Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!"

Transkript

1 Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1

2 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der kan forstyrre signalet. 2. Ved montering af bevægelses sensorer, er det vigtigt at de ikke monteres tæt ved varme/kulde kilde, f. eks brændeovn, eller aircondition, da dette kan give fejlalarmer. Bevægelses sensorer skal altid monteres med lyset, hvilket betyder at de skal monteres på den væg der har vindue eller lysindfald. Følg disse tips for at undgå fejl alarmer. Systemets basisfunktioner: - 7 trådførte zoner og 99 trådløse zoner. - LCD skærm med Ur. - Indstilling af tid for til/frakobling - Kan lagre 6 telefonnumre for opringning og 3 mobilnumre for SMS. - Indspilning af hilsen ved alarm 10 sekunder. - Du kan ringe til og fra alarmen som en alm. telefon. - Indstilling for automatisk til/fra på bestemte tidspunkter. - Forsinkelse ved ud /ind passering på - Sender sms ved strømafbrydelse når systemet er slået til. - Spy funktion, der gør at du kan aflytte hvad der sker i rummet - Fjernbetjening der kan slå alarmen til/fra, overfaldsknap, aktivering af skalsikring. - Industriel gsm modul, der gør at den er meget driftsikker - Kan anvendes overalt i verden. - 4-cifret pinkode der øger sikkerheden - Du kan vælge om sirenen skal aktiveres ved alarm eller ikke. - Batteri backup der sikrer at systemet er aktivt i 12 timer, selv om der er strøm afbrydelse. - Trådløse enheder der er nemme at installere 2

3 Hovedenhedens forside: Hovedenhedens bagside: Bagsidens tilkoplingspanel: 3

4 LCD Display: Funktions indstillinger: Opstart Dit simkort skal du sætte i din egen telefon, og slå den 4 cifrede kode fra. Tjek at simkortet ikke har tilkoblet tjenester, eller gemte kontakter på simkortet. Simkortet skal kunne ringe og sende sms. Herefter indsæt simkortet når hovedenheden er slukket. Når simkortet er installeret korrekt, kan du tænde for enheden. Ved montering af sirene i bagsidens panel, skal enheden være slukket for at undgå elektrisk kortslutning, som kan skade hovedenheden. Når dette er korrekt udført vil enheden starte med at alle dioder lyser rødt, og efter 2 sekunder hører du et langt bip, hvilket betyder at enheden er aktiv. Efter ca. 20 sekunder slukker gsm ikonet, og du hører atter et bip der indikerer at enheden og simkortet er installeret korrekt. Kontroll av GSM signal: Kontrol af gsm modtagning gøres ved at sætte enheden i setup mode, og tryk [81] og godkend med [#]. Hovedenheden afgiver et langt bip, og kommer til at vise styrken på modtagelsen af gsm signalet. Styrken bør ikke være lavere end 07, såfremt den er det, skal du finde et andet sted at montere hovedenheden. Kontrol af sensor modtagning: For bedste modtagning af trådløse signaler, skal du sætte enheden så centralt som muligt i huset, og ikke for nær store metalgenstande, eller andet som kan forstyrre hovedenheden. Sæt alarmen i indkodnings mode Når enheden er tændt, skal du trykke 8888 og [#]. Alarmen siger nu please enter instructions. Samtidig kommer [SET] indikatoren at tændes og [0000] vises på displayet. Så længe systemet er i indkodnings mode kan du ændre indstillinger, systemet går automatisk tilbage til normal hvis du ikke har trykket på en knap i 40 sekunder. Du kan også trykke [*] og [#] for at komme ud af indstillings mode. 4

5 For at nulstille enheden og komme tilbage til fabriksindstillinger Når enheden er tændt tast [ ] og tast [#] for at godkende. Alle LED lamper kommer til at lyse i 2 sekunder, og du hører et langt bip. Inkodning af fjernbetjeninger. Sæt enheden i indkodnings mode og tryk [20] tast nummeret på fjernbetjeningen [1-8] og tast [#] for at godkende. Hovedenheden vil nu afgive et langt bip, og vil sige trigger remote controll. [ ] tændes, tryk på en af knapperne på fjernbetjeningen og enheden kommer til at afgive et langt bip, du hører coding completed. [ ] Indikatoren slukker hvilket indikerer at indkodningen er udført korrekt. [20] [A] [#] [A] Er fjernbetjeningens nummer (1-8). Du kan max have 8 fjernbetjeninger. Ekstra kodepanel Indkodes som en fjernbetjening. Hvis du aktiverer alarmen med et eksternt kodepanel, kan du ikke anvende forsinkelse som når du til/fra kobler alarmen fra hovedenheden. Slet en fjerbetjening fra hovedenheden: Sæt enheden i indkodnings mode og tast [21] tast fjernbetjeningens nummer [1-8] og tryk [#] for at godkende. Hovedenheden kommer til at afgive langt bip [Signal] indikatoren blinker en gang. Hovedenheden siger delete finished. [21] [A] [#] [A] Er nummeret på fjernbetjeningen (1-8). Inkodning af flere sensorer: Sæt enheden i indkodnings mode og tast [23], tast det zonenummer du vil anvende [01-99] tryk [#] for at godkende. Langt bip, og zone nummeret vises på displayet. Hovedenheden siger trigger detector aktiver en sensor ved at tænde den, når hovedenheden afgiver et bip, og den røde signal lampe lyser, er den indkodet i systemet. coding finished. [ ]. Sluk herefter sensoren igen, og gå videre til den næste [23] [XX] [#] [XX] er nummeret på zonen (01-99) Slet en sensor: Sæt enheden i indkodnings mode og tast [24], skriv hvilken zone du vil slette [1-99] tryk [#] for at godkende. Hovedenheden afgiver et langt bip, og zone indikatoren blinker 1 gang. Hovedenheden siger delete finished [24] [XX] [#] [XX] er zone nummeret (01-99) Ændre Password: 1. Ændre det password du anvender til at slå alarmen til/fra Sæt enheden i indkodnings mode og tast [30], derefter taster du det nye password og godkender med[#]. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger password changed. 5

6 [30] [XXXX] [#] [XXXX] er det nye password. 2.Ændre password til indkodnings mode. Sæt enheden i indkodnings mode og tast [31], derefter taster du det nye password og godkender med[#]. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger password changed. [31] [XXXX] [#] [XXXX] er det nye password. Pasword som du anvender til at slå alarmen til/fra, og indkodnings mode, kan ikke være det samme. Indstil tid/dato: Sæt enheden i indkodnings mode og tast [32], tast de sidste 2 cifre i årstallet, f. eks 12 [AA], 2 cifre for måned[bb], to cifre for dag[cc],to cifre for time[dd], to cifre for minutter[ee] og 2 cifre for sekunder[ff] godkend med [#]. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger setting finished. [32] [AA] [B] [CC] [DD] [EE] [FF] [#] Indstillinger for automatisk til/frakobling: Aktivering: Sæt enheden i indkodnings mode og tast [33]-[35], skriv herefter timen[aa] og minutter [B] alarmen skal slå til, og afslut med [#]. Hovedenheden siger settings finished [XX] [AA] [B] [#] [XX] du kan indstille 3 tider fra (33-35) Slå alarm fra automatisk/tid: Sæt enheden i indkodnings mode og tast [36]-[38], skriv herefter timen[aa] og minutter [B] alarmen skal slå til, og afslut med [#]. Hovedenheden siger settings finished [XX] [AA] [B] [#] [XX] du kan indstille 3 tider til (36-38) F. eks slå fra [36] [AA] [B] [#] Slå automatisk tids aktivering til/fra: Sæt enheden i indkodnings mode og tast [39], tast derefter [1] for at aktivere [0] for at slå fra, afslut med at godkende med [#]. Hovedenheden siger setting finished. [39] [1/0] [#] Programmer hvilke numre der skal have sms ved alarm De telefonnumre som du taster ind i systemet får en sms ved alarm. Du kan lægge 3 numre ind som får sms. Sæt enheden i indkodnings mode [57]-[59], herefter skriver du hviket mobilnummer der skal have sms ved alarm. Afslut med [#]. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger setting finished. 6

7 [XX] [YY..YY] [#] XX 57 angiver den første mobiltelefon der får sms, 58 er nummer 2, og 59 er nummer 3. YY..YY er mobil nummeret Eksempel. Du skal lægge telefonnummer som det første til at få sms. Tast 8888# #. Herefter gentager du proceduren med de efterfølgende numre Slet et nummer der får sms ved alarm: Sæt enheden i indkodnings mode [57]-[59], godkend med [#]. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger setting finished [XX] [#] XX angiver hvilket nummer der skal slettes. Programmer hvilke numre der skal have opringning ved alarm De numre som du taster ind i systemet får en opringning ved alarm. Du kan lægge 5 numre ind som får opringning. Sæt enheden i indkodnings mode [51]-[55], herefter skriver du hvilket telefonnummer der skal have opringning ved alarm. Afslut med [#]. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger setting finished. [XX] [YY..YY] [#] XX 51 angiver den første mobiltelefon der får opringning, 52 er nummer 2, og 53 er nummer osv. YY..YY er telefonnummeret Eksempel. Du skal lægge telefonnummer som det første til at få opringning. Tast 8888# #. Herefter gentager du proceduren med de efterfølgende numre Slet et nummer der får opringning ved alarm: Sæt enheden i indkodnings mode [51]-[55], godkend med [#]. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger setting finished [XX] [#] XX angiver hvilket nummer der skal slettes. 7

8 Programering af zoner: Du kan ændre indstillinger i de enkelte zoner, og navngive zoner, samt om der skal være forsikelse, eller sirenen skal være aktiv eller passiv ved hver enkelt zone. Sæt enheden i indkodnings mode [60] herefter zone nummeret [01]-[99] herefter type[1]- [4], herefter navn [1]-[8] herefter om sirene skal være aktiv/inaktiv [0]/[1], herefter godkender du med [#]. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger setting finished [60] [AA] [B] [C] [D] [#] Eksempel: [60] [02] [2] [5] [1] [#] [60] [zon-2] [40sek forsinkelse] [Hall Alarm] [sirene på] [#] AA: er zone nummer (01-99) Eksempel zone 2 tast 8888# # zone 2 er nu med 40 sekunders forsinkelse, den er kodet ind som dør alarm, og sirenen er aktiv ved alarm. B: Zontyp [1] Realtids alarm [2] 40 sekunders forsinkelse [3] 24 timers zone [4] Inaktiv zone C: Zone lokalisering [1] SOS Alarm [2] Fire Alarm (Brandalarm) [3] Gas Leak Alarm (Gas lækage alarm) [4] Door Alarm (Dør alarm) [5] Hall Alarm [6] Window Alarm (viduesalarm) [7] Balcony Alarm (Balkong alarm) [8] Perimiter Alarm (Områdealarm) D: Sirene på/af [1] on [0] off Skalsikring, aktiver sensorer når du er hjemme, eller dele af alarmen: Her kan du vælge hvilke zoner der skal være på skalsikring, f. eks vil du gerne have at dine døre og vinduer er sikret om natten når du sover. Vælg de zoner der skal være på skalsikring. Du aktiverer dem ved at trykke på fjernbetjeningens homearm eller på hovedpanelets knap (Homearm) Sæt enheden i indkodnings mode [61] vælg zone [0]-[99], herefter om sirenen skal være aktiv/inaktiv ved alarm [0]/[1], herefter godkender du med [#]. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger setting finished [61] [XX] [A] [#] XX är zon numret A er [0] Sender sms og opringning, men ingen sirene. [1] Sender sms og opringning, samt sirenen er aktiv. Eksempel: Zone 2 skal være skalsikring, samt sirenen skal være aktiv. Tast 8888#61021# 8

9 Indspilning av meddelelse: Sæt enheden i indkodnings mode [701], herefter taster du [#]. Hovedenheden afgiver et langt bip, og du kan efter 10 sekunders nedtælling starte din indtaling [ ]. Tal med ca. 30 cm afstand fra hovedenheden [701] [#] Instillinger for sirene: Sæt enheden i indkodnings mode [75], Du kan her vælge om sirenen skal afgive bip ved fra/tilkobling af alarmen[0]/[1], tryk [#] for at godkende. Hovedenheden afgiver et langt bip og hovedenheden siger setting finished [75] [A] [#] Sirene af [0] Sirene på [1] Standard indstilling sirene af [0]. Drift instruktion: System status: (Der findes 3 forskellige status). Aktiveret: Zone 1-99 udløser alarm ved aktivering. Skalsikring(homearm): De zoner som er valgt til homearm, er aktive når du er hjemme, ved aktivering. 24 timer overvågning, f. eks en brand eller gas sensor der skal være aktiv uanset om alarmen er slået til eller fra. Fjernbetjeningens funktioner: Du har 4 knapper på fjernbetjeningen til at aktivere følgende: Out arm,(alle sensorer er aktiveret) home arm(udvalgte sensorer er aktiveret), Overfaldsalarm, Slå alarm fra Out arm: Tryk Avaktiverad: Tryk Home arm: Tryk Overfaldsalarm alarm: Tryk (alarmen sender sms og opringning, med det samme, dog er sirenen ikke aktiv ved overfald(hemmelig alarm). Kodepanelets funktioner på hovedenhed: Out Arm: Alle sensorer er aktive. Tryk [Out Arm ] efter 100 bip er alarmen aktiv [Out Arm] blinker, så du kan se at denne er aktiv Home Arm: Udvalgte sensorer kobles til 9

10 Tryk på denne knap for at aktivere skalsikring [At Home ] Aktiver med fjernbetjening, tryk denne knap [ ] Slå alarmen fra: Når alarmen er slået fra, kommer der ikke sms, eller opringning, dog vil de sensorer der er på 24 timers overvågning udløse Tast dit password på alarmen standard 1234 og [#] for at godkende Slå alarmen fra via hovedenheden[password] [#] Slå fra med fjernbetjening. Tryk [ ] Kommandoer ved fjernstyring af alarmen via din mobiltelefon: Det første nummer der er indtastet i systemet der skal have opringning bliver ringet op, og derefter det næste. Alarmen ringer op 3 gange til hvert nummer, mm du tager telefonen. Når telefonen har ringet til sig kan du gøre følgende: Tryk [*] for at høre instruktioner. Tryk [1] Alarmen slutter med at hyle, og går tilbage til armeret tilstand. Tryk [2] Hovedenheden slår alarmen fra. Tryk [3] Slukker sirenen og afventer zonen i 30 sekunder, hvor den indbyggede microfon afslører hvad der sker i rummet, tryk 3 for at aflytte yderligere 30 sekunder Tryk [4] Du kan have 2 vejs kommunikation med den alarmen, således at du kan tale med en eventuel person i rummet. Fjernstyring af hovedenheden fra din mobiltelefon: Ring til alarmen fra din telefon, du hører nu Please enter password. Når du har indtastet korrekt pasword, siger alarmen Press one to arm, Press two to disarm, Press 3 for Monitor, Press four to Intercom. Hvis dit password ikke er korrekt, beder den om at du indtaster det igen. Tryk [1] Slå til, du hører System armed. Tryk [2] Slå fra, du hører System disarmed. Tryk [3] Aflyt rummet i 30 sekunder, tryk 3 for yderligere 30 sekunder Tryk [4] Du kan have 2 vejs kommunikation med den alarmen, således at du kan tale med en eventuel person i rummet. Overfaldsalarm: Tryk [ ] på hovedenheden eller [ ] på fjernbetjeningen. Alarmen ringer til de numre som er i systemet. At ringe med hovedenheden: Du kan anvende alarmen som alm. Telefon. Du taster nummeret du vil ringe, og trykker derefter [ ] hovedenheden siger bip [Signal] indikatoren blinker. For at lægge på trykker du [ ]. Kontroller loggen på alarmen: 10

11 Tast [*0#] hovedenheden giver et bip og går i alarm log kontrol. Displayet viser alarmen, og du kan bladre i loggen ved at taste. Tryk [2] for at vise foregående alarm. Tryk [8] for at vise næste alarm. Tryk [*#] for at gå tilbage. Vedligehold: Selvom man anvender alarmen hver dag, er det altid en god ide at teste om alarmen sender sms, og opringning. Test alarmen 3-4 gange om året. Test batterier i Sensorene 3-4 gange om året. Bemærk: Skulle alarmen ikke virke, send til det eftersyn, da garantien ikke dækker hvis produktet er forsøgt adskilt eller åbnet. Undgå at tabe produktet, så det går i stykker. 11

12 Tekniske specifikationer: Input Voltage Standby Current Alarming Current Wireless Frequency GSM Frequency Back-up Battery Siren Volume DC12V/1A <55mA <450mA 433MHz, 2262/4.7MO 900/ 1800/ 1900MHz NI-HI AAA*6 DC7.2V 110dB Zon Arm Home arm Type Alarm Sirene information 1 X - Real-tid Døe alarm X 2 X - Real-tid Hall alarm X 3 X X Real-tid Vindue X alarm 4 X X Real-tid Balkong X larm 5 X X 24 timmars Brand alarm X 6 X X 24 timmars Gas alarm X Panik knap X X 24 timmars Panik alarm X - Real-tid Panik alarm X Trådet alarm X - Real-tid Panik alarm X Slå til/fra 1234 Fjernbetjening På Setup (lösenord) 8888 Sirene Af Sirene 180 sekunder 180 sekunder 12

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm Indhold Beskrivelse af funktioner... 3 Standard koder... 4 Slå alarmen til og fra med tastaturet... 5 Dato og klokkeslæt... 6 Ændring af brugerkode... 7 Ændring af administratorkode... 8 Indkodning af

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Manual til Trådløst Sirene m. flash

Manual til Trådløst Sirene m. flash Manual til Trådløst Sirene m. flash Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indkodning af indendørs trådløs sirene... 4 Indkodning i Miracas DK080 alarmer... 4 Indkodning i Miracas PRO DK180 alarmer... 5 Indkodning

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1. Brugsanvisning GSM Bilalarm system Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Kort om bilalarmen...2

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION 4 1.2 SPECIFIKATIONER 4 2 KOM GODT IGANG 5 2.1 KLARGØR ALARMPANELET 5 2.1.1 ÅBEN ALARMPANELET OG INDSÆT SIM KORTET 5 2.1.2 TILSLUT TRÅDEDE ENHEDER: 6 2.1.3 TILSLUT STRØM

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800.

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. MVT800 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 [ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 Indholdsfortegnelse 1. Alarmen i grundtræk 1.1. Oversigt over alarmen 4 1.2. Alarmpakken indeholder 5 1.3. Displayet 6 1.4. Tastaturet 7 1.5. Menustruktur

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere