Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!"

Transkript

1 Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1

2 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der kan forstyrre signalet. 2. Ved montering af bevægelses sensorer, er det vigtigt at de ikke monteres tæt ved varme/kulde kilde, f. eks brændeovn, eller aircondition, da dette kan give fejlalarmer. Bevægelses sensorer skal altid monteres med lyset, hvilket betyder at de skal monteres på den væg der har vindue eller lysindfald. Følg disse tips for at undgå fejl alarmer. Systemets basisfunktioner: - 7 trådførte zoner og 99 trådløse zoner. - LCD skærm med Ur. - Indstilling af tid for til/frakobling - Kan lagre 6 telefonnumre for opringning og 3 mobilnumre for SMS. - Indspilning af hilsen ved alarm 10 sekunder. - Du kan ringe til og fra alarmen som en alm. telefon. - Indstilling for automatisk til/fra på bestemte tidspunkter. - Forsinkelse ved ud /ind passering på - Sender sms ved strømafbrydelse når systemet er slået til. - Spy funktion, der gør at du kan aflytte hvad der sker i rummet - Fjernbetjening der kan slå alarmen til/fra, overfaldsknap, aktivering af skalsikring. - Industriel gsm modul, der gør at den er meget driftsikker - Kan anvendes overalt i verden. - 4-cifret pinkode der øger sikkerheden - Du kan vælge om sirenen skal aktiveres ved alarm eller ikke. - Batteri backup der sikrer at systemet er aktivt i 12 timer, selv om der er strøm afbrydelse. - Trådløse enheder der er nemme at installere 2

3 Hovedenhedens forside: Hovedenhedens bagside: Bagsidens tilkoplingspanel: 3

4 LCD Display: Funktions indstillinger: Opstart Dit simkort skal du sætte i din egen telefon, og slå den 4 cifrede kode fra. Tjek at simkortet ikke har tilkoblet tjenester, eller gemte kontakter på simkortet. Simkortet skal kunne ringe og sende sms. Herefter indsæt simkortet når hovedenheden er slukket. Når simkortet er installeret korrekt, kan du tænde for enheden. Ved montering af sirene i bagsidens panel, skal enheden være slukket for at undgå elektrisk kortslutning, som kan skade hovedenheden. Når dette er korrekt udført vil enheden starte med at alle dioder lyser rødt, og efter 2 sekunder hører du et langt bip, hvilket betyder at enheden er aktiv. Efter ca. 20 sekunder slukker gsm ikonet, og du hører atter et bip der indikerer at enheden og simkortet er installeret korrekt. Kontroll av GSM signal: Kontrol af gsm modtagning gøres ved at sætte enheden i setup mode, og tryk [81] og godkend med [#]. Hovedenheden afgiver et langt bip, og kommer til at vise styrken på modtagelsen af gsm signalet. Styrken bør ikke være lavere end 07, såfremt den er det, skal du finde et andet sted at montere hovedenheden. Kontrol af sensor modtagning: For bedste modtagning af trådløse signaler, skal du sætte enheden så centralt som muligt i huset, og ikke for nær store metalgenstande, eller andet som kan forstyrre hovedenheden. Sæt alarmen i indkodnings mode Når enheden er tændt, skal du trykke 8888 og [#]. Alarmen siger nu please enter instructions. Samtidig kommer [SET] indikatoren at tændes og [0000] vises på displayet. Så længe systemet er i indkodnings mode kan du ændre indstillinger, systemet går automatisk tilbage til normal hvis du ikke har trykket på en knap i 40 sekunder. Du kan også trykke [*] og [#] for at komme ud af indstillings mode. 4

5 For at nulstille enheden og komme tilbage til fabriksindstillinger Når enheden er tændt tast [ ] og tast [#] for at godkende. Alle LED lamper kommer til at lyse i 2 sekunder, og du hører et langt bip. Inkodning af fjernbetjeninger. Sæt enheden i indkodnings mode og tryk [20] tast nummeret på fjernbetjeningen [1-8] og tast [#] for at godkende. Hovedenheden vil nu afgive et langt bip, og vil sige trigger remote controll. [ ] tændes, tryk på en af knapperne på fjernbetjeningen og enheden kommer til at afgive et langt bip, du hører coding completed. [ ] Indikatoren slukker hvilket indikerer at indkodningen er udført korrekt. [20] [A] [#] [A] Er fjernbetjeningens nummer (1-8). Du kan max have 8 fjernbetjeninger. Ekstra kodepanel Indkodes som en fjernbetjening. Hvis du aktiverer alarmen med et eksternt kodepanel, kan du ikke anvende forsinkelse som når du til/fra kobler alarmen fra hovedenheden. Slet en fjerbetjening fra hovedenheden: Sæt enheden i indkodnings mode og tast [21] tast fjernbetjeningens nummer [1-8] og tryk [#] for at godkende. Hovedenheden kommer til at afgive langt bip [Signal] indikatoren blinker en gang. Hovedenheden siger delete finished. [21] [A] [#] [A] Er nummeret på fjernbetjeningen (1-8). Inkodning af flere sensorer: Sæt enheden i indkodnings mode og tast [23], tast det zonenummer du vil anvende [01-99] tryk [#] for at godkende. Langt bip, og zone nummeret vises på displayet. Hovedenheden siger trigger detector aktiver en sensor ved at tænde den, når hovedenheden afgiver et bip, og den røde signal lampe lyser, er den indkodet i systemet. coding finished. [ ]. Sluk herefter sensoren igen, og gå videre til den næste [23] [XX] [#] [XX] er nummeret på zonen (01-99) Slet en sensor: Sæt enheden i indkodnings mode og tast [24], skriv hvilken zone du vil slette [1-99] tryk [#] for at godkende. Hovedenheden afgiver et langt bip, og zone indikatoren blinker 1 gang. Hovedenheden siger delete finished [24] [XX] [#] [XX] er zone nummeret (01-99) Ændre Password: 1. Ændre det password du anvender til at slå alarmen til/fra Sæt enheden i indkodnings mode og tast [30], derefter taster du det nye password og godkender med[#]. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger password changed. 5

6 [30] [XXXX] [#] [XXXX] er det nye password. 2.Ændre password til indkodnings mode. Sæt enheden i indkodnings mode og tast [31], derefter taster du det nye password og godkender med[#]. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger password changed. [31] [XXXX] [#] [XXXX] er det nye password. Pasword som du anvender til at slå alarmen til/fra, og indkodnings mode, kan ikke være det samme. Indstil tid/dato: Sæt enheden i indkodnings mode og tast [32], tast de sidste 2 cifre i årstallet, f. eks 12 [AA], 2 cifre for måned[bb], to cifre for dag[cc],to cifre for time[dd], to cifre for minutter[ee] og 2 cifre for sekunder[ff] godkend med [#]. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger setting finished. [32] [AA] [B] [CC] [DD] [EE] [FF] [#] Indstillinger for automatisk til/frakobling: Aktivering: Sæt enheden i indkodnings mode og tast [33]-[35], skriv herefter timen[aa] og minutter [B] alarmen skal slå til, og afslut med [#]. Hovedenheden siger settings finished [XX] [AA] [B] [#] [XX] du kan indstille 3 tider fra (33-35) Slå alarm fra automatisk/tid: Sæt enheden i indkodnings mode og tast [36]-[38], skriv herefter timen[aa] og minutter [B] alarmen skal slå til, og afslut med [#]. Hovedenheden siger settings finished [XX] [AA] [B] [#] [XX] du kan indstille 3 tider til (36-38) F. eks slå fra [36] [AA] [B] [#] Slå automatisk tids aktivering til/fra: Sæt enheden i indkodnings mode og tast [39], tast derefter [1] for at aktivere [0] for at slå fra, afslut med at godkende med [#]. Hovedenheden siger setting finished. [39] [1/0] [#] Programmer hvilke numre der skal have sms ved alarm De telefonnumre som du taster ind i systemet får en sms ved alarm. Du kan lægge 3 numre ind som får sms. Sæt enheden i indkodnings mode [57]-[59], herefter skriver du hviket mobilnummer der skal have sms ved alarm. Afslut med [#]. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger setting finished. 6

7 [XX] [YY..YY] [#] XX 57 angiver den første mobiltelefon der får sms, 58 er nummer 2, og 59 er nummer 3. YY..YY er mobil nummeret Eksempel. Du skal lægge telefonnummer som det første til at få sms. Tast 8888# #. Herefter gentager du proceduren med de efterfølgende numre Slet et nummer der får sms ved alarm: Sæt enheden i indkodnings mode [57]-[59], godkend med [#]. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger setting finished [XX] [#] XX angiver hvilket nummer der skal slettes. Programmer hvilke numre der skal have opringning ved alarm De numre som du taster ind i systemet får en opringning ved alarm. Du kan lægge 5 numre ind som får opringning. Sæt enheden i indkodnings mode [51]-[55], herefter skriver du hvilket telefonnummer der skal have opringning ved alarm. Afslut med [#]. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger setting finished. [XX] [YY..YY] [#] XX 51 angiver den første mobiltelefon der får opringning, 52 er nummer 2, og 53 er nummer osv. YY..YY er telefonnummeret Eksempel. Du skal lægge telefonnummer som det første til at få opringning. Tast 8888# #. Herefter gentager du proceduren med de efterfølgende numre Slet et nummer der får opringning ved alarm: Sæt enheden i indkodnings mode [51]-[55], godkend med [#]. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger setting finished [XX] [#] XX angiver hvilket nummer der skal slettes. 7

8 Programering af zoner: Du kan ændre indstillinger i de enkelte zoner, og navngive zoner, samt om der skal være forsikelse, eller sirenen skal være aktiv eller passiv ved hver enkelt zone. Sæt enheden i indkodnings mode [60] herefter zone nummeret [01]-[99] herefter type[1]- [4], herefter navn [1]-[8] herefter om sirene skal være aktiv/inaktiv [0]/[1], herefter godkender du med [#]. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger setting finished [60] [AA] [B] [C] [D] [#] Eksempel: [60] [02] [2] [5] [1] [#] [60] [zon-2] [40sek forsinkelse] [Hall Alarm] [sirene på] [#] AA: er zone nummer (01-99) Eksempel zone 2 tast 8888# # zone 2 er nu med 40 sekunders forsinkelse, den er kodet ind som dør alarm, og sirenen er aktiv ved alarm. B: Zontyp [1] Realtids alarm [2] 40 sekunders forsinkelse [3] 24 timers zone [4] Inaktiv zone C: Zone lokalisering [1] SOS Alarm [2] Fire Alarm (Brandalarm) [3] Gas Leak Alarm (Gas lækage alarm) [4] Door Alarm (Dør alarm) [5] Hall Alarm [6] Window Alarm (viduesalarm) [7] Balcony Alarm (Balkong alarm) [8] Perimiter Alarm (Områdealarm) D: Sirene på/af [1] on [0] off Skalsikring, aktiver sensorer når du er hjemme, eller dele af alarmen: Her kan du vælge hvilke zoner der skal være på skalsikring, f. eks vil du gerne have at dine døre og vinduer er sikret om natten når du sover. Vælg de zoner der skal være på skalsikring. Du aktiverer dem ved at trykke på fjernbetjeningens homearm eller på hovedpanelets knap (Homearm) Sæt enheden i indkodnings mode [61] vælg zone [0]-[99], herefter om sirenen skal være aktiv/inaktiv ved alarm [0]/[1], herefter godkender du med [#]. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger setting finished [61] [XX] [A] [#] XX är zon numret A er [0] Sender sms og opringning, men ingen sirene. [1] Sender sms og opringning, samt sirenen er aktiv. Eksempel: Zone 2 skal være skalsikring, samt sirenen skal være aktiv. Tast 8888#61021# 8

9 Indspilning av meddelelse: Sæt enheden i indkodnings mode [701], herefter taster du [#]. Hovedenheden afgiver et langt bip, og du kan efter 10 sekunders nedtælling starte din indtaling [ ]. Tal med ca. 30 cm afstand fra hovedenheden [701] [#] Instillinger for sirene: Sæt enheden i indkodnings mode [75], Du kan her vælge om sirenen skal afgive bip ved fra/tilkobling af alarmen[0]/[1], tryk [#] for at godkende. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger setting finished [75] [A] [#] Sirene af [0] Sirene på [1] Standard indstilling sirene af [0]. Drift instruktion: System status: (Der findes 3 forskellige status). Aktiveret: Zone 1-99 udløser alarm ved aktivering. Skalsikring(homearm): De zoner som er valgt til homearm, er aktive når du er hjemme, ved aktivering. 24 timer overvågning, f. eks en brand eller gas sensor der skal være aktiv uanset om alarmen er slået til eller fra. Fjernbetjeningens funktioner: Du har 4 knapper på fjernbetjeningen til at aktivere følgende: Out arm,(alle sensorer er aktiveret) home arm(udvalgte sensorer er aktiveret), Overfaldsalarm, Slå alarm fra Out arm: Tryk Avaktiverad: Tryk Home arm: Tryk Overfaldsalarm alarm: Tryk (alarmen sender sms og opringning, med det samme, dog er sirenen ikke aktiv ved overfald(hemmelig alarm). Kodepanelets funktioner på hovedenhed: Out Arm: Alle sensorer er aktive. Tryk [Out Arm ] efter 100 bip er alarmen aktiv [Out Arm] blinker, så du kan se at denne er aktiv Home Arm: Udvalgte sensorer kobles til 9

10 Tryk på denne knap for at aktivere skalsikring [At Home ] Aktiver med fjernbetjening, tryk denne knap [ ] Slå alarmen fra: Når alarmen er slået fra, kommer der ikke sms, eller opringning, dog vil de sensorer der er på 24 timers overvågning udløse Tast dit password på alarmen standard 1234 og [#] for at godkende Slå alarmen fra via hovedenheden[password] [#] Slå fra med fjernbetjening. Tryk [ ] Kommandoer ved fjernstyring af alarmen via din mobiltelefon: Det første nummer der er indtastet i systemet der skal have opringning bliver ringet op, og derefter det næste. Alarmen ringer op 3 gange til hvert nummer, mm du tager telefonen. Når telefonen har ringet til sig kan du gøre følgende: Tryk [*] for at høre instruktioner. Tryk [1] Alarmen slutter med at hyle, og går tilbage til armeret tilstand. Tryk [2] Hovedenheden slår alarmen fra. Tryk [3] Slukker sirenen og afventer zonen i 30 sekunder, hvor den indbyggede microfon afslører hvad der sker i rummet, tryk 3 for at aflytte yderligere 30 sekunder Tryk [4] Du kan have 2 vejs kommunikation med den alarmen, således at du kan tale med en eventuel person i rummet. Fjernstyring af hovedenheden fra din mobiltelefon: Ring til alarmen fra din telefon, du hører nu Please enter password. Når du har indtastet korrekt pasword, siger alarmen Press one to arm, Press two to disarm, Press 3 for Monitor, Press four to Intercom. Hvis dit password ikke er korrekt, beder den om at du indtaster det igen. Tryk [1] Slå til, du hører System armed. Tryk [2] Slå fra, du hører System disarmed. Tryk [3] Aflyt rummet i 30 sekunder, tryk 3 for yderligere 30 sekunder Tryk [4] Du kan have 2 vejs kommunikation med den alarmen, således at du kan tale med en eventuel person i rummet. Overfaldsalarm: Tryk [ ] på hovedenheden eller [ ] på fjernbetjeningen. Alarmen ringer til de numre som er i systemet. At ringe med hovedenheden: Du kan anvende alarmen som alm. Telefon. Du taster nummeret du vil ringe, og trykker derefter [ ] hovedenheden siger bip [Signal] indikatoren blinker. For at lægge på trykker du [ ]. Kontroller loggen på alarmen: 10

11 Tast [*0#] hovedenheden giver et bip og går i alarm log kontrol. Displayet viser alarmen, og du kan bladre i loggen ved at taste. Tryk [2] for at vise foregående alarm. Tryk [8] for at vise næste alarm. Tryk [*#] for at gå tilbage. Vedligehold: Selvom man anvender alarmen hver dag, er det altid en god ide at teste om alarmen sender sms, og opringning. Test alarmen 3-4 gange om året. Test batterier i Sensorene 3-4 gange om året. Bemærk: Skulle alarmen ikke virke, send til det eftersyn, da garantien ikke dækker hvis produktet er forsøgt adskilt eller åbnet. Undgå at tabe produktet, så det går i stykker. 11

12 Tekniske specifikationer: Input Voltage Standby Current Alarming Current Wireless Frequency GSM Frequency Back-up Battery Siren Volume DC12V/1A <55mA <450mA 433MHz, 2262/4.7MO 900/ 1800/ 1900MHz NI-HI AAA*6 DC7.2V 110dB Zon Arm Home arm Type Alarm Sirene information 1 X - Real-tid Døe alarm X 2 X - Real-tid Hall alarm X 3 X X Real-tid Vindue X alarm 4 X X Real-tid Balkong X larm 5 X X 24 timmars Brand alarm X 6 X X 24 timmars Gas alarm X Panik knap X X 24 timmars Panik alarm X - Real-tid Panik alarm X Trådet alarm X - Real-tid Panik alarm X Slå til/fra 1234 Fjernbetjening På Setup (lösenord) 8888 Sirene Af Sirene 180 sekunder 180 sekunder 12

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem 1 Indholdsfortegnelse El-installationen (Grundpakken)... 2 Funktioner på tværs af boligen... 3 Boligens funktioner rum for rum... 5 LK FUGA design Design Farve...

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere