DFDS Overblik. Fremragende pålidelighed. DFDS overblik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFDS Overblik. Fremragende pålidelighed. DFDS overblik"

Transkript

1 DFDS Overblik Fremragende pålidelighed 1

2 DFDS leverer shipping- og transport ydelser i Europa og har en årlig omsætning på over DKK 12 mia. OSLO For over fragtkunder leverer vi fremragende pålidelighed via vores shipping- og havne terminalydelser samt vores transport- og logistikløsninger. NEWCASTLE ESBJERG COPENHAGEN For over fem millioner passagerer, hvoraf mange rejser i egen bil, sørger vi for sikker transport på korte overfarter og ruter med en overnatning. HARWICH På vej i den rigtige retning AMSTERDAM (IJMUIDEN) Vores medarbejdere på kontorer i 20 lande ARBEJDER FOR AT SIKRE din SUCCES. DFDS blev grundlagt i 1866, har hoved kontor i København og er notereret på NASDAQ OMX København. Velkommen til DFDS Overblik, vores årlige opdatering til interessenter om, hvor vi står, og hvor vi er på vej hen. MARSEILLE I 2013 begyndte det at gå i den rigtige retning for den europæiske økonomi og også for DFDS, selv om vi stadig opererer på et marked med meget hård konkurrence. TUNIS Hos DFDS tager vi udfordringen op. Vi fokuserer på at skabe vækst på toplinjen og på at effektivisere driften. Vi gjorde betydelige fremskridt i 2013, idet driftsresultatet (EBITDA) voksede med 11% til DKK mio., og vi præsterede dermed et af de bedste resultater i branchen. En af vores højeste prioriteter i 2014 er at forbedre kundetilfredsheden yderligere baseret på en øget forståelse af kundernes behov. 2 Afklaring af den ekstraordinære konkurrencesituation på Den Engelske Kanal og forberedelse af overgangen til nye, strengere regler for svovludledning fra 1. januar 2015 har også høj prioritet. Når vi kigger fremad, står vi over for både muligheder og udfordringer. Med en solid balance og stærke bånd til vores interessenter, er DFDS godt positioneret til at udnytte mulighederne, herunder opkøb, optimalt og overvinde udfordringerne. Tak til alle vores interessenter for jeres støtte i 2013 og ikke mindst til medarbejderne for deres store indsats og til kunderne for den tillid, de viser os. Niels Smedegaard President & CEO 3

3 North Sea Passenger OSLO BREVIK OSLO ROSYTH GÖTHEBORG NEWCASTLE ESBJERG KØBENHAVN NEWCASTLE IMMINGHAM ESBJERG KØBENHAVN CUXHAVEN FELIXSTOWE HARWICH AMSTERDAM (IJMUIDEN) TILBURY ROTTERDAM (VLAARDINGEN) HARWICH AMSTERDAM (IJMUIDEN) ZEEBRUGGE GHENT Baltic Sea Channel France & MEd MARSEILLE KAPELLSKÄR SKT. PETERSBORG UST-LUGA PALDISKI PORTSMOUTH NEWHAVEN DOVER CALAIS DUNKIRK RIGA LE HAVRE DIEPPE KØBENHAVN KARLSHAMN KLAIPEDA MOSKVA PARIS KIEL SASSNITZ TUNIS

4 Vores vision I det daglige er vores mål altid at sikre kundernes succes ved: Fremragende pålidelighed og optimale fartplaner Vi leverer pålidelig og fremragende service uanset hvad vi transporterer. Vi kommer til dig med løsninger nem at arbejde med Vores ansatte forstår dine behov og arbejder målrettet for at sikre din succes. beslutnings Dygtige ansatte med en det klarer vi -holdning 1 Fremragende pålidelighed og optimale fartplaner: a. Levering til tiden b. hyppige afgange og fleksibilitet 2. Nem at arbejde med: a. gennemsigtige kontaktflader for kunderne, enkel kommunikation b. Klare holdstrukturer og holdindsats for at støtte kunderne c. enkle og præcise kundeprocesser 3. hurtig kommunikation, når det er vigtigt: a. hurtig besked til kunderne på basis af det, der er vigtigt for kunderne, og hvilke kommunikationsmidler, der bedst dækker deres behov hurtig kommuniktion, når det er vigtigt 5. vi kommer til dig med løsninger: a. aktiv levering af tjenesteydelser baseret på grundig forståelse af kundens behov b. Kunderne tilbydes nye løsninger lige fra daglige operationelle justeringer til hele viften af DFDS tjenesteydelser og netværk til at optimere kundens drift. 4. beslutningsdygtige ansatte med en det klarer vi -holdning: a. Kundeservice udført af velinformerede, beslutningsdygtige og motiverede medarbejdere b. Service- og handlingsorienteret mentalitet skal altid 4 være til stede i DFDS 5

5 Strategi og mål Strategy Prioriteter i 2014 Strategi og mål Prioriteter i 2014 DFDS strategi bygger på fire elementer: Vores strategiske prioriteter i 2014 er som følger: 1. the DFDS Way: Kundefokus og løbende forbedringer The DFDS Way er den adfærd, vi stræber efter, og vores driftsmodel det er en platform, der understøtter kundefokus og løbende forbedring af driften. 2. Styrke gennem netværk: At udbygge netværket, så vi kan udnytte vores driftsmodel dfds driver det største netværk af skibsruter i Nordeuropa, og vi forventer også fremover at gå foran, når det gælder konsolidering inden for branchen, så vi kan tilbyde kunderne endnu mere og effektivisere virksomheden gennem stordriftsfordele. 3. integrering af skibsfart og logistik: Optimal kapacitetsudnyttelse Ved at integrere skibsfart med dør til dør-transport og logistikløsninger sikrer vi en optimal udnyttelse af kapaciteten i rutenetværket. 4. økonomisk styrke og resultater: En pålidelig og fleksibel partner økonomisk styrke og økonomiske resultater er en forudsætning for at kunne investere i netværket, så vi kan opfylde kundernes fremtidige behov. 1. afklaring af den ekstraordinære situation på Den Engelske Kanal resultatet af de britiske konkurrencemyndigheders undersøgelse af Eurotunnel/SeaFrance-handlen vil afgøre den fremtidige konkurrencesituation på Doverstrædet. Det vil få betydning for DFDS aktiviteter på Den Engelske Kanal. 2. håndtering af overgangen til den nye grænseværdi på 0,1% for svovindholdet i brændstof i 2015 de nye regler medfører en stigning på 40-50% i bunkeromkostningerne. Der investeres EUR 100 mio. i scrubberteknologi, og dialog med kunderne om konsekvenser for priser. 3. Fortsat strømlining driften gennem øget effektivitet og forbedringer prioriteterne i 2014 er kundefokus, nedbringelse af driftskapitalen, mere effektive indkøbsprocesser og etablering af et fælles økonomisk servicecenter. 4. gå foran i konsolideringen af branchen Fortsat at gå foran i konsolideringen af branchen for at udnytte DFDS driftsmodel og positionere DFDS til fremtidens udfordringer. Økonomiske mål 10% afkast af investeret kapital Mål for kapitalstruktur: Gearing (Nettorentebærende gæld/ebitda) på mindst 2,0 og højst 3,0 6 7

6 Forståelse og indfrielse af kundebehov Transport- og logistikløsning til Tata Steel Tata Steel, som er Europas næststørste producent af stål, har valgt DFDS som logistikpartner for eksport fra Storbritannien til markederne i Irland, Italien og Norden. Tilbuddet fra DFDS fangede vores opmærksomhed, fordi virksomheden både forstod vores servicebehov og var opmærksom på egne styrker, som opfyldte disse behov. Den endelige beslutning om at tildele DFDS kontrakten var baseret på en 100% leveringsgaranti og konkurrencedygtige priser. Hos Tata Steel ser vi frem til at arbejde videre med de mange forbedringsmuligheder, vi sammen kan få øje på, i kontraktperioden, siger Paul Bradshaw, der er Tata Steels Regional Manager for UK Logistics Services. Der er tale om en treårig kontrakt til en årlig værdi af EUR 25 mio. Løsningen fra DFDS omfatter bl.a. dedikerede arbejdsmiljøteam og transportløsninger med lastbil, jernbane og skib. Der oprettes en kontrolenhed, som skal sikre styring og overholdelse af kontrakten. Kontrakten gælder for 25 opsamlingssteder på flere end 19 Tata Steel-lokaliteter i Storbritannien. 100% leveringsgaranti og konkurrencedygtige priser Paul bradshaw, Regional Manager, Tata steel Stålruller oplagret i DFDS havneterminal 8 i Immingham 9

7 Forståelse og indfrielse af kundebehov vedvarende fokus på kundernes behov For DFDS handler kundefokus om at forstå kundernes behov, hvor godt vi præsterer, og om, hvordan vi kan forbedre os for at blive den foretrukne leverandør. I 2013 modtog vi tilbagemeldinger fra over fragtkunder og passagerer. Vi fik at vide, at vi samlet set gør det godt, men at der stadig er plads til forbedringer. Kundetilfredshed DFDS-Serviceydelser CSAT NPS 3 Skala Skibsfragt Meget godt Transport- og logistikløsninger Godt Passagertransport Godt 1 Kundescoren for skibsfragt og logistik er simple gennemsnit for alle enheder inden for hver division 2 Kundescoren for passagertransport er et simpelt gennemsnit af alle kundebesvarelser fra BU Passenger 3 net Promoter og NPS er registrerede varemærker, som tilhører Bain & Company, Inc., Fred Reichheld og Satmetrix Systems, Inc. DFDS LOGISTICS: CUSTOMER SPLIT PER INDUSTRY Fordeling af omsætning på de væsentligste kundesegmenter i 2013 DFDS LOGISTICS: CUSTOMER SPLIT PER INDUSTRY PASSAGERER (21%) SPEDITØRER (44%) INDUSTRIPRODUCENTER (6%) CHARTERVIRKSOMHED (2%) REDERIER (3%) FRAGTKUNDER (26%) Kunderne lægger stor vægt på, at vi skal kommunikere hurtigt, når der opstår ændringer, og tilbyde nye løsninger. Vi bruger tilbagemeldingerne fra kunderne til at udarbejde handlingsplaner, der skal forbedre vores præstation og kundernes tilfredshed. I 2014 vil vi fortsat have fokus på kunderne i form af en årlig fragtundersøgelse. Hver 14. dag afholder medarbejdere på de enkelte lokationer møder for at drøfte aktuelle kundeservicetemaer og tiltag til at forbedre kunderløsninger. CSAT (Customer Satisfaction) spørger kunderne: Hvordan vurderer du samlet set DFDS præstation, produkter og ydelser? på en skala fra 1 til 10 (1-Slet ikke tilfreds; 10-Fuldt ud tilfreds) NPS (Net Promoter Score) spørger kunderne: Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale produkter/ydelser fra DFDS? på en skala fra 1 til 10 (1-Slet ikke sandsynligt; 10-Meget sandsynligt). NPS er en samlet score, der fås ved at trække andelen, der trækker ned (dem, der har givet en score på mellem 1 og 6), fra andelen af ambassadører (dem, der gav 9 eller 10). Kundetilfredshed og loyalitet og vækst på toplinjen er to sider af samme sag. Resultaterne i det seneste år har været opmuntrende og har understøttet vores løbende kundefokus. Passagerer: 5,6 mio. i alt, hvoraf 4,0 mio. krydsede Den Engelske Kanal, 1,4 mio. rejste på ruterne København-Oslo, Amsterdam-Newcastle og Esbjerg-Harwich, mens 0,2 mio. rejste over Østersøen Speditører: Vi transporterede 29 mio. vognbanemeter uledsagede og ledsagede trailere for Europas speditører PASSENGERS (21%) Producenter af tunge industrivarer: Vi udviklede individuelle løsninger i samarbejde med producenter FREIGHT FORWARDERS (44%) af biler, skovbrugs- og papirprodukter, metaller og kemikalier Chartervirksomhed: MANUFACURES OF HEAVY GOODS ( Overskydende skibe blev chartret papirprodukter og forbrugsvarer ud til andre rederier og til opgaver for det danske forsvar CHARTERS (2%) Rederier: Vi leverede havneterminalydelser til tredjepartsrederier Fragtkunder Vi leverede transport- og logistikløsninger til producenter af industrivarer, fødevarer, skovbrugs- og og til detailhandlere. Mange af løsningerne var baseret på vores eget rutenetværk SHIPPING COMPANIES (3%) 10 11

8 Forståelse og indfrielse af kundebehov Smeets Ferry er blevet mere konkurrencedygtig på markedet J. G. Smeets, Managing Director, Smeets Ferry Effektivisering af driften for Smeets Ferry Smeets Ferry henvendte sig i 2013 til DFDS for at drøfte, hvordan de kunne øge omkostningseffektiviteten og pålideligheden af deres transportløsninger. Den administrerende direktør, Laurentius Th. J. G. Smeets, var mere og mere bekymret over de stigende omkostninger til administration og transport samt kapacitetsproblemerne hos shippingfirmaer. Jeg havde en idé om, at vi ved at fokusere på færre leverandører ville kunne strømline driften og dermed forbedre både kundeservice og indtjening, fortæller Laurentius Th. J. G. Smeets. DFDS løsning var at forenkle Smeets Ferrys drift ved at centralisere aktiviteterne omkring tre havne: Vlaardingen, Felixstowe og Immingham. Det betød, at der kunne allokeres den nødvendige skibskapacitet til Smeets Ferry, og transportomkostningerne blev nedbragt, herunder vedligeholdelses- og reparationsomkostningerne i alle havnene. Den løsning, DFDS kom frem til, forbedrede pålideligheden af vores ydelser, hvilket er noget kunderne vægter meget højt. EDI-løsningen (Elektronisk Data Udveksling) fra DFDS forenklede også vores administration, og sammen med de lavere transportomkostninger har det været med til at gøre Smeets Ferry mere konkurrencedygtig på markedet, siger Laurentius Th. J. G. Smeets. Håndtering af en Smeets Ferry trailer i DFDS havneterminal 12 i Vlaardingen 13

9 DFDS 2013 DFDS 2013 Begivenheder i 2013 Februar Vi underskrev kontrakter til DKK 670 mio. vedrørende byggeri af to nye fragtskibe Marts Vi fornyede og udvidede kundeaftalen med NTEX AB, som er en stor fragtkunde på ruterne mellem Sverige og Storbritannien Marts Vi udstedte en ny erhvervsobligation på NOK 700 mio. Maj Vi annoncerede en investering på DKK 120 mio. i opgradering af vores to passagerskibe på ruten København-Oslo Juni De britiske konkurrencemyndigheder afgjorde, at Eurotunnel skal ophøre med færgedrift fra Dover Eurotunnel appellerede afgørelsen Juli Vi udbyggede vores logistiknetværk på Øster søen og i Rusland gennem opkøbet af Karlshamn Express Group September Vi købte egne aktier til en værdi af DKK 628 mio., og efterfølgende blev de fleste af dem annulleret for at øge virksomhedens finansielle gearing November Vi udformede en ny politik for udlodning til aktionærer og satte mål for vores kapitalstruktur 14 15

10 Corporate responsibility Kunde Case Vores ansvar over for interessenter Ved at tage ansvar for vores handlinger forsøger vi at skabe værdi for interessenterne og beskytte denne værdi og at gøre DFDS til en foretrukken leverandør og arbejdsgiver. Nogle af de vigtigste ansvarsområder er passagerernes sikkerhed, medarbejdernes arbejdsmiljø, virkningerne af vores aktiviteter på miljøet og opfyldelse af kundernes krav. Vi er gået i gang med at øge mangfoldigheden i arbejdsstyrken, og vi engagerer os i stigende grad i nærsamfund, hvor vi opererer, og bidrager til deres udvikling. Vi kan ikke undgå at påvirke miljøet, når vi leverer skibstransport og andre former for transport i Europa. Over 90% af DFDS CO2-fodaftryk stammer fra vores skibe. Gennem en målrettet indsats lykkedes det os at reducere udledningen med 10% over en periode på fem år fra 2008 til 2012, og målet er at reducere udledningen med yderligere 5% i perioden I 2015 indføres der nye regler, som nedsætter den tilladte mængde svovl i bunkerolie til 0,1%, hvilket vil øge brændstofomkostningerne med 40-50%. Det er en betydelig udfordring for DFDS og resten af færgebranchen i Nordeuropa. I overensstemmelse med vores miljøpolitik støtter vi grønne initiativer, så længe de er fornuftige, og vilkårene er lige for alle aktører, også dem, der opererer inden for andre transportsektorer. Vores strategi i forhold til de nye udledningsregler fokuserer på installation af scrubbere på op til 20 skibe, og forberedelse af overgangen til højere skibstransportomkostninger i samarbejde med kunderne. DFDS CR-rapport for 2013 kan findes på about/responsibility Overgang til nye regler for emmision af svovl i 2015 Fra 1. januar 2015 indføres der et sæt nye regler, som begrænser svovludledningen til 0,1% i forhold til den aktuelle grænseværdi på 1,0% i SECA-områder (Sulphur Emission Control Areas). Det drejer sig bl.a. om Østersøen, Nordsøen og Den Engelske Kanal, dvs. DFDS primære markedsområder. Prisen på MGO (marinegasolie) med et svovlindhold på 0,1% er aktuelt 40-50% højere end for bunkerolie med 1,0% svovl, og denne prisforskel ventes ikke at forsvinde. I 2013 brugte DFDS DKK 1,9 mia., svarende til 16% af omsætningen, på køb af bunker. Omkostningsgra- den lå på 11% ekskl. bunkertillæg. Alt andet lige vil et skift til MGO i 2015 medføre meromkostninger på ca. DKK 800 mio. DFDS overgangsstrategi for at håndtere denne betydelige økonomiske udfordring bygger på tre elementer: Investering af i alt DKK 750 mio. i installation af scrubbere på op til 20 skibe senest i 2017 Dialog med kunder igangsat med roadshows og møder, der skal forberede fragtkunder og markedet på stigende omkostninger Konsolidering af ruter. Rumænere ser på rehabilitering hos DFDS I 2013 havde High Five-projektet, der går ud på at skabe jobmuligheder for unge med en kriminel fortid, besøg af en delegation fra Rumænien samt repræsentanter fra den danske kriminalforsorg og Justitsministeriet. Delegationen besøgte også DFDS, da vi er en af de virksomheder, der med held har skaffet job til unge med en plettet straffeattest. Executive Vice President for People & Ships, Henrik Holck fra DFDS fremlagde nogle betragtninger om, hvorfor vi var gået ind i projektet, og erfaringer med at få tidligere straffede unge mennesker til at arbejde sammen med deres kolleger i almindelige job på et af DFDS skibe

11 Header Om DFDS Company information Header Om DFDS Organisationsstruktur DFDS er en kundedrevet organisation. Shipping Division leverer fragtydelser og passagertransport inden for fem forretningsområder, og Logistics Division leverer transport- og logistikløsninger inden for tre forretningsområder. Divisionerne støttes af koncernfunktionerne People & Ships og Finance. Historie DFDS blev grundlagt i 1866, da C.F. Tietgen tog initiativ til at sammenlægge datidens tre største danske dampskibsselskaber. Sidenhen har DFDS udviklet sig, så virksomheden nu driver Nordeuropas største rutenetværk. Koncernledelse Direktion Niels Smedegaard, President & CEO Torben Carlsen, EVP & CFO Shipping Division Peder Gellert Pedersen, EVP & Head of Division Logistics Division Eddie Green, EVP & Head of Division People & Ships Henrik Holck, EVP & Head of Division DFDS aktier DFDS har én aktieklasse. Kursen på DFDS-aktien steg med 74% til DKK 437 i DFDS udbyttepolitik tager sigte på at udlodde et årligt udbytte på DKK 14 pr. aktie. Desuden udloddes overskydende kapital, i henhold til mål for kapitalstrukturen, til aktionærer i form af ekstra udbytte og/eller tilbagekøb af aktier. INDEKSERET KURSUDVIKLING FOR DFDS OG INDEKS, 2013 (INDEKS) Ejerstruktur ved udgangen af 2013 % af aktiekapital Lauritzen Fonden 42,8 Institutionelle og finansielle investorer 36,4 Andre registrede aktionærer 8,9 Egne aktier 4,4 Ikke-registrede aktionærer 7,5 I alt 100,0 Ejerskab DFDS er noteret på NASDAQ OMX København. Lauritzen Fonden har været storaktionær i DFDS siden JAN 2013 DFDS FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2013 INDEKS PEER GROUP INDEKS OMX COPENHAGEN (OMXCPI) 18 19

12 Resultatudvikling Resultat i 2013 HOVEDTAL DKK MIO EUR mio Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) og særlige poster Avance ved salg af materielle aktiver Driftsresultat (EBIT) før særlige poster Særlige poster Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat Resultat forbedret af fremgang i Nordsøregionen Pengestrøm forbedret gennem reduktion af arbejdskapitalen med over DKK 300 mio. Vedtagelse af klar politik for udlodning af overskydende kapital til aktionærer DFDS opnåede i 2013 et af branchens bedste resultater. EBITDA* steg med 11% til DKK mio., og resultatet før skat* steg med 36% til DKK 367 mio. Resultatforbedringen kan hovedsageligt tilskrives højere indtjening fra fragt- og passageraktiviteterne på Nordsøen, efter at volumen i regionerne omkring Nordsøen igen begyndte at stige i årets løb. Omsætningen steg med 3,4% til DKK 12,1 mia., primært som følge af helårseffekten af en øget markedsandel på Dover-Calais, der åbnede i februar 2012, og erhvervelsen af tre ruter fra Louis Dreyfus Armateurs. Omsætning fra højere fragtmængder blev delvis modsvaret af lavere omsætning fra bunkertillæg, idet olieprisen faldt i Shipping Divisions EBITDA* steg med 15,8% til DKK mio., mens Logistics Divisions EBITDA steg med 5,7% til DKK 149 mio. Omkostningerne til ikke-allokerede poster steg med DKK 40 mio. til DKK -84 mio. Koncernens frie pengestrøm var positiv med DKK 558 mio. i 2013 til trods for nettoinvesteringer på DKK 943 mio., da Light Capital-projektet øgede pengestrømmen med over DKK 300 mio. Gearingen (forholdet mellem nettorentebærende gæld og EBITDA*) var ultimo året 1,8, hvilket var under målsætningen på mindst 2,0. For at bringe gearingen op på omkring 2,0 tilbagebetales DKK 200 mio. til aktionærerne via et aktietilbagekøbsprogram i * Før særlige poster Aktiver i alt Egenkapital Nettorentebærende gæld Investeret kapital, ultimo Antal medarbejdere, gennemsnit OMSÆTNING OG INVESTERET KAPITAL (DKK mio.) (GANGE) EBITDA FØR SÆRLIGE POSTER PR. KVARTAL (DKK mio.) Nøgletal Antal skibe Fri pengestrøm EBITDA-margin, % 10,0 9,3 12,9 Afkast af investeret kapital (ROIC), % 5,7 3,4 9,0 Egenkapitalforrentning, % 4,9 2,1 11,0 14 1,4 12 1,2 10 1, Egenkapitalandel, % 51,3 56,3 54,4 Nettorentebærende gæld/ebitda, antal gange 1,80 1,77 1,71 Resultat pr. aktie (EPS), DKK Udbytte pr. aktie, DKK 14,0 14,0 14,0 Antal aktier ultimo, 3 ' Aktiekurs ultimo, DKK Markedsværdi ,8 6 0,6 4 0,4 2 0, Anvendt eurokurs pr. 31. december 2013: 7, Tallene for 2011 er ikke blevet gengivet i overensstemmelse med ændringerne til IAS 19 Medarbejdergoder. 3 en ændring i antal aktier til blev registreret hos Erhvervsstyrelsen den 16. januar 2014 efter en proklamaperiode på én måned fra den ekstraordinære generalforsamlings annullering af 10.5% af aktiekapitalen den 16. december OMSÆTNING GENNEMSNITLIG INVESTERET KAPITAL OMSÆTNINGSHASTIGHED, INVESTERET KAPITAL KVT. 1 KVT. 2 KVT. 3 KVT

13 Logistic locations KundeKontakt Fragt shipping services og løsninger Transport- & logistikløsninger North Sea Göteborg Morgan Olausson David Forsberg København Kell Robdrup Karin Bilstrup Immingham Alistair Campbell Sean Potter Cuxhaven Ortolf Barth Rotterdam Rob Olbertz Gavin Rice Gent Stein van Est Baltic Sea København Anders Refsgaard Skt. Petersbo rg Aleksej Slipenciuk Fredericia Christian V. Pedersen Riga Ervin Kaverski Kiel Jacob Andersen Tallinn Mikael Mortensen Klaipeda Tomas Maciulskis Karlshamn Lars Malmström Channel Dover Carsten Jensen Wayne Bullen Cheryl Hughes England Phil Garrett Irland Declan Cleary Tyskland Laszlo Tanka France & Mediterranean Paris Jean-Claude Charlo Stephane Boyer Portugal Ana Maximo Valencia Massimiliano Cappitelli Dieppe Yvonne Mazire-Nasri Passenger København Rasmus K. Hansen BELGIEN Brugge Geert Liefhooghe Gent Christophe van Laer DANMARK København Peter Andersen Fredericia Thim Møller Nielsen FINLAND Kotka Kimmo Salmi Frankrig Boulogne Annie Cardenas Tyskland Hamborg Sven Ohlsen LIMERICK IRLAND Dublin Michael Connolly Passager services BILBAO ITALIEN Fagnano Roberto Barbagallo LATVIA Liepaja / Ventspils Oleg Bambulyak BELFAST LITHAUEN DUBLIN Se venligst for ruteoversigter, online booking og kundeservice. LARKHALL Klaipeda Oleg Bambulyak IMMINGHAM Holland Vlaardingen Dick van Herwaarden IPSWICH Norge Brevik Steinar Heja Oslo Per Møller Rusland Kaliningrad Oleg Bambulyak Spanien Bilbao Per Holme PETERBOROUGH Sverige Göteborg / Helsingborg Örjan Bråten Karlshamn Joakim Svärdh England Aberdeen / Larkhall / Newlyn Robert Murdoch Belfast Andy Scott Immingham Michael Pousette BRUGGE BOULOGNE SUR MER ROTTERDAM Peterborough Matt O Dell GENT CENTRAL SALES & TENDERS Rodney Ferguson FAGNANO (VA) KRISTIANSSAND BREVIK FREDE K HAMBO 22 23

14 Logistic locations BODØ TRONDHEIM ÅLESUND FLORØ BERGEN KOTKA HAUGESUND OSLO UST-LUGA STAVANGER BREVIK MOSS VASTERAS ABERDEEN KRISTIANSSAND HALDEN STOCKHOLM GREENOCK GRANGEMOUTH BALLINA BELFAST LARKHALL GÖTHEBORG VENTSPILS AARHUS HELSINGBORG LIEPĀJA DUBLIN FREDERICIA KØBENHAVN KARLSHAMN CORK WATERFORD LIVERPOOL IMMINGHAM TAULOV MALMÖ KLAIPEDA MOSKVA PETERBOROUGH KALININGRAD ALMA-ATA AVONMOUTH HAMBORG LÜBECK MINSK NEWLYN DAVENTRY ROTTERDAM (VLAARDINGEN) ZEEBRUGGE ANTWERP GENT BRUGGE BOULOGNE SUR MER ILYTCHOVSK BUSTO BILBAO FAGNANO (VA) NOVARA VERONA BARI Ports of call and sales offices Logistics offices Rail transport

15 DFDS A/S Sundkrogsgade København Ø Tlf Fax CVR Adresser på DFDS datterselskaber, lokationer og kontorer er tilgængelige fra Design & Layout Kontrapunkt A/S 24

KONSTANT FORBEDRING DFDS OVERBLIK 2014

KONSTANT FORBEDRING DFDS OVERBLIK 2014 KONSTANT FORBEDRING DFDS OVERBLIK 2014 ANLØBSHAVNE & SALGSAGENTURER LOGISTIKKONTORER JERNBANETRANSPORT PÅLIDELIGE SHIPPING SERVICES, FLEKSIBLE TRANSPORTLØSNINGER DFDS leverer shipping- og transportløsninger

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning for 2013 fremlægges i år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard.

Læs mere

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog DFDS ÅrsrapporT Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 25 ruter med 50 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics tilbyder transportløsninger

Læs mere

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen.

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen. DFDS generalforsamling, København d. 22. marts 2013 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben

Læs mere

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.01.10 København DAGSORDEN Orientering om baggrunden for DFDS' køb af Norfolkline 1. Bemyndigelse

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS Årsrapport 29 DFDS ÅRSRAPPORT 29 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK HEADER 1 2 HEADER DFDS Nordeuropas førende søbaserede transportnetværk DFDS rutenetværk integrerer fragt- og passagervirksomhed:vi

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Header 1. DFDS Årsrapport 2010

Header 1. DFDS Årsrapport 2010 Header 1 DFDS Årsrapport 2010 2 Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederi- og logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 30 ruter med 60 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. december 2005 Bella Center, København 1 2 DAGSORDEN punkt 1 1. A/S Det Østasiatiske Kompagni underskrev den 14. november 2005 en aftale om salg af datterselskabet

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC Succeshistorie Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC» Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 Indhold Kort om kvartalet DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalet i tal Resultatforventning 2005 DFDS 1. kvartal 2005 2 Resultatudvikling 1. kvartal 2005 DFDS

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tøjbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for beklædningsbranchen viser, at de større selskaber

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere