HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. i L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. i L"

Transkript

1 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. *,»i/*w i L

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T. Int. - 1* Bygget E. Withy & Co., W. Hartlepool. IStk. 1?3 NHK. - 3oo IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 33" - 6l" Slaglængde: 33 ir Fabrikat: T. Richardson & Sons, Hartlepool. 1 Stk. dobbeltendet Kedel med k Fyr. Risteflade 73 Kvadratfod. Kedeltryk 75 Ibs. pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 85 Ibs. Tryk pr. Kvadrattomme. Kedelfabrikat: som Maskinen. Klinkbygget af Jern. Well Deck. 2 Master. Bak 31' Bro 68' Raised Quarter Deck 68' Roop 2k> Længde 257'5" Bredde 3V6" Dybde 17'9 n 39o / 2olo dw brutto 998 netto. k vandtætte Skodder. Vandballast 4o2 Tons. Ifl. Anmeldelse Nr. I605 af lk/3 189^ er Skibet som ss "Brenda" indkøbt fra Thompson & Elliot, Newcastle, af: A/S. Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab og omdøbt "Alexander Shukoff" med Hjemsted i København. Indregistreret 28/3 189^.

3 ss Alezandra. IT M G- E HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ; L - Eegistreringsprotokoller: Til-79? Byt Fartøjsregister IV-22. Københavns Skibsregister: 11-42«Registreringsdato: 17/ Certifikater; 17/ Sygget 1874 af A/S Burmeister & Wain, iiøbenhavn, ifølge Bilbrev dat, København 16/ «1 Stk. 8 HHK. = IHK. Højtryksdampmaskine. 1 Cylinder. Diameter 10". Slaglængde 9". Pabrikat: A/S Burmeister & Wain. Ingen Dæk, ingen Master. Skarpt Eorskib med glat Stævn, Agterskib med rundt Spejl. Klinkbygget af Jern. Ingen Inder klædning. lu 42'4" Br. 10'0" JD. 5*7 n. dw. 14,24 brutto, 10,46 netto. Aaben Skruedampbaad til Bugsering. Ifølge Bilbrev dat. København 16/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København ll/ll og Dragør 13/H 1874 bygget til: A/S. Det forenede Bugserselskab, København.

4 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG Hjuldampfærge Alexandra. KFPK. /OSES g #^*^ (*- ' 4 * b "»HB v7/\ ty

5 Hjuldampfærge AliåMiWS?* M' F P K. OXES Registreringsprotokoller: XI?-67, 2-3, Registreringsdato: 3/ Certifikater: 3/ Bygget 1892 af Burmeister og Wain, København, ifl. Bilbrev dat. København 30/ Stk. 150 NHK. = 500 IHK. Compoundmaskine. 2 Cylindre. Diameter: 32" - 60". Slaglængde: 45". Fabrikat: Burmeister og Wain. 2 Stk. Kedler. Fabrikat: Burmeister og Wain. 1 Dæk. Ingen Master. Ens, skarpt For- og Agterskib med lodretstaaende Stævne. 4 H;julkassehuse, Styrehus, Rygesalon. Klinkbygget af Staal. Ufuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Vandballast 50 2ons. Elektrisk Lys. I. 171*4" Br. 25 f 4,f D. 11 f 4" 20 / dw. 410,88 brutto, 181,56 netto, ifølge Maalebevis dat. København 28/ Enkeltsporet Jernbanefærge til Overfarten Masnedø Orehoved. Ifl. Bilbrev dat. København 30/ og Erklæring dat. København 30/ bygget til De danske Statsbaner.

6 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET H/s Alexandra. (Jernbanefærge). N F P K. / 0 X E S Int 1. Ifølge Anmeldelse Nr. 3l6/l9o3 dat. 27/5 19o3 er Skibet ombygget og forlænget. Hjemstedet er samtidig forandret til Masnedø. Hovedmaal er herefter: 212,o x 26,2 x 11,7 Fod. 2o/loo dw. 49o brutto 269 netto. Fra 19o3 til -OpfestgHÆag paa Masnedø-Orehoved Overfarten. 15/ anmeldt ophugget hos Firmaet Petersen og Albech, København. 9/2 19o8 paa Overfart fra Orehoved til Masnedø fik Skibet Maskinskade og maatte slæbes i Havn, Hjulakslen var brækket og Lysmaskinen beskadiget, ligesom Maskinfundamentet tog Skade. Den samlede Skade androg ca. 7o.ooo Kroner.

7 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET Hjuldampfærge Alexandra. N G F P K. 0 X E S illede: A - I

8 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexandra. H H G «ihw SJ

9 ihandels- OG SØFARTSMUSEET ss Alexandra. K H G V. Int. - 1, Bygget Løbnitz & Co., Renfrew. 1 Stk. 162 NHK. - I.050 IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 19^-32-51" Slaglængde: 39" Fabrikat: Løbnitz & Co. Klinkbygget af Staal. 2 Dæk - Well Deck. 2 Master, k Luger. Bak 31' Overbygning midtskibs 12o' Halvdæk 86' Poop 29' 6 vandtætte Skodder. Vandballast 323 Tons. Længde 296,8 Bredde A-0,1 Dybde 23,o ^ dw brutto netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 3W1893 dat. 16/8 I895 er Skibet bygget til: A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København. Registrering foretaget 17/

10 HANDELS- "OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexandra. H H G T. III - 1 Søprotest i Riga 15. April Søforhør i København 22. April 1896: 11. April 1896 El. 11,45 Em. 9 <*& "Alexandra" laa under Ladning i Riga, opstod Ild ombord i et Parti Hamp, henstuvet i et lastrum, hvor Folk fra Land arbejdede..-med at stuve Sæd. Kl. 1 Em. lykkedes det ved Assistance fra Brandvæsenet i Land at slukke Ilden. En Del Hamp og Sæd beskadigedes af Ild og Vand og los sedes. Den 12. April, efter Besigtigelse, fortsattes Indladningen. Aarsagen til Ildsvaaden maa ifølge de afgivne Vidneforklaringer formentlig skyldes Uforsigtighed fra de i det paagældende Lastrum værende Arbejderes Side. "Alexandra" førtes af Kaptajn V. Rohde. Søforhør i København 4. Hovember 1899 = 12. September 1899 grundstødte "Alexandra", Kaptajn A. Blom, fra Uew Orleans til København med Trælast, Bomuld og Oliekager, paa Crockers Rev i Florida Strædet. Paa &rund af stærk medgaaende Strøm forveksledes Alligator Fyrtaarn med Carysfort iyrtaarn. Bragt flot uden Lækage, efter at omtrent 144 Tons Ladning var kastet overbord og 130 Ions losset i Lægter, åen 14. September Kl. 2 Em. af Bugserbaaden "Dauntless" af Savannah. Den 16. September knækkedes Krumtapakslen. Den 18. September søgtes Sfødhavn i Charleston. Den 26. September var Reparationen tilendebragt, men paa Grund af Karantæne afsejledes først den 7. Oktober.

11 tf c g I t ^ N :^7

12 BANDELS- OG SØFARTSMUSEET -,PA KRONBORG I! i fo.r. - "'' c/i p ICO la cuaic j /(r^ts. JL*^4\ - y>, v&ju-c,- 1 r LliU-~. i / A" l. m& P;irLJ; s / - pf^/l-f. ' é-^/^ ft-n ' - ^,k 'M? '.i. I tø ri irf-~k 'fø 4

13 RANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alexandra (II), UjaB. /OZDE 5H \ "S *yf \i\ t L j, 1 '.1 "

14 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG III ss Alexandra. N J G B. / 0 2 D E Berlingske Tidende Søndag 13. Juni 1954: Esbjerg, Lørdag Aften;, i LEDSs Eksportbaad "Alexandra" gik Katten til Lør- j dag paa G-rund udfor Esbjerg Fiskerihavn. Man har for-! søgt at faa Skibet bragt flot ved Hjælp af Svitzers i lille Bjergningsbaad "Mars", da den store Baad "Mi- mer" for Tiden er aa Bedding, men det mislykkedes. < Sidst paa Eftermiddagen sendte man en Lægter ud for at losse en Del af de Tons Landbrugsprodukter i! "Alexandras" Last, hvorved man haaber, at kunne lette j Skibet saa meget, at det kan komme fri af G-runden ved j egen Hjælp ved Midnats-Højvande. j Grundstødningen skyldes antagelig ekstraordinært kraftige Strømninger langs Molerne, hvorved Skibet ikke var i Stand til at svinge hurtigt nok rundt. j i Berlingske Tidende Mandag Morgen 14. Juni 1954: Bet lykkedes Uatten til Søndag at faa den udfor Esbierg Havn grundstødte LEDS-Eksportbaad»Alexandra" bragt flot. Skibet blev losset for 135 Tons Landbrugsprodukter, der blev flyttet over i en Lægter, og Kl. 1 lykkedes det Svitzers "Mars" at trække Skibet fri fra Grunden. Ogsaa BEDS's "Primula" havde deltaget i Bjergningsarbejdet og trak med en Trosse "Alexandra" et Stykke nd fra Grunden. Trossen sprang imidlertid, og "Primula" maatte indstille Hjælpen* Ved Hjælp af Tarpanker lykkedes det paa et Par Timer at faa "Alexandra" fri ved dets egne og "Mars"s forenede Kræfter. I Løbet af Katten blev dets 135 Tons last igen indladet, og "Alexandra" afsejlede med knap 35 Timers Forsinkelse til Grimsby.

15 1 W 1 1 t & UJ (0 3 s f2o < LL to o s (0 z o,. CC O * 1 ^ «Q - LU O "Z. p - EH 1 1 ; H i,y i (0 t 0 i CQ f bo 1 pi 1 fo 1 V J O t l rt i H 1 JH I Ti l d i nj I M I o i H I <4 I t i to I W I i

16 PÅ KRONBORG ss Alexandrine. (Bugserskib). N T K B. jlnt Bygget Gebr.. G. & H. Bodewes, Martenshoek. 1 Stk. 33 NHK IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: Dlaglængde: ; Fabrikat: Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 1 Mast. : k vandtætte Skodder. Ingen Vandballast. : 60,3 x l*s9 x 6,6 Fod. l*f / dw. *fl brutto o netto. ; Ifølge Anmeldelse Nr. 36o/l913 dat. 13/ er! Skibet bygget til: A/S. Det forenede Bugserselskab, København. Indregistreret 13/ Ifølge Anmeldelse Nr. ^51/1926 dat. 28/ er Skibet solgt til et Partrederi bestaaende af den hidtige Eneejer: A/S. Det forenede Bugserselskab, København, og Grosserer Otto Henry Bærentzen, København. Registreret 29/ Ifølge Anmeldelse Nr. ^63/1927 dat. 12/ er Skibet solgt til:, Wiborg, for Kr. l6.5oo.- Udslettet af Register 12/ Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - Registreringsprotokol Nr ^.

17 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexandrine. (Bugserskib). N T K B. V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer 1 Litteratur 1

18 HANDELS- OG' SØFARTSMUSEET ss Alex 0. Nelson ex Hildur Gertrude ex Alblasserdam Int N R K B. I Bygget Rijkee 8c Co., Rotterdam. 1 S^k. 122 NHK. - 53o IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 27-5o" Slaglængde: 36tf 1 Stk. skotsk Kedel med k glatte Kanaler. Risteflade 72 Kvadratfod. Hedeflade 2.o98 Kvadratfod. Kedel og Maskine fra Mij. de Maas, Rotterdam. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 3 Luger. Bak 23 Fod. Brodæk 46 Fod. Halvdæk Sk Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke agter 21o Tons. 231,2 x 31,5 x 14,7 Fod. 15o / l.o25 dw. 977 brutto 596. netto. Som ss "Hildur Gertrude" tilhørende: blev Skibet ifølge Anmeldelse Nr. 219/l91o dat. 27/4 191 købt af: i A/S., Alex, København, med cand. jur. Svend Thorsten Larsen, København, som Selskabets formand,, Indregistreret 29/4 191o. Ifølge Anmeldelse Nr. 465/1911 dat. 13/ er Skibet solgt til: Angfartygs A/B. Uno, Helsingfors, og omdøbt til "Uno". Udslettet af Register 13/ Udslettelsesprotokol Nr. 4 - II - Registreringsprotokol Nr /12 191o grundstødt ved Vliessingen paa R p jse fra Antverpen til Neufahrwasser., Flot ved egen Hjælp, Lloyd 19o4-19o5 Alblasserdam - Vroege & de Wys, Rotterdam Uno - Angfartygs A/B. Uno, Helsingfors Morlais - Stone & Rolfe, Lianelly i Allan - Rederi A/B. Allan, Landskrona 1935~194o Avvenire - Angelo Bertorello fu A., Genoa, ^ -PJ-

19 ss Alexy ex Admiral ex Amiral Cecilie. N M P B. : Int Bygget S. P. Austin & Son, Sunderland. 1 Stk. 135 NHK. - 62o IHK. Tregangsraaskine. Cylinder diameter: l8-3o-49" Slaglængde: 33" 1 Stk. skotsk Kedel med 4 glatte Kanaler. Risteflade 60 Kvadratfod. Hedeflade I.987 Kvadratfod, Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme. 1 S^k. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra G. Clark Ltd., Sunderland. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Well Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 25 Fod. Brodæk 44 Fod. Halvdæk 5o Fod. Poop 28 Fo< 4 vandtætte Skodder.. Vandballast: Dobbeltbundtanke 343 Tons Dybtank agter 69 - Forpeaktank 52 - Agterpeaktank ,2 x 33,4 x 17,2 Fod. 2oo / 1.25o dw. 1.12? brutto netto. Som ss "Amiral Cecilie" blev skibet ifølge Anmeldelse Nr. 563/19o3 dat. 28/11 19o3 købt fra:, Rouen, af: A/S. Dampskibsselskabet Admiral, Esbjerg, og omdøbt til "Admiral". Kaptajn Jev Andres Sndresen,. j Esbjerg, er bestyrende Reder. i Indregistreret 14/12 19o3. j 9/6 19o6 anmeldt solgt til: (Anm. Nr- 318/1906) j A/S. Dampskibsselskabet Dania, Esbjerg, (reg. 12/6 ;19o6) og omdøbt til "Alexy"., ifi e Anm. Nr. 347A9o6 dat. 28/6 1906, registreret 29/6 19o6. ; lo/ Kollision i Nordsøen med 2 engelske Krigs-; skibe og sunken. Skibets Værdi Kr. 1.loo I Udslettet af Register 3/ Udslettelsesprotokol i Nr. 3 - I - Registreringsprotokol Nr \ vend.

20 16/ sunken efter Kollision med 2 engelske Torpedojagere ved den norske Kyst. Besætningen reddet og indbragt til Bergen. Skibet var paa Rejse fra Blyth til Køge med Kul og gik i Konvoj. Den 16/5 om Morgenen da man var ca. k Sømil NV. af Utvær blev det tæt Taage. 2o Minutter senere saas Skroget af en Krydser 1^- Streg paa Styrbords Bov. Der blev givet haardt Styrbords Ror, men \ Minut senere tørnede Krydseren Styrbords Bov. Boven blev trykket ind og et Stykke af Broen og Styrbords Baad skaaret væk ligesom Styrbords Side blev taget haardt. \ Minut senere tørnede den anden Krydser haardt Styrbords Side. Bagbords Baad og Jollen blev sat i Vandet. Man troede først, at Skaden var over Vandlinien da Skibet ikke sank, men ved Pejling fandtes 7 Fod Vand i Lasten, hvorfor Skibet blev forladt og man roede over til ss "Rødfaxe", der laa i Nærheden. K Q rt efter krængede "Alexy" Bagbord over og sank. Efter Ordre havde Skibet kun ført Hæklanterne.

21 (2) -P P 2 P«i 0) rh H 0) W U <D -P 0) H 1 «<1 fp M o I -:I ; W * il ' " i 1 1.V'ltl i i,t < ;h ', ''.'.V i.' i V>?'{iV M 1,' SJ '. >K 1- LU lil S 12 CC < u. ta w «o 4 tu D 2 < X (3 CC O CO z. o CC ^c < o. M 0) «H ih <4 M na H O 01 M n 0) M eb FM P3 (25 sæ3~~tbbbs, 'V li i -.\.' A' v '"'-Vi, -l'.j W Q> i-f -4 o>-

22 ss Alf ex Minister Helleputte. N R P G. / O X B A. Int. - 1, Bygget 19o9 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 Stk. l8l NHK. - l.o74 IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 2o,9-33,4-55,1" Slaglængde: 33,4" Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 3o Fod. Brodæk 30 Fod. Halvdæk 93 Fod. Poop 17 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast 64o Tons. 279,6 x 41,4 x 17,5 Fod. 34o / 3.o2b dw brutto netto. Som ss "Minister Helleputte" 1 bygget til: Cie. Belge-Scandinave de Navigation a Vapeur, Antwerpen. Ifølge Anmeldelse Nr. 162/1911 dat. 3o/ er Skibet købt fra ovennævnte Rederi af: A'/S. Dampskibsselskabet af 1911, København, og omdøbt til "Alf". Indregistreret 1/ Ifølge Anmeldelse Nr. Ho2/l9l6 dat. 11/ er Skibet solgt til: A/S. Rødby Havn, Rødby Havn. Reglstreret 12/ Pris Kr o3.- Ifølge Anmeldelse Nr. 396/1919 dat. 14/ har Skibet forandret Navn til "Bremersvold" og Hjemsted til Rødby Havn. Registreret 25/ Ifølge Anmeldelse N r. 488/1923 dat. 1/ er Skibet solgt til: A/S. Dansk-rEngelsk Dampskibsselskab, København. Registreret 3/

23 ss' Alf ex Minister Helleputte. N R P G. / O X B A. Int Ifølge Anmeldelse Nr. 618/1923 dat. 17/ kar Skibet forandret Navn til "Alf" og Hjemsted til København. Registreret 23/ til: Ifølge Anmeldelse dat. 27/ er Skibet solgt Direktør H. A. Christensen, København. Registreret / 1931* Ifølge Anmeldelse dat. 25/lo 1945 er Direktør H. A. Christensen afgaaet ved Døden og Skibet overtaget af hans Enke Fru Dagny Edith Christensen, København. Registreret / Ifølge Anmeldelse dat. 5/ er Skibet solgt til: Rederiet Europa, København, hvis ansvarlige Indehavere er: Skibsreder Sten Hvide Christensen, København Ebbe - Otte - Registreret 8/ Ifølge anmeldelse dat. 3o/ er Skibet ved Tvangsauktion solgt til: Folkebanken for København og Frederikshavn A/S., Kbhvn. Registreret 26/ Ifølge Anmeldelse dat. 19/1 195o er Skibet solgt til. Skibsreder Egon Oldendorff, Lybæk, for 27.5oo Pund Sterling og omdøbt til "Dorthe Oldendorff". Udslettet af Register 19/ Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - Registreringsprotokol Nr I08. Lloyd 195o-196o Dorthe Oldendorff - Egon Oldendorff, Lybæk. I960 solgt til spanske Ophuggere og ankom til Ophugningsværft i Gijon lo/l2 196o. vend,

24 12/ Kollision paa Grangemouth Red med med Hvalfanger "Lloydsen" af Stavanger og faaet S ævnen og Pladerne 1 Boven beskadiget. / grundstødt ved Boness og faaet en Del Bundskade. 6/ kom Skibet til København fra Glasgow med Kul for første Gang efter Krigen. "Alf"" forlod Danmark sidst i Marts 194o og har under hele Besættelsen sejlet under engelsk Flag.

25 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alf ex Bremersvold ex Alf ex Minister Helle-; III putte. NRPG. / 0 X B A. j Dansk Søfarts Tidende 12. August 1949: ss "Alf", tidligere tilhørende Alfred Christensens Rederi, blev den 5. August solgt ved en Tvangsauktion, Køberen var 1. Prioritetshaveren (Folkebanken for København og Frederiksberg) og Købesummen blev Kr. ss "Alf" er bygget i Flensborg 1909 og Tonnagen er Tons dw.

26 'HANDELS- OG SØFARTSMUSEET i PÅ KRONBORG \ ss Alf ex Bremersvold ex Alf ex Minister III - Helleputte. N E? &. / 0 I B A. Berlingske Tidende 20. Januar 1950: De to Dampskibe "Alf" og "Belgien", der tidligere tilhørte Alfred Christensens Rederier, er nu solgt til Tyskland. Overtagelsen skete i København i G-aar, og paa Lørdag vil de to Skibe afgaa til tysk Værft for at blive istandsat. Inden de gaar i Fart. Medens "Alf" er nogenlunde sejlklar, trænger "Belgien" til en meget omfattende Reparation, inden den kan gøre Tjeneste. Det er det gamle, kendte Rederifirina Egon Oldendorff i Lybæk, der har købt Skibene af Folkebanken for København og Frederiksberg, der som Panthaver havde overtaget dem ved Tvangsauktion. Handelen er formidlet af Firmaet Suenson & Jespersen. Prisen har været for "Alf" Pund Sterling og for "Belgien Pund. De to Skibe har saaledes tilsammen indbragt ca Kr., hvilket omtrent er det Beløb, for hvilket Folkebanken fik Hammerslag paa dem. "Alf", der laster godt Tons dw., er bygget i Flensborg 1909? medens "Belgien", hvis Lasteevne er Tons dw., er bygget i Hoboken i Belgien Skibene har været oplagt i København i næsten 3/4 Aar.

27 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alf ex Bremersvold ex Alf ex Minister Helleputte. N R P G. / 0 X B A. V, - 1. Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

28 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alfa ex Ajax ex Ludwig Possehl. N W R F.

29 KANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ' ss Alfa ex Ajax (2) ex Ludwig Possehl. NVJ R F. ' Int. - 1, Bygget Flensburger Schiffsbau Gesellschaft, Flensburg. 1 S k. 8k NHK. - kko IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 23%-kk" Slaglængde: 2?" Fabrikat: Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. 2 Master. 3 Luger. Bak' Dækshuse midtskibs k6* Poop 54' k vandtætte Skodder. Vandballast 125 Tons. 176,6 x 29,o x l4,o 9o / 670 dw. 630 brutto 348 netto. Blev oprindelig bygget til L. Possehl & Co., Lybæk, som ss "Ludwig Possehl". til: Ifølge Anmeldelse Nr. 216/1897 dat. 2/k 1897 solgt A/S. Dampskibsselskabet Ajax, Helsingør, og omdøbt til "Ajax" med Hjemsted i Helsingør. Registrering foretaget 5/^ til: Ifølge Anmeldelse Nr. 3Vl9oo dat. 13/1 19oo solgt A/S. Dampskibsselskabet Vesterhavet, Esbjerg, for Kr. 12o.ooo.- og omdøbt til "Alfa" med Hjemsted i Esbjerg. Registrering foretaget 23/1 19oo. Ifølge Anmeldelse Nr. 3o9/19H dat. 16/^; 1911 er Skibet den 27A 19H kollideret Kl. lo Em. med græsk Damper "Elli" 7 Sømil øst for Scarborough paa R se fra Rouen til Methil i B a llast og sunken, k Man3 omkom, Skibets Værdi og Assurance Kr. II Udslettet af Register 16/ Udslettelsesprotokol N. k - I - Registreringsprotokol N

30 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alfa ex Ajax ex Ludwig Possehl. N W R F ill 1. Søforklaring i Esbjerg 22. Januar 1900: 19. Januar 1900 kolliderede "Alfa", Kaptajn L. C. J. Brorsen, fra Esbjerg til Hamborg i Ballast, i Altona Havn med en Lægter. Kl. 2,30 Fm. med Lods ombord og med langsom Fart, stadig afgivende Taagesignaler med Dampfløjten, saas fra "Alfa" pludselig en Slæbedamper med flere Lægtere paa Slæb tværs for Boven. Maskinen kastedes "Fuld Kraft Bak" og "Alfa" kom klar af Slæbedamperen men tørnede let mod en af Lægterne (Nr. 53)- Denne fik en Bule i Siden og krængede over, saa der kom lidt Yand ned i den. "Alfa" tog ingen Skade. Aarsagen var Taage. (Uheldet skete i G-runden inden Skibet efter Købet var døbt om fra "Ajax" til "Alfa"). Søforhør i Næstved 5. Juli 1900: 28. Maj 1900 kolliderede "Alfa", Kaptajn N. T. Nielsen, fra Sverrig til London med Trælast, i Kielerkanalen med ss "Hernosand" af Hamborg. Med Lods ombord og efter dennes Ordre gaaende med langsom Fart, observeredes fra "Alfa" en modgaaende Damper, "Hern'osand" af Hamborg. Fra "Alfa" gaves en Dampfløjtetone, hvilket besvaredes med 2 fra "Hernosand", som dengang saas om Bagbord forude. Straks efter gav "Hernosand" 3 korte Toner, hvorpaa "Alfa" svarede med samme Signal og Maskinen kastedes "Fuld Kraft Bak". Da "Alfas" Lods erklarede, at "Hernosand" ikke kunde passere om Bagbord, lagdes Roret Styrbord og Maskinen sattes paa "Langsom Frem". Saasnart Forskibet viste klart, kastedes Maskinen atter "Fuld Kraft Bak" for at hjælpe paa Drejet. Under Passagen, som skete om Styrbord, tørnede "Hembsand-2- mod "Alfas" Styrbords Laaring og brækkede en Plade ovenfor Dækket i ca. 8 Fods Længde. Søforklaring for det kgl. danske Konsulat i Newcastle on r Lyne 21. December 1903: 7. December 1903 kolliderede "Alfa", Kaptajn A. Hansen, fra Kalundborg til Lossiemouth med Sæd, med Molen i Lossiemouth. Frisk Kuling af S.t.O. Kl. 11,30 Fm. tørnede "Alfa", som under Kommando af Lods og med langsom Fart styrede ind mod Havnen, med Styrbords Side mod den nordlige Mole og mistede Styringen. Maskinen kastedes "Fuld Kraft Bak", men straks efter kolliderede "Alfa" med åen sydlige Mole, hvorved denne beskadigedes, og "Alfa" fik et Hul i Stævnen om Bagbord ca. 4- Fod over Vandlinien. Maskinen stormedes og Trosser førtes i Land, hvorefter "Alfa"/som var læk, hurtigst muligt fortøjedes paa Lossepladsen, rumperne sattes straks i G-ang, men var vanskelige at holde klar af den løse Sæd i Lasten. Presenninger haledes under Skibet og Losningen frem-

31 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET i PÅ KRONBORG ss Alfa ex Ajax ex Ludwig Possehl. S" W R F. : II Søforklaring 21/ * (2) mmedes saa meget som muligt. Den 10. December fandtes i Skibsbunden en mindre Lækage, som i Løbet af et Bar Dage blev midlertidig repareret af en Dykker, Aarsagen til Kollisionen synes ifølge de afgivne Yidneforklaringer at maatte tilskrives vanskelige Strømforhold.

32 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Alfa ex Guldborgland. N L F G. Int. - 1, Bygget 19oo - A/S. Københavns Flydedok og Skibsværft. Byggenummer 27-1 Stk. Ik NHK IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: lo- ~21" Slaglængde: Ik" Fabrikat: Københavns Flydedok og Skibsværft. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 1 Mast. 1 Luge. Bak 12 Fod. Bro 2o Fod. 3 vandtætte Skodder. Vandballast: 7,5 Tons. 82,9 x 18,1 x 6,8 Fod. 6/88 dw. 93,32 brutto 3k netto. Ifølge Anmeldelse Nr.^3/l9oo dat. 6/9 19oo er Skibet som ss "Guldborgland" bygget til: A/S. Østlollandske Dampskibsselskab, Saxkjøblng, med Købmand Fritz Rasmussen, Saxkøbing, som Bestyrelsens Formand. Registrering foretaget 12/9 19oo ombygget og forlænget: 1 Dæk. 2 Master. 2 Luger. 96,9 x 17,9 x 6,7 Fod. 6 / 128 dw. 122 brutto 63 netto. 29/ anmeldt solgt til: A. Meisner m. fl., København, og samme Dag videresolgt til: A/S. Dampskibsselskabet Alfa, København, og omdøbt til "Alfa". 1/ anmeldt solgt til:partrederi ved Skibsreder C. A. Søgaard, Aalborg. 8/ anmeldt solgt til: Dansk Bjergnings Co., Aalborg. 2o/l 1922 anmeldt solgt til: Entreprenør N. C. Olsen, Aalborg. 9/ anmeldt solgt til: Grosserer V. L. Røssell, København. vend.

33 3o/l 1923 anmeldt solgt til Partrederi ved: 0. N. Olsen, København. 3o/ll 1923 anmeldt solgt til Partrederi ved Skibsreder 0. Nielsen, Bandholm, og omdøbt til "Pioneer". s.d.

34 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Alfa ex Normandiet ex Rollon ex Sicilian. f Int N M H T. Bygget E. Withy & Co., West Hartlepool. 1 S f k. 156 NHK IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 3o-57 M Slaglængde: 33" 1 Stk. skotsk Kedel. Risteflade 63 Kvadratfod. Arbejdstryk 68 Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra T. Richardson & Sons, Hartlepool, Klinkbygget af Jern. 1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 3 Luger. Bak 31 Fod. Overbygning midtskibs 66 Fod. Halvdæk agter Sk Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 3H Tons. 2Mf,o x 31,9 x 2o,l Fod. I60 / 1.39o dw brutto 7^1 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 3o6/19o3 dat. 22/3 19o3 er Skibet som ss "Rollon" indkøbt fra: af: A/S. Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Kbhvn., og omdøbt til "Normandiet". Indregistreret 23/3 19o3» S/k 1915 anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Absalon, København, og den l8/3 s. A. anmeldt omdøbt til "Alfa". Ifølge Forlisanmeldelse dat. 7/ strandede Skibet den 13/7 1916, paa Rejse fra København til Sunderland, ved Bempton (Filey? og blev Vrag. Besætningen reddet. Skibets Værdi Kr Udslettet af Register 21/ Udslettelsesprotokol Nr. 3 - I - Registreringsprotokol Nr lo3-

35 KANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alfred Hage. IPDI. S -! i - b - - j ^

36 ELS- OG SØFARTSMUSEET ss Alfred Erlandsen ex Mira. N 0 F H. Int. - 1 Bygget Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 Stk. 111 NHK. - IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 13%-2k-k3" Slaglængde: 30" Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. Luger. Bak 22 Fod. Brodæk 32 Fod. vandtætte Skodder. Halvdæk 69 Fod, Vandballast: 2o7,6 x 31,2 x 1^,1 Fod. / dw. 95^ brutto 598 netto. Som ss "Mira" oprindelig bygget til: Firmaet Holm & Molzen, Flensburg. Ifølge Anmeldelse Nr. 27Vl9o7 dat. 1%/h 19o7 er Skibet købt fra ovennævnte Firma af: A/S. Dampskibs-Aktieselskabet Skandia, København, og omdøbt til "Alfred E r landsen". Indregistreret 2k/k 19o7. Ifølge Anmeldelse Nr. 579/19o7 dat. 28/I0 19o7 er \ Skibet den 17/lo 19o7 paa Rejse fra Libau til Grangesmouth med Kubikfod Pitprops i Taage og NO-S^orm strandet paa Ebb Carrs Rock ved St. Abbs i Skotland"Kl. 8,3o Em. Trods ihærdige Redningsforsøg druknede hele Besætningen, 15 Mand. Assurance Kr. 17o.ooo,- Værdi Kr. 17o.ooo.' Udslettet af R e gister 28/I0 19o7 - Udslettelsesprotokol Nr. k - I - Registreringsprotokol Nr. 2o - 57-

37 ELS- OG SØFARTSMUSEET ss Alfred Hage. N P D M. i Int. - 1, Bygget 19o5 - A/S. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri. Byggenummer lo^. 1 Stk. 169 NHK IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 36" Fart: lo Knob. Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Yfell Deck. 2 Master, k Luger. Bak 28 Fod. Brodæk I06 Fod. Halvdæk 72 Fod. Poop 17 Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast: 336 Tons. 2^9,1 x 37,5 x 19,2 Fod. I06 / dw brutto I.085 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 6o/l9o5 dat. 1/2 19o5 er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet V e ndila, København. Byggepris Kr ^.- Indregistreret 2/2 19o5-2o/ll 1929 anmeldt solgt til: Rederi A/B. Wallonia (Morgan Wedlin), Helsingborg, ; for Kr og omdøbt til "Mira". Udslettet af dansk Register 2o/ll Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - ^egistreringsprotokol Nr I o solgt til: Gemaro Jacomino, Neapel, og omdøbt til "Vincenzo" solgt til italienske Ophuggere og ankom til Spezia 3o/l for Ophugning. vend.

38 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET! PÅ KRONBORG ss Alfred Hage. N? D M. i III - Berlingske lidende Onsdag Morgen 5* Oktober Nykøbing Falster, Tirsdag Aften: Yed 4-liden i Morges sejlede det Tons store Dampskib "Mira" af Helsingborg med 18 Mands Besætning mod Vraget af det tyske Skib "G-neisenau" i Østersøen. Ulykken kom til at koste to Menneskeliv, mens tre andre blev haardt kvæstet. De Dræbte er den 16-aarige Letmatros Erik Reuter Sørensen, Strandvejen, Esbjerg, der blev klemt ihjel i sin Køje, hvor han laa og sov, og Matros William Nilsson, Hoganås, Sverige, der fik Brystkassen knust og døde paa Nykøbing E. Sygehus umiddelbart efter Indlæggelsen. Han vilde den 15* ds. være fyldt 50 Aar. Den 18-aarige Erik Nilsson, Helsingborg, paadrog sig ; et alvorligt Bækkenbrud og en Række andre læsioner, den 63-aarige Ejvind Jeppesen, Malmø, fik et Par Rib-j bensbrud og Hovedet kvæstet, og endelig fik den 28- aarige Alf Arfjord Kristoffersen, Bratholmen ved Ber-^ gen, Norge, et Par Ribbensbrud. De er indlagt paa Nykøbing E Sygehus, hvor man til Aften oplyser, at de '' efter Omstændighederne har det godt. Enkelthederne vedrørende Kollisionen er i Løbet af! i Eftermiddag blevet nærmere klarlagt. "Miras" Kap^'" " : tajn, H. Ahnfeldt, havde ikke observeret Eyret, der markerede Vraget af "G-neisenau", og ifølge Vidneud-! sagn paastaaes det, at Eyret i Kollisionsøjeblikket I ikke var tændt. "Mira" fik ved Kollisionen sin Eorstævn oglukafet, hvor en Del af Besætningen sov, knust. Letmatros Erik Reuter Sørensen blev dræbt paa ; Stedet, klemt i sin Køje mellem Dørken og Dækket. li~j get af Erik Reuter Sørensen sad saa fast, at det ' først i Eftermiddag lykkedes at faa det skaaret fri af Dørken. Det førtes derefter ind til G-edser Havn ' af Redningsbaaden "G-edser".! Straks efter Kollisionen affyrede "Mira" Kødraket-: ter, men disse blev ikke observeret, hvorimod Ringsted Radio opfangede Nødssignalerne og anmodede Damp-:' færgen "Prins Christian", der befandt sig 2 limers Sejlads fra Ulykkesstedet om at gaa til Assistance. "Mira" havde hejst et forkert Elag, der kun angav, < at Skibet var løbet paa G-rund, men Ikke at man anmo- dede om Assistance, og derfor sejlede en Del Skibe i, det stærkt trafikerede Farvand forbi uden at komme til Assistance. I Efter Ankomsten til Ulykkesstedet fik man de fire i Saarede om Bord i en Redningsbaad, men paa Tilbageturen til G-edser, ca. en Times Sejlads fra "G-neise-! nau", indtraf et Uheld, der sinkede Sejladsen bety-! deligt. "Prins Christians" Rorkæde sprang, og det var derfor nødvendigt at lade Eærgen sejle baglæns ' gennem den stærkt oprørte Østersø. Det tog mere end 5 limer at sejle fra Ulykkesstedet til G-edser, og Skibets fungerende Kaptajn, 1. Styrmand J. Rasmussen, København, anmodede derfor over Lynghy Hadio om at faa en Læge sendt om Bord. Læge Svend Larsen, C-edser, sejlede med en hurtiggaaende Yacht Eærgen i Møde. Da man skulde lægge til ved Eærgen, indtraf en dramatisk Situation, idet Yachten af høje Søer blev

39 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alfred Hage. N P D III - Bo I. 5/ (2): slynget mod Eærgen. Derved knækkede Yachtens Mast, og Vindspejlet blev knust, men ingen blev ramt. De to haardest saarede led frygteligt under den langsomme Sejlads. Willialm Nilsson, der døde paa Sygehuset, var hele Tiden ved Bevidsthed, men han nægtede at modtage stimulerende Midler. Derimod bad han og Erik Nilsson, der havde faaet Bækkenbrud, om at faa udleveret Pistoler, saa de, som de selv sagde til de omkringstaaende, kunde faa det hele overstaaet med det samme. "Mira" har faaet en stor Lækage i Eorstævnen, men der er ikke Brud under Vandlinien. Kaptajnen har hele Dagen ladet Skibets Skrue gaa, saa "Mira" holdes tryk ket ind mod "Gneisenau", indtil to tyske Bjergningsfartøjer, der har overtaget Bjergningen, naar frem til Ulykkesstedet* "Mira" blev bygget paa Helsingør Skibsværft og fik den Gang Navnet "Alfred Hage". Det svenske Rederitfalloniai Helsingborg overtog det i Det var paa Vej til Cannes med Kul fra Polen, da Kollisionen indtraf. Lloyds List & Shipping Gazette 15. Juni 1950; The steamer "Mira" (1.540 tons gross) has been sold by the Rederi A/B. Wallonia (Mr. Morgan Wedlin) Helsingborg, to Mr. G-ennaro Jacomino, Naples, for Swedish kronor, and has been renamed "Vincenso". She was built at Elsinore in 1904 as "Alfred Hage".

40 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alfred Hage. N P D M. V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

41 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Algarve. N K L W. mt. - 1, Bygget Løbnitz & Co. Ltd., Renfrew. 1 S t k. 2o3 NHK IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 39" Fabrikat: Løbnitz Se Co., Renfrew. Klinkbygget af Staal. 2 Dæk. 2 Master k Luger. Bak 25' Overbygning midtskibs 58 T Halvdæk 8?' k vandtætte Skodder. Vandballast: 265 Tons. 229,4 x 33,9 x 18,2' 2oo / 1.2^-0 dw brutto 680 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 367/1899 dat. 7/ er Skibet bygget til: A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København. Registrering foretaget 13/ / rekvisitioneret af den engelske Regering - Shipping Controller - og administreret af Lambert Bros. Ltd., London. Torpederet 2o/lo Forlis anmeldt 22/ Udslettet af R e gister 26/2 191< Udslettelsesprotokol Hr. 5 - I. - Registreringsprotokol Nr- k4 Pa^. Ikk*

42 ss Alice. IBQ?, HANDELS- OG SØFARTSMUSEET 1 Eegistreringsprotokoller: XI-334, Københavns Skibsregister: III-178. Registreringsdato: 14/ Certifikater: 14/ , 30/ , Bygget 1889 Howaldtswerke (G-eorg Howaldt), Dietrichsdorf, ifl. Bilbrev dat. Kiel 4/ Stk. 90 NHK. = 360 IHK. Sregangsmaskine. Cylinderdiameter: 14 n -22!t -36,5". Slaglængde: 19,75". fabrikat: Howaldtswerke, Kiel. 1 Bæk og 1 Overdæk (Spar Deck), 2 Master. Skarp Boug med lodret Stævn, Ågterskibet med rundt Spejl, Bak, Hytte midtskibs (46*)? Kommandohus, 2 Sideruf forude* Klinkbygget af Staal«Ufuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder* Yandballast 146 Ions. Ii. 196*9" Br. 27'7" D. 17'2" 164 / 1240 dw. 975,66 brutto, 700,33 netto. Ifl. Bilbrev dat. Kiel 4/ og nationalitets og Ejendoms Erklæring dat. København / bygget til Å/S. Dampskibsselskabet Torm, København, med Skibsreder D. lorm som forretningsfører. Efter Ansøgning har Generaldirektoratet ved Resolution af 26/ bevilget, at Skibet maa maales under Ophold i Kiel af Sklbsmaaleren i København og at Indførselstolden beregnes efter den i Kontrakt dat. Kiel 9/ anførte Købesum Heichsmark. Ifl. Kvittering dat. Københavns Soldkammer 9/ er Indførselstolden betalt med Kr , som er % af Heichsmark a Kurs = Kr. 213* Ommaalt efter Ombygning af indvendig Aptering ifl. Maalebevis dat. København 29/ ; Ny Hettotonnage 674*90.

43 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ^ svtfl W /k Hfg & &r\se.. (y)

44 HANDELS- 06 SØFARTSMUSEET ss Alice. IBQY II - 1 Søforhør i København 29. September Sø- og Handelsrettens Dom 3- Juli 1895: 17. September 1894 Kl. 6,30 Em. Kollision syd for Falsterbo Fyrskib med ss "Welbury" af W. Hartlepool, Kaptajn vv. Dennis, tilhørende J. merryweather & Co. "Alice" var paa Rejse fra Riga til Ghent med Trælast og Stykgods. "Welbury" fra W. Hartlepool til Kronstadt med Kul. "Alice" førtes af Kaptajn J. 0. A. Sørensen. Da Søforhørets Oplysninger ikkun fremstiller den danske Dampers Syn paa Sagen, medens Sørets Dommens Oplysninger fremstiller begge Damperes Situation og deraf følgende Manøvrer, er i det følgende intet Hensyn taget til de først nævnte Oplysninger. Ifølge "Alices" Forklaring styredes - efter at Pejling af "Falsterbo Fyrskib" var tagen - T l/2- tt med halv Kraft og ca. 4,5 Sømils Fart, da en Dampfløjte hørtes ca. 3 Streger om Styrbord og ca. 5 minutter senere saas "Welbury" i en Afstand af ca. 600 Fod kommende mod "Alice", formentlig styrende S.t.O. "Alice" bakkede straks med fuld Kraft og gav 3 Stød i Fløjten. Efter 2 Minutters Forløb lod "Alice" Maskinen gaa frem med fuld Kraft og lagde Roret haardt Styrbord, men uden Virkning, da "Alice" straks efter tørnede mod "Welbury", der hurtig forsvandt i Taagen.; "Alice" fik et stort Hul i Styrbords Side og blev be-\ tydelig læk med svær Slagside, hvorfor en Del af Dæks-r lasten kastedes over Bord. i Ifølge "Welburys" Forklaring styredes samtidig i O.t.S, med 4 Sømils Fart, da en Dampfløjte hørtes i ca. 2 Streger om Bagbord. "Welbury" stoppede straks i Maskinen og forandrede Kurs til 0S0. Efter 3 Minutters Forløb saas "Alice" komme frem af Taagen 2 a 3 Streger om Bagbord i ca. 600 Fods Afstand, tilsyneladende med betydelig Fart og for Styrbords Ror. "Welbury" bakkede da straks med fuld Kraft og gav 3 Stød i Fløjten. Da Kollisionen fandt Sted laa "Welbury" næsten stille, stævnende omtrent SO. Skaden paa "Alice" ansattes til ca. Kr , paa "Wel-. bury" til ca. Kr Sø- og Handelsretten kunde imidlertid ikke anse de angivne Fladsbestemmelser som sikre Udgangspunkter for Bedømmelsen af Skibenes Bevægelser, da deres Fejlinger og Distancer kun var byggede paa Skøn og Retten kunde heller ikke anse det for tilstrækkelig ; godtgjort, at det ene Skibs Fremstilling af, hvad der var passeret. Inden de to Skibe fik hinanden i Sigte, var eller i og for sig maatte være rigtigere end det andet Skibs Fremstilling, forsaavidt de ind- ; byrdes var i Strid, men dette var ej heller af nogen. afgørende Betydning. Det, som er givet, er, at begge Skibe i al Fald i nogen Tid havde befundet sig i en tæt Taage, og at de først fik hinanden i Sigte 1 kun. ca. 600 Fods Afstand, samt at der derefter kun forløb ca. 2 Minutter til Sammenstødet skete. Der maat- : te derfor nææmest blive Spørgsmaal om Anvendelsen af i Søvejs Reglernes Paragraf 23? som angaar Tilfælde af - øjeblikkelig Fare. Det kmide ikke lægges Skibene til ; Last, at de begge bakkede med fuld Kraft for at und- ; gaa Kollisionen, eller.at de ikke forsøgte at gaa i fri af hinanden paa anden Maade. Derimod fandt Ret-

45 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET, PÅ KRONBORG ss Alice. H B Q V. II Søforhør 29/ Dom 3/ (2); ten det ikke ganske stemmende med Søvejsreglerne, at "Welbury" paa samme Tid som det stoppede Maskinen, da det hørte "Alices" Stød i Dampfløjten, drejede en Streg Styrbord over, 1 Stedet for at holde sin Kurs. Denne Manøvre blev ikke berettiget derved, at "Alice" hørte Fløjtestødet om Bagbord, og det er desuden af Modparten bestridt, at Lyden kom fra denne Side, og det er ikke udelukket, at denne Drejning kan have fremkaldt Sammenstødet. Omvendt maatte det lægges "Alice" til Last, at den, efter paany at være kommet ind i en Taage, der maa antages at have været meget tæt, gik frem med halv Kraft, altsaa med ca. 4 S 5 Sømils Fart. Under de foreliggende Omstændigheder, og særligt efter at man havde hørt "Welburys" Dampfløjte kunde dette ikke kaldes "moderat Fart". Paa dette Tidspunkt burde "Alice" rettest midlertidig have stoppet Maskinen. Man var altsaa i Strid med Søvejsreglernes Paragraf 13 og Skibet blev ude af Stand til om nødvendigt ( se Reglernes Paragraf 18 ) hurtig nok at stoppe og bak-- ke. Da "Alice", der i Sammenstødsøjeblikket endnu havde Fart fremover, saaledes maa siges, delvis i al Fald, at have bidraget til at have fremkaldt Sammenstødet, og det i endnu højere G-rad end "Welbury" ved den omtalte Drejning, finder Retten, at "Alice" i Overensstemmelse med Sølovens Paragraf 220, 2. Stk., bør betale en Del af Skaden paa "Welbury 0 og denne Del ansatte Retten til Kr. med Renter, hvornæst "Alices" Rederi vil have at udrede 500 Kr. i Sags omkos tnlnger. Søforhør i København 15. Marts 1899i 15. Januar 1899 grundstødte "Alice", Kaptajn Th. Schultz, fra London til Burntisland 1 Ballast, paa Klipperne ud for Longstone -^linkfyr. 1. Styrmand skulde efter Kaptajn Schultz' Ordre styre H.t.V. (devierende), men da Strømmen antoges at sætte ud fra Kysten, forandredes Kursen, uden derom at underrette Kaptajn Schultz, først til MV og dernæst til NV (devierende). Som Følge heraf grundstødte "Alice" Kl. 2 Fm., hvorved 3 Skrueblade blev slaaet af og Agterstævnen knækket, men kom flot ved egen Hjælp. Samme Dags Em. Kl. 3 kom Skibet i Dok i Leith. Først den 10. Februar var Reparationen fuldendt.

46 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG A/S<I?\y. '*/$, /-// i C,. i' / ' ^//R^'/fee - Ay 7 t^ 6^F-«4^:$.f.P*&A'^/.) - "^<_-^-^C*T/_

47 : ~ OG SØFARTSMUSEET FÅ-KRONBORG (**) ". / 2*/> %/r//* e / o y/77. mr 7 fy**j**! f S g* S! t /si^^.j^ fy^*"f.-«^. \nc>

48 OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alice. HFKT. / O S Z P. I.

49 a^^fflhi H ni UJ tf) 3 te < o y> o 82 i * w - _j UJ o < P4 ts] H O \ en M <D O ri H

50 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alice. NFKT. /OXZP. III. Swys? Sroct* j Am*4> 3- M t/t/>e.>7frd d. f V 1' / / iu&l K *.. s * r.: '*.-v /i'jhitfe

51 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alice. UFKT. /OXZP Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. Januar 1948; Hørme, Mandag Aften: Søndag Eftermiddag lykkedes det Svitzers Bjergningsdamper "Svava" at faa bragt Hederiet Torms Damper "Alice" 5 der i 14 Døgn har staaet paa Grund ved Yang paa Bornholm, flot. Bjergningsarbejdet har paa Grund af meget lav Yandstand og sydvestlig Yind været meget vanskeligt. "Alice" ankom i Aftes til Rønne og skal nu dykkeranders øges og tætnes? før den sedler til København. Berlingske bidende Torsdag Morgen 29- Januar 1948: Hønne, Onsdag Aften: Torm-Damperen "Alices" Grmndstødning ved Yang var i Dag til Behandling ved Hetten i Hørme, hvor Damperens Fører? Kaptajn 0. G. Hansen samt den ørvige Besætningen hævdede, at det maa være stærk sydgaaende Strøm i Forbindelse med Kompassvingninger i Farvandet omkring Bornholm og d.en Omstændighed, at Radiofyret paa Hammeren var ude af Funktion, der var Aarsag til Grundstødningen. "Alice" vil i Morgen afsejle fra Hønne Havn til Helsingør, hvor den skal paa Værft.

52 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alice. H F K T. / 0 X Z P. j XII Berlingske Tidende Mandag Morgen 12. Januar 1948: Hederiet "Torms" Damper "Alice" gik under det urolige Vejr i Gaar paa Grund paa den bornholmske Vestkyst. Om Strandingen paa Bornholm telefonerer vor Korrespondent i Rønne: I en voldsom Snestorm, hvor Vindstyrken var omkring 8-9 Sekundmeter, er Hederiet Torms ca Tons dw. store Damper ss "Alice", der sejlede i Ballast fra København til Gdynia for at laste Kul-, Søndag Morgen ved ca. 5-Tiden strandet paa den klippefyldte og stenede Grund ca. 1 Kilometer Syd for Vang paa Bornholms Vestkyst, ikke langt fra Johns Kapel. Redningsformand Swardt og Redningsmand Bjarne Ibsen fra Vang gik Vagt paa Stranden, da de ved 5-Tiden observerede et Fartøj, der gik lige mod Kysten. De afbrændte Blaalys for at advare Skibets Fører, men Lysene kunde imidlertid ikke ses om Bord paa "Alice", der for fuld Kraft gik lige mod Stengrunden og blev løftet ind over denne af den voldsomme Sø. Skibet kom til at staa med Stævnen kun 6 til 10 Meter fra Kysten, hvor en høj Klippe rejser sig. I Havstokken er kun en smal, stenfyldt Bræmme. Om Bord paa "Alice" rullede man straks en lejder ud, sandsynligvis i den Hensigt, at Mandskabet vilde forsøge at naa ind paa Kysten, før den voldsomme Sø knuste Skibet mod denne. De to Redningsmænd var imidlertid naaet ned til Strandingsstedet, og de raabte straks, at de skulde blive om Bord, til Redningsvæsenet fra Allinge, der var blevet alarmeret, naaede frem. Det vilde være den sikre Død at søge at springe ned paa de vældige Sten og Klippestykker, der laa overskyllet af Brændingen. Snart efter naaede Redningsvæsenet fra Allinge i frem, og de Besætningsmedlemmer, der ønskede det, i blev sat i land i en Redningsstol sammen med Skibets \ eneste Passager, en czekisk Købmand, der er bosat i j Helsingør. Han var paa Forretningsrejse til Gdynia. i Otte Mand af den 19 Mand store Besætning blev bragt i i Land og transporteret fra Strandingsstedet til He- I rolds Hotel i Hasle, hvor de indkvarteredes. Hen paa j Morgenen løjede Vinden af, og Skibets Fører, Kaptajn! 0. Hansen, besluttede at blive om Bord og afvente nær-jmere Ordre fra Rederiet. Dette saavel som Svitzers j Bjergningsselskab var blevet underrettet, og i Løbet 1 af formiddagen afgik Bjergningsdamperen "Garm" fra! København til Strandingsstedet. Den ventes frem i Lø-i bet af Hatten. j Da deres Korrespondent i Eftermiddag besøgte Stran i dingsstedet, stod "Alice" haardt paa Grunden med Stævnen kun faa Meter fra Kysten. Skibet er læk, og der staar over en Dieter Vand i Agterskibet. Vejret er nu roligt, og saafremt det holder sig, skulde der være j Haab om at bjerge Havaristen. "Alice" skulde have væ-; ret rundt om Hammeren, og Strandingen skyldes utvivl-j somt Snetykningen i Forbindelse med åen Misvisning i ; Kompasset, der gør sig gældende ved Bornholms Vest- I kyst, og som har været Aarsag til adskillige Strand- j inger. Sidst for ca. 1 l/2 Maaned siden den store fin-f ske Damper "Scandinavic" kun en Km. Nord for "Alice".;

53 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET; PA KRONBORG ss Alice. H F K T. / 0 X Z P. I m _ Berlingske Tidende Fredag Morgen 15. Oktober 1954: 1 SØT og Handelsretten er i Gaar behandlet en Sag, hvorunder Fenno Shipping Oo. Ltd., Heldingfors, kræver Dampskibsselskabet "Torm", København, dømt til at betale Kr. i Erstatning for Skade, der er paaført dets Damper "Ramsdal" ved en Kollision med "Torms" Damper "Alice" i Femernbæltet den 9* Juli Rederiet "Torm" kræver under Sagen Frifindelse og det finske Rederi dømt til at betale Kr. for Skade paa "Alice". For det finske Rederi mødte Landsretssagfører Iver Hoppe og for "Torm" Højesteretssagfører P. E. Behrendt-Poulsen, og de paastod hver især, at det var det andet Skib, der var Skyld i Kollisionen og skulde betale Skaden paa Modpartens Skib. Dommen falder senere. Berlingske Tidende Mandag Morgen 1. Hovember 1954: Den 9. Juli 1951 skete der 1-2 Sømil Vest for Femern Bælts Fyrskib et Sammenstød mellem den finske Damper "Ramsdal" og Dampskibsselskabet "Torms" Damper "Alice", der blev paasejlet af "Ramsdal" i en omtrentlig Vinkel om Styrbord. "Fenno Shipping Co., O/Y.", Helsingfors, krævede; som Reder for "Ramsdal" under en Sag ved Sø- og ; Handelsretten Dampskibsselskabet "Torm" dømt til i at betale Kr. i Erstatning, idet det hæv- ; dede, at Skylden for Sammenstødet laa hos "Alice"., Rederiet "Torm" hævdede, at Skylden laa hos i "Ramsdal" og paastod Frifindelse samt krævede det j finske Rederi dømt til at betale Kr. i Erstatning. : Sø- og Handelsretten fastslog, at Sammenstødet ; er forvoldt ved lige store Fejl fra begge Skibe og [ fandt, at Rederiet Fenno's Krav burde nedsættes til; Kr. Rederiet Torm blev derefter dømt til! at betale Fenno Shipping Co., Helsingfors, I Kr. 41 Øre i Erstatning samt Sagens Omkostninger med Kr. "Vikingen" 1. December 1954: Fra Søretten: Den 9» Juli 1951 om Morgenen kolliderede ss "Ramsdal", tilhørende Fenno Steamship Ltd. i Helsingfors, med ss "Alice", tilhørende Dampskibsselskabet Torm, ca. 1-2 Sømil vest for Femern Bælt Fyrskib. "Alice" paasejlede "Ramsdal" i dette Skibs Styrbords Side i en omtrentlig ret Vinkel? og der opstod betydelige Skader. "Ramsdal" var paa Rejse fra Holland til Finland i Ballast og sejlede østover i Tvangsruten med Kurs

54 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET j PA KRONBORG ss Alice. HFKT./OXZP. j III - "Vikingen" 1. December (2): mod Femern Bælt Fyrskib og løb godt 10 Knob, medens "Alice", der var paa Vej fra Kris'tiansstad til Rou-. en, sejlede mod Vest i Tvangsruten. Kort før og i selve Kollisionsøjeblikket var der Tordenbyger med Regn og ringe Sigtbarhed. Da Fennoship som Redere for ss "Ramsdal", respek- tive Skibets Kaskoassurandører, mente, at "Alice" havde Skylden for Sammenstødet, blev Sagen indbragt : for Sø- og Handelsretten med Paastand om, at Torm \ skulde betale "Ramsdals" Reparationsudgifter m.v. samt et Beløb for tabt Fortjeneste beregnet efter et Gennemsnit af de efter Reparationen gennemførte Rejser paa Grundlag af de før Kollisionen indgaaede i Certepartier. Kravet var ialt opgjort til 159*000 Kroner. Torm paastod sig frifundet og gjorde gældende, at "Ramsdal" havde Skylden for Kollisionen, hvorfor [ man mente, at det finske Rederi burde betale "Alices'f Udgifter og Tab, der var opgjort til Kr. er Sagen var der navnlig Tvist om, hvor i Ruten de kolliderede Skibe havde opholdt sig, og om "Alices" Styrmand, da han observeredes Toplanterner, havde handlet i Overensstemmelse med Søvejsreglerne og var gaaet af Vejen for det Skib, man havde om Styrbord. Derudover var der ogsaa Tvivl, om der var holdt behørig Udkig og om det daarlige Vejr i nogen Grad kunne undskylde, at Observationen hos "Ramsdal" var glippet. Retten fandt, at der var udvist Fejl fra begge Skibes Side. For "Ramsdals" Vedkommende havde Ud- j kiggen svigtet, og det daarlige Vejr var ikke fyld- j estgørende Begrundelse for den totalt svigtende Ob- i servation af "Alice". Usigtbarheden burde have ført \ til, at man paa "Ramsdal" burde have nedsat Farten. ; "Alice" havde paa sin Side i for kort Afstand fo- retaget en brat Styrbordsdrejning, der maatte anses ; for for dristig og ikke begrundet, da der ikke var i Holdepunkter for, at "Ramsdal" havde foretaget en pludselig Bagbordsdrejning. Atter her burde Styrmand; en have mindsket Farten eller eventuelt have slaaet i Bak. Posten for tabt Fortjeneste blev beregnet efter et Gennemsnit af 3 Rejser før og 3 Rejser efter Kol-i lisionen i Betragtning af, at Opgørelsen heraf maat-j te bero paa et Skøn og at det for "Ramsdals" Vedkom-! mende lykkedes at gennemføre alle de fordelagtige i Certepartier, som Skibet havde kontraheret før Kol- ; lisionen. i I Overensstemmelse med denne Begrundelse maatte hvert af Rederierne betale Halvdelen af Skaderne.

55 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG III - ss Alice Torm ex Alice. HFKT. /OXZP. Berlingske Tidende Mandag Morgen 24. Maj 1954: Dampskibsselskabets Torms Dampskib "Alice Torm", der i længere Tid har været oplagt i Sydhavnen, er nu kommet i Fart igen. "Alice Torm" er i Lørdags afgaaet til Danzig for at laste.

56 'Of, &, ZK w ^^s4f " f \ / " jy \ / -;>s/^-^-c-^r. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET sfø*zl*4crfcc s4>c*{ fiy&y!**^/b*o &**/ /^^y ført* $U tyøccr«**'- / ' _ " / / i ' følt ^^Ly^f^^^Jt:'is-s-v 4T /ouc^y frr*, føhr** 's^~j &J %Hy^^s. acf *c^-~yo f / "fo ih- ihl?^ t, fd<$^r/ % fy &, $y& fi^* -*^/ f ^ -7,, r rj 4* &*#*«> *i b f*' : -&**«*tir i7 h c-«-&-a-si-sa*t, y ty 'Vi ÅH ty~*~y % d&off 'jtsa h '/$ f Z. Z- / *% f y ic-otf '^t^zy-'^-^y^f ($< *-./ % 'H. t*y>?& f ~* % Pi* '% r <yé&&tf k* f^z~<^& ^' / <*** éy>$f%~t4 /

57 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET fs. $ -*»*&!? h. ir. 6. 2&f f$c*æ*<*<r*<!~y? tf. ~J &ij2.<yyz,:~~ "['te ifss^u.

58 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alice Torm ex Alice. OXZP. I IV 29/ afg. Horrkopin^ 10/ afg. Bremen l Q /l ank. København

59 NI y\ 'O! * ^ "0 -o x: ' ' ' t, v i <! M A V ** x ^^^^is' A s?,s K <: <-' 9 l I 9 ^ ^ 5: <> x? c > * J 1 ' i \.*.A O l> C -C w * * ^ ^ s 1 LU IJJ CO od < o > *- v~ i 1 4T v 4 H*H <! lit«< ' *Xri $ ^ 1 ^a^l'^j-rji,,,, j,^ ^7 * ^ * t^ f W O >«\u, O Vx I i > \! ' 1 * i I, 7 ^ i*?? >?? * i <" w N 5 &Q 6B * $* "- l >.» ' i i i i i,, ^ r * * ~* - * xi. X ««j774lli^«^^ -i*' * J*JrJ«r, J >! '^1^

60 HANDELS. OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Allan. N Q F C. : Int. - 1 Bygget 19o7 - Mackay Bros-, Alloa. 1 Stk. 149 HHK. - 7oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: l8-3o-48'» Slaglængde: 33 u 1 Stk. skotsk Kedel med 4 corrugerede Kanaler. Risteflade 72 Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Arbejdstryk 180 Pund pr. Kvadrattomme. 1 S^.k. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra Hutson & Sons, Ltd., Glasgow. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Welldæk. 2 Master, k Luger. Bak 26 Fod. Brodæk lo Fod. Halvdæk 12o Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 236 Tons Forpeaktank k6 - Agterpeaktank k3-23o,o x 34,4 x 18,7 Fod. 147 / dw. I.285 brutto 807 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 264/19o7 dat. 17/4 19o7 er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Ocean, Aktieselskab, Aarhus med Grosserer Julius August Christensen, Aarhus, som bestyrende Reder. Indregistreret 17/4 19o7. Ifølge Anmeldelse Nr. 39o/1915 dat. 25/ er Skibet solgt til:, Kragerø, for Kr og omdøbt til "T e llo". Udslettet af Register 25/9 1915* - Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - Registreringsprotokol N r. 2o Lloyd Grorud - Skibs A/S. Fritzøe, Larvik Kul - D/S. A/S. Kistransport, Bergen A/S. Thv. Halvorsen, Bergen. Derefter ikke i Register.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

ss Chr. Christensen. N M J Q

ss Chr. Christensen. N M J Q HANDELS- OG SØFARTSMUSEET RÅ KRONBORG ss Chr. Christensen. N M J Q *d\ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET SS Chr. Christensen. N M J Q. Int. Bygget 19o3 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 Stk. 169 NHK. -

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: PÅ KROMSORG i IH " ms Sigrid S. 0 U H C Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: A. E. Sørensens Motorskib "Sigrid S." begynder i Dag Lastning af Bygningsmaterialer fra Den kgl. Grønlandske Handel

Læs mere

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F, HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG 1, ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,... 2. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / O U I F. Be*i

Læs mere

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/ '"- - ^L..- I OZ /- / O M ^ W - X /7, \NDECS- O G SØFARTSMUSEET; / k/^åul/ufyg,/ &?t &k / ttff^j, X ^, / X. ^ T O,' *pi/aff

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG ss Nerma. N G C J. Int. - 1. Ifølge Anmeldelse Nr. 5ol/l895 dat. k/7 1895 har Købmand Laurita Ditlev Lauritzen, Esbjerg, afhændet Skibet til: A/S. Dampskibsselskabet

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet:

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet: 25.10.1921 25.10.1921 Kontraheret ved Nakskov værft for 649.414 kr som byggenummer 17 17.01.1922 17.01.1922 Køllagt på Nakskov værft 24.06.1922 24.06.1922 Søsat og navngivet MOMMARK ved Nakskov værft 04.08.1922

Læs mere

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Pregel. M B M K. ; I - 1,.er: XI-516. 2-125. enhavns Bygget 1889 af A/S. Burmeister & Wain, København, Bygge

Læs mere

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 DG SØFARTSMUSEET KRONBORG OXC/V. ^ fifdc/t\ 4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 'fy'9-zg: ' ''i 7-24: **SfJ o // Ws^,._l- i^u^-^f L '-''. ~ L- /J^, I t s- ljh : }7 7.... ' føv«/ " (li i -5Z4 : -«- -*- OG

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-!

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-! I - 1.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). I* Registreringsprotokoller: Københavns midlertidige Skibsregister Fol. 190. Partøjs Fortegnelse II: Pag. 347- Er. 1255- Ny Fartøjs

Læs mere

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller.

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1 Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. 3.760 IHK. Fabrikat: Dieselmotor,

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis KAN DELS- OG SØFARTSMUSEET FÅ KRONBORG H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20 Registreringsdato; 16/12 1867. eeis Certifikater; 16/12 1867 Bygget 1856 i Stockton*

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt.

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt. HAMMERSHUS 1936 M/S HAMMERSHUS er helt igennem Skibet af 1936, saavel hvad Ydre som Indretning og tekniske Installationer angaar. Det er specielt indrettet for Farten på Bornholm, men er tillige bygget

Læs mere

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«.

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«. ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. 'i-sffrøf.,, i!fflw&é r MÆFts«. :' \ 53, ' S^P~. \t4bl \JF* V-S^SMfK* \ t : - a ^ DELS- OG SØFARTSMUSEET i BDF. ss Brigit Mærsk. (I). ex Comet. (Tankskib). 0 X V

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co«

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co« HANDELS- ZZ S.: FA.\'~.Z'. ss Helge. UT O R J I - i. Registreringsprotokollers 11-256. XI-12. 1-150. 2-155. 1 enhavns Skibsregister 1-120. Registreringsdato: 21/6 1869«l/l 1894«(.Omregistrering) Certifikaters

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

"Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".:

Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade.: HAN; ms Jacob Jebseru 0 Y J 0. III - "Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".: Side 213: G-anz vom lyp des heutigen Frachtschiffes mit einigen Fahrgastkammern. Schutzdeckschiff mit Yermessungswell? langer

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte-

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Saga«(I), HCI&. Registreringsprotokallers XIT-25* Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- 2 Stk*

Læs mere

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 2. april 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr. 98 12 24 00 Journalnr.: 0811.86-127 (Bedes anført ved svar) Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA. PÅ KRONBORG ss Birte. HGWJ./OXFA. "HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Birte. I C IJ. / O X F Å. III - Berlingske lidende 13. Februar 194-7 = I Sø- og Handelsretten har der været afholdt Søforhør

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ' ' H/s Haderslev. ",w^''.: I±I - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: Haderslev, den 26de Januar: Yi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at et anseet Firma

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1929 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI NOVEMBER 1930 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

"> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -"SV.

> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -SV. Q LU UJ n i O t. cc < o L 03 3 2* "> O E s tf O.' ^ -"SV. -SK HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dijmphna ex LinkQping. N 2 G 7. Begistreringsprotokoller: X-113 XI-244 Begistreringsdato; 15/7 1882. Københavns

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1932 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI JUNI 1933 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Af Fuldmægtig ved redningsvæsenet, C. P. Eisenreich, udgivet af E. Jespersens Forlag, København, 1927.

Af Fuldmægtig ved redningsvæsenet, C. P. Eisenreich, udgivet af E. Jespersens Forlag, København, 1927. Uddrag af bogen: Det Nørrejydske Redningsvæsen Dets tilblivelse, organisation og historie. Af Fuldmægtig ved redningsvæsenet, C. P. Eisenreich, udgivet af E. Jespersens Forlag, København, 1927. Der foreligger

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1901 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER APRIL 1903 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1922 23 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1925 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Skibsfart på Flensborg Fjord 2014

Skibsfart på Flensborg Fjord 2014 Skibsfart på Flensborg Fjord 2014 M/S Möwe Havn- og fjordrundturen med skibet M/S Möwe starter i Flensborg og fører langs den danske kyst, rundt om Okseøerne og tilbage til Flensborg langs den tyske kyst.

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FEEMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FEEMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1900 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FEEMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER MARTS 1902 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1925 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART MARTS 1927 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1924 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1926 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet Vejdirektoratet Side 1 1 INDLEDNING Som led i evalueringen af forsøget med modulvogntog er der gennemført to undersøgelser af nationaliteten på modulvogntog. Undersøgelserne er gennemført ved betalingsanlægget

Læs mere

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T.

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. HANDELS- CG: S F.-=' PÅ AAC/.iCF ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex Michelle Selchau N K V T. in." Bvgget 1875 - J. H. Løwe og Søn, brev

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Hornbæk Mölle 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer 2 Gilleleje Höganäs 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V)

Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V) Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V) Simulatoren opførte sig realistisk, kom op på 25 grader/min drejehastighed ved anvendelse af 2 PODs med optimal

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 HELLLE SAJ / TØNNE Kollision den 21. november 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1935 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART MAJ 1936 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Hjælpemidler:

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1906 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER DECEMBER 1907 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Hvaler på Det gule Rev

Hvaler på Det gule Rev Hvaler på Det gule Rev Spækhuggerflokken, der blev set af Team Thyfsisker på Det gule Rev, er ikke den eneste hvalart, der ofte ses på denne position. Udover marsvin er der også i de seneste år set hvidnæse,

Læs mere

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 >

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 > Title < 1 > Nationalt maritimt klenodie Title < 3 > Fortid og nutid Burmeister Wain 3335177.2007.10.17 (LS/OG) 4 Opfinderen Rudolf Diesel Første Patent 1893 3334511.2006.11.10 Den visionære praktiker

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1937 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JULI 1938 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1931 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI MAJ 1932 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1899 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER FEBRUAR, 1901 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER.

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER. STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1894 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE OG FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER. APRIL 1896 KJØBENHAVN. BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. Int. - 1. Bygget I898 - Wm. Gray 8c Co. Ltd., W. Hartlepool. Byggenummer 355» Søsat 7/4

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

To gange sænket af egen besætning Artilleriskibet Niels Iuel i tysk tjeneste 1943-45.

To gange sænket af egen besætning Artilleriskibet Niels Iuel i tysk tjeneste 1943-45. To gange sænket af egen besætning Artilleriskibet Niels Iuel i tysk tjeneste 1943-45. Af Søren Nørby, stud. mag. Forhistorien Artilleriskibet Niels Iuel må være et af de få skibe i verden, der oplevede

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1930 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI AUGUST 1931 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i UJ IJI (0 '.li (6 r - 05 O r/j 0) O 1 itj Q < (5 A ti. td I PH 1 1 W I t s 1 tf i ti ^ i va a> ri H F» h> w rø i i 1 i i i i i 1 i n, rw HANDEL ss Julie Lynn. N R F H. :Int Bygget 19o9 - Dundee Shipbuilding

Læs mere

Opgaver til kort 152

Opgaver til kort 152 Opgaver til kort 152 Søren Toftegaard Olsen Søren Toftegaard Olsen Skovvænget 16-B 7080 Børkop www.studienoter.dk Opgaver til kort 152 2. udgave 1. oplag Denne bog må ikke sælges eller ændres; men kan

Læs mere

Minelægger On the Rocks

Minelægger On the Rocks Minelægger On the Rocks Land forude!. Minelæggeren FYEN på grund i Boknafjorden den 7. marts 1979. (Marinens Biblioteks arkiv) Af Søren Nørby, cand. mag. Marinens Bibliotek. Artiklen er blevet til i samarbejde

Læs mere

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig 8 En konvojs undergang En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig En papirkopi af et billede fra en gammel glasplade, som ganske vist ikke var

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1936 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JUNI 1937 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere