Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af dobbelthistorik i GD2"

Transkript

1 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version: 1.0 Status: Afsluttet Dato: 01. Juni 2015 Fil: Forretningsregler for implementering af dobbelthistorik GD2.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Dokument reviewet og frigivet til offentliggørelse SD- RSP Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL FORMÅLET MED DOBBELTHISTORIK GRUNDDATAPROGRAMMETS ANVENDELSE AF DOBBELTHISTORIK BEGREBER UNIK IDENTIFIKATION REGISTRERINGSTID VIRKNINGSTID OBJEKTSTATUS REGISTRERINGS- OG VIRKNINGSAKTØR REGLER GENERELT OPRETTELSE OG ÆNDRING AF FORRETNINGSOBJEKTER Rettelse af indholdsmæssige fejl til samme virkningstid og objektstatus Opdatering af oplysninger til ny virkningstid og/eller ny objektstatus Logisk sletning af et forretningsobjekt Tilføjelse af historik Flere samtidige versioner LÆSNING AF FORRETNINGSOBJEKTER MED DOBBELTHISTORIK GYLDIGE FORRETNINGSOBJEKTER PÅ ET GIVENT TIDSPUNKT GENSKABNING AF FORRETNINGSOBJEKTER PÅ ET GIVENT REAL- TIDSPUNKT EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE AF DOBBELTHISTORIK INDLEDNING EKSEMPLER UDEN FLERE SAMTIDIGE VERSIONER Oprettelse af 19 -

3 5.2.2 Rettelse til samme virkningstid Ændring i status Ændring med ny virkningstid Sletning ved statusskifte Genoplivning ved statusskifte Fortryd nedlæggelse Sletning (ikke ved statusskifte) Tilføjelse af historik Samlet eksempel EKSEMPEL MED FLERE SAMTIDIGE VERSIONER Startpunkt Ny samtidig version oprettes Ny version gøres gældende og gammel version udgår af 19 -

4 1 Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentet har til formål over for leverandører og andre interessenter at beskrive hvorledes registrene i Grunddataprogrammet skal implementere dobbelthistorik. Dobbelthistorik modelleres ved hjælp af bitemporale egenskaber. Det dobbelte består i, at de to tidsaspek- ter virkningstid og registreringstid håndteres i sammenhæng på et givet forretningsobjekt. 1.2 Formålet med dobbelthistorik Registrering af dobbelthistorik omkring et forretningsobjekt er relevant i forhold til at kunne registrere og distribuere data, som giver mulighed for sporbarhed i de foretagne registreringer. Sporbarhed er de egen- skaber, som et offentligt forvaltningsgrundlag skal kunne understøtte, således det til enhver tid er muligt at fremfinde og dokumentere det datamæssige forvaltningsgrundlag (historiske beslutningsgrundlag), som en aktør har brugt som grundlag for en konkret beslutning/sagsbehandling. Der skal være muligt at fremsøge hvad der på et givet tidspunkt har været registreret i det enkelte register omkring et konkret forretningsob- jekt. 1.3 Grunddataprogrammets anvendelse af dobbelthistorik I Grunddataprogrammet er der i forbindelse med udstilling af data på den fællesoffentlige Datafordeler behov for en stringent måde at definere registreringstid og virkningstid på. Dette er vigtigt, fordi data skal kunne sammenstilles på tværs af registre og dermed danne grundlag for en bedre og mere effektiv brug af de offentlige grunddata. Grunddataprogrammets modelregler kan ses på modelregler Bitemporalitet er et anderkendt begreb, som anvendes i databaser mange forskellige steder i Verden og består af: Unik identifikation (UUID) Registreringstid (til og fra timestamp) Virkningstid (til og fra timestamp) I Grunddataprogrammets modelleringsregler er dobbelthistorik beskrevet til at indeholder de bitemporale egenskaber samt: Registreringsaktør Virkningsaktør Derudover er der et yderligere krav til at alle objekter indeholder: Objektstatus Af hensyn til fælles forståelse, implementering og anvendelse, beskrives disse 6 egenskaber under begrebet dobbelthistorik. - 4 af 19 -

5 2 Begreber Dette afsnit beskriver de begreber Grunddataprogrammet anvender i forbindelse med dobbelthistorik. Dokumentet anvender følgende termer: Begreb : Det er fremgår af informationsmodellerne. Forretningsobjekt : En konkret instans af begrebet (har en UUID). Forekomst : De enkelte rækker i tabellen. 2.1 Unik identifikation Alle begreber modelleres med en persistent, unik nøgle af typen UUID ( Universal Unique IDentifier ), dvs. et globalt unikt id, som ikke ændres i et forretningsobjekts levetid. Normalt vil forretningsobjektet, ud over denne unikke nøgle, have en eller flere forretningsnøgler. Men forretningsnøglerne kan ikke stå alene, da disse i nogle tilfælde ændres over tid, ligesom den samme for- retningsnøgle løbende kan indgå i flere forekomster. 2.2 Registreringstid Alle forekomster registreres i databasen med en registreringstid, bestående af to tidsstempler - et fra- timestamp og et til- timestamp. Fra- timestamp er inklusiv og til- timestamp er eksklusiv. Registreringstiden er tidsrummet fra versionen registreres til den enten erstattes af en nyere version eller afregistreres (logisk slettes). Registreringstiden er således fortløbende for et givent forretningsobjekt. Der kan over tid eksistere flere forekomster med samme identifikation, virkningstid og objektstatus. Her vil registreringstid afgøre, hvilken der er/var gældende på et givet tidspunkt. 2.3 Virkningstid Alle forekomster registreres i databasen med en virkningstid bestående af to tidsstempler - et fra- timestamp og et til- timestamp. Fra- timestamp er inklusiv og til- timestamp er eksklusiv. Virkningstid kan oprettes i fortiden, nutiden eller fremtiden. Der skal kun være én gældende virkningstid for en given objektstatus på et givet tidspunkt. Virkningstid må ikke være overlappende for samme registreringstid og objektstatus. 2.4 Objektstatus Alle forekomster registreres i databasen med en status, der angiver, hvor et forretningsobjekt er i sin livscy- klus. 2.5 Registrerings- og virkningsaktør De to attributter udfyldes med navn eller id på den person eller det program, der foretager ændringen. Registreringsaktør, er den aktør der opdaterer databasen, virkningsaktør er den aktør, der er forretnings- mæssig ansvarlig for opdateringen. Attributterne udfyldes altid og er, af hensyn til overskueligheden, ikke medtaget i resten af dokumentet, da indholdet ikke anvendes aktivt i forbindelse med dobbelthistorikken. - 5 af 19 -

6 3 Regler Dette afsnit beskriver forretningsreglerne for anvendelsen af registreringstid, virkningstid og objektstatus - de 3 begreber, der er afgørende for korrekt dobbelthistorik. Reglerne er tænkt til at være let anvendelige for anvendere af data. Dette er på bekostning af større kom- pleksitet ved oprettelse og opdatering af data. Reglerne er efterfulgt af nogle eksempler i afsnit Generelt Dobbelthistorik registreres pr. forretningsobjekt, dvs. hvert UUID har sin egen dobbelthistorik. Et Null timestamp betragtes som uendelig, eksempelvis implementeret som Null timestamps anvendes kun på registreringtil og virkningtil. RegistreringFra og virkningfra skal altid udfyldes med et ikke- fiktivt timestamp. Ligeledes skal objektstatus også altid udfyldes. 3.2 Oprettelse og ændring af forretningsobjekter Der laves altid en ny forekomst i databasen, når en af egenskaberne for et forretningsobjekt ændrer sig. Dvs. at når en forekomst først er oprettet, må den ikke ændres efterfølgende. Eneste undtagelse er opdate- ring af sluttidspunkt for registreringen (registreringtil), der udfyldes når en ny forekomst af samme forret- ningsobjekt oprettes. Ved oprettelse af et nyt forretningsobjekt sættes forekomstens virkningstid, registreringstid og objektsta- tus således: VirkningFra = Timestamp for start på forekomstens gyldighed VirkningTil = Null eller slut på forekomstens gyldighed, hvis denne kendes Objektstatus = Forekomstens livscyklus status, gældende for den angivne virkningstid RegistreringFra = Aktuelt timestamp RegistreringTil = Null Ved ændring af et forretningsobjekt, oprettes en forekomst, hvor virkningstid, registreringstid og objektsta- tus sættes som ved en oprettelse med følgende tilføjelse: RegistreringTil = Aktuelt timestamp (på den eksisterende forekomst der opdateres) Der må således ikke opstå huller mellem registreringstiden på de to forekomster. Forretningsmæssigt kan ændringer af et forretningsobjekt inddeles i nedenstående variationer: Rettelse af indholdsmæssige fejl til samme virkningstid og objektstatus Opdatering af oplysninger til ny virkningstid og/eller ny objektstatus Logisk sletning af et forretningsobjekt Tilføjelse af historik Flere samtidige versioner Alt efter registrenes livscyklus kan disse give anledning til variationer i dobbelthistorik registreringerne. Dette er nærmere forklaret i de næste underafsnit. - 6 af 19 -

7 3.2.1 Rettelse af indholdsmæssige fejl til samme virkningstid og objektstatus Ved rettelse af indholdsfejl til samme virkningstid, foretages følgende: RegistreringTil = Aktuelt timestamp (på den eksisterende forekomst der opdateres) Der oprettes en ny forekomst med: RegistreringFra = Aktuelt timestamp RegistreringTil = Null Objektstatus = Kopieres fra den forekomst, der rettes VirkningFra = Kopieres fra den forekomst, der rettes VirkningTil = Kopieres fra den forekomst, der rettes Opdatering af oplysninger til ny virkningstid og/eller ny objektstatus Ved opdatering af oplysninger til ny virkningstid og/eller ny objektstatus, foretages følgende: RegistreringTil = Aktuelt timestamp (på den eksisterende forekomst der opdateres) Der oprettes en ny forekomst som en kopi af den tidligere forekomst hvor: RegistreringFra = Aktuelt timestamp RegistreringTil = Null Objektstatus = Kopieres fra den forekomst, der rettes VirkningFra = Kopieres fra den forekomst, der rettes VirkningTil = VirkningFra på den nye forekomst (nedenfor) Der oprettes en ny forekomst med: RegistreringFra = Aktuelt timestamp RegistreringTil = Null Objektstatus = Forekomstens livscyklus status, gældende for den angivne virkningstid VirkningFra = Timestamp for start på forekomstens gyldighed VirkningTil = Null eller slut på forekomstens gyldighed, hvis denne kendes Logisk sletning af et forretningsobjekt Ved logisk sletning af et forretningsobjekt, foretages følgende: RegistreringTil = Aktuelt timestamp (på den eksisterende forekomst der opdateres) Der oprettes en ny forekomst som en kopi af den tidligere forekomst hvor: RegistreringFra = Aktuelt timestamp RegistreringTil = Null Objektstatus = Kopieres fra den forekomst, der rettes VirkningFra = Kopieres fra den forekomst, der rettes VirkningTil = Timestamp for slut på forekomstens gyldighed (tid for sletning) OBS: Registre med objektstatus Nedlagt o.lign er ikke en sletning, men en opdatering, hvor objektstatus anvendes til at beskrive en logisk sletning. Logisk sletning skal anvendes, hvis registreret arbejder med flere samtidige versioner. - 7 af 19 -

8 3.2.4 Tilføjelse af historik Ved tilføjelse af historik, foretages følgende: RegistreringTil = Aktuelt timestamp (på den eksisterende forekomst der opdateres) Der oprettes nye forekomster, som kopier, af de objekter, hvis virkningstid er berørt af historik tilføjelsen: (der kan være tale om en eller flere forekomster) RegistreringFra = Aktuelt timestamp RegistreringTil = Null Objektstatus = Kopieres fra den forekomst, der rettes VirkningFra = VirkningFra, fra den tidligere instans, eller en ny virkningfra, hvis historik tilføjelsen ændrer på virkningfra. VirkningTil = VirkningTil, fra den tidligere instans, eller en ny virkningtil, hvis historik tilføjelsen æn- drer på virkningtil. Der oprettes en ny forekomst med den nye historik: RegistreringFra = Aktuelt timestamp RegistreringTil = Null Objektstatus = Forekomstens livscyklus status, gældende for den angivne virkningstid VirkningFra = Timestamp for start på forekomstens gyldighed (start for den nye historik) VirkningTil = Timestamp for slut på forekomstens gyldighed (slut for den nye historik) Flere samtidige versioner Ved oprettelse af en ny version af et forretningsobjekt, vil resultatet blive flere forekomster med overlap- pende registreringstid og virkningstid, men med forskellige objektstatus. Ved oprettelse af nye versioner, foretages følgende: Der oprettes en ny forekomst med: RegistreringFra = Aktuelt timestamp RegistreringTil = Null Objektstatus = Forekomstens livscyklus status, gældende for den angivne virkningstid VirkningFra = Timestamp for start på forekomstens gyldighed VirkningTil = Null eller slut på forekomstens gyldighed, hvis denne kendes Hvis der eksisterer en anden forekomst med samme objektstatus og virkningstid, skal dette objekt først logisk slettes, jf. nedenstående beskrivelse. Når forekomsten, der beskriver den nye version skifter objektstatus, til samme status som forekomsten der beskriver den aktive version, skal der foretages følgende: Forekomsten for den aktive version skal udgå efter reglerne for Logisk sletning af et forretningsob- jekt, hvorved virkningtil angives med tidspunkt (TID) for skiftet til forekomsten for den nye version Forekomsten for den nye version skal opdateres efter reglerne for Opdatering af oplysninger til ny virkningstid og/eller ny objektstatus, hvor virkningfra sættes til TID - 8 af 19 -

9 4 Læsning af forretningsobjekter med dobbelt- historik Læsning af forretningsobjekter, er altid med udgangspunkt i en identifikation, i form af en nøgle (UUID, evt. Fundet via forretningsnøglen) kombineret med virkningstid og registreringstid. For forretningsobjekter med flere samtidige versioner skal objektstatus dog også anvendes. De to tidsangivelser kan både angives som tidspunkter og som perioder, hvor sidstnævnte vil kunne resultere i en liste af forekomster. Beskrivelserne i dette kapitel samt eksemplerne, tager udgangspunkt i forespørgsler på tidspunkter ikke perioder. 4.1 Gyldige forretningsobjekter på et givent tidspunkt Et gyldigt forretningsobjekt på et givent tidspunkt (TID) identificeres som den forekomst af forretningsob- jektet, med den nyeste registreringstid (registreringtil = Null ), hvor VirkningFra <= TID og VirkningTil > TID. Et gyldigt forretningsobjekt på et givent tidspunkt (TID) med en bestemt objektstatus (STATUS) identificeres som den forekomst af forretningsobjektet, med den nyeste registreringstid, hvor VirkningFra <= TID og VirkningTil > TID og Objektstatus = STATUS. 4.2 Genskabning af forretningsobjekter på et givent real- tidspunkt Et forretningsobjekt kan genskabes på et givent real- tidspunkt (TID), via registreringstid, ved at hente de forekomster hvor RegistreringFra <= TID og RegistreringTil > TID. Forespørgslen kan naturligvis også kombineres med andre elementer, fx en given objektstatus eller en gi- ven virkningstid. - 9 af 19 -

10 5 Eksempler på anvendelse af dobbelthistorik 5.1 Indledning Eksemplerne er opbygget af en illustration, der grafisk viser sammenhængen mellem registreringstid og virkningstid for de enkelte forekomster i eksemplerne. Virkningsperioder og registreringsperioder er i eksemplerne for overskueligheds skyld angivet som datoer. De registrerede informationer i databasens tabeller vil naturligvis være af typen timestamp i overens- stemmelse med Grunddataprogrammets modelregler. Eventuelle registreringer forud for den kontekst, som anvendes i eksemplerne er ikke medtaget. Der er, udover parametrene til dobbelthistorik, medtaget 2 yderligere elementer: Indhold, der med udgangspunkt i NavngivenVej, illustrerer de forretningsmæssige ændringer i ek- semplerne. ID, der er et løbenummer, som er medtaget for at skabe en entydig sammenhæng mellem tabel og illustration. ID vil ikke fremgår af databasen. I tabellerne er der anvendt følgende farver: Sort tekst betyder eksisterende information i databasen Rød tekst betyder ændringer til eksisterende information i databasen Blå tekst betyder nye informationer i databasen I figurer til illustration af de enkelte eksempler er anvendt to farver til illustration af dobbelthistorikken: Rød farve anvendes til at illustrere virkningstiden på en forekomst Blå farve anvendes til at illustrere registreringstider på samme forekomst Teksten, der ses over den røde linje, er forekomstens objektstatus, i henhold objektets livscyklus. 5.2 Eksempler uden flere samtidige versioner Oprettelse I eksemplet registreres det den , at der oprettes en navngiven vej med status foreløbig pr xxxx Københavnvej Foreløbig - 10 af 19 -

11 5.2.2 Rettelse til samme virkningstid I eksemplet registreres der den en rettelse af en stavefejl i vejnavnet, med tilbagevirkende kraft fra xxxx Københavnvej Foreløbig 2 xxxx Københavnsvej Foreløbig Ændring i status I eksemplet registreres det den at den navngivne vej gøres gældende, pr xxxx Københavnsvej Foreløbig 3 xxxx Københavnsvej Foreløbig 4 xxxx Københavnsvej Gældende - 11 af 19 -

12 5.2.4 Ændring med ny virkningstid I eksemplet registreres det den at den navngivne vej skiftede navn pr xxxx Københavnsvej Gældende 5 xxxx Københavnsvej Gældende 6 xxxx Hovedvejen Gældende Sletning ved statusskifte I eksemplet registreres det den at den navngivne vej nedlægges pr xxxx Hovedvejen Gældende 7 xxxx Hovedvejen Gældende 8 xxxx Hovedvejen Nedlagt - 12 af 19 -

13 5.2.6 Genoplivning ved statusskifte I eksemplet, registreres det den at den nedlagte navngivne vej skal genoplives pr xxxx Hovedvejen Nedlagt 9a xxxx Hovedvejen Nedlagt 10a xxxx Hovedvejen Gældende Fortryd nedlæggelse I eksemplet, registreres det den at nedlæggelsen af den navngivne vej skal fortrydes. 8 xxxx Hovedvejen Nedlagt 9b xxxx Hovedvejen Nedlagt 10b xxxx Hovedvejen Gældende Bemærk at 9b kun er relevant for forretningsobjekter, hvor der kan eksistere flere samtidige versioner af 19 -

14 5.2.8 Sletning (ikke ved statusskifte) I eksemplet, registreres det den at den navngivne vej skal slettes pr a xxxx Hovedvejen Gældende 11 xxxx Hovedvejen Gældende Tilføjelse af historik I eksemplet registreres det den , at den navngivne vej havde et andet navn i perioden xxxx Københavnsvej Gældende 7 xxxx Hovedvejen Gældende 12 xxxx Københavnsvej Gældende 13 xxxx Svinget Gældende 14 xxxx Hovedvejen Gældende - 14 af 19 -

15 Samlet eksempel I dette afsnit vises et total billede af forekomsterne i database, for de ovenstående eksempler, hvis de alle foretages på det samme forretningsobjekt, i den rækkefølge ovenstående eksempler er beskrevet, fra op- rettelse via forandringer til sletning. 1 xxxx Københavnvej Foreløbig 2 xxxx Københavnsvej Foreløbig 3 xxxx Københavnsvej Foreløbig 4 xxxx Københavnsvej Gældende 5 xxxx Københavnsvej Gældende 6 xxxx Hovedvejen Gældende 7 xxxx Hovedvejen Gældende 8 xxxx Hovedvejen Nedlagt 9a xxxx Hovedvejen Nedlagt 10a xxxx Hovedvejen Gældende 11 xxxx Hovedvejen Gældende 12 xxxx Københavnsvej Gældende 13 xxxx Svinget Gældende 14 xxxx Hovedvejen Gældende - 15 af 19 -

16 Hvis eksemplet ordnes efter de forekomster, der er gældende ved afslutningstidspunktet for eksemplet, , ser det således ud: 3 xxxx Københavnsvej Foreløbig 9a xxxx Hovedvejen Nedlagt 11 xxxx Hovedvejen Gældende 12 xxxx Københavnsvej Gældende 13 xxxx Svinget Gældende 14 xxxx Hovedvejen Gældende - 16 af 19 -

17 5.3 Eksempel med flere samtidige versioner Startpunkt Dette afsnit beskriver startpunktet for de efterfølgende eksempler med flere samtidige versioner. Der ind- går ikke flere samtidige versioner i startpunktet. Udgangspunktet er en Navngiven vej, der har gennemløbet følgende forløb: Registreringstid 1, : Oprettet som foreløbig, med virkning fra Registreringstid 2, : Rettelse af stavefejl, uændret virkningstid Registreringstid 3, : Navngiven vej gøres gældende, med virkning fra Illustreret giver dette følgende registreringer: Oprettelse som foreløbig 1 xxxx Københavnvej Foreløbig Rettelse af stavefejl 1 xxxx Københavnvej Foreløbig 2 xxxx Københavnsvej Foreløbig Navngiven vej gøres gældende 1 xxxx Københavnvej Foreløbig 2 xxxx Københavnsvej Foreløbig 3 xxxx Københavnsvej Foreløbig 4 xxxx Københavnsvej Gældende - 17 af 19 -

18 5.3.2 Ny samtidig version oprettes I eksemplet, registreres det den at der oprettes en ny version af den Navngivne vej som forelø- big, pr xxxx Københavnvej Foreløbig 2 xxxx Københavnsvej Foreløbig 3 xxxx Københavnsvej Foreløbig 4 xxxx Københavnsvej Gældende 5 xxxx Rustvej Foreløbig - 18 af 19 -

19 5.3.3 Ny version gøres gældende og gammel version udgår I eksemplet, registreres det den at den nye foreløbige version skal gøres gældende pr xxxx Københavnsvej Gældende 5 xxxx Rustvej Foreløbig 6 xxxx Københavnsvej Gældende 7 xxxx Rustvej Gældende - 19 af 19 -

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Datamatiker hovedopgave Projektgruppe Vejleder

Datamatiker hovedopgave Projektgruppe Vejleder Datamatiker hovedopgave Når skaderne opdages Skadesregistrering, ordre/sagsstyring samt behandlingsregistrering af arkivgenstande i Københavns Stadsarkiv Systemdokumentation Projektgruppe Niels Grove-Rasmussen

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS objektmodel 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS rummer en række objekter som forholder sig til hinanden. Dette dokument beskriver disse objekter og deres relationer ved hjælp af rammearkitekturens

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere