Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem"

Transkript

1 Sådan rapporterer du dit salg Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Februar 2012

2

3 Om rapportering i det danske pant- og retursystem Producenter og importører skal betale gebyrer og pant for hver enkelt emballage, de sælger eller udleverer på det danske marked. For at Dansk Retursystem A/S kan opkræve og udbetale de korrekte beløb, skal importører og producenter rapportere salgsmængderne for alle tilmeldte produkter. Rapporteringen foregår gennem et uvildigt revisionsinstitut, så hverken Dansk Retursystem A/S eller andre har adgang til eventuelt konkurrencefølsomme oplysninger. Er du mellemhandler skal du kontakte Dansk Retursystem A/S og få en særskildt folder til mellemhandlere.

4 Der er tre forskellige rapporteringsformer Der er tre forskellige rapporteringsformer. Hvilken form, der er den rigtige for jer, afhænger blandt andet af hvilke typer emballager, der er tale om, og hvor mange emballager I markedsfører per år. Vi gør opmærksom på, at I kan blive bedt om at ændre rapporteringsform, hvis jeres valg ikke er i overensstemmelse med reglerne i pantbekendtgørelsen. Tre emballagekategorier I skal vælge rapporteringsform for hver kategori af emballager I sælger. Der findes tre kategorier af emballager: Engangsemballage med sekundær mærkning. Det vil sige, at pantmærke og eventuelt stregkode og GTIN-nummer (nummeret under stregkoden) er sat på emballagen med en selvklæbende pantetiket. Hvis I vælger sekundær mærkning har I mulighed for at vælge: Ingen rapportering. Dette er en administrativ lettelse for mange, især mindre producenter. Læs mere under Engangsemballage med sekundær mærkning Engangsemballage med primær mærkning det vil sige, at pantmærke, stregkode og GTIN-nummer (nummeret under stregkoden) er trykt direkte på etiketten eller emballagen. Genpåfyldelige emballager. Det er de flasker, som bryggerierne indsamler, vasker og fylder igen. Omvalg af rapporteringsform Det er muligt at ændre rapporteringsform. I så fald skal I kontakte vores økonomiafdeling på telefon: eller sende en mail til: Læs mere under de enkelte rapporteringsformer.

5 Ordliste Nedenfor finder I en forklaring på brugte fagudtryk. Acontogebyr: De gebyrer, som importører og producenter skal betale til det danske pant- og retursystem kan betales som et acontogebyr. Acontogebyr betales i forbindelse med køb af pantetiketter. Det er et gennemsnitsgebyr inden for hver pantgruppe og materialegruppe. Engangsemballage: Drikkevareemballage, som bliver smeltet om, efter brug. Det kan både være flasker og dåser og kan være fremstillet af glas, plast eller metal, som fx aluminium. Faste gebyrer: De gebyrer som importører og producenter skal betale til det danske pant- og retursystem kan betales som et fast gebyr. Betaling sker hver 4. uge for hver enkelt markedsført emballage ud fra en specifik rapportering af det faktiske salg. Genpåfyldelig emballage: Drikkevareremballage, som genbruges flere gange ved, at emballagen vaskes og fyldes med nyt indhold. Indsamlingsgebyr: Importører og producenter betaler indsamlingsgebyr for engangsemballager. Gebyret dækker omkostningerne til at indsamle engangsemballage fra jeres kunder, og det er ens for emballager med samme volumen inden for hver af materialetyperne: PLAST, GLAS, ALU og STÅL. Logistikgebyr: Importører og producenter betaler logistikgebyr for genpåfyldelige emballager. Gebyrets størrelse afhænger af materialetype og volumen. Gebyret dækker udgifter til administration af det danske pant- og retursystem. Logistikgebyr betales kun for salg til dagligvaresektoren. Ifølge pantbekendtgørelsen skal der også betales logistikgebyr for engangsemballager solgt til dagligvaresektoren. Logistikgebyret for engangsemballager er dog for tiden beregnet til 0 kroner. Primær mærkning: Mærkning af engangsemballage, hvor pantmærke og stregkode er trykt direkte på emballagen eller på emballagens primære etiket. Salgsgruppe: Gruppe af engangsemballager, som er lavet af det samme materiale og med samme volumenindhold. Gebyret er ens for engangsemballager i samme salgsgruppe. Sekundær mærkning: Mærkning af engangsemballage med selvklæbende pantetiket, som kun kan købes hos Dansk Retursystem A/S.

6 Engangsemballage med sekundær mærkning Ingen rapportering Hvis I markedsfører produkter i engangsemballage med sekundær mærkning, det vil sige emballagerne er mærket med en selvklæbende pantetiket, skal I vælge én af tre rapporteringsformer: Ingen rapportering, årlig rapportering eller detaljeret 4-ugers rapportering. Ingen rapportering kan med fordel vælges, hvis: I ønsker mindst mulig administration Acontogebyrer for netop jeres sammensætning af emballagetyper er lavere end det faste gebyr I forbindelse med køb af pantetiketter betaler I acontogebyrer og pant samt fremstillingsomkostninger for etiketterne. I behøver herefter ikke at rapportere jeres salg. Ingen rapportering er en administrativ lettelse for mange, men det betyder også, at Dansk Retursystem A/S ikke kan beregne, hvorvidt I har betalt for meget eller for lidt i gebyrer. Derfor vil I komme til at betale lidt mere end de faktiske omkostninger for nogle engangsemballager og lidt mindre for andre engangsemballager. Denne rapporteringsform kan dog være en ulempe, hvis acontogebyrerne for netop jeres emballagetyper er betydelig højere end de faste gebyrer. I så fald kan I vælge årlig rapportering. Vær opmærksom på, at I selv skal sætte pantetiketterne på jeres emballager, jeres kunder må ikke gøre det. Det er altså ikke tilladt at sælge produkter uden pantetiketter. Pantetiketter kan KUN købes hos Dansk Retursystem A/S. Bliver I tilbudt pantetiketter af andre, er der sandsynlivis tale om svindel. Hvis I tilmelder virksomheden eller jeres emballager via vores hjemmeside, vil I automatisk blive bedt om at vælge rapporteringsform. Se På vores hjemmeside finder I oversigterne over faste gebyrer og acontogebyrer samt manualerne om rapportering. Se under Producenter og Importører på

7 Årlig rapportering Engangsemballage med sekundær mærkning Hvis I markedsfører produkter i engangsemballage med sekundær mærkning, det vil sige emballagerne er mærket med en selvklæbende pantetiket, skal I vælge én af tre rapporteringsformer: Ingen rapportering, årlig rapportering eller detaljeret 4-ugers rapportering. Årlig rapportering kan med fordel vælges, hvis: I ønsker, at Dansk Retursystem A/S én gang årligt opgør jeres gebyrer, baseret på det faktiske salg De faste gebyrer for netop jeres sammensætning af emballagetyper er lavere end aconto-gebyrerne Ved denne rapporteringsform skal der i forbindelse med køb af pantetiketter betales acontogebyrer og pant samt fremstillingsomkostninger for etiketterne. Ved udgangen af hvert år skal I rapportere jeres salg. Det vil sige hvor mange sekundært mærkede engangsemballager, I har solgt per produkt (GTIN-numre - nummeret under stregkoden) til henholdsvis butikker (herunder distributører), mellemhandlere og øvrige erhvervsdrivende. På baggrund af denne rapportering beregner Dansk Retursystem A/S ud fra de faste gebyrer om importøren eller producenten har betalt for meget eller for lidt i gebyrer. Har I betalt for meget, tilbagebetaler Dansk Retursystem A/S det overskydende beløb. Har I betalt for lidt, opkræver vi det skyldige beløb. Vær opmærksom på, at I selv skal sætte pantetiketterne på jeres emballager, jeres kunder må ikke gøre det. Det er altså ikke tilladt at sælge produkter uden pantetiketter. Pantetiketter kan KUN købes hos Dansk Retursystem A/S. Bliver I tilbudt pantetiketter af andre, er der sandsynlivis tale om svindel. Hvis I tilmelder virksomheden eller jeres emballager via vores hjemmeside, vil I automatisk blive bedt om at vælge rapporteringsform. Se På vores hjemmeside finder I oversigterne over faste gebyrer og acontogebyrer samt manualerne om rapportering. Se under Producenter og Importører på

8

9 Engangsemballage med sekundær mærkning Detaljeret 4-ugers rapportering Hvis I markedsfører produkter i engangsemballage med sekundær mærkning, det vil sige emballagerne er mærket med en selvklæbende pantetiket, skal I vælge én af tre rapporteringsformer: Ingen rapportering, årlig rapportering eller detaljeret 4-ugers rapportering. Detaljeret 4-ugers rapportering kan med fordel vælges, hvis: Det faste gebyr for netop jeres sammensætning af emballagetyper er lavere end acontogebyret I ønsker, at Dansk Retursystem A/S løbende opgør jeres gebyrer, baseret på det faktiske salg Ved denne rapporteringsform skal der i forbindelse med køb af pantetiketter kun betales pant og fremstillingsomkostninger. Hver 4. uge skal I rapportere til Dansk Retursystem A/S, hvor mange sekundært mærkede engangsemballager I sælger per produkt (GTIN-nummer - mummeret under stregkoden) til hver enkelt kunde. I betaler herefter faste gebyrer baseret på det faktiske salg. Vær opmærksom på, at I selv skal sætte pantetiketterne på jeres emballager, jeres kunder må ikke gøre det. Det er altså ikke tilladt at sælge produkter uden pantetiketter. Pantetiketter kan KUN købes hos Dansk Retursystem A/S. Bliver I tilbudt pantetiketter af andre, er der sandsynlivis tale om svindel. Hvis I tilmelder virksomheden eller jeres emballager via vores hjemmeside, vil I automatisk blive bedt om at vælge rapporteringsform. Se På vores hjemmeside finder I oversigterne over faste gebyrer og acontogebyrer samt manualerne om rapportering. Se under Producenter og Importører på

10 Engangsemballage med primær mærkning Årlig rapportering Hvis I markedsfører produkter i engangsemballage med primær mærkning, det vil sige, at pantmærket er trykt direkte på etiketten, skal I vælge én af tre rapporteringsformer: Årlig rapportering, lempet 4-ugers rapportering eller detaljeret 4-ugers rapportering. Årlig rapportering kan med fordel vælges, hvis: I sælger, udleverer eller overdrager mindre end 2,5 millioner primært mærkede engangsemballager per år I ønsker kun at rapportere én gang årligt I kan acceptere at betale pant og gebyrer i månedlige rater baseret på et estimeret salg, som kun opgøres én gang årligt Ved denne rapporteringsform opkræver Dansk Retursystem A/S pant og gebyrer fordelt på 13 rater over året baseret på et estimeret årligt salg. I forbindelse med den årlige rapportering af salgsmængderne beregner Dansk Retursystem A/S, om I har betalt for lidt eller for meget i gebyr. Hvis I har betalt for lidt, sender vi en opkrævning på vores tilgodehavende. Har I betalt for meget, får I en tilsvarende refusion. Rapporteringsniveau: Til denne rapporteringsform skal I vælge ét af tre lempede rapporteringsniveauer: I. Rapportering af det samlede salg per pantgruppe, per materialegruppe, fx: antal pant A i glasemballage. Gebyrerne beregnes ud fra acontogebyrerne II. III. Rapportering af det samlede salg per volumen og per materialetype, fx: antal 0,33 l i aluminiumsemballage. Gebyrerne beregnes ud fra de faste gebyrer. Rapportering per kundegruppe (butikker, mellemhandlere og øvrige erhvervsdrivende) per volumen per materiale, fx: antal 0,25 l emballager i glas til butikker. Gebyrerne beregnes ud fra de faste gebyrer. For at vælge det rapporteringsniveau, der passer bedst til jer, kan I sammenligne udgifterne til acontogebyrerne med udgifterne til faste gebyrer for netop jeres sammensætning af emballager og vælge det rapporteringsniveau med

11 Engangsemballage med primær mærkning den mest fordelagtige gebyrberegning. Vær dog opmærksom på, at et mere detaljeret rapporteringsniveau (lll er mere detaljeret end l) kan være administrativt tidskrævende. Ønsker I at vælge det administrativt letteste rapporteringsniveau, skal I vælge rapporteringsniveau l. Hvis I tilmelder virksomheden eller jeres emballager via vores hjemmeside, vil I automatisk blive bedt om at vælge rapporteringsform. Se På vores hjemmeside finder I oversigterne over faste gebyrer og acontogebyrer samt manualerne om rapportering. Se under Producenter og Importører på

12 Engangsemballage med primær mærkning Lempet 4-ugers rapportering Hvis I markedsfører produkter i engangsemballage med primær mærkning, det vil sige, at pantmærket er trykt direkte på etiketten, skal I vælge én af tre rapporteringsformer: Årlig rapportering, lempet 4-ugers rapportering eller detaljeret 4-ugers rapportering. Lempet 4-ugers rapportering kan med fordel vælges, hvis: I sælger, udleverer eller overdrager mindre end 2,5 millioner primært mærkede engangsemballager per år I ønsker mindre administration ved at rapportere på lempede vilkår, men stadig ønsker pant og gebyrer opgjort løbende hver 4. uge Ved denne rapporteringsform skal I rapportere jeres salg hver 4. uge. Dansk Retursystem A/S opkræver herefter pant og gebyrer baseret på det faktiske salg. Rapporteringsniveau: Til denne rapporteringsform skal I vælge ét af tre lempede rapporteringsniveauer: I. Rapportering af det samlede salg per pantgruppe, per materialegruppe, fx: antal pant A i glasemballage. Gebyrerne beregnes ud fra acontogebyrerne II. III. Rapportering af det samlede salg per volumen og per materialetype, fx: antal 0,33 l i aluminiumsemballage. Gebyrerne beregnes ud fra de faste gebyrer Rapportering per kundegruppe (butikker, mellemhandlere og øvrige erhvervsdrivende) per volumen per materiale, fx: antal 0,25 l emballager i glas til butikker. De samlede gebyrer beregnes ud fra de faste gebyrer For at vælge det rapporteringsniveau, der passer bedst til jer, kan I sammenligne udgifterne til acontogebyrerne med udgifterne til faste gebyrer for netop jeres sammensætning af emballager og vælge det rapporteringsniveau med den mest fordelagtige gebyrberegning. Vær dog opmærksom på at et mere detaljeret rapporteringsniveau (lll er mere detaljeret end l), kan være administrativt tidskrævende.

13 Engangsemballage med primær mærkning Ønsker I at vælge det administrativt letteste rapporteringsniveau skal i vælge rapporteringsniveau l. Hvis I tilmelder virksomheden eller jeres emballager via vores hjemmeside, vil I automatisk blive bedt om at vælge rapporteringsform. Se På vores hjemmeside finder I oversigterne over faste gebyrer og acontogebyrer samt manualerne om rapportering. Se under Producenter og Importører på

14

15 Detaljeret 4-ugers rapportering Engangsemballage med primær mærkning Hvis I sælger, udleverer eller overdrager mere end 2,5 millioner primært mærkede engangsemballager per år, kan I kun vælge detaljeret 4-ugers rapportering. Det betyder, at I hver 4. uge skal rapportere jeres salg. Det vil sige, hvor meget I sælger af hvert enkelt produkt (per GTIN-nummer - nummeret under stregkoden) til hver enkelt kunde. Hvis I tilmelder virksomheden eller jeres emballager via vores hjemmeside, vil I automatisk blive bedt om at vælge rapporteringsform. Se På vores hjemmeside finder I oversigterne over faste gebyrer og acontogebyrer samt manualerne om rapportering. Se under Producenter og Importører på

16 Genpåfyldelig emballage Årlig rapportering mod betaling af rater Hvis I markedsfører produkter i genpåfyldelige emballager, skal I vælge én af tre rapporteringsformer: Årlig rapportering, lempet 4-ugers rapportering eller detaljeret 4-ugers. Årlig rapportering mod betaling af rater kan med fordel vælges hvis: I sælger, udleverer eller overdrager under 20 millioner genpåfyldelige emballager per år I ønsker at nøjes med én årlig rapportering I kan acceptere at betale logistikegebyr i månedlige rater baseret på et estimeret salg. Det endelige logistikgebyr opgøres kun én gang årligt I kan acceptere, at Dansk Retursystem A/S kun udbetaler håndteringsgodtgørelse til jeres kunder én gang årligt Ved denne rapporteringsform opkræver Dansk Retursystem A/S logistikgebyr fordelt på 13 rater over året baseret på et estimeret årligt salg. I forbindelse med den årlige rapportering af salgsmængderne beregner Dansk Retursystem A/S, om der er betalt for lidt eller for meget i logistikgebyr. Hvis I har betalt for lidt, sender vi en opkrævning på vores tilgodehavende. Har I betalt for meget, får I en tilsvarende refusion. Én gang årligt skal I inden for hver salgsgruppe se nedenfor - rapportere, hvor meget I sælger til butikker (herunder distributører) samlet og til mellemhandlere samlet. Returmængder: Den mængde emballager, I tager retur, skal også rapporteres årligt per butik og per mellemhandler - angivet med navn og adresse, fordelt på de tre salgsog returgrupper. På baggrund af den årlige rapportering af returmængder udbetaler Dansk Retursystem A/S håndteringsgodtgørelse til butikkerne. 1. Emballager af glas 2. Emballager af plast på 0,99 liter og derunder 3. Emballager af plast på 1 liter og derover Hvis I tilmelder virksomheden eller jeres emballager via vores hjemmeside, vil I automatisk blive bedt om at vælge rapporteringsform. Se På vores hjemmeside finder I oversigterne over faste gebyrer og acontogebyrer samt manualerne om rapportering. Se under Producenter og Importører på

17 Lempet 4-ugers rapportering Hvis I markedsfører produkter i genpåfyldelige emballager, skal I vælge én af tre rapporteringsformer: Årlig rapportering, lempet 4-ugers rapportering eller detaljeret 4-ugers rapportering. Lempet 4-ugers rapportering kan med fordel vælges hvis: I sælger, udleverer eller overdrager under 20 millioner genpåfyldelige emballager per år I ønsker jeres logistikgebyr opgjort hver 4. uge på basis af det faktiske salg I vil have mulighed for at vælge, at Dansk Retursystem A/S udbetaler håndteringsgodtgørelse til jeres kunder hver 4. uge Ved lempet rapportering skal I rapportere, hvor meget I sælger til butikker (herunder distributører) samlet og til mellemhandlere samlet, fordelt på de tre salgs- og returgrupper se nedenfor. Returmængder: Ved denne type rapportering kan I frit vælge at rapportere den mængde emballager, I tager retur hver 4. uge eller én gang om året. Returmængder skal rapporteres for hver butik (herunder distributører) eller hver mellemhandler - angivet med navn og adresse fordelt på de tre salgs- og returgrupper: 1. Emballager af glas 2. Emballager af plast på 0,99 liter og derunder 3. Emballager af plast på 1 liter og derover Genpåfyldelig emballage Dansk Retursystem A/S kan på den baggrund udbetale håndteringsgodtgørelse til butikker for returtaget emballage enten hver 4. uge eller en gang om året, afhængig af det valgte rapporteringsniveau for returmængder. Hvis I tilmelder virksomheden eller jeres emballager via vores hjemmeside, vil I automatisk blive bedt om at vælge rapporteringsform. Se På vores hjemmeside finder I oversigterne over faste gebyrer og acontogebyrer samt manualerne om rapportering. Se under Producenter og Importører på

18 Genpåfyldelig emballage Detaljeret 4-ugers rapportering Sælger, udleverer eller overdrager I mere end 20 millioner genpåfyldelige emballager per år, kan I kun vælge detaljeret 4-ugers rapportering. Det betyder, at både det I sælger, og den mængde emballager I tager retur skal rapporteres hver 4. uge, for hver enkelt kunde - angivet med navn og adresse - fordelt på de tre salgs- og returgrupper: 1. Emballager af glas 2. Emballager af plast på 0,99 liter og derunder 3. Emballager af plast på 1 liter og derover Dansk Retursystem A/S kan på den baggrund udbetale håndteringsgodtgørelse til butikker for returtaget emballage. Hvis I tilmelder virksomheden eller jeres emballager via vores hjemmeside, vil I automatisk blive bedt om at vælge rapporteringsform. Se På vores hjemmeside finder I oversigterne over faste gebyrer og acontogebyrer samt manualerne om rapportering. Se under Producenter og Importører på

19

20 Der er hjælp at hente Vi er i Dansk Retursystem A/S altid klar til at hjælpe og svare på spørgsmål. Kontakt os venligst på tlf , økonomiafdelingen eller send en mail på Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon Fax Oktober 2012

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul SKAT Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Forord... 4 Registrering af virksomhed... 4 Case:

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Teenagere. og penge Teenagere. og bank

Teenagere. og penge Teenagere. og bank Teenagere og penge Teenagere og bank Der sker meget i teenage-årene. Personligheden udvikles og trangen til selvstændighed vokser. Helt naturligt gælder det også penge. Teenagere og bank Mange børn er

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere