Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet"

Transkript

1 Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

2 Hvad er kognition? Mentale processer som inkluderer opmærksomhed, hukommelse, sprogforståelse & produktion, indlæring, tænkning, problemløsning & beslutningstagning

3 Kognitive forstyrrelser diagnostiske kriterier for mani & depression Ved depression Reduceret kapacitet for koncentration Markant psykomotorisk hæmning, agitation Ved mani Koncentrerationsbesvær eller distraktabilitet Associationstrang, tankerne flyver afsted Let afledelig/ konstante ændringer i aktivitet/ planer WHO. ICD

4 Mål i dag Hvilke kognitive domæner? Hvor meget, hvor længe & hvad spiller ind? Hvordan opleves kognitive forstyrrelser, hvordan kommer de til udtryk & hvordan vurderes de? Betydning for arbejdsfunktion? Muligheder for behandling af kognitive forstyrrelser?

5 Oversigt Kognitive domæner & deres sammenhænge Faktorer der spiller ind Forskellige perspektiver Relevans for arbejde & socialliv Behandlingsmuligheder

6 Oversigt Kognitive domæner & deres sammenhænge Faktorer der spiller ind Forskellige perspektiver Relevans for arbejde & socialliv Behandlingsmuligheder

7 Definition af kognitive domæner Domæne Beskrivelse Styringsfunktioner Igangsætning Arbejdshukommelse Overblik Planlægning Fleksibilitet Følelsesregulering Impulshæmning Indlæring & hukommelse Opmærksomhed Psykomotorisk tempo Episodisk hukommelse Verbal hukommelse Rumlig, visuel hukommelse Evne til at fokusere & koncentrere sig Hastighed, hvormed hjernen kontrollerer kroppens præstationer tænkningens tempo

8 Den kognitive pyramide 5) Styringsfunktioner 4) Indlæring & hukommelse 3) Opmærksomhed 2) Psykomotorisk tempo 1) Vågenhed/ mental energi

9 Pyramiden ved affektive lidelser 5) Styringsfunktioner 4) Indlæring & hukommelse 3) Opmærksomhed 2) Psykomotorisk tempo 1) Vågenhed/ mental energi

10 Hvor mange har svære kognitive forstyrrelser ved depression? 21% Kognitiv funktion inden for normalområdet 79% Svære kognitive vanskeligheder inden for 2 domæner Gualtieri & Morgan 2008

11 Hvor mange har svære kognitive forstyrrelser ved bipolar lidelse? 30% Kognitiv funktion inden for normalområdet 70% Svære kognitive vanskeligheder inden for 2 domæner Gualtieri & Morgan 2008

12 Affektive symptomer (lavere = værre) Kognitiv funktion (lavere = værre) Kognitive forstyrrelser kan vare ved Normalitet Symptomfri Akut fase

13 Dog ikke vedvarende forstyrrelser hos alle Man anslår at 30-50% har vedvarende kognitive forstyrrelser Tidligt i sygdomsforløbet ses sjældent vedvarende kognitive vanskeligheder

14 Opsummering Kognitive forstyrrelser inden for hukommelse, opmærksomhed & styringsfunktioner 21 % patienter med depression & 30% patienter med bipolar lidelse har svære kognitive vanskeligheder inden for flere domæner Kognitive vanskeligheder varer for 30-50% patienter ved i symptomfrie perioder

15 Oversigt Kognitive domæner & deres sammenhænge Faktorer der spiller ind Forskellige perspektiver Relevans for arbejde & socialliv Behandlingsmuligheder

16 Nogle faktorer der spiller ind Sværhedsgrad af affektive symptomer Psykotiske symptomer Komorbiditet (psykiatrisk/ medicinsk) Antal episoder, sygdomsvarighed Medicin? Elektrochock?

17 Medicin & kognition Indirekte positiv virkning via symptom-reduktion Kognitive bivirkninger? Antidepressiv medicin: generelt ikke Lithium: kun i for høje doser Antipsykotika: nogle Anti-epileptika: nogle, men ikke med nyere præparater som lamotrigin Kognitive vanskeligheder blot bivirkning af medicin

18 QUIZ: ELEKTROCHOCK Hvor lang tid tager det før de kognitive bivirkninger af elektrochock forsvinder? A. 4 dage? B. 4 måneder? C. 4 år?

19 Elektrochock & kognition Mange oplever subjektive kognitive bivirkninger Men IKKE forskningsmæssig støtte for dette Meta-analyse: 84 studier inkl pt. med før-efter design Kognitive bivirkninger kun første 3 dage efter afsluttet elektrochock behandling Herefter kognition tilbage til baseline niveau Efter 15 dage endda bedring Semkovska & McLoughlin 2010

20 Hvad kan vi forklare dette?

21 Subjektiv objektiv kognitiv funktion Svendsen et al 2012

22 Opsummering Kognitive vanskeligheder forværres med symptomer, længde, antal episoder & komorbiditet Kognitive forstyrrelser blot bivirkning af medicin ECT generelt ikke langvarige kognitive bivirkninger Subjektiv objektiv kognitiv funktion

23 Oversigt Kognitive domæner & deres sammenhænge Faktorer der spiller ind Forskellige perspektiver Relevans for arbejde & socialliv Behandlingsmuligheder

24 Perspektiver på kognitive forstyrrelser I. Hvordan opleves kognitive vanskeligheder af patienten? II. Hvordan kommer den til udtryk klinisk? III. Hvordan måler vi kognitive vanskeligheder i behandlingen?

25 I. Hvordan opleves kognitive forstyrrelser af patienten? Procentdel tid uden kognitive problemer 6% 94% Procentdel tid med kognitive problemer a a Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th Edition: diminished ability to think or concentrate, or indecisiveness. Prospective study (n=267) assessed 12 times over 3 years Conradi et al 2011

26 1. Vågenhed/ mental energi Når jeg er deprimeret kan jeg ligge i sengen hele dagen. Selvom jeg har planlagt, hvad jeg skal aftenen før, så har jeg ikke lyst til noget & synes bare det hele virker meningsløst. (mand, 25) 1

27 2. Psykomotorisk hastighed Min mand har lagt mærke til, at jeg taler langsommere, går langsommere, & at det tager mig længere tid at blive færdig, når vi skal noget. Jeg føler mig også tung & langsom både fysisk & psykisk. (kvinde, 56) 2

28 3. Opmærksomhed Jeg kan ikke læse bøger mere. Jeg kan sidde & læse en side igen & igen & alligevel ikke føle at der går noget ind på lystavlen. Så jeg har måttet sygemelde mig fra studierne & kan slet ikke forestille mig, hvordan jeg skal kunne gennemføre dem. (kvinde, 29) 3

29 4. Hukommelse Jeg glemmer ofte aftaler & planer. Når jeg vågner om morgenen, står der på min mobil hvad jeg skal. Når jeg spiser morgenmad 20 min senere, har jeg glemt det igen. Det gør mig tit bange for at jeg har glemt et eller andet fx aftaler med vennerne, så jeg må konstant tjekke mobilen. (mand, 37) 4

30 5. Styringsfunktioner Før jeg blev syg, kunne jeg godt forberede middag til mange gæster uden problemer. Nu kan jeg kun håndtere en enkelt gæst af gangen. Jeg bliver nødt til at vælge en meget enkel menu & starte i god tid med planlægning, indkøb & madlavning. Jeg mister hurtigt overblikket & må sætte mig ned for at finde ud af, hvor langt jeg kom. Det er krævende & bagefter er jeg udmattet. (kvinde, 52) 5

31 II. Hvordan kommer den til udtryk klinisk? Socialliv: Venner kan opleve at pt. glemmer, hvad der sker i deres liv/ kommer for sent til aftaler etc. Partnere kan opleve at pt. glemmer huslige pligter, mærkedage ect. Interpersonelle konflikter/ isolation Arbejdskapacitet: Pt. kan fx lave fejl/ glemme aftaler Chefen utilfreds/ stress/ degradering

32 Eksempel 1 Bo glemmer sin kones fødselsdag Hun bliver såret & føler han ikke elsker hende Hun bebrejder ham & starter skænderi Han føler han er en dårlig ægtefælle, bliver trist, trækker sig Bo bliver tiltagende trist, energiløs & selvbebrejdende

33 Eksempel 2 Annette glemmer en vigtig kundeaftale Kunden føler sig dårligt behandlet & afblæser handlen Annettes chef ser det som sjusk Efter gentagne fejl fyrer han Annette Annette føler sig uduelig, bliver i sengen & bliver tiltagende trist

34 III. Hvordan vurderes kognitive forstyrrelser i den kliniske behandling? Ikke systematisk hos praktiserende læge/ psykiater Sjældent på psykiatriske hospitaler Kognitive forstyrrelser overses ofte fordi: 1. Behandler fokuserer på depressive symptomer 2. Patienter drøfter sjældent kognitive problemer da de ikke ved, de skyldes den affektive lidelse 3. Vi har ingen standard neuropsykologisk screening for kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser

35 Mulige konsekvenser af undervurderede kognitive vanskeligheder Behandleres undervurdering af kognitive forstyrrelser Pt. får ikke adækvat information om kognitive vanskeligheder eller coping strategier Kan trigge negative spiraler med selvkritik, tristhed & konflikter med pårørende Kan fastholde depression/ øge stress

36 Hvorfor vigtigt at afdække af kognitive forstyrrelser? Er der kognitive vanskeligheder? Skyldes arbejdsmæssige problemer kognitive vanskeligheder? Stemmer kognitive funktioner overens med krav? Kan kognitive vanskeligheder bidrage til interpersonelle konflikter? Informere, rådgive, planlægge behandling & arbejde

37 III. Hvordan måler vi kognitive vanskeligheder? Undersøgelse af et spørgeskema & en kort neuropsykologisk opgave til screening for kognitive vanskeligheder Indebærer: Interview på 1,5 timer for at vurdere din koncentrationsevne, hukommelse & symptomer Transporten vil blive betalt, gavekort som tak Mangler stadig deltagere med tidligere depression Kontakt mig via for at høre nærmere:

38 Opsummering Mange plages af kognitive vanskeligheder under depression / i maniske faser & nogle også i symptomfrie perioder Kan føre til interpersonelle konflikter, nedsat arbejdsfunktion & stress Mangel på systematisk screening for kognitive vanskeligheder Aktuel undersøgelse af nye screeningsmetoder

39 Oversigt Kognitive domæner & deres sammenhænge Faktorer der spiller ind Forskellige perspektiver Relevans for arbejde & socialliv Behandlingsmuligheder

40 QUIZ: SAMFUNDSUDGIFTER Hvad udgør de største samfundsmæssige omkostninger ved affektive lidelser? A. Medicin? B. Indlæggelser? C. Nedsat arbejdskapacitet?

41 Nedsat arbejdsfunktion ved affektive lidelser Omkostninger i Europa skyldes først & fremmest nedsat arbejdskapacitet Direkte omkostninger for sundhedssystemet Indirekte omkostninger Direkte ikkemedicinske omkostninger 1 Frost & Sullivan Market Insight

42 Betydning af kognitiv dysfunktion for arbejde, socialliv & samfund Kognitive forstyrrelser nedsat arbejdskapacitet & arbejdsløshed uafhængigt af depressionssymptomer Kognition påvirker psykosocial funktion uafhængigt af depressionssymptomer Peger på kognition som centralt for behandlingen

43 Opsummering Nedsat arbejdsfunktion primær kilde til økonomiske omkostninger ved affektive lidelser Kognitive vanskeligheder ledende årsag til nedsat arbejdsmæssig kapacitet Identifikation & behandling af kognitive vanskeligheder kan øge funktionsniveau & livskvalitet

44 Oversigt Kognitive domæner & deres sammenhænge Faktorer der spiller ind Forskellige perspektiver Relevans for arbejde & socialliv Behandlingsmuligheder

45 Behandlingsmuligheder Kun få studier af dette & endnu ingen effektiv behandling for kognitive vanskeligheder ved affektive lidelser Kognitiv remediering: lille antal studier, præliminære data - men peger positiv effekt Vi har i undersøgt virkning af EPO på kognition ved depression & bipolar lidelse

46 Effekt af EPO ved depression & bipolar lidelse x 8 Clinicaltrials.gov ID: NCT

47 RAVLT composite score (% individuel baseline) EPO forberer hukommelsen ved depression * * EPO Saltvand Uge 1 Uge 9 Uge 14 Miskowiak et al, Neuropsychopharmacology, 2014

48 Kompleks kognitiv processeringshastighed (% bedring fra individuel baseline) EPO forbedrer hastighed i kompleks informationsbearbejdning ved bipolar lidelse 120 EPO Placebo * * Uge 1 Uge 9 Uge 14 Miskowiak et al, J Clin Psychiatry, 2014

49 Konklusion Kognitive forstyrrelser under sygdomsfaser & for 30-50% også i symptomfrie faser Påvirkes af symptomer, varighed, komorbiditet, nogle former for medicin Kun kortvarige bivirkninger af elektrochock Kognitive forstyrrelser nedsætter arbejdsfunktion, bidrager til stress & interpersonelle konflikter Behov for større fokus på kognitive forstyrrelser herunder udvikling af nye screeningsmetoder Kan behandles psykologisk & fremover måske også medicinsk

50 Tak for opmærksomheden

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2014 nr. 1 21. årgang Som at bestige et bjerg i klipklapper Unge, der mistrives, har svært ved at klare skolen pga. kognitive vanskeligheder. Men der er hjælp at få. Højt til loftet Skuespiller

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Hvornår finder samtalen sted Psykologens afklarende samtale finder

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Magasin 2011 Den største gave

Magasin 2011 Den største gave Magasin 2011 Den største gave Løsningen ligger i hjernen Jeg havde det som Tornerose Den tavse sygdom Psykisk sundhed er ikke en selvfølge Jeg har det fint, far Samarbejde giver hurtigere udvikling af

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2012 TEMA BØRN og depression»børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!«gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12 Højskole få pladser s.

Læs mere

Værd at vide om depression

Værd at vide om depression Værd at vide om depression Til depressionsramte, pårørende, venner, kollegaer og andre interesserede Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og recovery

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

for unipolar depression hos voksne

for unipolar depression hos voksne Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 Referenceprogram for unipolar depression hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR Sundhedsstyrelsen

Læs mere