Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Definitioner på regnskabs- og nøgletal"

Transkript

1 Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners. No part of this copyrighted work may be reproduced, modified, or distributed in any form or manner without the prior written permission of Experian Limited.

2 Definitioner på regnskabs- og nøgletal (1/6) Afkastningsgrad Afskrivning Afslutningsdato Aktivers omsætningshastighed Anlægsaktiver Anlægsaktiver pr. ansat Ansvarlig indskudskapital Antal ansatte Bruttoavance Dækningsgrad (Primært resultat/samlet balance) x 100. Udtrykker hvor stor den samlede kapitals afkast er gennem den primære aktivitet. Årets afskrivninger af immaterielle og materielle aktiver. Regnskabsperiodens afslutningsdato Omsætning/Samlet balance. Udtrykker hvor mange gange virksomhedens samlede aktiver har skabt en aktivitet i perioden, udtrykt i omsætning. Den del af aktiverne, der er bestemt til vedvarende brug eller eje. (Anlægsaktiver/Antal ansatte). Udtrykker hvor stor en investering der i gennemsnit er foretaget pr. medarbejder. Kapital indskudt som enten kort- eller langfristet gæld. Kapital som, såfremt der foreligger en tilbagetrædelseserklæring, kan sidestilles med egenkapital. Information fra regnskabet. Virksomhedens gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsperioden. Omsætningen fratrukket produktionsomkostninger. (Bruttoavance/Omsætning) x 100. Udtrykker hvor meget bruttoavancen udgør af omsætningen, og heraf hvor meget af omsætningen, der medgår til dækningen af kapacitetsomkostninger, finansielle omkostninger mv.. 2

3 Definitioner på regnskabs- og nøgletal (2/6) Egenkapital Selskabskapitalen tillagt det akkumulerede over/underskud og eventuelle opskrivningshenlæggelser vedr. ejendomme eller værdipapirer. Egenkapitalens (Ordinært resultat/egenkapital) x 100. Udtrykker hvor meget ejernes formue i virksomheden bliver forrentning I forrentet med. Egenkapitalens forrentning II (Resultat før skat/egenkapital) x 100. Udtrykker hvor meget ejernes formue i virksomheden bliver forrentet med. Forskellen på Egenkapitalens forrentning I er, at ekstraordinære poster er medtaget i dette nøgletal. Ekstraordinære poster Angiver resultatet af begivenheder i perioden, som ikke vedrører den ordinære drift. Finansposter netto Gearing Grunde og bygninger Virksomhedens finansielle resultat. Herunder medregnes renteindtægter, udgifter og afkast af investeringer i værdipapirer og tilknyttede virksomheder. (Langfristet gæld + Kort gæld)/ Egenkapital. Udtrykker hvor mange gange gælden overstiger Egenkapitalen. Den bogførte værdi af grunde og bygninger i både ind- og udland. Hensættelser Angiver hvor meget virksomheden anslår sine fremtidige usikre forpligtigelser til, f.eks. eventuel skat eller tab på debitorer. Indre værdi (Egenkapital/Selskabskapital) x 100. Udtrykker hvor meget 100 kroner i indskudt selskabskapital er værd. 3

4 Definitioner på regnskabs- og nøgletal (3/6) Kapacitetsgrad Kortfristet gæld Kreditmaksimum Kredittid debitor Kredittid kreditor Langfristet gæld Likvide midler Bruttoavance/kapacitetsomkostninger.Kapacitetsomkostninger = Bruttoavance- Primært resultat. Udtrykker hvor mange gange dækningsbidraget dækker kapacitetsomkostningerne. Gæld med forfald indenfor et år. Det maksimale beløb som Experian anbefaler kan gives i kredit til den pågældende virksomhed. ((Varedebitorer x 365)/1,25)/Omsætning. Udtrykker det antal dage der gennemsnitligt går, før debitoren betaler virksomheden. ((Varekreditorer x 365)/1,25)/Omsætning. Udtrykker det antal dage der gennemsnitligt går, før virksomheden betaler leverandørerne. Gæld med forfald på mere end et år Alle likvide midler i kasse, bank og giro. Likviditetsgrad I (Omsætningsaktiver/Kortfristet gæld) x 100. Udtrykker virksomhedens evne til at honorere de umiddelbare gældskrav. Likviditetsgrad II ((Omsætningsaktiver - Varebeholdninger)/Kortfristet gæld) x 100. Udtrykker virksomhedens evne til at honorere de umiddelbare gældskrav. Er mere retvisende end Likviditetsgrad I, såfremt virksomhedens lager ikke er så letomsætteligt, f.eks.. halvfabrikata. 4

5 Definitioner på regnskabs- og nøgletal (4/6) Nettoomsætning pr. ansat Nettoresultat pr. ansat Nulpunktsomsætning Nye antal ansatte Offentlig dato (Omsætning/Antal ansatte). Udtrykker hvor meget har medarbejderne i gennemsnit omsat i perioden. (Årets resultat/antal ansatte). Udtrykker hvor meget har medarbejderne I gennemsnit bidraget med til årets resultat. ((Bruttoavance - Primært resultat)/dækningsgraden) x 100. Udtrykker ved hvilken omsætning det primære resultat bliver nul. Seneste information, som kan være fra et interview med virksomheden. Dato for den offentlige vurdering af Grunde og bygninger Offentlig ejendomsvurdering Omsætning Omsætningsaktiver Den offentlige ejendomsvurdering af virksomhedens danske ejendomme. Omsætningen eksklusiv moms og punktafgifter. Også kaldet Nettoomsætning. Den del af aktiverne, der forventes at blive omsat i perioden. Ordinært resultat Ordinært resultat pr. ansat Resultatet af virksomhedens primære og sekundære drift. Resultatet er således inkl. det finansielle resultat, men inden ekstraordinære poster. (Ordinært resultat/antal ansatte). Udtrykker hvor meget har medarbejderne i gennemsnit bidraget med til det ordinære resultat. 5

6 Definitioner på regnskabs- og nøgletal (5/6) Overskudsgrad (Primært resultat/omsætning) x 100. Udtrykker hvor meget virksomheden tjener på den primære aktivitet, for hver krone der er omsat. Primært resultat Det primære resultat er resultatet af den del af firmaets aktivitet, der har med firmaets hovedformål at gøre. Primært resultat er bruttoavancen fratrukket virksomhedens kapacitetsomkostninger. Primært resultat pr. (Primært resultat/antal ansatte)udtrykker hvor meget har medarbejderne i gennemsnit bidraget ansat med til det primære resultat. Prioritetsgæld Kort- og langfristet gæld i grunde og bygninger. Rating Resultat før skat Resultatudlodning Samlet balance Kreditrating er et nøgletal til at måle kreditorernes risiko/sikkerhed ved at indgå et samarbejde med en given virksomhed. Kreditratingen vises på en pointskala fra 0 til 100, hvor 0 er det dårligste, og 100 er det bedste. KOB s rating er beregnet på baggrund af forskellige faktorer, primært af økonomisk art. Virksomhedens nettoresultat før skat og overskudsdeling. Virksomhedens udlodning til virksomhedsdeltagerne. Den samlede investerede kapital i virksomheden Selskabskapital Information fra regnskabet. Virksomhedens kapitalfremskaffelse der kommer fra virksomhedsejerne. 6

7 Definitioner på regnskabs- og nøgletal (6/6) Sikkerhedsmargin ((Omsætning - Nulpunktsomsætning)/Omsætning) x 100. Udtrykker hvor meget periodens omsætning overstiger nulpunktsomsætningen. Soliditetsgrad ((Egenkapital + Ansvarlig indskudskapital med tilb.erkl)/samlet balance) x 100. Udtrykker hvor stor en del af den anvendte kapital, der er fremkommet ved egenfinansiering. Varedebitor Varetilgodehavender inkl. tilgodehavende provision. Varekreditorer Varelager Varelagers omsætningshastighed Den del af kortfristet gæld, der er varerelateret. Varer til omsætning inkl. hjælpevarer. Omsætning/Varelager. Udtrykker hvor mange gange varelageret bliver omsat i løbet af en periode. Årets resultat Virksomhedens nettoresultat efter skat, men før overskudsdeling. 7

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere

Læs mere