Baggrundsinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsinformation"

Transkript

1 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående sagsoverblik til Modtagersystemer. Sags- og Dokumentindekset tager udgangspunkt i OIO Specifikation af serviceinterface for Dokument og OIO specifikation af serviceinterface for Sag version 1.2. Endvidere er der foretaget en række lokale udvidelser for at håndtere data i en transitionsdata og muligheden for væsentligt domænedata kan medtages. Sags og Dokumentindeks understøtter OIO Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet. Overordnet er hvert forretningsobjekt et objekt som har en registrering bestående af hver sin samling af attributlister, tilstande og relationslister. Hver attributliste, tilstand og relation har en virkning. Sags og Dokumentindeks gemmer dog kun afsendersystemets seneste aktuelle registrering og benytter relationer i både sagsindeks og dokumentindeks som defineret i Specifikation af serviceinterface for Sag version 1.2. Hermed vil relationerne imellem forretningsobjekter i modellen og andre forretningsobjekter etableres ved at der er angivet en rolle og en type, men nøglen til det fremmede forretningsobjekt kan angives på flere måder. Sags og Dokumentindeks er et indeks som afspejler data i afsendersystemerne i modsætning til en snitflade udstillet af et fagsystem, derfor benyttes standardoperationerne ikke direkte (fx Opret ), men udstiller i stedet relevante operationer. Sager og dokumenters informationsindhold kommer fra relevante Afsendersystemer, såsom Fagsystemer herunder ESDH-systemer. Fagsystemer indeholder information både fra specifikke domæner, såsom socialbegreber, og medtager anden relevant information fx styringsinformation, som er relevante for arbejdsgangene i forbindelse med anvendelse af Fagsystemet, men ikke nødvendigvis er en del af et tværgående overblik. Begrebsmodellen skal derfor indeholde fællesmængden af informationsindhold fra Afsendersystemer, som er medtaget i Sag og Dokument indeks for at kunne give et tværgående overblik og en hurtig adgang til Sager og Dokumenter på tværs af Fagområder. En række informationer fra Afsendersystemerne opfattes som mindre relevante for et tværgående overblik og er derfor ikke medtaget i begrebsmodellen for Sags- og Dokumentindeks. Følgende forretningsbegreber er for eksempel ikke inkluderet i Sag og Dokumentindeks: Domænespecifikt indhold, Dokumentindhold, Frister, Advis og Styringsinformation. Således vil Afsendersystemer typisk indeholde følgende oplysninger om en Sag og/eller et Dokument som er relevante for Sag og Dokumentindeks: Sagsinformation Journalpost Dokumentinformation Journalnotater Partsinformation Aktørinformation Klassifikation, typisk journalplan og andre klassificeringer. Sikkerhed via KLE, Myndighed, følsomhed og relationer til afgrænsende grupper eller roller Væsentlige oplysninger med relation til sagen eller dokumentet i forretningsdomænet, som fagsystemet opererer i. Relaterede ressourcer kan udtrykkes i Sag og Dokumentindeks gennem en specialisering af Genstand og relationen Sagsgenstand til sagen. Støttesystemet Sags- og Dokumentindekset skal indeholde forretningsobjekter og informationsindhold som er standard for området, men en del Anvendersystemer indeholder derudover forretningsobjekter specifikt for deres domæne, som vil være væsentligt i sagsoverblik eller som søgekriterier.

2 Sags- og Dokumentindekset skal understøtte behovet for angivelse af genstand ved en specialisering af det abstrakte genstandsobjekt. Det skal være muligt at udvide modellen med yderligere specialiseringer af genstand via indløsning af en option. Løsningen skal tage udgangspunkt i en referencearkitektur, hvor forretningsobjekter i systemet er entydige og kan repræsenteres via et Universelt Unikt ID (UUID) eller URN. Det er essentielt at Støttesystemet Sag og Dokumentindeks i en transitionsperiode kan rumme relevant data fra både nuværende og fremtidige Anvendersystemer. Støttesystemet Sag og Dokumentindeks skal således kunne rumme data fra IT-Systemer, som understøtter Organisation, Klassifikation og partsinformation, men skal også kunne rumme data fra systemer, der ikke understøtter alle dele af den fælleskommunale rammearkitektur, og dermed har en lokal information om sagens Organisation, Klassifikation og Partskontakt. I transitionsperioden skal Løsningen derfor kunne rumme andre måder at relatere til forretningsobjekterne Part, Klassifikation og Organisation. Den berigede konceptuelle model for Løsningen tager derfor højde for at kunne rumme eksisterende systemers data ved at udvide OIO standarden for sag og dokument med yderligere attributter på relationerne, som dermed bliver associerede klasser (vises med stiplet linje). Sags- og Dokumentindekset ønsker at præsentere metadata til Modtagersystemer på samme måde som metadata forefindes i Afsendersystemet, således at aktøren vil opleve ensartethed. Det kræver, at Begrebs- og Informationsmodellerne i Systemet er fleksible i forhold til udfaldsrum og datatyper. Der er derfor krav i informationsmodellen og de nonfunktionelle krav til nærmere definition af attributter. Sager og dokumenter indeholder informationsindhold om parter, som kan være Virksomheder eller Personer. Der er dermed en relation mellem Part og Sags- og Dokumentindekset. Parten en rolle i forhold til sagen og har en historik, som har betydning for sagen. Relationen Sagspart er derfor en del af Sags- og Dokumentindekset. I forhold til historik skal der dannes logdata for opdateringer i Sag og Dokumentindeks for at sikre sporbarhed. Baggrunden for dette er, at der vil være tilfælde, hvor metadata oprettes i Sags og dokumentindeks på et senere tidspunkt end sagens oprettelse i Afsendersystemet. De ekstra historikdata vil også kunne dække en situation, hvor der er tidsmæssig forsinkelse i den løbende opdatering, samt understøtte aktøren Faglig Supporters arbejde. Bemærk at Sags og Dokumentindeks ikke er et forvaltningsarkiv og sporbarhed er ikke relateret til sagens historik og sagens sporbarhed i forhold til dokumentation af en administrativ proces. De enkelte begreber er specificeret nærmere i nedenstående afsnit 1.1 Begrebsmodel for Sagsindeks Nedenfor er vist begrebsmodellen med de centrale forretningsobjekter for Sagsindeks.

3 Figur 1: Model for forretningsobjekter for sag. Klasser markeret med blå farve er forretningsbegreber, hvor definitionen af relationer og informationsindhold ikke er ejet af Systemet. Bemærk at forretningsobjektet Sag indeholder klasserne Sag, Sag indeks, Journalpost, Journalnotat, Journalnotat indeks, Sagstilstand, Sikkerhedsprofil, samt alle tilhørende relationer.

4 1.2 Begrebsmodel for Dokumentindeks Figur 2: Model for forretningsobjekter for Dokument. Klasser markeret med blå farve er forretningsbegreber, hvor definitionen af relationer og informationsindhold ikke er ejet af Systemet Bemærk at forretningsobjektet Dokument indeholder klasserne Dokument, Dokument indeks, Dokumentvariant, Dokumentversion, Sikkerhedsprofil, samt alle tilhørende relationer. 1.3 Begreber Specifikke for Sags- og Dokumentindekset Aktør Lokalt begreb (Sags og Dokumentindeks Aktør Aktør er de typer i organisationen, medarbejdere og it-systemer som har en rolle i forhold til forvaltningen af bevillingen og tilhørende metadata. Aktører kan være indeholdt i forretningsservicen Organisation. Arkiv Sag og dokumentindeks / [OIOSD]

5 Arkiv Arkiv beskriver, hvilket arkiv sagen indgår i og dermed i hvilken arkivstruktur. Et arkiv kan indeholde en samlet fælles afgrænsning af et antal sager og dokumenter. Herved sikres det, at sager og dokumenter, som er sagligt og logisk sammenhørende, men som befinder sig i forskellige it-systemer, kan håndteres samlet og eksempel vis fremfindes og afleveres til offentligt arkiv samlet. Dokument / OIO_SERVICE_DOK Dokument Dokumenter er afgrænsede samlinger af informationer, i kendte formater. Dokumenter består dels af de faktiske dokumenter, fx et regneark eller en rapport, og dels af metadata, der beskriver dokumentet, fx dokumenttitel og dokumentdato. I de fleste tilfælde findes de faktiske dokumenter kun i en elektronisk variant, hvad enten de er produceret elektronisk eller de er omformet til elektronisk form, fx igennem skanning. Dokument - indeks Dokument - Indeks Dokument Indeks er en specialisering af Dokument og indeholder de metadata ud over de metadata som er defineret i klassen Dokument. Dokument-indeks indeholder data som er relevante for modtagersystemer for indekset og metadata som er relevante i en transitionsperiode. Dokumentaktør / OIO_SERVICE_DOK Dokumentaktør Dokumentets relation til Aktører Dokument aktører i forhold til myndighed og dokumentets behandling

6 Dokumentklassifikation / OIO_SERVICE_DOK Dokumentklassifikation Dokumentets relation til Klassifikation Dokument klassifikatoner, bemærk at KLE tilhører dokument, mens dokumentets klassifikationer klasserer dokumentets informationsindhold Dokumentpart / OIO_SERVICE_DOK Dokumentpart Dokumentets relation til parten Dokumentets afsendere eller modtagere af dokumentet. Bemærk at myndighedens aktører som behandler dokumentet ikke er en del af dokumentpart Dokumentvariant / OIO_SERVICE_DOK Dokumentvariant Dokumentvarianter anvendes til at håndtere samme juridiske dokument i forskellige varianter (f.eks. offentliggørelses- og arkiveringsvarianter). Dokumenter er juridisk sammenfaldende, hvis formater, strukturer og layout ikke medfører en forvanskning af informationsindholdet eller foranlediger til forskelligartet fortolkning. Eksempelvis kan samme dokument findes i en produktionsvariant, to offentliggørelsesvarianter og en arkiveringsvariant. Dokumentvariant anvendes til at håndtere samme logiske dokument i forskellige varianter. Konkret kan samme dokument fx findes i et Microsoft Word-format, et HTMLformat, et PDF-format og et TIFF-format. Fx vil et udgående dokument findes i et produktionsformat, et arkivformat og et offentligt format. Der kan være et af hver type format per version af dokumentet for produktion variant og arkiv variant, men der kan godt være flere formater for Offentliggørelse format. Bemærk at klassen Dokumentvariant kun indeholder metadata om varianten. Dokumentversion

7 Dokumentversion Dokumentversion er Systematisk nummerering af Dokumentet Et dokument findes i dets livsforløb i et antal forskellige versioner, efterhånden som der ændres i dokumentet. Hver dokumentversion findes igen i et antal forskellige Dokumentvarianter. Dokumentversion er medtaget på en sådan måde at både afsendersystemer baseret på bitemporalitet og eksisterende afsendersystemer baseret på versionering, kan angive versionen af dokumentet, således at man læser dokumenter, som de tager sig ud ved et givet versionsnummer. Dokument version muliggør, at Modtagersystemer kan fremsøge og linke til den korrekte variant i alle typer Afsendersystemer. Hvis fx et dokument er sendt i høring i en variant, og der sideløbende er arbejdet videre med dokumentet i sagsarbejdet, vil det være relevant, at man fortsat også kan se og tilgå dokumentet i den version og variant, der blev sendt i høring, hvis en høringspart henvender sig. Genstand Genstand Genstand er en abstrakt klasse som har en relation til de genstande sagen handler om. Genstand er et overordnet begreb for Forretningsobjekter fra specifikke domæner som sagen handler om fx bevilling. Dog vil borgersager ikke de involverede parter som genstande, men relateret som Part. Forskellige typer af sager har historisk set indeholdt attributter og aggregeringer af data om domænespecifikke data, fx kan borgersag indeholde oplysninger om konkrete sociale ydelser, såfremt disse data er væsentlige for et tværgående overblik over sager så kan disse data skulle kunne medtages i Sags og Dokument indeks. Der skal derfor være en struktur i Sags og Dokument indeks, der muliggør, at væsentlig domænespecifikt metadata kan udskilles fra sagen i separate forretningsobjekter. Det vil muliggøre at indekset kan understøtte et generisk sagsbegreb, som flere typer sagsbegreber i Afsendersystemer. Fx Afsendersystemer baseret på enkeltsagsbegrebet, hvor hver afgørelse er dokumenteret i én selvstændig sag, men hvor alle afgørelserne relaterer til samme genstand. Fx ældre Afsendersystemer hvor der er en samlet sag per ydelsesområde, der indeholder alle afgørelser i hele borgerens levetid. Endvidere kan modellen udvides med domæne-specifikke attributter uden at sagsbegrebet ændrer sig. Hermed bibeholdes grundmængden i sagen som specificeret i standard (OIOSGFUN) med mulighed for at indekset kan udvides med domænespecifikke attributter. IT-System

8 It-system Et it-system er en applikation, der er tilknyttet sager og dokumenter og opbevarer de originale data (master) eller er et afsendersystem eller begge dele. Rollerne Afsender og Master i relationen medtages således at fx faglige supportere og modtagersystemer kan benytte informationen til vedligehold, information i brugervendte systemer, en del af klienthop m.m. Journalnotat Journalnotat Et journalnotat er den tekst, som en aktør (medarbejder, it-system) formulerer i forbindelse med en hændelse/aktivitet/kommunikation på en sag. Det kan fx være en telefonsamtale, en samtale med en borger eller kollega, eller en dokumentation af en handling, der er foretaget i et it-system. Aktøren har pligt til at skrive journalnotater på de borgersager, de arbejder med, i henhold til offentlighedslovens 6, stk. 1. Journalnotat - indeks Journalnotat Indeks Journalnotat Indeks er en specialisering af Journalnotat og indeholder de metadata ud over de metadata som er defineret i klassen Journalnotat. Journalnotat-indeks indeholder data som er relevante for modtagersystemer for indekset og metadata som er relevante i en transitionsperiode. Journalpost Journalpost Knytter sagen sammen med dokument og er en beskrivelse af en handling på sagen. Journalpost anvendes til at berige tilknytningen mellem sag og dokument med yderligere information. På denne måde kan dokumenter indeholdes i flere sager og hver gang på nye betingelser. Eksempelvis kan et dokument vedlægges én sag, men tilakteres en anden sag. Eller

9 et dokument kan vedlægges en dagsordenssag med én dokumenttitel og en byggesag med en anden dokumenttitel. Klassifikation OIO_INF_KLAS Klassifikation Klassifikation benyttes til at beskrive, fx hvilken opgave sagen eller dokumentet vedrører, fx sagens relation til KLE. Sag og dokumentindeks relaterer til Klassifikation, der medtages et KlassifikationsID, som er en mulig relation til det UUID som benyttes i Støttesystemet Klassifikation. Organisation / OIO_SERVICE_ORG Organisation Forretningsobjektet Organisation indeholder information om organisationer. Forretningsobjektet Organisation indeholder begrebet Organisation som alene er den juridiske organisation (juridisk enhed). Det kan være en myndighed (ministerium, styrelse, kommune etc.) eller en virksomhed (med cvr-nummer), samt tilhørende Aktører. I denne kravspecifikation benyttes Organisation som forretningsobjektet Organisation. Part (fremmedobjekt) Part En Part er den eller de personer og virksomheder som sagen vedrører. Part er en abstrakt klasse som er en samlet betegnelse for Person og Virksomhed. Person og Virksomhed er specialiseringer af Part. Pt. findes der ikke en standard til understøttelse af forretningsservicen Part, som understøtter Generelle Egenskaber (OIO_GEN_SAGDOK), men der er medtaget et PartsID som UUID/URN til fremtidigt brug. Person

10 (fremmedobjekt) Person En Person er et individ, som enten kan være dansk med cpr-nummer eller udlænding med eller uden cpr-nummer som har pligter og rettigheder i forhold til dansk offentlighed Person er en specialisering af Part, og kan være part på sager og dokumenter via en Sagspart. Sag Sag og dokumentindeks / [OIOSGFUN] Sag Sag forstås som en samling af sammenhørende dokumenter og øvrige sammenhørende oplysninger, der i sit hele anvendes til at dokumentere en arbejdsproces, typisk til administrative formål, herunder til at træffe afgørelser Der findes forskellige typer af sagsbegreber til Myndighedssager og dokumentation af forvaltningsmæssig virksomhed: enkeltsag (de oplysninger, der ligger til grund for en afgørelse), dossiersager (en sag om en bestemt person eller objekt), samlesag (oplysninger om et bestemt emne), projektsag, dagsordenssag osv. Sager kan relatere til andre sager, fx præcedenssager. En sag består af et antal dokumenter, der vedrører det samme begivenhedsforløb (begivenhedsforløb er en række af begivenheder, f.eks. arbejdsløshed og herefter udbetaling af kontanthjælp, hvor størrelsen af satsen kan skifte pga. personens alder, eller forsørgerpligt og midlertidige afbrydes pga. sanktioner.). Et dokument kan indgå i flere sager, dvs. have relation til flere begivenhedsforløb. Anvendelsen af et traditionelt sagsbegreb og et klassifikationssystem (traditionelt kaldet en journalplan) er én måde at sikre sammenhængen mellem de dokumenter, der dokumenterer et forvaltningsmæssigt hændelsesforløb/ begivenhedsforløb. Sag - indeks Sag - Indeks Sag Indeks er en specialisering af Sag og indeholder de metadata ud over de metadata som er defineret i klassen Sag. Sag-indeks indeholder data som er relevante for modtagersystemer for indekset og metadata som er relevante i en transitionsperiode. Sagstilstand

11 Sagstilstand Sagens tilstand som defineret i OIO Sag Bemærk at ud over sagens tilstand så indeholder sag indeks sagens status/tilstand i afsendersystemet. Sagsaktør Sagsaktør En Sagsaktør i Sags- og Dokumentindekset er relationen mellem Forretningsobjektet Organisation og sag samt de ekstra attributter som relationen indeholder herunder relationstype. I diagrammet for informationsmodellen er Sagsaktør angivet som associeret klasse. Sagsgenstand Sagsgenstand Relationen Sagsgenstand er forbindelsen til de genstande som sagen handler om. Denne relation kan så indeholde det ID som er nødvendigt for kunne finde flere detaljer om genstanden i Fagsystemet eller i fx Ydelsesindeks eller Grunddata Sags og dokumentindeks indeks vil som udgangspunkt ikke indeholde domænespecifikke data udtrykt ved specialiseringer af Genstand, her vil Afsendersystemet blot kunne angive hvilket relationer til genstande som findes, herefter vil Modtagersystemet have mulighed for at slå op i fagsystemet, grunddata eller fx ydelsesindeks for at finde yderligere information. Sagsklassifikation Sagsklassifikation Relation er som defineret i OIO_SERVICE_SAG, og indeholder nøgle til Forretningsobjektet Klassifikation, samt en række andre attributter. Der skal være en Primær klasse og der kan angives yderligere Andre Klasser.

12 Fagsystemer med eksisterende sager vil i transitionsperioden have sager uden nøgle til forretningsobjektet Klassifikation, men har en nøgle til en lokalt implementeret emnesystematik. Der er derfor medtaget yderligere attributter, så det er muligt at angive værdierne, endvidere er der medtaget attributter, således at der kan søges tekstuelt på tværs af sager på baggrund af Sagsklassifikationen, samt at Sag og dokumentindeks kan returnere navnet på relationen til modtagersystemet som en del af en søgning. Sagspart (fremmedobjekt) Sagspart En Partrelation i Sags- og Dokumentindekset er relationen mellem Forretningsobjektet Part og Forretningsobjektet Sag samt de ekstra attributter som relationen indeholder, herunder relationstype. Sagspart vises i diagrammet for informationsindhold som en associeret klasse. Sikkerhedsprofil Sikkerhedsprofil Sikkerhedsprofil er de grupper, roller og funktioner som har adgang til en følsom sag. Det fælleskommunale støttesystemet Adgangsstyring i den kommunale rammearkitektur giver mulighed for at opmærke data med en følsomhedsklassifikation, samt KLE og myndighed. Såfremt afsendersystemet markerer sagen/dokumentet med en følsomhed, så kan der angives en liste over grupper, roller og funktioner som har ret til at se denne sag. Denne liste skal være UUIDs fra grupper, roller og funktioner som er oprettet i det fælleskommunale støttesystem Organisation evt. på vegne af Afsendersystemet. En bruger skal således godkendt til følsomhedsniveauet i det fælleskommunale støttesystem Adgangsstyring og medlem af en af de angivne grupper for at måtte se sagen. Denne håndhævelse skal ske i modtagersystemet. Støttesystemet Sag og Dokumentindeks lagrer blot informationen og videresender til modtagersystemet. Virksomhed (fremmedobjekt) Virksomhed En virksomhed er en enhed, der udøver økonomisk aktivitet og som er genstand for dansk offentlig forvaltning. Virksomhed er en Part som kan være part på sager og dokumenter via en Sagspart Der findes flere typer af virksomheder:

13 En virksomhed med et CVR-nummer En forening med et CVR-nummer En virksomhed med et SE-nummer En forening uden CVR-nummer og SE-nummer En momsfritaget virksomhed (som ikke har et CVR- eller SE-nummer) En virksomhed med en omsætning under kr pr. år (som ikke har et CVR- eller SE-nummer). En virksomhed kan indeholde produktionsenheder (identificeret med et P- nummer), som er en del af en virksomhed knyttet til én adresse

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0 Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 20 Begrebsmodellen for Ydelsesindeks Begrebsmodellen med de centrale forretningsobjekter er illustreret i Figur Begrebsmodel og definition

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Underbilag 2K Begrebs- og informationsmodel for Sags- og Dokumentindeks

Underbilag 2K Begrebs- og informationsmodel for Sags- og Dokumentindeks Underbilag 2K Begrebs- og informationsmodel for Sags- og Dokumentindeks Revisionshistorik Dato Kommentar Ansvarlig 206-09-29 Oprettet revisionshistorik MSG 206-09-29 Beskrivelse af Sagsarkiv er tilføjet

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

UNDERBILAG 2A Begrebs- og informationsmodel

UNDERBILAG 2A Begrebs- og informationsmodel UNDERBILAG 2A Begrebs- og informationsmodel Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelt om begrebsmodellering... 3 2.1 Terminologi... 3 2.2 Generelle Egenskaber for forretningsobjekter... 4 3 Begrebsmodel for

Læs mere

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Revisionshistorik Dato Kommentar Ansvarlig 206-09-29 Oprettet revisionshistorik MSG 206-09-29 Rollen til Bevillingsaktør er ændret fra Ansvarlig

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

Notat vedr. brug af OIO standard for KOMBIT

Notat vedr. brug af OIO standard for KOMBIT Notat vedr. brug af OIO standard for KOMBIT Beskrivelse af KOMBITs brug af OIO standarden for sag og dokumentområdet KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for dokument. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for dokument. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for dokument Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 > Specifikation af serviceinterface for dokument. Version 1.1.1 Denne standard kan frit anvendes

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

1. Indledning. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/37

1. Indledning. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/37 1. Indledning Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks 1 Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks To af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Hvad er

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2

Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2 N OTAT Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2 Specifikation af serviceinterface for SAG Version 1.2 (Sag-standard) Den fællesoffentlige styregruppe for Sag og Dokument sendte

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for dokument. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for dokument. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for dokument Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af serviceinterface for dokument Denne standard

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Underbilag 2.4 Begrebsmodel. Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.4 Begrebsmodel. Kommunernes Ydelsessystem Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S www.kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 2 af 8 Vejledning Bilaget er færdigt, og Tilbudsgiver

Læs mere

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer 11-03-15 og 12-03-15 Hvem er jeg? Denny Christensen Chefkonsulent og IT Arkitekt i KOMBIT Har været teamlead og skribent på bla. kravspecifikationerne

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks Introduktion til Støttesystem 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af hvilke komponenter,

Læs mere

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Side: 1 Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Dokumentet indeholder dels en informationsmodel for hændelsesbeskeden og dens miljø, dels en generisk datamodel for hændelsesbeskeden, som kan danne en fælles

Læs mere

Acadre-integration til SAPA

Acadre-integration til SAPA Løsningsbeskrivelse Leverandør: Formpipe Software A/S Borupvang 5D DK-2750 Ballerup CVR nr. 29177015 Indholdsfortegnelse 1.0 Acadre-integration til SAPA... 1 1.1 Overordnet beskrivelse... 1 1.2 Detaljeret

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

vejledning til anvisningerne for anvendersystemernes

vejledning til anvisningerne for anvendersystemernes Vejledning til anvisninger for Indeksene KOMBIT Dette dokument indeholder generel, tværgående vejledning til anvisningerne for anvendersystemernes anvendelse af Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks.

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76

Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76 MOX bilag Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76 Rapporten og bilaget udgør et foreløbigt udkast til rapportering

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

ANVISNINGER FOR ANVENDELSE AF STØTTESYSTEMERNES INDEKSER

ANVISNINGER FOR ANVENDELSE AF STØTTESYSTEMERNES INDEKSER ANVISNINGER FOR ANVENDELSE AF STØTTESYSTEMERNES INDEKSER Delagenda 1. Formål med anvisningerne (spændetrøjen) 2. Dokumenterne og strukturen (bl.a. Udgangspunkt i XSD i stedet for i informationsmodeller)

Læs mere

Sag og Dokument: Eksempel på brug af generelle egenskaber

Sag og Dokument: Eksempel på brug af generelle egenskaber Sag og Dokument: Eksempel på brug af generelle egenskaber Der er knyttet en række generelle egenskaber til de enkelte objekter som beskrevet i dokumentet Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags-

Læs mere

Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor

Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor > Sag og dokument standarderne Hvad og hvorfor Dette dokument kan frit anvendes af alle. Citeres der fra dokumentet i andre publikationer til offentligheden,

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation

Bilag 2: Kravspecifikation Side 1 af 142. Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.7 Følgende opdatering er gjort i kravspecifikationen på baggrund af intern review: Kapitel 1 Indledning og

Læs mere

Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III

Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III Bilag 5: Arkitekturrapport fra projektet Fælles Sprog III (Bilag til dagsordenspunkt 6: Arkitekturrapporten). Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med

Læs mere

Specifikation af Model for Dokument (Version til kommentering)

Specifikation af Model for Dokument (Version til kommentering) Specifikation af Model for Dokument (Version til kommentering) 1 > Specifikation af Model for Dokument. Version 2.0 (version til kommentering) Denne standard kan frit anvendes af alle. Citeres der fra

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for sag

Specifikation af serviceinterface for sag Specifikation af serviceinterface for sag > Specifikation af serviceinterface for sag. Version 1.2 Denne standard kan frit anvendes af alle. Citeres der fra standarden i andre publikationer til offentligheden,

Læs mere

SAPAs kravspecifikation Læsevejledning. KMJ, 19. marts 2013

SAPAs kravspecifikation Læsevejledning. KMJ, 19. marts 2013 SAPAs kravspecifikation Læsevejledning KMJ, 19. marts 2013 Udbudsmaterialets kontrakter og bilag Øvrige bilag A.Ordliste B.Begrebs- og Informationsmodel C.Snitflader (STS og SP) D.Udrulningsbistand E.Overgangsløninger

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for organisation Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af forretningsservice for Organisation Denne

Læs mere

Specifikation af Model for Sag (Version til kommentering)

Specifikation af Model for Sag (Version til kommentering) Specifikation af Model for Sag (Version til kommentering) 1 > Specifikation af Model for Sag Version 2.0 (Version til kommentering) Denne standard kan frit anvendes af alle. Citeres der fra standarden

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur Denne standard kan frit anvendes af alle.

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

1 KY-dokument

1 KY-dokument 1 KY-dokument... 2 1.1 Dokument... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Part... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Person... 4 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Aktør... 6 1.4.1 Attributter... 6 1.5 Organisation... 6 1.6 OrgFunktion...

Læs mere

Vejledning i kravspecificering af Sag og Dokument standarder (Revideret udgave; januar 2011)

Vejledning i kravspecificering af Sag og Dokument standarder (Revideret udgave; januar 2011) Notat Vejledning i kravspecificering af Sag og Dokument standarder (Revideret udgave; januar 2011) Denne version af vejledningen er identisk med første udgave fra august 2010 bortset fra redaktionelle

Læs mere

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering Rammearkitektur Konkurrence og sammenhængende digitalisering Agenda Hvorfor er Rammearkitekturen nødvendig? Hvad indeholder Rammearkitekturen? Hvilke støttesystemer bringer KOMBIT i udbud nu? Status og

Læs mere

/marius hartmann Integrationskrav 2. Logningskrav 3. Konsekvenser for kommunen

/marius hartmann Integrationskrav 2. Logningskrav 3. Konsekvenser for kommunen /marius hartmann maha31@frederiksberg.dk 20141002 Ang./ Vilkår for integration til støttesystemet Sags- og Dokumentindeks version 1.3 Denne fælleshenvendelse, som dækker it-arkitekterne fra Ballerup, Odense,

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

Arkitekturrapport: DUBU

Arkitekturrapport: DUBU Arkitekturrapport: DUBU Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens ansvar

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for sag. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for sag. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for sag Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 > Specifikation af serviceinterface for sag. Version 1.2 Denne standard kan frit anvendes af alle. Citeres

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks Klik her for at angive tekst. Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for klassifikation. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for klassifikation. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for klassifikation Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 > Specifikation af serviceinterface for klassifikation Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Denne

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

1 Klassifikation Informationsmodel

1 Klassifikation Informationsmodel 23..27 Klassifikation Informationsmodel. Facet En facet angiver en bestemt synsvinkel på klassificering af de objekter, som klassifikationssystemet udgør taxonomien for. Facetten grupper klasser i klassifikationssystemet.

Læs mere

Overordnet set vurderer Odense Kommune, at både det foreliggende udkast og det bagvedliggende arbejde er af høj kvalitet.

Overordnet set vurderer Odense Kommune, at både det foreliggende udkast og det bagvedliggende arbejde er af høj kvalitet. Høringssvar på Specifikation af Serviceinterface for Sag standard for Specifikation af Serviceinterface for Sag og har flg. bemærkninger. og det bagvedliggende arbejde er af høj kvalitet. MFD, MIB Der

Læs mere

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur Tema Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Formål...3 Muligheder for at udstille data...3 SAPA og den

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for organisation. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for organisation Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for Organisation Denne standard kan frit anvendes af alle.

Læs mere

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person 1. Indledning... 3 1.1 Arkitekturmæssige overvejelser... 3 2. Konkrete ændringsforslag... 5 2.1 Variable attributnavne... 5 2.2 Registeroplysninger fra akkreditiv...

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

1 ST Klassifikation Informationsmodel

1 ST Klassifikation Informationsmodel ..27 ST Klassifikation Informationsmodel. Facet En facet angiver en bestemt synsvinkel på klassificering af de objekter, som klassifikationssystemet udgør taxonomien for. Facetten grupper klasser i klassifikationssystemet.

Læs mere

Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part)

Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part) IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part) Dette er KLs høringssvar på den offentlige høring om specifikation af serviceinterface

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

26.11.2013. 1 KY-andre ydelser

26.11.2013. 1 KY-andre ydelser 1 KY-andre ydelser... 2 1.1 Person... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk ydelse... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 6 1.4 Konteringsregel... 6 1.4.1 Attributter... 6 1.5

Læs mere

BILAG 2 Kravspecifikation

BILAG 2 Kravspecifikation BILAG 2 Kravspecifikation Instruktion til Tilbudsgiver Nærværende bilag, samt underbilag 2A-2R, udgør Kravspecifikationen. Tilbudsgiver skal ikke udfylde nærværende bilag, men besvare bilaget ved at udfylde

Læs mere

Område Karakter Tema Kræver formidli ng

Område Karakter Tema Kræver formidli ng ID Kommentar Indsendt af Område Karakt Tema Kræv formidli ng Intn kommentar Formuling til høringsnotat Medfør ændring i standard? Behandling af høringssvaret 191 Ovordnet set vurd Kommune, at både det

Læs mere

Notat om metadata om grunddata

Notat om metadata om grunddata Bilag 16 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Notat om metadata om grunddata 6. december 2013 SAR & PLACE Indledning Metadata data om data betegner ikke en entydig klasse af data. Anvendelsen af betegnelsen

Læs mere

1 KlassifikationStruktur

1 KlassifikationStruktur ..27 KlassifikationStruktur. KlassifikationStruktur Klassifikation er det abstrakte objekt som samler et klassifikationssystem. Klassifikation holder klassifikationssystemets metadata. Klassifikationssystemet

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer KL/Kombit og Kommunerne hvad er Kombit? KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, hvis forretningsområde er kommunal it og digitalisering. KOMBIT bestiller

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen SAPA S BETYDNING FOR ESDH IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen I dag 1. Kort om KOMBIT 2. KMD Sag: Monopolbrud hvordan? 3. Samspil med ESDH-systemer 4. Hvad gør kommunerne nu? 5. Etablering

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Sygedagpengesystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Sygedagpengesystem Bilag 3: Arkitekturraport KSD. (Bilag til dagsordenspunkt 7: Arkitekturrapport for Kommunernes Syge-Dagpenge system (KSD)). Arkitekturrapport: Kommunernes Sygedagpengesystem Denne orienteringsrapport udarbejdes

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-39-B1 KMD Sag som Modtagersystem (Bølge 1, spor 4)

Løsningsbeskrivelse til P13-39-B1 KMD Sag som Modtagersystem (Bølge 1, spor 4) Løsningsbeskrivelse til P13-39-B1 KMD Sag som Modtagersystem (Bølge 1, spor 4) Side 1 af 11 Indhold 1 Projektets rammer... 4 1.1 Formål og baggrund for projektet... 4 1.2 Projektets forventede hovedresultat...

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen STEDBEVIDST UDVIKLING Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen - bevidst om at bruge stedet som indgang til digital forvaltning - bevidst om hvordan vi sikrer, at det giver mening at bruge stedet - bevidst

Læs mere

Anvisninger til anvendelse af STS-Organisation

Anvisninger til anvendelse af STS-Organisation Anvisninger til anvendelse af STS-Organisation MBAP26 Dette dokument indeholder anvisninger til anvendersystemernes anvendelse af Støttesystemet Organisation. Mette Jespersen (MEJ@kombit.dk) 7. november

Læs mere

Metodehåndbog. Begrebsmodeller, Informationsmodeller og Begrebsdefinitioner. Udarbejdet i fællesskab mellem Udbetaling Danmark/KL/KOMBIT

Metodehåndbog. Begrebsmodeller, Informationsmodeller og Begrebsdefinitioner. Udarbejdet i fællesskab mellem Udbetaling Danmark/KL/KOMBIT Metodehåndbog Begrebsmodeller, Informationsmodeller og Begrebsdefinitioner Udarbejdet i fællesskab mellem Udbetaling Danmark/KL/KOMBIT Indhold Introduktion... 2 Begrebsmodeller, informationsmodeller og

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

KOMBITs arbejde med it-arkitektur

KOMBITs arbejde med it-arkitektur KOMBITs arbejde med it-arkitektur Fælleskommunal rammearkitektur Mette Kurland, KOMBIT 29.09.2011 KOMBIT/Fælleskommunal rammerarkitektur 1 Rammearkitektur ift. KOMBITs mission Forhandlingskraft Effektivisering

Læs mere

KY-sag status...19

KY-sag status...19 1 KY-sag... 3 1.1 Klassifikation... 4 1.1.1 Aktør... 4 1.1.2 Attributter... 5 1.2 Sag... 5 1.2.1 Attributter... 5 1.3 Sagstilstand... 6 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Dokument... 7 1.4.1 Attributter... 7 1.5

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM

ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM Introduktion for leverandører 28. Januar 2016 (opdateret 1.2.2016) Version 1.0 Agenda Generelt om STS Klassifikation ØiR Klassifikationssystem Formål og krav Gennemgang af klassifikationssystem

Læs mere

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet NOTAT Om projektet afprøvning af MOX-konceptet MOX konceptet skal afprøves i flere forskellige kommuner med flere forskellige leverandører. Afprøvningen skal gennemføres i løbet af efteråret 2012. Der

Læs mere

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af

Læs mere

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring 1. Indledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer skal anvender Adgangsstyring i rammearkitekturen såvel dynamisk som i den daglige

Læs mere