Sekundær mærkning M3 og M4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sekundær mærkning M3 og M4"

Transkript

1 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon Fax

2 Indhold 1. Indledning 3 2. Mærkning med pantetiketter sekundær mærkning 2.1 Pantetikettens opbygning Sikkerhed Varianter og typer Pantetiket Type 1 mærkningskategori M3 2.5 Pantetiket Type 2 mærkningskategori M4 2.6 Krav til EAN-stregkode Krav til placering af EAN-stregkode 7 3. Køb af pantetiketter Bestilling af pantetiketter Betaling for pantetiketter Levering af pantetiketter Returnering af pantetiketter 9 4. Andre manualer 9 5. Ordforklaringer

3 1. Indledning Denne manual handler om mærkning med pantetiketter. Pantetiketterne bruges udelukkende til mærkning af engangsemballage til pantbelagte drikkevarer*. Dansk Retursystem A/S driver det danske pant- og retursystem for emballager til pantbelagte drikkevarer. Indholdet i denne manual følger Miljøministeriets Bekendtgørelse nummer 1129 af 27. september 2010 om pant på og indsamling mv. af emballager til visse drikkevarer". Bekendtgørelsen kan downloades på vores hjemmeside Engangsemballage, der markedsføres (jf. ordforklaringen bag i manualen) her i landet, skal mærkes med henblik på opkrævning og tilbagebetaling af pant. Formålet med pantmærkningen er at sikre korrekt pantafregning i alle distributionsled, og at engangsemballage kommer retur i maksimalt omfang af hensyn til miljøet. Pantmærkningen af engangsemballage skal enten ske ved primær mærkning, det vil sige direkte tryk på emballagens materiale eller den originale etiket, eller ved at anvende pantetiketter, som importøren/ producenten skal købe hos Dansk Retursystem A/S og klæbe på emballagen. For information om reglerne for primær mærkning se manualen "Primær mærkning M1 og M2". Importører/ producenter, der ønsker at stoppe med at benytte pantetiketter og gå over til primær mærkning, skal henvende sig til Dansk Retursystems afdeling for emballageregistrering for nærmere information om proceduren. Eksempler på primær mærkning Eksempler på sekundær mærkning Ved brug af pantetiketter er det importørens/producentens pligt at mærke engangsemballage før markedsføring på det danske marked. I henhold til pantbekendtgørelsen kan denne pligt ikke overdrages til mellemhandlere, butikker eller andre returmodtagere. For hver engangsemballage med pantetiket, som en importør/producent sælger på det danske marked, skal der betales pant, etiketmateriale, indsamlingsgebyr og eventuelt logistikgebyr til Dansk Retursystem A/S. Panten formidler vi videre til returmodtagerne. Indsamlingsgebyret dækker omkostninger til indsamling af engangsemballage, og logistikgebyret dækker udgifter til administration vedrørende pantafregning og håndteringsgodtgørelse til butikker. Både pantmærket og pantetiketten er registrerede varemærker, som ejes af Dansk Retursystem A/S. Importører/producenter får derfor tilladelse til at benytte pantmærket og pantetiketten på de emballager, som importøren/producenten har tilmeldt hos Dansk Retursystem A/S og som markedsføres i Danmark. Det er dermed ikke tilladt at sælge emballager med de danske pantmærker i udlandet. *Du kan se en detaljeret oversigt over de produkter, der indgår i det danske pant- og retursystem i Bekendtgørelse nr af 27. september 2010, bilag 1 - se Overordnet set omfatter systemet følgende produkter: Øl alkoholindhold over 0,5 % vol. Kulsyreholdige drikkevarer (fx sodavand) alkoholindhold på 0-0,5 % vol. Andre gærede drikkevarer end øl, vin og frugtvin (fx æblecider) alkoholindhold under 10 % vol. 3

4 Blandingsprodukter baseret på spiritus, vin eller andre gærede drikkevarer, der er blandet med drikkevarer som fx sodavand, cider, kakao eller juice (fx alkoholsodavand) alkoholindhold over 0,5 % men ikke over 10 % vol. Ikke kulsyreholdigt vand, drikkeklar limonade, iste m.v. alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder. 4

5 2. Mærkning med pantetiketter sekundær mærkning I det følgende beskrives, hvordan importører/producenter skal forholde sig, hvis de ønsker at mærke engangsemballager med sekundær pantmærkning - pantetiketter. Bemærk, at der findes ordforklaringer bag i manualen. Importører/producenter kan benytte pantetiketten til mærkning af engangsemballage, når disse er tilmeldt Dansk Retursystem A/S (se manualen Emballagetilmelding ). Pantetiketter skal altid købes hos Dansk Retursystem A/S (se afsnit 6). 2.1 Pantetikettens opbygning Pantetiketten består af to felter. På den øverste del af pantetiketten kan man se, hvilken type materiale engangsemballagen er lavet af: ALU, STÅL, PLAST eller GLAS. Denne del af pantetiketten kan blandt andet benyttes til manuel kontrol af pantetikettens ægthed. På den øvrige del af pantetiketten kan man se det danske pantmærke og pantkode: Pant A (1,00 kr.), Pant B (1,50 kr.) og Pant C (3,00 kr.) Under pantmærket er der en pantkode, der består af 5 sorte prikker, der bliver aflæst elektronisk i returautomaterne. 2.2 Sikkerhed Pantetiketten er trykt med en speciel sikkerhedsfarve. Farven kontrolleres af et særligt sikkerhedskamera i returautomaterne. Sikkerhedsfarven er med til at sikre, at der udbetales korrekt pant. Dansk Retursystem A/S har udviklet et kontrolkort til pantetiketterne. Butikker og andre returmodtagere kan f.eks. benytte kortet til at foretage stikprøver, når der leveres nye varer. Bemærk, at kontrolkortet kan anvendes, når man er i tvivl om en pantetikets ægthed. Kontrolkortet er ikke et redskab, der skal benyttes, hver gang man modtager eller sælger engangsemballager med pantetiketter. Man kontrollerer pantetiketter ved at holde kontrolkortet hen over pantetiketten. Man skal nu se på teksten øverst på pantetiketten gennem kortets filter. Når pantetiketten er ægte, kan man ikke læse teksten. Kontrolkortet sendes til alle importører/producenter, mellemhandlere og returmodtagere. Man kan bestille flere kontrolkort hos vores kundeservice på tlf Kontrolkortet koster 50 kr. ekskl. moms. 2.3 Varianter og typer På pantetiketterne kan man aflæse, hvilket materiale engangsemballagen er lavet af samt engangsemballagens pantværdi. Bemærk, man må kun benytte ALU-etiketter på emballager af aluminium, STÅL-etiketter på emballager af stål, etc. Der er overordnet set to kategorier af pantetiketter: M3-Type 1 og M4- Type 2. De to typer er ens, bortset fra at der på Type 2 er tilføjet en EANstregkode (se afsnit 3.5). Type 1 - etiketter (M3) Type 2 - etiketter (M4) 5

6 2.4 Pantetiket Type 1 mærkningskategori M3 Mærkningskategori M3 (type 1) er den mest almindelige pantetiket. Den anvendes på engangs-emballager, der i forvejen er forsynet med en international EANstregkode, der kan aflæses elektronisk (se afsnit 3.6). Man kan anvende den samme pantetiket på pantbelagte drikkevarer, der er tappet på engangsemballage af samme type materiale og med samme pantværdi - jf. nedenstående eksempler: En importør/producent, der kun sælger engangsemballage af glas under 1,0 liter, skal kun købe pantetiketter af varianten Pant A/GLAS. En importør/producent, der både sælger engangsemballage af glas og aluminium under 1,0 liter, skal købe pantetiketter i to varianter: Pant A/GLAS og Pant A/ALU. Placering af pantetiket Type 1 M3 For at sikre, at returautomaten kan aflæse både pantetiket og stregkode korrekt, er det vigtigt at alle krav til placering af pantetiketter overholdes. Der bruges én pantetiket pr. engangsemballage. Pantetiketten skal placeres direkte på selve engangsemballagen. Det kan dog være nødvendigt at placere pantetiketten på emballagens primære etiket. Bemærk, at pantetiketten ikke må placeres på peel-off-etiketter eller på multipak-emballager. Forudsætningen for at kunne bruge Type 1 (M3) pantetikken er, at emballagens originale stregkode er placeret lodret på emballagen. Det betyder, at stregerne i EAN-stregkoden skal være parallelle med emballagens bund (ladder). Pantmærket skal altid placeres, så teksten læses vandret, når emballagen står op. Pantmærket med pantkode placeres så vidt muligt midt på emballagen i forhold til top og bund, dog må toppen af pantmærket aldrig placeres mere end 180 mm fra bunden af emballagen. Dansk Retursystem A/S kan i forbindelse med valg af mærkningskategori kræve, at pantmærket med pantkode skal placeres andetsteds på emballagen. Pantmærket placeres så vidt muligt i umiddelbar nærhed af stregkoden. Ved placering af pantmærket i tilknytning til stregkoden skal EAN/UPC-systemets krav til størrelsen på lyszonen overholdes. 2.5 Pantetiket Type 2 mærkningskategori M4 Pantetiketter i mærkningskategori M4 (type 2) er pantetiketter med tilføjet EAN-stregkode. Type 2 pantetiketter anvendes kun på engangsemballager i de tilfælde, hvor den eksisterende internationale EAN-stregkode ikke kan aflæses elektronisk (se afsnit 3.6 om krav til EAN-stregkode), eller hvor der ikke er en international EAN-stregkode på engangsemballagen i forvejen. Når man vælger en pantetiket af mærkningskategori M4, trykker Dansk Retursystem A/S en EAN-stregkode på pantetiketten. EAN-stregkoden er godkendt alene til det danske marked og alene til det pågældende produkt. Type 2 pantetiketter findes i to forskellige bredder: Type 2A (25 mm) og Type 2B (33 mm). Hvis produktet har en stregkode, der ikke kan læses, skal man anvende den pantetiket, der kan dække den eksisterende stregkode. Har produktet ingen stregkode, skal man anvende Type 2A. 6

7 Placering af pantetiket Type 2 M4 For at sikre, at returautomaten kan aflæse både pantetiket og stregkode korrekt, er det vigtigt at alle krav til placering af pantetiketter overholdes. Der bruges én pantetiket pr. engangsemballage. Pantetiketten skal placeres direkte på selve engangsemballagen. Det kan dog være nødvendigt at placere pantetiketten på emballagens primære etiket. Bemærk, at pantetiketten ikke må placeres på peel-off-etiketter eller på multipak-emballager. Pantetiketten placeres så vidt muligt midt på emballagen i forhold til top og bund, dog må toppen af pantetiketten aldrig placeres mere end 180 mm fra bunden af emballagen. Dansk Retursystem A/S kan i forbindelse med valg af mærkningskategori kræve, at pantetiketten skal placeres andetsteds på emballagen. EAN-stregkoden skal placeres lodret på emballagen. Det betyder, at stregerne i EAN-stregkoden skal være parallelle med emballagens bund (ladder). Pantetiketten skal altid placeres, så teksten i pantmærket læses vandret, når emballagen står op. 2.6 Krav til EAN-stregkode Ifølge den gældende bekendtgørelse skal der være en EAN-stregkode (EAN 13, EAN 8 eller UPC) på alle engangsemballager, der kan aflæses elektronisk. Importører/producenter skal overholde bekendtgørelsens retningslinjer for EAN-stregkoders størrelse. I butikker bliver EAN-stregkoden brugt til prisopslag og til sortering i returautomaterne. Koden bruges desuden i Dansk Retursystems tælleterminaler. EAN-stregkoden skal kunne aflæses elektronisk både af tekniske hensyn, men også for at kunne udbetale korrekt pant. Dansk Retursystem A/S tester EAN-kodens læsbarhed i forbindelse med tilmelding af emballager med sekundær mærkning. 2.7 Krav til placering af EAN-stregkode Toppen af EAN-stregkoden må aldrig placeres mere end 180 mm fra engangsemballagens bund. Imidlertid har Dansk Retursystem A/S mulighed for at acceptere EAN-stregkoder, som placeres mere end 180 mm fra emballagens bund, hvis EAN-stregkoden kan læses i returautomaten. Dette vurderes i en vejledende test udført af Dansk Retursystem A/S. 3. Køb af pantetiketter Pantetiketter bestilles og købes hos Dansk Retursystem A/S. Pantetiketterne leveres i æsker med information om korrekt placering og opbevaring. Man må kun mærke sin engangsemballage med pantetiketter købt hos Dansk Retursystem A/S. Det er ikke lovligt at anvende pantetiketter, som ikke er købt direkte hos Dansk Retursystem A/S. 3.1 Bestilling af pantetiketter En forudsætning for at kunne bestille pantetiketter til et bestemt produkt er, at engangsemballagen er tilmeldt hos Dansk Retursystem A/S (se manualen "Emballagetilmelding"). Bestilling af pantetiketter skal ske skriftligt via brev, fax eller eller via vores online-bestillingsformular på vores hjemmeside 7

8 Dansk Retursystem A/S, Baldersbuen 1, 2640 Hedehusene Fax: Ved bestilling af pantetiketter i kategori M3 (type 1) oplyses: Varenummer for etiketten og antal ruller (leveres i ruller af 500 eller 1000 stk.) Ved bestilling af pantetiketter i kategori M4 (type 2) oplyses: Varenummer for etiketten, etikettens EAN-stregkode og antal ruller (leveres i ruller af 500 eller 1000 stk.) Det er muligt at bestille større ruller, end det der er angivet, hvis man ønsker det. Varenumre for de forskellige typer af pantetiketter fremgår af skemaet: Pantsatser Pant A Pant B Pant C Materiale GLAS ALU STÅL PLAST GLAS PLAST ALU STÅL Type 1 varenumm er Type 2A varenumm er Type 2B varenumm er Betaling for pantetiketter Når Dansk Retursystem A/S har modtaget en bestilling, sender vi en faktura. Beløbet afhænger af, hvilken rapporteringsform importøren/producenten har valgt, jf. Dansk Retursystems manual om rapportering af salgsmængder og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager. "Årlig rapportering" eller "ingen rapportering" med kontant betaling Importøren/producenten skal indbetale hele fakturabeløbet til Dansk Retursystem A/S, før vi sender de bestilte etiketter. Fakturabeløbet dækker pant, fremstillingsomkostninger for det bestilte antal pantetiketter samt et acontobeløb for indsamlings- og logistikgebyr. "4-ugers rapportering" med kontant betaling Importøren/producenten skal indbetale hele fakturabeløbet til Dansk Retursystem A/S, før vi sender de bestilte pantetikker. Fakturabeløbet dækker pant og fremstillingsomkostninger for det bestilte antal pantetiketter. Gebyrer opkræves efterfølgende på grundlag af importørens/producentens salgsrapportering. 8

9 3.3 Levering af pantetiketter Når Dansk Retursystem har registreret betalingen sender vi pantetiketterne til importøren/producenten. Leveringstiden for pantetiketter afhænger af, hvilken type pantetiket importøren/producenten har bestilt: Pantetiketter Type 1 - afsendes ca. 2 arbejdsdage efter vi har modtaget betaling Pantetiketter Type 2 - afsendes ca. 10 arbejdsdage efter vi har modtaget betaling Bemærk: Når man bestiller pantetiketter første gang, kan der gå op til 4 uger fra bestilling til levering, da emballagetilmeldingen først skal behandles og godkendes hos Dansk Retursystem A/S (jvf. manualen "Emballagetilmelding"). 3.4 Returnering af pantetiketter Producenter og importører kan i særlige tilfælde og inden 12 måneder efter køb af pantetiketter tilbagelevere etiketterne og få refunderet pantbeløbet samt eventuelt indbetalte a conto gebyrer. Tilbagelevering kan ske i følgende tilfælde: Ved importørens eller producentens betalingsstandsning, konkurs eller ophør af markedsføring af det pågældende produkt i Danmark Ved ændringer i pantetiketternes udseende, funktion eller pantværdi Tilbagelevering kan ske for usolgte lagre, såfremt importøren eller producenten har foretaget en fejlmærkning dog skal produktet destrueres og udbyderen afholder udgiften hertil 4. Andre manualer Dansk Retursystem A/S tilbyder en række andre manualer til udbydere af pantbelagte drikkevarer om følgende emner: Udbydertilmelding Emballagetilmelding Primær mærkning M1 og M2 mærkning ved direkte tryk på emballagens materiale eller originale etiket Rapportering af salgs- og returmængder for hhv. genpåfyldelige emballager, primært mærkede engangsemballager og sekundært mærkede engangsemballager Manualerne kan downloades på eller rekvireres ved henvendelse til vores kundeservice på telefon Ordforklaringer A conto gebyrer Importører/producenter, der benytter pantetiketter, har mulighed for at betale indsamlings- og logistikgebyr a conto til Dansk Retursystem A/S. Dansk Retursystem A/S opkræver et gennemsnitligt gebyr beregnet for den pågældende materialekategori. Bekendtgørelse Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr af 27. september 2010 om pant på og indsamling mv. af emballager til visse drikkevarer. Bekendtgørelsen beskriver retningslinjerne for drift af det danske pant- og retursystem. Se hele bekendtgørelsen på Butik Erhvervsdrivende, der markedsfører pantbelagte drikkevarer til forbrugere, hovedsagligt med henblik på forbrug andetsteds, herunder mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer. 9

10 EAN Danmark GS1 Denmark GS1 Danmark, tidligere benævnt EAN Danmark er udbyder af EAN stregkoder og GTIN (EAN varenumre). EAN-stregkode Et EAN-stregkodesymbol benyttes til elektronisk identifikation af et produkts GTIN. Emballage Engangsemballage og genpåfyldelig emballage til pantbelagte drikkevarer (dog ikke fustager). Emballagetype Emballager til pantbelagte drikkevarer, der er fremstillet af samme materiale og som har samme volumen og form(design). Emballagetilmelding Tilmelding af importørers og producenters produkter til Dansk Retursystem A/S. Engangsemballage Emballage til pantbelagte drikkevarer, der af producenten eller importøren er tilmeldt Dansk Retursystem A/S som engangsemballage, eller som ikke er beregnet til genbrug ved genpåfyldning. Emballagetilmeldingsgebyr Et gebyr på kr. 2000, som importører/producenter betaler til Dansk Retursystem A/S ved tilmelding af emballager. Beløbet betales ved første tilmelding af en emballage i et kalenderår og dækker alle efterfølgende emballagetilmeldinger i samme år. Genpåfyldelig emballage Emballage til pantbelagte drikkevarer, der af producenten eller importøren er tilmeldt Dansk Retursystem A/S som genpåfyldelig emballage med de undtagelser, der følger af reglerne i pantbekendtgørelsen eller emballager, der i udformningen af emballagen er beregnet til genbrug ved genpåfyldning. GTIN (tidligere EAN varenumre) Et nummer med 8 eller 13 cifre, der består af et EAN præfiks (landekode), et virksomheds-referencenummer, et varereferencenummer samt et kontrolciffer til identifikation af de enkelte varer. Et UPC varenummer svarer hertil. Et GTIN benyttes globalt, med mindre det alene er godkendt til det danske marked. Importør Den, der indfører pantbelagte drikkevarer i emballage i Danmark med henblik på markedsføring i Danmark. Indsamlingsgebyr Et gebyr, der dækker de variable og faste omkostninger, der er forbundet med indsamling af én engangsemballagetype samt omkostninger i forbindelse med administration af pantafregning. Kontrolkort Dansk Retursystem A/S har udviklet et kontrolkort til manuel kontrol af pantetiketternes ægthed. Butikker og andre returmodtagere kan f.eks. benytte kortet til at foretage stikprøver, når der leveres nye varer. Logistikgebyr Et gebyr, der dækker de variable og faste omkostninger, der er forbundet med emballager, som sælges til butikker. 10

11 Markedsføring Med markedsføring forstås enhver form for erhvervsmæssig anvendelse som fx salg, udlevering og overdragelse eller udbud af pantbelagte drikkevarer til salg, herunder i en butik, på mobile lagre eller festival, i auktionshuse, via internettet m.v. Mellemhandler Grossist eller anden, som ikke er en dagligvarebutik, og som markedsfører drikkevarer til dagligvarebutikker, distributører, returmodtagere eller andre mellemhandlere. Pantafregning Enhver, der markedsfører pantbelagte drikkevarer, skal opkræve pant for emballagen ved salg, udlevering eller overdragelse. Pantbelagte drikkevarer Med pantbelagte drikkevarer menes de drikkevarer, der indgår i det danske pant- og retursystem. Du kan se en detaljeret liste i bekendtgørelse nr af 27. september 2010 bilag 2 - se Overordnet set omfatter pantbelagte drikkevarer følgende produkter: Øl- alkoholindhold over 0,5 % vol. Kulsyreholdige drikkevarer (fx sodavand) alkoholindhold på 0-0,5 % vol. Andre gærede drikkevarer end øl, vin og frugtvin (fx æblecider) alkoholindhold under 10 % vol. Blandingsprodukter baseret på spiritus, vin eller andre gærede drikkevarer, der er blandet med drikkevarer som fx sodavand, cider, kakao eller juice (fx alkoholsodavand) alkoholindhold over 0,5 % men ikke over 10 % vol.. Ikke kulsyreholdigt vand, drikkeklar limonade, iste m.v. alkoholindhold på 0,5% vol. eller derunder Pantetiket sekundær mærkning M3 og M4 Pantetiket er en selvklæbende etiket med pantmærke, pantkode og materialespecifikation eller selvklæbende etiket med pantmærke, pantkode, materialespecifikation og EAN-stregkode og GTIN (EAN- varenummer). Pantetiketter anvendes til pantmærkning af tilmeldt engangsemballage til pantbelagte drikkevarer. En pantetiket er et registeret varemærke, der ejes af Dansk Retursystem A/S. Producenter og importører, der ønsker at pantmærke produkter med pantetiketter, skal og kan kun købe pantetiketterne hos Dansk Retursystem A/S. Pantmærke og pantkode Det danske pantmærke (pileformet logo) og pantkode er et registreret varemærke, der ejes af Dansk Retursystem A/S. Pantmærket skal være påført al engangsemballage til pantbelagte drikkevarer. Pantmærket viser, hvilken pantgruppe emballagen tilhører. Primær mærkning Primær mærkning er pantmærkning af engangsemballage ved direkte tryk på emballagens materiale eller ved direkte tryk på emballagens primære etiket. Læs mere om reglerne for primær mærkning i manualen Primær mærkning M1 og M2 mærkning ved direkte tryk på emballagens materiale eller originale etiket. Producent Den, der her i landet fremstiller eller tapper pantbelagte drikkevarer i emballage med henblik på markedsføring i Danmark, jf. definitionen af markedsføring. Udbyder En udbyder defineres som en producent, importør eller mellemhandler, der sælger pantbelagte drikkevarer på det danske marked. 11

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul SKAT Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Forord... 4 Registrering af virksomhed... 4 Case:

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Erik Hansen, Carsten Lassen & Claus Lübeck Christensen COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1242 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne Dato: Sag: FO-12/02450-82 Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne 1. Formål 2. Anvendelsesområde 3. Generelle oplysningskrav

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere

Kortbestemmelser. MasterCard Debit

Kortbestemmelser. MasterCard Debit Kortbestemmelser MasterCard Debit Gældende fra 1. november 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Kortbestemmelser for MasterCard Debit DEFINITIONER KORTTYPER: KONTOINDEHAVER

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere