SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES BT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES BT"

Transkript

1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-FællesBT SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES BT

2 Bernstorffsvejstunnelen - Fælles Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Indholdsfortegnelse Side: 1 Bygværk nr.: M Dato: 4. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Bygværksbeskrivelse Mål og strategier Definition af begreber Systemadministration Administration Beskrivelse af D&V-organisation Adresse- og telefonlister Forhold til andre myndigheder Serviceaftaler og rekvisitioner Anlægsbeskrivelse Anlægselementbeskrivelse Historik/Kronologi Ledelsesværktøjer Opgavestyring Prisbog Miljø og sikkerhed Trafikal drift Trafikstyring Trafikovervågning Trafikafvikling under normale forhold Særlige vejtransporter Glatførebekæmpelse og snerydning Trafikafvikling ved driftsopgaver Trafikafvikling ved akutte tekniske problemer Trafikuheld og katastrofer Trafikrestriktionshierarki Drift og vedligehold Driftsbygning Betjening Eftersyn Rutine- og serviceeftersyn Generaleftersyn Særeftersyn Målinger og overvågning 6-2 BTUI_-fælles Rev. G, februar

3 Bernstorffsvejstunnelen - Fælles Side 2 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Indholdsfortegnelse Side: 2 Bygværk nr.: M Dato: 4. februar Vedligehold og reparation Øvrige driftsopgaver Materiel og materialer Administration af materiel Administration af materialer Bilag Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Registreringsdata fra DANBRO Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Adresse- og telefonlister Liste over telelinier i tunnelen Tunneltelefonliste Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit 2.5 Serviceaftaler og rekvisitioner Samarbejdsaftale med Københavns amt (1.2/1) Aftale med D&V-entreprenør (1.7/1) Aftale vedr. serviceeftersyn på ABA-anlæg (1.7/2) Aftale vedr. serviceeftersyn på dieselgeneratoranlæg Aftale vedr. serviceeftersyn på AGA-anlæg. (1.7/4) Aftale vedr. serviceeftersyn på nødtelefonanlæg. (1.7/5) Aftale vedr. rådgivning på konstruktioner. (1.7/7) Aftale vedr. rådgivning på elektriske- og mekaniske anlæg (1.7/8) Aftale vedr. serviceeftersyn på no-break anlæg (UPS) Aftale vedr. brandudrykning til tunnelen Aftale vedr. vintertjeneste og grønne arealer nord for tunnelen Aftale vedr. vask af tunnelen Aftale vedr. vejmandseftersyn og renholdelse af tunnelen Aftale med BV Electronic A/S Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Tegningsfortegnelse for elektriske- og mekaniske anlæg. (1.6/1) Anlægsdokumentation for nødforsyningsanlæg ( /1) Ladeaggregat for startbatteri ( /6) Startbatteri ( /7) Anlægsdokumentation Lavspændingstavler (HT, HTA, HTB, HTC og NTA) Dokumentation for brandstandere. 8-3 BTUI_-fælles Rev. G, februar

4 Bernstorffsvejstunnelen - Fælles Side 3 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Indholdsfortegnelse Side: 3 Bygværk nr.: M Dato: 4. februar Anlægsdokumentation for Tunnelbelysningen ( /1) Disp Dokumentation for Glamox belysningsarmaturer til Tunnelbelysning, ( /2) Betjeningsvejledning for NOVENCO impulsventilator type ARJ-630X. ( /1) Pressure switches C645 A-D ( /2) Ringbind, PLC-anlæg ( /0) Konstruktions- / funktionsbeskrivelse for System 2000 ( /1) PLC- programudskrift ( /2) Installations- og brugervejledning for nummersender Installationsmanual for Scancom S8400 Alarmsender ABA-anlæg Håndildslukker, Aste CO2 H. Meisner-Jensen Billmann spjældmotor D 1210/1EOS. + Motoråbner type L, Domex Plas Nødtelefon (Telefon type 62) Telefon type REIHA ½ Anlægsbeskrivelse for nødtelefoner Dokumentation trafikreguleringsanlæg Dokumentation og smøreanvisning på bom ( /1) Forskrift for opbygning og distribuering af alarmer Anlægsdokumentation for belysningsmåling ( /0) Installation and adjustment instr. For twisted-pair videotransm.udstyr ( /1) Data for kwt-måler Trafikreguleringsanlæg PLC-program for kommunikation til VTN, VTM og VTS Variabel tavle, Dambach, Dokumentationsmateriale Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Udrykningsinstruks for Gentofte Politi (1.2/2) Udrykningsinstruks for Gentofte Brandvæsen (1.1/1) Notat vedr. Afmærkning ved vejarbejde, skærpede krav Bilag tilhørende afsnit BTUI_-fælles Rev. G, februar

5 Bernstorffsvejstunnelen - Fælles Side 4 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Indholdsfortegnelse Side: 4 Bygværk nr.: M Dato: 4. februar Bilag tilhørende afsnit Skadevolder registreringsrapport Bilag tilhørende afsnit Overvågningssystem ( /1) Nummersendersystem til døgnvagt Betjeningsvejledning for SRO-anlæg Betjeningsvejledning for belysningsmåling ( /1) Betjeningsvejledning for ABA-central Batteri tester (12V) Bilag tilhørende afsnit Planlægningsskema for periodisk eftersyn Checkskemaer Generaleftersynsrapport fra DANBRO Bilag tilhørende afsnit Termograferingsrapport 8-6 BTUI_-fælles Rev. G, februar

6 Side 5 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 1. Introduktion Side: Introduktion 1.1 Bygværksbeskrivelse Se Danbro+ modul 1.1 Administrative data Generelle informationer. 1.2 Mål og strategier Formålet med drift og vedligeholdet Formålet med drift og vedligeholdet er at: opretholde trafiksikkerheden fastholde anlæggets serviceniveau og kapacitet fastholde anlæggets æstetiske udseende bevare de investerede værdier og holde driftsudgifterne på et minimum 1.3 Definition af begreber ABA-anlæg Automatisk BrandAlarmeringsanlæg. AGA-anlæg Automatisk GasAlarmeringsanlæg. APL-forbindelse Lejet fast opkoblet teleforbindelse. ADSL Fastopkoblet internetforbindelse med forbrugsuafhængig afregning ATIM-kort Interface for tilslutning af overvågningssignaler til alarmnettet. Betjeningsanlæg PC-baseret system hvormed man som operatør, via et grafisk baseret procesvisualiseringsværktøj, kan betjene og overvåge de trafikale og tekniske installationer i tunnelen. Betjeningsanlægget kommunikerer med PLC-anlægget. By-pass Tilstand i nødstrømsanlæg, hvor anlæggets forbrugere tilsluttes direkte til el-forsyningsnettet uden om nødforsyningsanlægget. CCD-lysmåling Lysmåling vha. Charged Coupled Device (ITV-kamera). CO-anlæg Gasalarmeringsanlæg som overvåger luftens indhold af kuloxyd (CO). GSM Ion-detektor Mobiltelefonforbindelse Røgdetektor, som måler tætheden af røgpartikler i den omgivne luft. Lysbue-detektor Kortslutningsdetektor, som overvåger, om der opstår lysbuer i forbindelse med fejl i elektriske anlæg. No-break-anlæg Statisk, batteridrevet nødstrømsanlæg, som opretholder spændingsforsy-ningen uden afbrydelse, hvis spændingen fra elforsyningsnettet forsvinder. NO x -anlæg Gasalarmeringsanlæg, som overvåger luftens indhold af nitrøse gasser (NO x ). BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

7 Side 6 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 1. Introduktion Side: 1-2 PC PEN-leder PLC PLC-anlæg SRO-anlæg TN-C TN-S UPS Standard computer arbejdsstation eller server - m. Windows operativsystem el. lign. Jordforbundet leder i et elektrisk system som kombinerer beskyttelsesleder- og nullederfunktionen. Programmerbar Logisk Controller (Industrielt, modulopbygget, programmerbart styring/overvågnings-system med mange ind og udgange) Anlæg bestående af PLC-enheder som danner den fysiske grænseflade mod de komponenter der skal styres og overvåges. Automatiske styringer foretages i PLC-anlægget. Brugergrænsefladen til PLC-anlægget etableres via Betjeningsanlægget. Anlæg for Styring, Regulering og Overvågning, bestående af PLC-anlæg og Betjeningsanlæg.. Elektrisk forsyningssystem, hvor nulleder og beskyttelsesleder er kombineret i en leder i hele systemet. Elektrisk forsyningssystem med separat nulleder og beskyttelsesleder i hele systemet. Batteribaseret nødstrømsenhed, som opretholder spændingsforsyningen uden afbrydelse, hvis spændingen fra elforsyningsnettet forsvinder. Indgår enten som en separat anlægskomponent i en el-tavle, eller som en del af no-break anlægget. 1.4 Systemadministration Ajourføring af driftsinstruksen. Instruksen ajourføres efter en hver ændring i de administrative, trafikmæssige eller tekniske forhold. Eventuelle bemærkninger til instruksen behandles 4 gange hvert år i forbindelse med de kvartalsvise driftsmøder, der afholdes umiddelbart efter hver vedligeholdsperiode. Herefter ajourføres instruksen. Oversigt over tidligere versioner af driftsinstruksen Den oprindelige instruks er fra den Dele af instruksen er løbende blevet opdateret indtil hele instruksen blev revideret den November 2007 blev der igen foretaget en generel gennemgang og opdatering af instruksen. Gældende Instruks Som nævnt under ajourføring af instruksen foretages der løbende opdateringer af driftsinstruksen. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

8 Side 7 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 1. Introduktion Side: 1-3 Angivelse af den gældende version og dato fremgår af sidefoden (footer el. bundtekst). BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

9 Side 8 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 2. Administration Side: Administration 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Der henvises til fællesinstruks for beskrivelse af hovedaktørerne i driftsorganisationen og ansvarsfordelingen mellem disse. Organisationsplan for trafikafvikling. Vejdirektoratet (Vej- og Broteknisk drift) Politiet (Gentofte Politi) Brandvæsenet (Gentofte Brandvæsen) Redningskorps (Falck) D&V-entreprenøren (Teknisk døgnvagt) Organisationsplan for drift og vedligeholdelse. Vejdirektoratet Konsulent el-anlæg Konsulent konstr. og VVS Døgnvagt D&Ventreprenør Øvrige entreprenører VD-ØST Øvrige entrepre nører BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

10 Side 9 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 2. Administration Side: 2-2 Nøglesystem og nøglefordeling. Nøglesystemet for Bernstorffsvejstunnelen er en del af systemet for Frederikssundsvejstunnelen, således at: den generelle hovednøgle GH giver adgang til både FT og BT B1 kun giver adgang til BT B giver kun adgang til visse dele i FT Nøgle til kontrolrum kan mod kvittering lånes hos konsulent for el-anlæg. Vedr. administration af nøgle-/lånesystem se Frederikssundsvejstunnelens driftsinstruks bilag Rapportering Rapportering af forhold vedr. vedligeholdelse sker dels i forbindelse driftsmøderne og dels i forbindelse med fremsendelse af checkskemaer, udfyldt under serviceeftersynene. Driftsmøder. Der afholdes rutinemæssigt driftsmøde med fast dagsorden hver 3. måned kort tid efter vedligeholdelsesugerne. Deltagere: D&V-entreprenør Vejdirektoratet Konsulenter (konstruktioner og el-anlæg) Dagsorden: 1. Administrative forhold 2. Trafikafvikling, overvågning og betjening 3. Sikkerhed i forbindelse med servicearbejde 4. Eftersyn, registrering og måling 5 Renhold 6. Reparation og vedligehold. 6.1 Generelt 6.2 Driftsbygning 6.3 Tunnel 6.4 Belægninger 6.5 Serviceudstyr 6.6 Afmærkningsmateriel 6.7 Installationer og udstyr 7. Funktionskontrol og service 8. Planlægning BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

11 Side 10 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 2. Administration Side: Garantier og sikkerhedsstillelser 10. Miljøberegning 11. Diverse Referater udsendes til: Politi D&V-entreprenøren Konsulenter (el og konstruktioner) Vejdirektoratet, Driftsområdet Vejdirektoratet, Distrikt Øst Bernstorffsvejstunnelen Øvrige møder. Særmøder vedr. budgetter og teknik/konstruktioner afholdes efter behov. 2.2 Adresse- og telefonlister Adresse- og telefonliste for bygherre og diverse entreprenører og konsulenter m.m. Se bilag Liste over telelinier i tunnelen se bilag Forhold til andre myndigheder Følgende lovtekster, cirkulærer mv. har betydning for drift og vedligehold af bygværket: Færdselsloven. Vejregler for afmærkning af vejarbejder på stats-og motorveje oktober Bekendtgørelser om vejafmærkning. Øvrige bestemmelser vedr. vejafmærkning. Vejregler. Vejloven. Arbejdsmiljøloven. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Fælles europæiske standarder. Vejbestyrelsen. Ledningsejere. Københavns Amt Samarbejdsaftale med Københavns Amt (bilag ) BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

12 Side 11 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 2. Administration Side: 2-4 Gentofte Brandvæsen Aftale vedr. brandudrykning til tunnelen (bilag ) 2.4 Serviceaftaler og rekvisitioner Generelt. Vejdirektoratet indgår løbende aftaler med servicefirmaer, entreprenører og rådgivere vedr. drift, vedligeholdelse og reparationsopgaver. Med hensyn til udformning af aftaler og rekvisitioner henvises der til afsnit 2.5 i den generelle driftsinstruks. Vejmandseftersyn, renhold og vintertjeneste Københavns Amt varetager vintertjeneste i og syd for tunnelen (se bilag ). Gentofte Kommune varetager vintertjeneste og vedligehold af grønne arealer nord for tunnelen (se bilag ) NCC varetager vask af tunnelen (se bilag ) Vejdirektoratet, Vejcenter hovedstaden varetager vejmandseftersyn og renholdelse af tunnelen (se bilag ) Trafikal overvågning og beredskab Vejdirektoratet har indgået aftale med Gentofte Brandvæsen vedr. udrykning til tunnelen (bilag ), hvor brandvæsenets opgaver er beskrevet i bilag , "Instruks for Gentofte Brandvæsen". Rådgivere Rambøll varetager rådgivning i forbindelse D&V af konstruktioner (bilag ) ÅF - Hansen & Henneberg varetager rådgivning i forbindelse med D&V af mekaniske og elektriske installationer (M&E installationer) (bilag ) D&V entreprenør Bravida Danmark A/S varetager opgaven som D&V-entreprenør (bilag ) bl.a. omfattende: D&V-opgaver viceværtopgaver periodisk eftersyn af el-installationer teknisk døgnvagtstjeneste sikkerhedskoordinering Øvrige servicefirmaer og specialentreprenører BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

13 Side 12 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 2. Administration Side: 2-5 Siemens Cerberus A/S (bilag ) varetager eftersyn og vedligehold af ABA-anlæg ATEK Teknik ApS (bilag ) varetager eftersyn og vedligehold af nøddieselgeneratoranlæg. Duotec A/S varetager eftersyn og vedligehold af gasmåleudstyr (bilag ) APC Danmark ApS varetager eftersyn og vedligehold af no-break anlæg og batterier (bilag ) Bravida Danmark A/S varetager eftersyn og vedligehold af nødtelefonanlæg (bilag ) Øvrige aftaler Ingen. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

14 Side 13 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: Anlægsbeskrivelse 3.1 Anlægselementbeskrivelse Beskrevet i separate dokumenter for Konstruktioner: BTUN-DRIFT-M11-_Konstruktioner.doc Installationer: BTUN-DRIFT-M11-_Installationer.doc 3.2 Historik/Kronologi År Overskrift Beskrivelse 2010 PLC-anlæg Udskiftning af det eksiterende 2008 ADK Adgangskontrol 2008 ARS Automatisk Rumslukningsanlæg 2005 Opgradering af system Ny PC. - Ny version af System Belysningsstyring: Ny belysningsstyrings pc samt ensarte styringsprincip med Frederikssundsvejstunnelens - Ny PC. - Programmering af belysningsstyring og kalenderstyring som på FT. - Ændring i system 2000 til modtagelse af alarmer fra den nye styring Udskiftning af nødtelefoncentral. Udskiftning af nødtelefoncentral, herunder samling af alle telefonlinier i tunnelen på fælles by-linier 2003 Trafikanlæg: Udskiftning af variable tavler samt styrekommunikation 2002 Udskiftning af el-komponenter i alarmskabene Overførsel af analoge CO/NOmåleværdier til SRO-anlæg - Udskiftning af de to sidste variable tavler ud af 4. Til Siemens prismetavler. - Ændring af kommunikationsprincip for styring af prismetavlerne, til radiokommunikation. Udvalgte komponenter udskiftet, som: - Klemrækker - Stikkontakter - Brandalarmtryk - Relæer til blink i skilt - Meldelamperne for nøgleafbryderne Servicetelefonstikkene demonteret. De analoge målinger føres direkte til SRO, hvor setpunkter for styring af ventilation og alarmer sættes. Det BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

15 Side 14 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-2 gamle centraludstyr kasseres Udskiftning af el-tavler Udskiftning af følgende udvalgte lavspændingstavler: - HT Hovedtavle - HTA - gruppetavle for tunnelventilation - NTA - gruppetavle for diverse "no-break" forsynede anlæg. - HTC - gruppetavle for diverse 2002 Renovering af trafikreguleringsanlæggets styring og stopblink Udskiftning af el-komponenter i styretavle for trafikreguleringsanlægget, inkl. bom, variable tavler, stopblink. Udskiftning og supplering med ekstra stopsignal Etablering af ny belysningsstyring. Etablering af forsøg med belysningsstyring baseret på nyt belysningsmålingsprincip med CCD-kamera Udskiftning af nødstrømsanlæg Udskiftning af roterende nobreakanlæg med: - Statisk no-breakanlæg med batteribackup - Ny dieselgeneratoranlæg inkl. olietank. - Ny nødstrømshovedtavle 1995 Udskiftning af brandalarmcentraler - Ny centraler - nye ion-censorer (lovlig type) mm 1995 Renovering af belysningsanlæg Udskiftning af: - belysningsarmaturer - el-installationer - el-tavler samt udbygning af SRO. Herunder også etablering af ny belysningsstyring baseret på nyt belysningsmålingsprincip Bygværket opførelse - BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

16 Side 15 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 4. Ledelsesværktøjer Side: Ledelsesværktøjer 4.1 Opgavestyring Vedligeholdelse. For at optimere indsatsen samt for at holde trafikrestriktionerne på et minimum, skal alle ren- og vedligeholdelsesarbejder i tunnelanlægget så vidt muligt udføres under kvartalseftersynene. Der er årligt fastlagt 4 kvartalseftersyn hvor der udføres renhold, service og funktionskontrol. Kvartalseftersynene foregår i Bernstorffsvejstunnelen i ugerne 10, 22, 34 og 46. Derudover kan der forekomme ekstra tunnelvaske, typisk i vinterhalvåret. Øvrige trafikrestriktionskrævende vedligeholdelsesarbejder, som måtte være nødvendige at udføre udenfor kvartalseftersynene, skal i hvert tilfælde aftales med VD. Kvartalseftersyn gennemføres efter følgende procedure: 1. Udsendelse af arbejdsprogrammer og tjek-skemaer. Rådgivere for elinstallationer udsender et fælles arbejdsprogram og indkalder herigennem de relevante aktører til eftersynet. Arbejdsprogrammerne anvendes endvidere til informering af øvrige (f.eks. T.I.C.) om hvilke trafikrestriktioner der forventes ifm. de pågældende arbejder. Sammen med arbejdsprogrammerne fremsendes der tjek-skemaer til vedligeholdsentreprenørerne. Tjek-skemaerne specificerer de arbejder den enkelte entreprenør skal foretage på de enkelte anlæg. Da det ikke er alle anlæg der skal serviceres hvert kvartal, er det ikke alle specialentreprenører der indkaldes til hvert eftersyn. 2. Gennemførelse af eftersynet. Entreprenørerne gennemfører eftersynet ud fra de fremsendte tjek-skemaer, og noterer herpå eventuelle måleværdier, bemærkninger o.lign. Det typiske forløb er, at der de første dage udføres renhold og vask af bygværket og at der til sidst foretages service og funktionskontrol. Eftersynsopgaver, der ikke kræver trafikrestriktioner som f.eks. eftersyn af nødstrømsanlæg, udføres typisk i forlængelse af de dage/uger hvor der er afspærringer i tunnelen. 3. Rapportering af eftersynet. Entreprenørerne returnerer tjek-skemaerne til rådgiveren, som hermed informeres om hvorledes eftersynet er forløbet. 4. Opfølgning på eftersynet. 1-2 uger efter at et kvartalseftersyn er gennemført afholdes der kvartalsmøder i tunnelen for behandling af de emner der måtte være fremkommet ifm. eftersynet. Til kvartalsmøderne deltager Vejdirektoratet, rådgiveren, D&V-entreprenøren, det lokale Vejdirektorat distriktskontor samt politiet. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

17 Side 16 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 4. Ledelsesværktøjer Side: Prisbog Der er indgået aftale med D&V-entreprenøren, BRAVIDA, om nedenstående enhedspriser: Opgave Enhedspris Entrepriseledelse Vagtordning (rådighedsvagt) Ledende servicemontør (dagtimer) Assisterende servicemontør (dagtimer) Servicemontør godkendt til vagtordning (dagtimer) Servicemontør udenfor vagtordning (dagtimer) Lærling (dagtimer) Tillæg for ikke planlagt overarbejde Tillæg for planlagt overarbejde 4.3 Miljø og sikkerhed L-AUS arbejde Hvis en entreprenør skal arbejde under L-AUS regler, skal der forelægges en arbejdsplan for arbejdet, som gennemgås med D&V-entreprenøren. Hvis D&V-entreprenøren konstaterer, at gældende regler ikke overholdes af anden entreprenør, skal denne bortvises. Sikkerhed og sundhed Der henvises til tunnelens Plan for Sikkerhed og Sundhed D&V-entreprenørens forpligtelser D&V-entreprenøren skal koordinere sikkerheden på bygværket. Dvs. at D&Ventreprenøren skal sikre sig, at alle som færdes på arbejdspladsen er bekendt med givne instrukser og sikkerhedsbestemmelser. D&V-entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en bygværkspecifik KMSplan omfattende: Kvalitetsplan Miljøhandlingsplan Plan for sikkerhed og sundhed BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

18 Side 17 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 5. Trafikal drift Side: Trafikal drift 5.1 Trafikstyring Trafikstyring sker vha. variable tavler placeret frem mod tunnelen og røde dobbeltblink og bom ved selve tunnelindkørslen. Der er 3 variable tavler opsat inden tunnelen (før krydset Tuborgvej- Bernstorffsvej, efter Tuborgvejkrydset og ved Fragariavej) som bruges til advarsel om tunnelspærringer. Ved tunnelindkørslen er placeret en variabel tavle som normalt viser venstresving forbudt men kan bruges til bortledning af trafik ved tunnelspærring (visning af venstresving påbudt). Tavler, blink og bomme er vist på tegn Den faste hastighedsbegrænsning i tunnelen er 60 km/t. Med trafikreguleringsanlægget kan der etableres trafikrestriktioner som anført i afsnit 5.9. Trafikreguleringsanlægget styres enten automatisk eller ved betjening fra betjeningspanel ved tunnelindkørslen eller fra kontroltavlen i tunnelens installationsrum. Gentofte politi har ansvaret for trafikafviklingen i tunnelen. Betjening af trafikreguleringsanlægget foretages af politiet eller under politiets ledelse. Politiets betjening af anlægget er beskrevet i bilag Udrykningsinstruks for Gentofte politi. Betjening kan kun ske lokalt fra betjeningspanelerne. Følgende alarmer fra tunnelen medfører automatisk fuldt stop i tunnelen: Aktivering af brandtryk Løft af håndildslukker Brandalarm i installationsrum Alvorlige fejl på belysningsanlægget Høj CO/NOx-koncentration 5.2 Trafikovervågning Der er ingen trafikovervågning i tunnelen. 5.3 Trafikafvikling under normale forhold Der var i 2005 en årsdøgntrafik (ÅDT) i tunnelen på ca køretøjer. Der er myldretid om morgenen fra kl til kl BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

19 Side 18 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 5. Trafikal drift Side: 5-2 Tunnelen er normalt ubemandet og betjening forekommer kun i forbindelse med trafikuheld, alvorlige driftsforstyrrelser og vedligehold. Gentofte politi er ansvarlige for trafikafviklingen i tunnelen. Politiet kan sætte og ophæve restriktioner via betjeningspaneler i tunnelen. Beredskabet i tunnelen varetages af Gentofte politi, Gentofte Brandvæsen og Falck, jf. afsnit Særlige vejtransporter For beskrivelse af øvrige forhold vedr. særlige vejtransporter henvises til afsnit 5.4. i driftsinstruks for konstruktioner. (Afsnit 5.4. i driftsinstruks for konstruktioner vil blive udarbejdet i forbindelse med en kommende opdateringsrunde). 5.5 Glatførebekæmpelse og snerydning Der henvises til afsnit 5.5 i driftsinstruks for konstruktioner. (Afsnit 5.5. i driftsinstruks for konstruktioner vil blive udarbejdet i forbindelse med en kommende opdateringsrunde). 5.6 Trafikafvikling ved driftsopgaver Der henvises generelt til afsnit 5.6 i Fællesinstruksen. Spærretider i forbindelse med driftsopgaver Spærring af trafikken i forbindelse med driftsopgaver må kun finde sted uden for myldretiden. Betjening af trafikreguleringsanlægget Trafikreguleringsanlægget kan kun betjenes fra Pcen i portalbygningen. Når der skal etableres trafikrestriktioner i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder etableres restriktionerne af D&V-entreprenøren. Restriktioner og afmærkning i forbindelse med arbejder i tunnelen I forbindelse med vedligeholdelses- og reparationsarbejder i tunnelen skal der opstilles en vejafmærkning til sikring af vedligeholdelsespersonale og trafikanter. Etablering af trafikrestriktioner i forbindelse med service- og reparationsarbejder på anlægget udføres af D&V-entreprenøren efter aftale med politiet. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

20 Side 19 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 5. Trafikal drift Side: 5-3 Afmærkningen etableres iht. følgende afmærkningsplaner, som er godkendt af Gentofte Kommune og Gentofte Politi i Afmærkningsplanerne kan kun anvendes i forbindelse med bevægeligt vejarbejde af kortere varighed (under en dag) Generel afmærkningsplan for trafikrestriktioner Afmærkningsplan ved automatisk lukning af tunnelen Afmærkningsplan for arbejde i højre kørespor Afmærkningsplan for arbejde i venstre kørespor Afmærkningsplan ved service af variabel tavle VTS Afmærkningsplan ved service af variabel tavle VTM Afmærkningsplan ved service af variabel tavle VTN 5.7 Trafikafvikling ved akutte tekniske problemer Tunnelens trafikreguleringsanlæg aktiverer automatisk fuldt stop ved følgende alvorlige fejl i de tekniske installationer: Alvorlige fejl på belysningsanlægget Høj CO/Nox koncentration Øvrige tekniske fejl giver alarm i SRO-anlægget men påvirker ikke direkte trafikafviklingen. Vitale alarmer udsendes til D&V-entreprenørens døgnvagtscentral via alarmnettet. D&V-entreprenøren foretager betjening og fejlretning af alle de tekniske anlæg undtagen højspændingsanlæggene, som betjenes af DONG. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

21 Side 20 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 5. Trafikal drift Side: Trafikuheld og katastrofer Forhold ved ulykker Alle forhold vedr. ulykker i tunnelen varetages af Nordsjællands Politi, Gentofte Brandvæsen og Falck, jf. nedenstående instrukser: Udrykningsinstruks for Nordsjællands Politi (se Bilag ) Udrykningsinstruks for Gentofte Brandvæsen(se Bilag ) Falck indgår som Vejdirektoratets beredskabsentreprenør for opsamling af trafikfarlige genstande mv. D&V-entreprenøren kan rekvireres for assistance vedr. betjening af tekniske installationer. Registrering af trafikuheld og brand Trafikuheld og andre hændelser eller ulykker i tunnelen registreres normalt hos Nordsjællands politi via D&V-entreprenørens døgnvagttjeneste om at et alarmskab er åbnet eller at der automatisk er etableret "fuldt stop" i tunnelen Brandalarmer (aktivering af brandtryk, løft af håndildslukker og brandalarm fra driftsbygning)overføres direkte til Gentofte Brandvæsens alarmcentral med sladresignal til D&V entreprenørens døgnvagt. Øvrige alarmer overføres kun til D&V entreprenøren. Ved modtagelse af alarm afsendes politiudrykning til tunnelen for kontrol af at automatiske afspærringer er etableret samt yderligere trafikregulering i forbindelse med hændelsen og indsatsen. Trafikstop/motorstop Trafikstop i tunnelen registreres normalt ved, at et alarmskab åbnes og/eller via nødtelefonopkald. Ved åbent alarmskab videregives melding fra D&Ventreprenørens døgnvagt. Politiet rekvirerer Falck og afsender eventuelt patruljevogn til tunnelen. Patruljen holder tunnelen under opsyn indtil kørebanen er ryddet og sørger for eventuel dirigering af trafikken. Trafikanten instrueres om at blive på stedet og om muligt anbringe sin vogn på sidearealerne. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

22 Side 21 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 5. Trafikal drift Side: 5-5 Der må ikke foretages reparationer, hjulskift eller benzinpåfyldning i tunnelen - trafikanter med motorstop fjernes af Falck. Trafikulykke og/eller brand. Trafikulykker og/eller brand i tunnelen registreres normalt ved brug af nødtelefon eller brandalarm i tunnelen eller ved løft af håndildslukker. Er meddelelsen indkommet over nødtelefonen og tunnelen endnu ikke er spærret kan dette ske ved at anmode trafikanten om at fjerne håndildslukkeren i skabet, herved etableres automatisk fuldt stop i tunnelen samtidig med at Gentofte Brandvæsens alarmcentral alarmeres. Politiet igangsætter herefter udrykningsprocedure i henhold til politiets instruks. Københavns brandvæsen modtager brandalarmer direkte og udsender redningskøretøjer iht. brandvæsenets instruks. Ved normale trafikforhold kører udrykningskøretøjer i færdselsretningen, evt. ad nødsporet. I tilfælde af trafikophobning vurderer indsatslederen andre tilkørselsforhold. 5.9 Trafikrestriktionshierarki Via det variable trafikreguleringsanlæg kan der etableres følgende trafikrestriktioner i de enkelte tunnelrør: fuld stop neutral Restriktionerne kan etableres automatisk eller ved fjernbetjening fra SROterminalen i kontrolrummet i portalbygningen. Restriktionerne er vist i prioriteret orden, således at en ovenstående restriktioner har højere prioritet end en nedenstående. En automatisk restriktion af højere prioritet vil altid overstyre en eksisterende restriktion af lavere prioritet. En automatisk restriktion af lavere prioritet kan derimod ikke overstyre en eksisterende restriktion af højere prioritet. Enhver restriktion kan til enhver tid etableres manuelt uanset hvilken prioritet restriktionen måtte have. Når der er etableret fuld stop kan man fra rampepanelet styre vippebommen ved tunnelindkørslen. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C. ARBEJDSBESKRIVELSER

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C. ARBEJDSBESKRIVELSER ME-BY-ND Side 1 af 22 Dokument: SAB-ME-Teknik.ME-BY-ND.BilagC-Arbejdsbeskrivelser ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C. ARBEJDSBESKRIVELSER ME-BY-ND Side 2 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 4 1 Orientering...

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET Generelle beskrivelser Bilag 3: Årets gang dokument: VD_Drift_Modul_0_Bilag_Årets_gang.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Revision og Gyldighed... 3 2. ÅRETS GANG - OVERSIGT...

Læs mere

Vejdirektoratet Broafdelingen

Vejdirektoratet Broafdelingen Vejdirektoratet Broafdelingen Incident Detection System, Limfjordstunnelen Teknisk Beskrivelse Viking Rev 0, 26.02.2000 HANSEN & HENNEBERG Rådgivende Ingeniører, F.R.I. Vejdirektoratet Broafdelingen Incident

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21.maj 2012 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

:J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3

:J  Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3 - " NAMMINERSORNERULLUTIK OQUARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE PEQQINNISSAMUT AVATANGIISINULLU PISORTAQARFIK ~ ~l-" :.i..,...7 DIREKTORATET FOR SUNDHED OG MILJØ \ :J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012 N01 NØDTELEFONER Beskrivelse af elementet Nødtelefoner er stationære konstruktioner hvorfra der kan skabes umiddelbar kontakt til beredskabspersonale. Nødopkaldssystem som betjenes centralt i VejdirektoratetsTrafikinformationsCenter

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Rapportnavn: Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7

Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Rapportnavn: Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation : Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapporten Organisationsplan

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift Valg af BMS/CTS-system - fra planlægning og projektering til drift Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation, Alectia A/S Alectia

Læs mere

DANBRO+ implementering 2008

DANBRO+ implementering 2008 DANBRO+ implementering 2008 Til projektledere m.fl. der arbejder på Vejdirektoratets store bygværker Som det har været varslet tidligere, er der gennemført forskellige ændringer, primært forenklinger,

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT

FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. juni 2012 Notat Anders Rahbek AHR@vd.dk 7244 7228 BILAG 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT Dokumentinformation Version nr. 4.0 Dokumentejer: Anders Rahbek

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruks-Installationer SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER Limfjordstunnelen Side: 1 Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Version 3 oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 FØR: Forebyggende beredskab...

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Serviceaftale Afd. 4 Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Boligselskabet Strandparken Røjelskær 15, 2. Sal, 2840 Holte Telefon: 39 25 10 00_ E-mail:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 Pr. er vejman.dk 1.9 servicepakke 5 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. INDHOLD Ændringer og nyheder...2 Tilladelser - generelt...2

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA Rev. ved ARH okt. 2012 PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Fag-ansvarlig for Bygningsautomatik Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Komplette SRO-løsninger til vandværker

Komplette SRO-løsninger til vandværker Vandværker Komplette SRO-løsninger til vandværker optimer driften gennem styring, regulering og overvågning B.v. electronic a/s Automation med ansvar Den stærke partner i Vandværksbranchen Gennem mange

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Sikkerhed i tunneler

Sikkerhed i tunneler Sikkerhed i tunneler Kent Bergstrøm, Københavns Politi Storebælt - 8 km jernbanetunnel Sydhavnsgade - 1,5 km jernbanetunnel Tårnby - 1 km vej/jernbanetunnel Vagartunnelen, Færøerne - 5 km vejtunnel Øresundsforbindelsen

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

Velkommen til Inspirationsdag om Energibesparelser

Velkommen til Inspirationsdag om Energibesparelser Velkommen til Inspirationsdag om Energibesparelser AGENDA 9:00 Velkomst og introduktion 9:15 Energibesparelser Det er legende let 10:30 PAUSE 10:45 Spar 30% - Lys er ikke bare lys 11:15 En partner Mange

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013

Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013 Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013 2 Indhold Introduktion Side 3 Trafikinformation - Live-opdateret vejarbejderinformation Side 4 Arbejdsgang ved entreprenør-sms-indmelding

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst Version: 2. af 23 den november 2011 Udarbejdet: Christoffer Kold Mortensen, Skanda A/S Kontrolleret: Asbjørn Karlsson, Samtank A/S Godkendt:

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK. Mekaniske og elektriske installationer. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht.

SAB-ME-TEKNIK. Mekaniske og elektriske installationer. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. SAB-ME-TEKNIK Mekaniske og elektriske installationer oktober 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen.

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet Peter Andersen Vejdirektoratet Dagens situation: Kommuner 60.000 km vej Amter 10.000 km vej Vejdirektoratet 1.700 km vej, heraf 1.000 km motorvej Trafikarbejde (mio. kørte km): Motorveje 10.400 Øvrige

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord

Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Præsentation på Trafikdage 2014 Raza Muhammed Jens Pedersen Eric Gautier Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Første anlæg i Danmark baseret på registrering

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere