Referat for det 9. ordinære repræsentantskabsmøde i Jægernes Naturfond fredag den 12. juni 2009 på Odense Congress Center.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for det 9. ordinære repræsentantskabsmøde i Jægernes Naturfond fredag den 12. juni 2009 på Odense Congress Center."

Transkript

1 Referat for det 9. ordinære repræsentantskabsmøde i Jægernes Naturfond fredag den 12. juni 2009 på Odense Congress Center. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Arne Greve Arne Greve blev valgt til dirigent. 2. Bestyrelsens beretning Formand for Jægernes Naturfond Ole Roed Jakobsen fremlagde bestyrelsens beretning til orientering: Jægernes Naturfond har følgende formål: At bevare danske dyrearter samt disses levesteder nationalt og internationalt At udnyttelse af naturens ressourcer, herunder specielt ved jagt, foregår på en bæredygtig måde At udbrede kendskabet til naturen, vildtet og de biologiske processer Fondens formål opnås blandt andet gennem opkøb eller leje af fast ejendom, støtte til forskning, forsøg, uddannelse og produktudvikling. Projekter for Jægernes Naturfond: Projekt Agerhøne på Sydsjælland, har til formål at forbedre levevilkårene for agerhønsene i området omkring Køng. Projektet demonstrerer forskellige metoder til at bevare agerhønen i et intensivt drevet landbrug og kører fortsat efter planen. Der er udarbejdet en folder for projektet, udgivet med støtte fra Direktoratet for FødevareErhverv, som er sendt ud til et stort antal modtagere, eks. landbrugsskoler og til dyrskuer mv. Folderen er blevet godt modtaget og beskriver bl.a. guidelines til miljøvenlige jordbrugsmetoder. Folderen har været så populær at den måtte genoptrykkes, hvilket Danmarks Jægerforbund har betalt for! Der forskes altså stadig indenfor landbrugets dyrkningsmetoder, med barjordsstriber, insektvolde, sprøjtefrie randzoner, slåning af striber og nyplantninger. I den anledning vil Regeringens Grønne Vækstplan med etablering af energiafgrøder uden tvivl komme til at spille en rolle, især set i forhold til energipil hvordan vil vildtet kunne opnå fordele af dette skal der ligesom for andre landbrugsafgrøder være vildtstriber, randzoner m.v..

2 Agerhøneprojektet har kørt tæt sammen med projekt Hare som blev afsluttet med udgangen af Der vil på et senere tidspunkt komme noget på hjemmesiden og i Jæger vedr. resultaterne fra projekt Hare. Areal på Nyord Jægernes Naturfond besluttede sidste år at indgå i forhandlinger vedr. opkøb af jord på Nyord. Bestyrelsen afventer desværre fortsat meddelelse om tilladelse til at købe arealet på Nyord fra Jordbrugskommissionen. Jordbrugskommissionen er blevet rykket for svar og senest den 22. januar meddelte de officielt, at der ville være 5-6 måneders sagsbehandlingstid så det burde snart være oppe over! Der er indsendt ansøgning om hektarstøtte til arealet på Nyord, til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Samarbejde med Københavns Universitet Der blev sidste år indgået et videnskabeligt samarbejde med afdelinger på Biologisk Institut ved Københavns Universitet. Samarbejdet har til formål, at få engageret biologistuderende i videnskabelige projekter fremsat af Jægernes Naturfond. Der er flere forskellige projektbeskrivelser på tegnebrættet, som led i fag- og specialeprojekter for studerende. Biologisk institut har været hårdt ramt af besparelser, hvorfor samarbejdet har været på stand by. Samarbejdet forventes genoptaget efter sommerferien. Hjemmesiden På Jægernes Naturfonds hjemmeside kan man læse mere om hvordan man donerer til fonden, referater fra foregående repræsentantskabsmøder og andre nyheder om hvad der rør sig i fonden mv. Den økonomiske situation Jægernes Naturfonds bestyrelse arbejder for at opfylde fondens formål. Dette arbejde styrkes bl.a. ved at arbejde med muligheder for at øge fondens egenkapital. Fokusområder for at opnå midler til fonden er blandt andet: Vi vil opfordre til testamentariske gaver, bl.a. via hjemmesiden. En særlig folder, der beskriver forholdene omkring dette, processen og reglerne for hvordan man testamenterer, er under udarbejdelse. Vi vil bringe artikler/sider i Jæger, der beskriver nærmere forhold omkring fonden og de i gang værende projekter. Vi vil udarbejde et nyt girokort, der kan bruges som indstik i forskellige medier. Et girokort der beskriver fondens formål og hvad pengene går til.

3 Vi vil undersøge muligheden for, at indbetale donationer til fonden via et eksisterende kontingentbetalingssystem. Vi vil søge fondsmidler til konkrete projekter, bl.a. ved at indgå i nye projekter og samarbejder med eksterne omkring projekter, der opfylder fondens formål. Vi vil søge sammenlægning med beslægtede fonde, som administreres af Danmarks Jægerforbund, og hvor formålet kan sidestilles med Naturfondens formål. Vi vil gerne fremgå af et hæfte med fonde, som sendes ud til bl.a. landets advokater. Vi kan på længere sigt prioritere arbejdet med egentlig fundraising. Jægernes Naturfond er godkendt af skattemyndighederne og bidrag til fonden er derfor fradragsberettigede. Det maksimale fradrag udgør kr årligt. Alle bidrag til fonden er meget velkomne uanset størrelse også bidrag ud over skattefradragsbeløbet. Fonden besluttede sidste år, endnu engang at samarbejde med Claus Lind Christensen fra Strandoghavjagt.dk om Jægernes Naturfonds skrabelodder. Målsætningen var denne gang at sælge 8000 lodder og med præmier for over kr mod 3000 lodder i det foregående år. Der blev uddelt præmier til de heldige vindere blandt de solgte lodder. Jægernes Naturfonds skrabelodder gav et samlet overskud på kr Overskuddet var ikke som forventet grundet for få solgte lodder. Arbejdet med distributionen af lodder i et evt. Jægerskrab 2010 vil blive optimeret. En stor tak til Claus Lind Christensen for sit engagement og store arbejde. Danmarks Jægerforbund uddeler årligt en Naturpris med en stor præmie på højkant. Naturprisen uddeles for at fremme jægernes interesse for natur- og vildtpleje. Prisen et projekt eller en ide, der fremmer det naturgivne grundlag for jagt. Bestyrelsen i Jægernes Naturfond har besluttet at støtte op omkring initiativet og støtter prisen med kr Det betyder at Naturprisen indbringer vinderen hele kr En repræsentant fra Jægernes Naturfonds bestyrelse deltager ved overrækkelsen af præmien til vinderprojektet. Hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund har i 2008 besluttet, at 1% af omsætningen i Danmarks Jægerforbunds netbutik skal doneres til Jægernes Naturfond. Det betyder, at 1% af alle salg via netbutikken pr. 1. oktober 2008 doneres til Jægernes Naturfond. Vi glæder os over samarbejdet og takker for initiativet. Fremtiden Der er flere initiativer i gang i fondsarbejdet og bestyrelsen arbejder med stor opmærksomhed på fondens videre virke. Arbejdet med at udvikle jagten i Danmark fortsætter, med de modtagne midler. Tilbage i 2004 blev en lang række aktive jægere udnævnt til ambassadører for Jægernes Naturfond. Deres opgave var, at medvirke til tilførsel af midler til fonden bl.a. gennem opsætning af spareharer

4 og patroner. Det er nu ved at være tid til, at alle, der ikke allerede har gjort det, får tømt deres sparehare eller patron. Bestyrelsen opfordrer hermed alle til nu at få tømt spareharerne/patronerne. Hvordan pengene overføres til fonden, kan man læse mere om på fondens hjemmeside eller ved at ringe på Fonden modtager ind imellem ansøgninger til spændende projekter, som afhængigt af projektbeskrivelsens overensstemmelse med fondens formål, bliver støttet. Der vil løbende på fondens hjemmeside blive orienteret om sådanne tiltag. Jægernes Naturfond og Danmarks Jægerforbund står sammen, og viser dermed en stærk grøn profil til gavn for jagten. Samarbejdet er af stor betydning. Med disse ord skal jeg indstille bestyrelsens beretning til repræsentantskabets debat. Orienteringen blev taget til efterretning. 3. Fremlæggelse af årsrapport Årsrapporten blev fremlagt til orientering ved revisor Arne Frandsen. Egenkapitalen var steget, grundet gaver på kr ,-, indskud fra Torkel Kalkos legat på kr ,- og overskud i årets løb på kr tillagt grundkapitalen. Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen og er af revisionen givet en blank påtegning. Der blev spurgt ind til, hvor Euroducksmidlerne er afsondret. Hvortil Arne Frandsen svarede, at pengene ikke står på en separat konto, men at der er fuld styr på beløbet fra Euroducks. Afklaring på klausuler i forbindelse med Euroducks undersøges fortsat. Hvortil det blev tilføjet, at Civilstyrelsen ikke havde nogen indvendinger i forhold til at overføre midlerne, da de passer til Jægernes Naturfonds formål. Orienteringen blev taget til efterretning. 4. Det faste repræsentantskabs valg af medlemmer til repræsentantskabet Det faste repræsentantskab udgøres af Danmarks Jægerforbunds kredsbestyrelser og hovedbestyrelsesmedlemmer. 5. Det faste repræsentantskabs valg af medlemmer til bestyrelsen Et medlem af hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund: Martin Andersen Fire medlemmer valgt af repræsentantskabet: Torben Nielsen Lorens Peter Lorenzen Johs. Søberg Hansen Knud Hansen

5 Johannes Søberg Hansen ønskede at takke af i bestyrelsen efter mange års indsats i fonden. De øvrige medlemmer ønskede at modtage genvalg. Claus Lykke, kreds 5, blev indstillet til bestyrelsen som stedfortræder for Johannes Søberg Hansen. Det blev indstillet til repræsentantskabet at godkende ovennævnte. De indstillede medlemmer til repræsentantskabet blev godkendt og Claus Lykke er dermed nyt medlem af bestyrelsen. 6. Valg af næstformand Martin Andersen blev genvalgt til næstformand i Jægernes Naturfond. 7. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen Dansk Familielandbrug: Dansk Landbrug: Dansk Skovforening: Henrik Bertelsen Nils Natorp Christian Danneskiold Lassen De udpegede medlemmer fra Dansk Familielandbrug, Dansk Landbrug og Dansk Skovforening blev udpeget til en ny bestyrelsesperiode. 8. Forslag fra bestyrelsen Der var ikke fremsat forslag fra bestyrelsen. 9. Forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne Der blev ikke fremsat forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne. 10. Eventuelt Jens Klaus Jensen, fra kreds 7, overrakte indsamlede penge fra Livsstilsmessen på Ledreborg 2008 og 2009 samt fra Jægernes Familieweekend Nyvang 2008 til Jægernes Naturfond. Bestyrelsesformand Ole Roed Jakobsen bad om en afsluttende bemærkning, hvor han takkede Johannes Søberg Hansen for sit bestyrelsesarbejde, for de indsamlede midler og for et godt repræsentantskabsmøde.

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

State of the union REPORT

State of the union REPORT State of the union REPORT Dansk Frisbee Sport Union 2013 Forord Denne rapport er tiltænkt som en status på forbundet Dansk Frisbee Sport Union til brug i forbindelse med repræsentantskabsmødet i marts

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

100 år som fuglenes fagforening. Årsberetning 2006

100 år som fuglenes fagforening. Årsberetning 2006 100 år som fuglenes fagforening Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 100 år som fuglenes fagforening Fredag den 13. oktober 2006 vil for altid være mejslet ind i DOFs historie. Den dag markerede vi foreningens

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 24. møde Tirsdag den 25. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren om regeringens digitaliseringspolitik.

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere