Kom med ombord. OW Bunker går på børsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom med ombord. OW Bunker går på børsen"

Transkript

1 Kom med ombord OW Bunker går på børsen

2 2 OW Bunker OW Bunker kort fortalt OW Bunker er en af verdens førende globale distributører af skibsbrændstof med 38 kontorer i 29 lande. I 2013 betjente OW Bunker ca kunder i 134 lande og har globalt flere end 600 medarbejdere. OW Bunker udspringer af Ove Wrist & Co s skibsproviantering, der blev grundlagt i Aalborg i 1950 erne. Efterhånden som kunderne i stigende omfang ønskede at få leveret brændstof (bunker) til deres skibe udover de fornødenheder, som skibsprovianteringen tog sig af, etablerede Ove Wrist i 1980 datterselskabet OW Bunker. OW Bunker opererer som både fysisk distributør og reseller af skibsbrændstof i modsætning til nogle konkurrenter, der enten er fysisk distributør eller reseller. Vi har udviklet vores forretningsmodel gennem mange år og oplever store fordele ved at operere som både fysisk distributør og reseller. Som fysisk distributør dækker OW Bunker det meste af værdikæden fra transport af skibsbrændstof og komponenter fra raffinaderier til lagringsog blandingsfaciliteter, videre til salg og marketing efterfulgt af fysisk distribution til skibe i havn eller på åbent hav. Som reseller styrer OW Bunker indkøbet af skibsbrændstof på vegne af kunden; vi finder den bedste pris fra en fysisk distributør og er ansvarlig for leveringen og kvaliteten af skibsbrændstoffet. Herudover tilbyder OW Bunker risikostyringsløsninger, der kan fastlåse kundens omkostninger til skibsbrændstof og beskytte mod markedsudsving ved brug af forskellige afdækningsinstrumenter. Muligheden for at yde kunderne kredit er også et væsentligt konkurrenceparameter. #1 Delt førsteplads som verdens førende distributør af skibsbrændstof Værdikæde for distribution af skibsbrændstof OLIE Transport OLIE nr.1 OLIE nr.2 Levering Slutbruger Raffinering Produktion af fueloile, destillater og andre brændstofkomponenter Transport Transport mellem produktionssted og olielagre/blandingsfaciliteter Lagring og blanding Lokale olielagre og blandingsfaciliteter tæt på forbrugscentre (typisk havne) Salg/ REselling Styring af processen for indkøb af skibsbrændstof på vegne af kunden, inkl. bestilling af fysisk distribution Fysisk distribution Levering til skibe i havn eller til havs Slutbruger Kunden modtager sit brændstof

3 OW Bunker 3 7% 23% 27% Global markedsandel Gennemsnitlig årlig vækst i bruttoresultat i perioden Gennemsnitlig forrentning af egenkapitalen i perioden OW Bunkers geografiske udbredelse OW Bunker tilstedeværelse geografisk fordeling af OW Bunkers omsætning Baseret på leveringssted, 2013 Salg af skibsbrændstof sker primært i strategisk placerede havne og områder med meget skibstrafik. Det er bl.a. Antwerpen, Fujairah, Gibraltar, Hongkong, Houston, Istanbul, Los Angeles, Panama, Rotterdam, Singapore og Suez samt ud for Vest- og Sydafrikas kyster. OW Bunker servicerer hovedparten af disse områder med reselling og/eller fysisk levering. Nord- og Sydamerika 9% Mellemøsten og Afrika 5% Asien (ekskl. Singapore) 16% Danmark 3% Nordeuropa (ekskl. Danmark) 33% Singapore 28% Sydeuropa 6%

4 4 OW Bunker Marked med årlig vækst på 3-4% Handel med skibsbrændstof er en logistikforretning. Populært sagt er skibsbrændstofdistributører som OW Bunker flydende tankstationer, der sælger brændstof til container-, tørlast- og tankskibe, der står for ca. to tredjedele af efterspørgslen, samt til passagerskibe, fiskefartøjer, militærflåder og offshoreindustrien. Efterspørgslen efter skibsbrændstof er primært drevet af den globale verdenshandel og antallet af skibe på havet. Efterspørgslen er altså ikke direkte påvirket af udviklingen i skibsrater eller den underliggende oliepris. Målt på volumen voksede markedet i gennemsnit årligt med anslået 3,3% i perioden fra 2005 til 30. september 2013 sammenlignet med 2,1% i det globale BNP i samme periode. For de 12 måneder, der sluttede 30. september 2013, anslås den samlede volumen på det globale marked for skibsbrændstof til 372 mio. ton. OW Bunker forventer, at den globale volumen for skibsbrændstof i perioden 2012 til 2016 årligt vil vokse 3-4% i gennemsnit, primært drevet af vækst i antallet af skibe i drift og vækst i den internationale handel.

5 OW Bunker 5 Markedstendenser til gavn for OW Bunker Markedet for skibsbrændstof er meget fragmenteret, og aktørerne kan deles op i tre grupper: store olieselskaber, store uafhængige distributører som OW Bunker samt lokale uafhængige bunkerselskaber. Markedsudviklingen er i de seneste år gået i en retning, der har gavnet de store uafhængige distributører som OW Bunker. Denne udvikling forventes at fortsætte pga. følgende forhold: Store olieselskaber trækker sig ud af markedet for skibsbrændstof og fokuserer mere på olieudvinding Ved nuværende priser kan brændstof udgøre mere end 70% af et skibs driftsomkostninger. Det har ført til en øget professionalisering blandt kunderne, der i stigende grad efterspørger globale samarbejdsaftaler med globale distributører Efterspørgsel fra kunderne efter kredit og risikostyringsløsninger pga. den betydelige økonomiske værdi af en ordre på skibsbrændstof Øget regulering af industrien, hvilket stiller større krav til distributører af skibsbrændstof. Skærpede miljøkrav kan også gøre brændstof dyrere og således øge efterspørgslen efter kredit Større betydning af stordriftsfordele og global tilstedeværelse for distributører af brændstof. Fordeling af anslået markedsvolumen for skibsbrændstof Volumen, mio. ton Store olieselskaber Førende, uafhængige distributører Mindre, uafhængige distributører % 19% 50% % Vækst i markedsandel 23% 34% 43% For de 12 måneder, der sluttede 30. september 2013 Kilde: Ledelsens skøn ud fra oplysninger fra branchepublikationer og andre kilder Disse forhold har medført, at de førende uafhængige distributører samlet set har vundet markedsandele målt på volumen fra ca. 19% i 2007 til ca. 34% i Inden for kategorien af førende uafhængige distributører har OW Bunker vundet markedsandele, og med en markedsandel på ca. 7% er vi i dag verdens største distributør af skibsbrændstof sammen med amerikanske World Fuel Services. 372 OW Bunkers årlige volumen sammenlignet med spotprisen på Brent og shippingrater Mio. ton USD per tønde og shipping indeks Da udsving i prisen på skibsbrændstof overføres til kunderne, påvirkes distributørernes indtjening ikke direkte af udsving i brændstofpriserne. Volumen for skibsbrændstof påvirkes heller ikke direkte af kortvarige udsving i prisen på olie eller udviklingen i shippingrater, hvilket er afspejlet i OW Bunkers volumenudvikling i perioden Volumen (mio. ton) Brent spotpris Shippingrater Kilde: Volumen: Selskabsoplysninger, Spotprisen på Brent: EIA (31. december 2013), Shippingrater: Clarkson (31. december 2013)

6 6 OW Bunker Unik og robust forretningsmodel OW Bunkers forretningsmodel med betydelige aktiviteter inden for både fysisk distribution og reselling er unik. Aktiviteterne supplerer og understøtter hinanden og påvirkes ofte forskelligt af økonomiske konjunkturer. Reselling bidrager til en optimal udnyttelse af den fysiske skibskapacitet, mens tilstedeværelsen af fysisk distribution i en havn giver resellerne en dybere indsigt i markedet og fører til flere kundeforespørgsler. Den integrerede forretningsmodel gør det muligt at tilbyde en række fordele i forhold til både leverandører og kunder, hvilket gør OW Bunker til en attraktiv partner. Leverandører Kunder Stor aftager af skibsbrændstof: OW Bunkers størrelse gør os til en vigtig salgskanal for leverandører og giver mulighed for at opnå gunstige vilkår ved indkøb af brændstof Konkurrencedygtige priser: OW Bunkers størrelse sikrer kunderne konkurrencedygtige priser. Med udgangspunkt i vores markedsindsigt, netværk og interne systemer kan vi desuden hjælpe kunderne med at optimere deres indkøb af brændstof OW Bunker tager sig af kundeforholdet: Leverandører (f.eks. store olieselskaber) outsourcer de forskellige aktiviteter i forhold til slut brugerne, herunder salg og markedsføring, sikring af kvalitet og levering, fakturering og ydelse af kredit One-stop-shop: OW Bunkers globale tilstedeværelse imødekommer kundernes stigende efterspørgsel efter globale partnere. Dertil kommer, at OW Bunker kan tilbyde risikostyringsløsninger, der giver kunderne bedre mulighed for styre omkostningerne til brændstof og begrænse effekterne af markedsudsving Styring af mange kunder og transaktioner: OW Bunker har med sin størrelse og fokus på slutkunden de nødvendige interne systemer til at håndtere et stort antal kunder og transaktioner. Det er attraktivt for leverandøren kun at handle med OW Bunker frem for med mange mindre kunder Kvalitetssikring: OW Bunker er førende inden for brug af udstyr til måling af den leverede mængde brændstof (mass flow meters). Kunder lægger også vægt på OW Bunkers kvalitetskontrol og evne til hurtigt og præcist at gennemføre transaktioner efter kundens ønske Høj kreditværdighed: OW Bunkers stærke finansielle position gør os til en solid og kreditværdig modpart at handle med, da risikoen for tab er lav Kundekredit: OW Bunkers evne til at kunne tilbyde kredit er et vigtigt parameter, når kunderne skal vælge brændstofdistributør pga. den betydelige økonomiske værdi af en typisk ordre på skibsbrændstof OW Bunkers væsentlige styrker Attraktivt vækstmarked, robust over for makroøkonomisk nedgang Førende distributør i et fragmenteret marked positioneret til fortsat vækst Integreret og fleksibel forretningsmodel med få anlægsaktiver Robust risikostyringssystem og -kultur Stærk, skalerbar operationel platform Stærk økonomisk profil med god evne til at skabe cash flow.

7 OW Bunker 7 forstå tallene Med en omsætning på ca. 93 mia. kr. er OW Bunker en af Danmarks absolut største virksomheder målt på omsætning. Det er på sin vis meget flatterende, men det er ikke den rigtige måde at anskue OW Bunker på. OW Bunkers resultater afhænger af den distribuerede mængde brændstof og den servicemargin, kunderne opkræves pr. ton brændstof, og ikke af den underliggende brændstofpris. Vi vurderer generelt, at brændstofdistributørens servicemargin udgør ca. 2-3% af selve prisen på brændstof. Brutto resultatet (omsætningen fratrukket OW Bunkers udgifter til indkøb af skibsbrændstof) er således et mere reelt udtryk for vores omsætning. De nøgletal OW Bunker styrer forretningen efter er: Volumen (antal ton) Bruttoresultat og bruttoresultat pr. ton Resultat før skat (EBT) og resultat før skat pr. ton Årets Volumen bruttoresultat resultat før skat (EBT) Mio. ton USD mio. USD USD mio. USD Volumen Justeret bruttoresultat Justeret bruttoresultat pr. ton Justeret EBT Justeret EBT pr. ton Efter mange år med solid organisk og profitabel vækst er OW Bunker i dag en af verdens førende uafhængige distributører af skibsbrændstof. Vi har gennem årene investeret i og opbygget en robust og skalerbar forretningsmodel, der i de seneste tre år har sikret en gennemsnitlig forrentning af egenkapitalen på over 25%. I 2013 leverede vi en vækst på over 30% i de nøgletal, vi styrer forretningen efter; volumen, bruttoresultat og resultat før skat. Vi er med andre ord i fin form til at byde nye ejere velkommen. Jim Pedersen, CEO

8 8 OW Bunker Central Risikostyring OW Bunker har en forsigtig tilgang til risici, der styres centralt og konstant overvåges af ledelsen. De væsentligste risici er kreditrisiko på kunder og eksponering mod udsving i prisen på brændstof. Vores tilgang til og ekspertise inden for risikostyring har været afgørende for det stabile bruttoresultat pr. ton, vi har opnået selv i perioder med meget volatile priser på skibsbrændstof og vanskelige økonomiske forhold for kunderne. Kreditrisiko på kunder OW Bunker har en intern kreditafdeling, der arbejder inden for rammer godkendt af bestyrelsen. Som et led i risikostyringen forsikres typisk 70-75% af tilgodehavenderne. Ud over kreditforsikring har OW Bunker international lovhjemmel til at foretage arrest i et skib og kan i sidste ende sælge et sådant arresteret skib og anvende provenuet til at dække det skyldige beløb. Udsving i prisen på skibsbrændstof Risikostyring i forhold til prisen på skibsbrændstof er integreret i hele OW Bunkers forsyningskæde, fra indkøb af brændstof fra leverandører til salg af brændstof til kunder. Alle funktioner afdækker deres eksponering hos risikostyringsafdelingen, der igen afdækker OW Bunkers samlede åbne position i markedet. Risikostyringsafdelingens afdækningsstrategi gennemgås dagligt med ledelsen og tilpasses efter behov til ændringer i markedsforholdene og altid i overensstemmelse med det overordnede formål at stabilisere bruttoresultat pr. ton. OW Bunkers ledelse Niels Henrik Jensen Jim Pedersen Niels Henrik Jensen (1954) Bestyrelsesformand Medlem af og formand for bestyrelsen siden Niels Henrik Jensen er CEO i A/S Det Østasiatiske Kompagni, og er uddannet cand.jur. Jim Pedersen (1959) CEO Jim Pedersen blev ansat i OW Bunker i Jim Pedersen har adskillige års erfaring i olieindustrien, hvor han har arbejdet for internationale selskaber, herunder Danske Shell A/S, Texaco A/S og DONG Energy A/S. Jim Pedersen er HD i eksportmarkedsføring og har en lederuddannelse fra INSEAD.

9 OW Bunker 9 Anvendelse af provenu 50% Selskabet har til hensigt at anvende det forventede nettoprovenu fra salget af de nye aktier på ca. DKK 66 mio. til delvist at finansiere indfrielse af et ikke-driftsmæssigt lån. OW Bunker modtager ikke noget provenu i forbindelse med de sælgende aktionærers salg af eksisterende aktier i udbuddet. Mål for udbytte af årets resultat 1 Der udbetales ikke udbytte i 2014 på basis af resultatet i 2013 Forventninger til % Idet OW Bunker forventer fortsat at udvikle sin virksomhed, styrke sin markedsposition og vinde yderligere markedsandele i 2014 og med afsæt i de nuværende markedsforhold og -forventninger, vurderer OW Bunker, at kunne forøge sin volumen i 2014 med ca. 10% i forhold til OW Bunker forventer fortsat at kunne have gavn af stordriftsfordele i sin omkostningsbase, og OW Bunker har som mål at forbedre årets resultat som minimum på niveau med væksten i volumen. Det forudsatte forretningsmiks for 2014 indebærer også, at OW Bunkers netto finansieringsdage vil falde en smule. 2 Forventet vækst i volumen i Mål for udbytte er fremadrettede udsagn og er ikke udtryk for nogen garanti. De faktiske udbyttebetalinger kan afvige væsentligt herfra. For detaljerede oplysninger om udbytte og udbyttepolitik, herunder de forretningsmæssige og juridiske begrænsninger for betaling af udbytte, henvises der til afsnittet Udbytte og udbyttepolitik i prospektet offentliggjort d. 18. marts De fremadrettede konsoliderede finansielle oplysninger for regnskabsåret 2014 er fremadrettede udsagn og er ikke udtryk for nogen garanti og bør læses i sammenhæng med afsnittet Risikofaktorer, som er medtaget i prospektet offentliggjort den 18. marts 2014, og i en forkortet version i denne brochure. Der henvises også til afsnittet Særlig meddelelse vedrørende fremadrettede udsagn i prospektet for en gennemgang af de faktorer, der kan få negativ indvirkning på OW Bunkers driftsmæssige og finansielle resultater. Vigtig information Denne brochure er udarbejdet af OW Bunker A/S ( Selskabet ) udelukkende til orientering. Enhver beslutning om at købe eller erhverve værdipapirer i forbindelse med udbuddet skal træffes uafhængigt af denne brochure og udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i prospektet offentliggjort den 18. marts 2014, herunder eventuelle ændringer eller tillæg dertil. Denne brochure udgør ikke en anbefaling vedrørende de værdipapirer, der udbydes i henhold til prospektet. Denne brochure udgør ikke eller indgår ikke som en del af og skal ikke fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede eller en opfordring til at købe eller erhverve værdipapirer i Selskabet eller nogen af dets dattervirksomheder i nogen jurisdiktion eller en tilskyndelse til at foretage investeringsaktiviteter i nogen jurisdiktion. Hverken denne brochure eller nogen del eller kopi heraf må medtages eller sendes til USA, Australien, Canada, Japan eller distribueres, direkte eller indirekte, i USA, Australien, Canada eller Japan eller andre lande uden for Danmark. Personer, der kommer i besiddelse af denne brochure, skal overholde alle sådanne begrænsninger. Manglende overholdelse af disse begrænsninger kan udgøre et brud på lokal værdipapirlovgivning. Værdipapirer, hvortil der henvises i denne brochure, er ikke og forventes ikke at blive registreret i henhold til US Securities Act of 1933 med senere ændringer. Sådanne værdipapirer må ikke udbydes eller sælges i USA, med mindre det sker i medfør af en undtagelse fra eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i den pågældende lov. Denne brochure indeholder fremadrettede udsagn, der indebærer risici og usikkerheder. Sådanne udsagn er baseret på forventninger pr. den dato, de er afgivet, og kan og vil ofte afvige væsentligt fra de faktiske resultater. De fremadrettede udsagn i denne brochure er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, uden begrænsning, ledelsens gennemgang af historiske driftsresultater, oplysninger i optegnelser og andre data fra tredjeparter. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev anlagt, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige, eller som ligger uden for Selskabets kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan få Selskabets faktiske resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn. De oplysninger, udtalelser og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne brochure, gælder kun pr. datoen herfor og kan herfor ændres uden varsel.

10 10 OW Bunker Udvalgte historiske regnskabsoplysninger USD mio Resultatopgørelse Nettoomsætning , , ,1 Bruttoresultat 218,8 155,9 144,7 Særlige poster -3,0-4,8 - Resultat af primær drift (EBIT) 102,0 64,6 66,2 Finansielle omkostninger, netto -18,5-14,3-13,6 Resultat før skat (EBT) 83,5 50,3 52,6 Årets resultat 63,4 42,7 39,1 Balance Langfristede aktiver i alt 147,1 126,8 148,6 Kortfristede aktiver i alt 1.617, , ,3 Aktiver i alt 1.764, , ,9 Egenkapital i alt 222,8 218,2 176,2 Langfristede forpligtelser i alt 37,6 333,8 403,1 Kortfristede forpligtelser i alt 1.504,2 977,4 916,7 Nettoarbejdskapital, efter bankkreditfaciliteter 122,1 121,5 35,6 Nettorentebærende gæld 503,7 387,2 412,0 Materielle anlægsaktiver anskaffet i årets løb 37,1 10,9 4,6 Pengestrømme Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter -14,8 16,3-118,7 Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter -35,9 7,3-4,5 Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter -35,9 19,3-7,7 Ændring i likvider -86,7 42,8-131,0 Øvrige Volumen (mio. ton) 1 29,2 22,1 19,0 Antal medarbejdere, gennemsnit Antal medarbejdere, ultimo JUSTEREDE FINANSIELLE Hoved- og NØGLETAL Justeret resultatopgørelse Justeret bruttoresultat 218,8 164,5 144,7 Justeret resultat før skat (EBT) 86,5 63,7 52,6 Årets resultat, justeret 68,3 49,8 38,9 Justerede nøgletal Justeret bruttoresultat pr. ton (USD) 7,5 7,5 7,6 Justeret resultat før skat (EBT) pr. ton (USD) 2 3,0 2,9 2,8 Justeret resultat før skat (EBT) konverteringsrate 3 40% 39% 36% Justeret egenkapitalforrentning (ROE) 4 31,0% 25,3% 24,2% Egenkapitalandel 12,6% 14,3% 11,8% Ovenstående tabel indeholder justerede finansielle hoved- og nøgletal, som er korrigeret for effekten af engangsomkostninger og særlige poster, der ikke er direkte relateret til den underliggende driftsaktivitet. Særlige poster indgår som en selvstændig linje i resultatopgørelsen. Vareforbruget i 2012 indeholder en engangsomkostning fra ophørt aktivitet på USD 8,6 mio. I årets resultat, justeret er der korrigeret for skat vedrørende tidligere år samt skattemæssig indvirkning fra ophørte aktiviteter og særlige poster. 1 Volumen inkluderer volumener solgt via reselling-transaktioner og fysisk distribution. En begrænset del af OW Bunkers transaktioner krydssælges desuden mellem reselling og fysisk distribution, og omvendt. 2 Justeret resultat før skat (EBT) pr. ton beregnes om justeret resultat før skat (EBT) divideret med volumen i ton. 3 Justeret resultat før skat (EBT) konverteringsrate beregnes som justeret resultat før skat (EBT) divideret med justeret brutto 4 Justeret egenkapitalforrentning (ROE) beregnes som årets resultat, justeret divideret med gennemsnitlig egenkapital i alt.

11 OW Bunker 11 Risikofaktorer En investering i aktier som f.eks. de udbudte aktier indebærer en høj økonomisk risiko. En investering i de udbudte aktier indebærer risici, herunder risici vedrørende OW Bunkers virksomhed og branche, som bør overvejes nøje, inden der træffes en beslutning om at købe udbudte aktier, herunder: OW Bunker opererer på konkurrenceprægede markeder, og hvis Koncernen ikke kan konkurrere effektivt på sine markeder, kan det føre til en forringelse af OW Bunkers Økonomiske, politiske og andre risici, der er forbundet med internationalt salg og aktiviteter, kan få negativ indvirkning på OW Det vil muligvis ikke lykkes for OW Bunker at udvide sin forretning i overensstemmelse med sin strategi. OW Bunkers skibsaktiviteter, herunder transport af skibsbrændstof, indebærer risici for Koncernen, som, hvis de realiseres, kan få væsentlig negativ indvirkning på OW Hvis eksterne leverandører undlader at levere ydelser til Koncernens eller dens kunder, kan det få væsentlig negativ indvirkning på OW Bunkers virksomhed, finansielle stilling og Hvis det skibsbrændstof eller de skibsbrændstofkomponenter, OW Bunker køber fra sine leverandører, ikke opfylder de aftalte kravspecifikationer, som Koncernen har aftalt at levere til sine kunder, kan det få væsentlig negativ indvirkning på OW Bunkers virksomhed, Væsentlige afbrydelser i tilgængeligheden eller udbuddet af brændstof vil få væsentlig negativ I lyset af OW Bunkers verdensomspændende aktiviteter er Koncernen udsat for skiftende økonomiske, politiske og statslige forhold, såvel som risiko for terrorangreb og pirateri samt internationale fjendtligheder, som tidligere har indvirket på søfartslogistik- og shippingindustrien, og hvis sådanne skiftende forhold, angreb eller hændelser indtræffer i fremtiden, kan det få negativ OW Bunker vil muligvis ikke kunne opretholde forsikringsdækning på det nuværende niveau om overhovedet. Hvis OW Bunker ikke kan fastholde sine ledende medarbejdere og nøglemedarbejdere eller tiltrække nye kvalificerede medarbejdere, kan det få væsentlig negativ IT-nedbrud og brud på datasikkerheden kan få væsentlig negativ indvirkning på OW Retstvister kan få væsentlig negativ indvirkning på OW Bunkers virksomhed, finansielle stilling og Den globale økonomiske udvikling og omfanget af international handel er væsentlige faktorer, der påvirker efterspørgslen efter skibsbrændstof, og et fald i international handel kan få negativ indvirkning på OW Væsentlige ændringer i markedsprisen på skibsbrændstof, som ikke afdækkes eller overføres til kunderne, kan få væsentlig negativ OW Bunker er udsat for forskellige risici i forbindelse med sin anvendelse af afledte instrumenter, der, hvis de ikke styres tilstrækkeligt, kan få væsentlig negativ Koncernen yder kredit til de fleste af sine kunder i forbindelse med deres køb af skibsbrændstof fra Koncernen, og det kan få væsentlig negativ indvirkning på OW resultat, hvis Koncernen ikke er i stand til at inddrive tilgodehavender fra sine kunder eller i givet fald ikke kan få dækket sådanne beløb gennem sin kreditforsikring. Visse af Koncernens kontrakter med kunder, leverandører og finansielle institutioner udsætter OW Bunker for en forhøjet modpartsrisiko, hvilket kan få væsentlig negativ OW Bunker er i sin virksomhed afhængig af evnen til at opnå finansiering af sit arbejdskapitalbehov og sin fremtidige vækst. Større valutakursudsving kan få væsentlig indvirkning på OW Bunkers Ændringer i love og regler vedrørende emissionskontrol, der er gældende for Koncernens aktiviteter, kan få væsentlig negativ Hvis OW Bunker overtræder sanktioner, der er pålagt af USA, EU, FN m.fl., kan det få væsentlig negativ indvirkning på OW Svigagtige handlinger fra Koncernens medarbejderes og/eller tredjemands side kan få væsentlig negativ indvirkning på OW Bunkers virksomhed, finansielle stilling og resultat, herunder som følge af strafferetlige, civilretlige og ansættelsesretlige sanktioner samt negativ medieomtale. Ændringer i dansk eller udenlandsk skatteog afgiftslovgivning eller compliancekrav eller den praktiske fortolkning og administration heraf kan få væsentlig negativ I lande, hvor Koncernen har etableret aktiviteter til fysisk distribution, skal OW Bunker generelt have licens til at levere skibsbrændstof, og Koncernen kan blive forhindret i at levere skibsbrændstof via sin fysiske distribution i de pågældende havne og områder, hvis sådanne tilladelser ikke opretholdes. Ændringer i lovgivningen om afledte instrumenter og udformningen af regler kan få væsentlig negativ indvirkning på OW I henhold til den amerikanske lov U.S. Foreign Account Tax Compliance Act skal der muligvis indeholdes 30% amerikansk forbundsstatsskat af visse betalinger, der foretages fra Selskabets side fra og med 1. januar 2017, medmindre visse krav overholdes. Risiko forbundet med udbuddet af aktier: Efter udbuddet vil storaktionæren fortsat være storaktionær og kan kontrollere eller på anden måde påvirke vigtige handlinger, som OW Bunker foretager, på en måde, som muligvis ikke er forenelig med OW Bunkers minoritetsaktionærers interesser. Aktierne har ikke tidligere været handlet offentligt, og kursen kan være volatil og svinge betydeligt som reaktion på en række faktorer. Fremtidige salg af aktier efter udbuddet kan medføre et fald i aktiernes markedskurs. Forskelle i valutakurser kan få væsentlig negativ indvirkning på en aktiebeholdnings værdi eller værdien af udloddet udbytte. Amerikanske og andre udenlandske ejere af aktier vil muligvis ikke kunne udnytte fortegningsrettigheder eller deltage i fremtidige fortegningsemissioner. Investorernes rettigheder som aktionærer vil være underlagt dansk ret og adskiller sig i visse henseender fra aktionærers rettigheder i henhold til andre landes lovgivning.

12 Udbudsbetingelser Deltagelse i udbuddet kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov. De fuldstændige udbudsbetingelser er beskrevet i prospektet, og potentielle investorer opfordres til at læse udbudsbetingelserne i prospektet. Nedenstående er blot et uddrag af disse. Der udbydes i alt op til stk. aktier i forbindelse med udbuddet. Selskabet udbyder et antal nye aktier, svarende til at selskabet rejser et bruttoprovenu på ca. DKK 110 mio., og de sælgende aktionærer udbyder mindst stk. eksisterende aktier. Forhøjelse og overallokeringsret I det omfang der måtte være tilstrækkelig efterspørgsel efter de udbudte aktier, kan storaktionæren forhøje antallet af eksisterende aktier, som denne sælger i udbuddet, dog således at storaktionæren ikke sælger mere end stk. eksisterende aktier (ekskl. overallokeringsaktierne). Storaktionæren har givet emissionsbankerne en ret til at købe op til stk. aktier til udbudskursen, som kan udnyttes helt eller delvist fra aktiernes første handels- og officielle noteringsdag og indtil 30 kalenderdage derefter, alene til dækning af eventuel overallokering eller korte positioner i forbindelse med udbuddet. Udbudsperiode Udbudsperioden løber fra og med den 20. marts 2014 og til og med senest den 1. april 2014 kl (dansk tid). Udbudsperioden for ordrer til og med DKK 3 mio. kan lukkes før resten af udbuddet, dog tidligst den 26. marts 2014 kl (dansk tid). En sådan tidligere hel eller delvis lukning offentliggøres i givet fald via NASDAQ OMX Copenhagen. Udbudskurs Udbudskursen forventes at ligge mellem DKK 120 og DKK 150 pr. udbudt aktie, franko. Udbudskursen fastlægges ved bookbuilding og forventes offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen senest den 2. april 2014 kl (dansk tid). Vilkår for afgivelse af bud Ordrer, der afgives til en kurs lig med eller højere end udbudskursen, afregnes til udbudskursen efter eventuel reduktion. Ordrer om køb til og med DKK 3 mio. afgives som bindende ordrer og kan ikke ændres eller annulleres af investor. Udbuddet for disse købsordrer kan lukkes særskilt. Ordrer om køb indgives skriftligt til investors eget kontoførende institut ved anvendelse af den ordreblanket, der er vedhæftet prospektet, og skal være Nordea Bank Danmark A/S i hænde senest den 1. april kl (dansk tid) eller på et sådant tidligere tidspunkt, hvor udbuddet lukkes helt eller delvist. Interessetilkendegivelser om køb for over DKK 3 mio. kan i løbet af udbudsperioden afgives til emissionsbankerne. Interessetilkendegivelserne vil i udbudsperioden løbende kunne ændres eller tilbagekaldes. Ved udløbet af udbudsperioden bliver interessetilkendegivelserne til bindende ordrer. Tildeling og reduktion Hvis de samlede ordrer i udbuddet overstiger antallet af udbudte aktier, vil der blive foretaget reduktion på følgende måde: Ved ordrer til og med DKK 3 mio. sker der en matematisk reduktion Ved ordrer på mere end DKK 3 mio. sker der individuel tildeling. Joint Bookrunners vil tildele de udbudte aktier efter aftale herom med selskabets bestyrelse og storaktionæren Der vil blive reserveret et antal udbudte aktier, svarende til en samlet værdi på DKK 20 mio. baseret på udbudskursen, som selskabet kan købe med henblik på at tilbyde medarbejderaktier Et antal udbudte aktier svarende til en samlet værdi på DKK 6 mio. baseret på udbudskursen vil blive reserveret til eventuelle ordrer, som de sælgende aktionærer eller andre parter tilknyttet selskabet afgiver. Resultatet af udbuddet, udbudskursen og tildelingsgrundlaget forventes offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen senest den 2. april 2014 kl (dansk tid). Hvis udbuddet lukkes før den 1. april 2014, vil offentliggørelsen af udbudskursen og tildelingen blive rykket tilsvarende frem. De udbudte aktier forventes leveret gennem VP Securities den 7. april 2014 mod kontant betaling i DKK. Handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen Aktierne er søgt optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen under symbolet OW. Første handelsdag for aktierne forventes at være den 2. april 2014, hvilket er tre dage før udbuddet bliver gennemført og afviklet. Aktiernes permanente fondskode (ISIN) er DK Hvis udbuddet ikke bliver gennemført, vil de udbudte aktier ikke blive leveret til investorerne. Enhver handel med aktierne foretaget i og uden for markedet, før de udbudte aktier er blevet leveret til investorer, vil som følge heraf kunne udsætte investorer for ansvar ved ikke at kunne levere de solgte aktier, og investorer, der har solgt eller erhvervet aktier i og uden for markedet, kan lide et tab. Sådanne handler sker for de involverede parters egen regning og risiko. Rettigheder og udbytte De udbudte aktier vil have samme rettigheder som alle andre aktier i OW Bunker A/S og vil bære fuld ret til udbytte. Hver aktie har én stemme på OW Bunker A/S generalforsamlinger. Prospekt Personer bosiddende i Danmark, og som ikke befinder sig i USA, Australien, Canada eller Japan, kan få adgang til prospektet med ordreblanket og detaljerede oplysninger om OW Bunker A/S samt fuldstændige udbudsbetingelser fra OW Bunkers investorhjemmeside owbunker.com/investor. Prospektet kan rekvireres i Nordeas filialer i Danmark samt hos: Carnegie Tlf.: Nordea Tlf.: ABG Sundal Collier Tlf.: OW Bunker A/S Stigsborgvej Nørresundby Danmark Tlf CVR nr

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

OW BUNKER OFFENTLIGGØR HENSIGT OM AT GENNEMFØRE EN BØRSNOTERING PÅ NASDAQ OMX COPENHAGEN

OW BUNKER OFFENTLIGGØR HENSIGT OM AT GENNEMFØRE EN BØRSNOTERING PÅ NASDAQ OMX COPENHAGEN PRESSEMEDDELELSE 5. marts 2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse er ikke et prospekt, men udgør

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners.

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners. ISS A/S Udbud af op til stk. 58.399.894 Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28 50 47 99) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 58.399.894 stk. aktier à nominelt DKK 1 ( Udbuddet ) i ISS A/S ( Selskabet

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af i alt 53.722.347 stk. nye aktier à nom. DKK 5 ("Transaktionsaktierne") i Greentech Energy Systems

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North Prospekt Introduktion af Notabene.net A/S på First North Godkendt Rådgiver: Horwath Revisorerne Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Finanstilsynet 133 sider i alt Spar Nord Bank A/S og Sparbank A/S indgår fusionsplan

Læs mere

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie IT InterGroup A/S PROSPEKT JUNI 2007 Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed Stort internationalt potentiale med ny produktlinie Solide referencekunder og samarbejde med bl.a. Microsoft First North

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere