GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk"

Transkript

1 GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk

2 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm <55mA Alarm strøm <450mA Trådløs frekvens 315/433MHz, 2262/4.7Mohm GSM frekvens 900/ 1800/ 1900MHz Back-up Batteri NIHI AAA*6 DC7.2V Sirene lydstyrke 110dB Fabriksindstilling: Zone nr. Alarm Slået til Alarm hjemme Type Alarm information Sirene Zone 1 ok - real-time Door Zone 2 ok - real-time Hall Zone 3 ok ok real-time Window Zone 4 ok ok real-time Balcony Zone 5 ok ok 24 timer Fire Zone 6 ok ok 24 timer Gas Nødhjælp Knap ok ok real-time Emergency Zone 7-99 ok - real-time Emergency Tråd zoner (96-99) ok - real-time Emergency ja ja ja ja ja ja nej ja ja Password indstille Password fjernbetjene Sirene Tid 8888 (bør ændres) 1234 (bør ændres) 180 sekunder 2

3 Funktioner: 7 kabel- og 99 trådløse zoner. LCD skærm med ur display. Ringer ved, automatisk op til 6 telefonnumre. Sender SMS ved, automatisk op til 3 mobiltelefonnumre. 10-sekunders automatisk besked-optagelse. Indbygget telefonbeskeder. Man kan bruge en ligesom en telefon og ringe ud og snakke via indbygget keyboard, højtaler og mikrofon. Tryk-knapper for: Ikke-hjemme, hjemme-. Alarm for: SOS, gas, dør, gang, vindue, balkon, og udendørs. Alarmzoner kan programmeres som: real-time, forsinkelse, 24 timer, frakoblet. Trådløs kodning nemt at tilslutte ekstra enheder og tilbehør. Fjernstyr Alarm til/fra og lyt/snak via telefon opkald. Indbygget genopladeligt batteri som giver (sms) ved strømafbrydelse når en er slået til. Placering af enhed For at opnå bedst mulige modtagerforhold, skal hovedenheden placeres centralt i huset i dit ønskede forsvarsområde, således der generelt bliver kortest vej for de trådløse sensorer. Det er en god ide at placere hovedenheden i nærheden af den dør, som man typisk kommer ud/ind af og ikke for synligt af hensyn til evt. sabotage. Sørg for at det er i afstand fra store metalgenstande og husholdningsapparater, som kan forstyrre elektronikken, samt barrierer som betonvægge eller branddøre, hvor signalet kan have svært ved at trænge igennem. 3

4 Alarmpanel set fra fronten: Funktions indikator Tastatur Mikrofon Alarm til /på vej ud Alarm til /hjemme Højtaler Nødhjælp Ring ud Alarmpanel set fra bagsiden: Simkort batteri on/off Ophæng 12V strømforsyning Skrueklemmer Batteri (bag låg) Skruklemmer til kabel-sensorer mm.: VIGTIGT: På sirenen er: RØD = + SORT = - Må ikke byttes rundt pga. den ødelægges 4

5 Opstart af første gang 1. Simkort Sæt et simkort ind bag i en. Simkortet skal ikke være låst med PINkode. Fjern pinkoden på simkortet ved at star te det op i en mobiltelefon og gå ind i telefonmenuen og slå PIN-koden anmodning fra. Det er indi viduelt fra telefon til telefon hvordan man gør det. Typisk gøres det inde i menuen telefon indstilling eller telefonstyring og sikkerhedsindstillinger. 2. Tænd for en Tilslut 12V strømforsyningen og alle lamper lyser i 2 sek. Og der kom mer et langt beep [GSM] symbolet tændes og en for søger at finde GSM-nettet hvorefter et langt beep fortæller den har fundet det og [GSM] symbolet slukkes. 3. Tænd for batteriet Gøres bag på panelet (on/off). 4. Indstil en (generelt) For at indstille eller lave om på indstillinger, uanset hvilke, kræver det at en er slået fra (symbol for oplåst hængelås). Tast derefter en 4- cifret kode og afslut med # på ens keyboard. Fabriksindstillingen er Det er vigtigt at taste langsomt, idet tastaturet ikke reagerer så hur tigt som en almindelig telefon. Efter hvert tast kommer et bip. -> Tast [8888] og [#] Ønsker du at forlade indstillinger så tast [*] og [#] eller den forlader auto matisk efter 40 sekunder. 5. Nulstil til fabriksindstillinger Tast med tastatur [ ] og [#] 6. Indkodning af fjernbetjeninger (op til 8) Gå i indstillingsmode -> Tast [8888] og [#] Tast [20] og [1-8] og [#] tryk på den ønskede fjernbetjening og vent på at en siger beep. Fjernes på samme måde med koden [21]. 5

6 7. Indkodning af zoner (op til 99) Tast [23] + [01-99] + [#] Aktiver den ønskede sensor og vent på at en siger beep. Fjernes på samme måde med koden [24]. 8. Ændre koder (password) Der bruges 2 koder: A: Den ene er til fjernbetjening via opkald (valgfri 4 cifre) B: Den ene er til indstillinger (8888) Sådan ændrer/opretter du koder: A: [30] + [XXXX] + [#] f.eks. [31]+[8888]+[#] B: [31] + [XXXX] + [#] f.eks. [31]+[1234]+[#] Bemærk begge password må ikke have samme nummer! 9. Indstille dato og tid Tast [32] + [AA] + [BB] + [CC] + [DD] + [EE] + [FF] + [#] AA = 2 sidste tal i år DD = 2 sidste tal i timer BB = 2 sidste tal i måned EE = 2 sidste tal i minutter CC = 2 sidste tal i dato FF = 2 sidste tal i sekunder Eksempel: 1. oktober 2009 kl. 15:35:40 Tast [32] + [09] + [10] + [01] + [15] + [35] + [40] + [#] 10. Slå til/fra i et dagligt tidsrum (op til 3) Gå i indstillingsmode -> Tast [8888] og [#] Tast [33-35] + [AA] + [BB] AA = 2 sidste tal i timer BB = 2 sidste tal i minutter Eksempel: slå til hver dag kl. 15:35 Tast [33] + [15] + [35] + [#] Slås fra på samme måde med koderne [36-38] + [AA] + [BB] Kan overordnet slås til/fra med koden [39] + [0-1], hvor [0] er fra og [1] er til. Bemærk at fabriksindstillingen er fra 6

7 11. Indstilling af telefonnumre til opkald (op til 6) Tast [51-56] + [telefonnummer] + [#] Slettes på samme måde med koden [51-56] + [#] 12. Indstilling af telefonnumre til SMS (op til 3) Tast [57-59] + [telefonnummer] + [#] Slettes på samme måde med koden [57-59] + [#] 13. Programmering af zoner (op til 99) Hver enkelt zone kan programmeres til forskellige formål: Tast [60] + [AA] + [B] + [C] + [D] + [#] AA = zone nummer B = zone type C = Zone placering D = Sirene 1= realtime, 2= 40 sek. forsinkelse 3= 24 timer 4= slået fra (bypass) 1= SOS 2= Brand 3= Gas 4= Dør 5= Hall 6= Vindues 7= Balkon 8= Udendørs 0= Slået fra (OFF) 1= Slået til (ON) Eksempel: zone 12 ønskes at være brand hele døgnet: Tast [60] + [12] + [3] + [2] + [1] + [#] 7

8 14. Indstilling af hjemme zoner Hvis du ønsker at kunne slå en til når du er hjemme, f.eks. Når du sover eller er alene hjemme, kan du vælge hvilke zoner, som skal være aktive. Det skal selvfølgelig være zoner, der ikke påvirkes af at du bevæ ger dig rundt såsom bevægelsesfølere i de rum, som du befinder dig i. Sådan programmerer du hjemme- zoner: Tast [61] + [XX] + [A] + [#] Hvor XX er zonenummer (01-99) Hvor A indikerer [0] = hjemme fra [1] = hjemme til Eksempel: Zone 12 skal ikke være hjemme tast [61] + [12] + [0] + [#] 12. Stemmeoptagelse Tast [701] + [#] Alarmenheden vil komme med et beep og stemmesymbolet på displayet tænder og nu har du 10 sekunder. Indtal beskeden på ca. 30 cm. afstand fra mikrofonen med en moderat stemme.10 sekunder senere giver enheden igen et beep og optagelsen stopper, hvorefter den gentager den netop indtalte optagelse. 13. Sirene indstilling ved arm/disarm Tast [75] + [A] + [#] Hvor A=[0] betyder sirene slået FRA og A=[1] betyder sirene slået TIL Eksempel: Sirene skal være slået til ved arm/disarm tast [75] + [1] + [#] 14. Sirene indstilling ved nødhjælp Tast [76] + [A] + [#] Hvor A=[0] betyder sirene slået FRA og A=[1] betyder sirene slået TIL Fabriksindstilling er A=0 8

9 Sådan bruges en 1. Alarmsystemet har 4 forskellige status: A) Alarm slået til (Arm): Zone 1-99 giver hvis detektorer udløses. B) Alarm slået til når du er hjemme (Home Arm): Alle zoner som er sat til hjemme (home arm) vil give hvis de tektorer udløses. C) Alarm slået fra (Disarm): Zone 1-99 giver IKKE hvis detektorer udløses. D) System indstilling: Zone 1-99 giver IKKE hvis detektorer udløses. 2. Sådan virker fjernbetjeningen: Alle med en fjernbetjening, som er indkodet kan gøre følgende: Slå til (Arm) Slå fra (Disarm) Slå til når du er hjemme (Home arm) Nødkald (Emergency Alarm) 3. Slå til via tastaturet når du forlader hjemmet Tryk på knappen på tastaturet og en vil give 100 beep (1 pr. sekund) før den slår en til. Så kan du nå at forlade området hvis du ikke har en fjernbetjening. 4. Slå til via tastatur når du er hjemme Tryk på knappen på tastaturet og en er slået til. Det er dog kun de zoner, som du har valgt kan være aktive såsom døre, vinduer og brand mm. Indendørs bevægelsesfølere er ikke så smart at være aktive. 9

10 5. Slå fra via tastatur Brug tastaturet og tast din 4-cifret fjernbetjenings-kode (ikke 8888) og afslut med [#]. Herefter er en er slået fra. 6. Besvar opkald fra Hvis en går og dit telefonnummer er lagt ind på opkaldslisten, bliver du automatisk ringet op. Hvis ingen på listen besvarer/tager opkaldet, vil en ringe 3 gange til hver i rækkefølge. Hvis du besvarer opkaldet, vil du høre den indtalte besked først og deref ter have 4 svar muligheder med din tastatur på telefonen: Tryk [*] Du får oplæst information Tryk [1] Alarmen stopper og slår til igen og stopper opkald. Tryk [2] Alarmen stopper og slår fra og stopper opkald. Tryk [3] Sirenen stopper og du lytter via en mikrofon i 30 sekunder. Tryk [4] Alarmen starter 30 sekunder 2-vejs kommunikation* * Under 2-vejs kommunikation kan en ikke styres via telefonen. 7. Fjernstyr en via telefonopkald Ring til ens telefonnummer (det indsatte simkort) og du kan efter en ringetone høre svar fra en Please enter password. Hvis du taster rigtigt vil du høre: Press 1 to arm (betyder tast [1] for at slå til) Press 2 to disarm (betyder tast [2] for at slå fra) Press 3 to monitor (betyder tast [3] for at lytte 30 sekunder) Press 4 to intercom (betyder tast [4] for at snakke 30 sekunder) Når du har tastet ovenstående svarer en tilbage på engelsk. Kommer du til at taste forkert hører du beskeden wrong password, please re-enter, hvilket betyder at du har tastet forkert og kan prøve igen. 10

11 8. Nødopkald via tastatur på enhed Tryk på knappen på enheden og den vil med det samme sen de en Emergency besked som sms til de numre, der er lagt ind samt rin ge op til de numre, der ligeledes er kodet ind. 9. Telefonopkald via enhed Når en ikke er aktiv, er det muligt at foretage et opkald som om det er en almindelig telefon. Tast det ønskede telefonnummer, som du ønsker at ringe til og tryk på knappen. 10. Tjek hvornår der sidst har været Når en ikke er aktiv, er det muligt at indhente information på LCD displayet om hvornår og hvilken zone, som sidst har været aktiveret. Tast [*0#] hvorefter der kommer et langt beep og den viser det præcise tid og zone. Tryk [2] og den viser den forrige eller [8] for den næste. Tryk [*#] for at afslutte. 11. Tjek GSM signal styrke Før man installerer enheden, er det en god ide at tjekke hvor godt GSM signal, der er det pågældende sted og med simkortets netværk. Flyt evt. enheden til et bedre sted, hvis signalet er under minimumsgrænsen. Tast [81] + [#] og der kommer et langt beep og på displayet viser den signal styrken mellem 00-31, hvor mindre end 07 er dårligt. 12. Alarm ved strømafbrydelse Når en er aktiv, sender den automatisk sms ved strømafbrydelse: Power changer off Hvis strømmen kommer tilbage igen sender den sms beskeden: Power changer on Bemærk at den ikke sender disse beskeder hvis/når en er slået fra. 11

12 Beskrivelse af tilbehør PIR Sensor Montering af en PIR sensor foregår ved hjælp af 2 skruer og de 2 medfølgende plastdele. Der medfølger 9V batteri til sensoren fra fabrikken, som enten er isat og klar til brug eller skal tilsluttes i batteriklemmen inde i enheden. Sensoren rækker ca m indendørs. Sensoren åbnes vha. en lille skrue i toppen eller bunden, hvorefter man kan tilslutte/udskifte batteriet. Monteringen bør ske i 1,8 2,5 meters højde og på en sådan måde, at sensorens øje peger mod et punkt i bæltehøjde 6 8 m. væk. Sensoren kan drejes i kuglehovedet. Vær opmærksom på, at PIR sensoren ikke må pege mod et vindue eller blive udsat for skarpt sollys, da dette vil kunne aktivere en. Udskiftning af batteri på PIR sensor Der medfølger et batteri (9V) fra fabrikken, som holder i nogle få uger/ måneder. Når det er tid til at skifte, vil en lampe lyde konstant inde i selve sensorens øje. Når batteriet udskiftes til et nyt af god kvalitet, er levetiden ca måneder. PIR Sensor til dyr op til 15kg Den nederste halvdel af følefeltet på denne sensor har nedsat følsomhed, så kæledyr på op til 15 kg ikke bliver registreret. Dermed kan katte og hunde gå rundt i rummet uden at sætte en i gang. Man skal dog huske på, at det kun er den nederste halvdel af feltet, som er immun, når man sætter PIR sensoren op. Hvis der er mulighed for at dyret hopper/kravler op i den øverste halvdel af følefeltet, kan de sætte en i gang, så det kan være en god ide at pege sensoren lidt mere op ad, end man ville med en normal PIR sensor. 12

13 Beskrivelse af tilbehør Dør/Vindues Sensor Montering af dør/ vinduessensorerne sker ved hjælp af den medfølgende dobbeltklæbende tape. Den smalle magnet skal sidde på modsat side af sensorens antenneside (type med antenne). Har du typen med indb. antenne, skal magneten placeres modsat af lysdioden. Afstanden mellem magnet og sensor må ikke være over 2mm. Sensoren rækker ca m indendørs. Udskiftning af batteri Der medfølger et batteri fra fabrikken (12V type 23A), som holder i nogle få uger/måneder. Når det er tid til at skifte, vil den nederste lampe lyde konstant. Når batteriet udskiftes til et nyt af god kvalitet, er levetiden ca. 12 måneder. Batterier af denne type kan købes i byggemarkeder og hos GSM teknik. Eksempel på dør-placering: 13

14 FAQ 1. Skal simkortet bare sættes ind i en? - Ja, men husk først at fjerne pinkoden på kortet ved at sætte det i en almindelig mobiltelefon og gå ind i telefonens menu og finde det sted hvor pinkode-anmodning slås fra. Check derefter kortet ved at starte telefonen op med simkortet i din mobiltelefon og så skal den ikke spørge om pinkode. 2. Kan man til/frakoble en uden fjernbetjeningerne? - Ja, du kan både til/frakoble via det indbyggede tastatur ved at taste din 4-cifferede kode ind eller du kan ringe fra en telefon (både fastnet og mobil) og ligeledes taste din kode ind. (Se side 10 afsnit 7). 3. Jeg tror jeg har dårlig GSM dækning hvor en er placeret? - Du kan checke signalstyrken (se side 11 afsnit 11). Hvis du ikke har godt signal, kan du enten forsøge at finde en bedre placering i ejendommen eller overveje at skifte simkort til et andet teleselskab med bedre dækning. 4. Kan jeg tilslutte flere sirener på en? - Ja, det kan du godt (op til 2 i alt), men det er vigtigt at vende +/- rig tigt dvs. rød = + og sort = - 5. Hvor lang tid holder batteriet på dør sensorer og PIR sensorer? - Der medfølger batteri med fra fabrikken, som holder nogle få uger/ måneder. Når det er tid til at skifte batteri, vil en lampe på sensorerne begynde at lyse konstant. Ved udskiftning til nyt batteri i god kvalitet, er levetiden ca måneder. 6. Jeg har forsøgt at taste ind uden at det virker, hvorfor? - Det er vigtigt at taste langsomt, idet tastaturet ikke reagerer så hurtigt som man er vant til på en almindelig telefon. Efter hvert tast skal man høre et bip. 14

15 Gode råd 1. Vent med at tilslutte sirene til du kender en. Det er en god ide at vente med at tilslutte sirenen indtil man er blevet fortrolig med en og alle dens funktioner mm. Test en en uges tid og få alle, som skal kunne betjene den, til at lære den at kende først. 2. Husk at sætte evt. taletidskort til automatisk optankning Det er en rigtig god ide at sikre at dit simkort er sat til automatisk optankning hos dit teleselskab. Ellers risikerer du at det løber tør for taletid og dermed ikke sender besked når der måtte være brug for det. HUSK: De fleste teleselskaber har et minimums månedsgebyr på 8-10 kroner uanset om der bliver brugt sms eller ringet op. Det betyder at et taletidskort købt med 100,- kun holder måneder, hvorefter der skal tankes op. 15

16 Kontakt oplysninger for produkt: Telefon

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere