Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Alarm System AS-400

2 Indholdsfortegnelse Egenskaber Funktioner Installation Initialisering System Indstillinger føj Fjernbetjening Fjern Fjernbetjening føj Overvågningszone Fjern Overvågningszone Skift placering af overvågningszone Skift tilstand på overvågningszone Sirene aktiveret/deaktiveret Forsinkelse af alarm Dør Sensor Dørklokke Telefonnummer Telefonnummer Ændre/fjerne SMS Nummer SMS Nummer Ændre/fjerne Lydoptagelse Tale Dato Tid Tidsaktivering Tidsdeaktivering Trådløs fjernbetjening Forbindelse af trådløs sirene Programmering af trådløs sirene Bruger/Operate Password Program Password Aktiverings Forsinkelse Alarm Forsinkelse Talefunktion Sirene LCD Belysning Sirene i SOS Mode Tastetoner Sprog Fabriksindstillinger IMEI CODE (Produktnummer) Aktiveringsoptagelser Alarmoptagelse System Version Daglige indtastningsmuligheder System Deaktivering System Aktivering System Home/Overvågning Alarm Styring Fjernstyring af alarm SOS/Overfaldsalarm Pleje og vedligeholdelse Indeholder Tekniske Data Forklaring DANSK DANSK 03

3 Installation Alarm Panel Installation: For at udnytte enheden bedst muligt, placeres dette i midten af overvågningsområdet. Vær opmærksom på, at større metaldele ikke står i nærheden. Desuden må der ikke være barrierer, som armeret beton, branddøre osv. i vejen. Installation 1. Alarm Status Power: Signal: Alarm: Lyser = Strøm Normatl Blinker alle i 2 sekunder = Strøm fra batteri Lyser = Wireless Signal OK Lyser = Alarm Display LCD display med opløsning på 128x64 pixel 3. Touch Tastatur (Tryk ikke for hårdt på tasterne.) Aktiveret Slet/bage Home/Overvågning Deaktiveret Bekræft (i Standby Mode SOS Alarm) Alarm GND 12 V GND Z1 GND Z2 GND COM NC 4. Afbryder 5. SIM Kort Slot 6. PSTN Telefonkabel 7. System Udgange 1 Alarm Positiv Sirene 2 GND Negativ Sirene 3 12 V 12 V Strøm-udgang 4 GND Jord 5 Z1 Kabel-Anschluss 1; keine Sensoren 6 GND Jord 7 Z2 Kabel-Anschluss 2, keine Sensoren 8 GND Jord 9 COM Relæ Udgang Åben 10 NC Relæ Udgang Lukket Vigtigt: Hvis Alarmsystemet tilkobles den bestående telefonledning, kan man ikke længere modtage opkald. slut derfor alarmsystemet til en separat telefonledning, som ikke bliver benyttet. Som regel er der (ved telefon-forbindelse) op til 3 opkaldsnumre til rådighed. Skulle dette ikke være tilfældet, skal telefonleverandøren kontaktes. 04 DANSK DANSK 05

4 Initialisering 1. Sluk enheden 2. Læg SIM-kortet i eller forbind enheden med et telefonkabel 3. slut 12V adapter og sluk enheden. Systeminitialisering starter. 4. Systemet forbinder sig med netværket, og der kommer en lang signaltone. 5. Nu er systemet klar. føjelse af fjernbetjening Systemet understøtter maksimalt 8 fjernbetjeninger. I program-tilstand vælges Remote control. Vælg den ønskede fjernbetjening, og tryk på forbind og derefter bekræft. Enheden er nu klar til at forbinde. Tryk på en taste på den ønskede fjernbetjening og bekræft igen. Indstillinger Alle indstillinger bliver indstillet i menuen. For at komme til menuen, indtastes (i deaktiveret tilstand) program password (standard ). Afsluttende trykkes på bekræftelsestasten. Efter en signaltone, kommer man ind i menuen. 1. menupunkt er Remote control. Bemærk: Man kan navigere i menuen med: 2 = Op 8 = Ned 4 = Venstre 6 = Højre Vælg Remote control Vælg Pair Systemet registrerer fjernbetjeningen Enter for at gemme Sletning af fjernbetjening I program-tilstand vælges menupunktet Remote control. Vælg den ønskede fjernbetjening. Vælg slet og bekræft. Deaktiveret Program Password Menu Vælg Remote control Vælg Delete Bekræft for at slette 06 DANSK DANSK 07

5 føjelse af overvågningszone Alarmsystemet har 10 trådløse overvågningszoner, som hver understøtter 10 sensorer (maksimalt 100 sensorer). Systemet understøtter desuden 2 dørsensorzoner (hver zone kan tage 1 sensor) og 1 dørklokke-zone (bliver forbundet med en sensor og bruges, som dørklokke. I program-tilstand vælges menupunktet zone. Vælg den ønskede zone, og vælg forbind og bekræft. Skift placering af overvågningszone Man kan altid skifte placering af overvågningszone. Dette bliver sendt via SMS. Systemet understøtter 8 steder: SOS, Brand, Gas, Dør, Rum, Vindue, Balkon, Grænse. I program-tilstand vælges menupunktet Zone. Vælg 2 og 8 det ønskede sted for sensoren. Bekræft og forlad menuen med ESC. Zone Vælg Pair Systemet registrerer Zonen Zone På billedet ses, at zone 1 er deaktiveret. Sirene Vælg Enable/ disable Enter for at gemme Skift tilstand på overvågningszone Alle overvågningszoner understøtter 3 alarmer: Aktivering, Hjem/overvågning, og deaktivering. Vælg den ønskede indstilling. F.eks.: Altid lade en gas sensor være tilsluttet ved aktivering, hjem/overvågning, deaktivering. I program-tilstand vælges menupunktet zone. Vælg med 2 og 8 den ønskede tilstand. Vælg Enable eller Disable og bekræft. Sletning af overvågningszone I programtilstand vælges menupunktet Zone. Vælg den ønskede zone og vælg derefter slet, og bekræft. Sletning er derefter udført. Zone Mode Bekræft Med denne indstilling bliver Zone 1 under Home/Overvågnings Alarm udløst. Zone Vælg Delete Zonen er nu slettet 08 DANSK DANSK 09

6 Aktivering/deaktivering af sirene Man kan vælge om sirenen i den aktuelle zone skal være aktiveret eller deaktiveret. I program-tilstand vælges menupunktet zone. Vælg med 2 eller 8 sirenen og vælg Enable eller Disable, og bekræft. Dør Sensor Systemet understøtter 2 specielle dørsensor-indstillinger. Sensorerne behøver hertil forskellige koder (dør åbnet, dør lukket, giver forskellige koder. Alarmsystemet minder om, om døre er lukkede eller åbnede. Er en dør åbnet og man vil aktivere systemet, taler systemet døre åbne. Zone Sirene Bekræft Med denne indstilling bliver Zone 1 Sirene Alarm deaktiveret. Forsinkelse af alarm Man kan vælge om en forsinkelse af alarm i den aktuelle zone skal finde sted. I program-tilstand vælges menupunktet Zone. Vælg med 2 og 8 Delay. Vælg Enable eller Disable, og bekræft. Zone Samme fremgangsmåde som zone Pair Samme fremgangsmåde som zone Delete Dørklokke Systemet understøtter en dørklokke-zone. Hvis en sensor i standby-tilstand udløses, lyder en ding-dong. Denne dørklokkelyd kan enten tilsluttes eller afbrydes. Standard =. Zone Delay Bekræft In diesen Einstellungen wird bei einem Alarm in Zone 1 der Alarm Anruf und die Sirene verzögert ausgeführt. Med denne indstilling, ved alarm i Zone 1 bliver forsinkelsen af sirene og alarm udført Zone Samme fremgangsmåde som zone Pair Samme fremgangsmåde som zone Delete Dørklokke sættes til Enable eller Disable 10 DANSK DANSK 11

7 Telefonnummer Systemet kan gemme 10 alarm-telefonnumre. Opkaldene kan foretages via GSM (SIM-kort) eller PSTN (telefonledning). Som standard er de første 5 numre PSTN og de næste 5 GSM. Systemet kalder op til alle 10 numre 3x, hvis opkaldet ikke modtages. I program-tilstand vælges menupunktet Telefonnummer. Vælg med 2 og 8, det ønskede nummer. Indtast korrekt nummer og bekræft. Sletning af telefonnummer I program-tilstand vælges menupunktet Phone number. Det ønskede telefonnummer vælges. Slet og bekræft. Telefonnummer Vælg nummer Slet Telefonnummer Vælg Telefonnummer Indtast Nummer SMS Nummer Systemet kan gemme 3 SMS numre. I program-tilstand vælges menupunktet SMS number. føj SMS nummeret og bekræft. Forskellige indstillinger kan tilvælges til de enkelte telefonnumre. Send SMS alarm/send ikke SMS alarm SMS alarm aktiv/deaktiv SMS for lavspænding og sabotage SMS alarm, hvis telefonforbindelsen afbrydes SMS alarm ved strømudfald SMS alarm ved sabotage på panelet Gem Telefon 1 er nu oprettet Opkald på GSM (deaktiveret) SMS Nummer Vælg Nummer Indtast Nummer Opkald på GSM (aktiveret) Opkald på PSTN (deaktiveret) Opkald på PSTN (deaktiveret) Bemærk: Husk ved hvert telefonnummer at angive, hvordan opkaldet skal foretages (GSM(Mobilnet) eller PSTN(Fastnet)). Gem Vælg Vælg Enable/Disable 12 DANSK DANSK 13

8 Sletning af SMS-nummer I program-tilstand vælges SMS nummer. Det ønskede nummer vælges og slettes. Dato indstilling Datoformatet er måned/dag/år. Vælg Time i menuen, og derefter Date. Indtast den ønskede dato, og bekræft. SMS Number Vælg nummer Delete Time Dato Indtast dato Lydoptagelse Systemet kan optage 10 sekunders lyd. Ved alarmopkald afspilles lydoptagelsen, som det første. I program-tilstand vælges menupunktet Recording. Vælg Start Recording og indtal i 10 sekunder. Tidsindstilling Tidsformatet er 24-timer. Vælg Time i menuen og derefter Date og time. føj den ønskede tid og bekræft. Recording Start Recording Enter Time Dato Vælg tid Tale I program-tilstand vælges menupunktet Recording. Vælg Play og start. Tidsaktivering Systemet aktiveres ved det indtastede klokkeslæt. Vælg Time i menuen. Vælg Timely arm og indtast den ønskede tid. Bekræft. Recording Play Time Dato Vælg tid 14 DANSK DANSK 15

9 Forbindelse af trådløs sirene Systemet understøtter en trådløs sirene. Denne skal forbindes med systemet. I program-tilstand vælges menupunktet Wireless Control. Vælg Wireless siren. Vælg forbind og udløs sirenen. Sirenen forbinder sig automatisk med systemet. Indtast tid Gem Aktiver Tidsindstillet deaktivering I Programm Mode vælg menupunktet Time. indtast dato og tid og deaktiver Wireless Vælg Enable Wireless Siren Tryk bekræft for at sende et trådløst signal. Dette forbinder sirenen med systemet Vælg Time gå til Timele disarm Vælg tid Programmering af trådløs sirene En gang i mellem er der problem med forbindelsen mellem systemet og sirenen. Fejlen kan rettes ved at programmere sirenen og tilslutte på ny. Indtast tid Gem Vælg Disable Wireless Vælg Enable Wireless Siren Trådløs fjernbetjening Systemet understøtter en trådløs forbindelse. I program-tilstand vælges menupunktet trådløs. Vælg til eller fra. Encryption Vælg en tilfældig kode Gem Wireless Control Deaktiver Eller Aktiver 16 DANSK DANSK 17

10 Operate Password Bruger password er nødvendig for at styre alarmsystemet. Standard bruger passwordet er: Vi opfordrer på det kraftigste at dette password ændres. I program-tilstand vælges Indstillinger. Bruger Password vælges og indtastes. Bekræft. Aktivering af forsinkelse Indtast tid Gem Forsinkelse af alarm Operate Password Ny Password Forsinkelse af alarmen er som standard 40 sekunder. Man kan indstille forsinkelsestiden til mellem sekunder. Vælg og derefter Delay alarm. Bekræft og den ønskede tid indtastes. Program Password Program Password er nødvendig for program tilstand og for at lave om på indstillingerne. Standard Program Password er : Det anbefales på det kraftigste at ændre dette password. I program-tilstand vælges. Program Password vælges og indtastes. Bekræft. Aktivering af Alarm forsinkelse Indtast tid Gem Program Password Ny Password Talefunktion Enheden har automatisk tale. Om ønsket kan dette deaktiveres. Vælg i menuen, og derefter Voice prompt. Vælg enable eller disable. Forsinkelse af aktivering Forsinkelse af aktivering er som standard deaktiveret. Man kan indtaste forsinkelsestiden til mellem sekunder. Vælg og derefter Delay arm. Bekræft og den ønskede tid indtastes. Voice prompt Enable eller Disable 18 DANSK DANSK 19

11 Sirene Sirenen kan enten tilsluttes eller frakobles. Som standard frakoblet. Vælg og derefter Siren prompt. Vælg Enable eller Disable. Remote siren Enable eller Disable Siren Prompt Enable eller Disable LCD Belysning Belysningen i LCD displayet slukkes ved ingen betjening efter kort tid. Dette kan man stille til at lyse i længere tid (som standard fravalgt). Vælg og derefter Backlight on. Vælg Enable eller Disable. Tastetoner Buzz Enable eller Disable Backlight on Enable eller Disable Sprog Systemet understøtter flere sprog. Vælg og derefter Language. Det ønskede sprog indtastes. Sirene i SOS tilstand Som standard giver sirenen ingen lyd. Dette kan ændres. Vælg og derefter Remote siren. Vælg Enable eller Disable. Language 20 DANSK DANSK 21

12 Fabriksindstilling Vælg og derefter Factory setting. Alarmoptagelse Systemet gemmer de seneste 30 alarmer. Format år/måned/dag/time/minut. Factory setting Restore, og Enter Arm Record Læs IMEI CODE (Produktnummer) Man kan tjekke IMEI nummeret. Vælg "Inquiry og tryk Enter System Version Se system version, vælg "" og "Version" Version Inquiry IMEI Aktiveringsoptagelser Systemet gemmer de seneste 30 aktiveringer. Format år/måned/dag/time/minut. Arm Record Læs 22 DANSK DANSK 23

13 Daglige indtastningsmuligheder Deaktivering af system Indtast bruger password på enhedens panel og tryk på tasten med åben låssymbol. Man kan også trykke på denne tast via fjernbetjeningen. Displayet viser: System disarmed. Aktivering af system Brug denne vejledning, hvis huset forlades, og ingen er hjemme. Alle sensorer aktiveres og er klar til udløsning. Tryk på aktiveringstasten med lukket lås symbol på panelet eller på fjernbetjeningen. Displayet viser: System arm. Daglige indtastningsmuligheder Styring af alarm Tryk 1: Systemet stopper alarmen og aktiverer systemet på ny. Tryk 2: Systemet stopper alarmen og deaktiverer systemet. Tryk 3: Systemet stopper sirenen og man får 60 sekunders medhør. Vil man høre mere, trykkes efter 30 sekunder igen på tasten 3. Tryk 4: 60 sekunders samtaleanlæg. Tryk 5: Luk relæudgang Tryk 6: Åben relæudgang Fjernstyring af alarm Man kan også fjernstyre systemet. Lav et opkald til systemet med en telefon (SIM-kort eller fastnet). Når opkaldet er modtaget af systemet, hører man, Indtast password. Tast bruger password. Herefter høres: Vær venlig at indtaste indstilling. Her har man følgende muligheder: Tryk 1: Systemet aktiveres. Tryk 2: Systemet deaktiveres. Tryk 3: Systemet stopper sirenen, og giver 60 sekunders medhør. Vil man høre mere, trykkes efter 30 sekunder igen på tasten 3. Tryk 4: 60 sekunders samtaleanlæg. Tryk 5: Luk relæudgang Tryk 6: Åben relæudgang SOS/Overfaldsalarm Man kan udløse alarmen øjeblikkeligt, hvis man har SOS/overfald. Tryk på SOS - tasten på panelet eller på fjernbetjeningen. HOME overvågning Brug denne vejledning, hvis huset ikke forlades, og delvis aktivering ønskes. Tryk på tasten med Hus -symbol (Hjem/overvågningstast), enten på panelet eller på fjernbetjeningen. Displayet viser: Home arm. 24 DANSK DANSK 25

14 Pleje og vedligeholdelse Det anbefales, at man løbende tester systemet. Afprøv systemets panel hver 3. måned: 1. Aktivering/deaktivering 2. Bliver telefonnumrerne rigtigt valgt? 3. Arbejder sensorerne rigtigt? 4. Arbejder back-up batteriet rigtigt? Afprøv sensorerne hver måned 1. Udløses sensorerne rigtigt? 2. Afprøv alle batterier i sensorerne. 3. Afprøv forbindelsen af sensorerne til panelet Pakken Indeholder 1x Alarmpanel 2x Fjernbetjening 1x Sirene 1x PIR Sensor 1x Dør Sensor Tekniske Data 1x Strømforsyning 1x Telefonkabel 1x Batteri 1x Betjeningsvejledning TYSK Dansk kan hentes på Indgangsspænding: AC V, DC 12 V (indbygget Ni-Mh Akku) Standby Spænding: < 80 ma Alarm Spænding: < 450 ma GSM Modus: 900 / 1800 MHz Wireless Frekvens: 868 MHz / 433 MHz Wireless Følsomhed: 5 mv/m Anti-interference: 1 V/m ( MHz) emperaturområde: -10 C bis +40 C uftfugtighed: 90 % Trådløs Sensorer: max. 100 Stk., Fjernbetjening max. 8 Stk. Forklaring Sirene Lyde Sirene Beschreibung 2 korte toner System Deaktiveret 1 kort tone Aktiveret, Home/Overvågning 4 Sekunder PSTN Telefonkablet er ikke tilsluttet Lang tone Signal lyde 1 kort tone 2 korte toner 4 korte toner Lang tone Alarm < 3 min., Sirene stopper efter alarm Alarm > 3 min., Sirene lyder i 3 min. Alarm Beskrivelse System Aktiveret System Home/Overvågning Input på alarm panel Ingen ting indtastet, systemet returnerer System Deaktiveret Forkert input Forkert menu handling Overvågningsområdet og fjernbetjening fuld Overvågningsområdet og fjernbetjening findes allerede Fjernstyrings Bruger Password forkert Fjernstyrings input forkert Forbindelse korrekt Menu indstilling korrekt Bruger Password korrekt 4 Sekunders tone PSTN Telefonkabel ingen forbindelse 26 DANSK DANSK 27

15 Forklaring LED Overvågningszoner 1-10 real-time Dør Dør Sensor Zone 1 Dør Sensor Zone 2 Dør Lukker Dør Lukker Mode Info Svar Sirene Opkald/ SMS 24 Std. Tale Tale 24 Std. Tale Tale Türklingel 24 Std. Tale Tale Kabelzone 1-2 LED Power Signal Alarm Aktivering Beskrivelse Blinker 2 Sekunder Blinker 1 Sekund Blinker 1 Sekund real-time SOS 24 Tim. Sabotage Sabotage 24 Tim. Sensor leer 24 Tim. PSTN Aus 24 Std. Sensor tom Sensor tom PSTN AC Adapter Intern Batteri RIF Signal System Alarm System aktiveret System Forsinkelse Heim/Überwachung System Home/Overvågning Deaktiviert System Deaktiveret Taste Belysning 10 Sekunder Touch Pad Touch Pad "længe til" Touch Pad 20 Sekunder LCD Belysning Alarm Signal LCD "længe til" Anruf/ SMS Anruf/ SMS Anruf/ SMS SMS SMS Zone Aktiveret Home Deaktiveret Kabelalarm Standard- Standard- Anschalten 24 Std. / SMS 4 Sek. Forklaring System Funktion Standard Område Bruger Password Program Password Dør klokke Alarm Telefonnummer 1-5 PSTN GSM Alarm Telefonnummer 6-10 PSTN GSM SMS Alarm SMS Aktiv/Deaktiv SMS Alarm Sabotage/ Sensor eller SMS PSTN SMS Sabotage Alarm Zonen Sirene Sirene ved Aktivering/ Deaktivering SOS Alarm Sirene Aktiverings Forsinkelse 0 Sekunder Alarm Forsinkelse Aktiverings Forsinkelse 40 Sekunder Tlf. nummer længde Ingen 0-15 SMS nummer længde Ingen 0-15 Aktiverings timer Deaktiverings timer eller Aktiverings tid :00-23:59 Deaktiverings tid 12:00 00:00-23:59 Trådløs eller Trådløs Adresse FFFF Tale Belysning Taste toner eller Relæ 28 DANSK DANSK 29

16 Declaration of Conformity Notater This attesting conformity with the following directives / standards: Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EG EN 55013: A1: A2: 2006 EN 55020: 2007 EN : A1: A2:2009 EN :2008 Low Voltage Directive 2006/95/EG EN 60065: A1: A11: DANSK DANSK 31

17 Status: 1.0 März 2015 // Der tages forbehold for tekniske ændringer, trykfejl og stavefejl. Megasat Werke GmbH Industriestraße 4a D Niederlauer

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-200

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-200 Betjeningsvejledning Alarm System AS-200 Status: 1.0 März 2015 // Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Megasat Werke GmbH Industriestraße 4a D-97618 Niederlauer www.mtvision.tv

Læs mere

GSM ALARM ELEGANT. Brugervejledning Dansk

GSM ALARM ELEGANT. Brugervejledning Dansk GSM ALARM ELEGANT Brugervejledning Dansk Funktioner Elegant og advanceret touch keypad for nem betjening. Stort 128x64 pixel matrix LCD skærm med indbygget ur. 4 fortrådet og 10 trådløse zoner. Hver trådløse

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Mini alarm brugervejledning v6.11. Mini alarm v.6.11. Brugervejledning. 433MHz/433MHz udgave. www.gsmteknik.dk 06.12.2015 Side 1

Mini alarm brugervejledning v6.11. Mini alarm v.6.11. Brugervejledning. 433MHz/433MHz udgave. www.gsmteknik.dk 06.12.2015 Side 1 Mini alarm v.6.11 Brugervejledning 433MHz/433MHz udgave www.gsmteknik.dk 06.12.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning før du går i gang side 4 3. Om alarmpanel side 5 4.

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Alarmpanelet... 5 2.2 Indsæt SIM Kort... 7 2.3 Tænd Alarmpanelet... 7 2.4 Alarmpanelets Indstillinger... 8 2.4.1 Indstillinger med App

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6 GSM ALARM KAMERA www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Version 6 Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur:

Læs mere

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk GSM teknik GSM ALARM www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Basic alarm v.3 Brugervejledning www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning side 4 3. Om Basic alarmpanel side 5 4. Beskrivelse af alarmpanel side 6 5.

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Inden du tager din fjernstyring i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Tak fordi du valgte Andes

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Ls venligst denne instruktions manual igennem inden brug af produktet Tillykke med jeres køb af en SR001 varmepumpestyring. Denne

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 1 Vare nr. 2000.0600 Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 2 September 2014 Tillykke med valget af vores nyeste GSM hybrid tyverialarm

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Hybrid GSM tyverialarm SSI 450 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM tyverialarm SSI 450 hybrid standard

Hybrid GSM tyverialarm SSI 450 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM tyverialarm SSI 450 hybrid standard 1 Hybrid GSM tyverialarm SSI 450 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Dato: 18.11.15 2014 model - GSM tyverialarm SSI 450 hybrid standard Version november 2015 Brug vores app's til Android og iphone til

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

Brugervejledning Side 1

Brugervejledning Side 1 Deluxe trådløs relæboks Brugervejledning www.gsmteknik.dk 04.06.2019 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske specifikationer 3 2. Indkodning med alarm 4 3. Indkodning af RFID brikker. 5 4. Sletning af RFID

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION 4 1.2 SPECIFIKATIONER 4 2 KOM GODT IGANG 5 2.1 KLARGØR ALARMPANELET 5 2.1.1 ÅBEN ALARMPANELET OG INDSÆT SIM KORTET 5 2.1.2 TILSLUT TRÅDEDE ENHEDER: 6 2.1.3 TILSLUT STRØM

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 trådløse sensorer, kabelførte sensorer, 2 x 12V relæ udgange Tak for valget af vores varer. Du bedes læse vejledningen grundigt,

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

WT-9001 GSM Fjernkontrol med SMS/GPRS alarm kontrol system Version 3.7 2010

WT-9001 GSM Fjernkontrol med SMS/GPRS alarm kontrol system Version 3.7 2010 14.02.2010 WT-9001 GSM Fjernkontrol med SMS/GPRS alarm kontrol system Version 3.7 2010 SSIHuset Svane Electronic 14.2.2010 1 Version 3.7 Tillykke med valget af vores GSM produkt som er et i en stigende

Læs mere

Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning

Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning 2017V 1.0 Indhold 02 2 3 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt / funktioner 5 6 7 8 11 11 12 13 14 15 16 Installation Betjening Brug med nøglebrik Indstillinger

Læs mere

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1672A GSM trømsvigt Alarm Bruger MANUAL WITURA TECHNOLOGY SDN BHD WT-1672A GSM Power Outage Alarm User Manual V1.4 1 INTRODUCTION Strømsvigts alarm er en simpel enhed

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety Vejledning til SeTracker2 Udarbejdet af Kids Safety Indhold Copyright & ansvarsfraskrivelse... 3 Registrer... 4 Oversigt... 5 Ikoner... 6 Chat- og talebeskeder... 7 Vælg primær ur... 7 Menu... 8 Fitness

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety Vejledning til SeTracker2 Udarbejdet af Kids Safety Indhold Copyright & ansvarsfraskrivelse... 3 Registrer... 4 Oversigt... 6 Ikoner... 6 Chat- og talebeskeder... 7 Vælg primær ur... 7 Zoom ind på urets

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system Betjeningsvejledning til Vandudvejning system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 1 Kundebetjening :...3 AFLÆSNING AF DATA: 3 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER : 3 FEJLMEDDELELSER : 3 Operatørbetjening

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder.

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder. 6850 Quickguide Inden du fortsætter med at udtage delene i boksen, er det en fordel at finde nogle mærkesedler med klister frem til mærkning af dine systemdele. Find et egnet bord hvor du kan sidde og

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

X88MV. Manual Version 1.26

X88MV. Manual Version 1.26 X88MV Manual Version 1.26 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01 GSM SMS Modem MODEL: SA RTU1 V1.01 Brugervejledning Indgange: Der er fire indgange på modulet. De kan programmeres som normale indgange. De kan programmeres som tæller. Udgange: Der er en udgang på modulet

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere