Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02."

Transkript

1 Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

2 Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet lige, som med alt andet nyt, skal tilvænnes. Derfor må du forvente at det tager tid før du vænner dig til systemet og brugen af det. Vi er glade for at have dig som bruger og håber du bliver glad for vores system. Med venlig hilsen Birkegården A/S 2

3 Installation Opsæt GSM-boksen et hensigtsmæssigt sted. Isætning af SIM-kort i GSM-boksen: Isæt SIM kort vær opmærksom på at SIM-kortet vender korrekt. Skru antennen på antenne-udgangen øverst i venstre side af GSM-boksen. Isæt strømkabel, aktiver nødstrømsbatteri og tilslut sirenen, når du hører et bip betyder det, at alarm-systemet aktiveres. Aktiverings tiden er ca. 1 minut, ARM dioden på GSM-boksen blinker. (Benyt ikke systemet før ARM dioden lyser konstant) Aktiveringen er afsluttet, når du hører et langt bip, og ARM dioden stopper med at blinke og lyser konstant. Hvis SIMkortet har fået forbindelse til netværket blinker LED dioden i GSM-boksen. Bemærk - denne diode SKAL blinke før ARM dioden lyser konstant og du hører et langt bip. Hvis dette ikke sker har alarmen ingen telefon funktion og alarmen virker kun ved at sirenen aktiveres. Vigtigt! SIM-kortet må ALDRIG tages ud/indsættes af/i GSM-boksen med strøm på. Dette kan/vil medfører at anlægget ikke kan fortage opkald. Ovenstående opsætning af GSM-boksen skal følges. Vigtigt! Stikket til sirenen må aldrig tages ud af boksen, mens der er alarm. Sker dette, kan lyd-udgangen i boksen brænde af og dette er IKKE omfattet af garantien! 3

4 Funktionsopsætning. Indtastning og optagelse af adresse og alarm tlf. nr. (Stemmeoptagelse) På programmeringsbetjeningen tastes (# 9 * 80 + password(4 tal) + #) oprindelige password er 1234, hvis den oprindelige kode anvendes så tast (# 9 * #), nu kan man optage sine ord, imens skal ARM/LED dioden lyse konstant. Placer GSM-boksen 20 cm fra ansigtet og tal langsomt, højt og tydeligt ind i boksen, derved opnås bedst resultat under optagelsen. Der skal opgives den fulde adresse, der skal siges (ALARM hos navn/adr.). Derefter trykkes på vilkår knap på programmeringsbetjeningen - der høres et kort Bip og et langt Bip, der angiver at optagelsen er gennemført korrekt (optagelses tiden er max 10 sek.) Der kan lagres 6 tlf.nr. Numrene lagres ved at taste (#? * tlf. nr.#) på programmeringsfjernbetjeningen, derefter høres et Bip som angiver hvert programmeret nr. (?) står for den rækkefølge man ønsker at GSM-alarmen, skal lave opkald til de tlf. nr. som der bliver ind programmeret. Eksempel: Det første tlf.nr. man vil programmer er ( ): Indtast (# 1 * #) Ved næste ønskede telefonnummer indtastes (# 2 *???????? #) (Samme procedure følges ved programmering af andre tlf.nr.) Opsætning til Phonic alarm. På programmerings betjeningen indtastes (# 9 * 1 #) derefter høres et kort Bip og et langt Bip, dette angiver at opsætningen er gennemført. (det betyder at sirenen hyler under en alarm) 4

5 Opsætning til lydløs alarm. På programmerings betjeningen tastes (# 9 * 0 #) derefter høres et kort Bip og et langt Bip, det angiver at opsætningen er gennemført. (det betyder at sirenen ikke hyler under alarm) Opsætning af GSM-boksen så sirenen afgiver lyd, når fjernbetjeningen bruges. På programmerings betjeningen tastes (# 9 * 3 #), nu afgiver sirenen lyd når fjernbetjeningen benyttes. Opsætning af GSM-boksen så sirenen ikke afgiver lyd, når fjernbetjeningen bruges. På programmerings betjeningen tastes (# 9 * 2 #), derefter høres et kort Bip som angiver at opsætningen er gennemført. Opsætning af sirenens hyle tid. På programmeringsbetjeningen indtastes (# 9 * 4? #).? står for det antal minutter man ønsker sirenen skal hyle. Sirenen er ved levering opsat til at hyle 5 minutter. Hvis man ønsker at sirenen skal hyle konstant indtastes (# 9 * 4 #) Bemærk, alarm-hyle-tiden har intet med alarm opkald at gøre. Tilslutning til alarm overvågnings system. Denne GSM alarm kan tilsluttes alarm overvågnings system. (Tilkøb) 5

6 Ændring af lagrede tlf. nr. Hvis ændring af lagrede telefonnumre ønskes: 1. Første tlf. nr. slettes ved at indtaste (# 1 * #). Tlf. nr. nummer 2 slettes ved at indtaste (# 2 * #) på programmeringsfjernbetjeningen. osv. System reset ordre. (nulstille til fabriksindstilling.) Hvis der tastes ( # 9 * 69 password(4 cifre) #) ændres den indkodet opsætning, til standard opsætningen. (Sirenen afgiver lyd ved fra og tilslutning, phonic alarm, sirene hyle tiden er 1 minut, tlf. nr. og indtalt alarm besked slettes.) Password forbliver det valgte. Aktiver/Deaktiver. Når døren/vindue lukkes, trykkes på (lukket hængelås) tasten på fjernbetjeningen, LED dioden lyser og et Bip høres, det betyder at GSM alarmen er aktiveret og alle sensor er aktive. Når man ønsker at alarmen skal deaktiveres, trykkes på (åben hængelås) tasten på fjernbetjeningen, LED dioden slukkes og et Bip høres, dette betyder GSM alarmen nu er deaktiveret. Hvis alarmen er deaktiveret og tændt, er gas udslip detektor og røg detektor altid tændt. (gas detektor og røgdetektor tilkøbes separat) Nød aktivering af GSM alarmen. I tilfælde af ulykke eller andet, trykkes på (klokke) tasten på fjernbetjeningen, derved aktiveres alarmen/hylen og vil automatisk påbegynde opkald til de lagrede tlf. nr. 6

7 Aktivering af infrarød/deaktivering af infrarød. Hvis aktivering af alarm uden aktivering af infrarød sensor ønskes, (dør/vindue sensor forbliver aktiv), trykkes (lyn) tasten to (2) gange efter hinanden på fjernbetjeningen, derved høres et langt Bip og sensoren er deaktiveret, sensoren genaktiveres ved at trykke (lukket hængelås) tasten. Reaktion ved alarm. Ved alarm, starter systemet med opkald til det første telefonnummer som er lagret. Hvis der ikke bliver svaret fortsætter alarmen opkald til næste tlf.nr. osv. Hvis opkaldende ikke bliver besvaret indenfor 40 sek., starter systemet forfra og foretager opkald til det første telefonnummer igen osv. Personen som besvare opkaldet vil høre den indtalte alarm besked. Derefter kan følgende valg muligheder benyttes: Tast (#) på telefonen for at bekræfte alarmen og læg røret på. Systemet vil altid forsøge genopkald til det/de lagrede tlf. nr. indtil alarmen slukkes eller der tastes (#) på tlf. Tast tallet (1) på tlf. for at lytte i 20 sekunder, hvis man forsat vil lytte, tastes (1) igen. Tast tallet (2) på tlf. for at starte sirenen. Tast tallet (3) på tlf. for at stoppe sirenen. Tast tallet (4#) på tlf. for aktivere GSM alarmpanelet igen. Tast tallet (5#) på tlf. for deaktiverer GSM alarmpanelet. Tast (*) for at høre den indtalte alarm besked. 7

8 El svigt funktion. GSM-boksen er udstyret med back-up batteri. Hvis der forekommer strømsvigt eller anden forstyrrelse i strømforsyningen, udsender GSM-boksen en SMS besked, hvori der står AC power shut off. Når strømmen vender tilbage, udsender GSM-boksen SMS besked hvori der står (AC power recovered). Lang distance aktivering og brug af alarmen. Hvis man skulle forlade hjemmet uden at aktiver alarmen og ønsker den aktiveret, gøres det på følgende måde: Ring til telefonnummeret i GSM-boksen, efter tre ring, får man automatisk kontakt til systemet og man hører to Bip som angiver at der er kontakt. Derefter tastes Password(4 cifre) som aktiverer opsætningen til lang distance brug, hvis Password er korrekt, høres to Bip som respons på korrekt Password, hvis Password ikke er korrekt, høres et konstant Bip, hvis man indtaster forkert Password tre gange bliver forbindelsen afbrudt. Når det korrekte Password er indtastet og de to Bip har lydt, kan man via telefonen styre alarmen: Tastes 1. på tlf. er der medhør på fra GSM-boksen. Tastes 2. på tlf. hyler sirenen. Tastes 3. på tlf. slukkes sirenen. Tastes 4. på tlf. aktiveres alarmen. Tastes 5. på tlf. deaktiveres alarmen. Tastes (#) på tlf. afbrydes forbindelsen/opkaldet. 8

9 Aktivering af SMS opsætningen. På programmeringsfjernbetjeningen tastes (# 0 * tlf. nr. #) for at lagre det mobil tlf. nr. systemet skal bruge for at sende (alarm SMS), hvis alarmen skulle blive sat i gang. Det kunne se således ud: ( # 0 * # ). Hvis man ikke ønsker denne funktion, tastes (# 0 * #) derefter høres to Bip som indikerer at opsætningen er modtaget. Styring af alarmen via SMS. Udover muligheden for at aktivere/deaktivere alarmen via tlf. kan man også aktivere/deaktivere alarmen via SMS. Når man indtaster det rigtige password og ordre, kan alarmen aktiveres/deaktiveres. For at aktivere alarmen skrives password (4cifre)ARM f.eks. 1234ARM hvis Password og ordren er korrekt, aktiveres alarmen. For at deaktiverer alarmen skrives Password(4 cifre)disarm f.eks. 1234DISARM, hvis Password og ordren er korrekt, deaktiveres alarmen. Sirenen tændes/slukkes med: Password(4 cifre) ONSIREN. Derefter starter sirenen Password(4 cifre) OFFSIREN. Derefter slukker sirenen. Note: Der skal tastes store bogstaver uden mellemrum, f.eks. (1234ArM) bliver ikke godkendt af systemet, det skal være: (1234ARM). 9

10 Specifikationer 1. GSM-boksen: AC/6DC, 2 A 2. Med antenne: modtagelse op til 100 meters afstand. 3. Standby spænding: <90mA. 4. Alarm spænding: <200mA. 5. EL forbrug: 0.5W. Trådløs frekvens: 433MHz el. 315MHz. Birkegaarden anbefaler alle kunder at man ca. hver 3. måned tjekker batterierne for at være sikker på at anlægget virker optimalt. Batterier kan med fordel købes hos Birkegaarden. Ligeledes kan der enkelte steder i landet forekomme signalforstyrrelser på grund af magnetfelt fra bl.a. nærtliggende højspændingsledninger Det kan enkelte steder være umuligt på grund af ovenstående at benytte trådløse alarmanlæg og i sådan tilfælde anbefaler Birkegaarden at man montere et kabelforbundet alarmanlæg. GSM-boksen ringer ikke op. 1. Kontrollerer at der er penge på SIM-kortet SVAR: Indsæt penge på kortet og anlægget virker igen. 2. Der anvendes et andet SIM-kort end det der fulgte med anlægget. SVAR: Anvend det medfølgende kort fra Telia, da der er udbyder der ikke samarbejder med anlægget og i så fald vil anlægget ikke ringe op. 3. Ovenstående er ok, men anlægget ringer stadig ikke op. SVAR: kontrollerer at anlægget har netværks forbindelse. Hvis dette er tilfældet, kontrollerer da om SIM-kortet er isat korrekt og flyt evt. GSM-boksen til en anden position, med bedre dækning. 4. Der er dækning men anlægget virker stadig ikke. SVAR: Installations vejledningen på siden 3 er ikke fulgt, gentag denne. Hvis anlægget stadig ikke virker, kontakt da Birkegården A/S service teknikker for udbedring af fejlen. 10

11 Mulige opsætnings ordre. # 0 * tlf. nr. #(Modtage SMS besked fra alarmen). # 1 * tlf. nr. # (Første tlf. nr. ved alarm). # 2 * tlf. nr. # (Anden tlf. nr. ved alarm). # 3 * tlf. nr. # (Tredje tlf. nr. ved alarm). # 4 * tlf. nr. # (Fjerde tlf. nr. ved alarm). # 5 * tlf. nr. # (Femte tlf. nr. ved alarm). # 6 * tlf. nr. # (Sjette tlf. nr. ved alarm). # 8 * Bruger ID# (Opsætning til overvågnings system). # 9 * 0 # (Lydløs alarm). # 9 * 1 # (Phonic alarm). # 9 * 2 # (Deaktivere sirene lyd under brug af fjernbetjening). # 9 * 3 # (Aktivere sirene lyd under brug af fjernbetjening). # 9 * 4? # (Sirene hyle tid,(?) står for tiden). # 9 * 80 Password # indtale besked (Optagelse af alarm besked) # 9 * 69 Password # (System reset til standard opsætning) 11

12 Zone ID kode 32-zone ALARM MÅDE Anden metode Aktiv periode zone Overfaldsalarm 24 timer zone Infrarød sensor Når alarm er aktiv zone Dør magnet Når alarm er aktiv zone Gas alarm 24 timer zone Røg alarm 24 timer zone 6. zone zone 7. zone zone 8. zone zone 9. zone zone 10. zone zone 11. zone zone 12. zone 12

13 Garantibestemmelser for GSM alarm AL-01 og 02. Producenten PolyMath yder 2 års garanti fra købsdato mod materiale og fabrikationsfejl på GSM alarmen (i det efterfølgende kaldet alarmen). PolyMath og importøren Birkegården A/S har tilknyttet autoriserede reparatører der vil reparere enhver fejl eller udskifte beskadigede dele på alarmen under denne garanti. Birkegården A/S vil, så vidt dette er muligt, forsøge at udføre reparationen i Deres hjem, ellers ved at den beskadigede del returneres til den aut. forhandler hvor den blev købt eller til afdelingen for kvalitetssikring, Birkegården A/S, Osvej 83-85, 4040 Jyllinge, DK, med portoen betalt og købs kvitteringen vedlagt, eller alarmen kan, med skriftlig bemyndigelse fra Birkegården A/S, sendes til enhver anden person der er autoriseret til at udføre garantiservice på alarmen. Oplysninger vedrørende hvilke andre personer der er autoriseret til at udføre garantiservice, fås ved skriftlig henvendelse til Birkegården A/S, Osvej 83-85, 4040 Jyllinge, eller telefonisk på Såfremt alarmen eller dele heraf efter inspektion bekræftes at være defekt(e) i materiale eller udførelse, vil de(n) del(e) blive repareret eller udskiftet efter PolyMath s eller Birkegården A/S valg af reparatør, og returneret til ejeren. Ved forsendelse til Birkegården A/S betaler ejeren selv for fragt + porto. Ingen refundering for udskiftning af defekte dele eller service udført i garantiperioden vil blive givet, såfremt dette arbejde er udført af andre end den autoriserede forhandler/reparatør medmindre der først foreligger en skriftlig bemyndigelse fra Birkegården A/S. Birkegården A/S vil garantere at enhver reparation udført af Birkegården A/S eller dens tilknyttede reparatører, max må tage 24 timer på hverdage efter modtagelsen af den defekte del. Ellers vil der blive stillet en ny alarm til disposition for kunden uden beregning i reparationsperioden. For at denne garanti kan træde i kraft, skal der forefindes en slutseddel med dato for købet, serienummer og underskrift af den autoriserede forhandler/reparatør. 13

14 Denne garanti dækker ikke: 1. Brug af alarmen til handelsformål, i institutioner, til erhvervseller udlejningsformål eller andre formål udenfor privat husholdning. Her er garantien 1 år. 2. Alm. sliddele som skiver og batterier. 3. Beskadigelse forårsaget af misbrug eller forsømmelse. 4. Skader forårsaget af fejlmontage af uautoriseret personer, såsom: Fugtskader på elektronik, defekte mekaniske dele, ledninger eller beskadigede komponenter. 5. Beskadigelse som følge af servicearbejde udført af andre end Birkegården A/S eller dennes autoriserede forhandlere/ reparatører. Denne garanti erklæres ugyldig og ude af kraft, medmindre samtlige følgende betingelser er overholdt: 1. Alarmen er købt af en autoriseret forhandler eller af en kunde der har købt produktet af en autoriseret forhandler inden for de sidste 2 år. 2. At alarmen er anvendt i overensstemmelse med brugervejledningen. 3. Fabrikantens serienummer på alarmen ikke er blevet ændret, udvisket eller fjernet. 4. At der kun er anvendt originale alarmen reservedele. På enhver reparation af en fejl eller udskiftning af defekt del under denne garanti, garanteres 1 år s garanti eller indtil den oprindelige garantiperiodes udløb, alt efter hvad der kommer først. Der er ingen anden udtrykkelig garanti gældende for alarmen, ud over købelovens alm. bestemmelser. Hverken PolyMath eller dets autoriserede forhandlere påtager eller bemyndiger nogen at påtage sig yderligere ansvar end det i garantien gældende. Eventuel ugyldiggørelse af dele af denne garanti påvirker ikke gyldigheden af resten. 14

15 Fingerprint Technology Birkegården A/S Osvej 83, 4040 Jyllinge, Danmark. Tel: Fax:

16 Kodelås Høj kvalitet og sikkerhed uden brug af nøgler 10 individuelle koder, valgfri 1 10 cifre Passer på alm. låsekasser og 3 punkt låse Kan monteres både på inder og yderdøre Vejrbestandig lås, til og frakobling af alarmsystem, kan åbnes/låses fra både inder og yderside med kode. Fingeraftrykslås Husker 99 fingeraftryk 1 valgfri kode med valgfri 1 10 cifre Høj kvalitet og sikkerhed uden brug af nøgler Passer på alm. låsekasser og 3 punkt låse Kan monteres både på inder og yderdøre GSM Alarm 1 GSM modul 1 Rumsensor og 1 Dørmagnet 2 fjernbetjeninger 1 Sirene 1 programmeringsenhed og strømforsyning Fingerprint Technology Birkegården A/S

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600 4600 BRUGERMANUAL Indhold 1. INTRODUKTION...4 2. TILKOBLING OG FRAKOBLING AF SYSTEMET MED BILENS ORIGINALE FJERNBETJENING ELLER MED EN COBRA FJERNBETJENING...4 3. AKTIVE FUNKTIONER (funktionsbeskrivelse)...5

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere