Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^:"

Transkript

1 PÅ KROMSORG i IH " ms Sigrid S. 0 U H C Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: A. E. Sørensens Motorskib "Sigrid S." begynder i Dag Lastning af Bygningsmaterialer fra Den kgl. Grønlandske Handel til Julianehaab.

2 < o u, ro to o,< CO " : IU D s: < ^ ^

3 ** C: v^ ""V V-..4 VS? 4 i ' ^ r \s ^ w$ ^ I 1 > fc^ ^ V S? «] ) c H LU in «r> ^ g? O fi: ir Li. < o s m ta CO 6 co CC o tb j UJ O 2S X «f a. X f t\ ~3 V t-s \\, S? f'-i \h Vf> f-j^ V ^r ^* 5f ^ ^ V 7\.. S- ^K K w- ^ $ Vi VY^ v V, Vi ^ M 4 '^ ^ 1* ^ ' ^4^^ V i i \ ^^fc ^ "^ r^ V ^ -^ s^' M "-»

4 HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONioORG SS Sigrun ex Vagn,, NMTK. / 0 U L C. -f? - 7 i, : ^ {5 7^. ti & '. n C h O? v ^^'

5 vend ANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Sigrun ex Vagn. K M T K. / 0 U L C. i Int. - 1, Bygget 19o4 - Sunderland Shipbuilding Co., Ltd. 1 Stk. 141 NHK. - 76o IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: l8~29-48 n Slaglængde: 33" 1 Stk. skotsk Kedel med 3 glatte Kanaler. Risteflade 62 Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra North Eastern Marine Engine Co. L" Sunderland. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 27 Fod. Brodæk 64 Fod. Poop 19 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 339 Tons Forpeaktank 59 - Agterpeaktank 6-24o,o x 36,5 x 2o,3 Fod. 158 / 2.l6o dw brutto 799 nette. Ifølge Anmeldelse Kr. 313/l9o4 dat. 25/5 19o4 er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Viking, København, som ss "Vagn". Byggepris Kr Indregistreret 26/5 19o4. 1/ anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Valkyrien, København, for Kr. 2o5.ooo.- og omdøbt til "Sigrun". 1/ anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Viking, København. 3/ anmeldt solgt til: A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København. 3/11 194o torpederet udfor Svenør paa Rejse Oslo - Skien. Hele Besætningen, 19 Mand omkom. Fører E. A. Bang Udslettet af Register 16/11 194o.

6 2/ ved Afgang; fra Manchester kolliderede Skibet med Damplægteren "Millie", der sank med sin Sandlast. "Sigrun" tog inp:en Skade.

7 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Sigrun ex Vagn. K M T K. / 0 U L C. V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer Litteratur

8 HANDELS- OG 30 FARTS MUSE El PÅ KRONBORG ss Sigurd. N H R B. <j/ Of r? r " A, / y. ^ *,-3 5 a <a u

9 HANDELS- OG SØFARTSMdSEE PÅ KRONBORG ss Sigurd. N H IR B. Int. - Bygget W. Gray 8c Co. Ltd.,. Hartlepool. 1 Stk. 198 MK. - 35o IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 36" Fart: 12 Knob 2 Stk. enkeltbundede Kedler hver med 2 rxflede Fyrgange. 160 Pund Arbejdstryk pr. Kvadrattomme. Risteflade 65 Kvadratfod, Hedeflade 3.Ho Kvadratfod. 1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk. Baade Kedler og Maskiner fra Central Marine Engine Works, W. Hartlepool. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og partielt Awning Deck. 2 Master. 4 Luger. Poop 27' Halvdæk 82' pt. Awning Deck l6o' Vandballast: Dobbeltbund 4?9 Tons Agterpeak 63-4 vandtætte Skodder. 272,9 x 39j6 x 2o,3 25o / 2.85o dw brutto 1.3^3 netto Ifølge Registrerings Anmeldelse Nr. 211/1896 dat. 1/ bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Gorm, København. Registrering foretaget 3/6" I896.

10 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Sigyn* (Dampskonnert - Lystfartøj)«Eegistreringsprotokollers Partøjs Fortegnelse II s III - 38 skinen forlængst er udtaget af Skibet* Registreringsdato s Certifikater: Bygget 1883 af H. V* Langkilde* Odense, ifl. Bilbrev dat* Odense 30/ stk. 1 JNHK. = IHK. Dampmaskine. Gylinderdiameter: Kravelbygget af Eg«1 Dæk. 2 Master..es 29*9 n. Breddes 8 f 0 w «Dybdes 4 f 2 n. dw. 5*27 brutto. 4«46 netto«i ifølge Maalebevis dat. København 3l/7 1883* Ifølge Bilbrev dat. Odense 30/ bygget tiis Maskinfabrikant N. Smith* København,, " I. Mygind«w Ingeniør V. Bagger«København, Bryggeri Inspektør I«C«!Evede«København«Brygmester Otto Marstrand* København. Maskinen er indsat i København af Smith & id ifølge Paategning i Bilbrev dat«københ 30/ Efter Ejernes Andragende dat«københavn 17/7 1883* indeholdende den sædvanlige forsikring om I-artøjets Benyttelse«er Lystfartøjs Gertxfxkat udstedt 31/7 1883*

11 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET, PA KRONBORG ms Sigyn ez ss. H" Y G- S. / 0 Y 1 A, Berlingske Tidende Onsdag Morgen 2. Juni 1954s Svitzers Bjergningsskib "Sigyn 11 fremtræder efter et Ombygningsarbejde, der har staaet paa i mere end et halvt Aar, nu i helt ny Skikkelse. Skibet er ble- i vet forlænget 6 Meter og er nu 36?65 Meter langt mellem Perpendikulærerne* Det har faaet Aluminiums over-. X^ygnlng^ Det gamle Dampmaskineri er taget ud og afløst af to enkeltvirkende 4-Takts 6-cylindrede Euston & Horasby-Dieselmotorer paa tilsammen BHK., hvilket vil sige, at Maskinkraften er fordoblet. Til ; Drift af Skibets Dymamoer er det tillige blevet for- ; synet med tre Hjælpemotorer, ligeledes af Ruston & Hornsby's Fabrikat. j Skibet er forsynet.med langt sammenbygget Bak- og [ Baaddæk? hvorunder Officers Apteringen er indrettet, medens Mandskabs-Apteringen findes under Hoveddækket ; agter. Med Henblik paa en mulig senere Anvendelse i ; Middelhavet eller Rødehavet er Apteringen indrettet til ialt 19 Mand. Under Baadedækket er indrettet et Maskinværksted med Drejebænk m«m. Uyt er ogsaa et 15 Tons hydraulisk Slæbespil. Bjergningsmateriellet omfatter Udrustning til to Dykkere samt elektrisk og autogen- Svejse- og Skæreværktøj til Brug baade over og under Tandet. To 8 Tons og tre 3 Tons Dieselpumper har en samlet Effekt paa 1«000 Tons Vand i Timen* "Sigyn", der føres af Kaptajn E. Johannesen med II. Juel Larsen som Maskinchef, afgaar i Morgen til G-rønlands hvor Skibet i Sommer skal have Station i Færingehavn. raa Vejen op tager "Sigyn" den gamle Grønlandsfarer "Grodthaab" paa Slæb til Færøerne.

12 . «* /S m tij (f) tø < o LI. 0 (0 o, te o ": O I ti' V$ ^ «^*

13 V o PS ^: <^> "i- &> i IU LU ' (O :o $.0 fe fc 3: to CO o < V) ri» J UJ D < >J ^j 4» \ > "^ & r^.v. ^ ts- ^ S" S t * - c?» $? c? $ ^ N ' I v^ ^*^ r^ f <i J= "^ ^s ss «> u*-' >2 M Wil vf& viv-w ^ ;< ^ ^ ^ S S ^ ^ ^ ji >> «i-i'.j^-u 1 ** r * fj^ll*1 i$ v

14 "-N r> V^ 7?-, J?i- -S ^VA (* fs WSV -^ r 3-4 ) l ^ ^ s*' 1 V N ^ i- ^! t I v r i I 1 3^- ' * i >, i i. > ' ' i Jv /s ^. N L >» *^* ^*,»5 Al V > y- ^ * é 4 ^ ^?r^??^^^^^r^f '^vm*?*v?s v»^ -ir r * «v ^ 4*< v u <f^» J^l-f 'I- ^Jf- J^lrj^.j. rj I' J^iJ '^'

15 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ' w J-^r-fT^roj X" *<h ihhxl -C*C^?-&< fa. ll U t ^ <u* ff- ir. r\itce*/ n.^^^c &* ' c^k**k. /&*r^~-rf '/r *A * S-ft»a; * *?- a^'ic^i>-srt>&<x^; 'itt"i-», 4>, 7f. &. ^ 1*^,%^ at - 2<fe 7 **-4 (7 Tkax? ^i 'i*&stk C-"i. É^i»C-ST;? ^ -C /<* K^-is- ik- B-^-A^r^ 7c 77^7-c-^J rpst-a C C ffø:4s ^ r / A~*r f&t-*ir$-?/lef 4*H ff /& VA 6/. s/, ut 0*LSCM*-i- *$ <^f ^Ls-i >,/ *fa S 0 -

16 ss Silja Dan. 0 X T I«HANDELS- CG SØFARTSMUSEET. j xv - PÅ KRONBORG \ i 31/ afg. St. Louis de Rhone til israel ' 3/ ' pass. Messina afg. Haifa til London og Hull j 23/1 ank* 26/1 ank«hull til Helsingfors pass«kielerkanalen til Helsingfors 8/2 afg. Kotka til Rochester 13/2 ank. Rochester 23/2 afg«london til Stockholm

17 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Silkeborg ex Aros. N K W P. Int. - 1, Bygget l89o - James Laing, Sunderland. Byggenummer Stk. 155 NHK. - 6^6 IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 33" 2 Stk. skotske Kedler, hver med 2 riflede Kanaler. Risteflade 60 Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra North Eastern Marine Eng.Co. Ltd., Sunderland. Klinkbygget af S-f-aal. 1 Dæk - Well Deck. 2 Master, k Luger. Bak 31, Brodæk loo, Halvdæk 112 Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast: k3k Tons, heraf Dobbeltbundtanke 333 Tons. 265,6 x 35,6 x 19,6 Fod. 128 / dw brutto l.lmf netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 25o/19oo dat. 23/k 19oo er Skibet som "Aros" indkøbt fra Aros Steamship Co. Ltd., Newman & Dale, London, til hvilket Skibet var bygget, af; A/S. Dampskibsselskabet af I896, København, og omdøbt til "Silkeborg". Registrering foretaget 5/5 19oo. 7/12 191^ anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet af 1912, København, og omdøbt til "Elisabeth Mærsk", (s. d.) /2 19ol paa Rejse fra Sevilla til Glasgow har Skibet i meget haardt Vejr faaet Havari paa Kommandobroen og andet opstaaende. 12/5 19o4 paa R e jse fra Newcastle til Kronstadt med Kul grundstødte Skibet paa Østsiden af Øland, hvorved Forskibet løb fuldt af Vand. Efter at l.ooo Tons af Ladningen var kastet overbord blev Skibet bragt flot og indslæbt til Kalmar for Tætning og Losning af Restlast, hvorefter det bragtes til København for Reparation. Bjergeløn Kr , Reparation Kr

18 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Silkeborg ex Aros. N K?, z n -. 12/5 19o*f fortsat: Kaptajn og 2. Styrmand idømtes Bøder paa loo Kr. og 5o Kr. for Forsømmelighed og suspenderedes i 3 Maaneder tilligemed 1. Styrmand. /5 19o6 stødt paa en Sten i Nærheden af Hangø og faaet Forskibet fuldt af Vand. "Silkeborg" blev sat paa Land for ikke at synke og blev senere indbragt til Hangø.

19 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Silkeborg (2). N T F M. / 0 Z C. / "\ * «tf - Å A. y% -2

20 HANDELS- OG SØ-ARTS.MUSEE1 PA KRONBORG ss Silkeborg (2). N T F M. / 0 Z C. Int. - 1, Bygget Frederikstad mekaniske Verksted. Byggenummer Stk. 188 NHK. - 95o IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: diameter: 2o oi-33-56" Slaglængde: 36" Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. k Samsonposter, k Luger. Bak 29 Fod. Brodæk 71 Fod. Poop 22 Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast 572 Tons. 265,0 x 42,2 x 2o,9 Fod. 198 / dw. I.806 brutto l.loo netto. Ifølge Anmeldelse %. l6o/1915 dat. 13A 1915 er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet af 1896, København. Byggepris Kr ,87. Indregistreret 13/4 1915* Ifølge Anmeldelse Nr. 814/191 dat. 2o/ll 191 er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Dannebrog, København. Registreret 22/ til: Ifølge Anmeldelse dat. 12/ er Skibet solgt Airiston Laiva <0/Y (Meritoimi O/Y.), Abo, for 97«5 o Pund Sterling og omdøbt til "Airisto". Udslettet af Register 12/ Udslettelsesprotokol Kr. 6 - II - Registreringsprotokol Nr. 25-9o- Lloyd ? Airisto - Airiston Laiva O/Y* > Abo. Ifølge Marine News 1/1967 er Skibet som "Airisto" tilhørende O/Y. Shipping Lines A/B., Helsinki, solgt til finske Ophuggere og forlod Turku 2o/ll 1966 til Teijonsaari. vend

21 16/ ved Udsejling fra Bunkerkuldepotet i København, rørte Skibet en Bøje i Yderhavnen og fik 2 Skrueblade slaaet af. 2o/l2 19^-0 Kollision i Østersøen med ss "Inga" af Lovisa, der sank.

22 HANDELS- OG SØFARTSMUSEER PÅ KROMSORG ss Silkeborg (2). N T F M. / 0 Z C V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur

23 tf O u:> v> f* il!!ij W S o fe «<r o u! ni C/J o [ ]" '"i ( Vf o < X M I EH I S i fe I O \ ti i O I S l ri I to l t i W I (0 I (^

24 HANDELS- OG SØFARiSMUSEE PA KRONBORG ss Simone. N M T R. Int. - 1, Bygget 19o4 - Wood, Skinner & Co. Ltd., Newcastle. 1 Stk. 138 NHK. - 6lo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 17^ 29-48" Slaglængde: 33" 1 Stk. skotsk Kedel med 3 riflede Kanaler. Risteflade 51 Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Arbejdstryk 180 Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra North Eastern Marine Engine Co. Newcastle. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 29 Fod. Brodæk 59 Fod. Poop 22 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 359 Tons Forpeaktank 62 - Agterpeaktank ,o x 35,o x 19,6 Fod. 152 / dw brutto 694 netto- Ifølge Anmeldelse Nr. 331/l9o4 dat. 3o/5 19o4 er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Heimdal, København. Byggepris ^4.912,57 Kr. Indregistreret 7/6 19o4. 3o/ anmeldt solgt til: Helsingin Lloyd O/Y, Helsingfors for Kr. 177.ooo.- og omdøbt til "Otava" Udslettet af Register 3o/ Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - Registreringsprotokol Nr. l8-21. Lloyd Otava - Helsingin Lloyd O/Y, Helsingfors Houtskar - Rederi A/B. Houtskar,AboT Juli 1957 solgt til Ophugning i Holland. 14/2 19o6 for indgaaende til Dunkerque fra Huelva med Erts grundstødt ved Cunette. 2/8 19o8 grundstødt ved Wiborg. Flot med Assistance og I læk Tilstand Indbragt til Trångsund.

25 HANDELS- OG 30FARTSMUSEE1 PÅ KRONSORG ss Simone. N M T S. ; v. - i. Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

26 HANDELS- OG SØFARTSMUSEER PA KRONEORG ms Sine Mærsk. (I). (Tankskib). 0 U L U, V Billeder: Mærsk Post - Januar 1965 (Stabelafløbning) April 1965 (Prøvetur) Negativer: Litteratur.

27 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET; ] PÅ KRONBORG i ms Siri II. ez Sigurd ex Alwi. 0 V R D. IlII - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 26. Oktober 1954 Aabenraa: I Cxaar Eftermiddags er der i Aabenraa Havn sket en Skibskollision, hvorved dog ingen Mennesker kom til Skade. Da Kreaturskibet "Siri II" af Svendborg, løb ind i Havnen for at lægge til Kaj, fik Skibet pludselig Motorstop og vædrede derefter en hollandsk Motorsejler "Res Nova", der laa fortøjet ved Kajen. i Sydhavnen. Kollisionen var meget voldsom, og der ; skete betydelig Skade paa det hollandske Skib over, Vandlinien. Kreaturskibet slap med nogle Buler forog midtskibs i Styrbordsside.

28 HANDELS- CG SØFARTSMUSEET) PÅ KRONBORG ss Sirius. (Bugserskib;. 3CST W D R. i I - 1. Registreringsprotokoller: Fartøjsfortegnelse II Pag. 17. Nr. 602.! j Københavns Skibsregister! III Fuldstændig registreret! ifl. Rederiets Begæring i ved Registrerings Anmod-i ning dat. København 9/2 ' I XI i i Registreringsdato: 15/ (Omregistrering). \ 1/ (.Omregistrering). Certifikater: 15/ / Bygget 1876 af Norddeutsche Schiffsbau A/G., Gaarden bei Kiel, ifølge Bilbrev dat. G-aarden bei Kiel 12/ Stk. 20 NHK. = 70 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 11" - 21". Slaglængde: 14". Fart: Fabrikat: Norddeutsche Schiffsbau A/G. i i 1 Bæk. Ingen Master. Skarp Boug med lodret Stævn. Agterskib med rundt j Spejl.! Klinkbygget af Jern. ; Ufuldstændig Inderklædning. Længde: 55! 8". Bredde: 15'2". Dybde: 6 '9". I dw brutto netto, j ifølge Maalebevis dat. 18/ Ifølge Bilbrev dat. Gaarden bei Kiel 12/7 1876, ' Statuter dat. København 12/5 1875, læste i "Den kongelige Lands Over- samt Hof- og Stadsret i Kø- benhavn", Mandagen den 51/5 1875? samt Firmaanmeldelse optaget i "Berlingske Tidende" 5/6 1875» bygget til: Interessentskabet "Rederiet Foreningen", København,. i i j i i

29 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KR0N30RQ ss Sirius. (Bugserskib). N W D R. der bestaar af 14 Interessenter, hver interesseret med 1/14 Part og hvis Bestyrelse bestaar af en Forretningsfører samt 2 Delegerede. Til Forretningsfører er valgt: Kaptajn A. J. Mathiesen^ Københavnog til Delegerede: Kaptajn I. B. Petersen, København, " Chr. Dalberg, København, alle Interessenter i Selskabet. Dette Skib skal benyttes til Bugsering og Forsyning af fersk Vand til Skibe i Københavns Havn og i Sundet. Indførselstolden er ifølge Kvittering dat. Københavns Toldkammer 17/ indbetalt med Kroner 70 Øre, som er 3$ af den i foreviste Byggekontrakt dat. Gaarden bei Kiel 5/ nævnte Købesum, Reichsmark eller Kr Yed den fuldstændige Registrering i 1887 er der udstedt Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 9. og ll/ med oprindelige.aruttoog Nettotonnage. Ved Overførslen til Registreringsprotokol XI-200 er tilføjet, at Skibet er forsynet med Halvruf agter. Ifølge forretningsførerens Skrivelse af 29/ er de oprindelige Delegerede, Kaptajnerne I. D. (N.C.?) Petersen og Chr. Dalberg afgaaet ved Døden og i Stedet er indtraadt: Lods Peter Jensen, København, fhv, Skibsfører C. H. Erichsen, København. Efter Omregistrering 1/ beskrives Skibet saaledes: 1 Stk. 20 NHK. = 70 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 11" - 21". Slaglængde: 14". Fart: Fabrikat: Norddeutsche Schiffsbau A/G. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. Ingen Master. Skarp Bov med lodret Stævn. Agterskib med rundt Spejl. Halvruf. Ufuldstændig Inderklædning.

30 HANDELS- OG 30 RI RTS MUSEET, PA KRONBORG ss Sirius. (Bugserskib). N W D R. Længde: 54'7". Bredde: 13*7". Dybde: 6 ( 9 n. Længde af Maskinrum: 20*1". brutto: Kubik: 90,39 Kubikmeter. netto: n 3*48 " Ifølge Skøde dat. København 28/ solgt til A/S. "Rhederiet Foreningen", København. (Anmeldt 28/5 1910, registreret s. D.). Ifølge Anmeldelse dat. København 26/ fra Rederiet er Skibet ved Skøde dat. København 26/ solgt til: Captajn U. Haikkala, Bjorko (Finland), for Kr Registreringen afsluttet 28/ (Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II).

31 ^ANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Sirius. (Bugserskib). N W D R II - 1, Indberetning fra Københavns Toldkammers Havnekontrol dat. 20/4 1903: Ben 19/ bjerget Galease "Flid" af Lysekil, I der var landsat paa Trekroner efter Kollision.

32 ViKi ^ M K* tu in to f2(3 S cc < o u. ra w o S tv v^»j UJ Q < VS 1$ f -v

33 HANDELS- 00 SØFARTS?V?USEET PÅ KRONBORG ss Sirius. N G W M. Int Bygget Flensburger Schiffsbau Gesellschaft, Flensburg. Ifølge Anmeldelse Kr. lo/l899 dat. 13/ er Skibet ombygget hos A/S. Burmeister & Wain, København. Registrering foretaget 13/1 1899* 1 Stk. 196 NHK. - 9oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 21" - 33 u - 36" Slaglængde: 39" Fart: 11,5 Knob. Fabrikat: Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Spar Deck- 2 Master, k Luger. Poop I60' Bak 29 5 Vandballast 33o Tons. 5 vandtætte Skodder. Længde 26o'9" Bredde 38*2" Dybde 23 5 V! 2^5 / 2.36o dw br netto. Ifølge Anmeldelse Kr. 1815/189^ dat. lo/9 189^ hygget til: A/S. Dampskibsselskabet Urania, København. Registrering foretaget 11/9 Ifølge Anmeldelse Kr. 65/19ol dat. l^f/2 19ol er Skibet ved Skøde dat. 13/2 19ol solgt til: Korddeutscher Lloyd, Bremen, for Eeichsmark og omdøbt til "Kohsichang' 1. Udslettet af Skibsregistret 14/2 19ol. Udslettelsesprotokol III - 2. Under 1. Verdenskrig beslaglagt af den siamesiske Regering. Lloyd 1918/19 (Supplement): ss "Sri - Samud" tilhørende 1 Siamese Government, Bangkok.

34 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Sirius. K G W M. II Maritime Deposition dat. Gravesend 23/7 1895: lo. Juli 1895 Kl. 1 Em., da "Sirius", Kapt. C. P. Jensen, paa Pejse fra Piteå til London, med Lods ombord, manøvrerede for indgaaende til Surrey Commercial Dock, blev den paasejlet af ss "Europe" af Liverpool og fik 2 Plader over Vandlinien beskadiget. Søforhør i København 29/lo I Oktober I898 Kl. 2 Fm. s paa 1. Styrmands Vagt, grundstødte "Sirius" 1, Kapt. L. P. Koch, fra Umeå til Antverpen med Trælast, 3 Sømil fra østra Finngrundet Fyrskib. Efter at der var kastet ca. k3 Stdr. Dækslast overbord, kom "Sirius u flot ved egen Hjælp, hvorpaa Kursen sattes efter Soderhamn som Kødhavn, hvor Lækagen blev testnet af Dykkere og den 23/lc fortsattes R e jsen. Om Aarsagen til Grundstødningen afgiver Søretten ingen Udtalelser, men ifølge en Strandingsberetning dat. Stockholm 25/lo 1898 skal den være foraarsaget ved en stærk vestlig Strømsætning i Forbindelse med, at Fyret paa det nævnte Fyrskib antoges at være Agterlyset paa en medgaaende Damtier.

35 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Sirius ex Frederiksborg ex Deddington. N K L H,

36 JDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Sirius ex Frederiksborg ex Deddington. K K L H. Int.-- 1, Bygget J. Priestmann - Sunderland. Byggenummer 19«1 Stk. 2o7 NHK IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: i fr Slaglængde: 59" 2 Stk. skotske Kedler hver med 3 Stk. riflede Kanaler. Risteflade 98 Kvadratfod. Hedeflade 5.1o9 Kvadratfod. Arbejdstryk 160 Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 60 Pund Arbejdstryk. Baade Kedler og Maskine fra G. Clark, Sunderland. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. Well Deck. 2 Master. k Luger. Bak 27' 3ro 112' Halvdæk 86' Poop 25' 280,5-59,2-18,8' 4 vandtætte Skodder. Vandballast: 473 Tons. 24o / 2.91o dw brutto netto. Ifølge Anmeldelse Kr. 346/1899 dat. 3o/ er Skibet som ss "Deddington" købt fra H. Samman & Co. - Deddington Steam Ship Co. Ltd., Hull, til hvem det er hygget, af: A/S. Dampskibsselskabet Dannebrog, Københsvn, for Pund Sterling og omdøbt til "Frederiksborg". Registrering foretaget 1/7 I899. 5/ anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Orion, København, for Kr. 2o og omdøbt til "Sirius". 21/ strandet ved Lodbjerg og forladt af Mandskabet. 11/4 bragt flot af Svitzer og indslæbt til Frederikshavn med Bundskade. 1/ anmeldt solgt til: A/B. Iris - S. Abrahamsen - Stockholm. Inden Navneændring. 16/ grundstødt og sunken udfor Bjørneborg paa Rejse Sundsvall - Mantyluoto med Kul.

37 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG /vy? K/A^. V Siriu S, i A'//?/Ue</kfa\Mr Sfyj'-*?- '% 'fø'fz&suwi^^m** -=***/ % vr&/>e -y l/j^yrrvf- 7 - fffs-(f' -- f. I 7 (.Uue.)J ~ fif-'9 ~ 5>/-5^^*/^ *- ^ -x.'; / / W.^' - f/uq Lee tis.! - k^ ^ f'f-h. ' - tyk - -

38 UJ CO ZD S to < U. V) 0 O w _] lil Q Z, < 0 O CO ^ O o: Ni < a.»/) ^ 1%' j; i i v <y 4 i /\4 M 1 i * I l * r r s Vi ^ -VS-- ^^ r^ ^ i \ A x ; ^ VT-. / A ^ J

39 H/s e HANDELS- OG SØFARTSMUSEER PA KRONBORG Sjælland ez Harleqyin. III - 1. Berlingske Sidende Onsdag Morgen 16. April 1845: "Sjælland", Capt. H. J. A. Hagen. K. M. Bette, Dampskibs-Interessentskabet i Kjøbenhavn,! tilhørende Dampskib, paa 60 Hestes Kraft, med flere i elegant og beqyemt indrettede Kahytter og en god Re-; stanration, begynder imorgen, (Torsdag, fra Kjøbenhavn at fare, ikkun med Passagerer. fra Kjøbenhavn til Helsingør, hver Morgen El. 7. " Helsingør til Kjøbenhavn, hver Eftermiddag Kl.4.: ( efter den 21. ds. Kl. 5«) foreløbigen ikkun anløbende Vedbek. i Løverdag og Mandag j strås efter Ankomsten til Helsingør gaar Skibet vi- \ dere fra Helsingør til Helsingborg, og paa disse! Dage fra Helsingborg til Helsingør, om Eftermiddag- - : en Kl. 5. ( Efter den 21«ds* Kl. 4. ) Pra Ilte Mai til 1ste Septemberanløbes ligeledes Klampenborg og Rungsted efter nærmere Bekjendtgjøreise, saaledes, at Skibet da hver Aften kommer til at afgaae fra Klampenborg til Kjøbenhavn«, Passageerfragterne ere: Kahyts Plads Fordæk. mellem Kjøbenhavn og Helsingør 1 Rbd. 4 Mk. " " og Helsingborg 1 " 1 Mk. 5 " " Helsingør og " 2 Mk. Kjøbenhavn ) y e dbek 3 " " Helsingør ) og veadeic inelusive Pærgepenge. Børn det halve«, Billetten til Helsingborg erholdes imod Pas eller; Passeerseddels Poreviisning i Espeditionen, men til [ alle andre Steder ogsaa ombord«kjøbenhavnske Bampskibsespeditxon.j Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 2. December 1845 At Dampskibet "Sjælland", som nu undergaaer en Hovedreparation paa Maskineri Kjedel og Skrog, derefter kobres, og i enhver Henseende paa det Bedste, elegant og bequemt "udrustes - til Poraaret sættes i regulair daglig Part fra Kjøbenhavn paa Helsingøer og Helsingborg, det bekjendtgjøres herved foreløbigt. Kjøbenhavnske Dampskibsespedition. Berlingske Tidende Lørdag Aften 17. Jannar 1846 i Efterat Dampskibet "Sjælland" har modtaget en j fuldkommen Reparation, baade paa Skrog og Maskine- ri, og tillige er blevet kobberfast samt kobberfor- hudet saa at det næsten kan ansees som et nyt Skib, vil samme saasnart Aarstiden tillader det blive sat I i Part imellem Kjøbenhavn, Helsingborg og Helsingør.;

40 H/s. riasmucls- OG SO-.-AHTSiVlUSrtl PÅ KRONBORG Sjælland ex Harleqyin. III - 2. Berlingske Tidende Tirsdag Aften 10. Marts 1846: "Vestindiefareren, Barkskibet "Johanne Marie" heraf Staden, Capt. A. G. Schultz, blev i Pormiddags bugseret ud i Renden af Dampskibet "Sjælland", Capt Beck, hvilket Dampskib i Vinter har modtaget betydelige Porbedrxnger. Berlingske Tidende Tirsdag Aften 14. April 1846: Dampskibet "Sjælland" foretog i Saar efter fuldendt Reparation en Prøvefart til Helsingør og tilbage hertil. Touren til Helsingør tilbagelagdes i Ixdet over 2 1/2 Time og Tilbagereisen i 2 3/4 Time imod Strømmen, hvilket er langt hurtigere end tidligere. Denne Porøgelse af Skibets Hurtighed samt den betydelige Pormindskelse af Kulforbruget maa nærmest tilskrives den af Mechanikus Winther & Baumgarten heri Byen udførte Reparation af hele Maskinen. Dette Skib vil nu begynde sin regelmæssige Part; næste Predag til Bornholm, Ystad og Rostock samt flere Steder paa Sjælland, Møen og Palster. Berlingske Tidende Lørdag Aften 2. Maj 1846: Stevns, den 28de April: Dampskibet "Sjællands" Anløb paa Kysten, som atter er bragt istand, er seet med G-læde, og har Skibet nu erholdt en forøget Hurtighed og er dets nye Pører en behagelig og dannet Mand. Touren fra Kjøbenhavn til Stevns udføres i noget over 4 Timer i sædvanligt Tejr, og indtræffer :. Skibet saaledes om Mandag Pormxddag Kl. 10 ved Stevns og paa Retour Onsdag Middag Kl. 1* j Det vilde vist meget forøge Preqventsen, hvis man^ vilde moderere Prisen, især for Pamilier, noget, thi' samme staaer ikke i Porhold, hverken til Veiens Længde, eller til Priserne til de øvrige Stationer. Det er derhos en Erfaringssag, at jo nærmere et Punct ligger Hovedstaden, jo større Conflus opstaaer, og jo bedre betaler en slig Station sig. Der findes iøvrigt ved Stevns et godt Yærtshuus, og Befordring ' kan haves strås. Dersom der i Qvæsthuusgaden eller i Nærheden af samme gaves en Mand, som kunne besørge smaae Commissioner med Dampskibet, der vist paa alle Reiser vil anløbe Stevns, vilde en saadan Mand ikke mangle Søgning, og naar G-odset ikke var af betydeligt Omfang, negtedes vel ikke Modtagelsen mod en moderat Betaling. Berlingske Tidende Predag Morgen 22. Maj 1846: Dampskibet "Sjælland". Dette Dampskibs Rheder har, formedelst at der viste sig saa ringe Interesse for Parten paa Bornholm, fundet sig foranlediget til at lade denne ophøre, ligesom og Parten paa Ystad.

41 o- 'j.i i^r'-'.f-.tsiviuse PÅ KR0M30RG H/s. Sjælland es Harleavin, III - 3 Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 26. Mai 1846: Angaaende Dampskibsfart mellem Kjøbenhavn og Rønne. Med Hensyn til at det i Annoncen i Aviserne, om at Dampskibet "Sjællands" Parter paa Rønne skulle ophøre, er anført, at der viste sig saa ringe Interesse herfor, tillader Indsenderen sig at bemærke, at denne Mening, hvad Bornholm angaaer, er feilagtig, da man her, uagtet man fandt Pragten vel høit ansat, viste megen Interesse for at have en stadig Dampskibsforbindelse med Kjøbenhavn, og man kan ingenlunde slutte sig til det Modsatte deraf, at Partøiet havde et ringe Passageerantal de 3 Toure, det foretog til Rønne, thi deels begyndte Parten paa en Aarstid, da ikkun Paa pleie at reise og deels vare Tourene saa ubestemte, at man ikke kunde indrette sin Reise derefter. 'Den anden Uge udeblev nemlig Partøiet aldeles, endskjønt Aarsagen hertil ikkun var, at den ene Hjulkasse var bleven noget beskadiget, og til denne Tour havde fra flere af Øens Kjøbstæder meldt sig endeel Passagerer, som i flere Dage opholdt sig i Rønne for at afvente Partøiets Ankomst, den 3die Uge blev Reisen foretagen, men uden at man paa Bornholm var bleven underrettet derom, den 4de Uge udeblev Partøiet atter, og den 5te Uge vidste ikke engang Commissionairen i Rønne om Partøiet kunde ventes eller ikke, saa at Ingen kunde bestemme sig til at gjøre Reisen med Skibet, og følgeligt fik det ingen Passagerer. Hermed ophørte Parten paa Rønne, og at man af dette -forsøg ikke kunde gjøre nogensomhelst rigtig Slutning om, hvorledes en rigtig regelmæssig Dampskibsfart paa Routen mellem Kjøbenhavn og Rønne, vilde lønne sig, er jo aldeles indlysende. - Indsenderen er af den Pormening, grundet paa nøie Localkjendskab, at et Dampskib, af Størrelse omtrent som "Sjælland", ved ugentlige bestemte Parter paa bemeldte Route i Juni, Juli og August, vilde især naar Pragten blev noget lavere end 6 Rigsbankdaler for Kahytten og 3 Rigsbankdaler for Dækket, erholde et godt Passagerantal mellem Kjøbenhavn og Rønne, og ligeledes er det at vente, at endeel Rexsende vilde gaae med Skibet til og fra Sverrig* Et ordentlig Porsøg var det nok i det mindste værd at gjøre, da man veed, at der om Sommeren gives en Mængde Reisende mellem Kjøbenhavn, Sverrig og Bomholm. Berlingske Tidende Tirsdag 23* j^arts 1847: Dampskib til Salg. Dampskibet "Sjælland" er Eieren tilsinds at sælge underhaanden, hvis antageligt Bud forinden denne Maaneds Udgang gjøres. Det er bygget af Eg og Pyr i Dundee 1837, og i 1841 forlænget og betydelig forbedret, 107 engelske Pod langt, 14 Pod bredt, ikkun 6 Pod dybgaaende, med en fortrinlig Maskine af 60 Hestes Kraft og en ikke mindre fortrinlig i Bunden dobbeltnittet Kjedel? 82 engelske Tons drægtig, endskjøndt her ikkun

42 H/s. Sjælland es Harleavin. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET; I J U - A PA KRONBORG brændt til 27 1/2 Læster, med rummelige til Passagerere vel indrettede saavel Por- som Agterkahytter, Laderum til 4 a 5 Læster, og derhos Plads til Skibets Kulforbrug i mere end 24 Timer, saa rummeligt Dæk, at det har faret med 400 Passagerere. Efter ifjor til Vandgangen at have erholdt nyt Kobber og med en Be-~^ kostning paa Skrog og Maskineri af henved Rigs bankdaler, at være bleven sat i fuldkommen Stand. Skibet forevises fra Kjøbenhavnske DamDskibsespe- : dition, som har at afslutte Handelen. Saafremt denne. ikke kommer istand begynder Skibet Medio April at sættes i Part. Berlingske Tidende Onsdag 19. Maj 1847: Dampskibet "Sjælland", der skulde afgaae imorges til Rostock, maatte ankre op paa Rheden formedelst en Lækkage paa Kjedelen, der dog ikke var af større Betydenhed end at den kan repareres idag, saaledes at Skibet aigaaer til sit Bestemmelsessted imorgen tidlig ved Daggry. Berlingske Tidende Lørdag 11. December 1847 Dampskibet "Sjælland", Capt. Hielsen, afgik til Rostock igaar Eftermiddags El. 1. Berlingske Tidende Lørdag 18. December 1847 Dampskibet "Sjælland", hedder det i "Lolland-Pal- i sters Stiftstidende" af 16. ds., er i Mandags passe-.' ret her igjennem Sundet til Rostock, hvor det i Yin- ' ter skal underkastes en Hovedreparation. Det vil faae' en ny Rørkjedel, og Maskineriets Kraft derved blive ' forøget saaledes, at Skibet i hurtig Part vil kunne, maale sig med vore bedste Dampseilere, og Eahytterne! skulle ombygges og indrettes betydelig større og be- > gvemmere, samt udstyres elegant, hvorefter Skibet atter for næste Aar er bestemt til at fortsætte sine i Parter mellem Rostock, Hykjøbing og Kjøbenhavn. (Omdøbt til "Victoria" efter ovennævnte Reparation)

43 '' \ & v x7

44 ss Sjælland.. J L B HANDELS- OG SØFARTSMUSEET FA KRONBORG

45 HANDELS- OG SøFARTSMUSEti, PÅ KRONBORG ss Sjælland. N J L B. i I - 1. Registreringsprotokoller: V-185. E-162. XI i i Københavns Skibsregister j I ! Registreringsdato: 23/ ! 1/1 1894* (Omregistrering). i Certifikater: 23/ / / / / / / / Bygget 1872 af Norddeutsche Schiffsbau A/G., G-aarden bei Kiel, ifølge Bilbrev dat. Gaarden 15/ i 1 Stk. 125 NHK. = 450 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 32,5" - 53". Slaglængde: 36". Part: Pabrikat: Norddeutsche Scniffsføau A/G. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk, desuden Stormdæk (Awning Deck) og ufuldstændigt Mellemdæk. 3 Master med Skonnertrigning. Skarpt Porskib med glat Stævn uden G-allion. Hækbygget Agterskib med elliptisk Agterspejl. Hus midtskibs og i Borde i begge Sider. Ufuldstændig Inderklædning, men dog paa mere end l/3 af Lastrummets Bund og Sider. 5 vandtætte Skodder. Vandballasts 390 Tons. Længde: 226'4". Bredde: 29*9". Dybde: Vl l 3 n. 215 / 1700 dw ,59 brutto ,24- netto. Ifølge Bilbrev dat. Gaarden bei Kiel 15/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 18/ bygget til:

46 HANDELS- OG 30FARTSMUSEE" PÅ KRONBORG ss Sjælland. N J L B Dampskibs A/S. "Kjøbenhavn", København, med Grosserer P. W. Kiørboe, København, som bestyrende Reder. Indført fra Eiel i November Indførselstolden er betalt i Aarhus den 20/ med Rigsdaler, som er 3$ af Købesummen, eller Rigsdaler. Ommaalt paa Grund af Ombygning af Maskin- og Polkerum, ifølge Maalebevis dat. Eøbenhavn 18/ = brutto: 1.416,95. netto: 908,99. Ifølge Pirma Anmeldelse dat. 30/ er Grosserer H. C. Nyholm, Helsingør, bestyrende Reder. Ifølge Pirma Anmeldelse af 4/ er Skibsmægler Carl Heckscher, Eøbenhavn, Forretningsfører. Ommaalt paa Grund af Ombygning ifølge Maalebevis dat. København 27/1 1885: brutto: 1.423,19- netto: 1.041,29- Skibet har nu 1 Dæk og Overdæk (Awning Deck), skarp lodret Stævn. Hækbygget Agterskib med rundt Spejl. Eommandohus, 2 Sideruf i hver Side midtskibs, Maskin- og Kabysruf. 4 Luger, Hytte og Bak. Ommaalt efter Ombygning, 2 af Sideruffene midtskibs er fjernede, ifølge Maalebevis dat. Eøbenhavn 10/6 1886: brutto: 1.310,03- netto: 927,11. I Henhold til Generaldirektoratets Resolution af 20/ er Skibet ommaalt til: brutto: 1.425,40. netto: 1.042,48. Ommaalt ifølge Maalebevis dat. Helsingør 2/5 1892: brutto: 1.425,40. netto: 1.010,58. Efter Omregistreringen l/l 1894 angives Maskinens NHK. at være 131* Endvidere Navigations ruf og 2 j Sideruf midtskibs. j L* 224'S". Bredde: 31'6". Dybde: 23 f 9". j Længde af Maskinrum:: 33'6". Ifølge Maalebevis dat. Eøbenhavn 24/ er! Skibet maalt til: i brutto: 1.414,40. Eubik: 4-002,75 Kubikmeter. netto: 882,23- " 2.496,31 " : Ifølge Skøde dat. København 26/ solgt til:

47 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET I PÅ KRONBORG [ ss Sjælland. N J L B. ; I - 3- i. A/S. Dampskibsselskabet "Sjælland", København. ( Anmeldt 27/ Registreret 29/4 1897). Efter Ombygning - Skibet angives derefter at have Navigationsruf, Maskinruf og Sideruf - er Tonnagen ifølge Maalebevis dat. København l/2 1899: brutto: 1.405,50. Kubik: netto: 880,28. Kubik: 3-977,57 Kubikmeter ,20 Kubikmeter. Ifølge Skøde dat. 3/ solgt til: A/S. Dampskibsselskabet "Torm", København. ( Anmeldt 17/ Registreret 18/ ). Ifølge Anmeldelse dat. København 21/ fra Rederiet er Skibet ved Skøde dat. København 19/ solgt til: A/s. Det Russisk - Østasiatiske Dampskibs- Selskab, St. Petersborg, for Kr Certifikatet afleveret. Udslettet af Registret ifølge Beslutning 22/ (Udslettelsesprotokol Nr. 4 - II).

48 KANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Sjælland. N J L III - Nationaltidende 2. Januar l88o Aften: Ifølge Telegram af 31/ er "Sjælland" strandet : ved Dagø i Nærheden af Øsel, paa R e Jse til Reval i Ballast, Nationaltidende 3. Januar 1880 Aften: Efter hvad vi have erfaret, er der al Udsigt til at "Sjælland" vil blive taget af G r unden. Dampskibene "Hermes" og "Neptun" af den stockholmske Bjergningsentreprise ere i fuld Virksomhed ved Strandingsstedet. Nationaltidende 17. Januar o Aften: Bjergningen af det paa Dagø strandede ss "Sjælland" er efter Forlydende foreløbig opsat, da Vejret lægger Bjergningen for store Hindringer i Vejen. Man venter dég henad Foraaret at kunne bringe Skibet af Grunden.

49 HANDELS- OG 30FARTSMUSEE1 PÅ KRONBORG ss S j ælland $ J L B. IV 15/ /3 1/4 12/5 19/5 25/5 9/6 19/6 8/7 18/7 31/7 8/8 23/8 8/9 15/9 27/9 14/10 19/10 24/10 8/11 28/12 5/ /2 8/2 10/2 27/2 II 26/2 I 28/2 1/3 4/3 14/3 20/3 25/3 11/4 16/4 27/4 28/4 6/5 22/5 25/5 27/5 2/6 17/6 ank. afg. ank. ank. ank. afg. ank. afg. ank. afg. ank. afg. ank. afg. ank. afg. ank. afg. ank. ank. ank. ank. afg. pass. ank. pass. afg. pass. pass. ank. afg. ank. ank. pass. ank. pass. pass. ank. afg. pass. pass. ank. afg. Baltisohport fra Messina Baltischport til London G-ravesend fra Hevai Caiais fra Nykøbing G-ravesend fra Oalais London til Archangel Archangel Archangel til London Graves end G-ravesend til Archangel Archangel Archangel til London G-ravesend Cardiff til G-ibraltar G-ibraltar Malaga til Almeria København fra Malaga med Stykgods København til Kronstadt Kronstadt København fra St. Petersborg med Korn Dunkergue fra Reval Shields fra Dunkeraue G-ravesend til Pillau Hirtshals for østgaaende Pillau Hammershus for vestgaaende Pillau til London København Skagen for vestgaaende London Newcastle til Swinemunde Swinemunde Pillau fra Swinemunde København fra Pillau Rotterdam Skagen for sydgaaende København fra Rotterdam til Riga Riga Riga til Rotterdam Køb enhavn Skagen for vestgaaende Helwoet fra Riga Maassluis til Riga

50 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss S j ælland. Bf J i B. 22/ /7 7/7 14/7 19/7 25/7 l/8 10/8 16/8 23/8 1/9 8/9 9/9 24/9 29/9 13/10 17/10 22/10 3/11 9/H 14/11 18/11 26/11 3/12 8/12 12/12 16/12 22/12 29/12 13/ /1 27/1 30/1 30/1 12/3 19/3 25/3 31/3 4/4 7/4 18/4 21/4 24/4 5/5 ank. pass. ank. afg. ank. afg. ank. afg. ank. afg. ank. afg. ank. afg. ank. afg. pass. ank. ank. afg. pass. ank. afg. ank. afg. pass. ank. afg. ank. afg. ank. afg. pass. ank. ank. pass. ank. afg. pass. ank. afg. pass. ank. afg. Riga København fra Riga til Dunkerque Dunkerque Dunkerque Riga Riga til Dunkerque Dunkerque Dunkerque til Riga Bolderaa Riga til Dunkerque Dunkerque Dunkerque til Rotterdam Maassluis fra Dunkerque Rotterdam til Riga Riga Riga til Dunkerque Skagen for vestgaaende Dunkerque Riga fra Dunkerque Riga til Dunkerque Køb enhavn Dunkerque Dunkerque til Riga Riga Riga til Dunkerque København fra Riga til Dunkerque med Korn Dunkerque ; Dunkerque til Pillau \ Pillau Pillau til London London London til Pillau Helsingør for sydgaaende Em. København Pillau fra København København fra Pillau Antverpen Antverpen til Riga København Riga Riga til Havre Helsingør for nordgaaende Em. Havre Havre til Riga

51 ri S CD T3 s o M H cd H Jn -H cd tø) H Pi -p ri o cd cd -d ^ tø) tø) p{ ri, H -ri O O CD -P -P O Pi H H P CD cd cd -p tø) tø) -p H -ri O Pi Pi ni ^ pet pi p3 tø),m tø) M cd cd cd cc cd bi) ri Pi H H -P cd <-d cd d in CD -P -P o Pi H ri -P H ri -d ri CD cd cd UO <d o cd tø) ri Pi H ri -P cd cd tø) -P ^ CDCD Q> ri -ri O (D P ti >o S 03 ^ - p -P cd 4a H H,Q H H -P tø) O O O i S Q ) C D O - r i P l W P Q M M M! i f » to bf) M tø)c0 0J,M tø},m < H r i < H c d c d d t H r i Ki 10 o] ft Pi c) eded O O O O O r i r i r i C M C M O J C N J C M C M riririririririririri ri r-\ t~i H H t_ 1-U 1U 0 3 =5 o K o: < o u. m G) 2^ (/) o o c å o, ih, "* - j LU O ^ < «fq nq I-D fe d ru CO PH <1> d ri cd cd bi) <d >> CO U o tø) cd H 0) CO cd 00 oo H QJ cd cd cd S tø) tø),q ri -ri S Pi Pi M CD J_J -p to cd o fe H H.p cd tø) H Pi H -P CD 1 CD cd cd tø) O ri ri o ri o O <H MCD 0CD 0) ri ^ Kt pi p* ri ri F H bl) O* C5 1 -P f ej 'HESJO ri h fc 03CO ^ -P F] ri HCD CD Cd Cd d -ri O i s j o o S e d c d c Q ' c f ri &,Q tø) tø) ri ri 0) pj CDCD S HCD O M P^ M W p fe fe M Pi rt W H 0)» M * * C 0 o t 0 C 0 * o» *CO» e W tn M tø) w,m tø) to,y CQ c o ^ tø) M bo m M tø) m cd ri ^H cd rivicdritd^ri^ ri^qi ri <H cd P i c d c d P t c d c d P i c d P i f t c d c d c d c d f t c d c d ^ c d <D H -P [Q cd o CD fe H <D -P H ri CO o cd ri & O CD H fe CD H -P co cd o CD fe cd CD <IH U > -ri & M Pi tø) ri ^ H H CD -ri co g -p H. ri ri w!> ^ cd cd o -d ri o H CD ri ri o u CD CD cd cd & M & & tø) tø) ri ri S -H 'H o cd M M Pi Pi M~ cd CD 0 H -p CD H -P CO cd o & CD fe cd I CD tao ^1 bo M tø) ^ V) ri ^H ri *H cd cd o\ m ri cr> OJ vo c\j^t-i>>t>oohcr\h^-vo cr> o K\ D- h- co ri ri W OJ riricmcnj CvJCMCM W t A U ) ^ r i U ) C n W ( a ^ O C O ^ r l O ) C O t r \ C M ^ l A C O ' ^ H H H W IO rioooj riricvjto ricm ricm

52 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET. PA KRONBORG ss Sjælland«. I J L B. 30/ afg. Riga til Rotterdam 4/ pass København 8/1 ank«br ouwershaven 17/l afg. Maassluis til Østersøen 20/l pass. Skagen for sydgaaende 2l/l pass. København for Ordre 22/1 afg. København til Libau

53 HANDELS- 00 SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Sjælland. N J L B. IV 3o/12 I878 afg. Riga til Rotterdam k/l 1879 pass. 8/1-9/1 17/1 21/1 1/5 16/3 2o/3 2k/3 28/5 31/3 11A 22 /k 23/k 27A V5 7/5 9/5 18/5 22/5 2V5 31/5 3/6 5/6 16/6 19/6 27/6 3/7 6/7 7/7 I0/7 25/7 29/7-2/8 8/8 I0/8 1V8 17/8-23/8 ank. ank. ank. afg. pass. ank. afg. pass. ank. afg. ank. ank. afg. pass. ank. afg. pass. ank. afg. pass. ank. afg. pass. ank. pass. ank. afg. afg. pass. afg. ank. afg. pass. pass. ank. afg. ank. afg. pass. pass. ank. København Brouwershaven Rotterdam Kelvoet Maassluis til Libau København Pillau fra Malmø Pillau til Dunkirk København Dunkirk Dunkirk til Newcastle Shields Kønigsberg fra Shields Kønigsberg til Dunkirk København Dunkirk Dunkirk til Riga København Riga Riga til Dunkirk København Dunkirk Dunkirk til Riga København Riga København fra Riga til Dunkirk Dunkirk Dunkirk til Granton Granton til Kronstadt Helsingør for sydgaaende Kl. 3 ^m- København til Kronstadt med Kul Kronstadt Kronstadt til Havre København Helsingør for nordgaaende Kl. *f,3o Em Havre Havre til Shields Shields Shields til Riga Helsingør for sydgaaende Kl. 11,30 Fm København Grimsby -is /Q #~. -DA,-.-, -1--;-! n~.a

54 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Sjælland. N J L B. IV - 1/ pass. 8/9 13/9 16/9 19/9 21/9 27/9 29/9 Vlo 13/lo I8/I0 2Vlo lo/il 12/11 2o/ll 28/11 6/12 12/12 28/12 ank. afg. ank. afg. ank. afg. pass. ank. ank. afg. ank. pass. ank. afg. ank. afg. pass. pass. København Grimsby Newcastle til København København København til Riga Riga Riga til Dunkirk København Dunkirk Newcastle fra Dunkirk Newcastle til Reval i<eval København fra Reval til Bremerhaven Bremerhaven Bremerhaven til Riga Bolderaa Bolderaa til Schiedam København København fra Schiedam til Reval

55 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Sjælland ex Libau ex Sjælland. N J L B. ; Int. - 1, / 191o anmeldt genovertaget af: A/S. Dampskibsselskabet Torm, København, og atter faaet Navnet "Sjælland". 25/ torpederet i den engelske Kanal paa Rgjse fra Nordfrankrig til Bristolkanalen. Søforklaring eller Søforhør foreligger ikke. Ifølge Skibets Forlisanmeldelse vides kun om ss "Sjælland", der den 23/ rekvisitioneredes af den engelske Regering, at Skibet den 25/5 er forlist, formentlig som Følge af Torpedering. Assurance Kr. 97o.ooo.- Engelske Assurance. Udslettet af Register 28/ Udslettelsesprotokol Nr Registreringsprotokol Nr "Sjælland" findes endnu i Lloyds 1918/19 Udgave med R. S. Dalgliesh, Newcastle, som bestyrende Reder. 21/2 189^ bjerget tysk ss "Gauss" i Skagerak og slæbt: den ind til Gøteborg. / under Storm i Østersøen fik Skibet, der var. paa R e jse fra Reval til Rotterdam, en Del ovenbords Skader. 17/lo 1899 Indkommen til Riga med forskellig ovenbords' Stormskade. /lo 1899 paa R e jse til Libau har Skibet i haardt Vejr mistet en Baad og faaet anden Skade.

56 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG /'/ JL 3._ %_.. S/_seJJ_^.rjA=l. ni Mty_^^hs./-rk/?&-!(?.*?'7^:.. y.. S?'. /f-^é-^^.7. A/^7^7 K;t,jhié&u ****r**fa yf, tu< i&ul.^ /h.-./j..??.: *-f. : U~ -C*c. 4d7iir?. jh^y.jt*r!?r-f*'..

57 ss Sjælland. I JIB HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG Søforklaring i Rotterdam 3/ : Den 22. November 1897, under haard Kuling og høj Sø, da "Sjælland", Kaptajn J. A. Sonnichsen, fra Eeval til London med Korn, var i Kattegat, forskød Lasten sig, saa at det blev nødvendigt at re- i turnere til Helsingør Red, hvor der antoges Mand- ; skab til Lempning af Lasten. Ben 24/11, efter at have indtaget Kul, fortsat-! tes Rejsen. Ben 25/11 i Skagerak, under "VST, Storm,! arbejdede Skibet haardt og Bagbords.Barduner sling- redes løs fra Skorstenen, hvorved denne beskadige- j des.! Den 29/11 i Nordsøen under orkanagtig Storm af T., maatte Maskinen stoppes, da det ikke var uroligt i at faa Kul ud af Bunkerne, i hvilke der var ind- i trængt meget Vand. Ben 50/11 om Morgenen maatte Me-i sanmasten kappes for at hjælpe paa Styringen og rette paa Slagsiden, der stadig forøgedes. Senere S samme Dag, da Vejret havde bedaget sig noget, mod- j toges njælp fra et belgisk Fiskerfartøj til Lemp- j ning af Lasten og til at øse Tand fra Bunkerne. i Kl. 1 Em. havdes.damp oppe og Kursen sattes efter j Rotterdam som Nødhavn. Kl. 9 Em. var Kullene opbrugt. "Sjælland" maatte derfor gaa til Ankers, \ men i den høje Sø sprængtes Kættingen og Styrbords i Anker mistedes. j Den 1/12 om Morgenen, da Scheveningen i?yr hav- j des i OSO. ankredes atter op og Raket Hødssignaler opsendtes. Om Eftermiddagen kom Slæbedamperen "Wodan" langs Siden og Kontrakt sluttedes om Indbringning af "Sjælland" til Rotterdam.

58 PA K.^^i'^'^^iG ss Sjælland. N H M J. Registreringsprotokoller: IT-559- XI-590. Registreringsdatos 4/ Certifikaters 4/ / / Bygget 1871 af C. E. Normann, Lindholmens Værft, Gøteborg, ifølge Bilbrev dat. Gøteborg Raadhus 19/ Stk. 60 NHK. = 200 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiamter: Slaglængde: Fart: Fabrikat: C. iu. Normann, Lindholmens Værft. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. 2 Maåter- Skarp Boug med glat Stævn. Hækbygget Agterskib med rundt Spejl. Hytte. Kommandohus. Fuldstændig Inderklædning. Vandballast: Tons. 4 vandtætte Skodder. Længde: ". Bredde: ". Dybde: 15'4". dw brutto netto. Ifølge Bilbrev dat. Gøteborg 19/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. Helsingør 2/ bygget til: A/S. Det Nordsjællandske Dampskibsselskab, Helsing^ ør.! Indført fra Sverrig i Juli Interims Nationalitets Certifikat dat. Dansk Consulat, Gøteborg, 20/ Indførselstolden indbetalt i Finanshovedkassen ifølge Generaldirektoratets Skrivelser af 2. og 8/ med 2,555 Rigsdaler 12 Skilling, som er 3fo af Købesummen, Rigsdaler. Ved Skøde dat. Helsingør 25/ solgt tiis A/S. Det Helsingørske Dampskibs Selskab, Helsingør.

59 .'\.Vw.\D ss Sjælland. N H M J Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. Helsingør 1/ Ommaalt ifølge Maalebevis dat. København 14/2 1885: brutto netto: Ifølge Skøde dat. Helsingør 5/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. Helsingør 5/ solgt til: Købmand xaul Julius Razga, Helsingør, med l/2.fart " Niels Andreas Carl Sørensen, Helsingør, " 1/2 " disse Herrer dannende Firmaet K. F. xdarstrands Efterfølgere, Helsingør. Købesummen udgør Rigsdaler. Ommaalt efter Ombygning ifølge Maalebevis dat. Helsingør 5/7 1890: brutto: 584,50 netto: 456,16. Skibet har nu: Hytte, 2 Sideruf forude og Kuf paa Hytten. Ifølge Helsingør Hegistreringskontors Indberetning i Skrivelse af 12/ er Skibet ifølge Meddelelse af 11/ fra Ejerne solgt til Sverrig for Kr Certifikatet afleveret og Nationalitetsmærker udhuggede. Registreringen afsluttet 7/ (Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II).

60 HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KRONBORG ss Sjælland. N H M J. 20/ ank. Brouwershaven fra Pillau 14/4 ank. Bolderaa fra Swinemunde 7/6 pass. Skagen for vestgaaende 10/6 ank. Granton 28/6 ank. Kronstadt fra Granton 2/7 ank. Bolderaa fra Kronstadt 15/7 ank. Gravesend fra Riga 6/8 ank. Bolderaa fra Swinemunde 15/8 afg. Bolderaa til Granton 17/8 ank. Granton 2/9 ank. Kronstadt fra Granton 12/9 ank. Bolderaa fra Kronstadt 20/9 pass. København til London 22/9 pass. Skagen or vestgaaende 25/9 ank. Gravesend fra Riga 1/10 ank. Leith fra London 5/10 afg. Leith til Kronstadt 12/10 pass. Hanstholm for østgaaende 15/10 ank. Kronstadt fra Leith 4/11 ank. Hull fra Kronstadt 10/12 ank. Gravesend fra Reval 6/l 1877 afg. Newcastle til Helsingør 9/1 pass. Hanstholm j or østgaaende 15/1 afg. Pillau til Danzig 15/1 ank. Danzig 21/1 afg. Danzig 24/1 afg. København til London 28/1 ank. Gravesend fra Danzig 5/2 ank. København for Maskinei'tersyn 7/5 pass. Hirtshals for vestgaaende 10/5 ank. Gravesend ira Libau 20/5 afg. Shields til Korsør 51/5 ank. Pillau fra Korsør 17/4 pass. Hirtshals i or vestgaaende 20/4 ank. Havre fra Pillau 28/4 afg. Havre til København 5/5 pass. Skagen for sydgaaende 4/5 ank. København med Stykgods 19/5 ank. Pillau fra Reval 8/8 ank. Archangel fra Leith 5/9 ank. London fra Arvhangel I6/9 afg. London til Archangel 25/10 ank. Gravesend fra Archangel 5/11 ank. Shields fra London 6/11 afg. Newcastle til Malaga 22/11 ank. Malaga 25/12 ank. Helsingør fra Torrevieja til Libau for Bunkers

61 HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Sjælland. N H M J. IV - 17/ ank. Helsingør for Bunkers p. R. Libau - Antverpen 25/1 2/2 5/2 6/2 10/2 18/2 21/2 25/2 5/5 6/5 14/5 18/5 20/5 27/5 28/5 5/4 5/4 4/5 5/5 14/5 25/5 2/6 5/6 17/6 27/6 12/7 25/7 4/8 11/8 25/8 5/9 24/9 28/9 5/10 6/10 9/10 14/10 22/10 24/10 ank. afg. pass pass ank. ank. pass ank. afg. ank. afg. pass ank. afg. ank. afg. ank. afg. pass ank. afg. ank. afg. ank. afg. ank. pass ank. afg. ank. ank. pass ank. afg. ank. afg. ank. afg. ank. Antverpen fra Libau Antverpen til Libau Hanstholm for østgaaende Helsingør for sydgaaende 1 Em. Libau Helsingør for Bunkers p. R. Libau - Antverpen Hanstholm for vestgaaende Havre Havre til Antverpen Antverpen Antverpen til Stettin Helsingør for sydgaaende 5 Em. Stettin Stettin til København med Stykgods København København til Gøteborg Gøteborg Gøteborg til Libau Helsingør for sydgaaende 7 Fm. Helsingør for Bunkers paa Rejse Libau - Dunkergue Dunkerwue til London Newcastle fra London for Bunkers Newcastle til Archangel Archangel Archangel til London London Newcastle for Bunkers fra London til Archangel Archangel Archangel til London Gravesend Burntisland fra London Hanstholm for vestgaaende Dunkerque fra Kalundborg Dunkerque til Burntisland Burntisland Burntisland til København København med Kul København til Stockholm Stockholm

62 HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG is Sjælland. N H M J. l/ll 5/11 15/11 21/11 29/H 8/12 14/12 25/12 27/12 15/1 24/1 27/ afg. pass. ank. ank. afg. pass. ank. afg. ank* afg. afg. ank. Stockholm til Rouen Helsingør for Bunkers Rouen efter meget besværlig Rejse Havre fra Rouen Havre til Reval Helsingør for Bunkers Reval Reval til København København med Rug København til Libau Libau til Lybæk Lybæk

63 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Sjælland. N H M J. IV - 15/ afg. 24/1 27/1 11/2 16/2 6/3 18/5 26/5 28/5 16A 26/k 15/5-2o/5 25/5 1/6 16/6 27/6 11/7 23/7 25/7 6/8 14/8 29/8 5/9 8/9 1V9 12/lo 16/I0 2Vlo 25/lo 29/lo 3o/lo 3/11 7/11 15/11 18/11 27/11 3o/ll - V12 7/12 12/12 27/12 afg. ank. afg. ank. afg. afg. pass. ank. afg. afg. ank. afg. ank. afg. ank. afg. ank. afg. afg. ank. afg. ank. afg. afg. ank. afg. ank. afg. ank. afg. ank. afg. ank. afg. ank. ank. afg. ank. afg. ank. ank. Kobenhavn til Libau Libau til Lybæk Lybæk Lybæk til -Reval Reval Reval til Kristiania i Karantæne i Kristiania Kristiania til Helsingør f. 0. Helsingør fra Kristiania til Lybæk Reval fra Lybæk Reval til København Malmø til Halmstad Halmstad Halmstad til London London London til Archangel Archangel Archangel til London London London til Archangel via Newcastle Newcastle Archangel Archangel til Aberdeen Aberdeen Aberdeen til Alloa Alloa til Flensborg Flensborg Kronstadt til København Reval med Slagside og uklare Pumper København til Trelleborg Trelleborg Trelleborg til Horsens Horsens Horsens til Brugge Ostende Ostende til Granton Granton København fra Granton med Kul København til Kalmar Kalmar Kalmar returneret for Is Maassluis Ystad efter meget besværlig R jse fra Kalmar

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/ '"- - ^L..- I OZ /- / O M ^ W - X /7, \NDECS- O G SØFARTSMUSEET; / k/^åul/ufyg,/ &?t &k / ttff^j, X ^, / X. ^ T O,' *pi/aff

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis KAN DELS- OG SØFARTSMUSEET FÅ KRONBORG H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20 Registreringsdato; 16/12 1867. eeis Certifikater; 16/12 1867 Bygget 1856 i Stockton*

Læs mere

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Pregel. M B M K. ; I - 1,.er: XI-516. 2-125. enhavns Bygget 1889 af A/S. Burmeister & Wain, København, Bygge

Læs mere

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-!

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-! I - 1.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). I* Registreringsprotokoller: Københavns midlertidige Skibsregister Fol. 190. Partøjs Fortegnelse II: Pag. 347- Er. 1255- Ny Fartøjs

Læs mere

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co«

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co« HANDELS- ZZ S.: FA.\'~.Z'. ss Helge. UT O R J I - i. Registreringsprotokollers 11-256. XI-12. 1-150. 2-155. 1 enhavns Skibsregister 1-120. Registreringsdato: 21/6 1869«l/l 1894«(.Omregistrering) Certifikaters

Læs mere

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. Int. - 1. Bygget I898 - Wm. Gray 8c Co. Ltd., W. Hartlepool. Byggenummer 355» Søsat 7/4

Læs mere

ss Chr. Christensen. N M J Q

ss Chr. Christensen. N M J Q HANDELS- OG SØFARTSMUSEET RÅ KRONBORG ss Chr. Christensen. N M J Q *d\ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET SS Chr. Christensen. N M J Q. Int. Bygget 19o3 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 Stk. 169 NHK. -

Læs mere

Bygget 1863 af A. Howaldt & I. Schweffel, Kiel, ifølge Bilbrev dat. Kiel 2/6 1863-

Bygget 1863 af A. Howaldt & I. Schweffel, Kiel, ifølge Bilbrev dat. Kiel 2/6 1863- HANDELS- CG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG ss Struer ex Kiel. I - i. Registreringsprotokoller: Fartøjs fortegnelse II Pag. 33- iflr. 634. Begistreringsdato: Registreringsbevis dat. Struer 27/9 1876. Certifikater:

Læs mere

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

fhair 52.0"; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3

fhair 52.0; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3 fair 52.0"; (515 974 ^ ^ as ^ -» S M 3 > D Z (D Z Q LU LU > LU W CC LO CO > CD LJJ > LJJ O LL .. O ^ CO ^ ^ ui,"" 2.2 C d. ii "^ S Q ~ 2 & 2 ^ S i; 2 C O T3 Q _, - - ^ Z W O 1- ' O CM OOCMOOO'-'O'^'N

Læs mere

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte-

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Saga«(I), HCI&. Registreringsprotokallers XIT-25* Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- 2 Stk*

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. i L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q T-. i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. *,»i/*w i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T. Int. - 1* Bygget

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG ss Nerma. N G C J. Int. - 1. Ifølge Anmeldelse Nr. 5ol/l895 dat. k/7 1895 har Købmand Laurita Ditlev Lauritzen, Esbjerg, afhændet Skibet til: A/S. Dampskibsselskabet

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ' ' H/s Haderslev. ",w^''.: I±I - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: Haderslev, den 26de Januar: Yi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at et anseet Firma

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller.

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1 Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. 3.760 IHK. Fabrikat: Dieselmotor,

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 DG SØFARTSMUSEET KRONBORG OXC/V. ^ fifdc/t\ 4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 'fy'9-zg: ' ''i 7-24: **SfJ o // Ws^,._l- i^u^-^f L '-''. ~ L- /J^, I t s- ljh : }7 7.... ' føv«/ " (li i -5Z4 : -«- -*- OG

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11. Privat Eftersyn i orsaag u. 710 r\». n o. > Wz, i. ^ STATENS kunsthistoriske FOTOGRAFI SAMLING. CATALOG over Malerier af Landskabsmaler C. F. Aagaard, h v i lk e b o r ts æ l g e s v e d A u e tio n p

Læs mere

Regnskabsbog over Udbetalingen; Én Fjerdepart i Skonnertbriggen J. M. Nielsen af Thurø.

Regnskabsbog over Udbetalingen; Én Fjerdepart i Skonnertbriggen J. M. Nielsen af Thurø. Regnskabsbog over Udbetalingen; Én Fjerdepart i Skonnertbriggen J. M. Nielsen af Thurø. 1878 Udgift Kroner Ører Juni 22 Betalt til Skibsbygmester J. R. Andersen i Svendborg 2500,00 Juli31 Betalt til Skibsreder

Læs mere

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:!

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET TT / I H/ s. Emma. j i i Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! Salg af Dampbaaden "Emma". Eredagen den 26de Eebruar førstkommende "bliver I paa Børsen i Middagsstunden

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S" T R L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Foreningen ex Elgina* S" T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEE1-1. ss Foreningen ex Elgina. I I Registreringsprotokoller: X-251* 1-119«Københavns Skibsregister II - 389- Registreringsdato:

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1942 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1943 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i UJ IJI (0 '.li (6 r - 05 O r/j 0) O 1 itj Q < (5 A ti. td I PH 1 1 W I t s 1 tf i ti ^ i va a> ri H F» h> w rø i i 1 i i i i i 1 i n, rw HANDEL ss Julie Lynn. N R F H. :Int Bygget 19o9 - Dundee Shipbuilding

Læs mere

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF 30 5bo$ FORTEGNELSE OVER BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF Frk. BERTHA WEGMANN, hvilke Kunstnerinden lader sælge ved Auktion, som afholdes i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, Mandag1den 23de Februar

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA. PÅ KRONBORG ss Birte. HGWJ./OXFA. "HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Birte. I C IJ. / O X F Å. III - Berlingske lidende 13. Februar 194-7 = I Sø- og Handelsretten har der været afholdt Søforhør

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

"> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -"SV.

> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -SV. Q LU UJ n i O t. cc < o L 03 3 2* "> O E s tf O.' ^ -"SV. -SK HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dijmphna ex LinkQping. N 2 G 7. Begistreringsprotokoller: X-113 XI-244 Begistreringsdato; 15/7 1882. Københavns

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Ark No 6/1874 Vejle den 19 Oktbr 1874. Da jeg er forhindret fra i morgen at være tilstede i Byraadets Møde, men jeg dog kunde ønske, at min Mening om et nyt Apotheks Anlæg heri Byen, hvorom der formentligen

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1932 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI JUNI 1933 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering)

Læs mere

J^athias LGtl(erv. Mandag d. 4. December 1905, Fm. Kl. Il1) CHARLOTTENBORG.

J^athias LGtl(erv. Mandag d. 4. December 1905, Fm. Kl. Il1) CHARLOTTENBORG. J^athias LGtl(erv ( Mandag d. 4. December 1905, Fm. Kl. Il1) CHARLOTTENBORG. Privat Eftersyn: Torsdag d. 30. Novem ber 1905 Kl. 11 4. CATALOG over Malerier og Studier af afdøde Marinemaler HRTKIRS LUTKEN,

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1931 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI MAJ 1932 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«.

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«. ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. 'i-sffrøf.,, i!fflw&é r MÆFts«. :' \ 53, ' S^P~. \t4bl \JF* V-S^SMfK* \ t : - a ^ DELS- OG SØFARTSMUSEET i BDF. ss Brigit Mærsk. (I). ex Comet. (Tankskib). 0 X V

Læs mere

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI 1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI. 1852. Del statistiske Bureaa lader oftere paa Ministeriernes Opfordring til Omdeling blandt Rigsdagens

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til SKIBET er en såkaldt galease, det vil sige det har to master, hvor den agterste er kortere end stormasten. Var det omvendt, ville SKIBET være en

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

s", U u F F .xx r- \O Hd3 F:I rno H\O c.t F y(g \oo ett H I (l) ooo \oo cne rr') o NiE cne (.) c) b'6 P nh9a oq-o ts H" O.T!\ E trhnx 8. lxci va-.

s, U u F F .xx r- \O Hd3 F:I rno H\O c.t F y(g \oo ett H I (l) ooo \oo cne rr') o NiE cne (.) c) b'6 P nh9a oq-o ts H O.T!\ E trhnx 8. lxci va-. \.l \ \l \R cj U u \ < \) R " \ (\l l l!{ (J x ) ii 9/ & B U: >': :U S * i fl q!. > ' z 1 ( 8 :.xx \O 3 9 VY Y : ii 0) ) (!i! > l/. ( < l y( \O c. )< O c = O 1 O x 9 c ' c4 : l c. \ l.! (1) u f \ O 1 '

Læs mere

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015 Klassisk Nr. 124 Maj 2015 120 år Anakonda sejler endnu Kom og mød de andre hurtige i Helsingør 1 Gaffelriggeren Anakonda I sidste nummer sendte bestyrelsen en jubilæumshilsen til alle jubilerende medlemsbåde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T.

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. HANDELS- CG: S F.-=' PÅ AAC/.iCF ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex Michelle Selchau N K V T. in." Bvgget 1875 - J. H. Løwe og Søn, brev

Læs mere

;. x&ær*#*?. - A T / - '» ø M g iiii,-

;. x&ær*#*?. - A T / - '» ø M g iiii,- DET KONGELIGE BIBLIOTEK m ' v- % 130021585948 : I e \, / - r- L; o v \ v: r, ^ ' \.,».»

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Maleri af Hans Andreasen : Øresunds Toldkammer. Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg.

Maleri af Hans Andreasen : Øresunds Toldkammer. Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg. 101 Maleri af Hans Andreasen : Øresunds Toldkammer. ØRESUNDS TOLDKAMMER Denne smukke Bygning rejstes i 1740 som Administrationslokale for Øresundstolden. Den blev opført af Murermester Niels Basse og laa

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1916 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER SEPTEMBER 1917 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Af Fuldmægtig ved redningsvæsenet, C. P. Eisenreich, udgivet af E. Jespersens Forlag, København, 1927.

Af Fuldmægtig ved redningsvæsenet, C. P. Eisenreich, udgivet af E. Jespersens Forlag, København, 1927. Uddrag af bogen: Det Nørrejydske Redningsvæsen Dets tilblivelse, organisation og historie. Af Fuldmægtig ved redningsvæsenet, C. P. Eisenreich, udgivet af E. Jespersens Forlag, København, 1927. Der foreligger

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Forblad. Handel med Skovprodukter. Tidsskrifter. Særtryk af "Tidsskrift for Skovvæsen". Bd II. A.

Forblad. Handel med Skovprodukter. Tidsskrifter. Særtryk af Tidsskrift for Skovvæsen. Bd II. A. Forblad Handel med Skovprodukter Tidsskrifter Særtryk af "Tidsskrift for Skovvæsen". Bd. A. 890 Særtryk af Tidsskrift for Skovvæsen Bd.. A" 890. Handel med Skovprodukter. (Eftertryk forbydes). 44. Københavnske

Læs mere

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7.

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7. c. ~ r L d *, g rmm- j Vf fy V * ' ^ j C / t ø y. - 7, -3-Z f, k s * * ' * v if a-'} * / $ V- JJ */l /L*~~ y. L " I «V - ----------------------" A ' ' ',~v / ) / K a t a l o g > *>J U, 1 / J ^ / I -2 &

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Ark No 17/1873 Veile. udlaant Justitsraad Schiødt 22/ Indenrigsministeriet har under 26de d.m. tilskrevet Amtet saaledes.

Ark No 17/1873 Veile. udlaant Justitsraad Schiødt 22/ Indenrigsministeriet har under 26de d.m. tilskrevet Amtet saaledes. Ark No 17/1873 Veile Amthuus d 30/4 73. Nrv. Indstr. og 2 Planer udlaant Justitsraad Schiødt 22/10 19 Indenrigsministeriet har under 26de d.m. tilskrevet Amtet saaledes. I det med Amtets paategnede Erklæring

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

ø 8 1 ;?~;d 8' II cl 5 'J uf If "r; 3 7 $' JUr Nini & Morten Lone & Paul (Subp 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 IY-& r

ø 8 1 ;?~;d 8' II cl 5 'J uf If r; 3 7 $' JUr Nini & Morten Lone & Paul (Subp 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 IY-& r ø 8 1 ;?~;d 8' cl nge & Carmen nge & Lotte -, 5 6 l{ ~? q SD Allis & Vagn nge & Steen ~ 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 Y-& r Grete & Klara Else & Jannie Nini & Morten Lone & Paul (Subp ingen N N-S ø-v

Læs mere

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen Lods i Nyborg Af Otto Nielsen Ordet lods er et låneord fra tysk Lotse eller hollandsk loods, der er forkortede former af mty. Lötsman, holl. loodsman, begge atter lånt fra engelsk loadsman, hvis 1. led

Læs mere