Kom med ombord. OW Bunker går på børsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom med ombord. OW Bunker går på børsen"

Transkript

1 Kom med ombord OW Bunker går på børsen

2 2 OW Bunker OW Bunker kort fortalt OW Bunker er en af verdens førende globale distributører af skibsbrændstof med 38 kontorer i 29 lande. I 2013 betjente OW Bunker ca kunder i 134 lande og har globalt flere end 600 medarbejdere. OW Bunker udspringer af Ove Wrist & Co s skibsproviantering, der blev grundlagt i Aalborg i 1950 erne. Efterhånden som kunderne i stigende omfang ønskede at få leveret brændstof (bunker) til deres skibe udover de fornødenheder, som skibsprovianteringen tog sig af, etablerede Ove Wrist i 1980 datterselskabet OW Bunker. OW Bunker opererer som både fysisk distributør og reseller af skibsbrændstof i modsætning til nogle konkurrenter, der enten er fysisk distributør eller reseller. Vi har udviklet vores forretningsmodel gennem mange år og oplever store fordele ved at operere som både fysisk distributør og reseller. Som fysisk distributør dækker OW Bunker det meste af værdikæden fra transport af skibsbrændstof og komponenter fra raffinaderier til lagringsog blandingsfaciliteter, videre til salg og marketing efterfulgt af fysisk distribution til skibe i havn eller på åbent hav. Som reseller styrer OW Bunker indkøbet af skibsbrændstof på vegne af kunden; vi finder den bedste pris fra en fysisk distributør og er ansvarlig for leveringen og kvaliteten af skibsbrændstoffet. Herudover tilbyder OW Bunker risikostyringsløsninger, der kan fastlåse kundens omkostninger til skibsbrændstof og beskytte mod markedsudsving ved brug af forskellige afdækningsinstrumenter. Muligheden for at yde kunderne kredit er også et væsentligt konkurrenceparameter. #1 Delt førsteplads som verdens førende distributør af skibsbrændstof Værdikæde for distribution af skibsbrændstof OLIE Transport OLIE nr.1 OLIE nr.2 Levering Slutbruger Raffinering Produktion af fueloile, destillater og andre brændstofkomponenter Transport Transport mellem produktionssted og olielagre/blandingsfaciliteter Lagring og blanding Lokale olielagre og blandingsfaciliteter tæt på forbrugscentre (typisk havne) Salg/ REselling Styring af processen for indkøb af skibsbrændstof på vegne af kunden, inkl. bestilling af fysisk distribution Fysisk distribution Levering til skibe i havn eller til havs Slutbruger Kunden modtager sit brændstof

3 OW Bunker 3 7% 23% 27% Global markedsandel Gennemsnitlig årlig vækst i bruttoresultat i perioden Gennemsnitlig forrentning af egenkapitalen i perioden OW Bunkers geografiske udbredelse OW Bunker tilstedeværelse geografisk fordeling af OW Bunkers omsætning Baseret på leveringssted, 2013 Salg af skibsbrændstof sker primært i strategisk placerede havne og områder med meget skibstrafik. Det er bl.a. Antwerpen, Fujairah, Gibraltar, Hongkong, Houston, Istanbul, Los Angeles, Panama, Rotterdam, Singapore og Suez samt ud for Vest- og Sydafrikas kyster. OW Bunker servicerer hovedparten af disse områder med reselling og/eller fysisk levering. Nord- og Sydamerika 9% Mellemøsten og Afrika 5% Asien (ekskl. Singapore) 16% Danmark 3% Nordeuropa (ekskl. Danmark) 33% Singapore 28% Sydeuropa 6%

4 4 OW Bunker Marked med årlig vækst på 3-4% Handel med skibsbrændstof er en logistikforretning. Populært sagt er skibsbrændstofdistributører som OW Bunker flydende tankstationer, der sælger brændstof til container-, tørlast- og tankskibe, der står for ca. to tredjedele af efterspørgslen, samt til passagerskibe, fiskefartøjer, militærflåder og offshoreindustrien. Efterspørgslen efter skibsbrændstof er primært drevet af den globale verdenshandel og antallet af skibe på havet. Efterspørgslen er altså ikke direkte påvirket af udviklingen i skibsrater eller den underliggende oliepris. Målt på volumen voksede markedet i gennemsnit årligt med anslået 3,3% i perioden fra 2005 til 30. september 2013 sammenlignet med 2,1% i det globale BNP i samme periode. For de 12 måneder, der sluttede 30. september 2013, anslås den samlede volumen på det globale marked for skibsbrændstof til 372 mio. ton. OW Bunker forventer, at den globale volumen for skibsbrændstof i perioden 2012 til 2016 årligt vil vokse 3-4% i gennemsnit, primært drevet af vækst i antallet af skibe i drift og vækst i den internationale handel.

5 OW Bunker 5 Markedstendenser til gavn for OW Bunker Markedet for skibsbrændstof er meget fragmenteret, og aktørerne kan deles op i tre grupper: store olieselskaber, store uafhængige distributører som OW Bunker samt lokale uafhængige bunkerselskaber. Markedsudviklingen er i de seneste år gået i en retning, der har gavnet de store uafhængige distributører som OW Bunker. Denne udvikling forventes at fortsætte pga. følgende forhold: Store olieselskaber trækker sig ud af markedet for skibsbrændstof og fokuserer mere på olieudvinding Ved nuværende priser kan brændstof udgøre mere end 70% af et skibs driftsomkostninger. Det har ført til en øget professionalisering blandt kunderne, der i stigende grad efterspørger globale samarbejdsaftaler med globale distributører Efterspørgsel fra kunderne efter kredit og risikostyringsløsninger pga. den betydelige økonomiske værdi af en ordre på skibsbrændstof Øget regulering af industrien, hvilket stiller større krav til distributører af skibsbrændstof. Skærpede miljøkrav kan også gøre brændstof dyrere og således øge efterspørgslen efter kredit Større betydning af stordriftsfordele og global tilstedeværelse for distributører af brændstof. Fordeling af anslået markedsvolumen for skibsbrændstof Volumen, mio. ton Store olieselskaber Førende, uafhængige distributører Mindre, uafhængige distributører % 19% 50% % Vækst i markedsandel 23% 34% 43% For de 12 måneder, der sluttede 30. september 2013 Kilde: Ledelsens skøn ud fra oplysninger fra branchepublikationer og andre kilder Disse forhold har medført, at de førende uafhængige distributører samlet set har vundet markedsandele målt på volumen fra ca. 19% i 2007 til ca. 34% i Inden for kategorien af førende uafhængige distributører har OW Bunker vundet markedsandele, og med en markedsandel på ca. 7% er vi i dag verdens største distributør af skibsbrændstof sammen med amerikanske World Fuel Services. 372 OW Bunkers årlige volumen sammenlignet med spotprisen på Brent og shippingrater Mio. ton USD per tønde og shipping indeks Da udsving i prisen på skibsbrændstof overføres til kunderne, påvirkes distributørernes indtjening ikke direkte af udsving i brændstofpriserne. Volumen for skibsbrændstof påvirkes heller ikke direkte af kortvarige udsving i prisen på olie eller udviklingen i shippingrater, hvilket er afspejlet i OW Bunkers volumenudvikling i perioden Volumen (mio. ton) Brent spotpris Shippingrater Kilde: Volumen: Selskabsoplysninger, Spotprisen på Brent: EIA (31. december 2013), Shippingrater: Clarkson (31. december 2013)

6 6 OW Bunker Unik og robust forretningsmodel OW Bunkers forretningsmodel med betydelige aktiviteter inden for både fysisk distribution og reselling er unik. Aktiviteterne supplerer og understøtter hinanden og påvirkes ofte forskelligt af økonomiske konjunkturer. Reselling bidrager til en optimal udnyttelse af den fysiske skibskapacitet, mens tilstedeværelsen af fysisk distribution i en havn giver resellerne en dybere indsigt i markedet og fører til flere kundeforespørgsler. Den integrerede forretningsmodel gør det muligt at tilbyde en række fordele i forhold til både leverandører og kunder, hvilket gør OW Bunker til en attraktiv partner. Leverandører Kunder Stor aftager af skibsbrændstof: OW Bunkers størrelse gør os til en vigtig salgskanal for leverandører og giver mulighed for at opnå gunstige vilkår ved indkøb af brændstof Konkurrencedygtige priser: OW Bunkers størrelse sikrer kunderne konkurrencedygtige priser. Med udgangspunkt i vores markedsindsigt, netværk og interne systemer kan vi desuden hjælpe kunderne med at optimere deres indkøb af brændstof OW Bunker tager sig af kundeforholdet: Leverandører (f.eks. store olieselskaber) outsourcer de forskellige aktiviteter i forhold til slut brugerne, herunder salg og markedsføring, sikring af kvalitet og levering, fakturering og ydelse af kredit One-stop-shop: OW Bunkers globale tilstedeværelse imødekommer kundernes stigende efterspørgsel efter globale partnere. Dertil kommer, at OW Bunker kan tilbyde risikostyringsløsninger, der giver kunderne bedre mulighed for styre omkostningerne til brændstof og begrænse effekterne af markedsudsving Styring af mange kunder og transaktioner: OW Bunker har med sin størrelse og fokus på slutkunden de nødvendige interne systemer til at håndtere et stort antal kunder og transaktioner. Det er attraktivt for leverandøren kun at handle med OW Bunker frem for med mange mindre kunder Kvalitetssikring: OW Bunker er førende inden for brug af udstyr til måling af den leverede mængde brændstof (mass flow meters). Kunder lægger også vægt på OW Bunkers kvalitetskontrol og evne til hurtigt og præcist at gennemføre transaktioner efter kundens ønske Høj kreditværdighed: OW Bunkers stærke finansielle position gør os til en solid og kreditværdig modpart at handle med, da risikoen for tab er lav Kundekredit: OW Bunkers evne til at kunne tilbyde kredit er et vigtigt parameter, når kunderne skal vælge brændstofdistributør pga. den betydelige økonomiske værdi af en typisk ordre på skibsbrændstof OW Bunkers væsentlige styrker Attraktivt vækstmarked, robust over for makroøkonomisk nedgang Førende distributør i et fragmenteret marked positioneret til fortsat vækst Integreret og fleksibel forretningsmodel med få anlægsaktiver Robust risikostyringssystem og -kultur Stærk, skalerbar operationel platform Stærk økonomisk profil med god evne til at skabe cash flow.

7 OW Bunker 7 forstå tallene Med en omsætning på ca. 93 mia. kr. er OW Bunker en af Danmarks absolut største virksomheder målt på omsætning. Det er på sin vis meget flatterende, men det er ikke den rigtige måde at anskue OW Bunker på. OW Bunkers resultater afhænger af den distribuerede mængde brændstof og den servicemargin, kunderne opkræves pr. ton brændstof, og ikke af den underliggende brændstofpris. Vi vurderer generelt, at brændstofdistributørens servicemargin udgør ca. 2-3% af selve prisen på brændstof. Brutto resultatet (omsætningen fratrukket OW Bunkers udgifter til indkøb af skibsbrændstof) er således et mere reelt udtryk for vores omsætning. De nøgletal OW Bunker styrer forretningen efter er: Volumen (antal ton) Bruttoresultat og bruttoresultat pr. ton Resultat før skat (EBT) og resultat før skat pr. ton Årets Volumen bruttoresultat resultat før skat (EBT) Mio. ton USD mio. USD USD mio. USD Volumen Justeret bruttoresultat Justeret bruttoresultat pr. ton Justeret EBT Justeret EBT pr. ton Efter mange år med solid organisk og profitabel vækst er OW Bunker i dag en af verdens førende uafhængige distributører af skibsbrændstof. Vi har gennem årene investeret i og opbygget en robust og skalerbar forretningsmodel, der i de seneste tre år har sikret en gennemsnitlig forrentning af egenkapitalen på over 25%. I 2013 leverede vi en vækst på over 30% i de nøgletal, vi styrer forretningen efter; volumen, bruttoresultat og resultat før skat. Vi er med andre ord i fin form til at byde nye ejere velkommen. Jim Pedersen, CEO

8 8 OW Bunker Central Risikostyring OW Bunker har en forsigtig tilgang til risici, der styres centralt og konstant overvåges af ledelsen. De væsentligste risici er kreditrisiko på kunder og eksponering mod udsving i prisen på brændstof. Vores tilgang til og ekspertise inden for risikostyring har været afgørende for det stabile bruttoresultat pr. ton, vi har opnået selv i perioder med meget volatile priser på skibsbrændstof og vanskelige økonomiske forhold for kunderne. Kreditrisiko på kunder OW Bunker har en intern kreditafdeling, der arbejder inden for rammer godkendt af bestyrelsen. Som et led i risikostyringen forsikres typisk 70-75% af tilgodehavenderne. Ud over kreditforsikring har OW Bunker international lovhjemmel til at foretage arrest i et skib og kan i sidste ende sælge et sådant arresteret skib og anvende provenuet til at dække det skyldige beløb. Udsving i prisen på skibsbrændstof Risikostyring i forhold til prisen på skibsbrændstof er integreret i hele OW Bunkers forsyningskæde, fra indkøb af brændstof fra leverandører til salg af brændstof til kunder. Alle funktioner afdækker deres eksponering hos risikostyringsafdelingen, der igen afdækker OW Bunkers samlede åbne position i markedet. Risikostyringsafdelingens afdækningsstrategi gennemgås dagligt med ledelsen og tilpasses efter behov til ændringer i markedsforholdene og altid i overensstemmelse med det overordnede formål at stabilisere bruttoresultat pr. ton. OW Bunkers ledelse Niels Henrik Jensen Jim Pedersen Niels Henrik Jensen (1954) Bestyrelsesformand Medlem af og formand for bestyrelsen siden Niels Henrik Jensen er CEO i A/S Det Østasiatiske Kompagni, og er uddannet cand.jur. Jim Pedersen (1959) CEO Jim Pedersen blev ansat i OW Bunker i Jim Pedersen har adskillige års erfaring i olieindustrien, hvor han har arbejdet for internationale selskaber, herunder Danske Shell A/S, Texaco A/S og DONG Energy A/S. Jim Pedersen er HD i eksportmarkedsføring og har en lederuddannelse fra INSEAD.

9 OW Bunker 9 Anvendelse af provenu 50% Selskabet har til hensigt at anvende det forventede nettoprovenu fra salget af de nye aktier på ca. DKK 66 mio. til delvist at finansiere indfrielse af et ikke-driftsmæssigt lån. OW Bunker modtager ikke noget provenu i forbindelse med de sælgende aktionærers salg af eksisterende aktier i udbuddet. Mål for udbytte af årets resultat 1 Der udbetales ikke udbytte i 2014 på basis af resultatet i 2013 Forventninger til % Idet OW Bunker forventer fortsat at udvikle sin virksomhed, styrke sin markedsposition og vinde yderligere markedsandele i 2014 og med afsæt i de nuværende markedsforhold og -forventninger, vurderer OW Bunker, at kunne forøge sin volumen i 2014 med ca. 10% i forhold til OW Bunker forventer fortsat at kunne have gavn af stordriftsfordele i sin omkostningsbase, og OW Bunker har som mål at forbedre årets resultat som minimum på niveau med væksten i volumen. Det forudsatte forretningsmiks for 2014 indebærer også, at OW Bunkers netto finansieringsdage vil falde en smule. 2 Forventet vækst i volumen i Mål for udbytte er fremadrettede udsagn og er ikke udtryk for nogen garanti. De faktiske udbyttebetalinger kan afvige væsentligt herfra. For detaljerede oplysninger om udbytte og udbyttepolitik, herunder de forretningsmæssige og juridiske begrænsninger for betaling af udbytte, henvises der til afsnittet Udbytte og udbyttepolitik i prospektet offentliggjort d. 18. marts De fremadrettede konsoliderede finansielle oplysninger for regnskabsåret 2014 er fremadrettede udsagn og er ikke udtryk for nogen garanti og bør læses i sammenhæng med afsnittet Risikofaktorer, som er medtaget i prospektet offentliggjort den 18. marts 2014, og i en forkortet version i denne brochure. Der henvises også til afsnittet Særlig meddelelse vedrørende fremadrettede udsagn i prospektet for en gennemgang af de faktorer, der kan få negativ indvirkning på OW Bunkers driftsmæssige og finansielle resultater. Vigtig information Denne brochure er udarbejdet af OW Bunker A/S ( Selskabet ) udelukkende til orientering. Enhver beslutning om at købe eller erhverve værdipapirer i forbindelse med udbuddet skal træffes uafhængigt af denne brochure og udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i prospektet offentliggjort den 18. marts 2014, herunder eventuelle ændringer eller tillæg dertil. Denne brochure udgør ikke en anbefaling vedrørende de værdipapirer, der udbydes i henhold til prospektet. Denne brochure udgør ikke eller indgår ikke som en del af og skal ikke fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede eller en opfordring til at købe eller erhverve værdipapirer i Selskabet eller nogen af dets dattervirksomheder i nogen jurisdiktion eller en tilskyndelse til at foretage investeringsaktiviteter i nogen jurisdiktion. Hverken denne brochure eller nogen del eller kopi heraf må medtages eller sendes til USA, Australien, Canada, Japan eller distribueres, direkte eller indirekte, i USA, Australien, Canada eller Japan eller andre lande uden for Danmark. Personer, der kommer i besiddelse af denne brochure, skal overholde alle sådanne begrænsninger. Manglende overholdelse af disse begrænsninger kan udgøre et brud på lokal værdipapirlovgivning. Værdipapirer, hvortil der henvises i denne brochure, er ikke og forventes ikke at blive registreret i henhold til US Securities Act of 1933 med senere ændringer. Sådanne værdipapirer må ikke udbydes eller sælges i USA, med mindre det sker i medfør af en undtagelse fra eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i den pågældende lov. Denne brochure indeholder fremadrettede udsagn, der indebærer risici og usikkerheder. Sådanne udsagn er baseret på forventninger pr. den dato, de er afgivet, og kan og vil ofte afvige væsentligt fra de faktiske resultater. De fremadrettede udsagn i denne brochure er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, uden begrænsning, ledelsens gennemgang af historiske driftsresultater, oplysninger i optegnelser og andre data fra tredjeparter. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev anlagt, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige, eller som ligger uden for Selskabets kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan få Selskabets faktiske resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn. De oplysninger, udtalelser og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne brochure, gælder kun pr. datoen herfor og kan herfor ændres uden varsel.

10 10 OW Bunker Udvalgte historiske regnskabsoplysninger USD mio Resultatopgørelse Nettoomsætning , , ,1 Bruttoresultat 218,8 155,9 144,7 Særlige poster -3,0-4,8 - Resultat af primær drift (EBIT) 102,0 64,6 66,2 Finansielle omkostninger, netto -18,5-14,3-13,6 Resultat før skat (EBT) 83,5 50,3 52,6 Årets resultat 63,4 42,7 39,1 Balance Langfristede aktiver i alt 147,1 126,8 148,6 Kortfristede aktiver i alt 1.617, , ,3 Aktiver i alt 1.764, , ,9 Egenkapital i alt 222,8 218,2 176,2 Langfristede forpligtelser i alt 37,6 333,8 403,1 Kortfristede forpligtelser i alt 1.504,2 977,4 916,7 Nettoarbejdskapital, efter bankkreditfaciliteter 122,1 121,5 35,6 Nettorentebærende gæld 503,7 387,2 412,0 Materielle anlægsaktiver anskaffet i årets løb 37,1 10,9 4,6 Pengestrømme Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter -14,8 16,3-118,7 Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter -35,9 7,3-4,5 Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter -35,9 19,3-7,7 Ændring i likvider -86,7 42,8-131,0 Øvrige Volumen (mio. ton) 1 29,2 22,1 19,0 Antal medarbejdere, gennemsnit Antal medarbejdere, ultimo JUSTEREDE FINANSIELLE Hoved- og NØGLETAL Justeret resultatopgørelse Justeret bruttoresultat 218,8 164,5 144,7 Justeret resultat før skat (EBT) 86,5 63,7 52,6 Årets resultat, justeret 68,3 49,8 38,9 Justerede nøgletal Justeret bruttoresultat pr. ton (USD) 7,5 7,5 7,6 Justeret resultat før skat (EBT) pr. ton (USD) 2 3,0 2,9 2,8 Justeret resultat før skat (EBT) konverteringsrate 3 40% 39% 36% Justeret egenkapitalforrentning (ROE) 4 31,0% 25,3% 24,2% Egenkapitalandel 12,6% 14,3% 11,8% Ovenstående tabel indeholder justerede finansielle hoved- og nøgletal, som er korrigeret for effekten af engangsomkostninger og særlige poster, der ikke er direkte relateret til den underliggende driftsaktivitet. Særlige poster indgår som en selvstændig linje i resultatopgørelsen. Vareforbruget i 2012 indeholder en engangsomkostning fra ophørt aktivitet på USD 8,6 mio. I årets resultat, justeret er der korrigeret for skat vedrørende tidligere år samt skattemæssig indvirkning fra ophørte aktiviteter og særlige poster. 1 Volumen inkluderer volumener solgt via reselling-transaktioner og fysisk distribution. En begrænset del af OW Bunkers transaktioner krydssælges desuden mellem reselling og fysisk distribution, og omvendt. 2 Justeret resultat før skat (EBT) pr. ton beregnes om justeret resultat før skat (EBT) divideret med volumen i ton. 3 Justeret resultat før skat (EBT) konverteringsrate beregnes som justeret resultat før skat (EBT) divideret med justeret brutto 4 Justeret egenkapitalforrentning (ROE) beregnes som årets resultat, justeret divideret med gennemsnitlig egenkapital i alt.

11 OW Bunker 11 Risikofaktorer En investering i aktier som f.eks. de udbudte aktier indebærer en høj økonomisk risiko. En investering i de udbudte aktier indebærer risici, herunder risici vedrørende OW Bunkers virksomhed og branche, som bør overvejes nøje, inden der træffes en beslutning om at købe udbudte aktier, herunder: OW Bunker opererer på konkurrenceprægede markeder, og hvis Koncernen ikke kan konkurrere effektivt på sine markeder, kan det føre til en forringelse af OW Bunkers Økonomiske, politiske og andre risici, der er forbundet med internationalt salg og aktiviteter, kan få negativ indvirkning på OW Det vil muligvis ikke lykkes for OW Bunker at udvide sin forretning i overensstemmelse med sin strategi. OW Bunkers skibsaktiviteter, herunder transport af skibsbrændstof, indebærer risici for Koncernen, som, hvis de realiseres, kan få væsentlig negativ indvirkning på OW Hvis eksterne leverandører undlader at levere ydelser til Koncernens eller dens kunder, kan det få væsentlig negativ indvirkning på OW Bunkers virksomhed, finansielle stilling og Hvis det skibsbrændstof eller de skibsbrændstofkomponenter, OW Bunker køber fra sine leverandører, ikke opfylder de aftalte kravspecifikationer, som Koncernen har aftalt at levere til sine kunder, kan det få væsentlig negativ indvirkning på OW Bunkers virksomhed, Væsentlige afbrydelser i tilgængeligheden eller udbuddet af brændstof vil få væsentlig negativ I lyset af OW Bunkers verdensomspændende aktiviteter er Koncernen udsat for skiftende økonomiske, politiske og statslige forhold, såvel som risiko for terrorangreb og pirateri samt internationale fjendtligheder, som tidligere har indvirket på søfartslogistik- og shippingindustrien, og hvis sådanne skiftende forhold, angreb eller hændelser indtræffer i fremtiden, kan det få negativ OW Bunker vil muligvis ikke kunne opretholde forsikringsdækning på det nuværende niveau om overhovedet. Hvis OW Bunker ikke kan fastholde sine ledende medarbejdere og nøglemedarbejdere eller tiltrække nye kvalificerede medarbejdere, kan det få væsentlig negativ IT-nedbrud og brud på datasikkerheden kan få væsentlig negativ indvirkning på OW Retstvister kan få væsentlig negativ indvirkning på OW Bunkers virksomhed, finansielle stilling og Den globale økonomiske udvikling og omfanget af international handel er væsentlige faktorer, der påvirker efterspørgslen efter skibsbrændstof, og et fald i international handel kan få negativ indvirkning på OW Væsentlige ændringer i markedsprisen på skibsbrændstof, som ikke afdækkes eller overføres til kunderne, kan få væsentlig negativ OW Bunker er udsat for forskellige risici i forbindelse med sin anvendelse af afledte instrumenter, der, hvis de ikke styres tilstrækkeligt, kan få væsentlig negativ Koncernen yder kredit til de fleste af sine kunder i forbindelse med deres køb af skibsbrændstof fra Koncernen, og det kan få væsentlig negativ indvirkning på OW resultat, hvis Koncernen ikke er i stand til at inddrive tilgodehavender fra sine kunder eller i givet fald ikke kan få dækket sådanne beløb gennem sin kreditforsikring. Visse af Koncernens kontrakter med kunder, leverandører og finansielle institutioner udsætter OW Bunker for en forhøjet modpartsrisiko, hvilket kan få væsentlig negativ OW Bunker er i sin virksomhed afhængig af evnen til at opnå finansiering af sit arbejdskapitalbehov og sin fremtidige vækst. Større valutakursudsving kan få væsentlig indvirkning på OW Bunkers Ændringer i love og regler vedrørende emissionskontrol, der er gældende for Koncernens aktiviteter, kan få væsentlig negativ Hvis OW Bunker overtræder sanktioner, der er pålagt af USA, EU, FN m.fl., kan det få væsentlig negativ indvirkning på OW Svigagtige handlinger fra Koncernens medarbejderes og/eller tredjemands side kan få væsentlig negativ indvirkning på OW Bunkers virksomhed, finansielle stilling og resultat, herunder som følge af strafferetlige, civilretlige og ansættelsesretlige sanktioner samt negativ medieomtale. Ændringer i dansk eller udenlandsk skatteog afgiftslovgivning eller compliancekrav eller den praktiske fortolkning og administration heraf kan få væsentlig negativ I lande, hvor Koncernen har etableret aktiviteter til fysisk distribution, skal OW Bunker generelt have licens til at levere skibsbrændstof, og Koncernen kan blive forhindret i at levere skibsbrændstof via sin fysiske distribution i de pågældende havne og områder, hvis sådanne tilladelser ikke opretholdes. Ændringer i lovgivningen om afledte instrumenter og udformningen af regler kan få væsentlig negativ indvirkning på OW I henhold til den amerikanske lov U.S. Foreign Account Tax Compliance Act skal der muligvis indeholdes 30% amerikansk forbundsstatsskat af visse betalinger, der foretages fra Selskabets side fra og med 1. januar 2017, medmindre visse krav overholdes. Risiko forbundet med udbuddet af aktier: Efter udbuddet vil storaktionæren fortsat være storaktionær og kan kontrollere eller på anden måde påvirke vigtige handlinger, som OW Bunker foretager, på en måde, som muligvis ikke er forenelig med OW Bunkers minoritetsaktionærers interesser. Aktierne har ikke tidligere været handlet offentligt, og kursen kan være volatil og svinge betydeligt som reaktion på en række faktorer. Fremtidige salg af aktier efter udbuddet kan medføre et fald i aktiernes markedskurs. Forskelle i valutakurser kan få væsentlig negativ indvirkning på en aktiebeholdnings værdi eller værdien af udloddet udbytte. Amerikanske og andre udenlandske ejere af aktier vil muligvis ikke kunne udnytte fortegningsrettigheder eller deltage i fremtidige fortegningsemissioner. Investorernes rettigheder som aktionærer vil være underlagt dansk ret og adskiller sig i visse henseender fra aktionærers rettigheder i henhold til andre landes lovgivning.

12 Udbudsbetingelser Deltagelse i udbuddet kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov. De fuldstændige udbudsbetingelser er beskrevet i prospektet, og potentielle investorer opfordres til at læse udbudsbetingelserne i prospektet. Nedenstående er blot et uddrag af disse. Der udbydes i alt op til stk. aktier i forbindelse med udbuddet. Selskabet udbyder et antal nye aktier, svarende til at selskabet rejser et bruttoprovenu på ca. DKK 110 mio., og de sælgende aktionærer udbyder mindst stk. eksisterende aktier. Forhøjelse og overallokeringsret I det omfang der måtte være tilstrækkelig efterspørgsel efter de udbudte aktier, kan storaktionæren forhøje antallet af eksisterende aktier, som denne sælger i udbuddet, dog således at storaktionæren ikke sælger mere end stk. eksisterende aktier (ekskl. overallokeringsaktierne). Storaktionæren har givet emissionsbankerne en ret til at købe op til stk. aktier til udbudskursen, som kan udnyttes helt eller delvist fra aktiernes første handels- og officielle noteringsdag og indtil 30 kalenderdage derefter, alene til dækning af eventuel overallokering eller korte positioner i forbindelse med udbuddet. Udbudsperiode Udbudsperioden løber fra og med den 20. marts 2014 og til og med senest den 1. april 2014 kl (dansk tid). Udbudsperioden for ordrer til og med DKK 3 mio. kan lukkes før resten af udbuddet, dog tidligst den 26. marts 2014 kl (dansk tid). En sådan tidligere hel eller delvis lukning offentliggøres i givet fald via NASDAQ OMX Copenhagen. Udbudskurs Udbudskursen forventes at ligge mellem DKK 120 og DKK 150 pr. udbudt aktie, franko. Udbudskursen fastlægges ved bookbuilding og forventes offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen senest den 2. april 2014 kl (dansk tid). Vilkår for afgivelse af bud Ordrer, der afgives til en kurs lig med eller højere end udbudskursen, afregnes til udbudskursen efter eventuel reduktion. Ordrer om køb til og med DKK 3 mio. afgives som bindende ordrer og kan ikke ændres eller annulleres af investor. Udbuddet for disse købsordrer kan lukkes særskilt. Ordrer om køb indgives skriftligt til investors eget kontoførende institut ved anvendelse af den ordreblanket, der er vedhæftet prospektet, og skal være Nordea Bank Danmark A/S i hænde senest den 1. april kl (dansk tid) eller på et sådant tidligere tidspunkt, hvor udbuddet lukkes helt eller delvist. Interessetilkendegivelser om køb for over DKK 3 mio. kan i løbet af udbudsperioden afgives til emissionsbankerne. Interessetilkendegivelserne vil i udbudsperioden løbende kunne ændres eller tilbagekaldes. Ved udløbet af udbudsperioden bliver interessetilkendegivelserne til bindende ordrer. Tildeling og reduktion Hvis de samlede ordrer i udbuddet overstiger antallet af udbudte aktier, vil der blive foretaget reduktion på følgende måde: Ved ordrer til og med DKK 3 mio. sker der en matematisk reduktion Ved ordrer på mere end DKK 3 mio. sker der individuel tildeling. Joint Bookrunners vil tildele de udbudte aktier efter aftale herom med selskabets bestyrelse og storaktionæren Der vil blive reserveret et antal udbudte aktier, svarende til en samlet værdi på DKK 20 mio. baseret på udbudskursen, som selskabet kan købe med henblik på at tilbyde medarbejderaktier Et antal udbudte aktier svarende til en samlet værdi på DKK 6 mio. baseret på udbudskursen vil blive reserveret til eventuelle ordrer, som de sælgende aktionærer eller andre parter tilknyttet selskabet afgiver. Resultatet af udbuddet, udbudskursen og tildelingsgrundlaget forventes offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen senest den 2. april 2014 kl (dansk tid). Hvis udbuddet lukkes før den 1. april 2014, vil offentliggørelsen af udbudskursen og tildelingen blive rykket tilsvarende frem. De udbudte aktier forventes leveret gennem VP Securities den 7. april 2014 mod kontant betaling i DKK. Handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen Aktierne er søgt optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen under symbolet OW. Første handelsdag for aktierne forventes at være den 2. april 2014, hvilket er tre dage før udbuddet bliver gennemført og afviklet. Aktiernes permanente fondskode (ISIN) er DK Hvis udbuddet ikke bliver gennemført, vil de udbudte aktier ikke blive leveret til investorerne. Enhver handel med aktierne foretaget i og uden for markedet, før de udbudte aktier er blevet leveret til investorer, vil som følge heraf kunne udsætte investorer for ansvar ved ikke at kunne levere de solgte aktier, og investorer, der har solgt eller erhvervet aktier i og uden for markedet, kan lide et tab. Sådanne handler sker for de involverede parters egen regning og risiko. Rettigheder og udbytte De udbudte aktier vil have samme rettigheder som alle andre aktier i OW Bunker A/S og vil bære fuld ret til udbytte. Hver aktie har én stemme på OW Bunker A/S generalforsamlinger. Prospekt Personer bosiddende i Danmark, og som ikke befinder sig i USA, Australien, Canada eller Japan, kan få adgang til prospektet med ordreblanket og detaljerede oplysninger om OW Bunker A/S samt fuldstændige udbudsbetingelser fra OW Bunkers investorhjemmeside owbunker.com/investor. Prospektet kan rekvireres i Nordeas filialer i Danmark samt hos: Carnegie Tlf.: Nordea Tlf.: ABG Sundal Collier Tlf.: OW Bunker A/S Stigsborgvej Nørresundby Danmark Tlf CVR nr

OW BUNKER OFFENTLIGGØR HENSIGT OM AT GENNEMFØRE EN BØRSNOTERING PÅ NASDAQ OMX COPENHAGEN

OW BUNKER OFFENTLIGGØR HENSIGT OM AT GENNEMFØRE EN BØRSNOTERING PÅ NASDAQ OMX COPENHAGEN PRESSEMEDDELELSE 5. marts 2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse er ikke et prospekt, men udgør

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

PANDORA GÅR PÅ BØRSEN. Affordable luxury

PANDORA GÅR PÅ BØRSEN. Affordable luxury PANDORA GÅR PÅ BØRSEN Affordable luxury Historien om Pandora Den danske guldsmed Per Enevoldsen og hans kone Winnie stiftede i 1982 den guldsmedeforretning, som senere skulle blive til PANDORA. I de følgende

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06)

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) NNIT A/S Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015 (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Udbudskursinterval opjusteret fra DKK 100 DKK 120 til DKK 120 DKK 130 pr. Udbudt Aktie Dato for tidlig

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Meddelelse nr. 1/ 24. januar 2006 København, den 24. januar 2006 Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Aresa A/S ( Aresa eller Selskabet ) udbyder nye aktier

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA)

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej DK-1760 Copenhagen V Tel +45 33 27 33 00 CVR no 61056416 SELSKABSMEDDELELSE 15. maj 2008 Side 1 af 6 CARLSBERG OFFENTLIGGØR 1:1 FORTEGNINGSRETS- EMISSION PÅ DKK 30,5

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere