MAD OG DRIKKE MED MODIFICERET KONSISTENS TIL PERSONER MED DYSFAGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAD OG DRIKKE MED MODIFICERET KONSISTENS TIL PERSONER MED DYSFAGI"

Transkript

1 MAD OG DRIKKE MED MODIFICERET TIL PERSONER MED DYSFAGI Af specialergoterapeut senhjerneskadede F.O.T.T. instruktør Annette Kjærsgaard, Hammel Neurocenter, klinisk diætist, cand.scient. i Human Ernæring Kirsten Færgeman, Silkeborg Centralsygehus og Klinisk diætist, Birthe Møller Pedersen, Silkeborg Centralsygehus. Indledning Dysfagi her defineret som problemer med at spise og drikke, er et overset problem, der ofte giver store vanskeligheder for den hjerneskaderamte og den nære familie (1). Andre patientgrupper, som fx patienter med cancer, muskelsvind, dissemineret sclerose, samt ældre i hjemmeplejen eller på plejehjem, kan også få problemer med at spise og drikke og får derved behov for mad og drikke med modificeret (forandret) konsistens. For en person med hjerneskade er det ubehageligt at være ude af stand til at styre funktioner, som man fra barnsben er opdraget til: ikke spilde, ikke tage for meget mad i munden, ikke hoste ubehersket, ikke have madrester i ansigtet og omkring munden (1). Udenlandske undersøgelser viser, at hyppigheden af dysfagi indenfor hospitalsrehabiliteringsenheder skønnes at ligge mellem procent for patienter med traumatisk hjerneskade (2,3,4). Det er vigtigt at være opmærksom på, at gentagne lungebetændelser kan skyldes, at maden går i den gale hals og derved havner i luftrøret. Det betyder, at der er risiko for at maden går videre til lungerne, og dermed forårsager gentagne pneumonier hos disse personer. Formålet med denne artikel er, at præsentere læseren for de typer af mad og drikke, der svarer til personens funktionsniveau i mund og svælg. Patienter der har problemer med at spise og drikke bør tilbydes samme ernæringsmæssige behandling som andre diætkrævende patienter på afdelingerne. Kosten med modificeret konsistens skal være lige så indbydende som almindelig mad. Artiklen er blevet til på baggrund af et udviklingsprojekt foretaget på Hammel Neurocenter og Silkeborg Centralsygehus. Ernæringsproblemer blandt personer med dysfagi Personer der lider af dysfagi, udviser særlig stor risiko for ernæringsproblemer (5). Ved at modificere konsistens og sammensætning af mad og drikke, nedsættes risikoen for aspiration (6,7). På Silkeborg Centralsygehus og Hammel Neurocenter bestod vores tilbud til patienter med dysfagi tidligere af enten blendet eller findelt kost. Dette havde vi et stort ønske om at få lavet om på. Er patienten ikke i stand til at indtage tilstrækkelig ernæring via munden, skal patienten sondeernæres. En PEG-sonde kan være en stor fordel, da det giver mulighed for, at patienten både kan indtage noget via munden fx ved terapeutisk spisning og resten kan indtages via sonden. Ved hjælp af kombinationen af sondeernæring med den orale ernæring kan den orale ernæring systematisk optrappes. Målet er at patienten igen bliver i stand til at spise og drikke som før hjerneskaden. Det er desværre ikke alle, der når en fuld oral ernæring, men her betyder det meget for livskvaliteten at der fx gives smagsoplevelser på en kontrolleret måde via munden og så kan resten af ernæringen gives via sonden. Funktionsvurderinger af graden af dysfagi Funktionsvurderinger til undersøgelse af graden af dysfagi er baseret på undersøgelse af ansigt, mund og svælg. En klinisk undersøgelse som foretages af patientens behandlende ergoterapeut (8). Til understøttelse af den kliniske undersøgelse kan der foretages instrumentelle undersøgelser af synkefunktionen, fx fiberoptisk endoskopisk undersøgelse (9). Disse undersøgelser foretages af øre-næse-halslæge og ergoterapeut, og der kan desuden suppleres med en videofluroskopisk evaluering af synkefunktionen, som er en radiologisk undersøgelse, der kan udføres af røntgenlæge og ergoterapeut. Disse undersøgelser udføres desværre endnu kun på få sygehuse i Danmark (9). Undersøgelserne understøtter den kliniske undersøgelse og kan give informationer om, hvad der sker i svælget, når patienten spiser og drikker, og om der sker 1

2 fejlsynkning. Derved kan det vurderes hvilken konsistens patienten er i stand til at indtage og hvilken siddestilling patienten skal sidde i under måltidet uden at få noget i den gale hals. Niveauinddeling af mad og drikke Det er meget individuelt hvad patienterne er i stand til at spise og drikke og hvornår patienten når et givet konsistensniveau. Generelt kan maden dog opdeles således: 1. Sondeernæring 2. Terapeutisk spisning, herunder gelékost 3. Purékost 4. Gratinkost 5. Blød kost Drikkekonsistenserne kan opdeles som følger: 1. Gelékonsistens 2. Sirupskonsistens 3. Kakaomælkskonsistens Alle ovennævnte konsistenser for mad og drikke vil blive beskrevet i denne artikel, med en forklaring på, hvornår patienten er i stand til at spise/drikke en given konsistens. Det anbefales generelt, at der foretages kostregistrering, evt. i samarbejde med den kliniske diætist, så man er sikker på, at patienten får sufficient ernæring. Niveaudelingen ses på figur 1. Sondeernæring I forbindelse med senhjerneskade er det ofte nødvendigt at indlede med hel eller delvis sondeernæring. Terapeutisk spisning, herunder gelékost Terapeutisk spisning er første led i spisetræningen af patienten. Terapeutisk spisning foretages ofte i et samarbejde mellem en ergoterapeut eller en sygeplejerske. Der kan påbegyndes terapeutisk spisning når patientens almene tilstand er således at patienten kan: Holde en siddende stilling, evt. med understøttelse af en person Kan holde hovedet i midtlinie med lang nakke, evt. med støtte af en person. Er vågen og kan samarbejde. Og når patienten har en: Oral transport af sekret (dvs. nogen tunge transport) Spontan synkning af spyt Spontan hoste Terapeutisk spisning kan anvendes til undersøgelse og behandling af oral transport, tygge- og synkefunktion, samt som en oplevelse med mad. Gelékost kan anvendes som en del af terapeutisk spisning. Desuden kan det anvendes til patienter som har nedsat funktion i mund og svælg området; men som er i stand til at mærke, hvis noget skulle gå i den gale hals. Gelékosten er fremstillet af fint pureret mad, fx fint pureret brød (gelérugbrød), frugt, grønsager, kød, fisk og fjerkræ, som stivnes (geleres) under tilberedning. Geleén smelter ved kropstemperatur (37 grader) og derved glider maden lettere ned i svælg/spiserør. Tilbydes gelékosten forudsættes det, at patienten har en normal følesans i svælget og at patienten er vågen og klar over, hvad der sker omkring ham/hende, da der ellers er risiko for fejlsynkning. Gelékost er ikke en fuldgyldig ernæring, der skal sondeernæres. Purékost Purékost kan anvendes til patienter der kan indtage mere end nogle få skefulde purékost i forbindelse med terapeutisk spisning. Patienten behøver ikke kunne tygge, men skal være i stand til nogen tungetransport og spontan eller faciliteret synkning. 2

3 Purékost indeholder mad med en cremet, ensartet og tyk konsistens, som ikke kræver tygning og som uden anstrengelse kan danne en bolus (sammenhængende konsistens), der gør det let at synke maden. Til patienter med hjerneskader anvendes purékost ofte ikke som fuldgyldig ernæring; men som den første konsistens patienten er i stand til at spise. Purékost skal i starten kombineres med sondeernæring. Sondeernæringen er ofte den primære og den orale ernæring den sekundære. Purékost kan anvendes som en del af terapeutisk spisning, som supplement til sondeernæring eller som fuldgyldig kost. Hvis purékost anvendes som fuldgyldig kost, anbefales det at anvende energi- og proteinrige drikke til mellemmåltider, evt. med fortykningsmiddel. Gratinkost Gratinkost kan anvendes til patienter der har nogen tyggefunktion, nogen tungetransport og laterale bevægelse (tungen kan bevæges fra side til side), samt spontan synkning. Gratinkost er mad, der har en blød/ensartet/sammenhængende konsistens, der er let at tygge og som uden anstrengelse danner en bolus. Gratinkost består af purerede råvarer. Der må ikke være nogen form for klumper, hårde skorper og sej/klistret konsistens. Alle levnedsmidler skal være findelt og pureret før tilberedning. Gratinkost anvendes ofte som en overgangskost fra det mere puré/grødagtige til en kost der er fastere i konsistensen og med en højere energitæthed. Til patienter med hjerneskader anvendes gratinkost ofte som næsten fuldgyldig ernæring og kan så kombineres med sondeernæring til væske. Den orale ernæring er ofte den primære og sondeernæringen den sekundære. Blød kost Blød kost anvendes til patienter med motoriske og/eller sensoriske funktionsnedsættelser i munden samt dårlig tandstatus (fx manglende tænder, ømhed i munden, løse proteser). Det forudsættes at personen har en næsten fuldstændig tyggefunktion, en fuldstændig tungefunktion samt en normal synkefunktion. Blød kost består af findelte og/eller hakkede råvarer, som tilberedes dampet og eller let stegt og serveres som en sammenhængende kost med en blød konsistens, som ikke kræver en fuldstændig tyggefunktion. Der må ikke være nogen form for hårde skorper og klumper i maden. Patienten er i stand til at spise godt kogte grøntsager og sovs, men at det er kødet som skal tilberedes specielt. Blød kost anvendes som det sidste skridt på vejen inden fuldstændig oral ernæring. Til patienter med hjerneskader anvendes blød kost ofte som fuldgyldig ernæring og kombineres evt. med fortykkede drikkevarer. Drikkekonsistens Tynde væsker er det i begyndelsen ikke muligt at drikke for mange patienter med synkeproblemer. Derfor begynder man i behandlingen med drikkevarer tilsat fortykningsmidler, som løber langsommere. Derved får patienten en større chance for at opfatte og mærke hvad der sker og risikoen for fejlsynkning nedsættes. Gelékonsistens Gelékonsistens kan anvendes til patienter der, spontant eller faciliteret, kan synke eget spyt og har spontan hoste. Gelékonsistens er så tyk at det kan spises med en ske. Sirupskonsistens Sirupskonsistens kan anvendes når patienten er i stand til at drikke gelékonsistens uden at hoste (fejlsynke). Sirupskonsistens kan drikkes af et glas; men det løber meget langsomt. Kakaomælkskonsistens Kakaomælkskonsistens anvendes når patienten er i stand til at drikke sirupskonsistens uden at hoste (fejlsynke). Kakaomælkskonsistens drikkes af et glas; men det løber langsommere end normale tynde væsker. 3

4 Konklusion Der bør på ethvert sygehus og på ethvert plejehjem foreligge tilbud om mad og drikke der er tilpasset de enkelte personers funktionsniveau i mund og svælg. Derved kan mange pneumonier undgås og glæden omkring måltidet kan øges, fordi angsten for fejlsynkning nedsættes. Alt dette skal sikre at personen der har problemer med at spise og drikke kan få noget at spise oralt og at man sikre en sufficient ernæring samt en bedre livskvalitet for patienten. Litteraturhenvisninger 1. Hjerneskadeforeningen. DYSFAGI om de ændringer og problemer der opstår som følge af dysfagi tygge- og synkebesvær. København, Hjerneskadeforeningen, Winstein CJ. Neurogenic Dysphagia. Frequency, Progression and outcome in Adults Following Head Injury. Phys Ther 1983;63: Cherney LR, Halper AS. Swallowing Problems in Adults with Traumatic Brain Injury. Seminars in Neurology 1996, 16 (4): Schurr MR. Ebner KA, Maser AL, Sperling KB, Helgerson RB, Harms B. Formal Swallowing Evaluation and Therapy after Traumatic Brain Injury Improves Dysphagia Outcome. J of Trau, Inj, Crit Care 1999, 46(5): Logemann JA. Evaluation and treatment of swallowing disorders. Second edition. Pro-ed, Texas Groher ME. Dysphagia. Diagnosis and Management. Third edition. Butter Worth-Heinemann, Newton Kjærsgaard A. Ansigt, mund og svælgundersøgelse og behandling efter F.O.T.T. konceptet. FADL s forlag In press. 8. Kjærsgaard A. SATS-pulje projektet. Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter Kan downloades fra Korrespondance til: Annette Kjærsgaard: 4

5 Modificeret mad konsistens FUNKTIONSNIVEAU MAD DEFINITION Ingen synkefunktion tillige med Sondeernæring øvrige vanskeligheder Der kan påbegyndes terapeutisk spisning når patientens almene tilstand er således at patienten kan: Terapeutisk spisning Holde en siddende stilling evt. med understøttelse af en person Holde hovedet i midtlinie med en lang nakke evt. med understøttelse af en person Er vågen og kan samarbejde Og når patienten har en: Oral transport af sekret (dvs. nogen tunge transport) Spontan synkning af spyt Spontan hoste Det er ikke et måltid; men en oplevelse med mad, i en kontrolleret situation. Hvor man inhiberer (hæmmer) uhensigtsmæssige mønstre som f.eks. sutte- og bide refleks og tunge pres og hvor der bliver faciliteret (fremmet) til de bevægelser, som vi bruger, når vi spiser og drikker. 1)Undersøgelse og behandling af oral transport: Patienten bliver tilbudt 3 4 spiseskefulde, af en ensartet og tyk konsistens, på en flad plastik ske. 2) Undersøgelse og behandling af tyggefunktion: Patienten bliver tilbudt mad af fast konsistens f.eks. skrællet æblestykke udskåret og indpakket i bomuldsgaze. 3) Undersøgelse og behandling af synkefunktion: Patienten bliver tilbudt få dråber af tynde væsker i et sugerør (som en pipette) Pure kost kan anvendes til patienter kan indtage mere end nogle få skefulde pure kost i forbindelse med terapeutisk spisning. Patienten behøver ikke kunne tygge, men Gelekost Pure kost Anvendes som en del af terapeutisk spisning til undersøgelse af oral transport. Gelekosten er særlig nem at synke, da gele smelter ved kropstemperatur og derved i sig selv glider i svælg/spiserør. Tilbydes gelekosten forudsættes det, at patienten har en normal sensibilitet (følesans) i svælget og at patienten er vågen og klar over, hvad der sker omkring ham/hende, da der eller er risiko for fejlsynkning. Gelekost er ikke en fuldgyldig ernæring. Pure kost indeholder mad med en cremet, ensartet og tyk konsistens, som ikke kræver tygning og som uden anstrengelse kan danne en bolus (sammenhængende konsistens), der 5

6 skal være i stand til nogen tungetransport og spontan eller faciliteret synkning. Gratinkost kan anvendes til patienter der har nogen tyggefunktion. Det vil sige kan tygge op og ned, men ikke malende og at patienten har nogen tungetransport og nogen laterale (side) bevægelser samt spontan synkning. Blød kost anvendes til patienter med motoriske og/eller sensoriske funktionsnedsættelser i munden samt dårlig tandstatus (f.eks. manglende tænder, ømheder i munden, løse proteser). Det forudsætter at patienten har en næsten fuldstændig tyggefunktion, en fuldstændig tungefunktion samt en normal synkefunktion. Gratin kost Blød kost gør det let at synke maden. Til patienter med hjerneskader anvendes pure kost ofte ikke som fuldgyldig ernæring; men som den første konsistens patienten er i stand til at spise og kombineres med sondeernæring. Sondeernæringen er ofte den primære og den orale ernæring den sekundære. Gratin kost indeholder mad, der har en blød/ensartet/sammenhængende konsistens, der er let at tygge og som uden anstrengelse danner en bolus. Det består af purerede råvarer. Det anvendes ofte som en overgangskost fra det mere pure/grødagtige til en kost der er fastere i konsistensen og med en højere energi tæthed. Til patienter med hjerneskader anvendes gratin kost ofte som næsten fuldgyldig ernæring og kombineres så med sondeernæring til væske. Den orale ernæring er ofte den primære og sondeernæringen den sekundære. Blød kost består af findelte og/eller hakkede råvarer, som tilberedes dampet og eller let stegt og serveres som en sammenhængende kost med en blød konsistens, som ikke kræver en fuldstændig tyggefunktion. Det vil sige at patienten er i stand til at spise godt kogte grøntsager og sovs, men at det er kødet som skal tilberedes specielt. Blød kost anvendes som det sidste skridt på vejen inden fuldstændig oral ernæring. Til patienter med hjerneskader anvendes blød kost ofte som fuldgyldig ernæring og kombineres evt. med fortykkede drikkevarer. Normal tygge- og synkefunktion Normal kost Den normale sygehus kost. Fuldgyldig kost. 6

7 Modificeret drikke konsistens FUNKTIONSNIVEAU Ingen synkefunktion tillige med øvrige vanskeligheder Gele konsistens kan anvendes til patienter der spontant eller faciliteret kan synke eget spyt og som har en spontan hoste. Sirup konsistens kan anvendes når patienten er i stand til at drikke gele konsistens uden at hoste / aspirere (fejlsynke) Kakaomælk konsistens anvendes når patienten er i stand til at drikke sirup konsistens uden at hoste / aspirere (fejlsynke) Kan synke - normalfunktion DRIKKE Væske i sonden Gele konsistens Sirup konsistens Kakaomælk konsistens Alle konsistenser DEFINITION Gele konsistens er så tykt at det kan spises med en ske. Det er produkter med en høj viskositet f.eks. budding, fromage, gele, frosne shakes. Denne konsistens er så tyk at den ikke kan drikke med sugerør eller af glas, men der skal bruges en ske. De fleste væsker kan fortykkes til denne konsistens ved hjælp af fortykningsmiddel. Sirup konsistens kan drikkes af et glas; men det løber meget langsomt. Konsistensen er ensartet og er så tyk at et sugerør kan stå alene i glasset. Alle væsker kan fortykkes med fortykningsmiddel til sirup konsistens. Kakaomælk konsistens drikkes af et glas; men det løber langsommere end normale tynde drikke. Drikkevarer der har en naturlig viskositet dvs. i sig selv er af en tykkere konsistens. Det er f.eks. kærnemælk, tomat- og grønsagsjuice, nektar (tykkere frugtjuice f.eks. af banan), sveske juice, tyk milkshake, æggesnaps, drikke yoghurt, koldskål og blendede supper. Normale tyndflydende drikkevarer. Der har en lav viskositet f.eks. vand, frugtjuice (undtagen sveske juice), ernæringsdrikke, mælk, kaffe, te, kakao, øl, sodavand, vin og spiritus. 7

8 NIVEAU MAD NORMAL BLØD GRATIN PURE TERAPEUTISK SPISNING SONDE ERNÆRING SUPPLEMENT med energi- og proteinberigede drikke DRIKKE KAKAOMÆLK NORMAL SIRUP GELE TYNDE DRIKKE I SONDEN SUPPLEMENT med energi- og proteinberigede drikke Mad og drikke niveau følges ikke naturligt ad; men skal vurderes individuelt 8

... 25. Mad og drikke med modificeret konsistens

... 25. Mad og drikke med modificeret konsistens .......... 25. Mad og drikke med modificeret konsistens . INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 1 2. MAD KONSISTENSNIVEAU 4 2.1. KONSISTENSTRAPPE 5 2.2. SAMMENHÆNGENDE KONSISTENS 6 2.3. GRATINKOST 10

Læs mere

Rigtig mad og ernæring

Rigtig mad og ernæring Rigtig mad og ernæring til hæmatologiske patienter Astrid Lindman, projektsygeplejerske Hæmatologisk Afdeling Rigtig mad og ernæring til hæmatologiske patienter Denne patientvejledning Rigtig mad og ernæring

Læs mere

MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN. fra skemad til familiemad

MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN. fra skemad til familiemad MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN fra skemad til familiemad 2015 MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN fra skemad til familiemad 2015 Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 16. udgave, 1. oplag, 2015 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Denne publikation er særligt rettet imod ledelse og plejepersonale i kommuner og på sygehuse. Temarapport om dysfagi. - om faren ved fejlsynkning

Denne publikation er særligt rettet imod ledelse og plejepersonale i kommuner og på sygehuse. Temarapport om dysfagi. - om faren ved fejlsynkning Denne publikation er særligt rettet imod ledelse og plejepersonale i kommuner og på sygehuse. Temarapport om dysfagi - om faren ved fejlsynkning 2012 Titel: Temarapport om dysfagi Patientombuddet, 15.

Læs mere

Mad til spædbørn & småbørn

Mad til spædbørn & småbørn Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 2012 Dvd indlagt Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 2012 Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 13. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL Et bedre liv med KOL En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL indholdsfortegnelse Et bedre liv med KOL Om KOL side Din egen KOL-bog... 5 Flere og flere får KOL... 6 KOL

Læs mere

Mundpleje, hvor der er specielt behov

Mundpleje, hvor der er specielt behov Mundpleje, hvor der er specielt behov professional dental care Forord Denne pjece er udarbejdet af Gunhild Langballe og Margrethe Skov. Begge er autoriserede tandplejere og har en lang og bred klinisk

Læs mere

Information vedrørende kosthåndbog

Information vedrørende kosthåndbog 12 Der henvises i øvrigt til kosthåndbogen på BRKs hjemmeside : www.brk.dk Information vedrørende kosthåndbog Hjemmeboende, borgere på plejehjem og centre og cafeer får mad fra DeViKa Nexø Træffes 9-12

Læs mere

mad TIL BØRN Fra skemad til madpakker Gode råd og godt at vide

mad TIL BØRN Fra skemad til madpakker Gode råd og godt at vide mad TIL BØRN Fra skemad til madpakker Gode råd og godt at vide kære forælder På de følgende sider prøver vi at give korte svar på nogle af de spørgsmål, som du og tusindvis af andre forældre stiller hver

Læs mere

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Ernæring til kræftpatienter resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013 LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Kulhydrat Fedt Protein Sondeernæring/ parenteral ernæring Ernæring til kræftpatienter I et

Læs mere

Autisme, madproblematikker og spiseforstyrrelse

Autisme, madproblematikker og spiseforstyrrelse Autisme, madproblematikker og spiseforstyrrelse Denne artikel giver et overblik over de forskellige problematikker, der kan opstå i forbindelse med mad og spisning, når et barn eller en teenager har en

Læs mere

Mad til lungepatienter

Mad til lungepatienter Mad til lungepatienter En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: www.facebook.com/lungeforeningen :: 1 Indhold Kend din vægt Kend din vægt...

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft. Ved klinisk diætist Mette Borre og professor Michael Borre

Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft. Ved klinisk diætist Mette Borre og professor Michael Borre Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft Ved klinisk diætist Mette Borre og professor Michael Borre 2 INDLEDNING........................................ 4 TIDLIG LOKAL SYGDOM...............................

Læs mere

At leve med åndenød. Patientvejledning. Onkologisk Afdeling D. Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende have glæde af denne patientvejledning

At leve med åndenød. Patientvejledning. Onkologisk Afdeling D. Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende have glæde af denne patientvejledning Patientvejledning Denne pjece handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig, når man har fået åndenød At leve med åndenød Onkologisk Afdeling D Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende

Læs mere

Måltider til glæde for ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Måltider til glæde for ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri U D E N M A D O G D R I K K E D E L 1 Måltider til glæde for ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevaredirektoratet Uden mad og drikke Del 1 Måltider til glæde for ældre FødevareRapport

Læs mere

VEJLEDNING. Mad der styrker barnets udvikling

VEJLEDNING. Mad der styrker barnets udvikling VEJLEDNING Mad der styrker barnets udvikling Forord Alle forældre ønsker, at deres barn skal have et liv med glæde, energi og gå på mod. Gennem mad, drikke og aktiv leg kan vi støtte barnets sunde udvikling

Læs mere

Synk Let. Mad til dig med synkebesvær

Synk Let. Mad til dig med synkebesvær Synk Let Mad til dig med synkebesvær Synk Let Mad til dig med synkebesvær 4 5 Synk Let Mad til dig med synkebesvær Februar 2013 Udgiver / Center for Kræft og Sundhed København Københavns Kommune Nørre

Læs mere

Kostråd efter Gastric Bypass

Kostråd efter Gastric Bypass Patientinformation Kostråd efter Gastric Bypass Kliniske diætister Endokrinologisk Afdeling M Kostråd efter gastric bypass Gastric bypass en hjælp til selvhjælp. Det er vigtigt, at du lærer signalerne

Læs mere

Små skridt til vægttab der holder

Små skridt til vægttab der holder Små skridt til vægttab der holder forudsætninger for, at de små skridt virker 1. Du er overvægtig. 2. Du har vejet det samme gennem længere tid. 3. Du har haft den gamle vane i længere tid. 4. Du bliver

Læs mere

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN heroin Brugerperspektiver på heroinbehandling de første resultater I marts 2010 startede de første brugere her i landet i behandling med heroin. Hvordan er det gået? AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN Beslutningen

Læs mere

Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne

Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne Danmarks Tekniske Universitet Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne ved fokus på ældres ernæringstilstand og risikofaktorer Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne

Læs mere

Naturlig mad hvad er det?

Naturlig mad hvad er det? Naturlig mad hvad er det? Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Vidste du at mangel på naturlig mad, øger din insulinproduktion og dermed fedtlagringen på maven? Vidste du at mangel på naturlig mad,

Læs mere

Spasticitet. hvad er det nu lige, det er

Spasticitet. hvad er det nu lige, det er side 12 fysioterapeuten nr. 04 februar 2009 Spasticitet hvad er det nu lige, det er Objektiv måling af tonus kræver en del udstyr. Her måler Jakob Lorentzen (forrest) og Jens Bo Nielsen tonus over ankelleddet

Læs mere

Stina Low Holdnummer: RO123279A4-E 19-06-2014

Stina Low Holdnummer: RO123279A4-E 19-06-2014 2014 Implementering af sensorisk metode, til vurdering af færdige producerede retter hver dag. Implementation of sensory methodology for assessing the finished produced menus every day Afsluttende eksamensprojekt

Læs mere

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik 1 Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den

Læs mere