Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1"

Transkript

1 Velkommen til en præsentation af emnet endokrinologi, altså læren om de endokrine organer og kirtler. Undervisningen er en del af anatomi- og fysiologiundervisningen på 5. semester Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1

2 Endokrinologi er læren om de endokrine- organers og kirtlers funktion. Endokrine kirtelceller udskiller som bekendt deres sekret til blodbanen. Sekretet er hormoner, altså molekyler, der med blodet når frem til de målceller, der har receptorer for det pågældende hormon. Når hormonet binder til målcellens receptor sker der et respons. Når eksempelvis insulin binder sig til en muskelcelle, er responset at der i muskelcellen sendes oplagrede glucosetransportmolekyler til cellemembranen, således at glucoseoptaget effektiviseres. Af figuren fremgår det, at receptoren for nogle hormoner er placeret i målcellens cellemembran, det gælder generelt for vandopløselige hormoner. Responset fra hormoner der binder sig til en membranbundne receptorer er typisk en påvirkning af enzymaktivitet i cellen eller en påvirkning af cellens membranpotentiale. Der er tale om et forholdsmæssigt hurtigt respons. Receptorer for andre hormoner findes intracellulært, dette gælder de fedtopløselige hormoner. Responsmekanismerne går vi ikke i dybden med. Det vigtige her, at have en forståelse for, at vandopløselige hormoner har en hurtig virkning, mens fedtopløselige hormoner har en langsommere virkning. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 2

3 Responset fra en målcelle, der har en intracellulær receptor er typisk en påvirkning af transskriptionen af bestemte gener, og dermed mængden af et bestemt protein. Da der skal ske både transskription, translation og proteinsyntese, er responset langsommere end det der ses for de vandopløselige hormoner. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 3

4 Når fedtopløselige hormoner transporteres rundt i blodbanen, er de bundet til et transportprotein, eksempelvis albumin. Der vil være en given ligevægt mellem frit hormon og hormon bundet til transportprotein. Det er det frie hormon der er aktivt, i den forstand, at det kan diffundere ind i målcellen og binde sig til en intracellulær receptor. De hormoner, der er bundet til transportprotein udgør et lager af hormonet. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 4

5 Det endokrine system kan inddeles efter de organer, der får deres stimulus fra hypofysen, og de der stimuleres på anden måde. De organer, der står øverst på slidet under hypofysen, det vil sige thyreoidea (skjoldbruskkirtlen), binyre (glandulae suprarenales) og kønskirtlerne (gonaderne) bliver alle stimuleret af overordnede hormoner, der afgives fra hypofysen. De organer, der står nederst på slidet, altå pancreas, nyrer og parathyreoidea er også hormonproducerende, men disse stimuleres primært af ændringer i det blod, der løber igennem dem. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 5

6 Hypothalamus er det sted i hjernen, hvor der sker en koordinering af det autonome nervesystem og det endokrine system. Målet er at organismen holdes i balance i forhold til de krav der stilles til den, det man kalder homeostase. Hypothalamus modtager derfor nerveimpulser fra mange forskellige steder i kroppen og sørger for, at der bliver udskilt hormoner, der kan bringe det indre miljø i balance. Hypothalamus styrer de hormoner, der udskilles fra hypofysen, såvel hypofysebaglappen som hypofyseforlappen. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 6

7 Hormoner i hypofysebaglappen er produceret i hypothalamus, og hypofysebaglappen fungerer nærmest som et depot for disse. Det drejer sig om ADH (antidiuretisk hormon) og oxytocin. Hormonerne afgives fra baglappen efter nervøse impulser fra hypothalamus. ADH (antidiuretisk hormon) er et vigtigt hormon i forbindelse med opretholdelse af organismens væske og elektrolytbalance. Som det fremgår af figur 4.5 stimuleres hypothalamus af sanseceller fra centralnervesystemet. Den ene type sanseceller, sidder i hypothalamus, og videregiver oplysninger om blodet osmolaritet. Hvis osmolariteten i blodet stiger, tyder det på nedsat vandmængde i blodet og udskillelsen af ADH stiger. ADH stimulerer celler i distale tubuli og i samlerørerne i nyrerne, således at reabsorption af vand til blodet stiger. Resultatet er et større blodvolumen, og dermed også et højere blodtryk. Den anden type sanseceller sidder rundt omkring i kredsløbssystemet. Disse sanseceller videregiver oplysninger om blodtrykket. Ved nedsat blodtryk, øges udskillelsen af ADH, der som nævnt får blodtrykket til at stige. Det andet hormon, der produceres i hypothalamus, og afgives fra hypofysebaglappen er oxytocin. Oxytocin øger kontraktionen i glatte muskelceller i uterus i forbindelse med fødsel, det er altså vefremkaldende. Efter fødslen øger oxytocin desuden kontraktionen af glatte muskelceller i udførselsgangene i brystet, og hjælper på den måde med til, at barnet kan suge mælk under amning. Som det fremgår af figur 4.6 stimuleres hypothalamus til udskillelse af oxytocin fra henholdsvis strækfølsomme sanseceller i livmoderen og berøringsfølsomme sanseceller i brystvorterne. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 7

8 Som det fremgår af slidet, kan hypothalamus regulere sekretionen af hypofyseforlapshormoner ved henholdsvis fremmende og hæmmende hormoner. Se også MAF figur 4.7 side 145 og Tabel 4.1 side Da alle hypothalamushormonerne regulerer sekretionen af hormoner fra hypofysen, vil jeg omtale disse hormoner under hypofysen. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 8

9 Regulering af hypothalamushormoner og hypofysehormoner sker ved feedback. Det foregår dels på den måde, at en forøget koncentration af hypofysehormonet virker hæmmende på yderligere sekretion af hypothalamushormonet (højre side af figuren) og dels på den måde at det hormon, der udskilles fra hypofysehormonets målceller virker tilbage på dels hypofysen (kort sløjfe) og dels på hypothalamus (lang sløjfe), som det fremgår af venstre side af figuren. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 9

10 Som før omtalt inddeles hypofysen i hypofysebaglap og hypofyseforlap. Hypofysebaglappen kaldes også neurohypofysen, da den stimuleres af nerveimpulser fra hypothalamus. Som det fremgår af figuren indeholder neurohypofysen nervefibre fra hypothalamus og et kapillærnet, hvortil hypothamus hormonerne ADH (antidiuretisk hormon) og oxytocin afgives. Hypofysebaglappen bliver på den måde oplagringsplads for de to hormoner. Hypofyseforlappen kaldes også adenohypofysen. Adeno- er forstavelse for en kirtel. Der er mange forskellige typer af endokrine celler i hypofyseforlappen, der hver især stimuleres til sekretion, af de forskellige overordnede fremmende- (releasing) eller inhiberende (inhibiting) hormoner fra hypothalamus. Det overordnede hormon fra hypothalamus, eksempelvis Thyreoidea Releasing Hormon (TRH), binder sig på receptorer på de endokrine celler i hypofyseforlappen, som syntetiserer hormonet thyreoideastimulerende hormon (TSH). Bindingen af TRH fører til sekretion af TSH. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 10

11 Skjoldbruskkirtlen, glandula thyreoidea, ligger på halsen lige neden for struben. Den består af to lapper. Glandula thyreoidea er opbygget af endokrine kirtler af follikeltypen. Fra histologiundervisningen kender I kirtelcellerne som kubiske epitelceller, der omkranser en follikel. De endokrine celler syntetiserer i første omgang proteinet thyroglobulin, som hvert indeholder mere end hundrede molekyler af aminosyren tyrosin. Dette protein oplagres som et hormonforstadie i follikellumen. Det er det vi kalder kolloid, fordi det er tyktflydende. Når de endokrine celler stimuleres af TSH fra hypofysen til sekretion af hormon, optages thyroglobulin i follikelcellerne og der sker henholdsvis en iodering af tyrosinmolekylerne og de kobles sammen to og to inden de som hormonerne T3 (triiodtyronin) og T4 tyroxin) afgives fra follikelcellerne til blodbanen. Glandula thyreoidea er rigt vaskulariseret, så hormonerne kan forholdsvis nemt diffundere fra follikelcellerne gennem bindevævet til en blodkapillær. I bindevævet er der C-celler, som er calcitoninproducerende celler. Calcitonin er et hormon, der reducerer koncentrationen af calcium-ioner i ekstracellulærvæsken, blandt andet ved at hæmme nedbrydningen af knoglevæv og ligeledes øges tab af calcium-ioner i nyrerne. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 11

12 Thyreoideahormonerne er stofskiftehormoner. Der er mange forskellige målceller for hormonerne, der som generelt respons har et øget stofskifte. 1. Det drejer sig eksempelvis om øget iltforbrug i mange væv, og heraf øget varmeproduktion 2. Øget virkning af det sympatiske nervestystem, sandsynligvis ved, at antallet af receptorer for adrenalin og noradrenalin øges. 3. Impulsledningshastigheden i nervesystemet øges. Derudover er thyreoideahormonerne vigtige i forbindelse med udvikling af centralenervesystemet i fosterlivet, og for længdevækst under opvæksten. Reguleringen af thyreoideahormonerne følger den tidligere omtalte feedback regulering. Se evt. slide 10. Hypothalamus modtager nerveimpulser fra andre områder af centralnervesystemet, og udskillelsen af TRH sker således som et respons fra mange informationer fra kroppen. Thyreoideahormonerne er fedtopløselige hormoner, der under deres transport i blodet kan være koblet til transportproteinet tyroxinbindende globulin (TBG), eller mere uspecifik kan være koblet til albumin (Se også tabel 4. 1 side 140). Underviser cand.scient Karen Hulgaard 12

13 Binyrene er placeret ovenpå nyrerne, men har ikke noget med nyrefunktionen at gøre. Binyrerne er omgivet af en kapsel bestående af bindevæv. Under bindevævskapslen findes binyrebarken (cortex), der udgør ca. 90%. Inderst findes binyremarven, der således udgør ca. 10%. Som det fremgår af figuren indeholder binyrebarken tre forskellige slags endokrine kirtelceller. 1. Yderst i barken ligger de celler der syntetiserer mineralcorticoider, hvor aldosteron er det vigtigste. 2. Dernæst følger et lag af celler, der syntetiserer glucocortocoider, hvor cortisol er det vigtigste. 3. Ned mod medulla, ligger de celler, der syntetiserer androgener. Cellerne i binyremarven (medulla) er udviklet som et sympatisk ganglion, hvor de postganglionære celler mangler nerveudløbere. I stedet afgiver cellerne hormoner til blodbanen, når de stimuleres af de sympatisk præganglionære fibre. Hormonerne er adrenalin og noradrenalin, altså svarende til transmitterstoffet noradrenalin. Adrenalin og noradrenalin fra binyremarven kaldes samlet for katekolaminer På de næste slides vil jeg gennemgå de vigtigste hormoner, der afgives fra binyrerne. Androgenerne regnes ikke for meget væsentlige, så de gennemgås ikke. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 13

14 Aldosteron er som tidligere nævnt et binyrebarkhormon, et såkaldt mineralcorticoid. Aldosteron er livsvigtigt. Det har ansvar for udskillelse af kaliumioner. Når koncentrationen af kaliumioner i intercellulærvæsken i binyrebarken forøges, stimuleres cellerne således til afgivelse af aldosteron. Aldosteron afgives også efter stimulus fra renin-angiotensinsystemet. Dette systems virkningsmekanisme står beskrevet på side 387 i MAF. Responset på aldosteron er henholdsvis øget udskillelse af kaliumioner og øget reabsorption af natriumioner i nyrerne. Aldosteron er et steroidhormon, dannet ud fra cholesterol. Det transporteres i blodet bundet til albumin. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 14

15 Cortisol er et glucocorticoid, der udskilles fra endokrine celler i binyrebarken. Navnet glucocorticoid henviser til hormonets overordnede betydning for glucoseomsætningen. Cortisol udskillelse efter stimulus fra hypofysehormonet ACTH (adenocorticotrope hormon), hvis udskillelse selv afhænger af udskillelsen af ACTH-RH (ACTH-releasing hormone) fra hypothalamus. Hypothalamus modtager nerveimpulser fra mange andre celler i centralnervesystemet, og har ansvaret for kroppens homeostase (balance). Cortisol har som nævnt på slidet anti-insulin effekt, hvilket betyder, at hormonet stimulerer leverceller til øget gluconeogenese og øget glycogenolyse, der tilsammen øger koncentrationen af glucose i blodet. Øget gluconeogenese bliver mulig, da cortisol stimulerer til øget nedbrydning af protein. Cortisol stimulerer endvidere til øget fedtnedbrydning. En øget koncentration af fedtsyrer i blodet vil primært blive brugt til energiproduktion i musklerne. Dets evne til at øger koncentrationen af glucose gør det til et stresshormon, da kroppen netop i en stress-situation har brug for en høj glucosekoncentration, der gør den i stand til hurtigt at skaffe sig energi. Cortisol har også en anti-inflammatorisk virkning. Dette anvendes i medicinsk sammenhæng, hvor cortisol i form af lægemidlet prednison, bruges i behandling af forskellige autoimmune sygdomme. Cortisol reducerer leucocytternes tilstrømning til inflammatoriske områder, men det hæmmer også mængden af lymfocytter, hvilket giver et svækket immunforsvar, da der så er færre celler til at danne antistoffer. Cortisol er et steroidhormon, dannet ud fra cholesterol. Det transporteres i blodet bundet til transportproteinet CBG (cortisolbindende globulin) Underviser cand.scient Karen Hulgaard 15

16 Adrenalin er et stresshormon, og afgives derfor i forbindelse med situationer, der er belastende for kroppen. Der kan være tale om fysisk anstrengelse men også en psykisk belastning. Det overordnede mål er at bringe kroppen i stand til at kæmpe eller flygte. Adrenalin har i princippet samme virkning som øget innervation af sympatiske nervefibre. Hormonproduktionen kan på den måde opfattes som en forstærkning af det sympatiske nervesystem. Adrenalin påvirker således den glatte muskulatur i arterioler med det resultat, at blodet i større omfang ledes til skeletmuskulaturen og sådan at blodtrykket stiger. Blodet ledes derfor i mindre omfang til de indre organer, herunder fordøjelsessystemet, og huden. Adrenalin påvirker hjertemuskulaturen, så kontraktionerne bliver kraftigere og hyppigere (øgning af hjertets minutvolumen, hvilket i sig selv påvirker åndedrættet. Adrenalin har også nogle af de samme virkninger som cortisol, som jo også er et stresshormon, herunder glycogenolyse i leveren og nedbrydning af fedt fra fedtdepoter. Endelig stimulerer adrenalin den såkaldte retikulærsubstans i hjernen, hvilket øger årvågenheden, altså vores evne til at koncentrere os og fokusere. Adrenalin er et såkaldt katekolamin, dannet ud fra aminosyren tyrosin. Hormonet transporteres frit i blodet. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 16

17 Væksthormonet GH (growth hormone) adskiller sig fra de andre hypofyseforlapshormoner, ved at stimulere målceller direkte. Der er mange målceller for GH, der overordnet har ansvar for længdevækst under opvæksten. Væksthormonet deltager også i reguleringen af kulhydrat- og fedtomsætningen. Hormonet har anabolsk virkning, idet det stimulerer proteinsyntesen i flere væv. Hormonet har anti-insulin virkning, idet det stimulerer fedtnedbrydningen og gluconeogenesen, hvorved koncentratione af glucose i blodet stiger. Det har stor betydning for forebyggelse af hypoglycæmi, som kan opstå ved faste, ved at øge koncentrationen af glucose i blodet. GH fører i leveren og andre målceller til udskillese af IGF-I (insulinlignende vækstfaktor), der dels fungerer autokrint og parakrint, altså lokalt i vævet, og dels fungerer ved negativ feedback på udskillelse af henholdsvis GH fra hypofyseforlappen og af GH-RH/GH-IH fra hypothalamus. Dværgvækst skyldes defekte receptorer for IGF-I. Væksthormon reguleres dels af et fremmende hormon GH-RH (growth hormone releasing hormone) og et inhiberende hormon GH-IH (growth hormone inhibitin hormone), begge fra hypothalamus. Det adskiller sig på dette punkt ikke væsentligt fra den regulering, der ses af thyreoideahormonerne, cortisol og kønshormonerne. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 17

18 Kønskirtlerne (gonaderne) stimuleres overordnet fra hypofyseforlapshormnerne FSH (follikelstimulernede hormon) og LH (luteiniserende hormon). Disse hormoner har tilsammen ansvar for normal pubertetsudvikling. Derudover har de, som det fremgår af slidet forskellige funktioner i forbindelse med forplantning. FSH stimulerer Sertoliceller til modning af spermatocytter og det stimulerer follikler i ovariet til modning LH stimulerer follikelceller til produktion af østradiol og corpus luteum til produktion af progesteron. I testes stimulerer LH de Leydigske celler til sekretion af testosteron. Reguleringen svarer til den generelle feedback regulering, der også ses for thyreoideahormonerne og cortisol. Gn-RH( gonadotropin-releasing hormone) fra hypothalamus afgives således på baggrund af impulser fra mange forskellige dele af centralnervesystemet med det mål, at holde kroppen i balance (homeostase). Se også figur 13.5 side 412 og figur side 418. Kønshormonerne er steroidhormoner, der transporteres i blodet bundet til transportproteinet SHBG (sexhormonbindende globulin) Derudover vil jeg henvise til undervisningen i henholdsvis klinisk cytologi og forplantningssystemet Underviser cand.scient Karen Hulgaard 18

19 Pancreas (bugspytkirtlen) producerer hormonerne glucagon og insulin, fra henholdsvis α-celler og β-celler i det endokrine væv (de Langerhanske øer). Som jeg har skrevet på slidet, stimuleres de endokrine celler dels nervøst og dels ud fra koncentrationen af glucose i det blod, der flyder igennem pancreas. En høj koncentration af glucose stimulerer således β-cellerne til sekretion af insulin, mens en lav koncentration af glucose stimulerer α-cellerne til sekretion af glucagon. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 19

20 Insulin er et anabolsk hormon, altså et hormon, der resulterer i opbygning af makromolekyler. Insulins hovedopgave er, at reducere glucosekoncentrationen i blodet. Insulin virker i absorptionsfasen. Insulin stimulerer cellernes optag af næringsstoffer i forbindelse med måltider. Rekruttering af transportproteiner for glucose i blandt andet skeletmuskulatur, og stimulering af glycogensyntese, sikrer en lagring af glucose. Glucoses omdannelse til fedt og lagring i fedtceller er på tilsvarende vis med til at lagre energi. Opbygning af proteiner ud fra aminosyrer i blodet er på tilsvarende vis en måde at lagre aminosyrerne på. Insulin er et peptidhormon og transporteres frit i blodet. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 20

21 Glucagon er modsat insulin et katabolsk hormon. Dets hovedopgave er, at øge blodets koncentration af glucose og fedtsyrer. Glucagon stimulerer levercellernes nedbrydning af glycogen og syntese af glucose ud fra aminosyrer (gluconeogenese). Begge dele fremmer koncentrationen af glucose i blodet. En øget koncentration af fedtsyrer i blodet virker glucosebesparende, da flere væv, herunder specielt muskelvæv i høj grad går over til fedtforbrænding i postabsorptionsfasen. Glucagon er et peptidhormon og transporteres frit i blodet. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 21

22 Repeter kort nyrernes anatomi ud fra figurerne. Se også Geneser figur 20-5 side 572 Nogle af muskelcellerne i den afferente arteriole er modificerede og fungerer som strækreceptorer og producerer enzymet renin. Disse celler kaldes juxtaglomerulære celler, da de befinder sig tæt ved glomerulus. De juxtaglomerulære celler stimuleres af et øget tryk i blodkarret, og responderer ved at formindske sekretionen af renin. Cellerne stimuleres også nervøst ved blodtryksfald, hvor responset er en øget sekretion af renin. Renin aktiverer plasmaproteinet angiotension I, der i lungerne omdannes til det mere potente angiotensin II. Angiotensin II stimulerer udskillelsen af aldosteron fra binyrebarken. Både angiotensin II og aldosteron er ansvarlige for en normalisering af blodtrykket. Renin er et enzym, og dermed et protein, der transporteres frit i blodet. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 22

23 Nyrerne udskiller også hormonet erytropoeitin, der stimulerer erytropoeisen, altså syntesen af erytrocytter i knoglemarven. Særlige celler i nyrerne fungerer som ilt-sensorer, og udskiller ved nedsat iltmængde (hypoxi) hormonet erytropoeitin (EPO). EPO er et glycoprotein, som transporteres til knolgemarven, hvor det stimulerer stamceller til øget erytrocytproduktion. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 23

24 Biskjoldbruskkirtlerne (parathyreoidea) ligger som fire små enheder i forbindelse med thyreoidea. Parathyreoideahormon (PTH) regulerer koncentrationen af calciumioner. Et fald i koncentrationen af calciumioner i ekstracellulær væsken i parathyreoidea, stimulerer de endokrine celler til sekretion af PTH. PTH - stimulerer osteoklaster i knoglevævet til at nedbryde knoglevæv, hvilket resulterer i frisættelse af calciumioner til blodet. - stimulerer nyrernes omdannelse af calcidiol til calcitriol. Calcitriol er det virksomme D-vitamin. - Calcitriol øger absorptionen af calciumioner fra tarmen. - stimulerer reabsorptionen af calciumioner i nyretubuli. - Stimulerer til en reduktion af reabsorptionen af fosfationer i nyretubuli. - En øget fosfatudskillese nedsætter koncentrationen af fosfat i blodet. Dette fører til en øget knoglenedbrydning, idet der fra knoglerne både frigøres calciumioner og fosfationer. Parathyreoideahormon er et peptidhormon, der transporteres frit i blodet. Jeg vil her henvise til undervisningen i bevægeapparatet. Underviser cand.scient Karen Hulgaard 24

14. Mandag Endokrine kirtler del 2

14. Mandag Endokrine kirtler del 2 14. Mandag Endokrine kirtler del 2 Midt i dette nye spændende emne om endokrine kirtler kan det være nyttigt med lidt baggrundsdiskussion omkring især glukoses (sukkerstof) forskellige veje i kroppen.

Læs mere

Anatomi & Fysiologi - en opgavesamling af Palle Hougaard Endokrine kirtler 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling.

Anatomi & Fysiologi - en opgavesamling af Palle Hougaard Endokrine kirtler 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Endokrine kirtler 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Endokrine kirtler Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til fri afbenyttelse af sygeplejerskestuderende og andre interesserede,

Læs mere

Underviser cand.scient Karen Hulgaard

Underviser cand.scient Karen Hulgaard Velkommen til en præsentation i anatomi og fysiologi i forplantningssystemet, med vægt på mandens forplantningssystem. Præsentationen bruges i forbindelse med undervisningen på femte semester. 1 Start

Læs mere

Sommereksamen 2011. Titel på kursus: De endokrine organer I. Eksamensdato: 21.06.2011 Tid: kl. 12.00-14.00 Bedømmelsesform Bestået-/ikke bestået

Sommereksamen 2011. Titel på kursus: De endokrine organer I. Eksamensdato: 21.06.2011 Tid: kl. 12.00-14.00 Bedømmelsesform Bestået-/ikke bestået Sommereksamen 2011 Titel på kursus: e endokrine organer I Uddannelse: achelor Semester: 2. semester ksamensdato: 21.06.2011 Tid: kl. 12.00-14.00 edømmelsesform estået-/ikke bestået Vigtige oplysninger:

Læs mere

Studieplan Humanbiologi Semester 3

Studieplan Humanbiologi Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Humanbiologi Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S06V D. 15. JUNI 2006 KL. 09.00 13.00

Sundheds CVU Nordjylland INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S06V D. 15. JUNI 2006 KL. 09.00 13.00 INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S06V D. 15. JUNI 2006 KL. 09.00 13.00 ANATOMI OG FYSIOLOGI Opgave 1 Den menneskelige organisme er opbygget af celler. a. Beskriv cellens opbygning, heri skal

Læs mere

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2).

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). 1) Aorta store arterier arterioler kapillærer venoler vener De forskellige kar Elastiske kar: aorta og store

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: kl

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: kl Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 1: Anatomi og fysiologi. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 1: Anatomi og fysiologi. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 1: Anatomi og fysiologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi MED svar Tjek,

Læs mere

15. Mandag Endokrine kirtler del 3

15. Mandag Endokrine kirtler del 3 15. Mandag Endokrine kirtler del 3 Fokus er især på: forskelle og ligheder mellem pensumhormoner: Insulin, glukagon, adrenalin og cortisol. Bogens beskrivelse er udmærket, dog meget kvantitativ og en smule

Læs mere

Biologi opgave Opsamling: Cellebiologi (Bioanalytiker modul3)

Biologi opgave Opsamling: Cellebiologi (Bioanalytiker modul3) 1 Delphine Bonneau Biologi opgave Opsamling: Cellebiologi 1-6 Pelle har spist en kæmpe stor kage, og efterfølgende stiger hans blodsukker. Derfor sender kroppen besked til de endokrine kirtler i bugspytkirtlen

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 10. november 2015 Modul 1: Anatomi og fysiologi MED SVAR

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 10. november 2015 Modul 1: Anatomi og fysiologi MED SVAR Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 10. november 2015 Modul 1: Anatomi og fysiologi MED SVAR Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: kl

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: kl Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: kl

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: kl Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Glandula thyroideas funktion

Glandula thyroideas funktion www.manan.dk - Side 1 af 7 - Glandula thyroideas funktion 1) Fordelingsrummet for proteinbundet jod svarer til volumen af plasmaproteinerne i legemet. Hvilket er ca. 4% af kropsvægten. 2) Jod kan findes

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 1: Anatomi og fysiologi MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 1: Anatomi og fysiologi MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 1: Anatomi og fysiologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige

Læs mere

Væskebalance og temperaturregulering

Væskebalance og temperaturregulering Væskebalance og temperaturregulering 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Væskebalance og temperaturregulering Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til fri afbenyttelse af

Læs mere

Adrenogenitalt syndrom AGS

Adrenogenitalt syndrom AGS Adrenogenitalt syndrom AGS Information til børn/voksne med adrenogenitalt syndrom og deres pårørende August 2014 Vækst og Reproduktion Afsnit 5064 Opgang 5, 6. sal Rigshospitalet Juliane Marie Centret

Læs mere

Nyrerne (ren dexter, ren sinister) ligger bagerst i bughulen. De er omgivet af en fast

Nyrerne (ren dexter, ren sinister) ligger bagerst i bughulen. De er omgivet af en fast Nyrer og urinveje Nyrernes anatomi Nyrerne (ren dexter, ren sinister) ligger bagerst i bughulen. De er omgivet af en fast bindevævskapsel (capsula fibrosa), og yderligere af et tykt lag fedt. På den mediale

Læs mere

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1 Eksamensbesvarelse 16. januar 2007 Karakteren 02 Opgave 1 Mitokondrierne danner energi til cellens eget brug ATP ADP energi(atp) Cellekernen indeholder vores genetiske arvemateriale DNA. I en celle er

Læs mere

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation MEN1 er en arvelig sygdom, hvor der påvises en eller flere knuder (tumorer) i hormonproducerende kirtler. MEN1 er en sjælden lidelse, som rammer mænd

Læs mere

Spørgsmål til fordøjelse og stofskifte

Spørgsmål til fordøjelse og stofskifte Spørgsmål til fordøjelse og stofskifte 1. Hvad er dentes decidui og dentes permanentes og hvor mange har vi af hver? 2. Beskriv smagsløgenes placering og funktion. Hvilken anden sans spiller en vigtig

Læs mere

9. Mandag Celle og vævslære del 3

9. Mandag Celle og vævslære del 3 9. Mandag Celle og vævslære del 3 Sidst så vi på epitelvæv/dækvæv, herunder kirtelvæv, der kunne fungere enkelcelle som eksokrine bæger celler på epitelvæv, eller samlinger af kirtelceller i indre kirtler,

Læs mere

KVAKSALVER CORTISOL. Virkning Cortisol påvirker alle kroppens celler og har mange forskellige virkninger. De vigtigste er:

KVAKSALVER CORTISOL. Virkning Cortisol påvirker alle kroppens celler og har mange forskellige virkninger. De vigtigste er: KVAKSALVER Søren Winkel Bl.a.: Healing Behandling med urter Muskel og knoglemanipulation CORTISOL Skuderløse Husrække 12 4690 Haslev Tlf. 51 30 46 28 swinkel@kvaksalver.com www.kvaksalver.com CVR/CE:27

Læs mere

Eksamen i Endokrinologi. MedIS, AAU, 2. semester 14. Juni 2010

Eksamen i Endokrinologi. MedIS, AAU, 2. semester 14. Juni 2010 14. Juni 2010 Navn: Studienummer: ksamen i ndokrinologi MedIS, U, 2. semester 14. Juni 2010 2 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler. På grund af multiple choice opgavers udformning kan der være tilfælde,

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Det endokrine system. Det Endokrine System. Hormoner. Tre overordnede hormonklasser:

Det endokrine system. Det Endokrine System. Hormoner. Tre overordnede hormonklasser: Det endokrine system Det Endokrine System Kap. 11 Det ene af kroppens 2 hovedkommunikationssystemer. (Det andet er nervesystemet). Udgøres af alle hormonsecernerende endokrine kirtler. Hormoner er blodbårne

Læs mere

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling.

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling. Vækstspurt Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Lav konc. Høj konc. Proteinsyntese Hjæ lpehormon (Somatomedin) Ce ledeling - Forbening VÆKST VÆKSTSTANDSNING

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011. Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5.

Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011. Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5. Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011 Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5.3 e 13 b 6 d 14 d Opgave 15 En 50-årig kvinde har haft gestationel DM under to

Læs mere

Nyrefysiologi: Renal ionbehandling, kap. 8 Anne Agersted, 5. sem. efterår 2013 CALCIUM HOMEOSTASEN

Nyrefysiologi: Renal ionbehandling, kap. 8 Anne Agersted, 5. sem. efterår 2013 CALCIUM HOMEOSTASEN CALCIUM HOMEOSTASEN 35 % af Ca +2 indholdet i en normal voksen persons kost absorberes gennem mavetarmkanalen. Den ekstracellulære Ca +2 pool indeholder ca. 25 mmol, hvorfra Ca +2 udskilles i urinen. PTH:

Læs mere

Thyroidea. Hypothalamus frigiver TRH (Thyrotropin- Releasing Hormone) - > som stimulerer hypofysen til at frigive TSH (Thyroid- Stimulation

Thyroidea. Hypothalamus frigiver TRH (Thyrotropin- Releasing Hormone) - > som stimulerer hypofysen til at frigive TSH (Thyroid- Stimulation Thyroidea Hypothalamus frigiver TRH (Thyrotropin- Releasing Hormone) - > som stimulerer hypofysen til at frigive TSH (Thyroid- Stimulation Hormone / thyrotropin). TSH stimulerer: - Syntese af thyroglobulin

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: kl

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: kl Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Dagsorden. Kredsløbet, åndedrættet og lungerne samt huden, lever og nyrer. Kredsløbet. Kredsløbet 7/10/14

Dagsorden. Kredsløbet, åndedrættet og lungerne samt huden, lever og nyrer. Kredsløbet. Kredsløbet 7/10/14 Dagsorden Kredsløbet, åndedrættet og lungerne samt huden, lever og nyrer Kredsløbet; hjertet og lungerne Åndedrættet og lungerne Huden Lever og nyrer Københavns Massageuddannelse Kredsløbet Kredsløbet

Læs mere

INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S07S D. 15. januar 2008 kl

INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S07S D. 15. januar 2008 kl INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S07S D. 15. januar 2008 kl. 09.00 13.00 Side 1 af 9 ANATOMI OG FYSIOLOGI Opgave 1: I hver nyre findes ca. 1 million små, urinproducerende enheder kaldet nefroner.

Læs mere

Påvirker lysten og evnen til sex. Det kan også godt være, du mener, at du får større selvtillid i takt med at musklerne vokser.

Påvirker lysten og evnen til sex. Det kan også godt være, du mener, at du får større selvtillid i takt med at musklerne vokser. Anabolske steroider Af Fitnews.dk - fredag 02. november, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/anabolske-steroider/ Påvirker lysten og evnen til sex Det kan godt være, du synes, at din krop bliver større

Læs mere

Sundheds CVU Aalborg INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI HOLD S05S D. 9. JANUAR 2006 KL. 9.00 13.00

Sundheds CVU Aalborg INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI HOLD S05S D. 9. JANUAR 2006 KL. 9.00 13.00 INTERN PRØVE HOLD S05S D. 9. JANUAR 2006 KL. 9.00 13.00 Opgave 1: a) Beskriv nyrernes udseende og placering i kroppen b) Beskriv nyrernes makroskopiske opbygning, gerne ved hjælp af en figur, der viser

Læs mere

b) Leukocytterne hjælper til ved immunforsvaret ved at fagocytere mikroorganismer og føre dem til lymfesystemet og lymfeknuderne.

b) Leukocytterne hjælper til ved immunforsvaret ved at fagocytere mikroorganismer og føre dem til lymfesystemet og lymfeknuderne. Opgave besvarelse : karakteren 00 Opgave 1 A) Cellekernen indeholder vores arvemateriale og det er i cellekernen arvematerialet kopieres. Endoplasmatisk reticulum indeholder ribosomer hvorpå proteinerne

Læs mere

Kredsløb. Lungerne, den indre og ydre respiration

Kredsløb. Lungerne, den indre og ydre respiration Kredsløb Under udførelse af arbejde/ idræt skal musklerne have tilført ilt og næringsstoffer for at kunne udvikle kraft/energi. Energien bruges også til opbygning af stoffer, fordøjelse, udsendelse af

Læs mere

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af aminosyrer,nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Proteiner Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Der findes ca. 20 aminosyrer i menneskets organisme. Nogle

Læs mere

Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet

Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet Kapitel 0 Side 17 Introduktion Link til udtalelse af latinske betegnelser Kapitel 1 Side 27 Side 27 Side 30 Side 30 Side 32 Side 32 Side 32 Side 32 Side 34 Side 39

Læs mere

Stresshormonet kortisol

Stresshormonet kortisol Stresshormonet kortisol Tilføjet af Kiirsten Pedersen søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret torsdag 12. november 2009 Kortisol kaldes også hydrocortison og er et glucocorticoid - et af ca. 40 hormoner, der

Læs mere

Hormoner. Hvilke funktioner har de og hvad påvirker de?

Hormoner. Hvilke funktioner har de og hvad påvirker de? Hormoner Hvilke funktioner har de og hvad påvirker de? Definitionen på hormoner: Hormoner: Hormao er græsk og betyder et princip som irriterer, stimulerer og sætter i gang. Det er signalstoffer i kroppen,

Læs mere

Organismer inddeles i tre fundamentale stofomsætningstyper:

Organismer inddeles i tre fundamentale stofomsætningstyper: Stofskiftetyper Organismer inddeles i tre fundamentale stofomsætningstyper: autotrofe organismer: organismer som opbygger organisk stof ved fotosyntese (eller i nogle tilfælde kemosyntese); de kræver foruden

Læs mere

HYPOTHALAMUS OG HYPOFYSE

HYPOTHALAMUS OG HYPOFYSE HYPOTHALAMUS OG HYPOFYSE HYPOTHALAMUS: Regulerer hypofysefunktion Tonus fra hypothalamus påvirker hypofysen Påvirkning via negativ feedback ADRENOHYPOFYSE Hormoner Acidofile celler: GH og prolaktin Basofile

Læs mere

Indledning til anatomi & fysiologi:

Indledning til anatomi & fysiologi: Indledning til anatomi & fysiologi: Hvad sker der i vores krop? I. Celler & væv II. Nervesystem & hjernen III. Kredsløbet & hjertet IV. Lymfesystemet V. Luftveje & respiration VI. Hormoner VII. Stress

Læs mere

Side 1 af 10 INTERN PRØVE. ANATOMI og FYSIOLOGI/ BIOKEMI. D. 24. august 2009 KL. 9:00 13:00

Side 1 af 10 INTERN PRØVE. ANATOMI og FYSIOLOGI/ BIOKEMI. D. 24. august 2009 KL. 9:00 13:00 INTERN PRØVE ANATOMI og FYSIOLOGI/ BIOKEMI D. 24. august 2009 KL. 9:00 13:00 Opgavesættet består af: Anatomi og fysiologi: 7 essayopgaver og 3 figuropgaver Biokemi: 3 essayopgaver Side 1 af 10 ANATOMI

Læs mere

Støttevævene. Anne Mette Friis MT.

Støttevævene. Anne Mette Friis MT. Støttevævene. 1 Støttevæv. Mennesket har en forholdsvis konstant legemsform, dette opretholdes af støttevævene. Der findes tre overordnede typer af støttevæv: Bindevæv Bruskvæv Knoglevæv. 2 Typer af støtte

Læs mere

Studiespørgsmål til celler og væv

Studiespørgsmål til celler og væv Studiespørgsmål til celler og væv 1. Hvad er en celle og hvad vil det sige, at den har et stofskifte? 2. Tegn en figur af en celle og navngiv, på figuren, de vigtigste organeller. Hvad er navnet på den

Læs mere

Overgangsalderen og hvordan den kan påvirke lipo-behandlinger

Overgangsalderen og hvordan den kan påvirke lipo-behandlinger Overgangsalderen og hvordan den kan påvirke lipo-behandlinger Introduktion Overgangsalderen, også kaldet menopausen eller klimakteriet, er kroppens naturlige overgang fra de fødedygtige år. For kvinder

Læs mere

THE HUMAN BODY. Det indre & det ydre

THE HUMAN BODY. Det indre & det ydre THE HUMAN BODY Det indre & det ydre Skelettet Skelettets primære funktion er at holde os oprejst og beskytte vores organer. Vi har i menneskekroppen 206 knogler. Knoglerne består af Kalk. Nogle knogler

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 1: Anatomi og fysiologi MED svar

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 1: Anatomi og fysiologi MED svar Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 1: Anatomi og fysiologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der

Læs mere

HPA-aksens dynamik. - fra biologi til matematik. The dynamics of the HPA-axis from biology to mathematics

HPA-aksens dynamik. - fra biologi til matematik. The dynamics of the HPA-axis from biology to mathematics HPA-aksens dynamik - fra biologi til matematik The dynamics of the HPA-axis from biology to mathematics 2. semesterprojekt Det naturvidenskabelige basisstudie RUC Maj 2008 Vejleder: Carsten Lunde Petersen

Læs mere

Studiespørgsmål til kønsorganer

Studiespørgsmål til kønsorganer Studiespørgsmål til kønsorganer Genitalia feminina 1. Beskriv de kvindelige kønsorganers hovedfunktioner 2. Giv en oversigt over kvindens indre og ydre kønsorganer, gerne med en figur af genitalia interna

Læs mere

Menneskets væskefaser

Menneskets væskefaser Menneskets væskefaser Mennesket består af ca. 60% væske (vand) Overordnet opdelt i to: Ekstracellulærvæske og intracellulærvæske Ekstracellulærvæske udgør ca. 1/3 Interstitielvæske: Væske der ligger mellem

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje Studiespørgsmål til nyrer og urinveje 1. Beskriv nyrernes funktioner 2. Beskriv nyrernes udseende og placering i kroppen 3. Beskriv nyrernes makroskopiske opbygning, gerne v.h.a. en figur, der viser et

Læs mere

Stofskiftet - metabolisme. Cindy Ballhorn

Stofskiftet - metabolisme. Cindy Ballhorn Stofskiftet - metabolisme Cindy Ballhorn 1 Stofskiftet - metabolisme Definitioner Energi, hvilken former? næringsstoffer (opbygning, deres energiindhold) kroppens energiomsætning fødeindtagelse og regulation

Læs mere

Blodsukker og energi. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen

Blodsukker og energi. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen Blodsukker og energi Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen 1 Blodsukker Blodsukker er mængden af sukkerstoffet glukose i blodbanen Den primære energikilde for de fleste mennesker i moderne samfund

Læs mere

Eksamen den 7. april 2006. Cellulær og Integrativ Fysiologi

Eksamen den 7. april 2006. Cellulær og Integrativ Fysiologi 1 Eksamen den 7. april 2006 Cellulær og Integrativ Fysiologi Sættet indeholder 5 sider. Der må ikke medbringes bøger og noter. Svarene kan være på dansk eller engelsk. Dee er 4 hovedspørgsmål i sættet.

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

Jørgen Kanters. Lektor. Medicinsk Fysiologisk Institut Afd. For nyre og kredsløb Bygn. 6.6.40 Tlf. 27402. manan.dk

Jørgen Kanters. Lektor. Medicinsk Fysiologisk Institut Afd. For nyre og kredsløb Bygn. 6.6.40 Tlf. 27402. manan.dk Jørgen Kanters Lektor Medicinsk Fysiologisk Institut Afd. For nyre og kredsløb Bygn. 6.6.40 Tlf. 27402 Endo Oversigt over endokrine systemer 1 Endokrinologi Oversigt over endokrine systemer Hypofyse+Hypothalamus

Læs mere

Det mandlige reproduktionssystem

Det mandlige reproduktionssystem Det mandlige reproduktionssystem Hypothalamus- hypofyse- gonade aksen (se s. 1125, 1. udgave) Kontrollerer 2 for primære funktioner: 1. Produktion af mandlige gameter i tubuli semineferie contorti 2. Androgen

Læs mere

Anerkendende, understøttende

Anerkendende, understøttende Anerkendende, understøttende kommunikation Temaeftermiddag 26. Oktober 2009 1 Understøttende kommunikation Hvilke barrierer kan der være, for at patienten kan modtage relevant information fra sundhedspersonalet,

Læs mere

Próvtøka. Human fysiologi. Hósdagin 7. juni 2001 kl. 09.00-13.00. Í uppgávusettinum eru 20 uppgávur, allir spurningar skulu svarast

Próvtøka. Human fysiologi. Hósdagin 7. juni 2001 kl. 09.00-13.00. Í uppgávusettinum eru 20 uppgávur, allir spurningar skulu svarast Náttúruvísindadeildin Próvtøka í Human fysiologi Hósdagin 7. juni 2001 kl. 09.00-13.00 Í uppgávusettinum eru 20 uppgávur, allir spurningar skulu svarast Aftast í hvørjari uppgávu stendur hvussu nógv hon

Læs mere

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Alveole Diameter: 0,12 mm Lactocyt Kilde: Lawrence R. Breastfeeding a guide for the medical profession Mælkegange 9-10 mælkegange udmunder på papillen

Læs mere

Hypofysen & pinealkirtlen

Hypofysen & pinealkirtlen 1 Hypofysen & pinealkirtlen J.I. Wedgwood m.fl. www.visdomsnettet.dk 2 Hypofysen & pinealkirtlen Af J.I. Wedgwood m.fl. (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hypofysen og pinealkirtlen har

Læs mere

Fedt -det gode, det onde og det virkelig grusomme. Mette Riis, kostvejleder, fitnessdk Slagelse 2. okt. 2008

Fedt -det gode, det onde og det virkelig grusomme. Mette Riis, kostvejleder, fitnessdk Slagelse 2. okt. 2008 Fedt -det gode, det onde og det virkelig grusomme Fedme er den vigtigste kendte årsag til type 2- diabetes forårsager øget risiko for - kar sygdomme øger risikoen for visse former for kræft kan være årsag

Læs mere

INTERN OMPRØVE. ANATOMI og FYSIOLOGI/ BIOKEMI. D. 29. januar 2009 KL. 9:00 13:00

INTERN OMPRØVE. ANATOMI og FYSIOLOGI/ BIOKEMI. D. 29. januar 2009 KL. 9:00 13:00 INTERN OMPRØVE ANATOMI og FYSIOLOGI/ BIOKEMI D. 29. januar 2009 KL. 9:00 13:00 Opgavesættet består af: Anatomi og fysiologi: 7 essayopgaver og 3 figuropgaver Biokemi: 3 essayopgaver - 1 - ANATOMI OG FYSIOLOGI

Læs mere

Fordøjelse Formål: Fordøjelsessystemet sørger for at optagelsen af

Fordøjelse Formål: Fordøjelsessystemet sørger for at optagelsen af Fordøjelsen Fordøjelse Formål: Fordøjelsessystemet sørger for at optagelsen af livsnødvendige stoffer (næringsstoffer, vand, vitaminer, mineraler m.m.) foregår bedst muligt. De komplekse molekyler føden

Læs mere

Kønsorganer. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling.

Kønsorganer. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Kønsorganer 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Kønsorganer Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til fri afbenyttelse af sygeplejerskestuderende og andre interesserede,

Læs mere

Somatisk sygdomslære og farmakologi

Somatisk sygdomslære og farmakologi Somatisk sygdomslære og farmakologi - Supplerende materiale til i-bogen Kapitel 1 Mikrobiologi og hygiejne Side 15 Power point med illustrationer og tabeller for kapitel 1 Side 19 Side 25 Side 32 Side

Læs mere

Studiespørgsmål til nervesystemet

Studiespørgsmål til nervesystemet Studiespørgsmål til nervesystemet 1. Beskriv de overordnede forskelle mellem kroppens to kommunikationssystemer: nervesystemet og de endokrine kirtler 2. Hvad hedder den del af nervesystemet som står for

Læs mere

INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI HOLD R07V D. 20. JUNI 2007 KL. 9.00-13.00

INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI HOLD R07V D. 20. JUNI 2007 KL. 9.00-13.00 INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI HOLD R07V D. 20. JUNI 2007 KL. 9.00-13.00 ANATOMI OG FYSIOLOGI SAMMENSÆTNINGSOPGAVE Hvert af de 10 nedenstående fordøjelsesenzymer er involveret i spaltning

Læs mere

8. Mandag Celle og vævslære del 2

8. Mandag Celle og vævslære del 2 8. Mandag Celle og vævslære del 2 Det er pensum at kunne mitosen og meiosen. Jeg anbefaler at man ikke fortaber sig i de faser der beskrives i bogen, men lærer overordnede principper i celledelingerne.

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

Patientinformation. Nyrernes funktion

Patientinformation. Nyrernes funktion Patientinformation Nyrernes funktion Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af

Læs mere

Stress - Giver dårligere træningsresultater

Stress - Giver dårligere træningsresultater Stress - Giver dårligere træningsresultater Af Fitnews.dk - torsdag 05. juli, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/stress-giver-darligere-traeningsresultater/ Af charlotte jakobsen Stress er en integreret

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: kl

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: kl Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Sandheden om kulhydrater

Sandheden om kulhydrater Sandheden om kulhydrater Umahro Cadogan Adjungeret professor i ernæring og Functional Medicine, University of Western States Ambassadør og lektor, Functional Sports Nutrition Academy 1 Slagplanen Hvad

Læs mere

Proteiner. - til glæde og gavn

Proteiner. - til glæde og gavn Proteiner - til glæde og gavn Proteiner er essentielle for vores organisme fungerer som byggematerialer overalt i vores krop behovet afhænger af mange faktorer Proteiner er aminosyrer bygget sammen i lange

Læs mere

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Modul 09a F902a-2 Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Søren Frank Jørgensen Lektor Navn Navnesen Titel Side 1 Afdelning 10 august 2009 Ændringer til næste gang. FO i dysreg er nu lidt

Læs mere

19. Mandag Blod og lymfesystem del 2

19. Mandag Blod og lymfesystem del 2 19. Mandag Blod og lymfesystem del 2 Bemærk at blodets buffersystem ikke er pensum under kredsløb/hjerte og blod/lymfesystem. Medmindre I er meget glade for fisk, spring da bare figur 174 over. Vi skal

Læs mere

Dykningens fysiologi Rystaldrigen dykker!

Dykningens fysiologi Rystaldrigen dykker! Dykningens fysiologi Rystaldrigen dykker! Dykningens minifysiologi Mål: Gasser i luftform og opløselighed i væsker. Udveksling af gas væv blod luft. Tryk og dybde. Respirationen regulering Hvaler og sæler

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland. INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S06S D. 16. januar 2007 kl

Sundheds CVU Nordjylland. INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S06S D. 16. januar 2007 kl INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S06S D. 16. januar 2007 kl. 09.00 13.00 1 ANATOMI OG FYSIOLOGI Opgave 1 Vores celler har mange forskellige funktioner, som varetages af forskellige organeller

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

BINYREBARK. Binyrerne

BINYREBARK. Binyrerne Binyrerne BINYREBARK Biosyntesen: Kolesterol kan optages fra blodbanens LDL eller syntetiseres de novo fra cetat. Kolesterol omdannes da til pregnenolon, som er et forstadie for alle steroidhormonerne

Læs mere

Kost og træning Mette Riis kost, krop og motion, 1. oktober 2013

Kost og træning Mette Riis kost, krop og motion, 1. oktober 2013 Kost og træning Dagens program Energibehov, - forbrug og -forsyningen Test af dine kostvaner De energigivende stoffer Kosten før, under og efter træning Vitaminer og mineraler Væske Kostprofilen Musklerne

Læs mere

Udnyt kostens energi optimalt

Udnyt kostens energi optimalt Udnyt kostens energi optimalt Af Fitnews.dk - tirsdag 16. juli, 2013 http://www.fitnews.dk/artikler/udnyt-kostens-energi-optimalt/ Når vi spiser, får vi energi fra vores fødevarer i teorien i hvert fald.

Læs mere

Smerter påvirker altid hundens adfærd

Smerter påvirker altid hundens adfærd Har du nogensinde tænkt over, hvad der sker under halsbåndet? For mennesker ved vi, at kun en piskesmældsulykke kan forårsage langvarig smerte og lidelse. Hundens anatomi er grundlæggende den samme som

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S11Sy Dato: 29.06.2012 kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S11Sy Dato: 29.06.2012 kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for børn og unge (5-17 år)

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for børn og unge (5-17 år) Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for børn og unge (5-17 år) 1) Vær fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige

Læs mere

Sådan fungerer den moderne ko indvendig

Sådan fungerer den moderne ko indvendig Sådan fungerer den moderne ko indvendig Kristen Sejrsen Afdelingen for Husdyrernæring og Fysiologi KO + GRÆS = MÆLK K. Sejrsen, DJF 1 Disposition 1.Faktorer af betydning for koens ydelseskapacitet 2. Regulering

Læs mere

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Er der nogen der genkender det her? Dårlig opførsel = ofte en stresset hund Når din hund.. gør ad andre, trækker i linen, springer forstørret rundt, springer op ad folk,

Læs mere