Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder."

Transkript

1 Træningsøvelser Træner Hold Telefon Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. God træning! 1

2 Indholdet i en træning i KB Børnefodbold Retningslinjer for træningen Alle øvelser er med bold (undtagen stiger) Minimum af kø til øvelser Ingen løb rundt om fodboldbanen uden bold Ingen straf, fx. armstrækninger Et trygt miljø med glæde Alle spillere rammes på deres niveau For at give spillerne de rette redskaber til at udvikle sig, indeholder en træning følgende elementer 1. Koordinations- og bevægelsestræning 2. Basis teknik (cut, dribling, pasning og afslutninger) 3. Spilforståelse 4. Spil på lille areal. 1. Koordinations- og bevægelsestræning En god koordination og bevægelse er fundamentet for den gode udførelse af driblinger, spark og cutting. Træningen indeholder derfor elementer, der øver spillernes koordination. Det sker gennem brugen af løbestiger, boldkaos og rytmeøvelser med bold. 2. Basis teknik Basistræningen udføres gennem en træning, som gentager elementerne i en læringsspiral. Dvs. at basisområder (pasning/afslutninger, cut og driblinger) bliver trænet i hver træningsuge. 3. Spilforståelse Spillernes spilforståelse udvikles gennem en træning, der indeholder spilformer som: 1v1, 2v1, 2v2, 3v3, 3v1 og 4v4. 4. Spil En kamplignende afslutning på træningen, der passer til spillernes størrelse. Det vil sige, at trænerne organiserer hold og banestørrelse efter dette. Selve spillet udføres på små områder og med få spillere på hvert hold. Det sker med henblik på, at hver enkelt spiller får flest mulige boldberøringer. Ligeledes, at boldholder oplever at blive presset til at tænke og udføre aktioner i et højt tempo. 2

3 Forklaring Beskrivelse af handling Ved hvert træningselement, fx halvliggende vristspark, er der en kort beskrivelse af elementet. Elementerne trænes som en læringsspiral, hvor de trænes løbende hele året. Derfor skal hovedparten trænes af alle årgange. Dermed ikke sagt, at alle skal træne på samme måde! Teknisk udførsel - vejledningspunkter Under hvert punkt er der en række vejledningspunkter, som træneren skal vise og instruere ved øvelsen. Træneren skal vælge 1-2 punkter ved en øvelse og fokusere på dem. Ellers risikerer instruktionen at blive for uklar for spilleren. Tillige skal den gode handling fremhæves, når den opstår i øvelsen, frem for at træneren fejlretter på handlinger, hvor det ikke lykkes. Det er sjovere og mere lærerigt at fremhæve de positive elementer. Til hver øvelse er der mere specifikke vejledningspunkter. Træneren skal igen vælge få ud for at træne dem. Differentiering Under hvert træningselement er der en række forslag til differentiering. Både aldersmæssigt, niveaumæssigt og spillerne internt på holdene skal udfordres på deres læringsniveau. Træneren skal vurdere hvilke spillere, der er parate til større udfordringer, og hvilke, som har svært ved øvelsen. Træneren kan med fordel se på differentierings forslag og bruge dem til at skrue op og ned for sværhedsgraden. Øvelser Træneren kan her finde en række øvelser, som eksempler på et træningspas. Her gives yderligere vejledningspunkter til øvelserne; specifikke vejledningspunkter, format, antal, variation mm. Hensigten med, at der både er overordnede og konkrete vejledningspunkter, skyldes, at trænerens egne øvelser skal indgå i kataloget. Det betyder, at øvelserne i træningskataloget bliver løbende forøget/skiftet. 3

4 1. Koordination og bevægelses træning Fodboldkoordination er en form for træning, hvor spilleren koordinerer bevægelsesformer med bolden. Dvs. øvelser, hvor kroppen skal sammensætte forskellige sammensatte bevægelser. Koordination og bevægelsestræning kan også øves på stiger. Her skal spilleren igennem øvelser sammensætte forskellige bevægelser. Koordinationstræningen udvikler spillerens balance, teknik og boldkontrol. Koordinationstræning er oplagt som en del af opvarmningen i stedet for traditionel opvarmning uden bold. Alle spillere skal lære koordinationstræning, som en fast del af "opvarmningen". Det er tillige en fast del af mikroafdelingens træning. Differentiering: Træningen skal følge den enkelte spillers koordination og bevægelsesniveau. Derfor er det vigtigt, at træneren differentierer sværhedsgraden inden for hver øvelse, fx i boldkaos kan spillerne få forskellige øvelser. 4

5 2. Basis teknik Inderside pasninger Inderside pasninger bruges til afleveringer, oftest langs jorden. Tillige kan indersiden bruges til at afslutte på mål med. Sparkeformen skal vægtes i alle aldersgrupper som en integreret del af basistræningen. Dvs. at det skal trænes ud fra ideen om læringsspiralen, hvor inderside øvelser gentages hver uge. Inderside pasninger skal altid øves med lige meget tid med venstre og højre fod. Teknisk udførelse - vejledningspunkter Spilleren skal før sparket: - vurdere boldens hastighed - bøje i knæet og hoften, da det giver bedre balance Spilleren skal under sparket - spænde i fodleddet ved boldkontakt (med sparkefod) - se på bolden lige før og under boldkontakt - støttefoden skal være på siden af bolden - støttefoden skal pege i den retning, hvor bolden skal hen Differentiering - spark til bolden, hvor den ligger stille - spark til bold, der kommer imod spilleren - spilleren sætter selv bolden i bevægelse og afleverer - spilleren modtager bolden med vinkel - indersiden er i fokus i funktionel pasningspil - kombination af 1. Berøring og pasning (at komme hurtigt på sin 2. berøring) 5

6 Halvtliggende vristspark Det halvliggende vristspark bruges til afleveringer over længere distancer, fx sideskift, skud på mål, eller hjørnespark. Spilleren skal stifte bekendtskab med sparkeformen, men sparket skal primært øves på u 12 og u 13. Teknisk udførelse - vejledningspunkter - se på bolden før og under boldkontakt - skråt tilløb - balance. Lad den modsatte skulder - i forhold til sparkefoden - pege i sparkeretningen, før du går til bolden - støttebenet placeres lidt væk fra bolden. ca cm på højde med bolden. Spilleren skal under sparket - sparkebenet/vristen skal være strakt ved boldkontakt - ramme bolden i centrum, så den ikke får sideskru Differentiering - spark til bold, der ligger stille - spilleren sætter selv bolden i fart og sparker herefter - sparker til modløbsbold 6

7 Lodret vristspark Lodret vristspark bruges især ved afslutninger. Husk at undgå lange køer i øvelsen. Brug flere mål, eller lav en todeling, hvor den anden gruppe laver en anderledes øvelse. Vristsparket skal introduceres tidligt, da det er en naturlig bevægelse for spilleren. I forhold til alder og niveau skal træneren vurdere spilleren og lave en differentiering ud fra det. Dvs. hvis spilleren har svært ved sparkeformen, så lad ham sparke til en bold, som ligger stille. Lodret vristspark skal være en del af basistræningen i alle aldersgrupper. Teknisk udførelse - vejledningspunkter Spilleren skal før sparket - se på bolden - være i god balance - have armene ud til siden for at holde balance Spilleren skal under sparket - spilleren skal strække vristen ved boldkontakt - tæerne skal pege ned mod græsset - spilleren skal spænde i fodleddet ved boldkontakt - bolden skal træffes i centrum med vristen - støttefoden skal være på højde med bolden og tæt på den Differentiering - lodret vrist til bold, der ligger stille - lodret vrist til bold, der kommer langsomt mod spilleren - spilleren dribler langsomt og sparker - spilleren sætter gang i bolden ligeud eller til siden og sparker - spilleren får en medløbsbold - spilleren får bolden fra forskellige vinkler 7

8 Første berøring Første berøring er spillerens første boldberøring, når han modtager bolden. (Tidligere blev denne berøring kaldt tæmning). Dog kan første berøringen bestå af berøringer på bolden. Dog er 1. eller 2. berøring mest hensigtsmæssig, da spilleren derigennem hurtigere kan foretage en ny handling. Teknisk udførelse - vejledningspunkter Spilleren skal før boldmodtagelse - orientere sig (kigge sig omkring) Spilleren skal under/ved boldmodtagelse - se på bolden - føle spændingsniveau i foden. Bolden vil ofte springe væk, hvis foden er for spændt. - få så stor kontaktflade med bolden som muligt Differentiering - blød pasning til spilleren, som skal foretage sin handling - ikke stille krav til, at spilleren skal orientere sig - lære spilleren, at han skal orientere sig (split vision) - lære spilleren om fordele ved temposkift og retningsskift - italesæt, hvordan spilleren kan tage første berøring ind i et "frit rum" i en pasningsøvelse - arbejde med, hvordan spilleren kan gøre opmærksom på sig selv, (fx sprogligt) 8

9 Finter Finter er en teknisk færdighed, som bruges til at sætte en modstander af. Ligeledes er det ofte det overraskende og underholdende i spillet. Desværre bliver spilleren ofte kritiseret, hvis han mister bolden i forbindelse med en finte. I KB skal vi opfordre spillerne til at turde lave finter, drible og forsøge sig med vendinger. Trænerens rolle er derfor at gøre det accepteret, at der er en større "risiko" forbundet med disse handlinger. Finter skal trænes i alle aldersgrupper. Det er tit øvelser, spillerne finder med deres idoler fra internettet og TV. Derfor kan træneren med fordel bruge spillerne som inspirationskilde. Teknisk udførsel - vejledningspunkter - spilleren skal kigge på bolden lige før finten - temposkift efter finte - overdrivelse af fintebevægelsen - opfordre spilleren til at udfordre sine modstandere - finten bliver øvet med begge ben og i begge retninger Differentiering - finte på bold, der ligger stille (uden at røre bolden) - finte på bold, der ligger stille med kontakt til bolden - drible langsomt og udfører finten - "almindeligt tempo" - finte med efterfølgende temposkift - finte kombineret med andre finter - lære, hvor og hvornår finter er hensigtsmæssige, (fx for at skabe overtal på siden af banen) 9

10 Vendinger Vendinger kan både udføres, når spilleren modtager en bold fra en medspiller, eller spilleren selv vender med bolden. Vendinger skal øves på alle alderstrin, især u 12 og u 13 skal lægge fokus på vendinger. Teknisk udførsel - fokus vejledningspunkter - fokus på bolden, indtil cuttet mestres, derefter kan spilleren øve sin orienteringsevne - overdramatisere bevægelsen - bolden bliver inden for passende spilafstand. - foretage vendingen i passende tempo - der arbejdes med begge ben Differentiering - start med at lave vendinger i roligt tempo - modtage en langsom bold - modtage bolde i normal fart - sæt krav om orientering før vending - italesæt forskellen mellem at bruge berøringer i spillerens vending. 10

11 Driblinger KB Børnefodbold Driblingen er en bevægelse, som bruges mange gange i løbet af en kamp. Handlingen bliver ofte kombineret med andre færdigheder, fx en finte, når en modstander skal udfordres. Driblinger foregår i forskellige retninger, og spilleren bruger forskellige berøringsflader. Træneren kan med fordel dele driblinger op i tre kategorier: Løbedribling, speeddribling og dribling med vinkel. Da driblingen er en bevægelse, som bruges i mange situationer, så skal handlingen trænes som en del af læringsspiralen på alle hold. Løbedribling er en dribling, hvor der foretaget et begrænset antal berøringer over en længere distance. Driblingen er brugbar, når spilleren har meget plads og kan sætte en modstander under pres. Fx på kanten af en fodboldbane. Speeddribling er en dribling, hvor spilleren bruger mange boldberøringer. Det reducerer farten, men giver bedre kontrol over bolden. Handlingen anvendes i situationer, hvor der er flere spillere i området, fx når Messi agerer på et lille område med mange spillere omkring sig. Dribling med vinkler er en dribling, hvor spilleren "lokker" modstanderen med sig i en retning, for derefter at lave et retningsskift. Ofte vil det ske via en vending eller finte, (fx en Cruyff vending). Teknisk udførsel - vejledningspunkter - driblinger skal altid øves med begge ben - støde til bolden, således at spilleren i næste skridt kan kontrollere bolden, (med undtagelse af løbedribling, hvor bolden skubbes længere frem). - spilleren skal bruge den mest hensigtsmæssige berøringsflade: vristen ved frontalt løb, og vrist/inderside/yderside ved driblinger med vinkler. - strække foden ved boldberøring. 11

12 Differentiering KB Børnefodbold - starte med de forskellige driblinger i lavt tempo - sæt tempo i øvelserne - spilleren orienterer sig undervejs i sine driblinger - koble modstander på øvelserne, fx 1/1 - friste modstanderen ved at skubbe bolden lidt, for derefter at sætte ekstra tempo på de sidste skridt. - fokuser på, at spilleren dribler med den fod, der er længst væk fra modstanderen i pressede situationer - lav øvelser/spil, som tvinger spillerne til at drible og lave finter 12

13 Hovedstød KB Børnefodbold Hovedstød skal ligesom de andre færdigheder indgå i basistræningen. Det kan med fordel være en lille del ofte. Det skyldes, at træning med hovedstød som gennemgående tema ikke er fordelagtigt læringsmæssigt. Da spilleren til sidst bare får ondt i hovedet! Hovedstød kan både være en afslutning, aflevering, clearing eller første berøring. Der kan med fordel øves med lettere bolde på U 10, da spillerne stadig kan være bange for bolden. Teknisk udførsel - vejledningspunkter - se på bolden - få en forspænding ved at bøje kroppen bagover - have armene løftet (ud fra brystet) - bevæge kroppen fremad og møde bolden - ramme bolden med panden - spænde muskler i nakke og hals - trække armene bagud i headeøjeblikket. 13

14 3. Horst Wein/spilforståelse spil Alle hold skal spille Horst Wein spil. Det kan i særlig grad blive vægtet i u 10 & u 11. På u 12 & u 13 kan andre pasningsspil bruges som supplement. Teknisk udførsel - vejledningspunkter - lær og vær kreative, så I benytter de mange forskellige spiltyper af Horst Wein spil - spil 3/3 & 4/4. Det er overskueligt og fysisk overkommeligt for spillerne - når et hold scorer, så får de lov til at give bolden op fra eget mål - en spiller fast i scoringszonen - alle spillere på holdet skal i kontakt med bolden, før der må scores - 2 berøringer pr. spiller - italesæt, når spillerne spiller med bredde/vender spillet til det andet mål - forsøg at koble småspillet sammen med de basis tekniske elementer, fx kan en bestemt dribling eller pasning blive italesat som det gode eksempel. Dermed skabes der sammenhæng i træningen - brug af åbne spørgsmål får spillerne til at bevare kreativiteten og opmuntrer dem til selv at finde løsninger. 14

15 4. Spil En kamplignende afslutning på træningen, der passer til spillernes størrelse. Det vil sige, at trænerne organiserer hold og banestørrelse efter dette. Selve udførelsen vil være præget af små områder og få spillere på hvert hold. Det sker med henblik på, at hver enkelt spiller får flest mulige boldberøringer. Ligeledes, at boldholder oplever at blive presset til at tænke og udføre aktioner i et højt tempo. u 10 & u 11 skal oftest spille 4/4 eller 5/5. u 11 a kan begynde at indføre 7/7 til træning. u 12 skal spille 4/4-5/5. u 12 a kan starte med at spille 7/7 til træning. u 13 kan variere mellem at spille 4/4-5/5-7/7 u 13 a kan også inkludere 9/9 på et mindre område, (fx fra felt til midterbuen og bredde, som følger målfeltet) 15

16 16

17 KB Børnefodbold 17

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge Dansk Boldspil-Union Team Danmark Børn skal overraskes! Skab et godt fodboldmiljø Børn ser muligheder Fodbold skal være sjovt Lige hold leger bedst Fokus på udvikling Bind 1: 5-14 årige Aldersrelateret

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre Øvelseshæfte 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton V I S H V A D D U K A N Hjælpetræner elev www.dgi.dk/badminton DGIbadminton HJÆLPETRÆNERKURSUS DGIbadminton Udgivet af Danske Gymnastik & Idrætsforeninger Badmintonudvalget, september 2002, 1. udgave.

Læs mere

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier Øvelseshæfte 6-14 årige SoccerTrix - elektroniske lektier Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder til fodboldskolens børn NU MED NYE ØVELSER 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

03. MATEMATIK 04. ENGELSK

03. MATEMATIK 04. ENGELSK BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 01. INDLEDNING Indledning Forord... 1 Indledning Lidt om Akademiet Fodbold Fulton... 2 Indledning Om materialet... 4 Indledning Der er ikke noget så praktisk

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

FRA TALENT TIL TOPSPILLER

FRA TALENT TIL TOPSPILLER FRA TALENT TIL TOPSPILLER Træningsmanual for AGF Elite U13-U19 Fra talent til topspiller - træningsmanual for AGF Elite U13-U19 AGF Fodbold 2009 1. udgave, 1. oplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. MÅLSÆTNING 1.1

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Træningsmateriale Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 - basisviden for underviseren... 3 Grundlæggende bevægelser...

Læs mere

U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21

U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Indersidespark U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Indersidespark Anvendelse: Indersidespark anvendes i situationer med flade og korte afleveringer, samt præcise

Læs mere

Den røde tråd DBUs spillerudviklingsmodel fra U15 A-landshold. Dansk Boldspil-Union. Filosofi Udviklingssystem. Struktur. Offensivt.

Den røde tråd DBUs spillerudviklingsmodel fra U15 A-landshold. Dansk Boldspil-Union. Filosofi Udviklingssystem. Struktur. Offensivt. Dansk Boldspil-Union Filosofi Udviklingssystem Offensivt Struktur Defensivt Kreativitet Den røde tråd DBUs spillerudviklingsmodel fra U15 A-landshold fra leg til landshold Indhold Kolofon Udgiver Dansk

Læs mere

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn.

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. 1 SlåsNu Skab slåskultur med slås-lege Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. Kom mobning til livs. Gør jeres skole og institution mere drengevenlig.

Læs mere

If you can dream it You can do it!

If you can dream it You can do it! If you can dream it You can do it! 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...4 VEJLEDENDE ÅRSPLAN...5 SVØMNING...6 FÆLLESMÅL...6 Indskoling... 6 Mellemtrin... 6 Overbygning... 7 LÆSEPLAN...7

Læs mere

Fieldhockey en introduktion

Fieldhockey en introduktion Fieldhockey en introduktion Ole Fuglsang, Hockeyklubben Odin Fotos: Kristoffer Juel Poulsen Forord Denne bog er skrevet af undertegnede, men den kunne ikke blive til uden andre menneskers hjælp. Bogen

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

DIN GUIDE SOM HJÆLPER

DIN GUIDE SOM HJÆLPER DIN GUIDE SOM HJÆLPER en del af noget større Indhold DBU s pigeraket FØR PIGERAKETTEN DBU s Pigeraket... 3 Raketten... 7 Mælkevejen... 9 Solen... 10 Mars... 11 Uranus... 12 Saturn... 13 det er vigtigt,

Læs mere

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 Forfatterens forord Kære idrætslærer. Kompendiet giver en idé om hvad ultimate er, og indeholder øvelser og forslag til forløb i gymnasier og folkeskolernes

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Fitness World Education #Træning med Fokus

Fitness World Education #Træning med Fokus Fitness World Education #Træning med Fokus Fokuspunkter: Stram Op April 2013 #Stærk skulder [1] #Indhold: Fitness World Education og Træning med Fokus Præsentation af tema for april og teori Sådan bruger

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere