Kom med ombord. OW Bunker går på børsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom med ombord. OW Bunker går på børsen"

Transkript

1 Kom med ombord OW Bunker går på børsen

2 2 OW Bunker OW Bunker kort fortalt OW Bunker er en af verdens førende globale distributører af skibsbrændstof med 38 kontorer i 29 lande. I 2013 betjente OW Bunker ca kunder i 134 lande og har globalt flere end 600 medarbejdere. OW Bunker udspringer af Ove Wrist & Co s skibsproviantering, der blev grundlagt i Aalborg i 1950 erne. Efterhånden som kunderne i stigende omfang ønskede at få leveret brændstof (bunker) til deres skibe udover de fornødenheder, som skibsprovianteringen tog sig af, etablerede Ove Wrist i 1980 datterselskabet OW Bunker. OW Bunker opererer som både fysisk distributør og reseller af skibsbrændstof i modsætning til nogle konkurrenter, der enten er fysisk distributør eller reseller. Vi har udviklet vores forretningsmodel gennem mange år og oplever store fordele ved at operere som både fysisk distributør og reseller. Som fysisk distributør dækker OW Bunker det meste af værdikæden fra transport af skibsbrændstof og komponenter fra raffinaderier til lagringsog blandingsfaciliteter, videre til salg og marketing efterfulgt af fysisk distribution til skibe i havn eller på åbent hav. Som reseller styrer OW Bunker indkøbet af skibsbrændstof på vegne af kunden; vi finder den bedste pris fra en fysisk distributør og er ansvarlig for leveringen og kvaliteten af skibsbrændstoffet. Herudover tilbyder OW Bunker risikostyringsløsninger, der kan fastlåse kundens omkostninger til skibsbrændstof og beskytte mod markedsudsving ved brug af forskellige afdækningsinstrumenter. Muligheden for at yde kunderne kredit er også et væsentligt konkurrenceparameter. #1 Delt førsteplads som verdens førende distributør af skibsbrændstof Værdikæde for distribution af skibsbrændstof OLIE Transport OLIE nr.1 OLIE nr.2 Levering Slutbruger Raffinering Produktion af fueloile, destillater og andre brændstofkomponenter Transport Transport mellem produktionssted og olielagre/blandingsfaciliteter Lagring og blanding Lokale olielagre og blandingsfaciliteter tæt på forbrugscentre (typisk havne) Salg/ REselling Styring af processen for indkøb af skibsbrændstof på vegne af kunden, inkl. bestilling af fysisk distribution Fysisk distribution Levering til skibe i havn eller til havs Slutbruger Kunden modtager sit brændstof

3 OW Bunker 3 7% 23% 27% Global markedsandel Gennemsnitlig årlig vækst i bruttoresultat i perioden Gennemsnitlig forrentning af egenkapitalen i perioden OW Bunkers geografiske udbredelse OW Bunker tilstedeværelse geografisk fordeling af OW Bunkers omsætning Baseret på leveringssted, 2013 Salg af skibsbrændstof sker primært i strategisk placerede havne og områder med meget skibstrafik. Det er bl.a. Antwerpen, Fujairah, Gibraltar, Hongkong, Houston, Istanbul, Los Angeles, Panama, Rotterdam, Singapore og Suez samt ud for Vest- og Sydafrikas kyster. OW Bunker servicerer hovedparten af disse områder med reselling og/eller fysisk levering. Nord- og Sydamerika 9% Mellemøsten og Afrika 5% Asien (ekskl. Singapore) 16% Danmark 3% Nordeuropa (ekskl. Danmark) 33% Singapore 28% Sydeuropa 6%

4 4 OW Bunker Marked med årlig vækst på 3-4% Handel med skibsbrændstof er en logistikforretning. Populært sagt er skibsbrændstofdistributører som OW Bunker flydende tankstationer, der sælger brændstof til container-, tørlast- og tankskibe, der står for ca. to tredjedele af efterspørgslen, samt til passagerskibe, fiskefartøjer, militærflåder og offshoreindustrien. Efterspørgslen efter skibsbrændstof er primært drevet af den globale verdenshandel og antallet af skibe på havet. Efterspørgslen er altså ikke direkte påvirket af udviklingen i skibsrater eller den underliggende oliepris. Målt på volumen voksede markedet i gennemsnit årligt med anslået 3,3% i perioden fra 2005 til 30. september 2013 sammenlignet med 2,1% i det globale BNP i samme periode. For de 12 måneder, der sluttede 30. september 2013, anslås den samlede volumen på det globale marked for skibsbrændstof til 372 mio. ton. OW Bunker forventer, at den globale volumen for skibsbrændstof i perioden 2012 til 2016 årligt vil vokse 3-4% i gennemsnit, primært drevet af vækst i antallet af skibe i drift og vækst i den internationale handel.

5 OW Bunker 5 Markedstendenser til gavn for OW Bunker Markedet for skibsbrændstof er meget fragmenteret, og aktørerne kan deles op i tre grupper: store olieselskaber, store uafhængige distributører som OW Bunker samt lokale uafhængige bunkerselskaber. Markedsudviklingen er i de seneste år gået i en retning, der har gavnet de store uafhængige distributører som OW Bunker. Denne udvikling forventes at fortsætte pga. følgende forhold: Store olieselskaber trækker sig ud af markedet for skibsbrændstof og fokuserer mere på olieudvinding Ved nuværende priser kan brændstof udgøre mere end 70% af et skibs driftsomkostninger. Det har ført til en øget professionalisering blandt kunderne, der i stigende grad efterspørger globale samarbejdsaftaler med globale distributører Efterspørgsel fra kunderne efter kredit og risikostyringsløsninger pga. den betydelige økonomiske værdi af en ordre på skibsbrændstof Øget regulering af industrien, hvilket stiller større krav til distributører af skibsbrændstof. Skærpede miljøkrav kan også gøre brændstof dyrere og således øge efterspørgslen efter kredit Større betydning af stordriftsfordele og global tilstedeværelse for distributører af brændstof. Fordeling af anslået markedsvolumen for skibsbrændstof Volumen, mio. ton Store olieselskaber Førende, uafhængige distributører Mindre, uafhængige distributører % 19% 50% % Vækst i markedsandel 23% 34% 43% For de 12 måneder, der sluttede 30. september 2013 Kilde: Ledelsens skøn ud fra oplysninger fra branchepublikationer og andre kilder Disse forhold har medført, at de førende uafhængige distributører samlet set har vundet markedsandele målt på volumen fra ca. 19% i 2007 til ca. 34% i Inden for kategorien af førende uafhængige distributører har OW Bunker vundet markedsandele, og med en markedsandel på ca. 7% er vi i dag verdens største distributør af skibsbrændstof sammen med amerikanske World Fuel Services. 372 OW Bunkers årlige volumen sammenlignet med spotprisen på Brent og shippingrater Mio. ton USD per tønde og shipping indeks Da udsving i prisen på skibsbrændstof overføres til kunderne, påvirkes distributørernes indtjening ikke direkte af udsving i brændstofpriserne. Volumen for skibsbrændstof påvirkes heller ikke direkte af kortvarige udsving i prisen på olie eller udviklingen i shippingrater, hvilket er afspejlet i OW Bunkers volumenudvikling i perioden Volumen (mio. ton) Brent spotpris Shippingrater Kilde: Volumen: Selskabsoplysninger, Spotprisen på Brent: EIA (31. december 2013), Shippingrater: Clarkson (31. december 2013)

6 6 OW Bunker Unik og robust forretningsmodel OW Bunkers forretningsmodel med betydelige aktiviteter inden for både fysisk distribution og reselling er unik. Aktiviteterne supplerer og understøtter hinanden og påvirkes ofte forskelligt af økonomiske konjunkturer. Reselling bidrager til en optimal udnyttelse af den fysiske skibskapacitet, mens tilstedeværelsen af fysisk distribution i en havn giver resellerne en dybere indsigt i markedet og fører til flere kundeforespørgsler. Den integrerede forretningsmodel gør det muligt at tilbyde en række fordele i forhold til både leverandører og kunder, hvilket gør OW Bunker til en attraktiv partner. Leverandører Kunder Stor aftager af skibsbrændstof: OW Bunkers størrelse gør os til en vigtig salgskanal for leverandører og giver mulighed for at opnå gunstige vilkår ved indkøb af brændstof Konkurrencedygtige priser: OW Bunkers størrelse sikrer kunderne konkurrencedygtige priser. Med udgangspunkt i vores markedsindsigt, netværk og interne systemer kan vi desuden hjælpe kunderne med at optimere deres indkøb af brændstof OW Bunker tager sig af kundeforholdet: Leverandører (f.eks. store olieselskaber) outsourcer de forskellige aktiviteter i forhold til slut brugerne, herunder salg og markedsføring, sikring af kvalitet og levering, fakturering og ydelse af kredit One-stop-shop: OW Bunkers globale tilstedeværelse imødekommer kundernes stigende efterspørgsel efter globale partnere. Dertil kommer, at OW Bunker kan tilbyde risikostyringsløsninger, der giver kunderne bedre mulighed for styre omkostningerne til brændstof og begrænse effekterne af markedsudsving Styring af mange kunder og transaktioner: OW Bunker har med sin størrelse og fokus på slutkunden de nødvendige interne systemer til at håndtere et stort antal kunder og transaktioner. Det er attraktivt for leverandøren kun at handle med OW Bunker frem for med mange mindre kunder Kvalitetssikring: OW Bunker er førende inden for brug af udstyr til måling af den leverede mængde brændstof (mass flow meters). Kunder lægger også vægt på OW Bunkers kvalitetskontrol og evne til hurtigt og præcist at gennemføre transaktioner efter kundens ønske Høj kreditværdighed: OW Bunkers stærke finansielle position gør os til en solid og kreditværdig modpart at handle med, da risikoen for tab er lav Kundekredit: OW Bunkers evne til at kunne tilbyde kredit er et vigtigt parameter, når kunderne skal vælge brændstofdistributør pga. den betydelige økonomiske værdi af en typisk ordre på skibsbrændstof OW Bunkers væsentlige styrker Attraktivt vækstmarked, robust over for makroøkonomisk nedgang Førende distributør i et fragmenteret marked positioneret til fortsat vækst Integreret og fleksibel forretningsmodel med få anlægsaktiver Robust risikostyringssystem og -kultur Stærk, skalerbar operationel platform Stærk økonomisk profil med god evne til at skabe cash flow.

7 OW Bunker 7 forstå tallene Med en omsætning på ca. 93 mia. kr. er OW Bunker en af Danmarks absolut største virksomheder målt på omsætning. Det er på sin vis meget flatterende, men det er ikke den rigtige måde at anskue OW Bunker på. OW Bunkers resultater afhænger af den distribuerede mængde brændstof og den servicemargin, kunderne opkræves pr. ton brændstof, og ikke af den underliggende brændstofpris. Vi vurderer generelt, at brændstofdistributørens servicemargin udgør ca. 2-3% af selve prisen på brændstof. Brutto resultatet (omsætningen fratrukket OW Bunkers udgifter til indkøb af skibsbrændstof) er således et mere reelt udtryk for vores omsætning. De nøgletal OW Bunker styrer forretningen efter er: Volumen (antal ton) Bruttoresultat og bruttoresultat pr. ton Resultat før skat (EBT) og resultat før skat pr. ton Årets Volumen bruttoresultat resultat før skat (EBT) Mio. ton USD mio. USD USD mio. USD Volumen Justeret bruttoresultat Justeret bruttoresultat pr. ton Justeret EBT Justeret EBT pr. ton Efter mange år med solid organisk og profitabel vækst er OW Bunker i dag en af verdens førende uafhængige distributører af skibsbrændstof. Vi har gennem årene investeret i og opbygget en robust og skalerbar forretningsmodel, der i de seneste tre år har sikret en gennemsnitlig forrentning af egenkapitalen på over 25%. I 2013 leverede vi en vækst på over 30% i de nøgletal, vi styrer forretningen efter; volumen, bruttoresultat og resultat før skat. Vi er med andre ord i fin form til at byde nye ejere velkommen. Jim Pedersen, CEO

8 8 OW Bunker Central Risikostyring OW Bunker har en forsigtig tilgang til risici, der styres centralt og konstant overvåges af ledelsen. De væsentligste risici er kreditrisiko på kunder og eksponering mod udsving i prisen på brændstof. Vores tilgang til og ekspertise inden for risikostyring har været afgørende for det stabile bruttoresultat pr. ton, vi har opnået selv i perioder med meget volatile priser på skibsbrændstof og vanskelige økonomiske forhold for kunderne. Kreditrisiko på kunder OW Bunker har en intern kreditafdeling, der arbejder inden for rammer godkendt af bestyrelsen. Som et led i risikostyringen forsikres typisk 70-75% af tilgodehavenderne. Ud over kreditforsikring har OW Bunker international lovhjemmel til at foretage arrest i et skib og kan i sidste ende sælge et sådant arresteret skib og anvende provenuet til at dække det skyldige beløb. Udsving i prisen på skibsbrændstof Risikostyring i forhold til prisen på skibsbrændstof er integreret i hele OW Bunkers forsyningskæde, fra indkøb af brændstof fra leverandører til salg af brændstof til kunder. Alle funktioner afdækker deres eksponering hos risikostyringsafdelingen, der igen afdækker OW Bunkers samlede åbne position i markedet. Risikostyringsafdelingens afdækningsstrategi gennemgås dagligt med ledelsen og tilpasses efter behov til ændringer i markedsforholdene og altid i overensstemmelse med det overordnede formål at stabilisere bruttoresultat pr. ton. OW Bunkers ledelse Niels Henrik Jensen Jim Pedersen Niels Henrik Jensen (1954) Bestyrelsesformand Medlem af og formand for bestyrelsen siden Niels Henrik Jensen er CEO i A/S Det Østasiatiske Kompagni, og er uddannet cand.jur. Jim Pedersen (1959) CEO Jim Pedersen blev ansat i OW Bunker i Jim Pedersen har adskillige års erfaring i olieindustrien, hvor han har arbejdet for internationale selskaber, herunder Danske Shell A/S, Texaco A/S og DONG Energy A/S. Jim Pedersen er HD i eksportmarkedsføring og har en lederuddannelse fra INSEAD.

9 OW Bunker 9 Anvendelse af provenu 50% Selskabet har til hensigt at anvende det forventede nettoprovenu fra salget af de nye aktier på ca. DKK 66 mio. til delvist at finansiere indfrielse af et ikke-driftsmæssigt lån. OW Bunker modtager ikke noget provenu i forbindelse med de sælgende aktionærers salg af eksisterende aktier i udbuddet. Mål for udbytte af årets resultat 1 Der udbetales ikke udbytte i 2014 på basis af resultatet i 2013 Forventninger til % Idet OW Bunker forventer fortsat at udvikle sin virksomhed, styrke sin markedsposition og vinde yderligere markedsandele i 2014 og med afsæt i de nuværende markedsforhold og -forventninger, vurderer OW Bunker, at kunne forøge sin volumen i 2014 med ca. 10% i forhold til OW Bunker forventer fortsat at kunne have gavn af stordriftsfordele i sin omkostningsbase, og OW Bunker har som mål at forbedre årets resultat som minimum på niveau med væksten i volumen. Det forudsatte forretningsmiks for 2014 indebærer også, at OW Bunkers netto finansieringsdage vil falde en smule. 2 Forventet vækst i volumen i Mål for udbytte er fremadrettede udsagn og er ikke udtryk for nogen garanti. De faktiske udbyttebetalinger kan afvige væsentligt herfra. For detaljerede oplysninger om udbytte og udbyttepolitik, herunder de forretningsmæssige og juridiske begrænsninger for betaling af udbytte, henvises der til afsnittet Udbytte og udbyttepolitik i prospektet offentliggjort d. 18. marts De fremadrettede konsoliderede finansielle oplysninger for regnskabsåret 2014 er fremadrettede udsagn og er ikke udtryk for nogen garanti og bør læses i sammenhæng med afsnittet Risikofaktorer, som er medtaget i prospektet offentliggjort den 18. marts 2014, og i en forkortet version i denne brochure. Der henvises også til afsnittet Særlig meddelelse vedrørende fremadrettede udsagn i prospektet for en gennemgang af de faktorer, der kan få negativ indvirkning på OW Bunkers driftsmæssige og finansielle resultater. Vigtig information Denne brochure er udarbejdet af OW Bunker A/S ( Selskabet ) udelukkende til orientering. Enhver beslutning om at købe eller erhverve værdipapirer i forbindelse med udbuddet skal træffes uafhængigt af denne brochure og udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i prospektet offentliggjort den 18. marts 2014, herunder eventuelle ændringer eller tillæg dertil. Denne brochure udgør ikke en anbefaling vedrørende de værdipapirer, der udbydes i henhold til prospektet. Denne brochure udgør ikke eller indgår ikke som en del af og skal ikke fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede eller en opfordring til at købe eller erhverve værdipapirer i Selskabet eller nogen af dets dattervirksomheder i nogen jurisdiktion eller en tilskyndelse til at foretage investeringsaktiviteter i nogen jurisdiktion. Hverken denne brochure eller nogen del eller kopi heraf må medtages eller sendes til USA, Australien, Canada, Japan eller distribueres, direkte eller indirekte, i USA, Australien, Canada eller Japan eller andre lande uden for Danmark. Personer, der kommer i besiddelse af denne brochure, skal overholde alle sådanne begrænsninger. Manglende overholdelse af disse begrænsninger kan udgøre et brud på lokal værdipapirlovgivning. Værdipapirer, hvortil der henvises i denne brochure, er ikke og forventes ikke at blive registreret i henhold til US Securities Act of 1933 med senere ændringer. Sådanne værdipapirer må ikke udbydes eller sælges i USA, med mindre det sker i medfør af en undtagelse fra eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i den pågældende lov. Denne brochure indeholder fremadrettede udsagn, der indebærer risici og usikkerheder. Sådanne udsagn er baseret på forventninger pr. den dato, de er afgivet, og kan og vil ofte afvige væsentligt fra de faktiske resultater. De fremadrettede udsagn i denne brochure er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, uden begrænsning, ledelsens gennemgang af historiske driftsresultater, oplysninger i optegnelser og andre data fra tredjeparter. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev anlagt, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige, eller som ligger uden for Selskabets kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan få Selskabets faktiske resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn. De oplysninger, udtalelser og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne brochure, gælder kun pr. datoen herfor og kan herfor ændres uden varsel.

10 10 OW Bunker Udvalgte historiske regnskabsoplysninger USD mio Resultatopgørelse Nettoomsætning , , ,1 Bruttoresultat 218,8 155,9 144,7 Særlige poster -3,0-4,8 - Resultat af primær drift (EBIT) 102,0 64,6 66,2 Finansielle omkostninger, netto -18,5-14,3-13,6 Resultat før skat (EBT) 83,5 50,3 52,6 Årets resultat 63,4 42,7 39,1 Balance Langfristede aktiver i alt 147,1 126,8 148,6 Kortfristede aktiver i alt 1.617, , ,3 Aktiver i alt 1.764, , ,9 Egenkapital i alt 222,8 218,2 176,2 Langfristede forpligtelser i alt 37,6 333,8 403,1 Kortfristede forpligtelser i alt 1.504,2 977,4 916,7 Nettoarbejdskapital, efter bankkreditfaciliteter 122,1 121,5 35,6 Nettorentebærende gæld 503,7 387,2 412,0 Materielle anlægsaktiver anskaffet i årets løb 37,1 10,9 4,6 Pengestrømme Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter -14,8 16,3-118,7 Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter -35,9 7,3-4,5 Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter -35,9 19,3-7,7 Ændring i likvider -86,7 42,8-131,0 Øvrige Volumen (mio. ton) 1 29,2 22,1 19,0 Antal medarbejdere, gennemsnit Antal medarbejdere, ultimo JUSTEREDE FINANSIELLE Hoved- og NØGLETAL Justeret resultatopgørelse Justeret bruttoresultat 218,8 164,5 144,7 Justeret resultat før skat (EBT) 86,5 63,7 52,6 Årets resultat, justeret 68,3 49,8 38,9 Justerede nøgletal Justeret bruttoresultat pr. ton (USD) 7,5 7,5 7,6 Justeret resultat før skat (EBT) pr. ton (USD) 2 3,0 2,9 2,8 Justeret resultat før skat (EBT) konverteringsrate 3 40% 39% 36% Justeret egenkapitalforrentning (ROE) 4 31,0% 25,3% 24,2% Egenkapitalandel 12,6% 14,3% 11,8% Ovenstående tabel indeholder justerede finansielle hoved- og nøgletal, som er korrigeret for effekten af engangsomkostninger og særlige poster, der ikke er direkte relateret til den underliggende driftsaktivitet. Særlige poster indgår som en selvstændig linje i resultatopgørelsen. Vareforbruget i 2012 indeholder en engangsomkostning fra ophørt aktivitet på USD 8,6 mio. I årets resultat, justeret er der korrigeret for skat vedrørende tidligere år samt skattemæssig indvirkning fra ophørte aktiviteter og særlige poster. 1 Volumen inkluderer volumener solgt via reselling-transaktioner og fysisk distribution. En begrænset del af OW Bunkers transaktioner krydssælges desuden mellem reselling og fysisk distribution, og omvendt. 2 Justeret resultat før skat (EBT) pr. ton beregnes om justeret resultat før skat (EBT) divideret med volumen i ton. 3 Justeret resultat før skat (EBT) konverteringsrate beregnes som justeret resultat før skat (EBT) divideret med justeret brutto 4 Justeret egenkapitalforrentning (ROE) beregnes som årets resultat, justeret divideret med gennemsnitlig egenkapital i alt.

11 OW Bunker 11 Risikofaktorer En investering i aktier som f.eks. de udbudte aktier indebærer en høj økonomisk risiko. En investering i de udbudte aktier indebærer risici, herunder risici vedrørende OW Bunkers virksomhed og branche, som bør overvejes nøje, inden der træffes en beslutning om at købe udbudte aktier, herunder: OW Bunker opererer på konkurrenceprægede markeder, og hvis Koncernen ikke kan konkurrere effektivt på sine markeder, kan det føre til en forringelse af OW Bunkers Økonomiske, politiske og andre risici, der er forbundet med internationalt salg og aktiviteter, kan få negativ indvirkning på OW Det vil muligvis ikke lykkes for OW Bunker at udvide sin forretning i overensstemmelse med sin strategi. OW Bunkers skibsaktiviteter, herunder transport af skibsbrændstof, indebærer risici for Koncernen, som, hvis de realiseres, kan få væsentlig negativ indvirkning på OW Hvis eksterne leverandører undlader at levere ydelser til Koncernens eller dens kunder, kan det få væsentlig negativ indvirkning på OW Bunkers virksomhed, finansielle stilling og Hvis det skibsbrændstof eller de skibsbrændstofkomponenter, OW Bunker køber fra sine leverandører, ikke opfylder de aftalte kravspecifikationer, som Koncernen har aftalt at levere til sine kunder, kan det få væsentlig negativ indvirkning på OW Bunkers virksomhed, Væsentlige afbrydelser i tilgængeligheden eller udbuddet af brændstof vil få væsentlig negativ I lyset af OW Bunkers verdensomspændende aktiviteter er Koncernen udsat for skiftende økonomiske, politiske og statslige forhold, såvel som risiko for terrorangreb og pirateri samt internationale fjendtligheder, som tidligere har indvirket på søfartslogistik- og shippingindustrien, og hvis sådanne skiftende forhold, angreb eller hændelser indtræffer i fremtiden, kan det få negativ OW Bunker vil muligvis ikke kunne opretholde forsikringsdækning på det nuværende niveau om overhovedet. Hvis OW Bunker ikke kan fastholde sine ledende medarbejdere og nøglemedarbejdere eller tiltrække nye kvalificerede medarbejdere, kan det få væsentlig negativ IT-nedbrud og brud på datasikkerheden kan få væsentlig negativ indvirkning på OW Retstvister kan få væsentlig negativ indvirkning på OW Bunkers virksomhed, finansielle stilling og Den globale økonomiske udvikling og omfanget af international handel er væsentlige faktorer, der påvirker efterspørgslen efter skibsbrændstof, og et fald i international handel kan få negativ indvirkning på OW Væsentlige ændringer i markedsprisen på skibsbrændstof, som ikke afdækkes eller overføres til kunderne, kan få væsentlig negativ OW Bunker er udsat for forskellige risici i forbindelse med sin anvendelse af afledte instrumenter, der, hvis de ikke styres tilstrækkeligt, kan få væsentlig negativ Koncernen yder kredit til de fleste af sine kunder i forbindelse med deres køb af skibsbrændstof fra Koncernen, og det kan få væsentlig negativ indvirkning på OW resultat, hvis Koncernen ikke er i stand til at inddrive tilgodehavender fra sine kunder eller i givet fald ikke kan få dækket sådanne beløb gennem sin kreditforsikring. Visse af Koncernens kontrakter med kunder, leverandører og finansielle institutioner udsætter OW Bunker for en forhøjet modpartsrisiko, hvilket kan få væsentlig negativ OW Bunker er i sin virksomhed afhængig af evnen til at opnå finansiering af sit arbejdskapitalbehov og sin fremtidige vækst. Større valutakursudsving kan få væsentlig indvirkning på OW Bunkers Ændringer i love og regler vedrørende emissionskontrol, der er gældende for Koncernens aktiviteter, kan få væsentlig negativ Hvis OW Bunker overtræder sanktioner, der er pålagt af USA, EU, FN m.fl., kan det få væsentlig negativ indvirkning på OW Svigagtige handlinger fra Koncernens medarbejderes og/eller tredjemands side kan få væsentlig negativ indvirkning på OW Bunkers virksomhed, finansielle stilling og resultat, herunder som følge af strafferetlige, civilretlige og ansættelsesretlige sanktioner samt negativ medieomtale. Ændringer i dansk eller udenlandsk skatteog afgiftslovgivning eller compliancekrav eller den praktiske fortolkning og administration heraf kan få væsentlig negativ I lande, hvor Koncernen har etableret aktiviteter til fysisk distribution, skal OW Bunker generelt have licens til at levere skibsbrændstof, og Koncernen kan blive forhindret i at levere skibsbrændstof via sin fysiske distribution i de pågældende havne og områder, hvis sådanne tilladelser ikke opretholdes. Ændringer i lovgivningen om afledte instrumenter og udformningen af regler kan få væsentlig negativ indvirkning på OW I henhold til den amerikanske lov U.S. Foreign Account Tax Compliance Act skal der muligvis indeholdes 30% amerikansk forbundsstatsskat af visse betalinger, der foretages fra Selskabets side fra og med 1. januar 2017, medmindre visse krav overholdes. Risiko forbundet med udbuddet af aktier: Efter udbuddet vil storaktionæren fortsat være storaktionær og kan kontrollere eller på anden måde påvirke vigtige handlinger, som OW Bunker foretager, på en måde, som muligvis ikke er forenelig med OW Bunkers minoritetsaktionærers interesser. Aktierne har ikke tidligere været handlet offentligt, og kursen kan være volatil og svinge betydeligt som reaktion på en række faktorer. Fremtidige salg af aktier efter udbuddet kan medføre et fald i aktiernes markedskurs. Forskelle i valutakurser kan få væsentlig negativ indvirkning på en aktiebeholdnings værdi eller værdien af udloddet udbytte. Amerikanske og andre udenlandske ejere af aktier vil muligvis ikke kunne udnytte fortegningsrettigheder eller deltage i fremtidige fortegningsemissioner. Investorernes rettigheder som aktionærer vil være underlagt dansk ret og adskiller sig i visse henseender fra aktionærers rettigheder i henhold til andre landes lovgivning.

12 Udbudsbetingelser Deltagelse i udbuddet kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov. De fuldstændige udbudsbetingelser er beskrevet i prospektet, og potentielle investorer opfordres til at læse udbudsbetingelserne i prospektet. Nedenstående er blot et uddrag af disse. Der udbydes i alt op til stk. aktier i forbindelse med udbuddet. Selskabet udbyder et antal nye aktier, svarende til at selskabet rejser et bruttoprovenu på ca. DKK 110 mio., og de sælgende aktionærer udbyder mindst stk. eksisterende aktier. Forhøjelse og overallokeringsret I det omfang der måtte være tilstrækkelig efterspørgsel efter de udbudte aktier, kan storaktionæren forhøje antallet af eksisterende aktier, som denne sælger i udbuddet, dog således at storaktionæren ikke sælger mere end stk. eksisterende aktier (ekskl. overallokeringsaktierne). Storaktionæren har givet emissionsbankerne en ret til at købe op til stk. aktier til udbudskursen, som kan udnyttes helt eller delvist fra aktiernes første handels- og officielle noteringsdag og indtil 30 kalenderdage derefter, alene til dækning af eventuel overallokering eller korte positioner i forbindelse med udbuddet. Udbudsperiode Udbudsperioden løber fra og med den 20. marts 2014 og til og med senest den 1. april 2014 kl (dansk tid). Udbudsperioden for ordrer til og med DKK 3 mio. kan lukkes før resten af udbuddet, dog tidligst den 26. marts 2014 kl (dansk tid). En sådan tidligere hel eller delvis lukning offentliggøres i givet fald via NASDAQ OMX Copenhagen. Udbudskurs Udbudskursen forventes at ligge mellem DKK 120 og DKK 150 pr. udbudt aktie, franko. Udbudskursen fastlægges ved bookbuilding og forventes offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen senest den 2. april 2014 kl (dansk tid). Vilkår for afgivelse af bud Ordrer, der afgives til en kurs lig med eller højere end udbudskursen, afregnes til udbudskursen efter eventuel reduktion. Ordrer om køb til og med DKK 3 mio. afgives som bindende ordrer og kan ikke ændres eller annulleres af investor. Udbuddet for disse købsordrer kan lukkes særskilt. Ordrer om køb indgives skriftligt til investors eget kontoførende institut ved anvendelse af den ordreblanket, der er vedhæftet prospektet, og skal være Nordea Bank Danmark A/S i hænde senest den 1. april kl (dansk tid) eller på et sådant tidligere tidspunkt, hvor udbuddet lukkes helt eller delvist. Interessetilkendegivelser om køb for over DKK 3 mio. kan i løbet af udbudsperioden afgives til emissionsbankerne. Interessetilkendegivelserne vil i udbudsperioden løbende kunne ændres eller tilbagekaldes. Ved udløbet af udbudsperioden bliver interessetilkendegivelserne til bindende ordrer. Tildeling og reduktion Hvis de samlede ordrer i udbuddet overstiger antallet af udbudte aktier, vil der blive foretaget reduktion på følgende måde: Ved ordrer til og med DKK 3 mio. sker der en matematisk reduktion Ved ordrer på mere end DKK 3 mio. sker der individuel tildeling. Joint Bookrunners vil tildele de udbudte aktier efter aftale herom med selskabets bestyrelse og storaktionæren Der vil blive reserveret et antal udbudte aktier, svarende til en samlet værdi på DKK 20 mio. baseret på udbudskursen, som selskabet kan købe med henblik på at tilbyde medarbejderaktier Et antal udbudte aktier svarende til en samlet værdi på DKK 6 mio. baseret på udbudskursen vil blive reserveret til eventuelle ordrer, som de sælgende aktionærer eller andre parter tilknyttet selskabet afgiver. Resultatet af udbuddet, udbudskursen og tildelingsgrundlaget forventes offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen senest den 2. april 2014 kl (dansk tid). Hvis udbuddet lukkes før den 1. april 2014, vil offentliggørelsen af udbudskursen og tildelingen blive rykket tilsvarende frem. De udbudte aktier forventes leveret gennem VP Securities den 7. april 2014 mod kontant betaling i DKK. Handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen Aktierne er søgt optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen under symbolet OW. Første handelsdag for aktierne forventes at være den 2. april 2014, hvilket er tre dage før udbuddet bliver gennemført og afviklet. Aktiernes permanente fondskode (ISIN) er DK Hvis udbuddet ikke bliver gennemført, vil de udbudte aktier ikke blive leveret til investorerne. Enhver handel med aktierne foretaget i og uden for markedet, før de udbudte aktier er blevet leveret til investorer, vil som følge heraf kunne udsætte investorer for ansvar ved ikke at kunne levere de solgte aktier, og investorer, der har solgt eller erhvervet aktier i og uden for markedet, kan lide et tab. Sådanne handler sker for de involverede parters egen regning og risiko. Rettigheder og udbytte De udbudte aktier vil have samme rettigheder som alle andre aktier i OW Bunker A/S og vil bære fuld ret til udbytte. Hver aktie har én stemme på OW Bunker A/S generalforsamlinger. Prospekt Personer bosiddende i Danmark, og som ikke befinder sig i USA, Australien, Canada eller Japan, kan få adgang til prospektet med ordreblanket og detaljerede oplysninger om OW Bunker A/S samt fuldstændige udbudsbetingelser fra OW Bunkers investorhjemmeside owbunker.com/investor. Prospektet kan rekvireres i Nordeas filialer i Danmark samt hos: Carnegie Tlf.: Nordea Tlf.: ABG Sundal Collier Tlf.: OW Bunker A/S Stigsborgvej Nørresundby Danmark Tlf CVR nr

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

OW BUNKER OFFENTLIGGØR HENSIGT OM AT GENNEMFØRE EN BØRSNOTERING PÅ NASDAQ OMX COPENHAGEN

OW BUNKER OFFENTLIGGØR HENSIGT OM AT GENNEMFØRE EN BØRSNOTERING PÅ NASDAQ OMX COPENHAGEN PRESSEMEDDELELSE 5. marts 2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse er ikke et prospekt, men udgør

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse. ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for børsnoteringen. København, 3. marts 2014 Nr.

Selskabsmeddelelse. ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for børsnoteringen. København, 3. marts 2014 Nr. Selskabsmeddelelse København, 3. marts 2014 Nr. 1/2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt og

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering Selskabsmeddelelse 1/2011 København, 3. marts 2011 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Scandinavian Tobacco Group fastsætter kursen til DKK 100 pr. udbudt aktie i forbindelse med Selskabets børsnotering

Scandinavian Tobacco Group fastsætter kursen til DKK 100 pr. udbudt aktie i forbindelse med Selskabets børsnotering SELSKABSMEDDELELSE Nr. 4/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES - HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE - I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke et prospekt,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse. ISS fastsætter udbudskursen til DKK 160 pr. udbudt aktie. København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014

Selskabsmeddelelse. ISS fastsætter udbudskursen til DKK 160 pr. udbudt aktie. København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014 Selskabsmeddelelse København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN ISS fastsætter udbudskursen

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af 4.336.047 nye aktier Selskabsmeddelelse Nr. 5/2010 23. november 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

- 2 af 5 -

- 2 af 5 - - 1 af 5 - - 2 af 5 - Meddelelsen er udarbejdet udelukkende på grundlag af oplysninger modtaget fra Bang & Olufsen og offentligt tilgængelige kilder på eller før datoen herfor og er ikke blevet selvstændigt

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

NPinvestor.com A/S. Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017

NPinvestor.com A/S. Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017 NPinvestor.com A/S Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017 1 0. Indledende bemærkninger fra NPinvestor.com A/S Nærværende prospekttillæg skal læses i forlængelse af det offentliggjorte prospekt

Læs mere

DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit "bedste og endelige tilbud" Betingelsen om minimumsaccept nedsættes til 80 % fra 90 %

DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit bedste og endelige tilbud Betingelsen om minimumsaccept nedsættes til 80 % fra 90 % Kontaktperson: Michael Hanretta +1 302-774-4005 michael.j.hanretta@usa.dupont.com DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit "bedste og endelige tilbud" Betingelsen om minimumsaccept

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio.

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. Københavns Fondsbørs København, den 12. april 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2002 Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. I henhold til bemyndigelse i PARKEN Sport & Entertainments

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Danske Bank køber Sampo Bank

Danske Bank køber Sampo Bank P R E S S E M Ø D E Danske Bank køber Sampo Bank Ekspansion i Finland og Baltikum Peter Straarup, Ordførende direktør 9. November 2006 Danske Bank køber Sampo Bank - Finlands tredjestørste bank med aktiviteter

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere