HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM DANSK BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM DANSK BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 TRÅDLØST ALARMSYSTEM DANSK BRUGERVEJLEDNING

2 1. Introduktion WIRELESS SECURITY ALARM SYSTEM Vigtig miljømæssige informationer vedrørende dette produkt Dette symbol på produktet indikerer at bortkastning af produktet, når det har udtjent sit formål, kan ivære skadeligt for miljøet. Derfor bør produktet ikke bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald, men i stedet afleveres, som elektronik-skrot hos den lokale genbrugsstation eller hos den forretning hvor produktet er blevet købt. Tak fordi du har købt! Dette trådløse alarmsystem vil advare dig i tilfælde af bevægelse inden for det sikrede område. Skader der matte opstå som en følge af at denne vejledning ikke er blevet fulgt, er ikke omfattet af garanti. Læs derfor venligst denne manual før du tager systemet i brug. Hvis produktet skulle være væsentligt beskadiget ved modtagelse/udpakning bør du ikke installere produktet,men i stedet indlevere produktet hos din forhandler for garantibehandling. Er der tale om skade forvoldt af transportøren, under forsendelse til dig, bør du dog straks rette henvendelse til transportøren for afklaring af evt. erstatningsspørgsmål. 2. Sikkerhedsinstruktioner Hvis muligt benyt da venligst den originale emballage, hvis produket skal returneres til forhandleren for garantibehandling eller service. Tekniske indgreb og modifikationer på produktet er af sikkerhedsmæssige hensyn ikke tilladt. Foretages modifikationer alligevel vil det automatisk medføre at garantien på produktet bortfalder. Installér ikke produktet på steder hvor det kan blive udsat for direkte som eller regn. Placér aldrig produktet tæt på dine ører, den indbyggede sirene er meget kraftig og kan forvolde kortvarrige høreforstyrelser. Installer produktet på passende afstand fra varmekilder, som f.eks. radiatorer, varmeblæsere og ovne. Hvis systemets alarm aktiveres tilfældigt kan det skyldes at det er installeret for tæt på en varmekilde. Vælg da en ny placering på et sted hvor påvirkning fra varmekilder er mere begrænset. Dette system kan give en værdifuld forøgelse af sikkerheden i - og sikringen af din ejendom, hvis instaleret og anvendt korrekt. Systemet kan dog ikke garantere at du helt undgår forsøg på indbrud eller røveri. I de fleste tilfælde vil den indtrængende dog vælge at trække sig hurtigt tilbage når alarmen går. nv, Helmholt Elektronik A/S og din forhandler kan derfor ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab eller skader opstået ved installation og brug af dette produkt. 3. Produktbeskrivelse (fig. 1) 1. Antenneindgang 8. Sirene 2. Antenne 9. Reset knap 3. LCD skærm 10. Batterdæksel 4. Indikater for lavt batteriniveau 11. Ekstern terminal 5. Indikator for DC strøm 12. Trådløs AC sokkel 6. Numeriske taster 13. 9V batteri (medfølger ikke) 7. DC 9V strømindgang 2

3 4. Installation 1. Fjern skruerne på kontrolenhedens batteridæksel (10) og isæt 1 stk. alkaline 9V E-blok batteri (13) (f.eks. 6LR61, medfølger ikke). Bemærk at dette batteri kun bruges som backup i tilfælde af evt. strømafbrydelse. 2. Sæt antennen (2) i antenneindgangen (1) og drej den til lodret position. Antenne kan være bøjet i såfald bøjes den blot tilbage og rettes ud. 3. Sæt stikket fra netadapteren i AC adapter i 9V strømindgangen (7). 4. Montér nu kontrolenheden op på væggen, hvis dette ønskes. Vælg et egnet sted, gerne 1,5 til 2m over gulvet. Bor huller til ravplugs og skruer med en afstand svarende til monteringshullerne på bagsiden af kontrolenheden (se fig.). 5. Indstilling af systemet Systemet kan kun indstilles i standby mode. Kontrolenhed vil automatisk forlade setup mode efter 15 sekunders inaktivitet. Bemærk at har en fabriksindstillet kode (000) som kan og bør ændres til din personlige kode. a. Ændring af adgangskoden 1. Indtast den fabriksindstillede kode (000). Tryk én gang på PROG tasten. PASSWORD vil da blinke. 2. Tryk på ARM/DISARM tasten for at bekræfte dit ønske om at ændre adgangskoden. 3. Indtast nu din nye personlige adgangskode (3 til 6 cifre) og tryk på ARM/DISARM tasten igen for at bekræfte den nye adgangskode. 4. Til sidst tryk på DOWN eller UP tasten for at vælge en anden setup option eller tryk på PROG tasten 5 gange for at forlade menuen. NOTE: Det anbefales at du skriver din adgangskode ned på et stykke papir og gemmer denne et sikkert sted. Skulle det dog ske at du glemmer din adgangskode er det dog muligt at resete enheden. Hold PROG tasten nede mens du med en spids genstand trykker på RESET én gang. Slip herefter PROG tasten igen. Systemet vi da vende til bage til fabriksindstillingen med adgangskoden (000) og vil samtidig nulstille dato og klokkeslet.. Alle øvrige programmerede indstillinger vil dog blive bibeholdt!. b. ID koder Alle de trådløse sensorer og fjernbetjeninger har en fabriksindstillet ID kode. Hele systemet er klar til brug, men du kan dog uden videre tilføje flere sensorer. For at programmere en trådløs sensors ID kode ind i kontrolenheden skal du følge disse trin: 1. Indtast din adgangskode og tryk herefter to gange på PROG tasten. Du vil nu se at LEARN ikonet blinker i displayet. 2. Tryk på nu ARM/DISARM for at bekræfte, at du ønsker at komme ind i LEARN mode. Herefter vil ZONE 1 ikonet blinke. 3. Tryk på UP eller DOWN tasten for at vælge den zone du ønsker at indstille. En zone kan enten være kodet (FULL) eller tom (NO ID CODE). I det første tilfælde, vælg en anden zone eller tryk på DEL tasten for at slette den tidligere indsatte ID kode. I det andet tilfælde er det muligt straks at indsætte en ID kode for en ny sensor/fjernbetjening. 4. Tryk på ARM/DISARM for at bekræfte zone valget. 5. Udløs nu den sensor som ønskes tilsluttet zonen så den sender ID signal til kontrolenheden. Det gøres ved trigge bevægelsesdetektoren, dør/vindueskontakten eller ved at trykke på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen. Du vil høre et langt bip som bekræftelse af at ID koden er succesfuldt indprogrammeret. 6. Tryk på UP eller DOWN tasten for valg af en anden zone, eller tryk på PROG tasten tre gange for at forlade menuen. 3

4 c. Sirene ON/OFF 1. For deaktivering af sirenen, indtast adgangskoden og tryk på PROG tre gange. 2. Nu vil ikonet blinke i displayet. Tryk på ARM/DISARM for at bekræfte dit valg. 3. Du afbryder og tilslutter sirenen ved tryk på UP eller DOWN. Tryk på ARM/DISARM for at bekræfte dit valg. 4. Tryk på UP eller DOWN for valg af en anden setup option eller tryk på PROG tre gange for at forlade menuen. d. Indtast indgangs-forsinkelsen (delay time) Systemet har en fabriksindstillet indgangsforsinkelse på 20 sek. Dvs., når du træder ind i det overvågede område, har du 20 sekunder til at deaktiveret alarmen før alarmen sætter i gang. Det er vigtigt at denne tidsforsinkelse ikke er længere ind nødvendigt, så en evt. indbrudstyv ikke har tid til at finde og sabotere alarmens kontrolenhed. Ønsker du at ændre denne tidsforsinkelse gøres dette på følgende måde: 1. Indtast din adgangskode og tryk på PROG fire gange. ENTRY vil nu blinke i displayet. 2. Tryk på ARM/DISARM for at bekræfte dit valg. 3. Brug UP eller DOWN taterne til at vælge den ønskede indgangsforsinkelse (0, 5, 10 eller 20 sek.). Tryk herefter på ARM/DISARM for at bekræfte dit valg. 4. Tast til sidst PROG to gange for at forlade menuen. e. Indstilling af system-ur 1. Indtast din adgangskode og tryk på PROG fem gange. ikonet vil nu blinke i displayet. 2. Tryk på ARM/DISARM for at bekræfte dit valg. 3. Datoen vil nu vises i displayet i formatet ÅÅ/MM/DD efterfulgt af klokken. Blinkende cifre kan ændres ved tryk på UP eller DOWN tasterne. Tryk på ARM/DISARM når du har indstillet dato og ur. 4. Tast afslutningsvist på PROG én gang for at forlade menuen. 6. Test de trådløse sensorers forbindelse til kontrolenheden After valg af et passende sted for montering af kontrolenheden, tryk på HOME og vent i 60 sekunder før du udløser sensoren. Hvis kontrolenheden befinder sig inden for sensorens radio-afstand vil enheden nu afgive en ringetone og displayet vil vise sensorens zone nummer. Tryk HOME tasten igen for at forlade test mode. 7. Betjening af kontrolenheden a. Aktivering af systemet 1. Indtast din kontrolkode og tryk på ARM/DISARM. 2. Du vil høre tre bip og ARM ikonet vil vise sig i displayet. 3. Du aktiverer nu systemet ved at holde ARM tasten på fjernbetjeningen nede i 2 sekunder. 4. Du vil høre et andet bip efter 60 sekunder. Alarmen er nu aktiveret. 5. Kontrolenheden vil nu detektere sensor status (lukket eller åben). Alarmen vil være aktiveret når sensoren fortsat er åben efter 5 sekunder. b. Alarm 1. Når alarmen udløses vil kontrolenheden vise et TRIGGER ikon samt zone number for den sensor som ar udløst alarmen. Sirenen vil lyde i 30 sekunder, efter den valgte indgangs-tidsforsinkelse. 2. Bemærk at sirenen vil kun lyde hvis den er aktiveret (se 5.c. Sirene ON/OFF ). c. Dekativering af systemet 1. Indtast din adgangskode og tryk på ARM/DISARM. 4

5 2. Du vil høre et bip. ARM ikonet vil forsvinde fra kontrolenhedens display som bekræftelse af at systemet nu er deaktiveret. 3. Du kan alternativt også deaktivere alarmen ved at holde DISARM knappen på fjernbetjeningen nede i 2 sek. d. Panik-knappen 1. Tryk på kontrolenhedens PANIC knap eller hold PANIC knappen på fjernbetjeningen need i 2 sek. Alarmen sirene vil herefter lyde kontant. 2. Indtast din adgangskode og tryk på kontrolenhedens ARM/DISARM knap for at stoppe sirenen igen. Du kan også stoppe sirenen ved at holde DIASRM knappen på fjernbetjeningen nede i 2 sek. e. Home Mode funktionen Når en sensors signal udløses er det muligt at se zone-informationen på kontrolpanelets display. Kontrolenheden vil endvidere afgive en hyletone. Denne funktion tillader dig at aktivere og deaktivere en zone, så du f.eks. kan være hjemme, og opholde dig i deaktiverede zoner mens alarmen fortsat er aktiveret i zoner som du ikke opholder dig i. 1. For aktivering af home mode, tryk på HOME. Du vil høre en hyletone og se HOME ikonet i displayet. 2. Vent 60 sek. indtil du høre et bip. 3. Når sensoren udløser et signal i det beskyttede område vil di herefter høre en hyletone. 4. tryk på HOME for at forlade dette mode. 5. Systemet har i fabriksindstillingen aktiveret alle zoner. For at deaktivere en zone, indtast din adgangskode og tryk på HOME. 6. ZONE 1 ikonet vil nu blinke. Brug UP eller DOWN til at vælge den zone som ønskes deaktiveret og tryh derefter på ARM/DISARM knappen for at bekræfte dit valg. Tryk herefter på ON eller OFF for at aktivere eller deaktiveret zonen. Tryk på ARM/DISARM for at bekræfte dit valg. 7. Tryk på HOME igen for at forlade Home mode menuen. f. Andre funktioner 1. Indikator for lavt batteriniveau: har LED indikator for lavt backup batteriniveau. Når denne indikator LED blinker, er det tid for at udskifte det 9V batteri som sidder i kontrolenheden. 2. Alarm hukommelsesfunktion: I standby mode, tryk på DOWN for at se information om de sidste 5 udløste alarmer. 8. Den trådløse bevægelsesdetektor (varekode /MDS, medfølger) a. Testing the Motion Detector Før du monterer bevægelsesdetektoren på væggen anbefales det at du tester hvorvidt dette er inden for sendeafstand til kontroleheden. Tryk på HOME på kontrolenheden og indstil bevægelsesdetektoren så den dækker så stort et område af rummet som muligt. Fastgør beægelsesdetektoren midlertidig og gå forbi som test. Du bør nu here en hyletone fra kontrolenheden, hvis ikke, bør du finde et nyt sted til bevægelsesdetektoren som er tættere på kontrolenheden. b. Installation 1. Åben batteridækslet på bevægelsesdetektoren og isæt et 9V E-blok alkaline batteri (f.eks. varekode 6LR61, medfølger ikke). Luk herefter batteridækslet ingen. 2. Vælg en egnet placering i 1,5 til 2m afstand fra gulvet. Bor huller til ravplug og fastgør det medfølgende monteringsbeslag med skruerne. Sæt bevægelsesdetektoren fast på 5

6 monteringsbeslaget. Vip og drej detektoren i den bedste dækningsvinkel i forhold til rummets beskaffenhed (se fig.). c. Batteri Udskift batteriet når bevægelsesdetektorens LED indikator for lavt batteriniveau lyser. 9. Fjernbetjeningen (varekode /RC, medfølger) a. Isætning af batterier 1. Aftag batteridækslet og isæt de medfølgende 3 stk. G13-A lithium knapcellebatterier. Vær opmærksom på korrekt +/-polaritet. Batterierne bør virke i i 5 til 6 måneder (ved normal brug). Det anbefales at have reserve batterier liggende klar til brug (f.eks. varekode V13GAC) 2. Påsæt batteridækslet igen og test at senderen virker inden for ca. 20m afstand (ved frit sigte). b. Sendeafstand Sendeafstanden er op til ± 20m. Udskift batterier, hvis du erfarer at sendeafstanden bliver væsentligt kortere. 10. Dør/vinduessensor (varekode /SDWS, tilbehør) a. Test i systemet Før du monterer sensoren bør du teste at monteringsstedet er inden for sendeafstand til kontrolenheden. Sæt CHIME kontakten på kontrolenheden til ON, Åben og luk magnetkontakten på dør/vinduessensoren for dermed at udløse alarmen. Udtræk antennen hvis nødvendigt. b. Installation 1. Aftag batteridækslet og isæt de medfølgende 2 stk. 3V lithium knapcellebatterier (varekode CR2032C). Påsæt herefter batteridækslet igen. 2. Fastgør herefter sensoren og magneten til dørens/vinduets karm og ramme ved hjælp af det medfølgende dobbelt-klæbende tape. Vær omhyggelig med at sikre at de to markeringer ( and ) er ud for hinanden. 3. Det er muligt at koble ekstra ledningsførte magnetkontakter til den same trådløse sensor for udvidelse af sikringsområdet (se fig.). c. Betjening Enheden vil skifte til standby 60 seconds efter installation af batterier. 11. Dør/vinduessensor med alarm (varekode /DWS, tilbehør) a. Test i systemet Før montering anbefales det at du tester monteringsstedet for sensoren er inden for sendeafstand til kontrolenheden. Sæt CHIME kontakten på kontrolenheden til ON, Åben og luk magnetkontakten på dør/vinduessensoren for dermed at udløse alarmen. Udtræk antennen hvis nødvendigt. b. Installation 6

7 1. Aftag batteridækslet og isæt den 1 stk. 9V E-blok batteri (varekode 6LR61, medfølger ikke). Påsæt herefter batteridækslet igen. 1. Vælg et passende monteringssted for senderen (f.eks. bagved et gardin) og bor huller for de medfølgende skruer. Fastgør herefter sensoren på skruerne. 2. Montér herefter magnetkontakter. Vær påpasselig med at markeringern ( and ) er ud for hinanden. 3. Forbind sensorerne til senderen Hvis flere, i serie (se fig.). 12. Problemløsning Problem Kontrolenheden vil ikke aktivere/deaktivere Ingen fjernbetjeningsfunktion Mulig løsning Check at du har indtaste korrekt adgangskode. Hvis ikke så indtast koden igen. Reset ( ) kontrolenheden som anført under pkt. 5a. og forsøg at aktivere/deaktivere igen. Check batteriet og udskift det hvis nødvendigt. Om-programmer fjernbetjeningens ID kode i kontrolenheden (se 5.b. ID koder ) 13. Tekniske specifikationer Strømforsyning Kontrolenhed Bevægelsesdetektor Fjerbetjening Kontrolenhedens vægt Netadapter 9VDC / 500mA medfølger (backup batteri 9V, f.eks. varekode 6LR61, medfølger ikke) 1 x 9V batteri (f.eks. varekode 6LR61, medfølger ikke) 3 x G13-A batterier (medfølger) 850g For yderligere teknisk støtte og service vedrørende dette produkt henvises til importøren: Helmholt Elektronik A/S. Defekte produkter skal dog indleveres hos den forhandler hvor varen er købt. Varen er omfattet af 12 mdr. garanti og herefter yderligere 12 mdr. reklamation i henhold til gældende dansk købelov. Informationerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel, lige som der tages forbehold for eventuelle tekniske ændringer i produktet efter udarbejdelsen af denne manual. 7

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning 9 DEN Indholdet i æsken 1 x Trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor 1 x Beslag 1 x Brugermanual ASA-40 er en højtydende trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor. Denne bevægelsesdetektor udløser

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

VEJLEDNING BATTERISKIFT

VEJLEDNING BATTERISKIFT VEJLEDNING BATTERISKIFT Vejledning til udskiftning af batteri Side 1 Her er en vejledning til udskiftning af batteri i de LOCKON enheder, hvor du selv kan udskifte batteriet. Ved lavt batteriniveau vil

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Copyright 2016 HomeSecure

Copyright 2016 HomeSecure Denne manual omhandler, hvordan det trådløse tastatur kobles til HomeSecure PRO V2 alarmsystem. RF lyser når der sendes trådløst signal til alarmpanelet. Blinker hurtigt, når sabotagekontakten er udløst.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk GSM teknik GSM ALARM www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400 Betjeningsvejledning Alarm System AS-400 Indholdsfortegnelse Egenskaber Funktioner... 03 Installation... 04 Initialisering... 06 System... 06 Indstillinger... 06 føj Fjernbetjening... 07 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 [ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 Indholdsfortegnelse 1. Alarmen i grundtræk 1.1. Oversigt over alarmen 4 1.2. Alarmpakken indeholder 5 1.3. Displayet 6 1.4. Tastaturet 7 1.5. Menustruktur

Læs mere

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder.

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder. 6850 Quickguide Inden du fortsætter med at udtage delene i boksen, er det en fordel at finde nogle mærkesedler med klister frem til mærkning af dine systemdele. Find et egnet bord hvor du kan sidde og

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

HACH LANGE EVITA System

HACH LANGE EVITA System DOC273.58.00089.Sep05 HACH LANGE EVITA System Tele Metric System Introduktion Denne instruktion beskriver både den mekaniske installation og tilslutningen af TMS (Tele Metri System) modulet til USC 6000/7000

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION 4 1.2 SPECIFIKATIONER 4 2 KOM GODT IGANG 5 2.1 KLARGØR ALARMPANELET 5 2.1.1 ÅBEN ALARMPANELET OG INDSÆT SIM KORTET 5 2.1.2 TILSLUT TRÅDEDE ENHEDER: 6 2.1.3 TILSLUT STRØM

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm Indhold Beskrivelse af funktioner... 3 Standard koder... 4 Slå alarmen til og fra med tastaturet... 5 Dato og klokkeslæt... 6 Ændring af brugerkode... 7 Ændring af administratorkode... 8 Indkodning af

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL TERMISK VARMEALARM Produktnummer: 3103-002 Udviklet af CAVIUS Denne varmealarm er designet til installation i rum, hvor røgalarmer ikke er egnet på grund af risiko for falske alarmer, så som køkkener,

Læs mere