DFDS Overblik. Fremragende pålidelighed. DFDS overblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFDS Overblik. Fremragende pålidelighed. DFDS overblik"

Transkript

1 DFDS Overblik Fremragende pålidelighed 1

2 DFDS leverer shipping- og transport ydelser i Europa og har en årlig omsætning på over DKK 12 mia. OSLO For over fragtkunder leverer vi fremragende pålidelighed via vores shipping- og havne terminalydelser samt vores transport- og logistikløsninger. NEWCASTLE ESBJERG COPENHAGEN For over fem millioner passagerer, hvoraf mange rejser i egen bil, sørger vi for sikker transport på korte overfarter og ruter med en overnatning. HARWICH På vej i den rigtige retning AMSTERDAM (IJMUIDEN) Vores medarbejdere på kontorer i 20 lande ARBEJDER FOR AT SIKRE din SUCCES. DFDS blev grundlagt i 1866, har hoved kontor i København og er notereret på NASDAQ OMX København. Velkommen til DFDS Overblik, vores årlige opdatering til interessenter om, hvor vi står, og hvor vi er på vej hen. MARSEILLE I 2013 begyndte det at gå i den rigtige retning for den europæiske økonomi og også for DFDS, selv om vi stadig opererer på et marked med meget hård konkurrence. TUNIS Hos DFDS tager vi udfordringen op. Vi fokuserer på at skabe vækst på toplinjen og på at effektivisere driften. Vi gjorde betydelige fremskridt i 2013, idet driftsresultatet (EBITDA) voksede med 11% til DKK mio., og vi præsterede dermed et af de bedste resultater i branchen. En af vores højeste prioriteter i 2014 er at forbedre kundetilfredsheden yderligere baseret på en øget forståelse af kundernes behov. 2 Afklaring af den ekstraordinære konkurrencesituation på Den Engelske Kanal og forberedelse af overgangen til nye, strengere regler for svovludledning fra 1. januar 2015 har også høj prioritet. Når vi kigger fremad, står vi over for både muligheder og udfordringer. Med en solid balance og stærke bånd til vores interessenter, er DFDS godt positioneret til at udnytte mulighederne, herunder opkøb, optimalt og overvinde udfordringerne. Tak til alle vores interessenter for jeres støtte i 2013 og ikke mindst til medarbejderne for deres store indsats og til kunderne for den tillid, de viser os. Niels Smedegaard President & CEO 3

3 North Sea Passenger OSLO BREVIK OSLO ROSYTH GÖTHEBORG NEWCASTLE ESBJERG KØBENHAVN NEWCASTLE IMMINGHAM ESBJERG KØBENHAVN CUXHAVEN FELIXSTOWE HARWICH AMSTERDAM (IJMUIDEN) TILBURY ROTTERDAM (VLAARDINGEN) HARWICH AMSTERDAM (IJMUIDEN) ZEEBRUGGE GHENT Baltic Sea Channel France & MEd MARSEILLE KAPELLSKÄR SKT. PETERSBORG UST-LUGA PALDISKI PORTSMOUTH NEWHAVEN DOVER CALAIS DUNKIRK RIGA LE HAVRE DIEPPE KØBENHAVN KARLSHAMN KLAIPEDA MOSKVA PARIS KIEL SASSNITZ TUNIS

4 Vores vision I det daglige er vores mål altid at sikre kundernes succes ved: Fremragende pålidelighed og optimale fartplaner Vi leverer pålidelig og fremragende service uanset hvad vi transporterer. Vi kommer til dig med løsninger nem at arbejde med Vores ansatte forstår dine behov og arbejder målrettet for at sikre din succes. beslutnings Dygtige ansatte med en det klarer vi -holdning 1 Fremragende pålidelighed og optimale fartplaner: a. Levering til tiden b. hyppige afgange og fleksibilitet 2. Nem at arbejde med: a. gennemsigtige kontaktflader for kunderne, enkel kommunikation b. Klare holdstrukturer og holdindsats for at støtte kunderne c. enkle og præcise kundeprocesser 3. hurtig kommunikation, når det er vigtigt: a. hurtig besked til kunderne på basis af det, der er vigtigt for kunderne, og hvilke kommunikationsmidler, der bedst dækker deres behov hurtig kommuniktion, når det er vigtigt 5. vi kommer til dig med løsninger: a. aktiv levering af tjenesteydelser baseret på grundig forståelse af kundens behov b. Kunderne tilbydes nye løsninger lige fra daglige operationelle justeringer til hele viften af DFDS tjenesteydelser og netværk til at optimere kundens drift. 4. beslutningsdygtige ansatte med en det klarer vi -holdning: a. Kundeservice udført af velinformerede, beslutningsdygtige og motiverede medarbejdere b. Service- og handlingsorienteret mentalitet skal altid 4 være til stede i DFDS 5

5 Strategi og mål Strategy Prioriteter i 2014 Strategi og mål Prioriteter i 2014 DFDS strategi bygger på fire elementer: Vores strategiske prioriteter i 2014 er som følger: 1. the DFDS Way: Kundefokus og løbende forbedringer The DFDS Way er den adfærd, vi stræber efter, og vores driftsmodel det er en platform, der understøtter kundefokus og løbende forbedring af driften. 2. Styrke gennem netværk: At udbygge netværket, så vi kan udnytte vores driftsmodel dfds driver det største netværk af skibsruter i Nordeuropa, og vi forventer også fremover at gå foran, når det gælder konsolidering inden for branchen, så vi kan tilbyde kunderne endnu mere og effektivisere virksomheden gennem stordriftsfordele. 3. integrering af skibsfart og logistik: Optimal kapacitetsudnyttelse Ved at integrere skibsfart med dør til dør-transport og logistikløsninger sikrer vi en optimal udnyttelse af kapaciteten i rutenetværket. 4. økonomisk styrke og resultater: En pålidelig og fleksibel partner økonomisk styrke og økonomiske resultater er en forudsætning for at kunne investere i netværket, så vi kan opfylde kundernes fremtidige behov. 1. afklaring af den ekstraordinære situation på Den Engelske Kanal resultatet af de britiske konkurrencemyndigheders undersøgelse af Eurotunnel/SeaFrance-handlen vil afgøre den fremtidige konkurrencesituation på Doverstrædet. Det vil få betydning for DFDS aktiviteter på Den Engelske Kanal. 2. håndtering af overgangen til den nye grænseværdi på 0,1% for svovindholdet i brændstof i 2015 de nye regler medfører en stigning på 40-50% i bunkeromkostningerne. Der investeres EUR 100 mio. i scrubberteknologi, og dialog med kunderne om konsekvenser for priser. 3. Fortsat strømlining driften gennem øget effektivitet og forbedringer prioriteterne i 2014 er kundefokus, nedbringelse af driftskapitalen, mere effektive indkøbsprocesser og etablering af et fælles økonomisk servicecenter. 4. gå foran i konsolideringen af branchen Fortsat at gå foran i konsolideringen af branchen for at udnytte DFDS driftsmodel og positionere DFDS til fremtidens udfordringer. Økonomiske mål 10% afkast af investeret kapital Mål for kapitalstruktur: Gearing (Nettorentebærende gæld/ebitda) på mindst 2,0 og højst 3,0 6 7

6 Forståelse og indfrielse af kundebehov Transport- og logistikløsning til Tata Steel Tata Steel, som er Europas næststørste producent af stål, har valgt DFDS som logistikpartner for eksport fra Storbritannien til markederne i Irland, Italien og Norden. Tilbuddet fra DFDS fangede vores opmærksomhed, fordi virksomheden både forstod vores servicebehov og var opmærksom på egne styrker, som opfyldte disse behov. Den endelige beslutning om at tildele DFDS kontrakten var baseret på en 100% leveringsgaranti og konkurrencedygtige priser. Hos Tata Steel ser vi frem til at arbejde videre med de mange forbedringsmuligheder, vi sammen kan få øje på, i kontraktperioden, siger Paul Bradshaw, der er Tata Steels Regional Manager for UK Logistics Services. Der er tale om en treårig kontrakt til en årlig værdi af EUR 25 mio. Løsningen fra DFDS omfatter bl.a. dedikerede arbejdsmiljøteam og transportløsninger med lastbil, jernbane og skib. Der oprettes en kontrolenhed, som skal sikre styring og overholdelse af kontrakten. Kontrakten gælder for 25 opsamlingssteder på flere end 19 Tata Steel-lokaliteter i Storbritannien. 100% leveringsgaranti og konkurrencedygtige priser Paul bradshaw, Regional Manager, Tata steel Stålruller oplagret i DFDS havneterminal 8 i Immingham 9

7 Forståelse og indfrielse af kundebehov vedvarende fokus på kundernes behov For DFDS handler kundefokus om at forstå kundernes behov, hvor godt vi præsterer, og om, hvordan vi kan forbedre os for at blive den foretrukne leverandør. I 2013 modtog vi tilbagemeldinger fra over fragtkunder og passagerer. Vi fik at vide, at vi samlet set gør det godt, men at der stadig er plads til forbedringer. Kundetilfredshed DFDS-Serviceydelser CSAT NPS 3 Skala Skibsfragt Meget godt Transport- og logistikløsninger Godt Passagertransport Godt 1 Kundescoren for skibsfragt og logistik er simple gennemsnit for alle enheder inden for hver division 2 Kundescoren for passagertransport er et simpelt gennemsnit af alle kundebesvarelser fra BU Passenger 3 net Promoter og NPS er registrerede varemærker, som tilhører Bain & Company, Inc., Fred Reichheld og Satmetrix Systems, Inc. DFDS LOGISTICS: CUSTOMER SPLIT PER INDUSTRY Fordeling af omsætning på de væsentligste kundesegmenter i 2013 DFDS LOGISTICS: CUSTOMER SPLIT PER INDUSTRY PASSAGERER (21%) SPEDITØRER (44%) INDUSTRIPRODUCENTER (6%) CHARTERVIRKSOMHED (2%) REDERIER (3%) FRAGTKUNDER (26%) Kunderne lægger stor vægt på, at vi skal kommunikere hurtigt, når der opstår ændringer, og tilbyde nye løsninger. Vi bruger tilbagemeldingerne fra kunderne til at udarbejde handlingsplaner, der skal forbedre vores præstation og kundernes tilfredshed. I 2014 vil vi fortsat have fokus på kunderne i form af en årlig fragtundersøgelse. Hver 14. dag afholder medarbejdere på de enkelte lokationer møder for at drøfte aktuelle kundeservicetemaer og tiltag til at forbedre kunderløsninger. CSAT (Customer Satisfaction) spørger kunderne: Hvordan vurderer du samlet set DFDS præstation, produkter og ydelser? på en skala fra 1 til 10 (1-Slet ikke tilfreds; 10-Fuldt ud tilfreds) NPS (Net Promoter Score) spørger kunderne: Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale produkter/ydelser fra DFDS? på en skala fra 1 til 10 (1-Slet ikke sandsynligt; 10-Meget sandsynligt). NPS er en samlet score, der fås ved at trække andelen, der trækker ned (dem, der har givet en score på mellem 1 og 6), fra andelen af ambassadører (dem, der gav 9 eller 10). Kundetilfredshed og loyalitet og vækst på toplinjen er to sider af samme sag. Resultaterne i det seneste år har været opmuntrende og har understøttet vores løbende kundefokus. Passagerer: 5,6 mio. i alt, hvoraf 4,0 mio. krydsede Den Engelske Kanal, 1,4 mio. rejste på ruterne København-Oslo, Amsterdam-Newcastle og Esbjerg-Harwich, mens 0,2 mio. rejste over Østersøen Speditører: Vi transporterede 29 mio. vognbanemeter uledsagede og ledsagede trailere for Europas speditører PASSENGERS (21%) Producenter af tunge industrivarer: Vi udviklede individuelle løsninger i samarbejde med producenter FREIGHT FORWARDERS (44%) af biler, skovbrugs- og papirprodukter, metaller og kemikalier Chartervirksomhed: MANUFACURES OF HEAVY GOODS ( Overskydende skibe blev chartret papirprodukter og forbrugsvarer ud til andre rederier og til opgaver for det danske forsvar CHARTERS (2%) Rederier: Vi leverede havneterminalydelser til tredjepartsrederier Fragtkunder Vi leverede transport- og logistikløsninger til producenter af industrivarer, fødevarer, skovbrugs- og og til detailhandlere. Mange af løsningerne var baseret på vores eget rutenetværk SHIPPING COMPANIES (3%) 10 11

8 Forståelse og indfrielse af kundebehov Smeets Ferry er blevet mere konkurrencedygtig på markedet J. G. Smeets, Managing Director, Smeets Ferry Effektivisering af driften for Smeets Ferry Smeets Ferry henvendte sig i 2013 til DFDS for at drøfte, hvordan de kunne øge omkostningseffektiviteten og pålideligheden af deres transportløsninger. Den administrerende direktør, Laurentius Th. J. G. Smeets, var mere og mere bekymret over de stigende omkostninger til administration og transport samt kapacitetsproblemerne hos shippingfirmaer. Jeg havde en idé om, at vi ved at fokusere på færre leverandører ville kunne strømline driften og dermed forbedre både kundeservice og indtjening, fortæller Laurentius Th. J. G. Smeets. DFDS løsning var at forenkle Smeets Ferrys drift ved at centralisere aktiviteterne omkring tre havne: Vlaardingen, Felixstowe og Immingham. Det betød, at der kunne allokeres den nødvendige skibskapacitet til Smeets Ferry, og transportomkostningerne blev nedbragt, herunder vedligeholdelses- og reparationsomkostningerne i alle havnene. Den løsning, DFDS kom frem til, forbedrede pålideligheden af vores ydelser, hvilket er noget kunderne vægter meget højt. EDI-løsningen (Elektronisk Data Udveksling) fra DFDS forenklede også vores administration, og sammen med de lavere transportomkostninger har det været med til at gøre Smeets Ferry mere konkurrencedygtig på markedet, siger Laurentius Th. J. G. Smeets. Håndtering af en Smeets Ferry trailer i DFDS havneterminal 12 i Vlaardingen 13

9 DFDS 2013 DFDS 2013 Begivenheder i 2013 Februar Vi underskrev kontrakter til DKK 670 mio. vedrørende byggeri af to nye fragtskibe Marts Vi fornyede og udvidede kundeaftalen med NTEX AB, som er en stor fragtkunde på ruterne mellem Sverige og Storbritannien Marts Vi udstedte en ny erhvervsobligation på NOK 700 mio. Maj Vi annoncerede en investering på DKK 120 mio. i opgradering af vores to passagerskibe på ruten København-Oslo Juni De britiske konkurrencemyndigheder afgjorde, at Eurotunnel skal ophøre med færgedrift fra Dover Eurotunnel appellerede afgørelsen Juli Vi udbyggede vores logistiknetværk på Øster søen og i Rusland gennem opkøbet af Karlshamn Express Group September Vi købte egne aktier til en værdi af DKK 628 mio., og efterfølgende blev de fleste af dem annulleret for at øge virksomhedens finansielle gearing November Vi udformede en ny politik for udlodning til aktionærer og satte mål for vores kapitalstruktur 14 15

10 Corporate responsibility Kunde Case Vores ansvar over for interessenter Ved at tage ansvar for vores handlinger forsøger vi at skabe værdi for interessenterne og beskytte denne værdi og at gøre DFDS til en foretrukken leverandør og arbejdsgiver. Nogle af de vigtigste ansvarsområder er passagerernes sikkerhed, medarbejdernes arbejdsmiljø, virkningerne af vores aktiviteter på miljøet og opfyldelse af kundernes krav. Vi er gået i gang med at øge mangfoldigheden i arbejdsstyrken, og vi engagerer os i stigende grad i nærsamfund, hvor vi opererer, og bidrager til deres udvikling. Vi kan ikke undgå at påvirke miljøet, når vi leverer skibstransport og andre former for transport i Europa. Over 90% af DFDS CO2-fodaftryk stammer fra vores skibe. Gennem en målrettet indsats lykkedes det os at reducere udledningen med 10% over en periode på fem år fra 2008 til 2012, og målet er at reducere udledningen med yderligere 5% i perioden I 2015 indføres der nye regler, som nedsætter den tilladte mængde svovl i bunkerolie til 0,1%, hvilket vil øge brændstofomkostningerne med 40-50%. Det er en betydelig udfordring for DFDS og resten af færgebranchen i Nordeuropa. I overensstemmelse med vores miljøpolitik støtter vi grønne initiativer, så længe de er fornuftige, og vilkårene er lige for alle aktører, også dem, der opererer inden for andre transportsektorer. Vores strategi i forhold til de nye udledningsregler fokuserer på installation af scrubbere på op til 20 skibe, og forberedelse af overgangen til højere skibstransportomkostninger i samarbejde med kunderne. DFDS CR-rapport for 2013 kan findes på about/responsibility Overgang til nye regler for emmision af svovl i 2015 Fra 1. januar 2015 indføres der et sæt nye regler, som begrænser svovludledningen til 0,1% i forhold til den aktuelle grænseværdi på 1,0% i SECA-områder (Sulphur Emission Control Areas). Det drejer sig bl.a. om Østersøen, Nordsøen og Den Engelske Kanal, dvs. DFDS primære markedsområder. Prisen på MGO (marinegasolie) med et svovlindhold på 0,1% er aktuelt 40-50% højere end for bunkerolie med 1,0% svovl, og denne prisforskel ventes ikke at forsvinde. I 2013 brugte DFDS DKK 1,9 mia., svarende til 16% af omsætningen, på køb af bunker. Omkostningsgra- den lå på 11% ekskl. bunkertillæg. Alt andet lige vil et skift til MGO i 2015 medføre meromkostninger på ca. DKK 800 mio. DFDS overgangsstrategi for at håndtere denne betydelige økonomiske udfordring bygger på tre elementer: Investering af i alt DKK 750 mio. i installation af scrubbere på op til 20 skibe senest i 2017 Dialog med kunder igangsat med roadshows og møder, der skal forberede fragtkunder og markedet på stigende omkostninger Konsolidering af ruter. Rumænere ser på rehabilitering hos DFDS I 2013 havde High Five-projektet, der går ud på at skabe jobmuligheder for unge med en kriminel fortid, besøg af en delegation fra Rumænien samt repræsentanter fra den danske kriminalforsorg og Justitsministeriet. Delegationen besøgte også DFDS, da vi er en af de virksomheder, der med held har skaffet job til unge med en plettet straffeattest. Executive Vice President for People & Ships, Henrik Holck fra DFDS fremlagde nogle betragtninger om, hvorfor vi var gået ind i projektet, og erfaringer med at få tidligere straffede unge mennesker til at arbejde sammen med deres kolleger i almindelige job på et af DFDS skibe

11 Header Om DFDS Company information Header Om DFDS Organisationsstruktur DFDS er en kundedrevet organisation. Shipping Division leverer fragtydelser og passagertransport inden for fem forretningsområder, og Logistics Division leverer transport- og logistikløsninger inden for tre forretningsområder. Divisionerne støttes af koncernfunktionerne People & Ships og Finance. Historie DFDS blev grundlagt i 1866, da C.F. Tietgen tog initiativ til at sammenlægge datidens tre største danske dampskibsselskaber. Sidenhen har DFDS udviklet sig, så virksomheden nu driver Nordeuropas største rutenetværk. Koncernledelse Direktion Niels Smedegaard, President & CEO Torben Carlsen, EVP & CFO Shipping Division Peder Gellert Pedersen, EVP & Head of Division Logistics Division Eddie Green, EVP & Head of Division People & Ships Henrik Holck, EVP & Head of Division DFDS aktier DFDS har én aktieklasse. Kursen på DFDS-aktien steg med 74% til DKK 437 i DFDS udbyttepolitik tager sigte på at udlodde et årligt udbytte på DKK 14 pr. aktie. Desuden udloddes overskydende kapital, i henhold til mål for kapitalstrukturen, til aktionærer i form af ekstra udbytte og/eller tilbagekøb af aktier. INDEKSERET KURSUDVIKLING FOR DFDS OG INDEKS, 2013 (INDEKS) Ejerstruktur ved udgangen af 2013 % af aktiekapital Lauritzen Fonden 42,8 Institutionelle og finansielle investorer 36,4 Andre registrede aktionærer 8,9 Egne aktier 4,4 Ikke-registrede aktionærer 7,5 I alt 100,0 Ejerskab DFDS er noteret på NASDAQ OMX København. Lauritzen Fonden har været storaktionær i DFDS siden JAN 2013 DFDS FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2013 INDEKS PEER GROUP INDEKS OMX COPENHAGEN (OMXCPI) 18 19

12 Resultatudvikling Resultat i 2013 HOVEDTAL DKK MIO EUR mio Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) og særlige poster Avance ved salg af materielle aktiver Driftsresultat (EBIT) før særlige poster Særlige poster Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat Resultat forbedret af fremgang i Nordsøregionen Pengestrøm forbedret gennem reduktion af arbejdskapitalen med over DKK 300 mio. Vedtagelse af klar politik for udlodning af overskydende kapital til aktionærer DFDS opnåede i 2013 et af branchens bedste resultater. EBITDA* steg med 11% til DKK mio., og resultatet før skat* steg med 36% til DKK 367 mio. Resultatforbedringen kan hovedsageligt tilskrives højere indtjening fra fragt- og passageraktiviteterne på Nordsøen, efter at volumen i regionerne omkring Nordsøen igen begyndte at stige i årets løb. Omsætningen steg med 3,4% til DKK 12,1 mia., primært som følge af helårseffekten af en øget markedsandel på Dover-Calais, der åbnede i februar 2012, og erhvervelsen af tre ruter fra Louis Dreyfus Armateurs. Omsætning fra højere fragtmængder blev delvis modsvaret af lavere omsætning fra bunkertillæg, idet olieprisen faldt i Shipping Divisions EBITDA* steg med 15,8% til DKK mio., mens Logistics Divisions EBITDA steg med 5,7% til DKK 149 mio. Omkostningerne til ikke-allokerede poster steg med DKK 40 mio. til DKK -84 mio. Koncernens frie pengestrøm var positiv med DKK 558 mio. i 2013 til trods for nettoinvesteringer på DKK 943 mio., da Light Capital-projektet øgede pengestrømmen med over DKK 300 mio. Gearingen (forholdet mellem nettorentebærende gæld og EBITDA*) var ultimo året 1,8, hvilket var under målsætningen på mindst 2,0. For at bringe gearingen op på omkring 2,0 tilbagebetales DKK 200 mio. til aktionærerne via et aktietilbagekøbsprogram i * Før særlige poster Aktiver i alt Egenkapital Nettorentebærende gæld Investeret kapital, ultimo Antal medarbejdere, gennemsnit OMSÆTNING OG INVESTERET KAPITAL (DKK mio.) (GANGE) EBITDA FØR SÆRLIGE POSTER PR. KVARTAL (DKK mio.) Nøgletal Antal skibe Fri pengestrøm EBITDA-margin, % 10,0 9,3 12,9 Afkast af investeret kapital (ROIC), % 5,7 3,4 9,0 Egenkapitalforrentning, % 4,9 2,1 11,0 14 1,4 12 1,2 10 1, Egenkapitalandel, % 51,3 56,3 54,4 Nettorentebærende gæld/ebitda, antal gange 1,80 1,77 1,71 Resultat pr. aktie (EPS), DKK Udbytte pr. aktie, DKK 14,0 14,0 14,0 Antal aktier ultimo, 3 ' Aktiekurs ultimo, DKK Markedsværdi ,8 6 0,6 4 0,4 2 0, Anvendt eurokurs pr. 31. december 2013: 7, Tallene for 2011 er ikke blevet gengivet i overensstemmelse med ændringerne til IAS 19 Medarbejdergoder. 3 en ændring i antal aktier til blev registreret hos Erhvervsstyrelsen den 16. januar 2014 efter en proklamaperiode på én måned fra den ekstraordinære generalforsamlings annullering af 10.5% af aktiekapitalen den 16. december OMSÆTNING GENNEMSNITLIG INVESTERET KAPITAL OMSÆTNINGSHASTIGHED, INVESTERET KAPITAL KVT. 1 KVT. 2 KVT. 3 KVT

13 Logistic locations KundeKontakt Fragt shipping services og løsninger Transport- & logistikløsninger North Sea Göteborg Morgan Olausson David Forsberg København Kell Robdrup Karin Bilstrup Immingham Alistair Campbell Sean Potter Cuxhaven Ortolf Barth Rotterdam Rob Olbertz Gavin Rice Gent Stein van Est Baltic Sea København Anders Refsgaard Skt. Petersbo rg Aleksej Slipenciuk Fredericia Christian V. Pedersen Riga Ervin Kaverski Kiel Jacob Andersen Tallinn Mikael Mortensen Klaipeda Tomas Maciulskis Karlshamn Lars Malmström Channel Dover Carsten Jensen Wayne Bullen Cheryl Hughes England Phil Garrett Irland Declan Cleary Tyskland Laszlo Tanka France & Mediterranean Paris Jean-Claude Charlo Stephane Boyer Portugal Ana Maximo Valencia Massimiliano Cappitelli Dieppe Yvonne Mazire-Nasri Passenger København Rasmus K. Hansen BELGIEN Brugge Geert Liefhooghe Gent Christophe van Laer DANMARK København Peter Andersen Fredericia Thim Møller Nielsen FINLAND Kotka Kimmo Salmi Frankrig Boulogne Annie Cardenas Tyskland Hamborg Sven Ohlsen LIMERICK IRLAND Dublin Michael Connolly Passager services BILBAO ITALIEN Fagnano Roberto Barbagallo LATVIA Liepaja / Ventspils Oleg Bambulyak BELFAST LITHAUEN DUBLIN Se venligst for ruteoversigter, online booking og kundeservice. LARKHALL Klaipeda Oleg Bambulyak IMMINGHAM Holland Vlaardingen Dick van Herwaarden IPSWICH Norge Brevik Steinar Heja Oslo Per Møller Rusland Kaliningrad Oleg Bambulyak Spanien Bilbao Per Holme PETERBOROUGH Sverige Göteborg / Helsingborg Örjan Bråten Karlshamn Joakim Svärdh England Aberdeen / Larkhall / Newlyn Robert Murdoch Belfast Andy Scott Immingham Michael Pousette BRUGGE BOULOGNE SUR MER ROTTERDAM Peterborough Matt O Dell GENT CENTRAL SALES & TENDERS Rodney Ferguson FAGNANO (VA) KRISTIANSSAND BREVIK FREDE K HAMBO 22 23

14 Logistic locations BODØ TRONDHEIM ÅLESUND FLORØ BERGEN KOTKA HAUGESUND OSLO UST-LUGA STAVANGER BREVIK MOSS VASTERAS ABERDEEN KRISTIANSSAND HALDEN STOCKHOLM GREENOCK GRANGEMOUTH BALLINA BELFAST LARKHALL GÖTHEBORG VENTSPILS AARHUS HELSINGBORG LIEPĀJA DUBLIN FREDERICIA KØBENHAVN KARLSHAMN CORK WATERFORD LIVERPOOL IMMINGHAM TAULOV MALMÖ KLAIPEDA MOSKVA PETERBOROUGH KALININGRAD ALMA-ATA AVONMOUTH HAMBORG LÜBECK MINSK NEWLYN DAVENTRY ROTTERDAM (VLAARDINGEN) ZEEBRUGGE ANTWERP GENT BRUGGE BOULOGNE SUR MER ILYTCHOVSK BUSTO BILBAO FAGNANO (VA) NOVARA VERONA BARI Ports of call and sales offices Logistics offices Rail transport

15 DFDS A/S Sundkrogsgade København Ø Tlf Fax CVR Adresser på DFDS datterselskaber, lokationer og kontorer er tilgængelige fra Design & Layout Kontrapunkt A/S 24

KONSTANT FORBEDRING DFDS OVERBLIK 2014

KONSTANT FORBEDRING DFDS OVERBLIK 2014 KONSTANT FORBEDRING DFDS OVERBLIK 2014 ANLØBSHAVNE & SALGSAGENTURER LOGISTIKKONTORER JERNBANETRANSPORT PÅLIDELIGE SHIPPING SERVICES, FLEKSIBLE TRANSPORTLØSNINGER DFDS leverer shipping- og transportløsninger

Læs mere

VELKOMMEN TIL DFDS GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL DFDS GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL DFDS GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2017 DFDS Copenhagen Dagsorden 1. Beretning fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og beslutning

Læs mere

Generalforsamling, København d. 31. marts 2016

Generalforsamling, København d. 31. marts 2016 Generalforsamling, København d. 31. marts 2016 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning om 2015 fremlægges ligesom tidligere sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning for 2013 fremlægges i år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om det forløbne år 2014 fremlægges ligesom sidste år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard.

Bestyrelsens beretning om det forløbne år 2014 fremlægges ligesom sidste år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard. Generalforsamling, København d. 24. marts 2015 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning om det forløbne år 2014 fremlægges ligesom sidste år sammen med administrerende direktør

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S 1. kvartal 2006 Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S Indhold Kort om kvartalet Vi følger strategien Benchmarking DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog DFDS ÅrsrapporT Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 25 ruter med 50 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics tilbyder transportløsninger

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog logistikvirksomhed.

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog logistikvirksomhed. DFDS Årsrapport Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 30 ruter med 50 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics tilbyder transportløsninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen.

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen. DFDS generalforsamling, København d. 22. marts 2013 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben

Læs mere

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.01.10 København DAGSORDEN Orientering om baggrunden for DFDS' køb af Norfolkline 1. Bemyndigelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Hovedtal 2003 2002 2002 DKK mio. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.076 1.050 4.870 Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler -7 0-14

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

Overblik Finanskalender 2017

Overblik Finanskalender 2017 Finanskalender 2017 Generalforsamling 2017 21. marts kl. 14.00 Radisson Blu Scandinavia Hotel Copenhagen Amager Boulevard 70 2300 København S Kvartalsregnskaber 2017 1. kvartal: 10. maj 2. kvartal: 17.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Hovedtal 2003 2002 2003 2002 2002 DKK mio. 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.574 1.360 3.929 3.686 4.870

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004 DFDS - Årsrapport 2003 Analytikermøde, 17. marts 2004 Indhold 2003 i overskrifter Vision, strategi og mål 2003 i handling 2003 i tal Resultatforventning 2004 Strategi og mål 2004 17-03-2004 1 2003 i overskrifter

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

REKORD EBITDA PÅ DKK MIO. OPNÅET I 2015 AFKAST PÅ INVESTERET KAPITAL ØGET TIL 13,7% UDLODNING TIL AKTIONÆRER PÅ DFDS OVERBLIK

REKORD EBITDA PÅ DKK MIO. OPNÅET I 2015 AFKAST PÅ INVESTERET KAPITAL ØGET TIL 13,7% UDLODNING TIL AKTIONÆRER PÅ DFDS OVERBLIK REKORD EBITDA PÅ DKK 2.04 MIO. OPNÅET I AFKAST PÅ INVESTERET KAPITAL ØGET TIL 3,7% UDLODNING TIL AKTIONÆRER PÅ 950 MIO. PLANLAGT I DKK 206 BODØ PÅLIDELIG SHIPPING, FLEKSIBLE TRANSPORT- LØSNINGER FLORØ

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007 Fra ruter til netværk Strategimeddelelse 12. september 2007 Et europæisk, søbaseret transportnetværk som leverer konkurrencedygtige, differentierede og værdiskabende transportløsninger til fragtkunder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 13/2008 København, den 20. maj 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 1 af 18 Resumé for 1. kvartal 2008 Bestyrelsen

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio.

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 09/2004 27. maj 2004 1. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2004 Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Driftsresultatet (EBITA) blev forbedret

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK STRATEGISK OPKØB DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS A/S Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark CVR 14 19 47 11 DFDS af A. P. Møller - Mærsk for en gældfri købspris på DKK

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

VELKOMMEN TIL DFDS GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL DFDS GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL DFDS GENERALFORSAMLING 31. MARTS 2016 DFDS Copenhagen Dagsorden 1. Beretning fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og beslutning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DFDS Årsrapport 2008 HEADER. Bringing people and businesses together by sea

DFDS Årsrapport 2008 HEADER. Bringing people and businesses together by sea DFDS Årsrapport 2008 HEADER 1 DFDS ÅRSRAPPORT 2008 Bringing people and businesses together by sea 2 HEADER DFDS Årsrapport 2008 DFDS Årsrapport 2008 HEADER 3 DFDS ET FØRENDE SØBASERET TRANSPORTNETVÆRK

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser flere tøjforretninger

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2011 31. marts 2012 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Side Udviklingen i selskabets aktiviteter 3 Selskabets forventede udvikling 4 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS Årsrapport 29 DFDS ÅRSRAPPORT 29 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK HEADER 1 2 HEADER DFDS Nordeuropas førende søbaserede transportnetværk DFDS rutenetværk integrerer fragt- og passagervirksomhed:vi

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15%

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2006 23. maj 2006 1. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2006 Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere

Generalforsamling, København d. 29. marts 2012

Generalforsamling, København d. 29. marts 2012 Generalforsamling, København d. 29. marts 2012 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Beretningen for 2011 fremlægges ligesom sidste år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere