r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i"

Transkript

1 UJ IJI (0 '.li (6 r - 05 O r/j 0) O 1 itj Q < (5 A ti. td I PH 1 1 W I t s 1 tf i ti ^ i va a> ri H F» h> w rø i i 1 i i i i i 1 i n, rw

2 HANDEL ss Julie Lynn. N R F H. :Int Bygget 19o9 - Dundee Shipbuilding Co., Ltd., Dundee. 1 Stk. 95 NHK. - 52^ IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: ^0" Slaglængde; 27" 2 Stk. skotske Kedler hver med 2 glatte Kanaler. Risteflade 5o Kvadratfod. Hedeflade I.586 Kvadratfod. Arbejdstryk 165 Pund pr. Kvadrattomme. Kedler og Maskine fra RIchardsons, Westgarth & Co., Ltd., Middlesborough. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 3 Luger. Bak 21 Fod. Brodæk ^8 Fod. Halvdæk 39 Fod. Poop 13 Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 119 Tons Forpeaktank 28 - Agterpeaktank ,6 x 29,1 x 11,8 Fod. 176 / 6zk dw. 69o brutto 376 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 262/19o9 dat. 19A 19o9 er Skibet bygget til: A/S. The Bridgeness Steamship Co., Ltd., Nykøbing M., med Dampskxbsekspeditør Frederxk Lorentsen Knakkergaard, Nykøbing M., som bestyrende Reder. Indregistreret 6/3 19o9«Ifølge Anmeldelse Nr. 2/1916 dat. 3/ er Skibet solgt til: Ingvald Bjørnebos Rederi A/S., Krxstianssand, for Kr. 355'Oo '- og omdøbt til "Kolsdal". Udslettet af Register 3/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr Lloyd Kolsdal - ovennævnte Rederi Gusten - Rederi A/B. Gusten, Malmø ^9 Polaris - J. Rang, Tallin. Derefter ikke i Register. 19/ grundstødt i Thyborøn Kanal. Bragt flot af Svitzer.

3 ss Julie. Lynn. N R F H, V. - 1 Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur :

4 i> v - x! ^ li! UJ U) _3 A "C6 fi. 11. i 'i o) fj C) 1 to in O '.s < X", Cl) o o k< < (i-. 0 u «_.t V ^ y i) u V. 1} ' n va t $ li V "V 4 0 Vi <y Ar a -M '.I &- ^

5 HAMDELSss Julius Holmblad. N J S K.

6 ss Jullus Holmblad. N J S K. Int. Bygget W. Hamiltou, & Co..Port Glasgow; ". 1 Stk. 137 NHK IHK. Tregangsmasklne. Cylinderdiameter: ^7" Slaglængde: 33" 1 Stk. enkeltbundet skotsk Kedel med 3 glatte Fyrkanaler Risteflade 66 Kvadratfod Arbejdstryk 165 Pund pr. Kvadrattomme. Hedeflade2.2oo Kvadratfod. 1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra Blackwood & Gordon, Port Glasgow. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master, 1 Sarasonpost. k Luger. Bak 25' Overbygning 3 ' Poop vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbund 361 Tons Agterpeak 57-2^9,3 x 36,0 x 16,7 158 / dw. 1.46^ brutto 925 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 369/I898 dat. 27/5 I898 bygget til: A/S. Det danske Kulkompagni, København. Registrering foretaget 28/ /5 192^ anmeldt solgt til: Lakefield S. S. Co. of Canada, Montreal, for Pundj! Sterling, og omdøbt til "Lakefield" solgt til Newfoundland-Canada Traders Ltd. ( W. A. Shaw), Halifax N. S. og omdøbt til "Cabot-Tower" ophugget paa Tyne. vend. j

7 Paa Rejse fra Grangemouth til København kom Skibet i Februar 19oo ud i haardt Vejr og en Braadsø tog Bagbords Baad og anrettede en Del ovenbords Skade. Grundstødt ved Indsejling til Grangemouth i December 19o4-. 17/12 19o7 indbragt Bark "Audhild" af Bergquara til Frederikshavn. Barken var truffen ved Hanstholm med brækket Ror og læk. Bjergeløn Kr /9 19o9: ved Afsejling fra Boness til København med Kul, kolliderede Skibet med en Ankerligger - ss "Formosa" - og blev saa stærkt beskadiget, at det maatte returnere for R e paration.

8 A4 I A~".$' '^; Al' \A A 1 i 1 X <> O NJ y vi : ^ V i? "V: -si' ;^> t A A) c?; & ^ ;^É

9 ss Julius Holmblad. N J S K. II - 1, Søforhør i København l/k 1899: Den 18. Marts 1899 medens "Julius Holmblad", Kapt. F. A. 0. Sørensen, lossede Kul i Frihavnen, opstod der Brand ombord. Kl. lo Em. bemærkede Vagtmanden, at der steg Røg op af Skibets Dæk gennem Ristene til Fyrpladsen og ved Undersøgelsen viste det sig, at der var opstaaet Ild 1 noget Opfyringsbrænde, der henlaa tæt ved Donkeykedlen, formentlig ved at noget der liggende Tvist var blevet antændt af en nedfaldende, brændende Tændstik. Brandvæsenet blev alarmeret og det lykkedes dette at slukke Ilden i Løbet af en Time ved Hjælp af en Slange, der blev paasat en af de nærmeste Brandhaner i Land. Søforhør i København 3/6 19ol. Den ;25. Maj 19ol kolliderede "Julius Holmblad", Kapt. F. A. 0. Sørensen, fra Grangemouth til København, i Grangemouth med ss "Newport". Ved Udgaaende af Dokken, med Lods ombord, saas fra "Julius Holmblad" en Damper, ss "Newport" af Leith, som var for indgaaende. 1 lang Tone gaves med Dampfløjten som Opmærksomhedssignal og gentoges ca. 5 Minutter senere. Da Skibene nærmede sig hinanden gaves fra "Julius Holmblad" 1 kort Tone hvilket besvaredes fra "Newport" og samtidig styrede "Julius Holmblad" saa nær som muligt til.styrbords Side af Kanalen. Pludselig drejede "NewportMs Stævn Bagbord over og samtidig afgaves 3 korte Fløjtétoner, uagtet "Newports" Maskine (Skrue) saas at virke ;frem endnu en kort Tid. I "Julius Holmblad", hvis Maskine gik langsom frem, kastedes "Fuld Kraft Bak" mer straks efter kolliderede Skibene, Idet "Julius Holmblad"s Stævn ramte "Newport" forude om Styrbord. Efter at være kommen klar, opankredes "Julius Holmblad" paa Boness Red, hvor Besigtigelse af Skaden foretoges. Denne viste sig at bestaa I, at Stævnen var bøjet ca. 2?" i 12 Fods Længde, og enkelte Plader i Boven var revnede. Efter Besigtigelsen fortsattes Rejsen. "Newport" fik bl. a. et Hul i Boven om Styrbord. Åarsagen til Kollisionen var, at "Newport" tabte Styret og drejede til den fejle Side af Løbet. Søforklaring i Kristianssand 27/12 19o2, Søforhør : i København 8/1 og 3/2 19o3s Søforhør i Rudkøbing 3/3 og lo/3 19o3: Den 21. December 19o2 kolliderede "Jullus Holmblad", Kapt. J..Schmidt, fra København til Grangemouth i Ballast, i Nordsøen med 3m* Skonnert "Valdemar". Kl. 6,15 Em. paa 2. Styrmands Vagt observerede Udkiggen paa "Julius Holmblad" lidt om Styrbord et rødt Sidelys fra en Sejler, hvilket han prajede til Kommandobroen. Da han lidt efter saa, at "Jullus Holmblads" Kurs ikke forandredes, prajede han atter og modtog da Svar fra Rorsmanden. 2. Styrmand, som havde forladt Dækket for at hente Kladdejournalen, kom straks efter paa Broen, og da Sejleren, som senere viste sig at være 5m.

10 ss Jullus Holmblad. N J S K Skonnert!"Valdemar" af Thurø, Kapt. L. Dam, nu var for nær til at der kunde drejes Styrbord over, lagde han Roret Styrbord og da "Valdemar" straks efter ramtes af "Julius Holmblad"s Styrbords Side, stoppedes Maskinen. Kapt. Schmidt, som imidlertid var kommen paa Broen, sendte Baad ombord i "Valdemar", som derefter, da dette Skib havde mistet Sprydet og faaet betydelig Skade paa Stævnen, blev taget paa Slæb og Dagen efter indbragt til Kristianssand. "Julius Holmblad" tog Ingen Skade. Ifølge de afgivne Vidneforklaringer synes Åarsagen til Kollisionen ikke at kunne tilskrives nogen Fejl fra "Valdemars" Side, da det var "Julius Holmblads" Pligt at vige af Vejen.

11 ^i ^ ^ \ Y J*N v v tf A : tf x 4

12 ss Julius Thomsen. N G S C. / O I C D, 1 ar «% y -\

13 HANDELSss Julius Thomsen. U G S C. / O Y C D. 2. TOFSM Ml / KS^i»^ ræj^mb^^ki_ / 9- L

14 KA\D=; ss Julius Thomsen. If G S C. / 0 I C D. ^ A

15 HAN ss Julius Thomsen. NG3C./0XCD 4..-»s* -

16 ss Julius Thomsen. HSC, /OICB. III - Berlingske Tidende 17. August 1949: Kryolit-Selskabets Damper "Julius Thomsen" kom henad Midnat til København slæbt af den engelske Bugserbaad "Masterman 11. Skibet gik ind til sin sædvanlige Plads i Hedhavnen.

17 ss Julius Thomsen. UGSC./OYCD. Berlingske Tidende Fredag Morgen 21. December 1945: For næsten seks Aar siden, nøjagtigt den 31. Marts 1940, sejlede Kryolitselskabets Damper "Julius Thomsen" til G-rønland. Den skulde have været hjemme to Maaneder efter. Men den kom først i G-aar. Og saa var det endda et Under, at den overhovedet kom. Skibet og dets 34 Passagerer, hvoriblandt de 6 grønlandske Forhandlere, fik en meget festlig Modtagelse, da det lagde ind til Nordre Toldbod. Mange Mennesker var samlet, deriblandt flere Børn, hvis Fædre ombord ikke havde set dem, siden de laa i Vuggen - nu stod de med Flag og Skilte, spændte paa at se deres Far. Statsminister Knud Kristensen og fhv. Statsminister Vilhelm Buhl samt Direktør Knud Oldendow fra Grønlands Styrelse var der ogsaa sammen med en Hække kendte G-rønlandsnavne. Saaledes saas f. E. Kaptajn Ejnar Mikkelsen, Landsfoged Eske Brun, Handels chef Lyngbæk, Kaptajn Peder M. Pedersen, Kontorchef Ph. Hosendahl og Fuldmægtig Magnus Jensen, Grønlands Styrelse, Filmfotografen Jette Bang og hendes kvindelige Kollega Varvara Hasselbalch, der ogsaa har en Grønlandsfærd bag sig - m. fl. Et Orkester spillede med Livgardens tidligere Dirigent Th. Dyring som Leder, og da det første bevægede Gensyn var ovre, talte Statsministeren i Mikrofonen til Skibet, dets Besætning og Grønlandsdelegaterne* Han ønskede dem paa Regeringens, Rigsdagens og hele det danske Folks Vegne Velkommen og takkede Skibet for dets store Indsats under Krigen og udtalte til Delegaterne bl. a.: - Vi glæder os til at forhandle og samtale med Dem, og vi haaber og tror paa gode Resultater. Derfor Velkommen til gamle Danmark. Paa Kryolitselskabets Vegne bragte Ingeniør, Baron Otto Lerche Skibet og dets Besætning en varm Tak* Kryolitselskabets Direktør, K. K. Steincke, var ogsaa til Stede* Et Øjeblik efter begyndte Slægt og Venner at myldre om Bord. Midt i det hele, smilende og glad ved sin Hustrus Side, stod Kaptajnen Otto Nielsen, som bl* a. fortalte, at det faktisk var et Under, at et saa lykkeligt Gensyn kunde fejres nu. - Vi gik i Konvoj mellem Grønland og Amerika for at hjælme til med Grønlands Forsyning, fortalte Kaptajnen* Men vi er jo ikke noget særligt hurtigt Skib, og vi sinkede vist Konvojen lidt - men det frelste os en Gang. Vi var kommet lidt bagud i Konvojen, da vi stod ud af en amerikansk Havn en Foraarsmorgen - oprindelig skulde vi have ligget i den forreste Gruppe af tre Skibe - men det gik som sagt ikke. Men De kan tro, vi var taknemlige over, at vi ikke havde været i Stand til at følge med, da vi noget senere saa den Gruppe, vi skulde have ligget i, blive angrebet af tyske U-baade og alle tee gaa ned med Mand og Mus. Ellers har vi ikke haft særlig dramatiske Oplevelser, men sejlet vore sædvanlige Ture - til Boston, Philadelphia og New York med Kryolit - ca Tons Kryolit vil jeg tro, vi har sejlet til Amerika^

18 ss Julius Thomsen. N GS C. / 0 Y C D B* T. 21/ (2) s som brugte det i Krigsindustrien til Aluminium. Til Gengæld fik vi Forsyninger med hjem til Grønland. De sidste Par Aar har vi gjort Tjeneste som Kystfartøj paa Vestgrønland, fra Thule til Julianehaab. Og nu er vi her, med 26 Mand fra Kryolitbrudet, Forhandlerne og to Kvinder, en Sygeplejerske og en Sekretær - og vi har 60 Tons Kryolit i Lasten. Berlingske Tidende 13* August 1949s Kryolit-Selskabets Dampskib "Julius Thomsen" har paa Hjemvejen fra Grønland til København faaet en Maskinskade, der har sat den ene af Skibets Cylindre ud af Funktion. Skibet befandt sig i Aftes ca. 150 Sømil Vest for Nordkysten af Skotland og avancerede for de resterende Cylindre med ca. 3-Mils Fart. Kryolit-Selskabets Direktør, Civilingeniør Henry Tuxen, kunde 1 Aftes paa "Berlingske Tidendes" Forespørgsel oplyse, at der ikke er nogen Fare paa Færde, hverken for Skibet eller de Ombordværende. For at faa "Julius Thomsen" i Havn saa hurtigt som muligt, er der i England bestilt Bugser-Assistance, og en engelsk Slæbebaad er undervejs for at "Julius Thomsen" og hjælpe den i Havn. Berlingske Tidende 14. August 1949 s De sidste Efterretninger i Aftes fra Kryolitselskabets Damper "Julius Thomsen" viser, at - bortset fra den formindskede Fart, Maskinskaden foraarsager - er alt vel om Bord. "Julius Thomsen" befandt sig i Gaar Middags paa nordlig Bredde og 1,20 vestlig Længde, dvs. Nord for Skotland, næsten fremme i Nordsøen* Vinden var VSV. Styrke 3 og Farten 4 Knob. Man ventede, at den engelske Slæbebaad "Masterman" vilde møde "Julius Thomsen" Lørdag Nat Kl. 4. Det er nu besluttet, at "Masterman" skal hjælpe Damperen helt til København* Berlingske Tidende 16* August 1949: Kryolit-Selskabets Damper "Julius Thomsen" passerede i Gaar Morges Lindesnæs under Bugsering af den engelske Slæbebaad "Masterman". Vejret var godt og man ventede i Aftes, at "Julius Thomsen" - stadig under Bugsering - vil ankomme til København i Aften.

19 III - ss Julius Thomsen. NGSC. /OYOD. Berlingske Tidende Lørdag Morgen 10. April 1954: I Dag Kl. 10 sejler Damperen "Julius Thomsen" til Grønlands Vestkyst paa den store Sommertjeneste, der skal vare.helt til Midten af December. I hele den mellemliggende Tid skal Skibet som de foregaaende Aar for Den kongelige grønlandske Handel gaa i Kystfart fra Syd til Nord med Olie, passagerer og Gods fra ±0_ads til illads. Skibet er chartret af Kryolitselskabet for en femaarig reriode. raa Rejsen i Dag følger i alt 49 Passagerer med til Sommerens Arbejder paa Vestkyst-, en.

20 A^ l IJJ ni i_> S" CO f-- rr: W (^ 6 w _J EU O z. < X v ^ ^ V) S- i 1 Vi Vi fc > o ni i. '> i NI c) : ^; X ;! s ; ; vni

21 . A->.. XA u< jf 4 S SJ MJ v^ C) X <) A <A ^ LU C.\ S. < X.. V ^ V V. "^C" <t 5 's ^ N v^ *1 4 i \ * N f*> W \Kt i i» i ^ r ^ X K j-*. *r ^> ;, *" ^A,.4 <: ^ M

22 HANDELS- C 3 S' ss Jungshoved ex Philadelphia ex Pennmanor. N Q. D S,

23 ss Jungshoved ex Philadelphia ex Pennmanor. N Q D S. :int. - 1, Bygget 19ol - J. Blumer & Co., Sunderland. Byggenummer Stk. 346 NHK. - I.800 IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 48" 2 Stk. skotske Kedler hver med k glatte Kanaler. ; Risteflade 152 Kvadratfod. Hedeflade 5.4oo Kvadratfod. Arbejdstryk l8o Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra J. Dickinson & Sons, Ltd., Sunderland^ Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Spardæk. 2 Master. 2 Samsonposter. 3 Luger. Bak 33 Jod. Brodæk llo Fod. Poop 3o Fod. 6 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 928 Tons Agterpeaktank 82-3k9,$ x 46,3 * 3o,5 Fod. 3o3 / 6.o97 dw brutto netto. Som ss "Pennmanor" oprindelig bygget til: William Penn S. S. Co., Ltd. (Hill & Cassap), L 0 ndon. Ifølge Anmeldelse Nr. 239/l9o7 dat* 8/ købt fra ovennævnte Peder! af: A/S. Dampskibsselskabet Ocean, København, og omdøbt til "Philadelphia". Konsul Peter Lauritz Fisker- København, er Forretningsfører. Indregistreret 8/4 19o7. Ifølge Anmeldelse Nr. 437/l91o dat. 21/1o 191o er S e lskabet traadt 1 Likvidation. Registreret 22/1o 191o. Ifølge Anmeldelse Nr. 499/1910 dat. 8/11 191o er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Atlantic, København, for Kr Kegistreret 9/11 19I0. ^Blad 2

24 ss Jungshoved ex Philadelphia ex Pennmanor. N Q D S. Int. -2. Ifølge Anmeldelse Nr. 532/l91o dat. 23/11 191o har Skibet forandret Navn til "Jungshoved". Registreret 25/H 191o. Ifølge Anmeldelse Nr. 273/1912 dat. 17/ er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Dannebrog, København, for Kr Registreret 19/ Ifølge Anmeldelse dat. 31/ er Skibet solgt til A/S. Aalborg Skibs- og Maskinbyggeri, Aalborg. Registreret / Ifølge Anmeldelse dat. 14/ er Skibet udslettet af Registret som ophugget. Udslettelsesprotokol Nr. 6 - III - Registreringsprotokol Nr. Maj Qrs. Hvede Montreal - Spanish Mediterranean. l8- - Cent pr. loo Ibs. - Maj Febr ^00 Tons Majs a 21 sh 6 d. Cape Town/Durban - Continent 25/2-25/3- Jan 193o - 5.5oo Tons Majs 14 sh 6 d. Bahia Bianca - UK. / Continent 8/1-2o/l. Da Skibet blev ophugget blev den midtskibs Overbygning, der vejede 32 Tons, skaaret ud og anbragt paa et Pælefundament til Klubhus for Aalborg Sejlsportsforening, alt det indre bevaredes uændret.

25 HANDELS- C 3 S~-A?;7S[V!USEEX ss Jungshoved ex Philadelphia ex Pennmanor. N Q D S. :V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

26 H/s Juno. HANDELS- I III - 1. Berlingske lidende lorsdag Aften 16. Januar 1851: Om det nye Dampskib som skal fare imellem Aalborg og Sjøbenhavn, skriver man os den 8de Januar 1851 fra Aberdeen følgende: "Fra Dhrr. A. Hall & Comp.! s Skibsværft løb igaar et udmærket skjønt Dampskib af Stabelen 400 Ions drægtigt, bygget for et dansk Interessentskabs Regning og bestemt til at fare mellem Kjøbenhavn og Jylland i forbindelse med "Iris", et Dampskib der ligeledes er "bygget her for nogle Aar siden fra samme Værft, og hvis Maskineri er fra D'hrr. Simpson & Comp.'s Etablissement. Det nye Dampskib blev kaldet "Juno" af Oapt. Raahauge, der skal commandere samme, og løb særdeles smukt i Vandet. Skibets Symetri er beundret af alle kyndige Dommere og i den Henseende saaføelsom i Styrke og Elegance vil det sikkerlig hævde Bygmesterens høit bekjendte Dygtighed, maskineriet til dette Skib der er af 51 lommer bevægende Cylindre af 4 Fod i Slaget med lubular Boilers (Kør- Ejedler), er forfærdiget af det fornævnte Huus Dhrr. Simpson & Gomp. og vil indlægge dem megen ^re. Som vi høre er Maskineriet allerede færdigt og vil snarest blive indsat. Berlingske lidende lirsdag Morgen 13. Maj 1851: Mandag Aften: Med Dampskibet "Iris" modtoge vi Efterretning om, at det nye Dampskib "Juno" var ankommen til Aalborg i Løverdags fra Aberdeen, det har tilbagelagt Helsen i 54 Timer. Vi skulle i Morgen efter Aberdeen Avis meddele en udførlig Beskrivelse af dette skjønne Skib. Berlingske lidende lirsdag Aften 13. Maj 1851: Dampskibet "Juno" af Aalborg. Fra Aberdeen skrives i denne Byes lidende; Dette Dampskib, som i Begyndelsen af Aaret løb af Stabelen paa Dhrr. Alexander Hall & Oomps. Skibsværft, og senere har faaet sit Maskineri indsat og det øvrige indvendige, Arbeide fuldført, gjorde i Løverdags otte Dage en Prøvetour, og vi troe at skylde Bygmesteren og øvrige Vedkommende at meddele noget Kærmere om i dette smukke Skib. Dets Dimensioner ere: Længde fra \ Stævn til Stævn l?0_fod, Brede indenfor li julkasserne! omtrent 22 Fod, et Forhold, som vistnok er gunstigt ' for Hurtigseiling. Det er taklet som Skonnert og har Gudinden "Junos" Billede til G-allionsflgur. Dets Drægtighed er 393 Ions ( Gommerce Læster). Udenfra betragtet forener Skibet den smukkeste Syrne-, tri og det' pynteligste Arbeide med iøinefaldende Styrke og Evne til at seile hurtigt. Indenbords er hver lomme Flåds anvendt til Bytte,Intet mangler og Intet er overflødigt, maskinerne ere forfærdigede

27 ; in - 2. H/s. Juno. B. T. 13/ (2) af Dhrr. "vitilliam Simpson & Comp. paa en i^aade, som Alle indrømme er i enhver Henseende beundringsværdig, Kjedlerne ere rørformige og beregnede paa at bespare Brændsel, de have 180 Hestes Kraft* G-jennemsnittet af Hjulene er 19 Fod, og Fartens Hurtighed anslaaes til 12 Knob i limen. Det er'unødvendigt at beskrive omstændeligt Meublementet og Decoratlonerne i Salonen, eller Dameog Herre-Kahytterne, det er nok at sige, at de forene al den Soliditet og Bekvemmelighed, som findes i de "bedste nyere Dampskibe. Der er intet Afstikkende eller pralende, men en simpel Elegance hersker over det Hele. Hvad der især bør fremhæves, ere de ypperlige Midler, der ere anvendte for at skaffe Lyset Indgang til Kahytterne. Til Passagerernes Beqyem melighed er der indrettet Senge og Sophaer til et Beløb af 80 Stykker. Kort sagt, et fuldstændigere og prægtigere Skib kan man i det Hele taget neppe tænke sig. Frøvetouren gik fra Aberdeen til Peterhead mod en stærk Blæst og svær Sø, og derfra mod Syd til Berwlck, og der var kun en Mening blandt Passagererne om, at det gik saa støt i Vandet, og gled saa jævnt hen, som noget Dampskib, hvormed de nogensinde havde faret. "Juno" tilhører et meget agtværdigt dansk Selskab og skal gaae mellem Kjøbenhavn, Aalborg og Aarhuus i Forening med "Iris", et smukt Dampskib, som ligeledes er bygget og udrustet her. Det føres af Capitain Raahauge, som under sit Ophold her i Aberdeen ved sin Opførsel og Adfærd som Gentleman har skaffet sig mange Venner, som beklage hans Bortreise og ville glæde sig ved at see ham atter komme til Aberdeen naar han skulde behøve en "Jupiter" til sin "Juno". Berlingske lidende lorsdag Morgen 15. Maj 1851: Dampskibet "Juno", Capt. R. Raahauge, afgaaer første Gang herfra til Aalborg Løverdagen den 17de Mai, Kl. 6 Eftermiddag. Fragtgodset maa forud anmeldes i Bxpeditionen, hvorefter Varerne afleveres paa Toldboden Løverdag Formiddag fra Kl. 8 til 11. Passagererne indtegnes i Expeditionscontoiret paa Høibroplads STr. 41. Berlingske lidende Tirsdag Aften 20. Maj 1851: Dampskihet "Juno TS tilbagelagde Reisen herfra til Aalborg i.12 l/2 Time. Det afgik nemlig herfra i Løverdags Eftermiddag Kl. 6, og ankom til Aalborg Søndag Morgen Kl. 6,30.

28 III - 3 H/s. Juno. Berlingske' Tidende Fredag Aften 23. Maj 1851: Dampskibet "Juno" ankom for første Gang til Aarhuus i Forgaars Eftermiddags Kl. 6. Det har tilbagelagt Reisen, skjøndt det havde Vind og Strøm imod sig i 12 Timer. Berlingske Tidende Onsdag 8. Oktober I85I: "Juno", hedder det i "Aalborg Avis", havde ved sin Ankomst i Dag det Uheld, i Bugten nedenfor Rørdal at paaseile en udgaaende Slup, hvorved sidstnævnte blev saa ramponeret, at Dampskibet maatte tage den med herop paa Slæbetoug. Berlingske Tidende Onsdag Morgen 22. Oktober I85I: At Dampskibet "Junos" Farter for i Aar vil ophøre efter dets Ankomst fra Aarhuus i Morgen, og at Farterne paa Aalborg og Aarhuus med Dampskibet "Iris" fremdeles vil fortsættes i November Maaned, saafremt Veiret tillader til de sædvanlige Afgangstider, bekjendtgjøres herved. Berlingske Tidende Lørdag Aften 25. Oktober I85I: Da Dampskibet "Juno", ifølge den om dette Dampskib oprettede Bygnings- og Kjøbekontract } skal underkastes et Syn paa Skrog, Maskineri og hvad dermed staaer i Forbindelse, vil dette Dampskib ikke kunne foretage Reisen til Aalborg og Aarhuus den 25de og 29de d, M., hvorimod samme Dampskib igjen afgaaer fra Kjøbenhavn til Aarhuus Løverdagen den den 1ste November og fremdeles indtræder i "Iris's" Tour saavel til Aarhuus som til Aalborg indtil November Maaneds Udgang, navnlig hver Tirsdag og Løverdag fra Kjøbenhavn til Aalborg og Aarhuus og hver Torsdag og Mandag fra Aalborg og Aarhuus til Kjøbenhavn. Aalborg i Dampskibsbestyrelsen, den 2ode October Wulff. N. Ostenfeldt. Erik Bruun. F. Simoni. J.P.Hemme. Berlingske Tidende Fredag Aften 2. April 1852: "Juno", som forlod Kjøbenhavn i Onsdags Morges Kl. 6, ankom til Aarhuus Kl. 5 om Eftermiddagen. Berlingske Tidende Tirsdag Aften 27. Juli 1852: Dampskibet "Juno" vil, formedelst Reparation af en Gaffel i Maskineriet, ikke kunne afgaae til Aarhuus imorgen.

29 H/s. Juno..-.:-. -oi'.;u3het III - 4 Berlingske Tidende Lørdag Morgen 25. September 1852; Dampskibet "Juno". At "Juno" ikke vil kunne afgaae til Aalborg i Eftermiddag, men maa ligge over denne Reise for at faae indsat nogle nye Bolte i Maskinen, bekjendtgjøres her ved. Berlingske Tidende Torsdag Aften 7. Oktober 1852: Dampskibet "luno" laae, ifølge privat Efterretning, endnu i Aftes Kl. 7 til Ankers paa Snekkersteens Rhed paa Grund af Stormen. Berlingske Tidende Mandag morgen 1. November 1852: Dampskibet "Juno" retournerede hertil fra Aalborg i Morges Kl. 7 l/2. Skibet, som afgik herfra i Tirsdags Eftermiddags, ankom udenfor Hals i Onsdags Morges, hvor det"under Stormen maatte forblive liggende til Fredag Morgen, da det først blev Lodsen muligt at : komme ud til Skibet, og Vandstanden var for lav til at Capitainen turde risikere at løbe ind i Havnen uden Lods. Imorgen Kl. 6 skal "Juno" atter afgaae til! Aarhuus, hvorfra det ventes tilbage Tirsdag Aften og ; forventes derefter at kunne afgaae igjen til Aalborg : paa Onsdag Eftermiddag. Berlingske Tidende Fredag Aften 1. April 1853: Dampskibet "duno" beliggende ved Bodenhoffs.flåds i Kjøbenhavn, er underhaanden at erholde til Kjøbs. Dette Dampskib, der \ af ny er bygget i Aberdeen paa Dhrr. Villiam Simpson : & Co.s Værft i Aaret 1851, har 2de bevægelige Maski- \ nex paa 180 Hestes Kraft, er heelt igjennem bygget af Eeg med Kobberforhudning, og i alle Henseender solidt og stærkt, ligesom dette har viist at være et. godt Søskib, hvorpaa det i sidste Efteraarsstorme har aflagt flere Frøver, ogsaa er det elegant udstyret efter Nutidens Fordringer med 67 Køier, saavelsom beqvem Blads for flere Passagerer og Rum for Gods og Kreaturer, saa at det især egner sig for Uattoure eller længere Reiser. Nærmere Underretning herom vil kunne erfares hos Dhrr. Brødrene Westenholz i London, H. Pontoppidan i Hamborg, H. B. Hansen i Kiel og Cancelliraad, Lands overrets- samt Hof- og Stadsretspro- curator Hansteen i Kjøbenhavn, paa hvilke Steder tillige forefindes til Liebhaveres Efterretning Gjenparter af Bygnings contracten med vedheftede Specifioation, ligesom Kjøbesummen for dette Skib vil kunne erholdes opgivet paa de anførte Steder. Skibet paavises af dets hidtilværende Fører, Capitain Raahauge i Kjøbenhavn. Aalborg i Dampskibsbestyrelsen, den Ilte marts j

30 o \ vi LU I.) I CO :;.) c/i,.. O f.) < o co ' i IU o *>v» fv 3 ^

31 M&W~;P' o H/s. Juno _^ ^ ^ Berlingske Tidende Onsdag Morgen 1. Juni 1853: Skibsauction. Dampskibet "Juno", beliggende ved Bodenhoffs Blads i Kjøbenhavn, bliver, efter Vedkommendes Begjering, stillet til Bortsalg ved 3de offentlige Auctioner, som afholdes paa Kjøbenhavns Børs Tirsdagene den 14de og 28de Juni samt 12te Juli næstkommende, hver Dag i Middagsstunden. Dette Dampskib er bygget af Nyt i Aaret 1851 i Aberdeen paa dhrr. Alexander Hall & Co.s Skibsværft,; under stadigt Tilsyn af en skibsbygningskyndig Mand i af den danske Marine, for 2de bevægelige Maskiner paa 180 Hestes Kraft med Rørkjedler af Jern, er helt; igjennem bygget af Eeg, kobberfast og med Kobberfor-j hudning, er drægtigt 325 7/8 Tons ny Maaling eller ; 90 danske Commercelæster, og er i alle Henseender solidt, stærkt og smukt, saa at det hos Lloyds i i London er sat i Klassen Kr. A 1 paa 8 Aar fra 13de Mai 1851, ligesom det og er et godt og hurtigtseilen; de Søskib, hvorpaa det i sidstafvigte Efteraarsstor- 1 me har aflagt flere umiskjendelige Prøver, det er derhos elegant udstyret med 67 faste Køler - særskilte Herre- og Damekahytter og aparte Salons - i har beqvem Plads og Lasterum til Gods og Kreaturer, ; samt er forsynet med fuldstændigt Skibs- og Maski- [ neri Inventarium, saa at det strås kan sættes i Fart. og egner det sig Især til Paketskib for Kattetoure og længere Reiser. fermere Underretning herom vil kunne erholdes hos: dhrr. Brødrene Westenholz i London, H. Pontoppidan og Lorent am Ende & Co. i Hamborg, H. B. Hansen, i Kiel og Cancelliraad, Overretsproourator Hansteen i Kjøbenhavn, hos hvem er henlagt Gjenparter af Bygnings contracten med vedhæftede Specificationer, samt Auctionsconditionerne og T e gning af Skibet, hvilket forevises af Overstyrmand Hansen, som er ombord i samme. Hvilket herved til Liebhaveres Efterretning bekjendtgjøres, med Tilføiende: at dette Dampskib ab- solut bortsælges til den Høistbydende ved bemeldte ; 3die Auotion. Aalborg i Dampskibsbestyrelsen d. 27de Mai i Berlingske Tidende Onsdag Aften 13. Jxili 1853: Dampskibet "Juno" er igaar blevet solgt paa Auotion for Rigsbankdaler. Skibet er kjøbt for den norske Regjering af Handelshuset Carø & Comp. Berlingske Tidende Fredag Aften 22. Juli 1853: Dampskibet "Juno" afgaaer i Eftermiddag til Horten, ført af Gapt. Knap.

32 HAN ss Juno ex Gurly. N J W S. Int. - 1, Bygget Murdoch Se Murray, Port Glasgow. 2 Stk. NHK. - l.ooo IHK. Tregan,;~smaskiner Cylinderdiameter Fabrikat: Slaglængde Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Awning Deck. 3 Master med Skonnertrigning, 4 vandtætte Skodder. Vandballast: 160 Tons 195,1 x 28,o x 19,3 Fod 180 / 4-70 dw. 850 brutto 597 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 520/I898 dat. 8/ som ss "Gurly" købt fra af: A/S. Dampskibsselskab et Urania, Køb enhavn, og omdøbt til "Juno". Registrering foretaget 8/ Ifølge Anmeldelse Kr. 372/1899 dat. 17/ er Skibet solgt til Amerika for Pund Sterling eller Kr Udslettet af Register 18/ (Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr )

33 ms Jutlandia. (1). USC.P. / O U B, "The Motorship, October 1953: In 1911, the East Asiatic Co., of Copenhagen^ decided to adept Diesel-engined propulsion and ordered the "Selandia" from Burmeister and Wain. She commeneed her maiden voyage in the early part of The "Jutlandia" was ordered als o hy this company from Barclay, Curie and Co., and was completed in 1912, being the first sea-going oll-englned vessel delivered from a British yard. Opposition to motor snip progress was powerfull and widespread, "but the "Jutlandia", like the "Selandia", was Wholly successful and they formed the basis of the immense motor ship development which followed. The "Jutlandia" continued in regular service untll when she ran ashore at Rafso in Finland, was condemned and broken up. An article on the history of the "Jutlandia" in "The Shijjyard", the Works Journal of Swan, Hunter and Wigham Richardson, makes remarkably interesting reading. Before she was built, comparative figures of costs were estimated and they showed a considerable satøing in fuel consumption, running costs and' deadweight, the detalls being as follow; Motorship Fuel: toris oil sufficient for nautlcal miles. Steamship tons coal sufficient for nautlcal miles. Cargo: tons deadweight for nautical miles. Fuel consumption: 10 tons oil pr. day. gine-room Staff: Four engineers and four assistants. Fuel cost: 600 per month. Wages: Engineers Staff: 86 per Imonth. Catering cost for Engineers Staffs 24 per month tons deadweight for nautical miles. 42 tons cssal pr. day, Four engineers and 12 firemen. 882 per month, 114 per month. 39 per month. The "Jutlandia" was completed a few weeks after the "Selandia" and in the first eight yesrs of her life covered miles. The two h.h.p.

34 ms Jutlandia, (l). N S C P. / O Z G- "The Motorship, October (2): Burmeister and Wain engines had eight cylinders 530 in diameter with a piston stroke of 730 mm.

35 III - ms Jutlandia. 0 X T H. "The Motorship", Januar 1954: The 16-knot ms "Jutlandia", one of the first ves-j sels to be equipped with B. and W. double-acting two! stroke machinery, and Y/hich was constructed in 1934 i by the Hakskov Skibsværft, was converted to a hospital ship for use in connection with the Korean war, She will now be reconstructed for the Bast Asiatic Co.'s cargo liner service at a cost of to Berlingske Tidende Onsdag Morgen 5. Maj 195k: Nakskov, Tirsdag: Klokken 16,15 i Eftermiddag afsejlede "Jutlandia" fra Nakskov Skibsværft efter i Løbet af fem Maaneder at være genomdannet fra Hospitalsskib til et moderne Fragt- og Passagerskib. Nakskov Skibsværft har med denne Ombygning ydet en stor Indsats baade hvad Kvalitet og Hurtighed angaar. Der er indrettet Een-Mands Kamre til Besætningen, smukke Passagersaloner og en fiks Bar. Et Børneværelse savnes heller ikke. Der er ogsaa indrettet et Badebassin med Solbadeplads paa Fordækket.

36 .-Jh > K IJI Hj (O :.) vi M O) C) O w. t [II o

37 *v sf-^e^ v^ v^ ^ tir- ^> r ^ ^ >6 \o? s ^ i- IH CO :"> V sv f tf \ X l ^ ^ NS.. ur g $ u X t ^A> J^. I \ N$* 4 \! *\ ^ KC >^s ^>"^ Vf) N*i ^ n T ^ r ^ ^ /^.^s NT "^ M At

38 ^s-j -^.-> w^

39 .e4 * r <? *\ N & <? ^ ^ fe& V ^ A-A; ^ ^ ^

40 ir V) OJ t o v> " :,.J Ml n 1 H: \A* I J AA S N V4 ^ > vi ^ >*» v: 4 i, AI U c?? A< 5 C t/l - > I sr ilaja^^^ I^^^Ai^ # ^ ^ ^ ^1 «I. ^ ^

41 t W l'a v< < ^ v, ^. S A X c s^ r-: U : ^^ 1 V 14 : M i ^, ^ i?"! ^ 4 -*&-- A- IH II! to :::> AS i i \ 4; $ a> i ~> ( > v LU o O >A * : O N-- ^ ^-» ^

42 2 l ' 01 LU K c-;s V^ 1 11 i l o : _ : f-'-t o ci i'.; «...j PI Q X s.-a * t S^ '?.3.0 l^llfr^ J 1 '-Si A.\ i V V < t f J.o ^ ti ^ =* viu-s *4-4 V ^* ^ ^ 1 1» t I \» 1» 1 \ \ I i 41 \ ^ ^ ^ * ^ ^ N ^ - v j M S^ L, $ M.r ^ i *.? NJ 4 -V \ j '3 NH i I f / *»I ^).rr 1 tf 'J ^^- vi V-N vno > j 4 1 ^,A) ) I I ( \ I I ^ ' 1 I I J^ 1 i tj ^^ > J?\^m> I 'i J \-fs**-

43 ^^mtftrrm t r? i: ^ e? ^ c* c ' ' c i" -o * ^- " ^' e' «>" <^ * ^ ^ v v ^ > 5 ^ M ^s ^ i i \ i ' ' ' > i ( i i ' ' ( i i, t ' ' i i l ' Ol * & * - s S -' -* ^ -* I I ^^^>^^^y ^ ^ ^ -*s i- < ) ^»\ i^ J> i i >? I I f

44 ss Jutta Dan ex Jutta. O X H H. 29/ afg. loppila til Aarhus 5/ ank. Odense til ITsstved 12 A ank. Aalborg for Klasning 17/2 afg. Aalborg 21/2 ank. Hangø til Caiais

45 # ^ sr ^ v T.* &A-'" ^ y ^ i>**^ =«^J~ ^-Ci-.. v«\ v: i- * vi i t ^r \ A 4 fe '* ;.i A\? 4 v: ^s- o ** <"A <s ^ v4 ^ ^ ^ ^ j^ *< V r-i v.^. ^r ' ^ t^ x 4 s? V" S* ^ " ^ C* VNS r& -» A? rs j ^ cs? ^ : r4 *tf

46 Li Mi (i) Pi FM Ifl te rt i 0) i n3 1 >> 1 ra I

47 ss Jyden. if S P D. I - 1. Registreringsprotokoller: IX-344. Reglstreringsdato: ll/l / (Omregistrering). Certifikater: ll/l / Bygget 1880 af Rostocker Actien G-esellschaft fur Schiff- und Maschinenbau, Rostock, ifølge Bilbrev dat. Rostock 29/ll Stk* 55 ITHK. = 240 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: Part: Slaglængde: Pabrikat: Rostocker A/G. Klinkbygget af Jern. 2 Dæk. 2 Master. Skarpt Forskib med lodret Stævn. Hækbygget Agterskib med rundt Spejl. Bak. Ruf paa Overdæk. Ruf midtskibs. Ifuldstændlg Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: 80 Ions. Længde: 152! 2". Bredde: 22 f 4". Dybde: 13! O / 375 dw. 377,94 brutto. 244,37 netto. Ifølge Bilbrev dat. Rostock 29/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. Randers 10/ bygget til: G-rosserer J. Ankerstjerne, Randers, Indførselstolden er ifølge G-eneraldirektoratets Skrivelse af 13/ berigtiget med en Finansministeriet tilstillet Sum, 4,200 Reichsmark, som er yjo af Købesum, Reichsmark.

48 HAN' ss Jyden. N S P D 1-2 Ifølge Kvittering dat. Randers 1/ fra J, Ankerstjerne for modtagelsen af for Kr, Aktier i Randers Dampskibsselskab samt Nationalitets' og ejendoms Erklæring dat. Randers 15/ solgt til: A/S. Randers dampskibsselskab, Randers med Mægler Adolph Andersen^ Randers, som bestyrende Reder«

49 HÅNDE; ss Jyden. N S P D. Int Ifølge Anmeldelse Nr. 22I/I898 dat. 7/ er A/S. Randers Dampskibsselskab af 1866, Randers, og A/S. Det jydsk-engelske Dampskibsselskab, Aarhus, sammensluttet til et Aktieselskab under Navnet: Det jydske Dampskibsselskab, Randers, Registreret 17/ til: Ifølge Anmeldelse Nr. 297/19oo dat. 21/ solgt A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København. Registreret 28/5 19oo. lo/ anmeldt solgt til: Moller & Persson, Stockholm, for Kr. I og omdøbt til "Nacka". Udslettet af Register lo/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr. 7 - kk. Lloyd 1918/19 NACKA' - Rederi A/B. Vala (0. Hillerstrøm), Helsingborg. Ifl. Lloyds Supplement s. A. omdøbt "Citos". 1919/2o CITOS - Rederi A/B. Ivar, (T. Ohlsson), Malmø. 2/ slæbt tysk Korvet "Niobe" af G r unden ved Læsø. A 1899 maatte Skibet, paa R e jse fra Aarhus til Hamborg med Kvæg, søge Holtenau Red for Maskinskade. 6/ ankommen til Leith med Maskinskade. 17/2 19o5 under Ophold i København opstod der Ild i Lasten, hvorved 5o Baller Hamp blev beskadiget. 7/1 19o4 ankommen til Hamborg i havareret Stand efter Forcering af Isen i Randers Fjord. k/ paa Rejse fra København til Løgstør grundstødt i Draget ved Nibe.

50 HAM; ss Jvden N S P D. In- - p. Ifølge Anmeldelse Nr. 445/l9o4 dat. 24/9 19o4 har Skibet skiftet Hjemsted fra Randers til Vejle. Registreret 2V *-. Ifølge Anmeldelse Nr. 267/1906 dat. 12/5 19o6 har Skibet skiftet Hjemsted fra Vejle til Odense. Registreret 12/5 19o6.

51 ss Jyden. U S P D. lilleder: Arkiv J

52 ss Jyden ex Irmgard Linnemann. N R L F. Int. - 1, Bygget 19o8 - Eiderwerft A/G., Tonning. 1 Stk. 68 NHK IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 13i-23i-57 3/8" Slaglængde: 23 5/i Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 3 Luger. k vandtætte Skodder. Vandballast: 191 Tons. Bak 2k Fod. Brodæk k7 Fod. Halvdæk 52 Fod. 175,8 x 29,1 x 13,o Fod. Dybgang paa Last 12,5 Fod. 176 / 62k dw. 629 brutto 379 netto. Som ss "Irmgard Linnemann" oprindelig bygget til:, Harburg, for 2^ Mark, og ifølge Anmeldelse N r. 354/191< dat. 3/8 191o købt derfra af: A/S. Dampskibsselskabet Jyden, Esbjerg, for Mark og omdøbt til "Jyden". Grosserer Jens Villemoes, Esbjerg, er Forretningsfører. Indregistreret k/8 191o. Ifølge Anmeldelse Nr. 237/1913 dat. 9/ er Skibet solgt til: Werkebacks Angfartygs A/B., Werkeback, for> Kr og omdøbt til "Rosafred". Udslettet af Register 9/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr Lloyd 191^-1927 Rosafred - Werkebacks Angfartygs A/B ^ - - Haugen Tellefsen & Co., Oslo ^6 Secil - "Secil" Cia. Geral de Cai. e Cimente, Setubal. Der efter ikke i Register.

53 ss Jyden ex Hermine ex Contest. N S J P. Int. - 1, Bygget J. Laing, Sunderland. 1 Stk. 76 NHK IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 20-^fo" Slaglængde: 3o" 1 Stk. skotsk Kedel med 2 glatte Kanaler. Risteflade 38 Kvadratfod. Hedeflade l.kk3 Kvadratfod. Arbejdstryk 75 Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 71 Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra G. Clark, Sunderland. 1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 3 Luger. Bak 21 Fod. Brodæk 37 Fod. Halvdæk 33 Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast 77 Ions. Klinkbygget af Jern. 16^,5 x 26,2 x 12,5 Fod. loo / 500 dw. ^87 brutto 267 netto. Ifølge Anmeldelse ^r. 306/1913 dat. k/ er Skibet som ss "Hermine" ex "Contest" købt fra: Skibsreder F. J. Reimers, Hamburg, af: A/S. Dampskibsselskabet Løgstør, Løgstør. for Mark og omdøbt til "Jyden". Indregistreret k/ Ifølge Anmeldelse N r. 196/1915 dat. 8/3 Skibet solgt til: 1915 er, Stockholm, for Kr. 95.ooo.- Udslettet af Register U/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr. 2^ Lloyd 190^-191^ Hermine - F. J. Reimers, Hamborg 19l8-192o Marta - Rederi A/B. Ester, Norrkoping Robert Bornhofen, Hamborge ^8 - - Rudolf Johansson, Åbo 19^ O/Y Itameren Vienti-Tuonti, Åbo Partrederi Marta O/Y, Slbbo 1951 ombygget til Motorskib. Ifl. "Marine News" I/I966 er Skibet som "Argo" ex "Marta" (1962) solgt af Nicolaos Kathreptis o.a. til S. G. Halarls, begge græske Rederier.

54 MJ (/) Oi () ro...i!u O x <y i I M j eb I H H I ^! 03 M

55

56 H/s. Jylland. IT G K Q. I - 1..I-..ir.-r.J- _L U.1.--TTM- I I I I I I. ' I Registreringsprotokoller: IV-87. Registreringsdato: 12/ (Omregistrering). Cetifikater: 12/ / i Bygget 1851 af Scott & Russell, London. Bilbrev haves ikke. 1 Stk. 120 NHK. = IHK. Dampmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde: Fart: 11,5 Knob. Fabrikat: Scott & Russell. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. 3 Master. Forskib uden Gallionsfigur. Fladt Spejl. Halvdæk agter. 5 Hjulkassekamre. Ruf. Ufuldstændig Inderklædning. Længde: 176»4". Bredde: 22'8". Dybde: 10*0" dw brutto. 188,18 netto. Ifølge Erklæring fra Generalpostdirektionen dat. Købennavn 27/ tilhører Skibet: Det kongelige danske Postvæsen, Byggeprisen Ommaalt ifølge Maalebevis dat. 20/3 1885: brutto. 216,30 netto. Efter at Skibet ifølge Skrivelse af 30/ mod Kvittering dat. "Sjællandske Statsbaners" Kontor 3/ er solgt for Kr til Købmand Johan H. Sonne af Rønne, er Skibet ifølge Rønne Registreringskontors Indberetning af 7/ ophugget i Rønne. Nationalitetsmærker udhuggede og Certifikatet afleveret. Registrering afsluttet 8/ (Udslettelsesprotokol Nr. 2. Afdeling III).

57 .III - 1. B/s* Jylland. Berlingske Tidende firsdag Aften 24. September 1850: "Ribe Avis" meddeler: Af et Brev fra London af 10de September erfare vi, at Dr. Poulsen der har ot>holdt sig en lid og afsluttet Contrakt med en af Londons betydeligste Skibsbyggere om Bygningen af en Dampbaad til Vestjyllandsfarten, for Regjeringens Regning. Baaden vil stikke 6 Fod dybt med fuld Ladning, saaledes at den kan benyttes til Aggercanalfarten. Den faar 120 Hestes Kraft, bliver en Hjulbaad og kan rumme 120 Stk. Qvæg og 80 Ions Gods, foruden 12 Kahyts pas s agerer, og skal begynde Farterne den 1ste April n. A. Berlingske lidende lorsdag Aften 13. Marts 1851 "Ihisted Avis": I (Tirsdags kom en Slup paa Grand ved Indløbet til Agger Canal, det var Sluppen "Frederikke", Capitain A. P. Mortensen af A.jøbenhavn, kommende fra Newcastle, bestemt til Nykjøbing med Steenkul til Dampskibet "Jylland", der som bekjendt i næste Maaned begynder sin Fart mellem England og Liimfjor- ' den. Samme: Dag Kl. 11 kom ovennævnte Slup af Grunden,. men sank faa Minutter efter, saa at kun den ene Ende af Fokkera,aen staaer over "Vandet. En Baad fra Røn, som heldigviis kom til.borde i samme Øjeblik, bjerge- 1 de Mandskabet med Undtagelse af een Mand, som drukne-' de. En Deel af Folkenes løi blev reddet og dette er formodentlig det eneste, der er eller vil blive reddet. Ingen af Skibspapirerne ere blevne bjergede. Skipperen iskal have mistet det meste af sit løi, samt! 5 a 600 Rlgsbankdaler i Kynt, der laae i Kahytten. Berlingske lidende Mandag Morgen 17. Marts 1851: Fra London meddeles i "Danevirke", at det Dampskib, sommer bestemt for Agger Canal Farten, er le bet af Stabelen, oklbet vil kunne føre 500 Læster Gods og 150 Kreaturer. Berlingske lidende Mandag Aften 17. Marts 1851: Om det;nye Dampskib til Farten paa Agger-Canalen (see Morgenavisen) hedder det fra London i "Danevirke": Idag (den 6te) løb det for Agger-Canal Farten byggede Dampskib af Stabelen. Den her brugelige Daabs aet fuldbyrdedes af en dansk Dame (Fru W.) ved at bryde en Flaske Tiin over Skibets Forstavn, nævne dets Navn, "Jylland", og nedbede Held og Velsignelse over dets Fremtid. Smykket med utallige Flag, Dannebrog veiende fra Hækken, gled det deilige Skib, ledsaget af de talrig ; forsamlede Danskes bedste ønsker og Hurraraab, i Van-; det. I Efter hvad man ved et flygtigt Blik kan dømme, i synes Skibet at besidde de Egenskaber, der især ud- \

58 H/s. Jylland. N G K Q. B. I. 17/ (2): fordres for at gjøre det af næsten samtlige danske Marineofficerer for umuligt erklærede muligt. Mærke- ' ligt var det at see et Skib, der dog vist idetmindste vil kunne^føre 500 Læster Gods og 150 Kreaturer, ikv kun stikke 2 Fod, det vil med Maskiner og Kul for en Reise neppe komme stort over 4 og med den ovennævnte : Last 6 Fod. Saavidt jeg kunne skjønne, tvivler jeg dog meget om, at Skibet efter Bestemmelsen vil være færdigt først i næste Maaned. Berlingskei lidende Torsdag Aften 1. Maj 1851; Dampskibet "Jylland" er efter 41 limers Seilads ankommen til Agger Canal, afgik derfra til Lemvig og Nykjøbing og ankom til Ihisted den 26de om Formiddag Kl. 11. Iblandt de Herrer, som fulgte med Dampskibet, var ogsaa Kbmd. Regnar V/estenholz (R. af D.) fra London, der ufortrødent fortsætter sine Bestræbelser for at tilyeiebringe en directe Forbindelse imellem Danmark og. England. Berlingske lidende Torsdag Aften 8. Maj 1851' Dampskibet "Jylland", Capt. Sødring, forlod Agger Canalen den 1ste ds. med en fuld Ladning til London, bestaaende af: 128 Stude, 88 Sviin, 2 Heste, 500 Idr. Hvede og Vikker, 700 Snese JEg, noget Voz og saltet Flæsk samt en levende Ræv. Berlingske lidende Mandag Morgen 19. Haj 1851 Dampskibet "Jylland", som har forladt London i Dage 8 Dage, ankom først til Ihisted i Torsdags Eftermiddag. Berlingske lidende Mandag Aften 19. Maj 1851: Thisted den 15de Mai ("Ihisted Avis"): At Dampskibet "Jylland" dennegang ikke kunde forlade London saa tidligt, som var bestemt, var fordi flere Hestekasser og'nødvendige Reqyisiter skulde forfærdiges førend dets Afreise derfra. Det forlod London i Søndags Formiddags, en temmelig heftig Søgang og contrair Vind foranledigede, at det først i Gaar Morges naaede Agger Canal. Ifølge de medfulgte Passagerers Udsagn ere gode Priiser opnaaede for det medsendte Qvæg, især skulle Svinene være blevne^ godt betalte. Dampskibet ankom hertil i Eftermiddags mellem Kl. 3 og 4.

59 HANDELS- 23 SXX ""SJAUSEE"! HI - 5. H/s. Jylland. N G K Q. Berlingske Tidende Torsdag Aften 22. Maj 1851: Dampskibet "Jylland", som var ankommen til Nykjøbing den 14de ds. med endeel Colonialvarer, har atter forladt denne 3y den 16de. Ladningen til London bestaar af 126 Stude, 127 Sviin, 5 Heste, 19 Kasser Eg og en Kasse Smør samt lidt Kornvarer. Berlingske Tidende Mandag Aften 26. Maj 1851: Af et Brev fra Mors den 17de dennes: Efter at Dampskibet* "Jylland" nu anden Gang har passeret Agger-Canal som udgaaende, vil det ikke være uden Interesse for Dem at erholde nogen Oplysning om denne for vor Egn saa vigtige Forbindelse. I Almindelighed troer jeg, at man snart vil komme: til den Erkjendelse, at Nykjøbing som Hovedstation er saare vel valgt, naar der sees hen til, at Veilængden til Thisted frem og tilbage er 14 Miil større end mellem Agger-Canal og Nykjøbing, og at Forsendelsen af indbragt Gods til de andre Liimfjords- Kjøbstæder er forbundet med langt større Besvær, og paa Grund af Veilængden med større Bekostning for Modtagerne: fra Thisted end fra Nykjøbing. Thisted' har unægtelig en bedre Havn end Nykjøbing, men jeg formener dette at være mindre væsentligt, naar: Dampskibet iøvrigt saare vel kan anløbe Havnen ved; Nykjøbing, og skulde i stormfuld Veir Vanskeligheder frembyde sig, da vise de sig uovervindelige I Thisted, naar der i Nykjøbing paa dens udmærkede Rhed aldeles ingen ere tilstede. Ved Sallingsund og Ottesund ere Indskibninger hidtil udførte med meget Held. Indskibningerne foregaae ved Hgælp af Færgerne, og uagtet disse virke med den Hurtighed, som Omstændighederne tillade, saa vilde det dog være ønskeligt, om Dampskibet kunde anløbe Broen, for saaledes end yderligere at frem me Ezpeditlonen og for at afværge ethversomhelst Uheld, hvortil jeg ogsaa henregner stormfuldt Veir, i hvilket Færgerne ikke kunne benyttes. Ved Sallingsund er der Broer paa begge Sider, men de naae ei tilstrækkeligt ud i Dybet, og den paa Salling-Siden maatte derfor forlænges, ved Ottesund er der ingen Broer, men Dybet er her meget nær mod Land, saa at Broernes Længde her ei behøvede den Udstrækning, som ved Sallingsund. Jeg troer, at Bekostningerne for disse 5 Broer (.hvoraf dog maaskee kun de 2 behøvedes, den ene paa Salling-Siden af Sallingsund, den anden paa Thyholm Siden af Ottesund) neppe vilde beløbe sig til mere end circa a Rigsbankdaler, der fordeelt paa 3 Amter jo ikke vilde være nogen betydelig Byrde, saameget mindre som Amterne jo vilde blive berettigede til at lade oppebære Bropenge, hvorved Udgifterne med Tiden atter kunde indvindes. Saadanne Anlæg have maaskee tidligere Meningerne j mod sig, men jer er overbeviist om, at Interessen j

60 III 4. H/s. Jylland. N G K Q. B. I. 26/ (2): for den nye Handelsvei er saa levende vakt, at Hindringerne nu ville være langt færre end forhen og navnlig vilde disse svinde naar Opfordringen udgik fra Regjeringen til Amterne. "Jylland"kom først hertil den 14de, Kl. 10 Formiddag, blev i Nykjøbing s. D., og seilede til fnisted næste Dags 1 Formiddag. Kl. 2,50 Eftermiddag, den 16de, var Espeditionen sluttet ved Ottesund og nogle Timer efter passerede Dampskibet ud af Canalen til London. Den indgaaende Fragt bestod i 6 Læster Kjøbmandsgods, Størstedelen bestemt til Aalborg. Den udgaaende Ladning var 125 Stkr. Stude, 127 Stkr. Sviin, 3 Stkr. Heste, 19 Kasser Æg og 77 Tdr. Korn og beløb sig til henimod 570 Pund Sterling. Skibet var næsten fuldt ladet og afgav endnu kun Plads for nogle Stykker stort Qvæg: eller Heste paa Dækket. Der var paa Grund af den vedholdende østlige Vind usædvanligt Lavvande i Fjorden,! og Skibet stak med dets fulde Fragt lige 6 Fod, desuagtet gik det uden Vanskelighed over Fjord grunden og udaf Kanalen. Udfaldet af Handelen med "Jyllands" første Ladning var næsten saa heldigt som det kunde ønskes, saaledes har Landmanden her faaet ligesaa mange Specier for en Stud i *frie xenge", som de der have solgt hjemme have faaet i Courant Dalere, og med Svinene gik det endnu meget bedre, selv mindre fede naaede gode Priser. Dette har allerede hos saare Mange vakt Fortrydelse over, at deres Stude afgik til Kolsteen istedetfor til England, hvortil de vel tildels ere forledede af Enkelte imod den engelske Handel interesserede, - og man formener med god Føie, at der til næste Aar vil blive opstaldet et saa stort Antal Stude, bestemt for Englaqd, at det ene Dampskib vil være utiistrækkeligt til Transporten. Vore store og rige Godseiere, der - med Undtagelse af en Enkelt - hidtil har holdt sig tilbage fra directe Forsendelse og afsat deres til England bestemte Qvæg til Mellemhandlerne - medens Bønderne viste en langt sundere Speculationsaand og en roesværdig Iver for at forsøge den nye Handelsvei - have nu faaet Overbeviisning og Mod til at følge Exemplet paa egen Haand, og de. udtale nu selv, at de ikke ville lade Hjemkjøbmanden - som de kalde Mellemhandleren - tage Fordelen. Uagtet dette nu visseligt er et Tegn paa, at den Tilbageholdenhed, som den større og mere velhavende Landmand hidtil, i Modsætning til enkelte driftige Handelsmænd fra Lemvig-Egnen og fra Thisted, har udviist, allerede er svunden, saa troer jeg dog, at det i Regelen, ikke er rigtigt, at hver enkelt Producent bliver selvstændig Forsender. Det vil nok her ordne sig lige som ved Handelen paa Hertugdømmerne, derhen, at danske Handelsmænd overtage Speculationen paa det fremmede Marked, eftersom Værdien af Handelsvaren paa den nye Afsætningsplads bliver Producenten bedre bekjendt. Det er imidlertid i sin Orden og meget glædeligt, at Handelsmændene i Begyndelsen have en stor Fordeel. Med sidste Dampskib ankom en Belgier hertil for at gjøre Opkjøb af Heste, der skulde afgaae med Damp skibet til England, ønskeligt var det, om der vilde indfinde sir flere Hestehandlere, da derved blev

61 HAVELS- C3,AAA~3^T j IH - 5 E/s. Jylland. N G K Q. B. T. 26/ (3): Sandsynlighed for at kunne skaffe Skibet Fragt Sommeren over, indtil Efteraaret atter vil give Kreaturfragt. Til 5die og 4de Reise er der indtegnet fuld Pragt Berlingske Tidende Fredag Aften 30. Maj 1851: Nykjøbing paa Mors den 26de Mai: Dampskibet "Jylland", Capt. Sødring, ankom hertil i Eftermiddags Kl. 3. Reisen fra London til Agger-Canal udførtes i 48 Timer, :og Skibet gik ind med temmelig stærk Storm' og Søgang samt paalands Vind. Berlingske itidende Tirsdag Aften 3. Juni 1851: Dampskibet "Jylland" ankom til Thisted Onsdag Morgen og afseilede igjen ved Middagstid, iblandt Kreaturer havde den indtaget i Nykjøbing 2 og hersteds 5 fortrinlige Heste. hvoraf de 5 ere kjøbte til ret gode Priser af den medfulgte fremmede Hestehandler. Berlingske Tidende Tirsdag Morgen lo. Juni I85I: Dampskibet "Jylland", Capt. Th. Sødring, afgik fra den vestlige Liimfjord til London den 2den Juni, indehavende en Ladnings bestaaende af 8 Stkr. Heste, 131 Stkr. Stude, 2 Stkr. Køer, 125 Stkr. Sviin, 27 Tønder Byg, 5 Kasser Æg, ca Stkr., lo Tønder saltet Kjød, 13 Tønder saltet Flesk, 2o Lispund røget Flesk, 24o Pund Vox, k Tønder Smør og 2 levende Ræve. Berlingske Tidende Tirsdag Aften lo. Juni I85I: Dampskibet "Jylland". Uddrag af Breve fra Salling og Nykjøbing paa Mors den 5te Juni: Capitain Th. Sødring ankom den 26de Mai til Nykjøbing, med indgaaende Ladning af 1 Læst Stykgods (4 Kister Indigo til Aalborg, 3 Colli Manufacturvarer til Viborg, 14 Stkr. Kobberplader, noget Steentøi og Manufacturvarer til Nykjøbing). Den 28de retournerede Skibet igjen fra Nykjøbing til Thisted, Sallingsund og Lemvig, men maatte paa Grund af Storm af KV., som vedvarede i flere Dage, ligge i Lemvig fra den 3ote Mai til den 2den Juni. Først den 2den Juni indladedes Restladningen og Skibet gik ud Kl. 4 om Eftermiddagen med halv paalands Storm, stikkende 6 Fod i Vandet. Den udgaaende Ladning bestod af 5 Kahytspassagerer!og 8 Heste, 133 Stkr. stort Qvæg, 125 Stkr. Sviin, 27 Tønder Korn, 23 Tønder salt Flesk og Kjød og 2o Lispund do.:, 4 Tdr. Smør, 5 Kasser Eg, 24o Pund Vox og 2 levende Ræve»fragten andrager omtrent 4oo Lstr. Heraf

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

G. F. Ursins svar til Drewsen

G. F. Ursins svar til Drewsen 1826 G. F. Ursins svar til Drewsen Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 G.F.Ursin, Georg Frederik (Friderich) Krüger Ursin, 22.6.1797-4.12.1849, matematiker, astronom. Født i København. I 1827 blev han professor

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: PÅ KROMSORG i IH " ms Sigrid S. 0 U H C Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: A. E. Sørensens Motorskib "Sigrid S." begynder i Dag Lastning af Bygningsmaterialer fra Den kgl. Grønlandske Handel

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG ss Nerma. N G C J. Int. - 1. Ifølge Anmeldelse Nr. 5ol/l895 dat. k/7 1895 har Købmand Laurita Ditlev Lauritzen, Esbjerg, afhændet Skibet til: A/S. Dampskibsselskabet

Læs mere

ss Chr. Christensen. N M J Q

ss Chr. Christensen. N M J Q HANDELS- OG SØFARTSMUSEET RÅ KRONBORG ss Chr. Christensen. N M J Q *d\ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET SS Chr. Christensen. N M J Q. Int. Bygget 19o3 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 Stk. 169 NHK. -

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret.

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Forklaring til teksten: 1856 = År / Januar = Måned / 22. = Dato / D. = Protokol / p. 63 = Side nr. Komparenten = personen som afhøres Oversigtsbilleder

Læs mere

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 >

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 > Title < 1 > Nationalt maritimt klenodie Title < 3 > Fortid og nutid Burmeister Wain 3335177.2007.10.17 (LS/OG) 4 Opfinderen Rudolf Diesel Første Patent 1893 3334511.2006.11.10 Den visionære praktiker

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

Færgerne, der gik på Lohals. Af Dorte Bennedbæk, august 2008

Færgerne, der gik på Lohals. Af Dorte Bennedbæk, august 2008 Færgerne, der gik på Lohals Af Dorte Bennedbæk, august 2008 Lohals har igennem mange århundreder været et langelandsk udskibningssted for varer og personer. I 1630 bliver den sammen med Ristinge erklæret

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte-

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Saga«(I), HCI&. Registreringsprotokallers XIT-25* Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- 2 Stk*

Læs mere

Niels Jensens dagbog ---

Niels Jensens dagbog --- Niels Jensens dagbog Den 7de December 1863 melte jeg mig i Kiøbenhavn Natten mellem 13de og 14de klokken et Reiste vi fra Kjøbenhavn med Jernbanen. Klokken 7 Syv om Morgenen var vi Korsør der blev vi Indqvarteret

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. i L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q T-. i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. *,»i/*w i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T. Int. - 1* Bygget

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt.

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt. HAMMERSHUS 1936 M/S HAMMERSHUS er helt igennem Skibet af 1936, saavel hvad Ydre som Indretning og tekniske Installationer angaar. Det er specielt indrettet for Farten på Bornholm, men er tillige bygget

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

ARGENTINEAN REEFER og Torms TEKLA fotograferet under Anden Verdenskrig

ARGENTINEAN REEFER og Torms TEKLA fotograferet under Anden Verdenskrig ARGENTINEAN REEFER og Torms TEKLA fotograferet under Anden Verdenskrig ARGENTINEAN REEFER 1941 Vinteren har været lang, kold og mørk endnu engang, uden Smil og uden Sang, uden Bægerklang. Ingen Sko og

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-!

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-! I - 1.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). I* Registreringsprotokoller: Københavns midlertidige Skibsregister Fol. 190. Partøjs Fortegnelse II: Pag. 347- Er. 1255- Ny Fartøjs

Læs mere

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen.

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA 1912 Da Selandia sattes ind i Skibenes Række, sejrede det fuldkomment, mere overlegent og mere varigt end noget andet Skib. Det blev

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co«

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co« HANDELS- ZZ S.: FA.\'~.Z'. ss Helge. UT O R J I - i. Registreringsprotokollers 11-256. XI-12. 1-150. 2-155. 1 enhavns Skibsregister 1-120. Registreringsdato: 21/6 1869«l/l 1894«(.Omregistrering) Certifikaters

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz.

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz. DFHS 1991-2016 I anledning af Dansk Færgehistorisk Selskabs 25 års-jubilæum den 20. april 2016 besluttede bestyrelsen at arrangere en jubilæumstur til Oslo for medlemmerne med ledsagere. Takket være stor

Læs mere

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943.

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Brevet er renskrevet efter det originale brev af Irja M.

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering)

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ' ' H/s Haderslev. ",w^''.: I±I - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: Haderslev, den 26de Januar: Yi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at et anseet Firma

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:!

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET TT / I H/ s. Emma. j i i Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! Salg af Dampbaaden "Emma". Eredagen den 26de Eebruar førstkommende "bliver I paa Børsen i Middagsstunden

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 DG SØFARTSMUSEET KRONBORG OXC/V. ^ fifdc/t\ 4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 'fy'9-zg: ' ''i 7-24: **SfJ o // Ws^,._l- i^u^-^f L '-''. ~ L- /J^, I t s- ljh : }7 7.... ' føv«/ " (li i -5Z4 : -«- -*- OG

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Pregel. M B M K. ; I - 1,.er: XI-516. 2-125. enhavns Bygget 1889 af A/S. Burmeister & Wain, København, Bygge

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

MALERIER, CARL RASMUSSEN, CATALOS. Mandag den 12. Febrnar 1894, Form, Kl. 11, Charlottenborgs Kunstndstillingsbygning. over

MALERIER, CARL RASMUSSEN, CATALOS. Mandag den 12. Febrnar 1894, Form, Kl. 11, Charlottenborgs Kunstndstillingsbygning. over Privat Eftersyn: Torsdag d. 8. Februar 1894 Kl. 11 3. CATALOS over t MALERIER, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler CARL RASMUSSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 12. Febrnar 1894, Form,

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

Læserbrevsfejden 1899

Læserbrevsfejden 1899 Læserbrevsfejden 1899 Gennem læsebrevsfejden fra 18. februar 1899 28. juni 1899 mellem Kaptajn Peter Mærsk Møller og Skibsbygger J. Ring-Andersen kan overgangen fra den traditionelle træ- og sejlskibssejlads

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller.

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1 Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. 3.760 IHK. Fabrikat: Dieselmotor,

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere