Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter"

Transkript

1 Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon Fax

2 Indhold 1 Indledning Generelt om rapportering Rapporteringsform Samarbejde med et uafhængigt revisionsselskab Hjælp til rapporteringen Kryptering Filnavn Rapportering af rettelser og tilføjelser Om 4-ugers detaljeret rapportering Rapporteringsskema - 4-ugers detaljeret rapportering Eksempel på 4-ugers detaljeret rapportering Om lempet rapportering Vilkår for lempet rapportering Rapporteringsskema - lempet rapportering Eksempel på lempet rapportering Tidsfrister og betaling Frister og procedurer Behandling af salgstal Procedurer for opkrævning og betaling Brug for hjælp Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 1

3 1 Indledning Importører og producenter af pantbelagte drikkevarer skal betale pant og gebyrer for hver enkelt engangsemballage, de markedsfører eller på anden måde overdrager i Danmark. Gebyrerne er med til at finansiere pant- og retursystemet. For at Dansk Retursystem A/S kan opkræve pant og gebyrer, skal alle importører og producenter rapportere deres salg til Dansk Retursystem A/S. På baggrund af rapporteringen beregner og opkræver Dansk Retursystem A/S gebyrer og pant. Efterfølgende afregnes panten til de butikker og øvrige erhvervsdrivende, der har taget emballagerne retur. Dansk Retursystem A/S udbetaler også håndteringsgodtgørelse til butikker for klargøring af engangsemballager til afhentning. I kan læse mere om pantbelagte drikkevarer, rapportering og eventuelt fastlæggelse af rapporteringsform på vores hjemmeside, under Importører og producenter. Denne manual giver en mere detaljeret vejledning I, hvordan I rapporterer jeres salg for primært mærkede engangsemballager. Skulle der efter læsning af denne manual være behov for yderligere information vedrørende rapportering, kan I altid kontakte Dansk Retursystems økonomiafdeling på tlf Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 2

4 2 Generelt om rapportering Som importør eller producent skal I rapportere hvor mange engangsemballager, I sælger, udleverer eller på anden måde overdrager til butikker, mellemhandlere og andre erhvervsdrivende. Producenter og importørers rapportering skal foretages af den ansvarlige ledelse eller ejer af virksomheden. Hvis andre, fx en revisor, skal foretage rapporteringen, skal vedkommende have en fuldmagt til det, og I skal orientere Dansk Retursystem A/S. Rapportering af salgsmængder er nødvendig for at sikre: Korrekt opkrævning af gebyrer for engangsemballager Korrekt pantopkrævning for engangsemballager 2.1 Rapporteringsform For primært mærkede engangsemballager er der kun én rapporteringsform, nemlig 4-ugers detaljeret rapportering. Undtagen, hvis I kun har glas i jeres sortiment og jeres årlige salg ikke overstiger 1 million emballager. I det tilfælde kan I vælge 4-ugers lempet rapportering. Læs om 4-ugers detaljeret rapportering på side 6 og om 4-ugers lempet rapportering på side 9. Hvis I tilmelder jer elektronisk på bliver I automatisk bedt om at vælge rapporteringsform, når I tilmelder jeres virksomhed, eller når I tilmelder den første emballage. Gør I ikke det, og har I en valgmulighed, vil I modtage et brev og et skema til valg af rapporteringsform. Når jeres rapporteringsform er fastlagt, vil I modtage i et brev med vejledning, om hvornår I skal begynde jeres rapportering. Læs mere om af rapporteringsform på vores hjemmeside under Importører og producenter. 2.2 Samarbejde med et uafhængigt revisionsselskab Dansk Retursystem A/S har indgået en aftale med det uafhængige revisionsselskab, Revisionsinstituttet A/S, om håndteringen af de konkurrencefølsomme oplysninger om salgsmængder. Af de data, som Dansk Retursystem A/S modtager via revisionsselskabet, fremgår det alene, hvor meget importøren eller producenten totalt set har solgt af en enkelt salgsgruppe til henholdsvis butikker, mellemhandlere og øvrige erhvervsdrivende. Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 3

5 3 Hjælp til rapporteringen Ifølge pantbekendtgørelsen inddeles kalenderåret i 13 rapporteringsperioder á fire uger. Disse benævnes R01-R13. Rapporteringsperioderne fastlægges for hvert år, og kan downloades på vores hjemmeside under Importører & producenter. For hver rapporteringsperiode skal I aflevere en rapportering af, hvor mange primært mærkede engangsemballager, I har solgt i den pågældende periode. Engangsemballager er inddelt i salgsgrupper efter volumen og materiale. For de enkelte emballager fremgår salgsgrupperne af jeres emballagetilmeldingsbevis. I kan se en samlet oversigt i gebyroversigterne, som findes på vores hjemmeside: under Importører & producenter. Hver 4. uge modtager I en mail, med en reminder om at huske rapporteringen. Mailen er vedhæftet en opdateret liste med DRS-kundenummer over alle butikker og øvrige erhvervsdrivende, som Dansk Retursystem A/S kender. Hvis jeres kunde ikke er angivet på listen, kan I rapportere uden brug af DRS-kundenummer. I det omfang oplysningerne er kendt af Dansk Retursystem A/S, indeholder listen følgende oplysninger pr. kunde: Kundenummer hos Dansk Retursystem A/S (DRS-kundenummer) Kundenavn Adresse, Postnr. og by CVR-nr. Oplysning om, hvorvidt kunden er tilmeldt hos Dansk Retursystem A/S For at kunne rapportere korrekt skal I bruge: Jeres udbydernummer, som I finder i det tilmeldingsbevis I modtag, da I blev tilmeldt Dansk Retursystem A/S som importør eller producent. Jeres emballagetilmeldingsbevis, hvor I kan se, hvordan emballagerne er inddelt i salgsgrupper. Emballagetilmeldingsbeviset modtager I hver gang I tilmelder emballager. Én gang årligt, i december, modtager I et samlet opdateret emballagetilmeldingsbevis for alle jeres tilmeldte emballager. Skabeloner til rapportering (excel-ark). De kan downloades på vores hjemmeside Det er naturligvis frivilligt, om I vil bruge vores skabeloner, men formatet skal følges, for at vi kan modtage rapporteringsoplysningerne, se kapitel 4 og 5. Definition af de aktuelle rapporteringsperioder - finder I på under Importører og producenter. En liste over de passwords, I skal bruge i forbindelse med krypteringen, som I modtager i en mail, efter I har tilmeldt jer En opdateret liste over alle butikker og andre erhvervsdrivende, som Dansk Retursystem A/S kender. Listen modtager I sammen med en påmindelses-mail om rapporteringen. 3.1 Kryptering Af hensyn til sikkerheden for de konkurrencemæssigt følsomme salgstal i rapporteringen anbefaler vi, at oplysningerne krypteres, inden de sendes via mail. Softwaren til kryptering finder I også på vores hjemmeside: under Importører og producenter. For at bruge vores krypteringssoftware, skal det færdigudfyldte rapporteringsskema i Excel eller et lignende program, gemmes som en CSV-fil (kommasepareret). Herefter skal filen krypteres med den særlige krypteringssoftware. Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 4

6 3.2 Filnavn Navnet på den fil, som indeholder rapporteringen af salgsmængder, skal indeholde importørens eller producentens navn, specifikation af at der er tale om salgsdata samt hvilken rapporteringsperiode filen dækker hvert led adskilt af en understregning (underscore): udbyder_salg_periode. Eksempel på filnavnet for en salgsrapportering: HansensBryghus_salg_2014R02" 3.3 Rapportering af rettelser og tilføjelser Hvis ikke alle rapporteringer for en enkelt periode er medtaget i den første rapportering, eller I har lavet en fejl, har I to muligheder for at rette fejlen: Send en fil med jeres tilføjelser. o Filer med tilføjelser skal mærkes med et "T" for tillæg fx: HansensBryghus_salg_2014R02_T. o I modtager efterfølgende en kreditnota eller en ekstrafaktura afhængig af, om I har betalt for meget eller for lidt. Lav en omlevering, hvor I sender en ny fil for den samme periode, som erstatter den gamle. o Denne fil skal hedde det samme, som den allerede sendte rapportering o I vil altid modtage en kreditnota for den første rapportering og eventuelt en ny faktura efter omrapporteringen Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 5

7 4 Om 4-ugers detaljeret rapportering Hvis I har tilmeldt primært mærkede engangsemballager, skal I rapportere salgsmængder hver 4. uge på et detaljeret niveau. Hvis I KUN har glas i jeres sortiment, har I dog mulighed for at vælge lempet rapportering, se kapitel 5. Det betyder, at salgsmængden skal rapporteres hver 4. uge som det samlede antal solgte emballager pr. produkt (GTIN), pr. kunde. Det vil sige, at I for hver enkelt GTIN-nummer skal angive, hvor mange styk I har solgt i den pågældende 4. ugers periode til hver enkelt af jeres kunder, angivet ved navn. På baggrund af jeres oplysninger kan Dansk Retursystem A/S opkræve driftsgebyr og pant for den aktuelle rapporteringsperiode for de emballager, I har solgt. 4.1 Rapporteringsskema - 4-ugers detaljeret rapportering Rapporteringsskemaet er et excel-ark, som I finder det på vores hjemmeside under Importører & Producenter. I skal udfylde en linje i arket, for hvert GTIN-nummer I har solgt til en navngiven kunde i den pågældende rapporteringsperiode. Excel-skema til rapportering ser således ud: Kolonne A B C D E F G Feltnavn Transkode Udtræks-dato Udbydernr. Periode DRS-kundenr. Kundenr. Navn Kolonne H I J K L M N Feltnavn Navn 2 Adresse Adresse2 Postnr. By Tlfnr. CVR-nr. Kolonne O P Q R S T Feltnavn Faktura-Nr E/P/G Kilde Salgsgruppe GTIN Antal (pantmærkning) (EANnr.) A: Transkode Skriv UD1 for rapportering af salgsmængder B: Udtræksdato: Udtræksdato Skriv dags dato C: Udbydernr.: Det nummer, som I har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S se jeres tilmeldingsbevis for tilmelding som importør eller producent D: Periode: År + den pågældende 4-ugersperiode (R01 R13), fx 2014R02. Oversigt over perioder kan I finde på vores hjemmeside under Importører & Producenter. E: DRS-kundenr: Udfyldes så vidt muligt med det nummer, som den kunde I sælger til har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S. Se den liste, som I har modtaget sammen med en påmindelsesmail, eller kontakt jeres kunde for at få deres kundenr. Er dette felt udfyldt, er det ikke nødvendigt at udfylde kolonne F-N. Udfyldes så vidt muligt F: Kundenr: Her oplyses det kundenummer, som I har registeret jeres kunde under. - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 6

8 G: Navn: Kundens navn hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E H: Navn2: Eventuelt yderligere navn på kunden Udfyldes efter behov hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E I: Adresse: Kundens adresse vej og nummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E J: Adresse2: Ekstra adressefelt Udfyldes efter behov hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E K: PostNr: Kundens postnummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E L: BY: Kundens By - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E M: TlfNr: Kundens telefonnummer Udfyldes så vidt muligt men unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet under E N: CVRNr: Kundens CVR-nummer Udfyldes så vidt muligt hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E O: FakturaNr: Nummer på den faktura- eller kreditnota, som er sendt til jeres kunde for pågældende varer. Er salget fordelt på flere fakturaer vælges det første i perioden. Udfyldelse er valgfrit P: E/P/G: Pantmærkning: Skriv "E" for primært mærket emballage. Q: Kilde: Udfyldes ikke R: Salgsgruppe: Udfyldes ikke S: EANnr: Produktets GTIN (tidligere EAN-varenummer). Indeholder nummeret færre end 13 cifre, skal de skrives uden foranstillede nuller. T: Antal: Antal enheder pr. GTIN-nummer. Ved kreditnotaer, anføres antallet som negativt med et minus-tegn Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 7

9 4.2 Eksempel på 4-ugers detaljeret rapportering Her følger et eksempel på rapportering af salgsmængder. En producent med Udbydernummeret 9999 rapporterer for rapporteringsperiode R02, at han til Olsens Bager i Svarre, 9800 Hjørring har solgt 200 primært mærkede engangsemballager med GTIN-nr.: Hans data ser sådan ud: Kolonne A B C D E F G Feltnavn Transkode Udtræksdato Udbydernr. Periode DRS- Kundenr. Navn Kundenr. Data UD R ABC Olsen Bager Kolonne H I J K L M N Feltnavn Navn2 Adresse Adresse2 Postnr. By Tlfnr. CVR-nr. Data v/fru Olsen Bygaden Hjørring Kolonne O P Q R S T Feltnavn Fakturanr. E/P/G Kilde Salgsgruppe GTIN Antal Data E I tilfælde af, at nødvendige informationer mangler, at transkode og udbydernummer eller lignende ikke stemmer overens, bliver rapporteringen afvist. I så fald skal I korrigere datagrundlaget og fremsende det på ny. Læs mere hvordan I gør på side 5. Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 8

10 5 Om lempet rapportering Hvis I KUN har glas i jeres sortiment og jeres årlige salg ikke overstiger én million primært mærkede engangsemballager, har I mulighed for at vælge 4-ugers lempet rapportering. Det vil sige, at I skal rapportere hver 4. uge, men I kan vælge mellem tre forskellige lempede rapporteringsniveauer. Afhængig af hvilket rapporteringsniveau I vælger, skal I enten betale driftsgebyrer eller gennemsnitsgebyrer - se skema nedenfor. Der er tre forskellige kundegrupper: Butikker: Salgs- eller udleveringssted, som sælger eller udleverer pantbelagte drikkevarer med henblik på forbrug et andet sted end salgs-/udleveringsstedet. Det er typisk butikker, men også mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer Mellemhandler: Grossist eller anden, som ikke er en butik, og som markedsfører drikkevarer til butikker, distributører, mellemhandlere eller andre Andre: Salgs- eller udleveringssteder, hvor solgte eller udleverede, pantbelagte drikkevarer typisk drikkes på salgs-/udleveringsstedet. Det er typisk kontorer, hoteller, restauranter, kantiner, catering m.v., uden take away Skema over mulige rapporteringsniveauer ved 4-ugers lempet rapportering for primært mærket glas ved et årligt salg under 1 million Rapporteringsniveauer B: C: D: Rapporteringsdetaljer Samlet salg af glas pr. pantgruppe (A,C) Samlet salg af glas pr. volumen (fx. 0,33 l) Samlet salg af glas: Pr kundegruppe pr. volumen Betaling hver 4. uge* Opgørelse af pant Gebyrer beregnes ud fra gennemsnitsgebyrer** Opgørelse af pant Gebyrer beregnes ud fra driftsgebyrer Opgørelse af pant Gebyrer beregnes ud fra driftsgebyrer Eksempel på nødvendige oplysninger Antal glasflasker med Pant A Antal glasflasker med Pant C Antal glasflasker på 0,25 l Antal glasflasker på 0,33 l Antal glasflasker på 0,75 l og så videre Antal glasflasker på 0,25 l til butikker Antal glasflasker på 0,33 l til mellemhandlere og så videre * De til enhver tid gældende gebyrsatser kan ses på vores hjemmeside: under Importører & producenter ** Gennemsnitsgebyret er et gennemsnitligt driftsgebyr 5.1 Vilkår for lempet rapportering Det er Dansk Retursystem A/S, der afgør, om I kan benytte jer af den lempelige rapporteringsform. For allerede tilmeldte producenter og importører sker denne vurdering på baggrund af det forudgående kalenderårs samlede salg eller som minimum på baggrund af salgsrapporteringen i tre rapporteringsperioder. Nye importører og producenter skal som udgangspunkt rapportere i tre rapporteringsperioder, inden Dansk Retursystem A/S kan afgøres, om I kan blive på den lempelige rapporteringsform. Det betyder også, at Dansk Retursystem A/S kan kræve, at I overgår til en detaljeret 4. ugers rapportering, hvis vi på baggrund af de løbende salgsrapporteringer opgør, at årets samlede salg vil overstige 1 million engangsemballager af glas med primær mærkning. Hvis I senere tilmelder emballager i andet materiale end glas, vil I også skulle overgå til detaljeret rapportering. Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 9

11 5.2 Rapporteringsskema - lempet rapportering Rapporteringsskemaet er et excel-ark, som I finder det på vores hjemmeside under Importører & Producenter. I skal udfylde en linje i arket, for hver pantgruppe, volumen, eller pantgruppe og volumen, afhængig af hvilket rapporteringsniveau I har valgt. Husk den lempede rapportering for primært mærkede engangsemballager, kan I kun benytte hvis I udelukkende har glas i jeres sortiment. Excel-skema til rapportering ser således ud. Hvilke felter, I skal udfylde, afhænger af hvilket rapporteringsniveau I har valgt. Kolonne A B C D E F G H I J K Feltnavn Rapporterings Opgjort Udtræksdatnr. gruppe gruppe gruppe type Udbyder- Periode Kunde- Pant- Salgs- Materiale- Volumen Antal -niveau pr. (liter) Felter, der skal udfyldes B X X X X X X X Felter, der skal udfyldes C X X X X X X X Felter, der skal udfyldes D X X X X X X X X A: Rapporteringsniveau: B - for rapportering pr. pantgruppe C - for rapportering pr. volumen D - for rapportering pr. kundegruppe pr. volumen B: Opgjort pr.: 4U - for 4-ugers rapportering OPH - for ophør af virksomhed C: Udtræksdato: Skriv dags dato D: Udbydernummer: Det nummer, som I har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S se jeres tilmeldingsbevis for tilmelding som importør eller producent. E: Periode: År + den pågældende 4-ugersperiode (R01 R13), fx 2014R02. Oversigt over perioder kan I finde på vores hjemmeside under Importører & Producenter. F: Kundegruppe: Skriv 1 - for butikker Skriv 2 - for mellemhandlere Skriv 3 - andre Se definition på kundegruppe på side 9 Udfyldes kun ved rapporteringsniveau D G: Pantgruppe: Skriv A - for glasflasker under 1 liter Skriv C - for glasflasker på 1 liter og derover Udfyldes kun ved rapporteringsniveau B H: Salgsgruppe: Udfyldes ikke Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 10

12 I: Materialegruppe: Skriv glas - for glasflasker J: Volumen: Emballagens volumen, fx 1 liter Udfyldes kun ved rapporteringsniveau C og D K: Antal enheder: Antal solgte enheder 5.3 Eksempel på lempet rapportering Her følger et eksempel på rapportering af salgsmængder for rapporteringsniveau C - rapportering pr. volumen. En producent med udbydernummeret 9999 rapporterer for rapporteringsperiode R02, at han til kundegruppe 1, samlet har solgt 225 primært mærkede engangsemballager af glas på 1 liter. Hans data ser sådan ud: Kolonne A B C D E F G I H J K Opgjort pr. Periode Kundegruppe Pantgruppe Feltnavn Rapporteringsniveau Udtræksdato Udbydernr. Materialetype Salgsgruppe Volumen (liter) C 4U R02 1 Glas Antal Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 11

13 6 Tidsfrister og betaling I dette kapitel kan I læse om de forskellige tidsfrister for rapportering af salgsmængder samt frister for betaling af gebyrer og pant, som Dansk Retursystem A/S fakturerer, på baggrund af rapporteringerne. Rapporteringer af salgstal afleveres til Revisionsinstituttet A/S. Vi anbefaler, at rapporteringer krypteres, inden de sendes med - se kapitel 3. Rapporteringen sendes til: Revisionsinstituttet A/S Skagensgade Taastrup Mrk. Rapportering 6.1 Frister og procedurer For 4-ugers rapportering skal I aflevere rapporteringen inden 14 dage efter udløbet af hver rapporteringsperiode. Det betyder, at I 13 gange om året skal rapportere jeres salg for den forgangne 4-ugers periode. En periode slutter altid en søndag. Herefter har i 14 dages frist til at rapportere. Det skal senest ske mandag kl. 8, 14 dage efter periodens afslutning. Hvis Dansk Retursystem A/S ikke modtager rapporteringerne inden for tidsfristen, sender vi en rykker, hvorefter I har otte dage til at aflevere rapporteringen. I tilfælde af, at denne frist ikke overholdes, indberettes de manglende rapporteringer til Miljøstyrelsen med henblik på politianmeldelse. Manglende rapportering er straffepålagt med bøde eller højere straf i henhold til pantbekendtgørelsens 106. Definition af perioderne fastlægges for hvert år. De kan downloades på vores hjemmeside under Importører & producenter. 6.2 Behandling af salgstal Inden for fem dage efter modtagelse af jeres rapportering skal revisionsselskabet behandle oplysningerne og lave en beregning af sandsynligheden for oplysningernes korrekthed. Denne beregning skal identificere afvigelser i forhold til de forventede og sædvanlige rapporteringer. I tilfælde af afvigelser kontakter revisionsselskabet jer. Herefter har I fem dage til at nå en afklaring med revisionsselskabet. Sker det ikke, informerer revisionsselskabet Dansk Retursystem A/S om afvigelsen. Ved afvigelser har revisionsselskabet mulighed for at anmode en producent eller importør om, for egen regning, at lade en revisor gennemgå periodens faktureringer og baseret herpå afgive en erklæring til revisionsselskabet om periodens salgstal. Hvis ikke dette inden yderligere 14 dage resulterer i en afklaring, informerer revisionsselskabet Dansk Retursystem A/S, hvorefter vi orienterer Miljøstyrelsen. 6.3 Procedurer for opkrævning og betaling Som udgangspunkt behandler Revisionsinstituttet A/S de rapporterede salgstal inden tre uger efter rapporteringsperiodens udløb og sender de summerede salgstal videre til Dansk Retursystem A/S. På baggrund af disse tal fakturerer Dansk Retursystem A/S pant og gebyrer med en betalingsfrist på otte dage. Hvis betaling ikke finder sted inden for denne frist, sender vi en rykker med betalingsfrist på otte dage. En rykker vil være pålagt et rykkergebyr på 100 kr. plus renter, svarende til 1,3 procent pr. påbegyndt måned. Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 12

14 Overholder I ikke denne tidsfrist, gives sagen videre med henblik på inddrivelse gennem RKI Experian. Oversigt over tidsforløbet fra salg og rapportering til betaling af pant og gebyrer UGE 1 UGE 4 UGE 5 UGE 6 UGE 7 UGE 8 Rapporteringsperiode Bearbejdning af data hos producent eller importør Bearbejdning af data hos revisionsselskabet og Dansk Retursystem A/S Betaling af pant og gebyrer Sidste frist for aflevering af rapportering 7 Brug for hjælp I kan altid læse mere om rapportering på vores hjemmeside: under Importører & producenter. I er også velkommen til at kontakte vores økonomiafdeling: Telefon: Mail: Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 13

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32

Læs mere

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Oktober 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter August 2016 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter August 2016 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem November 2017 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Januar 2012 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager

Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32

Læs mere

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Sådan rapporterer du dit salg Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Februar 2012 Om rapportering i det danske pant- og retursystem Producenter

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

Manual til importører og producenter om salgsrapportering og betaling af gebyrer for primært mærkede engangsemballager

Manual til importører og producenter om salgsrapportering og betaling af gebyrer for primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter om salgsrapportering og betaling af gebyrer for primært mærkede engangsemballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32

Læs mere

Forskellige gebyrer og udgifter

Forskellige gebyrer og udgifter Faste gebyrer 2013 PRIS PÅ PANTETIKETTER 2013 (ekskl. moms) Pris pr. etiket Produktion af etiketter 9,0 øre Etiketters pantværdi Pant A = 80,0 øre Pant B = 120,0 øre Pant C = 240,0 øre Forskellige gebyrer

Læs mere

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Primær mærkning af engangsemballager

Primær mærkning af engangsemballager Primær mærkning af engangsemballager Manual til importører og producenter af pantbelagte drikkevarer April 2015 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Primær mærkning M1 og M2

Primær mærkning M1 og M2 Primær mærkning M1 og M2 Mærkning ved direkte tryk på engangsemballagens materiale eller originale etiket Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 Emballagetilmelding Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk 2 Indhold 1. Indledning...3 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer1)

Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer1) Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer1) I medfør af 9, stk. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 52, stk. 3, 53, stk. 1-4, 53 a, stk.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 31. januar 2014. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 31. januar 2014. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 31. januar 2014 27. januar 2014. Nr. 104. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) 25. november 2015.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) 25. november 2015. Lovtidende A 2015 25. november 2015. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 2, nr. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f,

Læs mere

Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke

Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke I medfør af 9, 9 a, 9 c, stk. 2, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 51, 53, 53 a, 53 c, stk. 3, 55 c, 56, 67, 80, 88, stk. 3, og

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010 27. september 2010. Nr. 1129. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 1-4, 9 a, stk. 1-3,

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause Dagens program Gebyrer 2018 Emballageoplysninger Pause Hvad rører sig i markedet lige nu Dansk Retursystem har fået en CSR politik Strategi for udbydere 2018-2020 31.10.2017 Gebyr 2018 Dansk Retursystem

Læs mere

Primær mærkning med brug af krympeetiket

Primær mærkning med brug af krympeetiket Primær mærkning med brug af krympeetiket Manual til importører og producenter af pantbelagte drikkevarer Maj 2016 Primær mærkning med brug af krympeetiket Manual til importører og producenter af pantbelagte

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 52, stk. 3, 53, stk. 1-4, 53 a, stk.

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

Om Dansk Retursystem

Om Dansk Retursystem Om Dansk Retursystem Dansk Retursystem er en non-profit miljøvirksomhed. Vi driver det danske pantsystem, som hører til blandt verdens bedste. Hvert år afleverer danskerne over 1,1 milliard engangsflasker

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen)

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 2, nr. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 52, stk. 3, 53,

Læs mere

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Bilag D Leverandørens rapportering til SKI. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Ttotalleverandører

Bilag D Leverandørens rapportering til SKI. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Ttotalleverandører Bilag D Leverandørens rapportering til SKI Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Ttotalleverandører Fødevarer og drikkevarer - Ttotalleverandører A. SKI s andel Minimumskrav (Procesbeskrivelse) 1.

Læs mere

Det primære formål med ændringen af bekendtgørelsen er at skabe enklere regler og administrative lettelser. De væsentligste ændringer er:

Det primære formål med ændringen af bekendtgørelsen er at skabe enklere regler og administrative lettelser. De væsentligste ændringer er: NOTAT [Navn 1] [Navn 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Postnr.] [Postdistrikt] [Land] Jord & Affald J.nr. MST-7552-00026 Ref. thfri Den 17. november 2015 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010. (Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie Grundskoler Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til skemaer (A-C, Cc, F

Læs mere

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent DSM Forhandlerreklamationssystem Overordnet Flowdiagram 1 Forhandler/ÅF Opretter reklamation på web 5 DSM Service Ordre oprettes til Producent 2 DSM Negativ Service Ordre oprettes til Forhandler/ ÅF 6

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til skemaer (A-C,

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune.

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune. Aarhus 12.06.2017 Dansk Supermarked A/S Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling af dine dagligvarer kan ske på tre måder. Du kan vælge at betale med

Læs mere

Stop for udbetaling af pant på kildevand Fra den 10. marts 2014

Stop for udbetaling af pant på kildevand Fra den 10. marts 2014 Februar 2013 Stop for udbetaling af pant for engangsemballager På grund af manglende indbetaling af pant til pant- og retursystemet udbetales der ikke længere pant for følgende produkter. Ved ændringer

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Indstillinger i Plus, Maxi og Enterprise

Indstillinger i Plus, Maxi og Enterprise 1 DoCAS Manual Indstillinger i Plus, Maxi og Du er altid velkommen på vores online support på http://docas.uservoice.com 2 Indledning Manualen viser, hvordan du opsætter de forskellige informationer og

Læs mere

Salg af andel (procedure og bilag)

Salg af andel (procedure og bilag) Salg af andel (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen modtager

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 5 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale, finansiel leasing. 1. Primære forhandlere Nordania

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

»Min forsyning« Brugervejledning

»Min forsyning« Brugervejledning Brugervejledning»Min forsyning«se status på dit forbrug og aconto Se dine regninger 5 år tilbage Indberet dine aflæsninger Få dine regninger på mail Meld flytning Se oversigt over dine målere Ret i dine

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 2. Svar på en offentlig annonce/bekendtgørelse... 4 2.1 Udfyld svar og afgiv

Læs mere

Leverandørvejledning. håndværkerydelse

Leverandørvejledning. håndværkerydelse Leverandørvejledning håndværkerydelse Leverandørvejledning Håndværkerydelser Som håndværker kan du blive tildelt opgaver fra AlmenIndkøb på to forskellige måder. Enten ved direkte tildeling eller ved et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) 2012/1 LSF 178 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7552-00003 Fremsat den 12. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Xdont version 15.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 06-07-2015

Xdont version 15.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 06-07-2015 Xdont version 15.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 06-07-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed

Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S og DYT Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber nye råstoffer Vi gør brugte flasker og dåser til råstoffer for nye fødevareemballager Vi sørger for

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til fakturering

Vejledning til fakturering Faktureringsvejledning Vejledning til fakturering hvor ofte faktureres der? Fakturering sker gang pr. måned (medio) Abonnementer faktureres kvartalvis forud Trafik (tale og data) faktureres månedsvis bagud

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Sådan håndteres korrektioner og tilføjelser til tidligere regnskaber i medarbejder- og deltagerregisteret og i regnskabsskemaets

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

ForeningsAdministrator opdatering

ForeningsAdministrator opdatering ForeningsAdministrator opdatering overblik og guide til opdateringen Ny menu-fane Som systemet har udviklet sig er der kommet mange punkter under regnskabs fanen. Vi har nu derfor valgt at dele regnskabsdelen

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) Oktober 2016 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler 1. Har jeg pligter i forbindelse med sagsbehandlingen? Ja, du har pligt til at medvirke til sagens oplysning. Kommunen har ansvaret for, at sager, der behandles efter Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed

Læs mere

Intromappe. Velkommen hos CompuGroup Medical A/S. Kundenr.

Intromappe. Velkommen hos CompuGroup Medical A/S. Kundenr. Velkommen hos CompuGroup Medical A/S. Kundenr. Du vil på de følgende sider kunne finde forskellige informationer vedr. din kontakt til CompuGroup Medical A/S, samt informationer som kan være gode at huske

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 4 2. Afgiv tilbud... Error!

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere