Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1"

Transkript

1 Velkommen til en præsentation af emnet endokrinologi, altså læren om de endokrine organer og kirtler. Undervisningen er en del af anatomi- og fysiologiundervisningen på 5. semester Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1

2 Endokrinologi er læren om de endokrine- organers og kirtlers funktion. Endokrine kirtelceller udskiller som bekendt deres sekret til blodbanen. Sekretet er hormoner, altså molekyler, der med blodet når frem til de målceller, der har receptorer for det pågældende hormon. Når hormonet binder til målcellens receptor sker der et respons. Når eksempelvis insulin binder sig til en muskelcelle, er responset at der i muskelcellen sendes oplagrede glucosetransportmolekyler til cellemembranen, således at glucoseoptaget effektiviseres. Af figuren fremgår det, at receptoren for nogle hormoner er placeret i målcellens cellemembran, det gælder generelt for vandopløselige hormoner. Responset fra hormoner der binder sig til en membranbundne receptorer er typisk en påvirkning af enzymaktivitet i cellen eller en påvirkning af cellens membranpotentiale. Der er tale om et forholdsmæssigt hurtigt respons. Receptorer for andre hormoner findes intracellulært, dette gælder de fedtopløselige hormoner. Responsmekanismerne går vi ikke i dybden med. Det vigtige her, at have en forståelse for, at vandopløselige hormoner har en hurtig virkning, mens fedtopløselige hormoner har en langsommere virkning. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 2

3 Responset fra en målcelle, der har en intracellulær receptor er typisk en påvirkning af transskriptionen af bestemte gener, og dermed mængden af et bestemt protein. Da der skal ske både transskription, translation og proteinsyntese, er responset langsommere end det der ses for de vandopløselige hormoner. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 3

4 Når fedtopløselige hormoner transporteres rundt i blodbanen, er de bundet til et transportprotein, eksempelvis albumin. Der vil være en given ligevægt mellem frit hormon og hormon bundet til transportprotein. Det er det frie hormon der er aktivt, i den forstand, at det kan diffundere ind i målcellen og binde sig til en intracellulær receptor. De hormoner, der er bundet til transportprotein udgør et lager af hormonet. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 4

5 Det endokrine system kan inddeles efter de organer, der får deres stimulus fra hypofysen, og de der stimuleres på anden måde. De organer, der står øverst på slidet under hypofysen, det vil sige thyreoidea (skjoldbruskkirtlen), binyre (glandulae suprarenales) og kønskirtlerne (gonaderne) bliver alle stimuleret af overordnede hormoner, der afgives fra hypofysen. De organer, der står nederst på slidet, altå pancreas, nyrer og parathyreoidea er også hormonproducerende, men disse stimuleres primært af ændringer i det blod, der løber igennem dem. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 5

6 Hypothalamus er det sted i hjernen, hvor der sker en koordinering af det autonome nervesystem og det endokrine system. Målet er at organismen holdes i balance i forhold til de krav der stilles til den, det man kalder homeostase. Hypothalamus modtager derfor nerveimpulser fra mange forskellige steder i kroppen og sørger for, at der bliver udskilt hormoner, der kan bringe det indre miljø i balance. Hypothalamus styrer de hormoner, der udskilles fra hypofysen, såvel hypofysebaglappen som hypofyseforlappen. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 6

7 Hormoner i hypofysebaglappen er produceret i hypothalamus, og hypofysebaglappen fungerer nærmest som et depot for disse. Det drejer sig om ADH (antidiuretisk hormon) og oxytocin. Hormonerne afgives fra baglappen efter nervøse impulser fra hypothalamus. ADH (antidiuretisk hormon) er et vigtigt hormon i forbindelse med opretholdelse af organismens væske og elektrolytbalance. Som det fremgår af figur 4.5 stimuleres hypothalamus af sanseceller fra centralnervesystemet. Den ene type sanseceller, sidder i hypothalamus, og videregiver oplysninger om blodet osmolaritet. Hvis osmolariteten i blodet stiger, tyder det på nedsat vandmængde i blodet og udskillelsen af ADH stiger. ADH stimulerer celler i distale tubuli og i samlerørerne i nyrerne, således at reabsorption af vand til blodet stiger. Resultatet er et større blodvolumen, og dermed også et højere blodtryk. Den anden type sanseceller sidder rundt omkring i kredsløbssystemet. Disse sanseceller videregiver oplysninger om blodtrykket. Ved nedsat blodtryk, øges udskillelsen af ADH, der som nævnt får blodtrykket til at stige. Det andet hormon, der produceres i hypothalamus, og afgives fra hypofysebaglappen er oxytocin. Oxytocin øger kontraktionen i glatte muskelceller i uterus i forbindelse med fødsel, det er altså vefremkaldende. Efter fødslen øger oxytocin desuden kontraktionen af glatte muskelceller i udførselsgangene i brystet, og hjælper på den måde med til, at barnet kan suge mælk under amning. Som det fremgår af figur 4.6 stimuleres hypothalamus til udskillelse af oxytocin fra henholdsvis strækfølsomme sanseceller i livmoderen og berøringsfølsomme sanseceller i brystvorterne. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 7

8 Som det fremgår af slidet, kan hypothalamus regulere sekretionen af hypofyseforlapshormoner ved henholdsvis fremmende og hæmmende hormoner. Se også MAF figur 4.7 side 145 og Tabel 4.1 side Da alle hypothalamushormonerne regulerer sekretionen af hormoner fra hypofysen, vil jeg omtale disse hormoner under hypofysen. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 8

9 Regulering af hypothalamushormoner og hypofysehormoner sker ved feedback. Det foregår dels på den måde, at en forøget koncentration af hypofysehormonet virker hæmmende på yderligere sekretion af hypothalamushormonet (højre side af figuren) og dels på den måde at det hormon, der udskilles fra hypofysehormonets målceller virker tilbage på dels hypofysen (kort sløjfe) og dels på hypothalamus (lang sløjfe), som det fremgår af venstre side af figuren. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 9

10 Som før omtalt inddeles hypofysen i hypofysebaglap og hypofyseforlap. Hypofysebaglappen kaldes også neurohypofysen, da den stimuleres af nerveimpulser fra hypothalamus. Som det fremgår af figuren indeholder neurohypofysen nervefibre fra hypothalamus og et kapillærnet, hvortil hypothamus hormonerne ADH (antidiuretisk hormon) og oxytocin afgives. Hypofysebaglappen bliver på den måde oplagringsplads for de to hormoner. Hypofyseforlappen kaldes også adenohypofysen. Adeno- er forstavelse for en kirtel. Der er mange forskellige typer af endokrine celler i hypofyseforlappen, der hver især stimuleres til sekretion, af de forskellige overordnede fremmende- (releasing) eller inhiberende (inhibiting) hormoner fra hypothalamus. Det overordnede hormon fra hypothalamus, eksempelvis Thyreoidea Releasing Hormon (TRH), binder sig på receptorer på de endokrine celler i hypofyseforlappen, som syntetiserer hormonet thyreoideastimulerende hormon (TSH). Bindingen af TRH fører til sekretion af TSH. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 10

11 Skjoldbruskkirtlen, glandula thyreoidea, ligger på halsen lige neden for struben. Den består af to lapper. Glandula thyreoidea er opbygget af endokrine kirtler af follikeltypen. Fra histologiundervisningen kender I kirtelcellerne som kubiske epitelceller, der omkranser en follikel. De endokrine celler syntetiserer i første omgang proteinet thyroglobulin, som hvert indeholder mere end hundrede molekyler af aminosyren tyrosin. Dette protein oplagres som et hormonforstadie i follikellumen. Det er det vi kalder kolloid, fordi det er tyktflydende. Når de endokrine celler stimuleres af TSH fra hypofysen til sekretion af hormon, optages thyroglobulin i follikelcellerne og der sker henholdsvis en iodering af tyrosinmolekylerne og de kobles sammen to og to inden de som hormonerne T3 (triiodtyronin) og T4 tyroxin) afgives fra follikelcellerne til blodbanen. Glandula thyreoidea er rigt vaskulariseret, så hormonerne kan forholdsvis nemt diffundere fra follikelcellerne gennem bindevævet til en blodkapillær. I bindevævet er der C-celler, som er calcitoninproducerende celler. Calcitonin er et hormon, der reducerer koncentrationen af calcium-ioner i ekstracellulærvæsken, blandt andet ved at hæmme nedbrydningen af knoglevæv og ligeledes øges tab af calcium-ioner i nyrerne. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 11

12 Thyreoideahormonerne er stofskiftehormoner. Der er mange forskellige målceller for hormonerne, der som generelt respons har et øget stofskifte. 1. Det drejer sig eksempelvis om øget iltforbrug i mange væv, og heraf øget varmeproduktion 2. Øget virkning af det sympatiske nervestystem, sandsynligvis ved, at antallet af receptorer for adrenalin og noradrenalin øges. 3. Impulsledningshastigheden i nervesystemet øges. Derudover er thyreoideahormonerne vigtige i forbindelse med udvikling af centralenervesystemet i fosterlivet, og for længdevækst under opvæksten. Reguleringen af thyreoideahormonerne følger den tidligere omtalte feedback regulering. Se evt. slide 10. Hypothalamus modtager nerveimpulser fra andre områder af centralnervesystemet, og udskillelsen af TRH sker således som et respons fra mange informationer fra kroppen. Thyreoideahormonerne er fedtopløselige hormoner, der under deres transport i blodet kan være koblet til transportproteinet tyroxinbindende globulin (TBG), eller mere uspecifik kan være koblet til albumin (Se også tabel 4. 1 side 140). Underviser cand.scient Karen Hulgaard 12

13 Binyrene er placeret ovenpå nyrerne, men har ikke noget med nyrefunktionen at gøre. Binyrerne er omgivet af en kapsel bestående af bindevæv. Under bindevævskapslen findes binyrebarken (cortex), der udgør ca. 90%. Inderst findes binyremarven, der således udgør ca. 10%. Som det fremgår af figuren indeholder binyrebarken tre forskellige slags endokrine kirtelceller. 1. Yderst i barken ligger de celler der syntetiserer mineralcorticoider, hvor aldosteron er det vigtigste. 2. Dernæst følger et lag af celler, der syntetiserer glucocortocoider, hvor cortisol er det vigtigste. 3. Ned mod medulla, ligger de celler, der syntetiserer androgener. Cellerne i binyremarven (medulla) er udviklet som et sympatisk ganglion, hvor de postganglionære celler mangler nerveudløbere. I stedet afgiver cellerne hormoner til blodbanen, når de stimuleres af de sympatisk præganglionære fibre. Hormonerne er adrenalin og noradrenalin, altså svarende til transmitterstoffet noradrenalin. Adrenalin og noradrenalin fra binyremarven kaldes samlet for katekolaminer På de næste slides vil jeg gennemgå de vigtigste hormoner, der afgives fra binyrerne. Androgenerne regnes ikke for meget væsentlige, så de gennemgås ikke. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 13

14 Aldosteron er som tidligere nævnt et binyrebarkhormon, et såkaldt mineralcorticoid. Aldosteron er livsvigtigt. Det har ansvar for udskillelse af kaliumioner. Når koncentrationen af kaliumioner i intercellulærvæsken i binyrebarken forøges, stimuleres cellerne således til afgivelse af aldosteron. Aldosteron afgives også efter stimulus fra renin-angiotensinsystemet. Dette systems virkningsmekanisme står beskrevet på side 387 i MAF. Responset på aldosteron er henholdsvis øget udskillelse af kaliumioner og øget reabsorption af natriumioner i nyrerne. Aldosteron er et steroidhormon, dannet ud fra cholesterol. Det transporteres i blodet bundet til albumin. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 14

15 Cortisol er et glucocorticoid, der udskilles fra endokrine celler i binyrebarken. Navnet glucocorticoid henviser til hormonets overordnede betydning for glucoseomsætningen. Cortisol udskillelse efter stimulus fra hypofysehormonet ACTH (adenocorticotrope hormon), hvis udskillelse selv afhænger af udskillelsen af ACTH-RH (ACTH-releasing hormone) fra hypothalamus. Hypothalamus modtager nerveimpulser fra mange andre celler i centralnervesystemet, og har ansvaret for kroppens homeostase (balance). Cortisol har som nævnt på slidet anti-insulin effekt, hvilket betyder, at hormonet stimulerer leverceller til øget gluconeogenese og øget glycogenolyse, der tilsammen øger koncentrationen af glucose i blodet. Øget gluconeogenese bliver mulig, da cortisol stimulerer til øget nedbrydning af protein. Cortisol stimulerer endvidere til øget fedtnedbrydning. En øget koncentration af fedtsyrer i blodet vil primært blive brugt til energiproduktion i musklerne. Dets evne til at øger koncentrationen af glucose gør det til et stresshormon, da kroppen netop i en stress-situation har brug for en høj glucosekoncentration, der gør den i stand til hurtigt at skaffe sig energi. Cortisol har også en anti-inflammatorisk virkning. Dette anvendes i medicinsk sammenhæng, hvor cortisol i form af lægemidlet prednison, bruges i behandling af forskellige autoimmune sygdomme. Cortisol reducerer leucocytternes tilstrømning til inflammatoriske områder, men det hæmmer også mængden af lymfocytter, hvilket giver et svækket immunforsvar, da der så er færre celler til at danne antistoffer. Cortisol er et steroidhormon, dannet ud fra cholesterol. Det transporteres i blodet bundet til transportproteinet CBG (cortisolbindende globulin) Underviser cand.scient Karen Hulgaard 15

16 Adrenalin er et stresshormon, og afgives derfor i forbindelse med situationer, der er belastende for kroppen. Der kan være tale om fysisk anstrengelse men også en psykisk belastning. Det overordnede mål er at bringe kroppen i stand til at kæmpe eller flygte. Adrenalin har i princippet samme virkning som øget innervation af sympatiske nervefibre. Hormonproduktionen kan på den måde opfattes som en forstærkning af det sympatiske nervesystem. Adrenalin påvirker således den glatte muskulatur i arterioler med det resultat, at blodet i større omfang ledes til skeletmuskulaturen og sådan at blodtrykket stiger. Blodet ledes derfor i mindre omfang til de indre organer, herunder fordøjelsessystemet, og huden. Adrenalin påvirker hjertemuskulaturen, så kontraktionerne bliver kraftigere og hyppigere (øgning af hjertets minutvolumen, hvilket i sig selv påvirker åndedrættet. Adrenalin har også nogle af de samme virkninger som cortisol, som jo også er et stresshormon, herunder glycogenolyse i leveren og nedbrydning af fedt fra fedtdepoter. Endelig stimulerer adrenalin den såkaldte retikulærsubstans i hjernen, hvilket øger årvågenheden, altså vores evne til at koncentrere os og fokusere. Adrenalin er et såkaldt katekolamin, dannet ud fra aminosyren tyrosin. Hormonet transporteres frit i blodet. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 16

17 Væksthormonet GH (growth hormone) adskiller sig fra de andre hypofyseforlapshormoner, ved at stimulere målceller direkte. Der er mange målceller for GH, der overordnet har ansvar for længdevækst under opvæksten. Væksthormonet deltager også i reguleringen af kulhydrat- og fedtomsætningen. Hormonet har anabolsk virkning, idet det stimulerer proteinsyntesen i flere væv. Hormonet har anti-insulin virkning, idet det stimulerer fedtnedbrydningen og gluconeogenesen, hvorved koncentratione af glucose i blodet stiger. Det har stor betydning for forebyggelse af hypoglycæmi, som kan opstå ved faste, ved at øge koncentrationen af glucose i blodet. GH fører i leveren og andre målceller til udskillese af IGF-I (insulinlignende vækstfaktor), der dels fungerer autokrint og parakrint, altså lokalt i vævet, og dels fungerer ved negativ feedback på udskillelse af henholdsvis GH fra hypofyseforlappen og af GH-RH/GH-IH fra hypothalamus. Dværgvækst skyldes defekte receptorer for IGF-I. Væksthormon reguleres dels af et fremmende hormon GH-RH (growth hormone releasing hormone) og et inhiberende hormon GH-IH (growth hormone inhibitin hormone), begge fra hypothalamus. Det adskiller sig på dette punkt ikke væsentligt fra den regulering, der ses af thyreoideahormonerne, cortisol og kønshormonerne. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 17

18 Kønskirtlerne (gonaderne) stimuleres overordnet fra hypofyseforlapshormnerne FSH (follikelstimulernede hormon) og LH (luteiniserende hormon). Disse hormoner har tilsammen ansvar for normal pubertetsudvikling. Derudover har de, som det fremgår af slidet forskellige funktioner i forbindelse med forplantning. FSH stimulerer Sertoliceller til modning af spermatocytter og det stimulerer follikler i ovariet til modning LH stimulerer follikelceller til produktion af østradiol og corpus luteum til produktion af progesteron. I testes stimulerer LH de Leydigske celler til sekretion af testosteron. Reguleringen svarer til den generelle feedback regulering, der også ses for thyreoideahormonerne og cortisol. Gn-RH( gonadotropin-releasing hormone) fra hypothalamus afgives således på baggrund af impulser fra mange forskellige dele af centralnervesystemet med det mål, at holde kroppen i balance (homeostase). Se også figur 13.5 side 412 og figur side 418. Kønshormonerne er steroidhormoner, der transporteres i blodet bundet til transportproteinet SHBG (sexhormonbindende globulin) Derudover vil jeg henvise til undervisningen i henholdsvis klinisk cytologi og forplantningssystemet Underviser cand.scient Karen Hulgaard 18

19 Pancreas (bugspytkirtlen) producerer hormonerne glucagon og insulin, fra henholdsvis α-celler og β-celler i det endokrine væv (de Langerhanske øer). Som jeg har skrevet på slidet, stimuleres de endokrine celler dels nervøst og dels ud fra koncentrationen af glucose i det blod, der flyder igennem pancreas. En høj koncentration af glucose stimulerer således β-cellerne til sekretion af insulin, mens en lav koncentration af glucose stimulerer α-cellerne til sekretion af glucagon. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 19

20 Insulin er et anabolsk hormon, altså et hormon, der resulterer i opbygning af makromolekyler. Insulins hovedopgave er, at reducere glucosekoncentrationen i blodet. Insulin virker i absorptionsfasen. Insulin stimulerer cellernes optag af næringsstoffer i forbindelse med måltider. Rekruttering af transportproteiner for glucose i blandt andet skeletmuskulatur, og stimulering af glycogensyntese, sikrer en lagring af glucose. Glucoses omdannelse til fedt og lagring i fedtceller er på tilsvarende vis med til at lagre energi. Opbygning af proteiner ud fra aminosyrer i blodet er på tilsvarende vis en måde at lagre aminosyrerne på. Insulin er et peptidhormon og transporteres frit i blodet. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 20

21 Glucagon er modsat insulin et katabolsk hormon. Dets hovedopgave er, at øge blodets koncentration af glucose og fedtsyrer. Glucagon stimulerer levercellernes nedbrydning af glycogen og syntese af glucose ud fra aminosyrer (gluconeogenese). Begge dele fremmer koncentrationen af glucose i blodet. En øget koncentration af fedtsyrer i blodet virker glucosebesparende, da flere væv, herunder specielt muskelvæv i høj grad går over til fedtforbrænding i postabsorptionsfasen. Glucagon er et peptidhormon og transporteres frit i blodet. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 21

22 Repeter kort nyrernes anatomi ud fra figurerne. Se også Geneser figur 20-5 side 572 Nogle af muskelcellerne i den afferente arteriole er modificerede og fungerer som strækreceptorer og producerer enzymet renin. Disse celler kaldes juxtaglomerulære celler, da de befinder sig tæt ved glomerulus. De juxtaglomerulære celler stimuleres af et øget tryk i blodkarret, og responderer ved at formindske sekretionen af renin. Cellerne stimuleres også nervøst ved blodtryksfald, hvor responset er en øget sekretion af renin. Renin aktiverer plasmaproteinet angiotension I, der i lungerne omdannes til det mere potente angiotensin II. Angiotensin II stimulerer udskillelsen af aldosteron fra binyrebarken. Både angiotensin II og aldosteron er ansvarlige for en normalisering af blodtrykket. Renin er et enzym, og dermed et protein, der transporteres frit i blodet. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 22

23 Nyrerne udskiller også hormonet erytropoeitin, der stimulerer erytropoeisen, altså syntesen af erytrocytter i knoglemarven. Særlige celler i nyrerne fungerer som ilt-sensorer, og udskiller ved nedsat iltmængde (hypoxi) hormonet erytropoeitin (EPO). EPO er et glycoprotein, som transporteres til knolgemarven, hvor det stimulerer stamceller til øget erytrocytproduktion. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 23

24 Biskjoldbruskkirtlerne (parathyreoidea) ligger som fire små enheder i forbindelse med thyreoidea. Parathyreoideahormon (PTH) regulerer koncentrationen af calciumioner. Et fald i koncentrationen af calciumioner i ekstracellulær væsken i parathyreoidea, stimulerer de endokrine celler til sekretion af PTH. PTH - stimulerer osteoklaster i knoglevævet til at nedbryde knoglevæv, hvilket resulterer i frisættelse af calciumioner til blodet. - stimulerer nyrernes omdannelse af calcidiol til calcitriol. Calcitriol er det virksomme D-vitamin. - Calcitriol øger absorptionen af calciumioner fra tarmen. - stimulerer reabsorptionen af calciumioner i nyretubuli. - Stimulerer til en reduktion af reabsorptionen af fosfationer i nyretubuli. - En øget fosfatudskillese nedsætter koncentrationen af fosfat i blodet. Dette fører til en øget knoglenedbrydning, idet der fra knoglerne både frigøres calciumioner og fosfationer. Parathyreoideahormon er et peptidhormon, der transporteres frit i blodet. Jeg vil her henvise til undervisningen i bevægeapparatet. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 24

Anatomi & Fysiologi - en opgavesamling af Palle Hougaard Endokrine kirtler 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling.

Anatomi & Fysiologi - en opgavesamling af Palle Hougaard Endokrine kirtler 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Endokrine kirtler 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Endokrine kirtler Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til fri afbenyttelse af sygeplejerskestuderende og andre interesserede,

Læs mere

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2).

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). 1) Aorta store arterier arterioler kapillærer venoler vener De forskellige kar Elastiske kar: aorta og store

Læs mere

15. Mandag Endokrine kirtler del 3

15. Mandag Endokrine kirtler del 3 15. Mandag Endokrine kirtler del 3 Fokus er især på: forskelle og ligheder mellem pensumhormoner: Insulin, glukagon, adrenalin og cortisol. Bogens beskrivelse er udmærket, dog meget kvantitativ og en smule

Læs mere

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1 Eksamensbesvarelse 16. januar 2007 Karakteren 02 Opgave 1 Mitokondrierne danner energi til cellens eget brug ATP ADP energi(atp) Cellekernen indeholder vores genetiske arvemateriale DNA. I en celle er

Læs mere

KVAKSALVER CORTISOL. Virkning Cortisol påvirker alle kroppens celler og har mange forskellige virkninger. De vigtigste er:

KVAKSALVER CORTISOL. Virkning Cortisol påvirker alle kroppens celler og har mange forskellige virkninger. De vigtigste er: KVAKSALVER Søren Winkel Bl.a.: Healing Behandling med urter Muskel og knoglemanipulation CORTISOL Skuderløse Husrække 12 4690 Haslev Tlf. 51 30 46 28 swinkel@kvaksalver.com www.kvaksalver.com CVR/CE:27

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Studiespørgsmål til celler og væv

Studiespørgsmål til celler og væv Studiespørgsmål til celler og væv 1. Hvad er en celle og hvad vil det sige, at den har et stofskifte? 2. Tegn en figur af en celle og navngiv, på figuren, de vigtigste organeller. Hvad er navnet på den

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Alveole Diameter: 0,12 mm Lactocyt Kilde: Lawrence R. Breastfeeding a guide for the medical profession Mælkegange 9-10 mælkegange udmunder på papillen

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje Studiespørgsmål til nyrer og urinveje 1. Beskriv nyrernes funktioner 2. Beskriv nyrernes udseende og placering i kroppen 3. Beskriv nyrernes makroskopiske opbygning, gerne v.h.a. en figur, der viser et

Læs mere

Trivsel. Med fokus på mælkedannelse.

Trivsel. Med fokus på mælkedannelse. Trivsel Med fokus på mælkedannelse. Århus 2013 Opgave udarbejdet i forbindelse med deltagelse på tværfaglig kursus i amning af: Birthe Westergaard Nissen Iben Fugleberg Løhndorf Birgitte Hovedskou Vejleder

Læs mere

Stress - Giver dårligere træningsresultater

Stress - Giver dårligere træningsresultater Stress - Giver dårligere træningsresultater Af Fitnews.dk - torsdag 05. juli, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/stress-giver-darligere-traeningsresultater/ Af charlotte jakobsen Stress er en integreret

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403 Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system De cardiovaskulære parametre afhænger af mange forskellige ting, der igen er indbyrdes afhængige af hinanden. Her skal der ses på sammenhænget mellem forskellige

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Anneli Cebrine Holm. Autentisk Liv Anneli Cebrine Holm

Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Anneli Cebrine Holm. Autentisk Liv Anneli Cebrine Holm Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Seminarieforlaget AH Slagelsevej 72 4180 Sorø Omslag: Mikael Nielsen Tegninger: Mikael Nielsen ISBN 87-983249-2-6

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

med bogen gennem deres egen undervisning, og denne erfaring har ført til ændringer i den rækkefølge stoffet præsenteres. Det er vores opfattelse at

med bogen gennem deres egen undervisning, og denne erfaring har ført til ændringer i den rækkefølge stoffet præsenteres. Det er vores opfattelse at forord Hermed foreligger en ny udgave af Finn Michael Karlsen s Basal nyrefysiologi. Siden udgivelsen i 1999 er der sket en rivende udvikling indenfor fysiologien, herunder nyrefysiologien, og det har

Læs mere

Hvad indeholder røgen?

Hvad indeholder røgen? 6. Ved rygning sker der en ufuldstændig forbrænding af tobakken, hvor der dannes en blanding af over 4.000 forskellige stoffer, der både omfatter partikler og luftarter. Disse stoffer er fra mange forskellige

Læs mere

Urinorganer. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling.

Urinorganer. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Urinorganer 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Urinorganer Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til fri afbenyttelse af sygeplejerskestuderende og andre interesserede,

Læs mere

Bliver man stærkere af D-vitamin?

Bliver man stærkere af D-vitamin? 14 Bliver man stærkere af? Foto: Colourbox Forfattere Rikke E. Larsen, lektor cand. scient. i human Ernæring, rila@phmetropol.dk Lasse Kristian Suhr, lektor, cand. scient. i idræt lakr@phmetropol.dk Michael

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Store og lille kredsløb

Store og lille kredsløb Store og lille kredsløb Hjertets opbygning Funk6on og opbygning af det store og det lille kredsløb. Det store kredsløb og det lille kredsløb. Det store kredsløb Fra venstre hjertekammer ud 6l hele legemet

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Gæller Seniorrådgiver Alfred Jokumsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals 1 DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet FISKE

Læs mere

KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015

KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015 KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015 HVEM ER JEG? SARA SIG MØLLER MASTER IN HUMAN NUTRITION, KU (2011-2013) SPECIALE: NUTRITIONAL IMPACT ON HYPOTHALAMIC AMENORRHEA AND BONE HEALTH IN FEMALE ENDURANCE ATHLETES

Læs mere

Phytokost Funder Løbeklub

Phytokost Funder Løbeklub Kost og træning Phytokost Funder Løbeklub Phytokost - præsentation Jytte Langkjær - Phytokost Personlig kostvejledning Coaching og personlig udvikling Analyser, stofskiftemåling, body-age Madværksted Sundere

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

12. Mandag Nervesystemet del 3

12. Mandag Nervesystemet del 3 12. Mandag Nervesystemet del 3 Vi skal få et begreb om nervesystemets motoriske (efferente) og sensoriske (afferente) systemer, både i forhold til det viljesstyrede somatiske system og det selvstyrende

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

Temaeftermiddag om kost og træning

Temaeftermiddag om kost og træning Temaeftermiddag om kost og træning Dagens program Energibehov, - forbrug og -forsyningen Test af dine kostvaner De energigivende stoffer Kosten før, under og efter træning Vitaminer og mineraler Væske

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Sukkerstress. Thorkild Rasmussen, optometrist

Sukkerstress. Thorkild Rasmussen, optometrist Sukkerstress. Thorkild Rasmussen, optometrist Vores kost har ændret sig betydeligt gennem de sidste mange år, og vores kost består i dag i langt højere grad af raffineret mad med et højere sukkerindhold,

Læs mere

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Sommereksamen 2013 Titel på kursus: Ernæring og fordøjelsessystemet Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Semester: 2. semester Eksamensdato: 6. juni

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste 1/23 B4 Indledning Pattedyr Pattedyrs krop består af levende celler. Blandt andet chimpanser, heste og mennesker hører til pattedyrene. Cellerne

Læs mere

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler 8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler Af Fitnews.dk - fredag 28. september, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/8-basisvarer-en-genvej-til-vitaminer-og-mineraler-2/ Kodeordet i en sund kost

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Modul 1: Anatomi og fysiologi

Modul 1: Anatomi og fysiologi Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi

Læs mere

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? 1 Hvordan kan man få kunden til at købe noget? Når kunden ikke selv er herre over sine egne beslutninger? Når vi træffer beslutninger

Læs mere

Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach

Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach Sct Hans Hospital Caroline og Glarmesteren Caroline, 1852-1936 Glarmesteren 1878-1958 William Skotte Olsen 1945-2005 indlagt SHH 1975-78 PTSD- symptomer

Læs mere

Dyr i bevægelse. Den faglige baggrund. Lærervejledning - den faglige baggrund. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Den faglige baggrund. Lærervejledning - den faglige baggrund. Naturhistorisk Museus Århus Den faglige baggrund Undervisningsoplægget Dyr i bevægelse er udviklet til grundskolens ældste klassetrin (8.-9. klasse). Eleverne arbejder selvstændigt med måling af respiration hos levende dyr ved forskellige

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Biologi B Torben

Læs mere

Med udgangspunkt i vedlagt materiale skal du holde et oplæg om celler og deres evolutionære udvikling.

Med udgangspunkt i vedlagt materiale skal du holde et oplæg om celler og deres evolutionære udvikling. Eksamensspørgsmål maj-juni 2014 Biologi B 4cbibmf1, Lisbet Heerfordt NB! Der kan ske ændringer af eksamensspørgsmålene, hvis censor beder om det. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort i holdets

Læs mere

Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar

Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar Kredsløbsorganer - Blod, lymfe og immunforsvar 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb. Krop og muskler

Naturvidenskabeligt grundforløb. Krop og muskler 1 Naturvidenskabeligt grundforløb Krop og muskler 2 Naturvidenskabeligt grundforløb om krop og muskler. Kredsløbet Kredsløbet, det vil sige hjertet, blodårerne og lymfekarrene udgør sammen med blodet kroppens

Læs mere

Spidsen af penis kaldes for glans. Dens funktion er som klitoris hos kvinden at stimulere til seksuel ophidselse og nydelse. sædleder blærehalskirtel

Spidsen af penis kaldes for glans. Dens funktion er som klitoris hos kvinden at stimulere til seksuel ophidselse og nydelse. sædleder blærehalskirtel 12 FORPLANTNING Det var nogle af de overskrifter, der prægede i aviserne i 1992, da professor Erik Skakkebæk fra Rigshospitalet i København første gang offentliggjorde sin undersøgelse om mænds faldende

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Kampen for det gode liv

Kampen for det gode liv Titel Fagkombination Problemformulering Problemstillinger Kampen for det gode liv Bioteknologi A og psykologi C Danmark er i dag aktiv, sammen med andre vestlige lande, med udsendelsen af soldater til

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Nr 1. Fra gen til protein

Nr 1. Fra gen til protein Nr 1 Fra gen til protein Med udgangspunkt i vedlagte illustrationer bedes du besvare følgende: Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis

Læs mere

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Nr. 1. Fra gen til protein. Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis transskription

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft Motivation = motiv til at bevæge sig/flytte sig Motivation har en retning.(mål)og en intensitet. MOTIVATION

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV 00 Moduler 01 Celler og liv 02 Eukaryoter 03 Prokaryoter 04 Virus 05 Celledelinger 06 Mikroorganismers vækst 07 Transport på celleniveau 08 Osmose 09 Opbygning og nedbrydning 10 Enzymer 11 Energi 12 Næringsstoffer

Læs mere

8. Metastasering. Kræftceller, der spreder sig

8. Metastasering. Kræftceller, der spreder sig 8. Metastasering Kræftceller, der spreder sig Dette kapitel fortæller, hvordan kræftceller spreder sig i kroppen hvilke egenskaber en celle skal have for at kunne sprede sig Celle bliv på din plads Et

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk Anders Sekkelund 23.02.2010 www.gladafmad.dk 8 råd r d til en sund livsstil 2009 1. Drik masser af vand 2. Dyrk daglig motion 3. Undlad sukker og begræns simple kulhydrater i kosten (hvidt brød, pasta

Læs mere

yubio Genetik og genteknologi Fysiologi 30 kapitler 1412 sider 1283 figurer & fotos

yubio Genetik og genteknologi Fysiologi 30 kapitler 1412 sider 1283 figurer & fotos Økoli Biokemi yubio 30 kapitler 1412 sider 1283 figurer & fotos Alt til bioliundervisningen! 4 bøger samlet i én! Kan købes samlet, hver for sig eller i kombination Til evigt eje el. tidsbegrænset Klassesæt

Læs mere

Artikel 2: Kulhydratkemi

Artikel 2: Kulhydratkemi Artikel 2: Kulhydratkemi Kulhydrater dannes i planter ved hjælp af fotosyntese og er en vigtig kilde til ernæring for mennesket. Navnet kulhydrat dækker over en række forskellige sukkerarter, som inddeles

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D NIVEAU D Indhold Krop...3 Varme...3 Væskebalance...7 Nervesystemet...9 Celler...13 Blod/ kredsløb...19 Øret og øjet...27 Medicin...33 Kost...36 Energi...36 Næringsstoffer...41 Kostanalyse...57 Hygiejne...58

Læs mere

Fit living en vejledning til træning og kost

Fit living en vejledning til træning og kost Produkt Før træning (senest 2 timer før) Umiddelbart før træning Under træning Efter træning (restitution) Sund livsstil i hverdagen Inden 30 min. Op til 3 timer efter Økologisk kokosfibermel x x En kilde

Læs mere

STRESS AF med døgnrytmekosten!

STRESS AF med døgnrytmekosten! AF ERNÆRINGSTERAPEUT OG FREELANCE SUNDHEDSJOURNALIST MARIANNE FJORDGÅRD STRESS AF med døgnrytmekosten! Vi taler alle om, hvor travl en hverdag vi har og hvor stressede, vi føler os. Vi ved, at stress i

Læs mere

Bevægeapparatet. 1. Knogler 2. Led 3. Muskler. Tengbjerg massageuddannelse 1

Bevægeapparatet. 1. Knogler 2. Led 3. Muskler. Tengbjerg massageuddannelse 1 Bevægeapparatet 1. Knogler 2. Led 3. Muskler Tengbjerg massageuddannelse 1 Skelettet Værd at vide om skelettet for en Massør/Behandler Skelettet giver mange referencepunkter, som gør det lettere dels at

Læs mere

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling DIABETES OG NYRER 1 FORORD Regelmæssig kontrol og effektiv behandling er afgørende for at undgå udvikling og forværring af diabetisk nyresygdom. Denne pjece handler om, hvordan du bedst passer på dine

Læs mere

Studiespørgsmål til bevægeapparatet

Studiespørgsmål til bevægeapparatet Studiespørgsmål til bevægeapparatet 1. Beskriv, gerne støttet af en figur, opbygningen af et ægte led 2. Beskriv synovialmembranens funktioner 3. Ledfladerne i et ægte led er beklædt med hyalin brusk.

Læs mere

Ernæring & Medicin. Vitaminer og mineraler

Ernæring & Medicin. Vitaminer og mineraler Ernæring & Medicin Energiindhold Angiv energiindholdet i kostens næringsstoffer Næringsstoffer Kulhydrater Kostfibre Fedt Protein Alkohol Vitaminer og mineraler Energiindhold 17 kj/g 8 kj/g 38 kj/g 17

Læs mere

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kost og træning Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kulhydrat Vigtigste bestanddel i forb. med træning Letteste tilgængelig Hurtig optagelig 5-10 minutter Skal indtages regelmæssigt Opfyldning

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Spørgsmål 1. Immunforsvaret. Spørgsmål 2. Kulhydrater

Spørgsmål 1. Immunforsvaret. Spørgsmål 2. Kulhydrater Spørgsmål 1 Immunforsvaret Gør rede for immunforsvarets opbygning og funktion. Analyser immunforsvarets respons på en virusinfektion og inddrag en metode til påvisning af sygdomme. Forklar endvidere formålet

Læs mere

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013.

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. Hurtigt optagelige kulhydrater = De hvide djævle Der især sætter sig på maven - Hvide ris - Hvidt brød - Pasta - Sodavand, saftevand, juice + (øl, vin.spiritus) - Brød med stort

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse:

Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse: Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse: Kranio Sakral Terapi 1 Indblik i Kranio Sakral Terapiens historie og den bagvedliggende filosofi. Den nødvendige teoretiske anatomi og fysiologi for forståelsen

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes Spørgsmål nr.1 Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin I din fremlæggelse skal du redegøre for Lamarck s og Darwins teori om livets udvikling. Fremhæv væsentlige forskelle imellem teorierne, nævn gerne

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00 Professionshøjskolen University College Nordjylland Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S Dato: 02.07.2010 Kl. 09.00 12.00 Case: Ane Andersen er 65 år. Hun har i 40 år været

Læs mere

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang Velkommen til vores workshop Buteyko Program Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program Lad os så komme i gang Hvem var Konstantin Buteyko? Russisk professor i fysiologi, med et dødeligt højt

Læs mere

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Løberens kost og ernæring v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Kontaktoplysninger Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning, pb. Ernæring og sundhed Personlig træner og Diætist Jernbanegade

Læs mere

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Energistofskifte De fleste af de processer, der sker i kroppen, skal bruge energi for at fungere. Kroppen skal således bruge en vis mængde energi for at holde sig

Læs mere

UDEN MAD OG DRIKKE DUR HELTEN IKKE!

UDEN MAD OG DRIKKE DUR HELTEN IKKE! UDEN MAD OG DRIKKE DUR HELTEN IKKE! Annika Andersen Elifritz Om kost og sundhed Hvor mange her har nogensinde været på slankekur? 95% af alle danskere har været på slankekur. 95% af dem har ikke været

Læs mere