Mambo 300 / Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2"

Transkript

1 Mambo 300 / Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1

2 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste opkald) Genopkald (fra liste) Telefonnummer i telefonbog gem Telefonnummer fra opkaldsliste gem i telefonbog Vælg nummer fra telefonbog Vælg nummer fra opkaldsliste Håndsættets lydstyrke indstilles under samtalen Viderestilling am samtale til et andet håndsæt P 2xc,OK, 4xc, OK, OFF eller TONE, OK n h eller h n INT n bh c,cdh a, OK, OK, n, OK, n, OK d, cd, OK, OK, n, OK, OK a, cd, h d, cd, h cd lydstyrke indstilles INT n h 2

3 Indholdsfortegnelse Kort vejledning - håndsæt... 2 Leveringsomfang... 6 Sikkerhedshenvisninger... 6 Menuoverblik... 7 Kort oversigt over håndsættet... 9 Tegnforklaring Kort oversigt over basestationen Tilslutninger på bagsiden af basestationen...11 Kendetegn Leveringstilstand Display Telefonen tændes Tilslutning til strømnettet / læg batterierne i Tilslutning til telefonnettet Skift af batterier Udenfor rækkevidde Håndsættet tilmeldes ved basestationen Tilmelding af håndsættet ved en basestation Mambo Tilmeld håndsættet til en anden (GAP-kompatibel) DECT-basestation Slet registrering Vælg basestation Valg af basestation Telefonbog Nyt telefonbogopslag Rediger telefonbogsopslag Telefonbogsopslag slettes (enkel) Alle telefonbogsopslag slettes (komplet) Vælg gruppe Gemme numre for udvidet genopkald Visning af hukommelsesstatus for telefonbogen Indstillinger Lokal kode Baggrunds-/tid Opkaldsmetode Autosvar Indstil flashtid

4 Håndsættets navn Sprog Kontrast Ændring af PIN- kode Tidsformat indstilles Indstil tid & dato Reset til indstillingerne fra værket Indstil profiler Ringetonemelodi for håndsæt indstilles Ringetonens lydstyrke indstilles for håndsættet Til- / frakoble ringetone via tastaturet...26 Ringetone for basestation indstilles Ringetonemelodi for basestation indstilles Ringetonelydstyrken for basestationen indstilles Pagingtone indstilles Tastentone indstilles Vibrationsalarm Indstil funktioner Foreløbig frakobling af ringetone Indstil vækkeur Opkaldsspærre Aktivering af opkaldsspærre Deaktivering af opkaldsspærre Tænd Walkie-Talkie-funktionen Babysitter Room Monitor Opkaldsliste Indgående opkald Udgående opkald Telefonere Tage imod opkald Tage imod eksterne opkald Tage imod interne opkald Håndfri funktion Indstilling af lydstyrken for hånd-fri funktion Ekstern opkald En-bloc opkald Genopkald Enkel genopkald Genopkald af de sidste 20 indtastede telefonnumre Opkald fra telefonbogen ( se kap.telefonbog )

5 Hurtigkald Komfortfunktioner ekstern Banke på og skift mellem opkald Forespørgsel og skift mellem opkald Konference mellem tre deltagere Intern opkald (Intercom, kun mulig med mindst to håndsæt, som er tilmeldt til basestationen)...38 Viderestilling af en samtale til andre håndsæt Komfortfunktioner intern Banke på under en intern samtale Forespørgsel og skift mellem opkald Konference mellem tre deltagere Kald af håndsættene fra basestationen (paging) Visning af samtalens varighed Tastaturspærring til/fra Telefonbog Telefonbogsopslag Søg telefonbogsopslag Redigering af telefonbogsopslag Slet telefonbogsopslag (slet enkelt opslag) Slet alle telefonbogsopslag (komplet) Opkaldsliste (CLIP) Opkaldsliste åbnes Opkald fra opkaldsliste Tildeling af et nummer fra opkaldslisten til telefonbogen Slet opslag fra opkaldslisten Slet enkelte opslag Alle opslag slettes Bilag Fejlsøgning Garanti* Adresse for reparation* Tekniske data Index Notitser CE-erklæring

6 Leveringsomfang 1 basestation 1 oplader med strømforsyning (alt efter model) 1-2 håndsæt, alt efter model 2-4 batterier NiMH, type AAA, 1,2 V, 750 mah (alt efter model) 1 strømforsyning 1 telefontilslutningskabel (RJ11 med dansk stik) 1 brugervejledning Sikkerhedshenvisninger Apparatet må ikke placeres i nærheden af varmekilder (varmeblæser o.l.), den må ikke udsættes direkte solindstråling, store mængder støv eller vibrationer. Indsæt kun de godkendte batterier af samme type! Brug aldrig normale (ikke opladelige) batterier, da dette kan være sundhedsskadeligt, hhv. kan medføre kvæstelser! De opladelige batterier skal indsættes korrekt. Tag hensyn til henvisningerne på batterierne og ved batterirummet! Brug kun de batterityper, som nævnes i denne brugervejledning! Funktionen af lægeudstyr kan blive påvirket. Tag hensyn til de tekniske betingelser i omgivelserne (lægepraksis). Håndsættet kan medføre en ubehagelig brummende tone i høreapparater. Basestationen må ikke opstilles i bad eller bruserum. Ved opstillingsstedet skal rummets temperatur være mellem +5 C und +35 C og luftfugtigheden mellem 25% og 85%. Brug kun den leverede strømforsyning, som beskrevet i brugervejledningen. Deponer batterierne og telefonen miljørigtig! 6

7 Menuoverblik MENU TELEFONBOG NY KONTAKT INDTAST NAVN INDTAST NUMMER REDIGER KONTAKT SLET OPSLAG INDSTILLINGER SLET ALLE VÆLG GRUPPE HURTIGKALD HUKOMMELSES- STATUS FORVALG BELYSNING OPKALDSMETODE AUTOSVAR BEKRÆFT GRUPPE GENEREL / VIP / FAMILIE / VENNER / KOLLEGA HURTIGKALDTAST / 100 FORVALG _ SEKUNDER 5-20 VÆLG TONE-/IMPULSOPKALD VÆLG ON / OFF FLASHTID HÅNDSÆTTETS NAVN SPROG KONTRAST VÆLG KORT / LANG / EKSTRA LANG MAMBO D / ITA / NOR / POR / ESP / SWE / TUR / ENG / DAN / NL / FIN / F TRIN 1-8 REGISTRERING SKIFT PIN-KODE TIDSFORMAT NY REGISTRERING AFREGISTRERING VÆLG BASE INDTAST PIN VÆLG 12 / 24 TIMER BASE 1 / 2 BASE 1 / 2 BASE 1 / 2 AUTO NY PIN-KODE TID DATO TID DATO 2005 INDSTIL STANDARD BEKRÆFT MELODI 1-20 / OFF PROFILER HS RINGETONE- MELODI HS RINGETONE- LYDSTYRKE GRUPPE GENEREL / VIP / FAMILIE / VENNER / KOLLEGA LYDSTYRKE 1-66 / OFF BU RINGETONE SØGETONE TASTENTON VIBRATIONSSIGNAL BU RINGETONE-MELODI BU RINGESTYRKE MELODI 1-4 VÆLG MELODI VÆLG OFF VÆLG TONE VÆLG ON / OFF MELODI 1-5 / OFF LYDSTYRKE 1-6 7

8 FUNKTION VIL IKKE FORSTYRRES TIMER OFF / 1-16 ALARMTID 1 ALARMTID 2 NUMMERSPÆRRING WALK. TALK. BABYSITTER ROOM MONITOR VÆLG ON / OFF VÆLG ON / OFF INDTAST PIN FUNKTION ON INDTAST NUMMER FUNKTION ON TID DATO 00:00 TID DATO 00:00 SPÆRREDE NUMMER 1-5 VALG ON / OFF OPKALDSLISTE MISTEDE OPKALD GEM KONTAKT INDGÅENDE OPKALD SLET KONTAKT UDGÅENDE OPKALD SLET ALLE 8

9 Kort oversigt over håndsættet

10 Tegnforklaring 1. LC display 2. R-tast, slettetast, forlad menu og undermenu. 3. Opkaldstast h for at tage imod opkald. 4. Menu/OK P/ OK for at åbne menuerne og for at bekræfte indtastninger, Mute-tast (mikrofon skiftes til lydløst) 5. Afbryd-tast i for at afslutte samtaler og for at forlade menuen direkte tilbage til standby-tilstanden. 6. Styretast d Styretast opad: Opkaldsliste åbnes c Styretast nedad: Genopkaldsliste åbnes a Styretast til venstre: Telefonbog åbnes b Styretast til højre: Genopkald af sidste nummer, pause 7. Alfanumerisk tastatur for at indtaste telefonnumre og for at indtaste navn og telefonnumre i telefonbogen. 8, */ x Stjernetast / ringetone fra 9. v Tast til til-/frakobling af håndfri funktion. 10. # / s Firkant-tast; tastaturspærring til/fra 11. INT intern-tast til aktivering af interne samtaler 12. Højttaler 13. Mikrofon 14. Opladekontakter ved håndsættet 15. C-tast, for at forlade menuer og undermenuer; Mute-tast (mikrofon skiftes til lydlløst Kort oversigt over basestationen

11 Basestation 16. PPaging / tast til søgning af håndsæt og for at tilmelde et håndsæt ved basestationen. 19. Basestationens opladekontakter 20 Visning af optaget telefonledning 21. Opladekontrol 22. Indikator for signalstyrke Tilslutninger på bagsiden af basestationen 17. Tilslutningsbøsning til strømforsyning 18. Tilslutningsbøsning for telefonenstilslutningsledning (RJ11)

12 Kendetegn HÅNDSÆT DECT-telefon efter GAP-standard Punkt- matrix LC- display Display - belysning, standbytid ca. 120 timer Samtaletid ca. 10 timer Telefonbog, op til 100 opslag (16 bogstaver og 24 cifre for hvert opslag) Genopkald 20-gange, maks. 24 tegn Ringetonens lydstyrke kan indstilles i 6 trin, lydløs Det er muligt at indstille to ringetonemelodier og 18 polyfone ringetoner, indenfor 5 forskellige grupper, vibrationsalarm Det er muligt at indstille håndsættets lydstyrke i 6 trin Forberedelse af opkald med mulighed for at rette, mulighed for at gentage Visning af taletid, deaktivering af telefon med timerfunktion Håndfri funktion, tastaturspærring, auto standby, babysitter, overvågning af rum Pause 3 sek., flashtid 100 / 300 / 600 ms (KORT / LANG / EKSTRA LANG), Intercom Der findes 12 forskellige sprog for menuerne Det er muligt at tilmelde op til 6 håndsæt Det er muligt at tilmelde et håndsæt ved 2 basestationer Videregiv ekstern-intern-intern Konference mellem tre deltagere ekstern-intern-intern Nummervisning type 1 FSK og DTMF med automatisk kendelse Visning af navn, hvis nummeret findes i telefonbogen Opkaldsliste med op til 80 opslag, med 16 bogstaver og 24 cifre Delvis og komplet sletning af opkaldsliste / telefonbog Gemme telefonnumre fra opkaldslisten i telefonbogen Opkald fra opkaldslisten Basestation Visning af optaget telefonledning Opladningskontrol Paging - funktion Signalstyrke Opladere, ekspansion Opladningskontrol 12

13 Leveringstilstand Et (2-4 alt efter model) håndsæt tilmeldt ved basestation PIN 0000 Ringetonens lydstyrke trin 5 Håndsættets lydstyrke trin 3 Ringetonemelodi ekstern 1 Ringetonemelodi intern 5 Flashtid 100ms (LANG) Batterier med i leveringsomfang, ikke i apparat Sprog TYSK Display Modtageindikator (rækkevidde) Batteriernes opladningstilstand Vækkeur Visning af optaget telefonledning Ringetone fra / telefon deaktiveret Tastaturspærring aktiveret Gentagne opkald fra en abonnent Styretast op / ned Mistet opkald 13

14 Telefonen tændes Tilslutning til strømnettet / læg batterierne i Vi anbefaler at lade batterierne op i 20 timer ved første ibrugtagning, før du bruger telefonen. 1. Indsæt strømledningens stik i bøsningen (17) på bagsiden af basestationen. 2. Indsæt strømforsyningen i stikdåsen (230 V ~). Indiktoren for signalstyrken (22) lyser. 3. Indsæt batterierne ind i batterirummet (billede a). Vær opmærksom på at indsætte dem korrekt! 4. Luk batterirummet (billede b). 5. Læg håndsættet ind i basestationen. Batteri-indikatoren (21) lyser / blinker Tilslutning til telefonnettet 1. Indsæt det lille stik fra telefontilslutningsledningen i telefonbøsningen (18) på basestationens bagside. 2. Indsæt det stik (RJ11 med dansk stik) af telefonledningen i telefonbøsningen ( F-koderet). Telefonen er nu klar til drift. billede a billede b 14

15 Skift af batterier 1. Fjern batteridækslet fra batterirummet (billede a). 2. Fjern de brugte batterier. 3. Indsæt de nye batterier (billede b). Vær opmærksom på at indsætte dem korrekt! 4. Luk batterirummet med dækslet (billede c). Batterier er farligt kemisk affald. Brugte batterier må ikke deponeres med husholdningsaffald! Deponer batterierne miljøvenligt! Bill. a Bill. b Bill. c $ 100% opladet & 50% opladet % + Advarselstone, for lav opladningstilstand Udenfor rækkevidde 1. Hvis håndsættet er for langt væk fra basestationen, høres en advarselstone. Antennesymbolet forsvinder. 2. Gå nærmere til basestationen. 3. Hvis antennesymbolet lyser hele tiden, er kontakten til basesationen igen blevet etableret. 15

16 Håndsættet tilmeldes ved basestationen Det er muligt at tilmelde 6 håndsæt til en basestation. Du kan også tilmelde dit håndsæt til andre DECT - basestationer. Tilmelding af håndsættet ved en basestation Mambo Håndsættet er i standby - tilstanden (ingen tone). 2. Hold Paging- /tilmeldingstasten (16) sålænge nede, indtil telefonledningsvisningen (20) blinker hurtig. 3. Basestationen er nu i tilmeldingsmodus. Ændringerne skal foretages, mens funktionssymbolet blinker hurtigt (ca. 1 minut). 4. Tryk på ok-tasten P. 5. Tryk på styretasten c indtil INDSTIL vises på displayet. 6. Tryk ok-tasten P, på displayet vises KODE. 7. Tryk på styretasten c indtil der vises REGISTRERING på displayet. 8. Tryk på ok-tasten P, på displayet vises NY REGISTRERING. 9. Tryk på ok-tasten P. 10. På displayet vises BASESTATION Vælg den ønskede basestation med styretasterne og bekræft med ok-tast. På displayet vises INDTAST PIN. 12. Indtast på tastaturet den 4 cifrede PIN for basestationen(standartindstilling 0000). 13. Tryk på ok-tasten P. På displayet blinker TILMELD. 14. Håndsættet er tilmeldt til basestationen, når der høres en lang tone og indikatoren for rækkevidden vises. Tilmeld håndsættet til en anden (GAP-kompatibel) DECTbasestation 1. Håndsættet er i standby-tilstand (ingen tone). 2. Læs i brugervejledningen for basestationen, hvordan denne stilles i tilmeldingsmodus. 3. Fortsæt nu som beskrevet i Tilmeld håndsættet ved en basestation. 16

17 Slet registrering Håndsættet kan afregistreres fra en basestation, f.eks. for at skifte et defekt håndsæt ud. 1. Tryk menu-tasten i standby-tilstanden P. 2. Tryk tasten c indtil INDSTIL vises på displayet. 3. Tryk på OK- tasten Ppå displayet vises KODE. 4. Tryk tasten cindtil TILMELD vises på displayet. 5. Tryk på OK- tasten Ppå displayet vises TILMELD HÅNDSÆT. 6. Tryk tasten c indtil der vises AFREGISTRER HÅNDSÆT på displayet. 7. Tryk på OK-tasten Ppå displayet vises BASESTATION Tryk på OK-tasten P der vises BEKRÆFT. 9. Tryk på OK-tasten P håndsættet er blevet afmeldt. 10. På displayet af det afregistrerede håndsæt forsvinder modtageindikatoren. Vælg basestation Et håndsæt, som er tilmeldt ved flere basestationer, fungerer kun med en basestation ad gangen. Derfor skal der først vælges en basestation. Valg af basestation Gennemfør trin 1 til 5 som ovenfor beskrevet. 6. Tryk tasterne cdintil opslaget VÆLG BASESTATION vises. 7. Tryk OK-tast P, der vises AUTO VALG. 8. Vælg det ønskede opslag med styretasterne c d (automatisk, basestation 1, basestation 2). 9. Bekræft dit valg med OK-tast P. For at kunne vælge en basestation, skal håndsættet allerede være tilmeldt ved den ønskede basestation! 17

18 TELEFONBOG Telefonbogen kan betjenes på de følgende to måder. For det første via menu-punkt TELEFONBOG og for det andet med tasten a. Vi beskriver betjeningen via menuen, i kapitel telefonbog fra side 42 betjeningen med tasten a. I telefonbogen kan du gemme op til 100 telefonnumre med navn. Nyt telefonbogopslag 1. Tryk menu-tasten i standby-tilstanden P. 2. På displayet vises TELEFONBOG, bekræft med OK. 3. På displayet vises det første telefonbogopslag. Tryk på OK. 4. På displayet vises NY KONTAKT. Tryk på OK. 5. På displayet vises INDTAST NAVN. Indtast via tastaturet n det ønskede navn og bekræft med OK. 6. På displayet vises INDTAST NUMMER. Indtast via tastaturet n det ønskede nummer og bekræft med OK. 7. På displayet vises det indtastede nummer med navn. Tryk på OK og du kan fortsætte med det næste nummer. Tryk flere gange på R/ X-tasten, eller tryk på afbryd-tasten, for at forlade menuen og for at vende tilbage til standby-tilstanden. Rediger telefonbogsopslag 1. Tryk menu-tasten i standby-modus P. 2. På displayet vises TELEFONBOG, bekræft med OK. 3. På displayet vises det første telefonbogsopslag. 4. Vælg med tasterne cd det opslag, som du ønsker at redigere. 5. Tryk på OK, på displayet vises NY KONTAKT. 6. Vælg med tasten c REDIGER KONTAKT. 7. Tryk på OK, på displayet vises navnet. Du kan redigere navnet ved at slette tegn med R/X-tasten og ved at indtaste andre tegn med tastaturet n. Tryk på OK hvis opslaget er korrekt. 8. På displayet vises INDTAST NUMMER og det gemte telefonnummer. Du kan redigere telefonnummeret ved at slette tegnene med R/Xtasten og ved at indtaste nye tegn med tastaturet n. For at komme til det ønskede sted i et navn eller nummer trykkes på tasterne cd. Det valgte nummer eller bogstav kan slettes eller overskrives. 9. Bekræft indtastningen med OK, på displayet vises telefonnummeret og navnet til kontrol. Tryk på OK, opslaget gemmes. 18

19 Telefonbogsopslag slettes (enkel) 1. Tryk menu-tasten i standby-tilstanden P. 2. På displayet vises TELEFONBOG, bekræft med OK. 3. På displayet vises det første telefonbogsopslag. 4. Vælg med tasterne cd det opslag, som du vil slette. 5. Tryk på OK, på displayet vises NY KONTAKT. Tryk på cindtil der på displayet vises SLET OPSLAG. 6. Tryk på OK, du hører en kvitteringstone og opslaget er blevet slettet. Alle telefonbogsopslag slettes (komplet) 1. Tryk menu-tasten i standby-tilstanden P. 2. På displayet vises TELEFONBOG, bekræft med OK. 3. På displayet vises det første telefonbogsopslag. 4. Tryk på OK, på displayet vises NY KONTAKT. Tryk på c indtil der på displayet vises SLET ALT. 5. Tryk på OK, på displayet vises BEKRÆFT. Tryk på OK. Du hører kvitteringstonen og alle opslag er blevet slettet. På displayet vises TOM. Vælg gruppe Du har mulighed for at tildele hvert telefonbogsopslag til en gruppe med en egen gruppemelodi. Der findes følgende grupper: STANDARD, VIP, FAMILIE, VENNER og KOLLEGER. Det gør du på følgende måde: 1. Tryk menu-tasten i standby-tilstanden P. 2. På displayet vises TELEFONBOG, bekræft med OK. 3. På displayet vises det første telefonbogsopslag. 4. Vælg med tasterne cd det ønskede opslag. 5. Tryk på OK, på displayet vises NY KONTAKT. Tryk på c indtil der på displayet vises VÆLG GRUPPE. 6. Tryk på OK, på displayet vises Gruppe STANDARD. Vælg med tasterne cd den ønskede gruppe og bekræft dit valg med OK. 19

20 Gemme numre for udvidet genopkald Du har mulighed for at gemme 10 telefonnumre fra telefonbogen i hukommelsen for udvidet genopkald. Genopkaldstasterne er nummertasterne fra 0 til 9 på håndsættet. Hvordan man kan vælge et telefonnummer fra genopkaldslisten forklares på side 36 (kap. genopkald). Numrene gemmes på følgende måde: 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tastenp. 2. På displayet vises TELEFONBOG, bekræft med OK. 3. På displayet vises første telefonbogsopslag. 4. Vælg med tasterne cd det ønskede opslag. Bekræft med OK. 5. Vælg med tasten c opslaget HURTIGKALD. 6. Tryk på OK, på displayet vises HUTRTIGKALD TAST 0-9.Tryk på den ønskede ledige plads (0-9) og bekræft med OK. På displayet vises navnet og telefonnummeret. Visning af hukommelsesstatus for telefonbogen Du kan gemme 100 telefonnumre med navn i telefonbogen. Vha. af visning af hukommelsesstatus kan du altid se, hvor meget hukommelse der står til rådighed. 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tastenp. 2. På displayet vises TELEFONBOG, bekræft med OK. 3. På displayet vises første telefonbogsopslag. Tryk på OK. 4. Vælg med tasten d opslaget HUKOMMELSESSTATUS. 5. Tryk på OK, på displayet vises f.eks. 036 / 100, dvs. at 36 af 100 hukommelsespladser er optaget. 20

21 Indstillinger For at foretage indstillinger eller for at bekræfte trykkes P / OK-tasten. Tryk på R/X-tast for at forlade menuen. Tryk på afbryd-tasten for at komme tilbage til standby-tilstanden. Lokal kode Du har mulighed for at gemme en lokal kode. Denne lokale kode må maksimal indeholde 6 tegn. Hvis du indtaster din lokal kode, vises abonnenter med samme lokale kode på displayet kun med selve telefonnummeret, uden lokal kode. 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tastenp. 2. Vælg med tasten c INDSTILLINGER og bekræft med OK. 3. På displayet vises LOKAL KODE, bekræft med OK. 4. På displayet vises LOKAL KODE og en blinkende markør. 5. Indtast den lokale kode og bekræft med OK. Baggrunds-/tid Under dette menupunkt kan du indstille, hvor længe (sekunder) belysningen lyser efter sidste betjening af en tast. Du kan indstille en værdi mellem 5 og 20 sekunder. 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tastenp. 2. Vælg med tasten c INDSTILLINGER og bekræft med OK. 3. Tryk tasten c, på displayet vises BAGGRUNDS-/TID. 4. Tryk på OK-tasten, på displayet vises SEKUNDER Du kan indstille det ønskede antal sekunder med styretasterne c d. Bekræft med OK. Opkaldsmetode Du kan vælge mellem to opkaldsmetoder: DTMF (tonevalg) standard Impulsopkald kun ved gamle telefonanlæg. 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c INDSTILLINGER og bekræft med OK. Tryk på 22 for at foretage eller bekræfte indstillinger. 21

22 3. Tryk tasten c, indtil der på displayet vises OPKALDSMETODE. 4. Tryk på OK-tasten, på displayet vises VÆLG TONE. 5. Med styretasterne c d har du mulighed for at vælge den ønskede opkaldsmetode (TONEVALG eller IMPULSOPKALD). Bekræft med OK. Autosvar Du kan indstille apparatet sådan, at der tages imod opkald, så snart håndsættet tages ud af basestationen. Du må derefter ikke trykke på afbryd-tasten h. 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c INDSTILLINGER og bekræft med OK. 3. Tryk tasten c, indtil der på displayet vises AUTO TALE. 4. Tryk på OK-tasten, på displayet vises VÆLG OFF. 5. Du kan vælge den ønskede indstilling med styretasterne c d (ON / OFF). Bekræft med OK. Indstil flashtid Flashtiden kan indstilles på 100 (KORT), 300 (LANG) eller 600 (EKSTRA LANG) ms. Flashtiden er afhængig af, hvilken tilslutning telefonen skal tilsluttes ved: ved en hovedtilslutning, med brug af komfortfunktionen eller ved en privat bicentral, som har de samme funktioner. Spørg din netudbyder vedrørende komfortfunktionerne som banke på, skift mellem opkald, forespørgsel, tage imod endnu et opkald og konference mellem tre opkald eller læs om funktionerne i brugervejledningen for dit telefonanlæg. 22

23 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c INDSTILLINGER og bekræft med OK. 3. Tryk tasten c, indtil der på displayet vises INDSTIL FLASHTID. 4. Tryk på OK-tasten, på displayet vises VÆLG LANG. 5. Med styretasterne c dkan du vælge den ønskede indstilling (LANG / EKSTRA LANG / KORT). Bekræft med OK. Håndsættets navn Du kan tildele navn for hvert håndsæt. 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c INDSTILLINGER og bekræft med OK. 3. Tryk tasten c, indtil der på displayet vises HÅNDSÆT NAVN. 4. Tryk OK-tasten, på displayet vises MAMBO_. 5. Slet i givet fald med X-tasten. Indtast via tastaturet n det ønskede navn. Bekræft med OK. SPROG Menuen kan vises i 12 sprog: Engelsk, fransk, italiensk, portugisisk, spansk, dansk, svensk, finsk, tyrkisk, nederlandsk og tysk. Standardindstillingen er tysk. Indstil sproget på følgende måde: 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tastenp. 2. Vælg med tasten c INDSTILLINGER og bekræft med OK. 3. Tryk tasten c, indtil der på displyet vises SPROG. 4. Tryk på OK-tasten, på displayet vises TYSK. 5. Med styretasterne c d har du mulighed for at indstille det ønskede sprog. Bekræft med OK. 23

24 Kontrast Med denne indstilling kan displayets kontrast indstilles. Du har mulighed for at indstille 8 trin, standard er trin Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c INDSTILLINGER og bekræft med OK. 3. Tryk tasten c, indtil der på displayet vises KONTRAST. 4. Tryk på OK-tasten, på displayet vises TRIN Du kan vælge den ønskede indstilling med styretasterne c (trin 1-8). Bekræft med OK. Ændring af PIN- kode Du kan ændre telefonens PIN - kode efter eget ønske, indstillingen fra værket er Dette gør du på følgende måde: 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c INDSTILLINGER og bekræft med OK. 3. Tryk tasten c, indtil der på displayet vises PIN KODE. 4. Tryk på OK-tasten, på displayet vises INDTAST PIN. 5. Indtast via tastaturet n den gamle PIN og tryk OK. 6. På displayet vises NY PIN. Indtast via tastaturet n den nye PIN-kode og bekræft med OK. Du hører kvitteringstonen og din nye PIN-kode er blevet gemt. BEMÆRK! Hvis du har glemt din PIN-kode, skal telefonen sættes tilbage til indstillingerne fra værket! Tidsformat indstilles Klokkeslættet kan enten vises i 12- eller i 24-timers modus. 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c INDSTILLINGER og bekræft med OK. 3. Tryk på tasten c, indtil der på displayet vises TIDSFORMAT. 4. Tryk på OK-tasten, på displayet vises VÆLG 24 timer. 5. Du kan vælge den ønskede indstilling (12 eller 24 timer) med styretasterne c d. Bekræft med OK. 24

25 Indstil tid & dato 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c INDSTILLING og bekræft med OK. 3. Tryk tasten d, indtil der på displayet vises TID DATO. 4. Tryk på OK-tasten, på displayet vises 2005, de to sidste cifre i årstallet blinker. Du kan ændre årstallet ved at trykke styretasterne c d. Tryk på OK for at gemme. 5. Datoet starter med at blinke, først måneden. Vælg med styretasterne måneden, f.eks. for d. 7. juli. Tryk OK for at gemme. 6. Dagen starter med at blinke. Vælg med styretasterne dagen, f.eks. den 20. Tryk OK for at gemme. 7. Klokkeslættet starter med at blinke, først timerne. Indstil med styretasterne timerne, f.eks. 18. Tryk på OK for at gemme. 8. Minutterne starter med at blinke. Indstil minutterne med styretasterne, f.eks. 25. Tryk på OK for at gemme. Dato Klokkeslæt 7/20 18:25 TID Indstille 2005 Årstal Reset til indstillingerne fra værket Alle indstillinger og PIN-koden kan sættes tilbage til indstillingerne fra værket. 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c INDSTILLINGER og bekræft med OK. 3. Tryk tasten d, indtil der på displayet vises STANDARD. 4. Tryk på OK-tasten, på displayet vises BEKRÆFT. Tryk på OK for at gøre dette. Du hører kvitteringstonen og håndsættet er blevet sat tilbage til indstillingerne fra værket. Dette gælder også for PIN (0000). Kun telefonbogen og opkaldslisten slettes ikke. 25

26 Indstil profiler Ringetonemelodi for håndsæt indstilles Du har mulighed for at indstille en ringetonemelodi ud ad 20 for hver af de 5 grupper. Vi viser indstillingerne med standardgruppen som eksempel, indstillingen af de andre grupper er den samme. 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c PROFIL og bekræft med OK. 3. Tryk på OK-tasten, på displayet vises GRUPPE STANDARD. 4. Med styretasterne kan du vælge den ønskede gruppe og bekræfte med OK. På displayet vises MELODI 1. Med styretasterne kan du vælge melodien, den viste melodi spilles kort. 5. Hvis du har fundet den ønskede melodi gemmes den med OK. Ringetonens lydstyrke indstilles for håndsættet Du kan indstille ringetonens lydstyrke i 6 trin og OFF. 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c PROFIL og bekræft med OK. 3. Vælg med tasten c RINGETONENS LYDSTYRKE HS og bekræft med OK. 4. På displayet vises lydstyrke og derunder for hver trin en bjælke. Med styretasterne kan du indstille den ønskede lydstyrke. Ved hver indstilling spilles melodien med den tilsvarende lydstyrke. 5. Hvis du har indstillet den ønskede lydstyrke, gemmes indstillingen med OK. Til- / frakoble ringetone via tastaturet 1. Hold tasten i standby-tilstanden */x indtil der vises følgende symbol på displayetx. Ringetonen er slået fra. 2. For at tænde apparatet holdes tasten */x så længe, indtil symbolet x vises på displayet. 26

27 Ringetone for basestation indstilles Ringetonemelodi for basestation indstilles Ved din basestation har du mulighed for at vælge mellem 5 ringetonemelodier. Desuden har du mulighed for at slå ringetonen fra (lyd slået fra). 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c PROFIL og bekræft med OK. 3. Vælg med tasten c RINGETONE BS og bekræft med OK. 4. På displayet vises RINGETONEMELODI BS. Tryk på OK. 5. På displayet vises MELODI 1 og melodien spilles. 6. Vælg med styretasterne c d den ønskede melodi 1-5 eller slå ringetonen FRA. 7. Hvis du har fundet den ønskede melodi, gemmes indstillingen med OK. Ringetonelydstyrken for basestationen indstilles Du kan indstille ringetones lydstyrke i 6 trin eller slå lyden fra. 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c PROFIL og bekræft med OK. 3. Vælg med tasten c RINGETONE BS og bekræft med OK. 4. På displayet vises RINGETONEMELODI BS. Vælg med tasten c RINGETONELYDSTYRKE BS og bekræft med OK. 5. På displayet vises lydstyrken og derunder for hver trin en bjælke. Med styretasterne kan du indstille den ønskede lydstyrke. Ved hver indstilling spilles melodien med den tilsvarende lydstyrke. 6. Hvis du har indstillet den ønskede lydstyrke, gemmes indstillingen med OK. Pagingtone indstilles 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c PROFIL og bekræft med OK. 3. Vælg med tasten c PAGINGTONE og bekræft med OK. 4. På displayet vises MELODI 4. Vælg med tasterne cd det ønskede melodi 1-4 og bekræft med OK. 27

28 Tastentone indstilles Hvert tryk på tasterne meldes akustisk, hvis det ønskes og indstilles. Du kan vælge mellem melodi, tone og tone slået fra. 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c PROFIL og bekræft med OK. 3. Vælg med tasten c TASTETONE og bekræft med OK. 4. På displayet vises VÆLG MELODI. Vælg med tasterne cd den ønskede indstilling (melodi, tone, slået fra) og bekræft dit valg med OK. Vibrationsalarm Dit telefon byder muligheden, at indkommende opkald signaleres med vibrationsalarm. Denne funktion kan slås til-/fra. 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c PROFIL og bekræft med OK. 3. Vælg med tasten c VIBRATIONSALARM og bekræft med OK. 4. På displayet vises VÆLG SLÅ FRA. Vælg med tasterne cd den ønskede indstilling til eller fra) og bekræft med OK. Indstil funktioner Foreløbig frakobling af ringetone Du kan foreløbig eller vedvarende slå lyden fra. Denne funktion er udstyret med en timer, dvs. du kan slå ringetonen fra (mellem 1 og 16 timer). 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c FUNKTION og bekræft med OK. 3. På displayet vises VIL IKKE FORSTYRRES, bekræft med OK. 4. På displayet vises TIMER OFF. Vælg med tasterne cd den ønskede indstilling (off eller 1-16 timer off) bekræft med OK. 28

29 Indstil vækkeur Du har mulighed for at indstille 2 forskellige vækketidspunkter (vækkeur 1+2). Tryk en tast for at slukke vækketonen. For at slå vækkeuret fra, indstil VÆLG OFF. 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c FUNKTION og bekræft med OK. 3. På displayet vises VIL IKKE FORSTYRRES, vælg med tasten c VÆKKETIDSPUNKT 1 eller VÆKKETIDSPUNKT 2 og bekræft med OK. 4. På displayet vises VÆLG SLÅ FRA. Vælg med tasterne cd den ønskede indstilling (til eller fra) og bekræft indstillingerne med OK. Vælg ON for at indstille vækketiden. 5. På displayet vises INDSTIL TID og vækketiden blinker. Indstil med tasterne c d timerne. Bekræft med OK. Minuterne starter med at blinke. Indstil med tasterne c d minutterne. 6. Bekræft den indstillede vækketid med OK. 7. Vækketid nr. 2 indstilles som ovenfor beskrevet. Opkaldsspærre Denne funktion kan kun indstilles efter indtastning af PIN-koden. Med denne funktion har du mulighed for at spærre udgående opkald til 5 nummerområder med hver 8 cifre. Nødopkaldsnumre må ikke spærres! Hvis du anvender telefonen med at anlæg uden automatisk opkald af central, skal nummeret for centralen være med i nummeret f.eks.: du vil spærre 0190, nummeret for centralen er 0, du skal indtaste Nogle eksempler: 0 : Alle ikkelokale samtaler er spærret 00 : Alle samtaler til udlandet er spærret 017 : Alle mobilnumre, som starter med 017, er spærret. 019 : Alle numre som starter med 019 er spærret. 29

30 Aktivering af opkaldsspærre 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c FUNKTION og bekræft med OK. 3. På displayet vises VIL IKKE FORSTYRRES, vælg med tasten c OPKALDSSPÆRRE og bekræft med OK. 4. På displayet vises INDTAST PIN. Indtast PIN-koden (i leveringstilstand 0000) og bekræft med OK. 5. På displayet vises SPÆRRE NUMMER 1. Indtast med tasterne c d spærrenumrene 1-5. Bekræft med OK. 6. Indtast nummer, som skal spærres (maks. 8 cifre) og bekræft med OK. Deaktivering af opkaldsspærre Proceduren er som ovenfor beskrevet (pkt. 1 til 5). 6. Slet de på displayet viste numre med slettetasten R/X. 7. Tryk på OK-tast P, du hører kvitteringstonen og opkaldsspærren er blevet deaktiveret. Tænd Walkie-Talkie-funktionen For at kunne anvende Walkie-Talkie-funktionen skal der være tilmeldt mindst 2 håndsæt ved en basestation og begge håndsæt skal være i Walkie-Talkie-tilstanden. Håndsættenes rækkevidde i Walkie-Talkietilstanden er ca. 300 m. 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c FUNKTION og bekræft med OK. 3. På displayet vises VIL IKKE FORSTYRRES, vælg med tasten c WALK. TALK. og bekræft med OK. 4. På displayet vises FUNKTION ON. Bekræft med OK. På displayet vises WALK TALK. Brug samme fremgangsmåde med 2. håndsæt. Når begge håndsæt er blevet omstillet kan du anvende funktionen. 5. Tryk tasten h eller v, derefter indtastes nummeret for håndsættet, som du vil tale med, f.eks Begge håndsæt ringer. Tag imod samtalen ved at trykke på tasten h eller v. Læg røret på for at afslutte samtalen. 30

31 Tryk to gange på menu-tasten for at forlade Walkie-Talkie-tilstanden P. Babysitter Du har mulighed for at indtaste telefonnummeret, som automatisk vælges under hånd-fri drift, efter at trykke på en tast. Denne funktion har evt. stor betydning for børn eller nødlidende personer. 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c FUNKTION og bekræft med OK. 3. På displayet vises VIL IKKE FORSTYRRES, vælg med tasten c BABYSITTER og bekræft med OK. 4. På displayet vises VÆLG ON / OFF. Bekræft med OK. På displayet vises VÆLG OFF. Vælg med tasterne cd VÆLG ON og bekræft med OK. 5. Tryk på tasten c. På displayet vises INDSTIL NUMMER. Tryk på OK. På displyet vises evt. et nummer, som du allerede har gemt, eller en blinkende markør. Hvis der allerede er blevet gemt et nummer, har du mulighed for at slette den (R), eller at redigere den. Du kan bevæge markøren med tasterne cd og indtaste andre cifre. 6. Hvis der ikke allerede er indtastet et nummer, indtast det ønskede nummer med tastaturet n. Gem med OK. 7. Hvis dit telefon er i babysitter-tilstanden, kan du hverken føre eller tage imod samtaler, uden at afslutte babysitter-tilstanden. For at afslutte tilstanden skal du gøre det som beskrevet i pkt. 1-4 men du skal vælge VÆLG OFF og bekræft med OK. Room Monitor For at bruge funktionen Room Monitor skal der mindst være tilmeldt 2 håndsæt ved en basestation, en af dem skal være i Room Monitor tilstanden. Du aktiverer Room Monitor tilstanden på følgende måde: 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten c FUNKTION og bekræft med OK. 3. På displayet vises VIL IKKE FORSTYRRES, vælg med tasten c ROOM MONITOR og bekræft med OK. 4. På displayet vises FUNKTION ON. Bekræft med OK. På displayet blinker ROOM MONITOR. 31

32 Efter aktivering af Room Monitor skal du vælge følgende procedure for at høre, hvad der foregår i det rum, hvor det aktiverede håndsæt (f.eks. håndsæt1) ligger: Tryk på håndsæt 2 intern-tasten og derefter 1. Håndsæt 1 ringer kort og derefter vises på displayet ROOM MONITOR. På displayet ved håndsæt 2 vises ROOM MONITOR. Nu kan du høre med håndsæt 1, hvad der foregår i det rum, hvor håndsæt 2 står. Tryk på afbryd-tasten i ved håndsæt 2 for at afbryde forbindelsen. Tryk på afbryd-tasten på håndsæt 1 for at afbryde Room Monitoren i. Opkaldsliste Mistede opkald 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten d OPKALDSLISTE og bekræft med OK. 3. På displayet vises MISTEDE OPKALD, bekræft med OK. 4. På displayet vises første opslag i opkaldslisten. 5. Vælg med styretasterne det ønskede opslag. 6. Tryk på OK. På displayet vises GEM KONTAKT. Du kan også slette den valgte kontakt, eller alle kontakter. Fremgangsmåden beskrives fra side 45 (kap. opkaldsliste). Indgående opkald 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. Vælg med tasten d OPKALDSLISTE og bekræft med OK. 3. På displayet vises MISTEDE OPKALD, tryk c. 4. På displayet vises MODTAGNE NUMRE, tryk på OK. 5. På displayet vises første opslag i opkaldslisten. 6. Det ønskede opslag vælges med styretasterne. 7. Tryk på OK. På displayet vises GEM KONTAKT. Du kan også slette den valgte opslag, eller alle opslag. Fremgangsmåden er den samme, som med opkaldslisten, beskrevet fra side 45 (kap. opkaldsliste). Udgående opkald Position 1-3 som ovenfor. 4. På displayet vises UDGÅENDE OPKALD, tryk på OK. 5. På displayet vises første opslag i genopkaldsliste. 6. Det ønskede opslag vælges med styretasterne. 7. Tryk på OK. På displayet vises GEM KONTAKT. Du kan også slette den valgte kontakt, eller alle opslag. Fremgangsmåden er den samme som ved opkaldslisten, som beskrives fra side 45 (kap. opkaldsliste). 32

33 Telefonere Tage imod opkald Tage imod eksterne opkald 1. Alle håndsæt, som er blevet tilmeldt ved basestationen ringer. 2. På displayet vises OPKALD, nummeret (hvis nummervisning er blevet abonneret hos netudbyderen) og navn (hvis den står i telefonbogen, sammen med nummeret). 3. Tryk på opkalds-tasten h eller tasten for hånd-fri funktionv. 4. På displayet vises I BRUG og å visningen for samtalens varighed vises efter ca. 8 sekunder. 5. Du kan føre samtalen. 6. Tryk på afbryd-tasten for at afbryde samtalen i eller du indsætter håndsættet i basestationen, når auto tale er aktiveret. 7. Håndsættet skifter til standby-tilstanden. Tage imod interne opkald 1. Håndsættet ringer. 2. OPKALD og nummeret af det håndsæt, som ringer (1 bis 6) vises på displayet. 3. Tryk på opkalds-tasten h.på displayet vises INTERN HÅNDSÆT n (n= nummer af håndsættet) 4. Du kan føre samtalen. 5. INTERN vises fortsat og visningen af samtalens varighed vises. 6. Tryk på afbryd-tasten i for at afslutte samtalen, eller indsæt håndsættet i basestationen. 7. Håndsættet skifter til standby-tilstanden. 33

34 Håndfri funktion Vha. denne funktion kan du telefonere uden at holde håndsættet i hånden. Du kan såvel aktivere hånd-fri funktionen under opkaldsfasen, som under samtalen. 1. Tryk på tasten v for at aktivere hånd-fri funktionen. 2. Tryk på tasten v for at slukke for hånd-fri funktionen. 3. Tryk på afbryd-tasten i eller indsæt håndsættet ind i basestationen. Lydstyrken for hånd-fri funktionen svarer til håndsættets lydstyrke. Hånd-fri funktionen forårsager et øget energiforbrug og forringer den mulige samtaletid. Indstilling af lydstyrken for hånd-fri funktion 1. Tryk på hånd-fri tasten v, hånd-fri funktionen startes. 2. Tryk på tast c eller d. Den aktuelle lydstyrke vises. 3. Vælg den ønskede lydstyrke med tasterne cd. 4. Den lydstyrke, som er blevet indstillet ved sidste betjening, gemmes også efter samtalen. Ekstern opkald Eksterne opkald er opkald fra det offentlige telefonnet. 1. Tryk i standby-tilstanden opkaldstasten h. 2. Ledningsvisningen (basestation / 20) lyser. 3. Du hører ringetonen. Indtast det ønskede telefonnummer. 4. Nummeret vises og vælges automatisk. 5. Tryk på afbryd-tasten for at afbryde samtalen i eller du indsætter håndsættet i basestationen. 34

35 En-bloc opkald 1. Indtast under standby-tilstanden det ønskede telefonnummer. 2. Nummeret vises. Tryk opkalds-tasten h. 3. Ledningsindikatoren (basestation / 20) lyser, symbolet å og I BRUG vises. 4. Nummeret kaldes automatisk op og du kan føre samtalen. 5. Tryk på afbryd-tasten i eller indsæt håndsættet i basestationen, for at afbryde samtalen. Genopkald Enkel genopkald 1. Tryk i standby-tilstand på menu-tasten b. 2. På displayet vises det nummer, som blev indtastet sidst, I BRUG og samtalens varighed. 3. Tryk opkalds-tasten h. 4. Det sidst indtastede nummer kaldes automatisk op, på displayet å vises I BRUG og. 5. Tryk på afbryd-tasten i eller indsæt håndsættet i basestationen, for at afbryde samtalen. Genopkald af de sidste 20 indtastede telefonnumre 1. Tryk i standby-tilstanden på tasten c. 2. Genopkaldslisten åbnes. 3. Indtast med tasterne cd det ønskede nummer. 4. Tryk opkalds-tastenh. 5. Nummeret vises og kaldes automatisk op. 6. Tryk på afbryd-tasten i eller indsæt håndsættet i basestationen, for at afslutte samtalen. Du kan gemme opslag fra genopkaldslisten i telefonbogen, du kan også slette enkelte eller alle opslag. På side 47 kan du læse, hvordan du gør det (kap. opkaldsliste, fremgangsmåden er den samme). 35

36 Opkald fra telefonbogen ( se kap.telefonbog ) 1. Håndsættet er i standby - tilstanden (ingen tone). 2. Tryk på styretasten a. 3. Det første (i alfabetisk rækkefølge) telefonbogsopslag vises. 4. Tryk på tasten c for at komme til næste opslag. 5. Tryk på tasterne cd indtil det ønskede telefonnummer hhv. navnet vises på displayet. 6. Tryk på opkalds-tasten h. 7. Nummeret vises og kaldes automatisk op. 8. Tryk på afbryd-tasten for at afbryde samtalen i eller du indsætter håndsættet i basestationen. Hurtigkald Hvis du har indstillet kortvalgnumrene, kan du vælge dem på følgende måde: 1. Håndsættet er i standby - tilstanden (ingen tone). 2. Hold tasten så længe, indtil telefonnummeret og navnet, som er blevet gemt ( 0-9), vises på displayet. 3. Tryk opkalds-tasten h. 4. Nummeret kaldes automatisk op. 5. Tryk på afbryd-tasten for at afbryde samtalen i eller du indsætter håndsættet i basestationen. 36

37 Komfortfunktioner ekstern Komfortfunktionerne banke på, skift mellem opkald, forespørgsel, tage imod endnu et opkald, konference mellem tre deltagere - skal abonneres hos din netudbyder. Hos den tyske netudbyder Deutsche Telekom AG kaldes disse funktioner T-Net-funktioner og kan udelukkende bruges med hovedledningen, når flashtiden er indstillet på 300ms. Du kan ligeledes bruge disse funktioner, hvis telefonen er tilsluttet til et moderne telefonanlæg. Indstil flashtiden i henhold til telefonanlæggets brugervejledning, ofte 100 (90) ms. Yderligere informationer findes ligeledes i telefonanlæggets brugervejledning. Den efterfølgende beskrivelse af komfortfunktionerne skal derfor ikke stemme overens med informationerne i telefonanlæggets brugervejledning. Banke på og skift mellem opkald Du har tilsluttet telefonen til en hovedledning fra Deutsche Telekom. Du hører banke-på tonen under en samtale. Tryk på R tasten for at lægge den løbende samtale på hold. Du kan høre ekstra-klartonen. Ved at trykke på ciffer 2 kan du tage imod opkald nr. 2. Hvis du vil skifte til første opkald, skal du trykke på R og derefter på ciffer 2. Du er nu igen forbundet med første opkald og opkald nr. 2 er skiftet til holde-funktionen. Du kan gentage denne fremgangsmåde så ofte du ønsker det, dvs. at du skifter mellem opkaldene. Hvis telefonen er tilsluttet til et telefonanlæg, er fremgangsmåden den samme, bortset fra, at du i stedet for taste 2 igen trykker på R. Forespørgsel og skift mellem opkald Med funktionen forespørgsel / skift mellem opkaldene taler du skiftevis med 2 abonnenter, uden at abonnenterne kan høre, hvad du taler om med den anden abonnent. Du kan tage imod et opkald, som banker på, eller du kan selv ringe til en anden abonnent. Denne funktion er også grundlag for en konference mellem tre deltagere. 37

38 Du taler med en person og har brug for informationer fra en anden person (intern oder ekstern). Tryk på R tasten, det første opkald sættes på hold. Du kan høre ekstra-klartonen. Indtast telefonnummeret for næste opkald og start samtalen. Du sætter samtale nr. 2 på hold ved at trykke på R tasten. Tryk nu på tast 2 og du kommer tilbage til den første samtale. Du kan nu skifte mellem opkaldene. Hvis du vil afslutte opkald nr. 2 efter forespørgslen, skal du trykke på R og derefter på ciffer 1. Samtalen afsluttes og du forbindes igen med første opkald. I tilfælde af drift med et telefonanlæg skifter du altid mellem samtalerne ved at trykke på R to gange. Forbindelserne afsluttes ved at lægge håndsættet på. Konference mellem tre deltagere Vha. denne funktion er det muligt at ringe til to deltagere samtidig, således at alle ligeledes kan tale med hinanden. Forbindelsen til begge deltagere kan etableres som beskrevet ovenfor under banke på/forespørgsel/skift mellem opkald. Tryk R tasten hvis to opkald er blevet etableret, f.eks. via skift mellem opkald eller forespørgsel og du vil etablere en konference mellem tre deltagere. Opkaldet sættes på hold og klartonen høres. Tryk nu på ciffer 3. Konferencen mellem tre deltagere etableres. Hvis en af deltagerne lægger håndsættet på, kan samtalen fortsættes med den anden deltager. Konferencen mellem tre deltagere afbrydes, når en af deltagerne lægger håndsættet på. Hvis telefonen er tilsluttet til et telefonanlæg, skal du tage hensyn til henvisningerne fra telefonanlæggets brugervejledning. Intern opkald (Intercom, kun mulig med mindst to håndsæt, som er tilmeldt til basestationen) 1. Tryk i standby-tilstanden på tasten INT. 2. Tryk på tasten for det ønskede håndsæt 1-6, der vises INTERN og HÅNDSÆT n på displayet. 3. Det ønskede håndsæt ringer. 38

39 4. Hvis der tages imod opkaldet, etableres forbindelsen og visningen for samtalens varighed og INTERN HÅNDSÆT n vises på displayet. 5. Tryk på tasten i eller indsæt håndsættet i basestationen for at afbryde samtalen. Viderestilling af en samtale til andre håndsæt 1. Du taler med en ekstern deltager og vil viderestille samtalen. 2. Tryk på tasten INT. 3. Tryk på tast 1 til 6 på tastaturet n for at vælge det ønskede håndsæt. 4. Hvis der tages imod dit interne opkald, trykkes på tasten i for at afbryde forbindelsen med den eksterne abonnent og for at viderestille samtalen. 5. Læg røret på, såsnart din interne samtalepartner har lagt røret på. Håndsættet ringer igen, tryk på opkalds-tasten og du kan føre samtalen med den viderstillede samtale med den eksterne abonnent. 6. Læg røret på, hvis der ikke tages imod dit interne opkald. Håndsættet ringer igen, tryk på opkalds-tasten og du kan fortsætte samtalen med den eksterne abonnent. 7. Tryk på tasten i eller indsæt håndsættet i basestationen for at afbryde samtalen. Komfortfunktioner intern Banke på under en intern samtale 1. Den eksterne samtale signaleres i begge håndsæt med banke-påtonen (dobbel tone). 2. Tryk to gange på opkalds-tasten h for at tage imod det eksterne opkald. 3. Tryk på afbryd-tasten i eller indsæt håndsættet i basestationen, for at afslutte samtalen. 39

40 Forespørgsel og skift mellem opkald Du kan skifte frem og tilbage (skift mellem opkald) mellem eksterne og interne telefonnumre. 1. Du fører en ekstern samtale. 2. Tryk på tasten INT. Opslaget INTERN vises. 3. Tryk på tast 1 til 6 på tastaturet n, for at vælge det ønskede håndsæt. Den eksterne abonnent holdes. 4. Tryk på tasten INT for at skifte mellem eksterne og interne abonnenter. Konference mellem tre deltagere Du kan samtidig føre en samtale med to interne DECT-håndsæt og en ekstern abonnent. 1. Du fører en ekstern samtale. 2. Tryk på tasten INT. Opslaget INTERN vises. 3. Tryk på tast 1 til 6 på tastaturet n, for at vælge det ønskede håndsæt. Den eksterne abonnent holdes. 4. Visningen af samtalens varighed vises, såsnart den interne abonnent har taget imod samtalen. 5. Tryk på tasten INT. 6. På displayet vises KONFERENCE. 7. Konferencen mellem tre deltagere er blevet startet. 8. Konferencen mellem tre deltagere afbrydes når en af deltagerne lægger røret på. Forbindelsen mellem de to andre abonnenter fortsættes. 40

41 Kald af håndsættene fra basestationen (paging) Med denne funktion kan du kalde alle håndsæt, som er tilmeldt til basestationen. Det er nemmere at finde håndsættet med denne funktion, når du ikke kan finde det. 1. Du kan ikke finde dit håndsæt. 2. Tryk på paging-/tilmeldtasten P(16). 3. Alle tilmeldte håndsæt ringer, bekræft med en tast. 41

42 Visning af samtalens varighed Ca. 8 sekunder efter betjening af opkalds-tasten h vises samtaletiden i minutter og sekunder, f.eks.: 01:20 = 1 minut, 20 sekunder. Tastaturspærring til/fra Tastaturet kan spærres for at forhindre utilsigtede opkald. Tryk så længe på firkant-tasten #/s, indtil der vises et nøglesymbol på displayet. Du kan tage imod opkald med spærret tastatur. Kun opkalds-tasten og firkanttasten fungerer. For at slå tastaturspærringen fra, skal du trykke firkant-tasten #/s igen, indtil nøglesymbolet på displayet forsvinder. Tasterne er igen frigivet. TELEFONBOG Betjeningen af telefonbogen kan ske på to forskellige måder. For det første via menupunktet TELEFONBOG og for det andet ved at trykke tasten a. Vi beskriver betjeningen via tasten a, i kapitlet telefonbog, fra side 18 beskrives betjeningen via menuen. Du kan gemme op til 100 telefonnumre med navn i telefonbogen. Taster- 1x 2x 3x 4x 5x Tryk Tast / 1 2 A B C 2 3 D E F 3 4 G H I 4 5 J K L 5 6 M N O 6 7 P Q R S 7 8 T U V 8 9 W X Y Z 9 0 Mellem- 0 rum For nogle funktioner er der brug for alfanumeriske opslag. I disse tilfælde skifter tastaturet automatisk til den alfanumeriske tilstand. Du kan indtaste bogstaver, cifre og specielle tegn, idet du flere gange trykker på den tilsvarende tast. Hvis det næste tegn skal indtastes med samme tast, skal du vente med indtastningen af det næste tegn, indtil markøren skifter til næste position. Eksempel: P R I V A T 1xtast 7-pause 3x tast 7-pause -3xtast 4-3xtast 8-1xtast 2-1xtast 8. 42

43 Telefonbogsopslag Indtast nummeret altid med den lokale kode, så navnet vises i opkaldslisten hhv. ved opkald på displayet! 1. Tryk i standby-tilstanden tasten a. 2. Telefonboget åbnes og første opslag vises. 3. Tryk på menu-tasten P, der vises TILFØJ NY. 4. Tryk på menu-tasten P, der vises NAVN?. 5. Indtast med tastaturet n det ønskede navn. 6. Tryk på menu-tasten P, der vises NUMMER? og et blinkende _. 7. Indtast med tastaturet n det ønskede telefonnummer. 8. Tryk på menu-tasten P. 9. Navn og telefonnummer vises på displayet. Tryk på menu-tasten P, navn og telefonnummer er gemt i telefonbogen. Søg telefonbogsopslag 1. Tryk i standby-tilstanden tasten a. 2. Telefonboget åbnes og første opslag vises. 3. Tryk på tasterne cd for at søge det ønskede telefonbogsopslag. eller 1. Tryk i standby-tilstanden tasten a. 2. Telefonboget åbnes og første opslag vises. 3. Indtast med de alfanumeriske taster begyndelsesbogstaven for det navn, du søger. 4. Det første opslag med det indtastede bogstav vises. Med tasterne cd kan du fortsætte søgningen. eller 1. Tryk i standby-tilstanden på menu-tasten P. 2. På displayet vises TELEFONBOG. 3. Tryk på menu-tasten P, telefonbogen åbnes og du kan se første opslag. 4. Tryk på tasterne cd for at søge det ønskede telefonbogsopslag, eller indtast det første bogstav. 43

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser VITA Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT-telefon med nummerviser 1 Oversigt: Håndsæt Højttaler Display Antennesymbol Telefonbog Fuldt opladet batteri Afladet batteri Opkaldsliste Optaget

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

D 9+ & D 9+TWIN. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser D9 + D9 + TWIN. 04/04 jfs

D 9+ & D 9+TWIN. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser D9 + D9 + TWIN. 04/04 jfs D 9+ & D 9+TWIN D9 + D9 + TWIN Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT telefon med nummerviser Billeder i denne vejledning kan afvige fra det købte produkt. Oversigt: Håndsæt AEG har 3 modeller

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Spirit 100 / 100-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning (CLIP) 05/06 gc AEG Spirit 100 05.06 gc_dk 1 Kort betjeningsvejledning håndsæt Sluk for håndsættet

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2 Trådløs telefon DT288 DECT GAP/CAP Brugervejledning DA/LZTNB 101 179 R2 HVOR SKAL JEG BEGYNDE? Denne brugervejledning består af flere afsnit, som kan læses uafhængigt af hinanden. Du kan finde alle afsnittene

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

SWING / SWING VOICE Brugervejledning Trådløs DECT-telefon med nummerviser

SWING / SWING VOICE Brugervejledning Trådløs DECT-telefon med nummerviser SWING / SWING VOICE Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT-telefon med nummerviser SWING Voice med indbygget, digital telefonsvarer 1 CE-overensstemmelseserklæring Denne trådløse, analoge

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

PRÆSENTATION. Display. Tast til telefonsvarer. Tast til nummerfortegnelse. Linietast. Tast til genopringning (Bis)

PRÆSENTATION. Display. Tast til telefonsvarer. Tast til nummerfortegnelse. Linietast. Tast til genopringning (Bis) PRÆSENTATION Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til opringning Tast til telefonsvarer Tast til genopringning (Bis) Tast interkommunikation/ venteposition med musik Program og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning

Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 7 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 8 2. Pakkens indhold...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling... Designtelefon med slankt håndsæt MEDION LIFE S63005 ( MD 82130) 04/09/11 Medion Nordic A/S Naverland 31 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

DPP-700 INDHOLDSFORTEGNELSE

DPP-700 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE DPP-700 i ET HURTIGT OVERBLIK en kort gennemgang af knapper og kontroller på håndsættet og baseenheden samt meddelelserne på håndsættets display Håndsættet 1 Håndsættets display 2 Baseenheden

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

D 8 & D 8 Twin-Set. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser. 04/03wh

D 8 & D 8 Twin-Set. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser. 04/03wh D 8 & D 8 Twin-Set Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT telefon med nummerviser 04/03wh Oversigt: Håndsæt Højttaler 2-linjet display 1. linie: symboler 2. linie: nummerisk Genopkald til

Læs mere

D 4500 / D 4500 Twin Set

D 4500 / D 4500 Twin Set D 4500 / D 4500 Twin Set Betjeningsvejledning og Sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 07/04hj Kort betjeningsvejledning til håndsæt Eksternt opkald eller Internt opkald Genopkald

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D4550 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Doro Magna 4000. Dansk

Doro Magna 4000. Dansk Doro Magna 4000 Dansk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Dansk 1. Volumenkontrol røret 2. Højttaler 3. Adgangstaster til teletjenester 4. Ophængningskrog til rør 5. Slet 6. OK

Læs mere

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING Bør læses før brugen og gemmes Før brug Nærmere oplysninger findes i afsnittet om opsætning. Vigtigt - alarmopkald

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

E550. Find opdaterede bruger vejledninger på.

E550. Find opdaterede bruger vejledninger på. E550 Find opdaterede bruger vejledninger på. www.gigaset.com Gigaset E550 Din pålidelige ledsager Gigaset E550 Din pålidelige ledsager Denne telefon er kendetegnet ved et ergonomisk design, taster, der

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT

Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT Brugervejledning Forte DECT 1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. SYMBOLER I GUIDEN... 5 3. INSTALLATION... 6 3.1 Opladning... 6 3.2 Udskiftning af batteri...

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

DENVER DDP DECT

DENVER DDP DECT DENVER DDP - 100 DECT BRUGSANVISNING UDPAKNING I æsken med telefonen skal der være følgende dele: Base Håndsæt (1 eller flere) Strømforsyning(er) Opladeenhed (gælder kun hvis flere håndsæt) INPUT: AC230V,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

COOL / COOL VOICE. Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon med nummerviser COOL Voice med, digital telefonsvarer. og sikkerhedshenvisninger

COOL / COOL VOICE. Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon med nummerviser COOL Voice med, digital telefonsvarer. og sikkerhedshenvisninger COOL / COOL VOICE Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT-telefon med nummerviser COOL Voice med, digital telefonsvarer 1 Indholdsfortegnelse Oversigt: Håndsæt...6 Oversigt: Basestation

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere