Trådløs Alarm System WS500S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trådløs Alarm System WS500S"

Transkript

1 DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S

2 Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! Introduktion til Systemet Enheder inkluderet i systemet Introduktion til Smart Panelet Introduktion til Smart Panelets lys og lyd 5 2. Installering af den trådløse alarm SafeHome WS500S Installering af Smart Panel 6 Bemærk Start af Smart Panelet Forståelse af batteri og AC adapter strøm ikonerne 7 3. Brug af den trådløse alarm SafeHome WS500S Programmering af en ny 4-cifret PIN kode Lydløs- eller overfaldsalarmering Brug af forskellige indstillinger (Modes) STANDBY Alarm indstilling (ARM Mode ) 8 A. Tilslutning af system 8 B. Frakobling af systemet 9 C. Zone Indstillinger 10 D. Udløsning i Alarm indstilling (ARM Mode) Advarsels Indstilling (ALERT Mode ) A. Tilkobling af ALERT Mode (Advarsel) 11 B. Frakobling af ALERT mode 12 C. Zone Indstillinger Hjemme Indstilling (HOME Mode ) A. Tilkobling af HOME Mode (hjemme) 13 B. Frakobling af HOME mode 13 C. Zone Indstillinger Installering af kontakterne/sensorerne/fjernbetjeninger Introduktion af kontakterne/sensorerne/fjernbetjeninger Installering af kontakter/sensorer Installering af Dør/vindues kontakter 15 A. Start af dør/vindue kontakt

3 B. Installering af dør/vindues kontakt 16 C. Montering med dobbelt klæbende tape Installering af rumføler 16 A. Start af rumføleren 16 B. Installering af rumføler 16 C. Gå-test 17 D. Montering med dobbelt klæbende tape 18 E. Montering ved brug af skruer Tilmelding af fjernbetjeninger Framelding af fjernbetjeninger Kontrol af fjernbetjenings ID Hus koder og zone indstillinger Tilpasning af systemets funktioner Indstilling af udgangstid Indstilling af indgangstid Indstilling af alarmtid Lydløs nedtælling Sabotagesikring for kontrolpanelet Problemløsninger FAQ (Ofte stillede spørgsmål og svar) Problemløsninger 26 Strømudfald 26 System Backup Batteri Fejl 26 Kontakt/Sensor Fejl Alarm Systemets Begrænsninger Generel Information Produkt Information Specifikationer Smart Panel Fjernbetjening Dør/vindue kontakt Rumføler Ansvarsfraskrivelse

4 1. Godt i gang Advarsel! 9V batteriet i Smart Panelet er udelukkende tiltænkt som backup/reserve batteri, og det er derfor vigtigt at den medfølgende strømforsyning altid er tilkoblet. Problemer med at fra- eller tilkoble systemet kan forekomme, når strømmen udelukkende kommer fra batteriet. Dette er ikke en produktfejl og kan løses ved at udskifte 9V batteriet eller tilkoble strømforsyningen. Fjern batteridækslet på Smart Panelet og udtag den lille røde/sorte/gule ledning med batteri og trykknap. Dette var en del af emballagen og skal ikke bruges mere. Vær opmærksom på at stikket skal tages ud af Smart Panelet. Ledningerne må ikke rives over. 1.1 Introduktion til Systemet Det trådløse hjemme alarmsystem SafeHome WS500 er et sikkerhedssystem kombineret med brugervenlige funktioner. Systemet er styret af Smart Panelet, som konstant opdateres med informationer sendt fra de trådløse enheder placeret ved indgange eller rundt i hjemmet. Hvis Smart Panelet registrerer et sikkerhedsbrud, bliver brugeren alarmeret omkring dette. Læs og lær indholdet af denne brugsanvisning for at få fuldt og korrekt udbytte af Smart Panelet. 1.2 Enheder inkluderet i systemet Før installationen påbegyndes, venligst kontroller at følgender at finde i pakken: Smart Panel Fjernbetjening (batterier medfølger) Dør/Vindue kontakt (batterier medfølger ikke) Rumføler (batterier medfølger ikke) Strømforsyning 220V til Smart Panel Monteringstape til dør/vindue kontakt Skruer og rawplugs Monteringsbeslag til rumføler Monteringsskabelon Quick Start Guide Brugsanvisning (denne) 4

5 1.3 Introduktion til Smart Panelet 9V DC INPUT stik Sirene lydstyrke Batteri rum Til AC strømforsyning (medfølger) 120dB Til 9V Alkalisk Batteri Backup batteri 4 x Pin stik, 4 x Jumper Til indstilling af Hus kode Reset knap Hvis du glemmer den 4-cifrede PIN kode, trykkes Reset knappen, herefter fabriks PIN koden efterfulgt af for at nulstille til fabriksindstillingerne. 1.4 Introduktion til Smart Panelets lys og lyd Indstilling Lyd (ved alarm i zone) Lys (ved alarm i zone) 1 ARM Sirene - 60 sek. Rødt lys blinker og indikerer alarm i en zone. Tast 4 cifret kode samt for at stoppe alarmen 2 HOME Sirene - 60 sek. Rødt lys blinker og indikerer alarm i en zone. Tast 4 cifret kode samt for at stoppe alarmen Ring-Ding-Dong x 1 Grønt lys blinker og indikerer alarm i en zone. Tast 4 cifret kode samt for at stoppe alarmen 3 ALERT Ring-Ding-Dong x 1 Grønt lys blinker og indikerer alarm i en zone. Tast 4 cifret kode samt for at stoppe alarmen 4 STANDBY Lydløs Gult lys vil blinke i 10 sek. efter tilkobling af standby Sirenen kan ligeledes frakobles ved brug af fjernbetjeningens knap med åben hængelås. 5

6 2. Installering af den trådløse alarm SafeHome WS500S 2.1 Installering af Smart Panel Vælg placering af Smart Panelet: Bemærk Panelet skal have 220V strøm, så det skal placeres tæt på en stikkontakt. Alternativt skal der trækkes strøm til panelet. Panelet skal være let tilgængeligt for batteriskift og betjening. Panelet skal ikke placeres tæt på døre eller vinduer, hvor indtrængere har nem adgang til det. Panelet må ikke placeres tæt på meget varme enheder (ovne, komfurer m.m.) eller tæt på enheder, der kan forstyrre de trådløse signaler. Panelet må ikke udsættes for vand. Når placeringen af Smart Panelet er valgt, er du klar til at tilslutte systemet. 2.2 Start af Smart Panelet Åben batteridækslet og isæt et nyt alkalisk batteri. Vær opmærksom på at batteriet vender rigtigt. Tilslut strømforsyningen til Smart Panelet og en stikkontakt. Sæt batteridækslet tilbage i Smart Panelet og skru det fast. Trin Beskrivelse Note 1 Isæt 9V Alkaline batteri Der lyder et bip og lyset i displayet blinker indenfor 1 sekund. (Gul>Rød>Grøn>Gul) med nedenstående billede: Efter at have udført selvkontrol går Smart Panelet i STANDBY position. Herefter vil blive vist på skærmen. Tast den forudindstillede PIN kode

7 2.3 Forståelse af batteri og AC adapter strøm ikonerne Batteri ikon Fuld Høj Mellem Lav Batteri ikonet vises når strømforsyningen ikke er tilsluttet eller er defekt. 9V batteriet fungerer som backup batteri. symbolet betyder LAVT BATTERI, og displayet vil blinke gult i 30 sekunder. Efterfølgende vil blinke indtil et nyt batteri er blevet sat i Smart Panelet eller strømforsyningen igen er blevet tilsluttet. AC adapter ikon Når symbolet for strømforsyningen vises betyder det, at Smart Panelet er tilsluttet en stikkontakt. Når strømforsyningen tilsluttes vil displayet være belyst i 10 sekunder. 3. Brug af den trådløse alarm SafeHome WS500S 3.1 Programmering af en ny 4-cifret PIN kode Trin Taster Beskrivelse Note 1 Du skal være i STANDBY mode før der kan programmeres For at undersøge om panelet er i STANDBY mode. Tast fabriksindstillingens PIN-kode og Symbolet forsvinder fra skærmen. 2 Indstilling af ny PIN kode Tryk og herefter for at indstille ny PIN kode. Skærmen viser symbolerne og 3 4 cifret PIN kode + Indtastning af ny PIN kode Tryk den nye PIN kode (vælg tallene 0-9) og for at bekræfte 4 4 cifret PIN kode + Genindtastning af ny PIN kode for bekræftelse Gentag den nye 4-cifrede PIN kode efterfulgt af for endelig bekræftelse. Et bip indikerer, at du har indtastet godkendt PIN kode. Tre bip indikerer ugyldig betjening. 7

8 3.2 Lydløs- eller overfaldsalarmering Hvis du mod din vilje bliver tvunget til at indtaste din PIN kode, så indtast Tvang Koden for kun at frakoble sirenen. Smart Panelet vil lydløst transmittere alarm signalet til den automatiske opkaldsenhed WS110 eller GSM autodialer WS210 hvis en af disse er tilkøbt og tilkoblet systemet. Sirenen vil ikke lyde ved denne form for aktivering. Tvang Koden: Indtast fabriks PIN koden/eller din egen PIN kode + Hvis en situation opstår hvor alarmen ønskes udløst øjeblikkeligt, kan overfaldsfunktionen i systemet benyttes. Tryk + samtidig på enten Smart Panelet eller fjernbetjeningen hvorved alarmen vil blive udløst. Er en opkaldsenhed tilsluttet systemet vil denne blive aktiveret. 3.3 Brug af forskellige indstillinger (Modes) Systemet indeholder 4 indstillinger (STANDBY, ARM, ALERT, og HOME) for at afhjælpe forskellige brugeres behov. Der kan vælges mellem de 4 indstillinger når de enkelte zoner skal programmeres STANDBY I Standby, er Smart Panelet klar til at skifte indstilling Alarm indstilling (ARM Mode ) I Arm Mode er alarmen tilkoblet. Sirene vil lyde og rødt lys vil blinke hvis alarmen udløses. Rødt lys vil blinke hver 5. sekund for at indikere at alarmen er tilsluttet. ARM mode fabriksindstillinger for enheder i pakken: Type Zone Status (MODE) Dør- /vindueskontakt 1 ARM Rumføler 8 ARM A. Tilslutning af system På Smart Panelet: Vær sikker på at Smart Panelet er i STANDBY position og følg nedenstående anvisninger for at tilkoble systemet. På fjernbetjeningen: Tryk på for at aktivere. 8

9 Trin Taster Beskrivelse Note 1 PIN kode + Du skal være i STANDBY mode før systemet kan tilkobles Du kan undersøge, om systemet er i STANDBY mode ved at indtaste din PIN kode + LCD displayet vil vise billedet nedenfor, hvis Smart Panelet er i STANDBY mode: 2 PIN kode + + Tilkobling af alarmen i ARM mode Der er en tilkoblingstid med 30 sekunders nedtælling, der vises på displayet. Hvis de enkelte zoner er tilkoblede, vil et ciffer blive vist i displayet som vist nedenfor: Systemet skifter mode til ARM efter 30 sekunder. Tilkoblingstiden kan justeres jf. kap. 5.2 B. Frakobling af systemet På Smart Panelet: Indtast din 4-cifrede PIN kode efterfulgt af På fjernbetjeningen trykkes på for at frakoble systemet. for at frakoble systemet. 9

10 C. Zone Indstillinger Valg af hvilke zoner, der skal tilkobles ARM indstilling Trin Taster Beskrivelse Note 1 PIN kode + Du skal være i STANDBY mode før systemet kan tilkobles Du kan undersøge, om systemet er i STANDBY mode ved at indtaste din PIN kode + LCD displayet vil vise billedet nedenfor: 2 PIN kode + Tast den 4-cifrede PIN kode efterfulgt af Skærmen vil vise nedenstående: 3 + Tryk på de to knapper efter hinanden, for at vælge hvilke zoner, der skal aktiveres under ARM Skift mellem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 for at koble de enkelte zoner til eller fra. Hvis zonenummeret ikke vises, er zonen koblet fra. Hvis zonerne er koblet til, vises zonerne som illustreret: 4 Afslut indstillingen Efter indstillingen er færdiggjort går Smart Panelet tilbage til STANDBY mode. D. Udløsning i Alarm indstilling (ARM Mode) Eksempel: Udløst alarm i Zone 1 Trin Beskrivelse Note 1 DUdløsning af alarm 2 Indgangstid på 30 sekunder. Justerbar jf. kap bip indikerer, at systemet er blevet udløst Systemet har en indgangstid på 30 sekunder med nedtælling i displayet til at de-aktivere Smart Panelet. Smart Panelets sirene vil lyde og rødt lys vil blinke i displayet, hvis systemet ikke deaktiveres indenfor de 30 sekunder. 10

11 Trin Beskrivelse Note 3 Systemet lyder i 1 minut. Justerbar jf. kap Automatisk tilbage til ARM indstilling efter 1 minutters sirene Lyd: Alarmsirene (1minutter) For at frakoble sirenen tastes den 4-cifrede PIN kode eller der trykkes på fjernbetjeningen. Alarmen vil blive udløst hvis der registreres brud/bevægelse igen. Smart Panelets røde lys samt blinker fortsat indtil alarmen er endeligt frakoblet Advarsels Indstilling (ALERT Mode ) Når systemet er indstillet til advarsel, vil Smart Panelet give et ring samt et grønt blink i displayet når en gæst/indtrænger aktiverer en kontakt/sensor i det beskyttede område. ALERT mode fabriksindstillinger for enheder i pakken: Type Zone Status (MODE) Dør- /vindueskontakt 1 ALERT Rumføler 8 ALERT A. Tilkobling af ALERT Mode (Advarsel) På Smart Panelet: Vær sikker på at Smart Panelet er i STANDBY position og følg anvisningen i nedenstående tabel for at tilkoble systemet til ALERT mode. På fjernbetjeningen: Tryk på for at aktivere. Trin Taster Beskrivelse Note 1 PIN kode + Du skal være i STANDBY mode før systemet kan tilkobles Du kan undersøge, om systemet er i STANDBY mode ved at indtaste din PIN kode +. LCD displayet vil vise billedet nedenfor: 2 PIN kode + + Tilkobling af alarmen i ALERT mode Systemet omstilles til ALERT mode. Hvis Zone er tilkoblet, vil zonens nummer være afbilledet i displayet som vist: 11

12 B. Frakobling af ALERT mode På Smart Panelet: Indtast din 4-cifrede PIN kode efterfulgt af På fjernbetjeningen trykkes på for at frakoble ALERT mode. C. Zone Indstillinger Valg af hvilke zoner, der skal tilkobles ALERT indstilling for at frakoble systemet. Trin Taster Beskrivelse Note 1 PIN kode + Du skal være i STANDBY mode før systemet kan tilkobles Du kan undersøge, om systemet er i STANDBY mode ved at indtaste din PIN kode + LCD displayet vil vise billedet nedenfor, hvis Smart Panelet er i STANDBY mode: 2 PIN kode + Tast den 4-cifrede PIN kode efterfulgt af Skærmen vil vise nedenstående: 3 + Tryk på de to knapper efter hinanden, for at vælge hvilke zoner, der skal aktiveres under ALERT Skift mellem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 for at koble de enkelte zoner til eller fra. Hvis zonenummeret ikke vises, er zonen koblet fra. Hvis zonerne er koblet til, vises zonerne som illustreret: 4 Afslut indstillingen Efter indstillingen er færdiggjort går Smart Panelet tilbage til STANDBY mode Hjemme Indstilling (HOME Mode ) Systemet er forud programmeret til at fungere med standard indstillinger allerede når pakken åbnes. Disse indstillinger kan tilpasses egne behov og ønsker. Hjemme Indstilling gør det muligt at indstille Smart Panel til at have nogle zoner tilkoblet i ARM mode, nogle zoner tilkoblet ALERT mode og nogle zoner helt frakoblede. HOME mode fabriksindstillinger for enheder i pakken: 12

13 Type Zone Status (MODE) Dør- /vindueskontakt 1 ALERT Rumføler 8 ARM A. Tilkobling af HOME Mode (hjemme) På Smart Panelet: Vær sikker på at Smart Panelet er i STANDBY position og følg anvisningen i nedenstående tabel for at tilkoble systemet til HOME mode. På fjernbetjeningen: Tryk på for at aktivere. Trin Taster Beskrivelse Note 1 PIN kode + Du skal være i STANDBY mode før systemet kan tilkobles Du kan undersøge, om systemet er i STANDBY mode ved at indtaste din PIN kode + LCD displayet vil vise billedet nedenfor, hvis Smart Panelet er i STANDBY mode: 2 PIN kode + + Tilkobling af alarmen i HOME mode Systemet omstilles til HOME mode. Hvis Zone er tilkoblet, vil zonens nummer være afbilledet i displayet som vist: Hvide tal er zonen i ARM mode Sorte tal er zonen i ALERT mode Ingen tal er zonen frakoblet B. Frakobling af HOME mode På Smart Panelet: Indtast din 4-cifrede PIN kode efterfulgt af for at frakoble systemet. På fjernbetjeningen trykkes på for at frakoble HOME mode. 13

14 C. Zone Indstillinger Valg af hvilke zoner, der skal tilkobles HOME indstilling Trin Taster Beskrivelse Note 1 PIN kode + Du skal være i STANDBY mode før systemet kan tilkobles Du kan undersøge, om systemet er i STANDBY mode ved at indtaste din PIN kode + LCD displayet vil vise billedet nedenfor, hvis Smart Panelet er i STANDBY mode: 2 PIN kode + Tast den 4-cifrede PIN kode efterfulgt af Skærmen vil vise nedenstående: 3 + Tryk på de to knapper efter hinanden, for at vælge hvilke zoner, der skal aktiveres under HOME Skift mellem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 for at koble de enkelte zoner til eller fra. Hvis zonerne er koblet til, vises zonerne som illustreret: Hvide tal er zonen i ARM mode Sorte tal er zonen i ALERT mode Ingen tal er zonen frakoblet 4 Afslut indstillingen Efter indstillingen er færdiggjort går Smart Panelet tilbage til STANDBY mode. 14

15 4. Installering af kontakterne/sensorerne/fjernbetjeninger 4.1 Introduktion af kontakterne/sensorerne/fjernbetjeninger SafeHome Trådløse Alarm System WS500S leveres som standard inklusiv 1 trådløs dør-/ vinduekontakt, 1 trådløs rumføler og 1 fjernbetjening, som alle er forud programmerede til at fungere med det samme. Det anbefales at installere Smart Panelet med de tilhørende enheder fra WS500 sættet først, og når funktionaliteten af dette er fastslået kan yderligere enheder tilkobles og systemet tilpasses efter egne behov. Denne sektion instruerer i hvordan ændringer i systemet foretages og tilpasses det enkelte hjems behov. 4.2 Installering af kontakter/sensorer Vurder først hvor kontakterne/sensorerne skal installeres. Kontakterne skal være let tilgængelige. Rumfølerne skal om muligt ikke være let tilgængelige. Kontakterne/sensorerne skal placeres i de mest sårbare områder eller ved indgangssteder. Kontakterne/sensorerne må ikke placeres tæt på meget varme enheder (ovne, komfurer m.m.) eller tæt på enheder, der kan forstyrre de trådløse signaler (868 MHz). Når placeringerne af kontakterne/sensorerne er besluttet, er du ved at være klar til at tilslutte systemet Installering af dør/vindue kontakt Dør/vindue kontakten består af to enheder. Kontakten registrerer, når en dør eller et vindue åbnes eller lukkes. Den ene del af kontakten fungerer som sender og den anden som magnetkontakt. Den ene enhed monteres på dør/vindue og den anden enhed monteres på karm/ramme. Når kontakten er installeret vil Smart Panelet få besked hvis kontakt mellem de to enheder brydes. Den medfølgende dør/vindue kontakt er forud programmeret til at tilhøre zone 1, men denne indstillinger kan tilpasses efter behov. (Se 3.3 & 4.3 Zone indstillinger). Det anbefales at lægge alle enheder på et bord eller lign. og her få systemet testet med alle de ønskede funktioner, før de enkelte dele monteres på vægge og karme. A. Start af dør/vindue kontakt Fjern batteri dækslet, isæt batterier og kontroller at hvilken retning batterierne skal vende. Sæt efterfølgende batteri batteridækslet tilbage. (Kræver 2 stk. AAA batterier - medfølger ikke) 15

16 B. Installering af dør/vindues kontakt Monter sendeenheden (den største enhed) på en fast flade som f. eks. dør- eller vindueskarm. Monter magnetenheden på en bevægelig flade som en dør eller et vindue. Sende siden er markeret med > / <. Disse tegn skal være i niveau med hinanden. Sende- og magnetenheden må ikke være mere end 0,5mm fra hinanden når dør/vindue er lukket. Kontroller at enhederne er korrekt monteret ved at åbne dør/vindue. Når kontakten brydes, vil den lille lampe på batterienheden lyse kortvarigt og indikere at en ændring er konstateret. Fremkommer lyset ikke, er enhederne monteret for langt fra hinanden. C. Montering med dobbelt klæbende tape Kontroller at overfladen er ren. Tag filmen af den ene side af tapen og fæstn tapen på senderenheden. Tag filmen af den anden side og tryk senderenheden fast på plads på monteringsoverfladen. Gentag proceduren for montering af magnetenheden Installering af rumføler Det trådløse alarm system leveres med 1 rumføler beskrevet som en passiv infrarød sensor (PIR). A. Start af rumføleren Fjern batteridækslet. Isæt et 9V batteri og vær opmærksom på at batteriets poler vender korrekt. Sæt batteridækslet tilbage. B. Installering af rumføler Vurder først hvor sensorerne skal installeres. Sensorerne skal om muligt ikke være let tilgængelige. Sensorerne skal placeres i de mest sårbare områder eller ved indgangsteder. Placer sensorerne på en fast overflade mellem 1,8m og 2,4m fra gulvet. 16

17 Sensorerne må ikke placeres tæt på meget varme enheder (ovne, komfurer m.m.) eller tæt på enheder, der kan forstyrre de trådløse signaler. Sensorerne må ikke placeres i direkte sollys. Installer ikke sensorerne udendørs eller bag rumdelere. Rumføler kan monteres med enten skruer eller dobbeltklæbende tape. VIGTIGT! Rumføleren er designet med et strømbesparende program. Rumføleren vil forblive inaktiv i 3 minutter efter hver registreret bevægelse. Derfor skal man være opmærksom på dette under montering og test af systemet. Følsomheden af rumføleren kan justeres. Skift følsomhedsniveauet ved at skifte positionen af det lille plastikstykke (kaldet en jumper-kontakt) der sidder under teksten SEN- SITIVITY bag batteridækslet. Følsomheden kan indstilles til høj (HIGH), mellem (MIDDLE) eller lav (LOW) følsomhed. Når følsomheden er indstillet til lav, skal der højere grad af bevægelse til at aktivere alarmen. Det anbefales at stille følsomheden til lav og udføre en test i lokalet ved at gå rundt. (Beskrevet i afsnit C ). Hvis testen viser at følsomheden er for lav kan dette justeres til enten mellem eller høj følsomhed. Udfør altid en gå-test efter en ændring af følsomhedsniveauet. C. Gå-test Efter at rumføleren er monteret, anbefales det at udføre en gå-test for at fastslå at sensorerne overvåger det korrekte areal (afstand op til 6 m). For at justere det overvågede areal, kan vinklen af sensoren justeres. Ønskes overvågning af et mindre areal drejes sensoren ned mod gulvet og ønskes et større areal drejes sensoren max. 12 op. Dette giver den maksimale rækkevidde. Dette er imidlertid ikke altid ønsket, da sensoren i denne position kan registrere bevægelse udenfor vinduer eller døre og derved udløse en falsk alarm. Frakobl altid opkaldsenhed eller sirener før gå-testen udføres. Gå i det område sensoren bør overvåge. Hvis et rødt lys ikke fremkommer i sensoren skal vinklen justeres. Udfør gå-testen igen efter 3 minutter. Gentag proceduren indtil din bevægelse registreres. Vær opmærksom på, at der ikke skal være bevægelse i området i 3 minutter før test. Tips: Sensoren må ikke pege mod direkte sollys, må ikke være placeret nær varme eller kolde enheder (Aircondition- klima anlæg, ventilatorer, ovne, varmeapparater o. lign.), da dette kan forårsage falsk alarm. Udfør en gå-test i områder, der ikke skal overvåges, for at være sikker på at sensoren er korrekt vinklet. 17

18 D. Montering med dobbelt klæbende tape Kontroller at overfladen er ren. Tag filmen af den ene side af tapen og fæstn tapen på bagsiden af rumføleren. Tag filmen af den anden side og tryk rumføleren fast på plads på monteringsfladen. E. Montering ved brug af skruer Bor hullerne og isæt rawplugs. Monter beslaget på væggen med de medfølgende skruer. Fæstn rumføleren på beslaget Tilmelding af fjernbetjeninger Den medfølgende fjernbetjening skal tilmeldes Smart Panelet før brug. Trin Taster Beskrivelse Note 1 PIN kode + Du skal være i STANDBY mode før instillinger kan ændres Du kan undersøge, om systemet er i STANDBY mode ved at indtaste din PIN kode + LCD displayet vil vise billedet nedenfor, hvis Smart Panelet er i STANDBY mode: 2 + Tryk tasterne på kontrolpanelet for at tilmelde fjernbetjeninger. Tryk efterfølgende på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at tilmelde og få et ID nummer på fjernbetjeningen. Kontrolpanelet blinker med ID nummeret på fjernbetjeningen der er ved at blive tilmeldt. For eksempel vil kontrolpanelet blinke ID nummer 01 når første fjernbetjening tilmeldes, hvorefter tallet vil skifte til 02. (Et bip indikerer at fjernbetjeningen var tilmeldt korrekt.) Det anbefales at markere ID nummeret på fjernbetjeningen, så dén specifikt kan slettes igen hvis den for eksempel bortkommer. Herefter vil det kræve en tilmelding før fjernbetjeningen kan bruges. 3 Afslut tilmeldingen Efter indstillingen er færdiggjort går Smart Panelet tilbage til STANDBY mode. 18

19 4.2.4 Framelding af fjernbetjeninger Trin Taster Beskrivelse Note 1 PIN kode + Du skal være i STANDBY mode før instillinger kan ændres Du kan undersøge, om systemet er i STANDBY mode ved at indtaste din PIN kode + LCD displayet vil vise billedet nedenfor, hvis Smart Panelet er i STANDBY mode: 2 + Tryk tasterne på kontrolpanelet for at gå til sletning. Tryk efterfølgende på ID nummer på fjernbetjeningen, der ønskes fjernet. Skærmen vil blinke med det totale antal fjernbetjeninger, der er tilkoblet systemet. For eksempel: Kontrol panelet har totalt 3 fjernbetjeninger tilkoblet (skærmen blinker 03 ). Nu tastes 01 for at slette fjernbetjening 01. Efterfølgende vil skærmen blinke 02, da dette er det tilbageværende antal tilkoblede fjernbetjeninger. (Et bip indikerer at fjernbetjeningen var slettet korrekt.) 3 Afslut sletningen Efter indstillingen er færdiggjort går Smart Panelet tilbage til STANDBY mode. 19

20 4.2.5 Kontrol af fjernbetjenings ID Trin Taster Beskrivelse Note 1 PIN kode + Du skal være i STANDBY mode før instillinger kan ændres Du kan undersøge, om systemet er i STANDBY mode ved at indtaste din PIN kode + LCD displayet vil vise billedet nedenfor, hvis Smart Panelet er i STANDBY mode: 2 + Tryk tasterne på kontrolpanelet for at gå til kontrol af ID status. Tryk herefter på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at kontrollere fjernbetjeningens ID Når kontrolpanelet er i denne status, vil skærmen blinke med det totale antal fjernbetjeninger der er tilkoblet. For eksempel vil skærmen blinke 03 hvis der er 3 tilkoblede fjernbetjeninger. ID for en specific fjernbetjening vises ved at der trykkes på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen. Gøres dette, vil kontrolpanelets skærm vises pågældende fjernbetjenings ID. (Et bip indikerer at proceduren er foretaget korrekt.) 3 Afslut kontrollen Efter kontrollen er færdiggjort går Smart Panelet tilbage til STANDBY mode. 20

21 4.3 Hus koder og zone indstillinger SafeHome Trådløse Alarm System muliggør justering af husets sikkerhedskode for at undgå sammenblanding med andre alarmanlæg. I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at skifte husets sikkerhedskode, men i tilfælde af, at Smart Panelet eller sensorerne aktiveres uregelmæssigt eller ikke reagerer på gåtest kan problemet oftest løses ved at ændre husets sikkerhedskode. Trin 1: I alle enheder til SafeHome Trådløse Alarm System findes der enten 4 kontakter eller 4 jumpere + 1 jumper-kontakt under batteridækslet. Fjern en eller flere kontakter og sørg for at de tilbageværende jumper-kontakter er korrekt sat på plads. Alle enheder i hjemmet skal have den samme sikkerhedskode. Jumper kontakter angiver husets sikkerhedskode Kontaktet for husets sikkerhedskode Smart Panel Dør- / vindueskontakt Rumføler Fabriksindstillet huskode: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4:ON Jumper: ON= skubbet ind, OFF= trukket ud Fjernbetjening Fabriksindstillet huskode: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON Trin 2: Zone indstillinger i kontakterne/sensorerne Jumper kontakter for zone koder Vurder placeringen af kontakter/sensorerne i hjemmet samt hvilke kontakter/sensorer, der skal inddeles i samme zone. Træk jumper-kontakten ud og flyt den til den ønskede zoneangivelse (zone 1-8) Sæt batteridækslet tilbage på plads. Husk at aktivere zonen jf. kap 3.3.2C, 3.3.3C eller 3.3.4C hvis andre zoner end 1 og 8 vælges. 21

22 5. Tilpasning af systemets funktioner 5.1 Indstilling af udgangstid Trin Taster Beskrivelse Note 1 PIN kode + Du skal være i STANDBY mode før instillinger kan ændres Du kan undersøge, om systemet er i STANDBY mode ved at indtaste din PIN kode + LCD displayet vil vise billedet nedenfor, hvis Smart Panelet er i STANDBY mode: 2 + Indstilling af udgangstiden. Tryk for at vælge mellem udgangstider. Justerbar fra sekunder (Fabriksindstillet på 30 sekunder.) Udgangstiden vil blinke i displayet indtil justeringen er gemt 3 Gem instillingen Efter justeringen er færdiggjort går Smart Panelet tilbage til STANDBY mode. 5.2 Indstilling af indgangstid Trin Taster Beskrivelse Note 1 PIN kode + Du skal være i STANDBY mode før instillinger kan ændres Du kan undersøge, om systemet er i STANDBY mode ved at indtaste din PIN kode + LCD displayet vil vise billedet nedenfor, hvis Smart Panelet er i STANDBY mode: 2 + Indstilling af indgangstiden. Tryk for at vælge mellem indgangstider. Justerbar fra sekunder (Fabriksindstillet på 30 sekunder.) Indgangstiden vil blinke i displayet indtil justeringen er gemt 3 Gem instillingen Efter justeringen er færdiggjort går systemet tilbage til STANDBY mode. 22

23 5.3 Indstilling af alarmtid Trin Taster Beskrivelse Note 1 PIN kode + Du skal være i STANDBY mode før instillinger kan ændres Du kan undersøge, om systemet er i STANDBY mode ved at indtaste din PIN kode + LCD displayet vil vise billedet nedenfor, hvis Smart Panelet er i STANDBY mode: 2 + Indstilling af alarmtiden. Tryk for at vælge mellem alarmtider. Justerbar fra 1-6 minutter (Fabriksindstillet på 1 minut) Alarmtiden vil blinke i displayet indtil justeringen er gemt 3 Gem instillingen Efter justeringen er færdiggjort går Smart Panelet tilbage til STANDBY mode. 5.4 Lydløs nedtælling Når kontrolpanelet aktiveres begynder en nedtællingslyd. Denne kan gøres lydløs ved at trykke på knappen på kontrolpanelet. For at aktivere lyden trykkes på igen. 5.5 Sabotagesikring for kontrolpanelet Marker ved hjælp af monteringsskabelon hvor skruer skal bores i væggen og hvor den medfølgende magnet skal monteres. Tag beskyttelsestapen af den ene side af den medfølgende dobbeltklæbende tape til magneten og sæt dette fast på magnetens ene side. Tag det andet stykke beskyttelsestape af og monter nu magneten det sted på væggen, der er blevet markeret vha. monteringsskabelonen. Monter nu kontrolpanelet på væggen, så magneten er dækket af kontrolpanelet, som vist nedenfor. Fjernes kontrolpanelet nu fra væggen under enten ARM / ALERT/ HOME status, vil alarmen blive udløst. 23

24 6. Problemløsninger 6.1 FAQ (Ofte stillede spørgsmål og svar) På hjemmesiden findes en FAQ der løbende justeres og opdateres med nye spørgsmål og svar. Nedenstående er blot et uddrag fra FAQ. Venligst besøg hjemmesiden for råd og vejledning før support kontaktes. Q 1 A 1 Q 2 A 2 Q 3 A 3 Q 4 A 4 Q 5 A 5 Q 6 A 6 Q 7 A 7 Hvor er det bedst at installere mit system? Hvor skal jeg sætte kontakter/sensorerne op? Det anbefales at undersøge hjemmet grundigt for at vurdere den bedste placering af både Smart Panel og kontakter/sensorer. Den bedste placering for Smart Panelet er som regel nær den mest benyttede indgang eller på et andet centralt sted i huset. Smart Panelet skal være tilsluttet en stikkontakt, hvilket kan være medvirkende til at fastslå position for montering. Hvor mange kontakter/sensorer kan Smart Panelet supportere? Smart Panelet kan understøtte et ubegrænset antal kontakter/sensorer indenfor de i alt 8 zoner. Hvor lang trådløs rækkevidde har kontakter/sensorerne? Rækkevidden afhænger af hus/materiale type, men typisk er rækkevidden op til 100m for alle enheder til SafeHome Trådløst Alarm System WS500S. Hvordan monteres kontakter/sensorerne? Dobbeltklæbende tape og skrue medfølger i pakken til korrekt montering af kontakter/sensorerne. Se i brugsanvisningen for yderligere oplysninger vedrørende montering af enhederne. Skal Smart Panelet programmeres? Det trådløse alarm system WS500S er designet til nem gør-det-selv installation. Dette betyder at de trådløse kontakter/sensorer fra fabrikken er registreret af Smart Panelet og derfor virker øjeblikkeligt når strømmen/batterierne er tilsluttet, men den medfølgende fjernbetjening skal tilmeldes Smart Panelet før brug. Hvis der købes yderligere enheder skal disse tilsluttes jf. de medfølgende brugsanvisninger. *Note: Det anbefales at installere systemet med fabriksindstillingerne, for derved at være sikker på at systemet fungerer korrekt. Når brugeren er blevet bekendt med produktets funktionalitet kan indstillingerne tilpasses efter behov. Kan jeg bruge samme system hvis jeg flytter? Det trådløse alarm system WS500S er fuldstændigt flytbart. Ved flytning afmonteres alle enheder og monteres igen på den nye lokation. Hvad gør jeg hvis jeg glemmer min PIN kode? Hvis du glemmer din PIN kode, trykkes der på RESET under batteridækslet og PIN-koden nulstilles herved til standard koden

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual:

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion en fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige enheder som rumsensorer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Forberedelse 5. 3 Registrering 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Forberedelse 5. 3 Registrering 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Forberedelse 5 3 Registrering 6 3.1 Registrere tastaturet til Smart Hub 6 3.2 Registrering af nøglebrik 6 3.3 Skift

Læs mere

Trin 3: Registrering af fjernbetjening og lås

Trin 3: Registrering af fjernbetjening og lås Montage- og brugsvejledning for fjernbetjening Læs vejledningen grundigt og gem den Læs vejledningen grundigt igennem, før du tager fjernbetjeningen i brug. Opbevar vejledningen til senere brug og giv

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning

Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning 2017V 1.0 Indhold 02 2 3 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt / funktioner 5 6 7 8 11 11 12 13 14 15 16 Installation Betjening Brug med nøglebrik Indstillinger

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM DANSK BRUGERVEJLEDNING

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM DANSK BRUGERVEJLEDNING TRÅDLØST ALARMSYSTEM DANSK BRUGERVEJLEDNING 1. Introduktion WIRELESS SECURITY ALARM SYSTEM Vigtig miljømæssige informationer vedrørende dette produkt Dette symbol på produktet indikerer at bortkastning

Læs mere

Brugervejledning Side 1

Brugervejledning Side 1 Deluxe trådløs relæboks Brugervejledning www.gsmteknik.dk 04.06.2019 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske specifikationer 3 2. Indkodning med alarm 4 3. Indkodning af RFID brikker. 5 4. Sletning af RFID

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse Basic 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk Introduktion

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Sirene Brugervejledning August 2012 BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

Sirene Brugervejledning August 2012 BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE 1 Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en indbrudstyv yderligere. Sirenen

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Bevægelsessensor PIR. Brugervejledning K2268

Bevægelsessensor PIR. Brugervejledning K2268 Bevægelsessensor PIR Brugervejledning K2268 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)...

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... Sensor indkodning Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... 3 433 MHz sensorer... 4 Dyreimmun bevægelsessensor...

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Introduktion Funktion Produkt oversigt 4. 2 Til- og frakobling af tilbør Forlænge signalet mellem tilbehør og alarmpanelet 5

Introduktion Funktion Produkt oversigt 4. 2 Til- og frakobling af tilbør Forlænge signalet mellem tilbehør og alarmpanelet 5 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1.1 Funktion 3 1.2 Produkt oversigt 4 2 Til- og frakobling af tilbør 5 2.1 Forlænge signalet mellem tilbehør og alarmpanelet 5 2.2 Forlænge signalet mellem sirenen og

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder.

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder. 6850 Quickguide Inden du fortsætter med at udtage delene i boksen, er det en fordel at finde nogle mærkesedler med klister frem til mærkning af dine systemdele. Find et egnet bord hvor du kan sidde og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

GRIPO trådløs alarm 6840

GRIPO trådløs alarm 6840 GRIPO trådløs alarm 6840 INTRODUKTION Din GRIPO O-net alarm er designet til at beskytte din ejendom, og virker ved at modtage trådløst fra dine O-net dele. Ved aktivering kan din GRIPO O-net alarm virke

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

ADVARSEL / VIGTIGT! GENERELT OM LA GARD 3750-K ELEKTRONISK KODELÅS. Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED

ADVARSEL / VIGTIGT! GENERELT OM LA GARD 3750-K ELEKTRONISK KODELÅS.   Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED ComboGard Pro LG 39E kan konfigureres ved hjælp af ComboGard Pro Setup Software eller gennem en serie af tastaturkommandoer direkte på den elektroniske lås.

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt PIR Kamera IRC-S2 Et PIR kamera er en trådløs bevægelsessensor med indbygget kamera og LED blitz. Hvis alarmsystemet er tilkoblet og sensoren registrerer bevægelse, vil sensoren automatisk tage 3 billeder.

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning 9 DEN Indholdet i æsken 1 x Trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor 1 x Beslag 1 x Brugermanual ASA-40 er en højtydende trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor. Denne bevægelsesdetektor udløser

Læs mere

Indendørssirene Brugervejledning August 2011 BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

Indendørssirene Brugervejledning August 2011 BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Indendørssirene Brugervejledning August 2011 BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Copyright 2016 HomeSecure

Copyright 2016 HomeSecure Denne manual omhandler, hvordan det trådløse tastatur kobles til HomeSecure PRO V2 alarmsystem. RF lyser når der sendes trådløst signal til alarmpanelet. Blinker hurtigt, når sabotagekontakten er udløst.

Læs mere

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk GSM teknik GSM ALARM www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Indholdsfortegnelse: Side 1. Standard sæt indeholder...2 2. AlarmLink indeholder...2 3. Udvidet sæt indeholder...2

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide Solar Sikring Tillykke med din nye Solar Plus Ajax Security Hub Velkommen til hjernen I dit nye Solar Plus alarmsystem. Security Hub ens trådløse to-vejs

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Indhold. Kære kunde. Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel, alle data i denne vejledning er fiktive.

Indhold. Kære kunde. Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel, alle data i denne vejledning er fiktive. 1 Indledning Indledning Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indhold

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light Montering 1. Piccolo Light kan installeres uden brug af kommunikation via GSM, men installeres et SIM-kort i enheden, vil man bl.a. kunne få alarmer som sms og email.

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere