Opsummering og konklusion på projektet - samt kort overblik over de enkelte indsatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsummering og konklusion på projektet - samt kort overblik over de enkelte indsatser"

Transkript

1

2 2

3 Opsummering og konklusion på projektet samt kort overblik over de enkelte indsatser 3

4 Impressum UDGIVER Projekt HOLD FAST UDGIVELSESÅR 2013 UDGAVE 2. udgave 2013 FOTO Projektets egne medarbejdere DESIGN OG TRYK Stormes Grafisk OPLAG stk. FÅ YDERLIGERE INFORMATION OM PROJEKT HOLD FAST OG DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER PÅ HJEMMESIDEN 4

5 Forord Tak og farvel fra styregruppen HOLD FAST er det største socialfondsprojekt nogensinde. Mere end unge fra Region Syddanmark og Region Midtjylland har siden sommeren 2009 deltaget i projektaktiviteter, der har haft til formål at lette overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse samt styrke fastholdelsesindsatsen og gennemførelsesprocenten. Ca medarbejdere fra 160 projektpartnere har været direkte involveret i projekt HOLD FAST. I denne lille publikation finder du opsummering og konklusion på evalueringen af HOLD FAST samt et kort overblik over alle initiativer og deres fordeling på de 6 forskellige indsatsområder, der har udgjort projekt HOLD FAST. Under projekt HOLD FASTs projektperiode, er der sket en markant positiv udvikling i de såkaldte profiltal, der måler regionernes forventede uddannelsesfrekvenser i forhold til den nationale målsætning om uddannelse til alle unge, også kaldet 95%målsætningen. Fx er det lykkedes Region Syddanmark at hæve sig med 4,1% på to år, så regionen i 2011 ligger på 92,4 %, hvilket er 0,3 % over landsgennemsnittet, mod 0,1 % under landsgennemsnittet i Vi tror på, at Hold Fast har bidraget væsentligt til den positive udvikling. Når vi gør status på erfaringerne fra projekt HOLD FAST, viser det sig, at den personlige kontakt og mødet med de unge har stor betydning. Det handler kort sagt om, at ville de unge, at tage dem alvorligt og finde individuelle løsninger, på deres udfordringer. Når fagpersoner på tværs af arbejdsfelter, ansvarsområder og institutionsgrænser går sammen i en fælles indsats, giver det resultater. Når den gode overdragelse og modtagelse virker, kan flere unge få socialt og fagligt fodfæste, og så vil flere unge kunne lykkes i vores uddannelsessystem. HOLD FAST er først og fremmest blevet en succes, fordi de mange partnere i projektet har vist vilje til at ville omsætte ideer i store og små konkrete indsatser. Netop opmærksomhed på de små ændringer, der kan gøre en forskel, har været et kendetegn for HOLD FAST. en viser, at stort set alle indsatser kan anbefales fuldt ud, og at talrige initiativer er blevet videreført i eget regi. Vi takker hermed alle, der har medvirket i HOLD FAST, for et godt samarbejde i det største nationale og europæiske deltagerprojekt til dato. Direktør Stig Holmelund, IBC Uddannelseschef Ulrich Skytte, CAMPUS VEJLE Formand for styregruppen / Projektholder 5

6 sfortegnelse af HOLD FAST opsummering og konklusion Indslusning... 8 Fast mentor... 9 Introforløb... 9 Opsamling IT og læringsrum Flere praktikpladser HOLD FAST i faktiske tal Deltagere fordelt på indsatsområder Aktiviteter fordelt på indsatsområder Midler og deltagere fordelt på institutionstyper Målet med de 6 indsatser i HOLD FAST Indslusning Fast mentor Introforløb Opsamling IT og læringsrum Flere praktikpladser

7 Indslusning Fyn Trekanten Sønderjylland Vest Djursland HorsensHedensted Randers Østjylland Viborg NordVestjylland Opsamling Fyn Trekanten Sønderjylland Djursland HorsensHedensted Viborg NordVestjylland Fast mentor Fyn Trekanten Sønderjylland HorsensHedensted Østjylland Viborg NordVestjylland IT og læringsrum Fyn Trekanten Sønderjylland Vest Randers Østjylland Viborg Introforløb Fyn Trekanten Sønderjylland Vest Djursland HorsensHedensted Randers Østjylland Viborg NordVestjylland Flere praktikpladser Fyn Trekanten HorsensHedensted Randers Viborg NordVestjylland

8 af HOLD FAST opsummering og konklusion Af lektor Ole Dibbern Andersen, Professionshøjskolen Metropol HOLD FASTprojektet har igennem en fireårig periode eksperimenteret med en lang række indsatser, der alle har haft til formål at forbedre overgangen til ungdomsuddannelse og sørge for at flere unge, der påbegynder ungdomsuddannelse, kan fastholdes i denne. I mere end 400 aktiviteter omfattende ca unge har folkeskoler, UUCentre, erhvervsskoler, gymnasier, VUCcentre og produktionsskoler arbejdet med dels at finde nye veje til at forbedre overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne, dels med at styrke indsatsen for fastholdelse i ungdomsuddannelse. Aktiviteterne har været fordelt på seks indsatsområder: Indslusning Fast mentor Introforløb Opsamling IT og læringsrum Flere praktikpladser Via de mange projekters selvevalueringer samt ekstern evaluering af en række udvalgte projekter foreligger der nu en endelig evaluering af det samlede projekt, hvor fokus har været på at vurdere hvordan de afprøvede indsatser kan give inspiration til det fortsatte arbejde med fastholdelsesarbejdet. I det følgende gengives i kort form resultatet af denne evaluering. Den samlede evalueringsrapport kan findes på Indslusning Projekterne i dette indsatsområde har vist, at der er et stort fastholdelsespotentiale i at eksperimentere med og udvikle en praksis, der styrker indslusningen af elever på ungdomsuddannelserne. Indslusningsaktiviteter kan have mange former. Det kan handle om at elever gøres parat til ungdomsuddannelse via besøg og aktiviteter inden skolestart på den uddannelsesinstitution, de er tilmeldt. Det kan handle om, at UU aflægger eleverne besøg i afgangsklasserne eller at UU er til stede og kan støtte eleverne i den første tid på ungdomsuddannelsen. I andre projekter er der eksperimenteret med ÅbentHusarrangementer på ungdomsuddannelserne, ligesom projekter har afprøvet nye former for kontakt (fx SMSbaseret) mellem hjem og skole i opstartsfasen på ungdomsuddannelsen. Den samlede erfaring fra de mange eksperimenter viser, at arbejdet med at styrke indslusningen fra grundskole til ungdomsuddannelse kan give et meget vigtigt bidrag i forhold til at styrke fastholdelsen. Eleverne og deres forældre får via et styrket indslusningsarbejde et bedre overblik og en større sikkerhed i den ofte kritiske fase, det er at påbegynde en ungdomsuddannelse. Projekternes evalueringer har således givet følgende anbefalinger: Brug eleverne som eksperter på skolen det fungerer Inddrag forældrene i vejledningen Hold indslusningsarrangementer på tværs, hvor UU og ungdomsuddannelsesinstitutioner sammen præsenterer uddannelser Indslusnings og opfølgningssamtaler samt ekstra brobygningsforløb kan kvalificere unges valg af uddannelse og fastholde dem i samme Innovative og kreative projektdage på ungdomsuddannelserne kan motivere skoletrætte elever til at starte på en ungdomsuddannelse Arranger førskoledage med kommende elever på ungdomsuddannelserne dette skaber større tryghed og mindre frafald blandt unge med særlige behov Startmøder på ungdomsuddannelserne kombineret med opfølgningssamtaler kan give elever og forældre det overblik og den indsigt i forventningerne til eleven, der skaber den fornødne tryghed. 8

9 Fast mentor En lang række store og tværgående projekter i HOLD FAST har eksperimenteret med at udvikle mentorstøtte til elever med særlige behov for dette. Mentorstøtte har været afprøvet i mange forskellige former, men den fælles erfaring i HOLD FAST har været, at mentorer kan betyde en afgørende forskel for elever, der i overgangen til ungdomsuddannelse eller undervejs i denne har behov for voksenstøtte. Projektets evalueringer har givet følgende anbefalinger: Strukturer og klare samarbejdsaftaler er vigtige forudsætninger for succes med mentorarbejde At man stiller tydelige krav til eleverne og at mentor hjælper eleverne med at opfylde disse krav Det rette match mellem mentor og mentee er afgørende for succes Kurser for og stadig opkvalificering af mentorer er en helt nødvendig forudsætning for mentorarbejdet En tidlig indsats er vigtig i mentorindsatser Coaching af elever er en særdeles brugbar metode i mentorindsatser Fælles mentorordninger på tværs af flere samarbejdende skoler har en god effekt Introforløb En meget lang række af projekter i HOLD FAST har eksperimenteret med at udvikle nye former for introduktionsaktiviteter med sigte på at forbedre fastholdelsen i ungdomsuddannelse. At introducere unge bedre til deres ungdomsuddannelse har i HOLD FAST vist sig at være en vigtig løftestang for at styrke fastholdelsen af unge i uddannelse, fordi den gode introduktion skaber det personlige og sociale fundament, der kan medvirke til at frafald undgås. Introforløb kan fx handle om fælles morgenmad, hvor lærere og elever vender den kommende skoledags udfordringer, særlige lektietræningsforløb, kontaktlærerordninger, etablering af studiegrupper. Samlet set har evalueringen af dette indsatsområde vist, at gode introaktiviteter klart styrker elevens muligheder for at få fodfæste i uddannelsen. erne fra disse mange projekter giver følgende anbefalinger: Brug screening af elever Etabler små hold i introduktionsfaserne Aktiviteter, der giver eleverne ejerskab til skolen, giver mere engagerede elever i undervisningen Mød eleverne i uformelle situationer, det giver tryghed i undervisningen Fælles daglig morgenmad for udsatte og frafaldstruede elever medvirker til at øge elevernes motivation og reducere frafaldet Træn elever i få struktur på lektielæsning og forberedelse Etabler studiegrupper, hvor elever kan sparre med hinanden og coaches af lærere Sociale medier (fx Facebook) kan være et godt middel til at binde klasser sammen Giv skrivesvage elever mulighed for ekstra skrivetræning Arranger fællesaktiviteter, så elever rystes sammen: hytteture, idrætsdage, teambuilding, konkurrencer 9

10 Opsamling Elever, der står i begreb med at opgive en uddannelse eller allerede er droppet ud, skal have tilbud om at kunne påbegynde et nyt uddannelsesforløb eller tilbud om aktiviteter, der kan støtte eleven i at fastholde sit uddannelsesforløb. I HOLD FAST har en række projekter vist, hvordan dette kan lade sig gøre. Aktiviteterne har eksempelvis drejet sig om at udvikle procedurer for tidlig indgriben og forebyggelse af frafald, systematiske opfølgningssamtaler og statustilkendegivelser overfor elever og forældre eller tilbud om alternativ træningsbane eller pusterum med uddannelsesplanen sat midlertidigt på pause. Anbefalingerne fra evalueringen af disse indsatser er: Sørg for, at eleverne får et solidt fodfæste fra starten af uddannelsen, så bliver opsamling overflødig! Giv tilbud om pause, så elever, der er droppet ud af anden uddannelse, kan få et skræddersyet tilbud om at vende tilbage til uddannelse Brug lærere, der kan og vil rumme målgruppen af sårbare unge voksne (har socialpædagogisk erfaring) og inddrag administrative vejledningspersoner, der er synlige og let tilgængelige Sørg for et tæt samarbejde mellem alle aktører: lærere, vejledere, UU og socialrådgivere. IT og læringsrum En række projekter i HOLD FAST har eksperimeneret med at udvikle nye måder at inddrage IT i undervisningen. Erfaringen har været, at det kræver grundig planlægning og solid pædagogisk omtanke at få dette til at fungere, så det skaber motivation og dermed giver bedre fodfæste i uddannelsen, men også at der er store potentialer i dette. Projekter, hvor elever har fået adgang til elektroniske undervisningsmaterialer, og projekter, hvor elever selv har været producenter af små elektronisk formidlede opgaver har vist, at eleverne oplever disse medier og muligheder som engagerende og vigtige for deres oplevelse af uddannelsens samlede kvalitet. Anbefalingerne fra evalueringerne lyder: Sørg for at have et klart pædagogisk mål med anvendelse af IT Anvend kun IT, hvor det giver mening Pas på faldgruber: der kan være meget spildtid forbundet med ITanvendelse, fordi eleverne mangler disciplin og ofte blot surfer rundt Opbyg en egentlig ITkultur på skolen Vær opmærksom på, at ITanvendelse kræver meget forberedelse. Flere praktikpladser En række projekter i HOLD FAST har sat fokus på at nytænke indsatsen for at skaffe praktikpladser til elever i erhvervsuddannelserne. Der er eksempelvis arbejdet med at afprøve en mere direkte opsøgende rolle i forhold til virksomhederne hos lærere på produktionsskolen, ligesom UU i et projekt har brugt samarbejdet med den lokale superligaklub til at skabe kontakt til erhvervslivet. Erfaringen er, at det betaler sig at gå nye veje i dette arbejde, og resultaterne har været gode, selvom antallet af projekter har været begrænset. Anbefalingerne på dette område lyder: Brug rollespil til træning af elevernes kompetencer i praktikpladssøgning Lad eleverne arbejde med skriftlige ansøgninger til praktikstedet Brug profilerede samarbejdspartnere som fx sportsklubber til at fremskaffe praktikpladser Branchekendte faglærere kan hjælpe eleverne med at finde praktikpladser, når de besøger virksomhederne sammen 10

11 HOLD FAST i faktiske tal Deltagere fordelt på indsatsområder Indsatsområde Indslusning Fast mentor Introforløb Opsamling 915 IT & læring 724 Flere praktikpladser 444 Deltagere i alt Aktiviteter fordelt på indsatsområder Indsatsområde Antal aktiviteter Indslusning 84 Fast mentor 22 Introforløb 163 Opsamling 21 IT & læring 15 Flere praktikpladser 15 Aktiviteter i alt

12 Midler og deltagere fordelt på institutionstyper Procent af samlet mængde 50 44,3% 42,7% Tildelt af aktivitetsrammen ,8% 2,0% 1,3% 12,4% 20 23,8% 27,5% 10 2,5% 6,7% 3,3% 4,7% 8,0% 7,0% A E F G P S V Institutioner Institution Deltagere pr. 5/913 Tildelt af aktivitetsrammen A Andre ,00 E Erhvervsskole ,26 F Folkeskole/UUér ,86 G Gymnasier ,05 P Produktionsskoler ,00 S Sosu er ,00 V VUC ere ,00 SUM ,17 12

13 Målet med de 6 indsatser i HOLD FAST Indslusning Indslusningen skal medvirke til at ruste de unge, så de er klar til at møde op på deres ungdomsuddannelse samt sikre, at de rent faktisk møder op, når uddannelsen starter. HOLD FAST midlerne har været anvendt til nye og supplerende aktiviteter fra marts måned, hvor den unge har søgt optagelse, og frem til de starter på deres nye skole i august. Fast mentor Mentorerne skal sikre en sammenhængende indsats for de unge, der er i målgruppen. De unge kan udvælges af lærerne i grundskolen og UUvejlederne eller af undervisere/kontaktlærere på ungdomsuddannelsen, der oplever, at de unge har brug for støtte. HOLD FAST har givet midler til betaling af mentorer, der i en periode har haft til opgave at støtte de unge, der har haft brug for en voksenven. Desuden er der givet penge til koordinering af mentorindsatsen på lokalt plan på tværs af UU, grundskole og ungdomsuddannelse. HOLD FAST har også udviklet og betalt mentoruddannelse for de mentorer, der har været tilknyttet HOLD FAST. Mentorerne er fx fundet blandt UU vejlederne, lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelsen samt blandt studerende og andre med overskud til at træde ind i mentorrollen og være voksenven i en periode, til den unge har fundet fodfæste og retning. Introforløb Introforløbene skal medvirke til at give eleverne en god start på deres uddannelse, så de får den hjælp og støtte, de har brug for fra starten. Introforløbene er ungdomsuddannelsernes redskab til at være gode værter, der modtager de nye elever og sikrer sig, at de får et godt socialt og fagligt fodfæste. Opsamling Opsamlingsaktiviteterne skal være med til at forebygge, at den unge dropper ud, men i stedet enten fastholdes i den valgte uddannelse eller støttes i at foretage et omvalg/tilvalg. HOLD FAST har betalt lønnen i forbindelse med aktiviteter, der har kunnet styrke nærheden til de unge, der havde brug for faglig eller social støtte undervejs i uddannelsen. IT og læringsrum Mere inddragelse af IT skal medvirke til at styrke de unges motivation ved bl.a. at give dem større sammenhæng og variation i undervisningen samt oplevelsen af at kunne anvende smartphones og ipads/tablets til at formidle på andre måder end den rent skriftlige. Flere praktikpladser Aktiviteterne består af håndholdt individuel støtte til de enkelte unge i forbindelse med at udsøge, opsøge og komme i betragtning til en praktikplads inden for erhvervsuddannelserne. 13

14 14

15 Fyn Indslusning Bedre indslusning i ungdomsuddannelse UU Center Sydfyn, Produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg Erhvervsskole, FaaborgMidtfyns produktionsskole, Svendborg Gymnasium, Social og sundhedsskolen Fyn, HF og VUC Fyn Kvalificering af uddannelsesplanen og afprøvning af modeller for bedre indslusning. 92 Lone Bojsen, UU Sydfyn 15

16 Trekanten Parløb UU og Syddansk Erhvervsskole UU Vejle i samarbejde med SDE Vejle En UU vejleder er tilstede på SDE på fuldt tid hele august. Opgaven er at følge op på udeblevne elever og sikre en hurtig overlevering til den UU vejleder, som har kontakten til den pågældende. 22 Kjeld Petersen, UU Vejle Bliv klar på fremtiden, hvad kan jeg vælge Vejle Produktions og udviklingscenter Erhvervsrettet vejledning af produktionsskole og EGU elever 12 dage om ugen som introduktion til erhvervsuddannelserne. 17 Sanne Johansen, VPU Center UU Vejle Unge PAS vurderer UU Vejle i samarbejde med SDE Vurdering af 20 unge gennem brug af PAS testen. Feedback til eleven og mundtlig overlevering til studievejledere og kontaktlærere. 17 Trine Rosenbæk, UU Vejle 16

17 Sønderjylland Indslusning UU Vejleder på ungdomsuddannelserne ved skolestart UU Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder UU vejlederne tilbringer nogle timer om ugen på ungdomsuddannelserne de første to uger efter skolestart og følger op på ikke fremmødte. UUérne i Sønderjylland UU vejleder overleverer fra produktionsskole til EUD UU Aabenraa i samarbejde med EFA Syd og IBC Aabenraa Håndholdt indslusning af unge fra produktionsskolen til erhvervsuddannelse. UU Vejlederen har en central rolle i udslusningssamtale, indslusningssamtale og opfølgning. Anbefales ikke Nej SvendOtto Jensen, UU Aabenraa UU Vejleder overleverer fra grundskole til STX UU Aabenraa i samarbejde med Aabenraa Statsskole Overdragelsesmøde mellem UU Vejleder og studievejleder/klasselærer Anbefales ikke 32 Nej SvendOtto Jensen, UU Aabenraa 17

18 Sønderjylland Indslusningsarrangement UU Sønderborg Aftenarrangement for ikkeuddannelsesparate unge, deres forældre, lærere fra EUC Syd, vejledere og psykolog. Drøftelse af tilbuddet til de ikke uddannelsesparate unge. Kan anbefales med justeringer. 23 Lennart Griberg, UU Sønderborg Indslusningsarrangement UU Sønderborg Rystesammen arrangement for ikkeuddannelsesparate unge, deres forældre, lærere fra EUC Syd, vejledere og psykolog. Drøftelse af tilbuddet til de ikke uddannelsesparate unge. Individuelle samtaler med de unge og deres forældre, hvor den unges forløb drøftes. 19 Lennart Griberg, UU Sønderborg Koordineret fastholdelsesindsats på tværs af produktionsskole og EUD Sønderborg Produktionshøjskole og EUC Syd Overdragelsesindsats gennem inddragelse af en indslusningsmedarbejder, der primært har fungeret som coach for elever, der blev henvist gennem studievejledningen. Desuden har hun deltaget i gruppeaktiviteter, når der har været behov for at arbejde med klassens eller enkelte elevers trivsel. Medarbejderen har informeret undervisere og vejledere om de mange støttemuligheder, der eksisterer for den enkelte unge. Kan anbefales med justeringer. 31 Karin Jespersen, EUC Syd 18

19 Sønderjylland Indslusning Produktionsskoleelever i overgange mellem uddannelser EFA Syd Produktionsskole Månedlige individuelle samtaler med alle elever. Samtalerne har fokus på elevens mål, og de skal sikre, at der sker en hurtig indsats, hvis der er brug for det. Udslusningsmentor i overgangen til erhvervsskolen samt fastholdelsesworkshops for alle skolens elever i september. 189 Vivi Andersen, EFA Syd 19

20 Vest Elevinformation om ungdomsuddannelserne Grindsted Gymnasium, Grindsted erhvervsskole, Syddansk erhvervsskole, Landbrugsskolen, Social og sundhedsskolen Esbjerg, UU Billund Områdets ungdomsuddannelser besøger folkeskolens afgangsklasser i november og giver to timers introduktion til deres uddannelser. 221 Boye Skov Lauritsen, UU Billund Fokus på frafald inden start på ungdomsuddannelse Grindsted Gymnasium, Grindsted erhvervsskole, Syddansk erhvervsskole, Landbrugsskolen, Social og sundhedsskolen Esbjerg, UU Billund To individuelle overdragelsessamtaler mellem elev, forældre, klasselærerer, UU vejleder samt to repræsentanter fra ungdomsuddannelsen. Første samtale i maj, næste samtale i oktober. Klasselærerkurser for lærere i overbygningen om bl.a. profiler på ungdomsuddannelserne. 50 Boye Skov Lauritsen, UU Billund Vejledning af kursister, der overvejer at starte på HF VUC Vest Fem timers samtale pr. kursist skal støtte kursisten i at foretage et valg i forhold til at starte på HF. 100 Bent Laursen, VUC Vest 20

21 Vest Indslusning Socialfaglig støtte på EUC Vest Jobcenter Esbjerg i samarbejde med EUC Vest, Social og sundhedsskolen Esbjerg og Esbjerg kommune Social førstehjælp og støtte til elever på EUC Vest og Social og sundhedsskolen. Hjælpen tilbydes gennem tilstedeværelse af socialrådgiver, som de unge kan opsøge. Ole Kuskov Gregersen, Esbjerg Kommune Indslusning i ungdomsuddannelserne i Billund og Varde 10. klassesskolen i Grindsted og Billund, Varde handelsskole, St. cobi Skole i Varde, UU Billund, UU Varde Kursus til lærere og vejledere på klasse om andre ungdomsuddannelser end gymnasiet. Overdragelsessamtaler i maj og opfølgende samtaler i oktober med udvalgte elever. I samtalerne deltager eleven, om muligt forældrene, UU vejleder, klasselærer samt repræsentanter for ungdomsuddannelserne. Anbefales med justeringer 13 Karen Guldborg Larsen, Varde Handelsskole Kombinationsforløb som forberedelse til uddannelsesvalg Grindsted Produktionsskole i samarbejde med SDE Grindsted, Grindsted Erthvervsgymnasium, Grindsted Landbrugsskole samt Social og sundhedsskolen. Produktionsskolen afprøver kombinationsforløb i samarbejde med ungdomsuddannelserne. Første runde tilrettelægges på værksteder efter skolernes valg, anden runde tager udgangspunkt i elevernes individuelle ønsker. 20 Helle Lykkeberg Korgaard 21

22 Djursland Velkommen besøg før sommerferien Grenaa Gymnasium Nye 1. g ere og 1. HF ere inviteres på besøg i to timer en eftermiddag før sommerferien. De møder studievejledere, kommende lærere, klassekammerater og elevtutorer. 137 Ole Fjord, Grenaa Gymnasium Den gode aflevering UU Djursland, Østre skole og Grenaa Gymnasium. UU og grundskolen udpeger elever, der har brug for mere støtte for at blive fastholdt i ungdomsuddannelse. Eleverne inviteres til samtale med UU vejleder, klasselærer fra grundskolen, gymnasiets gennemførselsvejleder samt evt. andre støttepersoner. 1 Ole Fjord, Grenaa Gymnasium Fælles introdage for elever og forældre Viden Djurs Nye elever inviteres til introdag en lørdag i maj sammen med deres forældre. Her præsenteres skolen, fagene, lærerne, skoles sociale miljø samt støtteordninger i form af mentorer, SPS m.m. 78 Tove Ingerslev, Viden Djurs 22

23 Djursland Indslusning Holdet UU Djursland og Allingåbroskolen De første tre måneder af ungdomsuddannelsen sms er de unge til hinanden i en smskæde. Desuden mødes de hver 14. dag med vejlederen. 7 Per Søjmark, UU Djursland Netværk mellem vejledere om bedre indslusning UU Djursland, Viden Djurs, Grenaa Gymnasium, Rønde Gymnasium, Social og sundhedsskolen Randers, Kalø Landbrugsskole. Vejlederne udvikler gode modeller for tværinstitutionelt samarbejde om at fastholde de unge i overgangen. 33 Per Søjmark, UU Djursland Hack din fremtid Viden Djurs To dages event, hvor skoletrætte unge fra 9. klasse skal finde løsninger på nutidens udfordringer. Til rådighed har de elever fra ungdomsuddannelserne og tre hackere fra IT miljøet i København. 40 Tove Ingerslev, Viden Djurs 23

24 Djursland / HorsensHedensted Innovationsevent Viden Djurs En uges event, hvor skoletrætte unge fra 9. klasse bliver udfordret på deres kreative og innovative evner. Målet er at finde den indre motivation til ungdomsuddannelse. Undervejs bliver de vejledt af lidt ældre unge fra ungdomsuddannelserne. 65 Tove Ingerslev, Viden Djurs Job med uddannelsesperspektiv UU HorsensHedensted Skoletrætte unge fra grundskolen ansættes som trainee i virksomheder indenfor forskellige brancher, så de på den måde kan afklares, inden de de vælger uddannelsesretning. 3 Sune Agger, UU HorsensHedensted Opfølgning på Store velkomstdag på EUD Learnmark Holdene sammensættes med baggrund i screening og individuelle samtaler. Der suppleres med dobbeltlærerdækning og differentieret undervisning efter behov. Anbefales med justeringer 160 Lone Ørsted, Learnmark 24

25 Randers Indslusning Tilstedeværelse og fastholdelse i 10. og i overgangen videre UU Randers og Nørrevangsskolen Individuelle samtaler med elever med stort fravær. 12 Ann Taul Andersen, UU Randers Den gode aflevering Randers produktionsskole i samarbejde med øvrige ungdomsuddannelser Hver elev på produktionsskolen får individuelle forløbsplaner, som bl.a. baseres på en realkompetenceafklaring. Der bliver etableret et formelt samarbejde mellem lærerne på produktionsskolen og de modtagende ungdomsuddannelser. 13 Jytte Murmann, Randers Produktionsskole På vej mod en praktikplads Randers Produktionsskole Eleverne får tilbudt individuel supervision for at styrke deres syn på egne kompetencer i forbindelse med, at de søger praktikplads. Træning af personlige samtaler i grupper og hos arbejdsgivere i Randers. 24 Jytte Murmann, Randers Produktionsskole 25

26 Randers Velkommenbesøg før uddannelsesstart Social og sundhedsskolen Randers I maj er alle kommende elever med start på uddannelse i august inviteret til Velkommenbesøg. Besøget varer en dag, og eleverne deltager i individuelle samtaler med en studievejleder og en læsevejleder. Programmet består også af en række workshops, de kan vælge imellem, herunder fælles fremstilling af frokost til alle. 76 Lars Birger Sørensen, Sosu Randers Indslusningssamtale på HG Tradium Tradium inviterer til indslusningssamtaler med kommende HG elever, som UU vurderer kan få udbytte af dette. Anne Gammelby Lybecker, Tradium Uddannelsesambassadører for FHF elever Randers HF og VUC FHF er et vejledningsforløb, der skal hjælpe eleverne til at blive afklaret. Uddannelsesambassadørerne kommer på besøg fra de forskellige ungdomsuddannelser i marts og inspirerer FHF eleverne til valg af ungdomsuddannelse. Anbefales med justeringer 13 Bent Vinther Sørensen, Randers HF og VUC 26

27 Randers Indslusning Overgang fra grundskole til erhvervsuddannelse UU Randers, Tradium, grundskolerne i Randers Elever i 9. klasse inviteres til at deltage i forskellige EUD konkurrencer. 111 Egon Dal, Tradiumn 27

28 Østjylland Tidlig indsats med støtte i overgangen UU SkanderborgOdder, Odder Gymnasium, Skanderborg Gymnasium Unge, som UU skønner får problemer i overgangen, bliver inviteret på besøg på STX før sommerferien. De møder kontaktlærere og 3. g er, som er udvalgt som mentorer. Efter ferien får de støtte af deres 3. g mentorer. 106 Dorthe Spaabæk, Odder Gymnasium Overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse Aarhus Købmandsskole, Social og sundhedsskolen Der skabes en tidlig kontakt mellem ungdomsuddannelserne, 10. klasses center, elever og forældre. Der bliver afholdt informationsmøder ved starten af 10. klasse, og eleverne deltager en dag på erhvervsskolerne. En erhvervsskolelærer deltager ved afholdelse af OSO opgave i 10. klasse. Elever og forældre bliver inviteret til møde på erhvervsskolerne. Lena S. Walters, Aarhus Købmandsskole Individuel støtte til dansk kombineret med overgangsvejledning Gøglerskolen Eleverne får individuel vejledning, samtidig med at de får undervisning i tekstskrivning/ rap. 30 P.C. Asmussen, Gøglerskolen 28

29 Østjylland Indslusning Bedre indslusning på erhvervsuddannelsen SkanderborgHørning Produktionsskole, Egå Produktionsskole, Aarhus Produktionsskole, Odder produktionsskole, Favrskov produktionsskole samt Gøglerskolen i Aarhus i samarbejde med erhvervsskolerne i Østjylland. Vejlederne tager med produktionsskolens elever på forbesøg på erhvervsuddannelsen. Vejlederen er samtidig ansvarlig for kontakt på sms er i den første periode og for at der bliver en afsluttende samtale med elev og studievejleder/kontaktlærer på erhvervsuddannelsen efter tre uger. Kan anbefales med justeringer 195 Marianne,Skanderborg Hørning Poduktionsskole Netværk og kommunikation kvalificerer indsatsen UU Favrskov, Favrskov Gymnasium, Den jyske Håndværkerskole og Favrskov Produktionsskole UU samarbejder med de lokale ungdomsuddannelser om overlevering og modtagelse af nye elever på ungdomsuddannelserne. Der indgås formelle aftaler om flow og procedurer mhp at spotte og opfange de elever, der kunne være potentielle dropouts. Kan anbefales med justeringer 123 Claus Nyegaard, Favrskov Produktionsskole. Vejledning af elever i 10. klasse, der søger HG som plan B UU AarhusSamsø og Aarhus Købmandsskole. Elever, der er afvist af gymnasiet, og som har valgt HG som plan B, tilbydes supplerende vejledningssamtaler. Her får de grundig information om HG, og de får tilbudt løbende vejledningssamtaler med en anerkendende tilgang. 31 Vicki Bruhn, UU AarhusSamsø 29

30 Østjylland Bedre overgang fra 10. klasse for tosprogede unge Aarhus Produktionsskole, VUC Aarhus, UU AarhusSamsø. Der gives individuel vejledning og ekstra tilbud om undervisning i dansk som andetsprog, engelsk og matematik samt idræt og personligt lederskab. 15 Inge Lise Hamilton, Aarhus Produktionsskole Indsats i forhold til diagnoser og misbrug Den Jyske håndværkerskole og Favrskov Produktionsskole Temadag om misbrug og om at udnytte sit potentiale og træffe de rigtige valg. Undervisningsmoduler om diagnose, hash samt individuel rådgivning og vejledning. 61 Claus Nyegaard, Favrskov Produktionsskole. Almen undervisning integreret i faglig undervisningen Den Jyske håndværkerskole og Favrskov Produktionsskole Almen undervisning integreret i værkstedsundervisningen på Favrskov produktionsskole. 51 Charlotte A. Have, Favrskov produktionsskole 30

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Indholdsfortegnelse den fælles indslusningsindsats

Indholdsfortegnelse den fælles indslusningsindsats sfortegnelse den fælles indslusningsindsats Parløb mellem UU og Syddansk Erhvervsskole... 3 Grundig overdragelse til en STX klasse... 4 for ikke-uddannelsesparate unge... 5 Overlevering fra produktionsskole

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse den samlede mentorindsats

Indholdsfortegnelse den samlede mentorindsats sfortegnelse den samlede mentorindsats Unges fastholdelse i ungdomsuddannelse... 2 Ressourcestærke kursister giver tryg start til nye... 3 koordinering på tværs... 4 Klassetrivselsindsats og mentorordning

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl

SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl uddannelser i verdensklasse SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne De

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje af projekter Uddannelsespulje 01. At mestre valget Karrierelæring i ungdomsuddannelserne Århus Statsgymnasium Samlet budget 2.500.000 kr. Ansøgt beløb 1.878.000 kr. Egenfinansiering 623.000 kr. Egenfinansieringsgrad

Læs mere

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser Kære censor Censorkorpset spiller en helt central rolle i det danske eksamenssystem. Derfor vil jeg indledningsvis benytte lejligheden

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Tidspunkt: 8. dec. 13.00-15.30 Sted: mødelokale 240 i Rådmandshaven Deltagere: Berit, Bjørn, Charlotte, Ditte, Hannah, Inger, Jette, Lis, Morten,

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Kommune - september 2012 Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Aftaler og organisation -modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

Styregruppemøde i Hold Fast tirsdag d. 12/1 10.

Styregruppemøde i Hold Fast tirsdag d. 12/1 10. 1 Mødereferat Styregruppemøde i Hold Fast tirsdag d. 12/1 10. Sted: VUC Vejle Tidspunkt: 10 14. Deltagere: Jesper Vilbrad, Svendborg Gymnasium; Marie Thodberg, UU Århus og Samsø; Eva Møller Jensen, Mercantec;

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-12-2014 Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Carl Jørgen Heide, Pia Dam Afbud: Lisa

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Erhvervsuddannelserne som mål for brobygningsforløb

Erhvervsuddannelserne som mål for brobygningsforløb Erhvervsuddannelserne som mål for brobygningsforløb Beskæftigelsesregion - Syd, 7.-11. Nord, 8.-11. Midt, 9.-11. Hovedstaden og Sjælland, 12.-11. Hovedstaden og Sjælland, 16.-11. 1 Kvalitetspatruljen 3-årigt

Læs mere

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb.

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. Vision Eleven oplever garantiskolen

Læs mere

VEU-center Østjylland

VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland erklæring Uddannelsesinstitutioner AARHUS TECH (Lead-partner) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Erklæring

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Baggrund for initiativet I Region Syddanmark er der taget initiativ

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Uddannelsesparate Unge

Uddannelsesparate Unge Uddannelsesparate Unge Onsdag den 13. november 213 Hotel Australia Dagens program 9.3. Velkommen v/ kontorchef Peter Graversen, Beskæftigelsesregion Syddanmark. 11.15 Kontanthjælpsreform med fokus på de

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 EUD ekskl. SOSU, SOSU og HTX/HHX Anders Filtenborg, Afdelingschef, Ennova Odense, 25. januar Ennova A/S Datagrundlag EUD ekskl. SOSU 21.616 svar (1:13.632) SOSU 6.6 svar (1:

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Evaluering af HOLD FAST. Af lektor Ole Dibbern Andersen, Professionshøjskolen Metropol

Evaluering af HOLD FAST. Af lektor Ole Dibbern Andersen, Professionshøjskolen Metropol Evaluering af HOLD FAST Af lektor Ole Dibbern Andersen, Professionshøjskolen Metropol Evaluering af HOLD FAST Af lektor Ole Dibbern Andersen, Professionshøjskolen Metropol 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Jagten på 95% Odense 22. nov. 2010

Jagten på 95% Odense 22. nov. 2010 Jagten på 95% Odense 22. nov. 2010 Samarbejde kommune, ungdomsuddannelser og UU Carsten Bøtker / UU-Vestegnen Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre www.uu-vestegnen.dk 1 Workshop?

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50 EUD10 & 1 Mål Målet er, eleverne får fagligt, praktisk og teoretisk kendskab til erhvervsskolens fire hovedområder. Målet er, at eleverne bliver så afklarede som overhovedet muligt, så de kan træffe valget

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Til LBR i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Randers...4

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Katalog over tiltag ift. fastholdelse af unge under uddannelse

Katalog over tiltag ift. fastholdelse af unge under uddannelse Katalog over tiltag ift. fastholdelse af unge under uddannelse Følgende Uddannelsesinstitutioner er repræsenteret: Side 1: STX/HF Kalundborg Side 3: SOSU Sjælland Side 4: EUC Nordvestsjælland, Holbæk Side

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 1 Beskæftigelsespolitisk konference 20. april 2009 Beskæftigelsesrådet Nordjylland Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

INFORMATIONSMØDE STEP 10. Onsdag den 18. januar 2017

INFORMATIONSMØDE STEP 10. Onsdag den 18. januar 2017 INFORMATIONSMØDE STEP 10 Onsdag den 18. januar 2017 Dagsorden 1. Politiske proces omkring udliciteringen 2. Formålet med 10.klasse generelt 3. Fælles for profilerne på Step 10 4. Profiler på Step 10 5.

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Formål: Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. I øjeblikket er tallet for Region Syddanmark 77 %, og for Region

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere