2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi"

Transkript

1 2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi August 2014 Maj 2006 Specialistuddannelse for psykologer, læger, psykiatere og andre akademikere, der arbejder med samtaler og/eller terapi. Uddannelsen kombinerer: 1. Det fænomenologisk eksistentielle, der er rammen omkring hele uddannelsen, 2. Narrative arbejdsmetoder 3. Samt Milton H. Ericksons fænomenologiske metode med brug af storytelling og trancearbejde. Undervisere: Lotte Lykke Frederiksen, specialist i psykoterapi * (*der er indgivet ansøgning) Lotte Lykke Frederiksen er uddannet psykolog og tidligere cand.mag. fra Københavns Universitet i 1985, og har 25 års undervisningserfaring, senest som underviser og foredragsholder på uddannelser og i psykologiske selskaber. Lotte Lykke Frederiksen har arbejdet fænomenologisk og eksistentielt siden 2003, hvor hun startede sin eksistentielle terapeutiske praksis i Kræftens Bekæmpelse i Hillerød. Siden har den fænomenologiske holdning og den eksistentielle tænkning holdt ved, mens storytelling og trancearbejde har holdt sit indtog. Som selvstændig praktiserende psykolog har Lotte Lykke Frederiksen i 7 år arbejdet intensivt med storytelling overfor klienter med angst, depression, stress og traumer. Samtidigt har hun taget en narrativ efteruddannelse som specialist i psykoterapi, og udvælger herfra de metoder, der er i overensstemmelse med det fænomenologiske og eksistentielle og tilpasser det til en kreativ og legende terapi med stor inspiration fra Milton H. Erickson. Lotte Lykke Frederiksen har fokus på klientens sprog, kroppens betydning, metaforer og anvendelse af historier. Hun anvender klassiske historier, som fx Grimms eventyr, selvbiografiske historier, anekdoter og ikke mindst egne historier, der skræddersyes til klienterne. Lotte Lykke Frederiksen har skrevet bogen Helende Historier(2013) Forlaget Frydenlund. Bogen giver et indblik i fænomenologiske og eksistentielle metoder i terapi via en række cases. Grethe Bruun, specialist og supervisor i psykoterapi og i børnepsykologi Grethe Bruun er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet i Senere specialist og supervisor i psykoterapi og i børnepsykologi. Hun arbejder i Psykologgruppen-Næstved, hvor hendes hovedopgaver er supervision, storytelling og ericksoniansk hypnose. Grethe Bruun arbejder desuden med terapi og med coaching af ledere og underviser på Dansk Selskab for Hypnoses et årige

2 efteruddannelse, bliver også brugt som underviser i Selskab for supervision og Selskab for hypnose. Hun underviser desuden i DP s efteruddannelse med det årlige kursus: Supervisortræning træd i karakter som supervisor. Desuden arrangerer Grethe Bruun selv kurser for psykologer i terapi og i supervision. Hun har flere fortløbende efteruddannelses grupper i supervision- storytelling og hypnose, hvor der også udvikles arbejdsmetoder, som har dannet grundlag for supervisionskapitlerne i de to bøger Storytelling i terapi og i supervision (2009) Dansk psykologisk Forlag og sammen med Per Nilsson Hypnose i terapi og i supervision(2012) Dansk Psykologisk Forlag. Grethe arbejder ud fra en fænomenologisk tilgang med terapi og supervision med mange inspirationskilder. Indhold I specialistuddannelsen i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi vil der blive arbejdet intensivt med den eksistentielle terapis grundbegreber og metoder med udgangspunkt i den eksistentielle filosofi og fænomenologi. Uddannelsen vil endvidere fokusere på træning i at praktisere eksistentiel ericksoniansk terapi med inddragelse af narrative metoder, somatiske metoder, storytelling og trancearbejde. De forskellige teoretiske og metodiske aspekter vil blive sat i relation klientarbejde med enkeltpersoner, med grupper og med supervision. Alle deltagere vil arbejde foran de øvrige deltagere og modtage livesupervision. 1. år 1.året introducerer vi den eksistentielle tænkning og den ericksonianske metode, som knytter godt an til et eksistentielt fokus i terapien. Der vil være fokus på at træne og udvikle deltagernes psykoterapeutiske færdigheder gennem teorigennemgang, øvelser, demonstrationer og supervision med inddragelse af live klientarbejde. Der vil blive arbejdet med det eksistentielle møde med klienten, med sprogets betydning i terapien og på anvendelsen af fortællinger i terapi. I træningen vil indgå et løbende fokus på den eksistentielle terapeuts etik og forvaltningen af den relationelle magt i terapien. 2. år 2. året bidrager til en fordybelse i de eksistentielle temaer og forståelser af selvet og et udvidet fokus på den enkeltes professionelle og personlige udvikling. I forbindelse med diskussionerne af de eksistentielle temaer vil der blive lagt op til selv-refleksion over eget eksistentielt ståsted både som terapeut og som menneske. Året vil indeholde live-klientsamtaler og/eller fremvisning af DVD, og der vil være fokus op arbejde med gruppeterapi og med supervision, desuden på supervision af supervision. Endvidere vil vi beskæftige os med skriftlighed og professionel praksis.

3 Semesterplan 1. semester - efterår 2014 Introduktion til eksistentiel ericksoniansk psykoterapi Første semester har fokus på mødet med klienten. Både det eksistentielle møde, de særlige øjeblikke og terapeutens øre for klientens sprog, metaforer og fortællinger. Den eksistentielle tilgang og ericksoniansk terapi introduceres gennem vores møde med hinanden med inddragelse af små historier, arbejde med ydre og indre billeder og det som i øvrigt opstår i mødet. 1.1 Introduktion til eksistentiel ericksoniansk terapi Dato: august 2014 kl og dato Sted: Danhostel Århus, Marienlundvej 10, 8240 Risskov Undervisere: Grethe Bruun og Lotte Lykke Frederiksen Denne første mødegang vil vi fokusere på det eksistentielle møde. Vi vil introducere den eksistentielle terapeuts arbejdsmåde med fokus på ligeværdig dialog, empati og accept. Vi vil kort præsentere de store tilværelsesspørgsmål og eksistentielle vilkår, der er fælles for alle mennesker og samtidig dynamiske størrelser i individet. Vi vil introducere den ericksonianske terapi på en legende og kreativ måde med brug af metaforer, billeder og historier. Endelig vil vi sammen reflektere over det eksistentielle møde mellem deltagerne, og mellem underviserne og deltagerne. Bruun, Grethe (2009):Storytelling I terapi og supervision, Dansk Psykologisk Forlag, Kapitel 2 Mødet i samtalen, s (12 sider), Kapitel 4 Inspiration fra Milton H. Erickson til Storytelling, s (9 sider) Jacobsen, Bo (2009): Livets dilemmaer en bog om eksistentiel psykologi, Hans Reitzel, kapitel 1. Hvad er eksistentiel psykologi? s (29 sider) John Smidt Thomsen, Indledning til den danske udgave af Emmy van Deurzen- Smith(2010):Eksistentiel samtale og terapi, Hans Reitzel, s. 7-25(19 sider) Short, D; Erickson, BA; Erickson-Klein, R.(2005): Hope & Resiliency. Understanding the Psychotherapeutic Strategies of Milton H. Erickson, Crown House Publishing, Part I: Foundation of Healing and Health, s (32 sider). Freedman, Jill & Combs, Gene (1996) Narrative Therapy. The Social Construction of Preferred Realities W.W. Norton & Company: New York, kapitel 1 Shifting Paradigms: From systems to stories, s. 1-18(18 sider) Ialt 119 sider 1.2 Den fænomenologiske holdning og den eksistentielle terapeuts etik Dato: september 2014 kl og dato Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Underviser: Lotte Lykke Frederiksen Denne anden mødegang beskæftiger sig med den fænomenologiske holdning i terapien. Vi arbejder med egne fænomenologiske oplevelser og erfaringer, og undersøger sammen, hvad der karakteriserer det fænomenologiske møde. Den fænomenologiske holdning i det terapeutiske arbejde trænes gennem teori og praktiske øvelser. Der fokuseres på den eksistentielle terapeuts etik, herunder forvaltningen af den relationelle magt, som altid er til stede og i bevægelse i det terapeutiske rum. Vi beskæftiger os med terapeutiske

4 kompetencer, såsom at møde klienten i øjenhøjde og skabe et genuint møde, samt skærpe terapeutens bevidsthed om den eksistentielle etiske fordring i forhold til at positionere sig i det terapeutiske rum. Vi vil skabe en øget bevidsthed om fænomenologisk eksistentiel metode gennem træning af Spinellis grundregler for, hvordan man kan udforske en klients livsverden. Det drejer sig om parentesreglen(sæt din egen forventning og forståelse i parentes), beskrivelsesreglen (bed om jordnære beskrivelser frem for forklaringer) og ligeværdighedsreglen(lad forskellige elementer i klientens historie få ligeværdig vægt indtil der tegner sig et mønster af sig selv). Cooper, Mick(2011): Eksistentielle terapier, Dansk Psykologisk Forlag, kapitel 1 De eksistentielle terapiformers frodige collage, s (7 sider) Frederiksen, Lotte Lykke (2013): Helende Historier, Frydenlund, kapitel 1 Det fænomenologiske møde, s (24 sider) van Deurzen-Smith, Emmy (2010):Eksistentiel samtale og terapi, Hans Reitzel, kapitel 1 Mål og rammer, s (40 sider) Spinelli, E. (2008): Eksistentiel psykoterapi i praksis, Hans Reitzel, Fase 1: Fælles skabelse af terapi verdenen, s (69 sider) I alt 140 sider 1.3 Særlige øjeblikke og eksternaliserende samtaler Dato: oktober 2014 kl og dato Sted: Danhostel Århus, Marienlundvej 10, 8240 Risskov Underviser: Grethe Bruun Terapeuten har et særligt fokus på afgørende øjeblikke i terapisamtalen og i livet. Øjeblikke hvor der lægges op til nye valg. Øjeblikke hvor der tages en beslutning, som ofte holder et helt liv. Vi vil træne i at mærke og fordybe de afgørende øjeblikke, hvor tingene falder på plads, eller hvor der er en uventet åbning, måske en start på en ny livsfortælling, en ny storyline. Vi vil træne i at fordybe via nærværende opmærksomhed, at være med den anden og have modet til at stoppe op. Terapi handler bl.a. om at udfordre fastlåste forestillinger, udfordre sprækker, så muligheden for nye spørgsmål kan opstå, som kan hjælpe klienten med at genopdage og genforbinde sig med gemte og glemte resurser og færdigheder. Vi vil endvidere fokusere på begrebet og arbejdsmetoden eksternalisering, som placerer problemet udenfor klienten. Eksternalisering sætter fokus på klientens relation til problemet, hvilket giver mulighed, for at opdage valgmuligheder i forhold til problemet. Hansen, Karsten Borg (2011): Den ligeværdige dialog psykoterapi på eksistensfilosofisk grundlag, Dansk Psykologisk Forlag, kapitel 7, Den terapeutiske udveksling og dialog (17s.) og Den eksistentielle terapeuts særlige kompetencer(11s,), (28 sider) Morgan, Alice.(2005):Narrative samtaler, Gyldendal Akademisk, kapitel 3 Eksternaliserende samtaler: Navngivning af problemet, s (18 sider) Toustrup, Jørn (2006): Autentisk nærvær i psykoterapi og i livet, Dansk psykologisk forlag kap. 5 Tilstandsdifferentieret psykoterapi (30 sider) White, Michael (2007): Kort over narrative landskaber, Hans Reitzel, kapitel 1 Eksternaliserende samtaler, 29-76(48 sider), kapitel 5 Samtaler der fokuserer på unikke hændelser, s (38 sider) I alt 127 sider

5 1.4 Sprogets betydning i terapi at blive set og hørt på egne præmisser Dato: november 2014 kl og dato Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Underviser: Lotte Lykke Frederiksen Denne fjerde mødegang vil have fokus på klientens og terapeutens sprogbrug.vi vil træne den terapeutiske evne til med hele nervesystemet at lytte til og fange klientens særlige sprogblomster, metaforer og i det hele taget klientens måde at præsentere sin fortælling på. Gennem øvelser vil der blive trænet i at lægge mærke til betydningsfulde formuleringer og arbejde med de forskellige måder terapeuten kan give klienten hans eller hendes formuleringer tilbage på. Relevante ericksonianske og narrative metoder introduceres, med særligt fokus på den narrative metode bevidning, som handler om at blive set og hørt på sine egne præmisser. Bevidning kan støtte og berige samtaler og også fungere som alternativ meningsdannelse og medskaber af klientens fortællinger. Saxtorph, Anne (2010): Bevidning i anvendelse hvordan praktisere og styre et bevidnende team Fokus på familien, s , Universitetsforlaget ( 21 sider) van Deurzen-Smith, Emmy (2010):Eksistentiel samtale og terapi Hans Reitzel, kapitel 4 At tage bestik, s (42 sider) I alt 63 sider 2. semester. forår 2015 At anvende fortællinger og historier i terapi I andet semester fokuser vi på anvendelsen af fortællinger og historier i terapi. Vi beskæftiger os både med klientens egne fortællinger, narrativer og med brugen af historier og metaforer som det fælles tredje i terapi. Vi samler råmateriale til at finde eller skabe historier gennem interview med klienten og ser på samspillet mellem klientens egen selvfortælling og den historie, som terapeuten eller teamet i en gruppe kan levere. 2.1 Livshistoriske fortællinger som en eksistentiel mulighed Dato: januar 2015 kl og dato Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Underviser: Grethe Bruun og Lotte Lykke Frederiksen Denne mødegang inviterer klientens livshistoriske fortællinger frem, finder øjeblikke, vendepunkter og nye mulighedsrum. At fortælle sig er et eksistentielt udtryk for vigtigheden af, at livshistoriske fortællinger kommer indefra, og at klienten får en hjælp til at være med det, som er på hjerte, som er meningsfuldt for den enkelte. At fortælle i en relation med en nærværende anden, her terapeuten, har ofte en helende virkning. Desuden hører klienten sin egen, måske mere sammenhængende beretning, og det producerer ofte nye forbindelser, eller ansatser til nye fortællinger. Bro, Vigga (1996): Orkanens øje en bog om folkelig historiefortælling og dens sceniske fremstilling, Forlaget Drama. Fortællerens univers (22 sider)

6 Bruun, Grethe & Nilsson, Per (2012): Hypnose i terapi og supervision, Dansk Psykologisk Forlag, kapitel 3, Det indre kors mange stemmer, s (11sider) Gústafsson, Jónas (2003): Kap. 4. Hvad er en livshistorie, og hvordan virker den i forskellige sammenhænge(s ) i Gústafsson, Jónas & Ramian, Knud: Livshistorien en vej til det menneskelige. Metodeudvikling, Systime Academic ( I alt 58 sider 2.2 Historier som det fælles tredje i terapi Dato: 5-6.marts 2015 kl og dato Sted: Danhostel Århus, Marienlundvej 10, 8240 Risskov Underviser: Grethe Bruun Denne mødegang vil vi introducere historiefortælling som et supplement til terapiens dialog. I eksistentiel ericksoniansk terapi kan vi hjælpe klienten med at kaste lys over værdier og idealer gennem historier som det fælles tredje. Vi ser på, hvordan terapeut og klient med historierne som det fælles tredje kan adressere andre valgmuligheder og hjælpe klienten med at afdække, hvad der er værdifuldt og meningsfuldt for vedkommende. Historiefortælling er en særegen menneskelig udtryksform. I historier samler og formidler vi viden videre. Historier anvendt i terapi kan være analogier til klientens situation eller indirekte ideer om andre valg og muligheder. Vi træner i at finde, skabe og fortælle skræddersyede historier. Bruner, Jerome (2004): At fortælle historier i juraen, i litteraturen og i livet Alinea, kapitel 4 Hvorfor fortællinger, s (28 sider) Bruun, Grethe (2009): Storytelling i terapi og i supervision, Dansk Psykologisk Forlag, kapitel 9 Eksternalisering som det fælles tredje i terapi og supervision, s (12 sider) Frederiksen, Lotte Lykke (2013): Helende historier, Frydenlund, kap. 4. Historier som en hjælpende hånd (12sider) I alt 52 sider 2.3 Kroppens fortælling i terapi Dato: april 2015 kl og dato Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Underviser: Lotte Lykke Frederiksen Vi vil på denne mødegang have fokus på kroppens fortælling med udgangspunkt i Emmy Van Deurzen-Smiths beskrivelse af den personlige livsverden, i særlig grad begrebet ''naturverden'(umwelt), der refererer til klientens fysiske sanseoplevelser og oplevelser af eget kropsbillede, der kan bruges dynamisk i terapien. Som en optakt til arbejdet med traumer vil vi introducere metoder til at bearbejde de sanseindtryk, som ofte har brændt sig fast i hukommelsen i forbindelse med traumatiske hændelse. Vi vil introducere Peter Levines metode Somatic Experience (SE). SE er en terapeutisk metode, der fokuserer på at afhjælpe og opløse symptomer på PTSD eller andre stress- eller traumetilstande ved at arbejde detaljeret med klientens somatiske oplevelser. van Deurzen-Smith, Emmy (2010):Eksistentiel samtale og terapi, Hans Reitzel, kapitel 3 Klarlæggelse af den personlige livsverden, s (39 sider)

7 McNeilly, Rob (1998): Formal Hypnosis Listening for a Resource Theme and Integrating it in an Ericksonian Hypnosis Session Uddelt på et kursus (16 sider) Levine, P.(2001): Væk tigeren, København: Borgen, del 1, Kroppen som helbreder, s (41 sider) og kapitel 13 Gentagelsens skema og 14 Forvandling, (41 sider) I alt 96 sider 2.4 Traumefortællinger og ny identitetsdannelse - dannelse af ny livskraft Dato: maj 2015 kl Gæstelærer: Lars J. Sørensen Sted: Danhostel Århus, Marienlundvej 10, 8240 Risskov Kursusledere: Grethe Bruun og Lotte Lykke Frederiksen Dato Underviser: Grethe Bruun Lars J. Sørensen vil på denne mødegang fortælle om sit arbejde med traumer på et eksistentielt fænomenologisk grundlag ud fra sin bog Smertegrænsen (2005). Gæsteunderviser, Lars J. Sørensen, skriver: Vi bliver ikke psykisk syge, fordi vi får en psykisk sygdom. Vi bliver psykisk syge, fordi vi lider psykisk, når noget voldsomt og tilsyneladende meningsløst overgår os. Når vold, misbrug og terror bliver umenneskelige betingelser for tilværelsen, må vi reagere på det. Hvis ressourcerne til at reagere ikke er til stede i personen selv eller i vedkommendes netværk, bliver traumatiseringen en kendsgerning. Samtidig gør det ondt at se sammenhængen mellem traume og psykisk sygdom, så både de, der lider, og de, der forsøger at afhjælpe lidelsen, kan meget let komme til at indgå en tavs sammensværgelse om ikke yderligere at bidrage til lidelsen ved at fortælle om den. Det er ingen skam at have en psykisk sygdom, men det er skamfuldt at blive sygeliggjort, og skammeligt, hvis man kun ser sygdommen for at undgå at se den egentlige smerte. På andendagen vil vi introducere traumefortællingens omdannelse til nye fortællinger og ny identitetsdannelse, og arbejdet med traumebearbejdning og traumereparation. Sørensen, L (2005): Smertegrænsen, Dansk Psykologisk forlag, kap. 3 Chokket s (39 sider) kap. 4. Traumet s (25sider) White, Michael (2008): At arbejde med mennesker, om lider under konsekvenserne af multiple traumer, kap. 2 i Denborough, David Traumer narrativ behandling af traumatiske oplevelser s (54 sider) I alt 118 sider 3. semester efterår 2015 Eksistentielle grundtemaer i psykoterapi I tredje semester tager vi fat på eksistentielle grundtemaer. Forskellige eksistentielle tænkere lægger vægt på forskellige grundtemaer, men angst og meningsløshed går igen hos mange. Vi introducerer Victor Frankls logoterapi, der tillægger mening stor betydning, ligesom vi vil introducere den danske filosof Søren Kierkegaard og den amerikanske terapeut Irvin Yalom, der begge på hver deres måde lægger vægt på angsten som katalysator for forandring. Traumatiserede mennesker kan opleve stor skam. I dette semester vil der også være fokus på behandling af skam i et eksistentielt perspektiv, ligesom selvdannelse ved hjælp af temaer som valg og ansvar, vil komme i fokus.

8 3.1 Mening som drivkraft Dato: august 2015 kl og dato Sted: Danhostel Århus, Marienlundvej 10, 8240 Risskov Undervisere: Grethe Bruun og Lotte Lykke Frederiksen Vi vil på denne mødegang have fokus på hvordan frustrationer, tomhedsfølelser og depressive tilstande kan ses som et udtryk for manglende mening med livet. Victor Frankls logoterapi gennemgås med øvelser og demonstration af teknikker som 'paradoksal intervention', der er en opfordring til at nærme sig det, man er allermest bange for og 'dereflektion', hvor terapeuten hjælper klienten til at rette sit fokus mindre på sig selv og sin egen oplevede utilstrækkelighed og mere ud i verden. Vi vil endvidere inddrage sprogforskeren og socialkonstruktivisten Jerome Bruner, fordi han ser sproget som et redskab til at forhandle mening, både på individ, gruppe og kulturniveau. Frankl, Viktor(1993) Psykologi og eksistens, Gyldendal, anden del, s (38 sider) Bruner, Jerome (1999) Mening i Handling, Forlaget Klim, kapitel 3 Ind i meningen, s (25 sider) Bruner, Jerome (2004): At fortælle historier i juraen, i litteraturen og i livet, Alinea, kapitel 3, Den narrative dannelse af selvet, s (29 sider) I alt 92 sider 3.2 Skam- den skjulte smerte Dato: september 2015 kl og dato Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Gæsteunderviser: Lars J. Sørensen Underviser: Grethe Bruun Gæsteunderviser, Lars J. Sørensen, skriver: Skam er knyttet til selvet og vedrører den enkeltes selvforståelse, som er opstået som ens egen, yderst personlige udgave af en subtil neuroaffektiv interaktion, skabt af kærligheden til livet og samspillet med forældrene. Vi har alle en medfødt skam i form af følsomme sansninger af verden, der beskytter vores inderste sårbarhed og registrerer enhver form for forkerthed. Skam hører således lige så meget hjemme i nervesystemets og kroppens beredskab som i personens sociale forståelse. Bliver der taget ordentligt vare på denne følsomhed, er den med til at skabe vores menneskelighed. Skam handler ikke om det, man har gjort, men om den man er. Skam opstår, når man ikke bliver set, som den, man er, og når man bliver behandlet forkert og spejlet forkert tilbage. At føle sig set og føle sig mødt i sin selvforståelse er en kærlighedsbekræftelse. Alene berørtheden ved at føle sig set bringer kærlighed ind i det fælles rum, og for mange vil det tillige føles som en bekræftelse på kærlighedens eksistens. Forkrøbles vores selvforståelse, er det et sjælemord, der alt for let kan føre til vold og overgreb og i værste fald til mord eller selvmord. På andendagen vil vi arbejde med at italesætte skammen og møde den med nærværende opmærksomhed og bevidning. Kjellkvist, Else-Britt (1996): Rødt og hvidt om skam og skamløshed, Gyldendal, kap 1 Skammen over ikke at have været elsket, s (33 s) Sørensen, Lars (2013): Skam Sjælemord, Hans Reitzel, s (65 s) I alt 98 sider

9 3.3 Angst et livsvilkår Dato: oktober 2015 kl og dato Sted: Danhostel Århus, Marienlundvej 10, 8240 Risskov Underviser: Lotte Lykke Frederiksen Vi vil på denne mødegang have fokus på den sindsstemning, der har den nok mest centrale placering i den eksistentialistiske filosofi, nemlig angsten. Søren Kierkegaard pegede allerede i 1844 i sin bog med titlen "Begrebet Angest" på, hvordan et menneskes bevidsthed om at have frihed til at vælge, fører til angst. Vi vil med Emmy Van Deurzen diskutere angst som en kraft, man kan konfrontere sig med og nyttiggøre. Som terapeut kan man hjælpe klienterne til konstruktivt at forlige sig med angsten. Vi vil også inddrage Irvin D. Yalom, der pointerer betydningen af at arbejde med bevidstheden om døden og bruge den som en katalysator for ændring. Cooper, Mick (2003): Eksistentielle terapier, kap. 5 Den amerikanske eksistentielle humanistiske tilgang s (41 sider) Dansk Psykologisk Forlag Jacobsen, Bo (2009): Livets dilemmaer en bog om eksistentiel psykologi, Hans Reitzel, kapitel 5 Dødsangst og livsengagement, s (28 sider) Yalom, Irvin D. (2001):Eksistentiel Psykoterapi, Hans Reitzel, kapitel 2.Liv, død og angst, s (48 sider) I alt 117 sider 3.4 Valg og ansvar for egen udvikling Dato: november 2015 kl og dato Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Underviser: Lotte Lykke Frederiksen Denne mødegang vil have fokus på eksistentielle og narrative selvteorier. En klassisk eksistentiel forståelse af selvet er, at selvet opstår som følge af de valg og beslutninger man træffer. Som Bo Jakobsen formulerer det: "Selvet foreligger ikke færdigt på et tidligt tidspunkt af udviklingen. Hvad der foreligger, er et felt af muligheder."(2009, s.168). Vi vil opridse forskellige eksistentielle tilgange til valg og frihed og skabe mulighed for træning i, hvordan man som terapeut kan hjælpe et menneske til i højere grad at blive herre over sit eget liv. Gennem samtale, billeder, fortællinger og visualiseringer er det muligt at gøre forskelligartede erindringer tilgængelige, herunder barndomserindringer, som klienten måske ikke har tillagt så stor vægt. Som terapeut kan man invitere flere erindringer frem og dermed hjælpe klienten til at udvikle og udvide sin selvopfattelse. Jacobsen, Bo (2009): Livets dilemmaer en bog om eksistentiel psykologi, Hans Reitzel, kapitel 5 Valgfrihed og livsforpligtelser, s (33 sider) van Deurzen-Smith, Emmy (2010):Eksistentiel samtale og terapi, Hans Reitzel, kapitel 4 At komme til rette med tilværelse, s (58 sider) Yalom, I. D. (2001): Eksistentiel Psykoterapi, Hans Reitzel, en del af kapitel 7, Beslutning valg mm., s (35 sider) I alt 126 sider

10 4. semester. foråret 2016 Supervision, skriftlighed og afslutninger Fjerde semester beskæftiger sig med supervision eksistentiel og ericksoniansk supervision såvel individuel supervision som gruppesupervision. Vi vil arbejde med etablering af supervisionsrummet organisatorisk, relationelt og eksistentielt. Skriftlighed vil komme i fokus, da mange psykologer som en del af deres arbejde skal lave udtalelser, vurderinger og undersøgelser.. Desuden vil vi have fokus på afskedens eksistentielle betydning, og på afslutningers åbning af nye veje, valg og muligheder. 4.1 Eksistentiel ericksoniansk supervision Dato: januar 2016 kl og dato Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Underviser: Grethe Bruun og Lotte Lykke Frederiksen I supervisionsrummet undersøger supervisanden og supervisor de fortællinger, som supervisanden bringer frem, og leder efter de øjeblikke, som giver mening for supervisanden. Supervisionsrummet er et særligt samtalerum, hvor supervisanden drøfter faglige problemstillinger fra sit arbejde med klienter eller supervisander med supervisor. Supervisanden kan også vælge at tale om sine egne reaktioner i arbejdet. Fokus i supervisionsrummet er på supervisionsmaterialet, nemlig processen med klienterne eller supervisanderne, såvel som på supervisandens faglige og personlige udvikling i arbejdet, professionsidentiteten. Vi vil træne i, hvordan man som supervisor kan udvise en fænomenologisk holdning, hvor man sætter sin egen forståelse i parentes og lader de mange lag i supervisandens fortælling få vægt. Eide, Solveig Botnen m.fl. (2009): Til den andens bedste - om vejledningens etik, Dansk Psykologisk Forlag, kap. 5 Mellem engagement og varsomhed om vejledningens grænseproblematik, s (24s.) Bruun, Grethe: Hand outs og modeller fra GB s undervisning i Dansk Psykologforening fra Supervisoruddannelsen Træd i karakter som supervisor (15 s). Strøier, Vibe (2008) Supervision og eksistentiel psykologi i Jakob Hassig Pedersen: Perspektiver på supervision Dansk psykologisk forlag s (30 sider) Van Deurzen, Emmy & Sarah Young (2011): Eksistentielle perspektiver på supervision, Dansk Psykologisk Forlag, Kap. 1 Scenen sættes: den eksistentielle supervisions filosofiske parametre (24s.), Kap. 7 Den eksistentielle supervisions mål: sandheden som vej viser, (22s.) I alt sider 115 sider

11 4.2 Eksistentialistisk og ericksoniansk gruppesupervsion Dato: marts 2016 kl og dato Sted: Danhostel Århus, Marienlundvej 10, 8240 Risskov Underviser: Grethe Bruun Gruppesupervision med særlig vægt på gruppens resonans i forhold til supervisandens fortælling. Vi arbejder med forskellig brug af teamet i supervision, fx ekkodalen, som er en tekstnær resonans fra teammedlemmerne. Eksistentiel bevidning med fokus på sharing, hvor teammedlemmerne deler deres egne personligt, faglige oplevelser og eksistentielle dilemmaer. Gruppesupervision med brug af storytelling fra teamet. Bruun, Grethe (2009): Storytelling i terapi og i supervision Dansk Psykologisk Forlag kap om supervision, s (59s.) Bruun, Grethe og Nilsson, Per (2013): Hypnose i terapi og supervision, Dansk Psykologisk Forlag - kap om supervision, s (58s.) Wengel, Henrik (2005): Supervision i grupper rejsen til og fra problemet, Dansk Psykologisk forlag, kap. 6 s , (12s.) I alt 129 sider 4.3 Skriftlige og mundtlige dilemmaer at skabe en professionel eksistentiel praksis Dato: april 2016 kl og dato Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Underviser: Grethe Bruun og Lotte Frederiksen Der kan være flere dilemmaer omkring udarbejdelsen af udredninger til fx myndigheder og forsikringsselskaber, idet der kan opstå en række interessekonflikter mellem klientens interesser og modtagerens interesser. Der er endvidere det dilemma, at man som psykolog kan føle at en særlig form for diskurs giver størst troværdighed, men at denne måske ikke opleves som værende i tråd med en eksistentiel respektfuld og fremstilling af klienten. Der vil også være fokus på skriftlighed og terapi, og hvordan fremstillingen af klienten i fx ansøgningen om flere timer spiller ind i den videre terapi. Sammen vil vi reflektere over, hvordan disse dilemmaer kan imødegås af psykologen samtidigt med at denne bestrider en professionel praksis på området. Hertz, Søren (2010): There is a Crack in everything, that is how the Light get in (dansk) i Brinkmann, Svend (red.): Det diagnosticerede liv Klim s (20 sider) Kaaber, Anne og Westmark, Thilde: Narrative perspektiver på skriftlige dokumenter, i A. Holmgren (red.) Fra terapi til pædagogik, Hans Reitzel, kapitel 9, s (23 sider) Rasmussen, Svend Aage (2003): Det fjendtlige sprog. Refleksioner over udviklinger i psykiatrien. Fokus på familien, 31,4, s (17 sider) Ia lt 60 sider 4.4 Afslutning

12 Dato: maj 2016 kl og dato Sted: Danhostel, Marienlundvej 10, 8240 Risskov Undervisere: Lotte Lykke Frederiksen og Grethe Bruun Vi vil på denne afsluttende mødegang have fokus på afskedens eksistentielle betydning, og for afslutningers åbning af nye veje, valg og muligheder. Fokus også på afslutning af terapi og supervisionsprocesser, herunder afskedsritualer. Opsamling og afrunding af hele forløbet.

13 Generel litteratur til uddannelsen: Bro, Vigga (1996): Orkanens øje en bog om folkelig historiefortælling og dens sceniske fremstilling Forlaget Drama Bruner, Jerome (2004): At fortælle historier i juraen, i litteraturen, og i live, Alinea Bruner, Jerome (1999): Mening i Handling, Forlaget Klim Bruun, Grethe (2009): Storytelling i terapi og supervision, Dansk Psykologisk Forlag Bruun, Grethe og Nilsson, Per (2012) Hypnose i terapi og supervision, Dansk Psykologisk Forlag Cooper, Mick (2011): Eksistentielle terapier, Dansk Psykologisk Forlag Eide, Solveig Botnen & andre (2009): Til den andens bedste om vejledningens etik, Dansk psykologisk forlag Frankl, Viktor (1973 (1947)): Psykologi og eksistens, Gyldendal Frederiksen, Lotte Lykke (2013): Helende historier, Frydenlund Freedman, Jill & Combs, Gene (1996): Narrative Therapy. The Social Construction of Preferred Realities, W.W. Norton & Company: New York Gústafsson, Jónas og Ramian, Knud (2003): Livshistorien en vej til det menneskelige. Metodeudvikling Systime Academic Hansen, Karsten Borg (2009): Den ligeværdige dialog psykoterapi på et eksistensfilosofisk grundlag, Dansk Psykologisk Forlag Hansen, Karsten Borg (2011): Rogers kernebetingelser set i et eksistentielt, fænomenologisk perspektiv i Lisbeth Sommerbech & Allan B. Larsen (red.): Accept, empati og ægthed i psykoterapeutisk praksis, Dansk Psykologisk Forlag Hertz, Søren (2010): There is a Crack in everything, that is how the Light gets in, (dansk) i Brinkmann, Svend, Det diagnosticerede liv, Klim Jacobsen, Bo (2000): Eksistensens psykologi en introduktion, Hans Reitzel Jacobsen, Bo (2009 (2007): Livets dilemmaer en bog om eksistentiel psykologi, Hans Reitzel Kaaber, Anne & Thilde Westmark, Thilde: Narrative perspektiver på skriftlige dokumenter, i A. Holmgreb (red.) Fra terapi til pædagogik, Hans Reitzel Kierkegaard, S. (1963): Begrebet Angest, Gyldendal (originaludgave 1844) Kierkegaard, S. (1963):Sygdommen til Døden, Gyldendal (originaludgave 1849) Kjellkvist, Else-Britt (1996): Rødt og hvidt om skam og skamløshed, Gyldendal

14 Levine, P.(2001): Væk tigeren, Borgen Lundby, Geir (2000): Narrativ terapi, Socialpædagogisk Bibliotek Lundby, Geir red. (2009): Terapi som samarbeid; om narrativ praksis, Pax, Oslo McNeilly, Rob (1998): Formal Hypnosis Listening for a Resource Theme and Integrating it in an Ericksonian Hypnosis Session, Uddelt på et kursus Morgan, Alice (2005): Narrative samtaler, Gyldendal Akademisk Rasmussen, Svend Aage (2003): Det fjendtlige sprog, Refleksioner over udviklinger i psykiatrien, Fokus på familien, 31, 4, s Røine, Eva (1992): At spille huvedrollen i eget liv, Artemis Forlag, Oslo Saxtorph, Anne (2010): Bevidning i anvendelse hvordan praktisere og styre et bevidnende team Fokus på Familien , s Spinelli, E. (2008): Eksistentiel psykoterapi i praksis Hans Reitzel Strøier, Vibe: Supervision og eksistentiel psykologi i Jakob Hassing Pedersen(red.) Perspektiver på supervision, Dansk Psykologisk Forlag, 2008 Short, D; Erickson, BA; Erickson-Klein, R.(2005): Hope & Resiliency. Understanding the Psychotherapeutic Strategies of Milton H. Erickson, Crown House Publishing Sørensen, Lars J. (2005): Smertegrænsen, Dansk Psykologisk forlag Sørensen, Lars J. (2013): Skam - medfødt og tillært. Når skam fører til sjælemord, Hans Reitzel Toustrup, Jørn (2006): Autentisk nærvær i psykoterapi og i livet, Dansk Psykologisk Forlag Van Deurzen, Emmy & Young, Sarah (2011): Eksistentielle perspektiver på supervision, Dansk Psykologisk Forlag Van Deurzen -Smith, Emmy(2010): Eksistentiel samtale og terapi, Hans Reitzels Forlag Wengel, Henrik (2005): Supervision i grupper rejsen til og fra problemet, Dansk Psykologisk Forlag White, Michael (2007): Kort over narrative landskaber, Hans Reitzel White, Michael: At arbejde med mennesker, som lider under konsekvenserne af multiple traumer i Denborough, David red.(2008):traumer Narrativ behandling af traumatiske oplevelser, Dansk Psykologisk forlag Yalom, Irwin D. (2001) Eksistentiel Psykoterapi, Hans Reitzel Yalom, Irwin D. (2005): The Schopenhauer Cure, Harper Collins Publishers, N.Y.

15 Generelt om uddannelsen Vi har med denne uddannelse fokuseret på at lave en specialistuddannelse med inddragelse af den højt kvalificerede danske gæstelærer, chefpsykolog Lars J. Sørensen. Selvom litteraturlisten selvfølgelig også omfatter udenlandsk litteratur, har vi fortrinsvis valgt dansksproget litteratur, hvor det ikke betød, at vi skulle gå på kompromis med kvaliteten. Uddannelsen kombinerer metoder fra den narrative terapi med storytelling og visualiseringsmetoder og relaterer det til eksistentielle grundtemaer som angst, ensomhed, meningsløshed, valg og ansvar. Alt sammen temaer, som er aktuelle, når man arbejder med psykoterapi. Menneskets forhold til sig selv og menneskets forhold til sin næste er af fundamental vigtighed, når man bedriver terapi og et eksistentielt fundament er derfor oplagt for en specialistuddannelse i psykoterapi. Vi er inspireret af den amerikanske psykiater og psykolog Milton H. Ericksons fænomenologiske spørge- og fortælleteknik, hvilket er begrundelsen for betegnelsen ericksoniansk i navnet på denne specialistuddannelse. Milton H. Ericksons psykoterapeutiske metode er i sit udgangspunkt fænomenologisk eksistentiel, idet målet med en ericksoniansk terapi er at forholde sig til det, der umiddelbart viser sig og fra en lige så umiddelbar position. Vi mener det er oplagt at tænke den ericksonianske metode som en grundlæggende eksistentiel terapiform, idet han i sin psykoterapi udviste en bemærkelsesværdig respekt for mangfoldighed, hvilket er centralt for den eksistentielle og fænomenologiske tilgang. Koblingen mellem det narrative og storytelling traditionen under en eksistentiel referenceramme ser vi som et teoretisk nybrud, der kan tjene som et genuint og kongruent metodisk fundament for en moderne psykoterapi. Overordnet teoretisk referenceramme Vores specialistuddannelse tager afsæt i den eksistentialistiske filosofi og det humanistiske livssyn, der sætter respekten for det enkelte menneskes ret til en udvikling i frihed og moralsk ansvarlighed i højsædet. Ericksoniansk psykoterapi er helt i tråd med humanismens medmenneskelige holdning om respekt for det enkelte medmenneske og opfattelsen af, at terapien skal skræddersys til den enkelte klient. Eksistentialisme er en filosofisk retning, der blandt andet bygger på den danske teolog og filosof Søren Kierkegaard og den tyske filosof Friedrich Nietzsche, men som først slog igennem som egentlig filosofisk retning med franskmanden Jean Paul Sartre. Eksistentialisterne gjorde op med ideen om, at et menneskes handlinger er bestemt af biologiske egenskaber, miljø og arv, ligesom de gjorde op med ideen om en objektiv sandhed. I stedet bygger eksistentialismen på en tro på, at mennesket skaber sin egen eksistens (deraf navnet)og identitet, igennem valg og handling. Eksistentialisme sætter mennesket i centrum, men det andet menneske næsten er også centralt i eksistentialismen. For Kierkegaard er det eksistentialistiske valg både en indadvendt proces og en udadvendt og handlende bevægelse. Kierkegaard skriver i Kjerlighedens Gjerninger (1847)om næstekærlighed at denne ikke handler om et elske et andet menneske for at kunne spejle sig i det om

16 et objekt, men om at se dette individ som et menneske i sig selv - et subjekt. Næsten er, som Kierkegaard siger, ikke det andet jeg, men det første du. Kierkegaard og Nietzsche påpegede, hvordan man som menneske kan fortrænge tilværelsens meningsløshed, mens de samtidigt pointerede individets evne til at ændre sine værdier og holdninger, og dermed ændre sin identitet. Den østrigske psykiater Victor Frankl, som udviklede logoterapien, påpeger individets evne til at skabe mening under de mest meningsløse livsomstændigheder. Den amerikanske professor, psykologen Jerome Bruners påstand om, at menneskets livsfortællinger hjælper det med at skabe mening og kunne navigere i sit liv, ligger på dette område fint i tråd med den eksistentielle filosofi. Metodiske perspektiver Eksistentiel terapi er udviklet med udgangspunkt i den eksistentialistiske filosofiske tradition. Vi har kombineret principperne for den eksistentielle terapi med narrative metoder og storytelling med særlig inspiration fra Milton H. Ericksons arbejde. Specialistuddannelsen bygger først og fremmest på metodiske principper og færdigheder udviklet indenfor den eksistentielle terapi, og i særlig grad med vægtning på de danske eksistentielle tænkere. I forhold til den eksistentielle ericksonianske psykoterapi trækker vi i særlig grad på teoretiske fremstillinger fra nulevende terapeuter. Metoderne tager udgangspunkt i en terapeutisk praksis med inspiration fra Milton Ericksons fænomenologiske spørge- og fortællemåde og en terapitradition med brug af metaforer og historier. Uddannelsen fokuserer særligt på eksistentielle grundtemaer som angst, meningsløshed og valg, og disse temaer kobles med narrative metoder som eksternalisering og bevidning, samt med Somatic Experience metoder. Med udgangspunkt i disse metoder, inddrager vi i uddannelsen alle centrale perspektiver i den psykoterapeutiske praksis; herunder den terapeutiske relation; det terapeutiske sprog; etik i terapi, samt etableringen af det terapeutiske rum og magtforholdene omkring terapi. Desuden terapeutens professionsudvikling. Herudover inddrager vi som gæstelærer chefpsykolog, Lars J. Sørensen, der tager et eksistentielt og fænomenologisk afsæt til sit terapiarbejde med psykisk syge. Lars J. Sørensen vil i to forskellige semestre bidrage til undervisningen med sin eksistentielle tilgang til traumer og skam. Formål Formålet med uddannelsen er at give deltagerne en teoretisk og praktisk indføring og træning i eksistentiel psykoterapi med inddragelse af storytelling, narrative metoder og i mindre omfang trancearbejde. Vi vil demonstrere forskellige måder, hvorpå man kan praktisere eksistentiel terapi samt løbende inddrage kursusdeltagernes egne professionelle og personlige erfaringer. Det er intentionen, at kursusdeltagerne gennem uddannelsen får tilegnet sig den eksistentielle terapi og de tilknyttede metoder på en måde, der gør det muligt at videreudvikle og raffinere dem i overensstemmelse med deres egen personlige og professionelle stil.

17 Uddannelsen vil give kursisterne en omfattende indsigt i det eksistentielle felt, samt en fortrolighed med at praktisere eksistentiel ericksoniansk terapi med inddragelse af narrative metoder, somatiske metoder, storytelling og trancearbejde. Uddannelsen træner kursusdeltagerne i at forholde sig til de forskellige eksistentielle ideer og praksisser, og løbende relatere dem til deres eget terapeutiske arbejde. Omfang 32 mødedage fordelt over 4 semestre med hver 4 mødegange. Hver undervisningsgang vil bestå af teoretiske oplæg ved underviserne, metodetræning, opsamling ved underviserne, samt terapi og supervision i gruppe. 90 timers teoriundervisning 80 timers supervision 46 timers personligt udviklingsarbejde/terapi (216 timer) Det 2-årige forløb omfatter i alt 32 dages undervisning på hverdage fordelt over to år (8 mødegange pr. år af 2 dages varighed). Der undervises fra kl på 1. mødedage og på alle 2.mødedage. Hver mødedag er på 7 ¾ timer. Det vil sige 6 ¾ undervisningstimer pr dag. Klientarbejde og supervision Supervision foregår i grupper af maks. 8 deltagere. Klientarbejdet og supervision vedrører klienter fra eget arbejde. Deltageren medbringer selv klienter til samtaler, hvor der gives direkte supervision, eller deltageren medbringer DVD med optagelser af eget terapeutisk arbejde til supervision eller case-materiale til supervision. Optagelseskriterier For at blive optaget på specialistuddannelsen skal ansøgeren beskæftige sig med psykoterapi i praksis og have en uddannelse som: 1. cand.psych., 2. cand.pæd.psych. 3. mag.art. i psykologi, 4. psykiater 5. læge med erfaring for psykoterapi 6. almen praktiserende læge, 7. præst, filosof 8. have anden relevant akademisk baggrund, samt 9. have en for uddannelsesforløbet relevant beskæftigelse

18 Højst 25 % af deltagerne må være ikke-akademikere. Hvis psykologer, der deltager, ikke har autorisation kan dele af forløbet tælle som kvalifikation med henblik på opnåelse af autorisation lige så vel som forløbet kan tælle for nyuddannede læger, der er i gang med deres grunduddannelse. Specialistuddannelsens første to år kan også ses som et supplement til anden terapeutisk efter- eller videreuddannelse afhængigt af, hvordan den enkelte uddannelseskandidat sammensætter sin professionelle efter- og videreuddannelse samt vedligeholdelse af sin uddannelse og efteruddannelse. Krav til godkendelse For at have gennemført efteruddannelsens specialist-del og modtage uddannelsesbevis skal uddannelseskandidaten opfylde følgende krav: Have deltaget i undervisningen i mindst 29 af de 32 skemalagte dage (eller eventuelt i anden af underviserne godkendt relevant supplerende efter-uddannelsesaktivitet) Udlevering af kursusbevis forudsætter at kursisten som udgangspunkt deltager i hele kurset. Der kan dog godkendes et fravær på 10%. Have udført mindst en live-klientsamtale eller fremlagt DVD optagelse fra egen praksis Have modtaget supervision på eget terapeutisk arbejde Have deltaget i øvelser og teamarbejde på holdet

19 Praktiske oplysninger Undervisere: Datoer: Sted: Deltagerantal: Specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi, Grethe Bruun, og Specialist i psykoterapi, Lotte Lykke Frederiksen. August maj 2016 (se detaljeret beskrivelse af semestrene) Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Danhostel Århus, Marienlundsvej 10, 8240 Risskov Skiftevis Min maks. 16 deltagere Pris: kr pr. år Prisen inkluderer forplejning på kurserne i form af kaffe/te, isvand, god frokostbuffet og eftermiddagskaffe med kage på alle kursusdage. Der er ingen overnatning inkluderet, men vi vil gerne være behjælpelige med forslag til overnatning. Undervisningen foregår i henhold til kursusbeskrivelsen. Der forbeholdes ret til ændringer i kursusprogrammet og sammensætningen af undervisere. Det er en god ide at anskaffe sig bøger i god tid. De bøger, der indgår i pensum, fremgår af semesterplanen. Herudover er der enkelte andre bøger på litteraturlisten til almindelig inspiration. Bøger og artikler anskaffes af kursisten. Tilmeldingsfrist: Den 15. juni 2014 Uddannelsens hjemmeside: Yderligere info: Lotte Lykke Frederiksen tlf Grethe Bruun tlf

20 Tilmelding og betaling Tilmelding: Tilmelding sker ved henvendelse på og med indbetaling af depositum på 5000 kr. Det fulde beløb opkræves primo Tilmeldingen er bindende efter betalingsfristen d. 1. marts Du kan melde dig fra kurset indtil denne dato og få din indbetaling returneret. Herefter er betalingen endelig. Betaling: Ved bankoverførsel til: Reg.nr konto Husk at skrive dit fulde navn og mail-adresse ved overførslen. Via EAN-nummer: - r betalingen er modtaget. Der fremsendes en bekræftelse på modtaget betaling. Kontakt: Lotte Lykke Frederiksen, Betingelser ved afmelding: Afmelding sker i henhold til følgende betingelser: Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0% Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50% Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100% Ved flerårige efteruddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et år ad gangen. Et eventuelt afbud til fortsættelse på en efteruddannelse, skal være Tre E - psykologerne i hænde senest 4 mdr. inden 2.årets opstart. Sen tilmelding: NB. Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter betalingsfristen d. 1. marts 2014 eller sidste tilmelding d. 1. juni 2014.

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Kursus i Narrative Samtaler for Psykiatri Plus

Kursus i Narrative Samtaler for Psykiatri Plus Kursus i Narrative Samtaler for Psykiatri Plus 2017-2018 Slagelse Program 9.8.17 Følgende bøger forventes anskaffet af deltagerne på dette forløb: Morgan, Alice ( 2005): Narrative samtaler - en introduktion.

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART GENERATOR KURSER OG KONFERENCER NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

At positionere sig som vejleder

At positionere sig som vejleder At positionere sig som vejleder At udvide feltet af mulige historier Dagens Program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.30: Oplæg At udvide feltet af mulige historier med øvelser undervejs.

Læs mere

Uddannelsesforløb. Specialistuddannelse for psykologer & læger/psykiatere samt evt. op til 25% med anden akademisk baggrund

Uddannelsesforløb. Specialistuddannelse for psykologer & læger/psykiatere samt evt. op til 25% med anden akademisk baggrund Uddannelsesforløb Specialistuddannelse for psykologer & læger/psykiatere samt evt. op til 25% med anden akademisk baggrund Psykoterapi & rådgivning Narrativ & systemisk terapi i teori & praksis 2-årig

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE I NARRATIV PRAKSIS FOR SOCIALARBEJDERE UDDANNELSESFORLØB 2013-2014

GRUNDUDDANNELSE I NARRATIV PRAKSIS FOR SOCIALARBEJDERE UDDANNELSESFORLØB 2013-2014 GRUNDUDDANNELSE I NARRATIV PRAKSIS FOR SOCIALARBEJDERE UDDANNELSESFORLØB 2013-2014 I en narrativ ramme arbejder man med socialt udsatte unge og deres familier ved at arbejde med de fortællinger, som de

Læs mere

'Supervisoruddannelsen'

'Supervisoruddannelsen' Kreds Aarhus udbyder 'Supervisoruddannelsen' I foråret 2017 er det muligt at deltage i supervisoruddannelsen i Kreds Aarhus (se indhold og formelle krav nedenfor eller se mere på www.dp.dk). Det vil blive

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi. Medundervisere: Anders Degn Pedersen, Specialist & Supervisor i Neuropsykologi

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi () 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi med

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Psykolog Grethe Bruun, Jernbanegade 14A st. tv, 4700 Næstved 21 65 42 94

Psykolog Grethe Bruun, Jernbanegade 14A st. tv, 4700 Næstved 21 65 42 94 Footprints og hypnose 1 Det fælles tredje i en session Hvilken farve fodaftryk vil du have? spørger terapeuten. Scenen er Masterclass i New York med Jeff Zeig 2, og det er min tur til at være klient i

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Læsevejledning til kompendium

Læsevejledning til kompendium Læsevejledning til kompendium Dokumentet hjælper dig med at skabe overblik over, hvilke tekster du skal læse fra gang til gang på uddannelsen. Derudover er det vist i hvilke tekster du kan finde information

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra marts 2017 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener kræfterne

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN - OM UNGE OG ANGST KURSUSCENTER BROGAARDEN 13.-14.04.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN OM UNGE OG ANGST Alle kender følelsen af angst. Men

Læs mere

KURSUSKARRUSELLEN. Kursuskarrusellen udbydes som temadage af Sydsjællands Gestaltcenter, BF Consult & Ontologen Aps Kursus & Læringscenter.

KURSUSKARRUSELLEN. Kursuskarrusellen udbydes som temadage af Sydsjællands Gestaltcenter, BF Consult & Ontologen Aps Kursus & Læringscenter. KURSUSKARRUSELLEN Kursuskarrusellen henvender sig til alle, der arbejder indenfor det private eller det offentlige, hvor kontakten mellem mennesker er af central betydning og hvor samspil og samarbejde

Læs mere

Moduloversigt. For den 4-årige uddannelse til eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut. 1.

Moduloversigt. For den 4-årige uddannelse til eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut. 1. Moduloversigt For den 4-årige uddannelse til eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut 1. år (modul 1-10) 1 Introduktion til oplevelsesorienteret psykoterapi PI og

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ

VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ Ph.d. og filosof, Emily Hartz Certificeret systemisk coach og konsulent, Frederik Fredslund-Andersen JERES ERFARINGER MED MUS Et kort møde med sidemanden om emnet:

Læs mere

40 undervisningstimer (2) med fokus på generel supervisionsteori samt særlige forhold vedrørende supervision indenfor den valgte retning.

40 undervisningstimer (2) med fokus på generel supervisionsteori samt særlige forhold vedrørende supervision indenfor den valgte retning. Supervisoruddannelse Målsætning Målet er at sikre kompetencen indenfor den valgte metode og at udvikle og konsolidere evnen til at formidle metoden til andre. Supervisoruddannelserne bør derfor både være

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse

Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Arrangør: Odense Kommune Alternativ til anbringelse ved /Karin Verdoner

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Pædagogisk Superstjerne Program Mangler du tid og overskud? Vil du styrke din indre ro, din smittende glæde og dit overblik? Ønsker du at skabe en bedre fremtid ud af et nu, der er godt nok i sig selv?

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland

Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 26.-27. september 2011. Kolding Vandrerhjem,

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi

trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi DIOPOLLONUDDANNELSE 2004/2005 Familier med alkoholproblemer samt børnene og de unge KURSUSPLAN 14. og 15. 3 2005: ALKOHOLPROBLEMER.

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

Anerkendelse. og selverkendelse INTERVIEW. En helhedstænkning om relationer karakteriserer

Anerkendelse. og selverkendelse INTERVIEW. En helhedstænkning om relationer karakteriserer INTERVIEW Anerkendelse og selverkendelse En helhedstænkning om relationer karakteriserer norske Anne-Lise Løvlie Schibbyes psykoterapi. I et personligt interview til Psykolog Nyt forener hun filosofi,

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Kompetencecenter for Psykoterapi Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Indhold Uddannelsen giver en grundig indføring i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) med henblik på at opnå specialisering. Der undervises

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Sekundærtraumatisering

Sekundærtraumatisering Traumer Traumer forårsages af overvældende oplevelser, herunder: Alvorlige trusler mod ens liv eller fysiske integritet Alvorlige trusler mod familie og venner Pludselig ødelæggelse af ens hjem eller samfund

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen. Kolding 29/11 2012 Helene Valgreen: helv@dpu.dk

Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen. Kolding 29/11 2012 Helene Valgreen: helv@dpu.dk Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen Kolding 29/11 2012 Helene Valgreen: helv@dpu.dk Program 1. Introduktion til det narrative vejledningsunivers 2. Eksternalisering 3. Kollektiv narrativ

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge?

Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge? Kursusprogram Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge? Brogaarden, Strib 24. 26. oktober og 28. 30. november 2016 samt opsamlingsdag den

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens 3-årige

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Supervision af andre faggrupper

Supervision af andre faggrupper Supervision af andre faggrupper Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer April 2011 Torben Schjødt 1 Supervision af andre faggrupper 1. Hvem og hvad 2. Supervisionens målm 3. Vilkårene 4. Supervisors opgave

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Kunsten at tale med børn

Kunsten at tale med børn Af Connie Dyrløv Freelance-journalist Det er egentlig enkelt og nemt, men samtidig utrolig svært. Konstruktive samtaler med børn kommer ikke af sig selv. Børnesamtaler er for langt de flestes vedkommende

Læs mere

Udvikling gennem relationer

Udvikling gennem relationer Finn Thorbjørn Hansen Julie Nørgaard Jonas Norgaard Mortensen Niels Christian Hvidt Per Schultz Jørgensen Udvikling gennem relationer 4. 5. maj 2017 National konference Udvikling gennem relationer Relationer

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Fortælling, refleksion og fællesskab Præsentation af Kollektiv Narrativ Praksis

Fortælling, refleksion og fællesskab Præsentation af Kollektiv Narrativ Praksis Fortælling, refleksion og fællesskab Præsentation af Kollektiv Narrativ Praksis Helene Valgreen, SKUDs generalforsamling Tirsdag 26/2 2013 helv@dpu.dk Program 1. Introduktion til det narrative vejledningsunivers

Læs mere

YALOM. Portræt Af Bo Jacobsen. Det er altid. Terapeutens empati. Bøger som anledning

YALOM. Portræt Af Bo Jacobsen. Det er altid. Terapeutens empati. Bøger som anledning Portræt Af Bo Jacobsen YALOM Den amerikanske psykiater Irvin D. Yalom er en af verdens mest kendte terapeuter. Bo Jacobsen fik lejlighed til at besøge ham i hans hjem i Californien og interviewede ham

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokkos bjerge og ørken Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere