Referat af bestyrelsesmøde i DLS d. 23. april Ågot Møller Grøntved, Camilla Sloth Mehlum, Kristian Bork, Frans Rømeling og Kirsten Hald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i DLS d. 23. april 2013. Ågot Møller Grøntved, Camilla Sloth Mehlum, Kristian Bork, Frans Rømeling og Kirsten Hald"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i DLS d. 23. april 2013 Tilstede: Afbud: Ågot Møller Grøntved, Camilla Sloth Mehlum, Kristian Bork, Frans Rømeling og Kirsten Hald Thomas Dethloff, Thomas Kjærgaard Konstituering af bestyrelsen. Fordeling af arbejdsopgaver Formand: Frans Rømeling Næstformand: Ågot Møller Grøntved Sekretær: Thomas Kjærgaard Kasserer: Thomas Dethloff Hjemmeside: Kirsten Hald Suppleant: Camilla Sloth Mehlum Revisor: Lene Munk Nielsen Gensidig orientering. Herunder indkomne sager til selskabet Frans orienterer om arbejdet med stemmens dag, der skal foregå i Rundetårn april Kristianna Mey planlægger i DLS regi en workshop på Køge Sygehus i oktober med medialisering af stemmelæbe hos patienter med recurrens parese. Svend Prytz har forespurgt Frans om DLS vil deltage i arbejdet med at lave et Sulcus Glottidis møde, men tidsfristen er kort, og derfor anser bestyrelsen det ikke for muligt. De tilstedeværende orienterer kort om aktiviteter i deres respektive afdelinger. Økonomi Kassereren er ikke til stede, men økonomien skulle se fornuftig ud Hjemmesiden Der er plads til forbedring. Frans vil spørge Claus Gregers fra Rhinologisk selskab om, hvem der har lavet deres hjemmeside. Indmeldelse i selskabet skal ske til kassereren, som melder videre til sekretæren, der råder over den opdaterede medlemsliste. Frans vil sende tidligere formandsberetninger og liste over tidligere årsmøder til Kirsten, der vil sørge for at det kommer ind på hjemmesiden.

2 Der er enighed om, at tidligere regnskaber ikke behøver ligge på hjemmesiden. Ved indkaldelse til næste generalforsamling vil regnskabet blive sendt med ud til medlemmerne. Foreningens legat Der skal reklameres mere for selskabets legat. Der skal ved indkaldelse til næste årsmøde gøres opmærksom på det i invitationen. Årsmøde 2014 Hovedtema: Vocal Cord Dysfunction. Camilla tager kontakt til Jon-Helge Heimdal fra Bergen for at invitere ham som hovedtaler. Hans svar og kalender afgør, hvilken fredag i januar 2014, mødet skal holdes. Pernille Christensen skal også inviteres. Andre mulige temaer til resten af dagen: Spastisk Dysfoni eller Læbe-gane spalte. Afklaring af dette på næste bestyrelsesmøde Eventuelt Intet Næste møde Onsdag d kl hos Ågot Referent: Kirsten Hald

3 Bestyrelsesmøde DLS d v/ Ågot Grøntved Referent: Thomas Kjærgaard Til stede: Frans Rømeling, Camilla Slot-Carlsen, Kirsten Hald, Ågot Grøntved, Thomas Kjærgaard Efter en udsøgt middag gennemgås nedenstående punkter: Siden sidst: Frans: Opstart m. Montgomery-implantat ved ønh-afd., Køge. Planlægger kursus med fokus på stemmebåndsinjektion, v. ønh-afd. Køge. Medvirkende: Radiesse. Dato: lørdag d? Medvirker i planlægningen af Stemmens dag, et tværfagligt arrangement med stemmen i fokus, som planlægges afholdt Ågot: Netop foretaget den første 6 mdr s kontrol af T1a glottiscancer. Klinisk recidivfri og med god stemme. Thomas: Netop foretaget den første 6 mdr s kontrol af T1a glottiscancer. Klinisk recidivfri og med god stemme. Øvrige medlemmer: Intet væsentligt nyt Generelt: Der udtrykkes ærgerlse over tilsyneladende mangelfuld håndtering af LIN og T1a glottiscancer i regi af RH. De nyligt beskrevne retningslinjer vedr. udredning og behandling af LIN og T1a følges ikke. Problemstillingen søges afklaret i forbindelse med et møde i DANGLOT-regi 26/6, hvor bl.a. Kirsten og Thomas er til stede. Enkelte bestyrelsesmedlemmers roller defineres: Sekretær: ansvarlig for udsendelse af meddelelser og indbydelser til selskabets medlemmer.

4 Kasser: ansvarlig for registrering af indmeldelser/udmeldelser i DLS samt ajourføring af medlemslisten. Ansvarlig for registrering og bogføring af indtægter og udgifter. Økonomi i DLS: god, indestående på ca kr. Årsmøde 2014 Ågot foreslår at arbejdsopgaverne i forbindelse med planlægningen af årsmødet i DLS 2014 specificeres, og der udarbejdes en skabelon som kan benyttes ved planlægning fremtidige arrangementer. Dette drejer sig bl.a. om ansvarsfordeling mht. lokaler, rejsebestilling til foredragsholdere, bespisning/middag, emne og foredragsholdere, program, annoncering. Der besluttes følgende opgavefordeling: Formand og næstformand er overordnet ansvarlige for planlægning samt uddelegering af arbejdsopgaver i forbindelse med arrangementer. Derudover fordeles følgende opgaver på de enkelte medlemmer, med fokus på årmødet 2014: Formand: Annoncering. Der annonceres til: 1) alle adm. overlæger på landets ønh-afdelinger med forespørgsel om formidling til afdelingernes læger; 2) formanden for DØNHO med forespørgsel om formidling til landets praktiserende ønh-læger; 3) man diskuterer invitation via Dansk Selskab for Logopædi og Foniatri; 4) der diskuteres annoncering via ELS (Ågots forslag) hvilket der er opbakning til. Der udsendes en teaser vedrørende årsmødet primo september 2013: orientering om tid, sted og program. Herpå følger specificeret program ca. 1,5 md. før årsmødet. Formand+næstformand+Camilla: ansvarlige for det videnskabelige indhold. Hovedtemaet er EILO. Der er opnået accept fra en foredragsholder, JH Heimdal, Haukeland Universitetshospital, Bergen. Endvidere accept fra Pernille Kristensen. Desuden rettes henvendelse til Harald Jung, Schweiz, mhp. præsentation af associerede lungemedicinske aspekter (extrinsic intrinsic induced), hvilket varetages af Camilla. Som tema #2 ved årsmødet, foreslår Thomas laryngomalaci, hvilket der er tilslutning til. Thomas tager kontakt med laryngologer ved GOSH mhp en foredragsholder til 2x45 min.. Deadline for afklaring af foredragsholdere fra hhv. Schweiz og England er 1/7. Lokaler: Det vedtages, at årsmødet skal afholdes i København. Kristian Bork udnævnes som ansvarlig for at finde et egnet auditorium ( personer). Dato for årsmødet: 24/1 eller 31/1, Hjemmeside: Kirsten har været i kontakt med Frank Mirz som har medvirket til udarbejdelse af hjemmesiden for Dansk Rhinologisk Selskab. Der diskuteres skift af leverandør (web-hotel) samt hjemmeside-navn. Omkostningerne estimeres til kr. (engangsbeløb) samt årlige abonnement-omkostninger. Man enes om et domænenavn: laryngologiskselskab.dk

5 Kirsten påtager sig ansvaret for udarbejdelsen af hjemmesiden og vil, for bestyrelsen, præsentere forslag til et hjemmeside-billede/ikon. Indhold på hjemmesiden diskuteres, og Ågot foreslår at programmer fra tidligere årsmøder medtages. Man enes om, at regnskaber generelt ikke skal medtages. Desuden videreføres punkter fra den nuværende hjemmeside. Næste bestyrelsesmøde afholdes en af følgende datoer (obs DOODLE): 17; 19; 24; 26 sept,

6 Dansk Laryngologisk Selskab Referat af bestyrelsesmøde 26. september 2013 Til stede: Camilla Mehlum, Kristian Bork, Lene Munk-Nielsen, Frans Rømeling og Ågot Møller Grøntved (den første time ) Afbud: Thomas Dethloff, Thomas Kjærgaard og Kirsten Hald Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Der foreligger ikke noget referat fra sidste møde den 12. juni Gensidig orientering Camilla fortalte om et eventuelt projekt om dysplasi. Frans fortalte om kurset afholdt i Køge om Radiess 3. Korte Kliniske vejledninger Selskabet har deltaget i et møde med DSOHH angående Korte Kliniske Retningslinjer sammen med andre delselskaber under DSOHH. Moderselskabet vil gerne være på forkant med et politisk og regionalt ønske om at udarbejde nationale retningslinjer. På finansloven 2012 blev der afsat midler til at Sundhedsstyrelsen kunne udarbejde nationale retningslinjer. Det betyder systematisk udarbejdede, faglig anbefaler, der beskriver diagnostiske, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper baseret for evidens for virkning og bedst praksis Moderselskabet forestiller sig følgende organisation. 10 Korte Kliniske Retningslinjer fagområdet vælger selv de vigtigste En praktiserende speciallæge kobles op på hvert fagområde Formanden for fagområder uddelegerer opgaver til kolleger inden for fagområdet sikrer at der ikke er overlap af emner med andre faggrupper sørger for høring og godkendelse af KKR i fagområdet er ansvarlig for, tidsfrister overholdes Formanden for DØNHO sikrer at der kobles et DØNHO medlem til hvert fagområde 1. februar 2014, KKR sendes til DSOHH s bestyrelse til formel godkendelse DSOHH forestiller sig at fagområdet opsøger allerede udarbejdede retningslinjer og afstemmer disse. Formanden sagde god for vort selskabs deltagelse i projektet. Referat fra mødet er sendt til bestyrelsen. På vort møde diskuterede vi følgende emner som retningslinjer.

7 lokale instrukser findes blandt andet ØNH instrukser fra OUH vip.region.dk Alle instrukser fra regionh, der søges på emne htts://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen Danske regioners opslagsværk Instrukser fra andre afdelinger herunder AUH må hentes lokalt mulige emner recurrens parese og deres behandling børn og hæshed leukoplaci på stemmelæber hæshed, Dysphonia, herunder Reinkes ødem, noduli og papillomer videre visitering ved normalt udseende stemmelæber funktionel Dysphonia børn med dysartri forsinket sprogudvikling ( oralmotorisk team, meget i parentes) 4. årsmøde

8 Programmet blev gennem arbejdet og punkter mangler Budgettet blev gennemgået Følgende blev planlagt Camilla udarbejder det endelige program, når programmet foreligger, sendes det til medlemmer,

9 ledende overlæger på ØNH afdelinger Dansk Lunge Medicinsk Afdeling DSOHH til deres hjemmeside ansøgning til økonomisk støtte fra LVS, formanden Spisested til middag i København, Thomas Dethloff finder det rigtige sted Regner med ca. 30 personer. 5. eventuelt intet 6. næste møde ved behov indtil årsmødet 3. november 2013 Frans rømeling

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag d. 18. januar 2012 Sted: Danske Fysioterapeuter Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er markeret med blå

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere