Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,"

Transkript

1 Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Kirstinebjergskolen Indre Ringvej til næste skoleår RE G 94: Timer på Kirstinebjerg Indre Ringvej Fordeling af timer i haller og gymnastiksale RE G 94: Tid torsdag på Kirstinebjergskolen Afd. Indre Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Ringvej Re KIF: Tid torsdag på Kirstinebjergskolen Afd. Indre Ringvej Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Re: SV: haltider ungemiljøerne Fordeling af timer i haller og gymnastiksale SV: haltider ungemiljøerne - Kirstinebjerg Indre Ringvej Fordeling af timer i haller og gymnastiksale SV: haltider ungemiljøerne i Kirstinebjerg Indre Ringvej Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Vedr. SFO go Klub - Hallen Kirstinebjerg Skolen Indre Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Ringvej Fra AMO vedr. Brugerdialogmøde Fordeling af timer i vådområder Budget Folkeoplysningsområdet 2015 d xlsx Økonomisk overblik over folkeoplysningsområdet Meldahls Rådhus_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Electrolux_AVS-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Electrolux_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_Fejl og mangler Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf Plejecenter Øster Elkjær, 3 SSA'ere til aftenvagt Stillingsannoncer, offentliggjorte, Genoptræningscentret, forebyggende medarbejder, Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 april 980 Dagsorden ledermøde doc Ledermøder Indsatsen overfor jordforurening i Region Syddanmark i 2015 Region Syddanmark Høringsforslag til nye jordforureningsundersøgelser og oprensninger i Re: sag nr. 14/ Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: sag nr. 14/ Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: sag nr. 14/ Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: sag nr. 14/ Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Analyse udtaget , Fredericia Idrætscenter, ALS DENMARK A/S Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia 54210/ Egenkontrol, ibrugtagning Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia VS: Vandprøver Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia

2 44106 Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Matrikulær sag, matr.nr.12a m.fl. Herslev By, Herslev, Herslev Møllevej Ekstern høring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg - J.nr. NST Miljøministeriet - Naturstyrelsen Orienteringer mht. grundvand og vandforsyning fra Miljøministeriet / Naturstyrelsen Ekstern høring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger - J.nr. NST Miljøministeriet - Naturstyrelsen Orienteringer mht. grundvand og vandforsyning fra Miljøministeriet / Naturstyrelsen Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Stikprøvekontrol på CAT II Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Egeskovvej 265, 7000 Fredericia afgang for suspenderet stof. Shell Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af overskridelse Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af grænseværdien for SS. Shell Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Måling af slamdybder i CAT Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Egeskovvej 265, 7000 Fredericia II er stoppet Shell Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Manglende visning på Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Egeskovvej 265, 7000 Fredericia spildevandsflow til Fredericia Spildevand og Energi A/S. Shell Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Manglende flow er Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Egeskovvej 265, 7000 Fredericia genetableret - manglende visning på spildevandsflow til Fredericia Spildevand og Energi A/S. Shell Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Manglende visning på Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Egeskovvej 265, 7000 Fredericia spildevandsflow til Fredericia Spildevand og Energi A/S. Shell Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Manglende visning på Egeskovvej 265, 7000 Fredericia spildevandsflow til Fredericia Spildevand og Energi A/S SV: Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Måling af slamniveau i CAT II d. 02 juli Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af konstatert overskridelse af grænseværdi for suspenderet stof den Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af ph- værdier, CAT II afløb, uge Bassinanalyse udtaget , Kirstinebjergskolen, Afd. Indre Ringvej, 82706/15 Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Shell ALS DENMARK A/S Indre Ringvej 175, 7000 Fredericia SV: Video tolkning mandag - tirsdag - manglende info Tolkeydelser - KomUdbud - Kontrakt med Dansk Flygtningehjælp VS: Video tolkning mandag - tirsdag - manglende info Tolkeydelser - KomUdbud - Kontrakt med Dansk Flygtningehjælp Video tolkning mandag - tirsdag - manglende info Tolkeydelser - KomUdbud - Kontrakt med Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælps Tolkeservice - nyt bookingsystem Tolkeydelser - KomUdbud - Kontrakt med Dansk Flygtningehjælp fra og med den SV: Afslag på ansøgning til ophængning af plakater Tilladelse til ophængning af plakater 2015 Hannerupløbet års jubilæum Analyserapport udtaget AGROLAB Kolding Landevej 79, 7000 Fredericia SV: Analyseresultat, Trihalomethaner, opfølgning Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Re: støj fra kølebil Strevelinsvej 11, 7000 Fredericia Telefonnotat Sanddal Bakke 21, 7000 Fredericia SV: Vedr. Sanddal Bakke Sanddal Bakke 21, 7000 Fredericia SV: Salg udenfor aftalen KomUdbud - Papirvarer, cremer, sæber- og sæbesystemer - Kontrakt - Multiline

3 44747 SV: Aktivitetshus Anker Schiøler Kristensen Søndermarksvej 74a, 7000 Fredericia SV: Mangler aktivitetshuset Anker Schiøler Kristensen Søndermarksvej 74a, 7000 Fredericia RE: Mangler aktivitetshuset- orientering om trærække på Anker Schiøler Kristensen Søndermarksvej 74a, 7000 Fredericia oprindelig 6 træer FW: Mangler aktivitetshuset Anker Schiøler Kristensen Søndermarksvej 74a, 7000 Fredericia RE: Mangler aktivitetshuset Anker Schiøler Kristensen Søndermarksvej 74a, 7000 Fredericia RE: Mangler aktivitetshuset Anker Schiøler Kristensen Søndermarksvej 74a, 7000 Fredericia Aktiviteshuset Sønderparken - endelig BE10 beregning Mie Wallenstein Kjølhede Søndermarksvej 74a, 7000 Fredericia BE10 beregning: Aktivitetshus Mie Wallenstein Kjølhede Søndermarksvej 74a, 7000 Fredericia Referat af styregruppemøde i Fra Banen til Bænken Projektansøgning Fra bænken til banen Oprensningsrapport Vejlevej 100, tilrettet Vejlevej 100, 7000 Fredericia Oprensningsrapport Vejlevej Vejlevej 100, 7000 Fredericia TSIF Taulov BMX regnskab Reviderede regnskaber 2014, Idrætten Regnskaber TGI Reviderede regnskaber 2014, Idrætten Koter etc Forespørgsel vedr. mulighederne for at opføre små huse, mødelokaler, helsecenter, økologisk butik, undervisningscenter, m.m Telefonnotat Nøddeplantagen 33, 7000 Fredericia SV: vedr. løbe nr. 16, Bøgeskovvej Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej VS: Inga's Sti Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej VS: Cykelsti Bøgeskov Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej Ean nr. til fakturering Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej Nedsivning og status Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej Brev vedr. opmålingsarbejder.doc Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej SV: Brev vedr. opmålingsarbejder.doc Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej Re: vedr. advisering af lodsejere - Bøgeskovvej Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej Bøgeskovvej: Spørgsmål til projekt Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej VS: Bøgeskovvej: Spørgsmål til projekt Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej Aflysning af møde Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej Re: Aflysning af møde Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej VS: Vurdering af Løsningsgalleriet til Vejforum Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej SV: Vurdering af Løsningsgalleriet til Vejforum Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej SV: Tidspunkter for møde med beboerforening Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej Skitseprojekt Bøgeskovvej - cykelfaciliteter Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej J.nr Vedr. cykelsti Egeskov-Bøgeskov-Trelde Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej VS: Skitseprojekt Bøgeskovvej - cykelfaciliteter Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej Re: Tidspunkter for møde med beboerforening Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej Automatisk svar: Referat af møde med beboerforening Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej Orientering om offentliggørelse af kompetencedækning i LIS Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen RE: Sulfat Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia Vedr. salg af øl Elite cykelløb i og omkring Fredericia og Vejle Kommuner, Nordre Kobbelvej, SV: forhøjet kimtal Tørskind-Vork vandværk Tørskind Vork Vandværk, Vorkvej 41, Egtved i 2014, TRE-FOR

4 Vand A/S, Kokbjerg 30, VARSLING om overskridelse fra Eurofins - prøveudtagningstidspunkt EUROFINS MILJØ A/S Tørskind Vork Vandværk, Vorkvej 41, Egtved i 2014, TRE-FOR Vand A/S, Kokbjerg 30, Rapport AR-15-CA udtaget , Tørskind-Vork Vandværk DGU EUROFINS MILJØ A/S Tørskind Vork Vandværk, Vorkvej 41, Egtved i 2014, TRE-FOR Vand A/S, Kokbjerg 30, Udfasning af EDTA Danbovej 2, 7000 Fredericia Analyseresultater Danbovej 2, 7000 Fredericia tilladelse til opfyldning af tørdokkenpå værftsvej, Værftsvej 1, 7000 Fredericia Fredericia SV: Tilmelding, Tømningsordning for olie- og Bundgårdsvej 2, 7000 Fredericia benzinudskillere, genbrugspladsen, Bundgårdsvej Genbrugspladsen Bundgårdsvej 2, Fredericia - Opfølgning på Bundgårdsvej 2, 7000 Fredericia miljøtilsyn den 28. maj SV: Møde om støj Centerhavn 13, 7000 Fredericia Re: SV: Vi ser frem til Centerhavn 13, 7000 Fredericia Re: SV: Vi ser frem til Centerhavn 13, 7000 Fredericia Vi ser frem til Centerhavn 13, 7000 Fredericia KLAGE Centerhavn 13, 7000 Fredericia Re: VS: KLAGE Centerhavn 13, 7000 Fredericia SV: Patria Seaways Centerhavn 13, 7000 Fredericia SV: SV: Vi ser frem til Centerhavn 13, 7000 Fredericia SV: Vi ser frem til Centerhavn 13, 7000 Fredericia SV: Støjklage Centerhavn 13, 7000 Fredericia VS: KLAGE Centerhavn 13, 7000 Fredericia SV: KLAGE Centerhavn 13, 7000 Fredericia Støj Sanddalparken Centerhavn 13, 7000 Fredericia Banedanmarks bemærkninger til forslag til Lokalplan Erhverv i den nordvestlige del af Kongens Kvarter Tillæg Banedanmark Udarbejdelse af forslag til lokalplan for erhverv i den NV-lige del af Kongens Kvarter - lokalplan til Kommuneplan for Fredericia Kommune Museerne i Fredericia - Høringssvar vedr. Lokalplan 335 Museerne i Fredericia Udarbejdelse af forslag til lokalplan for erhverv i den NV-lige del af Kongens Kvarter - lokalplan Rapport AR-15-CA udtaget , Colas, EUROFINS MILJØ A/S Follerup Møllevej 6, 7000 Fredericia Follerup, Møllevej SV: Vedr. Norgesgade 9A Tegningsudskrift Norgesgade 9A, 7000 Fredericia Vedr. Norgesgade 9A Tegningsudskrift Norgesgade 9A, 7000 Fredericia VS: Mountainbike løbet - søndag d Mountainbikerute i Hannerup - forsøgsrute 11, klager mm VS: Kraftig opdring Mountainbikerute i Hannerup - forsøgsrute 11, klager mm VS: Mtb. Hannerup Mountainbikerute i Hannerup - forsøgsrute 11, klager mm Opstart af prøverute Mountainbikerute i Hannerup - forsøgsrute 11, klager mm Vedr.: SV: Handicapbil-frist :-) - skriver du det også lige på Handicapbiler - KomUdbud - Udbud Podio? FredericiaC, mødereferat mv Møder med FredericiaC om jordforurening SV: Fremtiden for etape 4 på Fredericia Kommunes Deponi Tilsyn 2015, Fredericia Kommunes Deponi, Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia

5 44010 Cirkulæreskrivelse nr. 3 - statusoversigt og redegørelse AJOUR ADVOKATER ApS AFV Fredericia Februar 2015 ApS under konkurs (tidligere P. L. Jessen & Søn ApS), Røde Banke Redegørelse og statusoversigt AJOUR ADVOKATER ApS / AFV Fredericia Februar 2015 ApS under konkurs (tidligere P. L. Jessen & Søn ApS), Røde Banke Endelig vedtagelse af Lokalplan 331 den Høring af forslag til lokalplan 331 FredericiaC, karré syd for Oldenborggade og nord for kanalen, tillæg 7 til kommuneplan samt miljørapport Endelig vedtagelse af Lokalplan 331 den Høring af forslag til lokalplan 331 FredericiaC, karré syd for Oldenborggade og nord for kanalen, tillæg 7 til kommuneplan samt miljørapport Bilag 9b, revideret.pdf Vådområde ved Flansbæk SV: Referat fra møde ang. VW-grunden Undersøgelse af bydelscenter ved Egeskovvej og VW-grunden SV: Mødeinvitation vedr. Egeskovvej Undersøgelse af bydelscenter ved Egeskovvej og VW-grunden VS: Svar: VS: Grovskitse Fredericia Undersøgelse af bydelscenter ved Egeskovvej og VW-grunden VS: Udskydelse af beslutning Undersøgelse af bydelscenter ved Egeskovvej og VW-grunden BC_ortoser_acceptversion.docx Udbud - ortoser - KomUdbud Mail fra tovholder om at bc er klar Udbud - ortoser - KomUdbud Badevandsanalyser udtaget , Fredericia, ALS DENMARK A/S BADEVANDsDATA badevandsanalyser 72198/ Information om nationale test i skoleåret 2015/ Folkeskolens prøver 2015 / TRELDEVEJ 29 - LIBORIUS - SOLCELLER Treldevej 29, 7000 Fredericia VS: Gavlbanner Oldenborggade Oldenborggade 3, 7000 Fredericia Re: Sundhedspolitik Korrektur Tilrettet Sundhedspolitik Bilag - diverse regningsbilag Gothersgade 30, 7000 Fredericia Bilag - diverse regningsbilag Gothersgade 30, 7000 Fredericia Bilag - oversigt over udgifter Gothersgade 30, 7000 Fredericia Ansøgning om afsluttende udbetaling af fondsmidler SCT KNUDS SKOLE Gothersgade 30, 7000 Fredericia Re: SV: Spørgsmål vedr. byggeansøgning Røde Banke 16, 7000 Fredericia Spørgsmål vedr. byggeansøgning Røde Banke 16, 7000 Fredericia Vejudlægget, der er sendt til politiet (jf. sag nr ) er, som vi aftalte på mødet den 28. maj Udstykning af matr.nr. 316i Fredericia Stadsjorder - udstykning til Aktivitetshus i Sønderparken Trafik kommer med bemærkninger til vejprojektet - sagen afventer nærmere fra Sanne Udstykning af matr.nr. 316i Fredericia Stadsjorder - udstykning til Aktivitetshus i Sønderparken Om vejudlæg, som er sendt til politiet Udstykning af matr.nr. 316i Fredericia Stadsjorder - udstykning til Aktivitetshus i Sønderparken Spørgsmål om sammenhæng Udstykning af matr.nr. 316i Fredericia Stadsjorder - udstykning til Aktivitetshus i Sønderparken Svar på status fra vej Udstykning af matr.nr. 316i Fredericia Stadsjorder - udstykning til Aktivitetshus i Sønderparken Kvittering fra NAER på modtaget anmodning om udbetaling Tilløb til Gammelby Mølleå Fakturaer fra rådgiver Tilløb til Gammelby Mølleå Omlægning af ellkabler Tilløb til Gammelby Mølleå Prisoverslag på omlægning af vandledning Tilløb til Gammelby Mølleå Svar fra spildevand Udstykning af matr.nr. 1fx Fredericia Stadsjorder samt

6 godkendelse af servitut om ejerforpligtelser m.v Servitut om ejerforpligtgelser, udnyttelse af byggeret mv Udstykning af matr.nr. 1fx Fredericia Stadsjorder samt godkendelse af servitut om ejerforpligtelser m.v Tilrettet udstykningsdokumenter - Nye dokumenter Udstykning af matr.nr. 1fx Fredericia Stadsjorder samt godkendelse af servitut om ejerforpligtelser m.v Svar fra vej på status Udstykning af matr.nr. 1fx Fredericia Stadsjorder samt godkendelse af servitut om ejerforpligtelser m.v Re: Mødenotat Damsbovej 69 og Damsbovej VS: Sag om klage over overtrædelse af deklaration, Damsbovej 69 og Damsbovej 71 Damsbovej Busstoppested. Lyngsvej generelle klager over busser, tider mm Anmodning om lempelse af betingelser for Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia tilbagebetalingsdeklarationens varighed bilag Kobbelgårdsvej Kobbelgårdsvej 8, 7000 Fredericia Tilbud 1 på renovering af hegn EGIF Tennis.pdf EGIF Tennis ansøgning om tilskud til udskiftning af trådhegn mod rugbyområdet Tilbud 2 på renovering af hegn EGIF Tennis.pdf EGIF Tennis ansøgning om tilskud til udskiftning af trådhegn mod rugbyområdet EGIF Tennis ansøgning til Folkeoplysningsrådet juni 2015.docx EGIF Tennis ansøgning om tilskud til udskiftning af trådhegn mod rugbyområdet Ansøgning fra EGIF Tennis - med to tilbud EGIF Tennis ansøgning om tilskud til udskiftning af trådhegn mod rugbyområdet SV: Lysregulerin i Damnmark Skabeloner af lyskryds i Fredericia Kommune SV: Beløb? Offentliggørelse af honorarer for Borgmester vederlag Offentliggørelse af honorarer for Re: VS: Indkald af oplysningspligtige oplysninger for Offentliggørelse af honorarer for rykker -- HASTER Re: VS: Indkald af oplysningspligtige oplysninger for Offentliggørelse af honorarer for rykker -- HASTER Re: VS: Indkald af oplysningspligtige oplysninger for Offentliggørelse af honorarer for rykker -- HASTER Autosvar:Indkald af oplysningspligtige oplysninger for Offentliggørelse af honorarer for rykker -- HASTER Re: VS: Indkald af oplysningspligtige oplysninger for Offentliggørelse af honorarer for rykker -- HASTER Re: VS: Indkald af oplysningspligtige oplysninger for Offentliggørelse af honorarer for rykker -- HASTER SV: Indkald af oplysningspligtige oplysninger for Offentliggørelse af honorarer for 2014 rykker -- HASTER VS: Løn - Lønspecifikation for juli 2015.PDF Offentliggørelse af honorarer for Re: VS: Indkald af oplysningspligtige oplysninger for Offentliggørelse af honorarer for rykker -- HASTER Re: VS: Indkald af oplysningspligtige oplysninger for rykker -- HASTER Offentliggørelse af honorarer for 2014

7 43757 Museerne i Fredericia - Høringssvar vedr. Lokalplan 340 Museerne i Fredericia Lokalplan 340, Retiradebygningen i Fredericia Bymidte Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Vedtaget Kommuneplantillæg nr 14 til Kommuneplan plansystemdk Plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg, forslag, Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan , Middelfart Kommune Automatisk svar: Dispensation fra byplanvedtægt 24, Søndermarksvej 106, 7000 Fredericia Søndermarksvej isp ansøgning vedr. indvendige dør bredde 5.sal ifm Dalegade 65, 7000 Fredericia lovliggørelse af 5. sal Dalegade 65, 7000 Fredericia. 22 juni 2015.pdf isp ansøgning vedr. indvendige dør bredde 5.sal ifm Dalegade 65, 7000 Fredericia lovliggørelse af 5. sal Dalegade 65, 7000 Fredericia. 22 juni 2015.pdf Undersøgelsen af membranen blive gennemført d COWI A/S Vejlbyvej 31, 7000 Fredericia august Re: Lokalplan Skullebjerg Allé 21, 7000 Fredericia Servitutpåtegning til 42 påtegning og underskrift som ejer - Fredericia Teater matr.nr. 654b og 656b Fredericia Bygrunde Prinsessegade 29, 7000 Fredericia Registreringsmeddelelse U Referencenr. MK Geodatastyrelsen Arealoverførselssag vedr. matr.nr. 5f Højrup By, Herslev m.fl. - Arealoverførselssag mellem landbrugsejendommene matr. nr. 1a m.fl. Højrup By, Herslev og matr. nr. 10g m.fl. Herslev By, Herslev Undervisningsministeriet Afklaring af reglerne for organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse i folkeskolen for næste skoleår Orientering om nye regler for organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse i folkeskolen Spørgsmål om status Trelde Næsvej 161, 7000 Fredericia Bekræftelse på modtagelse af begæring. Gjensidige Prangervej 7, 7000 Fredericia Brand & Redning - Mandskabsfaciliteter Thomas Thomsen Prangervej 7, 7000 Fredericia Godkendelse af nye vinduer i henhold til lp Vendersgade 26D, 7000 Fredericia SV: Udkast til 8 tilladelse til nedrivning af bygninger på Sønder Voldgade 4, 7000 Fredericia Sønder Voldgade 4 og 8, 7000 Fredericia _Mail_Kolster_jordbundsrapport Prinsessegade 29 01, 7000 Fredericia _Mail_LIFA_Servitutpåtegning til 42 påtegning og Prinsessegade 29 01, 7000 Fredericia underskrift som ejer - Fredericia Teater matr.nr. 654b og 656b Fredericia Bygrunde Invitation til koordineringsmøde for lavbundsprojekter Tilskudsordning til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder Præsentationer fra lavbundsdagen Tilskudsordning til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder Ændret frikommunebekendtgørelse. nr. 711 af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Høring af bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet - træder i kraft Anmeldelse om fuldført byggearbejde, kloakplan som udført, Mika Angelo Broe Albert Naurs Vej 11, 7000 Fredericia endelige tegninger Anmeldelse om fuldført byggearbejde YARA CHEMICALS A/S Vesterballevej 27, 7000 Fredericia Ændring af opstilling Louise Bjerre Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Vedr. Containere Britt Lindy Knudsen Oldenborggade 40, 7000 Fredericia

8 44908 SV: Fredericia Kommune KomUdbud - kontrakt på rengøringsmidler og rekvisitter 2014 hos Stadsing SV: Fredericia Kommune KomUdbud - kontrakt på rengøringsmidler og rekvisitter 2014 hos Stadsing Ekstra varer KomUdbud - kontrakt på rengøringsmidler og rekvisitter 2014 hos Stadsing SV: Udkørsel fra P-hus Christian Skaarup Pedersen Købmagergade 60, 7000 Fredericia Spørgsmål om høringstid Karsten Thorlund Prangervej 116, 7000 Fredericia Re: SV: Møde torsdag aften KFUM Peder Griib Gruppe og fremtidig brug af Rytterskolen på Erritsø Bygade Fondsvedtægter_GAME_Fredericia.pdf GAME, streetsport bilag 2 Erhvervsfond konstruktion.pdf GAME, streetsport GAME_StreetMekka_Fredericia.pdf GAME, streetsport SV: Regler for navngivning af veje mv Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Boligkontoret Fredericia, 405, Korskærparken, tilsagn (skema a) renoveringsstøtte, jnr.: LANDSBYGGEFONDEN Infrastrukturansøgning 2014 puljen - Korskærparken, afd. 214, 307 og Boligkontoret Fredericia, 307, Korskærparken, tilsagn (skema a) renoveringsstøtte, jnr.: LANDSBYGGEFONDEN Infrastrukturansøgning 2014 puljen - Korskærparken, afd. 214, 307 og Boligkontoret Fredericia, 214, Korskærparken, tilsagn (skema a) renoveringsstøtte, jnr.: LANDSBYGGEFONDEN Infrastrukturansøgning 2014 puljen - Korskærparken, afd. 214, 307 og Boligkontoret Fredericia, 217, Sønderparken, tilsagn (skema a) renoveringsstøtte, jnr.: LANDSBYGGEFONDEN Infrastrukturansøgning 2014 puljen - Sønderparken, afd. 217, 310 og Boligkontoret Fredericia, 406, Sønderparken, tilsagn (skema a) renoveringsstøtte, jnr.: LANDSBYGGEFONDEN Infrastrukturansøgning 2014 puljen - Sønderparken, afd. 217, 310 og Boligkontoret Fredericia, 310, Sønderparken, tilsagn (skema a) renoveringsstøtte, jnr.: LANDSBYGGEFONDEN Infrastrukturansøgning 2014 puljen - Sønderparken, afd. 217, 310 og Servicerapport juni Aqualine - drikkevandskølere - leasing SV: Udbud på levering af psykolog bistand i Fredericia Tilbudsindhentning, Psykologisk bistand - Eget udbud Kommune Forsinket levering:udbud på levering af psykolog bistand i Tilbudsindhentning, Psykologisk bistand - Eget udbud Fredericia Kommune Kan ikke leveres: Udbud på levering af psykolog bistand i Tilbudsindhentning, Psykologisk bistand - Eget udbud Fredericia Kommune Kommunekemi Vejlbyvej 7, 7000 Fredericia Afventer vejprojekt - efter sommerferie Udstykning af matr.nr. 693 Fredericia Bygrunde samt servitut om fælles friareal m.v. - tidl. Købmagergade Skole Autosvar (GF Bilskade) - SV: Påkørt støjhegn langs Snoghøj Gf forsikring Støjhegnet - påkørt - mellem Kystvejen og Røde Banke Landevej - BG Vores skadenr. CBI VS: Påkørt støjhegn langs Snoghøj Landevej - BG BilSkade Støjhegnet - påkørt - mellem Kystvejen og Røde Banke Vores skadenr. CBI SV: Godkendelse på din ansøgning om Hannerupløbet i Hannerupløbet 2015 Fredericia SV: Tandregulering KomUdbud Tandregulering - KomUdbud - genudbud SV: Tandregulering KomUdbud Tandregulering - KomUdbud - genudbud

9 43214 SV: Tandregulering KomUdbud Tandregulering - KomUdbud - genudbud SV: Tandregulering KomUdbud Tandregulering - KomUdbud - genudbud Re: Tandregulering Tandregulering - KomUdbud - genudbud SV: Høring - Tandregulering KomUdbud Tandregulering - KomUdbud - genudbud Lige et hurtigt spørgsmål Tandregulering - KomUdbud - genudbud SV: Høring - Tandregulering KomUdbud Tandregulering - KomUdbud - genudbud Indkaldelse til periodisk syn senest den Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. VK36826, Brandvæsen / Reserve Re: Beslag til Lenovo Horizon Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Status på nye beslag Korrespondance om implementering af Sekoia Indkøb af Lenovo Horizon Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Testresultater Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Kontrakt Udbud Informationssystem Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Implementering på Othello Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Implementering på Othello Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Hvor meget strøm bruger skærmene? Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Ny implementeringsplan Korrespondance om implementering af Sekoia SV: opfølgning - implementering af Sekoiaskærme Korrespondance om implementering af Sekoia VS: SV: Vedr.: implementering af skærme Korrespondance om implementering af Sekoia informationsfolder Bruttoliste over standardopgaver Korrespondance om implementering af Sekoia Ny implementeringsplan Korrespondance om implementering af Sekoia SV: Vedr.: implementering af skærme - informationsfolder Korrespondance om implementering af Sekoia Oplæg til implementeringsplan Korrespondance om implementering af Sekoia Re: test af skærm til Othello Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Overtagelsesprøve Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Overtagelsesprøve Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Referat fra mødet i dag Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Fastsættelse af dato for overtagelsesprøve Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Udkast til overtagelsesprøve Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Betalingstekst Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Betalingstekst Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Tekst vedr. betaling Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Test Care Hybyhus Korrespondance om implementering af Sekoia Fwd: Sekoias adgang igennem Care firewall Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Care Stamdata Korrespondance om implementering af Sekoia SV: Care Test til Sekoia Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Adgang til produktionsmiljø Korrespondance om implementering af Sekoia Fwd: SV: Møde vedr. KMD CARE Korrespondance om implementering af Sekoia RE: Adgang til Care Produktion Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Hvad svarer vi KMD på denne sag? Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Care adgang på produktionsmiljø Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Care Korrespondance om implementering af Sekoia SV: CSA-snitfladen Korrespondance om implementering af Sekoia

10 43857 Re: Snitfladeproblemer Korrespondance om implementering af Sekoia Møde vedr. visiterede/disponerede ydelser fra Care Korrespondance om implementering af Sekoia Re: test Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Snitflade til Care Korrespondance om implementering af Sekoia SV: Integration mellem Sekoia og KMD Korrespondance om implementering af Sekoia Re: IP adgang til Care testmiljø Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Sekoia - Care integration Korrespondance om implementering af Sekoia SV: Sekoia - Care integration Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Sekoia - Care integration Korrespondance om implementering af Sekoia Kontaktperson, KMD Korrespondance om implementering af Sekoia Re: API og CSA dokumentat?ion Korrespondance om implementering af Sekoia Re: API og CSA dokumentat?ion Korrespondance om implementering af Sekoia Svar fra Henrik Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Mads venter på svar Korrespondance om implementering af Sekoia Fwd: API og CSA dokumentation Korrespondance om implementering af Sekoia Re: API og CSA dokumentation Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Care integration Korrespondance om implementering af Sekoia Testadgang til Borgerportalen Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Det tekniske omkring Care Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Snitflade Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Snitflade Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Snitflade Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Snitflade Korrespondance om implementering af Sekoia Re: Snitflade Korrespondance om implementering af Sekoia Re: opfølgning på snitfalde Korrespondance om implementering af Sekoia Re: projektleder Korrespondance om implementering af Sekoia Indhente underskrifter - solgt på byrådsmøde Arealoverførsel fra matr.nr. 1a Erritsø by, Erritsø til 3q og 82b Erritsø by, Erritsø - Erritsø Bygade Accept fra naboerne vedrørende terrassen ADVOKATGRUPPEN Smalagervej 9, 7000 Fredericia FREDERICIA Vdr lokalplan forslag Udarbejdelse af lokalplan for et boligområde ved Randal Skov Motionsforeningen Sønder-Korskær Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Fredericia Kajakklub Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Fredericia Kajakklub - oplysninger om CVR m.m. kan ikke Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten skrive i skemaet Fredericia Cycle Club Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Trelde Gymnastik og Idrætsforening - bekræftelse, skema Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten ikke sendt samlet SV EIC: Opgørelse af svømmetimetilskud - Foreningstimer Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten jan-jun -15.pdf SV EIC: Opgørelse af svømmetimetilskud Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Atletklubben Heros Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Fredericia Skakforening Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten

11 43442 Elbohallens Badmintonklub Fredericia Ordningen 1. halvår idrætten Dansk Tamilsk Venskeb forening - kun foreningstilskud Fredericia Ordningen 1. halvår Andre Godkendte Foreninger Indkaldelse til periodisk syn senest den Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. KF10120, Brand & Redning Mail om høring fra tovholder Bleer til bevilling - KomUdbud Mail om høring fra tovholder Bleer til bevilling - KomUdbud Landinspektørens uddybende forklaring på bygs spørgsmål Arealoverførsel fra matr.nr. 1h Gudsø by, Taulov m.fl. til matr.nr. 3a m.fl. Tårup by, Taulov Re: VS: Indre Ringvej 25 - status pr. 29/ Lokalplan 321 for et supermarked på Indre Ringvej FW: Fredericia - med ind og udgående trafik Lokalplan 321 for et supermarked på Indre Ringvej SV: Input til stadionlokalplanen Lokalplan 323 Boliger på stadiongrunden SV: Respons på bebyggelsesplan af Lokalplan 323 Boliger på stadiongrunden Re: Dagsorden til videomøde d. 11. maj kl Korrespondance vedrørende aftale om snitflade mellem KMD Care og skærmløsning i Fredericia Kommune Re: Dagsorden til videomøde med KMD Korrespondance vedrørende aftale om snitflade mellem KMD Care og skærmløsning i Fredericia Kommune Re: Videomøde med KMD Korrespondance vedrørende aftale om snitflade mellem KMD Care og skærmløsning i Fredericia Kommune Vedr. udvidelse af p-plads på Mosegårdsvej 1 - IBC Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia Vedr. omfang af p-plads Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia VS: IBC scannet dokument Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia SV: Aflysning af lokalplaner/byplanvedtægter Aflysning af lokalplaner/byplanvedtægter i tingbogen SV: Aflysning af lokalplaner/byplanvedtægter Aflysning af lokalplaner/byplanvedtægter i tingbogen VS: Gothersgade 14 - Dispensation Gothersgade 14, 7000 Fredericia SV: Gothersgade 14 - Dispensation Gothersgade 14, 7000 Fredericia SV: Gothersgade 14 - Dispensation Gothersgade 14, 7000 Fredericia Gothersgade 14 - Dispensationansøgning Gothersgade 14, 7000 Fredericia Indhold af anmeldelsen Skade, Kraftværksvej 26, ml og , branchenr., skadenr Indhold til anmeldelsen Skade, parkeringsplads ved MadsbyParken, ml og , branchenr., skadenr Indhold til anmeldelsen Skade, parkeringsplads ved MadsbyParken, ml og , branchenr., skadenr Købmagergade 65A - manglende materiale Købmagergade 65A, 7000 Fredericia Købmagergade 65A - Bygning H Købmagergade 65A, 7000 Fredericia RE: Varsel om påtænkt afslag på udviddelse af overkørsel Martine Christof.S V 13, 7000 Fredericia fra 4 til 12 meter (partshøring) Kommunens sagsnummer 15/ Vedr. ansøgning om etablering eller ændring af overkørsel Martine Christof.S V 13, 7000 Fredericia Kommentar fra landmand Anders Gleerup Juul Herslevvej - problemer med afvandingsforholdene mellem Herslevvej 70 og Herslev Kirke Kommentar til sagen Spørgsmål til byrådsmøde om aktindsigt i borgersager Kommunens svar Spørgsmål til byrådsmøde om aktindsigt i borgersager Henvendelse fra Anette Hyre Spørgsmål til byrådsmøde om aktindsigt i borgersager

12 43717 RE: Opfølgning på fremsendelse af udkast til tilaldelse Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia RE: Udkast til tillæg til tilslutningstilladelse, forrensning Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia oxidation og flotation, DONG Oil Pipe A/S, Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia, CVR , P-nr Sanddal Bakke.pdf Sanddal Bakke 1, 7000 Fredericia VS: Hinrichs Møbelrestaurering Hinrichs Møbelrestaurering bilag Taxa A på valgdagen.pdf Folketingsvalg Vælgeres kørsel med taxa SV: Miniudbud af 10. juni Elkørestole (jf. sag Miniudbud af 10. juni Elkørestole (jf. sag 13/3687) 15/6131) VS: Miniudbud af 10. juni Elkørestole (jf. sag Miniudbud af 10. juni Elkørestole (jf. sag 13/3687) 15/6131) SV: Sags id.: 15/ Bytoften 14A, 7000 Fredericia Anmeldelse om sløjfning af tank Flemming Vang Lauritsen Lunddalvej 28, 7000 Fredericia Returnering af udfyldt oplysningsskema Finn Fjerring Lunddalvej 22, 7000 Fredericia udgiftsbekræftelse varme fra Varmekontrol Varmeregnskab 2014/ Danmarksgade SV: Spørgsmål til ventetid på kørekortansøgninger Spørgsmål til ventetid på kørekortansøgninger SV: forskel i gebyr alt afhængig af brugeren Udlån af kommunale lokaler ud over Folkeoplysningsloven herunder til almennyttige foreninger Varmeopgørelse fra Varmekontrol Varmeregnskab 2014/2015 Gothersgade 20B Varmeregnskab modtaget fra Varmekontrol Varmeregnskab 2014/2015 Prinsessegade SV: Forespørgsel vedrørende lokalplanområde Hagenørvej 19, EJ I E&M EJ I E&M Agersøvænget Vedr. havareret lastbil ved Lillebælt Olieforurening fra væltet lastbil ved motorvejsafkørsel SV: Rettelse af BBR Børup Sandevej VS: Notifikation nr. DK , DK og DK , Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia j.nr , Behandlingsmuligheder i Danmark Nord Fredericia Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia SV: Rettelse af BBR Børup Sandevej 58, 7000 Fredericia Bilag varmeregnskab 2014/2015 Hyrdevej Varmeregnskab 2014/2015 Hyrdevej Honorar varmeregnskab 2014/2015 Hyrdevej Varmeregnskab 2014/2015 Hyrdevej Nyt spørgsmål om køb af ipads Aktindsigt - Fredericia Kommunes indkøb via SKI fra med ATEA A/S Tilbud på gravearbejde ved signalanlæg Vestre Gitte Bendix Signalanlæg Vestre Ringvej/Prangervej - ombygning Ringvej/Prangervej OK fra DEP med prisen Niels C. H Signalanlæg Vestre Ringvej/Prangervej - ombygning Svar fra spildevand Udstykningssag - matr.nr. 125a, 125c og 125e Fredericia Bygrunde - magelæg VS: Godkendelse af vejprojekt for ændrede indkørselsforhold Vejlevej 1, EJ I E&M EJ I E&M til ny trafikstyringscentral på Chr. Winthers Vej Rykker Havemøbelsagen SV: Valg af lås Rune Niemann Hansen Affaldsspande - Indkøb af nye affaldsspande til gågaderne/fredericia C Fwd: VS: Mulig forurening på Bøgeskovvej 37E.docx Bøgeskovvej 37E, 7000 Fredericia

13 44315 Supplerende oplysninger, indsendelse 2 Claus Efraimsen Liljevej 6, 7000 Fredericia Vestcentret, 7000 Fredericia Sokkeludstykning Venusvej VS: Vestcentret - sokkeludstykning Sokkeludstykning Venusvej VS: Vestcentret - sokkeludstykning Sokkeludstykning Venusvej SV: Venusvej 10, Fredericia - Rema Sokkeludstykning Venusvej VS: Venusvej 10, Fredericia - Rema Sokkeludstykning Venusvej VS: SV: Venusvej - Venderadie Sokkeludstykning Venusvej VS: Venusvej - Venderadie Sokkeludstykning Venusvej Erindring om svar Torben Kisbye Mikkelsen Skærbækvej 107, 7000 Fredericia Svar fra miljø Skærbækvej 107, 7000 Fredericia Svar fra Trafik Skærbækvej 107, 7000 Fredericia Kromatogram prøve Follerup Møllevej 3, 7000 Fredericia Krommatogrammer Follerup Møllevej 3, 7000 Fredericia Rapport AR-15-CA vedr. Colas, Follerup, Follerup Møllevej 3, 7000 Fredericia Møllevej 6 att: Dorte Lindberg Colas Follerup Møllevej 3, 7000 Fredericia Tilbagemelding fra udlejer Peter Sundahl Julivej 93, 7000 Fredericia Svar på partshøinrg Vendersgade 26A, 7000 Fredericia Jyllandsgade 23.pdf Jyllandsgade 23, 7000 Fredericia SV: Fritrumsbeskæring af træ omkring et P-skilt på Grene/træer dækker for skiltningen ved Prinsensgade / Politiet Prinsensgade v/politistation HASTER Sag id 15/ Nordre Ringvej 11 - Kæmpe-Bjørneklo indsatsplan matr. 90cf SV: Tilbud på overvågning ved nye offentlige toiletter på Torsten Ussing Gothersgade 20A, 7000 Fredericia Rådhuset Etablering af offentlig toilet under byrådssalen Jan Albrecht Hansen Gothersgade 20A, 7000 Fredericia SV: Etablering af offentlig toilet under byrådssalen Den selvejende institution Gothersgade 20A, 7000 Fredericia NORDBO SV: Etablering af offentlig toilet under byrådssalen Jan Albrecht Hansen Gothersgade 20A, 7000 Fredericia opbevaring Gothersgade 20A, 7000 Fredericia Tilbud på renovering af offentlige toiletter under byrådssalen Gitte Bendix Gothersgade 20A, 7000 Fredericia Tilbud på overvågning ved nye offentlige toiletter på Torsten Ussing Gothersgade 20A, 7000 Fredericia Rådhuset VS: Vedr. toiletter under byrådssalen Gothersgade 20A, 7000 Fredericia Toilet på rådhus Marie Willesen Madsen Gothersgade 20A, 7000 Fredericia Off. toilet på Rådhuset Jan Albrecht Hansen Gothersgade 20A, 7000 Fredericia Mappe til Toilet rådhus Marie Willesen Madsen Gothersgade 20A, 7000 Fredericia Jacon Biler Vejlevej 88, 7000 Fredericia Re: Att. Simon, Udvidelse af autoværksted samt etablering Vejlevej 88, 7000 Fredericia af vaskehal, Vejlevej 88, 7000 Fredericia Mail fra GJ til reparatøren Skade 52, , Pleje og Sundhed, Jens Baggesensvej 7B, , ISAP Afvisning fra GJ og accept herfra Skade 52, , Vej&Park, Erritsø Bygade 55-57, ISAP 6160,

14 43254 Skadenummer fra GJ Skade 52, , Vej&Park, Erritsø Bygade 55-57, ISAP 6160, Klage vedr. udhus på Jacob Hansens Vej 4 Hans Lebech Sørensen Jacob Hansens Vej 4, 7000 Fredericia Udkast til 8 tilladelse - nedrivning af porterbolig og Klippehagevej 22, 7000 Fredericia etablering af parkeringsplads høringssvar for Klippehagevej 22, Fredericia, Klippehagevej 22, 7000 Fredericia matr.4d, Skærbæk By, Taulov SV: Vedr din henvendelse til kommunen om ændring af Skærbækvej 13, 7000 Fredericia zonestatus for ejendommen Skærbækvej Re: SV: Vedr din henvendelse til kommunen om ændring af Skærbækvej 13, 7000 Fredericia zonestatus for ejendommen Skærbækvej SV: Vedr din henvendelse til kommunen om ændring af Skærbækvej 13, 7000 Fredericia zonestatus for ejendommen Skærbækvej SV: Annonce Annonce i Sydøstjyllands Politis idrætsblad Ordrebekræftelse Birgitte Friis VEKSØ Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Vedr.: Fwd: Layout af skilt til Pyloner til gågaderne Spar Nord Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Vedr.: VS: Layout af skilt til Pyloner til gågaderne Spar Nord Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Re: Byskilte - pyloner Spar Nord Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Re: SV: SV: Vedr.: VS: Vedr.: SV: Vedr.: SV: Vedr.: SV: [Måske SPAM] Vs: Fotos til skiltepladser - ca 10 m afstand Susanne Lind Nielsen Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Re: SV: Vedr.: VS: Vedr.: SV: Vedr.: SV: Vedr.: SV: [Måske SPAM] Vs: Fotos til skiltepladser - ca 10 m afstand Susanne Lind Nielsen Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker SV: Vedr.: VS: Vedr.: SV: Vedr.: SV: Vedr.: SV: [Måske SPAM] Vs: Fotos til skiltepladser - ca 10 m afstand Susanne Lind Nielsen Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Re: SV: SV: SV: Vedr.: VS: Vedr.: SV: Vedr.: SV: Vedr.: SV: [Måske SPAM] Vs: Fotos til skiltepladser - ca 10 m afstand Susanne Lind Nielsen Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Layout af skilt til Pyloner til gågaderne Susanne Lind Nielsen Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker SV: Layout af skilt til Pyloner til gågaderne Susanne Lind Nielsen Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Re: SV: Layout af skilt til Pyloner til gågaderne Susanne Lind Nielsen Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Re: SV: Byskilt - pylon Susanne Lind Nielsen Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Re: Byskilt - pylon Susanne Lind Nielsen Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Re: Pyloner - byskilte Susanne Lind Nielsen Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Re: Byskilte - pyloner Susanne Lind Nielsen Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker -

15 43964 mail fra cjm vedr. skitse Spar Nord Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Mail fra Veksø med skitse Palle Poulsen VEKSØ Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Mail fra Veksø Palle Poulsen VEKSØ Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Svar fra cjm om finansiering Spar Nord Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Vedr.: SV: Vedr.: SV: Vedr.: SV: [Måske SPAM] Vs: Fotos til skiltepladser - ca 10 m afstand Spar Nord Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Vs: Fotos til skiltepladser - ca 10 m afstand Spar Nord Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Vedr.: SV: Vedr.: SV: Vedr.: SV: [Måske SPAM] Vs: Fotos til skiltepladser - ca 10 m afstand Spar Nord Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Vedr.: SV: Vedr.: SV: [Måske SPAM] Vs: Fotos til skiltepladser - ca 10 m afstand Spar Nord Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker SV: [Måske SPAM] Vs: Fotos til skiltepladser - ca 10 m afstand Palle Poulsen VEKSØ Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker Vedr.: SV: [Måske SPAM] Vs: Fotos til skiltepladser - ca 10 m afstand Spar Nord Byskilte - pyloner til midtbyen - oversigt over butikker ejd. nr Vesterballevej Vesterballevej 27, 7000 Fredericia Revideret beliggenhedsplan med redegørelse for HUSCOMPAGNIET Martine Christoffersens Vej 48, 7000 Fredericia afløbsforhold, samt dokumentation for ejerforhold SØNDERJYLLAND A/S Sagsnr: Lejemålet Finsensvej 7, Taulov, Huslejenævnssag. Fraflytning. Finsensvej 7, 7000 Fredericia. Fredericia Sagsnr: Lejemålet Finsensvej 7, Taulov, Huslejenævnssag. Fraflytning. Finsensvej 7, 7000 Fredericia. Fredericia Kommunespecifikt træk fra statusmåling for udbredelse af velfærdsteknologi, 2015 KL Kommunespecifikt træk fra statusmåling for udbredelse af velfærdsteknologi, STAR's brev om tilsagn om tilskud fra puljen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Tilskud fra puljen til uddannelsesløft 2015 uddannelsesløft ( ) Rekruttering Tilsagnsbrev vedr. tilskud fra puljen til uddannelsesløft - Styrelsen for Arbejdsmarked og Tilskud fra puljen til uddannelsesløft Rekruttering Tilladelse til flyttebil Jonas Straarup Christensen Råden over vejareal - kørsel i gågaden Gothersgade, Read: Standsningspåbud Matr.nr. 8ø Børup by, Taulov ved Europavej - rydning af moseområde m.v. - risiko for afvandingsændringer ved banen Read: Standsningspåbud Matr.nr. 8ø Børup by, Taulov ved Europavej - rydning af moseområde m.v. - risiko for afvandingsændringer ved banen Evt. risiko for afvandingsændringer ved banen - Europavej, Taulov Banedanmark Matr.nr. 8ø Børup by, Taulov ved Europavej - rydning af moseområde m.v. - risiko for afvandingsændringer ved banen Cykelstien Vejlevej - cykelstien er i dårlig stand Fuldmagt - 1. Fuldmagt.pdf Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia Tømning af affaldsbeholder 26. juni / Egeskovvej 127 Anne-Grete Jensen Egeskovvej 127, 7000 Fredericia Hvepsebo Mogens Harry Christensen Resedavej 4, 7000 Fredericia

16 43352 Byrådets vederlag Oversigt over byrådets vederlag - nyere end Bestilling og ændring af renovation Kim Westergaard Calvinsvej 39, 7000 Fredericia Anmeldelse af sløjfning af tank/tankattest Elboparken 6, 7000 Fredericia Re: VS: Kompressor til Østerstrand Tangspærre, Østerstrand Fortsættelse af forsøg med boblegardin, goblenet Fwd: Beregning af Tangspærre Østerstrand Tangspærre, Østerstrand Fortsættelse af forsøg med boblegardin, goblenet Re: Østerstrand, Nøgle til teknikrum Tangspærre, Østerstrand Fortsættelse af forsøg med boblegardin, goblenet Bekræftelse på udbedring af kloak Avlsbrugervej 10, 7000 Fredericia SV: Møde ang. Nymarksvej 34,37,41 Fredericia Nymarksvej 37, 7000 Fredericia VS: Nymarksvej 34, 37 og 41 - Lokalplan nr Nymarksvej 37, 7000 Fredericia Manglende vedligeholdelse af grund Mogens Gjørtsvang Andersen Fælledvej 46, 7000 Fredericia VS: Vedr. Kun 5 ud af over 100 minifleksjob er øget Spørgsmål vedr fleksjobansættelser i Fredericia Kommune Fleksjob født med progression Oplysning om overtagelsesdato Højland, Susanne Martine Christoffersens Vej 73, 7000 Fredericia Lokalplan 89a Hvidtjørnevej 56, 7000 Fredericia Indsigelse mod dispensation fra lokalplan 89A til fældning af Lars Ulrich Borch Hvidtjørnevej 56, 7000 Fredericia egetræer Hvidtjørnevej: Protest mod ansøgning om dispensation fra Hvidtjørnevej 56, 7000 Fredericia Lokalplan 89A Dispensation fra lokalplan 89a Hvidtjørnevej 56, 7000 Fredericia ansøgning om dispensation Hvidtjørnevej 56, 7000 Fredericia Plan og tidsplan Erritssø Fællesskole afd Krogsager Nej tak til opgaven Erritssø Fællesskole afd Krogsager Tilbudsliste fra Murerfirma Nielse og Rasmussen Erritssø Fællesskole afd Krogsager Tilbud fra By-Mureren Erritssø Fællesskole afd Krogsager Tilbud fra By-Mureren Erritssø Fællesskole afd Krogsager Udkast til kontrakt Aftale om danskundervisning ifm helhedsplansprojektet Endelig vedtagelse af Lokalplan 331 den Høring af forslag til lokalplan 331 FredericiaC, karré syd for Oldenborggade og nord for kanalen, tillæg 7 til kommuneplan samt miljørapport VS: Henvendelse om gamle ejendomme på Gl. Ribevej Endelig vedtagelse af Lokalplan 336 den Høring af forslag til lokalplan 331 FredericiaC, karré syd for Oldenborggade og nord for kanalen, tillæg 7 til kommuneplan samt miljørapport Etablering af overkørsel Overkørsel til Sønder Voldgade - del af matr. nr. 125e Fredericia Bygrunde Vedr. Insskærpelse af spildevandstilladelseaf 09. juli Ansøgning om ændring af grænseværdi for klorid i spildevand Aktindsigtsanmodning m.m. i mountainbike teknikbane i Hannerup skov A/S DANSK SHELL SHELL- RAFFINADERIET Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Jens Aamand Kristensen Aktindsigt i etablering af mountainbike banen i Hannerup Skov / opfordring til standsningspåbud efter planlovens Grønlandsvej 10 - Tilstandsrapport.pdf Grønlandsvej 10, 7000 Fredericia

17 43897 Ejendommen beliggende Grønlandsvej Grønlandsvej 10, 7000 Fredericia Spørgsmål om område ved regnvandsbassin i Østerby Eva Hansine Weber Ohlsen Regnvandsbassin ved Østerbyvej - spørgsmål om overholdelse af landzonetilladelse m.v. - matr.nr. 77 Trelde, Fredericia Jorder Orientering om besøg på ejendom i 2015 Naturstyrelsen, Vadehavet Naturstyrelsen besøger ejendom på Trelde Næs juni-september undersøgelse af skovnaturtyper Endelig vedtagelse af lokalplan 331 den Høring af forslag til lokalplan 331 FredericiaC, karré syd for Oldenborggade og nord for kanalen, tillæg 7 til kommuneplan samt miljørapport Vedligeholdelse af stamspor, skemaer Banedanmark Sporskiftevedligeholdelse 2015 af stamspor 112 og 119, Banedanmark Registreringsattest, Police, policenr.?, institutionsnavn?, reg.nr. AV47098, branchenr Registreringsattest Police, policenr.?, institutionsnavn?, reg.nr. AV47097, branchenr Registreringsattest Police, policenr.?, institutionsnavn?, reg.nr. AV47096, branchenr spørgsmål fra regionen om videoovervågning spørgsmål til videoovervågning i Jobcentret parkeringstilladelse Anette Aaris Vesthede Salg af parkeringstilladelse til erhverv Hastighedsdæmpning Gl. Færgevej FGS - Fredericianske Grundejerforeningers Samvirke Lundtoften/Lundagervej - Fortov FGS - Fredericianske Grundejerforeningers Samvirke Dreyersvænget/Ndr.Kobbelvej - farlige fliser FGS - Fredericianske Grundejerforeningers Samvirke Liste over medlemmer af FGS FGS - Fredericianske Grundejerforeningers Samvirke SV: Align stand på Akseltorv i Fredericia Axeltorv, stadeplads nr Afgørelse Skade 52, , Plejen, Huslodsvej 78 2.TH, ISAP Skadeanmeldelse Skade 52, , Plejen, Huslodsvej 78 2.TH, ISAP Gadelys Børge Lund Jørgensen Gadelys Børupvænget 5 og Børupvænget Dreyersvænget/Ndr.Kobbelvej ingående brev Vedligeholdelse af fortove på Dreyersvænget Orienterende brev til alle landets kommuner, krisecentre og forsirgshjem Aabenraa kommune Aabenraa Kommune - procedure for samarbejde ved ophold på krisecentre og forsorgshjem (servicelovens 109 og 110) Orientering om ændring af lov om social service... Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ændring af lov om social service - 1) udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre / 2) socialtilsyn (tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere) Servicerapport af NEW-LINE FAABORG A/S Palmskovvej 39, 7000 Fredericia Servicerapport af NEW-LINE FAABORG A/S Palmskovvej 43, 7000 Fredericia Orientering af kommunerne om de foreløbige driftslofter for 2016 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Fastsættelse af driftslofter for 2016 over refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse samt revalidender Ændring i anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder Ændring i opdeling af ejerlejligheder - Danmarksgade 8, st + 1. tv th Ændring af vedtægter - til godkendelse Leif Richter v/snoghøjparkens Grundejerforening Snoghøjparkens Grundejerforening - ændring af vedtægter (antallet af medlemmer til bestyrelsen) Indkaldelse til periodisk syn senest den Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. SH97453, Entreprenørgården SV: Firmaarragement på køreteknisk Anlæg den 19/ Parallelvej 5A, 7000 Fredericia

18 44264 VS: Forslag til beskrivelse vedr. støj Parallelvej 5A, 7000 Fredericia vedr avanceret køreteknik og arrangement Parallelvej 5A, 7000 Fredericia Avanceret Køreteknik Parallelvej 5A, 7000 Fredericia VS: Arrangment på køreteknisk anlæg Parallelvej 5A, 7000 Fredericia arrangement den 19/ Parallelvej 5A, 7000 Fredericia Til Borgemesteren - manglende vedligeholdelse af grund Vera Hansine Juhl Ole Rømers Vej? - manglende vedligeholdelse af grund mod Poppelvænget Tak for svar Henvendelse om forklaring på ejerudgift og ejendomsvurdering en ejendom Hvorfor - spørgsmål Henvendelse om forklaring på ejerudgift og ejendomsvurdering en ejendom Anmeldelse af affræst beton Anmeldelse af byggeaffald fra Værftsvej 5B, 7000 Fredericia Hinrichs Møbelrestaurering frivillig aftale indgået juli Hinrichs Møbelstaurering Anmeldelse af sløjfning af tank/tankattest Kjeld Robenhagen Mosegårdsvej 43, 7000 Fredericia Servittut til godkendelse LIFA A/S Deklaration om spildevandstrykledning matr.nr.16c Henneberg Ladegård, Erritsø, matr.nr.19bg Erritsø By, Erritsø og matr.nr. 4s Stovstrup, Fredericia Jorder m.fl Servitut til underskrift Lifa A/S Deklaration om spildevandstrykledning matr.nr.16c Henneberg Ladegård, Erritsø, matr.nr.19bg Erritsø By, Erritsø og matr.nr. 4s Stovstrup, Fredericia Jorder m.fl Spildevand godkender indholdet Deklaration om spildevandstrykledning mm Adelvej - matr.nr. 5d, 5e Børup By, Taulov Servitut til underskrift LIFA A/S Deklaration om spildevandstrykledning mm Adelvej - matr.nr. 5d, 5e Børup By, Taulov Tennisklub.pdf Bøgeskovvej 37D, 7000 Fredericia Særnummer af Fagligt Nyt - Gode nyheder om "Søg Nyhedsbreve fra Udbetaling Dannmark 2015 Boligstøtte" Særnummer af Fagligt Nyt - Gode nyheder om "Søg Nyhedsbreve fra Udbetaling Dannmark 2015 Boligstøtte" Fagligt Nyt juni til udsendelse Nyhedsbreve fra Udbetaling Dannmark International Sygesikring - klar med selvbetjeingsløsninger Nyhedsbreve fra Udbetaling Dannmark 2015 på fremmedsprog.docx Skovbakken / Vestre Ringvej / støj Klage over støj fra Vestre Ringvej Revisionsberetninger 2014 byfornyelsesområdet Revisionsberetninger Revisionsberetninger 2014 Socialberetning bilag Revisionsberetninger Revisionsberetninger 2014 Socialberetning bilag Revisionsberetninger Revisionsberetninger 2014 Socialberetning Revisionsberetninger Revisionsberetninger 2014 hovedberetning Revisionsberetninger De underskrevne beretninger årsregnskab Revisionsberetninger Anmoder om erklæring EJENDOMSMÆGLERFIRMAET Smedegårdsvej 11, 7000 Fredericia LILIENHOFF A/S SV: Bænk ved FIC Kommunikationsvej - Ønske om opsætning af bænk Takstopkrævning for 2016 for behandling af klagesager Patientombuddet Takstopkrævning Fredericia Kommune - Patientombuddet Influenzavaccination 2015 Sundhedsstyrelsen Influenzavaccinationskampagne 2015

19 44546 Influenzavaccination 2015 Sundhedsstyrelsen Influenzavaccinationskampagne ansøgning vedrørende Metal festivalen d. 9. til 12. juli Midlertidigt arrangement, Ungdommens Hus, Norgesgade 46A Orientering om a-kassernes indberetninger til brug for evalueringen af forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forsøgsperiode til kan modtagere af dagpenge, efterløn og fleksydelse udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i ydelsen Tilladelse efter Jordforureningslovens 8 til nedrivning af Klippehagevej 22, 7000 Fredericia portnerbolig hos DONG Energy, Klippehagevej 22.pdf rydning af træer på Nørre allé Dennis Jeppesen Nørre Allé - fjernelse af ukrudt og bevoksning Renholdelse af gade Ulla Kjærgaard Prinsensgade 6A - ros for renholdelse / fjernelse af ukrudt Til Social- og Omsorgsudvalget - godkendelse af vedtægter for Pårørende rådet ved Center Kobbelgården. Center Aksel Krogsgaard Iversen Vedtægter Pårørenderådet for Kobbelgården/Ullerupdalvej/Hippocampus Ansøgning om tilladelse til offentligt arrangement Erik Grooss Råden over vejareal - motionsløb Fredericia/Randal Cannonball, BBR: Henvendelse stillet på BBR.dk Hjortevej 8, 7000 Fredericia VS: Autosvar:Ang. Indsigelse mod Moské på Korskærvej Indsigelse mod moské på Korskærvej VS: Ang. Indsigelse mod Moské på Korskærvej Indsigelse mod moské på Korskærvej Godkendelse af udstykning LIFA A/S Ansøgning om principgodkendelse til udstykning af matr.nr. 6bs Erritsø by, Erritsø - Erritsø Møllebanke Orientering om partnerskabsaftale om en fælles uddannelsesindsats og en styrket servicering af ledige medlemmer i FOAs A-kasse FOA - Fag og Arbejde Partnerskabsaftale mellem AOF Danmark og FOAs A-kasse - samarbejde om frivillige tilbud til FOAs medlemmer Plan Bülows Kaserne - koncert 26 august Midlertidigt arrangement, Bülows Kaserne, Øster Voldgade Trafiksikkerhedskampagne 2015 DONG ENERGY POWER A/S Trafiksikkerhedskampagne sammen med DONG Energy i Skærbæk området Afvisning Skade, Distrikt Erritsø/Taulov, , 41, ISAP Kontonummer Skade, Distrikt Erritsø/Taulov, , 41, ISAP Faktura Skade, Distrikt Erritsø/Taulov, , 41, ISAP Mail vedr. låsebevis og stelnummer Skade, Distrikt Erritsø/Taulov, , 41, ISAP Isap skadeanmeldelse Skade, Distrikt Erritsø/Taulov, , 41, ISAP Anmeldelse via mail Skade, Distrikt Erritsø/Taulov, , 41, ISAP Svar fra Lemminkäinen William Lubek Særtransport - Tage E. Nielsen - jour: OK fra rådighed og off. arr. Fredericia kommune, Trafik & Særtransport - Tage E. Nielsen - jour: Natur OK fra gravetilladelser Lasse Hasle Nørgaard Særtransport - Tage E. Nielsen - jour: Høring Politi Særtransport - Tage E. Nielsen - jour: VS: ansøgning om teltlejr Midlertidigt arrangement, Boldbanerne ved Bøgeskovhallen VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Parcelvej - Sti/beplantning mod Sønderparken SV: Udkast til 19 tilladelse til mellemdeponering af jord og skærver på areal ved Ny Snoghøj Landevej Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 19 til midlertidigt oplag af skærver/bagharp og jord på del af matr.nr. 7000ea, Erritsø By, Erritsø, beliggende ved Ny Snoghøj Landevej, 7000 Fredericia tilladelse til mellemdepot på navervej, 7000 Fredericia Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 19 til midlertidigt oplag af skærver/bagharp og jord på del af matr.nr. 7000ea, Erritsø By, Erritsø, beliggende ved Ny Snoghøj Landevej, 7000

20 Fredericia Udbetalingsbilag Skade 56, Duponts Gård, , Skadeanmeldelse Skade 56, Duponts Gård, , Ophængning af skilte Treldeparkens Grundejerforening - Nabo hjælp-skilt RE: Tillægsaftale Fredericia Kommune Tillægsaftale til Rotteweb - integration til Rottereden RotteWeb - Integration til Rottereden Tillægsaftale til Rotteweb - integration til Rottereden RE: RotteWeb - Integration til Rottereden - Mapping Tillægsaftale til Rotteweb - integration til Rottereden RotteWeb - Integration til Rottereden - Mapping Tillægsaftale til Rotteweb - integration til Rottereden RotteWeb - Integration til Rottereden Tillægsaftale til Rotteweb - integration til Rottereden Informationsbrev om den nye rottedatabase Tillægsaftale til Rotteweb - integration til Rottereden RotteWeb - Integration til Rottereden Tillægsaftale til Rotteweb - integration til Rottereden Beboere på OK-Centret Enghaven, Søvind - tilbagemelding frist Horsens kommune Opholdsbetaling for beboere på OK-Centret Enghaven - ændret procedure pr Indberetning af forventet regnskab frist Økonomi- og Indberetning af forventet regnskab 2015 Indenrigsministeriet Ansøgning til kommunen.pdf TGI skydning ventilationsanlæg Forespørgsel om udstykning af parcelhusgrunde fra Advokatfirmaet Viuff & Bilde Stoustrupvej 35, 7000 Fredericia ejendommen Stoustrupvej 35 Jørgensen VS: flere billeder Bundgårdsvej 32B, 7000 Fredericia VS: Billeder Bundgårdsvej 32B, 7000 Fredericia VS: Nordlig prik er den store båltønde Bundgårdsvej 32B, 7000 Fredericia Spørgsmål om stemmesøgning Spørgsmål om stemmesøgning på kommunens hjemmeside - forbedring af kontaktmulighed for ordblinde Information om BWT i følge aftale BWT henvendelse VS: Vedr. Leman - Dokumentation til brug for Nordensvej 17, 7000 Fredericia Ibrugtagningstilladelse Indberetning om skade på vejanlæg Sydøstjyllands Politi, Lokalpolitiet i Fredericia Indberetning om skade den på beskadiget lysstander til lysregulering, Norgesgade/Danmarksgade VS: Beredsskabsforvaltningen 2015 ansøgning vedrørende Midlertidigt arrangement, Boldbanerne ved Madsby Fredericia Heste & Kræmmermarked / certificering af telt / byggetilladelse Beredsskabsforvaltningen 2015 ansøgning vedrørende Midlertidigt arrangement, Boldbanerne ved Madsby Fredericia Heste & Kræmmermarked Bekræftelse på udbedring af kloak ENTREPRENØR JAN Snoghøjparken 14, 7000 Fredericia STERNDORFF Tilbud Dennis Niess Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg 33 Ved Sletteskovvej - et boligområde i Nr. Bjert plansystemdk Plan i PlansystemDK: Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 ved Sletteskovvej et boligområde i Nr. Bjert, Kolding Kommune Aktindsigtsanmodning Anette Hyre-Jensen Aktindsigt i borgervejlederens virke Vedr. Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde ved Vejlevej, lokalplan 336 Vejlevej, lokalplan SV: Areal ved regnvandsbassin Prinsessens Kvarter Overkørsel til regnvandsbassin på Prinsessens Kvarter VS: Fredericia/randdal cannonball Motionsløb, Cannonball Returnering af underskrevet aftale Fagligt Fælles Forbund Kolding Aftale med 3F A-kasse om tilrettelæggelse af det fælles

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

10-07-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II B mandag d. 13. juli 2015. Shell

10-07-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II B mandag d. 13. juli 2015. Shell Indgående post uge 28 ( 6. 10. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46017 G 94 - nyt vedr. Gymnastiksalen på Indre Ringvej 07-07-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på anmodning om aktindsigt vedr. udgifter til 330-2015-461029 borgmesterens kontor samt byrådsmedlemmers it 04-09-2015 Byrådssekretariatet Oplyses af afsender 330-2015-461081 indkaldelse til samtale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 52 ( 22. 26. december 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 89881 Status 22-12-2014 Trelde Næsvej 251, 7000 90029 Opfølgning på orienteringsbrev af 10.02.2014

Læs mere

RAFFINADERIET RAFFINADERIET RAFFINADERIET

RAFFINADERIET RAFFINADERIET RAFFINADERIET Indgående post uge 32 ( 3. 7. august 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 51246 SV: Sags id.: 12/25 05-08-2015 Bøgeskovvej 61, 7000 Fredericia 50858 Høring af nye arealer til

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen -

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen - Indgående post uge 23 ( 1. 5. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35808 Re: tilbagemelding vedr. til i EIC i næste sæson 03-06-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 25 ( 15. 19. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 40438 SV FOF: Skema varmtvandsbassin 2 halvår 2015.xlsx 17-06-2015 Fordeling af timer i vådområder

Læs mere

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager adt@klimahuse.com "Carsten Jeppesen" Dokumenttitel Annalyst 204-210 og 196-202 - Tætlav bolig bebyggelse - Afslutningen

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

Shell Raffinaderiet - A/S Dansk 11-08-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia A/S DANSK SHELL SHELL-

Shell Raffinaderiet - A/S Dansk 11-08-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia A/S DANSK SHELL SHELL- Indgående post uge 33 ( 10. 14. august 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 52874 VS EIC: Kontrakt for 2015-2016 11-08-2015 Halkontrakter 2015-2016 for de selvejende haller

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-02-2015 Udkast til plan for skiltning af National 1 som Eurovelo 12 cykelrute - 26243

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen BYSEKR VJBLK Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 216858 vedrørende ulovlig

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 15. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30240 Zederkof_ABA-rapport.pdf 11-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter 30124 Elbo Logistik-Partner

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 Åben postliste 27. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 27-11-2013

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 Åben postliste 10. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 10-09-2013 30-08-2013

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling anja.ougaard@uvm.dk Dokumenttitel Ansøgning til Leder af Inklusionsrådgivningen Anja Ougaard Sagsnr. 2011/20044 Dokumentnr.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 41 ( 7. 11. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68402 International Business College Fredericia_AVS-rapport.pdf 07-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-127362 Rykker fra værge til Statsforvaltningen 12-03-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger Orientering fra Glostrup Kommune om flytning på midlertidig 330-2015-127379 basis 12-03-2015 Center

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

330-2015-201897 330-2015-201853

330-2015-201897 330-2015-201853 330-2015-211791 svar til byggefirma 21-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-207096 Overdragelse 30. april 2015 kl. 11.00 21-04-2015 Center for Kommunale Ejendomme Nybolig Erhverv

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 36 ( 31. august 4. september 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57794 G 94 - ny ansøgning.xlsx 31-08-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Ejendommens administrator bestrider at tankanlægget 330-2015-215724 er utæt 24-04-2015 Center for Teknik og Miljø 12460007 Administration 2000 Ad v/jan Ge... 330-2015-213870 Ansøgning om tilladelse til

Læs mere

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 16-01-2015 Mette Juel Pedersen Dokumenttitel Info og program: Forskning i og praksisnær afdækning

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 9 ( 23. 27. februar ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 12697 Fredericia Bordtennisklub - Ansøgning om timer i sæson -2016 26-02- Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger 330-2015-112938 Svar vedr henvendelse i borgmesterens træffetid 05-03-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-111508 Afvikling indskudslån - fraflyttet, regning ult. marts 2015 05-03-2015 Center for Økonomi

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 Åben postliste 11. juni 2015 Teknik område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 11-06-2015 VS: vedr. entreprisenr. -

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 26. 30. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6742 SV: Tekst og ansøgningsskema til FK hjemmeside 29-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 19. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: tilsyn udført - - klager - 195972 lacm 2128 VS: 15 strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Åben postliste 26. september 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Projekt flytning

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 2 ( 5. 9. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 736 Klage vedr. deltagere ved tilsynsbesøg 06-01-2015 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet i

Læs mere

A/S DANSK SHELL SHELL- RAFFINADERIET

A/S DANSK SHELL SHELL- RAFFINADERIET Indgående post uge 19 ( 4. 8. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28738 SV: Skemalægning 05-05-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 28691 vedligehold

Læs mere

Postliste for Struer Kommune

Postliste for Struer Kommune Side 1 af 6 Postliste for Struer Kommune Registreringsdato Sagsnummer / Dokumentnavn Afsender 30-03-2015 30-03-2015 30-03-2015 02.34.02-P19-257-14 Rønhegnet 9 -svar vedr. partshøring byggesag Rønhegnet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 33 ( 11. 15. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 56174 michael steenholdt - Torvegade - 13-31 aug 2014 12-08-2014 Diverse parkeringstilladelser 2014

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 Åben postliste 3. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 03-02-2015 koteplan

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05.

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05. Indgående post uge 19 ( 6. 10. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30769 DS SmithPackaging_Fejl og mangler udbedret.pdf 06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 30768

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-28592 Anmodning om bekræftelse på modtagelse af bemærkninger 17-01-2015 Center for Plan og Byg Borger 330-2015-29113 Tegninger 17-01-2015 Center

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 15. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: Opfølgning vedr. parkering- og trafik kommunikation - - 101275 mome 9308 Re: Opfølgning

Læs mere

Indgående post uge 17 ( 20. 24. april 2015 )

Indgående post uge 17 ( 20. 24. april 2015 ) Indgående post uge 17 ( 20. 24. april 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 24981 Ny dato for dialog- og timefordelingsmøde 20-04-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Brandlundparken Dokumentdato 15-06-2010 Procedure for telefonbetjening Dokumenttitel Procedure for telefonbetjening Sagsnr. 2008/46288 Dokumentnr.

Læs mere

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015-

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015- 12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 12813 Anmodning om aktindsigt fra Jyllands- Posten i sponsorstøtte til idrætsklubber 76494 SEKR DFCSA - Christine S 434 434

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-20448 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og... 13-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-19801 Rekvirering af håndværker 13-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-19728

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 25. 29. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 81046 Fredericia Teater_ABA-rapport.pdf 28-11-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 81045 Domus

Læs mere

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager AGJ Pitzner A/S;Kragelundvej 15;4180 Sorø;Att: Claus Løgager Dokumenttitel Borupvej 16, Brande - Opstilling af omklædningscontainer - Byggetilladelse

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 21 ( 18. 22. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 31381 SV: Møde om Aktiv Tirsdag og skolernes brug af EIC 18-05-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid CN=Allan Andersen/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande Dokumenttitel Børnekarneval Sagsnr. 2012/12368 Dokumentnr. 2012/12368 003 Journalnummer

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 18 ( 28. april 2. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 29799 SV: Tilbagemelding vedr. timer i svømmeområder næste sæson 01-05-2014 Fordeling af timer

Læs mere

Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 )

Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 ) Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 41879 Blok 12, Sønderparken, Fredericia, matr.nr. 316i, Fredericia 23-06-2014 Søndermarksvej 24, 7000

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 36 ( 1. 5. september 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60469 Rykker for svar på ansøgning, Halfordeling, EGIF Tennis Gunnar Ravn 01-09-2014 Fordeling af

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 Åben postliste 25/08-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 25-08-2015 SV:

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 16. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33684 AMO - rykker vedr. Tider 15-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 33682 SV: Aftale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

15-02-2013 Indre Ringvej til Egumvej fjernvarme DANSK FJERNVARMES

15-02-2013 Indre Ringvej til Egumvej fjernvarme DANSK FJERNVARMES Indgående post uge 7 ( 11. 15. Februar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 10702 Othello_AVS-rapport.pdf 11-02-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 10703 Othello_ABA-rapport.pdf

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Dokumentdato 19-10-2012 Jane Friis Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Åben postliste 5.november 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Datatilsynets brev af dags dato - - 192680 loro 11992

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- Vielse i andre kommuner - beslutning om generelt at kunne 779-- BYSEKR VJBRTS Assens Kommune 264297 foretage vielser

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning Side 1 af 5 Åben postliste: Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 3 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 4 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø Postliste den 2. juli 2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Klipning af hæk 95262 ance 85 Vedr klagesag - støj 95248 rami 748 Re: Støj - 95246 rami 6322 Re: Støj

Læs mere

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-228754 Anmoder om status 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-226613 Øsnker status i sagen 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-232623 Ansøgning. Planlovdispensation

Læs mere

Journalnummer 16.00A Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Sundheds- og Omsorgsområde Dokumentdato 01-05-2013 Margit Damholt Jensen/Sundhed-Omsorg/Ikast-Brande Dokumenttitel Vs: Region Midtjyllands udkast

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere