Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme"

Transkript

1 Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Havcamping Lev tæt på havet Havcamping gør op med den traditionelle forståelse af campinglivet i Danmark. På Sydfyn vil vi gerne udvikle og tilbyde overnatningsformer der bringer den besøgende helt tæt på havet

2 Illustration fra Indhold Havcamping side 3 Lev tæt på havet Formål med projektet side 3 Potentiale for udvikling af kyst- og naturturisme side 4 Øhavets natur og kulturarv Vækstpotentiale Målgrupper Projektet Havcamping side 6 Redesign af campinglivet Lokale arbejdspladser Arkitekturen Tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter side 8 Danmarks friluftsområde Mulighederne på Sydfyn Verdens bedste Øhav Projektets bæredygtighed - natur og landskab side 10 Natur og landskab Natura2000 og bilag IV-arter Bestemmelser som ønskes fraveget side 12 Baggrundsoplysninger side 12 Links side 13 Noter side 14 Kortbilag 1, Projektområde side 15 Kortbilag 2, De blå støttepunkter side 16 Kortbilag 3, Visualisering af projekt havcamping side 17 Kortbilag 4, Natura 2000-område side 18 2

3 Havcamping Lev tæt på vandet, havcamping er et redesign af campinglivet. CampOne Bøjden Strand vil gøre op med den traditionelle forståelse af campinglivet i Danmark og på Sydfyn ved at inddrage helt nye overnatningsformer. Vi vil udvikle og tilbyde overnatningsformer, der bringer den besøgende helt tæt på havet, og overnatningsformer der bringer den besøgende endnu tættere på naturen på land. CampOne Bøjden Strand vil med projekt, Havcamping etablere en ny og ikke afprøvet turistform i Danmark. Skitse som viser princippet for havcamping, shelters og havhytter placeret i vandkanten og på bakketoppen - samt på havet Illustration: Faaborg-Midtfyn Kommune Lev tæt på havet Oplev livet fra shelters i vandkanten eller en havhytte, et nyt tiltag på CampOne Bøjden Strand. Havhytter som camping er nyt i Danmark, her får gæsterne 360 graders udsigt over vandet, men med de forhold som en femstjernet campingplads kan levere. En anden mulighed er shelters i vandkanten eller på bakketoppen, hvor havet også kan opleves tæt på. En naturnær overnatningsform, som kan blive et samlingssted for forskellige former for speciel interest groups kajakroere, vandrere, lystfiskere og dykkere. Havhytter og shelters vil blive opført i et arkitektonisk design, specielt udviklet til Øhavet og indpasset skånsomt i landskabet. Formål med projektet At afprøve nye overnatningsformer tættere på naturen At øge turismen og udfolde de mange muligheder der er i oplevelsesøkonomien At skabe flere arbejdspladser i lokalområdet At sikre en eksisterende virksomhed, ved at give mulighed for udvikling og innovation af nye aktiviteter At understøtte både kommunens turisme- og erhvervsstrategi og den fælles kommunale indsats i Naturturisme I/S i At sikre landskabelig tilpasset arkitektur 3

4 Potentiale for udvikling af kyst- og naturturisme Øhavets natur og kulturarv er af international værdi Store lavvandede områder, småøer og en varieret kystlinje skaber et landskab, som de fleste mennesker finder smukt og indbydende. Øhavet byder endvidere på særdeles godt fiskevand. Samlet giver det uden tvivl Danmarks bedste ramme for et varieret maritimt friluftsliv. Både for turisten og den lokale beboer er friluftsliv vigtigt. Det er veldokumenteret, at gode friluftsmuligheder flytter både turister og tilflyttere. En omdømmeanalyse udarbejdet for Faaborg-Midtfyn Kommune viser, at egnen er kendt for det sydfynske øhav, og underbygger, at Øhavet rummer et langt større turistmæssigt potentiale end der udnyttes i dag. Med en natur og kulturarv af international værdi er der et godt udgangspunkt for at udvikle produkter/oplevelser og aktiviteter, der gør en forskel. Ved at nytænke disse oplevelsesmuligheder kan man tiltrække og fastholde nye kunder til områdets aktører, og en udvidelse af CampOne Bøjden Strand kan på bedste vis understøtte denne ambition. Foto fra CampOne Bøjden Strand, projektområdet ses i baggrunden af billedet. Foto: CampOne Bøjden Strand Vækstpotentiale I Faaborg-Midtfyn Kommune udgør campingturisme ca. 40 % (42-43 %) af det samlede antal overnatninger. Campingturismen har således overordentlig stor betydning for kystturismen i Faaborg-Midtfyn Kommune og giver anledning til en samlet omsætning på 23 mio. kroner, samt en direkte og afledt beskæftigelse på 55 fuldtidsarbejdspladser ii. CampOne Bøjden Strand tegner sig med sine i gennemsnit årlige turistovernatninger (altså eksklusive sæsongæster herunder gæster med forårs- og efterårssæsonpladser) for ikke mindre end 30 % af kommunens campingovernatninger, og er derfor af væsentlig betydning for Faaborg-Midtfyn Kommune. 4

5 I dag har CampOne Bøjden Strand alt udsolgt i højsæsonen, en udvidelse med nye specialtilbud vil derfor både øge omsætningen, og give mulighed for at tiltrække nye målgrupper. En udvidelse med 10 havhytter, 10 shelters og 36 pladser vil give plads til 200 overnatninger i døgnet, hvilket kan omregnes til overnatninger ekstra på CampOne Bøjden Strand på årsbasis svarende til en øget omsætning på 3 mio. kroner i Faaborg-Midtfyn Kommune. En gennemførelse af projektet vil således betyde nye arbejdspladser i Faaborg-Midtfyn Kommune, men også sikre, at grundlaget for de nuværende direkte og afledte arbejdspladser fastholdes. Idet der er stor risiko for, at campingpladsen ikke fremadrettet vil være rentabel, hvis den ikke sikres udvidelsesmuligheder, se sidste afsnit baggrundsoplysninger. Aktiv tematurisme (ofte benævnt special interest tourism ) har stor betydning i Region Syddanmark, både som profileringsfaktor, der vækker interesse hos potentielle gæster, og som motivationsfaktor, der motiverer køb, ophold og forbrug hos potentielle gæster. Region Syddanmark har derfor sammen med relevante partnere på syddanske destinationer taget initiativ til denne analyse: Aktiv tematurisme i Region Syddanmark. Analysen har fokus på turister, der cykler, fisker, sejler, vandrer, dykker og ror kajak og kano på deres ferie. Denne analyse viser netop en øget interesse især hos tyskerne. iii Stemningsfoto fra CampOne Bøjden Strand Foto: CampOne Bøjden Strand Målgrupper Projektet rummer tre typer af overnatningsmuligheder med hver sin målgruppe. Havhytter Havhytter som er en flydende campinghytte er et nicheprodukt, der appellerer til en anden målgruppe end den almindelige campist. Produktet vil være et luksusprodukt på lige fod med at bo på første række til stranden og vil hovedsageligt tiltrække udenlandske turister. Der opleves især stor efterspørgsel på luksushytter fra nordmænd og tyskere. Det vurderes, at gæster i havhytterne vil have et lidt større døgnforbrug end en normal campist. Havhytterne vil desuden kunne anvendes ud over den almindelige campingsæson. 5

6 Shelters Ved at tilbyde overnatning i shelters skabes et tilbud om en naturnær oplevelse, som ikke tidligere har været en mulighed på campingpladsen. Shelters forventes at tiltrække kajaksejlere, cykel- og vandreturister og naturfolk som ornitologer. Shelters vurderes at være et godt supplement til de mere primitive blå støttepunkter, som Naturturisme har etableret, idet det i forbindelse med overnatning i shelters på campingpladsen vil være muligt at benytte campingpladsens øvrige faciliteter som bad, køkken o.l. CampOne Bøjden Strand har allerede samarbejde med kajakroere iv og ønsker at tilgodese denne gruppe dels ved mulighed for overnatning i shelters og dels ved etablering af faciliteter til optagning og opbevaring af kajakker. Nye pladser En udvidelse af campingpladsen med flere pladser vil medføre en generel øget omsætning indenfor den eksisterende målgruppe, der rummer både danske og udenlandske, hovedsageligt tyske, norske og svenske turister. CampOne Bøjden Strand tiltrækker som femstjernet campingplads et segment af turister, der alt andet lige har et højere døgnforbrug end den gennemsnitlige campist. Principskitse som viser havhytterne ved bådebroen, og grupper af shelters ved vandkanten og på bakketoppen. Inspireret af de blå støttepunkter. Illustration: Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Havcamping Redesign af campinglivet Projektet omfatter en udbygning af campingpladsen til nye målgrupper. Det ønskes at udvide campingpladsen med ca m 2 mod vest, se kortbilag 1. Arealet er ejet af CampOne Bøjden Strand og er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen. Med projektet havcamping ønskes det at udvide den eksisterende campingplads med nye ikke afprøvede tiltag som shelters og hytter på vandet i kombination med traditionel camping til telte og campingvogne. Der skal opstilles 10 shelters, 5 helt nede i vandkanten og 5 ovenfor skrænten. Shelterne vil blive udformet med udgangspunkt i de shelters, som Naturturisme I/S anvender til deres blå støttepunkter v. Der findes forskellige modeller, og der vil blive udvalgt de modeller som landskabeligt passer bedst til den enkelte placering. Endvidere skal der etableres en bådebro, som dels skal være base for de 10 havhytter, og dels indrettes med kajakfaciliteter så som kran og mulighed for opbevaring af kajakken. 6

7 Havhytternes design udformes, så det harmonerer med shelternes design. Udformningen uddybes under afsnittet om arkitektur. Arealet længst væk fra kysten vil blive indrettet med 36 enheder. Endvidere vil der blive etableret fælles faciliteter som bålplads. CampOne Bøjden Strand er en lille højkvalitets campingplads, som selv med den ønskede udvidelse stadig vil være den mindste af de femstjernede campingpladser på landsplan. Campingpladsen har i dag ca. 300 enheder, det gennemsnitlige antal enheder for de øvrige fem-stjernede campingpladser er 480 enheder. Intentionerne Campingpladsen har blåflag vi, og ligger stor vægt på at kunne tilbyde en naturoplevelse med strand, rent vand og naturaktiviteter. Tanken med havhytter og shelters er, at etablere en billig og nytænkende overnatningsform for folk, der ønsker at være tæt på naturen og kysten f.eks. havkajakroere eller lystfiskere, som ønsker fiskeri fra hovedøren. Lokale arbejdspladser En vigtig del af projektet er også en stor lokalforankring. De unikke shelters er udviklet for Naturturisme til brug i det sydfynske øhav og produceres på Fyn. Bådebroen skal udvikles i samarbejde med den lokale smedjevirksomhed Kettek i Bøjden, og havhytterne vil blive udviklet i samarbejde med Tuco værft i Faaborg. Det samlede havcamping koncept med shelters og havhytter er dermed produceret lokalt, tæt på stedet, hvor det skal etableres og afprøves. Foto fra analysen om kystferie. Rapporten fortæller bl.a. at tyskerne går efter de værdier som man typisk forbinder med Danmark; nemlig natur og oprindelighed. Men det kan også være interessant, at huset har et særegnet design. Internationale muligheder Man vil hen, der hvor alle vil hen. Når jeg spørger nogen, hvorfor de tager til Sylt, så er det ikke for at slappe af, men fordi det er smart at køre igennem og gøre sig lidt til. Sylt har ekstra status. Og Danmark har status ved at have flotte feriehuse lige ud til vandet. Der tager alle hen, og det gør jeg også (Turist fra Hamburg). 7

8 Naturturisme har i nogle af deres undersøgelser henvist til at der er en øget interesse for især kyst og campingferie i Danmark vii. Tyskerne ønsker aktiv ferie og gerne ved kysten, og undersøgelsen viser også at der på grund af en større sikkerhed i Danmark også er et større ønske om campingferie. I Sydfrankrig er man kun sikker indtil Lyon, efter det ville jeg ikke længere overnatte i campingvognen (Turist, Hamborg) viii Arkitekturen I forbindelse med Det Sydfynske Øhav, oplevelser i verdensklasse og udvikling af blå støttepunkter har der været arbejdet med at finde en arkitektur der både fortæller noget om stedernes kulturarv, harmonere med det sydfynske landskab, er bæredygtigt og viser, at vi er i Resultatet er tre forskellige typer af shelters: Havtasken, Skrubben og Stenbider, som hver har deres funktion f.eks. til overnatning og fuglekig. De tre shelters er udviklet i samarbejde med en brugergruppe og repræsentanter fra de fire sydfynske kommuner, hvor formålet også har været at tiltrække nye brugergrupper og gerne forskellige brugere: dem der vil have ro og stille naturoplevelser, og dem der er til aktive oplevelser i form af havkajak og fiskeri. Vi forestiller os, at arkitekturen for havcamping tager udgangspunkt i de tre shelters således at man oplever en genkendelighed til de blå støttepunkter og på den måde understreger en genfortælling af stedets historie. Visualisering af de tre shelters udført af LUMO arkitekter, Aarhus Baggrunden for de tre shelters er fiskernes hyttefade, hvor fangsten blev opbevaret. En egnstypisk arkitektur som genfortæller den værdifulde kysthistorie, materialerne er således også en gentænkning af de gamle egespån. Shelternes fremstilles lokalt, så der er tænkt bæredygtigt og på fastholdelse af lokale arbejdspladser. 8

9 Motiv fra Bøjden Nor Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune Tilknytning til øvrige turistmæssige aktiviteter Danmarks foretrukne friluftsområde Projektet er en udvidelse af den eksisterende campingplads CampOne Bøjden Strand. Fysisk etableres projektet derfor i direkte tilknytning til et eksisterende turistknudepunkt. Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder i sin Udviklingsstrategi ix med udviklingen af Faaborgegnen som Danmarks foretrukne friluftsområde. Mulighederne på Sydfyn Projektet knytter endvidere an til eksisterende strategier for udvikling af turismen ved det sydfynske øhav. Udgangspunktet for projektet er, at der er rig mulighed for at udvikle kystturismen i fællesskab på Sydfyn, aktuelt er Naturturisme I/S x i gang med at udvikle kystturismen med fokus på det maritime og udvikle aktive oplevelser med overnatningsvirksomhederne, se afsnittet Verdens bedste øhav. Området er udpeget som en del af projektet oplevelsesbaseret kystturisme xi. En udvidelse af CampOne Bøjden Strand med nye overnatningsmuligheder vil således indgå aktivt i en national vidensdeling. Syddansk Universitet xii arbejder ligeledes på en undersøgelse om landdistrikternes potentiale for outdoor turisme også her har projektet sin relevans. 9

10 Verdens bedste øhav Som en del af den fælles friluftsstrategi xiii supplerer havcamping meget nytænkende og bæredygtigt de blå oplevelser i friluftsstrategien for de fire sydfynske kommuner. Den maritime strategi fokuserer på 6 forskellige former for friluftsliv: 1. Havkajak 2. Lystfiskeri 3. Lystsejlads 4. Undervandsaktiviteter 5. Surfing 6. Ved kysten - naturnydere Formålet med denne strategi er at fokusere på det moderne friluftsliv, som kan tiltrække unge, herunder yngre voksne. Vi griber nogle af tidens tendenser inden for friluftslivsaktiviteter, som er under vækst, selvom de endnu kun er for de få og mere hardcore udøvere. Projektet harmonerer endvidere med de blå støttepunkter, som Naturturisme I/S arbejder med i forbindelse med Det Sydfynske Øhav, oplevelser i verdensklasse xiv, kortbilag 2 viser placeringen af de 17 støttepunkter xv. Projektets bæredygtighed - natur og landskab Natur og landskab Bøjden er en gammel fiskerlandsby, der ligger på halvøen Horneland vest for Faaborg. Bøjden ligger ud til Helnæs Bugt/Sønderfjord. Landskabskarakteren for Horneland er især betinget af et bølget til bakket morænelandskab, der fra de centrale dele af halvøen skråner ud mod kysterne, der flere steder er præget af marint forland og oddedannelser. Landbrugsdrift, levende hegn, diger og mindre skovområder præger det middelskala jordbrugslandskab. Især stendigerne er særlige for landskabet på Horne Land. Bebyggelsen i området består af overvejende af spredtliggende middelstore gårde, husmandssteder beliggende langs vejene samt landsbyerne Bjerne, Bøjden og Horne. Derudover rummer området hovedgården Hvedholm Slot samt flere områder med fritidshuse nær kysten. Bøjden ligger i en bugt, mellem 2 oddedannelserne. Kyststrækningen ved campingpladsen er præget af Bøjden by og sommerhusområdet Fruerlund nordøst for campingpladsen. Campingpladsen afgrænses til landsiden af Bøjdenlandevej, der med en række velbevarede fiskeboliger udgør et fint kulturmiljø, som illustrerer byens forankring i det maritime miljø. Der er dog ikke visuelkontakt fra husene til vandet. 10

11 Det nye projekt med havcamping skal ligge vest for den eksisterende campingplads, mellem campingpladsen og et boligområde. Området er i dag landbrugsareal, men da der kun er tale om en strækning på 111 m mellem campingpladsen og boligområdet opfattes arealet ikke i dag, som en åben kyststrækning. Der er bevoksning med træer og buske på skrænten ned mod stranden, og skrænten med dens bevoksning vil ikke blive berørt ud over etablering af en sti/trappe fra strandbredden og op til toppen af skrænten, se kortbilag 3. Projektet har derfor en meget lille indvirkning på kystlandskabet. Motiv fra Bøjden Nor Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune Projektområdet er ca m 2 inkl. skråningen mod vandet og strandbredden. Arealets højeste punkt ligger i kote 12,5 i den sydlige del, og terrænet falder til omkring kote 7 i områdets nordlige del på skråningskronen, hvorefter en stejl skråning på ca. 1:2 ender i kote 1 ved strandbredden. Området er i kommuneplanen udpeget som landskab, der skal beskyttes. Da der er tale om en udvidelse af en eksisterende campingplads, og at etableringen af nye anlæg sker tilpasset de karaktergivende landskabstræk, samt ikke forringer de visuelle oplevelsesmuligheder vurderes det dog, at udvidelsen ikke er i strid med retningslinjerne. Der er inden for området et mindre strandengareal, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3. Naturkvalitetsmålet for arealet er D, som gælder naturområder af regional eller lokalbetydning, 3-området vil ikke blive berørt af projektet. 11

12 Natura2000 og bilag IV-arter Projektområdet er beliggende tæt på EF-habitatområde nr. 107 Bøjden Nor, korteste afstand er 115 m, se kortbilag 4. Udpegningsgrundlaget for Bøjden Nor omfatter følgende naturtyper: Lagune, strandvold med enårige planter, strandvold med flerårige planter, enårig strandengsvegetation, strandeng, kalkoverdrev og kildevæld. Mellem projektområdet og habitatområdet er boliger og landevej. Det vurderes, at en udvidelse af campingpladsen med nye aktiviteter rettet mod aktive friluftsudøvere ikke vil påvirke det internationale beskyttelsesområde. Fugle er ikke en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet, men Bøjden Nor er en vigtig fuglelokalitet med mange ynglende og rastende ande- og vadefugle (Natura basisanalyse). Det vurderes dog ikke, at en udvidelse af campingpladsen vil give anledning til øget forstyrrelse. Området er udpeget som yngle- og rasteplads for grønbroget tudse og strandtudse (bilag IV arter). En stor del af det sydlige Faaborg-Midtfyn kommune er udpeget som yngle- og rasteplads for grønbroget tudse og strandtudse, herunder projektområdet. Størstedelen af projektområdet er i dag landbrugsjord, en mindre del af området er registret som strandeng. Strandengsarealet vil ikke blive berørt. Det vurderes ikke, at en ændring i anvendelsen fra landbrugsdrift til campingplads, shelters o.l. vil medføre konflikter i relation til denne udpegning. Bestemmelser som ønskes fraveget Der ønskes dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til: Udvidelse af eksisterende campingplads Terrænregulering op til plus/minus 50 cm i forbindelse med etablering af pladser Etablering af shelters Etablering af bålsted Etablering af sti/trappe fra stranden opad kystskrænten til naturligt terræn ud for den nye bådebro. Etablering af bådebro til havhytter + optagning af kajakker (Kræver endvidere tilladelse hos Kystdirektoratet) Etablering af p-pladser til havhytter Baggrundsoplysninger Det ansøgte projekt er et helt nyt projekt, hvor der arbejdes med nye målgrupper i overensstemmelse med Faaborg-Midtfyn Kommunes overordnede erhvervs- og turismestrategier. At der er et stort ønske og behov for at udvide campingpladsen, hvis den skal kunne overleve i fremtiden, og dermed bidrage med arbejdspladser og udvikling til området er dog ikke nyt. Campingpladsen har tilbage i 2011 søgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at udvide på det pågældende areal. Der blev givet afslag begrundet i, at arealet er beliggende inden for den gamle 100 m zone. Et afslag der blev stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet i

13 Links Faaborg-Midtfyn Sammenhæng til øvrig planlægning Udvikling af kystturisme er/afsluttede_projekter/landdistrikternes+potentialer Internationalt Undersøgelser og analyser som viser tyskeres interesse for kystferie i Danmark, og den særlige interesse i det Sydfynske Øhav Warum%20nicht.pdf Interest_Sydfynske_Oehav_Final.pdf Lidt nede i rækken ligger er der bl.a en analyse om Tysk interesse i havkajak:

14 Noter i Naturturisme I/S - er et tværkommunalt samarbejde mellem de sydfynske kommuner, som har til formål at skabe et øhav i verdensklasse. ii Zhang, J. og Hedetoft, A. (2012): Campingturisme og den afledte økonomiske og beskæftigelsesmæssig betydning for Faaborg-Midtfyn Kommune. Center for Regional- og Turismeforskning. iii Regionens undersøgelse hvor der Lidt nede i rækken ligger er der bl.a kajak: iv Bøjden Campimg har i mange år arbejdet med havkajakkurser, og har på den måde en stor erfaring. v Planen er at etablere 17 såkaldte blå støttepunkter omkring Det Sydfynske Øhav. Formålet er at tiltrække nye brugergrupper, også uden for sommersæsonen. Samtidig kan støttepunkterne bruges af lokale virksomheder, som laver guidede ture, kurser og andre aktiviteter. vi vii Warum%20nicht.pdf viii Warum%20nicht.pdf ix Udviklingsstrategi har været i høring, og er under politisk behandling, forslaget kan ses her, x Naturturisme I/S er en tværkommunal udviklingsorganisation der ejes af de fire sydfynske kommuner; Ærø, Langeland, Faaborg og Svendborg. xi xii er/afsluttede_projekter/landdistrikternes+potentialer xiii - Naturturisme bygger på en Maritim friluftsstrategi for det Sydfynske Øhav som en del af en fælles friluftsstrategi xiv xv 14

15

16 Kortbilag 2 De blå støttepunkter Kilde,

17 Kortbilag 3 Visualisering af projekt Havcamping Fotoillustration: Opland

18

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Havcamping Lev tæt på havet Havcamping gør op med den traditionelle forståelse af campinglivet i Danmark. På Sydfyn vil vi gerne udvikle og tilbyde

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Faaborg Kommune. Horne Sommerland.

Faaborg Kommune. Horne Sommerland. Faaborg Kommune Horne Sommerland. 1 Horne Sommerland Udvidelsesområdet ligger i Faaborg Kommune på den sydlige side af halvøen Horne Land umiddelbart bag ved det nuværende Horne Sommerland. Horne Sommerland

Læs mere

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Sag: 04.18.10-P15-1-14 Henriette Rantzau Almtorp Plan og kultur

Læs mere

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Omø - udvidelse af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Agersø - ændring af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030)

Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Videncenter for Kystturisme (CKT) anmoder om indhentning

Læs mere

Det åbne land J.nr. NST Ref. kimar Den 17. februar 2014

Det åbne land J.nr. NST Ref. kimar Den 17. februar 2014 [Land] Naturturisme I/S Abildsvej 5A 5700 Svendborg Sendes pr. mail til: Jens.moller@svendborg.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-482-00097 Ref. kimar Den 17. februar 2014 Afslag på dispensation til genopførelse

Læs mere

Ansøgning om støtte til det fælleskommunale projekt Blå Støttepunkter i Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg kommuner 2016 og 2017

Ansøgning om støtte til det fælleskommunale projekt Blå Støttepunkter i Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg kommuner 2016 og 2017 Miljø- og Energiudvalget Middelfart Kommune Dato 26.5.2015 Ansøgning om støtte til det fælleskommunale projekt Blå Støttepunkter i Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg kommuner 2016 og 2017

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

KM KYST KM MULIGHEDER

KM KYST KM MULIGHEDER KM KYST KM MULIGHEDER KØBENHAVNS KOMMUNE Tårnby kommune Dragør kommune M VALBY M AMAGER FÆLLED SYDHAVN M SUNDBY M ØRESTAD KASTRUP M AVEDØRE M TÅRNBY KØBENHAVNS LUFTHAVN KALVEBOD FÆLLED DRAGØR KONGELUNDEN

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 79003 Brevid. 1420166 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby Assens Kommune Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen.

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Tillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For Reersø Camping Forslaget er fremlagt fra den 2. februar 2011 til den 30. marts 2011 KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg &

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Assens Kommune Kim Walsted Knudsen kiwak@assens.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-420-00089 Ref: mackj Den 19. september 2014 Dispensation til at foretage sandfodring af badestrand inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Plan og Kultur. Naturstyrelsen. Vedr. Naturstyrelsens indsigelse til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1-3.

Plan og Kultur. Naturstyrelsen. Vedr. Naturstyrelsens indsigelse til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1-3. Naturstyrelsen Vedr. Naturstyrelsens indsigelse til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1-3. På baggrund af drøftelse med Hanne Kaasgaard fra Naturstyrelsen, sender Assens Kommune hermed et opdateret

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME Kriterier for forsøgsordningen 1) Projekterne har et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister, 2) Etableringen

Læs mere

Indhentning af tilbud for udvikling af friluftslivs-mobilapplikation for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030)

Indhentning af tilbud for udvikling af friluftslivs-mobilapplikation for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Indhentning af tilbud for udvikling af friluftslivs-mobilapplikation for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Naturturimse I/S anmoder om indhentning af tilbud for udarbejdelse

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

8,7 mio. danske overnatninger. 2007 blev dermed igen rekordår for antallet af danske overnatninger.

8,7 mio. danske overnatninger. 2007 blev dermed igen rekordår for antallet af danske overnatninger. Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 435 Offentligt DANSK CAMPING 2007 1. Sammenfatning 2. Tal for overnatninger 3. Afledt forbrug og omsætning 4. Afledt beskæftigelse 5. Investeringer

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter.

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter. Odder kommune Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Bjarne Møllgaard Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk bjarne.mollgaard@odder.dk Landzonetilladelse til udvidelse af campingenheder og

Læs mere

Tillæg til Planstrategi Nordfyn

Tillæg til Planstrategi Nordfyn Tillæg til Planstrategi 2015 Nordfyn Juli 2017 1 2 Bårdesø Indhold Indledning 5 En samlet turismestrategi 7 Strandgyden, Skåstrup 8 Det nye område Strandgyden 9 Nordstrandsvej, Tørresø 10 Det nye område

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud SYDDANMARK Aktiv tematurisme TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud Nyt dykkervrag på Sydfyn skal give flere dykkerturister 1 intro Tekst: Thomas Laursen

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd Hvide Sande 30. april 2014 Special Interest Tourism Teori og gode råd SIT-handicapturisme i Slettestrand. Billeder fra Feriecenter Slettestrand Agenda Lidt SIT-teori Hvorfor SIT? SIT-MTB i Slettestrand.

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Teknik & Miljø Lone Zeuthen Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Farum, 25.3.2014 Bemærkninger til partshøring vedr. husstandsmølle, Nejrupvej

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 12 for campingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand

Kommuneplantillæg nr. 12 for campingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand Kommuneplantillæg nr. 12 for campingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplanens hovedformål er at regulere

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Att. Carsten Ehlers Thomsen Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Notat. Tåstebjerggyden 23, 5600 Faaborg: Vurdering af landskabelig påvirkning

Notat. Tåstebjerggyden 23, 5600 Faaborg: Vurdering af landskabelig påvirkning Notat Tåstebjerggyden 23, 5600 Faaborg: Vurdering af landskabelig påvirkning Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: 26-04-2010 Sagsid.: 09.17.18-P19-7-08 Version nr.: 1 Ansøgning om miljøgodkendelse, Tåstebjerggyden

Læs mere

SwanVika. Bornholms Regionskommune

SwanVika. Bornholms Regionskommune Kommunal høring d. 3. 10. september 2015 SwanVika Bornholms Regionskommune Ansøgningens oplysninger Bornholms Regionskommune ansøger om at etablere 17 flex-boliger i byzone, på et areal der tidligere var

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet.

1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet. A N S Ø G N I N G Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme J.nr. NST-119-00321 1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet. 3) Kontaktperson (mail/tlf.)

Læs mere

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Regeringen har fokus på turismen Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Kyst- og

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling Vejledning om udviklingsområder Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Planlægning og byudvikling Indledning Med moderniseringen

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en ny badestrand i Nysted Kommune.

Afgørelse i sagen om etablering af en ny badestrand i Nysted Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. juni 2006 J.nr.: 03-132/350-0033 LER Afgørelse i sagen om

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013. Ny ramme Bol.R.1

Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013. Ny ramme Bol.R.1 Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013 Ny ramme Bol.R.1 Billede fra MC-Camp Fyn. Her i anledning af Nimbus træf. Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 20.8.2013

Læs mere

Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager

Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager Landzonetilladelse til at indrette ferielejligheder på ejendommen matr.nr. 16 Skelde, Broager, der ligger på Skeldebro 11, 6310 Broager Sønderborg Kommune

Læs mere

Strandbeskyttelseslinjen og udviklingen af en vandkantskommune som Lolland

Strandbeskyttelseslinjen og udviklingen af en vandkantskommune som Lolland Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 202 Offentligt Strandbeskyttelseslinjen og udviklingen af en vandkantskommune som Lolland v/trine Kristoffersen, Teamleder Planer og Kort Den 14. januar

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campinganalyse 2006 En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campingrådet juni 2007 1 Dansk camping 2006 1. Sammenfatning Dansk

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng.

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng. Anders Holm Lilliensborgvej 40 Gylling 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Henrik Søgaard Larsen Mail: hsl@niras.dk Landzonetilladelse til etablering af jordvold matr. nr. 36, Gylling By, Gylling

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Udviklingen i antal overnatninger fordelt på turismeformer. Index, 2008=100 190 170 150 130 110 90 Kyst- og naturturisme Storbyturisme

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes udlejningstilladelse efter campingreglementet til Løgismos e- strand Camping

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes udlejningstilladelse efter campingreglementet til Løgismos e- strand Camping Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. november 2014 J.nr.: NMK-73-00024 Ref.: NAHAU AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes udlejningstilladelse efter campingreglementet

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig

Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for Lolland

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Forslag til landsplandirektiv for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner. Marts 2008

Forslag til landsplandirektiv for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner. Marts 2008 for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner Marts 2008 Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle retningslinjer... 4 3 Mørkholt, Vejle Kommune... 6 4 Saxild, Odder Kommune...

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere