SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES BT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES BT"

Transkript

1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-FællesBT SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES BT

2 Bernstorffsvejstunnelen - Fælles Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Indholdsfortegnelse Side: 1 Bygværk nr.: M Dato: 4. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Bygværksbeskrivelse Mål og strategier Definition af begreber Systemadministration Administration Beskrivelse af D&V-organisation Adresse- og telefonlister Forhold til andre myndigheder Serviceaftaler og rekvisitioner Anlægsbeskrivelse Anlægselementbeskrivelse Historik/Kronologi Ledelsesværktøjer Opgavestyring Prisbog Miljø og sikkerhed Trafikal drift Trafikstyring Trafikovervågning Trafikafvikling under normale forhold Særlige vejtransporter Glatførebekæmpelse og snerydning Trafikafvikling ved driftsopgaver Trafikafvikling ved akutte tekniske problemer Trafikuheld og katastrofer Trafikrestriktionshierarki Drift og vedligehold Driftsbygning Betjening Eftersyn Rutine- og serviceeftersyn Generaleftersyn Særeftersyn Målinger og overvågning 6-2 BTUI_-fælles Rev. G, februar

3 Bernstorffsvejstunnelen - Fælles Side 2 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Indholdsfortegnelse Side: 2 Bygværk nr.: M Dato: 4. februar Vedligehold og reparation Øvrige driftsopgaver Materiel og materialer Administration af materiel Administration af materialer Bilag Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Registreringsdata fra DANBRO Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Adresse- og telefonlister Liste over telelinier i tunnelen Tunneltelefonliste Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit 2.5 Serviceaftaler og rekvisitioner Samarbejdsaftale med Københavns amt (1.2/1) Aftale med D&V-entreprenør (1.7/1) Aftale vedr. serviceeftersyn på ABA-anlæg (1.7/2) Aftale vedr. serviceeftersyn på dieselgeneratoranlæg Aftale vedr. serviceeftersyn på AGA-anlæg. (1.7/4) Aftale vedr. serviceeftersyn på nødtelefonanlæg. (1.7/5) Aftale vedr. rådgivning på konstruktioner. (1.7/7) Aftale vedr. rådgivning på elektriske- og mekaniske anlæg (1.7/8) Aftale vedr. serviceeftersyn på no-break anlæg (UPS) Aftale vedr. brandudrykning til tunnelen Aftale vedr. vintertjeneste og grønne arealer nord for tunnelen Aftale vedr. vask af tunnelen Aftale vedr. vejmandseftersyn og renholdelse af tunnelen Aftale med BV Electronic A/S Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Tegningsfortegnelse for elektriske- og mekaniske anlæg. (1.6/1) Anlægsdokumentation for nødforsyningsanlæg ( /1) Ladeaggregat for startbatteri ( /6) Startbatteri ( /7) Anlægsdokumentation Lavspændingstavler (HT, HTA, HTB, HTC og NTA) Dokumentation for brandstandere. 8-3 BTUI_-fælles Rev. G, februar

4 Bernstorffsvejstunnelen - Fælles Side 3 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Indholdsfortegnelse Side: 3 Bygværk nr.: M Dato: 4. februar Anlægsdokumentation for Tunnelbelysningen ( /1) Disp Dokumentation for Glamox belysningsarmaturer til Tunnelbelysning, ( /2) Betjeningsvejledning for NOVENCO impulsventilator type ARJ-630X. ( /1) Pressure switches C645 A-D ( /2) Ringbind, PLC-anlæg ( /0) Konstruktions- / funktionsbeskrivelse for System 2000 ( /1) PLC- programudskrift ( /2) Installations- og brugervejledning for nummersender Installationsmanual for Scancom S8400 Alarmsender ABA-anlæg Håndildslukker, Aste CO2 H. Meisner-Jensen Billmann spjældmotor D 1210/1EOS. + Motoråbner type L, Domex Plas Nødtelefon (Telefon type 62) Telefon type REIHA ½ Anlægsbeskrivelse for nødtelefoner Dokumentation trafikreguleringsanlæg Dokumentation og smøreanvisning på bom ( /1) Forskrift for opbygning og distribuering af alarmer Anlægsdokumentation for belysningsmåling ( /0) Installation and adjustment instr. For twisted-pair videotransm.udstyr ( /1) Data for kwt-måler Trafikreguleringsanlæg PLC-program for kommunikation til VTN, VTM og VTS Variabel tavle, Dambach, Dokumentationsmateriale Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Udrykningsinstruks for Gentofte Politi (1.2/2) Udrykningsinstruks for Gentofte Brandvæsen (1.1/1) Notat vedr. Afmærkning ved vejarbejde, skærpede krav Bilag tilhørende afsnit BTUI_-fælles Rev. G, februar

5 Bernstorffsvejstunnelen - Fælles Side 4 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Indholdsfortegnelse Side: 4 Bygværk nr.: M Dato: 4. februar Bilag tilhørende afsnit Skadevolder registreringsrapport Bilag tilhørende afsnit Overvågningssystem ( /1) Nummersendersystem til døgnvagt Betjeningsvejledning for SRO-anlæg Betjeningsvejledning for belysningsmåling ( /1) Betjeningsvejledning for ABA-central Batteri tester (12V) Bilag tilhørende afsnit Planlægningsskema for periodisk eftersyn Checkskemaer Generaleftersynsrapport fra DANBRO Bilag tilhørende afsnit Termograferingsrapport 8-6 BTUI_-fælles Rev. G, februar

6 Side 5 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 1. Introduktion Side: Introduktion 1.1 Bygværksbeskrivelse Se Danbro+ modul 1.1 Administrative data Generelle informationer. 1.2 Mål og strategier Formålet med drift og vedligeholdet Formålet med drift og vedligeholdet er at: opretholde trafiksikkerheden fastholde anlæggets serviceniveau og kapacitet fastholde anlæggets æstetiske udseende bevare de investerede værdier og holde driftsudgifterne på et minimum 1.3 Definition af begreber ABA-anlæg Automatisk BrandAlarmeringsanlæg. AGA-anlæg Automatisk GasAlarmeringsanlæg. APL-forbindelse Lejet fast opkoblet teleforbindelse. ADSL Fastopkoblet internetforbindelse med forbrugsuafhængig afregning ATIM-kort Interface for tilslutning af overvågningssignaler til alarmnettet. Betjeningsanlæg PC-baseret system hvormed man som operatør, via et grafisk baseret procesvisualiseringsværktøj, kan betjene og overvåge de trafikale og tekniske installationer i tunnelen. Betjeningsanlægget kommunikerer med PLC-anlægget. By-pass Tilstand i nødstrømsanlæg, hvor anlæggets forbrugere tilsluttes direkte til el-forsyningsnettet uden om nødforsyningsanlægget. CCD-lysmåling Lysmåling vha. Charged Coupled Device (ITV-kamera). CO-anlæg Gasalarmeringsanlæg som overvåger luftens indhold af kuloxyd (CO). GSM Ion-detektor Mobiltelefonforbindelse Røgdetektor, som måler tætheden af røgpartikler i den omgivne luft. Lysbue-detektor Kortslutningsdetektor, som overvåger, om der opstår lysbuer i forbindelse med fejl i elektriske anlæg. No-break-anlæg Statisk, batteridrevet nødstrømsanlæg, som opretholder spændingsforsy-ningen uden afbrydelse, hvis spændingen fra elforsyningsnettet forsvinder. NO x -anlæg Gasalarmeringsanlæg, som overvåger luftens indhold af nitrøse gasser (NO x ). BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

7 Side 6 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 1. Introduktion Side: 1-2 PC PEN-leder PLC PLC-anlæg SRO-anlæg TN-C TN-S UPS Standard computer arbejdsstation eller server - m. Windows operativsystem el. lign. Jordforbundet leder i et elektrisk system som kombinerer beskyttelsesleder- og nullederfunktionen. Programmerbar Logisk Controller (Industrielt, modulopbygget, programmerbart styring/overvågnings-system med mange ind og udgange) Anlæg bestående af PLC-enheder som danner den fysiske grænseflade mod de komponenter der skal styres og overvåges. Automatiske styringer foretages i PLC-anlægget. Brugergrænsefladen til PLC-anlægget etableres via Betjeningsanlægget. Anlæg for Styring, Regulering og Overvågning, bestående af PLC-anlæg og Betjeningsanlæg.. Elektrisk forsyningssystem, hvor nulleder og beskyttelsesleder er kombineret i en leder i hele systemet. Elektrisk forsyningssystem med separat nulleder og beskyttelsesleder i hele systemet. Batteribaseret nødstrømsenhed, som opretholder spændingsforsyningen uden afbrydelse, hvis spændingen fra elforsyningsnettet forsvinder. Indgår enten som en separat anlægskomponent i en el-tavle, eller som en del af no-break anlægget. 1.4 Systemadministration Ajourføring af driftsinstruksen. Instruksen ajourføres efter en hver ændring i de administrative, trafikmæssige eller tekniske forhold. Eventuelle bemærkninger til instruksen behandles 4 gange hvert år i forbindelse med de kvartalsvise driftsmøder, der afholdes umiddelbart efter hver vedligeholdsperiode. Herefter ajourføres instruksen. Oversigt over tidligere versioner af driftsinstruksen Den oprindelige instruks er fra den Dele af instruksen er løbende blevet opdateret indtil hele instruksen blev revideret den November 2007 blev der igen foretaget en generel gennemgang og opdatering af instruksen. Gældende Instruks Som nævnt under ajourføring af instruksen foretages der løbende opdateringer af driftsinstruksen. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

8 Side 7 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 1. Introduktion Side: 1-3 Angivelse af den gældende version og dato fremgår af sidefoden (footer el. bundtekst). BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

9 Side 8 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 2. Administration Side: Administration 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Der henvises til fællesinstruks for beskrivelse af hovedaktørerne i driftsorganisationen og ansvarsfordelingen mellem disse. Organisationsplan for trafikafvikling. Vejdirektoratet (Vej- og Broteknisk drift) Politiet (Gentofte Politi) Brandvæsenet (Gentofte Brandvæsen) Redningskorps (Falck) D&V-entreprenøren (Teknisk døgnvagt) Organisationsplan for drift og vedligeholdelse. Vejdirektoratet Konsulent el-anlæg Konsulent konstr. og VVS Døgnvagt D&Ventreprenør Øvrige entreprenører VD-ØST Øvrige entrepre nører BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

10 Side 9 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 2. Administration Side: 2-2 Nøglesystem og nøglefordeling. Nøglesystemet for Bernstorffsvejstunnelen er en del af systemet for Frederikssundsvejstunnelen, således at: den generelle hovednøgle GH giver adgang til både FT og BT B1 kun giver adgang til BT B giver kun adgang til visse dele i FT Nøgle til kontrolrum kan mod kvittering lånes hos konsulent for el-anlæg. Vedr. administration af nøgle-/lånesystem se Frederikssundsvejstunnelens driftsinstruks bilag Rapportering Rapportering af forhold vedr. vedligeholdelse sker dels i forbindelse driftsmøderne og dels i forbindelse med fremsendelse af checkskemaer, udfyldt under serviceeftersynene. Driftsmøder. Der afholdes rutinemæssigt driftsmøde med fast dagsorden hver 3. måned kort tid efter vedligeholdelsesugerne. Deltagere: D&V-entreprenør Vejdirektoratet Konsulenter (konstruktioner og el-anlæg) Dagsorden: 1. Administrative forhold 2. Trafikafvikling, overvågning og betjening 3. Sikkerhed i forbindelse med servicearbejde 4. Eftersyn, registrering og måling 5 Renhold 6. Reparation og vedligehold. 6.1 Generelt 6.2 Driftsbygning 6.3 Tunnel 6.4 Belægninger 6.5 Serviceudstyr 6.6 Afmærkningsmateriel 6.7 Installationer og udstyr 7. Funktionskontrol og service 8. Planlægning BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

11 Side 10 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 2. Administration Side: Garantier og sikkerhedsstillelser 10. Miljøberegning 11. Diverse Referater udsendes til: Politi D&V-entreprenøren Konsulenter (el og konstruktioner) Vejdirektoratet, Driftsområdet Vejdirektoratet, Distrikt Øst Bernstorffsvejstunnelen Øvrige møder. Særmøder vedr. budgetter og teknik/konstruktioner afholdes efter behov. 2.2 Adresse- og telefonlister Adresse- og telefonliste for bygherre og diverse entreprenører og konsulenter m.m. Se bilag Liste over telelinier i tunnelen se bilag Forhold til andre myndigheder Følgende lovtekster, cirkulærer mv. har betydning for drift og vedligehold af bygværket: Færdselsloven. Vejregler for afmærkning af vejarbejder på stats-og motorveje oktober Bekendtgørelser om vejafmærkning. Øvrige bestemmelser vedr. vejafmærkning. Vejregler. Vejloven. Arbejdsmiljøloven. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Fælles europæiske standarder. Vejbestyrelsen. Ledningsejere. Københavns Amt Samarbejdsaftale med Københavns Amt (bilag ) BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

12 Side 11 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 2. Administration Side: 2-4 Gentofte Brandvæsen Aftale vedr. brandudrykning til tunnelen (bilag ) 2.4 Serviceaftaler og rekvisitioner Generelt. Vejdirektoratet indgår løbende aftaler med servicefirmaer, entreprenører og rådgivere vedr. drift, vedligeholdelse og reparationsopgaver. Med hensyn til udformning af aftaler og rekvisitioner henvises der til afsnit 2.5 i den generelle driftsinstruks. Vejmandseftersyn, renhold og vintertjeneste Københavns Amt varetager vintertjeneste i og syd for tunnelen (se bilag ). Gentofte Kommune varetager vintertjeneste og vedligehold af grønne arealer nord for tunnelen (se bilag ) NCC varetager vask af tunnelen (se bilag ) Vejdirektoratet, Vejcenter hovedstaden varetager vejmandseftersyn og renholdelse af tunnelen (se bilag ) Trafikal overvågning og beredskab Vejdirektoratet har indgået aftale med Gentofte Brandvæsen vedr. udrykning til tunnelen (bilag ), hvor brandvæsenets opgaver er beskrevet i bilag , "Instruks for Gentofte Brandvæsen". Rådgivere Rambøll varetager rådgivning i forbindelse D&V af konstruktioner (bilag ) ÅF - Hansen & Henneberg varetager rådgivning i forbindelse med D&V af mekaniske og elektriske installationer (M&E installationer) (bilag ) D&V entreprenør Bravida Danmark A/S varetager opgaven som D&V-entreprenør (bilag ) bl.a. omfattende: D&V-opgaver viceværtopgaver periodisk eftersyn af el-installationer teknisk døgnvagtstjeneste sikkerhedskoordinering Øvrige servicefirmaer og specialentreprenører BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

13 Side 12 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 2. Administration Side: 2-5 Siemens Cerberus A/S (bilag ) varetager eftersyn og vedligehold af ABA-anlæg ATEK Teknik ApS (bilag ) varetager eftersyn og vedligehold af nøddieselgeneratoranlæg. Duotec A/S varetager eftersyn og vedligehold af gasmåleudstyr (bilag ) APC Danmark ApS varetager eftersyn og vedligehold af no-break anlæg og batterier (bilag ) Bravida Danmark A/S varetager eftersyn og vedligehold af nødtelefonanlæg (bilag ) Øvrige aftaler Ingen. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

14 Side 13 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: Anlægsbeskrivelse 3.1 Anlægselementbeskrivelse Beskrevet i separate dokumenter for Konstruktioner: BTUN-DRIFT-M11-_Konstruktioner.doc Installationer: BTUN-DRIFT-M11-_Installationer.doc 3.2 Historik/Kronologi År Overskrift Beskrivelse 2010 PLC-anlæg Udskiftning af det eksiterende 2008 ADK Adgangskontrol 2008 ARS Automatisk Rumslukningsanlæg 2005 Opgradering af system Ny PC. - Ny version af System Belysningsstyring: Ny belysningsstyrings pc samt ensarte styringsprincip med Frederikssundsvejstunnelens - Ny PC. - Programmering af belysningsstyring og kalenderstyring som på FT. - Ændring i system 2000 til modtagelse af alarmer fra den nye styring Udskiftning af nødtelefoncentral. Udskiftning af nødtelefoncentral, herunder samling af alle telefonlinier i tunnelen på fælles by-linier 2003 Trafikanlæg: Udskiftning af variable tavler samt styrekommunikation 2002 Udskiftning af el-komponenter i alarmskabene Overførsel af analoge CO/NOmåleværdier til SRO-anlæg - Udskiftning af de to sidste variable tavler ud af 4. Til Siemens prismetavler. - Ændring af kommunikationsprincip for styring af prismetavlerne, til radiokommunikation. Udvalgte komponenter udskiftet, som: - Klemrækker - Stikkontakter - Brandalarmtryk - Relæer til blink i skilt - Meldelamperne for nøgleafbryderne Servicetelefonstikkene demonteret. De analoge målinger føres direkte til SRO, hvor setpunkter for styring af ventilation og alarmer sættes. Det BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

15 Side 14 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-2 gamle centraludstyr kasseres Udskiftning af el-tavler Udskiftning af følgende udvalgte lavspændingstavler: - HT Hovedtavle - HTA - gruppetavle for tunnelventilation - NTA - gruppetavle for diverse "no-break" forsynede anlæg. - HTC - gruppetavle for diverse 2002 Renovering af trafikreguleringsanlæggets styring og stopblink Udskiftning af el-komponenter i styretavle for trafikreguleringsanlægget, inkl. bom, variable tavler, stopblink. Udskiftning og supplering med ekstra stopsignal Etablering af ny belysningsstyring. Etablering af forsøg med belysningsstyring baseret på nyt belysningsmålingsprincip med CCD-kamera Udskiftning af nødstrømsanlæg Udskiftning af roterende nobreakanlæg med: - Statisk no-breakanlæg med batteribackup - Ny dieselgeneratoranlæg inkl. olietank. - Ny nødstrømshovedtavle 1995 Udskiftning af brandalarmcentraler - Ny centraler - nye ion-censorer (lovlig type) mm 1995 Renovering af belysningsanlæg Udskiftning af: - belysningsarmaturer - el-installationer - el-tavler samt udbygning af SRO. Herunder også etablering af ny belysningsstyring baseret på nyt belysningsmålingsprincip Bygværket opførelse - BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

16 Side 15 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 4. Ledelsesværktøjer Side: Ledelsesværktøjer 4.1 Opgavestyring Vedligeholdelse. For at optimere indsatsen samt for at holde trafikrestriktionerne på et minimum, skal alle ren- og vedligeholdelsesarbejder i tunnelanlægget så vidt muligt udføres under kvartalseftersynene. Der er årligt fastlagt 4 kvartalseftersyn hvor der udføres renhold, service og funktionskontrol. Kvartalseftersynene foregår i Bernstorffsvejstunnelen i ugerne 10, 22, 34 og 46. Derudover kan der forekomme ekstra tunnelvaske, typisk i vinterhalvåret. Øvrige trafikrestriktionskrævende vedligeholdelsesarbejder, som måtte være nødvendige at udføre udenfor kvartalseftersynene, skal i hvert tilfælde aftales med VD. Kvartalseftersyn gennemføres efter følgende procedure: 1. Udsendelse af arbejdsprogrammer og tjek-skemaer. Rådgivere for elinstallationer udsender et fælles arbejdsprogram og indkalder herigennem de relevante aktører til eftersynet. Arbejdsprogrammerne anvendes endvidere til informering af øvrige (f.eks. T.I.C.) om hvilke trafikrestriktioner der forventes ifm. de pågældende arbejder. Sammen med arbejdsprogrammerne fremsendes der tjek-skemaer til vedligeholdsentreprenørerne. Tjek-skemaerne specificerer de arbejder den enkelte entreprenør skal foretage på de enkelte anlæg. Da det ikke er alle anlæg der skal serviceres hvert kvartal, er det ikke alle specialentreprenører der indkaldes til hvert eftersyn. 2. Gennemførelse af eftersynet. Entreprenørerne gennemfører eftersynet ud fra de fremsendte tjek-skemaer, og noterer herpå eventuelle måleværdier, bemærkninger o.lign. Det typiske forløb er, at der de første dage udføres renhold og vask af bygværket og at der til sidst foretages service og funktionskontrol. Eftersynsopgaver, der ikke kræver trafikrestriktioner som f.eks. eftersyn af nødstrømsanlæg, udføres typisk i forlængelse af de dage/uger hvor der er afspærringer i tunnelen. 3. Rapportering af eftersynet. Entreprenørerne returnerer tjek-skemaerne til rådgiveren, som hermed informeres om hvorledes eftersynet er forløbet. 4. Opfølgning på eftersynet. 1-2 uger efter at et kvartalseftersyn er gennemført afholdes der kvartalsmøder i tunnelen for behandling af de emner der måtte være fremkommet ifm. eftersynet. Til kvartalsmøderne deltager Vejdirektoratet, rådgiveren, D&V-entreprenøren, det lokale Vejdirektorat distriktskontor samt politiet. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

17 Side 16 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 4. Ledelsesværktøjer Side: Prisbog Der er indgået aftale med D&V-entreprenøren, BRAVIDA, om nedenstående enhedspriser: Opgave Enhedspris Entrepriseledelse Vagtordning (rådighedsvagt) Ledende servicemontør (dagtimer) Assisterende servicemontør (dagtimer) Servicemontør godkendt til vagtordning (dagtimer) Servicemontør udenfor vagtordning (dagtimer) Lærling (dagtimer) Tillæg for ikke planlagt overarbejde Tillæg for planlagt overarbejde 4.3 Miljø og sikkerhed L-AUS arbejde Hvis en entreprenør skal arbejde under L-AUS regler, skal der forelægges en arbejdsplan for arbejdet, som gennemgås med D&V-entreprenøren. Hvis D&V-entreprenøren konstaterer, at gældende regler ikke overholdes af anden entreprenør, skal denne bortvises. Sikkerhed og sundhed Der henvises til tunnelens Plan for Sikkerhed og Sundhed D&V-entreprenørens forpligtelser D&V-entreprenøren skal koordinere sikkerheden på bygværket. Dvs. at D&Ventreprenøren skal sikre sig, at alle som færdes på arbejdspladsen er bekendt med givne instrukser og sikkerhedsbestemmelser. D&V-entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en bygværkspecifik KMSplan omfattende: Kvalitetsplan Miljøhandlingsplan Plan for sikkerhed og sundhed BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

18 Side 17 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 5. Trafikal drift Side: Trafikal drift 5.1 Trafikstyring Trafikstyring sker vha. variable tavler placeret frem mod tunnelen og røde dobbeltblink og bom ved selve tunnelindkørslen. Der er 3 variable tavler opsat inden tunnelen (før krydset Tuborgvej- Bernstorffsvej, efter Tuborgvejkrydset og ved Fragariavej) som bruges til advarsel om tunnelspærringer. Ved tunnelindkørslen er placeret en variabel tavle som normalt viser venstresving forbudt men kan bruges til bortledning af trafik ved tunnelspærring (visning af venstresving påbudt). Tavler, blink og bomme er vist på tegn Den faste hastighedsbegrænsning i tunnelen er 60 km/t. Med trafikreguleringsanlægget kan der etableres trafikrestriktioner som anført i afsnit 5.9. Trafikreguleringsanlægget styres enten automatisk eller ved betjening fra betjeningspanel ved tunnelindkørslen eller fra kontroltavlen i tunnelens installationsrum. Gentofte politi har ansvaret for trafikafviklingen i tunnelen. Betjening af trafikreguleringsanlægget foretages af politiet eller under politiets ledelse. Politiets betjening af anlægget er beskrevet i bilag Udrykningsinstruks for Gentofte politi. Betjening kan kun ske lokalt fra betjeningspanelerne. Følgende alarmer fra tunnelen medfører automatisk fuldt stop i tunnelen: Aktivering af brandtryk Løft af håndildslukker Brandalarm i installationsrum Alvorlige fejl på belysningsanlægget Høj CO/NOx-koncentration 5.2 Trafikovervågning Der er ingen trafikovervågning i tunnelen. 5.3 Trafikafvikling under normale forhold Der var i 2005 en årsdøgntrafik (ÅDT) i tunnelen på ca køretøjer. Der er myldretid om morgenen fra kl til kl BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

19 Side 18 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 5. Trafikal drift Side: 5-2 Tunnelen er normalt ubemandet og betjening forekommer kun i forbindelse med trafikuheld, alvorlige driftsforstyrrelser og vedligehold. Gentofte politi er ansvarlige for trafikafviklingen i tunnelen. Politiet kan sætte og ophæve restriktioner via betjeningspaneler i tunnelen. Beredskabet i tunnelen varetages af Gentofte politi, Gentofte Brandvæsen og Falck, jf. afsnit Særlige vejtransporter For beskrivelse af øvrige forhold vedr. særlige vejtransporter henvises til afsnit 5.4. i driftsinstruks for konstruktioner. (Afsnit 5.4. i driftsinstruks for konstruktioner vil blive udarbejdet i forbindelse med en kommende opdateringsrunde). 5.5 Glatførebekæmpelse og snerydning Der henvises til afsnit 5.5 i driftsinstruks for konstruktioner. (Afsnit 5.5. i driftsinstruks for konstruktioner vil blive udarbejdet i forbindelse med en kommende opdateringsrunde). 5.6 Trafikafvikling ved driftsopgaver Der henvises generelt til afsnit 5.6 i Fællesinstruksen. Spærretider i forbindelse med driftsopgaver Spærring af trafikken i forbindelse med driftsopgaver må kun finde sted uden for myldretiden. Betjening af trafikreguleringsanlægget Trafikreguleringsanlægget kan kun betjenes fra Pcen i portalbygningen. Når der skal etableres trafikrestriktioner i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder etableres restriktionerne af D&V-entreprenøren. Restriktioner og afmærkning i forbindelse med arbejder i tunnelen I forbindelse med vedligeholdelses- og reparationsarbejder i tunnelen skal der opstilles en vejafmærkning til sikring af vedligeholdelsespersonale og trafikanter. Etablering af trafikrestriktioner i forbindelse med service- og reparationsarbejder på anlægget udføres af D&V-entreprenøren efter aftale med politiet. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

20 Side 19 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 5. Trafikal drift Side: 5-3 Afmærkningen etableres iht. følgende afmærkningsplaner, som er godkendt af Gentofte Kommune og Gentofte Politi i Afmærkningsplanerne kan kun anvendes i forbindelse med bevægeligt vejarbejde af kortere varighed (under en dag) Generel afmærkningsplan for trafikrestriktioner Afmærkningsplan ved automatisk lukning af tunnelen Afmærkningsplan for arbejde i højre kørespor Afmærkningsplan for arbejde i venstre kørespor Afmærkningsplan ved service af variabel tavle VTS Afmærkningsplan ved service af variabel tavle VTM Afmærkningsplan ved service af variabel tavle VTN 5.7 Trafikafvikling ved akutte tekniske problemer Tunnelens trafikreguleringsanlæg aktiverer automatisk fuldt stop ved følgende alvorlige fejl i de tekniske installationer: Alvorlige fejl på belysningsanlægget Høj CO/Nox koncentration Øvrige tekniske fejl giver alarm i SRO-anlægget men påvirker ikke direkte trafikafviklingen. Vitale alarmer udsendes til D&V-entreprenørens døgnvagtscentral via alarmnettet. D&V-entreprenøren foretager betjening og fejlretning af alle de tekniske anlæg undtagen højspændingsanlæggene, som betjenes af DONG. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

21 Side 20 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 5. Trafikal drift Side: Trafikuheld og katastrofer Forhold ved ulykker Alle forhold vedr. ulykker i tunnelen varetages af Nordsjællands Politi, Gentofte Brandvæsen og Falck, jf. nedenstående instrukser: Udrykningsinstruks for Nordsjællands Politi (se Bilag ) Udrykningsinstruks for Gentofte Brandvæsen(se Bilag ) Falck indgår som Vejdirektoratets beredskabsentreprenør for opsamling af trafikfarlige genstande mv. D&V-entreprenøren kan rekvireres for assistance vedr. betjening af tekniske installationer. Registrering af trafikuheld og brand Trafikuheld og andre hændelser eller ulykker i tunnelen registreres normalt hos Nordsjællands politi via D&V-entreprenørens døgnvagttjeneste om at et alarmskab er åbnet eller at der automatisk er etableret "fuldt stop" i tunnelen Brandalarmer (aktivering af brandtryk, løft af håndildslukker og brandalarm fra driftsbygning)overføres direkte til Gentofte Brandvæsens alarmcentral med sladresignal til D&V entreprenørens døgnvagt. Øvrige alarmer overføres kun til D&V entreprenøren. Ved modtagelse af alarm afsendes politiudrykning til tunnelen for kontrol af at automatiske afspærringer er etableret samt yderligere trafikregulering i forbindelse med hændelsen og indsatsen. Trafikstop/motorstop Trafikstop i tunnelen registreres normalt ved, at et alarmskab åbnes og/eller via nødtelefonopkald. Ved åbent alarmskab videregives melding fra D&Ventreprenørens døgnvagt. Politiet rekvirerer Falck og afsender eventuelt patruljevogn til tunnelen. Patruljen holder tunnelen under opsyn indtil kørebanen er ryddet og sørger for eventuel dirigering af trafikken. Trafikanten instrueres om at blive på stedet og om muligt anbringe sin vogn på sidearealerne. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

22 Side 21 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Bernstorffsvejstunnelen 5. Trafikal drift Side: 5-5 Der må ikke foretages reparationer, hjulskift eller benzinpåfyldning i tunnelen - trafikanter med motorstop fjernes af Falck. Trafikulykke og/eller brand. Trafikulykker og/eller brand i tunnelen registreres normalt ved brug af nødtelefon eller brandalarm i tunnelen eller ved løft af håndildslukker. Er meddelelsen indkommet over nødtelefonen og tunnelen endnu ikke er spærret kan dette ske ved at anmode trafikanten om at fjerne håndildslukkeren i skabet, herved etableres automatisk fuldt stop i tunnelen samtidig med at Gentofte Brandvæsens alarmcentral alarmeres. Politiet igangsætter herefter udrykningsprocedure i henhold til politiets instruks. Københavns brandvæsen modtager brandalarmer direkte og udsender redningskøretøjer iht. brandvæsenets instruks. Ved normale trafikforhold kører udrykningskøretøjer i færdselsretningen, evt. ad nødsporet. I tilfælde af trafikophobning vurderer indsatslederen andre tilkørselsforhold. 5.9 Trafikrestriktionshierarki Via det variable trafikreguleringsanlæg kan der etableres følgende trafikrestriktioner i de enkelte tunnelrør: fuld stop neutral Restriktionerne kan etableres automatisk eller ved fjernbetjening fra SROterminalen i kontrolrummet i portalbygningen. Restriktionerne er vist i prioriteret orden, således at en ovenstående restriktioner har højere prioritet end en nedenstående. En automatisk restriktion af højere prioritet vil altid overstyre en eksisterende restriktion af lavere prioritet. En automatisk restriktion af lavere prioritet kan derimod ikke overstyre en eksisterende restriktion af højere prioritet. Enhver restriktion kan til enhver tid etableres manuelt uanset hvilken prioritet restriktionen måtte have. Når der er etableret fuld stop kan man fra rampepanelet styre vippebommen ved tunnelindkørslen. BTUI_-fælles Rev. F, november 2007

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.1. Beskrivelse af D&V-organisation

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.1. Beskrivelse af D&V-organisation Side: 1 af 12 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 D&V-organisation 4 3.3 Input af data

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTSINSTRUKSER - INSTALLATIONER BT

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTSINSTRUKSER - INSTALLATIONER BT Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-InstallationerBT SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTSINSTRUKSER - INSTALLATIONER BT Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftInstruksInstall-BT Bernstorffsvejstunnelen

Læs mere

VEJDIREKTORATET 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG

VEJDIREKTORATET 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 0 Indholdsfortegnelse 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG 2007 3 1. INDLEDNING 4 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 2.1 DANBRO+ Drifts- og brugergruppe 5 2.2 Løbende orientering

Læs mere

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK ME-BY-ND Side 1 af 7 Dokument: SAB-ME-Teknik.ME-BY-ND.BilagI-Entreprisekarakteristik ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK ME-BY-ND Side 2 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 2 Forventet

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-S. SIKKERHED OG SUNDHED I LT

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-S. SIKKERHED OG SUNDHED I LT Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-S-SikkerhedOgSundhedLT SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-S. SIKKERHED OG SUNDHED I LT Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-S-SikkerhedOgSundhed Sikkerhed og Sundhed i Limfjordstunnelen

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 1. Indledning Dette notat beskriver indhold

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-C. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES FT

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-C. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES FT Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-C-FællesFT SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-C. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES FT Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-C-DriftInstruksFælles-FT Indholdsfortegnelse Side: 1 Bygværk nr.:

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-C. ARBEJDSPROGRAM

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-C. ARBEJDSPROGRAM Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-C-Arbejdsprogram SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-C. ARBEJDSPROGRAM Vejdirektoratet Limfjordstunnelen Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-C-Arbejdsprogram Reparations- og vedligeholdelsesarbejder

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTINSTRUKS -FÆLLES

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTINSTRUKS -FÆLLES Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-Driftsinstruks_Faelles SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTINSTRUKS -FÆLLES Limfjordstunnelen Side: 1 Bygværk nr.: M70-5169 Dato: 01-06-2008 Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftsInstruksFælles

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftsInstruksFælles ME-BY-OD-SJ SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftsInstruksFælles Guldborgsundtunnelen 0

Læs mere

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 Vejdirektoratet UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Bilag 2 Opgavebeskrivelse REV 1-14. september 2012 Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 1. GENERELT...1 1.1 Orientering

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET Generelle beskrivelser Bilag 3: Årets gang dokument: VD_Drift_Modul_0_Bilag_Årets_gang.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Revision og Gyldighed... 3 2. ÅRETS GANG - OVERSIGT...

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Vejdirektoratet Broafdelingen

Vejdirektoratet Broafdelingen Vejdirektoratet Broafdelingen Incident Detection System, Limfjordstunnelen Teknisk Beskrivelse Viking Rev 0, 26.02.2000 HANSEN & HENNEBERG Rådgivende Ingeniører, F.R.I. Vejdirektoratet Broafdelingen Incident

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C. ARBEJDSBESKRIVELSER

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C. ARBEJDSBESKRIVELSER ME-BY-ND Side 1 af 22 Dokument: SAB-ME-Teknik.ME-BY-ND.BilagC-Arbejdsbeskrivelser ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C. ARBEJDSBESKRIVELSER ME-BY-ND Side 2 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 4 1 Orientering...

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-BY

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-BY Dato 22. marts 2017 Sagsbehandler Anja Ernfelt Poulsen Mail aea@vd.dk Telefon +45 7244 3743 Dokument 17/04656-12 Side 1/10 Til de bydende RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-BY Udbud 2017 Mekaniske

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Modernisering og funktionstilpasning - tunneler

Modernisering og funktionstilpasning - tunneler Modernisering og funktionstilpasning - tunneler Peter Bäcker Hansen, Hansen & Henneberg Modernisering og funktionstilpasning - tunneler Dias nr. 1 Modernisering og funktionstilpasning - tunneler Disposition:

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-D. DRIFTSINSTRUKSER - INSTALLATIONER FT

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-D. DRIFTSINSTRUKSER - INSTALLATIONER FT Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-D-InstallationerFT SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-D. DRIFTSINSTRUKSER - INSTALLATIONER FT Frederikssundsvejstunnelen Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-D-DriftInstruksInstall-FT

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21.maj 2012 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Intro. Drift og optimering af vejmyndighedens digitale systemer. Thomas Werdelin ÅF Hansen & Henneberg. Mød os på stand 30 30/11/2015

Intro. Drift og optimering af vejmyndighedens digitale systemer. Thomas Werdelin ÅF Hansen & Henneberg. Mød os på stand 30 30/11/2015 30/11/2015 Drift og optimering af vejmyndighedens digitale systemer Thomas Werdelin, ÅF Hansen & Henneberg A/S 2. dec. 2015 1 Intro Thomas Werdelin ÅF Hansen & Henneberg Mød os på stand 30 2 1 Digitale

Læs mere

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. juni 2014 14/07479-2 KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012 N01 NØDTELEFONER Beskrivelse af elementet Nødtelefoner er stationære konstruktioner hvorfra der kan skabes umiddelbar kontakt til beredskabspersonale. Nødopkaldssystem som betjenes centralt i VejdirektoratetsTrafikinformationsCenter

Læs mere

Operatørrollen hvor langt er vi i dag?

Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Hvordan fungerer samarbejdet mellem myndighederne og trafikanterne i dag og hvordan ser fremtiden ud i forhold til trafikstyring og trafikinformationsservices. Erfaringerne

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere

:J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3

:J  Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3 - " NAMMINERSORNERULLUTIK OQUARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE PEQQINNISSAMUT AVATANGIISINULLU PISORTAQARFIK ~ ~l-" :.i..,...7 DIREKTORATET FOR SUNDHED OG MILJØ \ :J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

Udkast til 12.03.2008

Udkast til 12.03.2008 Udkast til 12.03.2008 AFTALE MELLEM Børne & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk

Læs mere

Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Rapportnavn: Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7

Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Rapportnavn: Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation : Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapporten Organisationsplan

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012. Klar til Femern Bælt netværksmøde d. 11.10.2011

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012. Klar til Femern Bælt netværksmøde d. 11.10.2011 SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Klar til Femern Bælt netværksmøde d. 11.10.2011 STATSVEJNETTET Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje Statsvejnettet udgør (januar 2009) 3.790 km* Det svarer til ca. 5 %

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

Vejdirektoratet. Vej- og broteknisk drift. DANBRO+ Standardrapporter

Vejdirektoratet. Vej- og broteknisk drift. DANBRO+ Standardrapporter Vejdirektoratet Vej og broteknisk drift DANBRO+ Standardrapporter Rapporter Tillæg til Rapportspecifikation for opfyldes af Fase2 krav. Sag 4721017 J.nr. RBTSP010Rapporter_Fase_2_extra.doc Udarb. KIR Udg.

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver

Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver Bygherreforeningens temamøde om nye samarbejdsformer v/driftssouschef Michael Ebbesen, Vejdirektoratet Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelserudarbejdet i samarbejde Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og Dok: 232685-13 Rev.:

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

DET STRATEGISKE VEJNET OVERBLIKSKORTET 10. OKTOBER 2013 VEJMAN.DK ÅRSMØDE

DET STRATEGISKE VEJNET OVERBLIKSKORTET 10. OKTOBER 2013 VEJMAN.DK ÅRSMØDE DET STRATEGISKE VEJNET OVERBLIKSKORTET 10. OKTOBER 2013 VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2 AGENDA Det Strategiske Vejnet baggrund og formål Overblikskortet koordinering og planlægning - ved Jannik Thalbitzer Thiberg

Læs mere

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalet placeret med udgangsdøre til evt. parkeringsplads eller lign.? Hvis nej, er der så vareelevator eller ladvogne/rulleborde?

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 65.21 Patientkaldeanlæg... 3 65.21.1 Indledning... 3 65.21.2 Generelle principper... 3 65.21.3 Installation/udførelse... 3

Læs mere

VARIABLE TAVLER Relevant og aktuel information efter forholdene

VARIABLE TAVLER Relevant og aktuel information efter forholdene VARIABLE TAVLER Relevant og aktuel information efter forholdene RELEVANT OG AKTUEL INFORMATION På grund af konstant og hurtigt skiftende trafikforhold har bilister behov for avancerede styresystemer, der

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen

vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen Agenda Fælles overblik fælles trafikinformation Hvad er OOV? Hvad er

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale Udbud 2008 Side 1 af 8 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1 Servicearbejde Vejmandstilsyn Tillægsaftale Udbud 2008 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 3 1.1 Alment 3 1.1.1 Omfang

Læs mere

Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 April 2012 ME-BY Dokument: SAB-ME-Teknik.ME-BY.BilagE-A-Jobmanager ME-BY SAB-ME-TEKNIK.BILAG-E-A.

Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 April 2012 ME-BY Dokument: SAB-ME-Teknik.ME-BY.BilagE-A-Jobmanager ME-BY SAB-ME-TEKNIK.BILAG-E-A. SAB-ME-TEKNIK.BILAG-E-A. JOBMANAGER Side 1 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Referencer til andre manualer... 2 2. Introduktion til jobs i JobManager... 2 3. Opretning af jobs i jobmanager... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DFTU - februar 2010. EU direktiv 2004/54/EF Minimumssikkerhedskrav for vejtunneler. Ulla V. Eilersen

DFTU - februar 2010. EU direktiv 2004/54/EF Minimumssikkerhedskrav for vejtunneler. Ulla V. Eilersen DFTU - februar 2010 EU direktiv 2004/54/EF Minimumssikkerhedskrav for vejtunneler Ulla V. Eilersen Try our game "Safe in the tunnel!" Click on the language of your choice. English, French, German, Dutch,

Læs mere

Vejledning for indsats på motorveje. 1. udgave, december 2015

Vejledning for indsats på motorveje. 1. udgave, december 2015 Vejledning for indsats på motorveje 1. udgave, december 2015 Forord Hensigten med denne vejledning er: At opnå en systematisk og ensartet redningsindsats med fokus på hurtig udrykning og hurtig oprydning

Læs mere

Introduktion til kurset:

Introduktion til kurset: Introduktion til kurset: Du opnår kendskab til udskiftning af defekte El-komponenter i styretavler, samt funktionstest af anlæg. Du vil få kendskab til, hvordan man ændre El-diagrammet så det passer til

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD NVF møde d

SAMLET DRIFTSUDBUD NVF møde d SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 NVF møde d. 14.10.2011 Samlet driftsudbud 2012 Samtidigt udbud af hovedparten af drifts- og vedligeholdsopgaverne på det danske statsvejnet Offentligt udbud 1-1,5 mia. kr. pr. år

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift Valg af BMS/CTS-system - fra planlægning og projektering til drift Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation, Alectia A/S Alectia

Læs mere

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Juni 2016 Version 1.1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Anlægget... 3 3.0 Supplerende vilkår... 4 4.0 Anlægsdrift... 7 5.0 Misligholdelse...

Læs mere

OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE

OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE 19.06.2008 AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard på skoleområdet

Læs mere

Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0

Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0 Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk

Læs mere

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet Trafikanten skal komme nemt og sikkert fra A til B Trafikinformation skal være fælles og sammenhængende Vejnettet

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

Serviceaftale - Vi har anlæg for service og samarbejde!

Serviceaftale - Vi har anlæg for service og samarbejde! Serviceaftale Modulopbygget aftale på automatik - for varme, ventilation, køl, CTS systemer Anlægsadresse: Kunde: for dominus for kunde dato dato Side 1 af 17 Service omfang xxxxxxx Serviceaftalen omfatter:

Læs mere