Primær mærkning af engangsemballager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Primær mærkning af engangsemballager"

Transkript

1 Primær mærkning af engangsemballager Manual til importører og producenter af pantbelagte drikkevarer April 2015 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon Fax

2 Indhold 1 Indledning Generelt om primær mærkning Pantmærket er et registreret varemærke Pantmærkning er importørens/producentens ansvar Pantmærkningskategorier Tryk og placering af primær mærkning Den originale etiket Tryk af pantmærke Krav til stregkode Placering af pantmærke, stregkode og GTIN-nummer Godkendelse og fejltryk Brug for hjælp? Manual om primær mærkning af engangsemballager til pantbelagte drikkevarer - April 2015 / Side 1

3 1 Indledning Engangsemballage som markedsføres i Danmark, skal mærkes med det danske pantmærke. Pantmærkningen sikrer, at engangsemballagen er let genkendelig for alle og er en del af den tekniske information, som sikrer pantudbetaling i alle led. Det bidrager igen til korrekt pantafregning, og at flest mulige engangsemballager kommer retur, til gavn for miljøet. Det er importøren eller producenten på det danske marked, der har ansvaret for at pantmærke sine produkter. Pantmærkningen kan enten ske ved primær mærkning, det vil sige direkte tryk på emballagen eller emballagens originale etiket. Mærkningen kan også ske ved sekundær mærkning, hvor mærkningen sker med selvklæbende pantetiketter, som importøren eller producenten køber hos Dansk Retursystem A/S og klæber på emballagen. Denne manual handler om primær mærkning. For information om reglerne for sekundær mærkning se manualen om dette. Skulle der efter læsning af denne manual være behov for yderligere information vedrørende mærkning, kan I kontakte Dansk Retursystems afdeling for Udbydere & Kvalitet på tlf eller på mail: Manual om primær mærkning af engangsemballager til pantbelagte drikkevarer - April 2015 / Side 2

4 2 Generelt om primær mærkning Importører og producenter får tilladelse til at bruge pantmærket på de emballager, der er tilmeldt som engangsemballager hos Dansk Retursystem A/S, og som skal markedsføres i Danmark. Pantmærket må ikke bruges på andre engangsemballager end de, der er tilmeldt til Dansk Retursystem A/S, og et produkt må kun mærkes med den type pantmærkning, som det er tilmeldt med. Læs mere om tilmelding på vores hjemmesiden under Importører og producenter. Eksempler på pantmærker Husk også, at hvis I ønsker primær mærkning, kræver det, at I kan stille en bankgaranti eller anden form for sikkerhedsstillelse. Læs mere om sikkerhedsstillelse på vores hjemmesiden under Importører og producenter. 2.1 Pantmærket er et registreret varemærke Både pantmærket og pantetiketten er registrerede varemærker, som ejes af Dansk Retursystem A/S. Det betyder, at I ved tilmelding af emballager med primær mærkning, får varemærketilladelse (licens) til at trykke pantmærkningen direkte på selve emballagen, det vil sige typisk direkte på dåsen eller på emballagens originale etiket. For danske producenter betyder det, at de produkter, som sælges på det danske marked skal være mærket med det danske pantmærke. Dansk Retursystems varemærketilladelse gælder derimod ikke til produkter, der skal eksporteres udlandet. Produkter til eksport må ikke være mærket med det danske pantmærke. For importerede produkter medfører det, at I skal få jeres udenlandske producent til at producere en etiket med det danske pantmærke til de produkter, I skal importere. Det er ikke muligt at få tilladelse til, at I selv trykker jeres egen etiket og sætter den ovenpå den udenlandske etiket. Hvis I ikke kan få en aftale med en udenlandsk producent om, at de trykker en etiket med den danske mærkning, kan I anvende sekundær mærkning. Det vil sige mærkning med en selvklæbende pantetiket kombineret med den oprindelige mærkning fra producenten. Som importører er I også ansvarlige for, at jeres udenlandske producent er bekendt med omfanget af Dansk Retursystems varemærketilladelse (licens). Udenlandske producenter får således udelukkende en sublicens til at anvende det danske pantmærke. De vil sige, at de kun får varemærketilladelse til at trykke det danske pantmærke på de emballager, som sælges til den pågældende danske tilmeldte importør. De må således ikke sælge produkter med det danske pantmærke til andre, hverken udenlandske eller andre danske importører med mindre sidstnævnte også har en varemærketilladelse fra Dansk Retursystem A/S. Udenlandske producenter får altså ingen selvstændig varemærketilladelse til at kunne trykke pantmærket. Det danske pantmærke må således ikke bruges på produkter eller emballager, som markedsføres uden for landets grænser. Det er med andre ord ikke muligt at anvende Dansk Retursystems pantmærke til brug for produkter, som skal sælges udenfor det danske marked eller med mærkning der også dækker flere andre lande, eksempelvis det nordiske marked. Manual om primær mærkning af engangsemballager til pantbelagte drikkevarer - April 2015 / Side 3

5 De trykfiler, I modtager fra Dansk Retursystem A/S, må kun bruges til primær mærkning af tilmeldte produkter og emballager. De må ikke videregives til andre og skal slettes efter brug. Hvis I har en underleverandør, fx en grafiker, til at layoute jeres etiketter eller emballager, har I stadig ansvar for, at trykfilerne med pantmærkerne ikke videregives og ikke bruges til andet end det, der er givet tilladelse til. 2.2 Pantmærkning er importørens/producentens ansvar Det er importører og producenter, som har ansvaret for tilmelding og pantmærkning af emballager og produkter. Dette skal ske inden emballagerne markedsføres i Danmark. Det vil sige, før de sælges eller på anden måde overdrages eller udleveres af importøren eller producenten. Man kan med andre ord ikke overlade denne forpligtelse til efterfølgende salgsled. Det er vigtigt, at I har modtaget et emballagetilmeldingsbevis, inden I importerer jeres varer og inden I som producent sælger eller på anden måde udleverer emballager og produkter. Det er tilladt at importere engangsemballager, uden at de er pantmærkede, men de skal være tilmeldt Dansk Retursystem A/S, og tilmeldingsbeviset eller en kopi at det skal følge varerne over grænsen. Kravet om mærkning skal først overholdes, når de importerede engangsemballager sælges eller udleveres fra importøren. Læs mere om reglerne for, hvornår og hvordan emballager skal tilmeldes på vores hjemmeside under Importører og producenter eller kontakt afdelingen for Udbydere og Kvalitet på telefon Vær opmærksom på, at SKAT kan beslaglægge engangsemballager, som ikke er korrekt mærkede og tilmeldt Dansk Retursystem A/S. Hvis I som importør eller producent også har et salgssted med direkte salg til forbrugere, skal I være opmærksomme på, at al jeres engangsemballage skal være pantmærket inden for en radius af én kilometer fra salgsstedet. Det betyder også, at pantmærkningen skal foregå i lagerlokaler eller lignende uden tilknytning til salgsstedet og mindst én kilometer derfra. 2.3 Pantmærkningskategorier Der findes to kategorier for primær mærkning: Pantmærke med en global stregkode og GTIN-nummer (Mærkningskategori M1) Pantmærke med en unik stregkode og GTIN-nummer - kun til det danske marked (Mærkningskategori M2) Uanset valg af mærkningskategori, er der tale om en unik dansk mærkning, som ikke må benyttes på produkter til salg i andre lande, herunder også Grønland og Færøerne. Dette skyldes, at det danske pantmærke er varemærkeregistreret, og at der kun gives varemærketilladelse til producenter og importører til anvendelse af pantmærket på produkter, som sælges på det danske marked. Mærkning med global stregkode og GTIN-nummer (Mærkningskategori M1) Ved mærkningskategori M1 trykkes den fulde pantmærkning direkte på produktets originale etiket eller direkte på emballagen. Mærkningen består af pantmærke samt en global stregkode og GTIN-nummer. Denne kategori giver importører og producenter mulighed for at benytte den samme stregkode og GTINnummer i Danmark og i udlandet. Men mærkningen er stadig unik for Danmark, og I kan stadig ikke bruge den samme etiket til et eventuelt salg i udlandet, da pantmærket kun må bruges på produkter til det danske marked. Producenter kan således bruge samme stregkode til det danske marked og til eksport. Dog må det danske pantmærke ikke være på de produkter, som eksporteres. Der skal derfor stadig anvendes to forskellige etiketter en med pantmærket og en uden pantmærket. Når der alligevel skal produceres forskellige etiketter anbefaler vi mærkningskategori 2 til det danske marked. Manual om primær mærkning af engangsemballager til pantbelagte drikkevarer - April 2015 / Side 4

6 Dette skyldes blandt andet, at der ved mærkningskategori 1 kan være flere importører af samme produkt på det danske marked med samme stregkode og GTIN-nummer. Det betyder at Dansk Retursystem A/S ikke kan se forskel på om et produkt kommer fra den ene eller anden importør af produktet, og derfor kan der opstå en situation, hvor brugerne af samme stregkode og GTIN-nummer hæfter solidarisk overfor Dansk Retursystem A/S. For at undgå risikoen for solidarisk hæftelse, anbefaler vi derfor altid, at importører tilmelder deres produkter til mærkningskategori 2, det vil sige, at I får den udenlandske producent til at dedikere en stregkode, som udelukkende kan anvendes af den pågældende importør til brug for dennes salg på det danske marked. Har I har spørgsmål til valget mellem mærkningskategori 1 og 2, er I meget velkommen til at kontakte Dansk Retursystem A/S for nærmere rådgivning. Mærkning med unik stregkode og GTIN-nummer (Mærkningskategori M2) Ved mærkningskategori M2 trykkes den fulde pantmærkning direkte på produktets originale etiket eller direkte på emballagen. Mærkningen består af pantmærke samt en unik stregkode og GTIN-nummer. En unik stregkode og GTIN-nummer er unik for det enkelte produkt og den enkelte importør eller producent, og må kun bruges til produkter, der skal markedsføres i Danmark Flere importører af samme produkt kan således ikke bruge samme stregkode og GTIN-nummer Pantbekendtgørelsen kræver, at I bruger en GS1-stregkode. Det er altså ikke muligt at lave sin egen stregkode. I skal selv rekvirere stregkode og GTIN-nummer hos en GS1-organisation, fx GS1 Denmark. Der er dog ingen krav om en dansk stregkode og GTIN-nummer, I kan derfor også benytte en udenlandsk GS1- organisation - blot stregkode og nummer stadig er unik for jer og det specifikke produkt i Danmark. Ændring af mærkning Hvis I ønsker at ændre mærkningskategori fra M1 til M2 eller omvendt eller ønsker I at skifte fra primær mærkning til sekundær mærkning eller omvendt, skal I tilmelde produktet på ny, og det kræver, at I skifter stregkode og GTIN-nummer. Det samme gør sig gældende, hvis I ønsker at skifte fra engangsemballage til genpåfyldelig emballage eller omvendt. Manual om primær mærkning af engangsemballager til pantbelagte drikkevarer - April 2015 / Side 5

7 3 Tryk og placering af primær mærkning Primær mærkning er modsat sekundær mærkning trykt direkte på produktets originale etiket eller direkte på emballagen. Produkterne skal mærkes enkeltvist. Mærkningen må ikke sidde på en peel off-etiket eller på en multipak-emballage. Man skal også være opmærksom på, at man som producent og importør har et ansvar for, at pantmærkningen eller hele etiketten ikke kan falde af produktet, så forbrugerne ikke kan få deres pant retur. Dansk Retursystem A/S stiller sig gerne til rådighed for vejledning og test, når I er i gang med at produktudvikle nye produkter, så I ikke risikerer først at blive opmærksom på uhensigtsmæssigheder, når I tilmelder jeres produkt. 3.1 Den originale etiket Med den originale etiket menes den etiket, som I bruger til at markedsføre produktet. Det skal altså være muligt at se og læse på etiketten, at den tilhører det pågældende produkt. Det er fx ikke tilladt at lave en standardetiket, som kan sættes på flere forskellige produkter, eller en bagsideetiket, som kun består af pantmærke og stregkode. Det samme princip gælder for tryk direkte på emballagen. Ved valg af et andet etiketmateriale end papir, kan det i særlige tilfælde udløse et højere gebyr, hvis det medfører særlig håndtering i den efterfølgende sortering i Dansk Retursystems produktion. I skal også være opmærksom på, at hvis I blander materialer, fx en plastetiket på metal kan det få indflydelse på størrelsen af gebyret. Læs mere om gebyrer på danskretursystem.dk under Importører & producenter. Hvis I bruger plastetiketter, hvor etiketten bliver krympet på emballagen, skal I være opmærksomme på, at Dansk Retursystem A/S for denne type mærkning har en anden godkendelsesproces. Anvender I denne type etiket, vil Dansk Retursystem A/S kræve at modtage egentlige testemballager, da mærkningen ikke alene kan godkendes ved hjælp af et endeligt layout. Dansk Retursystem A/S har erfaring for, at det kan være vanskeligt at overholde de krav til særligt størrelsen af pantmærket, som kræves i forhold til at sikre pantudbetalingen. Dansk Retursystem A/S anbefaler derfor, at I for denne type mærkning kontakter Dansk Retursystem A/S i god tid, inden I ønsker at markedsføre produktet. 3.2 Tryk af pantmærke I kan rekvirere trykfiler af pantmærkerne hos Dansk Retursystem A/S. Enten ved at downloade det på emballageregistrering.dk eller ved at kontakte vores afdeling for Udbydere & Kvalitet. Vi udleverer trykfilen til de importører og producenter, som er tilmeldt systemet og skal bruge pantmærket til at layoute etiketter til de produkter, der er eller skal tilmeldes pant- og retursystemet som primært mærkede. Pantmærket er et registreret varemærke, læs mere i afsnit 2.1. Det består af Dansk Retursystems pileformede pantlogo og fem sorte prikker samt teksten, Pant A, Pant B eller Pant C, afhængig af hvilken pantsats der er tale om: Pant A: 1,00 kr. - alle flasker og dåser under 1 liter (gælder dog ikke plastflasker) Pant B: 1,50 kr. - alle plastflasker under 1 liter Pant C: 3,00 kr. - alle flasker og dåser på 1 liter og op til 20 liter Manual om primær mærkning af engangsemballager til pantbelagte drikkevarer - April 2015 / Side 6

8 Pantmærket skal trykkes i sort på hvid baggrund (hvid lyszone), og der skal være minimum 2 mm ind til det sorte pantmærke. Lyszonen kan enten være rektangulær eller følge konturerne, som vist i figurerne nedenfor. Der må ikke trykkes andet i den hvide lyszone. Dansk Retursystem A/S kan i særlige tilfælde, undtagelsesvist, give midlertidig dispensation fra kravet om hvid baggrund. I så fald stilles der krav om en anden lys baggrundsfarve, som Dansk Retursystem A/S teknisk har vurderet ikke skaber problemer med den elektroniske aflæsning af panten. Vær opmærksom på at glatte og skinnende overflader også kan give problemer ved den elektroniske pantaflæsning, og I kan derfor risikere at skulle ændre overfladen, hvis det viser sig, at der opstår problemer med pantaflæsningen, selvom Dansk Retursystem A/S har godkendt størrelsen på mærkningen i forbindelse med en layoutgodkendelse. Pantmærket må ikke præges på engangsemballagen, det skal være et fladt tryk. Bredden af pantmærket skal være 11 mm, og den samlede højde skal være 15,4. Det samlede grafiske billede af pantmærket inklusiv den hvide lyszone har en bredde på 18,8 mm og en højde på 19,4 mm. Det er ikke tilladt på nogen måde at ændre størrelsen, ændre formatet eller på anden måde forvrænge pantmærket. Det vil give problemer i den elektroniske aflæsning af panten og vil derfor ikke blive godkendt. Vær særlig opmærksom ved brug af krympeetiketter og lignende, da det kan være svært at beregne den endelige størrelse på mærkningen ved brug af krympeetiket. En forvrænget mærkning eller forkert størrelse kan give problemer i den elektroniske aflæsning, og i det tilfælde kan det være nødvendigt at trække produktet tilbage. Vær også opmærksom ved placering af pantmærke og stregkode på etiketter, som sættes på med vacuum: Det er ikke sikkert, at pantmærket og stregkoden kan læses, hvis overfladen følger rillerne i selve emballagen. Læs mere om godkendelse af layout i afsnit 3.5. Manual om primær mærkning af engangsemballager til pantbelagte drikkevarer - April 2015 / Side 7

9 3.3 Krav til stregkode Den primære mærkning omfatter også en stregkode. Den kan være en EAN 13, EAN 8 eller en UPCstregkode. I skal selv kontakte GS1 Denmark eller en anden GS1-organisation for at få de nødvendige GTIN-numre inden tilmelding af engangsemballagen. For at sikre den elektroniske aflæsning af jeres produkter i returautomaterne, er det vigtigt, at I overholder en række krav til tryk af stregkoder. På dåser skal EAN-stregkoden som minimum trykkes i EAN-standardens størrelsesfaktor 1.0 På engangsflasker af plast eller glas skal EAN-stregkoder på de originale etiketter som minimum trykkes i EAN-standardens størrelsesfaktor 0.8.Nedenfor viste størrelseskrav (minimumsværdier) skal altid overholdes: Tryk af stregkode og GTIN-nummer i forhold til baggrundsfarve og kvalitet af tryk skal altid leve op til de til enhver tid gældende GS1-standarder, som I kan læse mere om i den til enhver tid gældende GS1-håndbog udgivet at GS1-Danmark. Stregkoden må ikke være mindre end de mål, der er angivet på illustrationen. Husk, at lyszoner skal respekteres. Hvis stregkoden ikke overholder de angivne størrelseskrav, vil engangsemballagen som udgangspunkt ikke kunne tilmeldes med primær mærkning. Hvis I er kommet til at trykke en for lille stregkode, eller hvis I, i en senere produktion, har fået produceret en forkert mærkning, skal I altid kontakte Dansk Retursystem A/S. I det tilfælde kan det være nødvendigt med en tilbagetrækning af produktet, I kan så tilmelde produktet med sekundær mærkning, hvis Dansk Retursystem A/S ikke kan give en dispensation. Dansk Retursystem A/S kan undtagelsesvis give midlertidig dispensation til anvendelse af mindre stregkoder, hvis der er sikkerhed for, at produktet alligevel kan læses med fornøden sikkerhed. Det afgøres af Dansk Retursystems tekniske test. Læs mere om godkendelse af layout i afsnit 3.5. Manual om primær mærkning af engangsemballager til pantbelagte drikkevarer - April 2015 / Side 8

10 3.4 Placering af pantmærke, stregkode og GTIN-nummer For at sikre den elektroniske aflæsning af pantmærke og stregkode er det vigtigt at følge en række retningslinjer. Pantmærke og stregkode med GTIN-nummer skal så vidt muligt placeres midt på engangsemballagen i forhold til top og bund Toppen af pantmærket og toppen af stregkoden må aldrig placeres mere end 180 mm fra bunden af emballagen Afhængig af emballagens størrelse kan Dansk Retursystem A/S kræve, at afstanden fra pantetikettens nederste kant til bunden af engangsemballagen er mindst 50 mm. Dette er særlig relevant for emballager over 50 cl. Pantmærket skal altid placeres, så de fem prikker i mærket er vandrette, når emballagen står på sin bund Stregerne i stregkoden skal være vandrette, når engangsemballagen står på sin bund Stregkoden placeres så vidt muligt i umiddelbar nærhed af pantmærke Alle lyszoner i pantmærke og stregkode skal overholdes I visse tilfælde kan Dansk Retursystem A/S også kræve, at pantmærket placeres andet sted på engangsemballagen end I umiddelbart ønsker. Dette sker kun for at sikre den elektroniske aflæsning, og kan være nødvendigt ved flasker i en atypisk form, fx runde flasker, meget lave eller meget høje flasker. I skal være særlig opmærksom på, at mærkning på flaskens hals kan medføre, at pantmærket ikke kan aflæses, og Dansk Retursystem A/S kan derfor ikke godkende en sådan mærkning. Mærkning på skrå flader vil næsten altid skabe problemer på både store og små emballager. På store flasker vil mærkning på flaskens hals medføre, at stregkode og pantmærke overskrider grænsen på 180 mm fra bunden, og vil derfor typisk ikke kunne læses. Bemærk, at der som udgangspunkt heller ikke tillades anvendelse af lodrette stregkoder, da disse typisk også er problematiske i forhold til den elektroniske aflæsning. Læs mere om godkendelse af layout i afsnit Godkendelse og fejltryk Dansk Retursystem A/S gør altid sit bedste for at vejlede ved tryk af emballager og etiketter for så vidt muligt at undgå fejl og efterfølgende udfordringer med aflæsningen. Vi kan dog ikke drages til ansvar i forbindelse med brug af trykfilerne af pantmærkerne, og er uden ansvar for eventuelle fejltryk af etiketter og engangsemballager i forhold til gældende regler. Da størrelsesforholdet på pantmærket og stregkoden er afgørende for korrekt udbetaling af pant, skal mål på pantmærke og stregkode altid overholdes - se afsnit 3.2 og 3.3. Hvis mål på producerede emballager og/eller etiketter ikke overholder disse krav, kan det medføre, at engangsemballager må tilbagekaldes på det danske marked, da produkterne dermed ikke kan læses elektronisk. For at sikre en korrekt mærkning, anbefaler vi, at I sender oplysningerne om tryk og layout til os, målfast og i de endelige størrelsesforhold, inden det endelige tryk af engangsemballage eller etiket. Bemærk, at det ikke er muligt at tilmelde et produkt, hvis emballagen ikke overholder kravene til mærkning. Vær opmærksom på, at Dansk Retursystem A/S ikke er i stand til at kontrollere kvaliteten af stregkoden ved godkendelse af et etiketlayout. Hvis det efterfølgende viser sig, at stregkoden ikke kan aflæses elektronisk Manual om primær mærkning af engangsemballager til pantbelagte drikkevarer - April 2015 / Side 9

11 på trods af godkendelse, kan det være nødvendigt at ommærke produkterne. Vær derfor altid meget omhyggelig med at følge standarderne og de rette mål samt retningslinjerne i EAN-håndbogen. Hvis mærkningen sidder uhensigtsmæssigt eller flaskeformen vanskeliggør aflæsningen, kan det heller ikke altid tjekkes i forbindelse med godkendelse af layout. I tilfælde af fejltryk, hvor stregkoden er for lille, kan I søge om dispensation for markedsføring af produktet. I praksis vil dispensationen kun blive givet, hvis der er tale om decideret fejltryk, og fejltrykket ikke har indflydelse på muligheden for korrekt udbetaling af pant. Dispensationen vil kun omfatte det fejltrykte parti og kun i en begrænset periode. I kan søge om dispensation hos Dansk Retursystem A/S. Først når I har fået en dispensation kan Dansk Retursystem A/S tilmelde produktet. Når produktet er tilmeldt, skal I selv sikre, at etiketten har samme kvalitet og størrelsesforhold, som det layout eller den etiket som Dansk Retursystem A/S har godkendt. Enhver ændring kan medføre, at I skal tjekke om tilmeldingen fortsat kan opretholdes, eller om der skal ske en ny tilmelding. Er I i tvivl, så kontakt Dansk Retursystem A/S. 4 Brug for hjælp? I kan altid læse mere om primær mærkning på vores hjemmeside: under Importører & producenter. I er også velkommen til at kontakte vores afdeling for Udbydere & Kvalitet: Telefon: Mail: Manual om primær mærkning af engangsemballager til pantbelagte drikkevarer - April 2015 / Side 10

Primær mærkning M1 og M2

Primær mærkning M1 og M2 Primær mærkning M1 og M2 Mærkning ved direkte tryk på engangsemballagens materiale eller originale etiket Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

Primær mærkning med brug af krympeetiket

Primær mærkning med brug af krympeetiket Primær mærkning med brug af krympeetiket Manual til importører og producenter af pantbelagte drikkevarer Maj 2016 Primær mærkning med brug af krympeetiket Manual til importører og producenter af pantbelagte

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Sådan rapporterer du dit salg Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Februar 2012 Om rapportering i det danske pant- og retursystem Producenter

Læs mere

Forskellige gebyrer og udgifter

Forskellige gebyrer og udgifter Faste gebyrer 2013 PRIS PÅ PANTETIKETTER 2013 (ekskl. moms) Pris pr. etiket Produktion af etiketter 9,0 øre Etiketters pantværdi Pant A = 80,0 øre Pant B = 120,0 øre Pant C = 240,0 øre Forskellige gebyrer

Læs mere

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 Emballagetilmelding Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk 2 Indhold 1. Indledning...3 2.

Læs mere

Det primære formål med ændringen af bekendtgørelsen er at skabe enklere regler og administrative lettelser. De væsentligste ændringer er:

Det primære formål med ændringen af bekendtgørelsen er at skabe enklere regler og administrative lettelser. De væsentligste ændringer er: NOTAT [Navn 1] [Navn 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Postnr.] [Postdistrikt] [Land] Jord & Affald J.nr. MST-7552-00026 Ref. thfri Den 17. november 2015 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse

Læs mere

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause Dagens program Gebyrer 2018 Emballageoplysninger Pause Hvad rører sig i markedet lige nu Dansk Retursystem har fået en CSR politik Strategi for udbydere 2018-2020 31.10.2017 Gebyr 2018 Dansk Retursystem

Læs mere

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter August 2016 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Oktober 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem November 2017 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) 25. november 2015.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) 25. november 2015. Lovtidende A 2015 25. november 2015. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 2, nr. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f,

Læs mere

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer1)

Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer1) Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer1) I medfør af 9, stk. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 52, stk. 3, 53, stk. 1-4, 53 a, stk.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 31. januar 2014. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 31. januar 2014. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 31. januar 2014 27. januar 2014. Nr. 104. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c,

Læs mere

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter August 2016 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Januar 2012 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 52, stk. 3, 53, stk. 1-4, 53 a, stk.

Læs mere

Stop for udbetaling af pant på kildevand Fra den 10. marts 2014

Stop for udbetaling af pant på kildevand Fra den 10. marts 2014 Februar 2013 Stop for udbetaling af pant for engangsemballager På grund af manglende indbetaling af pant til pant- og retursystemet udbetales der ikke længere pant for følgende produkter. Ved ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 2, nr. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 52, stk. 3, 53,

Læs mere

Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager

Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32

Læs mere

Om Dansk Retursystem

Om Dansk Retursystem Om Dansk Retursystem Dansk Retursystem er en non-profit miljøvirksomhed. Vi driver det danske pantsystem, som hører til blandt verdens bedste. Hvert år afleverer danskerne over 1,1 milliard engangsflasker

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen)

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010 27. september 2010. Nr. 1129. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 1-4, 9 a, stk. 1-3,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) 2012/1 LSF 178 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7552-00003 Fremsat den 12. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

PLACERING AF STREGKODESYMBOLER FEBRUAR 2003

PLACERING AF STREGKODESYMBOLER FEBRUAR 2003 PLACERING AF STREGKODESYMBOLER FEBRUAR 2003 Placering af stregkodesymbol side 1 Indholdsfortegnelse 1.0 PLACERING AF STREGKODESYMBOLER 3 1.01 PLACERING PÅ DETAILENHED 3 1.01.1 REKTANGULÆRE EMNER 3 1.01.2

Læs mere

5 trin. ind i stregkodernes verden

5 trin. ind i stregkodernes verden 5 trin ind i stregkodernes verden Version 1.1 - juni 2010 Copyright GS1 Denmark 2010 ONE global system ONE global standard ONE global solution Globale produktnumre og stregkoder Hvordan og hvorfor Introduktion

Læs mere

Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke

Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke I medfør af 9, 9 a, 9 c, stk. 2, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 51, 53, 53 a, 53 c, stk. 3, 55 c, 56, 67, 80, 88, stk. 3, og

Læs mere

Designmanual for varemærket Nøglehullet

Designmanual for varemærket Nøglehullet Designmanual for varemærket Nøglehullet - for færdigpakkede fødevarer samt generisk markedsføring Udgivet den 17.06.2009, og revideret den 25.06.2012 af Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark),

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW JOAN WEDEGE LUNDKVIST SIDE 1. Program anvendt: ArtPro 12.0, derudover er anvendt Adobe Illustrator CS6 og DotSpy

GRAFISK WORKFLOW JOAN WEDEGE LUNDKVIST SIDE 1. Program anvendt: ArtPro 12.0, derudover er anvendt Adobe Illustrator CS6 og DotSpy Program anvendt: ArtPro 12.0, derudover er anvendt Adobe Illustrator CS6 og DotSpy Produkt: Etiket til flaske, med specialstans Stans Inden designet kan påbegyndes, skal stansen udregnes. Da flasken er

Læs mere

Teknisk vejledning. Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed

Teknisk vejledning. Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed Teknisk vejledning Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Contribution to the welfare state by The green Denmark Danske bryggeriers bidrag til det danske velfærdssamfund udgør 11,9 mia. kr. Bidraget er fordelt

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Fremstilling af layoutfil til logovand

Fremstilling af layoutfil til logovand Vejledning Fremstilling af laoutfil til logovand Gælder for 0.33 L & 0.50 L flasker. Såvel standard- som D LUX-etiketter. side 1 : Vejledning side 2 : Det færdige resultat side 3 : Eksempler på rigtig

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fordobling af satsen for pant på drikkevarer i dåser

Forslag til folketingsbeslutning om fordobling af satsen for pant på drikkevarer i dåser 2008/1 BSF 110 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. februar 2009 af Benny Engelbrecht (S), Torben Hansen (S), Ida Auken (SF), Pia Olsen Dyhr (SF),

Læs mere

Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed

Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S og DYT Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber nye råstoffer Vi gør brugte flasker og dåser til råstoffer for nye fødevareemballager Vi sørger for

Læs mere

Tilblivelsen af it beredskabsplan og høstede sidegevinster hos Dansk Retursystem A/S

Tilblivelsen af it beredskabsplan og høstede sidegevinster hos Dansk Retursystem A/S 1 Tilblivelsen af it beredskabsplan og høstede sidegevinster hos Dansk Retursystem A/S Dansk Retursystem A/S Torben Røssell, it-chef: Cand.merc. i økonomistyring Erfaring som økonomichef i flere mindre

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

REDEGØRELSE GRAFISK WORKFLOW

REDEGØRELSE GRAFISK WORKFLOW 01 GRAFISK WORKFLOW REDEGØRELSE OPGAVEBESKRIVELSE PhenomenAle er kunde ved Næstved Bryghus, som er kunde ved os. De skal have lavet en privat-label, som har no-label-look. Det betyder at etiketten skal

Læs mere

INDHOLD: Se side 6. 24 Fadølsudlejning til private SAMHANDELSBETINGELSER:

INDHOLD: Se side 6. 24 Fadølsudlejning til private SAMHANDELSBETINGELSER: HUSK! REKVIRER NY PRISLISTE JÆVNLIGT FOR OPDATEREDE PRISER OG PRODUKTER. INDHOLD: Side 2 Indholdsfortegnelse og samhandelsbetingelser Side 3-5 Flaskeøl danske bryggerier Side 5 Dåseøl Side 6 Flaskeøl udenlandske

Læs mere

DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.0 OKTOBER 2016 SIDE 1

DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.0 OKTOBER 2016 SIDE 1 DESIGN- MANUAL Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.0 OKTOBER 2016 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Mærket er forbrugertestet Identitet og

Læs mere

EU håndhævelsesprojektet REACH EN FORCE 2 Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet. v/ Ida Scharff Tilsynsførende i Markedsovervågningen Arbejdstilsynet

EU håndhævelsesprojektet REACH EN FORCE 2 Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet. v/ Ida Scharff Tilsynsførende i Markedsovervågningen Arbejdstilsynet EU håndhævelsesprojektet REACH EN FORCE 2 Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet v/ Ida Scharff Tilsynsførende i Markedsovervågningen Arbejdstilsynet Projektet gik et niveau længere ned i leverandør-kæden i

Læs mere

Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked

Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked (mio. liter) Danish soft drink from members of Danish Brewers Accociation (mio. liters) I tallene indgår ikke hvide vande med og uden smag samt iste. 5 4

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 481 Offentligt. Dansk Retursystem A/S Ikke-indløst pant

Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 481 Offentligt. Dansk Retursystem A/S Ikke-indløst pant Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 481 Offentligt Dansk Retursystem A/S Ikke-indløst pant 1 Dansk Retursystem A/S arbejder for en renere natur Et privat selskab, der ejes af bryggerierne Drives på

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

SPØRGEKORT ENIG / UENIG

SPØRGEKORT ENIG / UENIG I min familie afleverer vi tomme flasker og dåser i returautomaten i supermarkedet. Hvorfor er det en god idé? Så kan de blive brugt igen og igen, og det er godt for miljøet. Man kalder det closed loop

Læs mere

Medlem af Naalakkersuisut for Natur, Miljø og lusütsomrádet Postboks 1614 3900 Nuuk Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarñk Forbruger- og Konkurrencestyrelsen Henvendelse fra Konkurrencenævnet

Læs mere

Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand

Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand Journal nr. 3/1120-0203-0010/VAR/FI Rådsmødet den 17. december 2003 Resumé 1. Konkurrencerådet har tidligere vurderet Dansk Retursystem A/S og

Læs mere

Måleregler for forbrugerenheder. Version 2.0

Måleregler for forbrugerenheder. Version 2.0 Måleregler for forbrugerenheder Version 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Om dette dokument... 3 2 Forbrugerenheder (til slutforbruger)... 3 2.1 Fastsættelse af fronten (facingen) på en forbrugerenhed... 3 2.2

Læs mere

Energidrikke. www.bryggeriforeningen.dk

Energidrikke. www.bryggeriforeningen.dk Energidrikke www.bryggeriforeningen.dk Hvad er? Energidrikke er læskedrikke, der indeholder koffein og evt. vitaminer og stofferne taurin og glucuronolacton Energidrikke er godkendte og testet af såvel

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler.

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler

Læs mere

GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER

GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER 27. juni 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER Konkurrencestyrelsen har udsendt en rapport, hvor man har analyseret prisog konkurrenceforholdene

Læs mere

Teknisk vejledning 1. juni 2011

Teknisk vejledning 1. juni 2011 Teknisk vejledning 1. juni 2011 Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed Forord Denne tekniske vejledning har til formål at hjælpe virksomheder med at påføre

Læs mere

Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand

Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand Rådsmødet den 17. december 2003 Journal nr. 3/1120-0203-0010/VAR/FI Resumé 1. Konkurrencerådet har tidligere vurderet Dansk Retursystem A/S og

Læs mere

VEJLEDNING Til opsætning af logovand

VEJLEDNING Til opsætning af logovand VEJLEDNING Til opsætning af logovand 0,30-0,50 L u/smag Ønsker du en transparent etiket? Ønsker du en transparent etiket, skal du (sammen med din layoutfil) aflevere en beskrivelse af, hvilke områder,

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes Coca Cola-projekt Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes sammenligne forskellige drikkes indhold beregne indholdet i forskellige beholdere

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fremsat i henhold til 36, stk. 1 om handel med øl og kulsyreholdige læskedrikke

Besvarelse af spørgsmål fremsat i henhold til 36, stk. 1 om handel med øl og kulsyreholdige læskedrikke Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen Nuuk Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

FLASKEVAND MED DIT BUDSKAB

FLASKEVAND MED DIT BUDSKAB FLASKEVAND MED DIT BUDSKAB MEGET PLADS PÅ ETIKET! MINI 3,05 MINI BLUE 3,05 CLASSIC CLASSIC BLUE 3,15 3,15 PANORAMA 4,15 Klar flaske 0,33 liter. Flere lågfaver. 1.764 vand pr. palle blåtonet flaske 0,33

Læs mere

processen skitser illustrator

processen skitser illustrator workflow I kernefagligheden workflow har jeg valgt at lave tre øletiketter til Aarhus Festuge. Etiketterne skal vise et workflow fra design start til en trykt etiket. Til dette har jeg brugt programmerne

Læs mere

ON-PRODUCT MÆRKNING FOR CERTIFICEREDE VIRKSOMHEDER

ON-PRODUCT MÆRKNING FOR CERTIFICEREDE VIRKSOMHEDER ON-PRODUCT MÆRKNING FOR CERTIFICEREDE VIRKSOMHEDER Hvad er on-product mærkning? I FSC skelnes der mellem on-product mærkning og off-product mærkning. On-product mærker er logoer, der sidder på et FSC-certificeret

Læs mere

Best Match Wine Østre Boulevard Randers NØ Denmark EN DEL AF AMKA GRUPPEN

Best Match Wine Østre Boulevard Randers NØ Denmark EN DEL AF AMKA GRUPPEN Best Match Wine Østre Boulevard 29 8930 Randers NØ Denmark +45 40508747 cpe@bestmatchwine.dk EN DEL AF AMKA GRUPPEN BEST MATCH WINE STØRRELSE OG BREDDE Best Match Wine er en selvstændig faglig leverandør

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

OKKARA. proces Jeg sætter dokumenterne op til stanseformen, og layouter som det skal se ud i forhold til det godkendte design.

OKKARA. proces Jeg sætter dokumenterne op til stanseformen, og layouter som det skal se ud i forhold til det godkendte design. OKKARA Vár vár opgave Etiketter til den nye øl Okkara Vár (vores vår). Designet er godkendt. Min opgave ligger i dtp arbejdet. Jeg skal tage det god kendte design og rentegne det og siden gøre det klart

Læs mere

Vejledning til etiket med personligt præg

Vejledning til etiket med personligt præg Vejledning til etiket med personligt præg 1 Indhold Indledning... 3 Udseende og grafik... 4 Deklaration... 4 Danmarks Biavlerforenings bomærker... 4 Brug af etiketten... 5 Sporbarhed, vægt og holdbarhed...

Læs mere

Til dig der sælger fyrværkeri

Til dig der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG SIKKERHEDSBRILLER Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt, og skal

Læs mere

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran.

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran. Obligatoriske felter til vareoprettelse i GS1Trade Sync Basisenhed D8165 Produkt - GTIN - Global Trade Item Number Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man

Læs mere

PRINTGUIDE. Printish 2015. Printguide / 1

PRINTGUIDE. Printish 2015. Printguide / 1 PRINTGUIDE Printish 2015 Printguide / 1 Kære Kunde Hos Printish ønsker vi at give dig de bedste forudsætninger for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har

Læs mere

VEJLEDNING Til opsætning af logovand

VEJLEDNING Til opsætning af logovand VEJLEDNING Til opsætning af logovand 0,50 L m/smag TRIN 1 - LAV LAYOUTFILEN Vi anbefaler, at du bruger Adobe programmerne Illustrator eller InDesign. Dokumentstørrelse 217x54 mm Farver må kun være i CMYK

Læs mere

AFTALE OM SALGSSTADER

AFTALE OM SALGSSTADER Vadehavet J.nr. Ref. Anhra Den 26. februar 2015 AFTALE OM SALGSSTADER AFTALENS PARTER Følgende aftale om opstilling af salgsvogn på Lakolk Strand (Sønderstrand), Rømø, indgås mellem: Miljøministeriet,

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Indhold: Forord 03 Logo 04 Logo med kommunenavn 05 Logovariationer 06 Logofarver 07 Baggrundsfarver 09 Typografi 10 Brevpapir

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.1 FEBRUAR 2017 SIDE 1

DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.1 FEBRUAR 2017 SIDE 1 DESIGN- MANUAL Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.1 FEBRUAR 2017 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Introduktion Side 14 Produktlogoerne Frizone Side 4 Mærket er forbrugertestet Side 15 Produktlogoer hældning

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

Legetøj der sælges i alternative butikker

Legetøj der sælges i alternative butikker Rapport over Overvågningsindsats 2010 RK2010 5c Legetøj der sælges i alternative butikker 332-32-00030 1 Indholdsfortegnelse Formål...2 Kort opgavebeskrivelse...2 Kort konklusion...2 Udførelse...3 Resultater...4

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler på stregkodelabels... 4 Stregkodekvalitet...

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

PRINTGUIDE. Printish Printguide / 1

PRINTGUIDE. Printish Printguide / 1 PRINTGUIDE Printish 2015 Printguide / 1 Kære Kunde Hos Printish ønsker vi at give dig de bedste forudsætninger for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har

Læs mere

VEJLEDNING Til opsætning af logovand

VEJLEDNING Til opsætning af logovand VEJLEDNING Til opsætning af logovand 0,60 L TRIN 1 - LAV LAYOUTFILEN Vi anbefaler, at du bruger Adobe programmerne Illustrator eller InDesign. Dokumentstørrelse 236x10 inkl. Farver må kun være i CMYK Trykklar

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION

TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE 214 Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked (mio. liter) Danish soft drink from members of Danish Brewers

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Prutbarometer. Varighed: Ca. en time. Hold: Der skal være 2-3 piger på hvert hold. Løbsbeskrivelse:

Prutbarometer. Varighed: Ca. en time. Hold: Der skal være 2-3 piger på hvert hold. Løbsbeskrivelse: Prutbarometer Varighed: Ca. en time Hold: Der skal være 2-3 piger på hvert hold Løbsbeskrivelse: Løbet er et stjerneløb, der handler om, at pigerne skal producere varer. For at de kan det, skal de ud i

Læs mere

PLYFA. KASSER & KUFFERTER >høj kvalitet og stærke egenskaber<

PLYFA. KASSER & KUFFERTER >høj kvalitet og stærke egenskaber< PLYFA KASSER & KUFFERTER >høj kvalitet og stærke egenskaber< PLYFA produktprogrammet er forbundet med stor tradition, og er kendt og foretrukket for sin kvalitet af de fleste håndværkere landet over. Siden

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere