Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter"

Transkript

1 Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon Fax

2 Indhold 1 Indledning Generelt om rapportering Rapporteringsform Samarbejde med et uafhængigt revisionsselskab Hjælp til rapporteringen Kryptering Filnavn Rapportering af rettelser og tilføjelser Om 4-ugers detaljeret rapportering Rapporteringsskema - 4-ugers detaljeret rapportering Eksempel på 4-ugers detaljeret rapportering Om lempet rapportering Vilkår for lempet rapportering Rapporteringsskema - lempet rapportering Eksempel på lempet rapportering Tidsfrister og betaling Frister og procedurer Behandling af salgstal Procedurer for opkrævning og betaling Brug for hjælp Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 1

3 1 Indledning Importører og producenter af pantbelagte drikkevarer skal betale pant og gebyrer for hver enkelt engangsemballage, de markedsfører eller på anden måde overdrager i Danmark. Gebyrerne er med til at finansiere pant- og retursystemet. For at Dansk Retursystem A/S kan opkræve pant og gebyrer, skal alle importører og producenter rapportere deres salg til Dansk Retursystem A/S. På baggrund af rapporteringen beregner og opkræver Dansk Retursystem A/S gebyrer og pant. Efterfølgende afregnes panten til de butikker og øvrige erhvervsdrivende, der har taget emballagerne retur. Dansk Retursystem A/S udbetaler også håndteringsgodtgørelse til butikker for klargøring af engangsemballager til afhentning. I kan læse mere om pantbelagte drikkevarer, rapportering og eventuelt fastlæggelse af rapporteringsform på vores hjemmeside, under Importører og producenter. Denne manual giver en mere detaljeret vejledning I, hvordan I rapporterer jeres salg for primært mærkede engangsemballager. Skulle der efter læsning af denne manual være behov for yderligere information vedrørende rapportering, kan I altid kontakte Dansk Retursystems økonomiafdeling på tlf Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 2

4 2 Generelt om rapportering Som importør eller producent skal I rapportere hvor mange engangsemballager, I sælger, udleverer eller på anden måde overdrager til butikker, mellemhandlere og andre erhvervsdrivende. Producenter og importørers rapportering skal foretages af den ansvarlige ledelse eller ejer af virksomheden. Hvis andre, fx en revisor, skal foretage rapporteringen, skal vedkommende have en fuldmagt til det, og I skal orientere Dansk Retursystem A/S. Rapportering af salgsmængder er nødvendig for at sikre: Korrekt opkrævning af gebyrer for engangsemballager Korrekt pantopkrævning for engangsemballager 2.1 Rapporteringsform For primært mærkede engangsemballager er der kun én rapporteringsform, nemlig 4-ugers detaljeret rapportering. Undtagen, hvis I kun har glas i jeres sortiment og jeres årlige salg ikke overstiger 1 million emballager. I det tilfælde kan I vælge 4-ugers lempet rapportering. Læs om 4-ugers detaljeret rapportering på side 6 og om 4-ugers lempet rapportering på side 9. Hvis I tilmelder jer elektronisk på bliver I automatisk bedt om at vælge rapporteringsform, når I tilmelder jeres virksomhed, eller når I tilmelder den første emballage. Gør I ikke det, og har I en valgmulighed, vil I modtage et brev og et skema til valg af rapporteringsform. Når jeres rapporteringsform er fastlagt, vil I modtage i et brev med vejledning, om hvornår I skal begynde jeres rapportering. Læs mere om af rapporteringsform på vores hjemmeside under Importører og producenter. 2.2 Samarbejde med et uafhængigt revisionsselskab Dansk Retursystem A/S har indgået en aftale med det uafhængige revisionsselskab, Revisionsinstituttet A/S, om håndteringen af de konkurrencefølsomme oplysninger om salgsmængder. Af de data, som Dansk Retursystem A/S modtager via revisionsselskabet, fremgår det alene, hvor meget importøren eller producenten totalt set har solgt af en enkelt salgsgruppe til henholdsvis butikker, mellemhandlere og øvrige erhvervsdrivende. Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 3

5 3 Hjælp til rapporteringen Ifølge pantbekendtgørelsen inddeles kalenderåret i 13 rapporteringsperioder á fire uger. Disse benævnes R01-R13. Rapporteringsperioderne fastlægges for hvert år, og kan downloades på vores hjemmeside under Importører & producenter. For hver rapporteringsperiode skal I aflevere en rapportering af, hvor mange primært mærkede engangsemballager, I har solgt i den pågældende periode. Engangsemballager er inddelt i salgsgrupper efter volumen og materiale. For de enkelte emballager fremgår salgsgrupperne af jeres emballagetilmeldingsbevis. I kan se en samlet oversigt i gebyroversigterne, som findes på vores hjemmeside: under Importører & producenter. Hver 4. uge modtager I en mail, med en reminder om at huske rapporteringen. Mailen er vedhæftet en opdateret liste med DRS-kundenummer over alle butikker og øvrige erhvervsdrivende, som Dansk Retursystem A/S kender. Hvis jeres kunde ikke er angivet på listen, kan I rapportere uden brug af DRS-kundenummer. I det omfang oplysningerne er kendt af Dansk Retursystem A/S, indeholder listen følgende oplysninger pr. kunde: Kundenummer hos Dansk Retursystem A/S (DRS-kundenummer) Kundenavn Adresse, Postnr. og by CVR-nr. Oplysning om, hvorvidt kunden er tilmeldt hos Dansk Retursystem A/S For at kunne rapportere korrekt skal I bruge: Jeres udbydernummer, som I finder i det tilmeldingsbevis I modtag, da I blev tilmeldt Dansk Retursystem A/S som importør eller producent. Jeres emballagetilmeldingsbevis, hvor I kan se, hvordan emballagerne er inddelt i salgsgrupper. Emballagetilmeldingsbeviset modtager I hver gang I tilmelder emballager. Én gang årligt, i december, modtager I et samlet opdateret emballagetilmeldingsbevis for alle jeres tilmeldte emballager. Skabeloner til rapportering (excel-ark). De kan downloades på vores hjemmeside Det er naturligvis frivilligt, om I vil bruge vores skabeloner, men formatet skal følges, for at vi kan modtage rapporteringsoplysningerne, se kapitel 4 og 5. Definition af de aktuelle rapporteringsperioder - finder I på under Importører og producenter. En liste over de passwords, I skal bruge i forbindelse med krypteringen, som I modtager i en mail, efter I har tilmeldt jer En opdateret liste over alle butikker og andre erhvervsdrivende, som Dansk Retursystem A/S kender. Listen modtager I sammen med en påmindelses-mail om rapporteringen. 3.1 Kryptering Af hensyn til sikkerheden for de konkurrencemæssigt følsomme salgstal i rapporteringen anbefaler vi, at oplysningerne krypteres, inden de sendes via mail. Softwaren til kryptering finder I også på vores hjemmeside: under Importører og producenter. For at bruge vores krypteringssoftware, skal det færdigudfyldte rapporteringsskema i Excel eller et lignende program, gemmes som en CSV-fil (kommasepareret). Herefter skal filen krypteres med den særlige krypteringssoftware. Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 4

6 3.2 Filnavn Navnet på den fil, som indeholder rapporteringen af salgsmængder, skal indeholde importørens eller producentens navn, specifikation af at der er tale om salgsdata samt hvilken rapporteringsperiode filen dækker hvert led adskilt af en understregning (underscore): udbyder_salg_periode. Eksempel på filnavnet for en salgsrapportering: HansensBryghus_salg_2014R02" 3.3 Rapportering af rettelser og tilføjelser Hvis ikke alle rapporteringer for en enkelt periode er medtaget i den første rapportering, eller I har lavet en fejl, har I to muligheder for at rette fejlen: Send en fil med jeres tilføjelser. o Filer med tilføjelser skal mærkes med et "T" for tillæg fx: HansensBryghus_salg_2014R02_T. o I modtager efterfølgende en kreditnota eller en ekstrafaktura afhængig af, om I har betalt for meget eller for lidt. Lav en omlevering, hvor I sender en ny fil for den samme periode, som erstatter den gamle. o Denne fil skal hedde det samme, som den allerede sendte rapportering o I vil altid modtage en kreditnota for den første rapportering og eventuelt en ny faktura efter omrapporteringen Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 5

7 4 Om 4-ugers detaljeret rapportering Hvis I har tilmeldt primært mærkede engangsemballager, skal I rapportere salgsmængder hver 4. uge på et detaljeret niveau. Hvis I KUN har glas i jeres sortiment, har I dog mulighed for at vælge lempet rapportering, se kapitel 5. Det betyder, at salgsmængden skal rapporteres hver 4. uge som det samlede antal solgte emballager pr. produkt (GTIN), pr. kunde. Det vil sige, at I for hver enkelt GTIN-nummer skal angive, hvor mange styk I har solgt i den pågældende 4. ugers periode til hver enkelt af jeres kunder, angivet ved navn. På baggrund af jeres oplysninger kan Dansk Retursystem A/S opkræve driftsgebyr og pant for den aktuelle rapporteringsperiode for de emballager, I har solgt. 4.1 Rapporteringsskema - 4-ugers detaljeret rapportering Rapporteringsskemaet er et excel-ark, som I finder det på vores hjemmeside under Importører & Producenter. I skal udfylde en linje i arket, for hvert GTIN-nummer I har solgt til en navngiven kunde i den pågældende rapporteringsperiode. Excel-skema til rapportering ser således ud: Kolonne A B C D E F G Feltnavn Transkode Udtræks-dato Udbydernr. Periode DRS-kundenr. Kundenr. Navn Kolonne H I J K L M N Feltnavn Navn 2 Adresse Adresse2 Postnr. By Tlfnr. CVR-nr. Kolonne O P Q R S T Feltnavn Faktura-Nr E/P/G Kilde Salgsgruppe GTIN Antal (pantmærkning) (EANnr.) A: Transkode Skriv UD1 for rapportering af salgsmængder B: Udtræksdato: Udtræksdato Skriv dags dato C: Udbydernr.: Det nummer, som I har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S se jeres tilmeldingsbevis for tilmelding som importør eller producent D: Periode: År + den pågældende 4-ugersperiode (R01 R13), fx 2014R02. Oversigt over perioder kan I finde på vores hjemmeside under Importører & Producenter. E: DRS-kundenr: Udfyldes så vidt muligt med det nummer, som den kunde I sælger til har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S. Se den liste, som I har modtaget sammen med en påmindelsesmail, eller kontakt jeres kunde for at få deres kundenr. Er dette felt udfyldt, er det ikke nødvendigt at udfylde kolonne F-N. Udfyldes så vidt muligt F: Kundenr: Her oplyses det kundenummer, som I har registeret jeres kunde under. - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 6

8 G: Navn: Kundens navn hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E H: Navn2: Eventuelt yderligere navn på kunden Udfyldes efter behov hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E I: Adresse: Kundens adresse vej og nummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E J: Adresse2: Ekstra adressefelt Udfyldes efter behov hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E K: PostNr: Kundens postnummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E L: BY: Kundens By - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E M: TlfNr: Kundens telefonnummer Udfyldes så vidt muligt men unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet under E N: CVRNr: Kundens CVR-nummer Udfyldes så vidt muligt hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E O: FakturaNr: Nummer på den faktura- eller kreditnota, som er sendt til jeres kunde for pågældende varer. Er salget fordelt på flere fakturaer vælges det første i perioden. Udfyldelse er valgfrit P: E/P/G: Pantmærkning: Skriv "E" for primært mærket emballage. Q: Kilde: Udfyldes ikke R: Salgsgruppe: Udfyldes ikke S: EANnr: Produktets GTIN (tidligere EAN-varenummer). Indeholder nummeret færre end 13 cifre, skal de skrives uden foranstillede nuller. T: Antal: Antal enheder pr. GTIN-nummer. Ved kreditnotaer, anføres antallet som negativt med et minus-tegn Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 7

9 4.2 Eksempel på 4-ugers detaljeret rapportering Her følger et eksempel på rapportering af salgsmængder. En producent med Udbydernummeret 9999 rapporterer for rapporteringsperiode R02, at han til Olsens Bager i Svarre, 9800 Hjørring har solgt 200 primært mærkede engangsemballager med GTIN-nr.: Hans data ser sådan ud: Kolonne A B C D E F G Feltnavn Transkode Udtræksdato Udbydernr. Periode DRS- Kundenr. Navn Kundenr. Data UD R ABC Olsen Bager Kolonne H I J K L M N Feltnavn Navn2 Adresse Adresse2 Postnr. By Tlfnr. CVR-nr. Data v/fru Olsen Bygaden Hjørring Kolonne O P Q R S T Feltnavn Fakturanr. E/P/G Kilde Salgsgruppe GTIN Antal Data E I tilfælde af, at nødvendige informationer mangler, at transkode og udbydernummer eller lignende ikke stemmer overens, bliver rapporteringen afvist. I så fald skal I korrigere datagrundlaget og fremsende det på ny. Læs mere hvordan I gør på side 5. Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 8

10 5 Om lempet rapportering Hvis I KUN har glas i jeres sortiment og jeres årlige salg ikke overstiger én million primært mærkede engangsemballager, har I mulighed for at vælge 4-ugers lempet rapportering. Det vil sige, at I skal rapportere hver 4. uge, men I kan vælge mellem tre forskellige lempede rapporteringsniveauer. Afhængig af hvilket rapporteringsniveau I vælger, skal I enten betale driftsgebyrer eller gennemsnitsgebyrer - se skema nedenfor. Der er tre forskellige kundegrupper: Butikker: Salgs- eller udleveringssted, som sælger eller udleverer pantbelagte drikkevarer med henblik på forbrug et andet sted end salgs-/udleveringsstedet. Det er typisk butikker, men også mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer Mellemhandler: Grossist eller anden, som ikke er en butik, og som markedsfører drikkevarer til butikker, distributører, mellemhandlere eller andre Andre: Salgs- eller udleveringssteder, hvor solgte eller udleverede, pantbelagte drikkevarer typisk drikkes på salgs-/udleveringsstedet. Det er typisk kontorer, hoteller, restauranter, kantiner, catering m.v., uden take away Skema over mulige rapporteringsniveauer ved 4-ugers lempet rapportering for primært mærket glas ved et årligt salg under 1 million Rapporteringsniveauer B: C: D: Rapporteringsdetaljer Samlet salg af glas pr. pantgruppe (A,C) Samlet salg af glas pr. volumen (fx. 0,33 l) Samlet salg af glas: Pr kundegruppe pr. volumen Betaling hver 4. uge* Opgørelse af pant Gebyrer beregnes ud fra gennemsnitsgebyrer** Opgørelse af pant Gebyrer beregnes ud fra driftsgebyrer Opgørelse af pant Gebyrer beregnes ud fra driftsgebyrer Eksempel på nødvendige oplysninger Antal glasflasker med Pant A Antal glasflasker med Pant C Antal glasflasker på 0,25 l Antal glasflasker på 0,33 l Antal glasflasker på 0,75 l og så videre Antal glasflasker på 0,25 l til butikker Antal glasflasker på 0,33 l til mellemhandlere og så videre * De til enhver tid gældende gebyrsatser kan ses på vores hjemmeside: under Importører & producenter ** Gennemsnitsgebyret er et gennemsnitligt driftsgebyr 5.1 Vilkår for lempet rapportering Det er Dansk Retursystem A/S, der afgør, om I kan benytte jer af den lempelige rapporteringsform. For allerede tilmeldte producenter og importører sker denne vurdering på baggrund af det forudgående kalenderårs samlede salg eller som minimum på baggrund af salgsrapporteringen i tre rapporteringsperioder. Nye importører og producenter skal som udgangspunkt rapportere i tre rapporteringsperioder, inden Dansk Retursystem A/S kan afgøres, om I kan blive på den lempelige rapporteringsform. Det betyder også, at Dansk Retursystem A/S kan kræve, at I overgår til en detaljeret 4. ugers rapportering, hvis vi på baggrund af de løbende salgsrapporteringer opgør, at årets samlede salg vil overstige 1 million engangsemballager af glas med primær mærkning. Hvis I senere tilmelder emballager i andet materiale end glas, vil I også skulle overgå til detaljeret rapportering. Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 9

11 5.2 Rapporteringsskema - lempet rapportering Rapporteringsskemaet er et excel-ark, som I finder det på vores hjemmeside under Importører & Producenter. I skal udfylde en linje i arket, for hver pantgruppe, volumen, eller pantgruppe og volumen, afhængig af hvilket rapporteringsniveau I har valgt. Husk den lempede rapportering for primært mærkede engangsemballager, kan I kun benytte hvis I udelukkende har glas i jeres sortiment. Excel-skema til rapportering ser således ud. Hvilke felter, I skal udfylde, afhænger af hvilket rapporteringsniveau I har valgt. Kolonne A B C D E F G H I J K Feltnavn Rapporterings Opgjort Udtræksdatnr. gruppe gruppe gruppe type Udbyder- Periode Kunde- Pant- Salgs- Materiale- Volumen Antal -niveau pr. (liter) Felter, der skal udfyldes B X X X X X X X Felter, der skal udfyldes C X X X X X X X Felter, der skal udfyldes D X X X X X X X X A: Rapporteringsniveau: B - for rapportering pr. pantgruppe C - for rapportering pr. volumen D - for rapportering pr. kundegruppe pr. volumen B: Opgjort pr.: 4U - for 4-ugers rapportering OPH - for ophør af virksomhed C: Udtræksdato: Skriv dags dato D: Udbydernummer: Det nummer, som I har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S se jeres tilmeldingsbevis for tilmelding som importør eller producent. E: Periode: År + den pågældende 4-ugersperiode (R01 R13), fx 2014R02. Oversigt over perioder kan I finde på vores hjemmeside under Importører & Producenter. F: Kundegruppe: Skriv 1 - for butikker Skriv 2 - for mellemhandlere Skriv 3 - andre Se definition på kundegruppe på side 9 Udfyldes kun ved rapporteringsniveau D G: Pantgruppe: Skriv A - for glasflasker under 1 liter Skriv C - for glasflasker på 1 liter og derover Udfyldes kun ved rapporteringsniveau B H: Salgsgruppe: Udfyldes ikke Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 10

12 I: Materialegruppe: Skriv glas - for glasflasker J: Volumen: Emballagens volumen, fx 1 liter Udfyldes kun ved rapporteringsniveau C og D K: Antal enheder: Antal solgte enheder 5.3 Eksempel på lempet rapportering Her følger et eksempel på rapportering af salgsmængder for rapporteringsniveau C - rapportering pr. volumen. En producent med udbydernummeret 9999 rapporterer for rapporteringsperiode R02, at han til kundegruppe 1, samlet har solgt 225 primært mærkede engangsemballager af glas på 1 liter. Hans data ser sådan ud: Kolonne A B C D E F G I H J K Opgjort pr. Periode Kundegruppe Pantgruppe Feltnavn Rapporteringsniveau Udtræksdato Udbydernr. Materialetype Salgsgruppe Volumen (liter) C 4U R02 1 Glas Antal Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 11

13 6 Tidsfrister og betaling I dette kapitel kan I læse om de forskellige tidsfrister for rapportering af salgsmængder samt frister for betaling af gebyrer og pant, som Dansk Retursystem A/S fakturerer, på baggrund af rapporteringerne. Rapporteringer af salgstal afleveres til Revisionsinstituttet A/S. Vi anbefaler, at rapporteringer krypteres, inden de sendes med - se kapitel 3. Rapporteringen sendes til: Revisionsinstituttet A/S Skagensgade Taastrup Mrk. Rapportering 6.1 Frister og procedurer For 4-ugers rapportering skal I aflevere rapporteringen inden 14 dage efter udløbet af hver rapporteringsperiode. Det betyder, at I 13 gange om året skal rapportere jeres salg for den forgangne 4-ugers periode. En periode slutter altid en søndag. Herefter har i 14 dages frist til at rapportere. Det skal senest ske mandag kl. 8, 14 dage efter periodens afslutning. Hvis Dansk Retursystem A/S ikke modtager rapporteringerne inden for tidsfristen, sender vi en rykker, hvorefter I har otte dage til at aflevere rapporteringen. I tilfælde af, at denne frist ikke overholdes, indberettes de manglende rapporteringer til Miljøstyrelsen med henblik på politianmeldelse. Manglende rapportering er straffepålagt med bøde eller højere straf i henhold til pantbekendtgørelsens 106. Definition af perioderne fastlægges for hvert år. De kan downloades på vores hjemmeside under Importører & producenter. 6.2 Behandling af salgstal Inden for fem dage efter modtagelse af jeres rapportering skal revisionsselskabet behandle oplysningerne og lave en beregning af sandsynligheden for oplysningernes korrekthed. Denne beregning skal identificere afvigelser i forhold til de forventede og sædvanlige rapporteringer. I tilfælde af afvigelser kontakter revisionsselskabet jer. Herefter har I fem dage til at nå en afklaring med revisionsselskabet. Sker det ikke, informerer revisionsselskabet Dansk Retursystem A/S om afvigelsen. Ved afvigelser har revisionsselskabet mulighed for at anmode en producent eller importør om, for egen regning, at lade en revisor gennemgå periodens faktureringer og baseret herpå afgive en erklæring til revisionsselskabet om periodens salgstal. Hvis ikke dette inden yderligere 14 dage resulterer i en afklaring, informerer revisionsselskabet Dansk Retursystem A/S, hvorefter vi orienterer Miljøstyrelsen. 6.3 Procedurer for opkrævning og betaling Som udgangspunkt behandler Revisionsinstituttet A/S de rapporterede salgstal inden tre uger efter rapporteringsperiodens udløb og sender de summerede salgstal videre til Dansk Retursystem A/S. På baggrund af disse tal fakturerer Dansk Retursystem A/S pant og gebyrer med en betalingsfrist på otte dage. Hvis betaling ikke finder sted inden for denne frist, sender vi en rykker med betalingsfrist på otte dage. En rykker vil være pålagt et rykkergebyr på 100 kr. plus renter, svarende til 1,3 procent pr. påbegyndt måned. Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 12

14 Overholder I ikke denne tidsfrist, gives sagen videre med henblik på inddrivelse gennem RKI Experian. Oversigt over tidsforløbet fra salg og rapportering til betaling af pant og gebyrer UGE 1 UGE 4 UGE 5 UGE 6 UGE 7 UGE 8 Rapporteringsperiode Bearbejdning af data hos producent eller importør Bearbejdning af data hos revisionsselskabet og Dansk Retursystem A/S Betaling af pant og gebyrer Sidste frist for aflevering af rapportering 7 Brug for hjælp I kan altid læse mere om rapportering på vores hjemmeside: under Importører & producenter. I er også velkommen til at kontakte vores økonomiafdeling: Telefon: Mail: Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager - juli 2014 Side 13

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32

Læs mere

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Januar 2012 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager

Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Sådan rapporterer du dit salg Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Februar 2012 Om rapportering i det danske pant- og retursystem Producenter

Læs mere

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 Emballagetilmelding Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk 2 Indhold 1. Indledning...3 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke

Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke I medfør af 9, 9 a, 9 c, stk. 2, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 51, 53, 53 a, 53 c, stk. 3, 55 c, 56, 67, 80, 88, stk. 3, og

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

Bilag D Leverandørens rapportering til SKI. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Ttotalleverandører

Bilag D Leverandørens rapportering til SKI. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Ttotalleverandører Bilag D Leverandørens rapportering til SKI Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Ttotalleverandører Fødevarer og drikkevarer - Ttotalleverandører A. SKI s andel Minimumskrav (Procesbeskrivelse) 1.

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

DELTAGERKONTRAKT MELLEM

DELTAGERKONTRAKT MELLEM DELTAGERKONTRAKT MELLEM 1. Lyskildebranchens WEEE Forening (herefter kaldet LWF ) med hjemstedsadresse. Korskildelund 6, 2670 Greve, ved nærværende aftale repræsenteret af Jan Bielefeldt i sin egenskab

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010. (Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent DSM Forhandlerreklamationssystem Overordnet Flowdiagram 1 Forhandler/ÅF Opretter reklamation på web 5 DSM Service Ordre oprettes til Producent 2 DSM Negativ Service Ordre oprettes til Forhandler/ ÅF 6

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe leverandører i gang med at sende elektroniske fakturaer til Nordania Leasing. De væsentligste årsager til at Nordania Leasing har valgt TrueLink er: at TrueLink

Læs mere

Serviceaftale - Private vandværker og Provas

Serviceaftale - Private vandværker og Provas Serviceaftale - Private vandværker og Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kontakter 4 2.1 Kontaktpersoner hos 4 2.2 Vedligeholdelse af kontaktdata hos vandværkerne 5 3. Reference til aftalegrundlag

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder... 2 1.1. Timepriser og fastsættelse heraf... 2 1.2. Timeantallet... 2 1.3. Kvalitetskontrollantens

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 5 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale, finansiel leasing. 1. Primære forhandlere Nordania

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Indhold: Indledning Kom godt i gang side 2 Login side 3 Indsamlingssteder side 4-6 Opret side 4 Redigér side 5 Slet side 6 Eksportér side 6

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Vejledning til Mitsubishi FUSO Service Aftale

Vejledning til Mitsubishi FUSO Service Aftale Vejledning til Mitsubishi FUSO Service Aftale Tegning af en aftale foregår i 5 faser: 1. Aftale beregnes sammen med kunden på forhandlerversionen (se side 2). 2. Der foretages tilmelding til PBS via link

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr. Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Faktura. aarhusvand. - faktureret a conto (excl. evt. gebyr og renter) For lidt opkrævet

Faktura. aarhusvand. - faktureret a conto (excl. evt. gebyr og renter) For lidt opkrævet Faktura Ejerforeningen Mejlgade 67-69 v/michael From Sørensen Mejlgade 69 St tv 8000 Arhus C Kundenr.: 222517 Adgangskode:0108754 Installationsnr.: 135569 EAN-nr: Kontostreng: Ordrenr. : OCR-linie: 1355690128

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling November 2014 Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet

Læs mere

Søgning i Betalingsservice arkiv

Søgning i Betalingsservice arkiv Søgning i Betalingsservice arkiv Indhold Log på... Søgebilledet... Søgeresultater... 4 Se flere regninger til samme kunde... 4 Finde Kunde... 5 Søgeresultater fra kundenummersøgningen... 6 Søgning i Betalingsservice

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Vejledning til fakturering

Vejledning til fakturering Faktureringsvejledning Vejledning til fakturering hvor ofte faktureres der? Fakturering sker gang pr. måned (medio) Abonnementer faktureres kvartalvis forud Trafik (tale og data) faktureres månedsvis bagud

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere