgende batterier 8 Konfigurer din telefon (afhængigt af land) 8 Skift PIN-koden for fjernadgang (for D455) 9 Oplad håndsættet 9 Kontroller batteriniveauet 9 Hvad er standby-modus? 9 Visning af ikoner 10 Kontroller signalstyrken 10 Tænd eller sluk for håndsættet 11 4 Opkald 12 Foretag et opkald 12 Besvar et opkald 12 Afslut et opkald 12 Juster lydstyrken for ørestykket/ højttaleren 13 Slå mikrofonens lyd fra 13 Tænd eller sluk for højttaleren 13 Foretag endnu et opkald 13 Besvar endnu et opkald 13 Skift mellem to opkald 13 Opret et telefonmøde med de eksterne opkald 14 5 Internt opkald og telefonmøder 15 Foretag et opkald til et andet håndsæt 15 Opret et telefonmøde 15 6 Tekst og tal 17 Indtast tekst og tal 17 Skift mellem store og små bogstaver 17 7 Telefonbog 18 Se telefonbogen 18 Søg efter en post 18 Opkald fra telefonbogen 18 Åbn telefonbogen under et opkald 18 Tilføj en post 19 Rediger en post 19 Slet en post 19 Slet alle poster 19 8 Opkaldslog 20 Opkaldslistetype 20 Vis opkaldsposterne 20 Gem en opkaldspost i telefonbogen 20 Ring tilbage 21 Slet en opkaldspost 21 Slet alle opkaldsposter 21 9 Genopkaldsliste 22 Vis genopkaldsposterne 22 Gem en genopkaldspost i telefonbogen 22 Åbn genopkaldslisten under et opkald 22 Slet en genopkaldspost 22 Slet alle genopkaldsposter Telefonindstillinger 23 Lydindstillinger 23 ECO-modus 24 ECO+-tilstand 24 Navngiv håndsættet 25 Indstil dato og klokkeslæt 25 Indstil skærmsprog 25 Autosvar 25 Aktiver/deaktiver auto-lægpå Vækkeur 26 Indstil alarmen 26 Sluk for alarmen Telefonsvarer 27 Tænd eller sluk for telefonsvareren 27 Familiebeskeder 27 Indstil telefonsvarersprog 27 DA 1

4 Indstil svarmodus 27 Meddelelser 28 Indgående beskeder 28 Fjernadgang Tjenester 32 Opkaldslistetype 32 Auto-telefonmøde 32 Opkaldsspærring 32 Blokeringsliste 33 Netværkstype 33 Auto-præfiks 34 Vælg tilbagekaldstid 34 Ringefunktion 34 Vækkefunktion 35 Registrer yderligere håndsæt 35 Afmeld håndsæt 35 Gendan standardindstillinger Tekniske data Meddelelse 38 Overensstemmelseserklæring 38 Brug GAP-standard 38 Overholdelse af EMF 38 Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Appendiks 42 Tekst- og nummerindtastningstabeller Indeks 44 2 DA

5 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Strømkrav Til dette produkt kræves V vekselstrøm. Ved strømsvigt kan kommunikation gå tabt. Netværksspændingen er klassificeret som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som defineret i standarden EN Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå opladeren kan slukkes, er ved at tage strømforsyningen ud af stikkontakten. Sørg for, at der altid er nem adgang til stikkontakten. Sådan undgås beskadigelse eller funktionsfejl Advarsel Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i brugervejledningen. Anvend kun de batterier, der er angivet i brugervejledningen. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes af en forkert type batteri. Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne. Kast ikke batterier i ild. Brug altid de kabler, der fulgte med produktet. Lad ikke opladningskontakterne eller batteriet komme i kontakt med metalgenstande. Lad ikke små metalgenstande komme i kontakt med produktet. Dette kan forringe lydkvaliteten og beskadige produktet. Metalliske genstande kan sætte sig fast, hvis de anbringes tæt på eller oven på håndsættets modtager. Brug ikke produktet, hvor der er risiko for eksplosion. Åbn ikke håndsæt, basestation eller oplader, da du derved kan blive udsat for høj spænding. Til udstyr, der skal sluttes til en stikkontakt, skal der være en let tilgængelig stikkontakt i nærheden. Håndfri aktivering kan forårsage en pludselig stigning i lydstyrken i ørestykket til et meget højt niveau. Sørg derfor for, at håndsættet ikke er for tæt på øret. Dette udstyr kan ikke bruges til at foretage nødopkald i tilfælde af strømsvigt. Der skal etableres et alternativ til foretagelse af nødopkald. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler, da disse kan ødelægge telefonen. Udsæt ikke telefonen for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys. Tab ikke telefonen, og sørg for, at der ikke falder ting ned på den. Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage interferens. Om drifts- og opbevaringstemperaturer Brug kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem 0 og +40 C (op til 90 % relativ luftfugtighed). Opbevar kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem -20 og +45 C (op til 95 % relativ luftfugtighed). Batteriets levetid kan forkortes under forhold med lave temperaturer. DA 3

6 2 Din telefon Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på Strømadapter** Pakkens indhold Ledning* 2 x AAA-batterier Håndsæt** Reklamationsret Basestation (D450) Kort brugervejledning Basestation (D455) * I nogle lande skal ledningen tilsluttes til adapteren, før ledningen sættes i telefonstikket. Oplader (uden telefonstik)** Tip ** I pakker med flere håndsæt er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. 4 DA

7 Oversigt over telefonen a e Tryk og hold nede for at tænde eller slukke håndsættet. Tryk for at indtaste et mellemrum under tekstredigering. Tryk og hold nede for at låse/oplåse tastaturet i standbytilstand. m l k j i h b c d e f g f g Tryk og hold nede for at indtaste en pause under et opkald. Skift til store/små bogstaver under redigering. Slå mikrofonlyden fra eller til. Åbn telefonsvarermenuen i standbytilstand (kun for D455). Lyt til nye beskeder fra telefonsvareren (kun for D455). h Mikrofon a Ørestykke b c d Rul op i menuen. Øg lydstyrken i ørestykket/højttaleren. Få adgang til telefonbogen i standbytilstand. Slet tekst eller tal. Afbryd handling. Åbn genopkaldslisten i standbytilstand. Rediger lydprofilen under et opkald. Afslut opkaldet. Afslut menu/handling. n o i j k l m Tænd/sluk højttalertelefonen. Foretag og modtag opkald gennem højttaleren. Tryk og hold nede for at foretage et internt opkald (kun for versioner med flere håndsæt). Indstil ringefunktionen (funktionen pulsopkald eller midlertidig tone). Rul ned i menuen. Sænk lydstyrken i ørestykket/ højttaleren. Åbn opkaldsloggen i standbytilstand. Foretag og modtag opkald. Knap til genopkald (Denne funktion afhænger af netværket). Åbn hovedmenuen i standbytilstand. Bekræft valg. Åbn menuen med valgmuligheder. DA 5

8 Vælg den funktion, der vises på håndsættets skærm lige oven over tasten. n Højttaler o Batteridæksel Oversigt over basestationen D450 b c Tænd eller sluk for telefonsvareren. Slet den aktuelle afspilningsmeddelelse. Tryk og hold nede for at slette alle gamle meddelelser. d / Sænk/øg lydstyrken for højttaleren. e / Spring frem/tilbage under afspilning. f Afspil beskeder. Stop afspilning af beskeder. g LED-indikator a h Tryk for at finde håndsæt. Tryk og hold nede for at åbne registreringsmodus. a D455 Tryk for at finde håndsæt. Tryk og hold nede for at åbne registreringsmodus. a b c d e f g h a Højttaler 6 DA

9 3 Kom godt i gang Advarsel Læs sikkerhedsinstruktionerne i afsnittet "Vigtige sikkerhedsinstruktioner", før du tilslutter og installerer dit håndsæt. Tilslutning af basestationen Advarsel Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt bag på eller på undersiden af telefonen. Brug kun den medfølgende strømadapter til at oplade batterierne. 3 Tilslut strømadapterens ender til (kun for versionen med flere håndsæt): DC-indgangsstikket i bunden af den ekstra håndsætoplader. strømstikket på væggen. Hvis du har abonnement på højhastigheds DSLinternet (Digital Subscriber Line) via din telefonlinje, skal du sørge for at installere et DSL-filter mellem telefonledningen og stikkontakten. Filteret forebygger støj og problemer med Vis nummer-funktionen pga. DSL-interferens. Du kan få flere oplysninger om DSLfiltre hos din DSL-udbyder. Identifikationspladen findes i bunden af basestationen. 1 Tilslut enderne af strømadapteren til hhv.: DC-indgangsstikket på bagsiden af basestationen strømstikket på væggen. 2 Tilslut enderne af ledningen til hhv.: telefonstikket på bagsiden af basestationen telefonstikket på væggen. DA 7

10 Isæt de medfølgende batterier 1 2 Konfigurer din telefon (afhængigt af land) 1 Når du bruger telefonen første gang, vises der en velkomstmeddelelse. 2 Tryk på [OK]. Indstil land/sprog Angiv et land/sprog, og tryk derefter på [OK] Indstillingen for land/sprog gemmes. 3 Advarsel Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild. Brug kun de medfølgende batterier. Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer. Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang. Det er helt almindeligt, at håndsættet bliver varmt, når batterierne oplades. Advarsel Kontroller batteriernes polaritet, når de indsættes i batterirummet. Forkert polaritet kan beskadige produktet. Indstillingen for land/sprog afhænger af landet. Hvis der ikke vises en velkomstmeddelelse, betyder det, at indstillingen for land/sprog er forudindstillet for dit land. Derefter kan du indstille dato og klokkeslæt. Se følgende trin for at ændre sprog. 1 Vælg [Tlf.opsætning] > [Sprog], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg et sprog, og tryk på [OK] for at Indstil dato og klokkeslæt 1 Vælg [Menu] > [Tlf.opsætning] > [Dato & tid], og tryk derefter på [OK] for at 2 Tryk på taltasterne for at indtaste datoen, og tryk derefter på [OK] Tidsindstillingsmenuen vises på håndsættet. 3 Tryk på taltasterne for at indtaste klokkeslættet. Hvis tiden vises i 12-timers format, skal du trykke på / for at vælge [am] eller [pm] (afhængigt af land). 4 Tryk på [OK] 8 DA

11 Skift PIN-koden for fjernadgang (for D455) Kontroller batteriniveauet Denne funktion er kun tilgængelig til modeller med telefonsvarer. Standard PIN-koden for fjernadgang til telefonsvareren er 0000, og det er vigtigt at ændre den mhp. at øge sikkerheden. 1 Vælg [Menu] > [Telefonsvarer] > [Fjernadgang] > [Skift PIN], og tryk derefter på [OK] 2 Indtast den gamle PIN-kode, og tryk på [OK] 3 Indtast den nye PIN-kode, og tryk derefter på [OK] 4 Indtast den nye PIN-kode igen, og tryk derefter på [Gem] Oplad håndsættet Anbring håndsættet i basestationen for at oplade håndsættet. Når håndsættet er anbragt korrekt i basestationen, hører du et lydsignal. Håndsættet påbegynder opladning. Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang. Hvis håndsættet bliver varmt, når batterierne oplades, er det helt normalt. Du kan aktivere eller deaktivere dockingtonen (se 'Angiv dockingtone' på side 23). Telefonen er nu klar til brug. Batteriikonet viser det aktuelle batteriniveau. Når håndsættet er løftet af basestationen, angiver søjlerne batteriniveauet (fuld, mellem og lav). Når håndsættet er placeret på basestationen/opladeren, blinker søjlerne, indtil opladningen er fuldført. Ikonet for tomt batteri blinker. Batteriet er næsten tomt og har brug for opladning. Håndsættet slukker, hvis batterierne er tomme. Hvis du er i gang med en samtale, vil du høre advarselstoner, når batterierne er næsten tomme. Opkaldet afbrydes efter advarslen. Hvad er standby-modus? Telefonen er i standby-modus, når den ikke anvendes. Håndsætnavnet, datoen og klokkeslættet samt håndsætnummeret vises på standby-skærmen. DA 9

12 Visning af ikoner I standby-modus viser ikonerne på hovedskærmen, hvilke funktioner der er tilgængelige på dit håndsæt. Ikon Beskrivelser Når håndsættet er løftet af basestationen/opladeren, angiver søjlerne batteriniveauet (fra fuld til lav). Når håndsættet er placeret på basestationen/opladeren, bliver søjlerne ved med at rulle, indtil opladningen er fuldført. Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en advarselstone. Batteriet er næsten tomt og har brug for opladning. Det viser status for forbindelsen mellem håndsættet og basestationen. Jo flere søjler der vises, jo bedre er signalstyrken. Det lyser konstant, når du gennemser indgående opkald i opkaldsloggen. Det lyser konstant, når du gennemser udgående opkald i genopkaldslisten. Det blinker, når der er et nyt mistet opkald, eller når du gennemser ulæste mistede opkald i opkaldsloggen. Det lyser konstant, hvis der kun findes en gammel opkaldslog, eller når du gennemser læste mistede opkald i opkaldsloggen. Det lyser konstant, når du gennemser blokerede opkald i opkaldsloggen. Ikonet blinker, når du modtager et opkald. Ikonet lyser konstant, når du er i gang med et opkald. Højttaleren er slået til. Ringetonen er slået fra. Lydløs tilstand er indstillet og er inden for aktiv periode (telefonen ringer ikke). Telefonsvarer (kun D455): Ikonet blinker, når der er en ny besked, eller når hukommelsen er fuld. Ikonet vises, når telefonsvareren er slået til. Ikonet blinker, når der er en ny stemmebesked. Ikonet lyser konstant, når stemmebeskederne allerede vises i opkaldsloggen. Ikonet vises ikke, når der ikke er nogen stemmebeskeder. Lydløs tilstand er aktiveret men er uden for aktiv periode. Alarmen er aktiveret. / Ikonet vises, når du ruller op/ned på en liste eller øger/sænker lydstyrken. ECO ECO+ ECO-tilstand er aktiveret. ECO+-tilstand er aktiveret. Kontroller signalstyrken Antallet af søjler angiver status for forbindelsen mellem håndsættet og basestationen. Jo flere søjler der vises, jo bedre er forbindelsen. Sørg for, at håndsættet er sluttet til basestationen, før du foretager eller modtager opkald og benytter telefonfunktionerne. Hvis du hører advarselstoner, når du taler i telefonen, er håndsættets batteri næsten tomt, eller håndsættet er uden for basestationens rækkevidde. Oplad batteriet, eller flyt håndsættet tættere på basestationen. Når ECO+ er tændt, vises signalstyrken ikke. 10 DA

13 Tænd eller sluk for håndsættet Tryk på og hold den nede for at tænde eller slukke håndsættet. DA 11

14 4 Opkald Hvis strømmen svigter, kan telefonen ikke få adgang til nødopkaldstjenester. Opkaldstiden for det aktuelle opkald vises i opkaldstimeren. Hvis du hører advarselstoner, er telefonens batteri næsten tomt, eller telefonen er uden for basestationens rækkevidde. Oplad batteriet, eller flyt telefonen tættere på basestationen. Tip Kontroller signalstyrken, før du foretager et opkald eller under et opkald (se 'Kontroller signalstyrken' på side 10). Foretag et opkald Du kan foretage et opkald på følgende måder: Normalt opkald. Foropkald. Du kan også foretage et opkald fra genopkaldslisten, telefonbogslisten (se 'Opkald fra telefonbogen' på side 18) og opkaldsloggen (se 'Ring tilbage' på side 21). Normalt opkald 1 Tryk på eller. 2 Indtast telefonnummeret. Nummeret ringes op. Varigheden af dit aktuelle opkald vises. Foropkald 1 Indtast telefonnummeret For at slette et tal skal du trykke på [Ryd]. For at lave mellemrum skal du trykke på og holde den nede. 2 Tryk på eller for at ringe nummeret op. Besvar et opkald Når telefonen ringer, kan du vælge mellem følgende muligheder: Tryk på eller for at besvare opkaldet. Besvar opkaldet, når du aktiverer den automatiske svarfunktion (se 'Autosvar' på side 25). vælge [Stille] for at deaktivere ringetonen for det indgående opkald. Advarsel Når håndsættet ringer, eller håndfri-funktionen er aktiveret, skal du holde håndsættet væk fra øret for at undgå høreskader. Tjenesten Vis nummer er tilgængelig, hvis du er tilmeldt Vis nummer-tjenesten hos din tjenesteudbyder. Tip Der vises en meddelelse, hvis der er et ubesvaret opkald. Afslut et opkald Du kan afslutte et opkald på følgende måder: Tryk på. Placer håndsættet i basestationen eller opladningsholderen. 12 DA

15 Placering af håndsættet på basestationen eller i opladningsholderen afslutter ikke opkaldet, når autolægpå-funktionen er slukket (se 'Aktiver/deaktiver auto-lægpå' på side 25). 1 Tryk på under et opkald. Det første opkald parkeres. 2 Indtast det andet nummer. Nummeret, der vises på skærmen, ringes op. Juster lydstyrken for ørestykket/højttaleren Tryk på / for at justere lydstyrken under et opkald. Lydstyrken i ørestykket/højttaleren justeres, og telefonen vender tilbage til opkaldsskærmen. Slå mikrofonens lyd fra 1 Tryk på under et opkald. [Tavs til] vises på håndsættet. Den, der ringer op, kan ikke høre dig, men du kan stadig høre hans/hendes stemme. 2 Tryk på igen for at slå mikrofonens lyd til igen. Du kan nu kommunikere med den, der ringer op. Tænd eller sluk for højttaleren Tryk på. Besvar endnu et opkald Denne tjeneste afhænger af netværket. Når du hører et periodisk bip, der giver dig besked om et indgående opkald, kan du besvare opkaldet på følgende måder: 1 Tryk på og for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres, og du har nu forbindelse til det andet opkald. 2 Tryk på og for at afslutte det aktuelle opkald og besvare det første opkald. Skift mellem to opkald Denne tjeneste afhænger af netværket. Du kan skifte mellem dine opkald på følgende måder: Tryk på og ; eller Tryk på [Option], vælg[skift opkald], og tryk derefter på [OK] igen Det aktuelle opkald parkeres, og du har nu forbindelse til det andet opkald. Foretag endnu et opkald Denne tjeneste afhænger af netværket. DA 13

16 Opret et telefonmøde med de eksterne opkald Denne tjeneste afhænger af netværket. Kontroller for ekstra gebyrer hos tjenesteudbyderen. Når du er forbundet til to opkald, kan du etablere et konferenceopkald på disse måder: Tryk på, og tryk derefter på ; eller Tryk på [Option], vælg [Konference], og tryk derefter på [OK] igen De to opkald kombineres, og der er etableret et telefonmøde. 14 DA

17 5 Internt opkald og telefonmøder Denne funktion er kun tilgængelig for versioner med flere håndsæt. Et internt opkald er et opkald til et andet håndsæt, der bruger den samme basestation. Et telefonmøde involverer en samtale mellem dig, en anden håndsætbruger og de personer, der ringer op udefra. Foretag et opkald til et andet håndsæt Hvis basestationen kun har 2 tilmeldte håndsæt, skal du trykke på og holde den nede for at foretage et opkald til et andet håndsæt. 1 Tryk på, og hold den nede. For versioner med flere håndsæt vises de håndsæt, der er tilgængelige for interne opkald, og går derefter til trin 2. For versioner med to håndsæt ringer det andet håndsæt, og går derefter til trin 3. 2 Vælg et håndsæt, og tryk derefter på [OK] Det valgte håndsæt ringer. 3 Tryk på på det valgte håndsæt. Det interne opkald er etableret. 4 Tryk på for at afslutte det interne opkald. Mens du taler i telefonen Du kan skifte fra ét håndsæt til et andet under et opkald: 1 Tryk på, og hold den nede. Det aktuelle opkald parkeres. For versioner med flere håndsæt vises de håndsæt, der er tilgængelige for interne opkald, og går derefter til trin 2. 2 Vælg et håndsæt, og tryk derefter på [OK] Vent på, at personen i den anden ende besvarer dit opkald. Skift mellem opkald Tryk på, og den nede for at skifte mellem opkaldet udefra og det interne opkald. Opret et telefonmøde Et 3-vejstelefonmøde foregår mellem dig, en anden håndsætbruger og de personer, der ringer op udefra. Det kræver, at to håndsæt deler den samme basestation. Under et eksternt opkald 1 Tryk på, og hold den nede for at starte et internt opkald. Det eksterne opkald parkeres. For versioner med flere håndsæt vises de håndsæt, der er tilgængelige for interne opkald, og går derefter til trin 2. For versioner med to håndsæt ringer det andet håndsæt, og går derefter til trin 3. 2 Vælg et håndsæt, og tryk derefter på [OK] Det valgte håndsæt ringer. 3 Tryk på på det valgte håndsæt. Det interne opkald er etableret. DA 15

18 4 Tryk på [Konf.]. Du deltager nu i et 3-vejstelefonmøde med den person, der ringer udefra, og et valgt håndsæt. 5 Tryk på for at afslutte telefonmødet og viderestille det aktuelle opkald til det valgte håndsæt. Tryk på for at deltage i et igangværende møde med et andet håndsæt, hvis [Tjenester] > [Konference] er indstillet til [Auto]. Under telefonmødet 1 Tryk på [Int.] for at parkere det eksterne opkald og vende tilbage til det interne opkald. Det eksterne opkald parkeres. 2 Tryk på [Konf.] for at genetablere telefonmødet. Hvis håndsættet lægges på under telefonmødet, er det andet håndsæt stadig forbundet til det eksterne opkald. 16 DA

19 6 Tekst og tal Du kan indtaste tekst og tal for håndsætnavnet, telefonbogsposterne og andre menupunkter. Indtast tekst og tal 1 Tryk én eller flere gange på den alfanumeriske tast for at indtaste det valgte tegn. 2 Tryk på [Ryd] for at slette et tegn. Tryk på [Ryd] og hold den nede for at slette alle tegn. Tryk på og for at flytte markøren til venstre og højre. 3 Tryk på for at tilføje et mellemrum. Der findes yderligere oplysninger om tastkortlægning af tegn og tal i afsnittet "Appendiks". Skift mellem store og små bogstaver Som standard er det første bogstav i hvert ord i en sætning stort, og resten er små. Tryk på og hold den nede for at skifte mellem store og små bogstaver. DA 17

20 7 Telefonbog Denne telefon har en telefonbog med plads til op til 50 poster. Du kan få adgang til telefonbogen fra basestationen. Hver post kan have et navn på op til 16 tegn. Den kan gemme op til 2 numre, hvor hvert nummer kan have op til 24 cifre. Du har op til to direkte adgange til hukommelsen (tast 1 og 2). Afhængigt af det land, du bor i, er tast 1 og 2 forudindstillet til hhv. nummeret til telefonsvareren og din tjenesteudbyders informationslinje. Når du trykker på tasten og holder den inde i standbytilstand, ringes der automatisk til det gemte telefonnummer. Tilgængeligheden af direkte adgang til hukommelsen afhænger af det enkelte land. Se telefonbogen Du kan kun se telefonbogen på ét håndsæt hver gang. 1 Tryk på, eller vælg [Menu] > [Telefonbog] > [Visning] > [OK] for at åbne telefonbogslisten. 2 Vælg en kontakt, og se de tilgængelige oplysninger. Søg efter en post Du kan søge i telefonbogsposterne på følgende måder: Rul ned gennem kontaktlisten. Indtast det første tegn i kontaktens navn. Rul ned gennem kontaktlisten 1 Tryk på, eller vælg [Menu] > [Telefonbog] > [Visning] > [OK] for at åbne telefonbogslisten. 2 Tryk på og for at rulle gennem telefonbogslisten. Indtast det første tegn i kontaktens navn. 1 Tryk på, eller vælg [Menu] > [Telefonbog] > [Visning] > [OK] for at åbne telefonbogslisten. 2 Tryk på den alfanumeriske tast, der svarer til tegnet. Den første post, der starter med dette tegn, vises. Opkald fra telefonbogen 1 Tryk på, eller vælg [Menu] > [Telefonbog] > [Visning] > [OK] for at åbne telefonbogslisten. 2 Vælg en kontakt fra telefonbogslisten. 3 Tryk på [Se]. 4 Vælg en nummertype (mobil/hjemme/ arbejde), og tryk på for at foretage opkaldet. Åbn telefonbogen under et opkald 1 Tryk på [Option], og vælg [Telefonbog]. 2 Tryk på [OK] 3 Vælg en kontakt, og tryk derefter på [OK] for at se nummeret. 18 DA

21 Tilføj en post Hvis telefonbogens hukommelse er fuld, vises der en meddelelse på håndsættet. Slet nogle poster for at tilføje nye. Når du ændrer nummeret for en post, overskriver det nye nummer det gamle nummer. 1 Vælg [Menu] > [Telefonbog] > [Tilføj ny], og tryk derefter på [OK] 2 Indtast navnet, og tryk derefter på [OK] 3 Indtast dit mobilnummer og dit telefonnummer derhjemme og på kontoret (vælg to ud af de tre), og tryk derefter på [Gem] Din nye post gemmes. Tip Tryk på og hold den nede for at indsætte et mellemrum. Tryk én eller flere gange på den alfanumeriske tast for at indtaste det valgte tegn. Tryk på [Ryd] for at slette tegnet. Tryk på / for at flytte markøren til højre og venstre. Du kan højst gemme 2 numre for hver post i telefonbogen. 4 Vælg dit mobilnummer/telefonnummer derhjemme/telefonnummer på kontoret, og tryk derefter på [OK] 5 Rediger nummeret, og tryk derefter på [Gem] Slet en post 1 Vælg [Menu] > [Telefonbog] > [Slet], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg en kontakt, og tryk derefter på [OK] Der vises en anmodning om bekræftelse på håndsættet. 3 Tryk på [OK] Posten slettes. Slet alle poster 1 Vælg [Menu] > [Telefonbog] > [Slet alle], og tryk på [OK] Der vises en anmodning om bekræftelse på håndsættet. 2 Tryk på [OK] Alle poster (undtagen de 2 hukommelseskort med direkte adgang) slettes. Rediger en post 1 Vælg [Menu] > [Telefonbog] > [Rediger], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg en kontakt, og tryk derefter på [OK] 3 Rediger navnet, og tryk derefter på [OK] DA 19

22 8 Opkaldslog Opkaldsloggen gemmer opkaldshistorikken for alle mistede, modtagne eller blokerede opkald. Historikken for indgående opkald indeholder navn og nummer på den, der ringer op, samt klokkeslæt og dato for opkaldet. Denne funktion er tilgængelig, hvis du er tilmeldt tjenesten Vis nummer hos din tjenesteudbyder. Telefonen kan gemme op til 50 opkaldsposter. Ikonet for opkaldsloggen på håndsættet blinker for at gøre dig opmærksom på eventuelle ubesvarede opkald. Hvis den, der ringer op, tillader visning af sin identitet, kan du se vedkommendes navn eller nummer. Opkaldsposterne vises i kronologisk rækkefølge med det senest modtagne opkald øverst på listen. Kontroller, at nummeret på opkaldslisten er gyldigt, før du kan ringe tilbage direkte fra opkaldslisten. Ikonerne på skærmen fortæller dig, om det er mistede/modtagne/blokerede opkald. Ikoner Beskrivelse Ikonet lyser konstant, når du gennemser besvarede indgående opkald i opkaldsloggen. Det blinker, når der er et nyt mistet opkald, eller når du gennemser ulæste mistede opkald i opkaldsloggen. Det lyser konstant, hvis der kun findes en gammel opkaldslog, eller når du gennemser læste mistede opkald i opkaldsloggen. Det lyser konstant, når du gennemser blokerede opkald i opkaldsloggen. Opkaldslistetype Du kan angive, om du vil se alle indgående eller mistede opkald fra denne menu. Denne indstilling afhænger af det enkelte land. Indstil opkaldslistetype 1 Vælg [Menu] > [Tjenester] > [Opk. listetype], og tryk derefter på [OK] for at 2 Vælg en indstilling, og tryk derefter på [OK] Vis opkaldsposterne 1 Tryk på. Loggen for indgående opkald vises. 2 Vælg en post, og tryk derefter på [Option]. 3 Vælg [Visning] > [OK] for at få flere tilgængelige oplysninger. Gem en opkaldspost i telefonbogen 1 Tryk på.»» Loggen for indgående opkald vises. 2 Vælg en post, og tryk derefter på [Option]. 3 Vælg [Gem nummer], og tryk på [OK] for at 4 Indtast og rediger navnet, og tryk på [OK] 5 Vælg en nummertype (mobil/hjemme/ kontor), og tryk derefter på [OK] for at 20 DA

23 6 Rediger nummeret, og tryk derefter på [Gem] Posten gemmes. Ring tilbage 1 Tryk på. 2 Vælg en post fra listen. 3 Tryk på for at foretage opkaldet. Slet en opkaldspost 1 Tryk på. Loggen for indgående opkald vises. 2 Vælg en post, og tryk derefter på [Option]. 3 Vælg [Slet], og tryk på [OK] for at Der vises en anmodning om bekræftelse på håndsættet. 4 Tryk på [OK] Posten slettes. Slet alle opkaldsposter 1 Tryk på. Loggen for indgående opkald vises. 2 Tryk på [Option] for at åbne menuen med valgmuligheder. 3 Vælg [Slet alle], og tryk på [OK] for at Der vises en anmodning om bekræftelse på håndsættet. 4 Tryk på [OK] Alle poster slettes. DA 21

24 9 Genopkaldsliste Genopkaldslisten indeholder oplysninger om foretagne opkald. Den indeholder navne og/ eller numre, du har ringet op til. Denne telefon kan gemme op til 20 genopkaldsposter. Vis genopkaldsposterne Vælg [Genkal]. Gem en genopkaldspost i telefonbogen 1 Tryk på [Genkal] for at åbne listen med foretagne opkald. 2 Vælg en post, og tryk derefter på [Option] 3 Vælg [Gem nummer], og tryk på [OK] for at 4 Indtast og rediger navnet, og tryk på [OK] 5 Vælg en nummertype (mobil/hjemme/ kontor), og tryk derefter på [OK] for at 6 Rediger nummeret, og tryk derefter på [Gem] Posten gemmes. Slet en genopkaldspost 1 Tryk på [Genkal] for at åbne listen med foretagne opkald. 2 Vælg en post, og tryk derefter på [Option] 3 Vælg [Slet], og tryk på [OK] for at Der vises en anmodning om bekræftelse på håndsættet. 4 Tryk på [OK] Posten slettes. Slet alle genopkaldsposter 1 Tryk på [Genkal] for at åbne listen med foretagne opkald. 2 Vælg [Option] > [Slet alle], og tryk derefter på [OK] Der vises en anmodning om bekræftelse på håndsættet. 3 Tryk på [OK] Alle poster slettes. Åbn genopkaldslisten under et opkald 1 Tryk på [Option], og vælg [Genopkald]. 2 Tryk på [OK] 22 DA

25 10 Telefonindstillinger Du kan tilpasse indstillingerne for at gøre telefonen til din egen. Lydindstillinger Indstil lydstyrken på håndsættets ringetone Du kan vælge mellem 5 lydstyrker for ringetone eller [Fra]. 1 Vælg [Menu] > [Tlf.opsætning] > [Lyde] > [Ringelydstyrke], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg en lydstyrke, og tryk derefter på [OK] Indstil håndsættets ringetone Du kan vælge mellem 10 ringetoner. 1 Vælg [Menu] > [Tlf.opsætning] > [Lyde] > [Ring], og tryk derefter på [OK] for at 2 Vælg en ringetone, og tryk derefter på [OK] Lydløs tilstand Du kan indstille din telefon til lydløs tilstand og aktivere lydløs tilstand i et bestemt tidsrum. Når lydløs tilstand er aktiveret, ringer telefonen ikke og sender ingen alarmer eller lyd. Når du trykker på for at finde dit håndsæt, eller når du aktiverer alarmen, sender din telefon fortsat alarmer, selvom lydløs tilstand er aktiveret. 1 Vælg [Menu] > [Tlf.opsætning] > [Lyde] > [Lydløs-tilst.], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg [Til/fra] > [Til]/[Fra], og tryk derefter på [OK] 3 Vælg [Start og slut], og tryk på [OK] for at 4 Indstil klokkeslættet, og tryk derefter på [OK] vises på displayet. Indstil tastetone Tastetonen er den lyd, telefonen afgiver, når du trykker på en tast på håndsættet. 1 Vælg [Menu] > [Tlf.opsætning] > [Lyde] > [Tastetone], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg [Til]/[Fra], og tryk derefter på [OK] Angiv dockingtone Dockingtonen er den lyd, der lyder, når håndsættet placeres på basestationen eller opladeren. 1 Vælg [Menu] > [Tlf.opsætning] > [Lyde] > [Docking-tone], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg [Til]/[Fra], og tryk derefter på [OK] DA 23

26 Indstil batteritone Batteritonen er den lyd, der høres, når batteriet er næsten tomt og har brug for opladning. 1 Vælg [Menu] > [Tlf.opsætning] > [Lyde] > [Batteritone], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg [Til]/[Fra], og tryk derefter på [OK] Indstil lydprofilen Du kan vælge mellem 3 forskellige profiler til at indstille lyden i ørestykket. 1 Vælg [Menu] > [Tlf.opsætning] > [Lyde] > [MySound], og tryk derefter på [OK] for at 2 Vælg en profil, og tryk derefter på [OK] Åbn lydprofilen under et opkald Tryk på [Lyd] en eller flere gange for at ændre lydprofil under et opkald. ECO-modus Valg af ECO-tilstand reducerer transmissionskraften i håndsæt og basestation, når der er et opkald, eller når telefonen er i standby-tilstand. 1 Vælg [Menu] > [Tlf.opsætning] > [Ecotilstand], og tryk derefter på [OK] for at 2 Vælg [Til]/[Fra], og tryk på [OK] for at ECO vises i standbytilstand. Når tilstanden ECO er indstillet til [Til], kan rækkevidden mellem håndsæt og basestation blive mindre. ECO+-tilstand Når tilstanden ECO+ er aktiveret, elimineres strålingen i håndsættet og basestationen i standbytilstand. 1 Vælg [Menu] > [Tlf.opsætning] >[ECO+tilstand], og tryk derefter på [OK] for at 2 Vælg [Til]/[Fra], og tryk på [OK] for at ECO+ vises i standbytilstand efter et stykke tid. Sørg for, at alle håndsæt, der er registreret til basestationen, er D450/D455 for at funktionen ECO+ skal fungere korrekt. Når ECO+ aktiveres, nedsættes standbytiden. Dette sker, fordi basestationen i tilstanden ECO+ ikke sender noget signal i standbytilstand. Således skal håndsættet oftere "lytte" efter signaler fra basestationen for at registrere indgående opkald eller andre forespørgsler fra basestationen. Den tid, det tager for håndsættet for at få adgang til funktioner som opsætning af opkald, opkaldslog, søgning og gennemsyn af telefonbog, er også længere. Håndsættet advarer dig ikke om forbindelsestab i tilfælde af strømtab, eller hvis du bevæger dig uden for rækkevidde. Følgende tabel viser den aktuelle status for håndsættets skærm med forskellige indstillinger for tilstandene ECO og ECO+. ECOtilstantilstand ECO+- Håndsættets ikondisplay [Fra] [Fra] og er slukkede. 24 DA

27 [Fra] [Til] vises først, efter at tilstanden ECO+ er aktiveret i standbytilstand. [Til] [Fra] vises på displayet. [Til] [Til] vises og ændres til, når tilstanden ECO+ er aktiveret i standbytilstand. Navngiv håndsættet Navnet kan bestå af op til 14 tegn. Det vises på håndsættets skærm i standby-modus. 1 Vælg [Menu] > [Tlf.opsætning] > [Telefonnavn], og tryk derefter på [OK] 2 Indtast eller rediger navnet. Hvis du vil slette et tegn, skal du trykke på [Ryd]. 3 Tryk på [OK] Indstil dato og klokkeslæt Du kan finde flere oplysninger under "Indstil dato og klokkeslæt (se 'Indstil dato og klokkeslæt' på side 8)". Autosvar Når du aktiverer den automatiske svarfunktion, kan du oprette forbindelse til det indgående opkald automatisk, når du besvarer via håndsættet. Når du deaktiverer denne funktion, skal du trykke på eller for at besvare det indgående opkald. 1 Vælg [Menu] > [Tlf.opsætning] > [Auto answer], og vælg derefter [OK] for at 2 Vælg [Til]/[Fra], og vælg [OK] for at Aktiver/deaktiver auto-lægpå Du kan aktivere auto-lægpå-funktionen, så du kan afslutte et opkald ved blot at placere håndsættet på basestationen eller opladningsholderen. 1 Vælg [Menu] > [Tlf.opsætning] > [Autolægpå], og tryk derefter på [OK] for at 2 Vælg [Til]/[Fra], og tryk derefter på [OK] Indstil skærmsprog Denne funktion gælder kun for modeller, der understøtter flere sprog. De tilgængelige sprog varierer fra land til land. Når auto-lægpå er deaktiveret, kan du lægge håndsættet i basestationen eller opladningsholderen og fortsætte med dit opkald gennem højttaleren. 1 Vælg [Menu] > [Tlf.opsætning] > [Sprog], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg et sprog, og tryk på [OK] for at DA 25

28 11 Vækkeur Din telefon har indbygget vækkeur. Se nedenfor, hvordan du indstiller vækkeuret. Indstil alarmen 1 Vælg [Menu] > [Alarm], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg [Til én gang] eller [Til dagligt], og tryk derefter på [OK] 3 Indstil et alarmtidspunkt, og tryk på [OK] Alarmen er indstillet, og vises på skærmen. Tip Tryk på / for at skifte mellem [am]/[pm] (afhænger af land). Sluk for alarmen Når alarmen ringer Tryk på en tilfældig tast for at slukke for alarmen. Før alarmen ringer Vælg [Menu] > [Alarm] > [Fra], og tryk derefter på [OK] 26 DA

29 12 Telefonsvarer Fås kun til D455. Din telefon har en telefonsvarer, som optager ubesvarede opkald, når den er slået til. Du kan også få fjernadgang til telefonsvareren og skifte indstillingerne via telefonsvarermenuen på håndsættet. LED-indikatoren på basestationen lyser, når telefonsvareren er slået til. Tænd eller sluk for telefonsvareren Du kan tænde eller slukke for telefonsvareren ved hjælp af basestationen eller håndsættet. Via håndsættet 1 Vælg [Menu] > [Telefonsvarer] > [Voic -svar], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg [Besvar kun]/[optag også]/[fra], og tryk derefter på [OK] [Besvar kun] betyder, at telefonsvareren er tændt. Opkald besvares kun, beskeder optages ikke. [Optag også] betyder, at telefonsvareren er tændt. Opkald besvares, og beskeder optages. [Fra] betyder, at telefonsvareren er slukket. Når telefonsvareren er slået til, besvarer den indgående opkald efter et vist antal ring, baseret på ringeforsinkelsesindstillingen. Familiebeskeder Du kan lægge en lydbesked til din familie på telefonsvareren. 1 Vælg [Menu] > [Telefonsvarer] > [Familiebesked], og tryk derefter på [OK] 2 Start optagelsen tæt på mikrofonen efter bippet. 3 Tryk på [OK] for at stoppe med at optage. 4 Tryk på [OK] for at lytte til lydbeskeden. 5 Tryk på [OK] for at gemme familiebeskeden eller [Delete] for at fjerne den. Indstil telefonsvarersprog Denne funktion gælder kun for modeller, der understøtter flere sprog. Telefonsvarersproget er det sprog, der bruges til meddelelser. 1 Vælg [Menu] > [Telefonsvarer] > [Sprog], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg et sprog, og tryk på [OK] for at Via basestationen Tryk på for at tænde eller slukke maskinen i standbytilstand. Indstil svarmodus Du kan indstille telefonsvareren og vælge om den, der ringer op, kan lægge en besked. Vælg [Optag også], hvis du vil give dem, der ringer DA 27

30 op, lov til at lægge beskeder. Vælg [Besvar kun], hvis du ikke vil give dem, der ringer op, lov til at lægge beskeder. 1 Vælg [Menu] > [Telefonsvarer] > [Voic -svar], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg en svarmodus, og tryk derefter på [OK] Hvis hukommelsen er fuld, skifter telefonsvareren automatisk til [Besvar kun]-modus. Meddelelser En meddelelse er den besked, den der ringer op, hører, når opkaldet besvares af telefonsvareren. Telefonsvareren har 2 forudindspillede meddelelser: [Optag også] og [Besvar kun]. Optag en meddelelse Meddelelsen kan højst vare 3 minutter. En nyoptaget meddelelse erstatter automatisk den gamle besked. 1 Vælg [Menu] > [Telefonsvarer] > [Meddelelse], og tryk derefter på [OK] for at 2 Vælg [Besvar kun] eller [Optag også], og tryk derefter på [OK] 3 Vælg [Optag], og tryk på [OK] for at 4 Start optagelsen tæt på mikrofonen efter bippet. 5 Tryk på [OK] for at standse optagelsen. Ellers standser optagelsen efter 3 minutter. Du kan lytte til den nyoptagede meddelelse på håndsættet. Sørg for at tale tæt på mikrofonen, når du optager en meddelelse. Lyt til meddelelsen 1 Vælg [Menu] > [Telefonsvarer] > [Meddelelse], og tryk derefter på [OK] for at 2 Vælg [Besvar kun] eller [Optag også], og tryk derefter på [OK] 3 Vælg [Afspil], og tryk på [OK] for at Du kan lytte til den nuværende meddelelse. Du kan ikke fortsætte med at lytte til meddelelsen, når du modtager et indgående opkald. Gendan standardmeddelelsen 1 Vælg [Menu] > [Telefonsvarer] > [Meddelelse], og tryk derefter på [OK] for at 2 Vælg [Optag også]eller [Besvar kun], og tryk derefter på [OK] 3 Vælg [Brug standard], og tryk på [OK] for at Standardmeddelelsen er gendannet. Indgående beskeder Hver besked kan vare i op til 3 minutter. Når du modtager en ny besked, blinker indikatoren for ny besked på telefonsvareren og håndsættet. 28 DA

31 Hvis du tager telefonen, mens den, der ringer op, er ved at lægge en besked, standser optagelsen, og du kan tale direkte med vedkommende. Hvis hukommelsen er fuld, skifter telefonsvareren automatisk til [Besvar kun]. Slet gamle beskeder for at modtage nye. Fra håndsættet 1 Mens du lytter til beskeden, skal du trykke på [Option] for at åbne menuen med valgmuligheder. 2 Vælg [Slet], og tryk på [OK] for at Den aktuelle besked slettes. Lyt til de indgående beskeder Du kan lytte til de indgående beskeder i den rækkefølge, de er optaget. Fra basen Tryk på for at starte/stoppe aflytningen. Tryk på / for at justere lydstyrken. Tryk på for at afspille den forrige besked/ afspille den aktuelle besked igen. Tryk på for at afspille den næste besked. Tryk på for at slette den aktuelle besked. De slettede beskeder kan ikke gendannes. Fra håndsættet Du kan lytte til de indgående beskeder i den rækkefølge, de er optaget. Hvis der er nye beskeder, skal du trykke på for at lytte. Hvis der ikke er nye beskeder, skal du trykke på og derefter på [OK] for at lytte til gamle beskeder. Vælg [Menu] > [Telefonsvarer] > [Afspil], og tryk derefter på [OK] Nye beskeder afspilles. Gamle beskeder afspilles, hvis der ikke er nogen nye beskeder. Tryk på [Tilbg.] for at stoppe aflytning. Tryk på [OK] for at åbne menuen med valgmuligheder. Tryk på / for at øge/sænke lydstyrken. Slet alle gamle indgående beskeder Hold nede på basestationen i standbytilstand. Alle gamle beskeder slettes permanent. Fra håndsættet 1 Vælg [Menu] > [Telefonsvarer] > [Slet alle], og tryk derefter på [OK] for at Der vises en anmodning om bekræftelse på håndsættet. 2 Tryk på [OK] Alle gamle beskeder slettes permanent. Du kan kun slette de læste beskeder. De slettede beskeder kan ikke gendannes. Opkaldsmedhør Du kan høre den, der ringer op, mens han/hun indtaler en besked. Tryk på for at besvare opkaldet. Fra basen Tryk på / for at justere højttalerlydstyrken under opkaldsmedhøret. Hvis du skruer højttaleren ned til den laveste lydstyrke, slås opkaldsmedhøret fra. Slet en indgående besked Fra basen Tryk på, mens du lytter til beskeden. Den aktuelle besked slettes. DA 29

32 Indstil ringeforsinkelsen Du kan indstille, hvor mange gange telefonen skal ringe, før telefonsvareren besvarer opkaldet. 1 Vælg [Menu] > [Telefonsvarer] > [Ringeforsink.], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg en ny indstilling, og tryk derefter på [OK] Telefonsvareren skal være tændt, før denne funktion kan anvendes. Tip Når du får fjernadgang til telefonsvareren, anbefales det, at du indstiller ringeforsinkelsen til [Begræns gebyr]-modus. Dette er en omkostningseffektiv måde at administrere dine beskeder på. Når der er nye beskeder, besvarer telefonsvareren opkaldet efter 3 ring; når der ikke er nogen beskeder, besvarer den opkaldet efter 5 ring. Fjernadgang Du kan betjene din telefonsvarer, når du ikke er hjemme. Du skal bare foretage et opkald til din telefon med en trykknaptelefon og indtaste din 4-cifrede PIN-kode. PIN-koden til fjernadgang er den samme som PINkoden til dit system. Den forudindstillede PIN-kode er Aktiver/deaktiver fjernadgang Du kan tillade eller blokere fjernadgang til telefonsvareren. 1 Vælg [Menu] > [Telefonsvarer] > [Fjernadgang], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg [Aktiver]/[Deaktiver], og tryk derefter på [OK] Skift PIN-koden 1 Vælg [Menu] > [Telefonsvarer] > [Fjernadgang] > [Skift PIN], og tryk derefter på [OK] 2 Indtast den gamle PIN-kode, og tryk på [OK] 3 Indtast den nye PIN-kode, og tryk derefter på [OK] 4 Indtast den nye PIN-kode igen, og tryk derefter på [Gem] Få fjernadgang til telefonsvareren 1 Foretag et opkald til dit hjemmetelefonnummer med en trykknaptelefon. 2 Indtast #, når du hører meddelelsen. 3 Indtast din PIN-kode. Du har nu adgang til telefonsvareren, og du kan lytte til de nye beskeder. Du får to chancer for at indtaste den rigtige PIN-kode, før telefonen lægger på. 4 Tryk på en tast for at udføre en funktion. I nedenstående tabel over fjernadgangskommandoer finder du en liste over de tilgængelige funktioner. 30 DA

33 Hvis der ikke er nogen beskeder, lægger telefonen automatisk på, hvis der ikke trykkes på nogen taster i 8 sekunder. Fjernadgangskommandoer Tast Funktion 1 Lyt til den forrige besked. 2 Lyt til beskeder. 3 Spring til næste besked. 6 Slet den aktuelle besked. 7 Tænd for telefonsvareren (ikke muligt, mens du lytter til beskeder). 8 Stop aflytning af besked. 9 Sluk for telefonsvareren. (ikke muligt, mens du lytter til beskeder). Tilstande for LED-indikatoren på basestationen Oversigten nedenfor viser den aktuelle status via forskellige tilstande for LED-indikatoren på basestationen LEDindikator Konstant lys Blinker Blinker (hurtigt) Beskedstatus Der er ingen nye beskeder, og hukommelsen er ikke fuld. Håndsættet er tændt. Åbn søgermodus. Der er en ny besked, og hukommelsen er ikke fuld. Der er et indgående opkald. Optager en indgående meddelelse. Meddelelsesafspilning Fjernadgang/lyt til beskeder fra håndsættet. Der er ingen ny besked, og hukommelsen er fuld. Åbn registreringsmodus. DA 31

34 13 Tjenester Telefonen understøtter en række funktioner, som kan hjælpe dig med at håndtere og administrere opkaldene. Opkaldslistetype Du kan angive, om du vil se alle indgående eller mistede opkald fra denne menu. Denne indstilling afhænger af det enkelte land. Indstil opkaldslistetype 1 Vælg [Menu] > [Tjenester] > [Opk. listetype], og tryk derefter på [OK] for at 2 Vælg en indstilling, og tryk derefter på [OK] Auto-telefonmøde Hvis du vil slutte dig til et eksternt opkald med et andet håndsæt, skal du trykke på. Denne funktion er kun tilgængelig for versioner med flere håndsæt. Aktiver/deaktiver auto-telefonmøde 1 Vælg [Menu] > [Tjenester] > [Konference], og tryk derefter på [OK] for at 2 Vælg [Auto]/[Fra], og tryk derefter på [OK] Opkaldsspærring Du kan blokere udgående opkald til numre, som f.eks. udenlandske opkald eller uønskede hotlines, ved at spærre for opkald, der begynder med bestemte cifre. Du kan oprette fire sæt tal med maksimalt fire cifre for hvert sæt tal. Når du foretager et opkald, der begynder med et af disse fire sæt tal, spærres det udgående opkald. Vælg spærringstilstand 1 Vælg [Menu] > [Tjenester] > [Spærreopkald] > [Spærremodus], og tryk derefter på [OK] 2 Indtast PIN-/adgangskoden for opkaldsspærringen. Den PIN-/adgangskode, der anvendes som standard, er Tryk derefter på [OK] 3 Vælg [Til]/[Fra], og tryk derefter på [OK] Tilføj nye numre på listen med spærrede numre 1 Vælg [Menu] > [Tjenester] > [Spærreopkald] > [Spærrenummer], og tryk derefter på [OK] 2 Indtast PIN-/adgangskoden for opkaldsspærringen. Den PIN, der anvendes som standard, er Tryk derefter på [OK] 3 Vælg et nummer fra telefonbogslisten, og tryk derefter [OK] 4 Rediger nummeret, og tryk derefter på [OK] 32 DA

35 Skift PIN-/adgangskoden for spærringen 1 Vælg [Menu] > [Tjenester] > [Spærreopkald] > [Skift PIN], og tryk derefter på [OK] 2 Indtast PIN-/adgangskoden for den gamle spærring. Den PIN, der anvendes som standard, er Tryk derefter på [OK] 3 Indtast den nye PIN-/adgangskode, og tryk på [OK] 4 Indtast den nye PIN-/adgangskode igen, og tryk derefter på [Gem] Blokeringsliste Du kan tilføje numre til blokeringslisten for at blokere indgående opkald til bestemte uønskede numre. Du kan oprette fire sæt tal med maksimalt 24 cifre for hvert sæt tal. Hvis der er et indgående opkald, der begynder med ét af de fire sæt tal, gøres ringetonen lydløs. Kontroller, at du abonnerer på nummervisning, inden du benytter denne funktion. Kontaktens navn i telefonbogen vises ikke, hvis denne kontakts nummer matcher den gemte post i blokeringslisten. 4 Vælg [Til]/[Fra], og tryk derefter på [OK] Tilføj numre til blokeringslisten 1 Vælg [Menu] > [Tjenester] > [Sortliste], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg [Sortliste], og tryk på [OK] for at 3 Indtast PIN-/adgangskode. Den PIN, der anvendes som standard, er Tryk derefter på [OK] 4 Indtast nummeret, og tryk derefter på [OK] Skift PIN-/adgangskoden til blokeringslisten 1 Vælg [Menu] > [Tjenester] > [Sortliste]> [Skift PIN], og tryk derefter på [OK] for at 2 Indtast PIN-/adgangskoden for den gamle spærring. Den PIN, der anvendes som standard, er Tryk derefter på [OK] 3 Indtast den nye PIN-/adgangskode, og tryk på [OK] 4 Indtast den nye PIN-/adgangskode igen, og tryk derefter på [Gem] Aktiver/deaktiver blokeringslisten 1 Vælg [Menu] > [Tjenester] > [Sortliste], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg [Sortlistetils.], og tryk på [OK] for at 3 Indtast PIN-/adgangskode. Den PIN, der anvendes som standard, er Tryk derefter på [OK] Netværkstype Denne indstilling afhænger af det enkelte land. Denne funktion gælder kun for modeller med understøttelse af netværkstype. 1 Vælg [Menu] > [Tjenester] > [Netværkstype], og tryk på [OK]. DA 33

36 2 Vælg en netværkstype, og tryk derefter på [OK]. Auto-præfiks Denne funktion kontrollerer og formaterer det udgående opkaldsnummer, før der ringes ud. Præfiks-nummeret kan erstatte det søgenummer, du indstillede i menuen. Hvis du f.eks. har indstillet 604 som søgenummer og 1250 som præfiks, og du har ringet til nummeret , ændrer telefonen nummeret til , når den ringer ud. Et søgenummer kan højst bestå af 10 cifre. Et autopræfiks kan højst bestå af 10 cifre. Denne indstilling afhænger af det enkelte land. Indstil auto-præfiks 1 Vælg [Menu] > [Tjenester] > [Autopræfix], og tryk derefter på [OK] for at 2 Indtast søgenummeret, og tryk derefter på [OK] 3 Indtast præfiks-tallet, og tryk derefter på [OK] For at lave mellemrum skal du trykke på og holde den nede. Hvis præfiks-tallet er indstillet og søgenummeret er tomt, tilføjes præfiks-tallet til alle udgående opkald. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis det nummer, der ringes til, starter med * eller #. Vælg tilbagekaldstid Sørg for, at tilbagekaldstiden er indstillet korrekt, så du kan besvare et andet opkald. Som regel er telefonen forudindstillet med tilbagekaldstid. Du kan vælge mellem 3 muligheder: [Kort], [Mellem] og [Lang]. Antallet af tilgængelige muligheder afhænger af landet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. 1 Vælg [Menu] > [Tjenester] > [Genopkaldstid], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg en indstilling, og tryk derefter på [OK] Ringefunktion Denne funktion findes kun på modeller, der understøtter både tone- og pulsopkald. Ringefunktion er det telefonsignal, der bruges i dit land. Telefonen understøtter tone- (DTMF) og puls- (drejeskive) opkald. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Indstil ringefunktionen 1 Vælg [Menu] > [Tjenester] > [Ringefunk.], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg en ringefunktion, og tryk derefter på [OK] Hvis din telefon er indstillet til pulsopkald, skal du trykke på under et opkald for midlertidigt at bruge tonefunktion. Cifre, der indtastes for det pågældende opkald, udsendes derefter som tonesignaler. 34 DA

37 Vækkefunktion Denne tjeneste afhænger af land og netværk. Kontroller, at du abonnerer på nummervisning, inden du benytter denne funktion. Den synkroniserer automatisk dato og klokkeslæt på din telefon med det offentlige analoge telefonnet PSTN (public switched telephone network). Sørg for, at det aktuelle år er indstillet, så datoen kan synkroniseres korrekt. 1 Vælg [Menu] > [Tjenester] > [Autom. ur], og tryk derefter på [OK] 2 Vælg [Til]/[Fra]. Tryk på [OK]. Registrer yderligere håndsæt Du kan registrere flere håndsæt på basestationen. Der kan registreres op til 4 håndsæt på basestationen. Auto-registrering Ekstra håndsæt af samme model kan registreres automatisk. Anbring det afmeldte håndsæt på basestationen. Håndsættet finder basestationen og bliver automatisk registreret. Registreringen er færdig på mindre end to minutter. Basestationen tildeler automatisk håndsættet et nummer. Manuel registrering Hvis auto-registrering mislykkes, kan du registrere dit håndsæt manuelt. 1 Vælg [Menu] > [Tjenester] > [Registrer], og tryk derefter på [OK] 2 Tryk og hold nede på basestationen i 5 sekunder. 3 Indtast system-pin. Tryk på [Ryd] for at foretage rettelser. Tryk derefter på [OK] for at bekræfte PIN-koden. Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter. Basestationen tildeler automatisk håndsættet et nummer. Hvis PIN-koden ikke er korrekt, eller der ikke findes nogen basestation inden for et fastsat tidsrum, viser håndsættet en meddelelse. Gentag ovenstående fremgangsmåde, hvis registreringen mislykkes. Den forudindstillede PIN-kode er Den kan ikke ændres. Afmeld håndsæt 1 Vælg [Menu] > [Tjenester] > [Afmeld], og tryk derefter på [OK] 2 Indtast system-pin. (Den forudindstillede PIN-kode er 0000). Tryk på [Ryd] for at fjerne nummeret. 3 Vælg nummeret på det håndsæt, der skal afmeldes. 4 Tryk på [OK] Håndsættes afmeldes. Tip Håndsætnavnet vises ved siden af håndsætnummeret i standbytilstand. Gendan standardindstillinger Du kan gendanne de oprindelige fabriksindstillinger på telefonen. 1 Vælg [Menu] > [Tjenester] > [Nulstil], og tryk derefter på [OK] Der vises en anmodning om bekræftelse på håndsættet. DA 35

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål?

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips CD290 CD295 Turqoise Gray Duotone

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på D120 Spørgsmål? Kontakt Philips Udvidet brugerdokumentation

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på D120 Spørgsmål? Kontakt Philips Udvidet brugerdokumentation Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips D120 Udvidet brugerdokumentation Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på D150 Spørgsmål? Kontakt Philips Udvidet brugerdokumentation

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på D150 Spørgsmål? Kontakt Philips Udvidet brugerdokumentation Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips D150 Udvidet brugerdokumentation Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. CD490 CD495. Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på. CD490 CD495. Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome CD490 CD495 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 3 2 Din telefon 4 Pakkens indhold 4 Oversigt over telefonen

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. CD190 CD195. Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på. CD190 CD195. Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 3 2 Din telefon 4 Pakkens indhold 4 Oversigt over telefonen

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING Bør læses før brugen og gemmes Før brug Nærmere oplysninger findes i afsnittet om opsætning. Vigtigt - alarmopkald

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

! Advarsel Kun til genopladelige batterier. Håndsættet skal oplades i 24 timer før brug.

! Advarsel Kun til genopladelige batterier. Håndsættet skal oplades i 24 timer før brug. Skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome ID555 DK Telefon med telefonsvarer! Advarsel Kun til genopladelige batterier. Håndsættet skal oplades i 24 timer før brug. Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS ID9371B http://da.yourpdfguides.com/dref/979531

Din brugermanual PHILIPS ID9371B http://da.yourpdfguides.com/dref/979531 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101 Dansk... 2 Deutsch... 50 English... 101 V. 1.43 Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Tilsigtet brug... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske specifikationer... 8 Sikkerhedsvejledning... 9 Strømadapter... 10 Genopladelige

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300W

Quick-guide til Konftel 300W Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300W DANSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til DECT-system, mobiltelefon eller computer.

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Advarsel Kun til genopladelige batterier. Håndsættet skal oplades i 24 timer før brug.

Advarsel Kun til genopladelige batterier. Håndsættet skal oplades i 24 timer før brug. Skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome CD250 SE250 DK Telefon Advarsel Kun til genopladelige batterier. Håndsættet skal oplades i 24 timer før brug. Indhold 1 Vigtigt 4 1.1 Strømbehov

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome XL370 XL375 Brugervejledning Philips Consumer Lifestyle AQ95-56F-1226KR 2010...... (Report No. / Numéro du Rapport) (Year in which the CE

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

Business Mobility Trådløs DECT-telefon C124 BRUGERVEJLED

Business Mobility Trådløs DECT-telefon C124 BRUGERVEJLED Business Mobility Trådløs DECT-telefon C124 BRUGERVEJLED Udgivet af: NEC UNIFIED SOLUTIONS HILVERSUM, HOLLAND Order number: 9600 017 69000 Brugervejledning C124 Dato: April 2010 Der er gjort meget for,

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Brugsanvisning PHONE-DEX

Brugsanvisning PHONE-DEX Brugsanvisning PHONE-DEX Pakkens indhold Brugsanvisning Batterier og dæksel Håndsæt Netadapter 1 2 3 4 5 11 10 9 8 Telefonledning 6 7 Base Telefonstik Tastatur 1. Op / Ubesvaret opkald 7. # og ringesignal

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Forside. IP-telefon 2004. Brugervejledning. Nortel Networks Communication Server 1000

Forside. IP-telefon 2004. Brugervejledning. Nortel Networks Communication Server 1000 Forside Nortel Networks Communication Server 1000 IP-telefon 2004 Brugervejledning Revisionshistorik Revisionshistorik September 2004 Standard 4.00. Dette dokument er opdateret for at understøtte Nortel

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere