Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter"

Transkript

1 Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter August 2016 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon Fax Indhold

2 Indhold 1 Indledning Generelt om rapportering Rapporteringsform Samarbejde med et uafhængigt revisionsselskab Frister for rapportering Rapportering på Dansk Retursystems portal Hvem i jeres virksomhed har adgang til portalen Rapporteringsformer på portalen Rapporteringsværktøjer på portalen Rapportering af rettelser og tilføjelser Krav til detaljeret rapportering Vejledning til Rapporteringsskabelon - detaljeret rapportering Eksempel på detaljeret rapportering Lempet rapportering Vilkår for lempet rapportering Vejledning til rapporteringsskabelon - lempet salgsrapportering Eksempel på lempet rapportering Tidsfrister og betaling Frister og procedurer Behandling af salgstal Procedurer for opkrævning og betaling Brug for hjælp Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager august 2016 Side 1

3 1 Indledning Importører og producenter af pantbelagte drikkevarer skal betale pant og gebyrer for hver enkelt engangsemballage, de markedsfører eller på anden måde overdrager i Danmark. Gebyrerne er med til at finansiere pant- og retursystemet. For at Dansk Retursystem A/S kan opkræve pant og gebyrer, skal alle importører og producenter rapportere deres salg til Dansk Retursystem A/S. På baggrund af rapporteringen beregner og opkræver Dansk Retursystem A/S gebyrer og pant. Efterfølgende afregnes panten til de butikker og øvrige erhvervsdrivende, der har taget emballagerne retur. Dansk Retursystem A/S udbetaler også håndteringsgodtgørelse til butikker for klargøring af engangsemballager til afhentning. I kan læse mere om pantbelagte drikkevarer, rapportering og eventuelt fastlæggelse af rapporteringsform på vores hjemmeside, under Importører og producenter. Denne manual giver en mere detaljeret vejledning I, hvordan I rapporterer jeres salg for primært mærkede engangsemballager. Hvis I har spørgsmål efter at have læst manualen, kan I få mere information om rapportering hos Dansk Retursystems økonomiafdeling på tlf Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager august 2016 Side 2

4 2 Generelt om rapportering Som importør eller producent skal I rapportere hvor mange engangsemballager, I sælger, udleverer eller på anden måde overdrager til butikker, mellemhandlere og andre erhvervsdrivende på det danske marked. For primær mærkning gælder det, at der ikke må ske salg af primært mærkede emballager til udlandet, idet Dansk Retursystem A/S kun giver licens til at anvende det danske pantmærke til markedsføring i Danmark. Producenter og importørers rapportering skal foretages af den ansvarlige ledelse eller af ejer af virksomheden. Hvis andre, fx en revisor, skal foretage rapporteringen, skal vedkommende have en fuldmagt til det, og I skal orientere Dansk Retursystem A/S. Rapportering af salgsmængder er nødvendig for at sikre: Korrekt opkrævning af gebyrer for engangsemballager Korrekt pantopkrævning for engangsemballager Engangsemballager er inddelt i salgsgrupper efter volumen og materiale. For de enkelte emballager fremgår salgsgrupperne af jeres emballagetilmeldingsbevis. I kan se en samlet oversigt i gebyroversigterne, som findes på vores hjemmeside: under, Importør, producent, mellemhandler 2.1 Rapporteringsform For primært mærkede engangsemballager er der kun én rapporteringsform, nemlig månedlig detaljeret rapportering. Undtagen, hvis I kun har glas i jeres sortiment og jeres årlige salg ikke overstiger 1 million emballager. I det tilfælde kan I vælge månedlig lempet rapportering. Læs om månedlig detaljeret rapportering på side 6 og om månedlig lempet rapportering på side 9. Hvis I tilmelder jer elektronisk på bliver I automatisk bedt om at vælge rapporteringsform, når I tilmelder jeres virksomhed, eller når I tilmelder den første emballage. Gør I ikke det, og har I en valgmulighed, vil I modtage et brev og et skema til valg af rapporteringsform. Når jeres rapporteringsform er fastlagt, vil I modtage et brev med vejledning, om hvornår I skal begynde jeres rapportering. Læs mere om af rapporteringsform på vores hjemmeside: under Importør, producent, mellemhandler. 2.2 Samarbejde med et uafhængigt revisionsselskab Dansk Retursystem A/S har indgået en aftale med det uafhængige revisionsselskab, Revisionsinstituttet A/S, om håndteringen af de konkurrencefølsomme oplysninger i jeres rapporteringer. Rapportering sker således direkte til det uafhængige revisionsselskab, som herefter bearbejder og videresender de data, som Dansk Retursystem A/S har lov til at være i besiddelse af. Af de data, som Dansk Retursystem A/S modtager via revisionsselskabet, fremgår det udelukkende, hvor meget importøren eller producenten totalt set har solgt af en enkelt salgsgruppe til henholdsvis butikker, mellemhandlere og øvrige erhvervsdrivende. Dansk Retursystem A/S får således kun de oplysninger som er nødvendige for at kunne opkræve jer som producenter og importører de korrekte gebyrer og den korrekte pant. Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager august 2016 Side 3

5 2.3 Frister for rapportering Ifølge pantbekendtgørelsen skal rapportering følge kalenderårets 12 måneder. I skal derfor rapportere umiddelbart efter hver afsluttet kalendermåned. I skal således sikre, at I har gennemført en rapportering for den forudgående måned senest den 15. i måneden efter. For hver endt kalendermåned skal I aflevere en rapportering af, hvor mange primært mærkede engangsemballager, I har solgt i den pågældende periode. Umiddelbart efter afslutningen af en kalendermåned modtager I automatisk en mail med en reminder om at huske rapporteringen for den netop afsluttede kalendermåned. 3 Rapportering på Dansk Retursystems portal Rapportering skal foregå via Dansk Retursystems udbyderportal på Når I er er færdige med jeres rapportering og trykker send, vil portalen automatisk sende rapporteringen til Revisionsinstituttet A/S. Når I rapporterer, sker det via en sikker og krypteret forbindelse (https). Det betyder, at ingen andre kan se eller har adgang til jeres rapportering heller ikke Dansk Retursystem A/S. Først når I sender rapporteringen kan Revisionsinstituttet A/S se jeres rapportering. I får adgang til Dansk Retursystem A/S portal, når I har tilmeldt jer som importør eller producent. I vil automatisk få tilsendt et log-in, når I er blevet tilmeldt. 3.1 Hvem i jeres virksomhed har adgang til portalen Udgangspunktet er, at den person, som er primær kontaktperson på portalen for jeres virksomhed, får adgang til at rapportere. Den primære kontaktperson, er den person, som I meddeler os skal være ansvarlig for adgangen til portalen til jeres virksomhed, og som dermed får alle rettigheder til at anmode om log-ins til medarbejdere i jeres virksomhed. Den primære kontaktperson har således fuld adgang til alle oplysninger på portalen. Sekundære kontaktpersoner har begrænset adgang. Fx til at foretage emballagetilmelding eller køb af pantetiketter mv. Den primære kontaktperson kan på portalen bede om, at også andre i jeres virksomhed, skal kunne rapportere. Det betyder, at også en sekundær kontaktperson kan få rettigheder til at foretage rapportering. Dog skal I huske, at I kun kan anmode om sekundære kontaktpersoner til rapportering, hvis de kan repræsentere ansvarlig ledelse, eller hvis der foreligger en særlig fuldmagt til de sekundære kontaktpersoner. Når Dansk Retursystem A/S har behandlet jeres anmodning om oprettelse af sekundære kontaktpersoner, vil disse modtage deres eget log-in. På portalen under fanen Min konto kan I se, hvem der har rettigheder til hvad for jeres virksomhed på portalen, og dermed hvem, der har eksempelvis log-in til at rapportere for jeres virksomhed. Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager august 2016 Side 4

6 Dansk Retursystem A/S anbefaler, at I løbende følger op på, om det er de korrekte personer i jeres virksomhed, som har adgang til vores portal. 3.2 Rapporteringsformer på portalen Når I skal rapportere, skal I logge ind på portalen og vælge fanen Rapportering. Her vil I igen blive bedt om at logge ind, da jeres rapportering foregår på et selvstændigt og sikkert site. På portalen kan I vælge mellem at rapportere på en af følgende to måder: 1. I kan downloade en rapporteringsskabelon, som I skal udfylde og herefter kan I uploade den udfyldte fil på vores portal. I denne manual kan I se, hvordan filen udfyldes korrekt. 2. Hvis I har få emballager, kan I i stedet vælge at foretage rapporteringen direkte inde på portalen ved at indtaste jeres oplysninger direkte. Portalen er indrettet sådan, at I udelukkende kan rapportere med den eller de rapporteringsformer, som er valgt eller tildelt jeres virksomhed. Har I fx. lempet rapportering, vil portalen kun vise jer muligheden for at foretage en lempet rapportering. Har I flere rapporteringsformer, vil portalen give mulighed for at rapportere på begge rapporteringsformer en for det, som skal rapporteres detaljeret og en rapportering for det, som skal rapporteres lempet. Har I fejl i jeres rapporteringsskabelon eller i jeres direkte indtastninger, vil portalen ikke færdiggøre jeres rapportering, før fejlene er rettede. På portalen anvendes følgende koder for rapporteringsformer: Detaljeret rapportering: UD1 Detaljeret salgsrapportering for producenter og importører Lempet rapportering: B-4U Samlet salg af engangsemballage på tværs af kundegrupper på pant og materialegruppeniveau C-4 U samlet salg af engangsemballage på tværs af kundegrupper på emballagestørrelser og materialegruppeniveau D-4U - Samlet salg af engangsemballage pr. kundegruppe på emballagestørrelser og på materialegruppeniveau For begge rapporteringsformer gælder, at I først og fremmest skal vælge den måned, som I vil rapportere for. I kan ikke rapportere for en måned, som ikke er afsluttet. Når I har gennemført jeres rapportering på portalen anbefaler vi, at I sørger for at downloade en kopi af jeres rapportering. Den mulighed får I, når I har sendt rapporteringen. Systemet kan ikke lave en kopi til jer på et senere tidspunkt. Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager august 2016 Side 5

7 Når rapporteringen er gennemført, vil Revisionsinstituttet A/S automatisk modtage jeres rapportering. I vil pr. mail modtage en kvittering pr. gennemført rapportering fra Revisionsinstituttet A/S om, at de har modtaget jeres rapportering. 3.3 Rapporteringsværktøjer på portalen Inde på Dansk Retursystem A/S portal kan I finde de forskellige værktøjer, som skal bruges til at foretage en rapportering: Nemlig vores rapporteringsskabeloner for henholdsvis lempet eller detaljeret rapportering samt en kreditoroversigt. Af kreditorlisten fremgår følgende oplysninger for hver kunde, i det omfang, oplysningerne er kendt af Dansk Retursystem A/S: Kundenummer hos Dansk Retursystem A/S (DRS-kundenummer) Kundenavn Adresse, Postnr. og by CVR-nr. Oplysning om, hvorvidt kunden er tilmeldt hos Dansk Retursystem A/S 3.4 Rapportering af rettelser og tilføjelser Hvis ikke alle jeres rapporteringer for en enkelt måned er medtaget i den første rapportering, eller I har lavet en fejl, har I to muligheder for at rette fejlen inde på portalen. I så fald skal I inde på portalen vælge enten: Erstatningsrapportering hvis I vælger denne rapportering, så skal hele rapporteringen for den måned erstattes. Tillægsrapportering. For begge typer rapporteringer gælder, at I via portalen udelukkende kan tilføje eller rette rapporteringer, som er under 12 måneder gamle. Har I behov for at justere i rapporteringer, som er ældre end 12 måneder, skal I henvende jer til Dansk Retursystem A/S Økonomiafdeling på telefon eller på Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager august 2016 Side 6

8 4 Krav til detaljeret rapportering Hvis I har tilmeldt primært mærkede engangsemballager, skal I rapportere salgsmængder hver måned på et detaljeret niveau. Hvis I KUN har glas i jeres sortiment, har I dog mulighed for at vælge lempet rapportering, se 4.3 Detaljeret rapportering betyder, at salgsmængden skal rapporteres hver måned som det samlede antal solgte emballager pr. produkt (GTIN), pr. kunde. Det vil sige, at I for hvert enkelt GTIN-nummer skal angive, hvor mange styk I har solgt i den pågældende måned til hver enkelt af jeres kunder, angivet ved navn mv. På baggrund af jeres oplysninger kan Dansk Retursystem A/S opkræve driftsgebyr og pant for den aktuelle måned for de emballager, I har solgt. 4.1 Vejledning til Rapporteringsskabelon- detaljeret rapportering Rapporteringsskabelonen er et excel-ark, som I finder på vores portal under fanen Rapportering. I skal udfylde en linje i arket, for hvert GTIN-nummer I har solgt til en navngiven kunde i den pågældende måned. Excel-skabelon til rapportering ser således ud: Kolonn e Feltnav n Kolonn e Feltnav n Kolonn e Feltnav n A B C D E F G Udbyder nr. Periode Transkode Udtræksdato DRSkundenr. Kundenr. H I J K L M N Navn 2 Adresse Adresse 2 Navn Postnr. By Tlfnr. CVR-nr. O P Q R S T Faktura-Nr E/P/G Kilde (pantmærknin g) Salgsgrup pe GTIN (EANnr.) Antal A: Transkode Skriv UD1 for rapportering af salgsmængder B: Udtræksdato: Udtræksdato Skriv dags dato C: Udbydernr.: Det nummer, som I har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S se jeres tilmeldingsbevis for tilmelding som importør eller producent Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager august 2016 Side 7

9 D: Periode: År + den pågældende måned, fx E: DRS-kundenr: Udfyldes så vidt muligt med det nummer, som den kunde I sælger til har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S. Denne liste finder I på vores udbyderportal under Rapportering, eller kontakt jeres kunde for at få deres kundenr. Er dette felt udfyldt, er det ikke nødvendigt at udfylde kolonne F-N. Udfyldes så vidt muligt F: Kundenr: Her oplyses det kundenummer, som I har registeret jeres kunde under. - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E G: Navn: Kundens navn hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E H: Navn2: Eventuelt yderligere navn på kunden Udfyldes efter behov hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E I: Adresse: Kundens adresse vej og nummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E J: Adresse2: Ekstra adressefelt Udfyldes efter behov hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E K: Postnr: Kundens postnummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E L: BY: Kundens By - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E M: Tlf.nr: Kundens telefonnummer Udfyldes så vidt muligt men unødvendigt hvis DRSkundenummer er angivet under E N: CVR-nr: Kundens CVR-nummer Udfyldes så vidt muligt hvis ikke DRS-kundenummer er angivet under E O: Faktura nr: Nummer på den faktura- eller kreditnota, som er sendt til jeres kunde for pågældende varer. Er salget fordelt på flere fakturaer vælges det første i perioden. Udfyldelse er valgfri P: E/P/G: Pantmærkning: Skriv "E" for primært mærket emballage. Q: Kilde: Udfyldes ikke R: Salgsgruppe: Udfyldes ikke Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager august 2016 Side 8

10 S: EAN-nr: Produktets GTIN (tidligere EAN-varenummer). Indeholder nummeret færre end 13 cifre, skal de skrives uden foranstillede nuller. T: Antal: Antal enheder pr. GTIN-nummer. Ved kreditnotaer, anføres antallet som negativt med et minus-tegn 4.2 Eksempel på detaljeret rapportering Her følger et eksempel på rapportering af salgsmængder for detaljeret rapportering. En producent med Udbydernummeret 9999 rapporterer for februar måned, at han til Olsens Bager i Svarre, 9800 Hjørring har solgt 200 primært mærkede engangsemballager med GTIN-nr.: Hans data ser sådan ud: Enten skal I kun udfylde kolonne E eller også skal I udfylde kolonne F til N, hvis I laver en filupload. Kolonne A B C D E F G Feltnavn Transko Udtræks Udbyder Periode DRS- Kundenr. Navn de dato nr. Kundenr. Data UD ABC Olsen Bager Kolonne H I J K L M N Feltnavn Navn2 Adresse Adresse 2 Postnr. By Tlfnr. CVR-nr. Data v/fru Olsen Bygaden Hjørring Kolonne O P Q R S T Feltnavn Fakturanr. E/P/G Kilde Salgsgrup pe GTIN Antal Data E I tilfælde af, at nødvendige informationer mangler, at transkode og udbydernummer eller lignende ikke stemmer overens, bliver rapporteringen afvist. Det betyder, at I ikke kan få filen uploadet på portalen. Hvis portalen finder andre fejl i rapporteringen, så skal fejlene rettes. Portalen vil i så fald så vidt muligt guide jer til de fejl, den har fundet, som skal rettes, inden I kan sende filen. Hvis I rapporterer direkte på portalen, vil I blive guidet til rapporteringen og I skal rette eventuelle fejl, før I kan gå videre til næste step. Direkte rapportering på portalen kan anbefales, hvis I har få emballager, I skal rapporteres for. Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager august 2016 Side 9

11 5 Lempet rapportering Hvis I KUN har glas i jeres sortiment og jeres årlige salg ikke overstiger én million primært mærkede engangsemballager, har I mulighed for at vælge lempet rapportering. Det vil sige, at I skal rapportere hver måned, men I kan vælge mellem tre forskellige lempede rapporteringsniveauer. Afhængig af hvilket rapporteringsniveau (form) I vælger, skal I enten betale driftsgebyrer eller gennemsnitsgebyrer - se skema nedenfor. Der er tre forskellige kundegrupper: Butikker: Salgs- eller udleveringssted, som sælger eller udleverer pantbelagte drikkevarer med henblik på forbrug et andet sted end salgs-/udleveringsstedet. Det er typisk butikker, men også mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer Mellemhandler: Grossist eller anden, som ikke er en butik, og som markedsfører drikkevarer til butikker, distributører, mellemhandlere eller andre Andre: Salgs- eller udleveringssteder, hvor solgte eller udleverede, pantbelagte drikkevarer typisk drikkes på salgs-/udleveringsstedet. Det er typisk kontorer, hoteller, restauranter, kantiner, catering m.v., uden take away Skema over mulige rapporteringsniveauer ved lempet rapportering for primært mærket glas ved et årligt salg under 1 million Rapporteringsniveauer B: C: D: Rapporteringsdetaljer Samlet salg af glas pr. pantgruppe (A,C) Samlet salg af glas pr. volumen (fx. 0,33 l) Samlet salg af glas: Pr kundegruppe pr. volumen Betaling hver måned * Opgørelse af pant Gebyrer beregnes ud fra gennemsnitsgebyrer** Opgørelse af pant Gebyrer beregnes ud fra driftsgebyrer Opgørelse af pant Gebyrer beregnes ud fra driftsgebyrer Eksempel på nødvendige oplysninger Antal glasflasker med Pant A Antal glasflasker med Pant C Antal glasflasker på 0,25 l Antal glasflasker på 0,33 l Antal glasflasker på 0,75 l og så videre Antal glasflasker på 0,25 l til butikker Antal glasflasker på 0,33 l til mellemhandlere og så videre * De til enhver tid gældende gebyrsatser kan ses på vores hjemmeside: under Importører & producenter ** Gennemsnitsgebyret er et gennemsnitligt driftsgebyr 5.1 Vilkår for lempet rapportering Dansk Retursystem A/S vurderer, om I kan bruge den lempede rapporteringsform. For allerede tilmeldte producenter og importører sker denne vurdering på baggrund af det forudgående kalenderårs samlede salg eller som minimum på baggrund af salgsrapporteringen i tre rapporteringsperioder. Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager august 2016 Side 10

12 Nye importører og producenter skal som udgangspunkt rapportere i tre måneder, inden Dansk Retursystem A/S kan afgøre, om I kan blive på den lempede rapporteringsform. Det betyder også, at Dansk Retursystem A/S kan kræve, at I overgår til en detaljeret rapportering, hvis vi på baggrund af de løbende salgsrapporteringer opgør, at årets samlede salg vil overstige 1 million engangsemballager af glas med primær mærkning. Hvis I senere tilmelder emballager i andet materiale end glas, vil I også skulle overgå til detaljeret rapportering på alle emballager. 5.2 Vejledning til rapporteringsskabelon - lempet salgsrapportering Rapporteringsskabelonen er et excel-ark, som I finder det på vores portal under fanen Rapportering I skal udfylde en linje i arket, for hver pantgruppe, volumen -eller pantgruppe og volumen og materialetype, afhængig af hvilket rapporteringsniveau (form) I har valgt. Husk at I kun kan bruge den lempede rapportering for primært mærkede engangsemballager, hvis I udelukkende har glas i jeres sortiment. Excel-skabelon til rapportering ser således ud. Hvilke felter, I skal udfylde, afhænger af hvilket rapporteringsniveau I har valgt. Kolonne A B C D E F G H I J K Feltnavn Rapporteri ngsniveau Opgjo rt pr. Udtræ ksdato Udbyd er-nr. Perio de Materia le-type Volum en (liter) Kund e- grup pe Pant - grup pe Salg s- grup pe Ant al Felter, der skal udfyldes Felter, der skal udfyldes Felter, der skal udfyldes B X X X X X X X C X X X X X X X D X X X X X X X X A: Rapporteringsniveau: B - for rapportering pr. pantgruppe, C - for rapportering pr. volumen, D - for rapportering pr. kundegruppe pr. volumen, B: Opgjort pr.: 4U - for månedlig lempet rapportering C: Udtræksdato: Skriv dags dato Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager august 2016 Side 11

13 D: Udbydernummer: Det nummer, som I har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S se jeres tilmeldingsbevis for tilmelding som importør eller producent. E: Periode: År + den pågældende måned, fx Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager august 2016 Side 12

14 F: Kundegruppe: Skriv 1 - for butikker Skriv 2 - for mellemhandlere Skriv 3 - andre Se definition på kundegruppe på side 9 Udfyldes kun ved rapporteringsniveau D G: Pantgruppe: Skriv A - for glasflasker under 1 liter Skriv C - for glasflasker på 1 liter og derover Udfyldes kun ved rapporteringsniveau B H: Salgsgruppe: Udfyldes ikke I: Materialegruppe: Skriv GLAS - for glasflasker J: Volumen: Emballagens volumen, fx 1,00 liter Udfyldes kun ved rapporteringsniveau C og D K: Antal enheder: Antal solgte enheder 5.3 Eksempel på lempet rapportering Her følger et eksempel på rapportering af salgsmængder for rapporteringsniveau C - rapportering pr. volumen: En producent med udbydernummeret 9999 rapporterer for februar måned, at han til kundegruppe 1, samlet har solgt 225 primært mærkede engangsemballager af glas på 1 liter. Hans data ser sådan ud: Enten skal I kun udfylde kolonne E eller skal I udfylde kolonne F-N, hvis I laver en filupload. Kolon ne Feltna vn A B C D E F G I H J K Rapporteri ngs-niveau C Opgj ort pr. 4U Udtræk s-dato Udbyd er-nr Period e Kund e- grupp e Pant - grup pe Materia le-type Salgs - grupp e Volum en (liter) Ant al GLAS 1, I tilfælde af, at nødvendige informationer mangler, at transkode og udbydernummer eller lignende ikke stemmer overens, bliver rapporteringen afvist. Det betyder, at I ikke kan få filen uploadet på portalen. Portalen vil i så fald så vidt muligt guide jer til de fejl, den har fundet, som skal rettes, inden I kan sende filen. Hvis I rapporterer direkte på portalen, vil I blive guidet til rapporteringen og I skal rette eventuelle fejl før I kan gå videre til næste step. Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager august 2016 Side 13

15 6 Tidsfrister og betaling I dette kapitel kan I læse om de forskellige tidsfrister for rapportering af salgsmængder. I kan også læse om frister for betaling af de gebyrer og den pant, som Dansk Retursystem A/S fakturerer, på baggrund af rapporteringerne. Når I har gennemført en rapportering på portalen, sendes rapporteringen direkte til Revisionsinstituttet A/S Skagensgade Taastrup Mrk. Rapportering 6.1 Frister og procedurer For både detaljeret og lempet rapportering gælder, at I skal foretage rapporteringen senest den 15. i den efterfølgende kalendermåned. Det betyder, at I skal foretage 12 månedlige rapporteringer. Hvis Dansk Retursystem A/S ikke modtager rapporteringerne inden for tidsfristen, sender vi en rykker. Derefter har I otte dage til at aflevere rapporteringen. Hvis denne frist ikke overholdes, indberettes de manglende rapporteringer til Miljøstyrelsen med henblik på politianmeldelse. Manglende rapportering er straffepålagt med bøde eller højere straf i henhold til pantbekendtgørelsens Behandling af salgstal Umiddelbart efter modtagelse af jeres rapportering skal Revisionsinstituttet A/S behandle oplysningerne og lave en beregning af sandsynligheden for, at oplysningerne er korrekte. Denne beregning skal identificere afvigelser i forhold til de forventede og sædvanlige rapporteringer. I tilfælde af afvigelser kontakter Revisionsinstituttet A/S jer. Herefter har I otte dage til at nå en afklaring med Revisionsinstituttet A/S. Sker det ikke, informerer Revisionsinstituttet A/S Dansk Retursystem A/S om afvigelsen. Ved afvigelser har Revisionsinstituttet A/S mulighed for at anmode en producent eller importør om, for egen regning, at lade en revisor gennemgå periodens faktureringer og baseret herpå afgive en erklæring til revisionsselskabet om periodens salgstal. Hvis ikke dette inden yderligere 14 dage resulterer i en afklaring, informerer Revisionsinstituttet A/S Dansk Retursystem A/S, hvorefter vi orienterer Miljøstyrelsen. 6.3 Procedurer for opkrævning og betaling Som udgangspunkt behandler Revisionsinstituttet A/S de rapporterede salgstal indenfor kort tid. Herefter sender Revisionsinstituttet A/S de summerede salgstal videre til Dansk Retursystem A/S. Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager august 2016 Side 14

16 På baggrund af disse tal fakturerer Dansk Retursystem A/S pant og gebyrer med en betalingsfrist på otte dage. Hvis betaling ikke sker inden for denne frist, sender vi en rykker med betalingsfrist på otte dage. En rykker vil være pålagt et rykkergebyr på 100 kr. plus renter, svarende til 1,3 procent pr. påbegyndt måned. Overholdes denne tidsfrist heller ikke, gives sagen videre med henblik på inddrivelse gennem RKI Experian. 7 Brug for hjælp I kan altid læse mere om rapportering på vores hjemmeside: under Importør, producent, mellemhandler eller på vores portal: emballageregistrering.dk I er også velkommen til at kontakte vores Økonomiafdeling: Telefon: Mail: Manual til importører og producenter om salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager august 2016 Side 15

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter August 2016 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem November 2017 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Oktober 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32

Læs mere

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Januar 2012 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager

Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Sådan rapporterer du dit salg Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Februar 2012 Om rapportering i det danske pant- og retursystem Producenter

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

Forskellige gebyrer og udgifter

Forskellige gebyrer og udgifter Faste gebyrer 2013 PRIS PÅ PANTETIKETTER 2013 (ekskl. moms) Pris pr. etiket Produktion af etiketter 9,0 øre Etiketters pantværdi Pant A = 80,0 øre Pant B = 120,0 øre Pant C = 240,0 øre Forskellige gebyrer

Læs mere

Manual til importører og producenter om salgsrapportering og betaling af gebyrer for primært mærkede engangsemballager

Manual til importører og producenter om salgsrapportering og betaling af gebyrer for primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter om salgsrapportering og betaling af gebyrer for primært mærkede engangsemballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32

Læs mere

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Primær mærkning M1 og M2

Primær mærkning M1 og M2 Primær mærkning M1 og M2 Mærkning ved direkte tryk på engangsemballagens materiale eller originale etiket Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Primær mærkning af engangsemballager

Primær mærkning af engangsemballager Primær mærkning af engangsemballager Manual til importører og producenter af pantbelagte drikkevarer April 2015 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 Emballagetilmelding Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk 2 Indhold 1. Indledning...3 2.

Læs mere

Primær mærkning med brug af krympeetiket

Primær mærkning med brug af krympeetiket Primær mærkning med brug af krympeetiket Manual til importører og producenter af pantbelagte drikkevarer Maj 2016 Primær mærkning med brug af krympeetiket Manual til importører og producenter af pantbelagte

Læs mere

Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer1)

Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer1) Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer1) I medfør af 9, stk. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 52, stk. 3, 53, stk. 1-4, 53 a, stk.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 31. januar 2014. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 31. januar 2014. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 31. januar 2014 27. januar 2014. Nr. 104. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) 25. november 2015.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) 25. november 2015. Lovtidende A 2015 25. november 2015. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 2, nr. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f,

Læs mere

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause Dagens program Gebyrer 2018 Emballageoplysninger Pause Hvad rører sig i markedet lige nu Dansk Retursystem har fået en CSR politik Strategi for udbydere 2018-2020 31.10.2017 Gebyr 2018 Dansk Retursystem

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010 27. september 2010. Nr. 1129. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 1-4, 9 a, stk. 1-3,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 2, nr. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 52, stk. 3, 53,

Læs mere

Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke

Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke I medfør af 9, 9 a, 9 c, stk. 2, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 51, 53, 53 a, 53 c, stk. 3, 55 c, 56, 67, 80, 88, stk. 3, og

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 52, stk. 3, 53, stk. 1-4, 53 a, stk.

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen)

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Det primære formål med ændringen af bekendtgørelsen er at skabe enklere regler og administrative lettelser. De væsentligste ændringer er:

Det primære formål med ændringen af bekendtgørelsen er at skabe enklere regler og administrative lettelser. De væsentligste ændringer er: NOTAT [Navn 1] [Navn 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Postnr.] [Postdistrikt] [Land] Jord & Affald J.nr. MST-7552-00026 Ref. thfri Den 17. november 2015 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Om Dansk Retursystem

Om Dansk Retursystem Om Dansk Retursystem Dansk Retursystem er en non-profit miljøvirksomhed. Vi driver det danske pantsystem, som hører til blandt verdens bedste. Hvert år afleverer danskerne over 1,1 milliard engangsflasker

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe leverandører i gang med at sende elektroniske fakturaer til Nordania Leasing. De væsentligste årsager til at Nordania Leasing har valgt TrueLink er: at TrueLink

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent DSM Forhandlerreklamationssystem Overordnet Flowdiagram 1 Forhandler/ÅF Opretter reklamation på web 5 DSM Service Ordre oprettes til Producent 2 DSM Negativ Service Ordre oprettes til Forhandler/ ÅF 6

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune.

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune. Aarhus 12.06.2017 Dansk Supermarked A/S Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling af dine dagligvarer kan ske på tre måder. Du kan vælge at betale med

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

cpos Online Quickguide Version 1.0.2 FDF Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg - mail: support@unitec.dk

cpos Online Quickguide Version 1.0.2 FDF Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg - mail: support@unitec.dk cpos Online Quickguide Version 1.0.2 FDF Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg - mail: support@unitec.dk Manual til Indbetalingsportal HVORDAN LOGGER JEG IND FØRSTE GANG?... 3 HVORDAN TILFØJER JEG

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema Udbetaling Danmark skal bruge et ankeskema, når de videresender klager i sociale og beskæftigelsesmæssige sager til Ankestyrelsen. Her finder du dels en generel

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

ForeningsAdministrator opdatering

ForeningsAdministrator opdatering ForeningsAdministrator opdatering overblik og guide til opdateringen Ny menu-fane Som systemet har udviklet sig er der kommet mange punkter under regnskabs fanen. Vi har nu derfor valgt at dele regnskabsdelen

Læs mere

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal

Læs mere

DCU Distrikternes Tilmeldingssystem. Vejledning for Ryttere

DCU Distrikternes Tilmeldingssystem. Vejledning for Ryttere DCU Distrikternes Tilmeldingssystem Vejledning for Ryttere Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Terminsliste... 3 Propositioner... 4 Tilmelding... 5 Dansk Licens... 5 Uden Dansk Licens... 6 Betaling...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) 2012/1 LSF 178 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7552-00003 Fremsat den 12. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Guide til nummerflytning til TELMORE

Guide til nummerflytning til TELMORE Guide til nummerflytning til TELMORE Start med at gå ind på www.telmore.dk. 1. Vælg Mobil i topmenuen. Du får her et overblik over vores tilbud du har mulighed for blot at betale for forbruget løbende

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Stop for udbetaling af pant på kildevand Fra den 10. marts 2014

Stop for udbetaling af pant på kildevand Fra den 10. marts 2014 Februar 2013 Stop for udbetaling af pant for engangsemballager På grund af manglende indbetaling af pant til pant- og retursystemet udbetales der ikke længere pant for følgende produkter. Ved ændringer

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs-

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Søgning i Betalingsservice arkiv

Søgning i Betalingsservice arkiv Søgning i Betalingsservice arkiv Indhold Log på... Søgebilledet... Søgeresultater... 4 Se flere regninger til samme kunde... 4 Finde Kunde... 5 Søgeresultater fra kundenummersøgningen... 6 Søgning i Betalingsservice

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9

Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9 Indhold Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9 Indledning Vejledningen beskriver masse indlæsning af medlemsinformation

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Kommuner skal bruge webankeskemaet, når de videresender klager i sociale og beskæftigelsesmæssige sager til Ankestyrelsen. Her finder du dels en generel vejledning,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Leverandørvejledning. håndværkerydelse

Leverandørvejledning. håndværkerydelse Leverandørvejledning håndværkerydelse Leverandørvejledning Håndværkerydelser Som håndværker kan du blive tildelt opgaver fra AlmenIndkøb på to forskellige måder. Enten ved direkte tildeling eller ved et

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler 1. Har jeg pligter i forbindelse med sagsbehandlingen? Ja, du har pligt til at medvirke til sagens oplysning. Kommunen har ansvaret for, at sager, der behandles efter Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Vejledning til Mitsubishi FUSO Service Aftale

Vejledning til Mitsubishi FUSO Service Aftale Vejledning til Mitsubishi FUSO Service Aftale Tegning af en aftale foregår i 5 faser: 1. Aftale beregnes sammen med kunden på forhandlerversionen (se side 2). 2. Der foretages tilmelding til PBS via link

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

»Min forsyning« Brugervejledning

»Min forsyning« Brugervejledning Brugervejledning»Min forsyning«se status på dit forbrug og aconto Se dine regninger 5 år tilbage Indberet dine aflæsninger Få dine regninger på mail Meld flytning Se oversigt over dine målere Ret i dine

Læs mere

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Side 1 af 5 Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Miljøstyrelsen (J.nr. MST-757-00022) 1.september

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Hånd@ Afregning foreninger

Hånd@ Afregning foreninger Hånd@ Afregning foreninger Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Række... 8 Finansbilag... 11 Finansjournal... 13 Bilag 1: Tilmeldings- og udtrækningsgebyrer JHF3... 17 Bilag 2:Gebyrskemaer DHF...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura Indhold Afsend elektronisk faktura... 1 Uoverensstemmelse imellem Elektronisk faktura og økonomifaktura.... 2 Kreditnota i forbindelse med returvarer fra kunder... 3 Kunden returnerer varerne, modtagelse

Læs mere