Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0"

Transkript

1 Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 20

2 Begrebsmodellen for Ydelsesindeks Begrebsmodellen med de centrale forretningsobjekter er illustreret i Figur Begrebsmodel og definition af begreber for Ydelsesindekset kan findes i Appendiks A: Begrebsdefinitioner I det følgende er Ydelsesindekset kort beskrevet med udgangspunkt i begrebsmodellen samt væsentlige træk for forståelsen af modellen er fremhævet De centrale forretningsobjekter for Ydelsesindekset er Bevilling og Effektuering En bevilling er et udtryk for en aftale mellem en part og består af en eller flere bevilgede ydelser og en effektueringsplan Den bevilgede ydelse og effektueringsplanen udtrykker henholdsvis den ydelse, der er bevilget til parten og planen for udførelsen af denne ydelse Forretningsobjektet Effektuering udtrykker den faktiske indsatshandling, som det fremgår af planen I forhold til en økonomisk effektuering vil den bestå af udbetalingen af en eller flere bevilgede ydelser Ydelsen vil være defineret ved den bevilget ydelse og den økonomiske effektueringsplan vil dikterer udbetalingsfrekvensen Objektet Økonomisk effektuering er dermed den samlede betaling af en eller flere bevilgede ydelser som fremkommer til parten, og består af en eller flere økonomiske ydelseseffektueringer Begrebet It-system har relationer til begreberne Bevilget ydelse og Økonomisk effektuering og Itsystem kan i denne relation både have rollen master som indeholder originalen af data og afsender som er det It-system som afsender data til Støttesystemet Ydelsesindeks Således kan systemer og Ydelsesindeksets administrator benytte denne information til vedligehold og information i det brugervendte grænseflader mm Afsendersystemer er ansvarlige for løbende at oprette, opdatere og slette forretningsobjekterne Bevilling og Effektuering og deres relationer i Ydelsesindekset Modtagersystemer derimod kan løbende søge på de data om Bevillingen og Effektueringen som er oprettet af Afsendersystemerne og udstille disse i eget brugervendt systemet Begrebsmodellen definere dermed de forretningsobjekter samt relationer som Afsendersystemer løbende skal oprette og vedligeholde i Ydelsesindekset og arbejdsgangene for dette beskrives nærmere nedenfor I begrebsmodellen er de forretningsobjekter som Ydelsesindekset indeholder defineret ved indholdet i den sorte markering Derudover har Ydelsesindekset relationer til en række fremmedobjekter (Aktør, Sag, Part og Klassifikation), som er markeret med blå baggrund i modellen og ligger udenfor den sorte markering, og dermed Ydelsesindekset Begreberne Aktør, Klassifikation, Sag, Part, Virksomhed og Person er medtaget for at skabe en sammenhængende og forståelig begrebsdannelse, men bliver understøttet uden for Ydelsesindekset Forretningsobjektet Bevilling har relationer til fremmedobjekterne Aktør, Sag og Part, og relationen til disse er udtrykt ved en associeret klasse mellem Bevillingen og det konkrete fremmedobjekt Begrebet Bevilget ydelse og Økonomisk Ydelseseffektuering har relation til fremmedobjektet Klassifikation, og relationen til denne er udtrykt ved en associeret klasse mellem objektet og fremmedobjektet Klassifikation Begreberne It-system og Økonomisk effektuering har relation til fremmedobjektet Aktør, og relationen til Aktør er dermed indeholdt i Ydelsesindekset Bemærk at It-system er en aktør i Organisation og dermed kan være oprettet deri Data i It-system skal således kun angives af Afsendersystemet, hvis det ikke forefindes i Støttesystemet Organisation Side 2 af 27

3 Ydelsesindekset er i begrebsmodellen illustreret ved en række begreber med henholdsvis blå og hvid baggrund indenfor den sorte markering Begreber indenfor den sorte markering er de begreber som Ydelsesindekset indeholder Derudover er det en række begreber med grå bagrund som ligger udenfor den sorte markering Begreberne bliver defineret, i forhold til begrebets baggrundsfarve, i det følgende Blå begreber, som ligger indenfor den sorte markering, er defineret i sammenhæng med andre domæner og systemer på tværs af flere af KOMBITs projekter dvs SAPA, KY og KSD og kan dermed ikke ændres uden en afklaring og koordinering Hvide begreber er specifikke for Ydelsesindekset og er derfor ikke defineret i sammenhæng med andre domæner og systemer, feks er objektet Bevilling Ydelsesindeks specifikt for Ydelsesindeks og indeholder de data om Bevillingen som er relevant for Modtagersystemet og/eller i en transitionsperiode og som ikke er indeholdt i objektet Bevilling Grå begreber er en del af en Option, som udvider Ydelsesindekset til også at indeholde data om fysiske og ressource ydelser, og består af objekterne Fysisk Effektueringsplan, Fysisk effektuering og Ressource effektueringsplan og disses relationer, jf afsnit Objekterne er medtaget i begrebsmodellen for at skabe en sammenhængende og forståelig begrebsdannelse Side 3 af 27

4 Aktør Sag Part Person : Bevillingsaktør : Bevillingssag : Bevillingspart Virksomhed Er en aktør Udbetalende Enhed 0 Afsender : Bevilling indeks : Bevilget Ydelse indeks : It-system Master : Økonomisk effektueringsplan Afsender Master * : Bevilling Består af : Bevilget ydelse 0* 0* Består af 0* 0* : Effektueringsplan 0* 0* : Sikkerhedsprofil 0* : Bevilget Ydelsesklasse : Ydelse Relation Ydelse Klassificeret som 0* Klassifikation : Ressource effektueringsplan 0* 0* 0* : Øk Effektuering Danner 0* : Fysisk effektueringsplan 0* Danner : Fysisk effektuering 0* : Øk Ydelseseffektuering 0* Side 4 af 27

5 Figur Begrebsmodel Informationsmodel Den konceptuelle model viser den overordnede sammenhæng der er mellem begreberne i UML Nedenstående informationsmodel er en beriget konceptuel model Beriget med centrale attributter samt evt uddybelse af begreberne Informationsmodellen viser Ydelsesindeksets centrale forretningsobjekter og deres attributter på et overordnet plan Definition af data i informationsmodellen kan findes i: Apendix A - Forretningsobjekterne Aktør, Sag,Part, Person, Virksomhed, Organisation og Klassifikation er medtaget for kontekst og beskrevet i Appendiks A: Begrebsdefinitioner, men deres informationsindhold er ikke beskrevet i Apendix B detaljeret informationsmodel, da implementeringen af disse objekter ikke er indeholdt i Støttesystemet Ydelsesindeks Side 5 af 27

6 Aktør Sag Part Person : Bevillingsaktør CVR-nummer Brugervendtnøgle Fulde navn : Bevillingssag BrugervendtNøgle Fulde navn : Bevillingspart CPR-nr CVR-nr SE-nr Pnr Brugervendtnøgle FuldtNavn Virksomhed Udbetalende Enhed Er en aktør 0 : Bevilling indeks Bevillingsstatus Følsomhed : Bevilget Ydelse indeks Ydelsesnavn BevilgetYdelseStatus Beskrivelse : It-system SystemNavn SystemURI Afsender Master Afsender Master : Bevilling BevillingStartDato BevillingSluttDato Begrundelse Fremdrift Består af 0* : Bevilget ydelse bevilgetydelsestartdato bevilgetydelseslutdato Begrundelse Tilbagebetalingspligtig 0* 0* Består af 0* : Effektueringsplan EffektueringsplanStartDato EffektueringsplanSlutDato 0* : Sikkerhedsprofil 0* 0* : Ydelse relation Ydelsenavn 0* : Bevilget Ydelsesklasse Klassetitel BrugervendtNøgle Klassificeret som Ydelse Klassifikation 0* 0* : Øk Effektuering 0* Startdato Slutdato Dispositionsdato Samlet Bruttobeløb Skattepligtig fast Skattepligtig - reg ATPbeløb A-Skat Skattefri Fast Skattefri Reg Andet Udbetalingsafdeling tekst : Økonomisk effektueringsplan Beregningsfrekvens forud-bagud Dispositionsdag ydelsesbeløb SkalManueltGodkendes EffektueringsStartDato EffektueringsSlutDato 0* Danner * 0* : Fysisk effektueringsplan AftaltUdleveringsdato Hyppighed : Fysisk effektuering Leveringsdato Fysisk ID : Øk Ydelseseffektuering Ydelsesperiodestartdato Ydelsesperiodeslutdato Ydelsesbeløb Klassifikationsbeskrivelse 0* Danner 0* : Ressource effektueringsplan Kontaktperson Hyppighed Tid Side 6 af 27

7 Figur 2 Informationsmodel Appendiks A: Begrebsdefinitioner Terminologiarbejdet er udført indenfor de rammer og krav, der ligger i den særlige metode for terminologiafklaring og præsentation, som er fastlagt i de internationale ISO-standarder for området Følgende begrebslister indeholder en dansk term, en generel definition og evt en kommentar Derudover findes en række begreber der anvendes på tværs af Systemet (det fælles indkøb af løsninger) Disse begreber kan findes i Bilag 28 Fællesaktører og begreber Begreberne nedenfor er en uddybning af de begreber der anvendes i begrebsmodellen Aktør Tværgående begreb Aktør Aktør er de typer i organisationen, medarbejdere og it-systemer som har en rolle i forhold til forvaltningen af bevillingen og tilhørende data Aktører kan være indeholdt i forretningsservicen Organisation Bevilget ydelse Bevilget ydelse En Bevilget Ydelse er et udtryk for en Ydelse, der er bevilget til en Part Der kan være en eller flere Bevilgede Ydelser til en Bevilling Hver Bevilget Ydelse beregnes for sig efter de gældende regler i Afsendersystemet Bevilget ydelse indeks Bevilget ydelse indeks Bevilget ydelse indeks er en specialisering af bevilget ydelse og indeholder data, der ligger udover "Bevilget ydelse", men som er relevante data for Modtagersystemer, samt data der kun er relevant i en transitionsperiode Side 7 af 27

8 Der kan være en eller flere Bevilgede Ydelser til en Bevilling Hver Bevilget Ydelse beregnes for sig efter de gældende regler i Afsendersystemet Bevilling Bevilling En Bevilling er et udtryk for en aftale mellem en Part og Myndighed En Bevilling omfatter en række Bevilgede Ydelser, som kan være af forskellig art: Økonomiske ydelser (beløb) Ressourceydelser (tjenester) Fysiske ydelser (genstande) Alle bevilgede ydelser, hørende til samme bevilling, skal tidsmæssigt lige inden for rammen af bevillingen Et positivt tilsagn fra myndigheden (her kommunen eller Udbetaling Danmark) om at borgeren/virksomheden har fået bevilget en eller flere ydelser Bevillingen er en tilkendegivelse af "retten til at få" og betragtes som en kontrakt mellem borgeren og myndigheden Bevillingen består af mindst en Bevilget Ydelse Bevilling - indeks Bevilling indeks En Bevilling er et udtryk for en aftale mellem en Part og Myndighed Bevilling indeks er en specialisering af Bevilling og indeholder de data, som ligger udover "Bevilling", men som er relevante for Modtagersystemer, samt data, der kun er relevante i en transitionsperiode Side 8 af 27

9 Bevillingsaktør Bevillingsaktør Bevillingsaktør er relationen imellem Bevilling og Aktøren Bevillingsaktør er Bevillingens tilknytning til Aktør Bevilling er allerede indirekte tilknyttet gennem relationen til Sag og sagens tilhørsforhold til Aktør, men det er nødvendigt at angive forholdet til den ansvarlige enhed i myndighedens organisation direkte, da det Ydelsesindeks ansvar at dataafgrænse på Klassifikation, Myndighed og Følsomhed Endvidere er det ønskeligt, at Ydelsesindeks kan filtrere forespørgsler ved at den ansvarlige enhed kan angives Bevillingsaktøren er derfor repræsenteret i informationsmodellen som en associations klasse, det vil sige en relation med attributter Der skal være en relation til Aktør med rollen Ansvarlig og objekttypen OrgEnhed mellem en bevilling og en aktør, når en bevilling oprettes i Ydelsesindeks Bevilget Ydelsesklasse Bevilget Ydelsesklasse Bevilget Ydelsesklasse er tilknytning til Klassifikation og Ydelsesrelation Bevilling er allerede indirekte tilknyttet gennem relationen til Sag og sagens tilhørsforhold til Klassifikation, men det er nødvendigt at kunne angive en klassifikation tilsvarende sagens klassifikation på Bevilget Ydelse direkte, da det er Ydelsesindeks ansvar at dataafgrænse på Klassifikation, Myndighed og Følsomhed Bevillingspart Bevillingspart Side 9 af 27

10 Bevillingspart er en relation udtrykt som en associeret klasse mellem en Part og Bevilling Parten kan være af typen Person eller en Virksomhed og er tilknyttet med rollen Bevillingsmodtager Bevillingsparten kan tilsvarende Partsrelation tilknyttes til Part via UUID eller CVR/CPR/P-nummer eller navn Bevillingssag Bevillingssag Relationen mellem Sag og Bevilling i Ydelsesindeks Relationen mellem sag og sagens bevillinger i Ydelsesindeks vil indeholde nøgle til sagen og indeholder yderligere brugervendt data Formålet er, at relationen til sagen (Bevillingssag) i en transitionsperiode kan registreres uden at Sagen findes eller relateres til andre Støttesystemer i rammearkitekturen Således at det er muligt at fremsøge Bevillinger og tilhørende forretningsbegreber ud fra en tekstuel søgning på sagens titel eller anden sagsidentifikation i Ydelsesindeks Bevillingssag er derfor udtrykt som en associeret klasse for relationen mellem Sag og Bevillinger, således at der kan medtages informationsindhold Det betyder at Ydelsesindekset relatere Bevillinger til Sager, mens Støttesystemet Sags og Dokumentindeks har mulighed for at relatere til Bevillinger Effektueringsplan Effektueringsplan Effektueringsplan er en abstrakt klasse og kan dække planen for udførslen af en Bevilget Ydelse En Effektueringsplan kan dække en økonomisk, ressource eller fysisk Ydelse og udføres til præcis en Part, som har rollen Ydelsesmodtager Side 0 af 27

11 Planen beskriver fremtidige betalinger og lægger således tingene til rette for at Effektuering skal udføre indholdet af planen Hver økonomisk, ressource eller fysisk Ydelse har sin egen konkrete effektueringsplan Fysisk effektuering Fysisk effektuering Registreringen af den faktiske indsatshandling, som leverer en eller flere genstande, som det fremgår af planen Er der tale om ydelser med gentagelse (eksempelvis udlevering af xx hver måned), vil der være mange effektueringer til samme effektueringsplan Dette begreb er en del af en Option Fysisk effektueringsplan Fysisk effektueringsplan Fysisk Effektueringsplan er planen for effektuering af Fysisk Ydelse Det vil sige en konkret leverance af en genstand Dette begreb er en del af en Option It-system It-system Et it-system er en applikation, der opbevarer de originale data eller er et Anvendersystem Rollen Afsender eller/og Master i relationen til bevilling medtages således at feks Modtagersystemer kan benytte informationen til vedligehold, information i brugervendte systemer, en del af hop til mastersystem mm Side af 27

12 Klassifikation Tværgående begreb Klassifikation Klassifikation benyttes til at beskrive, feks hvilken opgave den bevilgede ydelse vedrører feks relation til KLE Part Tværgående begreb Part Part er en abstrakt klasse for Person eller Virksomhed og er et fremmedbegreb Part relaterer til Bevilling Parten er synlig gennem Sagen, men der tages højde for at Ydelsesindeks ikke nødvendigvis har en modsvarende sag i Sag og Dokumentindeks i en transitionsperiode Person Tværgående begreb Person En person er et individ, som enten kan være dansk med cpr-nummer eller udlænding med eller uden cpr-nummer, som har pligter og rettigheder i forhold til dansk offentlighed Person er et fremmedbegreb Ressource effektueringsplan Ressource effektueringsplan Ressource Effektueringsplan er planen for effektuering af Ressource Side 2 af 27

13 En ressource er en tjeneste som udføres Dette begreb er en del af en Option Sag Tværgående begreb Sag En bevilling kan have en eller flere sager tilknyttet Sikkerhedsprofil Sikkerhedsprofil Sikkerhedsprofil indeholder identifikation af de grupper, roller og funktioner som har adgang til en følsom ydelse Identifikationen i Sikkerhedsprofil refererer til en beskrivelse af de pågældende brugere i Støttesystemet Organisation Det fælleskommunale Støttesystem Adgangsstyring i den kommunale rammearkitektur giver mulighed for at opmærke data med en følsomhedsklassifikation, samt emne (i form af feks KLE) og Myndighed Såfremt Afsendersystemet markerer bevillingen med en følsomhed, så kan der tillige angives en liste over grupper, roller og funktioner som har ret til at se denne bevilling Denne liste skal være UUIDs fra grupper, roller og funktioner, som er oprettet i det fælleskommunale støttesystem Organisation, evt på vegne af Afsendersystemet En bruger skal således være godkendt til følsomhedsniveauet i det fælleskommunale støttesystem Adgangsstyring og medlem af en af de angivne grupper for at måtte se bevillingen Denne håndhævelse skal ske i Modtagersystemet Støttesystemet Ydelsesindeks lagrer blot informationen og videresender den til Modtagersystemet Virksomhed Tværgående begreb Virksomhed En virksomhed er en enhed, der udøver økonomisk aktivitet og som er genstand for dansk offentlig forvaltning Side 3 af 27

14 Virksomhed er en Part som kan blive tilknyttet til Bevillinger Der findes flere typer af virksomheder: En virksomhed med et CVR-nummer En forening med et CVR-nummer En virksomhed med et SE-nummer En forening uden CVR-nummer og SE-nummer En momsfritaget virksomhed (som ikke har et CVR- eller SE-nummer) En virksomhed med en omsætning under kr pr år (som ikke har et CVR- eller SE-nummer) En virksomhed kan indeholde produktionsenheder (identificeret med et P-nummer), som er en del af en virksomhed knyttet til én adresse Ydelse Ydelse Ydelse er et eksternt objekt som definerer den ydelse bevillingen er relateret til Ydelse Relation Ydelse Relation Bevilget Ydelse har en relation til Ydelse, og i Ydelsesindekset er denne tilknytning udvidet med navnet på ydelsen, og hvordan ydelsen er klassificeret Økonomisk effektuering Økonomisk effektuering Registreringen af den faktiske indsatshandling, der leverer et samlet beløb, som det fremgår af planen Side 4 af 27

15 Økonomisk effektuering er en samlet betaling som fremkommer til borgeren Det er en samling af en eller flere økonomiske ydelseseffektueringer Det vil sige en eller flere bevillinger med en månedlig Effektueringsplan vil medføre, at der fremkommer en Økonomisk Effektuering hver måned Økonomisk effektueringsplan Økonomisk effektueringsplan Ofte er økonomiske ydelser kendetegnet ved gentagne udbetalinger af et beløb - eksempelvis en gang månedligt, startende på en bestemt dag Effektueringsplanen (for økonomisk ydelse) indeholder således informationer til beskrivelse af en sådant forløb Økonomisk ydelseseffektuering Økonomisk ydelseseffektuering Registreringen af den faktiske indsatshandling, der leverer et beløb, som det fremgår af effektueringsplanen Er der tale om ydelser med gentagelse (eksempelvis udbetaling af xx hver måned), vil der være mange effektueringer til samme effektueringsplan Det vil sige en månedlig Effektueringsplan vil medføre, at der fremkommer en Økonomisk Effektuering som indeholder til mange Økonomisk Ydelseseffektuering hver måned Side 5 af 27

16 Appendiks B: Detaljeret informationsmodel I dette appendiks angives en detaljering af informationsmodellen for Ydelsesindeks Nedenfor findes den detaljerede informationsmodel for forretningsobjekter som Ydelsesindekset skal kunne understøtte informationsindhold fra Forretningsobjekterne Aktør, Sag, Person, Part, Virksomhed, Organisation og Klassifikation er medtaget for kontekst men deres informationsindhold er dermed ikke beskrevet Defintionen af Organisation kan ses i underbilag 28 Bemærk at Ydelsesindeks understøtter generelle egenskaber som beskrevet i [OIO_GEN_SAGDOK] og relationer som beskrevet i OIO Specifikation af Serviceinterface for sag - OIO-Godkendt (vs 2) jf [OIO_SERVICE_SAG] Indekset indeholder bitemporalitet på alle objekter så Afsendersystemets ydelseshistorik fremgår af Støttesystemet Ydelsesindeks Disse egenskaber er medtaget i beskrivelsen af informationsindhold, men er undtaget i diagrammet jf afsnit for at øge overskueligheden af diagrammet I beskrivelserne nedenfor er relationerne mellem to klasser beskrevet set fra begge klassers synspunkt Deri ligger intet krav om, at relationen nødvendigvis fysisk skal implementeres begge veje Komposition Bevilget Ydelse En Bevilget Ydelse er et udtryk for en Ydelse, der er bevilget til en Part Der kan være en eller flere Bevilgede Ydelser som en del af en Bevilling BevilgetYdelseStartdato BevilgetYdelseSlutdato Startdato for Bevilget Ydelse Starten på forløbet for den Bevilgede Ydelse Typisk vil det være datoen for afgørelsen for tildelingen af bevillingen Slutdato for Bevilget Ydelse Ja Datoen for afslutning af den Bevilligede ydelse Begrundelse Begrundelse for tildeling af den bevilgede ydelse Tilbagebetalingspligtig Er den bevilgede ydelses tilbagebetalingspligtig Relateret forretningsobjekt Beskrivelse It-system Relation til det It-system som indeholder den bevilgede ydelse (master) Side 6 af 27

17 Effektueringsplan Ydelse Det vil sige det It-system, hvor data opbevares Endvidere er der en relation til det It-system som har afsendt data til Ydelsesindeks En bevilget ydelse indeholder nul til mange effektueringsplaner En bevilget ydelse kan strække sig over en længere periode og kan have forskellige effektueringsplaner i sekventielle intervaller Feks kan der indledningsvis være en ugentlig betaling og senere en månedlig betaling Bevilget ydelses relaterer til Ydelse Der kan tilknyttes en klassifiktion til relationen, idet klassifikationen benyttes til dataafgrænsning Specialisering Bevilget Ydelse indeks Bevilget Ydelse indeks indeholder de egenskaber som er specifikke for ydelsesindeks og er medtaget for at give sammenhæng og overblik Bevilget Ydelse Indeks er en specialisering af Bevilget Ydelse Det vil sige, at Bevilget Ydelse og Bevilget Ydelse Indeks tilsammen indeholder den samlede mængde informationsindhold for Bevilget Ydelse og skal betragtes som én samlet entitet i Ydelsesindeks BevilgetYdelsesStatus Status for den bevilgede ydelse Status er et tekstfelt, hvor Afsendersystemet kan angive ydelsesstatus Det anbefalede udfaldsrum er: Aktiv, hvor den bevilgede ydelse følger effektueringsplanen og er mellem start og slutdato på den bevilgede ydelse Inaktiv, forstået som uden for perioden mellem startdato og slutdato eller manuelt markeret til stoppet indenfor perioden Passiv, imellem startdato og slutdato, men sat på pause, hvis feks ydelsesmodtager er i et muligt permanent job etc) Beskrivelse Beskrivelse relateret til den konkrete instans af Bevilget Ydelse Ydelsesnavn Navnet på den bevilgede ydelse Ja Relateret forretningsobjekt Beskrivelse Forretningsobjekt Bevilling Side 7 af 27

18 En Bevilling er et udtryk for en aftale mellem en Part og Myndighed En Bevilling omfatter en række Bevilgede Ydelser, som kan være af forskellig art: Økonomiske ydelser (beløb) Ressourceydelser (tjeneste) Fysiske ydelser (genstande) Et positivt tilsagn fra myndigheden (her kommunen eller Udbetaling Danmark) om at borgeren/virksomheden har fået bevilget en eller flere ydelser Bevillingen er en tilkendegivelse af "retten til at få" og betragtes som en kontrakt mellem borgeren og myndigheden Bevillingen består af mindst en bevilget ydelse Fremdrift Bevillingen tilstand Ja Bevillingstartdato Startdato for Bevillingen Ja Bevillingslutdato Slutdato for Bevillingen Begrundelse Begrundelse for bevillingen Relateret forretningsobjekt Bevillingssag Bevillingspart Bevillingsaktør Beskrivelse Relation mellem Bevillingen og Sagen, samt mellem Ydelsesindeks og Sags- og Dokumentindeks Sagsrelation beskrives ved en Associations Klasse, se beskrivelsen af Bevillingssag Relation mellem Bevilling og Part, hvor parten er Bevillingsmodtager Bevillingspart er en Associations Klasse, se beskrivelsen af Bevillingspart Relationen mellem Bevillingen og den ansvarlige enhed i Organisation Bevillingsaktør er en Associations Klasse, se beskrivelsen af Bevillingsaktør Forretningsobjekt Bevilling indeks Bevilling Indeks indeholder de egenskaber som er specifikke for ydelsesindeks og er medtaget for at give sammenhæng og overblik BevillingsStatus Er Bevillingen aktiv, inaktiv eller passiv Følsomhed Ydelsens følsomhed Ikke fortrolige data (offentlige data) Eksempler: navn, adresse, fødselsdato, stilling, arbejdstelefon Side 8 af 27

19 2 Fortrolige personoplysninger (persondatalovens 6) eller fortrolige forretningsdata Eksempler: private oplysninger om eksempelvis økonomi, hemmelig adresse, skatteforhold, gæld, sygedage, tjenestelige forhold og familieforhold 3 Følsomme personoplysninger (persondatalovens 7 og 8) eller yderst fortrolige forretningsdata Eksempler: racemæssig / etnisk baggrund, politisk, religiøs, eller filosofisk overbevisning, fagforeningsforhold, seksuelle forhold, helbredsmæssige forhold Strafbare forhold, væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold Relateret forretningsobjekt 4 VIP-sager Beskrivelse Relation Bevillingsaktør Bevillingsaktør er relationen imellem Bevilling og Aktøren Bevillingsaktør er Bevillingens tilknytning til Aktør Bevilling er allerede indirekte tilknyttet gennem relationen til Sag og sagens tilhørsforhold til Aktør, men det er nødvendigt at angive forholdet til den ansvarlige enhed i myndighedens organisation direkte, da det Ydelsesindeks ansvar at dataafgrænse på Klassifikation, Myndighed og Følsomhed Endvidere er det ønskeligt, at Ydelsesindeks kan filtrere forespørgsler ved at den ansvarlige enhed kan angives Bevillingsaktøren er derfor repræsenteret i informationsmodellen som en associations klasse, det vil sige en relation med attributter Der skal være en relation til Aktør med rollen Ansvarlig og objekttypen OrgEnhed mellem en bevilling og en aktør, når en bevilling oprettes i Ydelsesindeks Brugervendtnøgle Tekstuel nøgle for den ansvarlige enhed Ja Fuldenavn Den ansvarlige enheds brugervendte navn CVR-Nummer Myndighedens CVR nummer Ja Relation Bevilget Ydelsesklasse Bevilget Ydelsesklasse er tilknytning til Klassifikation og Ydelsesrelation Bevilling er allerede indirekte Side 9 af 27

20 tilknyttet gennem relationen til Sag og sagens tilhørsforhold til Klassifikation, men det er nødvendigt at kunne angive en klassifikation tilsvarende sagens klassifikation på tbevilget Ydelse direkte, da det er Ydelsesindeks ansvar at dataafgrænse på Klassifikation, Myndighed og Følsomhed Brugervendtnøgle Tekstuel nøgle for klassifikationen feks Ja 0050 Klassetitel Klassens titel Relation Bevillingspart Bevillingspart er relationen mellem en Part og Bevillinger Bevillingspart udtrykt via en associeret klasse Parten kan være en Person eller en Virksomhed og er tilknyttet med rollen Bevillingsmodtager Bevillingsparten kan tilsvarende Partsrelation tilknyttes til Part via UUID/URN eller CVR/CPR-PNummer CPR-nummer Partens CPR-nummer CVR-nummer Partens CVR-nummer SE-nummer Partens SE-nummer P-nummer Partens P-nummer BrugervendtNøgle Partens brugervendte nøgle Fuldt navn Partens navn Benyttes til at identificere Parter som ikke kan identificeres med én af ovenstående attributter Relation Bevillingssag Relationen mellem sager og bevillinger i Ydelsesindeks vil indeholde nøgle til sagen, som det er registreret af Afsendersystemet, men kan også indeholde brugervendt data Formålet er, at Bevillingssager i en transitionsperiode kan registreres uden at Sagen har OIO standardens generelle egenskaber og det er muligt at fremsøge Bevilgede Ydelser og tilhørende forretningsobjekter ud fra en tekstuel søgning på sagens titel eller identifikation i Sagsarkivet Bevillingssag er derfor en associeret klasse for relationen mellem Sag og Bevillinger, således at der kan medtages ekstra information Brugervendtnøgle Sagens brugervendte ID i arkivet, feks sagsår og sagsnummer Ja Side 20 af 27

21 Fulde Navn Sagens titel Komposition Effektueringsplan Effektueringsplan er en abstrakt forretningsobjekt og kan dække planen for forløbet af en Bevilget Ydelse En Effektueringsplan kan dække en økonomisk, ressource eller fysisk Ydelse og udføres til præcis en Part, som har rollen Ydelsesmodtager Planen beskriver fremtidige betalinger og lægger således tingene til rette for at Effektuering skal udføre indholdet af planen Hver økonomisk, ressource eller fysisk Ydelse har sin egen konkrete effektueringsplan EffektueringslanStartdato Startdato for effektueringsplanen Ja EffektueringslanSlutdato Slutdato for effektueringsplanen Relateret forretningsobjekt Effektuering Beskrivelse En Effektueringsplan kan relatere nul til mange Effektueringer Forretningsobjekt Fysisk Effektuering Registreringen af den faktiske indsatshandling der leverer en eller flere genstande, som det fremgår af planen Er der tale om ydelser med gentagelse (eksempelvis udlevering af xx hver måned), vil der være mange effektueringer til samme effektueringsplan Leveringsdato Datoen hvor genstanden er leveret Ja Fysisk ID Identifikation af genstanden som er leveret Relateret forretningsobjekt Fysisk Effektueringsplan Beskrivelse Relaterer til den fysiske effektueringsplan, en effektueringsplan kan have nul til mange effektueringer Forretningsobjekt Fysisk Effektueringsplan Fysisk Effektueringsplan er planen for effektuering af Fysisk Ydelse Side 2 af 27

22 Fysisk Effektueringsplan er en specialisering af Effektueringsplan Beskrivelse Obligatorisk Aftalt Udleveringsdato Dato for udlevering Hyppighed Tekst om Hyppigheden for udlevering feks dag, Ja uge, måned Relateret forretningsobjekt Beskrivelse Bevilget Ydelse En Effektueringsplan er relateret til en Bevilget Ydelse Fysisk Effektuering En Effektueringsplan kan relatere nul til mange Effektueringer Generelle Egenskaber Alle Tilstande, Attributter og indeholder elementer som beskrevet nedenfor Disse elementer er fjernet i beskrivelserne af det enkelte objekt i dette dokument Virkning, Registrering og Livscyklus findes for Tilstande, Attributter og De resterende elementer findes kun for VirkningFra Tidspunkt hvorfra en Tilstand, Attribut eller Relation gælder fra VirkningTil Tidspunkt hvortil en Tilstand, Attribut eller Relation gælder RegistreringFra Tidspunkt hvorfra en Tilstand, Attribut eller Relation registreres fra i Afsendersystemet Ja RegistreringTil Tidspunkt hvortil en Tilstand, Attribut eller Relation registreres til i Afsendersystemet Livscyklus Objektets livscyklus Ja ID UUID for Relationen Ja Brugerreference Aktør som oprettede Relationen Ja Rolle Betegner den Rolle Relationen har til objektet Ja findes kun for relationer Type Typen for objektet som relationen udpeger Ja findes kun for relationer Indeks Indeks for den enkelte relation Indeks angives ved Opdater-operation Ja findes kun for relationer NoteFelt Der kan kobles en Note til Relationen AktørReference ID for et objekt i domænet Organisation Ja AktørType Typen for det objekt der udpeges i domænet Organisation Ja Side 22 af 27

23 Relateret forretningsobjekt Beskrivelse Forretningsobjekt It-system It-system er det Anvendersystem, som er relateret til forretningsobjekterne for Ydelsesindekset Et Itsystem kan være enten Master eller/og afsender af den bevilgede ydelse Et It-system kan være enten Master eller/og afsender af den økonomiske effektuering Afsender er relevant for at kunne se hvilket It-system, som har afsendt data til Ydelsesindekset Master benyttes for at kunne se hvorfra data kommer Informationen kan dermed benyttes af Modtagersystemer feks i forhold til hop til mastersystem og overblik SystemNavn Navnet på It-systemet Ja SystemURI URI for It-systemet, feks i forhold til hop til mastersystem Relateret forretningsobjekt Beskrivelse Bevilget Ydelse It-system er relateret til bevilget ydelse som afsender eller/og ejer En bevilget ydelse skal have en master og en afsender Økonomisk Effektuering It-system er relateret til økonomisk effektuering som afsender eller/og master En økonomisk effektuering skal have en ejer og en afsender Fysisk Effektuering It-system er relateret til fysisk effektuering som afsender eller/og ejer En fysisk effektuering skal have en master og en afsender Bemærk at denne relation ikke er med i diagrammet før optionen indfries for overskuelighedens skyld Aktør It-system er relateret til Organisation ved at det kan angives hvor Itsystemet er tilknyttet Såfremt It-systemet findes i Organisation, så skal SystemID være lig med objektid i Organisation Komposition Ressource Effektueringsplan Ressource Effektueringsplan er planen for effektuering af Ressource Kontaktperson Tekst vedrørende Primær person for udførslen af den valgte ydelse Hyppighed Hvor ofte den bevilgede ydelse effektueres, feks dag, uge, måned Tid Hvor lang tid den bevilgede ydelse udføres Relateret forretningsobjekt Beskrivelse Side 23 af 27

24 Komposition Sikkerhedsprofil K Sikkerhedsprofil indeholder identifikation af de grupper, roller og funktioner som har adgang til en følsom bevilling Identifikationen i Sikkerhedsprofil refererer til en beskrivelse af de pågældende brugere i Støttesystemet Organisation En bevilling kan indeholde nul til mange Sikkerhedsprofiler Relateret forretningsobjekt Beskrivelse Bevilling Aktør Komposition Ydelse K Ydelse er et eksternt objekt som definerer den ydelse bevillingen er relateret til Relateret forretningsobjekt Bevilget Ydelse Beskrivelse Komposition Ydelse K Relation Bevilget Ydelse har en relation til Ydelse, og i Ydelsesindekset er denne tilknytning udvidet med navnet på ydelsen, og hvordan ydelsen er klassificeret Ydelsesnavn Relateret forretningsobjekt Beskrivelse Klassifikation Forretningsobjekt Økonomisk Effektuering Registreringen af den faktiske indsatshandling, der leverer et samlet beløb, som det fremgår af planen Side 24 af 27

25 Økonomisk effektuering er en samlet betaling som fremkommer til Part Det er en samling af en eller flere økonomiske ydelseseffektueringer Det vil sige en eller flere bevilgede ydelser med en månedlig Effektueringsplan kan medføre, at der fremkommer en Økonomisk Effektuering hver måned Startdato Slutdato Dispositionsdato Samlet Bruttobeløb Skattepligtig Fast Skattepligtig Reg ATPBeløb A-Skat Skattefri Fast Skattefri Reg Andet Udbetalingsafdeling Relateret forretningsobjekt Økonomisk Effektueringsplan Aktør It-system Startdato er den første kalenderdag i perioden for den Økonomiske Effektuering Slutdato er den sidste kalenderdag i perioden for den Økonomiske Effektuering Datoen for den økonomiske effektuering er disponibel for Parten Det samlede bruttobeløb for en eller flere bevilgede ydelser Den samlede faste skattepligtige ydelse i økonomisk effektuering Den samlede regulerede skattepligtige ydelse i økonomiske effektuering Den samlede indbetaling til ATP i den økonomiske effektuering Den samlede indbetaling til A-skat i den økonomiske effektuering Den samlede faste skattefrie ydelse i økonomiske effektuering Den samlede regulerede skattefrie ydelse i økonomiske effektuering Evt beskrivelse tilknyttet den økonomiske effektuering Tekstuel angivelse af enheden som er ansvarlig for udbetalingen Beskrivelse Relaterer til den økonomiske effektueringsplan, en effektueringsplan kan have nul til mange effektueringer Relation til den udbetalende Aktør, såfremt den udbetalende organisation er i Støttesystemet Organisation så skal relationen angives It-systemet hvor den økonomiske effektuering findes (master) og It-systemet som har afsendt den økonomiske effektuering Ja Ja Ja Ja Komposition Økonomisk Effektueringsplan Side 25 af 27

26 Ofte er økonomiske ydelser kendetegnet ved gentagne udbetalinger af et beløb - eksempelvis en gang månedligt, startende på en bestemt dag Effektueringsplanen (for økonomisk ydelse) indeholder således informationer til beskrivelse af et sådant forløb Effektueringsplan er en specialisering af Effektueringsplan og indeholder dermed de relationer og egenskaber som Effektueringsplan har EffektueringsStartdato Startdato for effektueringsplanen Ja EffektueringsSlutdato Slutdato for effektueringsplanen Beregningsfrekvens ForudBagud Dispositionsdag Ydelsesbeløb Skal Manuelt godkendes Relateret forretningsobjekt Økonomisk Effektuering Et udtryk for den frekvens, som den bevilgede ydelse beregnes i feks ugentligt eller månedligt Indeholder information om den økonomiske effektueringsplan er forudrettet eller bagudrettet Tekstuel beskrivelse af dagen for disposition Feks første bankdag i måneden Afsendersystemets beregnede bruttobeløb, som dækker en beregningsfrekvens for en bevilget ydelse Skal effektueringer manuelt godkendes inden udbetaling Beskrivelse En Økonomisk Effektueringsplan kan have nul til mange Økonomiske Effektueringer Ja Forretningsobjekt Økonomisk Ydelseseffektuering Registreringen af den faktiske indsatshandling, der leverer et beløb, som det fremgår af effektueringsplanen Er der tale om ydelser med gentagelse (eksempelvis udbetaling af xx hver måned), vil der være mange effektueringer til samme effektueringsplan Det vil sige en månedlig Effektueringsplan vil medføre, at der fremkommer en Økonomisk Effektuering som indeholder til mange Økonomisk Ydelseseffektuering hver måned YdelsesperiodeStartdato Startdato er den første kalenderdag i perioden Ja for den Økonomiske Effektuering YdelsesperiodeSlutdato Slutdato er den sidste kalenderdag i perioden for den Økonomiske Effektuering Ydelsesbeløb Bruttobeløbet for den konkrete Økonomiske Ydelseseffektuering Ja Side 26 af 27

27 Klassifikationsbeskrivelse Relateret forretningsobjekt Klassifikation Tekstfelt til angivelse af Den økonomiske ydelseseffektuering klassifikation for Afsendersystemer som ikke benytter klassifikation Beskrivelse Relation til klassifikation hvor den økonomiske ydelseseffektuerings klassifikation er angivet, således at Modtagersystemer kan vise hvilken type økonomisk ydelseseffektuering som der er tale om Side 27 af 27

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Revisionshistorik Dato Kommentar Ansvarlig 206-09-29 Oprettet revisionshistorik MSG 206-09-29 Rollen til Bevillingsaktør er ændret fra Ansvarlig

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Underbilag 2.4 Begrebsmodel. Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.4 Begrebsmodel. Kommunernes Ydelsessystem Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S www.kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 2 af 8 Vejledning Bilaget er færdigt, og Tilbudsgiver

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks Introduktion til Støttesystem 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af hvilke komponenter,

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Underbilag 2K Begrebs- og informationsmodel for Sags- og Dokumentindeks

Underbilag 2K Begrebs- og informationsmodel for Sags- og Dokumentindeks Underbilag 2K Begrebs- og informationsmodel for Sags- og Dokumentindeks Revisionshistorik Dato Kommentar Ansvarlig 206-09-29 Oprettet revisionshistorik MSG 206-09-29 Beskrivelse af Sagsarkiv er tilføjet

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

Sag og Dokument: Eksempel på brug af generelle egenskaber

Sag og Dokument: Eksempel på brug af generelle egenskaber Sag og Dokument: Eksempel på brug af generelle egenskaber Der er knyttet en række generelle egenskaber til de enkelte objekter som beskrevet i dokumentet Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags-

Læs mere

26.11.2013. 1 KY-revalideringsydelse

26.11.2013. 1 KY-revalideringsydelse 1 KY-revalideringsydelse... 3 1.1 Person... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Økonomisk ydelse... 5 1.2.1 Attributter... 5 1.3 Ydelse... 6 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Konteringsregel... 7 1.4.1 Attributter...

Læs mere

26.11.2013. 1 KY-andre ydelser

26.11.2013. 1 KY-andre ydelser 1 KY-andre ydelser... 2 1.1 Person... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk ydelse... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 6 1.4 Konteringsregel... 6 1.4.1 Attributter... 6 1.5

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

Mapning af XML for Import til P12-28-B1. Ydelseshændelser

Mapning af XML for Import til P12-28-B1. Ydelseshændelser apning af XL for Import til P12-28-B1 Ydelseshændelser Dokumenthistorik Dato Revision Redaktør Ændringer 26-06-2015 1.0 NAK, CE Første version 01-07-2015 2.0 NAK, CE, CVS Anden revision 20-10-2015 3.0

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

UNDERBILAG 2A Begrebs- og informationsmodel

UNDERBILAG 2A Begrebs- og informationsmodel UNDERBILAG 2A Begrebs- og informationsmodel Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelt om begrebsmodellering... 3 2.1 Terminologi... 3 2.2 Generelle Egenskaber for forretningsobjekter... 4 3 Begrebsmodel for

Læs mere

vejledning til anvisningerne for anvendersystemernes

vejledning til anvisningerne for anvendersystemernes Vejledning til anvisninger for Indeksene KOMBIT Dette dokument indeholder generel, tværgående vejledning til anvisningerne for anvendersystemernes anvendelse af Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks.

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

ANVISNINGER FOR ANVENDELSE AF STØTTESYSTEMERNES INDEKSER

ANVISNINGER FOR ANVENDELSE AF STØTTESYSTEMERNES INDEKSER ANVISNINGER FOR ANVENDELSE AF STØTTESYSTEMERNES INDEKSER Delagenda 1. Formål med anvisningerne (spændetrøjen) 2. Dokumenterne og strukturen (bl.a. Udgangspunkt i XSD i stedet for i informationsmodeller)

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks 1 Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks To af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Hvad er

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Side: 1 Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Dokumentet indeholder dels en informationsmodel for hændelsesbeskeden og dens miljø, dels en generisk datamodel for hændelsesbeskeden, som kan danne en fælles

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne Overblik over roller og kompetencer i forhold til ne En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0.1 maj 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer 11-03-15 og 12-03-15 Hvem er jeg? Denny Christensen Chefkonsulent og IT Arkitekt i KOMBIT Har været teamlead og skribent på bla. kravspecifikationerne

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

26.11.2013. 1.22 Nedsættelse ift. løn på fuld tid...19 1.22.1 Attributter...19 1.23 Beslutningsgrundlag...19 1.24 Flekslønbeslutningsgrundlag...

26.11.2013. 1.22 Nedsættelse ift. løn på fuld tid...19 1.22.1 Attributter...19 1.23 Beslutningsgrundlag...19 1.24 Flekslønbeslutningsgrundlag... 1 KY-Fleksløntilskud... 3 1.1 Person... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Økonomisk ydelse... 6 1.2.1 Attributter... 6 1.3 Ydelse... 7 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Konteringsregel... 7 1.4.1 Attributter... 8

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Acadre-integration til SAPA

Acadre-integration til SAPA Løsningsbeskrivelse Leverandør: Formpipe Software A/S Borupvang 5D DK-2750 Ballerup CVR nr. 29177015 Indholdsfortegnelse 1.0 Acadre-integration til SAPA... 1 1.1 Overordnet beskrivelse... 1 1.2 Detaljeret

Læs mere

KY-sag status...19

KY-sag status...19 1 KY-sag... 3 1.1 Klassifikation... 4 1.1.1 Aktør... 4 1.1.2 Attributter... 5 1.2 Sag... 5 1.2.1 Attributter... 5 1.3 Sagstilstand... 6 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Dokument... 7 1.4.1 Attributter... 7 1.5

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 22.3.27 SortimentStruktur. DataStructure: SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

Notat vedr. brug af OIO standard for KOMBIT

Notat vedr. brug af OIO standard for KOMBIT Notat vedr. brug af OIO standard for KOMBIT Beskrivelse af KOMBITs brug af OIO standarden for sag og dokumentområdet KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 8..27 SortimentOverfør Kort beskrivelse: Denne service distribuerer ØiR Sortimenter til It-systeminstanser, der abonner på sortimentet på vegne af en myndighed. Servicen udstilles som integrationen SF_72

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for organisation Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af forretningsservice for Organisation Denne

Læs mere

ST Sortiment Informationsmodel

ST Sortiment Informationsmodel .5.27 ST Sortiment Informationsmodel .5.27. Delsortiment Delsortimentet er en obligatorisk opdeling af sortimentet i værdilister, samlinger af mulige registreringsværdier, hvor hver samling, delsortimentet,

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Metodehåndbog. Begrebsmodeller, Informationsmodeller og Begrebsdefinitioner. Udarbejdet i fællesskab mellem Udbetaling Danmark/KL/KOMBIT

Metodehåndbog. Begrebsmodeller, Informationsmodeller og Begrebsdefinitioner. Udarbejdet i fællesskab mellem Udbetaling Danmark/KL/KOMBIT Metodehåndbog Begrebsmodeller, Informationsmodeller og Begrebsdefinitioner Udarbejdet i fællesskab mellem Udbetaling Danmark/KL/KOMBIT Indhold Introduktion... 2 Begrebsmodeller, informationsmodeller og

Læs mere

Underbilag 2.5 Informationsmodel. Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.5 Informationsmodel. Kommunernes Ydelsessystem Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 1.1 Symbolforklaring... 3 1.2 Underbilagets indhold... 4 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S www.kombit.dk CVR 19

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 8.2.27 SortimentStruktur. SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis i en given

Læs mere

1 KY-Fleksydelse 26.11.2013

1 KY-Fleksydelse 26.11.2013 1 KY-Fleksydelse... 3 1.1 Ydelsesansøger... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Opkrævningsplan... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Effektueret opkrævning... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Person... 5 1.4.1 Attributter...

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 11: Anvenderkrav til adgangsstyring - Støttesystemerne Context handler, Security Token Service og Administrationsmodul (Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 2.9.27 SortimentStruktur. SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis i en given

Læs mere

Vilkår for Dialogintegration

Vilkår for Dialogintegration Vilkår for Dialogintegration KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/8 Dokumenthistorik Dato Version Ansvarlig Kommentar til ændringer

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

Sortiment Informationsmodel

Sortiment Informationsmodel 2.9.27 Sortiment Informationsmodel 2.9.27. Delsortiment Delsortimentet er en obligatorisk opdeling af sortimentet i værdilister, samlinger af mulige registreringsværdier, hvor hver samling, delsortimentet,

Læs mere

Anvisninger til anvendelse af STS-Organisation

Anvisninger til anvendelse af STS-Organisation Anvisninger til anvendelse af STS-Organisation MBAP26 Dette dokument indeholder anvisninger til anvendersystemernes anvendelse af Støttesystemet Organisation. Mette Jespersen (MEJ@kombit.dk) 7. november

Læs mere

1 KlassifikationStruktur

1 KlassifikationStruktur ..27 KlassifikationStruktur. KlassifikationStruktur Klassifikation er det abstrakte objekt som samler et klassifikationssystem. Klassifikation holder klassifikationssystemets metadata. Klassifikationssystemet

Læs mere

Sortiment Informationsmodel

Sortiment Informationsmodel 8.2.27 Sortiment Informationsmodel 8.2.27. Delsortiment Delsortimentet er en obligatorisk opdeling af sortimentet i værdilister, samlinger af mulige registreringsværdier, hvor hver samling, delsortimentet,

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

1 Klassifikation Informationsmodel

1 Klassifikation Informationsmodel 23..27 Klassifikation Informationsmodel. Facet En facet angiver en bestemt synsvinkel på klassificering af de objekter, som klassifikationssystemet udgør taxonomien for. Facetten grupper klasser i klassifikationssystemet.

Læs mere

Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2

Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2 N OTAT Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2 Specifikation af serviceinterface for SAG Version 1.2 (Sag-standard) Den fællesoffentlige styregruppe for Sag og Dokument sendte

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

1 ST Klassifikation Informationsmodel

1 ST Klassifikation Informationsmodel ..27 ST Klassifikation Informationsmodel. Facet En facet angiver en bestemt synsvinkel på klassificering af de objekter, som klassifikationssystemet udgør taxonomien for. Facetten grupper klasser i klassifikationssystemet.

Læs mere

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring 1. Indledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer skal anvender Adgangsstyring i rammearkitekturen såvel dynamisk som i den daglige

Læs mere

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur Tema Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Formål...3 Muligheder for at udstille data...3 SAPA og den

Læs mere

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts 2014 Michel Sassene, KOMBIT Agenda 1. Hvorfor fælleskommunal infrastruktur? 2. Hvad kan man med infrastrukturen? 3. Brug af infrastrukturen i kommunen

Læs mere

Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76

Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76 MOX bilag Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76 Rapporten og bilaget udgør et foreløbigt udkast til rapportering

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation

Bilag 2: Kravspecifikation Side 1 af 142. Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.7 Følgende opdatering er gjort i kravspecifikationen på baggrund af intern review: Kapitel 1 Indledning og

Læs mere

Arkitekturrapport: DUBU

Arkitekturrapport: DUBU Arkitekturrapport: DUBU Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens ansvar

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for organisation. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for organisation Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for Organisation Denne standard kan frit anvendes af alle.

Læs mere

Vilkår for dialogintegration SAPA

Vilkår for dialogintegration SAPA Vilkår for dialogintegration SAPA Klaus Rasmussen 26. oktober 2016 Indhold 1. Indledning og vejledning... 3 1.1 Definitioner... 4 2. Krav til it-systemer for at kunne udføre dialogintegration... 5 2.1

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

12.12.2013. 1 KY-enkeltydelse

12.12.2013. 1 KY-enkeltydelse 1 KY-enkeltydelse... 3 1.1 Person... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Økonomisk ydelse... 6 1.2.1 Attributter... 6 1.3 Ydelse... 7 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Konteringsregel... 7 1.4.1 Attributter... 8 1.5

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

1 KY-dokument

1 KY-dokument 1 KY-dokument... 2 1.1 Dokument... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Part... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Person... 4 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Aktør... 6 1.4.1 Attributter... 6 1.5 Organisation... 6 1.6 OrgFunktion...

Læs mere

Teknisk uddybning af generelle egenskaber for sags- og dokumentområdet

Teknisk uddybning af generelle egenskaber for sags- og dokumentområdet Teknisk uddybning af generelle egenskaber for sags- og dokumentområdet Teknisk uddybning af generelle egenskaber for sags- og dokumentområdet Denne vejledning kan frit anvendes af alle. Citeres der fra

Læs mere

1 KY- 34særlig støtte

1 KY- 34særlig støtte 1 KY- 34særlig støtte... 3 1.1 Boligforhold... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Bevillingsregel... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Konteringsregel... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Beregningsregel... 5 1.4.1 Attributter...

Læs mere

1. Indledning. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/37

1. Indledning. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/37 1. Indledning Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person 1. Indledning... 3 1.1 Arkitekturmæssige overvejelser... 3 2. Konkrete ændringsforslag... 5 2.1 Variable attributnavne... 5 2.2 Registeroplysninger fra akkreditiv...

Læs mere

BILAG 2 Kravspecifikation

BILAG 2 Kravspecifikation BILAG 2 Kravspecifikation Instruktion til Tilbudsgiver Nærværende bilag, samt underbilag 2A-2R, udgør Kravspecifikationen. Tilbudsgiver skal ikke udfylde nærværende bilag, men besvare bilaget ved at udfylde

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 SPOR 2 ADGANGSSTYRING Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 Hvem er jeg? Rasmus H. Iversen Teknisk Projektleder Teamlead på sikkerhed Har været på STS projektet helt fra starten Mål for dagens

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

Databehandlingsaftale. mellem. Kommune og DanCast / Copenhagen Business School Peter Juel Henrichsen

Databehandlingsaftale. mellem. Kommune og DanCast / Copenhagen Business School Peter Juel Henrichsen Databehandlingsaftale mellem Kommune og DanCast / Copenhagen Business School Peter Juel Henrichsen Der er dags dato indgået følgende mellem Navn Adresse Cvr.nr.: (herefter benævnt ) og Databehandlingsaftale

Læs mere