Posttraumatisk amnesi (PTA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Posttraumatisk amnesi (PTA)"

Transkript

1 Posttraumatisk amnesi (PTA) Leanne Langhorn Århus Universitetshospital Århus Sygehus Neurocenter Neurokirurgisk Afdeling

2 Goddag Jonas jeg stiller dig nogle spørgsmål for at undersøge hvordan din hukommelse er i dag Hvad hedder du? Hvor bor du? Hvornår er du født? Hvor er du nu? Hvad hedder dette sted? Hvilket år er det? Hvilken måned er det? Hvilken ugedag er det? Hvad er klokken? Hvilken dato har vi i dag?

3 Post Traumatisk amnesi (PTA) Tidlig rehabilitering af patienter med post traumatisk amnesi Post traumatisk amnesi betyder manglende hukommelse som følge af slag mod hovedet En klinisk kontrolleret undersøgelse af effekten af et sygeplejeprogram i den tidlige pleje og behandling af patienter med traumatiske hjerneskader

4 Introduktion PTA er forbigående tilstand til en traumatisk hjerneskade og ofte diffus og afhængig af graden af hjerneskade PTA er en akut funktionel forstyrrelse med konfusion og desorientering efter hjerneskaden PTA karakteriseres som anterograd amnesi og andre intellektuelle funktionelle forstyrrelser PTA kan vare fra minutter til måneder PTA registreres fra skadetidspunkt til patienten igen er orienteret og har genvundet hukommelse Reference: Ahmed 2000.

5 Incidence patienter årligt i Danmark med traumatisk hjerneskade 70 % af patienter med traumatisk hjerneskade oplever PTA En tredjedel af disse har amnesi mere end 28 dage

6 Fakta Ca. 700 personer med svære hjernekvæstelser, interkranielle blødninger, kraniefrakturer og subarachnoidale blødninger i Danmark Ca. 250 vil befinde sig i gruppen af svært skadede med behov for specialiseret og centraliseret behandling Ca lever med følger af en traumatisk hjerneskade Sundhedsstyrelsen 2000

7 Risikogruppe Ofte ulykker i forbindelse med trafik Blandt de sværest skadede ses typisk unge mænd Gennemsnitsalder på 24 år

8 Prognostisk faktor Længden af PTA er en af de faktorer, som bedst kan forudsige kognitivt, neurologisk og funktionelt outcome efter hovedtraume, dvs. sværhedsgraden af blivende følger efter hjerneskaden Tate 2001, De Guise 2005 PTA kan medføre et ringere outcome Crea et al. 2002

9 Varighed af PTA som prediktor for outcome Mindre end 5 minutter: meget mild 5-60 minutter: mild 1-24 timer: moderat 1-7 dage: alvorlig 1-4 uger: meget alvorligt Mere end 4 uger: ekstremt alvorligt Marosszeky 1998

10 Indikation for at måle PTA Prognose Kliniske beslutninger Målrettet, individuel rehabilitering Ressource fordeling af pleje og behandling Samarbejde med pårørende

11 Formål med dette studie At undersøge, om effekten af et systematiseret sygeplejeprogram i den tidlige pleje og behandling af patienter med traumatiske hjerneskader, vil påvirke varighed af PTA og dermed forbedre prognose og outcome 1 år efter ulykken

12 Hypotese Tidlig intervention med et systematiseret sygeplejeprogram, vil reducere varigheden af PTA med minimum 5 dage hos patienter med traumatiske hjerneskader og dermed forbedre prognose og outcome 1 år efter ulykken Graden af hjerneskade vurderet ud fra CT scanning hænger ikke sammen med varigheden af PTA og outcome

13 Quasieksperimentelt studiedesign Interventionsgruppe på Århus Sygehus, Neurokirurgisk Afdeling Antal patienter 35 med traumatisk hjerneskade Inklusions- og eksklusionskriterier Ranchos Los Amigo Score RLAS Galveston Orientation and Amnesia Test GOAT Intervention Kontrolgruppe på Ålborg Sygehus, Neurokirurgisk Afdeling Antal patienter 50 med traumatisk hjerneskade Inklusions- og eksklusionskriterier Galveston Orientation and Amnesia test GOAT Sædvanlig sygepleje

14 Intervention Reality Orientation Ranchos Los Amigos Score, når patient er vågen Galveston Orientation Amnesia Test (GOAT) dagligt Hvis patient har PTA, anbringes en tavle på sengen Patient orienteres min. 2 gange dagligt med reality orienteringssekvens Døgnrytme skema med beskrivelse af aktiviteter og hvile Ingen TV Kommunikation med patient i korte sætninger Konkret ordvalg og ingen ironi Undgå konfrontationer og konflikter Afled ved konfabulationer Inddrag og samarbejd med pårørende

15 Orienteringssekvens Patientens navn Den pågældendes navn og relation Navnet på hospitalet og grunden til at patienten er indlagt Ugedag, dato, måned og årstal Klokkeslæt og angivelse af morgen, eftermiddag aften eller nat Årsagen til at man er kommet

16 Formål med Reality Orientation At øge patientens bevidsthed om tid, sted og egne data At øge relevansen af indtryk fra det omgivende miljø At lede patienten til at forstå, at viden om sig selv og omgivelser vil være til gavn for at blive rask igen

17 De tre koncepter i Reality Orientation Omgivelser med tavle til orientering og kontrol af sansestimuli Konsistens mellem de personer der er omkring patienten Standardisering af orienteringssekvens efter protokol

18 Forskning i rum og miljø Der er betydelig evidens for, at de fysiske miljøer kan påvirke det funktionelle resultat af hjerneskaden i både positiv og negativ retning. Påvist i dyreforsøg En vigtig bidragsyder til reorganisering i hjernens forskellige områder, er det miljø dyret opholder sig i, efter at hjerneskaden er sket Studier med apopleksipatienter viser, at indlagte patienter mangler miljømæssige stimuli, som resulterer i inaktivitet Det er nødvendigt med en progressiv og innovativ indretning af sygehusafdelinger Arkitekter, ingeniører og de sundhedsfaglige brugere og ledere bør overveje, hvordan miljø kan understøtte patienternes behov Rasmus Sylvest Mortensen 2010

19 Udfordring Udvikle omgivelser og et miljø der både kontrollerer, observerer og samtidig skærmer patienten Orientere og stimulere patienten (de fem sanser) syn, hørelse, lugte, smags og følesans Mulighed for individuelle løsninger og stimuli tilpasset den enkelte patient

20 Resultater Studiet forventes at dokumentere en reduceret PTA periode og et bedre outcome hos patienter, der har modtaget tidlig intervention Outcome vurderes ud fra patientens funktionsniveau, dagligt hjælpebehov, arbejdsstatus, sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter, tilbagevenden til et normalt liv

21 Præliminære resultater De præliminære resultater tyder på at patienter der er introduceret til den tidlige RO har en kortere PTA og et bedre outcome samt et kortere indlæggelsesforløb

22 Whiteboard med information til patient, personale og pårørende

23 Information til Patient

24

25 Interview med pårørende Tavlen var uundværlig for både min kone og jeg Tavlen var vores faste holdepunkt Vi brugte tavlen hver dag til at informere og kommunikere omkring Tavlen samlede vores opmærksomhed og virkede beskyttende for enden af sengen Jeg brugte tavlen hver dag til at orientere min kone efter Min kone var glad for tavlen. Den hjalp hende med at holde sig orienteret i tid og sted

26 Yderligere oplysninger om PTA projekt Projektansvarlig: Leanne Langhorn: Klinisk sygeplejespecialist, Cand.cur., PhD studerende Neurokirurgisk Afdeling, Århus Sygehus Vejledere: Preben Ulrich Pedersen, Lektor, PhD Institut for Folkesundhed, Afdelingen for Sygeplejevidenskab Jens C. Sørensen, Professor, ledende overlæge, PhD, dr. med Neurokirurgisk Afdeling, Århus Sygehus

27 Der ydes økonomisk støtte til projektet fra Århus Universitetshospitals Forskningsinitiativ Århus Sygehus Neurokirurgisk Afdeling Novo Nordisk Fonden Den Humanitære Fond ved Loge nr. 73 Svend Fælding i Odder

28 Tak for jeres opmærksomhed

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU)

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Komplet træningsmanual Revideret: oktober 2010 Dette er en træningsmanual for læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, der ønsker at bruge

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Behandling af døende. De svære beslutninger

Behandling af døende. De svære beslutninger Behandling af døende De svære beslutninger DET ETISKE RÅD 2002 Behandling af døende - de svære beslutninger DET ETISKE RÅD 2002 Behandling af døende -de svære beslutninger ISBN: 87-91112-19-2 Udgivet af:

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter

Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Patienters oplevede barrierer i kommunikationen

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere