Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur"

Transkript

1 Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager det ibrug.

2 Tillykke med dit nye alarmsystem fra Danish Security Company ApS I denne brugermanual omtales alle alarmsystemets funktioner i detaljer. Her finder du information omkring såvel installationen af alarmsystemet samt den daglige brug af dette. Denne GSM alarm benytter SIM kort til at ringe eller sende SMS. Alarmsystemet er ikke låst til en bestemt operatør, og det er derfor muligt at benytte ethvert SIM kort i alarmsystemet, hvad enten dette er et taletidskort eller med abonnement. Den fulde ejendomsret til alarmsystemet er overgået til dig ved købet, og du skal derfor ikke betale abonnement af selve alarmsystemet. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. INFORMATION OM ALARMSYSTEMET Komponenter Grundlæggende Funktioner DIAGRAM OVER ALARMSYSTEMET Oversigt over alarmsystemets menu INSTALLATION - OPLYSNINGER SAMT INDSTILLING Instalation af panelet Instalation af detektor Instalation af magnetisk dørkontakt Installation af bevægelsessensor PROGRAMMERING Indstilling af ny alarmkode Adgang til opsætningsmenuen Indstil tid Indstil dato Tilføjelse af nyt telefonnummer Sletning af telefonnummer Tilføjelse af ny detektor Tilføjelse af detektoren Slet detektor Indstil indgangstid Indstil udgangstid Alarm parameter (sirene) Lyd ved tilkobling / frakobling Bruger kode Upload status Zone indstillinger Smart zone Trådløs kode Tilføjelse af trådløs ringeklokke Tilføjelse af trådløs sirene Tilføjelse af trådløs lysfatning BRUGERINFORMATION Tilkobling og frakobling Tilkobling og frakobling gennem fjernbetjeninger Tilkobling og frakobling gennem tastaturet på panelet Tilkobling og frakobling gennem telefonopkald Tilkobling og frakobling gennem SMS Optagelse og afspilning af talemeddelelse Se Alarm log Se Bruger log Alarm rapportering og besvarelse Fjernstyring af alarmen fra en ekstern telefon FEJLSØGNING

4 1. INFORMATION OM ALARMSYSTEMET 1.1. Komponenter Alarm Panel Basis tilbehør Eks. på ekstra tilbehør 1.2. Grundlæggende Funktioner 1. Systemet er udstyret med et smart Touch tastatur. 2. LCD displayet viser information om dato, tid, tilkoblingsstatus og er med dansk menu. NB: Alarmsystemets display kan ikke skrive bogstaverne Æ, Ø og Å. Derfor vises Æ som AE, Ø vises som O og Å vises som A. 3. Systemet indeholder 29 trådløse zoner. 4. Systemet kan afspille optil 10 sekunders alarmmeddelelse ved alarmering. 5. Systemet kan afsende SMS ved alarmering. 6. Nem installation. 7. Let at betjene. 8. Indbygget backup batteri med ca. 16 timers backup. 9. Understøtter trådløs ringeklokke. 10. Gemmer de sidste 100 alarmeringshændelser i en alarmlog. 4

5 2. Diagram over Alarmsystemet Skru Antenne på her Strøm / Signal Lavt strømniveau Mikrofon Status indikator Menu - frem / tilbage Indstil Nødkald / Enter Tilkobling Frakobling / Slet Bekræft SIM kort holder Optag Afspil Backup batteri til / fra Evt. ledningsført Sirene Evt. telefon ind Højttaler Strøm Evt. ledningsførte sensorer Evt. telefon ud 2.1. Oversigt over alarmsystemets menu Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Undermenu 5 Indstil tid Indstil tid Indstil dato Indstil dato Indstil Tlf. nr. Central nr. Telefon alarm Alm. Tlf. nr. SMS alarm Indgangsforsinkelse Indgangsforsinkelse Udgangsforsinkelse Udgangsforsinkelse Alarm Parameter Paniktid 1 zone tid 2 zone tid (Nødassistance) (Fuldsikringszone) (Delsikringszone) Lyd ved til/frakobl. Lyd ved til/frakobl. JA NEJ Bruger Kode Indtast kode Upload Status Upload status JA NEJ Zone indstilling Zone nr. XX Zone type Alarm Type Bypass zone Indgangsforsinkelse XX XX JA NEJ JA NEJ Smartzone Til Zone nr. Smartsensor Til Smartsensor Til Zone indikator JA NEJ JA NEJ JA NEJ Program sensor Zone nr. Gruppe nr. Tilføj Slet sensor 5

6 3. INSTALLATION oplysninger samt indstilling Installation af panelet 1. Sæt et simkort i alarmen fra bagsiden. NB: Start dog med at fjerne PIN koden fra kortet først. 2. Skru antennen på panelet. 3. Sæt stikket i stikkontakt og tænd for strømmen. 4. Tænd for alarmens backup batteri på bagsiden af alarmen. 5. Skru panelet fast til væggen. Kontroller GSM signalet: Tryk på tasten eller for at se GSM signalet. XX: indikerer fra svagt til stærkt signal - 99 indikerer ukendt. YY: OK indikerer fint signal NO indikerer intet signal. Hvis SIM kortet ikke er korrekt isat viser LCD displayet: GSM Signal XX YY INGEN SIMKORT XX YY 3.2. Installation af Detector Start med at sætte de medfølgende batterier i detektorerne. I enkelte af detektorerne sidder batteriet allerede, men er indpakket i plastikfolie. Åbn detektoren, fjern plastikfolien og tilslut batteriet. Bemærk at Kameradetektorer samt laserhegn skal tilsluttes 230 V stikkontakt Installation af magnetisk dørkontakt 1. Magneten bør fastsættes til den bevægelige del af enten et vindue eller en dør, og senderen bør fastgøres til rammen af vinduet eller rammen af døren. Inden delene fastsættes bør det sikres at magnet og sender reagerer korrekt indbyrdes. Senderen kan monteres i enhver retning, men for korrekt betjening af magneten skal denne være på modsatte side af batteriet på senderen. Når placeringen og betjeningen er korrekte, fastgøres begge dele ved hjælp af dobbeltklæbende tape, som følger med produktet eller ved hjælp af skruer. 2. Når vinduet eller døren er lukket bør den maksimale afstand mellem magneten og senderen være mindre end 0,5 cm. 3. Når delene er monteret på plads skal LED lampen på senderen lyse omkring 1 sekund, hver gang et vindue eller en dør åbnes (når magneten flyttes væk fra senderen). Dette betyder, at monteringen er korrekt. Hvis LED lampen ikke blinker, når et vindue eller en dør åbnes kontrolleres for korrekt montering eller tjek batteriet i senderen. Status indikator 6

7 Installation af bevægelsesdetektor PIR bevægelsesdetektoren bør placeres i områderne som er mest udsatte mht. adgang for en ubuden gæst og må ikke placeres i forbindelse med beboernes Ind-/Udgangs rute, medmindre den er programmeret med Ind- og Udgangs forsinkelse. Sensoren kan eksempeltvis placeres ved stue, spiseplads, køkken-område, lagerrum, garage, haveskur eller et andet nødvendig område. For den mest effektive drift af PIR sensoren bør den monteres i en højde op til 2 meter over jorden og vende ind mod det beskyttede område, normalt monteret i hjørnet af et værelse vendende indad mod det modsatte hjørne. PIR sensoren må ikke monteres direkte over for ydre vinduer, umiddelbart over radiatorer, nær aircondition eller emhætte da der derved kan forekomme falske alarmer. PIR Sensoren er forsynet med et universelt monteringsbeslag, der gør det muligt at vinkle PIR sensoren op eller ned eller panorere til venstre eller højre fra dens monterings punkt. Dette giver en enorm fleksibilitet, når du installerer enheden. Sæt beslaget til monteringsoverfladen mens du sikrer, at der er tilstrækkelig plads over og under beslaget til korrekt montering af PIR sensoren. Markér monteringsoverfladen med skruehullet i beslaget. Brug et passende murværks bor til at bore hullerne. Tryk rawlplugs på plads og skru derefter monteringsbeslaget på plads ved hjælp af skruer. Klik PIR sensoren til monteringsbeslaget og sikre at den er placeret korrekt. Vinkel PIR sensoren for at opnå den bedste mulige områdedækning. Fuldfør installationen ved at foretage en gangtest. Status indikator Væg Fastgør Beslag Linse Til / Fra Væg Fastgør Testknap Sensor Jumper Væg Tænd Sensor 7

8 4. PROGRAMMERING 4.1. Indstilling af ny alarmkode Tryk på tasten SET på alarmpanelets tastatur. LCD displayet viser nu ordene Indtast Kode. Indtast 6 ni-taller ( ) og afslut ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. LCD displayet viser herefter ordene Ny Kode. (Fabrikskoden er seks otte-taller ( )) Indtast en ny kode på 6 cifre og afslut ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. LCD displayet viser herefter ordene Bekræft Kode. Indtast igen din nye 6 cifrede kode, og afslut ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Herefter er alarmsystemets kode ændret 4.2. Adgang til opsætningsmenuen Før enhver programmering af alarmsystemet skal du have adgang til opsætningsmenuen. Tryk på tasten SET på alarmpanelets tastatur. LCD displayet viser nu ordene Indtast Kode. Indtast din 6-cifrede kode og afslut ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Herefter har du adgang til alarmsystemets opsætningsmenu Indstil tid Vælg menupunktet Indstil Tid ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. LCD displayet viser Indstil Tid XXXXXX. Indtast herefter tiden: XXXXXX. (6 cifre) Der skal indtastes to tal for time, to tal for minut og to tal for sekund. Eksempelvis indtastes for kl. 14:15:00. Tiden er herefter gemt og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen Indstil dato Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Indstil Dato. Vælg menupunktet Indstil Dato ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. LCD displayet viser Indstil Dato XXXXXXX. Indtast herefter datoen: XXXXXXX. (7 cifre) Der skal indtastes to tal for år, to tal for måned, to tal for dag og et tal for ugedag. Eksempelvis indtastes for datoen 17. januar 2011, torsdag. (Bemærk at søndag er 0.) Datoen er herefter gemt og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen Tilføjelse af nyt Telefonnummer Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Indstil Tlf. Nr.. 8

9 Vælg menupunktet Indstil Tlf. Nr. ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. LCD dislpayet viser nu 1: Alm Tlf. Nr.. Indtast det første telefonnummer som alarmen skal kontakte, og afslut ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Herefter viser LCD displayet to muligheder: Telefon Alarm eller SMS Alarm. Tryk på tasten eller for at vælge mellem at blive kontaktet via telefonopkald eller SMS. Telefonnummeret er herefter gemt og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen. Gentag eventuelt ovenstående procedure for de resterende fire telefonnumre. Du kan når som helst trykke du tasten ESC hvis du ikke ønsker at indtaste flere telefonnumre Sletning af Telefonnummer Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Indstil Tlf. Nr.. Vælg menupunktet Indstil Tlf. Nr. ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. LCD dislpayet viser nu 1: Alm Tlf. Nr.. Tryk på tasten for at slette det telefonnummer som er gemt som nummer 1. i alarmsystemet og afslut ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Tryk eventuelt på tasten ENT for at gå videre i rækken af telefonnumre Tilføjelse af ny detektor I forbindelse med tilføjelse af detektorer til alarmsystemet skal disse opdeles i zoner. Hver zone kan indeholde 4 detektorer. Her ses en beskrivelse af alarmsystemets zoner: Zone nr. Beskrivelse Anvendelse Betjenings zoner I disse zoner installeres fjernbetjeninger samt trådløse tastaturer timers zoner I disse zoner installeres detektorer som skal være aktive uanset om alarmsystemet er tilkoblet eller frakoblet. Dette gælder eksempelvis røgdetektorer og gasdetektorer Fuldsikrings zoner (Skalsikring) Delsikrings zoner (Hjemme zone) I disse zoner installeres detektorer som skal være aktive ved både Fuldtilkobling mens beboeren ikke er hjemme og Deltilkobling mens beboeren er hjemme. Skalsikringen består normalt af sensorer på døre og vinduer samt sensorer i rum hvori beboeren ikke færdes om natten. I disse zoner installeres detektorer som kun skal være aktive ved Fuldtilkobling mens beboeren ikke er hjemme, men inaktive ved Deltilkobling mens beboeren er hjemme. Zonerne benyttes normalt til bevægelsessensorer i rum som beboeren færdes i om natten eller mens denne er i huset. 9

10 Tilføjelse af detektoren Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Program Sensor. Vælg menupunktet Program Sensor ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. LCD displayet viser Zone Nr.. Indtast herefter den zone som du ønsker at installere detektoren i: XX. (2 cifre) LCD displayet viser Gruppe Nr.. Hver zone kan tilkobles 4 detektorer. Du skal derfor vælge hvilken plads detektoren skal benytte. Indtast herefter den gruppe som du ønsker at installere detektoren i: X. (0, 1, 2 eller 3) LCD displayet viser mulighederne Tilføj og Slet Sensor. Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Tilføj. Vælg menupunktet Tilføj ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. LCD displayet viser nu Tilføjer. Du skal nu aktivere den sensor som du ønsker at tilføje 2 gange. (Bemærk at sensoren skal aktiveres 2 gange efter hinanden for at blive anerkendt af alarmen.) Når detektoren er tilføjet korrekt, viser LCD displayet OK og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen. Status indikator Røgindtag Testknap 4.8. Slet detektor Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Program Sensor. Vælg menupunktet Program Sensor ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. LCD displayet viser Zone Nr.. Indtast herefter den zone som detektoren skal slettes fra: XX. (2 cifre) LCD displayet viser Gruppe Nr.. Indtast herefter den gruppe som detektoren skal slettes fra: X. (0-3) LCD displayet viser mulighederne Tilføj og Slet Sensor. Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Slet Sensor. Vælg menupunktet Slet Sensor ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. LCD displayet viser nu Sletter Sensor. Når detektoren er slettet korrekt viser LCD displayet OK og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen. 10

11 4.9. Indstil indgangstid - (Husk også at indstille dette i zoneindstillingerne punkt 4.15.) Indgangstiden er den tid som brugeren har til at nå ind og frakoble alarmsystemet på alarmens tastatur før denne sætter sin sirene i gang samt ringer ud eller afsender SMS. Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Indgangstid XX. Vælg menupunktet Indgangstid XX ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Indtast herefter den ønskede indgangstid i sekunder (fra 00 til 59) Indgangstiden er herefter gemt og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen Indstil udgangstid - (Husk også at indstille dette i zoneindstillingerne punkt 4.15.) Udgangstiden er den tid som brugeren har til at nå ud efter tilkobling af alarmsystemet før sensorerne aktivt overvåger boligen og sender eventuelle alarmsignaler til alarmpanelet. Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Udgangstid XX. Vælg menupunktet Udgangstid XX ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Indtast herefter den ønskede udgangstid i sekunder (fra 00 til 59) Udgangstiden er herefter gemt og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen Alarm Parameter (Sirene) Under Alarm Parameter aktiveres eller slukkes brugen af alarmsystemets sirene. Endvidere indstilles herunder sirenens hyletid ved alarmering. Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Alarm Parameter. Vælg menupunktet Alarm Parameter ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Du har nu mulighed for at vælge sirenens hyletid for hver zonetype i de 3 undermenuer. Indtast herefter den ønskede hyletid i minutter (fra 00 til 60) (Fabriksindstillingen er 03) NB. Hvis du vælger at indstille hyletiden til 0 vil alarmen ikke aktivere sin sirene ved alarmering Lyd ved tilkobling / frakobling Under denne menu kan du vælge om alarmsystemet skal afgive lyd ved til- og frakobling under indgangsforsinkelsen og udgangsforsinkelsen. Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Lyd til/frakobl.. Vælg menupunktet Lyd til/frakobl. ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Ja eller Nej. 11

12 Vælg menupunktet Ja eller Nej ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Indstillingen er herefter gemt og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen Bruger kode (NB: Det er ikke nødvendigt at foretage ændringer i denne menu) I denne menu kan der indstilles koder til linkede netværk. Koderne er tilfældigt udvalgt fra fabrikken og bør ikke ændres Upload Status Denne menu benyttes kun hvis alarmsystemet tilkobles ekstern kontrolcentral. Her vælges om alarmsystemet skal sende information om tilkobling, frakobling og alarmering til kontrolcentralen Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Upload Status.. Vælg menupunktet Upload Status ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Ja eller Nej. Vælg menupunktet Ja eller Nej ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Indstillingen er herefter gemt og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen Zone Indstillinger Her kan ændres i indstillingerne for hver zone. Der kan vælge Zone Nr, Zone Type, Alarm Type, Bypass Zone, Indgangstid Hvis du ikke allerede har adgang til opsætningsmenuen så følg punkt 4.2. for at få adgang til denne. Tryk på tasten eller for at finde det ønskede menupunkt. Vælg menupunktet ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Zone Nr. : Zone Type : Alarm Type : Her angiver du hvilken zone du ønsker at redigere. 0 = 24 timers zone - 1 = Fuldsikringszone - 2 = Delsikringszone Her angives hvad alarmsystemet skal i informere om ved alarmering fra den pågældende zone. Kode INFO Trykknap Trykknap Gasalarm Brandalarm Dør Dør Glas Bevægelse Kode INFO Bevægelse Bevægelse Bevægelse Bevægelse Bevægelse Sensor Sensor Sensor Ringeklokke Indtast herefter den ønskede kode XX (Se ovenstående tabel) Bypass Zone : Her kan hele zoner deaktiveres. Hvis en zone deaktiveres, så deaktiveres samtlige sensorer i zonen. JA = deaktivering af zonen NEJ = aktivering af zonen 12

13 Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Ja eller Nej. Vælg menupunktet Ja eller Nej ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Indgangsforsinkelse : Her angives om zonen skal benytte instillingerne for ingangsforsinkelse og udgangsforsinkelse. JA = Aktiveret NEJ = ikke aktiveret Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Ja eller Nej. Vælg menupunktet Ja eller Nej ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Indstillingen er herefter gemt og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen Smart zone Her kan du vælge om du vil benytte funktionen af Smart Sensorer Bemærk at denne funktion KUN er understøttet af særlige magnetsensorer. Disse er tydeligt mærket med ordet SMART på sensorens embalage. Hvis du ikke allerede har adgang til opsætningsmenuen så følg punkt 4.2. for at få adgang til denne. Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Smartzone. Vælg menupunktet Smartzone ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Indtast herefter nummeret på den zone som du ønsker at redigere XX Smartsensor Til : Her angives om brugen af Smartsensor funktioner skal være aktiveret. JA = smart funktion TIL NEJ = smart funktion FRA Zone indikator : Her angives om zonen skal afgive en lyd ved registrering af åbning i frakoblet tilstand. JA = smart funktion TIL NEJ = smart funktion FRA Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Ja eller Nej. Vælg menupunktet Ja eller Nej ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Indstillingen er herefter gemt og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen. 13

14 4.17. Trådløs kode (NB: Det er ikke nødvendigt at foretage ændringer i denne menu) I denne menu kan der indstilles trådløse koder til sensorerne. Koderne er tilfældigt udvalgt fra fabrikken og bør ikke ændres Tilføjelse af trådløs ringeklokke Det er muligt at benytte alarmsystemet som trådløs ringeklokke. Ringeklokken er allerede programmeret fra fabrikken. Yderligere detektorer til trådløs ringeklokke kan tilføjes ved at følge vejledningen under manualens punkt 9. Bemærk: Den trådløse ringeklokke skal altid tilføjes i zone nummer Tilføjelse af trådløs Sirene Sirenen kan både lære de trådløse signaler fra sensorer samt alarmpanelet. Start derfor med at sikre dig at samtlige sensorer er slukket. Sæt sirenen til en stikkontakt ved hjælp af medfølgende ledning eller adaptor. Tryk herefter på den lille learn knap på sirenen. Sirenen lyser for at indikere at den er klar til at lære det trådløse signal fra alarmsystemet. Tryk på tasten på alarmsystemets tastatur for at aktivere alarmsystemet. Herefter modtager sirenen det trådløse signal og begynder at hyle. Du kan nu frakoble alarmsystemet ved at trykke på ESC tasten (åben hængelås) på alarmpanelets tastatur. LCD displayet viser Indtast kode Indtast din 6 cifrede kode til alarmen og tryk herefter på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Gentag evt. processen, hvis det ikke lykkedes første gang, eller hvis du har flere sirener Tilføjelse af trådløs lysfatning Følg vejledningen for tilføjelse af trådløs sirene umiddelbart herover. 14

15 5. BRUGERINFORMATION 5,1 Tilkobling og frakobling Fuld tilkobling bruges til at tilkoble hele alarmsystemet, når beboeren er ude. Alle detektorer i zonerne inden for det beskyttede område skal være lukket (ikke i alarm) for at du kan tilkoble systemet med succes. Del tilkobling bruges til delvis tilkobling af alarmsystemet ved at tilkoble de udvalgte zoner i de beskyttede områder. Dette tillader personer at forblive i lokalerne mens systemet er delvist tilkoblet. Frakobling bruges til at frakoble systemet og deaktiverer alle igangværende alarmer og frakobler samtlige zoner på nær 24 timers zoner Tilkobling og frakobling gennem fjernbetjeninger Sådan Fuldtilkobler man: Tryk på fuldtilkoblings-tasten (lukket hængelås) på fjernbetjeningen for at tilkoble systemet. Sådan Deltilkobler man: Tryk på deltilkoblings-tasten (hus) på fjernbetjeningen for at del tilkoble systemet. Sådan Frakobler man: Tryk på Frakoblings-tasten (åben hængelås) på fjernbetjeningen for at frakoble systemet. Sådan anmoder man om nødassistance: Tryk på Nød-tasten (lyn) på fjernbetjeningen for at aktivere alarmen som herefter ringer eller sender SMS til de programmerede telefonnumre. Fuldtilkobling Frakobling Deltilkobling Nødalarmering Tilkobling og frakobling gennem tastaturet på panelet Sådan tilkobler man: I frakoblet tilstand skal du trykke på 0 tasten (lukket hænglås) på alarmpanelets tastatur. LCD displayet viser Indtast kode Indtast din 6 cifrede kode til alarmen og tryk herefter på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Fuld tilkoblet eller Del tilkoblet Vælg tilkoblingsmetoden ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Sådan frakobler man: I tilkoblet tilstand skal du trykke på ESC tasten (åben hængelås) på alarmpanelets tastatur. LCD displayet viser Indtast kode Indtast din 6 cifrede kode til alarmen og tryk herefter på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. 15

16 Sådan anmoder man om nødassistance: Tryk på tasten på alarmpanelets tastatur Tilkobling og frakobling gennem telefonopkald Ring til telefonnummeret på det SIM kort, som er installeret i alarmpanelet. Alarmen besvarer opkaldet efter ca. 30 sek med et bip. Når alarmen besvarer opkaldet angives din forud programmerede 6-cifrede PIN-kode på telefonens tastatur for at få adgang til systemet. Ved korrekt indtastet kode afgiver alarmsystemet et bip. Tryk herefter på 1 for at foretage en Fuldtilkobling af alarmsystemet eller tryk på 0 for at foretage en Frakobling af alarmsystemet. Alarmen besvarer med et bip og afslutter automatisk opkaldet Tilkobling og frakobling gennem SMS Send en SMS med teksten XXXXXXBF til alarmsystemet for at foretage en Fuldtilkobling. Send en SMS med teksten XXXXXXCF til alarmsystemet for at foretage en Frakobling. (Bemærk: Du skal benytte din 6 cifrede kode til alarmen i stedet for XXXXXX) Alarmen svarer tilbage med en SMS med beskeden Tilkobling OK eller Frakobling OK 5.2. Optagelse og afspilning af talemeddelelse Tryk på knappen Optag bag på alarmsystemet og hold denne nede mens du indtaler alarmmeddelelsen. (Se diagram på side 5) Slip knappen Optag for at gemme beskeden. Gentag evt. processen for at ændre alarmmeddelelsen. Tryk på knappen Afspil bag på alarmsystemetog hold denne nede for at høre den indtalte besked Se Alarm Log I alarmsystemets log kan du finde informationer om hvilke zoner og sensorer der har aktiveret alarmen og hvornår dette har fundet sted. Dermed kan du let fastslå tidspunktet for et indbrud / en brand mm. Hvis du ikke allerede har adgang til opsætningsmenuen så følg punkt 4.2. for at få adgang til denne. Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Alarm Log. Vælg menupunktet Alarm Log ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Tryk på tasten eller for at bladre i alarmens log Se Bruger Log I alarmsystemets bruger log kan du finde informationer om hvornår alarmsystemet er blevet tilkoblet og frakoblet. Hvis du ikke allerede har adgang til opsætningsmenuen så følg punkt 4.2. for at få adgang til denne. Tryk på tasten eller for at finde menupunktet Bruger Log. Vælg menupunktet Bruger Log ved at trykke på tasten ENT på alarmpanelets tastatur. Tryk på tasten eller for at bladre i alarmens bruger log. 16

17 5.5. Alarm rapportering og besvarelse Når du modtager et alarmopkald fra alarmsystemet afspilles den indtalte alarmbesked i ca. 30 sek. Tryk herefter på * for at bede alarmsystemet om at afbryde opkaldet og undlade at ringe videre til de andre programmerede telefonnumre. Hvis du blot lægger på uden først at taste * på din telefon, vil alarmsystemet ringe videre for at orientere de andre programmerede telefonnumre Fjernstyring af alarmen fra en ekstern telefon Når du modtager et alarmopkald fra alarmsystemet afspilles den indtalte alarmbesked i ca. 30 sek. Herefter kan du give instrukser til alarmpanelet via din telefon. Følgende koder kan benyttes med telefonisk fjernkontrol: Tryk på 8 for at lytte gennem alarmpanelet i 20 sek. Tryk på # for at afspille den indtalte alarmbesked igen. Tryk på * for at bede alarmsystemet om at afbryde opkaldet og undlade at ringe videre til de andre programmerede telefonnumre. Hvis du blot lægger på uden først at taste * på din telefon, vil alarmsystemet ringe videre for at orientere de andre programmerede telefonnumre. 17

18 6. FEJLSØGNING For en konstant opdateret oversigt over fejlsøgning bedes du besøge vores hjemmeside: Fejl Mulig årsag Løsning Alarmsystemet optager ikke hele min indtalte besked Du har ikke holdt knappen optag nede mens du indtalte hele beskeden Hold knappen optag nede mens du indtaler beskeden og slip først knappen når hele beskeden er indtalt. Alarmsystemet bliver ved med at ringe mig op selvom jeg lægger røret på. Du har ikke tastet * på din telefon ved modtagelse af alarmopkaldet og alarmsystemet ved derfor ikke om opkaldet er besvaret af en person eller en telefonsvarer. Tast * på din telefons tastatur efter at du har besvaret alarmopkalsdet. PIR bevægelsessensoren virker ikke. 1. Du har ikke isat batteriet og tændt for sensoren. 2. Jumperen i sensoren står på 5 Min og registrerer derfor kun hver 5. min 1. Isæt batteriet og tænd for kontakten på siden af sensoren 2. Flyt jumperen i sensoren til 5 S. Herefter registrerer sensoren hver 5 sekund. Status indikatoren på bevægelsessensoren blinker gentagende gange hurtigt. Batteriet i sensoren er ved at løbe tør. Skift batteriet i sensoren. Status indikatoren på dørsensoren blinker gentagende gange hurtigt. Batteriet i sensoren er ved at løbe tør. Skift batteriet i sensoren. Jeg modtager ikke SMS eller opkald fra alarmsystemet ved alarmering 1. SIM kortet er ikke isat korrekt. 2. GSM signalet er ikke stærkt nok. 1. Kontroller at SIM kortet er isat korrekt og at du har fjernet PIN koden fra kortet. 2. Flyt alarmsystemet til en anden placering med bedre GSM dækning. Sensorerne aktiverer ikke alarmpanelet eller den trådløse sirene aktiveres ikke hver gang. 1. programmeringen er ikke foretaget korrekt. 2. Der er forstyrrelser i signalet hvor delene er placeret. 1. Kontroller at delene er korrekt programmeret ved at flytte disse tættere på hinanden og se om de kommunikerer. Forsøg evt. programmering igen. 2. Flyt alarmsystemet til en anden placering for bedre dækning eller benyt en trådløs signalforstærker til at forbedre signalet mellem delene. 18

19 "Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr" 19

20 Danish Security Company ApS Danmarksgade Fredericia Tel.: Fax:

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 [ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 Indholdsfortegnelse 1. Alarmen i grundtræk 1.1. Oversigt over alarmen 4 1.2. Alarmpakken indeholder 5 1.3. Displayet 6 1.4. Tastaturet 7 1.5. Menustruktur

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

GRIPO trådløs alarm 6840

GRIPO trådløs alarm 6840 GRIPO trådløs alarm 6840 INTRODUKTION Din GRIPO O-net alarm er designet til at beskytte din ejendom, og virker ved at modtage trådløst fra dine O-net dele. Ved aktivering kan din GRIPO O-net alarm virke

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER

Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER Den medfølgende CD rummer detaljeret brugervejledning på engelsk. Kvikguiden er tænkt som en hjælp til, at brugeren hurtigt kan sætte sig ind i produktet.

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1. Brugsanvisning GSM Bilalarm system Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Kort om bilalarmen...2

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere