Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02."

Transkript

1 Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

2 Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet lige, som med alt andet nyt, skal tilvænnes. Derfor må du forvente at det tager tid før du vænner dig til systemet og brugen af det. Vi er glade for at have dig som bruger og håber du bliver glad for vores system. Med venlig hilsen Birkegården A/S 2

3 Installation Opsæt GSM-boksen et hensigtsmæssigt sted. Isætning af SIM-kort i GSM-boksen: Isæt SIM kort vær opmærksom på at SIM-kortet vender korrekt. Skru antennen på antenne-udgangen øverst i venstre side af GSM-boksen. Isæt strømkabel, aktiver nødstrømsbatteri og tilslut sirenen, når du hører et bip betyder det, at alarm-systemet aktiveres. Aktiverings tiden er ca. 1 minut, ARM dioden på GSM-boksen blinker. (Benyt ikke systemet før ARM dioden lyser konstant) Aktiveringen er afsluttet, når du hører et langt bip, og ARM dioden stopper med at blinke og lyser konstant. Hvis SIMkortet har fået forbindelse til netværket blinker LED dioden i GSM-boksen. Bemærk - denne diode SKAL blinke før ARM dioden lyser konstant og du hører et langt bip. Hvis dette ikke sker har alarmen ingen telefon funktion og alarmen virker kun ved at sirenen aktiveres. Vigtigt! SIM-kortet må ALDRIG tages ud/indsættes af/i GSM-boksen med strøm på. Dette kan/vil medfører at anlægget ikke kan fortage opkald. Ovenstående opsætning af GSM-boksen skal følges. Vigtigt! Stikket til sirenen må aldrig tages ud af boksen, mens der er alarm. Sker dette, kan lyd-udgangen i boksen brænde af og dette er IKKE omfattet af garantien! 3

4 Funktionsopsætning. Indtastning og optagelse af adresse og alarm tlf. nr. (Stemmeoptagelse) På programmeringsbetjeningen tastes (# 9 * 80 + password(4 tal) + #) oprindelige password er 1234, hvis den oprindelige kode anvendes så tast (# 9 * #), nu kan man optage sine ord, imens skal ARM/LED dioden lyse konstant. Placer GSM-boksen 20 cm fra ansigtet og tal langsomt, højt og tydeligt ind i boksen, derved opnås bedst resultat under optagelsen. Der skal opgives den fulde adresse, der skal siges (ALARM hos navn/adr.). Derefter trykkes på vilkår knap på programmeringsbetjeningen - der høres et kort Bip og et langt Bip, der angiver at optagelsen er gennemført korrekt (optagelses tiden er max 10 sek.) Der kan lagres 6 tlf.nr. Numrene lagres ved at taste (#? * tlf. nr.#) på programmeringsfjernbetjeningen, derefter høres et Bip som angiver hvert programmeret nr. (?) står for den rækkefølge man ønsker at GSM-alarmen, skal lave opkald til de tlf. nr. som der bliver ind programmeret. Eksempel: Det første tlf.nr. man vil programmer er ( ): Indtast (# 1 * #) Ved næste ønskede telefonnummer indtastes (# 2 *???????? #) (Samme procedure følges ved programmering af andre tlf.nr.) Opsætning til Phonic alarm. På programmerings betjeningen indtastes (# 9 * 1 #) derefter høres et kort Bip og et langt Bip, dette angiver at opsætningen er gennemført. (det betyder at sirenen hyler under en alarm) 4

5 Opsætning til lydløs alarm. På programmerings betjeningen tastes (# 9 * 0 #) derefter høres et kort Bip og et langt Bip, det angiver at opsætningen er gennemført. (det betyder at sirenen ikke hyler under alarm) Opsætning af GSM-boksen så sirenen afgiver lyd, når fjernbetjeningen bruges. På programmerings betjeningen tastes (# 9 * 3 #), nu afgiver sirenen lyd når fjernbetjeningen benyttes. Opsætning af GSM-boksen så sirenen ikke afgiver lyd, når fjernbetjeningen bruges. På programmerings betjeningen tastes (# 9 * 2 #), derefter høres et kort Bip som angiver at opsætningen er gennemført. Opsætning af sirenens hyle tid. På programmeringsbetjeningen indtastes (# 9 * 4? #).? står for det antal minutter man ønsker sirenen skal hyle. Sirenen er ved levering opsat til at hyle 5 minutter. Hvis man ønsker at sirenen skal hyle konstant indtastes (# 9 * 4 #) Bemærk, alarm-hyle-tiden har intet med alarm opkald at gøre. Tilslutning til alarm overvågnings system. Denne GSM alarm kan tilsluttes alarm overvågnings system. (Tilkøb) 5

6 Ændring af lagrede tlf. nr. Hvis ændring af lagrede telefonnumre ønskes: 1. Første tlf. nr. slettes ved at indtaste (# 1 * #). Tlf. nr. nummer 2 slettes ved at indtaste (# 2 * #) på programmeringsfjernbetjeningen. osv. System reset ordre. (nulstille til fabriksindstilling.) Hvis der tastes ( # 9 * 69 password(4 cifre) #) ændres den indkodet opsætning, til standard opsætningen. (Sirenen afgiver lyd ved fra og tilslutning, phonic alarm, sirene hyle tiden er 1 minut, tlf. nr. og indtalt alarm besked slettes.) Password forbliver det valgte. Aktiver/Deaktiver. Når døren/vindue lukkes, trykkes på (lukket hængelås) tasten på fjernbetjeningen, LED dioden lyser og et Bip høres, det betyder at GSM alarmen er aktiveret og alle sensor er aktive. Når man ønsker at alarmen skal deaktiveres, trykkes på (åben hængelås) tasten på fjernbetjeningen, LED dioden slukkes og et Bip høres, dette betyder GSM alarmen nu er deaktiveret. Hvis alarmen er deaktiveret og tændt, er gas udslip detektor og røg detektor altid tændt. (gas detektor og røgdetektor tilkøbes separat) Nød aktivering af GSM alarmen. I tilfælde af ulykke eller andet, trykkes på (klokke) tasten på fjernbetjeningen, derved aktiveres alarmen/hylen og vil automatisk påbegynde opkald til de lagrede tlf. nr. 6

7 Aktivering af infrarød/deaktivering af infrarød. Hvis aktivering af alarm uden aktivering af infrarød sensor ønskes, (dør/vindue sensor forbliver aktiv), trykkes (lyn) tasten to (2) gange efter hinanden på fjernbetjeningen, derved høres et langt Bip og sensoren er deaktiveret, sensoren genaktiveres ved at trykke (lukket hængelås) tasten. Reaktion ved alarm. Ved alarm, starter systemet med opkald til det første telefonnummer som er lagret. Hvis der ikke bliver svaret fortsætter alarmen opkald til næste tlf.nr. osv. Hvis opkaldende ikke bliver besvaret indenfor 40 sek., starter systemet forfra og foretager opkald til det første telefonnummer igen osv. Personen som besvare opkaldet vil høre den indtalte alarm besked. Derefter kan følgende valg muligheder benyttes: Tast (#) på telefonen for at bekræfte alarmen og læg røret på. Systemet vil altid forsøge genopkald til det/de lagrede tlf. nr. indtil alarmen slukkes eller der tastes (#) på tlf. Tast tallet (1) på tlf. for at lytte i 20 sekunder, hvis man forsat vil lytte, tastes (1) igen. Tast tallet (2) på tlf. for at starte sirenen. Tast tallet (3) på tlf. for at stoppe sirenen. Tast tallet (4#) på tlf. for aktivere GSM alarmpanelet igen. Tast tallet (5#) på tlf. for deaktiverer GSM alarmpanelet. Tast (*) for at høre den indtalte alarm besked. 7

8 El svigt funktion. GSM-boksen er udstyret med back-up batteri. Hvis der forekommer strømsvigt eller anden forstyrrelse i strømforsyningen, udsender GSM-boksen en SMS besked, hvori der står AC power shut off. Når strømmen vender tilbage, udsender GSM-boksen SMS besked hvori der står (AC power recovered). Lang distance aktivering og brug af alarmen. Hvis man skulle forlade hjemmet uden at aktiver alarmen og ønsker den aktiveret, gøres det på følgende måde: Ring til telefonnummeret i GSM-boksen, efter tre ring, får man automatisk kontakt til systemet og man hører to Bip som angiver at der er kontakt. Derefter tastes Password(4 cifre) som aktiverer opsætningen til lang distance brug, hvis Password er korrekt, høres to Bip som respons på korrekt Password, hvis Password ikke er korrekt, høres et konstant Bip, hvis man indtaster forkert Password tre gange bliver forbindelsen afbrudt. Når det korrekte Password er indtastet og de to Bip har lydt, kan man via telefonen styre alarmen: Tastes 1. på tlf. er der medhør på fra GSM-boksen. Tastes 2. på tlf. hyler sirenen. Tastes 3. på tlf. slukkes sirenen. Tastes 4. på tlf. aktiveres alarmen. Tastes 5. på tlf. deaktiveres alarmen. Tastes (#) på tlf. afbrydes forbindelsen/opkaldet. 8

9 Aktivering af SMS opsætningen. På programmeringsfjernbetjeningen tastes (# 0 * tlf. nr. #) for at lagre det mobil tlf. nr. systemet skal bruge for at sende (alarm SMS), hvis alarmen skulle blive sat i gang. Det kunne se således ud: ( # 0 * # ). Hvis man ikke ønsker denne funktion, tastes (# 0 * #) derefter høres to Bip som indikerer at opsætningen er modtaget. Styring af alarmen via SMS. Udover muligheden for at aktivere/deaktivere alarmen via tlf. kan man også aktivere/deaktivere alarmen via SMS. Når man indtaster det rigtige password og ordre, kan alarmen aktiveres/deaktiveres. For at aktivere alarmen skrives password (4cifre)ARM f.eks. 1234ARM hvis Password og ordren er korrekt, aktiveres alarmen. For at deaktiverer alarmen skrives Password(4 cifre)disarm f.eks. 1234DISARM, hvis Password og ordren er korrekt, deaktiveres alarmen. Sirenen tændes/slukkes med: Password(4 cifre) ONSIREN. Derefter starter sirenen Password(4 cifre) OFFSIREN. Derefter slukker sirenen. Note: Der skal tastes store bogstaver uden mellemrum, f.eks. (1234ArM) bliver ikke godkendt af systemet, det skal være: (1234ARM). 9

10 Specifikationer 1. GSM-boksen: AC/6DC, 2 A 2. Med antenne: modtagelse op til 100 meters afstand. 3. Standby spænding: <90mA. 4. Alarm spænding: <200mA. 5. EL forbrug: 0.5W. Trådløs frekvens: 433MHz el. 315MHz. Birkegaarden anbefaler alle kunder at man ca. hver 3. måned tjekker batterierne for at være sikker på at anlægget virker optimalt. Batterier kan med fordel købes hos Birkegaarden. Ligeledes kan der enkelte steder i landet forekomme signalforstyrrelser på grund af magnetfelt fra bl.a. nærtliggende højspændingsledninger Det kan enkelte steder være umuligt på grund af ovenstående at benytte trådløse alarmanlæg og i sådan tilfælde anbefaler Birkegaarden at man montere et kabelforbundet alarmanlæg. GSM-boksen ringer ikke op. 1. Kontrollerer at der er penge på SIM-kortet SVAR: Indsæt penge på kortet og anlægget virker igen. 2. Der anvendes et andet SIM-kort end det der fulgte med anlægget. SVAR: Anvend det medfølgende kort fra Telia, da der er udbyder der ikke samarbejder med anlægget og i så fald vil anlægget ikke ringe op. 3. Ovenstående er ok, men anlægget ringer stadig ikke op. SVAR: kontrollerer at anlægget har netværks forbindelse. Hvis dette er tilfældet, kontrollerer da om SIM-kortet er isat korrekt og flyt evt. GSM-boksen til en anden position, med bedre dækning. 4. Der er dækning men anlægget virker stadig ikke. SVAR: Installations vejledningen på siden 3 er ikke fulgt, gentag denne. Hvis anlægget stadig ikke virker, kontakt da Birkegården A/S service teknikker for udbedring af fejlen. 10

11 Mulige opsætnings ordre. # 0 * tlf. nr. #(Modtage SMS besked fra alarmen). # 1 * tlf. nr. # (Første tlf. nr. ved alarm). # 2 * tlf. nr. # (Anden tlf. nr. ved alarm). # 3 * tlf. nr. # (Tredje tlf. nr. ved alarm). # 4 * tlf. nr. # (Fjerde tlf. nr. ved alarm). # 5 * tlf. nr. # (Femte tlf. nr. ved alarm). # 6 * tlf. nr. # (Sjette tlf. nr. ved alarm). # 8 * Bruger ID# (Opsætning til overvågnings system). # 9 * 0 # (Lydløs alarm). # 9 * 1 # (Phonic alarm). # 9 * 2 # (Deaktivere sirene lyd under brug af fjernbetjening). # 9 * 3 # (Aktivere sirene lyd under brug af fjernbetjening). # 9 * 4? # (Sirene hyle tid,(?) står for tiden). # 9 * 80 Password # indtale besked (Optagelse af alarm besked) # 9 * 69 Password # (System reset til standard opsætning) 11

12 Zone ID kode 32-zone ALARM MÅDE Anden metode Aktiv periode zone Overfaldsalarm 24 timer zone Infrarød sensor Når alarm er aktiv zone Dør magnet Når alarm er aktiv zone Gas alarm 24 timer zone Røg alarm 24 timer zone 6. zone zone 7. zone zone 8. zone zone 9. zone zone 10. zone zone 11. zone zone 12. zone 12

13 Garantibestemmelser for GSM alarm AL-01 og 02. Producenten PolyMath yder 2 års garanti fra købsdato mod materiale og fabrikationsfejl på GSM alarmen (i det efterfølgende kaldet alarmen). PolyMath og importøren Birkegården A/S har tilknyttet autoriserede reparatører der vil reparere enhver fejl eller udskifte beskadigede dele på alarmen under denne garanti. Birkegården A/S vil, så vidt dette er muligt, forsøge at udføre reparationen i Deres hjem, ellers ved at den beskadigede del returneres til den aut. forhandler hvor den blev købt eller til afdelingen for kvalitetssikring, Birkegården A/S, Osvej 83-85, 4040 Jyllinge, DK, med portoen betalt og købs kvitteringen vedlagt, eller alarmen kan, med skriftlig bemyndigelse fra Birkegården A/S, sendes til enhver anden person der er autoriseret til at udføre garantiservice på alarmen. Oplysninger vedrørende hvilke andre personer der er autoriseret til at udføre garantiservice, fås ved skriftlig henvendelse til Birkegården A/S, Osvej 83-85, 4040 Jyllinge, eller telefonisk på Såfremt alarmen eller dele heraf efter inspektion bekræftes at være defekt(e) i materiale eller udførelse, vil de(n) del(e) blive repareret eller udskiftet efter PolyMath s eller Birkegården A/S valg af reparatør, og returneret til ejeren. Ved forsendelse til Birkegården A/S betaler ejeren selv for fragt + porto. Ingen refundering for udskiftning af defekte dele eller service udført i garantiperioden vil blive givet, såfremt dette arbejde er udført af andre end den autoriserede forhandler/reparatør medmindre der først foreligger en skriftlig bemyndigelse fra Birkegården A/S. Birkegården A/S vil garantere at enhver reparation udført af Birkegården A/S eller dens tilknyttede reparatører, max må tage 24 timer på hverdage efter modtagelsen af den defekte del. Ellers vil der blive stillet en ny alarm til disposition for kunden uden beregning i reparationsperioden. For at denne garanti kan træde i kraft, skal der forefindes en slutseddel med dato for købet, serienummer og underskrift af den autoriserede forhandler/reparatør. 13

14 Denne garanti dækker ikke: 1. Brug af alarmen til handelsformål, i institutioner, til erhvervseller udlejningsformål eller andre formål udenfor privat husholdning. Her er garantien 1 år. 2. Alm. sliddele som skiver og batterier. 3. Beskadigelse forårsaget af misbrug eller forsømmelse. 4. Skader forårsaget af fejlmontage af uautoriseret personer, såsom: Fugtskader på elektronik, defekte mekaniske dele, ledninger eller beskadigede komponenter. 5. Beskadigelse som følge af servicearbejde udført af andre end Birkegården A/S eller dennes autoriserede forhandlere/ reparatører. Denne garanti erklæres ugyldig og ude af kraft, medmindre samtlige følgende betingelser er overholdt: 1. Alarmen er købt af en autoriseret forhandler eller af en kunde der har købt produktet af en autoriseret forhandler inden for de sidste 2 år. 2. At alarmen er anvendt i overensstemmelse med brugervejledningen. 3. Fabrikantens serienummer på alarmen ikke er blevet ændret, udvisket eller fjernet. 4. At der kun er anvendt originale alarmen reservedele. På enhver reparation af en fejl eller udskiftning af defekt del under denne garanti, garanteres 1 år s garanti eller indtil den oprindelige garantiperiodes udløb, alt efter hvad der kommer først. Der er ingen anden udtrykkelig garanti gældende for alarmen, ud over købelovens alm. bestemmelser. Hverken PolyMath eller dets autoriserede forhandlere påtager eller bemyndiger nogen at påtage sig yderligere ansvar end det i garantien gældende. Eventuel ugyldiggørelse af dele af denne garanti påvirker ikke gyldigheden af resten. 14

15 Fingerprint Technology Birkegården A/S Osvej 83, 4040 Jyllinge, Danmark. Tel: Fax:

16 Kodelås Høj kvalitet og sikkerhed uden brug af nøgler 10 individuelle koder, valgfri 1 10 cifre Passer på alm. låsekasser og 3 punkt låse Kan monteres både på inder og yderdøre Vejrbestandig lås, til og frakobling af alarmsystem, kan åbnes/låses fra både inder og yderside med kode. Fingeraftrykslås Husker 99 fingeraftryk 1 valgfri kode med valgfri 1 10 cifre Høj kvalitet og sikkerhed uden brug af nøgler Passer på alm. låsekasser og 3 punkt låse Kan monteres både på inder og yderdøre GSM Alarm 1 GSM modul 1 Rumsensor og 1 Dørmagnet 2 fjernbetjeninger 1 Sirene 1 programmeringsenhed og strømforsyning Fingerprint Technology Birkegården A/S

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1. Brugsanvisning GSM Bilalarm system Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Kort om bilalarmen...2

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Alle vores GSM alarmer kan

Alle vores GSM alarmer kan Alle vores GSM alarmer kan Sender SMS eller ringer op ved alarm. Kan styres af App fra iphone og Android. Tidsforsinket til- og frakobling. Skal-sikring med nattilkobling. Sender SMS ved strømsvigt. Med

Læs mere

Nøglefrit låsesystem

Nøglefrit låsesystem Nøglefrit låsesystem Låsene i denne serie er udviklet i samarbejde med den verdensberømte designvirksomhed Designit i Århus, som er kendt for at udvikle design til blandt andre Bang & Olufsen, Stelton

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

GRIPO trådløs alarm 6840

GRIPO trådløs alarm 6840 GRIPO trådløs alarm 6840 INTRODUKTION Din GRIPO O-net alarm er designet til at beskytte din ejendom, og virker ved at modtage trådløst fra dine O-net dele. Ved aktivering kan din GRIPO O-net alarm virke

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let on, llati a t s in el enk ing! mer m a gr pro Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

CA hjertestarterskab - din garanti for en tryg opbevaring!

CA hjertestarterskab - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab - din garanti for en tryg opbevaring! GSM/SMS kommunikation Elektronisk kodelås Sirene og blåt blink Termostatstyret varme Blæser for ventilation Batteribackup Isoleret rustfri skab

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Indholdsoversigt Beskrivelse... 3 AZOR kit komponenter... 4 Installation... 7 Betjening af AZOR... 13 Indstillinger... 17 System udvidelse...

Indholdsoversigt Beskrivelse... 3 AZOR kit komponenter... 4 Installation... 7 Betjening af AZOR... 13 Indstillinger... 17 System udvidelse... Manual version 2.1 Indholdsoversigt Beskrivelse... 3 AZOR kit komponenter... 4 AZ-10K GSM central... 4 AZ-10D RFID læser... 5 AZ-10M magnet kontakt... 5 AZ-10P PIR detektor... 6 Installation... 7 Magnet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere