Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme"

Transkript

1 Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Havcamping Lev tæt på havet Havcamping gør op med den traditionelle forståelse af campinglivet i Danmark. På Sydfyn vil vi gerne udvikle og tilbyde overnatningsformer der bringer den besøgende helt tæt på havet

2 Illustration fra Indhold Havcamping side 3 Lev tæt på havet Formål med projektet side 3 Potentiale for udvikling af kyst- og naturturisme side 4 Øhavets natur og kulturarv Vækstpotentiale Målgrupper Projektet Havcamping side 6 Redesign af campinglivet Lokale arbejdspladser Arkitekturen Tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter side 8 Danmarks friluftsområde Mulighederne på Sydfyn Verdens bedste Øhav Projektets bæredygtighed - natur og landskab side 10 Natur og landskab Natura2000 og bilag IV-arter Bestemmelser som ønskes fraveget side 12 Baggrundsoplysninger side 12 Links side 13 Noter side 14 Kortbilag 1, Projektområde side 15 Kortbilag 2, De blå støttepunkter side 16 Kortbilag 3, Visualisering af projekt havcamping side 17 Kortbilag 4, Natura 2000-område side 18 2

3 Havcamping Lev tæt på vandet, havcamping er et redesign af campinglivet. CampOne Bøjden Strand vil gøre op med den traditionelle forståelse af campinglivet i Danmark og på Sydfyn ved at inddrage helt nye overnatningsformer. Vi vil udvikle og tilbyde overnatningsformer, der bringer den besøgende helt tæt på havet, og overnatningsformer der bringer den besøgende endnu tættere på naturen på land. CampOne Bøjden Strand vil med projekt, Havcamping etablere en ny og ikke afprøvet turistform i Danmark. Skitse som viser princippet for havcamping, shelters og havhytter placeret i vandkanten og på bakketoppen - samt på havet Illustration: Faaborg-Midtfyn Kommune Lev tæt på havet Oplev livet fra shelters i vandkanten eller en havhytte, et nyt tiltag på CampOne Bøjden Strand. Havhytter som camping er nyt i Danmark, her får gæsterne 360 graders udsigt over vandet, men med de forhold som en femstjernet campingplads kan levere. En anden mulighed er shelters i vandkanten eller på bakketoppen, hvor havet også kan opleves tæt på. En naturnær overnatningsform, som kan blive et samlingssted for forskellige former for speciel interest groups kajakroere, vandrere, lystfiskere og dykkere. Havhytter og shelters vil blive opført i et arkitektonisk design, specielt udviklet til Øhavet og indpasset skånsomt i landskabet. Formål med projektet At afprøve nye overnatningsformer tættere på naturen At øge turismen og udfolde de mange muligheder der er i oplevelsesøkonomien At skabe flere arbejdspladser i lokalområdet At sikre en eksisterende virksomhed, ved at give mulighed for udvikling og innovation af nye aktiviteter At understøtte både kommunens turisme- og erhvervsstrategi og den fælles kommunale indsats i Naturturisme I/S i At sikre landskabelig tilpasset arkitektur 3

4 Potentiale for udvikling af kyst- og naturturisme Øhavets natur og kulturarv er af international værdi Store lavvandede områder, småøer og en varieret kystlinje skaber et landskab, som de fleste mennesker finder smukt og indbydende. Øhavet byder endvidere på særdeles godt fiskevand. Samlet giver det uden tvivl Danmarks bedste ramme for et varieret maritimt friluftsliv. Både for turisten og den lokale beboer er friluftsliv vigtigt. Det er veldokumenteret, at gode friluftsmuligheder flytter både turister og tilflyttere. En omdømmeanalyse udarbejdet for Faaborg-Midtfyn Kommune viser, at egnen er kendt for det sydfynske øhav, og underbygger, at Øhavet rummer et langt større turistmæssigt potentiale end der udnyttes i dag. Med en natur og kulturarv af international værdi er der et godt udgangspunkt for at udvikle produkter/oplevelser og aktiviteter, der gør en forskel. Ved at nytænke disse oplevelsesmuligheder kan man tiltrække og fastholde nye kunder til områdets aktører, og en udvidelse af CampOne Bøjden Strand kan på bedste vis understøtte denne ambition. Foto fra CampOne Bøjden Strand, projektområdet ses i baggrunden af billedet. Foto: CampOne Bøjden Strand Vækstpotentiale I Faaborg-Midtfyn Kommune udgør campingturisme ca. 40 % (42-43 %) af det samlede antal overnatninger. Campingturismen har således overordentlig stor betydning for kystturismen i Faaborg-Midtfyn Kommune og giver anledning til en samlet omsætning på 23 mio. kroner, samt en direkte og afledt beskæftigelse på 55 fuldtidsarbejdspladser ii. CampOne Bøjden Strand tegner sig med sine i gennemsnit årlige turistovernatninger (altså eksklusive sæsongæster herunder gæster med forårs- og efterårssæsonpladser) for ikke mindre end 30 % af kommunens campingovernatninger, og er derfor af væsentlig betydning for Faaborg-Midtfyn Kommune. 4

5 I dag har CampOne Bøjden Strand alt udsolgt i højsæsonen, en udvidelse med nye specialtilbud vil derfor både øge omsætningen, og give mulighed for at tiltrække nye målgrupper. En udvidelse med 10 havhytter, 10 shelters og 36 pladser vil give plads til 200 overnatninger i døgnet, hvilket kan omregnes til overnatninger ekstra på CampOne Bøjden Strand på årsbasis svarende til en øget omsætning på 3 mio. kroner i Faaborg-Midtfyn Kommune. En gennemførelse af projektet vil således betyde nye arbejdspladser i Faaborg-Midtfyn Kommune, men også sikre, at grundlaget for de nuværende direkte og afledte arbejdspladser fastholdes. Idet der er stor risiko for, at campingpladsen ikke fremadrettet vil være rentabel, hvis den ikke sikres udvidelsesmuligheder, se sidste afsnit baggrundsoplysninger. Aktiv tematurisme (ofte benævnt special interest tourism ) har stor betydning i Region Syddanmark, både som profileringsfaktor, der vækker interesse hos potentielle gæster, og som motivationsfaktor, der motiverer køb, ophold og forbrug hos potentielle gæster. Region Syddanmark har derfor sammen med relevante partnere på syddanske destinationer taget initiativ til denne analyse: Aktiv tematurisme i Region Syddanmark. Analysen har fokus på turister, der cykler, fisker, sejler, vandrer, dykker og ror kajak og kano på deres ferie. Denne analyse viser netop en øget interesse især hos tyskerne. iii Stemningsfoto fra CampOne Bøjden Strand Foto: CampOne Bøjden Strand Målgrupper Projektet rummer tre typer af overnatningsmuligheder med hver sin målgruppe. Havhytter Havhytter som er en flydende campinghytte er et nicheprodukt, der appellerer til en anden målgruppe end den almindelige campist. Produktet vil være et luksusprodukt på lige fod med at bo på første række til stranden og vil hovedsageligt tiltrække udenlandske turister. Der opleves især stor efterspørgsel på luksushytter fra nordmænd og tyskere. Det vurderes, at gæster i havhytterne vil have et lidt større døgnforbrug end en normal campist. Havhytterne vil desuden kunne anvendes ud over den almindelige campingsæson. 5

6 Shelters Ved at tilbyde overnatning i shelters skabes et tilbud om en naturnær oplevelse, som ikke tidligere har været en mulighed på campingpladsen. Shelters forventes at tiltrække kajaksejlere, cykel- og vandreturister og naturfolk som ornitologer. Shelters vurderes at være et godt supplement til de mere primitive blå støttepunkter, som Naturturisme har etableret, idet det i forbindelse med overnatning i shelters på campingpladsen vil være muligt at benytte campingpladsens øvrige faciliteter som bad, køkken o.l. CampOne Bøjden Strand har allerede samarbejde med kajakroere iv og ønsker at tilgodese denne gruppe dels ved mulighed for overnatning i shelters og dels ved etablering af faciliteter til optagning og opbevaring af kajakker. Nye pladser En udvidelse af campingpladsen med flere pladser vil medføre en generel øget omsætning indenfor den eksisterende målgruppe, der rummer både danske og udenlandske, hovedsageligt tyske, norske og svenske turister. CampOne Bøjden Strand tiltrækker som femstjernet campingplads et segment af turister, der alt andet lige har et højere døgnforbrug end den gennemsnitlige campist. Principskitse som viser havhytterne ved bådebroen, og grupper af shelters ved vandkanten og på bakketoppen. Inspireret af de blå støttepunkter. Illustration: Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Havcamping Redesign af campinglivet Projektet omfatter en udbygning af campingpladsen til nye målgrupper. Det ønskes at udvide campingpladsen med ca m 2 mod vest, se kortbilag 1. Arealet er ejet af CampOne Bøjden Strand og er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen. Med projektet havcamping ønskes det at udvide den eksisterende campingplads med nye ikke afprøvede tiltag som shelters og hytter på vandet i kombination med traditionel camping til telte og campingvogne. Der skal opstilles 10 shelters, 5 helt nede i vandkanten og 5 ovenfor skrænten. Shelterne vil blive udformet med udgangspunkt i de shelters, som Naturturisme I/S anvender til deres blå støttepunkter v. Der findes forskellige modeller, og der vil blive udvalgt de modeller som landskabeligt passer bedst til den enkelte placering. Endvidere skal der etableres en bådebro, som dels skal være base for de 10 havhytter, og dels indrettes med kajakfaciliteter så som kran og mulighed for opbevaring af kajakken. 6

7 Havhytternes design udformes, så det harmonerer med shelternes design. Udformningen uddybes under afsnittet om arkitektur. Arealet længst væk fra kysten vil blive indrettet med 36 enheder. Endvidere vil der blive etableret fælles faciliteter som bålplads. CampOne Bøjden Strand er en lille højkvalitets campingplads, som selv med den ønskede udvidelse stadig vil være den mindste af de femstjernede campingpladser på landsplan. Campingpladsen har i dag ca. 300 enheder, det gennemsnitlige antal enheder for de øvrige fem-stjernede campingpladser er 480 enheder. Intentionerne Campingpladsen har blåflag vi, og ligger stor vægt på at kunne tilbyde en naturoplevelse med strand, rent vand og naturaktiviteter. Tanken med havhytter og shelters er, at etablere en billig og nytænkende overnatningsform for folk, der ønsker at være tæt på naturen og kysten f.eks. havkajakroere eller lystfiskere, som ønsker fiskeri fra hovedøren. Lokale arbejdspladser En vigtig del af projektet er også en stor lokalforankring. De unikke shelters er udviklet for Naturturisme til brug i det sydfynske øhav og produceres på Fyn. Bådebroen skal udvikles i samarbejde med den lokale smedjevirksomhed Kettek i Bøjden, og havhytterne vil blive udviklet i samarbejde med Tuco værft i Faaborg. Det samlede havcamping koncept med shelters og havhytter er dermed produceret lokalt, tæt på stedet, hvor det skal etableres og afprøves. Foto fra analysen om kystferie. Rapporten fortæller bl.a. at tyskerne går efter de værdier som man typisk forbinder med Danmark; nemlig natur og oprindelighed. Men det kan også være interessant, at huset har et særegnet design. Internationale muligheder Man vil hen, der hvor alle vil hen. Når jeg spørger nogen, hvorfor de tager til Sylt, så er det ikke for at slappe af, men fordi det er smart at køre igennem og gøre sig lidt til. Sylt har ekstra status. Og Danmark har status ved at have flotte feriehuse lige ud til vandet. Der tager alle hen, og det gør jeg også (Turist fra Hamburg). 7

8 Naturturisme har i nogle af deres undersøgelser henvist til at der er en øget interesse for især kyst og campingferie i Danmark vii. Tyskerne ønsker aktiv ferie og gerne ved kysten, og undersøgelsen viser også at der på grund af en større sikkerhed i Danmark også er et større ønske om campingferie. I Sydfrankrig er man kun sikker indtil Lyon, efter det ville jeg ikke længere overnatte i campingvognen (Turist, Hamborg) viii Arkitekturen I forbindelse med Det Sydfynske Øhav, oplevelser i verdensklasse og udvikling af blå støttepunkter har der været arbejdet med at finde en arkitektur der både fortæller noget om stedernes kulturarv, harmonere med det sydfynske landskab, er bæredygtigt og viser, at vi er i Resultatet er tre forskellige typer af shelters: Havtasken, Skrubben og Stenbider, som hver har deres funktion f.eks. til overnatning og fuglekig. De tre shelters er udviklet i samarbejde med en brugergruppe og repræsentanter fra de fire sydfynske kommuner, hvor formålet også har været at tiltrække nye brugergrupper og gerne forskellige brugere: dem der vil have ro og stille naturoplevelser, og dem der er til aktive oplevelser i form af havkajak og fiskeri. Vi forestiller os, at arkitekturen for havcamping tager udgangspunkt i de tre shelters således at man oplever en genkendelighed til de blå støttepunkter og på den måde understreger en genfortælling af stedets historie. Visualisering af de tre shelters udført af LUMO arkitekter, Aarhus Baggrunden for de tre shelters er fiskernes hyttefade, hvor fangsten blev opbevaret. En egnstypisk arkitektur som genfortæller den værdifulde kysthistorie, materialerne er således også en gentænkning af de gamle egespån. Shelternes fremstilles lokalt, så der er tænkt bæredygtigt og på fastholdelse af lokale arbejdspladser. 8

9 Motiv fra Bøjden Nor Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune Tilknytning til øvrige turistmæssige aktiviteter Danmarks foretrukne friluftsområde Projektet er en udvidelse af den eksisterende campingplads CampOne Bøjden Strand. Fysisk etableres projektet derfor i direkte tilknytning til et eksisterende turistknudepunkt. Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder i sin Udviklingsstrategi ix med udviklingen af Faaborgegnen som Danmarks foretrukne friluftsområde. Mulighederne på Sydfyn Projektet knytter endvidere an til eksisterende strategier for udvikling af turismen ved det sydfynske øhav. Udgangspunktet for projektet er, at der er rig mulighed for at udvikle kystturismen i fællesskab på Sydfyn, aktuelt er Naturturisme I/S x i gang med at udvikle kystturismen med fokus på det maritime og udvikle aktive oplevelser med overnatningsvirksomhederne, se afsnittet Verdens bedste øhav. Området er udpeget som en del af projektet oplevelsesbaseret kystturisme xi. En udvidelse af CampOne Bøjden Strand med nye overnatningsmuligheder vil således indgå aktivt i en national vidensdeling. Syddansk Universitet xii arbejder ligeledes på en undersøgelse om landdistrikternes potentiale for outdoor turisme også her har projektet sin relevans. 9

10 Verdens bedste øhav Som en del af den fælles friluftsstrategi xiii supplerer havcamping meget nytænkende og bæredygtigt de blå oplevelser i friluftsstrategien for de fire sydfynske kommuner. Den maritime strategi fokuserer på 6 forskellige former for friluftsliv: 1. Havkajak 2. Lystfiskeri 3. Lystsejlads 4. Undervandsaktiviteter 5. Surfing 6. Ved kysten - naturnydere Formålet med denne strategi er at fokusere på det moderne friluftsliv, som kan tiltrække unge, herunder yngre voksne. Vi griber nogle af tidens tendenser inden for friluftslivsaktiviteter, som er under vækst, selvom de endnu kun er for de få og mere hardcore udøvere. Projektet harmonerer endvidere med de blå støttepunkter, som Naturturisme I/S arbejder med i forbindelse med Det Sydfynske Øhav, oplevelser i verdensklasse xiv, kortbilag 2 viser placeringen af de 17 støttepunkter xv. Projektets bæredygtighed - natur og landskab Natur og landskab Bøjden er en gammel fiskerlandsby, der ligger på halvøen Horneland vest for Faaborg. Bøjden ligger ud til Helnæs Bugt/Sønderfjord. Landskabskarakteren for Horneland er især betinget af et bølget til bakket morænelandskab, der fra de centrale dele af halvøen skråner ud mod kysterne, der flere steder er præget af marint forland og oddedannelser. Landbrugsdrift, levende hegn, diger og mindre skovområder præger det middelskala jordbrugslandskab. Især stendigerne er særlige for landskabet på Horne Land. Bebyggelsen i området består af overvejende af spredtliggende middelstore gårde, husmandssteder beliggende langs vejene samt landsbyerne Bjerne, Bøjden og Horne. Derudover rummer området hovedgården Hvedholm Slot samt flere områder med fritidshuse nær kysten. Bøjden ligger i en bugt, mellem 2 oddedannelserne. Kyststrækningen ved campingpladsen er præget af Bøjden by og sommerhusområdet Fruerlund nordøst for campingpladsen. Campingpladsen afgrænses til landsiden af Bøjdenlandevej, der med en række velbevarede fiskeboliger udgør et fint kulturmiljø, som illustrerer byens forankring i det maritime miljø. Der er dog ikke visuelkontakt fra husene til vandet. 10

11 Det nye projekt med havcamping skal ligge vest for den eksisterende campingplads, mellem campingpladsen og et boligområde. Området er i dag landbrugsareal, men da der kun er tale om en strækning på 111 m mellem campingpladsen og boligområdet opfattes arealet ikke i dag, som en åben kyststrækning. Der er bevoksning med træer og buske på skrænten ned mod stranden, og skrænten med dens bevoksning vil ikke blive berørt ud over etablering af en sti/trappe fra strandbredden og op til toppen af skrænten, se kortbilag 3. Projektet har derfor en meget lille indvirkning på kystlandskabet. Motiv fra Bøjden Nor Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune Projektområdet er ca m 2 inkl. skråningen mod vandet og strandbredden. Arealets højeste punkt ligger i kote 12,5 i den sydlige del, og terrænet falder til omkring kote 7 i områdets nordlige del på skråningskronen, hvorefter en stejl skråning på ca. 1:2 ender i kote 1 ved strandbredden. Området er i kommuneplanen udpeget som landskab, der skal beskyttes. Da der er tale om en udvidelse af en eksisterende campingplads, og at etableringen af nye anlæg sker tilpasset de karaktergivende landskabstræk, samt ikke forringer de visuelle oplevelsesmuligheder vurderes det dog, at udvidelsen ikke er i strid med retningslinjerne. Der er inden for området et mindre strandengareal, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3. Naturkvalitetsmålet for arealet er D, som gælder naturområder af regional eller lokalbetydning, 3-området vil ikke blive berørt af projektet. 11

12 Natura2000 og bilag IV-arter Projektområdet er beliggende tæt på EF-habitatområde nr. 107 Bøjden Nor, korteste afstand er 115 m, se kortbilag 4. Udpegningsgrundlaget for Bøjden Nor omfatter følgende naturtyper: Lagune, strandvold med enårige planter, strandvold med flerårige planter, enårig strandengsvegetation, strandeng, kalkoverdrev og kildevæld. Mellem projektområdet og habitatområdet er boliger og landevej. Det vurderes, at en udvidelse af campingpladsen med nye aktiviteter rettet mod aktive friluftsudøvere ikke vil påvirke det internationale beskyttelsesområde. Fugle er ikke en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet, men Bøjden Nor er en vigtig fuglelokalitet med mange ynglende og rastende ande- og vadefugle (Natura basisanalyse). Det vurderes dog ikke, at en udvidelse af campingpladsen vil give anledning til øget forstyrrelse. Området er udpeget som yngle- og rasteplads for grønbroget tudse og strandtudse (bilag IV arter). En stor del af det sydlige Faaborg-Midtfyn kommune er udpeget som yngle- og rasteplads for grønbroget tudse og strandtudse, herunder projektområdet. Størstedelen af projektområdet er i dag landbrugsjord, en mindre del af området er registret som strandeng. Strandengsarealet vil ikke blive berørt. Det vurderes ikke, at en ændring i anvendelsen fra landbrugsdrift til campingplads, shelters o.l. vil medføre konflikter i relation til denne udpegning. Bestemmelser som ønskes fraveget Der ønskes dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til: Udvidelse af eksisterende campingplads Terrænregulering op til plus/minus 50 cm i forbindelse med etablering af pladser Etablering af shelters Etablering af bålsted Etablering af sti/trappe fra stranden opad kystskrænten til naturligt terræn ud for den nye bådebro. Etablering af bådebro til havhytter + optagning af kajakker (Kræver endvidere tilladelse hos Kystdirektoratet) Etablering af p-pladser til havhytter Baggrundsoplysninger Det ansøgte projekt er et helt nyt projekt, hvor der arbejdes med nye målgrupper i overensstemmelse med Faaborg-Midtfyn Kommunes overordnede erhvervs- og turismestrategier. At der er et stort ønske og behov for at udvide campingpladsen, hvis den skal kunne overleve i fremtiden, og dermed bidrage med arbejdspladser og udvikling til området er dog ikke nyt. Campingpladsen har tilbage i 2011 søgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at udvide på det pågældende areal. Der blev givet afslag begrundet i, at arealet er beliggende inden for den gamle 100 m zone. Et afslag der blev stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet i

13 Links Faaborg-Midtfyn Sammenhæng til øvrig planlægning Udvikling af kystturisme er/afsluttede_projekter/landdistrikternes+potentialer Internationalt Undersøgelser og analyser som viser tyskeres interesse for kystferie i Danmark, og den særlige interesse i det Sydfynske Øhav Warum%20nicht.pdf Interest_Sydfynske_Oehav_Final.pdf Lidt nede i rækken ligger er der bl.a en analyse om Tysk interesse i havkajak:

14 Noter i Naturturisme I/S - er et tværkommunalt samarbejde mellem de sydfynske kommuner, som har til formål at skabe et øhav i verdensklasse. ii Zhang, J. og Hedetoft, A. (2012): Campingturisme og den afledte økonomiske og beskæftigelsesmæssig betydning for Faaborg-Midtfyn Kommune. Center for Regional- og Turismeforskning. iii Regionens undersøgelse hvor der Lidt nede i rækken ligger er der bl.a kajak: iv Bøjden Campimg har i mange år arbejdet med havkajakkurser, og har på den måde en stor erfaring. v Planen er at etablere 17 såkaldte blå støttepunkter omkring Det Sydfynske Øhav. Formålet er at tiltrække nye brugergrupper, også uden for sommersæsonen. Samtidig kan støttepunkterne bruges af lokale virksomheder, som laver guidede ture, kurser og andre aktiviteter. vi vii Warum%20nicht.pdf viii Warum%20nicht.pdf ix Udviklingsstrategi har været i høring, og er under politisk behandling, forslaget kan ses her, x Naturturisme I/S er en tværkommunal udviklingsorganisation der ejes af de fire sydfynske kommuner; Ærø, Langeland, Faaborg og Svendborg. xi xii er/afsluttede_projekter/landdistrikternes+potentialer xiii - Naturturisme bygger på en Maritim friluftsstrategi for det Sydfynske Øhav som en del af en fælles friluftsstrategi xiv xv 14

15

16 Kortbilag 2 De blå støttepunkter Kilde,

17 Kortbilag 3 Visualisering af projekt Havcamping Fotoillustration: Opland

18

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016 Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune riluftsstrat or det ydfynske Indhold egi Et særligt potentiale 5 En strategi

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 1 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder

Læs mere

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere

Langtved Ny Færgekro

Langtved Ny Færgekro Langtved Ny Færgekro Projektbeskrivelse Februar 2015 www.landogudvikling.dk Indhold 1 Indledning... 1 2 Langtved Ny Færgekro... 2 3 Bygningens tilpasning til landskabet og historien... 4 4 Aktiviteter...

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse.

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse. From:Anders Holmskov To:Birgit Juel Jarly;Steen Søgaard;Martin Albertsen;Hanne Bille;Martin Broberg Subject:Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi

Lokal udviklingsstrategi Den Lokale AktionsGruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn (LAG SØM) Lokal udviklingsstrategi under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 Side 1 af 44 Indhold A. Navn og adresse... 4 B.

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U

K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U Version 2. oktober 2007 Turismestrategi 2008-2013(+) K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U 1 I NDHOLD Forord 3 Udfordringer 3 Værdier 4 Vision 4 Mission 5 13 konkrete projekter 1 - Helårsturisme

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere