SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES BT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES BT"

Transkript

1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-FællesBT SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES BT

2 Bernstorffsvejstunnelen - Fælles Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Indholdsfortegnelse Side: 1 Bygværk nr.: M Dato: 4. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Bygværksbeskrivelse Mål og strategier Definition af begreber Systemadministration Administration Beskrivelse af D&V-organisation Adresse- og telefonlister Forhold til andre myndigheder Serviceaftaler og rekvisitioner Anlægsbeskrivelse Anlægselementbeskrivelse Historik/Kronologi Ledelsesværktøjer Opgavestyring Prisbog Miljø og sikkerhed Trafikal drift Trafikstyring Trafikovervågning Trafikafvikling under normale forhold Særlige vejtransporter Glatførebekæmpelse og snerydning Trafikafvikling ved driftsopgaver Trafikafvikling ved akutte tekniske problemer Trafikuheld og katastrofer Trafikrestriktionshierarki Drift og vedligehold Driftsbygning Betjening Eftersyn Rutine- og serviceeftersyn Generaleftersyn Særeftersyn Målinger og overvågning 6-2 BTUI_-fælles Rev. G, februar

3 Bernstorffsvejstunnelen - Fælles Side 2 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Indholdsfortegnelse Side: 2 Bygværk nr.: M Dato: 4. februar Vedligehold og reparation Øvrige driftsopgaver Materiel og materialer Administration af materiel Administration af materialer Bilag Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Registreringsdata fra DANBRO Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Adresse- og telefonlister Liste over telelinier i tunnelen Tunneltelefonliste Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit 2.5 Serviceaftaler og rekvisitioner Samarbejdsaftale med Københavns amt (1.2/1) Aftale med D&V-entreprenør (1.7/1) Aftale vedr. serviceeftersyn på ABA-anlæg (1.7/2) Aftale vedr. serviceeftersyn på dieselgeneratoranlæg Aftale vedr. serviceeftersyn på AGA-anlæg. (1.7/4) Aftale vedr. serviceeftersyn på nødtelefonanlæg. (1.7/5) Aftale vedr. rådgivning på konstruktioner. (1.7/7) Aftale vedr. rådgivning på elektriske- og mekaniske anlæg (1.7/8) Aftale vedr. serviceeftersyn på no-break anlæg (UPS) Aftale vedr. brandudrykning til tunnelen Aftale vedr. vintertjeneste og grønne arealer nord for tunnelen Aftale vedr. vask af tunnelen Aftale vedr. vejmandseftersyn og renholdelse af tunnelen Aftale med BV Electronic A/S Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Tegningsfortegnelse for elektriske- og mekaniske anlæg. (1.6/1) Anlægsdokumentation for nødforsyningsanlæg ( /1) Ladeaggregat for startbatteri ( /6) Startbatteri ( /7) Anlægsdokumentation Lavspændingstavler (HT, HTA, HTB, HTC og NTA) Dokumentation for brandstandere. 8-3 BTUI_-fælles Rev. G, februar

4 Bernstorffsvejstunnelen - Fælles Side 3 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Indholdsfortegnelse Side: 3 Bygværk nr.: M Dato: 4. februar Anlægsdokumentation for Tunnelbelysningen ( /1) Disp Dokumentation for Glamox belysningsarmaturer til Tunnelbelysning, ( /2) Betjeningsvejledning for NOVENCO impulsventilator type ARJ-630X. ( /1) Pressure switches C645 A-D ( /2) Ringbind, PLC-anlæg ( /0) Konstruktions- / funktionsbeskrivelse for System 2000 ( /1) PLC- programudskrift ( /2) Installations- og brugervejledning for nummersender Installationsmanual for Scancom S8400 Alarmsender ABA-anlæg Håndildslukker, Aste CO2 H. Meisner-Jensen Billmann spjældmotor D 1210/1EOS. + Motoråbner type L, Domex Plas Nødtelefon (Telefon type 62) Telefon type REIHA ½ Anlægsbeskrivelse for nødtelefoner Dokumentation trafikreguleringsanlæg Dokumentation og smøreanvisning på bom ( /1) Forskrift for opbygning og distribuering af alarmer Anlægsdokumentation for belysningsmåling ( /0) Installation and adjustment instr. For twisted-pair videotransm.udstyr ( /1) Data for kwt-måler Trafikreguleringsanlæg PLC-program for kommunikation til VTN, VTM og VTS Variabel tavle, Dambach, Dokumentationsmateriale Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Udrykningsinstruks for Gentofte Politi (1.2/2) Udrykningsinstruks for Gentofte Brandvæsen (1.1/1) Notat vedr. Afmærkning ved vejarbejde, skærpede krav Bilag tilhørende afsnit BTUI_-fælles Rev. G, februar

5 Bernstorffsvejstunnelen - Fælles Side 4 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Indholdsfortegnelse Side: 4 Bygværk nr.: M Dato: 4. februar Bilag tilhørende afsnit Skadevolder registreringsrapport Bilag tilhørende afsnit Overvågningssystem ( /1) Nummersendersystem til døgnvagt Betjeningsvejledning for SRO-anlæg Betjeningsvejledning for belysningsmåling ( /1) Betjeningsvejledning for ABA-central Batteri tester (12V) Bilag tilhørende afsnit Planlægningsskema for periodisk eftersyn Checkskemaer Generaleftersynsrapport fra DANBRO Bilag tilhørende afsnit Termograferingsrapport 8-6 BTUI_-fælles Rev. G, februar

6 Side 5 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 1. Introduktion Side: Introduktion 1.1 Bygværksbeskrivelse Se Danbro+ modul 1.1 Administrative data Generelle informationer. 1.2 Mål og strategier Formålet med drift og vedligeholdet Formålet med drift og vedligeholdet er at: opretholde trafiksikkerheden fastholde anlæggets serviceniveau og kapacitet fastholde anlæggets æstetiske udseende bevare de investerede værdier og holde driftsudgifterne på et minimum 1.3 Definition af begreber ABA-anlæg Automatisk BrandAlarmeringsanlæg. AGA-anlæg Automatisk GasAlarmeringsanlæg. APL-forbindelse Lejet fast opkoblet teleforbindelse. ADSL Fastopkoblet internetforbindelse med forbrugsuafhængig afregning ATIM-kort Interface for tilslutning af overvågningssignaler til alarmnettet. Betjeningsanlæg PC-baseret system hvormed man som operatør, via et grafisk baseret procesvisualiseringsværktøj, kan betjene og overvåge de trafikale og tekniske installationer i tunnelen. Betjeningsanlægget kommunikerer med PLC-anlægget. By-pass Tilstand i nødstrømsanlæg, hvor anlæggets forbrugere tilsluttes direkte til el-forsyningsnettet uden om nødforsyningsanlægget. CCD-lysmåling Lysmåling vha. Charged Coupled Device (ITV-kamera). CO-anlæg Gasalarmeringsanlæg som overvåger luftens indhold af kuloxyd (CO). GSM Ion-detektor Mobiltelefonforbindelse Røgdetektor, som måler tætheden af røgpartikler i den omgivne luft. Lysbue-detektor Kortslutningsdetektor, som overvåger, om der opstår lysbuer i forbindelse med fejl i elektriske anlæg. No-break-anlæg Statisk, batteridrevet nødstrømsanlæg, som opretholder spændingsforsy-ningen uden afbrydelse, hvis spændingen fra elforsyningsnettet forsvinder. NO x -anlæg Gasalarmeringsanlæg, som overvåger luftens indhold af nitrøse gasser (NO x ). BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

7 Side 6 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 1. Introduktion Side: 1-2 PC PEN-leder PLC PLC-anlæg SRO-anlæg TN-C TN-S UPS Standard computer arbejdsstation eller server - m. Windows operativsystem el. lign. Jordforbundet leder i et elektrisk system som kombinerer beskyttelsesleder- og nullederfunktionen. Programmerbar Logisk Controller (Industrielt, modulopbygget, programmerbart styring/overvågnings-system med mange ind og udgange) Anlæg bestående af PLC-enheder som danner den fysiske grænseflade mod de komponenter der skal styres og overvåges. Automatiske styringer foretages i PLC-anlægget. Brugergrænsefladen til PLC-anlægget etableres via Betjeningsanlægget. Anlæg for Styring, Regulering og Overvågning, bestående af PLC-anlæg og Betjeningsanlæg.. Elektrisk forsyningssystem, hvor nulleder og beskyttelsesleder er kombineret i en leder i hele systemet. Elektrisk forsyningssystem med separat nulleder og beskyttelsesleder i hele systemet. Batteribaseret nødstrømsenhed, som opretholder spændingsforsyningen uden afbrydelse, hvis spændingen fra elforsyningsnettet forsvinder. Indgår enten som en separat anlægskomponent i en el-tavle, eller som en del af no-break anlægget. 1.4 Systemadministration Ajourføring af driftsinstruksen. Instruksen ajourføres efter en hver ændring i de administrative, trafikmæssige eller tekniske forhold. Eventuelle bemærkninger til instruksen behandles 4 gange hvert år i forbindelse med de kvartalsvise driftsmøder, der afholdes umiddelbart efter hver vedligeholdsperiode. Herefter ajourføres instruksen. Oversigt over tidligere versioner af driftsinstruksen Den oprindelige instruks er fra den Dele af instruksen er løbende blevet opdateret indtil hele instruksen blev revideret den November 2007 blev der igen foretaget en generel gennemgang og opdatering af instruksen. Gældende Instruks Som nævnt under ajourføring af instruksen foretages der løbende opdateringer af driftsinstruksen. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

8 Side 7 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 1. Introduktion Side: 1-3 Angivelse af den gældende version og dato fremgår af sidefoden (footer el. bundtekst). BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

9 Side 8 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 2. Administration Side: Administration 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Der henvises til fællesinstruks for beskrivelse af hovedaktørerne i driftsorganisationen og ansvarsfordelingen mellem disse. Organisationsplan for trafikafvikling. Vejdirektoratet (Vej- og Broteknisk drift) Politiet (Gentofte Politi) Brandvæsenet (Gentofte Brandvæsen) Redningskorps (Falck) D&V-entreprenøren (Teknisk døgnvagt) Organisationsplan for drift og vedligeholdelse. Vejdirektoratet Konsulent el-anlæg Konsulent konstr. og VVS Døgnvagt D&Ventreprenør Øvrige entreprenører VD-ØST Øvrige entrepre nører BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

10 Side 9 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 2. Administration Side: 2-2 Nøglesystem og nøglefordeling. Nøglesystemet for Bernstorffsvejstunnelen er en del af systemet for Frederikssundsvejstunnelen, således at: den generelle hovednøgle GH giver adgang til både FT og BT B1 kun giver adgang til BT B giver kun adgang til visse dele i FT Nøgle til kontrolrum kan mod kvittering lånes hos konsulent for el-anlæg. Vedr. administration af nøgle-/lånesystem se Frederikssundsvejstunnelens driftsinstruks bilag Rapportering Rapportering af forhold vedr. vedligeholdelse sker dels i forbindelse driftsmøderne og dels i forbindelse med fremsendelse af checkskemaer, udfyldt under serviceeftersynene. Driftsmøder. Der afholdes rutinemæssigt driftsmøde med fast dagsorden hver 3. måned kort tid efter vedligeholdelsesugerne. Deltagere: D&V-entreprenør Vejdirektoratet Konsulenter (konstruktioner og el-anlæg) Dagsorden: 1. Administrative forhold 2. Trafikafvikling, overvågning og betjening 3. Sikkerhed i forbindelse med servicearbejde 4. Eftersyn, registrering og måling 5 Renhold 6. Reparation og vedligehold. 6.1 Generelt 6.2 Driftsbygning 6.3 Tunnel 6.4 Belægninger 6.5 Serviceudstyr 6.6 Afmærkningsmateriel 6.7 Installationer og udstyr 7. Funktionskontrol og service 8. Planlægning BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

11 Side 10 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 2. Administration Side: Garantier og sikkerhedsstillelser 10. Miljøberegning 11. Diverse Referater udsendes til: Politi D&V-entreprenøren Konsulenter (el og konstruktioner) Vejdirektoratet, Driftsområdet Vejdirektoratet, Distrikt Øst Bernstorffsvejstunnelen Øvrige møder. Særmøder vedr. budgetter og teknik/konstruktioner afholdes efter behov. 2.2 Adresse- og telefonlister Adresse- og telefonliste for bygherre og diverse entreprenører og konsulenter m.m. Se bilag Liste over telelinier i tunnelen se bilag Forhold til andre myndigheder Følgende lovtekster, cirkulærer mv. har betydning for drift og vedligehold af bygværket: Færdselsloven. Vejregler for afmærkning af vejarbejder på stats-og motorveje oktober Bekendtgørelser om vejafmærkning. Øvrige bestemmelser vedr. vejafmærkning. Vejregler. Vejloven. Arbejdsmiljøloven. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Fælles europæiske standarder. Vejbestyrelsen. Ledningsejere. Københavns Amt Samarbejdsaftale med Københavns Amt (bilag ) BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

12 Side 11 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 2. Administration Side: 2-4 Gentofte Brandvæsen Aftale vedr. brandudrykning til tunnelen (bilag ) 2.4 Serviceaftaler og rekvisitioner Generelt. Vejdirektoratet indgår løbende aftaler med servicefirmaer, entreprenører og rådgivere vedr. drift, vedligeholdelse og reparationsopgaver. Med hensyn til udformning af aftaler og rekvisitioner henvises der til afsnit 2.5 i den generelle driftsinstruks. Vejmandseftersyn, renhold og vintertjeneste Københavns Amt varetager vintertjeneste i og syd for tunnelen (se bilag ). Gentofte Kommune varetager vintertjeneste og vedligehold af grønne arealer nord for tunnelen (se bilag ) NCC varetager vask af tunnelen (se bilag ) Vejdirektoratet, Vejcenter hovedstaden varetager vejmandseftersyn og renholdelse af tunnelen (se bilag ) Trafikal overvågning og beredskab Vejdirektoratet har indgået aftale med Gentofte Brandvæsen vedr. udrykning til tunnelen (bilag ), hvor brandvæsenets opgaver er beskrevet i bilag , "Instruks for Gentofte Brandvæsen". Rådgivere Rambøll varetager rådgivning i forbindelse D&V af konstruktioner (bilag ) ÅF - Hansen & Henneberg varetager rådgivning i forbindelse med D&V af mekaniske og elektriske installationer (M&E installationer) (bilag ) D&V entreprenør Bravida Danmark A/S varetager opgaven som D&V-entreprenør (bilag ) bl.a. omfattende: D&V-opgaver viceværtopgaver periodisk eftersyn af el-installationer teknisk døgnvagtstjeneste sikkerhedskoordinering Øvrige servicefirmaer og specialentreprenører BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

13 Side 12 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 2. Administration Side: 2-5 Siemens Cerberus A/S (bilag ) varetager eftersyn og vedligehold af ABA-anlæg ATEK Teknik ApS (bilag ) varetager eftersyn og vedligehold af nøddieselgeneratoranlæg. Duotec A/S varetager eftersyn og vedligehold af gasmåleudstyr (bilag ) APC Danmark ApS varetager eftersyn og vedligehold af no-break anlæg og batterier (bilag ) Bravida Danmark A/S varetager eftersyn og vedligehold af nødtelefonanlæg (bilag ) Øvrige aftaler Ingen. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

14 Side 13 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: Anlægsbeskrivelse 3.1 Anlægselementbeskrivelse Beskrevet i separate dokumenter for Konstruktioner: BTUN-DRIFT-M11-_Konstruktioner.doc Installationer: BTUN-DRIFT-M11-_Installationer.doc 3.2 Historik/Kronologi År Overskrift Beskrivelse 2010 PLC-anlæg Udskiftning af det eksiterende 2008 ADK Adgangskontrol 2008 ARS Automatisk Rumslukningsanlæg 2005 Opgradering af system Ny PC. - Ny version af System Belysningsstyring: Ny belysningsstyrings pc samt ensarte styringsprincip med Frederikssundsvejstunnelens - Ny PC. - Programmering af belysningsstyring og kalenderstyring som på FT. - Ændring i system 2000 til modtagelse af alarmer fra den nye styring Udskiftning af nødtelefoncentral. Udskiftning af nødtelefoncentral, herunder samling af alle telefonlinier i tunnelen på fælles by-linier 2003 Trafikanlæg: Udskiftning af variable tavler samt styrekommunikation 2002 Udskiftning af el-komponenter i alarmskabene Overførsel af analoge CO/NOmåleværdier til SRO-anlæg - Udskiftning af de to sidste variable tavler ud af 4. Til Siemens prismetavler. - Ændring af kommunikationsprincip for styring af prismetavlerne, til radiokommunikation. Udvalgte komponenter udskiftet, som: - Klemrækker - Stikkontakter - Brandalarmtryk - Relæer til blink i skilt - Meldelamperne for nøgleafbryderne Servicetelefonstikkene demonteret. De analoge målinger føres direkte til SRO, hvor setpunkter for styring af ventilation og alarmer sættes. Det BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

15 Side 14 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-2 gamle centraludstyr kasseres Udskiftning af el-tavler Udskiftning af følgende udvalgte lavspændingstavler: - HT Hovedtavle - HTA - gruppetavle for tunnelventilation - NTA - gruppetavle for diverse "no-break" forsynede anlæg. - HTC - gruppetavle for diverse 2002 Renovering af trafikreguleringsanlæggets styring og stopblink Udskiftning af el-komponenter i styretavle for trafikreguleringsanlægget, inkl. bom, variable tavler, stopblink. Udskiftning og supplering med ekstra stopsignal Etablering af ny belysningsstyring. Etablering af forsøg med belysningsstyring baseret på nyt belysningsmålingsprincip med CCD-kamera Udskiftning af nødstrømsanlæg Udskiftning af roterende nobreakanlæg med: - Statisk no-breakanlæg med batteribackup - Ny dieselgeneratoranlæg inkl. olietank. - Ny nødstrømshovedtavle 1995 Udskiftning af brandalarmcentraler - Ny centraler - nye ion-censorer (lovlig type) mm 1995 Renovering af belysningsanlæg Udskiftning af: - belysningsarmaturer - el-installationer - el-tavler samt udbygning af SRO. Herunder også etablering af ny belysningsstyring baseret på nyt belysningsmålingsprincip Bygværket opførelse - BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

16 Side 15 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 4. Ledelsesværktøjer Side: Ledelsesværktøjer 4.1 Opgavestyring Vedligeholdelse. For at optimere indsatsen samt for at holde trafikrestriktionerne på et minimum, skal alle ren- og vedligeholdelsesarbejder i tunnelanlægget så vidt muligt udføres under kvartalseftersynene. Der er årligt fastlagt 4 kvartalseftersyn hvor der udføres renhold, service og funktionskontrol. Kvartalseftersynene foregår i Bernstorffsvejstunnelen i ugerne 10, 22, 34 og 46. Derudover kan der forekomme ekstra tunnelvaske, typisk i vinterhalvåret. Øvrige trafikrestriktionskrævende vedligeholdelsesarbejder, som måtte være nødvendige at udføre udenfor kvartalseftersynene, skal i hvert tilfælde aftales med VD. Kvartalseftersyn gennemføres efter følgende procedure: 1. Udsendelse af arbejdsprogrammer og tjek-skemaer. Rådgivere for elinstallationer udsender et fælles arbejdsprogram og indkalder herigennem de relevante aktører til eftersynet. Arbejdsprogrammerne anvendes endvidere til informering af øvrige (f.eks. T.I.C.) om hvilke trafikrestriktioner der forventes ifm. de pågældende arbejder. Sammen med arbejdsprogrammerne fremsendes der tjek-skemaer til vedligeholdsentreprenørerne. Tjek-skemaerne specificerer de arbejder den enkelte entreprenør skal foretage på de enkelte anlæg. Da det ikke er alle anlæg der skal serviceres hvert kvartal, er det ikke alle specialentreprenører der indkaldes til hvert eftersyn. 2. Gennemførelse af eftersynet. Entreprenørerne gennemfører eftersynet ud fra de fremsendte tjek-skemaer, og noterer herpå eventuelle måleværdier, bemærkninger o.lign. Det typiske forløb er, at der de første dage udføres renhold og vask af bygværket og at der til sidst foretages service og funktionskontrol. Eftersynsopgaver, der ikke kræver trafikrestriktioner som f.eks. eftersyn af nødstrømsanlæg, udføres typisk i forlængelse af de dage/uger hvor der er afspærringer i tunnelen. 3. Rapportering af eftersynet. Entreprenørerne returnerer tjek-skemaerne til rådgiveren, som hermed informeres om hvorledes eftersynet er forløbet. 4. Opfølgning på eftersynet. 1-2 uger efter at et kvartalseftersyn er gennemført afholdes der kvartalsmøder i tunnelen for behandling af de emner der måtte være fremkommet ifm. eftersynet. Til kvartalsmøderne deltager Vejdirektoratet, rådgiveren, D&V-entreprenøren, det lokale Vejdirektorat distriktskontor samt politiet. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

17 Side 16 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 4. Ledelsesværktøjer Side: Prisbog Der er indgået aftale med D&V-entreprenøren, BRAVIDA, om nedenstående enhedspriser: Opgave Enhedspris Entrepriseledelse Vagtordning (rådighedsvagt) Ledende servicemontør (dagtimer) Assisterende servicemontør (dagtimer) Servicemontør godkendt til vagtordning (dagtimer) Servicemontør udenfor vagtordning (dagtimer) Lærling (dagtimer) Tillæg for ikke planlagt overarbejde Tillæg for planlagt overarbejde 4.3 Miljø og sikkerhed L-AUS arbejde Hvis en entreprenør skal arbejde under L-AUS regler, skal der forelægges en arbejdsplan for arbejdet, som gennemgås med D&V-entreprenøren. Hvis D&V-entreprenøren konstaterer, at gældende regler ikke overholdes af anden entreprenør, skal denne bortvises. Sikkerhed og sundhed Der henvises til tunnelens Plan for Sikkerhed og Sundhed D&V-entreprenørens forpligtelser D&V-entreprenøren skal koordinere sikkerheden på bygværket. Dvs. at D&Ventreprenøren skal sikre sig, at alle som færdes på arbejdspladsen er bekendt med givne instrukser og sikkerhedsbestemmelser. D&V-entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en bygværkspecifik KMSplan omfattende: Kvalitetsplan Miljøhandlingsplan Plan for sikkerhed og sundhed BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

18 Side 17 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 5. Trafikal drift Side: Trafikal drift 5.1 Trafikstyring Trafikstyring sker vha. variable tavler placeret frem mod tunnelen og røde dobbeltblink og bom ved selve tunnelindkørslen. Der er 3 variable tavler opsat inden tunnelen (før krydset Tuborgvej- Bernstorffsvej, efter Tuborgvejkrydset og ved Fragariavej) som bruges til advarsel om tunnelspærringer. Ved tunnelindkørslen er placeret en variabel tavle som normalt viser venstresving forbudt men kan bruges til bortledning af trafik ved tunnelspærring (visning af venstresving påbudt). Tavler, blink og bomme er vist på tegn Den faste hastighedsbegrænsning i tunnelen er 60 km/t. Med trafikreguleringsanlægget kan der etableres trafikrestriktioner som anført i afsnit 5.9. Trafikreguleringsanlægget styres enten automatisk eller ved betjening fra betjeningspanel ved tunnelindkørslen eller fra kontroltavlen i tunnelens installationsrum. Gentofte politi har ansvaret for trafikafviklingen i tunnelen. Betjening af trafikreguleringsanlægget foretages af politiet eller under politiets ledelse. Politiets betjening af anlægget er beskrevet i bilag Udrykningsinstruks for Gentofte politi. Betjening kan kun ske lokalt fra betjeningspanelerne. Følgende alarmer fra tunnelen medfører automatisk fuldt stop i tunnelen: Aktivering af brandtryk Løft af håndildslukker Brandalarm i installationsrum Alvorlige fejl på belysningsanlægget Høj CO/NOx-koncentration 5.2 Trafikovervågning Der er ingen trafikovervågning i tunnelen. 5.3 Trafikafvikling under normale forhold Der var i 2005 en årsdøgntrafik (ÅDT) i tunnelen på ca køretøjer. Der er myldretid om morgenen fra kl til kl BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

19 Side 18 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 5. Trafikal drift Side: 5-2 Tunnelen er normalt ubemandet og betjening forekommer kun i forbindelse med trafikuheld, alvorlige driftsforstyrrelser og vedligehold. Gentofte politi er ansvarlige for trafikafviklingen i tunnelen. Politiet kan sætte og ophæve restriktioner via betjeningspaneler i tunnelen. Beredskabet i tunnelen varetages af Gentofte politi, Gentofte Brandvæsen og Falck, jf. afsnit Særlige vejtransporter For beskrivelse af øvrige forhold vedr. særlige vejtransporter henvises til afsnit 5.4. i driftsinstruks for konstruktioner. (Afsnit 5.4. i driftsinstruks for konstruktioner vil blive udarbejdet i forbindelse med en kommende opdateringsrunde). 5.5 Glatførebekæmpelse og snerydning Der henvises til afsnit 5.5 i driftsinstruks for konstruktioner. (Afsnit 5.5. i driftsinstruks for konstruktioner vil blive udarbejdet i forbindelse med en kommende opdateringsrunde). 5.6 Trafikafvikling ved driftsopgaver Der henvises generelt til afsnit 5.6 i Fællesinstruksen. Spærretider i forbindelse med driftsopgaver Spærring af trafikken i forbindelse med driftsopgaver må kun finde sted uden for myldretiden. Betjening af trafikreguleringsanlægget Trafikreguleringsanlægget kan kun betjenes fra Pcen i portalbygningen. Når der skal etableres trafikrestriktioner i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder etableres restriktionerne af D&V-entreprenøren. Restriktioner og afmærkning i forbindelse med arbejder i tunnelen I forbindelse med vedligeholdelses- og reparationsarbejder i tunnelen skal der opstilles en vejafmærkning til sikring af vedligeholdelsespersonale og trafikanter. Etablering af trafikrestriktioner i forbindelse med service- og reparationsarbejder på anlægget udføres af D&V-entreprenøren efter aftale med politiet. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

20 Side 19 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 5. Trafikal drift Side: 5-3 Afmærkningen etableres iht. følgende afmærkningsplaner, som er godkendt af Gentofte Kommune og Gentofte Politi i Afmærkningsplanerne kan kun anvendes i forbindelse med bevægeligt vejarbejde af kortere varighed (under en dag) Generel afmærkningsplan for trafikrestriktioner Afmærkningsplan ved automatisk lukning af tunnelen Afmærkningsplan for arbejde i højre kørespor Afmærkningsplan for arbejde i venstre kørespor Afmærkningsplan ved service af variabel tavle VTS Afmærkningsplan ved service af variabel tavle VTM Afmærkningsplan ved service af variabel tavle VTN 5.7 Trafikafvikling ved akutte tekniske problemer Tunnelens trafikreguleringsanlæg aktiverer automatisk fuldt stop ved følgende alvorlige fejl i de tekniske installationer: Alvorlige fejl på belysningsanlægget Høj CO/Nox koncentration Øvrige tekniske fejl giver alarm i SRO-anlægget men påvirker ikke direkte trafikafviklingen. Vitale alarmer udsendes til D&V-entreprenørens døgnvagtscentral via alarmnettet. D&V-entreprenøren foretager betjening og fejlretning af alle de tekniske anlæg undtagen højspændingsanlæggene, som betjenes af DONG. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

21 Side 20 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 5. Trafikal drift Side: Trafikuheld og katastrofer Forhold ved ulykker Alle forhold vedr. ulykker i tunnelen varetages af Nordsjællands Politi, Gentofte Brandvæsen og Falck, jf. nedenstående instrukser: Udrykningsinstruks for Nordsjællands Politi (se Bilag ) Udrykningsinstruks for Gentofte Brandvæsen(se Bilag ) Falck indgår som Vejdirektoratets beredskabsentreprenør for opsamling af trafikfarlige genstande mv. D&V-entreprenøren kan rekvireres for assistance vedr. betjening af tekniske installationer. Registrering af trafikuheld og brand Trafikuheld og andre hændelser eller ulykker i tunnelen registreres normalt hos Nordsjællands politi via D&V-entreprenørens døgnvagttjeneste om at et alarmskab er åbnet eller at der automatisk er etableret "fuldt stop" i tunnelen Brandalarmer (aktivering af brandtryk, løft af håndildslukker og brandalarm fra driftsbygning)overføres direkte til Gentofte Brandvæsens alarmcentral med sladresignal til D&V entreprenørens døgnvagt. Øvrige alarmer overføres kun til D&V entreprenøren. Ved modtagelse af alarm afsendes politiudrykning til tunnelen for kontrol af at automatiske afspærringer er etableret samt yderligere trafikregulering i forbindelse med hændelsen og indsatsen. Trafikstop/motorstop Trafikstop i tunnelen registreres normalt ved, at et alarmskab åbnes og/eller via nødtelefonopkald. Ved åbent alarmskab videregives melding fra D&Ventreprenørens døgnvagt. Politiet rekvirerer Falck og afsender eventuelt patruljevogn til tunnelen. Patruljen holder tunnelen under opsyn indtil kørebanen er ryddet og sørger for eventuel dirigering af trafikken. Trafikanten instrueres om at blive på stedet og om muligt anbringe sin vogn på sidearealerne. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

22 Side 21 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 5. Trafikal drift Side: 5-5 Der må ikke foretages reparationer, hjulskift eller benzinpåfyldning i tunnelen - trafikanter med motorstop fjernes af Falck. Trafikulykke og/eller brand. Trafikulykker og/eller brand i tunnelen registreres normalt ved brug af nødtelefon eller brandalarm i tunnelen eller ved løft af håndildslukker. Er meddelelsen indkommet over nødtelefonen og tunnelen endnu ikke er spærret kan dette ske ved at anmode trafikanten om at fjerne håndildslukkeren i skabet, herved etableres automatisk fuldt stop i tunnelen samtidig med at Gentofte Brandvæsens alarmcentral alarmeres. Politiet igangsætter herefter udrykningsprocedure i henhold til politiets instruks. Københavns brandvæsen modtager brandalarmer direkte og udsender redningskøretøjer iht. brandvæsenets instruks. Ved normale trafikforhold kører udrykningskøretøjer i færdselsretningen, evt. ad nødsporet. I tilfælde af trafikophobning vurderer indsatslederen andre tilkørselsforhold. 5.9 Trafikrestriktionshierarki Via det variable trafikreguleringsanlæg kan der etableres følgende trafikrestriktioner i de enkelte tunnelrør: fuld stop neutral Restriktionerne kan etableres automatisk eller ved fjernbetjening fra SROterminalen i kontrolrummet i portalbygningen. Restriktionerne er vist i prioriteret orden, således at en ovenstående restriktioner har højere prioritet end en nedenstående. En automatisk restriktion af højere prioritet vil altid overstyre en eksisterende restriktion af lavere prioritet. En automatisk restriktion af lavere prioritet kan derimod ikke overstyre en eksisterende restriktion af højere prioritet. Enhver restriktion kan til enhver tid etableres manuelt uanset hvilken prioritet restriktionen måtte have. Når der er etableret fuld stop kan man fra rampepanelet styre vippebommen ved tunnelindkørslen. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Teknik () DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 SAB-TL-TEKNIK DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Oktober 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruks-Installationer SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER Limfjordstunnelen Side: 1 Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21.maj 2012 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 April 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Side 1 af 55 SAB-ME-Teknik.ME-TL-ND.BilagI.Entreprisekarakteristik BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK Bilag-I til SAB-ME-Teknik for Entreprise

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier Konstruktion og vedligehold af veje og stier Hæfte 6 Håndbog for drift af veje og stier Vejdirektoratet Vejregelrådet Juli 2003 Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk 1 i lov om offentlige veje (Trafikministeriets

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab En Rapport til SINE-sekretariatet Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab 22. oktober 2008 Engagement: 222433461 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...6 2.

Læs mere

Vejdirektoratet Broafdelingen

Vejdirektoratet Broafdelingen Vejdirektoratet Broafdelingen Incident Detection System, Limfjordstunnelen Teknisk Beskrivelse Viking Rev 0, 26.02.2000 HANSEN & HENNEBERG Rådgivende Ingeniører, F.R.I. Vejdirektoratet Broafdelingen Incident

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Version 3 oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 FØR: Forebyggende beredskab...

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 1 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 2 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr

IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr Bilag 5 IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr 5.1 Tekniske specifikationer og andre forhold vedrørende IT-udstyr...2 5.1.1 Indledning...2 5.1.2 IT-systemer...2

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere