DENVER DDP DECT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DENVER DDP DECT"

Transkript

1 DENVER DDP DECT BRUGSANVISNING

2 UDPAKNING I æsken med telefonen skal der være følgende dele: Base Håndsæt (1 eller flere) Strømforsyning(er) Opladeenhed (gælder kun hvis flere håndsæt) INPUT: AC230V, 50HZ OUTPUT: DC9V, 300mA Polaritet: Center Negativ Model: DCT-3500 Telefonledning Genopladelige batterier Betjenings-

3 KNAPPER OG KONTROLLER HØJTTALER DISPLAY STIK TIL HEADSET SAMTALE / Tænd MENU Bekræft BANKE PÅ / SLET / AFBRYD MENU OP / SIDST KALDTE Tryk på knappen for at gå op gennem menuen / gennemse listen over de senest kaldte numre RING ET NUMMER P RP CID INT C MENU NED / VIS NR. Tryk på denne knap for at gå ned gennem menuen / se oplysninger fra Vis Nummer Knappen # Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil aktivere en konference mellem eksterne eller interne opkald INTERCOM VOLUMEN / AFBRYD MIKROFON MIKROFON

4 LCD DISPLAY Håndsættets navn Vis Nr. Omstilling Batteri niveau Tastatur låst Kortnr. valg Lyd fra Ekstern / intern Volumen niveau BATTERI INDIKATOR Fuldt opladet Halvt opladet Lavt batteri niveau Meget lavt batteri niveau (indikatoren blinker) Når batteriet er næsten tomt viser displayet meddelelsen GENOPLAD. Når det sker, bør du omgående genoplade batteriet.

5 INT C # SIKKERHEDSOPLYSNINGER Lad ikke håndsættet komme i kontakt med vand. Sørg for at lægge batterierne i apparatet i overensstemmelse med markeringerne for polaritet. Skil ikke håndsættet eller basen ad. Hvis du gør, kan du komme i kontakt med dele, der kan give stød. Placér ikke enheden i nærheden af: elektrisk udstyr så som TV, computere, køleskabe, varmerør eller vinduesrammer af metal. Herved nedsættes risikoen for interferens. Lad ikke ladekontakterne eller batteriet komme i kontakt med ledende emner så som nøgler, papirklips, ringe, armbånd o.s.v. Placér ikke apparatet i direkte sollys eller på steder med høj luftfugtighed.

6 TILSLUTNING AF APPARATET Stikkontakt, vekselsstrøm Vekselstrøms Adapter Ilægning af batteri Telefonstik i væggen Tilslutning af apparatet 1. Forbind vekselstrøms adapterens stik til basen og til en stikkontakt. 2. Forbind telefonledningen til stikket på bagsiden af basen og til et telefonstik. 3. Forbind vekselstrøms adapterens / adapternes stik til bagsiden af ladeenheden /ladeenhederne og til en stikkontakt. VIGTIGT! Nye batterier (medfølger) skal oplades uafbrudt i 15 timer. Du kan købe nye batterier hos: Kundeservice Telefon Garantien bortfalder, hvis et problem skyldes anvendelse af ikke originale batterier eller batterier af forkert type.

7 1.0 GRUNDLÆGGENDE BETJENING 1.1 PLACERING AF BASEN Det er vigtigt for telefonens rækkevidde og funktionsevne at basen placeres på et sted, hvor den og håndsættet kan modtage og sende kraftige signaler. Den bedste placering er i et værelse i overetagen og i nærheden af det område, der skal dækkes. Hvis du oplever, at dækningen er dårlig, bør du prøve at flytte basen til en anden placering. Placér basen i nærheden af: Et telefonstik En stikkontakt 1.2 STANDBY Når håndsættet står standby, vises håndsættets navn på LCD displayet. 1.3 RÆKKEVIDDE ADVARSEL Hvis kvaliteten af de signaler, der modtages fra basen, falder til under et vist niveau, anbefales det, at du bevæger dig tættere på basen for at få et bedre signal. Hvis håndsættet befinder sig uden for det område, basen dækker, vises meddelelsen SØGER... VIGTIGT: På grund af iinterferens fra omgivelserne kan der af og til forekomme kortvarige slip i synkroniseringen mellem håndsæt og base. BASEN vil automatisk hurtigt skifte til en anden kanal for at genoprette synkronoseringen. I disse korte perioder vil håndsættet muligvis vise meddelelsen SØGER... og derefter vende tilbage til normal drift. 1.4 HEADSET Du kan tilslutte et headsæt til stikket på venstre side af håndsættet. Når et headset er tilsluttet håndsættet, vil lyden ikke kunne høres i håndsættets højttaler. Bemærk: Et headset er ekstra tilbehør. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker at købe et headset. 1.5 INDSTILLING AF OPKALDSMÅDE

8 Når du har opladet batteriet, skal du kontrollere telefonens indstilling for opkaldsmåde (puls eller tone). Telefonen er indstillet til tone opkald fra fabrikken. Hvis du får brug for at ændre denne indstilling, skal du kigge i afsnit 2.5. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte dit telefonselskab. 1.6 SÅDAN FORETAGER DU ET EKSTERNT OPKALD MANUELT OPKALD 1. Tryk på knappen for at få klartone og indtast dernæst det nummer, du vil ringe til. 2. Tryk på knappen, når du vil afbryde samtalen FORUD VALGT NUMMER 1. Indtast det nummer, du vil ringe til (nummeret vises på displayet). Hvis du indtaster et forkert nummer, skal du trykke på knappen C for at slette det. (gælder kun under FORUD VALGT NUMMER) 2. Tryk på knappen (der ringes automatisk op til nummeret). 3. Tryk på knappen, når du vil afbryde samtalen. 4. Du kan holde pause i samtalen ved at trykke på knappen R/P og holde den inde. 1.7 GENKALD AF SIDST KALDTE NUMMER Telefonen har en hukommelse, hvori det er muligt at lagre de seneste op til 10 telefonnumre, du har ringet til, så du nemt kan ringe de samme numre op igen. Ved manuelt opkald kan der kun ringes op til det senest kaldte nummer. Du kan gennemse de sidst kaldte numre ved at trykke på knappen RP/, Tryk på knappen, når det ønskede nummer vises. (funktionen sidst kaldte nummer kan kun håndtere telefonnumre på op til 24 cifre). Bemærk: Hvis du ønsker at slette det sidst kaldte nummer, skal du trykke på knappen (Displayet viser det sidst kaldte nummer). Tryk på knappen C og hold den inde. Tryk på knappen eller og vælg JA. Tryk på knappen OK for at bekræfte. Håndsættet vender automatisk tilbage til standby. (alle sidst kaldte numre i hukommelsen slettes, ikke kun det ene). 1.8 BESVARELSE AF INDGÅENDE OPKALD Når et eksternt opkald går ind, ringer både basen og håndsættet. 1. Hvis du vil besvare opkaldet, skal du trykke på knappen, når

9 håndsættet ringer. Når et opkald går ind, vises meddelelsen RINGER på displayet. 2. Tryk på knappen, når du vil afbryde samtalen. 1.9 OPKALDSTIMER Tidsforbruget for udgående og indgående samtaler registreres og vises på displayet, når du afslutter samtalen INDSTILLING AF LYDSTYRKE Lydstyrken i håndsættet kan ændres til et af tre niveauer under en samtale. Du kan justere lydstyrken, uanset om du anvender håndsættet eller har tilsluttet et headset. 1. Et opkald finder sted gennem håndsættet. 2. Tryk på knappen volume,, displayet viser en af følgende indstillinger: ( lav: medium: høj: 3. Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen KNAPPEN MUTE (lyd fra) Hvis du under en samtale ønsker at tale privat med en tredie person, uden at personen i den anden ende kan høre, hvad der bliver sagt, kan du trykke på knappen ( vises på displayet). Når du vil fortsætte telefonsamtalen, skal du trykke på knappen igen og holde den inde PAGE / FIND HÅNDSÆT 1. Hvis du vil page eller finde et bortkommet håndsæt, skal du trykke på knappen på basen. Håndsættet ringer herefter i ca. 10 sekunder. 2. Hvis du vil afbryde handlingen: Tryk på knappen eller knappen C på håndsættet. ELLER: Tryk på knappen på basen FUNKTIONEN BANKE PÅ Hvis du abonnerer på servicen "banke på" Mens du fører en samtale via telefonen, kan du trykke på knappen R, hvis du vil modtage et indgående opkald og sætte det første opkald i venteposition. (Du kan også starte et konferenceopkald ved at trykke på knappen R) Banke på er indstillet som standard fra fabrikken.

10 2.0 FUNKTIONERNE I MENUEN BEMÆRK: 1. Hvis du åbner MENUEN og dernæst ikke foretager dig videre i det næste minut, vender telefonen tilbage til den foregående indstilling. 2. Når du står i menuen, kan du trykke på knappen C, hvis du vil gå tilbage til foregående punkt i menuen. 2.1 KORTNUMMERVALG Dit håndsæt har hukommelse til lagring af op til 10 telefonnumre på hver op til 24 cifre. (Intet navn eller placeringsnummer lagres eller vises) Når telefonbogen til kortvalgsnumre er fuld (10 poster) blinker på displayet LAGRING AF TELEFONNUMRE I HUKOMMELSEN 2. Tryk på knappen eller og gå til punktet KORTNR. VALG. Tryk på knappen OK; 3. Tryk på knappen eller og gå til punktet TILFØJ. Tryk på knappen OK; Indtast nummeret og tryk på knappen OK. 4. Håndsættet vender automatisk tilbage til standby. 5. Du kan indsætte en pause i nummeret ved at trykke på knappen R/P og holde den inde GENNEMSE NUMRENE I HUKOMMELSEN 2. Tryk på knappen eller og gå til punktet KORTNR. VALG. Tryk på knappen OK; 3. Tryk på knappen eller og gå til punktet VIS. Tryk på knappen OK; 4. Tryk på knappen eller for at gennemse posterne SÅDAN SLETTER DU ET NUMMER LAGRET I HUKOMMELSEN 2. Tryk på knappen eller og gå til punktet KORTNR. VALG. Tryk på knappen OK;

11 3. Tryk på knappen eller og gå til punktet VIS. Tryk på knappen OK; 4. Tryk på knappen eller og gå til det nummer, du ønsker at slette. Tryk på knappen C og hold den inde i mindst 3 sekunder; 5. Tryk på knappen eller og vælg JA. Tryk på knappen OK for at bekræfte; 6. Håndsættet vender automatisk tilbage til standby SÅDAN SLETTER DU ALLE NUMRE LAGRET I HUKOMMELSEN 2. Tryk på knappen eller og gå til punktet KORTNR. VALG. Tryk på knappen OK; 3. Tryk på knappen eller og gå til punktet SLET ALLE. Tryk på knappen; 4. Tryk på knappen eller og vælg JA. Tryk på knappen OK for at bekræfte; 5. Håndsættet vender automatisk tilbage til standby SÅDAN ÆNDRER DU ET NUMMER LAGRET I HUKOMMELSEN 2. Tryk på knappen eller og gå til punktet KORTNR. VALG. Tryk på knappen OK; 3 Tryk på knappen eller og gå til punktet VIS. Tryk på knappen OK; 4. Tryk på knappen eller og gå til det nummer, du ønsker at ændre. Tryk på knappen OK; 5. Ændringen foretages ved at trykke på knappen eller så mange gange, som det er nødvendigt for at vælge de cifre, der skal ændres, og dernæst indtastes de nye cifre. Tryk på knappen OK for at bekræfte. 6. Håndsættet vender automatisk tilbage til standby GENOPKALD TIL ET TELEFONNUMMER 1. Tryk på knappen MENU mens telefonen står på standby; 3. Tryk på knappen eller og gå til punktet KORTNR. VALG. Tryk på knappen OK; 4. Tryk på knappen eller og gå til punktet VIS. Tryk på knappen OK, hvorefter displayet viser det samlede antal poster; 5. Tryk på knappen eller indtil det ønskede nummer vises; 6. Tryk på knappen.

12 2.2 HÅNDSÆTTETS RINGEINDSTILLINGER Du kan vælge forskellige ringemelodier og ringestyrker for henholdsvis interne og eksterne opkald HÅNDSÆTTETS RINGEMELODI OG RINGESTYRKE Du kan ændre ringestyrken, der er fire niveauer for ringestyrke at vælge imellem. Du kan også ændre ringemelodien, der er fire forskellige ringemelodier at vælge imellem. 2. Tryk på knappen eller, indtil displayet viser meddelelsen INT. OPKALD ( internt opkald ) eller EKST. OPKALD ( eksternt opkald ); 3. Tryk på knappen OK. Displayet viser NIV = X og TYP = Y ( hvor X er ringestyrken, Y er ringemelodien ); 4. Vælg den ønskede ringemelodi ved at trykke på knappen eller. Vælg ringestyrke ved at trykke på enten 0 eller 1 eller 2 eller 3 eller 4; (niveau 0 betyder, at håndsættet ikke ringer) 5. Tryk på knappen OK for at bekræfte. 6. Håndsættet vender automatisk tilbage til standby. 2.3 INDSÆT TASTELYD Fra fabrikken er telefonen indstillet til at give et bip til bekræftelse hver gang, du trykker på en tast. Denne bip-tone kan slås fra, hvis du ønsker det. 2. Tryk på knappen eller, indtil TASTELYD vises på displayet; 3. Tryk på knappen OK; 4. Tryk på knappen eller, indtil displayet viser den ønskede indstilling, TIL eller FRA; 5. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg; 6. Håndsættet vender automatisk tilbage til standby. 2.4 INDSÆT TASTELÅS Telefonen har en funktion, der gør det muligt at låse tastaturet, således at der spærres for udgående opkald og funktioner. Telefonen kan i så fald kun modtage iindgående opkald. vises på displayet, når denne funktion er aktiveret SÅDAN LÅSER DU TELEFONENS TASTATUR

13 2. Tryk på knappen eller og vælg punktet TASTELÅS. Tryk på knappen OK for at bekræfte; 3. Tryk på knappen eller og vælg indstillingen TIL. Tryk på knappen OK for at bekræfte; 4. Displayet viser ikonet SÅDAN LÅSER DU TELEFONENS TASTATUR OP Tryk på knappen MENU og derefter på knappen *. Håndsættet låses midlertidigt op, men låses igen, så snart du har foretaget dit opkald eller udført en funktion. Telefonens andre taster virker ikke. 2. Hvis du vil låse håndsættet op med henblik på normalt brug, skal du trykke på knappen MENU igen. Fremgangsmåden er herefter: a. Tryk på knappen eller og vælg punktet TASTELÅS. Tryk på knappen OK; b. Tryk på knappen eller og vælg indstillingen FRA. Tryk på knappen OK for at bekræfte; c. Håndsættet vender automatisk tilbage til standby. 2.5 OPKALDSMÅDE Dit nye håndsæt er indstillet til at anvende TONE opkaldsmåden ved indtastning af cifre. Denne opkaldsmåde kan ændres til PULS, hvis det skulle være nødvendigt. 1. Tryk på knappen the MENU; 2. Tryk på knappen eller indtil displayet viser meddelelsen OPKALDSMÅDE; 3. Tryk på knappen OK; 4. Tryk på knappen eller og indstil opkaldsmåde til enten TONE eller PULS; 5. Tryk på knappen OK for at bekræfte; 7. Håndsættet vender automatisk tilbage til standby MIDLERTIDIG TONE ADGANG Hvis din telefonforbindelse anvender opkaldsmåden PULS, kan du midlertidigt ændre denne indstilliing til TONE, hvis du har brug for at ringe op til en særlig service så som en elektronisk bank eller en fjernstyret telefonsvarer. 1. Indtast det nummer, du vil ringe til.

14 2. Når opkaldet besvares, skal du trykke på knappen *. Telefonen bibeholder opkaldsmåden TONE, indtil opkaldet er færdigt. Dernæst vender telefonen automatisk tilbage til indstillingen PULS. 2.6 BABYALARM Når Babyalarmen er slået til, vil håndsættet automatisk besvare et internt opkald, således at du kan lytte gennem det. Du kan anvende denne funktion, hvis du vil overvåge dit barn i et andet rum, uden at forstyrre barnet SÅDAN AKTIVERER / DEAKTIVERER DU BABYALARMEN 1. Tryk på knappen the MENU; 2. Tryk på knappen eller indtil meddelelsen BABYALARM vises på displayet. Tryk på knappen OK for at bekræfte; 3. Tryk på knappen eller og vælg TIL eller FRA. Tryk på knappen OK for at bekræfte; 4. Håndsættet vender automatisk tilbage til standby. 2.7 HÅNDSÆTTETS NAVN Du kan give håndsættet en navn bestående af op til 8 alfanumeriske karakterer, så det er nemt at holde flere håndsæt ude fra hinanden. Når håndsættet står standby, vises håndsættets navn, tidspunktet og datoen på displayet. Håndsættet kan programmeres med to forskellige sprog, hold tasten inde, indtil du får adgang til det ønskede alfabet, når du redigerer håndsættets navn SÅDAN GIVER DU HÅNDSÆTTET ET NAVN 2. Tryk på knappen eller indtil meddelelsen HS NAVN vises på displayet. Tryk på knappen OK for at bekræfte; 3. Indtast navnet bestående af højst 8 alfanumeriske karakterer. Tryk på knappen OK for at gemme (hvis du vil anvende store bogstaver, kan du trykke på knappen #. Når du vil vende tilbage til små bogstaver, skal du igen trykke på knappen #). Brug de taster, der indeholder bogstaverne fra alfabetet til indtastning af navnet. Tryk én gang for første bogstav på tasten, to gange for andet og tre gange for tredie, o.s.v. 4. Håndsættet vender automatisk tilbage til standby.

15 Bemærk: Hvis du vil ændre håndsættets navn, skal du gentage trin 1 og 2 og dernæst trykke på knappen C for at slette de forud indtastede bogstaver. 2.8 PABX Visse PABX anlæg kan ikke automatisk huske koden til opkald ud af huset. Hvis dette er tilfældet med dit anlæg, kan det blive nødvendigt at indprogrammere en sådan kode, som kan bestå af op til 2 cifre. Hvis den indtastede kode matcher med PABX ADGANGSKODEN, vil din telefon automatisk indsætte en pause efter identifikationskoden. Denne funktion fungerer ved opringning til et forud valgt nummer, ikke ved manuelt opkald LAGRING AF PABX NUMMER 2. Tryk på knappen eller indtil displayet viser PABX, Tryk på knappen OK for at bekræfte; 3. Tryk på knappen eller og vælg indstillingen TIL. Tryk dernæst på knappen OK for at bekræfte; 4. Indtast adgangsnummeret og tryk dernæst på knappen OK for at gemme; 5. Håndsættet vender automatisk tilbage til standby SÅDAN DEAKTIVERER DU PABX 1. Gentag trin 1-2; 2. Tryk på knappen eller og vælg indstillingen FRA. Tryk på knappen OK for at bekræfte; 3. Håndsættet vender automatisk tilbage til standby. 2.9 DIREKTE OPKALD (børneopkald) Denne funktion gør det muligt at indsætte et nummer, der automatisk skal ringes op til, hvis der trykkes på en af telefonens knapper. Det kan lade sig gøre at besvare opkald også når denne funktion er slået til. DIREKTE OPK. vises på displayet, når funktionen er aktiveret LAGRING OG AKTIVERING AF ET NUMMER TIL DIREKTE OPKALD 2. Tryk på knappen eller indtil displayet viser meddelelsen DIREKTE

16 OPK. Tryk på knappen OK; 3. Tryk på knappen eller og vælg indstillingen TIL. Tryk dernæst på knappen OK for at bekræfte; 4. Indtast det telefonnummer, der skal ringes til automatisk ved direkte opkald. Nummeret må højst bestå af 24 cifre; 5. Tryk på knappen OK for at aktivere funktionen DIREKTE OPKALD SÅDAN DEAKTIVERER DU DIREKTE OPKALD 1. Tryk på knappen C og hold den inde i ca. 3 sekunder; 2. Du hører en kort bip-tone. Telefonen vender automatisk tilbage til standby STANDARDINDSTILLINGER Standardindstillinger: ringemelodi og ringestyrke for EKST og INT opkald, HS navn, PABX, Babyalarm, Tastelyd, Tastelås, Opkaldsmåde, Sprog, Direkte opkald. Hvis du ønsker at nulstille telefonen og vende tilbage til de standardindstillinger, den var udstyret med fra fabrikken, skal du gøre som følger: 2. Tryk på knappen eller, indtil meddelelsen STANDARD vises på displayet. Tryk på knappen OK for at bekræfte; 3. Tryk på knappen eller og vælg JA. Tryk på knappen OK for at bekræfte; 4. Håndsættet vender derefter tilbage til disse standardindstillinger. FUNKTION INDSTILL ING FUNKTION TASTELYD TIL / FRA TIL DIREKTE OPKALD TIL / FRA TASTATUR LÅST / ULÅST OPKALDSMÅDE TONE / PULS BABYALARM TIL / FRA INDSTILL ING FRA ULÅST SPROG ENGELS K Tone FRA RINGEMEL ODI HÅNDSÆT NAVN 1 RINGESTY RKE EKS 01 T INT 01 EKS T 1

17 PABX TIL / FRA FRA INT SPROG Du kan vælge, hvilket sprog du foretrækker til visning af meddelelser på displayet. (2 sprog, ENGELSK og DANSK) 1. Tryk på knappen MENU. 2. Tryk på knappen eller, indtil meddelelsen SPROG vises på displayet. Tryk på knappen OK for at bekræfte 3. Tryk på knappen eller og vælg det ønskede sprog. 4. Tryk på knappen OK. 5. Håndsættet vender automatisk tilbage til standby INTERNE OPKALD Hvis der er flere håndsæt registreret til samme base, er det muligt at foretage opkald fra det ene håndsæt til det andet. For disse interne opkald skal der ikke betales afgift til dit telefonselskab. 1. Tryk på knappen lnt; 2. Indtast nummeret på det håndsæt, du vil ringe op til; 3. PAGER samt HS nummer vises på det håndsæt, der skal modtage samtalen. Hvis opkaldet besvares, vises meddelelsen INTERCOM samt HS nummer. Du kan indsætte forskellige ringemelodier for henholdsvis interne og eksterne opkald, således at det er nemmere at skelne mellem disse. Hvis et eksterne opkald går ind, mens der føres en intern telefonsamtale, høres en advarselstone. Tryk på knappen for at afslutte det interne opkald, og når du hører ringetonen i håndsættet, kan du besvare det indgående opkald ved at trykke på knappen igen VIS NUMMER Vis nummer gør det muligt at se, hvem der ringer, før du besvarer opkaldet. Ligeledes kan du se, hvem der har ringet, mens du har været væk samt tidspunktet for opkaldet. Denne service kan kun anvendes, hvis du abonnerer på den hos dit telefonselskab. Når telefonen ringer, vises oplysningerne om det indgående opkald på displayet. Der kan lagres oplysninger om op til 10 indgående opkald i håndsættet. Hvis listen er fuld,

18 overskrives det ældste nummer automatisk, efterhånden som nye opkald kommer til. Hvis der kommer et indgående opkald, mens du i forvejen taler med en anden, vises nummeret på den, der ringer op, på displayet, og der høres en bip-tone som markering af opkaldet. Hver post i listen med vis nummer har: Nummeret på den, der ringede (op til 24 cifre) HVORNÅR KAN DER VISES NUMMER? 1. Når telefonen ringer, før du tager telefonen. Oplysninger om opkaldet gemmes i listen med vis nummer markeret som nyt opkald. 2. Når en trediepart ringer op, mens du allerede fører en telefonsamtale. Oplysningen om trediepartens opkald lagres i listen med vis nummer, men uden en markering som nyt opkald. Du kan trykke på knappen R, hvis du vil skifte mellem de to samtaler. Forskellige teleselskaber tilbyder forskellige services. Kontakt dit teleselskab, hvis du vil vide mere om de services, netop dit selskab tilbyder SÅDAN GENNEMSER DU LISTEN OVER VIS NUMMER 2. Tryk på knappen eller, indtil VIS NR. vises på displayet; 3. Tryk på knappen OK og tryk dernæst på knappen eller. Vælg VIS; 4. Tryk på knappen OK og tryk dernæst på knappen eller for at se posten. (Hvis du vil se oplysninger om, på hvilket tidspunkt opkaldet gik ind, skal du trykke på knappen MENU igen. Hvis du vil se navnet på den, der ringede op, skal du trykke på knappen MENU for tredie gang). ELLER: 1. Tryk på knappen og vælg punktet VIS NR.; 2. Tryk på knappen eller for at se posten SÅDAN SLETTER DU ET NUMMER FRA LISTEN MED VIS NUMMER 1. Tryk på knappen MENU, mens håndsættet står på standby; 2. Tryk på knappen eller, indtil VIS NR. vises på displayet; 3. Tryk på knappen OK og tryk dernæst på knappen eller. Vælg VIS; 4. Tryk på knappen OK og tryk dernæst på knappen eller for at vælge det nummer, du ønsker at slette; 5. Tryk på knappen C og hold den inde. Nummeret slettes;

19 6. Tryk på knappen eller og vælg JA. Tryk på knappen OK for at bekræfte; 7. Håndsættet vender automatisk tilbage til standby. ELLER: 1. Tryk på knappen CID (vis nr.), mens håndsættet står på standby; 2. Håndsættets display viser antallet af ulæste VIS NR. poster eller det samlede antal poster i VIS NR.; 3. Gentag trin SÅDAN SLETTER DU ALLE NUMRE FRA LISTEN MED VIS NUMMER 1. Tryk på knappen MENU, mens håndsættet står på standby; 2. Tryk på knappen eller, indtil VIS NR. vises på displayet; 3. Tryk på knappen OK og tryk dernæst på knappen eller. Vælg SLET ALLE; 4. Tryk på knappen OK og tryk dernæst på knappen eller for at vælge JA. Tryk på knappen OK for at bekræfte; 5. Håndsættet vender automatisk tilbage til standby SÅDAN FLYTTER DU ET NUMMER FRA VIS NUMMER OVER SOM KORTNUMMER 1. Tryk på knappen the MENU 2. Tryk på knappen eller, indtil meddelelsen VIS NR. vises på displayet; 3. Tryk på knappen OK og tryk dernæst på knappen eller. Vælg VIS. 4. Tryk på knappen eller for at bladre gennem posterne; 5. Tryk på knappen OK for at gemme det nummer, der vises på displayet; 6. Håndsættet vender automatisk tilbage til standby. ELLER: 1. Når håndsættet står standby kan du trykke på knappen CID (vis nr.); Håndsættets display viser antallet af ulæste VIS NR. poster eller det samlede antal poster i VIS NR.; 2. Gentag trin 4-6 som beskrevet herover. Bemærk: I denne model kan der ikke lagres navn, så kun nummeret vises, når du kontrollerer et opkald med VIS NR.

20 SÅDAN RINGER DU TILBAGE TIL EN PERSON LAGRET I VIS NUMMER 1. Tryk på knappen CID (vis nr.), mens håndsættet står på standby; 2. Håndsættets display viser alle poster fra VIS NR. Tryk på knappen eller for at søge blandt posterne. (Hvis der er opkald, du er gået glip af, blinker indikatoren på displayet); 3. Tryk på knappen, hvis du vil ringe op til det nummer, der vises på displayet OPHÆNGNING PÅ VÆG Sådan monterer du baseenheden på en væg 1. Bor huller i væggen i overensstemmelse med hullerne til ophængning, som vist på tegningen. 2. Sæt skruer i hullerne, så de stikker ca. 5 mm ud fra væggen. 3. Hæng baseenheden på skruerne, så de passer ind i hullerne til ophængning. ADVARSEL: Kontrollér, at der ikke befinder sig elektriske ledninger, rør eller andre installationer på det sted i væggen, hvor du vil hænge telefonen, da der ellers kan opstå problemer, når der bores eller skrues skruer i væggen ~ POTENTIELLE PROBLEMER Hvis der, mod forventning, skulle opstå problemer med basen, bør du tage stikkene ud af stikkontakt og telefonstik, indtil du kan bringe telefonen til reparation. Den trådløse telefon anvender radiofrekvenser til at sende og modtage

21 samtaler og er derfor underlagt forskellige driftsbetingelser. Følgende betingelser er normale og kan påvirke, hvordan din telefon fungerer. 3.1 STØJ Pulserende elektrisk støj forekommer i de fleste hjem fra tid til anden. Fænomenet er mest fremtrædende i tordenvejr. Visse former for elektrisk udstyr så som en lampe med dimmer, lysstofrør, motorer, elektriske vifter o.s.v. genererer også pulsstøj. Eftersom lydoverførelsen via radiofrekvens påvirkes af denne pulsstøj, vil du af og til kunne høre dem i dit håndsæt. Generelt er problemet lille og bør ikke betragtes som en defekt i systemet. 3.2 RÆKKEVIDDE Eftersom der anvendes radiofrekvenser, kan basens placering have indflydelse på telefonens rækkevidde. Prøv med forskellige placeringer i dit hjem eller din virksomhed og vælg den placering, der giver det klareste signal til håndsættet. Hvis du drejer dig rundt, mens du holder håndsættet, kan det hjælpe dig med at finde den bedste placering. 3.3 INTERFERENS Elektroniske kredsløb aktiverer et relæ som forbinder din trådløse telefon til telefonnettet. Disse elektroniske kredsløb fungerer indenfor radiofrekvensspektret. Trods det, at adskillige beskyttelseskredsløb anvendes til at forhindre uønskede signaler, kan der være perioder, hvor uønskede signaler får adgang til basen. Sker det, kan du høre klikken, eller du kan høre relæet sætte i gang, mens det trådløse håndsæt ikke er i brug. I denne situation kan det være en god idé at justere basens antenne eller finde en anden placering til basen. Kontrollér basen for interferens, inden du vælger den endelige placering til den, ved at tilslutte den og lytte efter klikkelyde. To trådløse systemer bør ikke anvendes for tæt på hinanden på grund af faren for interferens. Denne interferens kan nedbringes ved at sænke basens antenne, hvilket nedsætter basens rækkevidde. 4.0 FEJLFINDING 4.1 TELEFONEN VIRKER IKKE

22 - Er strømadapteren tilsluttet korrekt? - Er telefonledningen tilsluttet korrekt? - Er batterierne i håndsættet fuldt opladede? - Tilslut en anden telefon til samme telefonstik. Hvis den anden telefon heller ikke virker, bør du kontakte dit telefonselskab. - Tag stikket til strømadapteren ud og sæt det i igen. Når du gør det, skal der lyde en biptone fra basen. 4.2 DER KOMMER INGEN KLARTONE - Er basen tilsluttet en stikkontakt, og er der tændt for strømmen? - Er telefonledningen tilsluttet et telefonstik? - Prøv at registrere håndsættet igen. 4.3 DER HØRES EN ADVARSELSTONE VED OPKALD - Batterierne er ved at være brugt op (genoplad håndsættet). 4.4 DISPLAYET PÅ HÅNDSÆTTET ER BLANKT - Er der tændt for strømmen? - Er batteriet ved at være brugt op, eller er der rent faktisk batterier i? 4.5 HÅNDSÆTTET RINGER IKKE - Er ringetonen slået fra? 4.6 OPKALD FRA HUKOMMELSEN VIRKER IKKE - Gem et nyt nummer og prøv igen. 4.7 DISPLAYET VISER VIDERESTILLING - Tryk på knappen C og hold den inde lidt. 5.0 VEDLIGEHOLDELSE Du kan holde din telefon pæn og i god stand ved at følge nedenstående retningslinjer: - Undlad at placere telefonen i nærheden af varmekilder og enheder, der genererer elektrisk støj (for eksempel motorer og lysstofrør). - Udsæt ikke telefonen for direkte sollys eller fugt. - Undlad at tabe telefonen eller på anden måde behandle den hårdhændet.

23 - Rengør telefonen med en blød klud. - Anvend aldrig stærke rengøringsmidler eller skuremidler, da disse vil beskadige telefonens kabinet. - Rengør regelmæssigt ladekontakterne på håndsættet og på basen med et rent viskelæder. - Behold den originale emballage for det tilfælde, at du på et senere tidspunkt får behov for at sende telefonen. ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Undertegnede INTER SALES IMPORT/EXPORT A/S erklærer hermed, at følgende udstyr DENVER DECT PHONE overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 199/5/EF. INTER SALES IMPORT/EXPORT A/S STAVNEAGERVEJ EGAA, AARHUS DENMARK

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING Bør læses før brugen og gemmes Før brug Nærmere oplysninger findes i afsnittet om opsætning. Vigtigt - alarmopkald

Læs mere

Betjeningsvejledning DDP-650

Betjeningsvejledning DDP-650 Betjeningsvejledning DDP-650 INDHOLD DET BETYDER SYMBOLERNE... 1 Håndsættet og Basen...2 INDLEDENDE OPSÆTNING AF TELEFONEN... 3 PLACERING... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 4 SÅDAN FORETAGER / MODTAGER

Læs mere

Betjeningsvejledning DDP-620

Betjeningsvejledning DDP-620 Betjeningsvejledning DDP-620 INDHOLD DET BETYDER SYMBOLERNE... 1 OVERSIGT OVER TASTATURET (HÅNDSÆT + BASE)... 2 INDLEDENDE OPSÆTNING AF TELEFONEN... 2 PLACERING... 3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 4

Læs mere

PRÆSENTATION. Display. Tast til telefonsvarer. Tast til nummerfortegnelse. Linietast. Tast til genopringning (Bis)

PRÆSENTATION. Display. Tast til telefonsvarer. Tast til nummerfortegnelse. Linietast. Tast til genopringning (Bis) PRÆSENTATION Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til opringning Tast til telefonsvarer Tast til genopringning (Bis) Tast interkommunikation/ venteposition med musik Program og

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Velkommen. Hurtigstartguide. Tilslut. Installér. God fornøjelse

Velkommen. Hurtigstartguide. Tilslut. Installér. God fornøjelse Velkommen DA Hurtigstartguide 1 2 3 Tilslut Installér God fornøjelse Hvad er der i kassen Håndsæt Basestation Strømforsyning til basestation Net-ledning 2x AAA genopladelige batterier Batterilåg Brugervejledning

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Kort betjeningsvejledning

Kort betjeningsvejledning Digital trådløs telefon Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE240 SE245 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE240/SE245 håndsæt SE240 eller SE245

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

DPP-700 INDHOLDSFORTEGNELSE

DPP-700 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE DPP-700 i ET HURTIGT OVERBLIK en kort gennemgang af knapper og kontroller på håndsættet og baseenheden samt meddelelserne på håndsættets display Håndsættet 1 Håndsættets display 2 Baseenheden

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. CD190 CD195. Lynhåndbog. 1 Tilslut 2 Kom godt i gang 3 Nyd det

Registrer dit produkt, og få support på.   CD190 CD195. Lynhåndbog. 1 Tilslut 2 Kom godt i gang 3 Nyd det Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Lynhåndbog 1 Tilslut 2 Kom godt i gang 3 Nyd det Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

PowerTel 49 Plus (PT49)

PowerTel 49 Plus (PT49) Brugervejledning PowerTel 49 Plus (PT49) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Velkommen. Opsætningsvejledning. Tilslut. Installer. God fornøjelse

Velkommen. Opsætningsvejledning. Tilslut. Installer. God fornøjelse Velkommen Opsætningsvejledning 1 2 3 Tilslut Installer God fornøjelse Hvad der er i boksen CD140 basestation ELER CD140/CD145 Håndsæt CD 145 basestation Strømforsyningsenhed til basestation Net-ledning

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D230 D235 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D4550 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Doro Secure 580IP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IP Brugermanual Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. 1. strøm til/fra 2. Stik til headset 3.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D600 D605. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.   D600 D605. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D600 D605 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300 DANSK

Quick-guide til Konftel 300 DANSK Quick-guide til Konftel 300 DANSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik, mobil/ DECT-telefon eller computer. På www.konftel.com/300 finder du en håndbog

Læs mere

SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600

SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600 BeoCom 1600 SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600 BeoCom 1600 er beregnet til brug på det offentlige analoge telefonnet. Telefonen kan kun forventes at fungere optimalt i det land, som den er produceret

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. 1. strøm til/fra 2. Stik til headset

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D130 D135 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen ON/OFF (tænd/sluk) 2. Knappen HOUR TU - (time/tuning-)

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D450 D455 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING AmpliPower 40 Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt designet til folk med høreproblemer og er forsynet med en volumenkontrol i

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1 NRX EVO 450 B R U G E R M A N U A L: INDHOLD: 1. INSTALLATION Telefonopsætning 2. BETJENING Opringning Volumen kontrol Ringetoner Memory knapper Telefonbog Vis-nr. funktion Mute knap Genkald/Automatisk

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

DENVER DDP-501. Brugervejledning. Digital trådløs telefon med nummerviser. www.denver-electronics.com - 1 -

DENVER DDP-501. Brugervejledning. Digital trådløs telefon med nummerviser. www.denver-electronics.com - 1 - DENVER DDP-501 Digital trådløs telefon med nummerviser. Brugervejledning www.denver-electronics.com - 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Betjeningsenheder.. 3 Håndsættet... 3 Baseenheden 4 Installation...

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din sikkerhed bør du altid være opmærksom på dine omgivelser, når du anvender

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne

Læs mere

Brugervejledning AP40. Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole og blitzlys

Brugervejledning AP40. Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole og blitzlys Brugervejledning AP40 Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole og blitzlys Indledning Tak fordi du valgte at købe en AP40 telefon. Vi håber, at du bliver glad for telefonen. Vi anbefaler, at du

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere