Telefon: , Fax: , Mobil Jens: , Mobil Karen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefon: 86 20 11 99, Fax: 86 20 11 70, Mobil Jens: 21 45 65 88, Mobil Karen: 23 46 46 88."

Transkript

1 Praksisnavn: Lægerne Frost og Bækby Store Torv 5 1.sal 8000 Århus C Telefon: , Fax: , Mobil Jens: , Mobil Karen: Mobil Lone: Ydernummer: Hjemmeside: Praksispræsentation: Der har været lægepraksis på denne adresse siden 1886, stedet er således en af byens ældste praksis, og har mange familier i 3 og 4 generationer, fordelt i en radius på 15 km fra centrum. Praksis drives som kompagniskabspraksis fra lejede lokaler. Vi råder over 273 m2. Vi har ca 2900 patienter, heraf ca. 700 børn. Vi råder over kvalitetsikret laboratorium. Vi har fuldt udbygget EDB udstyr med direkte adgang til internettet fra alle arbejdspladser. Vi anvender elektronisk kommunikation til samarbejdspartnere, og anvender konsultationer, tid og medicinbestilling over internettet via vores hjemmeside Praksis har haft status som uddannelsessted siden 1996, og klinikken råder over videoudstyr til optagelse af konsultationsforløb, som kan superviseres. Såvel sekretærer som læger deltager i små gruppebaseret efteruddannelse i Region Midtjylland. Det forventes, at uddannelseslægen deltager i disse aktiviteter for lægerne. Praksis har desuden sociale traditioner, som det forventes at uddannelseslægen deltager i således som sommertur (vanligvis grundlovsdag) og julefrokost i december. Lægerne. Jens Frost er født i 1950, blev læge i 1978 og har sin uddannelse fra Holstebro, Svendborg, Stenstrup og Nr. Lyndelse. Jens har tidligere deltager aktivt i organisationsarbejde, undervist sygeplejersker og deltaget i studenterundervisning. Jens har speciel interesse indenfor intern medicin og sportsskader og arbejder med manuel medicin samt akupunktur.

2 Karen Frost er født i 1951, blev læge i 1978 og har sin uddannelse fra Holstebro, Rudkøbing, Fåborg, Svendborg og Nr. Lyndelse. Karen er praksiskonsulent på afd. Y Skejby Sygehus 10 timer pr måned. Karen har særlig interesse indenfor gyn/obst, astma og samtaleterapi. Karen er vanligvis væk fra praksis om onsdagen. Lone Vejlø Bækby er født i 1974, blev læge i 2002, uddannet i Århus. Har særlig interesse indenfor gyn/obst, børn, gravide mm Personale: Ruth Dantoft er født i 1958, uddannet farmakonom og har arbejdet hos os siden Ruth er hovedansvarlig for EDB og er suverænt den der ved mest på dette område. Ruth arbejder 30 time /uge. Annemette Cramer er født i 1961, uddannet farmakonom, og ansat i Sekretærfunktionerne består i: telefonpasning, patientmodtagelse, skrivearbejde, EDB opdateringer og vedligeholdelse, diverse laboratoriearbejde som urinundersøgelser, blodprøvetagning og forarbejdning, EKG, vareindkøb m.m.. Nikola Matie er rumæner og varetager sammen med sin kone Lilli rengøringsarbejdet onsdag samt lørdag. Organisering og dagsrytme: Vi passer patienterne mellem 8 16 på hverdage. Efter 16 og på søn og helligdage passes patienterne via lægevagten. Vore lægelige samarbejdspartnere i ferier og ved kursusfravær er de læger der er tilknyttet VAGTHOLD 2 og består af følgende læger: Lægerne Morten Børupsgade, Lis Lund og Jette Møller Nielsen, Steen Pennerup Ardest og Uffe Villadsen. Telefonsvareren sættes på ca klokken Herefter henviser telefonsvareren ved behov for akut hjælp til mobiltelefon indtil klokken 16, hvorefter lægevagten tager over. Via vagtholdet er vi med i en aflastningsordning fredag fra kl. 12. Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 1. Telefontid kl Konsultationstid kl Frokosttid + konferencetid kl Konsultationstid kl Konferencetid med uddannelseslægen kl ved en af tutorlægerne. 5. Sygebesøg derefter

3 Torsdag: 1. Telefontid mellem 8 9 enkelte akutte sættes evt til kl Formiddagen er ellers til papirarbejde, læsning, lejlighedsbesøg eller lignende. 2. Om torsdagen er der mulighed for i fællesskab at gennemgå en faglig problemstilling, eller et emne som uddannelseslægen ønsker gennemgået eller diskuteret, samt portefølgearbejde. Den 2. torsdag i hver måned er der personalemøde mellem klokken Uddannelseslægen deltager også. 3. Konsultationstid Arbejdstid for uddannelseslægen: mandag, tirsdag, onsdag: kl.: torsdag : kl.: fredag : kl.: Præsentationssamtale: Før U.L. begynder i praksis inviteres vedkommende til en gensidig præsentationssamtale. Her vil man diskutere hendes/hans forventninger til den kommende uddannelsesperiode og tutors forventninger til U.L.. Praksis gennemgås og U.L. vil herunder få forevist sit konsultationslokale. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse gennemgås. Principperne for supervision omtales. Praksisbeskrivelsen tilsendes dig sammen med H programmerne, og forventes læst inden man starter I praksis. Introduktionsperiode og introduktionssamtale: Inden for de 2 første uger i praksis må U.L. s kompetanceniveau erkendes og uddannelsen planlægges her udfra. U.L. får lejlighed til at se tutorlægerne arbejde i konsultationen, og ved sygebesøg, og U.L. instrueres i det praktiske/administrative arbejde.

4 De almindelige procedurer i praksis vil blive demonstreret og gennemgået. Sideløbende med dette sker en indføring i brug af praksis' edb system og anvendelse af evt. hjælpeprogrammer. Endelig tilrettelæggelse vil ske individuelt, når vi kender U.L. s kompetencer. I løbet af den 1. uge vil du bliver indført i: 1. EDB systemet 2. Honorartabel og tolkning af den 3. Laboratoriegennemgang Du vil få tid til at finde dig tilrette i din egen konsultation. Du vil få tid til at "lege" i øveprogrammet for at blive fortrolig med journalsystemet. Du vil overvære enkeltekonsultationerne på skift hos Lone, Karen og Jens og du vil efter få dage, få egne patienter i konsultationen. Du vil før start få fremsendt et brev om hvordan de første par uger er tilrettelagt. Dette program vil være afstemt i forhold til, hvilket trin i uddannelsen du er på. Den individuelle uddannelsesplan for U.L. udfærdiges ved introduktionssamtalen, der finder sted indenfor de første 2 uger. Det aftales hvordan og hvornår de 16 kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn til evaluering og attestation af disse kompetencer. Supervision: Den første tid vil der være mulighed for daglig gennemgang af alle kontakterne med den tilknyttede læge kl. 15. Senere mere ad hoc supervision + diskussion af overordnede emner som uddannelseslæge eller tutorlæge finder relevante. Ved problemer eller usikkerhed som skal afklares med det samme, skal uddannelseslægen kontakte tutorlægen telefonisk eller via Medwins beskedfunktion. Vi forventer og ønsker at blive kontaktet ved tvivl, og vil aftale med den enkelte uddannelseslæge hvordan han/hun ønsker hjælpen. Vi står løbende til disposition for uddannelseslægen. Supervision kan ligeledes finde sted via videooptagelser af uddannelseslægens konsultationer. Vi forventer at U.L. selv tager initiativ til brug af videoudstyret. Torsdag er der mulighed for gennemgang/diskussion af større emner eller generelle problematikker. Supervisionen kan tilpasses efter hvor langt i uddannelsen man er.

5 Uddannelseslægen skal diskutere udadrettede dispositioner med tutorlægen, ligesom al udadgående skriftligt materiale som henvisninger, attest med videre, skal forevises, hvis ikke andet er aftalt. Større og omkostningstunge (såvel menneskeligt og økonomisk) udredningsprogrammer og specielle laboratorieundersøgelser, skal før de iværksættes, drøftes med tutorlægen. Det er ikke kun dig der skal lære af os, vi forventer også at få gavn af den nye viden, som du er i besiddelse af. Konferencer: U.L. deltager i aftalte fælles konferencer i lægepraksis. 1. Daglig konference: a: Der er afsat ½ time til supervision ved en af lægerne(se tidl. under supervision). I starten gennemgås alle uddannelseslægens patienter, senere efter behov. Tidsrummet kan endvidere bruges til gennemgang af mere generelle problemstillinger, særligt vanskelige patientforløb eller andet relevant afhængig af uddannelseslægens behov. Det forventes at U.L. selv viser interesse og tager initiativer m.h.t. emner m.m.. b: Daglig social snak i frokostpausen for alle. 2.Klinikmøde: En torsdag pr. måned er der møde for hele klinikken, de øvrige torsdage er der mulighed for at tage større emner op til teoretisk gennemgang, referat fra kurser eller hvad man måtte have læst eller erfaret på anden vis, samt portefølgearbejde. 3. Tværfaglige kurser: dage efter forudgående indkaldelse. (jvf. side 15) 4. Deltagelse i møder i vagthold 2 s efteruddannelsesgruppe: Der er 4 møder om året. Emnerne vælges i fællesskab. Møderne foregår på skift i praksis eller andet nærmere aftalt sted. Telefonkonsultation: Dette deltager du i så snart du føler dig parat, som regel efter 2 3 uger. Du vil altid have en tutorlæge ved siden af dig, da vi sidder i sekretariatet i telefontiden.

6 Sygebesøg: Vi kører 1 2 sygebesøg dagligt primært til terminale eller gamle patienter. Det er erfaringsmæssigt svært for disse grupper at accepterer andre læger end den de kender, men vi vil gøre vort bedste for at du også kommer til at deltage i den del af praksisarbejdet. Vi stiller bil til rådighed til dette. Praktiske forhold i klinikken: U.L. skriver selv korte, relevante og dækkende notater, som læses af en af af tutorlægerne i starten. Instrumentoversigt: 3 sterile kasser til brug ved operationer, 2 kasser til brug ved spiraloplægning samt diverse enkeltpakkede sterile instrumenter står i skab i laboratoriet. De rengøres og steriliseres af sekretærerne efter brug. I laboratoriet findes bakke til vortebehandling, fryseaggregat, vitalograf, fasekontrastmikroscop, EKGapparat, remedier til øreskylning, BT apparater til udlån, peak flow metre til udlån, spacer til akut brug, hemocue apparat til måling af Hgb og blodsukker, CRP målingsudstyr, SR apparat samt utensilier til blodprøvetagning, graviditetstest, samt tympanometri/audiometri apparat. Podninger: Vi laver selv strep A test, CRP, L+D Almindelige bakteriologiske podninger sendes til SKS incl GK(glas i konsultationen) Herpespodninger sendes til virologisk afd SKS. (glas i køleskabet) Chlamydiaundersøgelse af piger via podning til SKS (glas i konsultationen,vejledning samme sted) af drenge via urinprøve til SKS (do) Patogene tarmbakterier til SKS (glas i depotet) Amøber til SKS.(glas i depotet) Neglesvamp sendes til Herning sygehus (emballage lab skuffe). Blodprøver: De fleste sendes til ÅAS via Web req, kun blodprøver til pensionsattester sendes til S.S.. Hvis der tages differentialtælling om fredagen skal den udstryges. L + D kan måles på Chempaq XBC apparatet i lab. Jf. i øvrigt laboratoriehåndbogen som står i lab.

7 Blodtype. HUSK UNDERSKRIFT. Doubletest. Hepatit. Hæmoglobinopati. HIV. Phadiatop. Alle disse sendes via Amtssygehuset, men videresendes til enten SKS eller Silkeborg. Såvel læger som sekretærer tager blodprøver, blodprøvetageren er ansvarlig for korrekt CPR nummer + navn på sedlen samt at samtlige glas er mærket korrekt. Sekretærerne forbereder blodprøverne til forsendelse. EDB: Vi arbejder med Med win. Du vil blive instrueret i brugen af en af sekretærerne, og der henvises i øvrigt til den brugervenlige vejledning. Spørg hvis du er i tvivl. Telefonanlæg: Vi har 4 linjer ind med viderestilling Lokalnummer 11+12: sekretariatet 13: Karen 14: frokoststuen 15: Jens 16: Uddannelseslægen Apoteker: Vores lokale apotek er LØVE apoteket men vi samarbejder med alle i byen. Alarm: Vi er tilknyttet Falck Securitas Alarmsystem. Du vil aldrig være den første der kommer eller går hvorfor et nærmere kendskab til alarmen ikke vil være nødvendigt.

Uddannelsesprogram for yngre læger i Lægeklinikken Regionshospitalet Skive.

Uddannelsesprogram for yngre læger i Lægeklinikken Regionshospitalet Skive. Uddannelsesprogram for yngre læger i Lægeklinikken Regionshospitalet Skive. Kære kommende uddannelseslæge; Velkommen til Lægeklinikken. Vi ser frem til at have dig ansat her i de næste 6 måneder. Inden

Læs mere

Patientgrundlaget er ca. 3200. Vi har lukket for patienttilgang dog med selektivt åbent for dem der bor i 8250 Egå.

Patientgrundlaget er ca. 3200. Vi har lukket for patienttilgang dog med selektivt åbent for dem der bor i 8250 Egå. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet a. Præsentation af praksis, læger og personale Praksisnavn Lægerne Holm & Arnfred. Dalsagervej 25 8250 Egå Ydernr.: 066982 Tlf: 86 22 21 60 Fax:

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKSIS

BESKRIVELSE AF PRAKSIS BESKRIVELSE AF PRAKSIS Lokalisation Lægerne Eithz og Væsel JC Stillingsvej 37 7800 Skive Tlf: 97521088, 26751088 Ydernr:070734 E-mail: klinik@etihz-vaesel.dk Internet adresse: www.eithz-vaesel.dk By praksis

Læs mere

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk Ebeltoft Lægehus. www.elh.dk Velkommen til Ebeltoft lægehus, som er et stort hus med mange mennesker. Derfor denne præsentation af læger, personale, huset og dagens gang. Men først lidt om, hvordan vi

Læs mere

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Støvring Støvring er en mellemstor by med ca. 7000 indbyggere og er hovedbyen i Rebild kommune. Støvring ligger ca. 20 km syd for Aalborg,

Læs mere

Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk

Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk Velkommen til Lægehuset Ryomgård, som er relativ nyopført 2006 og særlig bygget og indrettet som et velfungerende lægehus. Historisk set har der været lægepraksis siden

Læs mere

Lægerne Fjederholt, Landbo, Krogh og Schnoor

Lægerne Fjederholt, Landbo, Krogh og Schnoor Praksisbeskrivelse for Lægerne Østerbro, Skive Lægerne Fjederholt, Landbo, Krogh og Schnoor Præsentation af praksis, lægerne og personalet Lægerne Østerbro Ydernr. 069841 Østerbro 5 Tlf.: 97520900 7800

Læs mere

Præsentation af Hans Asger Holmsgaards lægepraksis i Thyborøn

Præsentation af Hans Asger Holmsgaards lægepraksis i Thyborøn Præsentation af Hans Asger Holmsgaards lægepraksis i Thyborøn Thyborøn Thyborøn er en lille fiskerby med ca. 2600 indbyggere beliggende på nordspidsen af den 10 km lange Harboøre Tange. Harboøre er et

Læs mere

Praksis åbnede for patient tilgang da Sonja blev kompagnon 1.april 2010 efter lukning i 3 år.

Praksis åbnede for patient tilgang da Sonja blev kompagnon 1.april 2010 efter lukning i 3 år. Uddannelsesprogram for Uddannelseslæger Præsentation af praksis Læge Sonja Simonsen Per Sørensen Hovedgård Lægeklinik, Stationsvej 4 B 8732 Hovedgård Tlf. 7566 1999, Fax 7566 1390 Praksisbeskrivelse Oplands

Læs mere

Bryrup Lægepraksis. Du har dit eget klinikrum, fuldt udstyret med EDB ( XMO), internet-adgang, undersøgelsesleje og alt til faget hørende.

Bryrup Lægepraksis. Du har dit eget klinikrum, fuldt udstyret med EDB ( XMO), internet-adgang, undersøgelsesleje og alt til faget hørende. Bryrup Lægepraksis Til vores kommende praksisreservelæge. Bryrup 30-01-2011 Bryrup lægepraksis er en solopraksis beliggende i Bryrup by. Adressen er Sportsvej 17. Kommer du fra Silkeborg drejer du til

Læs mere

LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: 022772 Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf 46 18 50 11 & 46 18 15 26

LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: 022772 Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf 46 18 50 11 & 46 18 15 26 Tillæg til uddannelsesprogram LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: 022772 Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf 46 18 50 11 & 46 18 15 26 Kære uddannelseslæge, velkommen til Lægehuset i Havdrup. Vi har en spændende klinik

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Klinikken flyttede per 1/11 2011 fra Aalborg ældste hus Jens Bangs Stenhus pga. pladsmangel til de nuværende lokaler på Boulevarden.

Klinikken flyttede per 1/11 2011 fra Aalborg ældste hus Jens Bangs Stenhus pga. pladsmangel til de nuværende lokaler på Boulevarden. LÆGERNE BOULEVARDEN 30 Klinikken flyttede per 1/11 2011 fra Aalborg ældste hus Jens Bangs Stenhus pga. pladsmangel til de nuværende lokaler på Boulevarden. HISTORIE: Praksis har eksisteret i over tres

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Vejledning for TUTORLÆGER. Dansk Selskab for Almen Medicin Praktiserende Lægers Organisation

Vejledning for TUTORLÆGER. Dansk Selskab for Almen Medicin Praktiserende Lægers Organisation Vejledning for TUTORLÆGER Dansk Selskab for Almen Medicin Praktiserende Lægers Organisation Vejledning for TUTORLÆGER Udgivet af Dansk Selskab for Almen Medicin og Praktiserende Lægers Organisation Vejledning

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse A Adresse Adfærdssætninger Aflysning af undervisning Aktivitetskalender Aktivitetsniveau Alarm/aflåsning Alkoholpolitik

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Den generelle del 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Frivillige på biblioteket en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Indhold Forord 3 Baggrund for projektet 4 Læsevejledning 5 En frivillig på Billund Bibliotek 6 Kodeks for samarbejde og samarbejdsaftale 7 Kodeks

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Administrativ praktikpjece for

Administrativ praktikpjece for Administrativ praktikpjece for Ledere, praktikvejledere og pædagogstuderende i praktik i Albertslund Kommunes Daginstitutioner, SFO-er, fritidshjem og klubber 2. reviderede udgave, nov. 2006 Den gode praktik

Læs mere