Patientgrundlaget er ca Vi har lukket for patienttilgang dog med selektivt åbent for dem der bor i 8250 Egå.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientgrundlaget er ca. 3200. Vi har lukket for patienttilgang dog med selektivt åbent for dem der bor i 8250 Egå."

Transkript

1 Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet a. Præsentation af praksis, læger og personale Praksisnavn Lægerne Holm & Arnfred. Dalsagervej Egå Ydernr.: Tlf: Fax: Lokalisation Praksis er overvejende en bypraksis. Hoveddelen af patienterne er bosiddende i Egå, herunder i Skæring, men der er også patienter, der bor i Lystrup, Risskov og andre tilstødende bydele. Praksis er per flyttet i nyt lægehus sammen med den anden praksis i Egå, tidligere kaldet Brobjerglægerne, i et nyt lægehus. Vi har under navnet Egålægerne dannet en samarbejdspraksis, hvor vi deler lokaler, men hvor vi har hver vore patienter og personale. Udover lokalefællesskab skiftes vi til at passe telefonen om eftermiddagen og lægerne skiftes til at passe patienterne fredag eftermiddag. Vi har en fælles hjemmeside hvor samarbejdet beskrives nærmere. Per flyttede Egå Fysioterapi ind ved siden af lægehuset og vi har en berøringsflade til dem via fælles køkken og omklædningsrum i kælderen. Det er desuden et tilbud for alle vore ansatte at man kan få træningskort til fri afbenyttelse af træningscentret. Patientgrundlaget er ca Vi har lukket for patienttilgang dog med selektivt åbent for dem der bor i 8250 Egå. Læger Praksis er en 2 - mands kompagniskabspraksis med følgende læger: Marthin Holm: Praktiserende læge siden Har gennemført diplomuddannelsen i manuel medicin og i akupunktur. Af lægefaglige aktiviteter uden for praksis har Marthin været ekstern

2 lektor ved Institut for Almen Medicin fra sidst i 80-erne til Endvidere har Marthin været formand for den arbejdsgruppe, der har udarbejdet DSAM's første depressionsvejledning, og medlem i arbejdsgruppen der lavede den reviderede udgave udsendt i 2010 med titlen Unipolar Depression, samt været med i arbejdsgruppen der udgav Referenceprogram for unipolar depression hos voksne i 2007 under Sekretariatet for Referenceprogrammer i Sundhedsstyrelsen. Inger Arnfred: Praktiserende læge siden Inger har i perioden 1998 til 2006 været praksisreservelægekoordinator/amu i Århus Amt. Inger har Lægeforeningens kommunikationslærer uddannelse. Der har været uddannelseslæger (UL) i praksis siden Begge læger er godkendt som tutorlæger. Uddannelseslæge: Line Stahelin Jensen: Line har været praksisamanuensis fase 1 i praksis og kommer retur til praksis ca. 1 dag per måned. Henriette Schou Hansen: Henriette har været praksisamanuensis fase 1 i praksis. Hun er tilknyttet praksis ved månedlige returdage. Hun er dog lige nu på barsel. Praksismedarbejdere: Susanne Hagelskjær: Lægesekretær og pædagog. Susanne har været ansat i praksis siden maj 2002 med en ugl. arbejdstid på 30 timer. Susanne kan hjælpe med spørgsmål vedr. mange ting: fx edb, post, laboratoriet, henvisninger, regninger, edb mm. Annette Søgaard Hansen (AS): Sygeplejerske, ansat siden maj 2008 med en ugl. arbejdstid på 17 timer. Inger Yde (IY): Sygeplejerske, ansat siden december 2008 med en ugl. arbejdstid på 35 timer. Rengøringen varetages af et firma. De er i klinikken når vi andre sover, så dem møder vi sjældent. b. Arbejdstilrettelæggelse Arbejdstid: Klinikken er åben på hverdage fra 8-16, på tirsdage er der aftenkonsultation til kl Inden for dette tidsrum er der følgende moduler: 1. Telefontid Konsultationstid 9-12 og Frokost Konferencetider. Der er dagligt konference mellem uddannelseslægen og enten Marthin el. Inger som regel fra kl Om tirsdagen er der konferencer dels med lægerne og dels med personalet. Ca. en gang mdl. holder vi en lille frokost konference kun for vores praksis. Der udfærdiges for hver måned et arbejdsskema, hvoraf det fremgår, hvornår lægerne er tilstede, hvem der holder konference med UL m.v. Det er vigtigt at UL i god tid aftaler ferie og fridage så det kan indpasses.

3 c. Beskrivelse af praktiske forhold i praksis. Instrumenter EKG Vitalograf Mikroskop Lab. undersøgelser Podninger Blodprøver Telefonsystem Edb-system Diagnoseregistrering Apoteker Alarm Instrumenter: I hvert konsultationsrum findes et rullebord der indrettes efter lægens eget ønske. Det indeholder typisk GU-instrumenter, materialer til celleskrav, hibitane 1 %-obstetrisk creme, klorhexidin 0,2 %, vortebakke, podesæt, handsker, Kleenex. Personalet fylder op. Øvrige instrumenter kan hentes på laboratoriet. Det er fx suturfjerningssæt, suturkasser, brænder, skarpske, næsespekel, jeanettesprøjter til øreskyldning, skåle, elektroniske blodtryksapparater til udlån, kryogas. I hver konsultation findes desuden otoskop, BT-apparat, stetoskop, træstetoskop, episkop. EKG: Cardiosoft elektronisk apparat med tolkning tilkoblet vores lægesystem. Det er placeret i rum 5 og kan demonstreres af en af sygeplejerskerne. Kan demonstreres af AS eller IY. Vitalograf: Cardiosoft elektronisk apparat tilkoblet vores lægesystem. Det er også i rum. Desuden har vi en ældre vitalograf. Kan demonstreres af AS eller IY. Mikroskop: Olympus fasekontrast mikroskop. Vi mikroskoperer meget, især urin og vaginalsekret, men også hud- og negleskrab mhp svamp. Kursus gives løbende af Inger og Marthin i sidstnævnte. Urinundersøgelse varetages mest af sygeplejerskerne som kan vejlede. Lab. Undersøgelser: Blodsukker: Hemocue-apparat til måling på kapillær eller veneblod. Blod opsamles i cuvetten til den er fuld. Aftørres og lægges i slæden. Svar fremkommer i displayet efter 120 sek.. CRP: Apparatet står på lab. Det vil blive demonstreret en af de første dage og der er en vejledning ophængt. SR: Venepunktur i langt tyndt glas, sættes op i stativ i en time og aflæses herefter. Strep A: Kit findes i hver konsultation.

4 Inr: Apparatet står hos Annette i rum 2. Podninger: Vi kan pode for chlamydia (podesæt i rullebordet), andre bakterier incl. GK (kulpodepind, Stuartsmedie i rullebordet), herpes (medie i køleskabet), kighoste (speciel bøjet kulpodepind i lab., Stuarts medie). Afføringsprøver og fæces for blod: Prøvesæt medgives og indsendes af pt. Blodprøver: Der tages prøver som evt. centrifugeres, afpipetteres og sendes til laboratoriet på AAS. Specielle prøver til Statens Seruminstitut, Skejby (gravide, HIV) og Silkeborg (Phadiatop). Nærmere instruks ved personalet. Telefonsystem: Vi har telefonsystem med kø. Vi får et nyt system efter branden IP-telefoni. Fax Edb-system: Klinikken har siden 1990 haft patient-administrativt EDB-system. Der anvendes elektronisk kommunikation til samarbejdspartnere inden for såvel primær som sekundærsektor. Via vores hjemmeside er der mulighed for tidsbestilling, e-konsultation og e- receptfornyelse. Der er adgang til internettet fra alle arbejdspladser. Klinikkens edb-system hedder XMO(tidligere kaldet ÆSKULAP). Undervisning heri bliver givet løbende de første dage efter UL er startet. Hjælpeværktøjet Medibox kan give svar på mange ting: brugernavn og kodeord ul (uddannelses læge) Diagnoseregistrering: Efter at man har haft elektroniske patientjournaler i almen praksis i en årrække har man erkendt, at det er svært at få og/eller bevare overblikket i journalen. For at genskabe dette har man implementeret diagnoseklassifikationen ICPC i XMO. ICPC er primo 2011 opdateret til ICPC-2. Ifølge den nye overenskomst, der træder i kraft per 1. April 2011 skal alle kroniske diagnoser kodes. I vores praksis har vi kodet alle kontakter siden Der er derfor aktuelt både gamle køkkenrullejournaler (benævnt kontinuation, dateret i oversigten på den dato hvor ICPC er implementeret), og disse kan strække sig tilbage til Alle notater efter dette tidspunkt, incl. fx epikriser har hver deres selvstændige status (og diagnose) i oversigten. ICPC (International Classification of Primary Care) er udviklet af WONCA for brug i den primære sundhedstjeneste. Fra sygehusuddannelsen kendes ICD-10. Denne diagnoseklassifikation er udviklet til brug i den sekundære sundhedssektor. Af flere grunde er den ikke velegnet til klassifikation i almen praksis, bl.a. er den alt for detaljeret for brug i almen praksis og endvidere er den en end-point klassifikation. ICPC er i stedet en start-point og episode klassifikation og passer på den måde til almen praksis, hvor patienter ofte henvender sig med symptomer, der ikke nødvendigvis er udtryk for sygdom. Man kan opfatte ICPC som et to dimensionelt system, hvor man ud af den ene akse har 17 kapitler/ organsystemer (benævnt A: almen, B: bloddannende organer/hæmatologi, Z: socialmedicinsk) og på den anden 5 komponenter. Heraf bruges overvejende komponent 1 (symptomer og klager) og 7 (diagnoser, underopdelt i 5 kategorier: 1: infektionssygdomme, 2:

5 neoplasier, 3: skader, 4: medfødte misdannelser, 5: andre specifikke sygdomme). Umiddelbart kan det forekomme besværligt, men på sigt er det overordentlig betydningsfuld for: Lægens overblik i den enkelte journal. Lægens mulighed for at danne rapporter over arbejdet i praksis (fx hvor mange kommer med hoste? Hvor mange/hvem er hypertonikere el. diabetikere?). På sigt vil det have betydning for muligheden for at kunne dokumenterer sygdomspanorama og i det hele taget hvad almen praksis beskæftiger sig med (i England kræves fx en diagnose på regningen). I systemet findes en fiktiv patient Nancy A Berggren ( ) der kan være med til at illustrere hvor vigtigt det er at kode for at holde styr på en række forskellige sygdomme behandlet en række forskellige steder over årene. På findes et e-learningsprogram om diagnosekondning efter ICPC. Apoteker: De lokale udleveringssteder er Rema i Center Øst fra Lystrup Apotek og Føtex i Skæring fra Hornslet Apotek). De hyppigste apoteker står øverst på edb-listen. Vejlby apotek har følgende udleveringssteder: Skejby-Centret og Ndr. Strandvej. Endvidere udbringning med bud i Risskov (ej Egå). Lystrup apotek en filial under Vejlby apotek, der leverer til Center Øst og desuden udbringning med bud til borgere i Egå. Hornslet Apotek har følgende udleveringssteder i vores praksisområde: Føtex i Skæring, Hjortshøj Brugs, Skødstrup Brugs, Carlsen i Løgten, Hårup. Endvidere udbringning med bud. Alarm Ved rundvisningen første dag gennemgåes proceduren for at slutte alarmen til og fra, og der udleveres nøgle. Hvis alarmen udløses ved et uheld i forbindelse med ind og udlogning skal man ringe på det tlf. nr der står anført ved alarmen i vindfanget og afmelde den. Man skal oplyse en kode som også vil blive oplyst mundtligt første dag. d. Præsentationssamtale Så snart UL bliver tildelt praksis bliver vedkommende inviteret til en gensidig ræsentationssamtale. Her vil begge læger som hovedregel være tilstede. Vi vil drøfte gensidige forventninger og den praktiske arbejdstilrettelæggelse, herunder UL s ønsker om ferie/fridage samt kurser. UL vil få forevist lokalerne. e. Indtroduktionsperiode og introduktionssamtale samt supervision

6 De første dage: Uddannelseslægen vil de første dage gå som føl hos lægerne og hos det øvrige personale på skift. Vi finder det vigtigt at UL sidder med hos begge tutorlæger for at fornemme lugten i bageriet og for ved selvsyn at opleve den forskel der på såvel patienttyper som arbejdsmåder hos tutorlægerne. Samtidig kan formidles diverse oplysninger om patientbehandling og praktiske forhold således at UL hurtigt bliver klædt på til selv at se patienter. Susanne vil orientere om telefonsystemet, medicinbestilling, indretning af sekretariat og depotrum samt alarmsystem. Hun vil desuden informere om EDB-systemet og sætte UL i gang med at køre nogle øvepatienter igennem. Ved fremtidige computerproblemer kan hjælp hentes hos såvel en af lægerne som hos Susanne. Annette vil gennemgå laboratoriet i hovedtræk, køleskabets indretning, CRP-, blodsukker- og Hgbapparat og Strep A. Inger Y vil gennemgå brug af vitalograf, EKG, blodprøvepræparering og forsendelse samt gennemgå håndtering af uriner. De følgende dage: Det er vores erfaring at det er lidt forskelligt, hvor hurtigt UL ønsker at få egne patienter. Det afhænger også af Uls erfaring. Vi taler derfor om dette. I starten vil det være udvalgte pt.. Der vil være afsat god tid fx 2/time. UL kan efterhånden, som hun/han får flere patienter, godt sidde med hos en af lægerne indimellem, og skal selv ved gennemgang af tutorlægernes tidsbestillinger være opmærksom på om, der er særlige konsultationer hun/han er interesseret i og så booke sig på i tidsbestillingen. Telefonkonsultation: Dette begynder UL med så snart hun/han føler sig parat hertil. Som regel i løbet af en til to uger når man har fået lidt fod på edb. Det er godt for UL at deltage i telefonkonsultationen, idet det er her hun/han kan kapre patienter til konsultationen. Sygebesøg: Vi kører ikke så mange sygebesøg og det er mest til de meget gamle eller fx de terminalt syge. Det er svært for disse ptt. at acceptere andre læger end dem de kender. Vi skal dog bestræbe os på at UL, får prøvet dette i et vist omfang. Supervision: Når man kommer i gang med egne pt. bliver der brug for supervision: Morgenbriefing: I starten vil en af lægerne hver morgen kl 9 kort gennemgå ULs ptt. via tidsbestillingen. Faglige problemer kan så afklares på forhånd. Hen af vejen anbefales UL at fortsætte med dette og så spørge ved behov. Ad Hoc supervision: Det skal pointeres, at UL skal spørge om hjælp ved mindste tvivlsspørgsmål. Det kan være begge læger. UL bedes dog først lige tjekke tidsbestillingen, således at hun/ han så vidt muligt undgår at ringe ved samtaler. Det er bedst hvis hun/han ringer. Det er også bedst hvis UL gør sig klart, hvad hun/han forventer af tutorlægen: Et råd i telefonen, skal han komme og kaste et blik fx på et udslet eller skal han overtage og gøre færdig. Et kodeord når tutorlægen skal gå

7 kunne være: Tak skal du have. Daglig konference: Hver dag vil en af lægerne (det fremgår af arbejdsplanen hvem) gennemgå alle UL s konsultationer og evt. også nogle af sine egne. Fluen på væggen: Tutorlægen sidder med hos UL i dennes konsultationer, eller UL optager konsultationen på video og denne gennemgås med tutorlægen. Introduktionssamtalen: Gennemføres efter ca. en uge. Her drøftes UL s kompetenceniveau. Det aftales hvordan og hvornår manglende kompetencer skal erhverves. Den individuelle uddannelsesplan udfærdiges. e. Konferencer, kurser 1. Daglig konference : Ved Inger/Marthin. Der er afsat en halv time hver dag med en af lægerne hvor alle UL s konsultationer gennemgås. Der kan hen af vejen fokuseres mere på overordnede spørgsmål, ligesom tutorlægens patienter kan drøftes. 2. Konference i lægehuset: Der holdes konference tirsdag eftermiddag. Som regel skiftevis i vores praksis alene og så sammen med Brobjerglægerne hver anden uge. 3. Deltagelse i møde i efteruddannelsesgruppe: Der er to eftermiddagsmøder per halve år. Det foregår som regel i Skødstrup Lægepraksis. Lægerne skiftes til at forberede møderne ud fra vedtagne emner. Næste gang er torsdag den 19. nov. Kl (9 med spisning). 5. Besøg hos samarbejdspartnere: Der er mulighed for at besøge 1-2 af vore samarbejdspartnere. Det kunne være fx.: Apotek (Vejlby Apotek) Fysioterapeut (inde ved siden af) Hjemmesygeplejerske (Skæring Lokalcenter) Pædiater (Kirsten Storm) ØNH-læge (Peter Paaske) Dermatolog (hvis de har tid)

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk Ebeltoft Lægehus. www.elh.dk Velkommen til Ebeltoft lægehus, som er et stort hus med mange mennesker. Derfor denne præsentation af læger, personale, huset og dagens gang. Men først lidt om, hvordan vi

Læs mere

Bryrup Lægepraksis. Du har dit eget klinikrum, fuldt udstyret med EDB ( XMO), internet-adgang, undersøgelsesleje og alt til faget hørende.

Bryrup Lægepraksis. Du har dit eget klinikrum, fuldt udstyret med EDB ( XMO), internet-adgang, undersøgelsesleje og alt til faget hørende. Bryrup Lægepraksis Til vores kommende praksisreservelæge. Bryrup 30-01-2011 Bryrup lægepraksis er en solopraksis beliggende i Bryrup by. Adressen er Sportsvej 17. Kommer du fra Silkeborg drejer du til

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk

Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk Velkommen til Lægehuset Ryomgård, som er relativ nyopført 2006 og særlig bygget og indrettet som et velfungerende lægehus. Historisk set har der været lægepraksis siden

Læs mere

LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: 022772 Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf 46 18 50 11 & 46 18 15 26

LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: 022772 Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf 46 18 50 11 & 46 18 15 26 Tillæg til uddannelsesprogram LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: 022772 Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf 46 18 50 11 & 46 18 15 26 Kære uddannelseslæge, velkommen til Lægehuset i Havdrup. Vi har en spændende klinik

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Almen praksis modtagelse af forløbsydelsen for diabetespatienter

Almen praksis modtagelse af forløbsydelsen for diabetespatienter Almen praksis modtagelse af forløbsydelsen for diabetespatienter En kvalitativ evaluering efter det første år af Thorkil Thorsen Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 FORLØBSYDELSEN FOR DIABETESPATIENTER...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Praksismanagement Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Afrapportering Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Anbefalinger... 4 Baggrund, herunder litteratur... 5 Projektets

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN Lægens vejledning Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Grafisk tilrettelæggelse og foto: SOLOMET Graphic solutions www.solomet.dk Forord Gennem flere år har der

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere