Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T A4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4"

Transkript

1 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T A4

2 CONTENTS Dansk Norsk Svensk Nederlands Español Français Deutsch English American Appendix

3 INDHOLD / DANSK 3 Vigtig information 4 Koder 4 Placering af antenne og modtager 5 Senderen 9 Modtageren 18 Komplettering til 460 systemet 20 Service og support 21 Fejlfindingsskema 187 Kodningstabeller 1-10, tillæg A 188 Kodningstabeller 0-15, tillæg B 189 Kodningstabeller , tillæg C 194 Indkobling af modtageren tillæg D VIGTIGT! For at kunne udnytte Deres system optimalt er det vigtigt, at De afsætter tid til at læse manualen igennem, inden De begynder at installere/programmere Deres udstyr. GENEREL INFORMATION Systemet arbejder på frekvensen 433,92 MHz og bruger frekvensmodulation, i daglig tale kaldet FM. Den største fordel ved at bruge FM i stedet for det gængse AM (amplitudemodulation) er, at FM er mindre følsomt over for elektriske forstyrrelser, der udgår fra computere, elmotorer osv. Genstande, som befinder sig mellem sender og modtagerantenne, især store metal-genstande (tænk på armeringsjern i betonvægge), kan påvirke rækkevidden på helt uforudsigelig vis alt efter, hvordan spredningen af radiosignalerne sker. Påvirkninger fra andre radiosendere på samme frekvens i nærheden indvirker også på rækkevidden. Som følge af disse omstændigheder er det svært at give nogen form for generelle råd bortset fra, at hvis der er frit udsyn mellem senderen og modtageren, opnås der den bedste rækkevidde med optimalt signal. Normal rækkevidde for sendere i et miljø uden forstyrrelser er ca m. 3

4 KODER T60 Sendere og modtagere, som skal bruges sammen, skal kodes sammen inden brug. I system T60 findes der to forskellige slags koder. Justerbar kode: Alle sendere er forsynet med en kodeomkobler, som består af 10 trepositions-omskiftere, hvilket giver frit valg mellem forskellige koder. Fast individuel kode: Hver sender, der udleveres, har en fast individuel kode, som ikke kan ændres. Selvindlæring af kode: I system T60 kodes sender og modtager sammen ved selvindlæring, dvs. modtageren indlærer senderens kode. Det er muligt kun at indlære den justerbare kode eller både den justerbare og den faste individuelle kode. Kompatibelt med system 460 System T60 er kompatibelt med Tele Radios system 460. PLACERING AF ANTENNE OG MODTAGER Modtageren skal placeres -Så vidt muligt i ly for vejr og vind. -Med kabelforskruninger nedad. Placering af modtagers antenne -Placer antennen højt over jorden. -Antennen må ikke befinde sig i nærheden af metalgenstande såsom strømkabler og andre antenner. 4

5 X= 3, 5, eller 10 m antennekabel + 0 DIP-433K3 1/4-433Kx 5/8-433Kx HÅNDSENDER MINI T60TX-01SHL med 1 tastfunktion T60TX-03SHL med 3 tastfunktioner ON T60TX-06SHL med 6 tastfunktioner (A) Systemomkobler Mål: 84x40x16 mm (B) Kodeomkobler + Batteri 3V 5

6 HÅNDSENDER MIDI Mål: 98x62x22 mm T60TX-06SOL med 1, 3, 4 eller 6 tastfunktioner MOBILSENDER MAXI Sender T60TX-15SML med 15 tastfunktioner (A) Mål: 143x62x38 mm Systemomkobler* Funktionstaster (B) Kodeomkobler (B) Portnummer-taster Batteri 9V Kodeomkobler (A) Systemomkobler Batteri 9V Genvej til funktion T60TX-15DML *NB! Ved omstilling skal senderen være slået fra. 6

7 GENVEJ TIL EN FUNKTION (T60TX-15DML) Tasterne * og # er beregnet til at programmere en genvej (1 valg pr. tast) til en bestemt funktion. For at programmere en genvej indstiller du den port, som du vil gemme, og holder * eller # nede i mere end 3 sek. (displayet blinker). Der er nu gemt en genvej til porten. For at få genvejen frem trykkes der én gang på den pågældende tast. ROBUST SENDER MAXI T60TX-0XYZL* * x = Antal taster y = Sendertype (S=9 V, C= opladeligt, E= opladeligt + stop) z = Kapslingstype T60TX-04EDL T60TX-08ERL Mål: 160x70x35 mm Bagside Opladeligt batteri og stopkontakt Bagside 9 V 7

8 ON 1 ON 1 3(7) ON ON DK 1(5) 2(6) 4(8) 1 (A1) 1 (A2) US GB DE FR ES NL SE NO 4 dobbelte funktionstaster Systemomkobler (A1): Med (A1) i position ON kommunikerer senderen med systemt60 og i position 1 (OFF) med system 460. Ved omstilling skal senderen være slået fra. Modusomkobler (A2): Med (A2) i position ON er kontinuerlig sending (kun T60TX-0xERL & T60TX-04EDL) aktiveret og i position 1 (OFF) normal sending. I sidstnævnte tilfælde fungerer senderen som en T60TX-0xCRL med stopkontakten som afbryder. Kodeomkobler (B): Kodning af sender (B) Stopkontakt Stopkontakt: For at sende kontinuerligt skal stopkontakten trækkes ud og tast 1 og 2 holdes nede i mindst 0,5 s. For at afbryde kontinuerlig sending skal stopkontakten trykkes ned. 8

9 MODTAGER T60RX-0XYSL Driftsspænding: V AC / DC eller *48 /115 / 230 V AC Mål: 132 x 133 x 45 mm Kapsling: IP 65 NB! Indkobling af modtageren, se tillæg D 9 10 * Gul LED. Lyser, når modtageren har korrekt driftsspænding. 2. Grøn LED. Lyser, når modtageren modtager radiosignal. 3. Funktionstast. 4. Select-tast. 5. Rød LED. Hvert relæ har en lysdiode, som lyser, når relæet trækker. 6. Rød LED Lyser. - Indlæring af kode mulig Blinker. - Justerbar kode indlært (1-10) Blinker 2 gange. - En eller flere faste individuelle koder er indlært. 7. Gul LED. Blinker, når nogle af relæerne har skiftende funktion. 8. Grøn LED. Blinker, når nogle af relæerne er blokeret. 9. Indkoblingsklemme for spænding. 10. BNC-kontakt til antenne

10 ROBUST MODTAGER T60RX-0XYSL Driftsspænding: V AC / DC eller 48 / 115 / 230 V AC Mål: 175 x 125 x 45 mm Kapsling: IP 65 NB! Indkobling af modtageren, se tillæg D * TRAFO 1. Gul LED. Lyser, når modtageren har korrekt driftsspænding. 2. Grøn LED. Lyser, når modtageren modtager radiosignal. 3. Funktionstast. 4. Select-tast. 5. Rød LED. Hvert relæ har en lysdiode, som lyser, når relæet trækker. 6. Rød LED Lyser. - Indlæring af kode mulig Blinker. - Justerbar kode indlært (1-10) Blinker 2 gange. - En eller flere faste individuelle koder er indlært. 7. Gul LED. Blinker, når nogle af relæerne har skiftende funktion. 8. Grøn LED. Blinker, når nogle af relæerne er blokeret. 9. Indkoblingsklemme for spænding. 10. BNC-kontakt til antenne

11 PROGRAMMERING AF MODTAGER T60RX-0XYSL Ved programmering af modtagerne anvendes modtagerens hhv. funktions- eller select-tast. Funktionstasten bruges til at navigere mellem forskellige programmuligheder. Select-tasten bruges til at bekræfte valg af programmulighed. I den første position er det muligt at navigere mellem følgende muligheder ved at trykke på funktionstasten. RØD Diode (nr. 6) GUL Diode (nr. 7) GRØN Diode (nr. 8) - Indlæring af en senders kode - Indstilling af skiftende/momentan funktion - Indstilling af sammenkædningsfunktion Efter at en af ovenstående programmuligheder er blevet valgt ved hjælp af select-tasten, bruges funktionstasten til at navigere frem til det eller de relæer, som skal programmeres. De røde dioder oven over relæerne viser, hvilket/hvilke relæer der er valgt. Se videre under den pågældende programmeringssekvens. SELVINDLÆRING AF SENDERENS KODE Justerbar kode: Se til, at den ønskede justerbare kode indstilles på senderens kodeomkobler. 1. Vælg programmulighed»selvindlæring af kode«(rød diode) med funktionstasten. 2. Bekræft valg med select-tasten. Røde dioder over relæer tændes. 3.Ved hjælp af funktionstasten er det muligt at navigere frem til det/de relæer, som skal kodes. - Hvis der vælges et enkelt relæ, vil dette blive styret af den sendertast, som bruges ved indlæringen. - Hvis alle relæer vælges, vil systemet have normal funktion. Dvs. senderens første tast vil styre relæ 1, tast 2 relæ 2 osv. 4. Bekræft, at den justerbare kode skal indlæres, ved at trykke én gang på select-tasten. 5. Indlær senderens kode ved at holde den ønskede sendertast nede, indtil rød diode nr. 6 blinker tre gange. 11

12 Rød diode (nr. 6) blinker som en indikation på, at senderens justerbare kode er gemt. Justerbar kode og fast individuel kode 1. Vælg programmulighed»selvindlæring af kode«(rød diode) med funktionstasten. 2. Bekræft valg med select-tasten. Røde dioder over relæer tændes. 3. Ved hjælp af funktionstasten er det muligt at navigere frem til det/de relæer, som skal kodes. - Hvis der vælges et enkelt relæ, vil dette blive styret af den sendertast, som bruges ved indlæringen. - Hvis alle relæer vælges, vil systemet have normal funktion. Dvs. senderens første tast vil styre relæ 1, tast 2 relæ 2 osv. 4. Bekræft, at justerbar kode og fast individuel kode skal indlæres som følger: - Tryk select-tasten ned og slip den efter 0,3-4 sekunder. - Tryk select-tasten ned igen inden for 1 sekund og hold den nede i mindst 1 sekund. 5. LIndlær senderens kode ved at holde den ønskede sendertast nede, indtil rød diode nr. 6 blinker tre gange. RØD diode (nr. 6) dobbeltblinker som en indikation på, at senderens justerbare og faste individuelle kode er gemt. Slet koder 1. Vælg programmulighed»selvindlæring af kode«(rød diode). 2. Bekræft valg med select-tasten. Røde dioder over relæer tændes. 3. Ved hjælp af funktionstasten navigerer man frem til det/de relæer, som skal slettes. 4. Hold select-tasten nede, indtil diode/dioder oven over relæer slukkes (mindst 6 sekunder). PROGRAMMER SKIFTENDE / MOMENTAN FUNKTION Modtagernes relæer har momentan funktion som standard. 1. Vælg programmulighed»skiftende/momentan funktion«(gul diode) med funktionstasten. 12

13 2. Bekræft valg med select-tasten. Rød diode over relæ 1 tændes. 3. Vælg med select-tasten, om relæet skal have skiftende funktion eller ej. GUL diode lyser, når skiftende funktion er aktiveret. 4. Naviger frem til øvrige relæer ved hjælp af funktionstasten og vælg, om de skal have skiftende eller momentan funktion, ved hjælp af selecttasten. Når alle relæer er gennemgået, er programmeringen klar. GUL diode (7) blinker, når et eller flere relæer har skiftende funktion. PROGRAMMER SAMMENKÆDNINGSFUNKTION Følgende sammenkædningsmuligheder kan vælges: Sammenkædning mellem relæ 1 og 2 Sammenkædning mellem relæ 3 og 4 Sammenkædning mellem relæ 5 og 6 (robust modtager) Sammenkædning mellem relæ 7 og 8 (robust modtager) 1. Vælg programmulighed»sammenkædningsfunktion«(grøn diode) med funktionstasten. 2. Bekræft valg med select-tasten. Røde dioder over relæ 1 og 2 tændes. 3. Brug select-tasten til at vælge, om sammenkædning skal aktiveres eller ej. GRØN diode tændes, når sammenkædning er aktiveret. 4. Naviger frem til øvrige relæ-par ved hjælp af funktionstasten og vælg med select-tasten, om sammenkædning skal være aktiveret eller ej. Når alle relæ-par er gennemgået, er programmeringen klar. GRØN diode (nr. 8) blinker, når sammenkædningsfunktionen er aktiveret. Det er muligt at etablere sammenkædning mellem andre funktioner end ovenstående ved at indlære individuelle sendertasters kode på individuelle relæer (se selvindlæring af kode). Eksempel: Hvis hhv. sendertast 1 eller 3 indlæres på hhv. relæ 1 eller 2, kan man i praksis opnå sammenkædning mellem funktion 1 og 3. blokering mellem funktion 1 og 3. 13

14 DIN-MODTAGER T60RX-03ADL DK Frekvens: Driftsspænding: Mål: Kapsling: 433,92 MHz V AC / DC 86 x 30 x 58 mm IP 20, til intern montage US GB DE FR ES NL SE NO Rød lysdiode viser programmeringsstatus. Grøn lysdiode indikerer, at signal modtages. 12/24V AC/ DC 12/24V AC/ DC C NO NC C NO NC C NO NC Tilslutning af spænding. PLUG-IN MODTAGER T60RX-01APL Gul lysdiode indikerer driftsspændingen. Tast til selvindlæring / sletning. Frekvens: Driftsspænding: Mål: Kapsling: 433,92 MHz V AC / DC 70 x 58 x 40 mm IP 23, til intern montage 14

15 BNC-kontakt. Rød lysdiode viser programmeringsstatus. Side 1 Side 2 Tilslutning af spænding 11-polet fatning V AC / DC V AC / DC 10. NO 11. C Gul lysdiode indikerer driftsspændingen. Grøn lysdiode indikerer, at signal modtages. Tast til selvindlæring / sletning PROGRAMMERING AF MODTAGER T60RX-03ADL, T60RX-01APL OG T60RX-01ARL INDLÆRING AF JUSTERBAR OG FAST INDIVIDUEL KODE Registrer justerbar kode: 1. Hold selvindlæringstasten nede i mindst 0,3 sek. og højst 4 sek. 2. Slip tasten. -Programmeringsposition, rød lysdiode lyser. 3. Tryk på ønsket funktionstast. -Rød lysdiode blinker 3 gange hurtigt efter hinanden. 4. Justerbar kode er nu gemt. -Rød lysdiode blinker. 1 gang hvert andet sekund

16 Registrer fast individuel kode: 1. Hold selvindlæringstasten nede i mindst 0,3 sek. og højst 4 sek. 2. Slip tasten (mindre end 1 sek.). 3. Tryk igen på tasten (mere end 1 sek.). -Privat prog.-position, rød lysdiode slukkes og tændes igen. 4. Tryk på ønsket funktionstast. -Rød lysdiode blinker 3 gange hurtigt efter hinanden. 5. Privatkoden er nu gemt. -Rød lysdiode dobbeltblinker hvert andet sekund. PROGRAMMERING AF SENDER OG DIN-MODTAGER SAMMEN T60TX-15SML OG T60RX-03ADL 1. Tjek, at senderens systemomkobler (A) står i position ON. 2. Indstil egen kode på senderens kodeomkobler (B) Tryk på knappen for selvindlæring (C) på modtageren. -Rød lysdiode lyser (programmeringsposition 6 sek.). 4. Trykkes der på tasterne 1-3, vil relæerne i modtageren fungere som tast 1-3. Trykkes der på tasterne 4-6, vil relæerne fungere som tast 4-6 osv. 5. Tryk på ønsket funktionstast (1-15) på senderen. -Rød lysdiode blinker 3 gange. 6. Tjek, at relæet trækker, når samme funktionstast trykkes ned igen. (A) ON (B) T60TX-15DML OG T60RX-03ADL 1. Tjek, at senderens systemomkobler (A) står i position ON. 2. Indstil egen kode på senderens kodeomkobler (B) Tryk på knappen for selvindlæring (C) på modtageren. -Rød lysdiode lyser (programmeringsposition 6 sek.). 4. Tryk på ønsket portnummer-tast (0-999) samt valgfri funktionstast (op- stop- ned) på senderen. -Rød lysdiode blinker 3 gange. 5. Tjek, at relæet trækker, når en af sendertasterne trykkes ned igen. (C) 16

17 T60TX-0XSHL/T60TX-0XSOL OG T60RX-03ADL 1. Tjek, at senderens systemomkobler (A) står i position ON. 2. Indstil egen kode på senderens kodeomkobler (B) Tryk på knappen for selvindlæring (C) på modtageren. -Rød lysdiode lyser (programmeringsposition 6 sek.). 4. Trykkes der på tasterne 1-3, vil relæerne i modtageren fungere som tast 1-3. Trykkes der på tasterne 4-6, vil relæerne fungere som tast 4-6 osv. 5. Tryk på ønsket funktionstast (1-6) på senderen. -Rød lysdiode blinker 3 gange. 6. Tjek, at relæet trækker, når samme funktionstast trykkes ned igen. (A) ON (B) (C)

18 KOMPLETTERING TIL 460-SYSTEMET T60TX-15DML* Type 401RVL9 og 403RVL9 sender med drejekontakt 1-10: 1. Tjek, at senderens systemomkobler (A) står i position 1 (OFF). 2. Tjek, at kodeomkoblerens afbryder (B) 9 står i position 0 (nul). 3. Indstil kodeomkoblerens omskifter 10 på position minus eller plus alt efter, om De bruger A- eller B-kodning i den gamle sender (robust sender). 4. Indstil kode på senderens 4 første skiftekontakter (kodeomkobler 1-4), som er identiske med modtagerens (kodeomkobler 5-8 bruges ikke). 5. Tjek, at relæet trækker, når en af sendertasterne trykkes ned. Cifrene på display-senderen svarer til drejekontakten. Tryk på et ciffer fulgt af en sendertast og få verificeret, at det tilsvarende relæ trækker. Se kodetabel 1-10, tillæg A. * Sender T60TX-15DML i system T60 er kompatibel med sender type 401RVL9 og 403RVL9 i system 460. (A) ON 1 (B) Type 401RVL9 og 403RVL9 med drejekontakt 0-15: 1. Tjek, at senderens systemomkobler (A) står i position 1 (OFF). 2. Tjek, at kodeomkoblerens afbryder (B) 9 står i position - (minus). 3. Indstil kodeomkoblerens omskifter 10 på position minus eller plus alt efter, om De bruger A- eller B-kodning i den gamle sender. (robust sender). 4. Indstil kode på senderens 4 første skiftekontakter (kodeomkobler 1-4), som er identiske med modtagerens (kodeomkobler 5-8 bruges ikke). 5. Tjek, at relæet trækker, når en af sendertasterne trykkes ned. Se kodetabel 0-15, tillæg B. 18

19 Type sender: 1. Tjek, at senderens systemomkobler (A) står i position 1 (OFF). 2. Tjek, at kodeomkoblerens afbryder (B) 9 står i position + (plus). 3. Indstil koder på senderens 3 første skiftekontakter (kodeomkobler 1-3) som svarende til modtagerens (kodeomkobler 4-8 bruges ikke). 4. Tjek, at relæet trækker, når en af sendertasterne trykkes ned. Se kodetabel , tillæg C. NB! Når De skal vælge port på T60TX-15DML senderen, skal der indtastes en kombination af det første ciffer og de to sidste cifre, når den arbejder sammen med en sender. Eks. Ønsker De at styre port A2 ifølge tabel A, trykker De kombinationen 102, for at styre port D3 ifølge tabel D trykker De kombinationen 403 osv. T60TX-0XSHL/T60TX-0XSOL/T60TX-15SML Type 401L-406L sender: 1. Tjek, at senderens systemomkobler (A) står i position 1 (OFF). 2. Indstil koder på senderens kodeomkobler (B) 1-8 svarende til den foreliggende modtager (9-10 bruges ikke). 3. Tjek, at relæet trækker, når samme funktionstast trykkes ned igen. (A) ON (B)

20 ROBUST SENDER T60TX-04YDL & T60TX-0XYRL Type 408RFLI9, 408RFLIC, 408RFLIE, 404RFLI9 sender: Programmering af system 460 og T60 til normal eller kontinuerlig sending. 1. Tjek, at senderens systemomkobler (A1) står i position 1 (OFF) for system 460 eller i position ON for system T Tjek, at senderens modusomkobler (A2) står i position 1 (OFF) for normal eller i position ON for kontinuerlig sending. 3. Indstil koder på senderens kodeomkobler (B), 1-8 svarende til modtageren for system 460. Ved system T60 indstilles kode på sender kodeomkobler Tjek, at relæet trækker, når samme funktionstast trykkes ned igen. SERVICE OG SUPPORT (B) (A1) Når det gælder service, returnering og reklamation, bedes De skrive et R/A- nummer på hver forsendelse, som sendes til Tele Radio AB. (Kontakt Tele Radio AB for at få et R/A-nummer). Produkter med R/Anummer går forud for dem, som ikke har et R/A-nummer. Service Hvis produktet ikke fungerer i garantiperioden, tilbyder Tele Radio AB fuld service af produktet. Produktet indsendes til Tele Radio AB (efter adressen). NB! Garantien gælder ikke fejl, som er opstået på grund af ændringer af produktet eller forkert installation. Support Tjenesten er tilrettelagt sådan, at De får de resultater, som De skal bruge, på hurtig og professionel vis. Når De kontakter Tele Radio s support, bør De have følgende ved hånden: System, model og en beskrivelse af problemet. ON 1 (A2) ON 1 20

21 FEJLFINDINGSSKEMA Hvis udstyret ikke fungerer, som det skal, beder vi Dem gennemgå nedenstående punkter. FEJLFUNKTION MULIGE ÅRSAGER AFHJÆLPNING Modtageren fungerer ikke, når De sender. Modtagerens grønne lysdiode lyser, når De sender, men relæerne aktiveres ikke. Modtagerens grønne lysdiode lyser ikke, når De sender. Modtagerens grønne lysdiode lyser, når De ikke sender. Senderens lysdiode lyser ikke, når De sender. Rækkevidden er for kort. Modtageren er forkert indkoblet. Forkert driftsspænding til modtageren. Koderne i senderen og modtageren stemmer ikke overens, dvs. er ikke identiske. Batteriet er brugt op. Senderen er defekt. En eller anden sender i nærheden på lignende frekvens. Batteriet er brugt op. Senderen er defekt. Dårligt batteri. Antennekabler er beskadigede eller fejlinstallerede. Tjek indkobling af modtageren. Kontroller driftsspændingen. Tjek kodning. Skift batteri. Kontakt Deres forhandler. Kontakt Deres forhandler. Skift eller oplad batteri. Kontakt Tele Radio s support. Skift batteri. Kontroller antennetilslutningen. Hvis De har været igennem denne anvisning uden at kunne få radiosystemet til at fungere, beder vi Dem kontakte Deres forhandler. 21

22 APPENDIX A CODING TABLES 1-10 Setting the code on the receiver for operations on the 460 system. Type 401RVL9 and 403RVL9 transmitter with knob Table 1-10 Minus code (A) Table 1-10 Plus code (B) T5 T6 T7 T8 0(10) T5 T6 T7 T8 0(10)

23 APPENDIX B CODING TABLES 0-15 Setting the code on the receiver for operations on the 460 system (robust transmitter with control knob). Minus code/mincode (A) Plus code (B) T5 T6 T7 T T5 T6 T7 T

24 APPENDIX C CODING TABLES Setting the code on the receiver for operations on the 460 system ( transmitter). Switches 1-3 should have the same setting on both the transmitter and receiver. Note that the positions A0=D0, B0=E0, C0=F0. A 460 T A A A A A A A A A A A A A A A A Code tables...continued on next page >>> 189

25 APPENDIX C CODING TABLES B 460 T B B B B B B B B B B B B B B B B Code tables...continued on next page >>> 190

26 APPENDIX C CODING TABLES C 460 T C C C C C C C C C C C C C C C C Code tables...continued on next page >>> 191

27 APPENDIX C CODING TABLES D 460 T D D D D D D D D D D D D D D D D Code tables...continued on next page >>> 192

28 APPENDIX C CODING TABLES E 460 T E E E E E E E E E E E E E E E E

29 APPENDIX D VOLTAGE CONNECTIONS T60RX-0xASL T60RX-0xBSL T60RX-0xCSL T60RX-0xDSL 12-30V AC / DC 230 V AC 48 V AC 115 V AC T60RX-04ySL (Standard) C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC Supply voltage T60RX-08ySL (Robust) C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC Supply voltage 194

Tele Radio T20/T60. Manual. Rev. IM-T20/T60-001-A1. TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90-532 292 4448 e-mail: c.mevlevioglu@tele-radio.

Tele Radio T20/T60. Manual. Rev. IM-T20/T60-001-A1. TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90-532 292 4448 e-mail: c.mevlevioglu@tele-radio. Tele Radio T20/T60 Manual TELE RADIO ASIA China Tel. +86-(0)592-3111168 e-mail: b.sun@tele-radio.cn TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90-532 292 4448 e-mail: c.mevlevioglu@tele-radio.com TELE RADIO AS Norway

Læs mere

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSVEJLEDNING DANSK/DANISH IM-T20_T60-RX001-A04-DA

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSVEJLEDNING DANSK/DANISH IM-T20_T60-RX001-A04-DA Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSVEJLEDNING DANSK/DANISH IM-T20_T60-RX001-A04-DA Det vigtigt, at du giver dig tid til at gennemlæse manualen, før du begynder at installere/programmere dit udstyr. Sendere

Læs mere

Tele Radio 860. Manual. Rev. IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual. Rev. IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual Rev. IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning T20TX-01NKL, T20TX-01NKM, T20/T60RX-01APL, T20/T60RX-01ARL, T60TX-01STL, T60TX-01STM, T60TX-02STM, T60TX-02STL, T20TX-02NKL, T20TX-02NKM, T20RX-02AKM, T20RX-02AKL, T20TX-03NKL,

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

MANUAL V-COM V45/V55

MANUAL V-COM V45/V55 MANUAL V-COM V45/V55 Indholdsfortegnelse Delenes navne og funktioner 1 Isætning og fjernelse af batteriet 3 Isætning af batteriet 3 Fjernelse af batteriet 3 Opladning af batteriet 3 Beskrivelse af symboler

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Vejledning for GSM dør/port

Vejledning for GSM dør/port 25-09-11 GSM dør/port telefon Samtaleanlæg og 100 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation Bestillings nummer: 6000.8005 SSIHuset v/svane Electronic Arildsvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK Indholdsfortegnelse DANSK 1 Generelt...126 2 Montering...126 3 Vigtige begreber...126 4 Lys- eller blinksignaler... 127 5 Ændring af adgangskoderne... 127 5.1 Sending efter indtastning af en adgangskode...

Læs mere

Kom godt i gang med Mini Bots fra

Kom godt i gang med Mini Bots fra Kom godt i gang med Mini Bots fra Indholdsfortegnelse Generel Information... 3 Elektricitet... 3 Robotter, kunstige mennesker?...3 Forklaring af komponenter... 4 Robot-byggesættet inderholder følgende:...4

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE DANSK 1 Generelt 2 Montage 3 Vigtige begreber 4 Ibrugtagning / skift af batterier 5 Normal drift 5.1 Programmeringsfunktioner 5.1.1 Ændring af IB-koden eller indtastning af en personlig IB-kode 5.1.2 Indtastning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

TELE RADIO. PANTHER Quick Guide PN-T19-2, PN-R15-1, PN-R15-2

TELE RADIO. PANTHER Quick Guide PN-T19-2, PN-R15-1, PN-R15-2 TELE RADIO PANTHER Quick Guide PN-T19-2, PN-R15-1, PN-R15-2 INDHOLD Advarsler og begrænsninger Side 1 Basiskortmodtager Side 2 Klemrække til indgangsspænding på basiskort Side 3 Funktions-LED ernes indikationer

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Tele Radio T50 Cheetah

Tele Radio T50 Cheetah Tele Radio T50 Cheetah INSTALLATIONSVEJLEDNING T50-02AGSM DANSK/ DANISH IM-T50-RX001-A03-DA DANSK Produktbeskrivelse...1 Forberedelser...2 Modtager...4 Programmering af modtager...7 Styring af relæudgange...

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ CITROËN INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ LEXIA PROXIA CD 30 AC / QCAV / MTD CITROËN DANMARK A/S AUT. CITROËN-FORHANDLERE - Nyvognsklargører - Fabriksaktionskoordinator AUT. CITROËN-VÆRKSTEDER - Eftermarkedsansvarlig

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000v.6 Manual DANjul13 Side 2 CT 1000 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse Vigtig information angående bekyttelse og råd 4 Pakken skal indeholde 4 Radio 5 Display 5 Kom igang 6 Antenne 6 Batteri

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi.

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi. . no more doubts! Device for counting..simplicity in itself! www.poingi.com Nice to know! Developed and manufactured in Denmark poingi Hvad nu hvis? En spiller er kommet til at trykke på knap på Sender

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PowerNoder

Indholdsfortegnelse. PowerNoder PowerNoder Indholdsfortegnelse Beskrivelse af PowerNoder 2 Tilslutning af enheder til PowerNoder 6 Almindelige Z-Wave-funktioner 8 Afregistrering fra netværket 9 Sikkerhedsinformation 11 PowerNoder Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Tele Radio T70 Jaguar

Tele Radio T70 Jaguar Tele Radio T0 Jaguar INSTALLATIONSVEJLEDNING RX2-A, RX-A, TX2-A, TX2-B, TX2-E, TX1-C DANSK/ DANISH IM-T0-RX00-A0-DA DRIFTSFREKVENS CHANNEL FREQ.BANK 1 OPTION 1 4.05 111 2 4.15 112 4.25 11 4 4.5 114 5 4.45

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Sikker kodelås AHV2010

Sikker kodelås AHV2010 Sikker kodelås AHV2010 Installations - og brugervejledning. BA0682 Indledning. AHV2010 er en elektronisk kodelås for en dør. Den består af en tastaturenhed, som placeres udenfor adgangen, og en lille central,

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Danfoss Link Mobile Phone Butler

Danfoss Link Mobile Phone Butler MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning varme.danfoss.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Installation... 3 3 Grænseflader... 4 4 Ledningsføring... 4 5 Sms-kommandoer... 5 6 Tekniske

Læs mere