Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter"

Transkript

1 SATSPULJEPROJEKTET Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter Projektrapporten er udarbejdet af: Projektperiode: Udviklingsergoterapeut til Annette Kjærsgaard, Hammel Neurocenter

2 FORORD Sundhedsstyrelsens redegørelse Behandling af traumatiske hjerneskader og tilgrænsende lidelser fra 1997, har medført en række aktiviteter i amternes social- og sundhedssektorer bl.a. oprettelsen af de to neurorehabiliteringsenheder på henholdsvis Hammel Neurocenter og Hvidovre Hospital. I 1999 afsatte Socialministeriet over satspuljemidlerne i en treårig periode 55 millioner kr. til at styrke udviklingen af indsatsen overfor henholdsvis apopleksi-ramte samt børn og unge med erhvervet hjerneskade. Projektet Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter er finansieret hovedsaglig via Socialministeriets satspuljemidler. Projektet er afviklet i et samarbejde mellem Hammel Neurocenter og Neuro Intensivt Afsnit (NIA), Neurokirurgisk afdeling, Århus Universitetshospital. Projektet består af tre dele: Kortlægning af problemets forekomst både i Danmark og Internationalt Afprøvning og beskrivelse af forskellige kliniske og instrumentelle metoder til undersøgelse af synkeproblemer Udfærdigelse af en praktisk manual med undersøgelsesskemaer, vejledninger og arbejdspapirer til undersøgelse og behandling af ansigt, mund og svælg baseret på Coombes konceptet. Projektet har involveret mange fagpersoner overalt i landet hvor man behandler patienter med sent erhvervet hjerneskade. Uden deres medvirken og interesse var vi ikke kommet langt og vi vil derfor gerne rette en stor tak til alle der har været involveret i dette projekt, hvad enten de har været med i projektbaggrundsgruppen, har udfyldt et spørgeskema eller er blevet interviewet. Jens Gyring Carsten Kock-Jensen Annette Kjærsgaard Adm. Overlæge Adm. Overlæge Udviklingsergoterapeut Hammel Neurocenter Neurokirurgisk afdeling Hammel Neurocenter Århus Universitetshospital Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Ide Projektgruppe BAGGRUND FORMÅL METODE OG MATERIALE Del 1 Afdækning af klinisk praksis Del 2 Udvikling og afprøvning af struktureret undersøgelsesmanual Del 3 Udvikling af en anbefaling til en national standard ETIK DATABEHANDLING RESULTATER Del 1 Afdækning af klinisk praksis Del 2 Udvikling og afprøvning af struktureret undersøgelsesmanual Del 3 Udvikling af en anbefaling til en national standard DISKUSSION Del 1 Afdækning af klinisk praksis Del 2 Udvikling og afprøvning af struktureret undersøgelsesmanual Del 3 Udvikling af en anbefaling til en national standard SAMMENFATNING PERSPEKTIVERING OFFENTLIGGØRELSE ØKONOMI REFERENCELISTE BILAGS FORTEGNELSE Side 3

4 1. INDLEDNING 1.1 Ide Ideen til projektet Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter er udsprunget fra problemstillinger fra dagligdagen med rehabilitering af senhjerneskadede patienter på Hammel Neurocenter. Til drøftelse af disse problemstillinger blev projektbaggrundsgruppen Dysfagigruppen etableret i januar Gruppen er sammensat af repræsentanter fra de faggrupper, der undersøger og/eller behandler patienter med øvre dysfagi på henholdsvis Hammel Neurocenter og Århus Universitetshospital afd. NIA. Øvre dysfagi (oropharyngeal dysfagi) defineres som: Besvær med at transportere føden fra mundhulen til øvre oesophagus. 1.2 Projektgruppe Dysfagigruppen havde sit første møde i januar 2001, og siden da er gruppens deltagerantal øget. Dysfagigruppen består af følgende deltagere: Udviklingsergoterapeut. Annette Kjærsgaard, Hammel Neurocenter Sygeplejerske/praksisvejleder Karen Sloth, Afsnit H2, Hammel Neurocenter Ergoterapeut Lotte Sandberg, Afsnit H1, Hammel Neurocenter Fysioterapeut/praksisvejleder Marianne Jensen, Afsnit H1, Hammel Neurocenter Fysioterapeut Anne Junker Alsted, Fysioterapien, Århus Universitetshospital Ergoterapeut Eva Eriksen, Ergoterapien, Århus Universitetshospital Klinisk sygeplejespecialist Leanne Langhorn, Afd. NIA, Århus Universitetshospital Sygeplejerske Eva Iversen, Afd. NIA, Århus Universitetshospital Overlæge Bent Dahl, Afd. N, Århus Universitetshospital Overlæge Karin Aksglæde, Røntgen R, Århus Universitetshospital Overlæge Per Thommesen, Røntgen R, Århus Universitetshospital Overlæge Søren Gellett, Respirationscenter Vest, Århus Universitetshospital Afdelingslæge Karin Lambertsen, Øre, Næse, Hals afd., Århus Universitetshospital Afdelingslæge Bo Bergholt, Afd. NIA, Århus Universitetshospital/Hammel Neurocenter Adm. Overlæge Carsten Kock-Jensen, afd. NIA, Århus Universitetshospital Ekstern vejleder: Læge, Ph.D. Morten Bondo Christensen fra Lege Artis Consult. Side 4

5 2. BAGGRUND Patienter indlagt med en erhvervet hjerneskade (efter kranietraumer, intracerebral og subarachnoidal blødning) får ofte problemer med at spise, drikke og kommunikere, såvel verbalt som non-verbalt. Derudover har disse patienter ofte kognitive og adfærdsmæssige problemer, som komplicerer håndteringen af synkeproblemerne (1). Hyppighed Udenlandske undersøgelser viser, at hyppigheden af dysfagi i den hjerneskadede befolkning varierer. Indenfor hospitalsrehabiliteringsenheder skønnes frekvensen at ligge mellem %. Winstein (1) indikerede en hyppighed på 27% (antal: n= 201, i en periode på 1½ år hvoraf 55 patienter havde dysfagi). Cherney og Halper (2) fandt en hyppighed på 41,6% (antal: n= 524, i en periode på 3½ år hvoraf 218 patienter havde dysfagi). Schurr et al. (3) konkluderede efter deres undersøgelse af 47 hjerneskadede patienter, at mere end halvdelen af disse patienter havde synkeproblemer. Kliniske undersøgelser af synkefunktionen Den kliniske undersøgelse/screeningen er det vigtige første skridt i håndteringen af patienter med synkeproblemer (4). Der findes flere kliniske undersøgelser/screeninger af synkeproblemer (4, 5), men meget få af undersøgelserne kan stå alene (6). Brugen af vandtesten (the 3-oz. Water Swallow Test) har dog i et par studier vist sig at være en pålidelig detektor til at kortlægge penetration 1 og/eller aspiration 2 (9,13). Når dysfagi diagnosticeres udelukkende ud fra kliniske tegn er hyppigheden rapporteres faldende ned til 27% (9). Schurr et al (3) fandt det mest effektivt, at kombinere den kliniske undersøgelse med videofluoroskopiundersøgelsen for at afdække årsagen til dysfagi. Den kliniske undersøgelse udføres f.eks. af læge, sygeplejerske, ergoterapeut, fysio-terapeut og/eller talepædagog. Dysfagi, aspiration og pneumoni Dysfagi og aspiration er tydelig associeret med udvikling af tidlig pneumoni, selvom ikke alle, der aspirerer, udvikler pneumoni (10). Der findes ikke et specifikt klinisk tegn eller symptom, der kan forudsige aspiration (11). Problemet med aspiration er, at omkring 50% af patienterne ikke hoster, når de aspirer. Dette kaldes silent aspiration. Studier har vist, at selv den mest erfarne kliniker ikke opdager omkring 40% af de patienter, der aspirerer (12). 1 Registrering af mad eller væske i svælget ned til de ægte stemmelæberne, men ikke på den anden side af dem og/eller aspiration (7,8) 2 Registrering af mad eller væske i luftvejen nedenfor de ægte stemmelæber (7,8) Side 5

6 Forskellige undersøgelser påviser, at aspirationspneumoni er en af hovedårsagerne til død i forbindelse med stroke (4,7,8,9,11,13). Data fra stroke litteraturen angiver, at ca. 43 til 54% af stroke patienterne med dysfagi vil få aspiration. Ca. 37 % af disse patienter vil udvikle pneumoni, og 3,8 % af disse patienter vil dø af pneumoni, hvis ikke de er en del af et dysfagi undersøgelses- og behandlings program (11). Forskellige instrumentelle undersøgelser af synkefunktionen Den pharyngeale fase af synkningen er utrolig svær at undersøge ved de nuværende kliniske undersøgelser. Derfor er videofluoroskopiundersøgelsen blevet et vigtigt redskab, når man skal undersøge årsagen til synkeproblemet, samt om der er aspiration, og hvad den anatomiske og fysiologiske årsag er til det (4,12). Videofluroskopiundersøgelsen beskrives i flere studier som guld standard, da den ser ud til at være den mest sensitive undersøgelse til at afdække aspiration (3,4,9,14,15). Andre steder (11) er det beskrevet, at hverken videofluoroskopi eller fiberoptisk endoskopi kan regnes som den perfekte guld standard til at afdække aspiration. Der findes flere måder at undersøge synkefunktionen på instrumentelt (16) f.eks. Videofluroskopi (MBS Modified Barium Swallow) (17), Fiberoptisk Endoskopisk Evaluering af Synkefunktionen (FEES) (18), Fiberoptisk Endoskopisk Evaluering af Synkefunktionen med Sensorisk Testning (FEESST) (19), Berliner Dysfagi Indeks (BDI) (20,21), Puls Oximetri (16) etc. Disse undersøgelser udføres af forskellige faggrupper. Videofluroskopiundersøgelsen udføres af røntgenlæge sammen med f.eks. talepædagog eller ergoterapeut. Fiberoptisk endoskopiundersøgelsen udføres af øre-næse-hals læge og talepædagog eller ergoterapeut, og i f.eks. USA udføres den også af specielt uddannede talepædagoger. Generelt er det i USA flest talepædagoger, der er involveret i undersøgelse og behandling af dysfagi Undersøgelse af synkeproblemer i Danmark Det har ikke været muligt at finde dansk litteratur, der kan synliggøre disse patienters problemer. Det har desuden heller ikke været muligt at finde ret meget litteratur om, hvordan man undersøger synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter i Danmark. I rehabilitering af senhjerneskadede patienter i Danmark arbejder man ofte efter A B C koncepterne (Affolter, Bobath og Coombes). Rehabiliteringen med referencer til Coombes konceptet F.O.T.T-. Facial Oral Tract Therapy (22,23), har medvirket til, at der er kommet fokus på problemstillinger omkring ansigt, mund og svælg, og disse problemstillinger har bl.a. været med til at danne baggrund for dette projekt. Side 6

7 3. FORMÅL Projektet har tre overordnede formål 1. At afdække klinisk praksis for undersøgelse af dysfagi hos senhjerneskadede patienter både i Danmark og internationalt. 2. At udvikle og afprøve en struktureret manual til klinisk undersøgelse af ansigt, mund og svælg - baseret på Coombes-konceptet (F.O.T.T. - Facial-Oral Tract Therapy) 3. At udvikle en anbefaling til en national standard til undersøgelse (både klinisk og instrumentel) af dysfagi hos senhjerneskadede patienter. Disse vil fremover blive omtalt som henholdsvis del 1, 2 og 3 af projektet Side 7

8 4. METODE OG MATERIALE 4.1. Del 1 Afdækning af klinisk praksis Den deskriptive del af undersøgelsen blev gennemført ved hjælp af en gennemgang af den relevante litteratur samt en spørgeskemaundersøgelse med halvåbne svarmuligheder. Der blev inden endelig udsendelse foretaget et pilotstudie af de forskellige spørgeskemaer. Dette pilotstudie blev foretaget af dysfagigruppens medlemmer, som pr. telefon afprøvede spørgeskemaet på en kollega. Litteratursøgningen blev primært foretaget elektronisk ved hjælp af PUB-MED / CINAHL. Der blev søgt med MESH ordene Deglutition Disorders AND Brain Injury. Søgningen blev foretaget 20. november 2001 og 10 år tilbage. Der blev i alt fundet 25 relevante artikler (PUB-MED: 17,CINAHL:15 og 7 artikler blev fundet på både PUB-MED og CINAHL). Spørgeskemaerne blev udviklet ad hoc og omhandler, hvilken klinisk praksis afdelingen har for undersøgelse af synkeproblemer. Spørgeskema og ledsagebrev blev udsendt til 81 af landets sygehuse. Afdelingerne blev udvalgt som alle afdelinger i Danmark, hvor dysfagigruppen formodede, at man varetog behandling af senhjerneskadede patienter med dysfagi. Faggrupperne sygeplejersker og ergoterapeuter blev udvalgt, da det erfaringsmæssigt er de faggrupper i Danmark, der primært varetager de kliniske undersøgelser af patienter med synkeproblemer. Der blev udsendt tre forskellige spørgeskemaer. Spørgeskema til kliniske afdelinger (medicinske-, neurokirurgiske-, neurologiske- og genoptræningsafdelinger sendt til 108 oversygeplejersker) og ergoterapierne (sendt til 83 ledende ergoterapeuter, nogle sygehuse har mere end en ledende ergoterapeut). Spørgeskema til Øre-Næse-Hals afdelinger (sendt til 18 adm. overlæger). Spørgeskema til røntgenafdelinger (sendt til 58 adm. overlæger). Spørgeskemaerne og ledsagebrev findes som bilag 1-4. Spørgeskemaerne blev udsendt i uge 3 i 2002, og sidste frist for returnering var 8. februar Primært var der planlagt rykkerprocedure efter 3 uger, men da vi vurderede, at svarprocenterne var tilfredsstillende, blev der ikke sendt påmindelsesbreve ud. Data blev indtastet via programmet SPSS-dataentry. Indtastningen blev foretaget af en kollega, der ikke indgår i projektgruppen. Der er ikke foretaget dobbelttastning. Side 8

9 4.2. Del 2 Udvikling og afprøvning af struktureret undersøgelsesmanual Der blev gennemført en videreudvikling og færdiggørelse af undersøgelsesskemaer og manual til klinisk undersøgelse af ansigt, mund og svælg baseret på Coombes konceptet. Manualen indeholder bl.a. en række undersøgelsesskemaer, en forklaring til udførelse af undersøgelserne og foto, der understøtter forklaringerne. Desuden indeholder den udkast til praktiske vejledninger og terapeutiske arbejdspapirer (Bilag 5 Indholdsfortegnelse for manualen). Tendensen i Danmark har indtil nu været, at det primært har været ergoterapeuter, som har deltaget i F.O.T.T. kurserne. I R/FOTT kurset i juni 2001 deltog 15 ergoterapeuter og to fysioterapeuter. Alle 17 blev skriftligt indbudt til at deltage i afprøvningen af manualen (bilag 6), og der kom positiv tilbagemelding fra 12, der alle var ergoterapeuter. Hver ergoterapeut undersøgte to patienter og indsendte de udfyldte og anonymiserede undersøgelsesskemaer og praktiske vejledninger mv. med kommentarer og eventuelle mangler. Efterfølgende blev ergoterapeuterne interviewet i brugen af undersøgelsesmanualen mv., for at sikre så valide svar som muligt, og for at deltagerne ikke skulle bruge mere tid på skriftlig tilbagemelding. Hertil blev udviklet en struktureret interviewguide (Bilag 7). Elleve af interviewene blev afholdt fra den februar 2002 i henholdsvis Hvidovre, Dianalund, Odense, Haderslev, Hammel og Varde, og det sidste interview blev afholdt pr. telefon pga. sygdom. Til hvert interview var afsat en time. Planen var at optage alle interview på bånd og bruge disse optagelser som et supplement til notaterne, men af tekniske grunde blev optagelserne ikke fuldkomne. Derfor er interviewene bearbejdet udfra notaterne til den strukturerede interview guide, således at data er blevet behandlet som spørgeskemaer udfyldt ved interview. De citater der gengives i resultatafsnittet er direkte citater nedskrevet i forbindelse med interviewene. Interviewpersonerne blev valgt udfra deres viden og erfaring omkring genoptræning af senhjerneskadede patienter og Facio-Oral Tract Therapy (F.O.T.T.). Udgangspunktet for interviewene var de 12 ergoterapeuter som både havde kurserne G/FOTT (Ground Course) og alle havde deltaget på det første R/FOTT (Refresher Course) i Danmark afholdt på Hammel Neurocenter i juni Vi vurderede at de ville have det bedste grundlag for at vurdere undersøgelsesmanualens indhold i forhold til den viden, de havde fået på ovennævnte kurser. Udover ovenstående tolv interviews blev der i juni 2002 interviewet yderligere fem ergoterapeuter i Hammel og Århus udfra samme interviewguide. Disse fem ergoterapeuter blev valgt udfra deres praksiserfaring omkring genoptræning af senhjerneskadede patienter og Facio-Oral Tract Therapy (F.O.T.T.) og fordi Hammel Neurocenter og Århus Side 9

10 Universitetshospital (afd. NIA) deltog i pilotprojektet, som er beskrevet under pkt. 4.3, hvor bl.a. denne undersøgelsesmanual også blev afprøvet. De fem ergoterapeuter havde dog ikke indsendt to undersøgelsesskemaer mv. inden interviewet, da vurderingen var, at de 24 tidligere indsendte undersøgelsesskemaer fra de tolv ergoterapeuter der allerede var interviewet, var repræsentative. Data fra disse interview er blevet behandlet som tidligere beskrevet. For at erhverve viden til denne videreudvikling blev i alt 17 ergoterapeuter (12 + 5) interviewet. Tre ergoterapeuter fra fase 1 Den akutte fase (24) (Århus Universitetshospital og Odense Universitetshospital), 12 ergoterapeuter fra fase 2 Behandling og rehabilitering i hospitalsfasen (24) (Traumeafsnittet på Hvidovre Hospital, Vordingborg Sygehus, Sygehus Fyn Ringe, Haderslev Sygehus, Hammel Neurocenter, Silkeborg Sygehus) og to ergoterapeuter fra fase 3 Optræning og funktionel rehabilitering efter hospitalsfasen (24) (Genoptræningscentret Kurhus, Dianalund, Bo- og Genoptræningscentret Lunden, Varde). Kommentarer og rettelser til undersøgelsesmanualen, som kom frem i forbindelse med interviewene, bliver beskrevet i korte sammenfatninger i resultatafsnittet og vil senere blive inddraget når manualen skal endeligt revideres. Side 10

11 4.3. Del 3 Udvikling af en anbefaling til en national standard Udfra litteraturen, projektgruppens egen viden om den eksisterende praksis samt studiebesøg udviklede vi en arbejdsbeskrivelse (bilag 8), som primært blev afprøvet på Neuro Intensivt Afsnit (NIA) på Århus Universitetshospital. Hvis patienten ikke var færdigbehandlet på NIA, blev arbejdsbeskrivelsen sendt med patienten videre til Hammel Neurocenter. Patientens kontaktsygeplejerske og den behandlende ergoterapeut var ansvarlig for udfyldelse af arbejdspapirerne. Vi valgte at kalde denne del et pilotprojekt. Det var primært planlagt, at pilotprojektpatienternes læger, sygeplejersker og terapeuter skulle interviewes med aftalte intervaller, men vi kunne inden opstarten se, at det blev for omfattende. Derfor udarbejdede vi en arbejdsbeskrivelse (bilag 8), der har fungeret som dokumentation for, hvornår en undersøgelse er foretaget, hvilke kriterier der har ligget til grund, og hvem der har udført den. Undersøgelsesprocedurer som er blevet afprøvet i pilotprojektet: Kliniske undersøgelser: Manual til undersøgelse af ansigt, mund og svælg - baseret på Coombes konceptet (21) Vandtesten (7,12,25,26) Instrumentelle undersøgelser: FEES (Fiberoptisk Endoskopisk Evaluering af Synkefunktionen) (17,18) Berliner Dysfagi Indeks (19,20) Videofluroskopi (16) Pilotprojektperiode: Denne del af projektet blev gennemført i perioden fra 15. februar til og med 30. juni Inklusionskriterier: Alle patienter mellem 18 og 64 år indlagt på NIA - med svær erhvervet hjerneskade 1 efter kranietraume, intracerebral og/eller subarachnoidal blødning der, var bosat i Århus Kommune og var intuberet 2 dage og hvor der skriftligt eller mundtligt var indhentet informeret samtykke fra patient eller 1 Svær hjerneskade blev i pilotprojektet defineret som en værdi på 8 eller mindre på Glasgow Coma Scale (GCS) ved indlæggelsen eller hvis GCS efter indlæggelsen falder med mere end tre point. Side 11

12 nærmeste pårørende. Eksklusionskriterier: Tidligere kendt dysfagi (da man uanset intervention ikke kunne ændre denne problemstilling, og ikke ville kunne påvise nogen effekt af en struktureret undersøgelse) eller Ikke dansk talende (da det rent etisk ikke ville være forsvarlig at udføre disse undersøgelser, hvis ikke man kunne forklare patienten/pårørende, hvad der skulle undersøges. Det ville ikke være praktisk muligt at have tolk til alle undersøgelser). Det var meningen, at denne del af projektet skulle danne basis for vores anbefaling til en national standard til undersøgelse (både klinisk og instrumentel) af dysfagi hos senhjerneskadede patienter. Vi havde forventet at kunne inkludere fem til syv patienter i den fem måneders pilotprojektperiode. Side 12

13 5. ETIK Pilotprojektet har været forelagt Den regionale Videnskabsetiske Komitè for Århus amt, og komitèen skriver i brev af 30. januar 2002: Komitèen finder efter en konkret vurdering ikke, at projektet efter sit indhold er omfattet af lov nr. 69 af 8. januar 1999 om et videnskabsetisk komitèsystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. Det betyder, at forskningsprojektet ikke skal godkendes af komitèen. Endvidere har der været en telefonisk forespørgsel til Datatilsynet, som ikke fandt at projektet skulle anmeldes, da personoplysningerne bliver i den enkelte patients sag, og der kun vil blive taget anonymiserede udtræk til statistisk brug. Pilotprojektet har desuden været forelagt afdelingsledelserne på både Neuro Intensivt Afsnit (NIA) samt Hammel Neurocenter, som begge har godkendt det. 6. DATABEHANDLING Data fra spørgeskemaerne er behandlet i programmet SPSS-dataentry. Denne rapport indeholder primært deskriptive data samt frekvens tabeller. Ved nogle af disse er der angivet 95% sikkerhedsgrænser. Ved data fra interview omhandler databehandlingen frekvensanalyse. Materialets størrelse gør, at det ikke er relevant at udregne statistiske test. Side 13

14 7. RESULTATER 7.1. Del 1 Afdækning af klinisk praksis Litteraturgennemgang Fra en amerikansk metaanalyse (11) med i alt artikler, hvor målet var at evaluere metoder til diagnose og behandling af synkeforstyrrelser (dysfagi) hos ældre patienter, fandt de i forhold til akut-pleje af stroke patienter bl.a. følgende: Den nuværende evidens foreslår, at et systematisk program til diagnose og behandling af dysfagi i den akutte stroke behandlingsplan kan give dramatiske reduktioner i antallet af pneumonier. På trods af de sparsomme tilgængelige data ser det ud til at være klogt at inkludere specifik dysfagi management med en formel diagnose og behandling som en del af standardprotokollen i stroke management på akutte plejeafdelinger. Risikoen for at udvikle aspirationspneumoni kan ikke vurderes sikkert udfra noget enkelt klinisk tegn eller symptom. Der er et stort behov for at optimere en kort, indledende undersøgelse, som påviser patienter med mulige usikre synk, og som derfor har brug for mere omfattende undersøgelser. En optimal kombination af tegn og symptomer til sådan en indledende test er ikke blevet bestemt, og der er brug for yderligere forskning. Hverken videofluoroskopi eller fiberoptisk endoskopi kan anses som værende en rigtig guld standard til påvisning af aspiration. Fuldstændige bedside undersøgelser kan have en sensitivitet for aspiration på næsten 80 procent. Mulighederne for ved hjælp af en fuldstændig bedside undersøgelse at kunne påvise silent aspiration skal optimeres i den fremtidige forskning. De kommer i dette studie med mange anbefalinger til fremtidig forskning inden for området. F.eks. anbefaler de, at fremtidige studier fokuserer på undersøgelse af samlede dysfagi management programmer, da det inden for dette område er svært at skille diagnose og behandling. I en engelsk artikel (4) beskrives et review af 248 artikler. Her fandt forfatterne, at dysfagi er meget hyppigt forekommende ved akut stroke, men de havde svært ved at pege på et enkelt klinisk symptom, der kunne påvise, at patienten havde synkeproblemer, og som måske havde risiko for fejlsynkning. De beskriver bl.a., at der er brug for yderligere forskning omkring forholdet mellem aspiration og pneumonier, og at der er brug for yderligere udvikling af alternative procedure til diagnostik af synkeproblemer. En af deres konklusioner er, at Side 14

15 videofluroskopiundersøgelsen anses som en guld standard til at diagnosticere dysfagi. De kommer også i denne artikel med mange anbefalinger til fremtidig forskning inden for området Svarprocent på spørgeskemaer Tabel 1 Svarprocent på spørgeskemaer Antal udsendte: Antal returneret: Svarprocent: Kliniske afdelinger % Øre-Næse-Hals afd % Røntgen afdelinger % I alt % Der blev udsendt 191 spørgeskemaer til oversygeplejersker og ledende ergoterapeuter på neurologisk-, neurokirurgisk-, medicinsk- og genoptræningsafdelinger, apopleksiafsnit og ergoterapierne på landets sygehus. Der blev returneret 116 skemaer. To afdelinger oplyste, at de ikke behandler apopleksi patienter. Derfor er spørgeskemaerne fra disse to afdelinger ekskluderet. Svarprocenten kan herefter beregnes til 114 returnerede skemaer ud af 191 udsendte hvilket giver en svarprocent på 60%. I fire tilfælde viste det sig, at de indsendte spørgeskemaer var kopieret. Disse fire indgår sammen med de originale spørgeskemaer i dataanalysen og er talt med i de 114 returnerede skemaer. Desuden blev der sendt 18 spørgeskemaer til adm. overlæger på øre-næse-hals afdelinger på landets sygehuse med en svarprocent på 50% (n= 9). Og 58 spørgeskemaer blev sendt til adm. overlæger på røntgen-, radiologiske-, og billeddiagnostiske afdelinger på landets sygehuse, og her var svarprocenten 71% (n= 41) Resultater fra spørgeskemaer til kliniske afdelinger De 114 spørgeskemaer blev udfyldt af: fire læger, 33 sygeplejersker, 62 ergoterapeuter, to fysioterapeuter, èn social- og sundhedsassistent, èn klinisk vejleder, èn souschef, syv spørgeskemaer er udfyldt i fællesskab mellem flere faggrupper, og i èt tilfælde er faggruppen som har udfyldt skemaet ikke oplyst. 100 af afdelingerne udfører kliniske undersøgelser af synkefunktionen. Den procentvise fordeling i forhold til den samlede svarprocent er vist i tabel 2. Side 15

16 Tabel 2 Fordelingen af afdelingerne i forhold til om de udfører undersøgelser af synkefunktionen eller ej Antal Procentfordeling 95% CI Ja ,7% 80,3-93,1 Nej 14 12,3% 6,9-19,7 I alt % Tabel 3 Fordeling af afdelinger i forhold til hvilke kliniske undersøgelser de bruger (n=100)* Antal Procentfordeling 95% CI Vandtest 50 50% 39,8-60,2 F.O.T.T % 71,9-88,2 Orofacial 3 3% 0,6-8,5 Regulationsterapi Afdelingens egne 24 24% 16-33,6 undersøgelser Andet koncept** 10 10% 4,6-17,6 * Det var muligt for afdelingerne at registrere mere en én af de nævnte kliniske undersøgelser. ** Af andre koncepter oplyser afdelingerne: Almindelig klinisk undersøgelse, ASSD-skema, Fra kurser med Birgitte Christensen (F.O.T.T.), Klinisk undersøgelse af tunge/svælg, Undersøgelsesskema lavet af ergoterapeuter på Universitetshospitalet, København, OBS. hoste ved at drikke vand eller tyktflydende, Universitetshospitalets sensomotorisk skema samt Tina Hansen tidl. KAS. Glostrup, Undersøgelse af Facioorale funktioner/færdigheder fra SHF Ringe (dele af denne) og Logopædisk undersøgelse. I tabel 4 ses hvilke faggrupper, der udfører den kliniske undersøgelse af synkefunktionen. Tabel 4 Hvilke faggrupper udfører den kliniske undersøgelse (n=100)* Hvem Læge Ergoterapeut Sygeplejerske Fysioterapeut SOSA Talepædagog. Andre Antal * Der var mulighed for at sætte flere krydser ved dette spørgsmål. I tabel 5 beskrives hvornår i indlæggelsesforløbet afdelingerne udfører den kliniske undersøgelse, og det er næsten ligeligt fordelt mellem de fire svarmuligheder. Under andet nævnes flere gange f.eks. Ingen fast procedure, Ved behov, Forskellig fra afdeling til afdeling, Varierende, Når synkeproblemer er konstateret. Side 16

17 Tabel 5 - Hvornår i indlæggelsesforløbet udføres den kliniske undersøgelse (n=100)* Hvornår: 1. dag 2-3. dag Inden oral ernær. Andet** Antal Procent 40% 33% 39% 28% * Her var der igen mulighed for at afkrydse i mere end et felt. Som det ses i tabel 6 er der en stor variation i, hvor ofte afdelingerne udfører den kliniske undersøgelse. 30 afdelinger svarer, at de undersøger 1-5 patienter pr. måned og andre 29 afdelinger svarer, at de undersøger 6-10 patienter pr. dag. Tabel 6 Fordeling af afdelingerne i forhold til, hvor ofte afdelingerne udfører den kliniske undersøgelse af synkefunktionen (n=100)* Hyppighed Antal Procent 1-5 pr måned 30 27,3% 6-10 pr dag 29 26,4% Uoplyst 19 17,3% 1-5 pr dag 14 12,7% Andet 10 9,1% 6-10 pr uge 2 1,8% 6-10 pr måned 2 1,8% 1-5 pr år 1 0,9% 6-10 pr år 1 0,9% pr år 1 0,9% pr år 1 0,9% * Her var der igen mulighed for at afkrydse i mere end et felt 41 af de 100 afdelinger, som foretager klinisk undersøgelse af synkefunktionen, oplyser, at hvis der ved en kliniske undersøgelse påvises tegn på fejlsynkning, så undersøges synkefunktionen yderligere. Fordelingen af hvilke undersøgelser der vælges, kan ses i tabel 7. Der har været mulighed for at afkrydse i flere felter. Tabel 7 - Hvilken undersøgelse fortages, hvis der er tegn på fejlsynkning (n=100) Fiberendoskopisk Røntgengennemlysning/ Andet* undersøgelse Videofluroskopi us. Antal Procent 19% 29% 52% Side 17

18 * Under andet svares: Jeg har kun i et enkeltstående tilfælde fået en læge til at ordinere yderligere undersøgelse ved øre-næse-halsafdeling, Forsøg med mad og drikke med forskellig konsistens, Øre-næse-halslæge (2), Gentagne forsøg følgende dage + mundstimulation, Funktionsundersøgelse med mad og drikke med forskellig konsistens (2), Larynxskopi uden mad og drikke, Kontakter Annette Kjærsgaard (2), Klinisk observation/undersøgelse (2), Tykke væsker, I meget specielle tilfælde videofluroskopi, Løbende vurdering F.O.T.T., Afprøvning af forskellige fødeemner/konsistens, Ergoterapi med henblik på videre vurdering, Afventer afcuffning og prøver senere, observerer, nærmere observation i forbindelse med spisning, Kun i særlige tilfælde bruges videofluroskopi som supplement til klinisk undersøgelse samt Almindelig afprøvning af føde/drikke med forskellig konsistens. Numrene i parentes angiver her antal besvarelser. Hvis ikke der står angivet noget, er der kun èn, der har kommenteret dette. 94 af de 114 afdelinger (82,5%, CI:74,2-88,9), som har valgt at svare på spørgeskemaet, oplyser, at der er samarbejde med andre afdelinger omkring patienter med synkeproblemer. Fordelingen af andre afdelinger er vist i tabel 8 der har været mulighed for at afkrydse i flere felter. Tabel 8 - Hvilke afdelinger er der samarbejde med omkring patienter med synkeproblemer (n=114) Taleinstitut. Røntgenafd. Øre-Næse- Hals afd. Ergoterapi Fysioterapi Andre afd.* Antal Procent 36% 10,5% 28% 48,2% 15,8% 16,7% * Under andre afdelinger svares der: at man samarbejder med: Annette Kjærsgaard (2), Diætist (3), Centralkøkken, diætist, Apopleksiafsnit (2), Fonatisk afdeling (2), Mest plejen, Plejepersonale, Sengeafdelingen, Med. Afd. Ved evt. PEG-sondeanlæggelse, I sjældne tilfælde øre-næse-halsafdelingen, Få gange med diætist, Diætist ang. Ernæring. F.eks. p-læger vedrørende PEG-sonde, Neurofysiologisk? samt Øre-næse-hals speciallæge. Numrene i parentes angiver her antal besvarelser. Hvis ikke der står angivet noget, er der kun èn, der har kommenteret dette. Vi har i tabel 9 og 10 valgt at sammenligne data fra forskellige spørgsmål for at få afklaret om der var et sammenfald mellem faggruppen der havde udfyldt skemaet og valget af klinisk undersøgelse. Hvis der i spørgsmål 2 (Den kliniske undersøgelse af synkefunktionen undersøges ved hjælp af?) er krydset af i vandtest. og i spørgsmål 3 (Hvem udfører den kliniske undersøgelse af synkefunktionen) i sygeplejerske, så er faggrupperne, som har udfyldt spørgeskemaet Side 18

19 fordelt som vist i tabel 9. I alt matchede 46 spørgeskemaer hinanden i den nævnte kombination. Det vil sige, at af de 46 skemaer er 19 udfyldt af sygeplejersker og andre 19 er udfyldt af ergoterapeuter. Tabel 9 Når der er angivet vandtesten i spørgsmål 2 og sygeplejerske i spørgsmål 3 hvilken faggruppe har så udfyldt skemaet Antal Procentfordeling Læge 1 2,2% Sygeplejerske 19 41,3% Ergoterapeut 19 41,3% Social- og sundhedsassistent 1 2,2% Klinisk vejleder 1 2,2% Udfyldt i fællesskab mellem flere faggrupper 4 8,7% Souschef 1 2,2% I alt % Hvis der i spørgsmål 2 (Den kliniske undersøgelse af synkefunktionen undersøges ved hjælp af?) er krydset af i F.O.T.T. og i spørgsmål 3 (Hvem udfører den kliniske undersøgelse af synkefunktionen?) i ergoterapeut, så er faggrupperne, som har udfyldt spørgeskemaet fordelt som vist i tabel 10. I alt matchede 80 spørgeskemaer hinanden i den ovenstående kombination. 54 af disse 80 skemaer var udfyldt af ergoterapeuter og 15 af sygeplejersker. Tabel 10 Når der er angivet F.O.T.T. i spørgsmål 2 og ergoterapeut i spørgsmål 3 hvilken faggruppe har så udfyldt skema Antal Procentfordelingen Læge 1 1,3% Sygeplejerske 15 18,7% Ergoterapeut 54 67,5% Fysioterapeut 1 1,3% Social- og sundhedsassistent 1 1,3% Klinisk vejleder 1 1,3% Udfyldt i fællesskab mellem flere faggrupper 6 7,5% Souschef 1 1,3% I alt % Side 19

20 I spørgsmål 8 (Er jeres praksis for den kliniske undersøgelse anderledes end det her skitserede?) er der i 19 tilfælde skrevet kommentarer: Vi har ingen fast procedure. Hovedreglen er, at ergoterapeuter undersøger synkefunktionen og starter terapeutisk spisning inden pt., spiser og at ergoterapeuter instruerer i siddestilling, omgivelser, fødens konsistens. Ovenstående revideres af ergoterapeut I medicinsk ergoterapigruppe på afsnit Syd er der plads til otte akutte apopleksipatienter. Disse pt. ligger på tre forskellige afdelinger med hver deres speciale. Derfor er det vanskeligt at få et godt samarbejde med lægerne, da der er mange forskellige. Jeg er selvfølgelig bekendt med, at man nu på Aalborg Sygehus kan udføre f.eks. videofluroskopi samt fiberendoskopiskundersøgelse, hvilket ergoterapeuterne på Neurokirurgisk afd. nyder glæde af. Jeg har selvfølgelig tænkt mig at gøre lægerne opmærksomme på det, hvis behovet opstår i de medicinske afsnit. Vi undersøger med udgangspunkt i ASSD-skema Vi skal til at udarbejde standard på medicinsk afdeling vedr. synke/spiseproblemer ville være glad for at modtage den standard I arbejder udfra som inspiration til det arbejde, vi skal i gang med Vi har ingen fast procedure for us. af patienter med synkeproblemer, men ergoterapeuten vurderer patienten udfra F.O.T.T.-konceptet. Ad. Spørgsmål 6 (Hvis der ved den kliniske undersøgelse påvises tegn på fejlsynkning, undersøges synkefunktionen da yderligere?). Vi er vidende om videofluroskopi-us på ÅKH, men har kun brugt den en enkelt gang. Patienterne skal kunne klare turen derud. Vi har en klinisk retningslinie for ernæring I forbindelse med et forskningsprojekt udføres fiberendoskopisk og RTB undersøgelse til at undersøge synkefunktionen. Ingen af ergoterapeuterne har et rigtigt kursus i optræning af synkefunktion. Jeg har snust lidt hos kollegaer og prøver mig frem med is-behandling og stimulering inde i og uden på munden. Det virker ofte, men vore patienter er sjældent meget hårdt ramt. Vurdering af synkefunktion laver vi i forhold til madens konsistens, brug af fortykning. Dette udføres af social- og sundhedsassistent, sygehjælper + sygeplejerske, men er ikke en skematiseret del. Når vi har patienter med synkeproblemer tages der kontakt til ergo/fysioterapi, som opstarter genoptræning udfra F.O.T.T. Der er vedlagt apopleksimanual, behandlingskort fra apopleksiafsnit samt undersøgelse af ansigt, mund og svælg. Planlægger at implementere klinisk retningslinie for ernæring hvori vurdering af tygge-/synkefunktion er indbefattet. Skemaet er ikke relevant for Hørsholm sygehus Vi laver ernæringsplan indenfor 2 døgn. Ved dysfagi anlægges ventrikelsonde eller PEG sonde indtil normal synkefunktion. Vi har kun få senhjerneskadede med lange mellemrum og ikke altid med synkeproblemer, så vi har ingen procedure og nok ikke fået lavet decideret synkeundersøgelser. Vi anvender et skema, som er udarbejdet af en gruppe ergoterapeutstuderende i forbindelse med hovedopgave er vedlagt. Side 20

Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter

Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter SATSPULJEPROJEKTET Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter Projektrapporten er udarbejdet af: Projektperiode: Udviklingsergoterapeut 01.04.2001 til 31.12.2002 Annette Kjærsgaard,

Læs mere

Baggrund. Neurocenter og kirurgisk center 1

Baggrund. Neurocenter og kirurgisk center 1 Evidensbaseret klinisk retningslinje for undersøgelse af dysfagi hos voksne patienter med traumatisk hjerneskade Klinisk sygeplejespecialist Leanne Langhorn Ergoterapeut Eva Eriksen Århus Universitetshospital

Læs mere

Det smager af torskerogn Temadag om dysfagi d. 19. november 2013. Ergoterapeut Dorthe Braüner Bjerge Aarhus Kommunes Neurocenter

Det smager af torskerogn Temadag om dysfagi d. 19. november 2013. Ergoterapeut Dorthe Braüner Bjerge Aarhus Kommunes Neurocenter Det smager af torskerogn Temadag om dysfagi d. 19. november 2013 Ergoterapeut Dorthe Braüner Bjerge Aarhus Kommunes Neurocenter Ergoterapeutens rolle Et tværfagligt samarbejde Fysioterapeut Ergoterapeut

Læs mere

DYSFAGI. Definition. Disposition 9. november 2011 kl. 10.30 til 12.00. Dysfagi er på latin dys-phagia.

DYSFAGI. Definition. Disposition 9. november 2011 kl. 10.30 til 12.00. Dysfagi er på latin dys-phagia. DYSFAGI Ph.d stud, MSc, Specialergoterapeut, F.O.T.T. Instruktør Disposition 9. november 2011 kl. 10.30 til 12.00 Definitioner Symptomer, årsager og konsekvenser Normal synkning Incidens og prævalens Screening,

Læs mere

DYSFAGI - baggrund, forekomst og konsekvenser

DYSFAGI - baggrund, forekomst og konsekvenser DYSFAGI - baggrund, forekomst og konsekvenser Annette Kjærsgaard Ph.d. studerende, MSc, Ergoterapeut Forskningsinitiativerne for Rehabilitering og Aktivitetsstudier/Ergoterapi, Syddansk Universitet Tilknyttet

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for synkebesvær

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for synkebesvær KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for synkebesvær Baggrund og formål En velfungerende synkefunktion er afgørende for at bringe mad og drikke fra mundhulen gennem svælget

Læs mere

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi Formand: Annette Kjærsgaard Ph.d., MScOT, Specialergoterapeut-neurorehabilitering, F.O.T.T. Instruktør 1989 - ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Holstebro 2002 - F.O.T.T. Instruktør 2006 MScOT fra Lunds

Læs mere

Præsentation - bestyrelsen i EFS Dysfagi

Præsentation - bestyrelsen i EFS Dysfagi Ergoterapeutforeningen Præsentation - bestyrelsen i EFS Dysfagi Her kan du læse mere om bestyrelsesmedlemmerne i EFS Dysfagi. Formand: Annette Kjærsgaard Ph.d., MScOT, Specialergoterapeut-neurorehabilitering,

Læs mere

Forskning i neurorehabilitering

Forskning i neurorehabilitering Af Trine Schow, Ph.d. forskningsergoterapeut. Afdeling for Ergoterapi, Hvidovre Hospital. Afdeling Stine for Holm, Højt børneergoterapeut Specialiseret, og kandidat i Glostrup Hospital med pædagogisk udefunktion

Læs mere

Sondeernæring til patienter med akut apopleksi

Sondeernæring til patienter med akut apopleksi Sondeernæring til patienter med akut apopleksi Ved klinisk afdelingssygeplejerske Malene Fogh Nielsen Malene.Fogh.Nielsen@hvh.regionh.dk Hvidovre Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Afsnit for Apopleksi

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

SPISEINFORMATION. Navn Cpr.nr. Dato Udarbejdet af

SPISEINFORMATION. Navn Cpr.nr. Dato Udarbejdet af SPISEINFORMATION Navn Cpr.nr. Dato Udarbejdet af SIDDESTILLING Sidde på briks med terapeut eller packs bagved og højdeindstilleligt bord foran Sidde i kørestol, hvor den er kippet langt frem og fødderne

Læs mere

MAD OG DRIKKE MED MODIFICERET KONSISTENS TIL PERSONER MED DYSFAGI

MAD OG DRIKKE MED MODIFICERET KONSISTENS TIL PERSONER MED DYSFAGI MAD OG DRIKKE MED MODIFICERET TIL PERSONER MED DYSFAGI Af specialergoterapeut senhjerneskadede F.O.T.T. instruktør Annette Kjærsgaard, Hammel Neurocenter, klinisk diætist, cand.scient. i Human Ernæring

Læs mere

Validering af en smertevurderingsskala- PAStil patienter med nedsat bevidsthedsniveau

Validering af en smertevurderingsskala- PAStil patienter med nedsat bevidsthedsniveau Validering af en smertevurderingsskala- PAStil patienter med nedsat Dansk Sygepleje Selskab (dasys) 16.november 2011 Forskning i sygepleje- resultater og krav Sygeplejerske Rikke Guldager, Afsnit for Højt

Læs mere

Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle patienter til observation for apopleksi og TIA/TCI i region Nordjylland Det

Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle patienter til observation for apopleksi og TIA/TCI i region Nordjylland Det ERNÆRINGSSONDE VED DYSFAGI VED LENE KJÆRHAUGE CHRISTIANSEN, SYGEPLEJERSKE MED SÆRLIG KLINISK FUNKTION MIN HVERDAG MED SONDEERNÆRING Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle

Læs mere

20. november 2013. slide 1. Patientsikkerhed. Faren ved fejlsynkning. Temarapport om dysfagi fra Patientombuddet

20. november 2013. slide 1. Patientsikkerhed. Faren ved fejlsynkning. Temarapport om dysfagi fra Patientombuddet slide 1 Faren ved fejlsynkning Patientsikkerhed Temarapport om dysfagi fra Patientombuddet 2013 slide 2 De næste 35 minutter Hvad gør patientombuddet Viden om dysfagi fra utilsigtede hændelser Sikkerhedstænkning.

Læs mere

Synkebesvær øger dødelighed

Synkebesvær øger dødelighed Synkebesvær øger dødelighed Ældres risiko for lungebetændelse stiger, hvis de ikke kan synke mad og drikke normalt, og det medfører flere dødsfald. Af Britta Lundqvist tema dysfagi Fire ud af 10, der indlægges

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Definition screening Adskiller tilsyneladende raske personer som sandsynligvis har en

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Dysfagi. Tygge- og synkebesvær. Vi er kendt for at få mennesker til at gro - alene og sammen med andre

Dysfagi. Tygge- og synkebesvær. Vi er kendt for at få mennesker til at gro - alene og sammen med andre Dysfagi Tygge- og synkebesvær Rehabiliteringssektionen Vi er kendt for at få mennesker til at gro - alene og sammen med andre Bevægelse Trivsel Engagement Rummelighed Kompetence Sammenhæng Værdighed Hvad

Læs mere

FEES. Conflict of interest. Funktionel endoskopisk evaluering af synkefunktion. Min interesse i dysphagi. De næste 20 minutter. Næsens indre anatomi

FEES. Conflict of interest. Funktionel endoskopisk evaluering af synkefunktion. Min interesse i dysphagi. De næste 20 minutter. Næsens indre anatomi Conflict of interest FEES Funktionel endoskopisk evaluering af synkefunktion Irene Wessel Overlæge, ph.d., klinisk lektor Rigshospitalets Hoved-hals kirurgisk og audiologisk klinik Ulønnet forskningssamarbejde

Læs mere

Oralmotorisk Team København

Oralmotorisk Team København Oralmotorisk Team København Børnecenter København Målgruppe: Oralmotorisk Teams målgruppe er børn i alderen 0-18 år, der har større mundmotoriske vanskeligheder. Disse børn kan indstilles til teamet og

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Hvordan navigerer man i F.O.T.T. en dynamisk model om terapeutisk proces og udførelse

Hvordan navigerer man i F.O.T.T. en dynamisk model om terapeutisk proces og udførelse Hvordan navigerer man i F.O.T.T. en dynamisk model om terapeutisk proces og udførelse PhD project Trine Hansen, OTR, MPH, PhD student Copenhagen University and Department of occcupational therapy/ Department

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Mine visioner for EFS for dysfagi

Mine visioner for EFS for dysfagi Formand: Annette Kjærsgaard Ph.d., MScOT, Specialergoterapeut-neurorehabilitering, F.O.T.T. Instruktør 1989 - ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Holstebro 2002 - F.O.T.T. Instruktør 2006 MScOT fra Lunds

Læs mere

Posttraumatisk amnesi (PTA)

Posttraumatisk amnesi (PTA) Posttraumatisk amnesi (PTA) Leanne Langhorn Århus Universitetshospital Århus Sygehus Neurocenter Neurokirurgisk Afdeling Goddag Jonas jeg stiller dig nogle spørgsmål for at undersøge hvordan din hukommelse

Læs mere

Lokale koordinatorer på Hvidovre Hospital Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Stine Ravn

Lokale koordinatorer på Hvidovre Hospital Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Stine Ravn Lokale koordinatorer på Hvidovre Hospital Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Stine Ravn Samarbejde mellem de lokale koordinatorer og behandlende terapeuter Sende indkaldelses mail til kommunale terapeuter

Læs mere

Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet?

Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet? RINGKJØBING AMT Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet?

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Dansk Selskab for Fysioterapi 11. juni 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for Fysioterapi ønsker

Læs mere

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats Generalforsamling i FNE-AMPS 2. April 2014 Annalise Jacobsen Hjerneskadecentret, Odense Erhvervsrettet rehabilitering af voksne, der har pådraget sig en hjerneskade

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE BILAG 4 Detaljer vedrørende medtagede studier Ved beskrivelsen af konsistens af drikke og mad anvendes den betegnelse, som er anvendt i artiklen. Den engelske tekst fra artiklerne fremgår af fodnoterne.

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Business Case nr. I 30X/01

Business Case nr. I 30X/01 Business Case nr. I 30X/01 Forslagets overskrift: Mindske komplikationer hos borgere med dysfagi Forslagsstiller: Tværgående gruppe sudfordring (vision): Mindske komplikationer hos borgere med dysfagi,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Undersøgelse og vurdering

Undersøgelse og vurdering Undersøgelse og vurdering gruppe Voksne med særlige behov med ønske om vurdering af behovet for fysioterapeutisk/ergoterapeutisk behandling. En vurdering af behovet for terapeutisk behandling. fire-ti

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

ERNÆ- RINGS- VURDE- RING

ERNÆ- RINGS- VURDE- RING INFO Navn Bolig Kontaktperson Skemanummer ERNÆ- RINGS- VURDE- RING VIGTIGT AT VIDE OM ERNÆRING INTRODUKTION Mad er en kilde til liv og livskvalitet. Som ældre er det derfor meget vigtigt ikke at blive

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Ernæringsvurdering. Dato: Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson:

Ernæringsvurdering. Dato: Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson: Ernæringsvurdering Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson: Vigtigt at vide om ernæring Introduktion Mad er en kilde til liv og livskvalitet. Som ældre er det derfor meget vigtigt ikke at blive undervægtig.

Læs mere

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus 1. Titel Reorganisering i Hæmatologisk Ambulatorium; Sygeplejersker overtager

Læs mere

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientgrupper: Patienter mellem 15-30 år som indenfor det sidste år har været indlagt på grund af et hovedtraume

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Generel information om projektet

Generel information om projektet Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 delprojekt: Håndtering af neurogen dysfagi i de midtjyske kommuner Tilskudsmodtageren

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Ergoterapi til patienter med erhvervet hjerneskade i den akutte fase

Ergoterapi til patienter med erhvervet hjerneskade i den akutte fase Ergoterapi til patienter med erhvervet hjerneskade i den akutte fase Mette Schreiber Ørts Ergoterapeut, Neurokirurgisk Team Aalborg Universitetshospital National konference Unge med erhvervet hjerneskade

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Dansk Selskab for Fysioterapi 28. februar 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for

Læs mere

Referat fra DTHS netværksmøde for laryngectomi og mundhulecancer d. 12. nov. 2010.

Referat fra DTHS netværksmøde for laryngectomi og mundhulecancer d. 12. nov. 2010. Referat fra DTHS netværksmøde for laryngectomi og mundhulecancer d. 12. nov. 2010. Præsentation ved Anja Bau ang. brugerens vej gennem DTHS-institutionen. Henvisning udredning mål black box evaluering.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Favrskov Kommune Favrskov Kommune varetager alle ambulante almindelige Træningen foregår decentralt på kommunens træningscentre

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau

Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau Ved udviklingsansvarlig fysioterapeut Camilla Biering Lundquist, Hammel Neurocenter Plan Specialiseringsniveau

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Basal oplæring. Social- og sundhedsassistent. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted

Basal oplæring. Social- og sundhedsassistent. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Basal oplæring Social- og sundhedsassistent Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Din oplæring Du er færdig med introduktionen, og nu begynder den basale oplæring, som skal sikre, at du er

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler?

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Sygeplejerske Anne Bie Nørum Specialsygeplejerske i onkologi TanjaWendicke

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Region Nordjylland. Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Behandlingscentret Østerskoven.

Læs mere

Kortlægning af kræftrehabilitering på danske sygehuse Brystkræft. Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer:

Kortlægning af kræftrehabilitering på danske sygehuse Brystkræft. Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer: Kortlægning af kræftrehabilitering på danske sygehuse 2016 Brystkræft Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer: 1) Implementering af anbefalinger fra nationale og regionale

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume).

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Rasmussen S. side 1/7 PROJEKT Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Minimering af de socioøkonomiske konsekvenser af

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse social- og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse social- og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse social- og sundhedsassistentelever Regionshospitalet Viborg, Skive Neurorehabiliteringsafsnit N2051 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 1.0. Præsentation

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Manual til udarbejdelse af Kliniske vejledninger for ergoterapi, Gentofte Hospital

Manual til udarbejdelse af Kliniske vejledninger for ergoterapi, Gentofte Hospital Manual til udarbejdelse af Kliniske vejledninger for ergoterapi, Gentofte Hospital Afsnit Udfyldelse, generelt CPPT-afsnit Specielt vedr. NM-klinik Specielt vedr. Ort-klinik Overskrift Indsæt diagnosegruppens

Læs mere

Indikatorer og standarder for kvalitet i behandlingen af patienter med apopleksi/tia:

Indikatorer og standarder for kvalitet i behandlingen af patienter med apopleksi/tia: Dansk Apopleksiregister Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af apopleksi? Fakta om indikatorer og standarder Et behandlingsforløb på et sygehus består typisk af flere forskellige delbehandlinger

Læs mere

Intern audit af terapeutjournal

Intern audit af terapeutjournal Intern audit af terapeutjournal Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Juni 2008 Auditgruppe: Fysioterapeut Marianne Amorsen Ergoterapeut Bente Biehl Fysioterapeut

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Netværksmøde for indtastere i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) Klinisk Diætist Birgitte Møllegaard Bertelsen

Netværksmøde for indtastere i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) Klinisk Diætist Birgitte Møllegaard Bertelsen Netværksmøde for indtastere i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) Klinisk Diætist Birgitte Møllegaard Bertelsen HjerteKost-skema Program for de næste 29 min Hvad er HjerteKost-skemaet? Hvordan kan

Læs mere

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET Bilag 1: Spørgeskema VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET I FORBINDELSE MED INDFØRELSE OG UDVIKLING AF EPJ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ X AFDELING Y HOSPITAL EPJ-Observatoriet:

Læs mere

Lær at danne lyd efter total laryngectomi

Lær at danne lyd efter total laryngectomi Kommunikationscentret - Region Hovedstaden Lær at danne lyd efter total laryngectomi Denne pjece forsøger at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med bortoperation af struben.

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere