GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk Ver3. Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side"

Transkript

1 GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Ver3 Side

2 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA <55mA <450mA 315/433MHz, 2262/4.7Mohm 900/ 1800/ 1900MHz NIHI AAA*6 DC7.2V 110dB 14VDC/20A max. 120VAC/10A Fabriksindstilling Zone nr. Alarm Slået til Alarm hjemme Type Alarm information Sirene Zone 1 ok - real-time Door Zone 2 ok - real-time Hall Zone 3 (kabel) ok ok real-time Window Zone 4 (kabel) ok ok real-time Terrace Zone 5 (kabel) ok ok 24 timer Fire Zone 6 (kabel) ok ok 24 timer Gas ja ja ja ja ja ja Nødhjælp Knap Password indstille Password fjernbetjene ok ok 24 timer Emergency 8888 (bør ændres) 1234 (bør ændres) Fjernbetjening Antal Slået til 1 gang nej Sirene Tid 180 sekunder Sirene Slået fra Side 2

3 Funktioner 4 kabel- og 6 trådløse zoner. Ringer ved, automatisk op til 6 telefonnumre. 1 udgang Sender SMS ved, automatisk op til 3 mobiltelefonnumre. 10-sekunders automatisk besked-optagelse. Indbygget telefonbeskeder. Alarm for: SOS, gas, dør, gang, vindue, balkon, og udendørs. Alarmzoner kan programmeres som: real-time, forsinkelse, 24 timer, frakoblet. Trådløs kodning nemt at tilslutte ekstra enheder og tilbehør. Indbygget genopladeligt batteri som giver ved strømafbrydelse. Relæudgang, der kan fjernstyres ved telefonopkald Om denne brugervejledning Denne danske oversættelse er beregnet som supplement til den medfølgende originale på engelsk. Der kan være nogle fagudtryk, som ikke er nemme at oversætte på dansk, så vi anbefaler at man også læser den engelske udgave. Placering af enhed For at opnå bedst mulige modtagerforhold, skal hovedenheden placeres centralt i huset i dit ønskede forsvarsområde, således der generelt bliver kortest vej for de trådløse sensorer. Det er en god ide at placere hovedenheden i nærheden af den dør, som man typisk kommer ud/ind af og ikke for synligt af hensyn til evt. sabotage. Sørg for at det er i afstand fra store metalgenstande og husholdningsapparater, som kan forstyrre elektronikken, samt barrierer som betonvægge eller branddøre, hvor signalet kan have svært ved at trænge igennem. Side 3

4 Figur 1 Opstart af første gang 1. GSM-tekink har kodet Når du modtager pakker fra GSM-teknik, så har vi på forhånd kodet de medfølgende sensorer og fjernbetjeninger ind, så du kun skal sætte simkort i central enheden og tilslutte den strøm samt tænde for de enkelte sensorer. Du skal også selv kode telefonnumre ind til opkald samt evt. ændre de enkelte zoner, hvis de skal være anderledes end fabriksindstilling (se side 2). 2. Simkort Sæt et simkort ind bag i en. Simkortet skal ikke være låst med PIN-kode. (Køber du taletidskort fra GSM-teknik, er TELIA startpakker oplåst på forhånd). Fjern pinkoden på simkortet ved at starte det op i en mobiltelefon og gå ind i telefonmenuen og slå PIN-koden anmodning fra. Det er individuelt fra telefon til telefon hvordan man gør det. Typisk gøres det inde i menuen telefonindstilling eller telefonstyring og sikkerhedsindstillinger. 3. Tænd for en Tilslut 12V strømforsyningen (figur 1-1) og alle 6 zone-lamper lyser op (figur 1-A) i mens enheden forsøger at finde GSM nettet i løbet af sekunder. 4. Tænd for backup batteriet Gøres bag på panelet (figur1-9). 5. Nulstil til fabriksindstillinger (hvis du senere vil starte forfra) Slå det interne backup batteri fra (på ON/OFF knappen bagpå), afbryd strømforsyningen. Hold SET-knappen nede (se figur 1-8) og tilslut strømforsyningen igen og efter 3 sekunder kommer et langt beep hvorefter du slipper for SET-knappen. Nu er enheden nulstillet med fabriksindstillinger. 6. Sæt en i indstillings mode (hvis du vil kode sensorer mm.) Når en ikke er slået til trykkes SET-knappen i ca. 3 sekunder, hvorefter der kommer et langt beep. Arm-lampen lampen begynder at blinke og en er nu i indstillingsmode, dvs. det er muligt at udføre forskellige indkodninger af fjernbetjeninger og sensorer mm. Indstillingsmode forlades igen ved at trykke på SET-knappen et antal gange, indtil alle lamper er slukket. Hold derefter SET-knappen nede i ca. 3 sekunder og arm-lampen slukker. Side 4

5 7. Indstille fjernbetjeninger Gå først i indstillingsmode ved at holde SET-knappen nede i ca. 3 sekunder. (se afsnit 6). Tryk på SET-knappen så alle lamper lyser (Z1-Z6). Aktiver den fjernbetjening, som du ønsker tilføjet til en. Der kommer et beep og en har gemt fjernbetjeningen. Forsæt med flere fjernbetjeninger ved at trykke på SET-knappen igen. Der kan gemmes op til 8 forskellige fjernbetjeninger. Du fjerner den samme fjernbetjening igen ved at gennemføre ovenståen de procedure med samme fjernbetjening eller nulstille en (se afsnit 5) 8. Indkodning af zoner (sensorer er kodet fra GSM-teknik) Gå først i indstillingsmode ved at holde SET-knappen nede i ca. 3 sekunder. (se afsnit 6). Tryk på SET-knappen 2 gange, så lampen for den ønskede zone lyser. Udløs nu den sensor, som du ønsker skal være på zone 1. Når enheden har opfanget signalet fra sensoren, f.eks. en dørkontakt eller PIR bevægelsessensor, så giver den en langt beep og zone-lampen slukker, som tegn på den er gemt. Bemærk, der kan programmeres op til 9 sensor pr. zone, dvs. i alt op til 6x9=54 sensorer pr. central Du fjerner en sensor igen næsten på samme måde, men når den ønskede zone, der skal slettes lyser, så trykkes SET-knappen ned i ca. 3 sekunder og der kommer et langt beep og zone lampen slukker, som tegn på at der ikke er tilknyttet nogen sensor mere. 9. Indkodning og programmering via telefonopkald eller sms Ring det telefonnummer op som simkortet i enheden har. Tast derefter operatørkoden [8888] + [#] og du er klar til at indkode forskellige de opsætninger. Husk at taste langsomt med ca. 1 sekund mellem hvert tryk..! Du kan også sende sms med præcis de samme koder, dvs. det er ikke nødvendigt at ringe op. Se næste sider med oversigt over kommandoer mm. 10. Indstilling af telefonnumre til opkald (op til 6) Gå i indstillingsmode -> Tast [8888] + [#] Tast eller sms: [51-56] + [telefonnummer] + [#] Slettes på samme måde med koden [51-56] + [#] Eksempel: Telefonnummer ønskes på plads 1 Ring op : 8888# # eller sms: # (husk at taste langsomt hvis du ringer i stedet for at sende sms) Side 5

6 11. Indstilling af telefonnumre til SMS (op til 3) Gå i indstillingsmode -> Tast [8888] + [#] Tast eller sms: [57-59] + [telefonnummer] + [#] Slettes på samme måde med koden [57-59] + [#] Eksempel: Telefonnummer ønskes på plads 1 Ring op: 8888# # eller sms: # (husk at taste langsomt hvis du ringer i stedet for at sende sms) 12. Programmering af zoner (op til 99) Hver enkelt zone kan programmeres til forskellige formål: Gå i indstillingsmode -> Tast [8888] + [#] Tast [60] + [A] + [B] + [C] + [D] + [#] A = zone nummer 1-6 B = zone type C = Zone placering D = Sirene 1= realtime (virker med fjernbetjening), 2= 40 sek. forsinkelse 3= 24 timer 4= slået fra 1= SOS 2= Brand 3= Gas 4= Dør 5= Hall 6= Vindues 7= Balkon 8= Udendørs 0= Slået fra (OFF) 1= Slået til (ON) Eksempel: Zone 6 ønskes at være brand hele døgnet og sirene til: Ring op: 8888#606321# eller sms: # 13. Ændre koder (password) Der bruges 2 koder: 1) Den ene er til daglig brug for til/frakoble (1234) 2) Den anden er til indstillingsmode (8888) Sådan ændrer/opretter du koder: 1) [30] + [XXXX] + [#] f.eks. [31]+[8888]+[#] 2) [31] + [XXXX] + [#] f.eks. [31]+[1234]+[#] VIGTIGT: Bemærk begge password må ikke have samme nummer! Eksempel: Ønsker at ændre dagligkode fra 1234 til 9999 Ring op og tast: 8888#319999# eller sms: # Side 6

7 14. Indstilling af hjemme zoner Hvis du ønsker at kunne slå en til når du er hjemme, f.eks. når du sover eller er alene hjemme, kan du vælge hvilke zoner, som skal være aktive. Det skal selvfølgelig være zoner, der ikke påvirkes af at du bevæ ger dig rundt såsom bevægelsesfølere i de rum, som du befinder dig i. Sådan programmerer du hjemme- zoner: Gå i indstillingsmode -> Tast [8888] + [#] Tast [61] + [X] + [A] + [#] Hvor X er zonenummer (1-6) Hvor A indikerer [0] = hjemme fra [1] = hjemme til Eksempel: Zone 5 skal ikke være hjemme Ring op og tast: 8888#6150# eller sms: # 15. Sirene indstilling Gå i indstillingsmode -> Tast [8888] + [#] Tast [75] + [A] + [#] Hvor A=[0] betyder sirene slået FRA og A=[1] betyder sirene slået TIL Eksempel: Sirene skal være slået til og virke ved Ring op og tast: 8888#751# eller sms: # 16. Sådan virker fjernbetjeningen: Slå til (Arm) Slå fra (Disarm) Slå til når du er hjemme (Home arm) Nødkald (Emergency Alarm) Dagligt brug A) I det daglige brug, kan man slå en til fra med fjernbetjening indenfor en rækkevidde af ca meter, afhængig af om der er vægge eller vinduer i mellem. B) Du kan også ringe en op og taste din 4cifret pinkode og til/frakoble : TAST 1 (Slå til) TAST 2 (Slå fra) TAST 3 (Lyt 30 sek.via den indbygget mikrofon i lokalet hvor en er placeret) TAST 4 (Lyt/snak i 30 sek. via den indbyggede mikrofon/højtaler forsæt ved at trykke 4 igen). C) Du kan slå til/fra med sms-beskeder. SLÅ ALARM TIL (send sms 12341#) SLÅ ALARM FRA (send sms 12342#) Side 7

8 Beskrivelse af tilbehør PIR Sensor Montering af en PIR sensor foregår ved hjælp af 2 skruer og de 2 medfølgende plastdele. Der medfølger 9V batteri til sensoren fra fabrikken, som enten er isat og klar til brug eller skal tilsluttes i batteriklemmen inde i enheden. Sensoren rækker ca m indendørs. Sensoren åbnes vha. en lille skrue i toppen eller bunden, hvorefter man kan tilslutte/udskifte batteriet. Sensoren tændes ved en lille kontakt i siden (ON/OFF) Monteringen bør ske i 1,8 2,5 meters højde og på en sådan måde, at sensorens øje peger mod et punkt i bæltehøjde 6 8 m. væk. Sensoren kan drejes i kuglehovedet. Vær opmærksom på, at PIR sensoren ikke må pege mod et vindue eller blive udsat for skarpt sollys, da dette vil kunne aktivere en. Udskiftning af batteri på PIR sensor Der medfølger et batteri (9V) fra fabrikken, som holder i nogle få uger/ måneder. Når det er tid til at skifte, vil en lampe lyde konstant inde i selve sensorens øje. Når batteriet udskiftes til et nyt af god kvalitet, er levetiden ca måneder. Forlæng evt. levetiden ved at se under gode råd på side 11 under punkt 1. PIR Sensor til dyr op til 6kg Den nederste halvdel af følefeltet op til 6kg ikke bliver registreret. sætte en i gang. på denne sensor har nedsat følsomhed, så kæledyr på Dermed kan katte og hunde gå rundt i rummet uden at Man skal dog huske på, at det kun er den nederste halvdel af feltet, som er immun, når man sætter PIR sensoren op. Hvis der er mulighed for at dyret hopper/kravler op i den øverste halvdel af følefeltet, kan de sætte en i gang, så det kan være en god ide at pege sensoren lidt mere op ad, end man ville med en normal PIR sensor. Side 8

9 Beskrivelse af tilbehør Dør/Vindues Sensor Montering af dør/ vinduessensorerne sker ved hjælp af den medfølgende dobbeltklæbende tape. HUSK: den smalle magnet skal sidde på modsat side af sensorens antenneside. Afstanden mellem magnet og sensor må ikke være over 2mm. Sensoren rækker ca m indendørs. Udskiftning af batteri Der medfølger et batteri fra fabrikken (12V type 23A), som holder i nogle få uger/måneder. Når det er tid til at skifte, vil den nederste lampe lyde konstant. Når batteriet udskiftes til et nyt af god kvalitet, er levetiden ca måneder. Batterier af denne type kan købes i byggemarkeder og hos GSM teknik. E ksempel på dør-placering: Side 9

10 FAQ 1. Skal simkortet bare sættes ind i en? - Ja, men husk først at fjerne pinkoden på kortet ved at sætte det i en almindelig mobiltelefon og gå ind i telefonens menu og finde det sted hvor pinkode-anmodning slås fra. Check derefter kortet ved at starte telefonen op med simkortet i din mobiltelefon og så skal den ikke spørge om pinkode. 2. Kan jeg tilslutte flere sirener på en? - Ja, det kan du godt (op til 2 i alt), men det er vigtigt at vende +/- rigtigt dvs. rød = + og sort = - 3. Hvor lang tid holder batteriet på dør sensorer og PIR sensorer? - Der medfølger batteri med fra fabrikken, som holder nogle få uger/måneder. Når det er tid til at skifte batteri, vil en lampe på sensorerne begynde at lyse konstant. Ved udskift ning til nyt batteri i god kvalitet, er levetiden ca måneder. 4. Jeg har forsøgt at taste ind uden at det virker, hvorfor? - Det er vigtigt at taste langsomt, idet telefonen ikke reagerer så hurtigt. Efter hvert tast skal man høre et bip. Side 10

11 Gode råd 1. Spar på batteriet for bevægelsessensor (PIR sensor) - Ved at åbne for låget (skrue det af) på bevægelsessensoren og flytte en Jumper på printet fra 5S til 50S eller 2MIN/5MIN i den position, som hedder Timer eller Delay, vil der ikke blive sendt så mange signaler af sted til enheden. Det betyder at den f.eks. kun sender signal hvert 2. minut hvis 2MIN er valgt. I praksis sparer det en masse batteri, når man er hjemme, og aktiverer signalet adskillige gange hver gang den passeres. 2. Vent med at tilslutte sirene til du kender en. Det er en god ide at vente med at tilslutte sirenen indtil man er blevet fortrolig med en og alle dens funktioner mm. Test en en uges tid og få alle, som skal kunne betjene den, til at lære den at kende først. 3. Husk at sætte evt. taletidskort til automatisk optankning Det er en rigtig god ide at sikre at dit simkort er sat til automatisk optankning hos dit teleselskab. Ellers risikerer du at det løber tør for taletid og dermed ikke sender besked når der måtte være brug for det. HUSK: De fleste teleselskaber har et minimums månedsgebyr på 8-10 kroner uanset om der bliver brugt sms eller ringet op. Det betyder at et taletidskort købt med 100,- kun holder måneder, hvorefter der skal tankes op. Side 11

12 Kontakt oplysninger for produkt: Telefon Side 12

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual HouseGuard Pro+ -alarmsystem dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 60 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 3 OVERSIGT OVER KONTROLPANELET... 4

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere