Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme"

Transkript

1 Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Havcamping Lev tæt på havet Havcamping gør op med den traditionelle forståelse af campinglivet i Danmark. På Sydfyn vil vi gerne udvikle og tilbyde overnatningsformer der bringer den besøgende helt tæt på havet

2 Illustration fra Indhold Havcamping side 3 Lev tæt på havet Formål med projektet side 3 Potentiale for udvikling af kyst- og naturturisme side 4 Øhavets natur og kulturarv Vækstpotentiale Målgrupper Projektet Havcamping side 6 Redesign af campinglivet Lokale arbejdspladser Arkitekturen Tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter side 8 Danmarks friluftsområde Mulighederne på Sydfyn Verdens bedste Øhav Projektets bæredygtighed - natur og landskab side 10 Natur og landskab Natura2000 og bilag IV-arter Bestemmelser som ønskes fraveget side 12 Baggrundsoplysninger side 12 Links side 13 Noter side 14 Kortbilag 1, Projektområde side 15 Kortbilag 2, De blå støttepunkter side 16 Kortbilag 3, Visualisering af projekt havcamping side 17 Kortbilag 4, Natura 2000-område side 18 2

3 Havcamping Lev tæt på vandet, havcamping er et redesign af campinglivet. CampOne Bøjden Strand vil gøre op med den traditionelle forståelse af campinglivet i Danmark og på Sydfyn ved at inddrage helt nye overnatningsformer. Vi vil udvikle og tilbyde overnatningsformer, der bringer den besøgende helt tæt på havet, og overnatningsformer der bringer den besøgende endnu tættere på naturen på land. CampOne Bøjden Strand vil med projekt, Havcamping etablere en ny og ikke afprøvet turistform i Danmark. Skitse som viser princippet for havcamping, shelters og havhytter placeret i vandkanten og på bakketoppen - samt på havet Illustration: Faaborg-Midtfyn Kommune Lev tæt på havet Oplev livet fra shelters i vandkanten eller en havhytte, et nyt tiltag på CampOne Bøjden Strand. Havhytter som camping er nyt i Danmark, her får gæsterne 360 graders udsigt over vandet, men med de forhold som en femstjernet campingplads kan levere. En anden mulighed er shelters i vandkanten eller på bakketoppen, hvor havet også kan opleves tæt på. En naturnær overnatningsform, som kan blive et samlingssted for forskellige former for speciel interest groups kajakroere, vandrere, lystfiskere og dykkere. Havhytter og shelters vil blive opført i et arkitektonisk design, specielt udviklet til Øhavet og indpasset skånsomt i landskabet. Formål med projektet At afprøve nye overnatningsformer tættere på naturen At øge turismen og udfolde de mange muligheder der er i oplevelsesøkonomien At skabe flere arbejdspladser i lokalområdet At sikre en eksisterende virksomhed, ved at give mulighed for udvikling og innovation af nye aktiviteter At understøtte både kommunens turisme- og erhvervsstrategi og den fælles kommunale indsats i Naturturisme I/S i At sikre landskabelig tilpasset arkitektur 3

4 Potentiale for udvikling af kyst- og naturturisme Øhavets natur og kulturarv er af international værdi Store lavvandede områder, småøer og en varieret kystlinje skaber et landskab, som de fleste mennesker finder smukt og indbydende. Øhavet byder endvidere på særdeles godt fiskevand. Samlet giver det uden tvivl Danmarks bedste ramme for et varieret maritimt friluftsliv. Både for turisten og den lokale beboer er friluftsliv vigtigt. Det er veldokumenteret, at gode friluftsmuligheder flytter både turister og tilflyttere. En omdømmeanalyse udarbejdet for Faaborg-Midtfyn Kommune viser, at egnen er kendt for det sydfynske øhav, og underbygger, at Øhavet rummer et langt større turistmæssigt potentiale end der udnyttes i dag. Med en natur og kulturarv af international værdi er der et godt udgangspunkt for at udvikle produkter/oplevelser og aktiviteter, der gør en forskel. Ved at nytænke disse oplevelsesmuligheder kan man tiltrække og fastholde nye kunder til områdets aktører, og en udvidelse af CampOne Bøjden Strand kan på bedste vis understøtte denne ambition. Foto fra CampOne Bøjden Strand, projektområdet ses i baggrunden af billedet. Foto: CampOne Bøjden Strand Vækstpotentiale I Faaborg-Midtfyn Kommune udgør campingturisme ca. 40 % (42-43 %) af det samlede antal overnatninger. Campingturismen har således overordentlig stor betydning for kystturismen i Faaborg-Midtfyn Kommune og giver anledning til en samlet omsætning på 23 mio. kroner, samt en direkte og afledt beskæftigelse på 55 fuldtidsarbejdspladser ii. CampOne Bøjden Strand tegner sig med sine i gennemsnit årlige turistovernatninger (altså eksklusive sæsongæster herunder gæster med forårs- og efterårssæsonpladser) for ikke mindre end 30 % af kommunens campingovernatninger, og er derfor af væsentlig betydning for Faaborg-Midtfyn Kommune. 4

5 I dag har CampOne Bøjden Strand alt udsolgt i højsæsonen, en udvidelse med nye specialtilbud vil derfor både øge omsætningen, og give mulighed for at tiltrække nye målgrupper. En udvidelse med 10 havhytter, 10 shelters og 36 pladser vil give plads til 200 overnatninger i døgnet, hvilket kan omregnes til overnatninger ekstra på CampOne Bøjden Strand på årsbasis svarende til en øget omsætning på 3 mio. kroner i Faaborg-Midtfyn Kommune. En gennemførelse af projektet vil således betyde nye arbejdspladser i Faaborg-Midtfyn Kommune, men også sikre, at grundlaget for de nuværende direkte og afledte arbejdspladser fastholdes. Idet der er stor risiko for, at campingpladsen ikke fremadrettet vil være rentabel, hvis den ikke sikres udvidelsesmuligheder, se sidste afsnit baggrundsoplysninger. Aktiv tematurisme (ofte benævnt special interest tourism ) har stor betydning i Region Syddanmark, både som profileringsfaktor, der vækker interesse hos potentielle gæster, og som motivationsfaktor, der motiverer køb, ophold og forbrug hos potentielle gæster. Region Syddanmark har derfor sammen med relevante partnere på syddanske destinationer taget initiativ til denne analyse: Aktiv tematurisme i Region Syddanmark. Analysen har fokus på turister, der cykler, fisker, sejler, vandrer, dykker og ror kajak og kano på deres ferie. Denne analyse viser netop en øget interesse især hos tyskerne. iii Stemningsfoto fra CampOne Bøjden Strand Foto: CampOne Bøjden Strand Målgrupper Projektet rummer tre typer af overnatningsmuligheder med hver sin målgruppe. Havhytter Havhytter som er en flydende campinghytte er et nicheprodukt, der appellerer til en anden målgruppe end den almindelige campist. Produktet vil være et luksusprodukt på lige fod med at bo på første række til stranden og vil hovedsageligt tiltrække udenlandske turister. Der opleves især stor efterspørgsel på luksushytter fra nordmænd og tyskere. Det vurderes, at gæster i havhytterne vil have et lidt større døgnforbrug end en normal campist. Havhytterne vil desuden kunne anvendes ud over den almindelige campingsæson. 5

6 Shelters Ved at tilbyde overnatning i shelters skabes et tilbud om en naturnær oplevelse, som ikke tidligere har været en mulighed på campingpladsen. Shelters forventes at tiltrække kajaksejlere, cykel- og vandreturister og naturfolk som ornitologer. Shelters vurderes at være et godt supplement til de mere primitive blå støttepunkter, som Naturturisme har etableret, idet det i forbindelse med overnatning i shelters på campingpladsen vil være muligt at benytte campingpladsens øvrige faciliteter som bad, køkken o.l. CampOne Bøjden Strand har allerede samarbejde med kajakroere iv og ønsker at tilgodese denne gruppe dels ved mulighed for overnatning i shelters og dels ved etablering af faciliteter til optagning og opbevaring af kajakker. Nye pladser En udvidelse af campingpladsen med flere pladser vil medføre en generel øget omsætning indenfor den eksisterende målgruppe, der rummer både danske og udenlandske, hovedsageligt tyske, norske og svenske turister. CampOne Bøjden Strand tiltrækker som femstjernet campingplads et segment af turister, der alt andet lige har et højere døgnforbrug end den gennemsnitlige campist. Principskitse som viser havhytterne ved bådebroen, og grupper af shelters ved vandkanten og på bakketoppen. Inspireret af de blå støttepunkter. Illustration: Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Havcamping Redesign af campinglivet Projektet omfatter en udbygning af campingpladsen til nye målgrupper. Det ønskes at udvide campingpladsen med ca m 2 mod vest, se kortbilag 1. Arealet er ejet af CampOne Bøjden Strand og er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen. Med projektet havcamping ønskes det at udvide den eksisterende campingplads med nye ikke afprøvede tiltag som shelters og hytter på vandet i kombination med traditionel camping til telte og campingvogne. Der skal opstilles 10 shelters, 5 helt nede i vandkanten og 5 ovenfor skrænten. Shelterne vil blive udformet med udgangspunkt i de shelters, som Naturturisme I/S anvender til deres blå støttepunkter v. Der findes forskellige modeller, og der vil blive udvalgt de modeller som landskabeligt passer bedst til den enkelte placering. Endvidere skal der etableres en bådebro, som dels skal være base for de 10 havhytter, og dels indrettes med kajakfaciliteter så som kran og mulighed for opbevaring af kajakken. 6

7 Havhytternes design udformes, så det harmonerer med shelternes design. Udformningen uddybes under afsnittet om arkitektur. Arealet længst væk fra kysten vil blive indrettet med 36 enheder. Endvidere vil der blive etableret fælles faciliteter som bålplads. CampOne Bøjden Strand er en lille højkvalitets campingplads, som selv med den ønskede udvidelse stadig vil være den mindste af de femstjernede campingpladser på landsplan. Campingpladsen har i dag ca. 300 enheder, det gennemsnitlige antal enheder for de øvrige fem-stjernede campingpladser er 480 enheder. Intentionerne Campingpladsen har blåflag vi, og ligger stor vægt på at kunne tilbyde en naturoplevelse med strand, rent vand og naturaktiviteter. Tanken med havhytter og shelters er, at etablere en billig og nytænkende overnatningsform for folk, der ønsker at være tæt på naturen og kysten f.eks. havkajakroere eller lystfiskere, som ønsker fiskeri fra hovedøren. Lokale arbejdspladser En vigtig del af projektet er også en stor lokalforankring. De unikke shelters er udviklet for Naturturisme til brug i det sydfynske øhav og produceres på Fyn. Bådebroen skal udvikles i samarbejde med den lokale smedjevirksomhed Kettek i Bøjden, og havhytterne vil blive udviklet i samarbejde med Tuco værft i Faaborg. Det samlede havcamping koncept med shelters og havhytter er dermed produceret lokalt, tæt på stedet, hvor det skal etableres og afprøves. Foto fra analysen om kystferie. Rapporten fortæller bl.a. at tyskerne går efter de værdier som man typisk forbinder med Danmark; nemlig natur og oprindelighed. Men det kan også være interessant, at huset har et særegnet design. Internationale muligheder Man vil hen, der hvor alle vil hen. Når jeg spørger nogen, hvorfor de tager til Sylt, så er det ikke for at slappe af, men fordi det er smart at køre igennem og gøre sig lidt til. Sylt har ekstra status. Og Danmark har status ved at have flotte feriehuse lige ud til vandet. Der tager alle hen, og det gør jeg også (Turist fra Hamburg). 7

8 Naturturisme har i nogle af deres undersøgelser henvist til at der er en øget interesse for især kyst og campingferie i Danmark vii. Tyskerne ønsker aktiv ferie og gerne ved kysten, og undersøgelsen viser også at der på grund af en større sikkerhed i Danmark også er et større ønske om campingferie. I Sydfrankrig er man kun sikker indtil Lyon, efter det ville jeg ikke længere overnatte i campingvognen (Turist, Hamborg) viii Arkitekturen I forbindelse med Det Sydfynske Øhav, oplevelser i verdensklasse og udvikling af blå støttepunkter har der været arbejdet med at finde en arkitektur der både fortæller noget om stedernes kulturarv, harmonere med det sydfynske landskab, er bæredygtigt og viser, at vi er i Resultatet er tre forskellige typer af shelters: Havtasken, Skrubben og Stenbider, som hver har deres funktion f.eks. til overnatning og fuglekig. De tre shelters er udviklet i samarbejde med en brugergruppe og repræsentanter fra de fire sydfynske kommuner, hvor formålet også har været at tiltrække nye brugergrupper og gerne forskellige brugere: dem der vil have ro og stille naturoplevelser, og dem der er til aktive oplevelser i form af havkajak og fiskeri. Vi forestiller os, at arkitekturen for havcamping tager udgangspunkt i de tre shelters således at man oplever en genkendelighed til de blå støttepunkter og på den måde understreger en genfortælling af stedets historie. Visualisering af de tre shelters udført af LUMO arkitekter, Aarhus Baggrunden for de tre shelters er fiskernes hyttefade, hvor fangsten blev opbevaret. En egnstypisk arkitektur som genfortæller den værdifulde kysthistorie, materialerne er således også en gentænkning af de gamle egespån. Shelternes fremstilles lokalt, så der er tænkt bæredygtigt og på fastholdelse af lokale arbejdspladser. 8

9 Motiv fra Bøjden Nor Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune Tilknytning til øvrige turistmæssige aktiviteter Danmarks foretrukne friluftsområde Projektet er en udvidelse af den eksisterende campingplads CampOne Bøjden Strand. Fysisk etableres projektet derfor i direkte tilknytning til et eksisterende turistknudepunkt. Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder i sin Udviklingsstrategi ix med udviklingen af Faaborgegnen som Danmarks foretrukne friluftsområde. Mulighederne på Sydfyn Projektet knytter endvidere an til eksisterende strategier for udvikling af turismen ved det sydfynske øhav. Udgangspunktet for projektet er, at der er rig mulighed for at udvikle kystturismen i fællesskab på Sydfyn, aktuelt er Naturturisme I/S x i gang med at udvikle kystturismen med fokus på det maritime og udvikle aktive oplevelser med overnatningsvirksomhederne, se afsnittet Verdens bedste øhav. Området er udpeget som en del af projektet oplevelsesbaseret kystturisme xi. En udvidelse af CampOne Bøjden Strand med nye overnatningsmuligheder vil således indgå aktivt i en national vidensdeling. Syddansk Universitet xii arbejder ligeledes på en undersøgelse om landdistrikternes potentiale for outdoor turisme også her har projektet sin relevans. 9

10 Verdens bedste øhav Som en del af den fælles friluftsstrategi xiii supplerer havcamping meget nytænkende og bæredygtigt de blå oplevelser i friluftsstrategien for de fire sydfynske kommuner. Den maritime strategi fokuserer på 6 forskellige former for friluftsliv: 1. Havkajak 2. Lystfiskeri 3. Lystsejlads 4. Undervandsaktiviteter 5. Surfing 6. Ved kysten - naturnydere Formålet med denne strategi er at fokusere på det moderne friluftsliv, som kan tiltrække unge, herunder yngre voksne. Vi griber nogle af tidens tendenser inden for friluftslivsaktiviteter, som er under vækst, selvom de endnu kun er for de få og mere hardcore udøvere. Projektet harmonerer endvidere med de blå støttepunkter, som Naturturisme I/S arbejder med i forbindelse med Det Sydfynske Øhav, oplevelser i verdensklasse xiv, kortbilag 2 viser placeringen af de 17 støttepunkter xv. Projektets bæredygtighed - natur og landskab Natur og landskab Bøjden er en gammel fiskerlandsby, der ligger på halvøen Horneland vest for Faaborg. Bøjden ligger ud til Helnæs Bugt/Sønderfjord. Landskabskarakteren for Horneland er især betinget af et bølget til bakket morænelandskab, der fra de centrale dele af halvøen skråner ud mod kysterne, der flere steder er præget af marint forland og oddedannelser. Landbrugsdrift, levende hegn, diger og mindre skovområder præger det middelskala jordbrugslandskab. Især stendigerne er særlige for landskabet på Horne Land. Bebyggelsen i området består af overvejende af spredtliggende middelstore gårde, husmandssteder beliggende langs vejene samt landsbyerne Bjerne, Bøjden og Horne. Derudover rummer området hovedgården Hvedholm Slot samt flere områder med fritidshuse nær kysten. Bøjden ligger i en bugt, mellem 2 oddedannelserne. Kyststrækningen ved campingpladsen er præget af Bøjden by og sommerhusområdet Fruerlund nordøst for campingpladsen. Campingpladsen afgrænses til landsiden af Bøjdenlandevej, der med en række velbevarede fiskeboliger udgør et fint kulturmiljø, som illustrerer byens forankring i det maritime miljø. Der er dog ikke visuelkontakt fra husene til vandet. 10

11 Det nye projekt med havcamping skal ligge vest for den eksisterende campingplads, mellem campingpladsen og et boligområde. Området er i dag landbrugsareal, men da der kun er tale om en strækning på 111 m mellem campingpladsen og boligområdet opfattes arealet ikke i dag, som en åben kyststrækning. Der er bevoksning med træer og buske på skrænten ned mod stranden, og skrænten med dens bevoksning vil ikke blive berørt ud over etablering af en sti/trappe fra strandbredden og op til toppen af skrænten, se kortbilag 3. Projektet har derfor en meget lille indvirkning på kystlandskabet. Motiv fra Bøjden Nor Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune Projektområdet er ca m 2 inkl. skråningen mod vandet og strandbredden. Arealets højeste punkt ligger i kote 12,5 i den sydlige del, og terrænet falder til omkring kote 7 i områdets nordlige del på skråningskronen, hvorefter en stejl skråning på ca. 1:2 ender i kote 1 ved strandbredden. Området er i kommuneplanen udpeget som landskab, der skal beskyttes. Da der er tale om en udvidelse af en eksisterende campingplads, og at etableringen af nye anlæg sker tilpasset de karaktergivende landskabstræk, samt ikke forringer de visuelle oplevelsesmuligheder vurderes det dog, at udvidelsen ikke er i strid med retningslinjerne. Der er inden for området et mindre strandengareal, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3. Naturkvalitetsmålet for arealet er D, som gælder naturområder af regional eller lokalbetydning, 3-området vil ikke blive berørt af projektet. 11

12 Natura2000 og bilag IV-arter Projektområdet er beliggende tæt på EF-habitatområde nr. 107 Bøjden Nor, korteste afstand er 115 m, se kortbilag 4. Udpegningsgrundlaget for Bøjden Nor omfatter følgende naturtyper: Lagune, strandvold med enårige planter, strandvold med flerårige planter, enårig strandengsvegetation, strandeng, kalkoverdrev og kildevæld. Mellem projektområdet og habitatområdet er boliger og landevej. Det vurderes, at en udvidelse af campingpladsen med nye aktiviteter rettet mod aktive friluftsudøvere ikke vil påvirke det internationale beskyttelsesområde. Fugle er ikke en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet, men Bøjden Nor er en vigtig fuglelokalitet med mange ynglende og rastende ande- og vadefugle (Natura basisanalyse). Det vurderes dog ikke, at en udvidelse af campingpladsen vil give anledning til øget forstyrrelse. Området er udpeget som yngle- og rasteplads for grønbroget tudse og strandtudse (bilag IV arter). En stor del af det sydlige Faaborg-Midtfyn kommune er udpeget som yngle- og rasteplads for grønbroget tudse og strandtudse, herunder projektområdet. Størstedelen af projektområdet er i dag landbrugsjord, en mindre del af området er registret som strandeng. Strandengsarealet vil ikke blive berørt. Det vurderes ikke, at en ændring i anvendelsen fra landbrugsdrift til campingplads, shelters o.l. vil medføre konflikter i relation til denne udpegning. Bestemmelser som ønskes fraveget Der ønskes dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til: Udvidelse af eksisterende campingplads Terrænregulering op til plus/minus 50 cm i forbindelse med etablering af pladser Etablering af shelters Etablering af bålsted Etablering af sti/trappe fra stranden opad kystskrænten til naturligt terræn ud for den nye bådebro. Etablering af bådebro til havhytter + optagning af kajakker (Kræver endvidere tilladelse hos Kystdirektoratet) Etablering af p-pladser til havhytter Baggrundsoplysninger Det ansøgte projekt er et helt nyt projekt, hvor der arbejdes med nye målgrupper i overensstemmelse med Faaborg-Midtfyn Kommunes overordnede erhvervs- og turismestrategier. At der er et stort ønske og behov for at udvide campingpladsen, hvis den skal kunne overleve i fremtiden, og dermed bidrage med arbejdspladser og udvikling til området er dog ikke nyt. Campingpladsen har tilbage i 2011 søgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at udvide på det pågældende areal. Der blev givet afslag begrundet i, at arealet er beliggende inden for den gamle 100 m zone. Et afslag der blev stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet i

13 Links Faaborg-Midtfyn Sammenhæng til øvrig planlægning Udvikling af kystturisme er/afsluttede_projekter/landdistrikternes+potentialer Internationalt Undersøgelser og analyser som viser tyskeres interesse for kystferie i Danmark, og den særlige interesse i det Sydfynske Øhav Warum%20nicht.pdf Interest_Sydfynske_Oehav_Final.pdf Lidt nede i rækken ligger er der bl.a en analyse om Tysk interesse i havkajak:

14 Noter i Naturturisme I/S - er et tværkommunalt samarbejde mellem de sydfynske kommuner, som har til formål at skabe et øhav i verdensklasse. ii Zhang, J. og Hedetoft, A. (2012): Campingturisme og den afledte økonomiske og beskæftigelsesmæssig betydning for Faaborg-Midtfyn Kommune. Center for Regional- og Turismeforskning. iii Regionens undersøgelse hvor der Lidt nede i rækken ligger er der bl.a kajak: iv Bøjden Campimg har i mange år arbejdet med havkajakkurser, og har på den måde en stor erfaring. v Planen er at etablere 17 såkaldte blå støttepunkter omkring Det Sydfynske Øhav. Formålet er at tiltrække nye brugergrupper, også uden for sommersæsonen. Samtidig kan støttepunkterne bruges af lokale virksomheder, som laver guidede ture, kurser og andre aktiviteter. vi vii Warum%20nicht.pdf viii Warum%20nicht.pdf ix Udviklingsstrategi har været i høring, og er under politisk behandling, forslaget kan ses her, x Naturturisme I/S er en tværkommunal udviklingsorganisation der ejes af de fire sydfynske kommuner; Ærø, Langeland, Faaborg og Svendborg. xi xii er/afsluttede_projekter/landdistrikternes+potentialer xiii - Naturturisme bygger på en Maritim friluftsstrategi for det Sydfynske Øhav som en del af en fælles friluftsstrategi xiv xv 14

15

16 Kortbilag 2 De blå støttepunkter Kilde,

17 Kortbilag 3 Visualisering af projekt Havcamping Fotoillustration: Opland

18

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Indhentning af tilbud for udvikling af friluftslivs-mobilapplikation for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030)

Indhentning af tilbud for udvikling af friluftslivs-mobilapplikation for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Indhentning af tilbud for udvikling af friluftslivs-mobilapplikation for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Naturturimse I/S anmoder om indhentning af tilbud for udarbejdelse

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud SYDDANMARK Aktiv tematurisme TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud Nyt dykkervrag på Sydfyn skal give flere dykkerturister 1 intro Tekst: Thomas Laursen

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd Hvide Sande 30. april 2014 Special Interest Tourism Teori og gode råd SIT-handicapturisme i Slettestrand. Billeder fra Feriecenter Slettestrand Agenda Lidt SIT-teori Hvorfor SIT? SIT-MTB i Slettestrand.

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

En ny superkystlinje i Kalø Vig

En ny superkystlinje i Kalø Vig Forslag til kommuneplantillæg nr. 51 Marts 2007 Kortbilag 3.B.1 0 10 20 30 40 50 1:500 0 10 20 30 40 50 1:750 0 20 40 60 80 100 1:1.000 3.B.22 0 20 40 60 80 100 1:1.500 0 50 100 150 200 3.O.10 1:2.000

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016 Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune riluftsstrat or det ydfynske Indhold egi Et særligt potentiale 5 En strategi

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord Maj 2015 1 Indhold Indledning 3 Lakseturisme 4 Food & Drinkturisme 6 Naturturisme 8 Boardsportturisme 11 Personas og Pakkeprodukter

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

ØHAVSCENTER. ØHAVSCENTER Christiansminde

ØHAVSCENTER. ØHAVSCENTER Christiansminde ØHAVSCENTER ØHAVSCENTER Christiansminde 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE & PROJEKTTEAM 3 MJØLNER PÅ TOGT I DET SYDFYNSKE ØHAV 4 VISION FOR ØHAVSCENTER CHRISTIANSMINDE 5 DET SYDFYNSKE ØHAV -

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark Aktiv tematurisme i Region Syddanmark En sammenfatning af delanalyser af turister, der vandrer, cykler, lystsejler, lystfisker, ror kano/kajak og/eller dykker i Region Syddanmark Titel: Aktiv tematurisme

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Hanne Fynbo Flemming Madsen

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

Ferie og fritid. 4.0 Indledning. 4.0 Indledning. Det er kommunalbestyrelsens mål. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune

Ferie og fritid. 4.0 Indledning. 4.0 Indledning. Det er kommunalbestyrelsens mål. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune 4.0 Indledning 4.0 Indledning Der er et yndigt land står der i vor Planstrategi - det står med brede bøge. Her på Langeland vokser det danske bøgetræ helt ud i kystlinjen og gav inspiration til Danmarks

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

4.1 Friluftsliv. Amtsrådets mål. Foto: Naturturisme I/S

4.1 Friluftsliv. Amtsrådets mål. Foto: Naturturisme I/S 4.1 Friluftsliv.qxd 19-12-2005 18:26 Side 1 Foto: Naturturisme I/S 4.1 Friluftsliv Amtsrådets mål at udbygge og sikre et bredt udbud af attraktive friluftsmuligheder i regionen for såvel det uorganiserede

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 31. oktober 2011 Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

R O S K I L D E F J O R D B A D

R O S K I L D E F J O R D B A D I 2010 blev konkurrencen Vision Roskilde udskre vet, her var opgaven at komme med ideer til nye initiativer i Roskilde. 3.pladsen blev delt i mellem 5 deltagere, fælles for de 5 ideer var at de alle havde

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere