Arp Hansen Hotel Group vs. Online Travel Agents - en magtkamp. Charlotte Vest Frølich Rasmussen Maj 2014 Peter Becker Institut for afsætningsøkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arp Hansen Hotel Group vs. Online Travel Agents - en magtkamp. Charlotte Vest Frølich Rasmussen Maj 2014 Peter Becker Institut for afsætningsøkonomi"

Transkript

1 Arp Hansen Hotel Group vs. Online Travel Agents - en magtkamp Charlotte Vest Frølich Rasmussen Maj 2014 Peter Becker Institut for afsætningsøkonomi 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Executive summary... 4 Indledning... 5 Introduktion af opdragsgiver... 6 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 6 Metode... 7 Kildekritik... 8 Mikroanalyse... 9 Performance analyse:... 9 Resultatopgørelsen:... 9 Balancen: Rentabilitet: Arp Hansens Marketing Mix: De 7 P er McKinseys 7 S er: Styrker og svagheder: Styrker Svagheder Meso analyse Porters Five Forces Kunder: Købs og beslutningsprocessen The Gap model of Service Quality Macro analyse Muligheder og Trusler: Muligheder Trusler TOWS analyse Strategi Strategi Strategi Strategi Vurdering af strategier

3 Break even analyse Risikovurdering SFA analyse Handlingsplan Tidsplan Aktivitetsplan Konklussion Perspektivering Litteraturliste Bilag 1: Bilag

4 EXECUTIVE SUMMARY Arp Hansen hotel group is a Copenhagen based company with 11 different hotels and two more on the way. They are one of the companies whom have coped best with the financial crisis and they have used it to their advantage in their building projects. Today s customers look more and more online before deciding to by a product or service and exchanging opinions and experiences with strangers have never been easier. This is probably why sites like Trustpilot gain more and more influence in decision making. The hotel industry in Demark has had some rough years after the economic crisis. Bankruptcy and red numbers are everyday situation for a lot of hotels. The problem especially in Copenhagen has been low prices and a big development in capacity. The low prices are not helped by the growing power of Online Travel Agents like Expedia and Booking.com. Online travel agents are gaining more and more power over the market of booking hotels, which is critical for the hotels. For every booking the hotels can pay up to 20% in commission fees and with price parity clausuls the hotels have no means of attracting guests with lower prices on their own websites. 3 possible strategies are made to try and attract guests directly through the hotels own booking channels. The first strategy involves developing an app, a website with a strategic alliance and make changes to the companys own website and brand focus. The second strategy supplements existing qualities like revenue management, website and brand, furthermore it ads a new social media strategy. The third strategy focuses on personel and branding by introducing common procedures for all the hotels in the chain and for the staff. Though they possess risks the strategies are all economically sustainable and feasible, they are also acceptable for the involved parties such as investors. Although strategy one poses the most risk it is also the one with the most potential and the best expected profit. Therefor the recommended strategy is number one. 4

5 INDLEDNING Danmark er et lille land samlignet med resten af verden. Alligevel udgør turisme en stor del af den danske økonomi, med overnatninger i 2013 og en årlig indtægt på 82,4 mia kr 2 i 2011, giver dette en værditilvækst 3 på 23,2 mia kr, hvilket svarer til 1,5 % af den totale værditilvækst 4. Til sammenligning ligger store spillere, såsom medicinalindustrien på 1,6 % og landbrug og fiskeri på 1,4 % 5. Turismen spiller derfor en stor del af den danske økonomi. Betydningen bliver kun øget i takt med globalisering og den øgede interesse for fremmede kulturer. Det er dog vigtigt at Danmark gør hvad de kan for at bibeholde interessen fra omverdenens turister. Her spiller VisitDenmark en stor rolle i promoveringen af Danmark på verdensplan, både i tiltrækning af feriegæster, men også erhvervsrejsende og store kongresser. Der tegner sig dog et billede af at Danmark klarer det dårligere i forhold til resten af Europa. Siden finanskrisen har Danmark mistet 1,8 % af sine udlandske overnatninger, hvorimod resten af Europa er gået frem med 5,4 % 6. Det er ikke kun de høje priser der skræmmer turisterne væk også servicen og de gastronomiske oplevelser efterlader ønsker om forbedringer hos turisterne 7. Derfor har regeringen nedsat et vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi, som har kigget på den danske turisme og hvor der er plads til forbedringer. Alt dette er endt i en rapport med en række anbefalinger der skal bidrage til en stigning i Danmarks andel af udenlandske overnatninger, ønsket er at man følger den europæiske vækstrate på 21,6 % frem til Fokuset ligger på et samarbejde på tværs af regioner og kommuner og en fælles front markedsføringsmæssigt. Derudover er der større brug for at sikre at de offentlige midler bruges der hvor de giver den største effekt 9. I hovedstaden er der dog oplevet en vækst i interesse og i forhold til det generelle danske marked oplever man en stigning i storby, erhvervs og krydstogtturismen. Disse 3 turismeformer står for 40 % af den samlede danske turismeøkonomi 10. Når man kigger på døgnforbruget kan man også fornemme, hvor vigtig en indtægt det er for hotellerne. Den gennemsnitlige erhvervsturist bruger 1760 kr i døgnet 11 og den gennemsnitlige ferieturist bruger 1050 kr. Der er derfor et stort incitament for den enkelte virksomhed i at tiltrække gæsterne. Men hvad så når gæsterne følger den tiltagende trend ved at booke værelserne online, ikke på hotellets egen hjemmeside, men derimod Expedia, booking.com eller hotels.com. Her mister hotellerne store andele af indtægten i provision til rejseagenten. Derfor skal virksomhederne arbejde massivt på at tiltrække gæsterne via deres egne kanaler. Denne opgave vil derfor kigge på konkurrencen og samarbejdet med Online Travel Agents (fremad forkortet til OTA) og hvilke konsekvenser dette har for hotellerne. 1 Overnatninger på DST.dk 2 Turismens betydning Værditilvæksten er det tætteste vi kommer på et billede af bidraget til BNP for turismen, kilde fodnote 2 4 Turismens betydning Turismens betydning Opstrammer til turismen 7 Turisterne sukker 8 Opstrammer til turismen 9 Opstrammer til turismen 10 Turismen splitter DK 11 Turismen som væksterhverv 5

6 INTRODUKTION AF OPDRAGSGIVER Arp Hansen Hotel Group A/S er en familieejet hotelkæde, der startede i 1960 med købet af Gentofte Hotel. I dag ejer og driver virksomheden 11 hoteller placeret rundt om i København. Derudover udvider de i 2014 med endnu et hotel, hvilket gør at Arp Hansen med 3187 værelser har ca. 22% af hotelkapaciteten i København 12. Udover de snart 12 hoteller har virksomheden deres hovedkontor i Gentofte som bl.a. har account managers, fælles booking af værelser og konferencer, bogholderi, samt direktionen. Virksomheden havde ifølge deres årsregnskab for medarbejdere i koncernen. Koncernen har på trods af kriser og nye hotelprojekter haft overskud de seneste år. Kædens belægningsprocent lå med 68,6%, hvilket er 2,1% højere end det gennemsnittet i København 13 i I 2012 havde de et resultat før skat på 75,9 mio kr sammenlignet med 30,2 mio kr året før 14. PROBLEMFORMULERING Online travel agents tager op imod 20% i kommission fra de hoteller de samarbejder med. Hvad kan Arp Hansen gøre for at positionere sig bedre i forhold til sine gæster og dermed øge trafikken på deres egne booking kanaler? Med udgangspunkt i nedenstående underspørgmål ønsker virksomheden at finde potentielle strategier til at konkurrere mod Online Travel Agents stigende magt. Hvordan er markedssituationen? Hvad karakteriserer omverdenen? Hvem er Arp Hansen Hotel Group? AFGRÆNSNING Denne opgave tager udgangspunkt i Arp Hansen Hotel Group og deres 11 hoteller i København. Der er ikke medtaget restaurationer og barer eller lignende, da fokus er på salget af hotelværelser i henhold til den aktuelle problematik. Da det kun har været muligt at skaffe Årsregnskabet for 2012, tager alle økonomiske analyser udgangspunkt i 2012 tal. Strategier og implementering af disse foregår derfor med udgangspunkt i 2012, men problematikkerne belyst er dog relevante for Arp Hansen i dag også. Det har desværre ikke været muligt at skaffe tal fra kundeanalyser og marketing budget, trods henvendelse til Arp Hansen og der er derfor lavet antagelser, hvor dette data kunne have været brugt. Dette gør at budgettet og nogle analyser er estimater og derfor blot skal betragtes som dette. Da Arp Hansen kun har hoteller i København tager strategierne udgangspunkt i København alene. 12 Arp-hansen info 13 Årsregnskabet 2012 for Arp-Hansen Hotel Group A/S 14 Årsregnskabet 2012 for Arp-Hansen Hotel Group A/S 6

7 METODE De 7 P er: I stedet for at bruge de klassiske 4 P er lavet af McCarthy 15 er der i denne opgave valgt at bruge den udvidede version af Boom og Bitner 16, da der er tale om en service når det drejer sig om hoteller. Derfor findes denne model mere relevant end den originale af McCarthy. Selvom de originale 4 P er primært er brugbare i forhold til fysiske produkter, giver de 7 P er alligevel en lille indsigt i marketing mixet, selvom det kan virker for produktorienteret. De 7 S er: De 7 S er giver et godt billede af en virksomhed fra et strategisk udgangspunkt, men kritikere mener at det gør virksomheden forudsigelig. I Arp Hansens tilfælde sikre den brede portefølje at forudsigelighed ikke spiller en stor rolle, da de konkurrerer på mange forskellige niveauer. Modellen er valgt for at prøve at få indsigt i den nuværende strategiske tankemåde og bruge disse overvejelser i udarbejdelsen af nye strategier. Porters Five Forces: Porters five forces er en velkendt model til analyse af konkurrencen på et givent marked. En af kritikpunkterne er dog at den ligger op til at enten har det ene firma success eller også har det andet. Den forholder sig ikke til dynamikken i et marked og at flere kan tjene på den samme kunde. Derfor arbejdes der i denne opgave med en sjette force kaldet complementors, som tager højde for det samarbejde der også kan eksistere på markedet. PEST: PEST analysen er valgt til at analysere Arp Hansens omverden. Selvom den primært tage højde for hvad der sket og ikke hvad der kommer til at ske, kan den stadig bruges til at danne sig et indblik i de faktorer der kan påvirke en virksomhed. Den tager udgangspunkt i hovedelementerne der påvirker en virksomhed og specielt i forhold til hotelbranchen er den meget relevant, da de om nogen er meget påvirket af omverdenen og specielt de tendenser der er aktuelle politisk og sociokulturelt. SWOT og TOWS: SWOT analysen viser virksomhedens interne og eksterne forhold og giver muligheden for at viderebygge med en TOWS analysen. Sammen giver de indsigt i hvilke forhold der bør danne grund for strategierne. TOWS analysen giver dermed muligheden for at sætte de fundne forhold op i potentielle løsninger. Zero Moment Of Truth: 15 Digital Marketing, s Digital Marketing, s

8 ZMOT er en erkendelse af at vi lever i et digitaliseret samfund, hvor information flyder frit og er let tilgængelig. ZMOT belyser den nye beslutningsprocess som kunder gennemgår i dag og er derfor mere relevant en den traditionelle. Gap modellen: Denne model handler om at sikre at imødegå kunders forventninger. Hvordan folk opfatter service og hvordan hoteller leverer service skal have en synergi for at skabe success. Gapmodellen hjælper med at sikre størst mulig success. Det er dog svært at vide hvad folk forventer og forventninger er en meget subjektiv ting, hvilket er et af kritik punkterne. I servicebranchen kommer man dog ikke udenom folks forventniger, hvorved modellen er yderst relevant. Der er ikke gået i dybden med Gap 5 i forhold til SERVQUAL, da det ville have været for omfattende. Aakers brand equity: Aakers model giver en mulighed for at komme omkring hele brandet og de respektive delelementer. Grundet den manglende data er Brand associations og Other proprietary assets dog ikke medtaget i analysen. De andre dele giver dog et godt billede af Arp Hansen brandet. SFA analyse: SFA analysen er medtaget for at sikre at en vurdering af strategierne fandt sted og var en del af den endelige beslutning. KILDEKRITIK Mange af kilderne der er brugt i denne opgave kommer fra anerkendte steder såsom: Børsen, DST og VisitDenmark. Nogle af de brugte avis artikler er yderst relevante i deres information, men grundet datering kan mange til have ændret sig siden og det er derfor ikke sikkert at det fortsat er gældende. Hvor der formodes at være tale om sådanne situationer er det forsøgt at hente supplerende oplysninger fra mere nutidige kilder for at bakke op om påstandende, det er dog ikke tilfældet at det er lykkedes hver gang og der må derfor tages forbehold for at tingene kan have ændret sig uden at det er påvist dokumentationsmæssigt. 8

9 MIKROANALYSE Arp Hansen Hotel Group A/S blev grundlagt I 1960, da murermester Alf Arp Hansen købte Gentofte Hotel. Han valgte at totalrenovere hotellet og siden har det været Arp Hansen kendetegn at købe unikke bygninger og lave dem om til unikke hoteller. Og ifølge administrerende direktør Dorte Krak er det en del af virksomhedens DNA at bygge 17. Virksomheden trodsede i manges øjne krisen ved at påbegynde byggeriet af Tivoli Hotel, man havde dog haft kigget på grunden siden 2008 og i nedgangstider kan arbejdet skaffes billigere og der er større chance for at tidsplanen bliver overholdt 18. Og noget kunne tyde på at Arp Hansen har fundet en god formel for hoteldrift, i hvert fald ser regnskabet for 2012 positivt ud og med overskud de sidste år 19 står de tilbage som en af krisen store vindere i hotelbranchen. PERFORMANCE ANALYSE: Alle beløbene fra årsopgørelsen er anført i hele tusinde kr. Tallene der er brugt til udregninger er taget fra koncernregnskabet og ikke moderselskabet for året Tallene er sat op imod årsregnskabet for Comwell i for at give et billede af om tallene er normale eller afviger drastisk fra en lignende kæde i Danmark. RESULTATOPGØRELSEN: Arp Hansen 2012 Comwell 2012 Overskudsgraden 17,17% 2,77% Indtjeningsgraden 23,67 % Udregning ej lavet Dækningsgraden 94,75 % 46,56% Kapacitetsgraden 1,23 % 0,63% FIGUR 1: UDREGNINGER FOR RESULTATOPGØRELSEN 2012 FOR ARP HANSEN OG COMWELL Både overskudsgraden og indtjeningsgraden viser at Arp Hansen formår at omdanne deres omsætning til overskud og dermed formår at holde omkostningerne nede. Hvis man sammenligner med branchen generelt ligger gennemsnittet for hotellernes overskudgrad på 2 % ca. I den øverste halvdel ligger gennemsnittet på 10 % ca 21. Arp Hansen klarer sig derfor i den grad godt sammenlignet med resten af branchen, hvilket også afspejles i resultatet for 17 Børsen 4/2-14 s Børsen 4/2-14 s Årsregnskabet 2012 for Arp-Hansen Hotel Group A/S 20 Årsregnskabet 2012 for Comwell A/S 21 Markedsnyt

10 Comwell på blot 2,77%. Dækningsgraden ligger på hele 94,75 % og med en kapacitetsgrad på 1,23 % er virksomheden sikret at kunne dække sine faste udgifter. Generelt viser resultatopgørelsen en sund virksomhed der formår at skabe profit. BALANCEN: Arp Hansen 2012 Comwell 2012 Kortfristet gæld kr kr Langfristet gæld kr kr Egen kapital kr kr Likviditetsgrad 51,08 % 87,94% Anlægsaktiver kr kr Omsætningsaktiver kr kr Likvide midler kr kr Tilgodehavender kr kr Omsætningshastigheder: Varelager Varedebitorer Varekreditorer 18,36 15,64 0,84 14,55 7,83 3,96 FIGUR 2: UDREGNINGER FOR BALANCEN 2012 FOR ARP HANSEN OG COMWELL Det er vigtigt at der er en korrekt balance imellem egenkapital og fremmedkapital. Hvis der er for meget vægt på egenkapital har ejerne en stor del af risikoen, hvorimod for meget fremmedkapital også kan betyde at virksomheden har bundet sig for meget og måske for hårdt. Kigger man på at Arp Hansen selv ejer størstedelen af de bygninger de driver hoteller i, så giver det meget god mening af de har en høj post på langfristetgæld. Ifølge deres regnskab er der dog et frirum i forhold til den værdi de tilskriver bygningen og værdien hvis den skulle lejes ud til eksternt brug. Deres egenkapital er samtidig solid, så solid at Dorte Krak siger at når de skal ud og starte et nyt byggeri kan de selv komme med 25 % af pengene 22, hvilket giver virksomheden en klar fordel i forhold til at forhandle en god finansiering på plads for de sidste 75 %. 22 Børsen 4/ s

11 Likviditetsgraden er dog langtfra tilfredstillende. I den ideelle virksomhed ligger den helst på 100, da det sikre at virksomheden kan indfri sin kortfristede gæld på sigt. Der er derfor lang vej fra Arp Hansens 51%. Dette øger derfor risikoen for at virksomheden ikke kan indfri sine forpligtelser og dermed kan blive insolvente, dette på trods af en positiv omsætning 23. Anlægsaktiver og omsætningsaktivernes størrelse viser at der er tale om en virksomhed med mange ejendomme. I sammenligning med anlægs og omsætningsaktivernes størrelse er mængden af likvide midler ikke højt. Der bidrager yderligere til at man kan frygte at virksomheden kan have problemer med at indfri deres kortfristede økonomiske forpligtelser. Hvis man kigger på omsætningshastighederne kan man dog se at virksomheden inddriver tilgodehavender hurtigt, hvorimod de har en rigtig god kreditaftale med deres leverandører. Derudover har de et varelager hvor gennemsnitstiden er 19 dage før det bliver udskiftet, dette er godt for likviditeten i virksomheden. Generelt viser balancen en virksomhed med en smule problemer med likviditeten, dette bliver dog kraftigt opvejet af den gode omsætning i kreditorer, samt varelageret. RENTABILITET: Arp Hansen 2012 Comwell 2012 Afkastningsgraden 3,86% 3,20% Egenkapitalens forrentning 6,14% 4,72% Aktiversomsætningshastighed 0,23 1,16 Overskudsgraden 17,17% 2,77% FIGUR 3: UDREGNINGER FOR RENTABILITETEN 2012 FOR ARP HANSEN OG COMWELL For at få et indblik i om afkastningsgraden er acceptabelt er det vigtigt at sammenligne den med resten af branchen, samt den risikofri rente + et risikotillæg. Sammenligner man med Comwell ses det at Arp Hansen ligger højest og i sammenligning med den risikofri rente + 1 % i risikotillæg, dvs. 3,7% 24 ser det kraftigt ud til at Arp Hansen står bedre stillet end Comwell. Egenkapitalens forrentning er et udtryk for afkastet for virksomhedensejere og der formår Arp Hansen at levere et godt resultat. Aktivernes omsætningshastighed viser at Comwell er bedre til at skabe omsætnning af deres aktiver end Arp Hansen, tilgengæld er overskudsgraden massivt højere hos Arp Hansen, hvilket i sidste ende gør at Arp Hansen står stærkere økonomisk. Konklusion: Når der sammenlignes med Comwell skal der tages højde for at virksomhederne drives på to forskellige præmisser, hvor Arp Hansen er en familieejet københavnsk hotelkæde; er 23 Velovervejet finansiering 24 Risikofri rente (Obl. rente stående lån 10 år, 2011) 11

12 Comwell en nordisk kæde med hoteller placeret rundt om i Danmark. Da hovedstaden har været mindre mærket af krisen 25 end andre områder af landet bør dette tages i betragtning, når man sammenligner de respektive tal. Arp Hansen ejer som tidligere nævnt størstedelen af de bygninger de driver hoteller i. Dette gør at deres aktiver er sat anderledes sammen end de fleste andre københavnske hoteller. De har bundet en stor del af deres kapital i disse bygninger, men hiver også en markant værdi hjem i takt med at de respektive adressers popularitet stiger. Likviditeten i Arp Hansen efterlader noget at ønske, men opvejes af indtjeningsevnen og at de i henhold til omsætninghastighederne alligevel formår at udnytte deres likviditet godt. Sammenlignes tallene med 2011 kan man se at likviditeten var meget højere i 2011 end 2012 med en likviditetsgrad på 71,84% og en likvid beholdning på , hvilket er over 5 gange højere end den likvide beholdning i Dette skyldes formentlig købet af grunden i Borgergade til opførelsen af det nye Wake up Hotel. Tages dette med i betragtning fremstår Arp Hansen som en en solid virksomhed, der formår at skabe overskud og at drive virksomheden med en solid hånd, der sikre at man kun bruger det mest essentielle på de respektive poster, så man kan bruge de resterende på nye projekter, eller på at skabe afkast til ejerne. ARP HANSENS MARKETING MIX: DE 7 P ER Da der er tale om en servicevirksomhed bruges der til analyse af marketing mixet de 7 P er 26. Product: Hotelværelser Konferencer og møder Madoplevelser Hovedproduktet på hotellerne er overnatninger, det er her det største fokus er og det er ikke alle hotellerne i koncernen, der har konference og mødelokaler eller restaurant. De hoteller der har er der stor fokus på at lave pakker på tværs af de 3 produkter, hvor det er muligt. På denne måde får man også promoveret de forskellige afdelinger til at blive brugt individuelt i fremtiden. Hvert hotel er unikt og alligevel er det gennemsyret i virksomheden at der er lagt stor vægt på kvalitet. Dette gør sig gældende om man bor på Wake Up, som er deres billige koncept eller på 25 Hovedstadens turisme fremgang 26 Forstå Forbrugerne, s

13 Phoenix, hvor man nogle gange finder diverse celebrities overnattende. Der også tale om et bredt sortiment, da koncernen har vidt forskellige hoteller i deres portefølje og med vidt forskellige priser. Price: På hoteller arbejder man ud fra en listepris på hotelværelser der går under navnet Rack rate. Denne pris er oftest den man vil opleve at betale i højsæsoner, men ellers arbejder hotellerne med mange forskellige priser. Firmaer kan forhandle priser specielle for dem, baseret på hvor mange overnatninger de forventer at ligge i løbet af et år. Ydermere sælger man værelserne billigt igennem hjemmesider som f.eks. Expedia, hotels.com eller booking.com, hvor at hjemmesiderne forhåndsreserverer et bestemt antal værelser til en god pris og har til en skæringsdato hvor de skal være solgt, alle værelser der ikke er solgt inden da har hotellet så mulighed for at sælge til en højere pris om de får mulighed for det. Disse kontrakter forhandles også på årsbasis og for hvert solgt værelse betaler hotellet en provision til OTA en, denne provision kan være helt op til 20% 27. Place: Arp Hansen Hotel Group har 10 hoteller placeret rundt om i København og et hotel i Gentofte. Derudover bygges der et nyt i 2014, samt der er planer om at udvide Tivoli Hotel & Congress Center med et tematiseret forretningshotel, der burde stå færdigt i Selvom produktet er tilgængeligt på disse lokationer er det dog mere normalt at det købes via telefon, mail, fax eller internettet. Samarbejdspartenere på internettet kan være hjemmesider som hotels.com, booking.com eller Expedia. Derudover samarbejder man også med udenlandske rejsebureauer, visitdenmark, wonderful copenhagen og Københavns Lufthavn. Fra lufthavnens information kan hotellerne få enkelte reservationer, men man samarbejder også mht. væltede fly en term der beskriver de passagere der strander i København fordi deres fly er aflyst og de akut mangler overnatning. Her er der oftest tale om værelser der bliver afsat på én gang. Promotion: Arp Hansen kører med små reklamespots på TV for deres individuelle hoteller 28, derudover gør de også brug af reklamer på nettet, samt i aviser og dagblade. De har gjort brug af hjemmesider som Groupon 29 og Takeoffer 30, hvor man som kunde skal være hurtig for at få tilbuddet, da det kun er gyldigt i et bestemt antal dage eller timer. Derudover har Arp Hansen et loyalitetsprogram, hvor at kunderne får forskellige goder. Det har 3 stadier, hvor goderne bliver bedre for hvert stadie. Derudover bruger man det til at lokke kunderne til at bruge koncernens egen hjemmeside til at booke igennem, da de her opnår dobbelt point. Dette er et godt inititativ for virksomheden, da de skal betale provision til tredjeparts hjemmesider, når kunderne booker der. Dette er også årsagen til at kunderne ikke optjener point på deres loyalitetskort, såfremt de booker hos en OTA. 27 Hoteller i dødsspiral 28 Arp-Hansens Youtubekanal 29 Groupon deal 30 Takeoffer deal 13

14 People: Når det gælder servicebranchen er en stor del af produktet de mennesker der leverer servicen. I Arp Hansen er der tale om receptionister, tjenere og mødekoordinatorer. Resultatet er deres service er i direkte relation til kundens oplevelse af produktet. Det er derfor vigtigt at kundens forventninger bliver indfriet til det fulde og endda overgået. På denne måde opnår man bedst tilfredse kunder. Kigger man på tripadvisor kommentarer på diverse hoteller nævnes servicen oftest som en enten negativ eller positiv ting, men det er altid afgørende for kundens totale bedømmelse. Arp Hansens job er dermed at sørge for at ansætte de rette mennesker til de rette stillinger og i branchen har de et godt ry, som gør dem meget attraktive som arbejdsgiver. Ansættelserne styres af det individuelle hotel og ikke af en central HR afdeling. Dette kan både være en fordel og en ulempe, men Arp Hansen gør meget ud af at de individuelle hoteller forbliver individuelle 31 og dermed bliver rekrutteringen også nødt til at foregå individuelt. Arp Hansen har dog et fælles koncept på tværs af hotellerne der hedder elevskole. Her komme hotellernes receptionist, kokke og tjenerelever ud på forskellige workshops, hvor de lærer om forskellige dele af hotelbranchen og Arp Hansen koncernen. Det er giver eleverne en bredere tilgang til branchen end hvad de får inde på Hotel og Restaurantskolen og er ment som et supplement til deres uddannelse 32. Process: Der ligger en lang process i leveringen af en serviceydelse. Imodsætning til et supermaked kan man ikke sælge det i morgen, som man ikke fik solgt i dag. Derfor er hver dag en kamp for at sikre at man får solgt mest muligt at sit lager. Derfor gør man brug af revenue management 33. Hvilket bruges til at sikre at man får solgt flest mulige værelser til den bedst mulige pris. Dette er også årsagen til at værelserne oftest er billigst, når man booker i god tid, da man endnu ikke præcis ved hvor stor efterspørgsel der vil være, men blot kan forholde sig til forespørgslerne i samme periode sidste år og prisfastsætte udfra det. Da man gerne vil sikre at alle værelser bliver solgt om muligt opererer man med overbooking, dette betyder at hoteller sælge et bestemt antal procent værelser mere end hvad der fysisk forefindes, da der altid er bookinger hvor kunderne ikke kommer og ikke melder fra. Dette kaldes for No Show. Såfremt hotellet har regnet forkert er de forpligtede til at finde alternative løsninger til kunderne, dette kalder man for Farm outs, hvor kunderne på hotellets regning sendes til et hotel af samme eller højere standard. Der må altså ikke være en ekstra udgift for kunden. I Arp Hansen gør man meget brug af overbooking i den forstand at man ser på hotellerne som en samlet kapacitet, så hvis et hotel sælger bedre end andre sælger man ekstra værelser og sender efterfølgende kunderne videre til et af de andre hoteller. På denne måde optimere de processen omkring salget på tværs af koncernen og ikke blot med fokus på det enkelte hotel. Udover at sikre at hotellerne får solgt mest muligt skal man også sikre den bedst mulige oplevelse for kunderne, derfor er der blandt andet tilknyttet en daglig rengøringsservice, som sikre at værelserne og hotellet altid er representabelt. Dette er også årsagen til at hoteller arbejder med Check in og Check out tider, for at sikre den mest optimale behandling af 31 Berlingske Nyhedsmagasin 7 13 dec 2007 s Mail fra Ea Skovgård, Duty Manager, Copenhagen Island. 33 Revenue Management 14

15 kunder i form af information omkring de forventninger de må have til adgang til værelserne, men også for at sikre det korrekte flow i brugen af værelserne. Der er derfor også et tæt samarbejde imellem de forskellige afdelinger, jo mere planlægning der kan laves før tid, jo mere gnidningsfrit foregår den daglige process. Physical evidence: Når det gælder immaterielle services som f.eks. hotelovernatning er det sværere at sælge ens produkter til kunden. De kan ikke smage eller føle produktet og derigennem få et indtryk af om de kan lide det eller ej. Derfor bliver man nødt til at sælge på andre måder. I restauranten er det menukortet med beskrivelserne af retterne og duften fra maden, der lokker kunderne til. Hotellerne gør brug af brochurer med attraktive billeder, samt lister med de goder der bliver tilbudt kunderne, såsom minibar, gratis internet eller ligefrem træningsfaciliteter. Arp Hansen har en bred portefølje af hoteller med hvert deres individuelle præg. De tilbyder det romantiske Phoenix, det unikke Tivoli eller det moderne Copenhagen Island. Koncernen har derfor noget for enhver smag og formår derfor at tiltrække en masse forskellige kunder. Det er vigtigt at når kunderne ankommer på de forskellige hoteller får et visuelt indtryk der svarer til den forventning de har til produktet. Denne forventning stammer fra der hvor kunden er blevet opmærksom på hotellet og hvor de har valgt at købe ydelsen igennem. De har måske også været forbi Tripadvisor 34 for at få fornemmelsen af hvordan hotellet er og herigennem yderligere hævet eller sænket forventningerne til hotellet. Konklusion: Arp Hansen s største styrke er også deres største svaghed. Københavnerkædens 11 hoteller velplacerede rundt om i København er vidt forskellige. Dette er en del af kædens charme, men også et problem når det gælder den samlede markedsføring imod turisterne og specielt i forhold til at sikre sig loyale stamgæster. Koncernen gør meget ud af at hvert hotel bibeholder sin selvstændighed 35, men uden et fælles brand er det svært for kunderne at se at der er en sammenhæng imellem de forskellige hoteller. De har arbejdet på dette ved at indfører fælles tilbud for f.eks. Parterapi 36, hvor reklamen gælder for hele koncernen, men primært markedsføres hvert hotel for sig selv igennem de forskellige kanaler. Udfra et holistisk approach 37 til marketing mixet om at alle elementer spiller ind og er gensidigt forstærkende og afhængige af hinanden er det vigtigt at Arp Hansen har fokus på at de 7 P er er sammenhængende og har en synergi. Dette gøres bedst ved hjælp af Relationship Marketing 38, hvor fokus er på kunder, distributionskanaler og samarbejdspartnere. Her er det største fokus at fastholde stamgæsterne 39, da dette oftest er billigere end at skaffe nye kunder. Der bør derfor arbejdes mere på at udbrede kendskabet til deres loyalitetsprogram for derigennem at øge kendskabet til kæden og bruge alle facetterne i koncernen til at møde deres kundernes behov på forskellige tidspunkter af året eller i deres forbrugsmønster ( f.eks. privat kontra 34 En hjemmeside hvor rejsende giver restauranter, seværdigheder, destinationer og hoteller point og kommentarer. 35 Berlingske Nyhedsmagasin 7 13 dec 2007 s Parterapi reklame 37 Marketing Management, s Marketing Management, s Marketing Management, s

16 business). Derudover kan koncernen bruge de klassificeringer i deres loyalitetsprogram 40 til at lære deres mest profitable kunder bedre at kende og sørge for at fastholde dem. Udover de 7 P er som giver et indblik i hvordan koncernens marketing mix vil en analyse baseret på McKinseys 7 S er give indsigt i den mere strategiske del af koncernen og udpege eventuelle problemområder der kan arbejdes videre med i strategiplanen. Analyserne tilsammen vil give et mere komplet billede af koncernens styrker og svagheder. Strategy: MCKINSEYS 7 S ER: Arp Hansens strategi er at udvikle og drive spændende hotelprojekter ved at bygge indrette og drive hoteller på centrale beliggenheder I København 41. Koncernen går op i at der er en bred portefølje af forskelligartede hoteller, som derved kan imødekomme ethvert behov 42. Koncernen udvider jævnligt med nye hoteller og står overfor at bygge endnu et Wake Up hotel tæt ved Kongens Nytorv og derudover bliver Tivoli Hotel udvidet med et forretningsorienteret koncept til at imødegå behovene fra de mere kræsne forretningsrejsende. Deres portefølje er bred og indeholder noget for enhver smag og til ethvert behov, for deres kunders behov ændre sig hele tiden. Det er dog ikke nok at have det rigtige produkt, man skal også have det til de rigtige priser. Derfor gør Arp Hansen sit for at have den rigtige pris, der hele tiden er konkurrencedygtig sammenlignet med andre hoteller i samme klasse 43. Structure: Arp Hansen har en meget flad organisation bestående af en bestyrelse, koncernledelsen og herefter de respektive hoteldirektører 44. Der er en meget kort beslutningsprocess og selvom det er en familiejet organisation er der masser af spillerum til de enkelte hoteller, så længe det følger den overordnede virksomhedskultur 45. Der er dog ingen tvivl om at det er Arp Hansen brødrene der i sidste ende har det afgørende ord og dette er der også respekt for 46. Selvom hvert hotel er deres egen verden finde der et samarbejde på tværs af hotellerne for at udnytte den fulde værelseskapacitet mest optimalt, man kan derfor godt sælge flere værelser end man har på et hotel for derefter at sende kunderne videre på et af de andre Arp Hansen hoteller, som i samme periode har solgt færre værelser. Derudover samarbejder de respektive afdelinger på tværs af hotellerne sammen, når de jævnligt i løbet af et år mødes for at lave vidensdeling og snakke fællesstrategi. Dette gør man f.eks. med hoteldirektørerne, i bookingafdelingerne og i konferenceafdelingerne. 40 Arp-Hansen bonuspoint 41 Arp-Hansen Info og Årsregnskabet Berlingske Nyhedsmagasin 7 13 dec 2007 s Arp-Hansen Prisgaranti 44 Arp-Hansen Organisation 45 Berlingske Nyhedsmagasin 7 13 dec 2007 s Berlingske Nyhedsmagasin 7 13 dec 2007 s

17 Systems 47 : På tværs af koncernen arbejder man med et system der hedder Opera. Systemet giver mulighed for at behandle på Rooms management, R&B faciliteterne og Konferenceafdelingen. Via systemet kan man drive hele koncernen og samtidig have funktioner der imødekommer de enkelte hotellers behov. Der er lavet manualer der sikre at alle medarbejdere gør tingene på den samme måde på det enkelte hotel og derudover findes der en medarbejder mappe der skitsere koncernens overordnede reglement. Hvert hotel har et budget de skal nå hver måned og de opnår en bonus, hvis det lykkedes. I hotelbranchen arbejder man til dagligt ud fra belægningsprocenten, som siger hvor mange procent af sin kapacitet man bruger på dagen, målet er at opnå 100% eller så tæt på som muligt. Men det er ikke nok bare at sælge værelserne, de skal også sælges så man opnår mest mulig indtjening. Dette beregner man via RevPar, som står for revenue per available room. Den udregnes mest simpelt ved at tage gennemsnitsprisen i den givne periode og gange med belægningsprocenten. Derfor gælder det at jo højere RevPar, jo bedre klarer det givne hotel sig. Arp Hansen kigger på at deres RevPar og deres belægningsprocent ligger over det Københavnske gennemsnit, på denne måde måler de nemmest hvordan deres hoteller klare sig. Shared Values: Arp Hansen er en familieejet virksomheden, som med et konstant fokus på bundlinjen også har et fokus på den enkelte medarbejder. Det uformelle gennemsyre koncernen og man ser jævnligt CEO Dorte Krak i situationer med medarbejdere eller ude på hotellerne, hvor man normalt ikke ville finde de fleste andre på hendes niveau 48. Koncernens værdigrundlag er: Tillid, nærvær og vilje til nyskabelse 49. Værdigrundlaget er ikke kun gældende medarbejder og koncern imellem, men også den måde man ønsker at imødegå kunderne på hotellerne og bidrage til destination København. I kraft af deres store bid af hotelkapaciteten i København er Arp Hansen også deres ansvar bevidst. Deres success afhænger af Københavns success og derfor gør de hvad de kan for at bidrage til at København er en attraktiv destination og de deltager derfor jævnligt i kampagner og messer eller ligner der er med til at brande København 50. Derfor finder man også Dorte Krak som formand for regeringens Vækstteam for Turisme og oplevelsesøkonomi. Her hjælper hun sammen med nogle af branchens andre store spillere med at sikre Danmarks turismemæssige fremtid. Style: Da man i koncernen har en decentraliseret styring kan der være forskel på hvordan det enkelte hotel styres. Der er som nævnt under shared values en meget uformel tilgang til hiarkiet i organisationen, men overfor kunderne er der tale om noget andet. Her skal det holdes meget professionelt, men der er stadig plads til det personlige touch. For medarbejderene er der stor forskel på hvilken leder man er underlagt og hvilken type kunder der primært træder ind af døren. Her er der ikke plads til et mismatch. Direktøren og lederne skal derfor passe til konceptet på det enkelte hotel og medarbejderne der ansættes ligeså. 47 Mundtlig viden fra Karoline Fog, Assisterende Konferencechef, Copenhagen Island. 48 Berlingske Nyhedsmagasin 7 13 dec 2007 s Arp-Hansen info 50 Børsen 4/ s

18 Staff: I Arp Hansen har man et bredt spektrum af medarbejdere, man gør meget ud af at give tilbage til branchen og derfor er der på mange af koncernens hoteller både elever og praktikanter. Mange af lederne og receptionisterne er også tilknyttede som mentorer og censorer på Hotelog Restaurantskolen, hvor de tager hånd om fremtidens medarbejdere. Man ansætter også folk af anden etnisk baggrund og bidrager dermed til at de hurtigere bliver integrerede i det danske samfund, da de hurtigt lærer dansk fordi de får det brugt på daglig basis via deres arbejde. Her menes der ikke kun i de skjulte positioner i housekeeping og lignende, men også i de kundeorienterede i reception og restaurant. På hovedkontoret sidder direktionen og diverse fælles afdelinger. Der mangler fokus på samarbejdet mellem hovedkontoret og de enkelte hoteller. Nogle beslutninger bliver truffet hen over hovedet på de respektive afdelinger eller man følger ikke det enkelte hotels krav til information ved f.eks. bookinger eller lignende 51. Der er derfor behov for at lave procedurer på tværs af koncernen for at sikre mod disse fejl. Derudover er der markedsføringsmæssigt for stor fokus på de enkelte hoteller og oftest de samme 52. Skills: I koncernen gør man meget for at fremme den enkelte medarbejder. Eleverne har elevskolen der forbereder dem bedre på karrieren efter endt uddannelse og de andre ansatte har mulighed for at avancere internt i koncernen, såfremt de ønsker det. Man finder derfor også mange medarbejdere der har arbejdet i koncernen i lang tid og derigennem har prøvet en masse funktioner og hoteller af 53. Man er dog ikke blind for at det nogle gange kræver nyt og friskt blod for at kunne videreudvikle sig som koncern 54. For at sikre at medarbejderne bidrager til bundlinjen har man en provison der udløses når hotellet indfrier sit budget for måneden. Derudover kan den enkelte medarbejder også optjene en individuel bonus ved at sælge opgraderinger til kunderne. På nogle hoteller afholdes der konkurrencer om at være bedste sælger. Konklusion: Arp Hansen Hotel Group er en meget ansvarsbevidst koncern, der tager sit ansvar alvorligt overfor medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og omverden. De arbejder med det de er bedst til og holder sig til det. Deres styrke ligger i deres portefølje af forskelligartede hoteller, men der mangler fokus på Arp Hansen som kæde. Det er forståeligt at man med så forskellige koncepter ønsker en decentraliseret styring, men når man også har et hovedkontor der styrer visse elementer centralt kan der hurtigt opstå forvirring. Derfor bør man arbejde på nogle fælles arbejdsgange for at sikre en ensartet behandling af kunderne og at alle informationer bliver samlet i første ombæring, da det virker uproffesionelt ellers. Det uformelle giver dog også Arp Hansen en fordel i forhold til OTA erne, det giver dem muligheden for at gøre den personlige service endnu mere personlig og derigennem oprette og opretholde en bedre 51 Mundtlig viden fra Karoline Fog, Assisterende Konferencechef, Copenhagen Island 52 Egen opfattelse ud fra arp-hansens youtube kanal. 53 F.eks. Lene Meyer 54 F.eks. Jakob Ellermann 18

19 relation til kunderne der træder ind ad døren. Dermed kan koncernen potentielt få nogle loyale kunder via OTA erne, på sigt skal disse kunder drejes over til at blive loyale kunder igennem koncernens egne bookingkanaler. Dette kan f.eks. gøres ved at afholde en konkurrence om erhvervelse af loyalitetskunder, i stedet for en konkurrence med fokus på salg. STYRKER OG SVAGHEDER: STYRKER Arp Hansen er en solid familieejet virksomhed med en fornuftig økonomi der giver dem plads til at dyrke deres passion for unikke hotelprojekter. De opkøber løbende ejendomme for at styrke deres brede portefølje af hoteller, der indeholder noget for enhver smag og pengepung. Arp Hansens hoteller er placeret godt rundt i København og har alt fra lavprishotellet Wake Up til det celebre Phoenix, hvor der nogle gange bor kendte. De formår at opkøbe og bygge på de rette tidspunkter og udnytter gerne lavkonjunkturen til at få nogle gode priser, fremfor at være tilbageholdende. Arp Hansen har med oprettelsen af deres loyalitetsprogram taget et skridt tættere på at fastholde deres eksisterende kunder og at lære dem bedre at kende. Der er stor fokus på service af kunderne og ved at bruge loyalitetsprogrammet kan man give dem nogle grunde til at bruge Arp Hansen kæden noget mere. Ifølge en norsk undersøgelse er det nemmere at fastholde en stamgæst end en ny kunde, da stamgæsternes kriterier oftest er mindre krævende 55. Derfor er det også vigtigt at Arp Hansen har fokus på at udvikle sine medarbejdere, så deres kendskab og service altid er i top. Med fokus på koncernens elever gør koncernen sit for at fremme kvaliteten i fremtidens medarbejdere. Både i deres marketing mix og strategi mix er der en god strømligning i måden at gribe tingene an på og man gør meget for at samarbejde med de rigtig mennesker og virksomheder for at øge den samlede interesse i København som destination. Arp Hansen er meget ydmyge i deres tilgang til branchen og selvom de er bevidste om at de står godt som en af branchens stærkeste kæder, så tager de ikke denne position for givet og arbejder hver dag på at gøre sig fortjent til at beholde den. Sammenligner man med andre Københavnske hoteller ser man at ud af top 50 på tripadvisor ligger 10 af kædens hoteller med Tivoli som den bedst placerede på en 12. plads 56. Dårligst ligger Grand som er placeret på en 66. plads. Arp Hansen formår dermed at opretholde deres målsætning: 55 Koold skulder 56 Tridadvisor København 19

20 At være blandt de bedste i branchen, når det gælder kvalitet og service, samt tilfredshed hos gæster og medarbejdere 57 Arp Hansen formår at vælge sine samarbejdspartnere med omhu. De har til alle deres nybyggerier brugt Kim Utzon som arkitekt, ydermere samarbejder de f.eks. med Tivoli om dere Hotel og Kongress Center. De gør også meget ud af at samarbejde med branchens aktører i form af f.eks. VisitDenmark, Wonderful Copenhagen og Horesta. SVAGHEDER De mange hotelprojekter gør i perioder at virksomheden bliver mere følsom overfor store ændringer i branchen og mindsker muligheden for at agere på disse ændringer. Det indeholder derfor også en stor risiko når koncernen vælger at bygge hoteller i en presset branche og i en generel presset økonomi. Arp Hansens store styrke er deres forskellighed i hoteller, men der mangler fokus på kæden og de muligheder man har på tværs af kæden. Loyalitetsprogrammet er en lille del af at øge kendskabet på tværs af kæden, men der er behov for strømligning af kundehåndteringer, samt marketingkampagner der fokusere på det hele. Der er behov for at øge kendskabet til Arp Hansen brandet, men stadig være tro mod den styrke der ligger i hotellernes forskellighed. Arp Hansen gør meget ud af at sikre fremtidens medarbejdere ved hjælp af deres Elevskole. Der mangler dog fokus på de eksisterende medarbejdere og deres videreudvikling. Der er behov for yderligere efteruddannelse og opfølgning på medarbejdere for at sikre en generel medarbejdertilfredshed, men også at man hele tiden er opdateret på de trends der måtte være hos kunderne. Generelt er medarbejdertilfredshed vigtigt. Sammen med stamkunderne udgør de en direkte risiko for lønsomheden, hvis de ikke plejes korrekt 58. Jo længere man kan fastholde sine medarbejdere jo bedre mulighed har man også for at fastholde sine stamgæster, da det er genkendeligheden der øger muligheden for et godt samarbejde og derigennem øger relationen parterne imellem. Der er behov for mere fokus på loyalitetsprogrammet online, da det på nuværende tidspunkt er henvist til bunden af deres hjemmeside. Her nævnes det blot under emnet Bonuspoint, hvilket kræver en forudindtaget forståelse af at Arp Hansen har et loyalitets program. MESO ANALYSE Med globaliseringen der finder sted i dag og den billigere arbejdskraft i mange østeuropæiske eller asiatiske lande oplever flere og flere firmaer at konkurrencen kommer fra tidligere uventede sider og outsourcing er blevet et stort problem i mange brancher. I hotelbranchen er det unikt at man ikke kan outsource den service man sælger, men man oplever stadig samme konkurrence på tværs af verden. Den har dog altid været aktuel i denne branche, da det gælder om at tiltrække turisterne til Danmark i stedet for et hvilket som helst andet land. 57 Arp-Hansen info 58 Horesta medarbejder tilfredshed 20

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen John Ankjær 1 Historie Nordic Hotel Consulting [NHC] blev etableret i 2004 i København. NHC har arbejdet på nogle af de største og mest prestigefyldte

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS Virksomhedsanalyse Fjällräven ApS Udarbejdet af Majli Sofie Knappe, 3eø Silkeborg Gymnasium, maj 2012 Virksomhedsbeskrivelse Fjällräven ApS er det danske datterselskab af den svenske koncern Fenix Outdoor.

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet Analyse fra Soliditet 1 Resume Mange af landets små og mellemstore virkosmheder er pressede fra flere sider. Kunderne kræver længere betalingsfrister

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Medlemskab gør en forskel

Medlemskab gør en forskel Medlemskab gør en forskel bestwestern.com bestwestern.dk Hvad betyder det for hotellet? Best Western - fordelene ved at være en del af verdens største hotelkæde Best Western er en sammenslutning af individuelt

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Branding og afsætning i receptionen Nr. 48 010 Udviklet af: Joan Bach Ludvigsen & Heidi Maria Kaas Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012 Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København Hvem er jeg? Steen Jakobsen, 42 år Kongreschef i Wonderful Copenhagen 3.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB

MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB Målgrupper 2 B-t-B Nordic 3 Oms 3,9b JYSK CUSTOMER PROMISES 4 JYSK VALUES 5 Den gode sælger 6 1 MÅLGRUPPER JYSK er for alle JYSK definerer i sin mission sin målgruppe til at være

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked.

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Presentation for workshop hos DELTA 09/01/2013 Barbara Scheel / barage@um.dk Service = fuwu Kinesiske forbrugere forventer

Læs mere

Brug LinkedIn Professionelt Middelfart Erhvervscenter 26/02-13

Brug LinkedIn Professionelt Middelfart Erhvervscenter 26/02-13 Brug LinkedIn Professionelt Middelfart Erhvervscenter 26/02-13 LinkedIn nutidens digitale golfbane FAKTA Profil typer Netværk on & offline Personlige branding Den personlige profil basis Connections @

Læs mere